PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 1. Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PASTE -FEBRUAR 2013_Layout 1 28.01.13 08.42 Side 1. Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen"

Transkript

1 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 1 FEBRUAR 2013 LÆRERNES YRKESFORBUND Tåkete vinteridyll på Sørlandet. Foto: Idar R Andersen LES OM: Sentralstyrets beretning - Nyheter fra Vest Lofoten vgs. - Fra skolelei til landets beste tømrer - Betraktninger omkring høstens lokale forhandlinger - Elevenes arbeidsmiljø vs ansattes arbeidsmiljø i hverdagen - Nesodden videregående skole - Kunnskapsministeren heier på Yrkeslandslaget - Referat fra årsmøte i LY Østfold - Brannfeller ikke lad mobilen - App. med faglig innhold - Våre to ivrige datafrikere ikke for gammel for læring -Sam Eyde vgs./ Årets julemarked - Presentasjon av Color Magic.

2 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 2 Innholdsfortegnelse Leder Redaktøren har ordet Vi over Sentralstyrets beretning UNIVERN Nyheter fra Vest Lofoten vgs. 6 Pensjonert lærer Svein Øderud Kåre Eriksen Fra skolelei til landets beste tømrer Betraktninger omkring høstens lokale forhandlinger Elevenes arbeidsmiljø vs ansattes arbeidsmiljø i hverdagen Nesodden videregående skole Kunnskapsministeren heier på yrkeslandslaget Referat fra årsmøte i LY Østfold Brannfeller - ikke lad mobilen 19 App. med faglig innhold Våre to ivrige datafrikere ikke for gammel for læring Sam Eyde vgs Årets julemarked Presentasjon av Color Magic Det muntre hjørne og adresser Bankannonse Redaktør: Idar R Andersen Telf Layout: Copyright Grafisk Design Trykk: Kraft Digital print AS Opplag: 700 eks. Forsidefoto: Idar R Andersen Leder n Vi er inne i et nytt år 2013 med blanke ark og nye utfordringer med å beholde dyktige lærere. En lederoppgave kan være å skape tillit og tilhørighet i hele lærerstaben. I en undersøkelse utført av forskerteamet Dijana Tiplic, Eyvind Elstad og Christian Brandmo ved Universitetet i Oslo blant ansatte i skolevesenet, viser forskerne til resultater av en spørreundersøkelse av nyutdannede lærere. Bakgrunnen er tall fra KS som viser til at 30% av nyansatte lærere slutter innen det har gått 5 år. Brandmo som er en av forskerne bak undersøkelsen understreker at dette er en stor rekruteringsutfordring for skolevesenet. I undersøkelsen vises det også til de faktorer som predikerer lærernes tanker om å slutte i jobben. Tillit og tilhørighet er en av de sterkeste predikatorene. Det å bli sett av ledelsen og å få inntrykk av et gjensidig tillitsforhold er essensielt for å kunne være motivert for jobben. Undersøkelsen viser også en klar sammenheng mellom motivasjon og relasjonell tillit mellom ansatt og ledelse. En tydelig ledelse må til for at en arbeidstaker skal yte godt. Like tydelig er den relasjonelle tilliten mellom ansatte og andre kollegaer. Forskerne er ikke i tvil om at dette er et område med store forbedrings potensialer. Men verre var det på spørsmålene om læreren følte seg verdsatt av sine nærmeste overordnet eller av samfunnet for øvrig. Her er svarene i følge forskerne, direkte nedslående. Nå må vi ikke forstå innlegget slik at alle lærere gjør alt rett, men at innlegget er til ettertanke for det som vises til i skoleverket mellom ansatt og leder. Heldigvis er det mange skoler med god og klarsynt ledelse og som har dyktige medarbeider som gjør at motivasjon og arbeidslyst opprettholdes i hverdagen. Måtte det bare finnes flere! Ole Johnny Fagerlid Forbundsleder 2

3 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 3 Redaktøren har ordet: IDAR R. ANDERSEN Julen og nyttårsfeiringen er forbi og vinteren har satt sine spor. Blad nr. 1 i år 2013 er nå klar for trykking. Jeg er nå inne i mitt 3. år som redaktør, og kan ikke si annet enn at det har vært givende, spennende og interessant å se hva vi har kunnet få til. Vi har fått mange spennende samarbeidspartnere og annonsører i bladet. Dette har vært med på å gi bladet er ekstra løft. Skrivelysten hos medlemmene har tatt seg opp, så nå kommer flere på banen med innlegg fra egen skole, noe jeg synes er meget oppløftende. Fortsatt viser forskning at mobbing i skolene er et stort problem og en utfordring for de skolene som fortsatt sliter. Så kan vi lese om de skolene som nærmest ligger på null hva angår mobbing. Disse skolene skiller seg ut med at de mobbeprogrammene de er blitt enige om, blir fulgt opp fra den enkelte lærer. Her får også elevene selv ta del og ta ansvar for hverandre. Denne medvirkningen og bevisstgjøringen av elevene viser seg positiv i praksis. Pedagogiske og demokratiske prinsipper satt ut i praksis. En slik opplevelsesrik lederstrategi på norske skip på 60-tallet med medvirkning fra det laveste nivå resulterte at forbruket på mange områder ble redusert til det halve. Det skulle ta 40 år før denne teorien ble satt ut i praksis på landbaserte områder og i skoleverket. Vi ser at det virker når ting blir satt i system og blir fulgt opp av ansvarsbevisste lærere og ledelse. Her kunne vi nevne mange skoler og i desember nummeret av LY-NYTT presenterte vi en rektor som ikke hadde gitt hjemmelekser på 12 år og har opplevd en utrolig forbedring blant elevene ved medvirkning i læringsprosessene. Vi presenterte også Pøbelprosjektet til Eddi Eidsvåg som også er et slående R E V O I V eksempel hvordan elevene blir involvert i læringsprosessene. Prosjektet har en visjon om det dynamiske og levende mennesket der tanken er at det å skape noe i seg selv gir glede. Prosjektet ønsker å bevisstgjøre den enkelte elev til å se seg selv og sine ressurser uansett forutsetninger. Videre bevisstgjøres elevene på valgmulighetene og konsekvensene av de valg de gjør. Prosjektet gir pøblene livskompetanse ved å løfte frem hvert menneskes verdighet, styrke dets selvfølelse, vekker det tillit til samfunnet, vioser mulighetene og bekrefter verdien og konsekvensene ev egen innsats. Prosjektet bygger på et humanistisk menneskesyn. Av nytt presenterte vi bladet «Vi over 60» med en meget rimelig inngangspris for 6 utgaver. Bladet presenterer feriereiser, helsereiser, helsetrim, helsesjekk, diett, medisinens verden, psykologi bare for å nevne noen temaer. Vi tror at dette bladet kan være nyttig lesing for våre LY medlemmer. Bledet har medlemmer som sier noe om interessen og kvaliteten på innholdet av bladet. UNIVERN er blitt en av våre største sponsorer som totalleverandør av arbeidsklær og verneutstyr. UNIVERBn har butikker flere plasser i landet som annonsen viser. Fortsatt ønsker redaktøren innspill fra flere skoler i landet vedrørende pedagogikk, læring og motivasjon, tiltak mot mobbing og andre aktuelle temaer fra våre medlemmer rundt forbi. Det er dere som sitter på de lokale kunnskapene som kan være av interesse for andre medlemmer å få ta del i. Redaktøren oppfordrer igjen medlemmene til å sende inn lokalt å aktuelt stoff fra sine skoler til LY-NYTT. VIP TILBUD IP TIL til deg som er LY-medlem: m: 24 RÅD R SIDE TIPS i OG nom r, øko Juss ttighete og re ARVESTRID MAMMAS Veien etter FT BRYSTKRE COGNAC VENEZIA du Slik unngår er60.no kr. 65,bc Kun kr 359 E INGERALLIS RYPD BESTILLING: S Send end SMS til 1901: 60A171 Du kkan an også rringe inge oss på VIOVER60 X Spar enda mer med våre mange abonnentffordeler! 3

4 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 4 NYTT FRA SENTRALSTYRET SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Året 2012 har vært brysomt for Sentralstyret. Med mange og alvorlige saker til behandling og med tankene ledet mot kommende Landsmøte i 2013, har Sentralstyrets medlemmer hatt nok å henge fingrene i. Flere av sakene som har vært ført for medlemmene og hvor Sentralstyret har vært saksbehandler har vunnet frem. Krav og løsninger fremsatt mot arbeidsgivere har gitt gode resultater og ført til akseptable løsninger for begge parter. Men også i året 2012 har det vært nødvendig med juridisk bistand fra våre advokater. Året 2012 har også vært året for storstreik i offentlig sektor. Med en intensivert møtevirksomhet og deltagelse i arrangerte markeringer har dette ført til ekstra stor byrde for LY ved siden av normal drift. Følgelig ble forhandlingene vanskelige som igjen førte til ekstra innsats har vært året hvor Ly har innledet uformelle forhandlinger med NHO om våre medlemmer i privat sektor. Disse forhandlingene vil fortsette over nyåret med full styrke. Da i formelle former. Det er avholdt tre kurs for tillitsvalgte og for sentralstyrets medlemmer. Med god bistand fra vår Advokat Thorkil H. Aschehaug har LYs tillitsvalgtkurs fått et langt bedre innhold med forståelse av å være tillitsvalgt. Et bedre kurstilbud er utarbeidet og blir jevnlig justert etter innkomne forslag fra medlemmene. Ved fornying av våre nettsider som er satt i gang vil alt av kursmateriell bli lagt inn på kodet side. LY-nytt har i året 2012 utviklet seg i riktig retning og har igjennom året fått flere ny sponsorer som gjør at bladet produseres til selvkost. Det er avholdt fem Sentralstyremøter hvor de siste møtene i vesentlig grad har omhandlet kommende Lands møte. Sentralstyret ønsker alle våre lesere ET GODT NYTTÅR! Innmelding i : Lærernes Yrkesforbund, Lakkegata 3, 0187 Oslo. Bruk skjemaet nedenfor for å melde deg inn i LY. Personalopplysning: Fornavn Etternavn Adresse Postnr./sted Fødselsdato Telefon/Mobil E-postadresse Arbeidsgiver/trekksted: Navn Adresse Postnr./sted Arbeidssted: Navn på skole/bedrift Adresse Postnr./sted Telefon

5 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 5 DIN TOTALLEVERANDØR AV ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Stort utvalg av... Serviceklær Håndverksklær Synbarhetsklær Sveiseklær Flammehemmende klær Engangsbekledning Vernesko Arbeidshansker Vernebriller Ansiktsskjermer Sveisemasker Hjelmer Hørselvern Støvmasker Gassmasker Fallsikringsutstyr Førstehjelpsutstyr Hudbeskyttelse For ytterligere informasjon, tilbud og produktopplæring ta kontakt med oss! Univern Senter Arendal AS Stoaveien 3A, 4848 Arendal Tlf: , Faks: E-post: Univern Senter Kristiansand AS Skibåsen 39 (Sørlandsparken), 4636 Kristiansand Tlf: E-post: Vi har også butikk i Oslo, Ski, Sarpsborg, Asker, Drammen, Holmestrand, Larvik, Skien, Bergen og Trondheim. 5

6 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 6 Nyheter fra Vest-Lofoten videregående skole - Lofoten fagskole sin hjemmeside Artikkelen viser at en liten skole kan få til gode tiltak innen HMS og bli tildelt årets arbeidsmiljøpris. Videre ønsker skolen å utvikle nytt tilbud innen «Data og kommunikasjon» Vest-Lofoten videregående skole/lofoten Fagskole og OPUS Lofoten ligger på Vestvågøya, midt i Lofoten. Skolen har ca 650 elever/ studenter, fordelt på sju ulike utdanningsprogram (vgs) og skipperutdanning (Fagskolen). Vi har lokaler både på Leknes og Gravdal. På dette nettstedet vil du finne informasjon om skolen og de ulike tilbudene vi har. Benytt menyen til venstre for å navigere på sidene våre.(opus-lofoten er Vest-Lofoten videregående skoles ressurssenter og avdeling for kurs og oppdragsvirksomhet.) HJERTELIG VELKOMMEN TIL OSS!. Fylkesråd for utdanning Marit Tennfjord leser juryens begrunnelse Avdeling for idrettsfag Avd.leder Trond Jørgensen gratuleres av fylkesråd for utdanning Marit Tennfjord ÅRETS ARBEIDSMILJØPRIS TIL AVDELING FOR IDRETTSFAG! Fylkesråd for utdanning, Marit Tennfjord, delte i dag ut Nordland fylkeskommunes arbeidsmiljøpris for 2012 til avdeling for idrettsfag ved Vest-Lofoten vgs. ved avdelingsleder Trond Jørgensen. VI GRATULERER! Tennfjord sa at i år var det mange gode nominerte til utmerkelsen, og at arbeidsmiljøprisen derfor henger høyt. Juryen har lagt vekt på at dere tok utfordringen avdelingen sto overfor på en positiv måte da dere i 2008 var i fare for å bli nedlagt på grunn av overkapasitet innen idrettsfag i Nordland. Gjennom felles innsats fra avdelingens ansatte, og med avdelingsleder Trond Jørgensen i spissen har avdelingen skapt et arbeidsmiljø for elever og lærere preget av innsats, trivsel, kreativitet og vinnerkultur. Ledige elevplasser og frafall er snudd til oversøkning og tilnærmet full kapasitetsutnyttelse, sa Mart Tennfjord før hun overleverte diplom og en sjekk på kroner til avdelingsleder Trond Jørgensen. Avdelingsleder Trond Jørgensen mottok prisen på vegne av avdelingen. I slike situasjoner er det ofte så man nærmest står og unnskylder seg for å ha fått en pris, men det skal jeg ikke gjøre nå, for dette har vi pinadø fortjent, sa Jørgensen. Trond Jørgensen mener det er særlig to grunner til at prisen havnet hos dem. «I 2007 ble skolen sammenslått og idrettsfag ble egen avdeling. Før det tror jeg vi ble sett på som et slags stebarn til allmennfag, mens vi etter sammenslåingen fikk en egen avdeling med vår egen identitet. I 2008 ble vi truet av nedleggelse, og det gjorde noe med oss. Vi kjente på kroppen at markedskreftene styrte vår hverdag, og vi ble innstilt på å gjøre noe. Vi ble sultne, som det heter på idrettsspråket. Stort frafall og lave søknadstall måtte gjøres noe med hvis vi skulle overleve. I fellesskap jobbet vi knallhardt. Det førte til at elevene kom og at vi så gode resultater. Jeg mener vi har sett en tydelig holdningsendring på avdelingen de siste årene.» I kriteriene for tildeling heter det: «Denne [prisen, red. anm.] skal gå til tiltak, prosesser, personer som bidrar til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø ved en fylkeskommunal arbeidsplass. Prisen består av en premie på kr ,- og et diplom, og deles ut av fylkesrådet årlig. Prisen deles ut til hele arbeidsplassen / avdelingen, og ikke til enkeltpersoner. Den skal brukes til noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø for arbeidsplassen / avdelingen.» Tekst: Marit Martinsen. 6

7 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 7 LY sitt sentralstyremedlem Frank Olsen er glad for å kunne jobbe på en skole i fremgang der det deles ut priser og utvikles nye fag. Foto: Idar R Andersen Radiosertifikat (minimum VHF) Arpakurs (ikke på D5, blir da påtegna sertifikatet) Teknisk fagskole Nyheter fra Vest Lofoten Videregående skole Fra august 1998 ble det innført en ny betegnelse på videregående maritim og fiskerifaglig utdanning. De gamle tilbudene og betegnelsene VK2 Fiskerskipper, VK2 Nautisk og VK3 Nautisk ble borte, og ble erstattet med Teknisk Fagskole for maritime fag og fiskerifag. Hva kreves for å løse sertifikat? Bestått modul i fagskole nautisk linje Godkjent fartstid inkludert opplæring i brotjeneste Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege som Navigatør Grunnleggende Sikkerhetskurs IMO 60, Videregående sikkerhetskurs IMO 80 og 40 timer medisinsk behandling ved godkjent sikkerhetssenter. Utdanninga baserer seg på STCW95, og IMO modell kurs, med funksjonene: F1 Navigering* F2 Lasting, lossing og stuing* F3 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord I tillegg er det allmennfag som skal støtte opp under konvensjonsfagene, det er: Norsk Engelsk Matematikk - Fysikk Følgende kurs er innbefatta som en del av utdanninga: GOC kurs Medisinsk behandling, 40 timer Ledende sikkerhetskurs, IMO 80 Lofoten fagskole er godkjent av NOKUT for denne utdanningen. Fagskoleutdanningen er modulbasert slik at studentene kan avslutte etter: 1 år grunnlag for D4 sertifikat (Styrmannssertifikat) 1 ½ år grunnlag for D3 sertifikat (Overstyrmann opp til 3000 brt.) 2 år grunnlag for D1 sertifikat (Ubegrensa størrelse og fartsområde) NYTT TILBUD PÅ VG2 FORESLÅTT: DATA OG KOMMUNIKASJON Nytt tilbud på Vest-Lofoten vgs innen VG2 elektrofag er kommer med på saklista til neste fylkestingsmøte. Når tilbudsstruktur for neste skoleår skal drøftes, er det for vår del foreslått oppretting av et nytt tilbud innen elektro - VG2 Data og kommunikasjon. Alle dagens tilbud ved skolen er foreslått opprettholdt til neste år, men i Fylkestingssak 127/12 (Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret ) er det altså også foreslått oppretting av et nytt tilbud på elektrofag. I saksframlegget påpekes det at Vest-Lofoten vgs inneværende skoleår har tre VG1-klasser på elektrofag, og at fylkeskommunen uten å øke kapasiteten på VG2, vil få "problemer med å kunne tilby søkerne nok plasser på Vg2 i og med at årets kull på Vg1 er så stort". Det sies videre at det ville vært "hensiktsmessig å gi elevene en reell sjanse og mulighet til valg ved den skolen de startet sin utdannelse. Gjennom å kunne tilby både Vg2 el. energi med 1 klasse, samt Vg2 data og elektronikk med 1 klasse ville vi (Nordland fylkeskommune, red. anm.) fått en bedre sammenheng mellom Vg1 og Vg2, samt at vi ville dekt næringslivets behov bedre." Rektor Søren Fredrik Voie sier at dette var interessant lesing, og ønsker tilbudet velkommen. Tekst: Marit Martinsen. 7

8 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 8 Pensjonert drømmelærer på 73 år og fortsatt i jobb og liker å jobbe med ungdommer Fortsatt en lærer som trives med å jobbe med ungdommer. Det er så mye å være nysgjerrig på, og jeg gleder meg som lærer til å gå på jobb. En skulle bare vært 18 år igjen. Lærer i videregående skole Svein Øderud skaper trivsel rundt seg når han er på jobb med så mange fine ungdommer som ønsker å lære faget som han selv har vært så glad i, nemlig bilfag. Når en intervjuer Øderud får en følelsen av en lærer som liker og trives sammen med dagens ungdom og som skaper trivsel rundt seg. I september 2012 hadde Øderud jobbet i 55 år siden han fikk lærekontrakt på Akers Mek. Verksted i Oslo. Øderud har hatt 17 forskjellige arbeidsplasser i det sivile, og kan også vise til befalsskolen i forsvaret. Han har dykkerskole, flygerskole, fallskjermutdanning og som om ikke dette er nok har han også vært til sjøs, og kjenner til sjømannslivet. Dette tilsier en allsidig praksis som veier tungt i en ballast for å fungere som lærer/pedagog med dagens vitale ungdom. I 1981 fikk han jobb som lærer i bilfag på daværende Arendal Yrkesskole (siden Strømsbu vgs) og trives fortsatt i jobben som lærer. På spørsmålet om hvorfor han trives så godt sammen med disse unge elevene sier han at han stort sett er på bølgelengde med elevene. Han kjører fortsatt stor sykkel, og da passerer han en annen grense for tillit blant ungdommene. Han mener å snakke samme språket, og er kanskje litt barnslig og leken fortsatt til tross for sin alder av 73. Øderud er med på kurser, turer, fester osv, og møter både elever og kollegaer som er med på å skape en trivelig atmosfære. Andre lærere ønsker å slutte når de er 62 år, mens du ønsker å fortsette i en alder av 73 år. Hva kan være årsaken til din trivsel? Jeg liker å omgås ungdommer, og har vært med på å starte ungdomsklubber både i Oslo og i Tvedestrand. Jeg ser på ungdommene som hyggelige og fine mennesker med forskjellig bakgrunn. Jeg har til og med hatt Hank Fon Helvete, på fritidsklubb i Tvedestrand mens han gikk på ungdomsskolen. Det er blitt et bra menneske også ut av han Foto: Idar R Andersen også. Jeg har nok ramlet ned på den gode og positive siden i livet. Jeg har også i min ungdom eksperimentert med forskjellige ekstremsport og tippet på motorsykkel, vært med i bilulykke og ramlet ned i fallskjerm. Min far var alltid redd for meg i oppveksten og med god grunn. Kanskje derfor forstår jeg godt dagens ungdommer med de mange utfordringene som disse har. Elevene kommer bort til meg og hilser med fornavn, og jeg tiltaler dem som personer. Han nærmest tryglet om å få bli med opp til den nye Sam Eyde vgs. Han har glimt i øyet og entusiasmen og arbeidsgleden i behold. Hva er det som får deg til å fortsette i læreryrket etter fylte pensjons år? Slik jobben er tilrettelagt for meg tar jeg ikke opp plassen for andre kollegaer, og da er det motivasjon og interesse for yrket som driver meg. Den spreke pensjonisten har bl.a. ansvaret for å ta med 8

9 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 9 elevene på bedriftsbesøk og andre høvelige ekskursjoner. Han stortrives på minibussen fylt opp med livlige ungdommer som er klare for tur og nye opplevelser sammen med den populære og spreke læreren. Svein Øderud mener at han har vært så heldig og truffet så mange flotte ungdommer, har hatt flotte kollegaer og mye sosialt samvær som har skapt trivsel daglig i jobben. Det har også hele tiden vært noe å lære under stadig skiftende omstillinger og nytt teknisk utstyr. Ikke minst er ungdommene blitt så flinke innen data og nye tekniske utfordringer. Læreren nesten bobler over av glede over alt det flotte utstyret og lokalene på den nye skolen som han ikke tror det finnes maken til i Norge. Heller ikke ved de nyeste og best utstyrte private verkstedene i hele fylket. Han mener videre at dersom en er motivert og helsa og hodet fungerer er det ikke noen grunn til å slutte i et så pass spennende yrke som å være lærer. Selvsagt kjenner jeg mine begrensninger, og må nok slutte etter hvert, men jeg opptar ikke plassen til andre kollegaer. Med et lite unntak har han vært fornøyd med å være pensjonist. Han benyttet seg av den daværende AFP-ordningen da han fylte 62 år, og jobbet 60% og hadde 40% pensjon de neste fem årene. Først da han fylte 67 år, midt i skoleåret og med ansvar for å følge opp en klasse, ble det problemer. Det kom da et utidig brev fra NAV der de forlangte AT HAN MÅTTE SLUTTE PÅ DAGEN. Øderud svarte NAV at han kunne ikke redusere undervisningen på dagen, men ville følge elevene frem til eksamen før han reduserte på undervisningstiden. Bildet viser også en del av det tekniske utstyret i bilhallen. Foto: Idar R Andersen Dette ordnet seg etter hvert, og han fulgte klassen frem til skoleslutt. Siden har det gått greit, og vært ganske uproblematisk å fortsette som timelærer etter vanlig pensjonsalder. Øderud sier han har hatt greie sjefer både på skolen og på fylkeskommunen, så alt har ordnet seg. Han ser frem til fortsatt å kunne jobbe litt så lenge elevene og skolen ønsker det, og at jeg holder meg frisk. Nå er Svein Øderud strålende fornøyd med å kunne krone en meget lang yrkeskarriere med å jobbe på timebasis med bilfagelever på den nye Sam Eyde vgs. Intervju og Tekst: Idar R Andersen Nybygg Tilbygg - Betongarbeider mobil

10 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 10 Fra skolelei til landets beste tømrer Vinner av «Den gylne spikerpistol» heter Frank Arne Leiros og er 24 år, og ikke lengre skolelei, men kunnskapstørst og kvalitetsbevisst. Videre har han et brennende engasjement for historiske bygninger Hvem kjenner Norges beste tømrer? Hvem står bak denne mannen som nå er landskjent? Utdeling av Den gylne spikerpistol Tømrer Frank Arne Leiros demonstrerer for statsråden hvordan spikerpistolen virker. Vinneren av Den gylne spikerpistol, Frank Arne Leiros, har bidratt til å øke kvaliteten i byggenæringa gjennom sitt arbeid som tømrer. I intervju med byggmester Asle Thorsen som vi tidligere har presentert i LY-NYTT, må vi bare igjen ta av oss hatten. På spørsmålet om hvilke sterke sider vedkommende har som får løftet frem de beste tømrere i landet, får han vanskeligheter med å svare. Jeg er meg selv og er ærlig mot mine lærlinger. Jeg benytter samme språk som lærlingene, og yter respekt blant guttene. Jeg bryr meg om hver enkelt, og at vedkommende har det bra i firmaet dersom han selv ønsker det. Vi har også unntak, men majoriteten av ungdommene er positive, arbeidsomme og står på. Jeg går ikke etter læreboka, og jeg tar for meg lærlingen og prater med vedkommende. Dette kan nok virke noe brutalt for noen, men viser de interesse og jeg merker at de vil selv noe, ja da følger jeg opp. Selvsagt er det lov å gjøre feil. Det er dette de lærer av og blir nøyaktig i sitt yrke. Jeg driver ikke skremselsledelse, men stiller reelle krav til alle mine medarbeidere. Tror det er viktig at lærlingene kjenner bedriftens målsetting og politikk. 10 På spørsmålet mitt om hva skolene bør gjøre mente Asle Thorsen at skoleverket hadde større utfordringer da de hadde større grupper å forholde seg til. Jeg kan konsentrere meg om en og en lærling. Tror skoleverket vil tjene på å ha mindre teori og mere praktiske oppgaver helt i starten av videregående skole der elevene ser resultater som er nyttige. Prøvestasjoner som de har i dag og som de må rive ned etter fullført jobb virker bare demotiverende. Jeg tror også at lærerne bør få bedre hjelp ved større klasser for å kunne ta seg av hver enkelt elev. Jeg intervjuet også adm.dir Peter Sandrup i Betonmast som Byggmester Asle Thorsen samarbeider med for å høre hva han mente var Thorsen sin sterke side. Asle Thorsen er nok litt spesiell og har hatt over 100 lærlinger opp gjennom årene. Dette har nok gitt Asle en spesiell kunnskap i behandling av lærlingene. Han er ivrig mot lærlingekontoret, og det er ikke tvil om at Asle er en ildsjel som brenner for at denne gruppen av skoletrøtte ungdommer skal lykkes i arbeidslivet. Det viktigste er at alle er forskjellige og at Asle har evnen til å se det positive i disse flotte guttene som har gått trøtt av teori og skolegang. Det er ikke gitt for alle at teoretisk skolegang passer i ungdomstiden. Det er viktig med personer som Asle, og som ser at det er dyktige ungdommer som faller utenfor den struk-

11 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 11 turerte teoretiske skolemodellen. Mange ser mulighetene slik Asle driver dette, og myndighetene liker det de ser. Det er uten tvil en god jobb som gjøres her, men det er ingen velledighet som, men det satses på dyktige mennesker. Prisen som nå er gitt viser dette, der en av firmaets dyktigste lærlinger har nådd helt til topps på landsbasis. Asle ser potensialet i hvert enkelt menneske, men de må selv ta mulighetene. Han forventer innsats og stiller krav og de må yte for å kunne nyte. Da følges de opp så langt det er mulig. Dette tror jeg er Asle Thorsen sin sterke side som leder. Også det å kunne lytte til og samtale med sine lærlinger er en annen sterk side. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete overrekker prisen og et stipend på kroner i midten av desember. I tillegg får to kandidater hedrende omtaler og et stipend på kroner hver. Vinneren må tilfredsstille følgende kriterier: Har svennebrev innenfor tømrerfaget Har bidratt til å øke kvaliteten i byggenæringa gjennom eget arbeid Har inspirert andre gjennom sin yrkesstolthet, service og samarbeid med oppdragsgiver og andre aktører Evner å kombinere god håndverkstradisjon med moderne og framtidsretta løsninger. Kan vise til referanser for godt håndverk på konkret arbeid de siste åra. DEN GYLNE SPIKERPISTOL Prisen for godt håndverk I nominasjonen trekkes det fram at kandidaten er opptatt av materialkvalitet og kvalitet på egen og andres utførelse. Han har også evnen til å «sette foten ned» og si nei til utførelser han mener ikke er historisk riktige, eller om noen vil velge materialer av rimelig og dårlig kvalitet. Vinneren står i en særklasse når det gjelder å inspirere andre både faglig og sosialt. I nominasjonen trekkes det fram at han er en stor motivasjonsfaktor og forbilde for andre medarbeidere. Han har jobbet som bas siden våren 2011, og yter stor respekt blant kollegaene. Han har også ansvar for lærlinger, som han følger opp både i og utenfor arbeidstida. Juryen mener det er en avgjørende egenskap for en god håndverker å formidle kunnskap og erfaringer. Dette er kandidaten et glimrende eksempel på. Han har tilegnet seg stor faglig kunnskap, samtidig som han tar betydelig sosialt ansvar. Et viktig kriterium for prisen er at kandidaten evner å kombinere god håndverkstradisjon med moderne og framtidsretta løsninger. Kandidaten er spesielt interessert i rehabilitering og restaurering av historiske bygninger. Han har blant annet hatt ansvar for en historisk bygning på Lyngør, og jobber nå med utbedring av Arendal Sparekasse. I tillegg til å ivareta gamle håndverkstradisjoner, er kandidaten opptatt av å fornye seg. Han er derfor årlig på kurs for å få ny kunnskap. Juryen peker på at kandidaten har en særlig evne til å kombinere det gamle med det nye. Det er byggmester og arbeidsgiver Asle Thorsen som har nominert vinneren. Om kandidaten sier han at; «I mine mer enn 30 år som tømrer, byggmester og arbeidsgiver for et par hundre tømrere og tømrerlærlinger, er kandidaten i en særklasse, den unge alder tatt i betraktning». Juryen mener vinnerens engasjement, kunnskaper og gode holdninger er særlig imponerende, tatt hans unge alder i betraktning. Juryen mener kandidaten er et strålende forbilde for andre, som kan inspirere til økt rekruttering til faget. Frank Arne Leiros er en meget verdig vinner av Den gylne spikerpistol. Juryens innstilling er enstemmig. 11

12 PASTE -FEBRUAR 2013_Layout Side 12 Betraktninger omkring høstens lokale forhandlinger i Østfold og konsekvensene av dette 1. Bakgrunn Vårens sentrale forhandlinger la føringer på pottens størrelse, omfang, fordeling og innhold i forhold til lokale forhandlinger som ble gjen - nomført fylkesvis høsten Drøfting. Fylkesvis blir det så gjennomført preliminære (forberedende)drøftingsmøter mellom partene hvor man enes om fordeling av potten i forhold til sentrale føringer og HTA kap 3, 4 og 5, samt kriteriene som de enkelte arbeidstagere kan levere krav etter. Ett av kriteriene er at det ikke skal forhandles om grupper eller funksjoner, da forhandlingene kun skal omfatte individer og personlige lønnstillegg (ref. føringer fra de sentrale forhandlingsdokumenter) Dette blir så referatført og er derved i konsensus bindende for partene. Dette er så omforent mellom alle parter i eget dokument som videreformidles til deltagende parter. I forkant av det første berammede forhandlingsmøtet, har så Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag hatt særmøte med arbeidsgiver, og fått endret det omforente kriteriedokument til kun å omfatte grupper og funksjoner i HTA kap 4c. Dette passer jo arbeidsgiver meget godt, da man ikke behøver å ta hensyn til individer, men kan se på gruppetillegg. Begrunnelsen fra Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag er at kontaktlærere trenger mere betalt for å utføre sine lovpålagte gjøremål! Er det ikke bedre med redusert tid innenfor arbeidstidsavtalen for å kunne gjøre sine lovpålagte oppgaver? LY Østfold og andre organisasjoner er jo av den oppfatning. Dessuten så skal forhandlinger om redusert undervisningstid ifht. kontaktlærerfunksjonen føres som sentrale forhandlinger. Resultatet ble at arbeidsgiver på det første forhandlingsmøtet la frem et dokument som hadde blitt endret i forhold til HTA kap 4c, til å omfatte gruppen kontaktlærere og ett gruppetillegg på funksjon som tilsa at alle kontaktlærere skal ha et funksjonstillegg på kr 20000,00 pr skoleår! Noen arbeidstagere vil da få et økt funksjonstillegg på kr 6000, ,00 pr skoleår, og så lenge de innehar denne funksjonen. Dette medfører store protester og særmøter fra de andre organisasjonene som blir rammet av dette taskenspillet.(tryllekunstnerspillet) ( Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag har jo tradisjon for å drive med denne slags taskenspill, (ref. overgangen fra statlig avtale til kommunal avtale som ble solgt for kr 8000,00 i økt årslønn)). Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag hevder at de har solid støtte for sine handlinger fra sine skoletillitsvalgte og derved sine medlemmer. Nærmere undersøkelse motbeviser dette, uten at de nevnte organisasjoner lar seg hefte av dette, men velge rå gjennomføre sitt taskenspill. Særmøtene resulterer i skarp protokolltilførsel fra noen organisasjoner (deriblant LY Østfold) og direkte forhandlingsbrudd fra noen andre. Forholdet til «taskenspilleren er på dette tidspunkt iskaldt, noe de selv ser med forundring på. Uansett blir prosessen gjennomført med reelle forhandlinger for HTA kap.3 og 5, mens det blir «styring» for HTA kap.4c. 3. Konsekvenser. Det gode samarbeidet som har vært mellom organisasjonene i Østfold, har nå resultert i at det ikke lenger samarbeides med Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag på fylkesnivå. De kontaktlærere som fikk økt funksjonstillegg for skoleåret og den tid de innehar denne funksjonen, er utelukket fra den neste lokale forhandlingsrunde med begrunnelse at de som gruppe har fått sitt tilkomme. Arbeidsgiver har protokollført at dette var et engangstilfelle at en gruppe fikk funksjonstillegg som spiste opp den tildelte pott. Altså en stor gruppe arbeidstagere som er utelukket fra å delta i forhandlingene neste periode. Man må dessuten huske på at funksjonstillegg ikke er medregnet i forhold til sykepenger og pensjon. Da er det kun grunnlønn som er tellende. For de medlemmer av organisasjoner som gikk til brudd, er det ennå ikke utbetalt noe funksjonstillegg, da partene venter på resultatet fra sentralt hold ( pr desember 2012). Avhengig av resultatet ( som med sikkerhet vil stadfeste det inngåtte lokale resultat ), vil også de få sitt tillegg etterbetalt. LY Østfold anså at det ikke ville være tjenlig med brudd på bakgrunn av dette, men at det var på sin plass med nest sterkeste virkemiddel en skarp protokolltilførsel. 4. Ettertanke. Hvordan ser det ut i andre fylker? Man ber fylkestillitsvalgte om å gi tilbakemeldinger på dette. Kun ved tett samarbeid og utveksling av informasjon kan man bli bedre på forhandlingsprosesser og derved styrke vår egen organisasjon vs. våre medlemmer. Dette er også viktige elementer på kurs for våre tillitsvalgte. Tekst: Geir Johansen, LY Østfold 12

PASTE -DESEMBER 2012_Layout 1 30.11.12 13.13 Side 1

PASTE -DESEMBER 2012_Layout 1 30.11.12 13.13 Side 1 DESEMBER 2012 PASTE -DESEMBER 2012_Layout 1 30.11.12 13.13 Side 1 LÆRERNES YRKESFORBUND LES OM: LY sin hjemmeside - Medlemsfordeler i YS Trenger vi en Facebook side? UNIVERN Pøbelprosjektet - Leser av

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - FEBRUAR 2014 _Layout 1 22.01.14 21.23 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D FEBRUAR 2014 Nord Norsk vinterfjell i februar. LES OM: Uniformerte vakter - LYs nye nestleder - Har skolen spilt

Detaljer

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1

PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 NUMMER 1-2015 PASTE - JANUAR 2015-1_Layout 1 03.02.15 07:49 Side 1 LÆRERNES YRKESFORBUND Vinterstemning på Jessheim Foto: Anne Merete Larsen LES OM: LES OM: Redaktøren har ordet - Ble årets julegaver virtuelle

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres

Skolelederen. Det globale klasserommet. s. 12. Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse. s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres Skolelederen Nr. 1 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Det globale klasserommet s. 12 s 6: NHO-direktør: Undervisningskvaliteten kan forbedres s 10: Færre får spesialundervisning s. 6 s. 10 s. 14 s 14:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Nr. 8. Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Oktober 2010 www.nslf.no. Professor Andy Hargreaves: Om den fjerde retningen.

Nr. 8. Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Oktober 2010 www.nslf.no. Professor Andy Hargreaves: Om den fjerde retningen. Nr. 8 Oktober 2010 www.nslf.no Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Arbeidsrettsekspert: Om rektors rett og plikt til å styre. Marianne Aasen: Tonivå-kommuner en ulykke for Skole-Norge. Professor Andy

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer