uristkontakt Vekk me n?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Vekk me n?"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Vekk me n? OJ blåser i blasfemiparagrafen Vekk me n? Folkeretten får prøvd seg Vekk me n? Loven gir rett til eldrepleie NJ-MEDLEMMENE SIER SIN MENING

2 min renault laguna gir sikkerhet hele veien Den er kåret til Europas sikreste bil av EuroNCAP, Europas største sikkerhetstest. Selv VG gav dieselutgaven en sekser på terningen. Ta den på en prøvetur! Sett deg bak rattet, du trenger ingen nøkler, bilen starter ved en lett berøring av startknappen. Trykk på gasspedalen - veien er din! Pris fra ,-. Diesel 1,9 dci 120hk fra ,-. Veil. pris levert Volvo Personbiler Norge, Kolbotn. Frakt og reg. omkostninger kommer i tillegg. CO 2 -utslipp fra 146g/km. Gj.snitt drivstofforbruk fra 5,5 l/100 km.

3 Juristkontakt 3/03 6 I Guds navn Er blasfemiparagrafen foreldet? Det mener straffelovkommisjonen. Otto Jespersen, Kirkerådet og Are Kalvø Leder: Mot et nytt lønnsoppgjør Sovende paragraf foreslås fjernet: OJ vil danse på blasfemiparagrafens grav Siden sist 26 Vond rygg Vi trenger ikke nye PC-bord og justering av kontorstoler. En svensk professor skriver ut trening og bedre psykisk arbeidsmiljø Juristene globaliseres: Juridiske tjenester i GATS-forhandlingene Toppledere med etterlønn: Stillingsvernet oppheves Sivilombudsmannen: Utvidende tolkning på legalitetsprinsippets kjerneområde 26 Kampen mot vonde rygger: Belastningsskadene må sees i større sammenheng 28 Bokhyllen Etter Saddam Det hevdes at angrepet på Irak la folkeretten død. Men noen jurister ser muligheter for opprydding etter at våpnene har stilnet. Heia, heia! Medlemmene er godt fornøyde med Norges Juristforbund. Og gir klare signaler om sine ønsker og behov Meninger: Danielsen svarer Wessel-Aas: Eggens ensidighet Høyesteretts dom av : Førerkort, domstoler og inndragning Omsorg for pleietrengende: Følger helsemyndighetene gjeldende norsk rett? Cappelen svarer Kleven: Begrenset ansvar for grove feil begått av vanlige ansatte? Klart svar: «Misbruk» av akademisk arbeidskraft i staten 48 Forhandlingslederne svarer 17 Over grensen Verdens handelsorganisasjon vil etablere et globalt advokatmarked. Men mange hevder at rettssikkerhet er nasjonalt forankret Medlemsundersøkelsen 2003: Fornøyde medlemmer tydelige signaler om hva som er viktig Jurister Etter Irak-krigen: Ny vår for folkeretten? Juristkontakt

4 JURISTFORBUNDETS FORLAG Sentral faglitteratur fortsatt på lager En del nyere utgivelser fra Juristforbundets Forlag er fortsatt tilgjengelige på lager, de fleste med reduserte priser for medlemmer av Norges Juristforbund. Finn Haugen: Strafferett Håndbok 2. reviderte utgave 740 sider, innbundet, utgitt 2001 Produktnummer: Pris kr 640,- Medlemspris kr 589,- En oversiktlig, ajourført oppslagsbok innen strafferett i ett bind. Inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffeutmålingsmomenter, sammendrag og systematisering av utvalgte dommer og forsøk på visse konklusjoner med hensyn til straffenivå, samt annet relevant materiale som påtaleinstruks, salærforskriftene, reglene om dommeravhør mm. Hensikten med boken er å imøtekomme et behov for et tidsbesparende ajourført hjelpemiddel for praktikeren, enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer, og enten man er på etterforskningsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller etterarbeid. Nicolay Skarning: Kontraktsrett i Norge, Skottland og England en praktisk håndbok 260 sider, innbundet, utgitt 2001 Produktnummer: Pris kr 425,- Medlemstilbud kr 290,- Boken fremstiller de viktigste forskjellene og likhetene mellom norsk, skotsk og engelsk kontraktsrett og gir praktiske råd i kontraktsarbeidet. Boken omtaler hvordan kontrakter inngås, når den rettslige binding inntrer, hvordan kontrakter tolkes, hva som kan lede til ugyldighet, hvordan man kan møte et kontraktsbrudd, hvordan kontrakter bør utformes og hva man bør være oppmerksom på. Videre er som vedlegg tatt inn den norske kjøpslov og avtalelov parallelt på engelsk og norsk, den britiske Sale of Goods Act, samt tre ulike kontrakter på engelsk som eksempler til hjelp ved kontraktskrivning. Trond Skogly og Alf I. Kirkesæther: Konkurranserett 411 sider, innbundet, utgitt 2000 Produktnummer: Pris kr 549,- Boken behandler de to sentrale regelsett på konkurranserettens område i Norge. Henholdsvis lov om konkurranse i ervervsvirksomhet av 11. juni 1993 nr. 65 og EØS-avtalens konkurransebestemmelse. Sentrale problemstillinger som samarbeid mellom konkurrenter (prissamarbeid, anbudssamarbeid, innkjøpssamarbeid, informasjonsutveksling og deltakelse i bransjesammenslutninger mv), inngåelse av distribusjons- og lisensavtaler, samt kontroll med foretakssammenslutninger er alle behandlet. Det gis også en oversikt over saksbehandlingen og sanksjoner ved brudd på konkurranselovgivningen. Bøkene bestilles hos Oddvar Larsen på eller

5 LEDEREN Mot et nytt lønnsoppgjør Dramatiske internasjonale begivenheter, fokus på renteutviklingen og tiltagende problemer i norsk økonomi preger nyhetsbildet. Til tross for dette skal det gjennomføres et lønnsoppgjør på vår hjemlige arena. For Norges Juristforbund, som fagforening, er dette naturlig nok alltid en viktig begivenhet. Vi står foran et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at en del midler skal fordeles, mens avtaleverket og lønnsdannelsessystemet vil ligge i ro. Utgangspunktet for oppgjøret har også vært ekstraordinært fordi hovedsammenslutningene i arbeidslivet og regjeringen har inngått en forpliktende avtale om moderasjon. Også Akademikerne har deltatt i disse diskusjonene og vært med på å underskrive avtalen. Norges Juristforbund er, som de fleste andre, bekymret over tendensen til økende arbeidsledighet. Vi må leve med at også vårt lønnsoppgjør er en del av den økonomiske helheten. Det betyr at vi må ha et realistisk syn på hva det vil være mulig å oppnå denne gangen. For det er fortsatt store uløste oppgaver for Norges Juristforbund. Lønnsnivået for offentlig ansatte jurister holder ikke følge med privat sektor, og en lang rekke av våre fag- og profesjonsgrupper ligger for lavt plassert. Vi sliter fortsatt med at nyutdannede jurister knapt nok får en lønn å leve av etter at studielån og boliglån er betalt. En stor andel av våre medlemmer tilhører offentlig sektor, og det er ingen grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand her. Dette er heldigvis forhold som vi kan gjøre noe med, også i dette begrensede oppgjøret. Norges Juristforbund har prioritert lokale forhandlinger og vil at midlene skal settes inn her. I den grad det måtte komme et generelt tillegg, skal det gis en prosentvis profil. På lengre sikt er forbundets målsetning å få til en total endring av den offentlige lønnsdannelsen. Dagens statlige lønnssystemet har preg av mer å være et fordelingssystem enn et personalpolitisk virkemiddel der kompetanse, innsats og dyktighet belønnes. Vi fikk et avgjørende gjennombrudd i kommunal sektor i fjor. Partene ble enige om at lønn for våre medlemmer for fremtiden skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger. Nå venter vi på et tilsvarende systemskifte i statlig sektor. Hovedoppgjøret i 2004 kan bli avgjørende. Men nå dreier det seg først om å hente ut det som er mulig i Lykke til med oppgjøret til alle som skal delta på sentralt eller lokalt nivå. Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 390,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 31. mars 2003 Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Internett: E-post: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: NJ-akutten: Telefon: E-post: Bank/forsikring: Medlemsrådgiveren Telefon: Adresse- og stillingsendringer: E-post: Hovedstyret: Leif Lie (leder) Kari Østerud (nestleder) Nina Sandborg Stephensen Ansten Klev (NJ-S) Karl Marthinussen (NJ-A/DNA) Jan Erling Berg (NJ-P) Per Ragnar Bronken (NJ-Stud) Liselotte Aune Lee (NJ-K) Svein Kristensen (NJ-D/DnD) Generalsekretær: Erik Graff Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund.

6 BLASFEMIPARAGRAFEN Sovende paragraf foreslås fjernet: OJ vil danse på blasfemiparagrafens grav Humoristen Otto Jespersen og Kirkerådet er på linje i forholdet til et av forslagene fra Straffelovkommisjonen. Blasfemiparagrafen må bort. Ingen grunn til at religiøs tro skal ha mer beskyttelse enn andre overbevisninger, mener Jespersen. Av Ole-Martin Gangnes Det er ikke det at Otto Jespersen har følt seg spesielt hemmet av 142 i straffeloven, den såkalte blasfemiparagrafen. Men han er likevel glad for at bestemmelsen er foreslått fjernet når det skal ryddes opp i straffelovene. Det er virkelig på høy tid, sier han. Og dermed sparker han selvfølgelig inn noe som ser ut til å være en vidåpen dør i Når til og med Kirkerådet går inn for å fjerne denne paragrafen, er det vel ikke noen som bryr seg? Vel, min erfaring er at du kan fleipe med det meste her i landet, inkludert følsomme saker som incest osv, men det er når du gjør noe med de kristne symbolene at forskjellige trusler hagler, sier Jespersen. «Kjære alle dere som har møtt fram her i dag for å forsikre dere om jeg virkelig blir dytta inn i ovnen. Her var det ikke mye grining!» (Ottos egen begravelsestale i Torsdagklubben på TV2). Siden begynnelsen på nittitallet har han gjort sitt beste for å provosere og utfordre, både på NRK og TV2. Han er både elsket og hatet, og er den eneste norske komiker som har opplevd at til og med landets statsminister har rykket ut mot tekster han har fremført. Han ser en klar parallell til de som vil tviholde på blasfemiparagrafen. Det dreier seg om en mindre gruppe mennesker med fundamentalistiske holdninger. Jeg har ikke noe til overs for de religiøse fundamentalistene. Det mener at bare de har rett og at alle andre tar feil. De representerer noen av de samme holdningene vi finner i blant annet Blitz-miljøet, fyrer han av. Det spørs om Kjell Magne Bondevik deler Jespersens syn på vern mot blasfemi. For fem år siden uttalte han i alle fall følgende i Stortinget: Jeg tror det ville være et uheldig signal å ta en slik paragraf bort. Det gjelder også en rekke andre paragrafer hvis virkning ikke er så sterk. Men å ta dem bort, vil være et signal om at dette nå er tillatt, sa Bondevik. Jespersen ser ingen grunn til at noen meninger og holdninger skal ha mer vern enn andre. Det er det ingen grunn til. Det man trenger vern mot er menneskefiendtlige ting, noe jeg aldri ville fremføre. Da er det annerledes med kristne som Bondevik, som f.eks. har forfulgt homofile i alle år, mener Jespersen. Han lar aldri en anledning til å sende en verbal knyttneve i Kjell Magne Bondeviks retning gå fra seg, men hadde ikke trodd at statsministeren skulle gå inn i en debatt om humoren hans. Akkurat det ble jeg mildt sagt sjokkert av. Det var rett og slett helt vanvittig og viser jo bare en maktsyk politiker med et desperat oppmerksomhetsbehov. At en politiker med så få stemmer sitter som statsminister, er et eksempel på hvordan en minoritet klarer å styre flertallet og forsøker å presse sine verdier på andre. Akkurat det den lille gruppen av religiøse «medieovervåkere» forsøker seg på, sier Otto Jespersen. «Jeg har sagt at jeg ikke vil ha prest i begravelsen. Espen Lie og Hallik Frank, dere som sitter på første benk, kan ikke dere ta og hive ut han fyren i den fotside ponchoen.» (Fra «Ottos begravelse»). 6 Juristkontakt

7 I de siste årene er Otto Jespersen blant dem som har provosert vokterne av blasfemiparagrafen sterkest. Noen utropte til og med Jespersen til ondskapens yppersteprest. I tiden rundt Bondevik-utspillet kom f.eks. også KrF-politikeren Gunnar Prestegård på banen. Han mente at et program som hadde blitt sendt på NRK, «OJ Alt for Norge», måtte «dømmes» i Kringkastingsrådet på grunn av blasfemi. Programmet er helt forferdelig. De tingene Jespersen gjør til latter er hellig og ukrenkelig. Derfor er det på tide at noen setter grenser og kjemper mot nedbryting, sa Prestegård til avisen Dagen den gang. Otto Jespersen har gjort narr av mye, inkludert brenning av flagg på TV og fleip med innvandrere, men merker et ekstra trykk fra en del kristne miljøer. Jeg opplever at «vaktbikkjene» i akkurat disse miljøene er ekstra finstilte. De bruker jo en masse ressurser til å bl.a. overvåke alt som kringkastes i Norge til enhver tid, sier Otto Jespersen og sikter til bl.a. Kristelig Kringkastingslag. Men man kan trygt si at tiden ikke akkurat jobber for disse holdningene, mener han. Og en ting er sikkert: Tiden jobber i alle fall ikke for blasfemiparagrafen. I Straffelovskommisjonens begrunnelse legges det vekt på at religiøse verdier ikke skal ha et sterkere vern enn andre. «Det er liten grunn til at religionene skal ha et særlig vern mot forhånelse og ringeakt framfor andre grunnleggende livsoppfatninger, f.eks. av politisk, moralsk eller filosofisk art», heter det. Karl Marx, Jesus og Platon sidestilles med andre ord i denne forbindelsen. Kommisjonen mener det er en rekke andre bestemmelser som gir et godt nok vern mot hets og hat. Blasfemiparagrafen var for øvrig ikke ment for å beskytte alle da den kom inn i loven. Inntil 1902 omfattet den bare «statens offentlige religion», og videre frem til 1934 «religioner hvis trosbekjennelse Otto Jespersen mener mange har vanskelig for å skille satire fra virkelighet. Hans rollefigur Nazi-Per har eksempelvis fått ros av en gammelnazist. Han mener det er å høy tid å fjerne blasfemiparagrafen. Selv har han fått kraftig kritikk for rollefigurer som denne djeveldyrkeren. er tillatt i riket», dvs. kristne, unitarister og jøder. Frem til den tid gjaldt den altså bare disse religiøse overbevisningene. «Jeg har også sittet i morgenkåpe og kjent maktsyken velte opp i meg. Men heldigvis for landet har jeg blitt meg selv igjen etter en halv øl.» (Fra «Appell til Kjell Magne»). Ytringsfrihetskommisjonen peker på sin side på at paragrafen lett kan utgjøre et urimelig inngrep i ytringsfriheten. Juristkontakt

8 Advarsel! Litt mer oppsiktsvekkende er det at også Kirkerådet legger seg på nesten samme linje. Slik som den kulturelle utviklingen er, ser vi ikke lenger nødvendigheten av en egen paragraf om blasfemi, sier direktør i rådet, Erling J. Pettersen, til Stavanger Aftenblad. Vi lever i et liberalt samfunn, og det bør kunne føres en offentlig samtale uten at man som religiøs har en lov for å beskytte seg mot kritikk, mener han. Pettersen er forberedt på at det kan komme en del reaksjoner mot at Kirkerådet stiller seg positivt til opphevelse av blasfemiparagrafen. Den kritikken må vi i så fall ta. Vi føler at vi har et godt begrunnet ståsted, sier han. Og debatt er det allerede. Mange kristne organisasjoner og ledere skyver nå plutselig frem vern av islam som et argument. Jeg tror vi skal tenke oss meget godt om før vi fjerner en slik lovtekst, ikke minst av hensyn til muslimer og mennesker fra andre religiøse gruppe- OJ kaster seg over justisbransjen Otto Jespersens jobber nå med en komiserie fra fengselsmiljø. Jeg jobber med et manus for en serie på NRK fra et fengselsmiljø, forteller han. Prosjektet er helt i startgropa, og om noen av de velkjente OJ karakterene dukker opp, er uvisst. Men det skulle i så fall være mange å ta av. Kanskje Birger møter Jørgen Astrup i fengslet? Vi får se, sier Jespersen. Han er ikke sikker på om han kommer til å spille i serien selv. Curlinghumor Men han er derimot sikker på at det er mye å kaste seg over i justissektoren. Men skal det bli morsomt, må det også være fra miljøer folk kan kjenne seg igjen i. Det er f.eks. ikke så mange som kommer i kontakt med dommere; derfor blir det ikke så mange referansepunkter. Det kan fort bli litt som å lage humor fra curlingmiljøet, sier han. Selv har han opplevd at jurister kan ha humor. Advokat Ellen Holager Andenæs er jo en av favorittgjestene våre på Torsdagsklubben. Den dama er bare rå, sier Jespersen. ringer, sier preses i Den norske kirke, biskop Odd Bondevik, til Vårt Land. Også personer utenfor kirken har uttrykt bekymring. Professor Johs. Andenæs har argumentert for blasfemiparagrafen ut fra dens symbolbetydning og viser til at noen kan «føle seg krenket, man føler seg såret, og det er noe man skal være fritatt for». Filosofiprofessor Egil A. Wyller har pekt på at det dreier seg om ærbødighet overfor det opphøyde og mener at dersom blasfemiparagrafen fjernes, må også forbudet mot majestetsfornærmelser og injurier generelt bort. Det er den oppdragende og symbolske betydningen som blir trukket frem. «Ser dere en stor annonse i avisen der det står:»ondskapsfull mann, 48, søker likesinnede for revestreker av verste sort«, så ikke nøl med å ta kontakt.» (Fra «Jeg er ondskapens yppersteprest»). Otto Jespersen hører ikke til dem som vil la seg oppdra. Han står i en tradisjon av «bråkmakere» og satirikere som har hisset på seg religiøse mennesker i Norge gjennom årene, først og fremst kristne. Mange har ropt på bruk av blasfemiparagrafen, selv om bestemmelsen ikke har ført til domfellelser i nyere tid. Nærmest kom den til benyttelse da forfatteren Arnulf Øverland ble anklaget etter paragrafen i 1933, etter foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage» i Studentersamfundet. Han ble frikjent etter å ha ført sin egen rettssak. Paragrafen ble også forsøkt brukt mot teaterstykket «Guds grønne enger» på Nationalteateret. Forestillingen fremstilte Gud på scenen, attpåtil som neger. Og da komikerne i Monty Python kom med filmen «Life of Brian» i 1980, ble den først satt i «karantene» av Statens Filmtilsyn. Etter hvert ble den sluppet løs på norsk publikum, da med merkingen: «Dette er ikke en realistisk fremstilling av Jesu liv», på filmplakaten. Distributøren av filmen brukte selvfølgelig gratis PR for alt det var verd, og i Sverige ble «Life of Brian» lansert under slagordet «Filmen som var for morsom for Norge». Komikerne Kirkvåg, Lystad og Mjøen opplevde også sterke reaksjoner når de gjorde narr av presterollen. Det samme gjorde «Prima Vera» da de lanserte platen «Salmer og sanger vi gjerne hiver». Episodene har vært mange, og det skulle ikke så mye til før reaksjonene kom. Medietrykket har økt betraktelig siden den gang, og nordmenn tåler nok mer nå. Likevel har Otto Jespersen merket at en del ikke klarer å skille mellom TV og virkelighet. Det gjelder så absolutt ikke bare kristne organisasjoner. En gang fikk jeg et hyggelig brev fra en gammel nazist som synes det var så bra jeg hadde laget karakteren Nazi-Per. Han ville bare gjøre meg oppmerksom på at det jeg hadde sagt om jødeforfølgelsene bare var propaganda. Men bortsett fra det var han fornøyd. Og etter at jeg brant det amerikanske flagget på TV, fikk jeg en henvendelse fra en organisasjon som kaller seg Vigrid. De ville gratulere meg, men syntes det var synd jeg ikke brente det israelske flagget samtidig. Det er i det hele tatt veldig mye merkelig der ute, sier Jespersen. Han tror det må være en del mennesker som har veldig mye tid til overs. 8 Juristkontakt

9 BLASFEMIPARAGRAFEN Det viser vel bare at trygdesystemet vårt er altfor raust. Det er en del som burde få seg et spark bak og komme seg ut i arbeidslivet, sier han. «Det var ikke meningen å være slem. Jeg ville bare såre og irritere.» (Fra «Ottos begravelse»). Otto Jespersen har aldri følt det nødvendig å gjøre juridiske vurderinger av materialet sitt før han har gått på lufta. Han har hatt ganske frie tøyler. I NRK opplevde jeg Einar Førde som en veldig god sjef, og jeg har også god dialog med Kåre Valebrokk i TV2, sier han. Men hvis han skal gjøre en sammenlikning mellom de to kanalene, synes han TV2 tør litt mindre. De er kanskje litt mer skvetne, mener han. Men for øvrig synes han det står ganske bra til med nordmenns humoristiske sans, særlig sammenliknet med en del andre lands. Det verste eksemplet er Tyskland. Der eier de rett og slett ikke humor, og ironi vet de ikke hva er engang. Myndighetene der har gjennom ulike prosjekter forsøkt å bygge det opp, men det nytter ikke. Det blir i stedet ufrivillig morsomt, sier han. Bortsett fra tysk humor er det ikke så mye han ler av selv. Jeg finner nok mer inspirasjon i litteratur og film. Og i media selvfølgelig. Mye av det jeg gjør er en kritikk av media, noe jeg absolutt mener er på sin plass, sier den tidligere journalistikkstudenten. Otto Jespersen gikk nemlig på Journalisthøyskolen en gang i tiden, men fant fort ut at det ikke var noe for ham. Hva er det som driver deg? Er det et slags raseri? Det skader selvfølgelig ikke å ha et engasjement, men det som driver meg er først og fremst leken. Hvis du er rasende, vil det skinne gjennom, og du er ikke morsom lenger, sier Otto Jespersen. «Mens Kjell Magne og hans åndsfeller ligger på kne foran senga og later som om de ber aftenbønn mens Se og Hør tar bilder, står jeg naken og uler mot månen og drikker bart brennevin og har kjempeereksjon.» (Fra «Jeg er ondskapens yppersteprest»). Are Kalvø: Skrev oppfølgeren til Bibelen Are Kalvø har også opplevd positive tilbakemeldinger fra kristne miljøer for sin satiriske bok Bibelen 2. Sammen med tegneren Steffen Kvernland ga Are Kalvø ut boka «Bibelen 2». Nesten ingen reagerte på at Jesus kom tilbake denne gangen på Lørenskog. Som humorist, ikke minst gjennom nettopp «Bibelen 2», har Kalvø utfordret en del av de religiøse symbolene. Ingen banneord Har du opplevd reaksjoner fra folk som mener seg krenket eller det motsatte? Som mener at du burde gå lenger? Begge deler. Det er framleis nokon som reagerer på at ein brukar kristne symbol, kristne ord osb. i slike samanhengar, uansett korleis ein gjer det. Dette var eg klar over, dette hadde eg vurdert på førehand, og dette hadde eg komme til at eg kunne leve med. Men sidan det ikkje var hensikta med boka å trakke på folk som trur på noko eg ikkje nødvendigvis trur på sjølv, så var vi veldig bevisste i arbeidet med boka på at vi ikkje skulle støte folk på feil måte, På hvilken måte? «Bibelen 2» er f.eks. den einaste boka mi utan eit einaste banneord. Eg har fått like mange positive tilbakemeldingar frå kristne menneske, spesielt yngre kristne menneske. Ein prest gjekk så langt at han anbefalte boka for sine soknebarn. Var det noen som trodde reaksjonene skulle være sterkere? Ja, mange spesielt radikale nostalgikarar i mellomleiarstillingar som hugsar den gongen det blei sjåarstorm kvar gong nokon sa eit kjønnsord på tv var skuffa då dei fann ut at denne boka ikkje var spesielt blasfemisk. For boka er jo ikkje det. Den er meir ein kritikk av medie- og kommunikasjonssamfunnet enn av kristendommen. Generasjonsskille I motsetning til Otto Jespersen opplever han ikke samme antall hatefulle reaksjoner på det han har gjort. Det har nok også en del å gjøre med at TV er et medium som slår vanvittig hardt. Er det noen som bryr seg om slikt lenger? Ikkje i spesielt stor grad, trur eg. Eg meiner å merke eit ganske tydelig generasjonsskilje i dei tilbakemeldingane eg har fått. Alle truslane om at eg kjem til å hamne i helvete o.l. har eg fått frå eldre menneske. Den medievante generasjonen har eit meir avslappa forhold til mykje. Hender det at du sensurerer deg selv? Ja, men utgangspunktet for det eg skriv er alltid eit aktivt ønske om å seie noko. Så med mindre eg plutselig skulle få lyst til å seie hårreisande menneskefiendtlige ting, så er spørsmålet litt omvendt stilt i forhold til måten eg jobbar. Er det behov for å verne mennesker fra blasfemiske ytringer? No er vel ikkje denne paragrafen i spesielt aktiv bruk. Og eg har vanskelig for å sjå at det er den paragrafen vi treng mest, sier Are Kalvø. Juristkontakt

10 BLASFEMIPARAGRAFEN Khomeinis kontaktlinser Satiren tar ingen fanger, mener Rowan Atkinson. Den britiske innenriksminister David Blunkett luftet i kjølvannet av 11.september et utvidet lovforslag mot blasfemi. Blunkett fryktet at spøk med religion ville kunne spre mer hat og fordommer. Det fikk mannen bak Mr. Bean og Svarte Orm, komikeren Rowan Atkinson, til å reagere. I et leserbrev i The Times skrev han: Sir, jeg håper ikke jeg er den eneste personen innenfor kreative yrker som føler et stort ubehag over innenriksministerens forslag om et lovforbud mot det å bedrive satire som kan kunne «framkalle religiøst hat». I brorparten av min karriere har jeg tatt utgangspunkt i min egen kristne oppvekst for å parodiere religiøse figurer. Jeg er derfor forferdet over dette forslaget. På sikt vil det kunne medføre at det blir straffbart å drive humor om religion eller satire om religiøse spørsmål. Jeg har alltid vært av den oppfatning at ingen deler av samfunnet, inkludert religion, er for alvorlig til å spøke med, skrev Atkinson, som fikk støtte fra både komikerkolleger og advokater. For mange år siden hadde vi også en briljant sketsj i «Not the Nine O Clock News». Vi filmet inne i en moské der det var bønn med mennesker som knelte. En stemme forklarte at «jakten på ayatollah Khomeinis kontaktlinser fortsetter«. Dette innslaget var ikke respektfullt, men satiren tar ingen fanger, skrev Atkinson. Verdimarkering: Teologiprofessor Lars Østnor vil beholde blasfemiparagrafen og tror ikke andre lovparagrafer dekker vern mot krenkelser i tilstrekkelig grad. (Foto: Arne Størset Gjone) Etikkprofessor vil beholde paragrafen Professor Lars Østnor mener den nåværende blasfemiparagrafen er en riktig verdimarkering fra statens side. Østnor, som er professor i systematisk teologi og etikk ved Menighetsfakultetet, går i mot Straffelovkommisjonens forslag om å fjerne paragraf 142. Det er to måter å betrakte lovverket på. Enten helt pragmatisk, der man sier at siden loven ikke har vært i bruk på lenge, kan den bare fjernes. Eller man kan, som jeg mener, betrakte loven også som en markering av fundamentale verdier, sier Østnor. Multireligiøst samfunn Han kommenterer kommisjonens argumenterer slik: «Den samfunnsmessige og kulturelle utviklingen har gjort en slik bestemmelse unødvendig.» Mye peker i motsatt retning. Vi har fått et mer pluralistisk og multireligiøst samfunn. Det aktualiserer dette spørsmålet enda mer. «Blasfemiske handlinger og uttalelser kan riktignok virke krenkende på enkeltpersoner.» Det er ikke bare snakk om hårsåre individer, men om hele trossamfunn. Det blir feil å individualisere. Dette går ikke bare på det psykologiske plan. «Følelser av den art som i slike tilfeller blir krenket, bør ikke ha noen egen strafferettslig beskyttelse.» Kommisjonen tar ikke på alvor hvor dyptgripende en slik krenkelse kan være, ved å snakke om følelser. Dette går på menneskers identitet. «Bestemmelse som verner mot blasfemi kan forholdsvis lett komme til å utgjøre et urimelig inngrep i ytringsfriheten.» Religion og livssyn kan ikke sidestilles med politiske oppfatninger. Slike spørsmål dreier seg om helt fundamentale ting og griper dypere enn f.eks. politikk. «Grovere utslag av blasfemi vil fortsatt etter omstendighetene kunne rammes av andre straffebud.» Jeg tviler på om disse vil dekke krenkelser i tilstrekkelig grad. Det må spesifiseres tydeligere. Moral, ikke følelser som argument Hva er din kommentar til at Kirkerådet stort sett er på linje med kommisjonen? Jeg har ikke lest høringsuttalelsen deres, så det vil jeg ikke kommentere. Ser du dette i sammenheng med generell «avkristning» og skille mellom kirke og stat? Nei, det gjør jeg ikke. Det dreier seg mer om hvordan staten skal legge til rette for at religionsutøvelse kan skje uten at det vises ringeakt for bønn, faste, gudstjenesteliv osv. Er det mye følelser knyttet til dette? Nei, det er ikke det dette dreier seg om. Derfor er det feil når Straffelovkommisjonen trekker følelser inn som et argument. Jeg argumenterer moralsk i dette spørsmålet. 10 Juristkontakt

11 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Stridbeck leder Kriminalistforeningen Professor Ulf Stridbeck er valg til ny leder for Den Norske Kriminalistforening. Med seg i styret har han avdelingsdirektør Toril M. Øie (nestleder), tingrettsdommer Wenche Fliflet Gjelsten, førsteamanuensis Asbjørn Strandbakken og advokat Ina E. Strømstad. Nytt spor for Dæhlie Skikongen Bjørn Dæhlie satser nå på å bygge tinghus for utleie til staten. Han er inne i tre byggeprosjekter, nye tinghus på Eidsvoll, i Ski og i Horten. De tre prosjektene utgjør til sammen over 3600 kvadratmeter rettssaler og administrasjon. Domstolsadministrasjonen, som leier på vegne av staten, er en attraktiv leietager. Det inngår sikre leiekontrakter på år med dem som vinner konkurransen om tingrettenes nye lokaler, skriver VG. Snakker mye og sier mye rart Spørsmål til Det juridiske fakultet i Oslo under en nettprat med interesserte på dagbladet.no: Hei. Jeg snakker veldig mye og sier mye rart, det har jeg sett at de også gjør på Ally McBeal. Holder det å være litt rar for å bli advokat? Jeg er for øvrig veldig opptatt av rettferd og fine damer. Er jurist et fargerikt yrke? Hilsen Frederic. Svar: Det holder nok en stund, men jeg har sett eksempler på at det skal mer til for å imponere Høyesterett. Ny leder for samiske jurister Samisk juristforening har valgt nytt styre. Leder er Laila Susanne Vars fra Norge. I tillegg består styret av Susann Funderud Skogvang (Norge), Mattias Åhren (Sverige) og Piia Nuorgam (Finland). Den nye lederen varsler en revitalisering av foreningen og ønsker å fremstå mer synlig. Nettstedet skal bidra til dette. Juridisk avklaring for danske Irak-krigere Danmark er i krig med Irak. Det har det danske forsvarsdepartementet kunngjort etter at det oppsto en usikkerhet om det danske militære engasjementet. Klargjøringen har en juridisk dimensjon. Når danske soldater deltar i innsats i Irak, vil en rekke forhold gjøre seg gjeldende. Det er blant annet spesielle erstatningsregler og anvendelse av skjerpede strafferammer for overtredelser av militær straffelov som desersjon, heter det i kunngjøringen. Retten tvilte på politivitne Politivitnet og tiltalte var uenige om mannen hadde kjørt moped med promille eller bare leid mopeden. En enstemmig Asker og Bærum tingrett tvilte såpass på politimannen at mopedisten ble frikjent. Normalt ville man tillegge en vitneforklaring fra politiet større vekt enn tiltaltes egen forklaring. Disse er vanligvis bedre trent i å foreta observasjoner enn folk flest. Men også politifolk kan ta feil, skriver dommeren ifølge Asker og Bærum Budstikke. Den tiltalte hevdet at han bare leide mopeden da den sivile politipatruljen dukket opp. The Sun betalte politiet Den britiske avisa The Sun har kjøpt informasjon av politiet i viktige kriminalsaker, melder MediaGuardian ifølge bladet Journalisten. Sjefredaktør i The Sun, Rebekah Wade, innrømmet at avisen har betalt for politiinformasjon da hun svarte på spørsmål for en komité som vurderer behovet for strengere kontroll med mediene enn dagens selvjustisordning. News International, som eier både The Sun og News of The World, sendte umiddelbart ut en pressemelding, hvor det ble gjort klart at betaling for informasjon fra politiet ikke lenger forekommer. Men opplysningene om at politiet lot seg bestikke, opprørte likevel politikerne. Kan da ikke tenke på alt I hele seks år vurderte Landbruksdepartementet et forbud mot reinsslakt med såkalt krumkniv. Da arbeidet var ferdig, fant de ut at det allerede var forbudt gjennom EØS-avtalen. Hvorfor EUs regelverk på området ikke ble sjekket, har man ikke helt oversikt over i departementet, melder Dagsavisen. Selger intervju med klienten Advokaten til den etterlyste finansakrobaten Thor K. Tjøntveit har tilbudt flere aviser å snakke med klienten mot betaling, skriver Fædrelandsvennen. Tjøntveit, som oppholder seg i USA, skal være blakk. Advokat Viktor Westlye hevder at han ikke har fått betalt siden i fjor høst. Jeg kan ikke jobbe i ukevis uten å få betalt. Dessuten bør jeg dra over til USA. Den avisen som først slår til, får bli med for et eksklusivt intervju, sier Westlye. Energisk stipend Stud. jur. Torkjel Kleppo Grøndalen er tildelt advokatfirmaet Schjødts årlige energirettsstipend på ca kroner. Pengene finansierer en stilling som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Mottakeren forplikter seg til å skrive en avhandling i faget som omfatter rettslige spørsmål innenfor sektorene olje, gass, elektrisk kraft og andre energikilder.

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 JURIST KONTAKT Klikk på en advokat! Side 16 For høy Ally McBeal faktor Side 12 Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 Påvirk din egen lønnsutvikling Side 24 NJ fikk medhold om provisjon Side 38 MEDLEMSBLAD

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

Stabell og Sulland JURIST KONTAKT. omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12. Digital 7. sans: Med kontoret i hånden. TV-rettigheter i ny medieflora

Stabell og Sulland JURIST KONTAKT. omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12. Digital 7. sans: Med kontoret i hånden. TV-rettigheter i ny medieflora JURIST KONTAKT Digital 7. sans: Med kontoret i hånden SIDE 24 TV-rettigheter i ny medieflora SIDE 16 Dommere på Haiti har sin pris SIDE 32 Stabell og Sulland omkamp på Rettspolitisk Forum SIDE 12 Behov

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen!

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2003 37. ÅRGANG Juristkontakt Erna vil kue UDI: Tar tilbake asylpolitisk styring Staten overtar barnevern: Juristene mangler i fagteam Norske advokater i Spania:

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Hviterussiske jurister: Lærer menneskerettigheter i

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 JURIST KONTAKT Yrkesetikk Har jurister det? Side 36 Gulrot i snor er ikke lønn! Side 28 Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 Omplassering er det lov? Side 20 Opphavsretten møter motstand Side 22 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene JURIST KONTAKT Tariffoppgjøret: Det meste forhandles lokalt SIDE 20 Balkan roper på rettsvern SIDE 14 Hvem styrer? Bør menneskerettighetene grunnlovsfestes? SIDE 30 Spillet om lovgiverne SIDE 8 MEDLEMSBLAD

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20 JURIST KONTAKT Med klarinett og pasta: Leif ble leder Side 12 og 65 Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15 Else Bugge Fougner om åremål Side 20 Debatten om fristilling fortsetter Side 53 MEDLEMSBLAD

Detaljer

uristkontakt Jan Guillou: Ridderen som kjemper mot vår tids hekseprosesser FORHANDLINGSLEDERNE SVARER PÅ SPØRSMÅL FRA MEDLEMMENE

uristkontakt Jan Guillou: Ridderen som kjemper mot vår tids hekseprosesser FORHANDLINGSLEDERNE SVARER PÅ SPØRSMÅL FRA MEDLEMMENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 7 2002 36. ÅRGANG uristkontakt Jan Guillou: Ridderen som kjemper mot vår tids hekseprosesser Sigurd Knudtzon: Krever politisk søkelys på advokatrollen Line Ravlo:

Detaljer

uristkontakt Darwin til doms Monkey business og stygge konsekvenser: Lederskolen: Den vanskelige samtalen

uristkontakt Darwin til doms Monkey business og stygge konsekvenser: Lederskolen: Den vanskelige samtalen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Mekler bygger partnerskap: Samarbeid senker sykefraværet Juridisk utviklingshjelp: Nordmenn bygger rettsstat i Georgia Monkey business

Detaljer

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 JURIST KONTAKT Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11 Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 Elden tar til motmæle Side 57 Overser UDI torturofre? Side 48 Killengreen mot Bugge Fougner: Åremål

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet?

uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? 70 år siden Hitler og hushjelpene Jørgen, Martine og Frederik: STUDERER SAMBA-JUS Hva tjener

Detaljer

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk Magasinet for hele jus-norge NR 8 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt George Mitchell: Jorda rundt på 61 advokatkontorer Drømmejobbene er kartlagt Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk 60 år siden Nürnberg

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer