1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien KONGSBERG Telefon: /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351"

Transkript

1 1.1 Timebok på nett Når timebok på nett er klart til å brukes må man alltid huske på å starte "Aktiv Data Server" ved starten på dagen. Det er dette programmet som kommuniserer med Timebok på nett og Winklipp. Den overfører arbeidstimer, bestillinger og avbestillinger mellom de to. Foruten de standardiserte sidene har man mulighet til å lage egne sider som er tigjengelige for alle, kun ansatte eller kun administrator. Når man får timebok på nett vil det som standart ligge en ekstra side kalt "Egendefinert side" for hver av brukergruppene. Disse sidene kan endres eller fjernes under Sidene når man er pålogget som administrator. Det er også her man oppretter nye sider de ulike gruppene har tilgang til. Når man ønsker å endre eller legge til flere ansatte eller behandlinger etter at AktivData har satt opp timeboken, må AktivData kontaktes. Dette er fordi hver ansatt og behandling er koblet sammen lokalt med timeboken på nett. Gjør man foreksempel endringer som å fjerne en behandling i Winklipp som også ligger tilgjengelig på timebok på nett, må den også fjernes derifra. Her er det lett å trå feil så det kan være lurt å kontakte oss slik at det blir riktig. Et eksempel på en forside: ~ 1 ~

2 1.1.1 Tilgangsoversikt for brukergruppene Alle: Nyheter Startside Prisliste Se ledige tider Bildearkiv Kontakt oss Ansatte: Startside Kundekartotek Ansatte Timebok Drop in Kontoret - Avtalerapport - Fravær - Opptatt - Arbeidstid Endre mine data Logg ut Kunder: Startside Timebestilling Mine avtaler Endre mine data Logg ut Administrator: Startside Brukeradmin Ansatte Kontoret - Grunninnstillinger - Avtalerapport - Fravær - Opptatt - Arbeidstid - Åpningstider - Behandlingstilbud - Avtalelogg Nyheter Sidene Rundskriv Bildearkiv Oppsett - Grunninnstillinger - Endre på utseendet - Endre toppbanner - Endre stilark Logg ut Testsider: Kunde: Egendefinert side Egendefinert side 2 ~ 2 ~

3 1.1.2 Muligheter for de ulike sidene Nyheter Nyheter er tilgjengelig i menyen når man ikke er pålogget. Her vises nyheter lagt ut av salongen. Man har muligheten til å sette nyheter som startsiden når man ikke er logget inn. Dette kan gjøres under Oppsett- > Grunninnstillinger når man er pålogget som administrator. Når man er pålogget som administrator er også nyheter tilgjengelig i menyen. Her kan man endre, slette og legge til nye nyheter for salongen. Man har mange muligheter når man endrer eller lager en ny nyhet blant annet muligheten for å legge til bilder. Dette er mulighetene man har ved opprettelse av en ny nyhet eller ved endring av en eksisterende: - Velge en eksisterende nyhet i rullegardinen og gjøre endringer på den. - Man kan bestemme at nyheten alltid skal vises øverst på nyhetssiden. - Overskrift, Ingress og Ingressbilde kan endres. - Når det gjelder selve innholdet i nyheten legges dette til ganske likt som i et annet skriveprogram. - Man kan legge til overskrifter, endre størrelse på tekst, legge til punkter og lister samt bilder. - Knappene er nokså like som i andre skriveprogram så man finner lett frem med å prøve seg frem. Når man bruker legg til bilde knappen vil den spørre etter en URL. Dette er internett adressen til bildet. Eks på en slik adresse er: ~ 3 ~

4 Prisliste Prisliste er tilgjengelig i menyen når man ikke er pålogget. Her vises alle behandlingene man kan bestille via nettsiden gruppert under kategorier. For hver behandling vises det ca tid for utførelse og pris. Ønsker man å gjøre endringer på behandlinger som tilbys eller å fjerne en behandling permanent/midlertidig gjør man dette under Kontoret - > Behandlingstilbud når man er pålogget som administrator Se ledige timer Se ledige timer er tilgjengelig i menyen når man ikke er pålogget. Her vises alle de ansatte man kan bestille time hos. Ved å trykke på en av de kommer ukeoversikten opp for den ansatte og man kan se når de er på jobb og om de er opptatt eller har ledig time. Man kan her veksle mellom alle de ansatte for å se ukeoversikten for dem også. Ønsker kunden å bestille time på et ledig tidspunkt må kunden opprette en bruker eller logge inn med en eksisterende og velge Timebestilling. ~ 4 ~

5 Startside Det finnes totalt fire startsider. En vises og er tilgjengelig når man ikke er logget inn, en når kunden er logget inn, en for de ansatte og en siste for administrator. Startsidene kan endres under Sidene når man er pålogget som administrator. Et eksempel på en startside: Om man ønsker kan man deaktivere startsiden når man ikke er logget inn og heller vise Nyheter siden. Dette kan gjøres under Oppsett- > Grunninnstillinger når man er pålogget som administrator. ~ 5 ~

6 Kundekartotek Kundekartoteket er tilgjengelig når man er pålogget som en ansatt. Her kan man velge en kunde fra en liste eller søke etter kunden. Ved søk etter kunde brukes Fornavn og Etternavn, man har også mulighet til å kun vise kunder fra Min klubb. Når en kunde er valgt kan man endre kundens: - Personalia - E-post - Behandlingsinformasjon - Brukernavn/Passord - Om kunden er aktiv eller ikke. Er brukeren satt som ikke inaktiv kan ikke kunden logge seg inn Ansatte Ansatte er tilgjengelig når man er pålogget som en ansatt eller administrator. Har vises alle de ansatte som har en brukerkonto på siden. For hver ansatt vises det: - Navn - ID - Bilde - Tlf nr - E-post ~ 6 ~

7 Timebok Timebok er tilgjengelig når man er pålogget som en ansatt. Her vises ukeoversikten opp for den ansatte som er logget inn og man kan se når man har time eller har ledig time. Man kan her veksle mellom alle de ansatte for å se ukeoversikten for dem også. Øverst kan man velge hvilken uke man vil se oversikten for Drop in Drop in er tilgjengelig når man er pålogget som en ansatt. Her kan man legge til avtaler for kunder som kommer innom uten en avtale og som er vanskelig å plassere rett i avtaleboken. Registreres mobil nr til kunde kan det sendes en sms til kunden når det er funnet plass i avtaleboken. Er det registeret noen på Drop in vil disse vises i en liste. Når det er en plass i avtaleboken kan man bruke knappen Legg inn for å legge en av avtalene i listen til i avtaleboken og er kundens mobilnummer registrert vil kunden få beskjed på sms når timen begynner. Når en av avtalene i listen er lagt til i avtaleboken vil de fjernes fra listen. En lignende funksjon finnes i Winklipp programmet kalt Ventelistefunksjon. ~ 7 ~

8 Kontoret Disse menyene i Kontoret er tilgjengelig når man er pålogget som en ansatt og har tilgang til dette. Menyer med * er kun tilgjengelig når man er pålogget som administrator. Avtalerapport På denne siden kan du hente ut rapporter over avtaler basert på valgte innstillinger. Typisk bruk av denne siden er hvis du ønsker en oversikt over avtaler der kunden ikke møtte slik at du i ettertid kan fakturere kunden. Man kan filtrere søket med: - Fra og til dato - Behandler - Normale avtaler - Avbestilte avtaler - Avtaler der kunde ikke møtte. - Drop-in avtaler. - Vis bare avtaler som har varer (bestilt av kunde). ~ 8 ~

9 Fravær Denne siden brukes til å legge inn og vedlikeholde fravær som skal vises i timeboken. Man kan også bruke siden til å se avtaler som blir berørt av fravær. Legger man inn et fravær på en ansatt har ikke kunder mulighet til å bestille på denne ansatte. Man kan derfor også bruke denne menyen for å enkelt legge til tid en ansatt er borte som i ferie eller permisjon. Man kan da også legge til en kommentar på den ansatte slik at kundene ser dette og derfor vet hvorfor de ikke kan bestille time på den ansatte. Dette er en mye enklere måte enn å sette den ansatte som ikke aktiv/passiv i nettboka(som ikke er anbefalt). Står den ansatte som ikke aktiv i nettboka vil ingen av endringene gjort i WinKlipp for den ansatte bli lastet opp til nett. Man setter inn dato og tidspunkt og trykker lagre for å registrere fraværet. Ved bruk av knappen Avtaler berørt av fravær vises alle avtaler som blir berørte i en liste. For å finne igjen tidligere fraværs datoer benyttes knappen Søk. Da vil de vises en liste hvis det er noe fravær i f.o.m. datoen satt. Man kan sette en restriksjon for de ansatte slik at kun administrator kan sette fravær. Dette kan gjøres under Kontoret > Grunninnstillinger når man er pålogget som administrator. ~ 9 ~

10 Opptatt Denne siden brukes til å legge inn når en behandler er opptatt, dvs. tidsrom kunden ikke kan bestille time. Man kan bruke Gjentakende opptatt tid ved faste avtaler som eks. lunsj, vareopptelling eller felles møte o.l. Man setter inn dato og tidspunkt og trykker lagre for å registrere opptatt tid. Ved bruk av knappen Avtaler berørt av opptatt tid vises alle avtaler som blir berørte i en liste. For å finne igjen tidligere tider man har satt som opptatt benyttes knappen Søk. Da vil de vises en liste hvis det finnes noen tider der det er satt opp opptatt tid i f.o.m. datoen satt. Man kan sette en restriksjon for de ansatte slik at kun administrator kan sette opptatt tid. Dette kan gjøres under Kontoret > Grunninnstillinger når man er pålogget som administrator. ~ 10 ~

11 Arbeidstid Denne siden brukes til å legge inn en behandlers arbeidstid. Arbeidstid som blir satt utenfor åpningstiden blir ignorert. I tillegg til normal arbeidstid er det mulig å legge inn avvikende arbeidstid for en uke (f.eks. hvis det er langåpent). Muligheter for arbeidstid: - Endre arbeidstider i den normale arbeidsuken - Endre tidene i den normale arbeidsuken og lagre som en avvikende uke ved å velge en spesifikk uke. - Lagre arbeidstidene i en uke som en mal. Malen kan senere hentes frem og lagres som en arbeidsuke. - Vise avtaler utenfor arbeidstidene med knappen Avtaler utenfor arbeidstid. - Alle spesielle uker inkludert de normale arbeidstidene vises i en liste nederst. Her kan man Vise, Endre og Slette ukene. Man kan filtrere ut hva som skal vises i listen med å bruke feltet vis kun f.o.m. Man kan sette en restriksjon for de ansatte slik at kun administrator kan sette arbeidstid. Dette kan gjøres under Kontoret > Grunninnstillinger når man er pålogget som administrator. ~ 11 ~

12 *Grunninnstillinger Her kan man endre diverse innstillinger: - Oppløsning for timeboken i minutter - Tilleggstid for lærlinger i minutter - Opptatt avrunding for rute i prosent - Maksimal tid fremover man kan bestille time i dager - Minimum tid for avbestilling i timer - Minimum tid for bestilling i minutter Man kan også velge om: - Logging av endringer i timeboken er skal gjøres. - Medarbeider kan legge inn og endre fravær og opptatt tid selv. - Medarbeider kan legge inn og endre arbeidstid selv. - Medarbeider må identifisere seg med PIN kode. - Timebestilling for kunder skal deaktiveres. ~ 12 ~

13 *Åpningstider Her legger du inn åpningstider for din salong. Disse tidene blir brukt som grunnlag for start- og slutt tid for timeboken. Vær oppmerksom på at hvis du endrer åpningstider kan avtaler falle utenfor og derfor ikke vises i timeboken. Hvis dette skjer vil du få en advarsel med rapport over hvilke avtaler det gjelder. Man kan også her legge til avvikende åpningstider for uker utenom det vanlige, eks påske, sommer osv. Muligheter for arbeidstid: - Endre åpningstider for den normale arbeidsuken - Endre åpningstidene i den normale arbeidsuken og lagre som en avvikende uke ved å velge en spesifikk uke så lagre. - Vise avtaler utenfor arbeidstidene med knappen Avtaler utenfor arbeidstid. - Alle spesielle uker inkludert de normale åpningstidene vises i en liste nederst. Her kan man Vise, Endre og Slette ukene. Man kan filtrere ut hva som skal vises i listen med å bruke feltet vis kun f.o.m. ~ 13 ~

14 *Behandlingstilbud På denne siden vedlikeholder du behandlingstilbud som din salong tilbyr. Du kan legge til, endre og slette behandlingsgrupper og behandlinger under behandlingsgruppene. : Opprette ny : Endre eksisterende : Slette gjeldende. Ved endring av behandling eller opprettelse av en ny kan man: - Velge behandlingsgruppe for behandlingen. - Velge navn for behandlingen. - Velge om behandlingen er aktiv for bestilling på nett. - Pris. Fra eller fastpris. - Varighet i minutter. - Legge til dødtid i behandlinger, tidstillegg avhengig av hårlengde og tidstillegg avhengig av hårtype. - Hvilke ansatte som tilbyr behandlingen. ~ 14 ~

15 *Avtalelogg På denne siden kan du se hele, søke i eller slette avtaleloggen. Hvis avtalelogg er slått på vil alle avtaler og endringer av avtaler både fra kunde og behandler logges. Dette vil imidlertid generere en del logging, så det er lurt å slette denne loggen minimum 4 ganger i året. Før man sletter kan det være lurt å ta en komplett rapport som man lagrer slik at man har en backup. Man kan filtrere logger man ønsker å se via "Se type logging". Her kan man velge: - Ny avtale opprettet av kunde - Avtale endret av kunde - Avtale avbestilt av kunde - Ny avtale opprettet av behandler - Avtale endret av behandler - Avtale avbestilt av behandler - Kunde møtte ikke - Avtale slettet av behandler I tillegg kan man definere "Endret av", "Navn på kunde" og "Endret til behandler" Man kan aktivere og deaktivere om avtaler skal logges. Dette kan gjøres under Kontoret > Grunninnstillinger når man er pålogget som administrator. Er avtalelogg deaktivert vil dette vises nederst på avtalelogg siden. ~ 15 ~

16 Endre mine data Endre mine data er tilgjengelig når man er pålogget som en ansatt eller kunde. Som kunde har man muligheten til å endre sin egen personalia samt: - Brukernavn - Passord - E-post - Ønske om SMS-påminnelse før avtale Som ansatt har man muligheten til å endre sin egen personalia samt: - Passord - Pin kode - Bilde - Informasjon om den ansatte - E-post - Behandler ikke (vises ikke i timebok) - Er lærling (gis tidstillegg når kunde bestiller time) Tidstillegget for lærling kan endres i menyen Kontoret > Grunninnstillinger. ~ 16 ~

17 Timebestilling Timebestilling er tigjengelig når man er pålogget som en kunde. Her vil det vises en liste over mulige behandlinger man kan velge. Kunden kan også her legge til en kommentar for bestillingen i et kommentarfelt under behandlingene. Når man går videre velger man hvilken ansatt man ønsker time hos. Da vil ukeoversikten for den ansatte kommer opp og her vises det når den ansatte har ledig time og er opptatt. Man kan også her enkelt veksle mellom de forskjellige ansatte for å se når de har ledig time. Man trykker så på et ledig tidspunkt for å bestille en time. Passer ingen av tidspunktene kan man velge forskjellige uker øverst på siden. ~ 17 ~

18 Logg ut Logger deg ut av den påloggede brukeren og tar deg med til startsiden for timeboken Bildearkiv Bildearkiv er tilgjengelig i menyen når man ikke er pålogget. Her kan man se bilder som har blitt lastet opp av salongen Når man er pålogget som administrator er også bildearkiv tilgjengelig i menyen. Her kan man endre, slette eller laste opp nye bilder som blir tigjengelig for alle. Ved bruk av Skjul valgte bilder vil bildene kun være tilgjengelig for administrator Kontakt oss Kontakt oss er tilgjengelig i menyen når man ikke er pålogget. Her vises det: - Firmanavn - Adresse - Tlf nr - Org. nr - Kontaktperson til firmaet. Det er også et kontakt oss skjema som kan fylles ut. Her vil det sendes en e-post til salongen. ~ 18 ~

19 Mine avtaler Mine avtaler er tilgjengelig i menyen når man er pålogget som kunde Viser en liste over avtaler brukeren har bestilt. Her har man mulighet til å endre på avtalen og slette den. Det er også mulighet for å vise tidligere bestilte avtaler Brukeradmin Brukeradmin er tilgjengelig i menyen når man er pålogget som administrator. Her har man muligheten til å opprette eller endre kunder og ansatte. Man kan søke etter en kunde/ansatt eller velge fra en liste. Ved søk brukes Fornavn og Etternavn. Ved endringer har man mulighet til å sende en E-post til brukeren med endringene. Denne siden viser også når brukeren sist logget inn og når brukeren ble opprettet. Når en kunde er valgt har man muligheten til å endre: - Kundens personalia - E-post - Behandlingsinformasjon - Brukernavn - Passord - Sende SMS-påminnelse før avtaler - Om brukeren er aktiv.(kunden kan ikke logge inn hvis brukeren deaktiveres) ~ 19 ~

20 Når en ansatt er valgt har man muligheten til å endre: - Personalia for den ansatte - Brukernavn - Passord - Pin kode - Bilde - Informasjon om den ansatte - E-post - Om den ansatte kan fjerne avtaler i timebok - Behandler ikke (vises ikke i timebok) - Er lærling (gis tidstillegg når kunde bestiller time) Tidstillegget for lærling kan endres i menyen Kontoret > Grunninnstillinger. - Om brukeren er aktiv.(kunden kan ikke logge inn hvis brukeren deaktiveres) - Står en ansatte som ikke aktiv i nettboka vil ingen av endringene gjort i WinKlipp for den ansatte bli lastet opp til nett!. ~ 20 ~

21 Sidene Sidene er tilgjengelig når man er pålogget som administrator. Her kan man opprette nye sider eller endre/slette eksisterende for Administrator, Ansatte, Kunde eller Allmennheten. For hver side har man også muligheten til å opprette undermenyer som vises i menyen når man går inn på den aktuelle siden. : Opprette undermeny : Endre eksisterende : Slette gjeldende. Når man bygger en ny side har man mulighet til å velge: - Sidenavn - Fanetekst - Hvilken type bruker siden skal tilhøre - Hvor i menyvalget siden skal vises Ved endring av en sides egenskaperi i ettertid kan man endre de samme tingene utenom hvilken type bruker siden skal tilhøre. ~ 21 ~

22 For å gjøre endringer på hva siden skal vise trykker man på selve navnet på siden. Her vil det å gjøre endringer på siden være ganske likt som å bruke et skriveprogram. Man kan legge til overskrifter, endre størrelse på tekst, legge til punkter og lister samt bilder. Knappene er nokså like som i andre skriveprogram så man finner lett frem med å prøve seg frem. Når man bruker legg til bilde knappen har man mulighet til å velge bilder fra bildearkivet eller å laste opp et nytt bilde som skal brukes Rundskriv Rundskriv er tilgjengelig når man er pålogget som administrator. På denne siden kan du sende e-post/nyhetsbrev til alle brukere med valgt rolle som har angitt at de ønsker å motta e-post. Det er også mulig å sende e-post med vedlegg (f.eks. en prisliste), men da må vedlegget være mindre enn 80Kb. De forskjellige rollene kan være: Alle, Administrator, Ansatte og Kunder. ~ 22 ~

23 Oppsett Oppsett er tilgjengelig når man er pålogget som administrator På disse sidene endrer du oppsett og utseende av nettstedet ditt. Grunninnstillinger Her kan man endre informasjon om bedriften som: - Bedriftsnavn - Org. nr - Gate - Postboks - Postnummer - Poststed - Kontaktperson - E-post - Telefon - Telefaks - Navn på medlemsklubb Man har også muligheter som: - La nye brukere kunne registrere seg selv - Adressefelter i bruk ved brukerregistrering - Firmainformasjonsfelter i bruk ved brukerregistrering - Vis valget Prisliste i hovedmenyen - Vis valget Nyheter i hovedmenyen - Bruk nyhetssiden som startside - Gjør menyen Om ansatte tilgjengelig ~ 23 ~

24 Endre på utseendet Her har man mulighet til å endre på fargene som vises på nettstedet, hvor menyen skal vises og hvor mange nyheter som skal vises og arkiveres. Når man ønsker å endre farge trykker man knappen, da kommer det opp et fargekart der man kan velge mellom ulike farger. Fargen til høyre viser den nåværende fargen. Man kan også manuelt taste inn en heksadesimale koden for fargen. Et eks er # som betyr svart. En god side man kan bruke for å finne enda flere farger er siden: Her finner du den perfekte fargen og noter deg den heksadesimale koden for fargen. Skriv så dette inn i ruten. (Siden er på engelsk) ~ 24 ~

25 Endre toppbanner Her har man muligheten til å endre toppbanner(logo). Man kan her laste opp et helt bilde som er toppbanneret eller en logo som vises på siden etterfulgt av salongens navn. Salongens navn hentes fra bedriftens navn og kan endres under Oppsett > Grunninnstillinger. Som standard vil bildet som lastes opp skaleres slik at det vil passe med siden. Blir dette feil kan man huke av for å ikke autoskalere bildet. Man har også mulighet til å laste opp flash som toppbanner hvis man ønsker et dynamisk bilde. Endre stilark Her kan man gå mer i dybden når det gjelder endring av utseende for hele nettstedet. Her bør man ha kunnskap innenfor bruk av stilark(.css). Vet man ikke hva man driver med kan fort siden bli ubrukelig. Så det anbefales at personer med erfaring gjør endringer her. ~ 25 ~

26 1.1.3 Opprettelse og fjerning av ansatte på nett Her må man være nøye slik at det ikke blir noe feil. Riktig ansatt ID til riktig ansatt WEB ID. Husk å lukke programmet Aktiv Data Server mens man gjør endringer Opprettelse av ansatt Når man oppretter en ny bruker i timeboken på nett og velger at dette er en ansatt i feltet rolle, vil det bli opprettet en WEB ID for denne brukeren etter at man lagrer. Web ID for hver ansatt finner man i menyen Ansatte og står som ID. Menyen Ansatte er tilgjengelig når man er pålogget som administrator eller som en ansatt. I programmet WinKlipp lokalt på maskinen går man inn på menyen Bruker og velger den aktuelle ansatte som skal være på nett og velger Endre. I feltet WEB ID skal man skrive inn det tallet som den ansatte har blitt tildelt på timebok på nett, altså ID som står oppført for den ansatte i menyen Ansatte. WinKlipp Nå vil WinKlipp lokalt snakke med timeboken på nett og overføre avtaler og endringer seg imellom. Har man gjort noe feil vil det komme opp en feilmelding i programmet Aktiv Data Server som er programmet som kommuniserer med timeboken på nett. ~ 26 ~

27 Fjerning Ved fjerning av ansatt eller deaktivering fra timeboken på nett gjøres dette i menyen Brukeradmin som er tilgjengelig når man er pålogget som administrator. Her velger man hvilken ansatt det gjelder i listen og fjerner haken for valget: nederst på siden. Man må også huske på og fjerne WEB ID som er lagret i WinKlipp programmet på den ansatte. I programmet WinKlipp lokalt på maskinen går man inn på menyen Bruker og velger den aktuelle ansatte som skal fjernes fra nett og velger Endre. I feltet WEB ID skal man fjerne det som står slik at den står tom. Glemmer man dette siste steget vil det komme opp en feilmelding i programmet Aktiv Data Server som er programmet som kommuniserer med timeboken på nett, da den prøver å kommunisere til en ansatt som ikke fins eller er blitt satt som ikke aktiv på nett. ~ 27 ~

28 1.1.4 Opprettelse og fjerning av behandlinger på nett Her må man være nøye slik at det ikke blir noe feil. Riktig ansatt ID til riktig ansatt WEB ID. Husk å lukke programmet Aktiv Data Server mens man gjør endringer Opprettelse av ny behandling Først må vi opprette behandlingen i WinKlipp hvis den da ikke allerede eksisterer. Man går inn på Varer -> Vedlikehold behandlinger > Velger behandlingen det gjelder i listen og velger Endre. Hvis det er snakk om en ny behandling velger man Ny. Mer informasjon om dette finner man i Manualen for WinKlipp under kapittelet Varer og Vedlikehold behandlinger. Nå må vi opprette den samme behandlingen i timeboken på nett. Dette gjør vi ved å gå inn på menyen Kontoret og velger Behandlingstilbud. Menyen Kontoret er tilgjengelig når man er pålogget som administrator. Forklaring om hvordan man oppretter en behandling står forklart i del kapittelet Kontoret -> Behandlingstilbud. Når en behandling er opprettet vil den bli tildelt en ID. ID for hver behandling kan man se under Kontoret -> Behandlingstilbud. Denne må stemme overens med WEB ID for behandlingen i WinKlipp. WinKlipp Har man gjort noe feil vil det komme opp en feilmelding i programmet Aktiv Data Server som er programmet som kommuniserer med timeboken på nett. ~ 28 ~

29 Fjerning av behandling på nett Når man ønsker å fjerne en behandling fra nett så kunder ikke kan bestille den fjør man dette ved å gå inn på menyen Kontoret -> Behandlingstilbud. Menyen Kontoret er tilgjengelig når man er pålogget som administrator. Her finner man den behandlingen man ønsker å fjerne og trykker på krysset ved den. Man må også huske på og fjerne WEB ID som er lagret i WinKlipp programmet for behandlingen. Dette gjør man vel å gå inn på Varer -> Vedlikehold behandlinger > Velger behandlingen det gjelder i listen og velger Endre. Her må tallet som står i Feltet WEB ID fjernes slik at det står tomt. WinKlipp Glemmer man dette siste steget vil det komme opp en feilmelding i programmet Aktiv Data Server som er programmet som kommuniserer med timeboken på nett, da den prøver å kommunisere informasjon til en behandling som ikke fins eller er blitt fjernet på nett. ~ 29 ~

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer