Nr 1 - januar Hurtigruten: Verdens vakreste læreplass. side Ordfører om arbeidstidsavtalen side 4 Ny ungdomssekretær side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 1 - januar 2014. Hurtigruten: Verdens vakreste læreplass. side 8-11. Ordfører om arbeidstidsavtalen side 4 Ny ungdomssekretær side 20"

Transkript

1 Nr 1 - januar 2014 Hurtigruten: Verdens vakreste læreplass side 8-11 Ordfører om arbeidstidsavtalen side 4 Ny ungdomssekretær side 20

2 leder Kvalitet eller kvantitet? Norsk skole er for ambisiøs og tar knekken på lærelysten blant norske elever, ifølge Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun viser til at en tredel dropper ut av videregående skole parallelt med «en vill vekst i antallet studieprogram». Utspillene fra direktøren er mange denne måneden. Noen er bra, andre er lite gjennomtenkt. Flere elever og lærere vil nikke gjenkjennende til kravet fra NHO om å «justere de urealistiske ambisjonene» etter «20 års erfaring med at rundt en tredjedel faller ut av videregående opplæring». Flere arbeidsoppgaver og et vell av ambisiøse kompetansemål skyldes økt byrågratisering. Denne vil NHO til livs. Skogen Lund ønsker at arbeidsorientert ungdom skal kunne gå direkte ut i praktisk lære etter ungdomsskolen. Forslaget innebærer ei toårig opplæring i bedrift fram til praksisbrev, som deretter kan bygges på til fullt fagbrev. Samme forslag ble fremma av Manifest Analyses årskonferanse i Her ser vi et tverrpolitisk mål innenfor rekkevidde. De rødgrønne la i Stortingsmelding 20. opp til å styrke yrkesfaga. Vi vet at samfunnets behov for arbeidstakere med fag- og svennebrev fra videregående opplæring og personer med høyere utdanning vil fortsette å øke. I åra framover vil vi trenge flere sivilingeniører, ingeniører og andre realister, sykepleiere, lærere, barnehagelærere og personer med fagutdanning i blant annet bygg og anlegg og helse og omsorg. Den nye regjeringa har sagt at de vil satse videre på lærlinger og på norsk fagopplæring. Utdanning er aldri bortkasta i seg sjøl. Samtidig må vi huske at det ligger et felles samfunnsansvar i å utdanne våre barn og unge etter evne, ønsker og behov. Ansvaret må skjøttes både politisk og økonomisk. Vi kan ikke opprette mange tilbud, verken i videregående skole eller innenfor høyere utdanning, bare fordi de er populære og spennende. Et grunnleggende premiss for at skole og arbeidsliv skal ha gjensidig utbytte av hverandre er nettopp dette: Samarbeid og god kjennskap til hva skolen jobber med. Marianne Store Forlenger avtale Etter at det ble brudd i forhandlingene om arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale i barnehagen, gikk saken til nemndsbehandling. Kjennelsen fra nemnda er nå klar: Avtalen forlenges til Oppmann Dag Nafstad mener det er for tidlig å endre på avtalen som ble inngått i 2010, og finner det ikke hensiktsmessig å gjøre endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Nafstad mener bestemmelsen bør få lengre tid til å bli godt innarbeida i den enkelte barnehage. Viser ulovlig film Mange kommuner og barnehager vet ikke at de må ha en egen lisens for å vise film offentlig, skriver Stavanger Aftenblad denne måneden. For en barnehage med opptil femti barn er lisensen 490 kroner i året, og den stiger om det er flere barn. Mange barnehager viser trolig film til barna ulovlig. Et amerikansk firma som forvalter filmselskapenes rettigheter er nå i gang med å kontakte alle kommunale barnehager i landet for å kreve inn lisens for filmvisning. NHO ønsker en tredje vei for skoletrøtt ungdom NHO ønsker et tredje søkbart alternativ i videregående skole i tillegg til studiespesialisering og fagbrev. Målet med forslaget er å bidra til redusert frafall samt hjelpe flere inn i arbeidslivet. Nå har vi 20 års erfaring med at rundt en tredel faller ut av videregående opplæring. Vi må justere de urealistiske ambisjonene, og finne gode alternativer for dem som ikke passer Reform 94-idealene, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Har du flyttet? Byttet jobb? Husk å melde fra om bytte av adresse eller skifte av arbeidssted. Nå kan du gjøre det via hjemmesiden til SL, Logg på med medlemsnummer. Se bort fra sifrene 9 og 5 som flere steder står foran medlemsnummeret. Koden er SL+ postnummer. For eksempel SL3400, når postadressen er 3400 Lier. Husk å endre kode når du har logget deg på første gang. 2 I skolen

3 I skolen Utfordret ordfører 4 Forbundslederen mener 7 Ung i SL 11 Tillistvalgt 13 Spør SL 19 Populær lærebedrift Side 8 Ordfører fikk bekymringsbrev Side 4 Foto: Austevoll kommune: Vil engasjere studenter Side 20 Foto: Stig Brøndbo Foto: : Marianne store forsida: Møt en av Norges mest profilerte og største maritime lærebedifter: Hurtigruten. Foto: Stig Brøndbo Besøksadresse: Keysers gate 15, 0165 Oslo Postadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: Fungerende redaktør: Marianne Store Tlf.: Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 gr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. issn: Layout: LO Media Tlf Trykk: BK Grafisk 241 MILJØMERKET Trykksak 683 Annonser: Lillian Lindberg Tlf / Annonsepriser (4-farger): 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Redaksjonen avsluttet: 22. januar Neste nummer: 19. februar 2014 I Skolen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. I skolen

4 arbeidstidsavtalen INNSPILL: Ordfører Renate Møgster Klepsvik mener lærerne kan oppnå mer ved å ta del i diskusjonen om hvordan forslag fra KS kan løses. Ber ordfører om å verne arbeidstidsavtalen I Austevoll kommune er lærerne den største yrkesgruppa. Nå ber Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet ordføreren verne om lærernes arbeidstidsavtale. TEKST: MARIANNE Store FOTO: AUSteVoll KOMMUNE Nylig kontaktet Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet ordfører Renate Møgster Klepsvik. I et brev fra Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund utrykkes det sterke bekymringer overfor krav fra KS til lærernes arbeidstid. Hva tenker du om dette utspillet? Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund er uroa over det de opplever som et ønske fra KS om detaljstyring av arbeidet til lærerne, om å låse lærernes ubundne tid slik at de skal arbeide mer når elevene har ferie, og mindre de 38 ukene elevene er på skolen. Arbeidstakerorganisasjonene påpeker at alle er enig om hva som er målet, poengterer Klepsvik. Ivareta ansvar Hun mener det er viktig å ha et realistisk bilde av hvilke deler av lærernes arbeid som ikke er direkte elev- relatert, og kan utøves utenom elevåret. Ordføreren tolker utspillet til KS som at dette ansvaret skal ivaretas. Men jeg stiller meg gjerne bak deler av innholdet i brevet, og støtter tanken om at best undervisning skjer sammen med elevene. Hva mener du er sentrale forutsetninger for god undervisning? Undervisning omfatter planlegging, gjennomføring og evaluering, og skal tilpasses elever, samspill og klas- 4 I skolen

5 arbeidstidsavtalen semiljø. Gode relasjoner både mellom lærer og elev, og elevene seg imellom, har avgjørende betydning på læring. Jeg tenker at en lærers evne til klasseledelse, å kunne lese elever og situasjoner, er viktig. Dette er egenskaper og kvaliteter du ikke kan hente fram som en mal fra en perm. Lite rom for ferie Handlingsrommet for fritid og ferie er forholdsvis lite sammenlignet med mange andre yrkesgrupper. Vi bør tenke oss nøye om før vi begynner å byråkratisere læreryrket. Det ligger mye mer bak god undervisning enn evnen til å øse fra seg kunnskap! Hvilke fordeler ser du som ordfører i at du har lærerbakgrunn? Oppvekst og opplæring er en av de viktigste primærtjenestene i kommunen. Jeg håper og tror at lærerbakgrunnen ruster meg til å se helheten og konsekvenser av politiske vedtak, både med tanke på tjenestene i kommunen og utøving av arbeidsgiverrollen. Det er nok mange lærere som kjenner på KS' framlegg som mistillit, understreker Klepsvik. Hun mener det er viktig at lærerne ikke svartmaler forslag fra KS. Intensjonen i framlegget til KS er å erstatte noe av den ubundne tida til lærerne med styrt tid til overordnet planarbeid. Dette er et område «Det er nok mange lærere som kjenner på KS' framlegg som mistillit.» der lærerne kan oppnå mer ved å ta del i diskusjonen om hvordan dette kan gjøres, framfor å protestere og tolke det som mistillit. Hva tenker du om Utdanningsforbundets og Skolenes landsforbunds utspill til deg som ordfører? Flott! Jeg ønsker en tett og god dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Det er ikke sikkert vi alltid vil være enige, men jeg lover å lytte, og å ta til meg synspunkt videre i prosessen. Ikke enig om veien videre Jeg oppfatter at Klepsvik er på linje med organisasjonene gjennom det hun sier. Det at hun mener lærerne har mindre handlingsrom når det gjelder ferie og avspasering enn andre arbeidsoppgaver, viser at hun forstår situasjonen vår, sier Tomas Reikvam fra Skolenes landsforbund og hovedtillitsvalgt for Austevoll kommune. Det er viktig at KS imøtekommer behovet lærerne har til å selv kunne styre tida si. Vi ønsker også ei sentralfastsetting av hvor mye undervisning hver elev skal ha. Vi vil ikke bare ha «tilstrekkelig tid» slik KS sa i siste tilbud, understreker Reikvam. Langt unna mål Han tror det er viktig med en avtale som gir lærerne litt ro og varer mer enn ett år av gangen. Reikvam påpeker at avtalen har stått på spill flere ganger de siste åra. Klepsvik sier at lærerne svartmaler forslaget fra KS. Hadde KS kommet organisasjonene i møte på den måten Klepsvik til tider gjør, ville kanskje klima i forhandlingene blitt bedre. Sl mener at med det utspillet KS har kommet med, er det ikke mulig å nå de måla som ordføreren her skisserer, avslutter Reikvam. Vil Slite: Tomas Reikvam frykter partene står steil på sitt og vil slite med å komme til en enighet. Foto: Privat I skolen

6 aktuelt skolen på lik linje med det å lære å lese og skrive, nettopp fordi vi forholder oss til bilder og visuelle uttrykk på en måte vi aldri har gjort tidligere mener hun og siterer den kjente regissøren Martin Scorsese: «Vi må utdanne publikum slik at de forstår forskjellen på de bildene som forsøker å engasjere dem på et menneskelig og intelligent nivå, og de som bare forsøker å selge dem noe.» Vil heve statusen på de praktisk-estetiske fagene INKLUderinG: Vi kommer ingen vei med Pisa-resultatene om vi ikke inkluderer alle fag like mye, ifølge bokaktuelle Janne Lepperød. Det eksisterer en kunstig deling mellom fag i norsk skole, et hierarki, der de praktisk-estetiske fagene i dag er plassert i bunnsjiktet, sier Janne Lepperød. Tekst og foto: MARIANNE Store Janne Lepperød er en energibunt av de få. Vil du ha svaret på mye av det skolen sliter med i dag? Tverrfaglighet. Du må koble kunnskap på ulike måter, lage kretsløp. Skjønner du? Vi kommer ingen vei med Pisa-resultatene om vi ikke inkluderer alle fag like mye. Bokaktuell Nylig ga hun ut boka «Kunst, håndverk, teknologi og design» sammen med Trude Kallestad og Øystein Gilje. Bak fagkunnskapene kan hun skilte med nærmere tjue års undervisning i praktisk-estetiske fag, malerskole for barn og produksjon av lærermateriell og egen kunst. Vi oppdrar barna våre til å tenke fritt og selvstendig, til å følge egne drømmer, men så putter vi dem på en skolebenk i timevis daglig. Vi fratar dem mulighetene til å tenke og lære tverrfaglig. På 70-tallet bar deler av pedagogikken preg av at elever ikke måtte veiledes, men selv finne veien og utfolde sine kreative evner på egenhånd. Dermed oppstod et skille mellom kunnskap og ferdighet på den ene siden og kreativitet og skapende arbeid på den andre side. Det skapte en ualanse i fagets autonomi, og det kom særlig til uttrykk i lærerrollen og i barnets individuelle uttrykk gjennom arbeid i faget, sier hun. Elevene har lenge vært fratatt sammenhengen mellom teori og praksis, den må vi gjenopprette. Lære å lese bilder Lepperød bekymrer seg for eksempel over at barn er blitt mindre gode på å lese bilder. Vi innbilder oss at de er digitalt innfødte, vokst opp med internett og dermed utrusta til det. Det er feil. Vi bør vektlegge visuell forståelse i Må lære kreativitet I boka spør forfatterne om hva kreativitet er og utfordrer begrepet. Kreativitet er å se gamle ting på nye måter og sette dette inn i nye sammenhenger. Det er ikke en mystisk egenskap, men noe vi trenes opp til. Hun bruker blant annet norske klesdesignere som eksempel på at suksess og kompetanse ikke kan måles i et skjema etter en karakterskala. Det mange av dem jeg har snakka med sier, er at de kom dit de er i dag fordi de trodde på at de kunne lykkes på tross av at de hadde dårlige karakterer. Moods of Norway, Pia Myrvold alle sier at det handler om å kombinere kunnskaper, om å kombinere praktisk kunnskap med erfaring og kreativ kunnskap evnen til å utvikle, sette i sammenhenger, se helheter og finne løsninger. Drop out og kjedsomhet Lepperød ser en sammenheng mellom frafallet i videregående og elever som kjeder seg. Den skjevdelinga vi erfarer mellom fagene i skolen starta allerede tidlig på 1900-talet. Skolen er fortsatt designa for folk ment til å jobbe i fabrikker og med produksjon. Det er ikke rart enkelte elever kjeder seg og ikke fullfører. De får faktisk ikke brukt hele potensialet sitt. Hode er i norsk skole isolert fra kroppen. Kroppen skal kun transportere et intellekt fra det ene faget til det andre! Å tenke helhetlig fører oss framover. Det hjelper oss å takle livet og vi blir gladere av det. 6 I skolen

7 forbundslederen mener Tidenes tidstyveri Statsråden råkjører. Han kjører privatiseringsframstøt inn bakveien. Bare en bagatell hevder han. Jeg så ham på Dagsrevyen: Spe, svett og nervøs. Hadde han egentlig tro på sitt eget budskap? Parallelt med dette spisser KS arbeidstidsforhandlingene for pedagogisk personale og presiserer i forhandlingsmøtet at formålet med tilbudet er å styrke arbeidsgivers styringsrett over hele årsverket til lærerne en provoserende og håpløs start på Rein uforstand begge deler. Lærerkurs på Nobelinstituttet Mandag 17. til onsdag 19. mars 2014 Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere og lektorer som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Kurset går over tre dager. Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen ( trinn) og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie, o.l. og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål. Skolenes landsforbund disponerer to plasser. Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i sendes: Du må ha avklart på forhånd at du får permisjon. Nobelinstituttet dekker reiseutgifter etter rimeligste reisemåte og yter tilskudd til diett på 300 kroner under oppholdet. Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på kurset i løpet av de siste fem årene. Nærmere informasjon: Gunnvor Sen, telefon Arkivfoto: Håvard Sæbø, Magasinet «Vi må spørre oss om KS er en riktig forhandlingsmotpart når målet er å utvikle kvaliteten i norsk skole!» KS KREVer AT ALLE sentrale bestemmelser om undervisningsomfang fjernes fra forhandlingsbordet og flyttes til drøftinger på den enkelte skole, sammen med arbeidsgivers styringsrett. Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal videre utføres innenfor årsverket på 1687,5 timer, men bli fordelt på inntil 45 uker. NÅ FÅR VI VirkeliG demonstrert at KS hverken er engasjert i skolens innhold eller utfordringa med å rekruttere utdanna lærere til yrket. Som representant for arbeidsgiver viser KS nå liten tillit til lærerne. De svekker forhandlingsretten for å ta hele styringa sjøl. KS hevdet i møtet at de hadde et enstemmig hovedstyre bak seg når de begrunnet tilbudet, selv når de, i nok et møte, velger å bevege seg enda lenger bort fra noen løsning. Dette er ikke forhandlinger, kun en maktdemonstrasjon. Kravet betyr et direkte angrep på forhandlingsretten og er et uttrykk for at lærernes erfaring skal ha liten innvirkning på hvordan vi organiserer arbeidet i skolen, vi som kjenner hverdagen og vet hva det vil si å tilpasse opplæringa til hver elev gjennom et skoleår slik loven krever. Hovedstyret i KS, som har sju representanter fra de blåblå og sju representanter fra de rødgrønne partiene, kan neppe ha forstått at konsekvensen av deres enstemmige «tilbud» er et angrep på den norske modellen, og samtidig er det åpenbart at det vil gi en dårlig skole og gjøre læreryrket mindre attraktivt. I Danmark er søkertalla til lærerutdanning gått ned med 14 prosent etter lockouten. KS VISer ManGlende FORStåelSE for skolens virkelighet og lærernes hverdag. Å flytte lærernes arbeidstid bort fra elevenes skoleår er å stjele lærertid fra elevene. Et samla lærerkorps, godt dokumentert av rapporter departementet sjøl har framskaffa, har over flere år bedt om tillit til å få fokusere på kjerneoppgavene i undervisningsarbeidet. Vi er profesjonelle i arbeidet. Dersom lærernes mulighet til å utøve arbeidet slik vi mener gir best læring for elevene blir svekka ytterligere og erstatta av mer detaljstyring, vil det ramme norsk skole sterkt. Vi må spørre oss om KS er en riktig forhandlingsmotpart når målet er å utvikle kvaliteten i norsk skole! ANNE FINBORUD I skolen

8 lærlinger FANTAStiSK MilJø: Da dekkslærling Adrian Aust fikk vite at læreplassen om bord på Hurtigruten var sikret, ble han så glad at han jublet høyt. Han mener læreplassen har et fantastisk miljø, med kombinasjonen erfarne og unge medarbeidere av begge kjønn. Verdens vakreste Mens bransjen på land sliter med rekrutteringen, har Hurtigruten vokst seg til å bli en av Norges største lærlingplass ved å engasjere elever gjennom faget Prosjekt til fordypning. Tekst og foto: Stig Brøndbo Idet MS Finnmarken legger til kai i Svolvær, står dekkslærling Adrian Aust på plass i baugen med kasteline og fortøyningstrosser. Siden august i fjor har han vært om på bord hurtigruteskipet og fortøyd i de 34 havnene skipet går innom fra Bergen i sør til Kirkenes i nord. Da jeg fikk vite at lærlingeplassen om bord var sikret, strakk jeg hendene over hodet og jublet høyt. Jeg ville så veldig på hurtigruta. Drømmen er å bli styrmann, som betyr at han må i land etter at fagbrevet er sikret. Tre år på høgskole gir bachelor i nautikk, og med litt mer fartstid er styrmannspapirene i orden. Får jeg så styrmannsjobb om bord her, vil det være veldig bra. Hurtigruta har et fantastisk arbeidsmiljø, med en flott miks av forskjellige faggrupper, folk i alle aldre og en fin fordeling av menn og kvinner, mener Aust. Som én familie Vi er som en liten familie, mener resepsjonslærling Ingvill Norum. Da hun fikk tilbud om å prøve seg i resepsjonen gjennom faget Prosjekt til fordypning (PTF) på en klassisk rundtur Bergen-Kirkenes-Bergen, hadde hun ingen kjennskap til rederiet eller båtene. Men fordi læreren snakket veldig varmt om Hurtigruten som læreplass, tenkte hun at det var verdt et forsøk. Allerede da jeg gikk i land etter PTF-turen hadde jeg bestemt meg for at jeg ville tilbake, sier 19-åringen, og skryter av måten hun blir ivaretatt på. I Tromsø kommer gjestene ruslende om bord straks landgangen er på plass. Norum smiler og hilser nordmenn, tyskere og engelsktalende gjester velkommen og svarer på spørsmål om lugarer og avgangstid. Det har vært en bratt lærekurve, 8 I skolen

9 lærlinger menyer, lager frokost, lunsj og middag til både gjester, i messa og i byssa, får jeg stor variasjon i arbeidsoppgavene. Jeg har stor frihet til å prøve meg på ting jeg vil øve meg mer på, sier Førde-jenta. Også sambygding og konditorlærling Malin Gjøringbø skryter av utviklingsmulighetene om bord. Med pensel og pyntepulver gir hun de selvkomponerte konfektene det lille ekstra. Med rutinert pensel går arbeidet fort unna. Nå vurderer hun ett år til på videregående for å få muligheten til å komme tilbake om bord som kokkelærling. På den måten håper hun å få nok et sjøbein å stå på, slik at drømmen om få fast jobb om bord kan gå i oppfyllelse. Det hadde vært kjekt å jobbe videre om bord, men når jeg er ferdig med fagbrevet skal jeg til familiebedriften, sier maskinmannlærling Jørgen Norum Hansen. Både han og lærerne mente at det ville gi den beste, faglige bakgrunnen. Her lærer jeg om store maskinsystemer, i tillegg til å få skru når det er behov for det, sier Norum Hansen. BAKERI OG KONDITORI: Malin Gjøringbø tar fagbrev som konditor, og ble svært overrasket over at Hurtigruten hadde to båter med eget bakeri og konditori. læreplass men nå snakker jeg nok tysk til å forstå og gjøre meg forstått, iallfall med det som har med livet om bord å gjøre. Jeg kaller det hurtigrutetysk, sier Norum og ler. Kokkelærling Helene Aaland Skaar snakker også om bratt læringskurve en positiv, bratt læringskurve. Høyt nivå Jeg trives veldig godt med turnusen og har et solid faglig opplegg om bord. Kokkene er veldig flinke, sier Aaland Skaar. Når 19-åringen fra Førde går på 21 dager fri etter 21 dager om bord, går hun rett til jobben på fastlandet. På den måten får hun brukt det hun lærer om bord også utenfor skipet og hun ser at det faglige nivået om bord er svært høyt. Fordi vi jobber med sesong- Blir i bransjen Mens Hurtigruten selv omtaler reisen langs norskekysten som verdens vakreste sjøreise, mener resepsjonslærling Silje Kildal om bord MS Midnatsol at hun har verdens vakreste læreplass med fjell, fjorder, nordlys, et rikt fugleliv og hval. Da jeg gikk i land etter utplassering i PTF ble jeg oppfordret til å søke meg tilbake om bord som lærling. Får jeg ikke jobb om bord, så blir det hotell på meg, slår hun fast. At purser og sjef for opplærlingen om bord, Katrine Jonassen, også ble rekruttert gjennom PTF med påfølgende læretid om bord gjør at Silje Kildal omtaler opplærlingen som skreddersydd for henne. Formes Elektrikerlærling Adrian Hafredal Johansen sier det samme. 19-åringen fra Målselv står inne på kontoret til den fire år eldre sjefen, Vegard Maurseth Ruud, om bord på MS Midnatsol. De diskuterer dagens arbeidsoppgaver. Brannalarmene skal sjekkes og de to må samarbeide for å få det til. «Trikkerlærlingen» skal utløse alarmene, «trikkeren» skal sjekke at de virker og nulle ut alarmene fra skipsbroen. At sjefen min er ung og likevel erfaren, gjør at han vet akkurat hvilken opplæring jeg hadde på skolen og hva jeg trenger om bord, mener Hafredal Johansen. Målet mitt er at Adrian skal bli så god at han ikke bare får fagbrevene som skipselektriker og vanlig elektriker. Han skal bli så god at han blir værende i rederiet, og gjennom å få lede opplæringen får jeg formet han akkurat slik jeg mener han bør være for å kunne gjøre god jobb for oss, sier Maurseth Ruud. I skolen

10 lærlinger INSTRUereS: Kjøkkensjef Kurt Gjertsen forteller kokkelærling Helene Aaland Skaar hvordan de skal legge opp ishavsrøya til kveldens middag. 19-åringen fra Førde er veldig fornøyd med den allsidige opplæringen hun får om bord på hurtigruteskipet MS Finnmarken. Årets maritime lærebedrift Da Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) i fjor delte ut prisen Årets maritime lærebedrift for aller første gang gikk prisen til Hurtigruten ASA. Hurtigruten ASA har over mange år vært en imponerende opplæringsbedrift. De har tilbudt svært mange opplæringsplasser og har bidratt på en fremragende måte til næringen som helhet, het det i begrunnelsen for prisen. Vi legger ned et betydelig arbeid i å rekruttere og utvikle dyktige sjøfolk, og vi er svært stolte av det, sier konsernsjef i Hurtigruten ASA, Daniel Skjeldam. En av de beste i landet Hurtigruten lykkes med å rekruttere lærlinger gjennom å ha god faglig oppfølging samtidig som de lar elever få prøve seg om bord gjennom PTF. Det mener daglig leder for Opplæringskontoret for restaurant og matfag for nordre Nordland, Einar Øverås. Han er imponert over den opplæringen som blir gitt om bord til lærlingene innen kokke-, servitør-, resepsjon-, reiseliv- og konditorfaget. Mens andre lærebedrifter i servicebransjen sliter med å få rekruttert lærlinger, klarer Hurtigruten å fylle sine båter. Den beste reklamen for en lærebedrift, er lærlingene som til en hver tid er om bord og tilbakemeldingene vi får fra dem er veldig god, sier Øverås. Han er ikke i tvil om at skipenes rause innstilling til å ta imot elever i utplassering er en vesentlig faktor for at de lykkes med rekrutteringen. Også ved Opplæringskontoret for maritime fag nord, er de svært fornøyd med Hurtigruten ASA. De er vår største lærebedrift og gjør en jobb vi setter utrolig pris på, sier daglig leder, Bjørn Eirik Johnsen. Ønsker seg tilbake Allerede før hun er ferdig med praksis om bord på MS Finnmarken, ønsker Ingrid Borge seg tilbake som konditorlærling. Jeg får prøve så mange forskjellige ting, og miljøet virker veldig bra, sier den 17-årige eleven fra Sandefjord videregående skole. For oss er det viktig å la elevene få utforske yrket når de er her, sier baker og konditor om bord MS Finnmarken, Terje Skaar. Skaar erkjenner at alle ungdomsskole- og PTF-elevene som kommer om bord betyr merarbeid, men mener at både han selv og rederiet har et ansvar for å sørge for rekruttering til yrkesgruppene de har om bord. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Hurtigruten tar i bruk PTF på en forbilledlig måte. Det å rekruttere elever via PTF krever litt ekstra, og det er bra at de tar den utfordringen og ser på dette som en fin måte å bli kjent med potensielle lærlinger på, sier Røe Isaksen. Vi har et ansvar I tillegg til å være en av bedriftene 10 I skolen

11 UNG I SL Lene NeSS, SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg TRIVES: Resepsjonslærling Ingvill Norum var med Hurtigruten på en 11-dagers rundreise i Ptf og ønsket læretiden om bord fordi hun trivdes så godt under utplasseringen. med flest maritime opplæringsplasser i 2013 har rederiet i mange år bidratt til at også andre bedrifter kan gi bedre opplæring. Ett eksempel er at de har tatt om bord lærlinger og kadetter fra andre rederier og ferger, i kortere perioder, slik at de skal få arbeide med større motorer og gjøre mer avansert navigering. Vi har et ansvar til å bidra med å utdanne den neste generasjonen Tar stort samfunnsansvar Ved årsskiftet hadde Hurtigruten 180 lærlinger. Det imponerer både NHO-sjef Kristin Skogen Lund og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Hurtigruten er en viktig NHOambassadør for fag- og yrkesopplæringen fordi de ser på lærlingordningen som sin naturlige rekrutteringsvei og synliggjør behovet for og verdsettingen av fagkompetanse, sier Skogen Lund. sjøfolk, mener kaptein om bord MS Finnmarken, Kai Albrigtsen. Etter to år kjenner vi dem som har vært om bord. Vi har formet dem og vet hva de kan. I tillegg kjenner de oss. Det er en stor fordel når vi skal jobbe så tett om bord, sier kaptein Albrigtsen. I tillegg er det utrolig givende å ta del i utviklingen til disse ungdommene. De tar et stort samfunnsansvar ved å lære opp gode fagarbeidere, sier Skogen Lund. Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av den jobben Hurtigruten gjør. Nettopp det at hurtigruta har lærlinger i så mange ulike fag fra kokk til kadetter i maskinen gjør at de tar et stort ansvar som også andre deler av næringslivet nyter godt av. Konstruktive forslag Min nye hobby ser ut til å ha blitt å være snurt og irritert på politikere som forsøker å gjøre jobben sin. Når du fra naturens side er født med munnviker som heller litt nedover, er dette en farlig hobby. Du blir unektelig oppfattet som en furtekjerring hvis du skyter ned andres forslag og ikke kommer med noen egne, så denne spalten skal handle om hva jeg mener Norges politikere bør gjøre. 1. De bør for all del ikke åpne for en videre privatisering av skolen. Kompromissforslaget fra Kunnskapsministeren om at det bare skal åpnes for privatskoler der det ikke truer eksisterende offentlige skoler, er som å si at alle har rett til disse påståtte vidunderlige privatskolene, bare de har riktig postkode, riktig tabellkode på skattekortet og et overgjennomsnittlig godt offentlig skoletilbud fra før. 2. Innse at alt du observerer på skolebesøk i andre land ikke nødvendigvis kan, bør eller må gjennomføres i norsk skole. Jeg tror vi alle kan være enige om at når vi får gjester, rydder vi bort de skitne sokkene i sofaen, vi kjører støvsugeren litt ekstra i kriker og kroker og vi spiser middagen ved spisestuebordet, ikke sittende i sofaen i joggis. Observasjoner i andre land er litt som å besøke folk hjemme. Det er ikke alltid du får se hele bildet. 3. Innse at alt du hører på skolebesøk i eget land kan vurderes som pålitelig informasjon. Jeg vet akkurat hva som bør gjøres annerledes, hva som bør spares og hva som avvikles umiddelbart, brennes og begraves, det er tross alt min arbeidsplass. 4. Å skjønne at verdien av et menneske ikke kan kvantifiseres ved test. Selv ikke de testene som Pisa samler inn, eller de som politikerne lager, eller de som blir laget lokalt. Vi trenger tester, men testene bør være for lærerne og elevene, ikke for politikere som trenger et tema for å få ansiktet sitt vist på et debattprogram. 5. Å forstå at å undervise ikke er den tidkrevende delen av min arbeidshverdag. Akkurat som en politikeres arbeids-hverdag ikke består utelukkende av intervjuer, består ikke min arbeidshverdag bare av undervisning. Selve undervisningen er grunnen til at jeg begynte å jobbe som lærer. Det er alle de andre oppgavene som gjør at jeg tidvis vurderer å slutte. Lene Ness I I skolen

Nr 5 - juni 2014. Skolenes landsforbund: I streik. side 4 7. Flere yrkesfaglærere side 8 Elever på Opptur side 12

Nr 5 - juni 2014. Skolenes landsforbund: I streik. side 4 7. Flere yrkesfaglærere side 8 Elever på Opptur side 12 Nr 5 - juni 2014 Skolenes landsforbund: I streik side 4 7 Flere yrkesfaglærere side 8 Elever på Opptur side 12 leder I skolen 5 2014 SL i streik Tar avstand fra angrep på velferdsordninger Trenger flere

Detaljer

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 Nr 4 - mai 2014 Valfaga: Dei beste faga side 10 12 Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 leder I skolen 4 2014 Ny button 8 Valfaga 10 Spør SL 19 Barnehageforskning 20 Foto: colourbox.com

Detaljer

Oppgjørets time. Arbeidstidsforhandlingene: side 6 7. Landsstyremøte om arbeidsavtalen side 10 Elever vil lære elektrofag side 14

Oppgjørets time. Arbeidstidsforhandlingene: side 6 7. Landsstyremøte om arbeidsavtalen side 10 Elever vil lære elektrofag side 14 Nr 3 - mars/april 2014 Arbeidstidsforhandlingene: Oppgjørets time side 6 7 Landsstyremøte om arbeidsavtalen side 10 Elever vil lære elektrofag side 14 leder I skolen 3 2014 Møtte Kongen Flertall på Stortinget

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 Nr 9 - november 2014 Alternativ skole i Sverige: Fanger opp «dropouts» side 8 10 Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 leder I skolen 9 2014 Foto: sidsel valum

Detaljer

Nr 2 - Februar 2014. Rektor med rett til å styre? side 8 11. Mot målstyring side 4 Arbeidstidsavtalen side 6 Privatskoler i søkelyset side 12

Nr 2 - Februar 2014. Rektor med rett til å styre? side 8 11. Mot målstyring side 4 Arbeidstidsavtalen side 6 Privatskoler i søkelyset side 12 Nr 2 - Februar 2014 Rektor med rett til å styre? side 8 11 Mot målstyring side 4 Arbeidstidsavtalen side 6 Privatskoler i søkelyset side 12 leder Bortenfor kontroll Parallelt med en ulmende krig mellom

Detaljer

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 Nr 1 - januar 2013 Byggfaglærere: Glade for frifinnelse side 8 11 Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 leder I skolen 1 2013 Stortingsvalget 4 LOs studentkonferanse 7 11 Glade

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10 Nr 2 - februar 2015 Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske skolen i Oslo side 14 leder I skolen 2 2015 FOTO:

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Marita er medlem nummer 6000 side 4 5

Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Nr 8 - oktober 2011 Skolenes landsforbund øker: Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Ny ungdomsrepresentant side 6 Årets ildsjel i Haugesund side 12 13 I skolen 8 2011 min mening Stortingsmelding om ungdomstrinnet

Detaljer

Kongsberg: Populær lærlingbedrift

Kongsberg: Populær lærlingbedrift Nr 2 - februar 2013 Kongsberg: Populær lærlingbedrift side 8-11 SL tapte i Arbeidsretten side 6 Vil øke elevrettighetene side 12 leder I skolen 2 2013 Landsstyremøtet 4 Husk å melde fra om bytte av adresse

Detaljer

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side 14 15 Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 I_Skolen_0911.indd 1 08.11.11 09.47 I skolen 9 2011 min mening

Detaljer

Nr 4 - Mai 2011. Mobil-kunst. på timeplanen side 12 15. Aktive studenter side 4 5 Brudd i Oslo-forhandlinger side 6

Nr 4 - Mai 2011. Mobil-kunst. på timeplanen side 12 15. Aktive studenter side 4 5 Brudd i Oslo-forhandlinger side 6 Nr 4 - Mai 2011 Mobil-kunst på timeplanen side 12 15 Aktive studenter side 4 5 Brudd i Oslo-forhandlinger side 6 min mening Skepsis til Læringsboka SL er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet er skeptisk

Detaljer

Nr 6 -august 2011. Etter 22. juli: Umulig å glemme. Side 4 6. Morsmålslærere diskrimineres side 8 Skeive Dager side 12 13

Nr 6 -august 2011. Etter 22. juli: Umulig å glemme. Side 4 6. Morsmålslærere diskrimineres side 8 Skeive Dager side 12 13 Nr 6 -august 2011 Etter 22. juli: Umulig å glemme Side 4 6 Morsmålslærere diskrimineres side 8 Skeive Dager side 12 13 min mening Fagbevegelsen inn i skolen! Skal vi vinne kampen om framtidens arbeidsliv,

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 Nr 5 - Juni 2011 Falstadsenteret: Klassebesøk i tidligere nazileir side 12 15 Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 min mening Å feie for egen dør! På side to i «I skolen» nummer

Detaljer

Nr 10 - Desember 2011. Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12. Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7

Nr 10 - Desember 2011. Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12. Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7 Nr 10 - Desember 2011 Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12 Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7 Mette Hanekamhaug Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet. Medlem i

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Frykt i franske skoler

Frykt i franske skoler Nr 1 - januar 2015 Terroren i Paris: Frykt i franske skoler side 8 10 Ny modell for barnehagefinansiering side 14 15 Pris til lærere for sivilt mot side 20 leder I skolen 1 2015 FOTO: ALEXANDRU NICOLAE

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 Nr 4 - mai 2013 Landsmøtet i Haugesund: Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9 Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 leder I skolen 4 2013 Lese- og skrivevansker

Detaljer

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 Nr 5 - juni 2012 Hengt ut på internett side 8 10 Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 1982 2012 30 år I_Skolen_0512.indd 1 29.05.12 12.22 leder I skolen 5 2012 Skolen og 22. juli

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer