Tilleggsregler for 3. løpet i NorgesCupen i Karting på Rudskogen Motorsenter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rudskogen.com Tilleggsregler for 3. løpet i NorgesCupen i Karting på Rudskogen Motorsenter."

Transkript

1 Tilleggsregler for 3. løpet i NorgesCupen i Karting på Rudskogen Motorsenter. Arrangør KNA Rudskogen Adresse Tyrivn. 4, 1811 Askim Viktige telefoner Arrangørkontakt Unni Aamodt tlf Depotplassen Lars Erik Andersen tlf Campingplassen Svein Murtnes tlf Dekklevrandør Norswed AS tlf Banens beliggenhet v/vei 111-Rakkestad/Sarpsborg. GPS koordinater Lon 11`15`43``E Lat 59`22`43``N Banelengde/-bredde 1210 meter/10 meter Løpsdato Lørdag 31. august og søndag 1. september Arrangørlisens ARFK Sportskomité Unni Aamodt, Svein Murtnes, Lars Erik Andersen, Jon Bøckmann og Kjell-Olav Aamodt Konkuransen Nasjonalt Kartløp, 3. løp i NorgesCupen, åpent for førere med gyldig lisens, ref. NSR 50 og 52 Klasser Formel Cadetti, Junior 60, Formel Mini, Formel Yamaha, Formel Rotax, KF3, KF2 og KZ2 Informasjon fra Karting- Kartingseksjonen har besluttet å gi dispensasjon fra Regleseksjonen, ment for Norgescup pkt. 3. Klasser. vedr. minimum 10 deltakere i det enkelte løp for at klassen skal få tildelt poeng i Norgescup. Dispensasjonen gjelder de to siste løpene i 2013 Debutantkjøring Debutantlisens godkjennes ikke i henhold til reglement for Norgescup Påmelding I henhold til 34 t.o.m. 44 Elektronisk påmelding på Avmelding Meldes arrangøren så tidlig som mulig, e-post til online.no Startkontigent Formel Cadetti, Junior 60 og Formel Mini: 900 kroner Øvrige klasser: kroner Treningsavgift Frivillig trening fredag 30. august: 300 kroner Strøm- og campingavgift Fri Etteranmeldelse Ingen etteranmeldelse Påmeldingsfrist Påmeldingen må være arrangøren i hende innen fredag 23. august kl Obligatorisk trening Iht Norgescup reglementet pkt 6.2. Transponder skal være påmontert under trening og løp

2 Oppslagstavle Løpets offisielle oppslagstavle er på vinduet ved sekretariatet Startmetode Iht 750 pkt 4. Rullende start for alle klasser unntatt KZ2 Tidtaking Elektronisk tidtaking i iht 750 pkt 1 Forsikring Iht NBF s bestemmelser Feilstart/Tyvstart Iht 750 pkt 4.4, 4.5 og 4.6 Tidskjøring Iht 750 pkt minutters tidskjøring med elektronisk tidtaking. Tidskjøringen foregår klassevis, i klasser med flere enn 20 deltagere deles klassen. Startrekkefølgen trekkes i sekretariatet og opplyses ved oppslag. Rød linje Mellom flaggpost 7 og 8 Startoppstilling Det vil bli brukt lydsignal til oppstilling 10 minutter før start. Startgården stenges 5 minutter før planlagt starttid for heatet/ finalen. Enhver kart som ikke er på plass i startgården på dette tidspunkt skal nektes adgang til startgården, unntatt i spesielle tilfeller godkjent av juryen. Kartene i startgården skal være klare til å kjøre, og det er strengt forbudt å gjøre enhver form for reparasjon og/eller oppsett av karten i startgården. Unntatt er justering av lufttrykk, som kan gjøres av fører eller mekaniker ved bruk av egne midler. Løpsleder kan i tilfelle det er erklært utsatt start, som vil medføre forlenging av oppstillingsprosedyren med 10 minutter, tillate at fører og/eller mekaniker bytter til egnede dekk i tilfelle wet-race, eller andre sikkerhetsmessige hensyn, iht 750 pkt 4. Det er ikke tillatt å starte motor før funksjonær gir signal om dette. Oppstilling i første heat skjer i henhold til 750 pkt 2 og/eller etter funksjonærens anvisning. Igang skyving/starthjelp kan mottas fram til en heltrukket hvit linje, 40 meter etter startgård. Brudd på denne bestemmelsen medfører utelukkelse fra gjeldene tidskjøring/ kvali fisering/finale. Start av motor skal kun foregå på anvist plass. (Rusegrop) Masterur På oppslagstavle Rusegrop Bak teknisk bygg, mot bilbanen Klassedeling Eventuell deling av klasser opplyses ved deltagermelding Løpsopplegg Det kjøres to kvalifiserings heat, finale 1 og finale 2 iht reglement for Norgescup pkt 6.4, 6.5 og 6.6 Banekapasitet Dersom det er over 30 deltagere i en klasse deles klassen(e) iht reglement for Norgescup pkt 6.4. De 24 beste førerne etter innledende heat går direkte til finale, resterende kjører et oppsamlingsheat der de seks beste går til finalen. Disse stiller bakerst i finalen etter resultatet i oppsamlingsheatet Antall runder Innledende heat: Alle klasser 12 runder Finaler: Formel Cadetti, Junior 60 og Formel Mini: 12 runder. Øvrige klasser: 15 runder Flaggbruk Det kan bli brukt blått flagg med rødt kryss i finalene. Rødt flagg, heatet/finalen er avsluttet/avbrutt, kjør sakte og hensynsfullt fram til start/mål-linjen. Eventuell restart skjer i henhold til reglen for nøytralisering av heat/finale iht

3 750 pkt 6 Parc Fermé Plass blir anvist syd i depot, mot bilbanen Wet Race Iht 750 pkt 5 Startmetode Alle klasser kjører en oppvarmingsrunde før masterrunde. Starter benytter startlys, starten går når de røde lampene slukker. Startområdet har korridor-markering. Førerne skal skal være innenfor sin korridor fram til starter gir startsignal. For klassen KZ2 gjelder 750 pkt 4.1B. Startfeltet regnes som korrekt plassert når katene står stille i sin boks i korridoren. Førerutrustning Iht 713. Kjøredress, hjelm, kjøresko og hansker samt brannslukker vil bli kontrollert Startnummer Kartene skal ha startnummer plassert godt synlig fra alle 4 sider Drivstoff Iht 715 pkt 19 Støymåling Iht 712. Lydmåling kan påregnes Protester Iht NSR Resultater Offentliggjøres på oppslagstavle Plass for førermøte Premiering Miljøstasjon Parc Fermé dekk På startplata Løpet premieres klassevis med premier til minst 1/3 av påmeldte førere i hver klasse, samt deltagerpremier til alle i Formel Cadetti, Junior 60 og Formel Mini. Det deles ut laurbærkranser til vinnerne av NorgesCup i hver klasse og champpagne (alkoholfri) til de tre beste førerne i hver klasse. Klassevinnerne tildeles 1 sett dekker Uavhentede premier ettersendes ikke Miljøstasjon er plassert på nordenden av teknisk bygg. Deltagerne oppfordres til å sortere avfall. Egen depotplass skal ha absoberende matte som minimum dekke hele karten 750 pkt 1 Formel Yamaha, Formel Rotax, KF3, KF2 og KZ2 er pålagt å kjøpe slicks dekk av arrangøren og er underlagt reglene om dekk parc fermé. Bestilling av dekker til Bestilling av dekk må være gjort innen 26. august 2013, kl Priser på dekker ifølge prisliste til Norswed AS Bestilte dekker hentes ut i dekk parc fermé. Dersom det benyttes regndekker brukes egne dekker. Regndekkene skal leveres og oppbevares i dekk park fermé, etter første gangs bruk. Arrangøren gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å kjøre trening lørdag og Warm up søndag med dekkene som ligger i dekk parc fermé. Felger kan hentes ut fra dekk park fermé til bruk på trening og Warm up. Det vil være mulighet for å kjøpe et 5. dekk under arrangementet, dette hentes også ut fra dekk parc fermé Junior 60 og Formel Mini er underlagt reglene om dekk parc fermé. Førere i disse klassene har anledning til å benytte egne dekker som blir innlevert til dekk parc fermé, senest

4 etter tidskjøringen. Dersom det benyttes regndekker brukes også egne dekker. Regndekkene skal leveres og oppbevares i dekk park fermé etter første gangs bruk. Førere i disse klassene har anledning å bruke slicksdekk og regndekk fra egen anskaffelse under Norgescup runden. Førerene er selv ansvarlig for å oppsøke dekk parc fermé Åpningstider for dekk parc fermé se tidsskjema Øvrig Juryleder Jurymedlem Jury medlem Formel Cadetti er fritatt fra ordningen med dekk parc fermé. Arrangøren gjør oppmerksom på at det er kun banefunksjonærer som har tillatelse til å oppholde seg på indre bane under heatene. Sykler og mopeder tillates ikke brukt i eller på depotområdet. Arrangøren oppfordrer alle til måteholdent bruk av alkohol Steinar Nilsen Svein Jacobsen Freddy Høgås Funksjonærer Løpsleder Christer Sjøstrand Ass. Løpsleder Frode Solberg Teknisk sjef Tor Gjerde Løpssekretær Unni Aamodt Rikard Moen Eivind Pettersen Kim Jacobsen Jostein Soknes(søndag) Starter Christer Sjøstrand Tidtaker June Korsmo Tyvstart-/måldommer Tore Ingebretsen Race kontroll Tone Andresen Rundeanviser Trond Bergstrøm Førerkontakt Roar Mikkelrud Sekretariat Unni Aamodt/Svein Murtnes Sanitet Sport Rescu Team Lege Robert Hagen Speaker Knut Enger Depotsjef Lars Erik Andersen Campingplassjef Svein Murtnes Miljøkontakt Kjell-Olav Aamodt Pressekontakt Kjell-Olav Aamodt

5 FAIR RACE Fair Race er mye mer enn svart flagg. Fair Race handler om Hvordan vi oppfører oss mot hverandre. - Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury. - Jeg viser respekt for mine teamkamerater. - Jeg viser respekt for mine konkurenter. - Jeg vil bidra til at alle trives og har det gøy. - Jeg er til å stole på og oppfører meg positivt. TIDSPLAN Fredag 23. august, kl Mandag 26. august, kl Torsdag 29. august, kl Torsdag 29. august, kl Fredag 30. august, kl Fredag 30. august, kl Fredag 30. august, kl kl Fredag 30. august, kl kl Fredag 30. august, kl kl Fredag 30. august, kl Lørdag 31. august, kl kl Lørdag 31. august, kl kl Lørdag 31. august, kl Lørdag 31. august, kl Lørdag 31. august, kl Lørdag 31. august, kl Søndag 1. september, kl Søndag 1. september, kl Påmeldingsfristen utgår Siste frist for bestilling av dekker Campingplassen åpner Depot åpner Depot åpner Innsjekk til trening åpner Innsjekk til NorgesCup Teknisk kontroll til NorgesCup Dekk Park Fermé åpen Klassevis trening start Innsjekk til Norgescup Teknisk kontroll NorgesCup Dekk Parc Fermé åpner Obligatorisk trening start Førermøte Tidskjøring start Dekk Parc Fermé åpner Warm up start Tidsskjema blir klart når arrangøren har oversikt over eventuelle delinger av klasser og oppsamlingsheat. KNA RUDSKOGEN ØNSKER VELKOMMEN TIL RUDSKOGEN MOTORSENTER

6

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til. Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til. Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013 TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art : Landsfinalen i bilcross senior.

Detaljer

Indre Østfold Motorsport. Momarken bilbane 11.-12. september 2015. Tilleggsregler

Indre Østfold Motorsport. Momarken bilbane 11.-12. september 2015. Tilleggsregler Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal Norgescup Rallycross Nasjonal Rallycross Junior Cup Indre Østfold Motorsport Momarken bilbane 11.-12. september 2015 Tilleggsregler www.momarkenbilbane.com Øvre

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9 Contents I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.2 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.3 Sportskomite... 3 2.4 Offisielle funksjonærer... 4 2.5

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler Finnskogfestivalen 5. og 6 september 2015 Tilleggsregler Arrangør KNA Solør Motorsport Postboks 122, 2271 Flisa. E-post: post@knasolor.no. Tlf: 90 18 55 89 Tlf løpsdagen sekretæriatet 91 76 79 88 Arr.

Detaljer

I. PROGRAM ORGANISASJON OG BESKRIVELSE. 2.1 Løpet teller i: 2.2 Beskrivelse. 2.2 Arrangør og arrangørlisens. 2.3 Sportskomite :

I. PROGRAM ORGANISASJON OG BESKRIVELSE. 2.1 Løpet teller i: 2.2 Beskrivelse. 2.2 Arrangør og arrangørlisens. 2.3 Sportskomite : Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.2 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.3 Sportskomite :... 3 2.4 Offisielle funksjonærer... 3 2.5

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer)

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) TILLEGGSREGLER TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) Tidspunkt: 3. september 2005 Sted: Rudskogen Motorsenter, Rakkestad, Norge www.rudskogen.no

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01 603 Reglementets gyldighetsområde. Dette reglementet gjelder alle bilcrossløp arrangert i Norge, og er en del av NSR. 1. Definisjon Bilcross er en nasjonal hastighetskonkurranse for biler på permanent

Detaljer

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27.

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. 1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. april 2013 Tilleggsregler http://www.amundsenmotorsport.com/nm2013 Innhold

Detaljer

Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24.

Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24. Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24. mai 2014 Tilleggsregler Arrangør NMK Gardermoen Postboks 50, 2051

Detaljer

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen 3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup 8.-9. august 2014 Bollandsmoen Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 RUGSLANDSBANEN 28 og 29 september 2013

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 RUGSLANDSBANEN 28 og 29 september 2013 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 RUGSLANDSBANEN 28 og 29 september 2013 Arrangør : KAK, Kristiansands Automobilklubb. Adresse : c/o May Britt Andersson,

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 PINSECROSSEN Rugslandsbanen 26-27 mai 2012 Arrangør KAK, Kristiansands Automobilklubb. Adresse Løpets art c/o

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

4.4 JURY Faktadommere Juryleder: Bjørn Gulbrandsen, Mob 901 62 097

4.4 JURY Faktadommere Juryleder: Bjørn Gulbrandsen, Mob 901 62 097 1. ARRANGØRER Arrangør : NMK Sarpsborg Rudskogen Adresse : Greåkerveien 19, 1718 Greåker Telefon : Roger Osufsen 92693310 E-mail : roger.osufsen@hotmail.com WEB : http://www.nmk-rudskogen.no/ Arrangementet

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen. 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser

Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen. 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser 1 Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på Sundvold Motorbane 27/06-2015 Arrangør NMK Valdres Adresse Pb. 74, 2901 Fagernes Løpets art Bilcross løp for

Detaljer

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BC / CK og RCN-løp på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 30. 31. august 2014

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BC / CK og RCN-løp på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 30. 31. august 2014 TILLEGGSREGLER NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BC / CK og RCN-løp på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 30. 31. august 2014 Arrangør Adresse Løpets art NMK HARSTAD Harstad Motorsport Senter, Åsegarden

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR Kvalifiseringsløp og Vestlandsmesterskap for BC, RCN, RC 26. April

TILLEGGSREGLER FOR Kvalifiseringsløp og Vestlandsmesterskap for BC, RCN, RC 26. April TILLEGGSREGLER FOR Kvalifiseringsløp og Vestlandsmesterskap for BC, RCN, RC 26. April ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 14.08864 FORSIKRING Ihh til NBF`s

Detaljer

Reglement NTCC 01.01.2013. Konkurranse og Teknisk Reglement NTCC

Reglement NTCC 01.01.2013. Konkurranse og Teknisk Reglement NTCC Reglement NTCC 01.01.2013 Konkurranse og Teknisk Reglement NTCC 2013 INNHOLD SPORTS REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Tittel samt jurisdiksjon 1.2 Organisasjon 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løpsserie 1.6 Poeng

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK Ramfjordmoen Motorstadion Arrangør Adresse Løpets art 15 & 16 sept.-12 NMK Tromsø /CO Lillian Berger,Turistvegen,9020 Tromsdalen Bilcross,

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer