Notat arbeid mot næringslivet for å sikre at fagskoletilbudene er tilpasset aktuelle behov.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat arbeid mot næringslivet for å sikre at fagskoletilbudene er tilpasset aktuelle behov."

Transkript

1 Stjørdal fagskole Notat arbeid mot næringslivet for å sikre at fagskoletilbudene er tilpasset aktuelle behov. I vårt kvalitetssystem ligger det rutiner som beskriver fast årlig kontakt med næringslivet. I grove trekk blir dette gjort på følgende måte: Skolen tar kontakt med studenter som har gjennomført fagskoleutdanning et år etter at de avsluttet sin utdanning. Det gjennomføres et intervju etter oppsatt mal med aktuelle spørsmål. Skolen er spesielt interessert i om vedkommende har hatt behov for mer opplæring i nåværende stilling etter at fagskoleutdanningen var avsluttet. Det spørres også etter nærmeste overordnede i bedriften. Denne blir kontaktet og det gjennomføres et tilsvarende intervju med samme målsetting. Skolen kontakter to avgangsstudenter for hver fordypning hvert år, dvs fra fordypningene Bergteknikk, bygg og anlegg i fagretning for bygg og anlegg. Maskin/driftsteknikk fra fagretning teknikk og industriell produksjon. Resultatet av denne undersøkelsen blir kommentert i årsrapporten. Hvis det avdekkes behov for ekstra opplæring etter tilsetting for aktuell fagtekniker gir dette innspill til endring av læreplan. Så lenge det ikke avdekkes et slikt behov er det grunn til å anta at utdanningen er relevant og tilpasset næringslivets behov. Alle studentene gjennomfører et større prosjekt i siste fase av fagskoleutdanningen. De fleste av prosjektene gjennomføres i samarbeid med næringslivet og der studenten ofte er utplassert i en relevant bedrift. Mange studenter blir tilsatt i bedriften etter gjennomført prosjekt. Dette er gode signal på at utdanningen er etterspurt og relevant. Skolen har som mål å søke NOKUT om å bli godkjent tilbyder av fagskoleutdanning. Dette stiller krav til et utvidet formalisert samarbeid med næringslivet. Skolen startet denne prosessen i 2011 og vil jobbe videre med dette fremover. Store Norske Spitsbergen Gruvekompani Primahus AS Glenn Dimplex Nordic Fundamentering AS Maskinenterepenørenes forbund MEF DuunSmia AS Samarbeidspartnere Knut Sørensen Gabriel Bjørseth Tore Fløan Jon Endre Flåtten Fred Arild Gyldenås Rolf Even Duun Stjørdal 27. febr 2012 A. Finserås

2 Levanger fagskole Til: Torbjørn Østerås Fra: Sigrunn Reitan Kopi: Odd-Inge Strandheim Dato: Vår ref: Sak: Fagskoletilbudet ved Levanger fagskole tilpasset næringsliv og samfunn Viser til sak Hvordan Levanger fagskole arbeider opp mot næringsliv og samfunn for å sikre at vi har et tilbud som er tilpasset deres behov: 1. Aktuelle bransjer er med i faglig råd. Møter minst to ganger i året. 2. Skolen har aktive partnerskapsavtaler med aktuelt næringsliv og gjennomfører samarbeidsmøter med dem årlig. 3. Gjennom at vi har studenter i praksis i de ulike områdene får vi en god kontakt med næringsliv og samfunn. 4. Kvalitetssystemets punkt F-4-1 Evaluering av undervisningstilbudet Levanger fagskole helsefag: Helse Nord-Trøndelag kontaktperson Astrid Stamnes. Levanger kommune v/lars Kverkild Verdal kommune v/ Per Tore Sandsaunet Fylkesmannens Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen v/ Torgeir Skevik Levanger fagskole kjemi og matteknikk: Norske Skog v/odd Einar Aarmo Røra fabrikker v/olav Gjeset Tine Midt-Norge v/ Mette Bjørgum Normilk v/ Odd Arne Bakken

3 Steinkjer fagskole Torbjørn Østerås Kvalitetssikring av fremtidig skoletilbud tilpasset samfunnets og næringslivets behov Steinkjer fagskole jobber nært opp mot en del bedrifter som er mottakere av de studentene som uteksamineres fra vår skole. Av større bedrifter i vår region kan nevnes Norske Skogindustrier og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. I tillegg har vi nært samarbeid med Norges Elektroentreprenørforbund - NELFO avdeling Sør-og Nord-Trøndelag. Vi jobber også opp mot DSB og Stedlig tilsyn i saker hvor det er aktuelt. I alle disse bedriftene er det tilsatt personell med fagskoleutdanning. Under siste teknologikonferanse i Trondheim ble det satt fokus på fagskolens rolle som utdanningsaktør for bedrifter i regionene. I eletroentreprenørbedrifter kreves det fra myndighetene at installatør og faglig ansvarlig har fagbrevutdanning og minimum 2- årig teknisk fagskole. I ca. 60 % av landets elektroentreprenørbedrifter har installatørene utdanning fra teknisk fagskole. Steinkjer fagskole er også aktiv innen utdanning for å gi sertifisering innen EKOM etter krav fra Post- og teletilsynet. Her samarbeider vi nært opp mot NELFO for å gi elektroentreprenører nødvendig kunnskap til å bli sertifisert som teleinstallatører. Oppsummert: Elektrisitetsverk Industri: Utdanning av overordnet personell innen nett og drift. Utdanner personell som skal jobbe innen lokalt eltilsyn. Utdanning av personell innen styringsteknikk og teknisk drift Planleggingsbedrifter: Utdanning av personell som planlegger installasjoner og utarbeider anbudsunderlag med mer. Elektroentreprenører: Utdanning til instalatører og saksbehandlere. Under utdanningen har skolen kontakt opp mot aktuelle bedrifter for å ivareta en mest mulig tilrettelagt utdanning. Bekreftelse på at Steinkjer fagskole er en skole som arbeider opp mot bedriftsmarkedet har vi fått uttalelse fra bedrifter som vi jobber opp mot i regionen. Disse er Norske Skogindustrier Kontaktperson Villy Nikolaisen Tlf Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Kontaktperson Jan Foosnæs Tlf Planstyring Kontaktperson Anne Grete Skevik Tlf Ved behov kan vi også få uttalelse fra NELFO på fagskolens betydning for dem. Nelfo Kontaktperson Svein Erik Øien Tlf

4 Håper dette er tilstrekkelig for videre arbeide. Mvh. Trond Melgård Fagskoleleder Tlf. dir: (+47) / STEINKJER FAGSKOLE Ytre Namdal fagskole (YNF), nautisk linje og sikkerhetssenter. - Skolen utdanner dekksoffiserer på alle nivå. - Skolen er den naturlige fortsettelsen for de som går forskjellige linjer på VGS. Linjer som matrosfaget og fiske. Størstedelen av våre studenter er fra lokale VGS. Typisk for de, er at de tar f.eks. maritime fag, reiser ut og tar fagbrev, for så og komme tilbake til oss og utdanne seg til offiserer. Mange av disse ville ikke gått denne veien om ikke fagskolen lå tett ved. - En skipsoffiser kan i utgangspunktet bo hvor som helst i landet. Derfor vil det være en meget god distriktspolitikk å utdanne lokalt. Vi utdanner f.eks. offiserer fra Leka. Det er ikke realistisk at de ville tatt denne utdannelsen og blitt bosatt på Leka om vi ikke hadde tilbudet. Spørring av studentene viser dette. - Sikkerhetssenteret tilbyr videre kursing for de som har tatt, eller går skolen. De tilbyr alle nødvendige kurs for å få sertifikat til å føre skip, eller etterutdanne offiserer med forskjellige kurs. Det gjelder både de fra forskjellige linjer på VGS nivå og fagskolen. De jobber også hele tiden med å utvikle kurs etter signal fra næringen. Som f. eks matroskurs. Akkurat nå har de et stort prosjekt i gang, med simulatorbasert trening, med hensyn til å ta vare på miljøet. - I tillegg har nautisk linje også hele tiden fokus på det lokale næringslivet, hvor vi bl.a. tilbyr å lage kurs etter forespørsel. Akkurat nå kurser vi Midt Norsk havbruk i D5L slik at de kan vise til opplæring av sine ansatte i føring av arbeidsbåt. - Nå er det på trappene med krav til arbeidsbåtsertifikat på alle arbeidsbåter i havbruksnæringen. Dette har vi planlagt å tilby næringen kursing på, straks fagplan er i orden og vi får godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. - Jeg vil spesielt bemerke den store økningen i havbruksnæringen som har vært de siste år. Noe som gjør at antall personer som trenger tilbud til kursing fra YNF øker hele tiden, og viktigheten av samarbeid med næringen øker for hvert år. Det er ikke vanskelig å forutse om det ikke hadde vært en fagskole med kurssenter, ville det blitt problematisk og veldig dyrt for næringen og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

5 - Fagskolerådet, som består av lokale næringslivsaktører ved YNF representerer det fagskoletilbudet vi allerede har (nautisk linje) og de representerer også fagskoletilbud som er under utvikling (merkantile fag og havbruksfag). Viktige aktører for oss er mange. Vi snakker om Ferjerederi, hurtigbåter, dykkerfirma, lakseoppdrett, brønnbåter og fraktefartøy. Under er det eksempel på tre bedrifter med kontaktpersoner Midt norsk havbruk kontaktperson Tore Holand (tlf ) Norsk fisketransport kontaktperson Harry Bø (tlf ) Eidshaug rederi kontaktperson Einar Eidshaug (tlf ) Ytre Namdal fagskole, Nautisk linje og sikkerhetssenter ( YNF) Vi ønsker å kartlegge viktigheten av en maritim fagskole i Ytre Namdal Derfor håper vi dere kan ta dere tid til å fylle ut dette spørreskjema Undersøkelse for næringen 1. Hvilket firma representerer du og hva er din bransje? 2. Hvor mange av dine ansatte har hatt kursing eller utdannelse ved YNF, nautisk linje og sikkerhetssenter? 3. Hvordan synes du skolen markedsfører tilbudene ved skolen? 4. Hvordan synes du kurs/linjene er tilpasset deres behov?

6 5. Er det andre kurs eller linjer dere har hatt behov for som ikke kan tilbys ved YNF i dag og som dere må ta andre plasser? 6. Kan du rangere hvilket, eventuelt hvilke forhold av de nedenfornevnte som har størst betydning for dere når det gjelder valg av utdanningssted? Beliggenhet : Kvalitet :. Moduloppbyggingen :. Andre forhold :. 7. Om du i foregående spørsmål krysset av for Andre forhold, kan du si noe om hvilke forhold som er avgjørende.? 8. Er det kurs/etterutdanning du ser for deg vi må satse på i fremtiden for å etterkomme behovet til kompetanse for dine ansatte.? 9. Hvor stor betydning er det for din bransje at den maritime utdanningen ligger i Ytre Namdalen? 10. Er det tema eller forhold du har oppdaget etter at du er kommet i jobb som du mener skulle ha vært med i utdanningstilbudet ved fagskolen?

7 Kan du kort skissere ditt firma sitt behov for maritim utdanning eller kursing fremtiden?

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt

Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt Rødde Folkehøgskole 7224 MELHUS Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt 2001 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport 2001 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Forutsetninger... 2 3. Arbeidsmåter...

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013

Boreriggoperatør. Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Boreriggoperatør Nord-Trøndelag fylkeskommune v/stjørdal fagskole September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stjørdal fagskole Boreriggoperatør Dato for vedtak: 12. september 2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen Tittel: Forfatter:

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer