KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0"

Transkript

1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing as ANBYDER (FIRMASTEMPEL):

2 KVAM HERAD TEKNISK ETAT NORHEIMSUND NYE BARNESKULE Innholdsfortegnelse 0-Bok: 01. Generelle bestemmelser 01-1 Orientering om prosjektet Prosjektorganisasjon Anbudsregler Kontraktsbestemmelser Fremdriftsplan 02. Rigg og drift 02-1 AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse AJ Planlegging og administrasjon AK Tilrigging av byggeplass AM Drift av byggeplass AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider AS Nedrigging AU Avsluttende dokumentasjon 03. Foretningsrutiner 03-1 Korrespondanse Tillegg/endringsarbeider Tilleggarbeider etter skriftlig anbud Tilleggarbeider utenom skiftelig anbud Fakturaer Attestasjonsrutiner Arbeidstegninger Garanti og forsikring Byggemøter Informasjon Entreprenørens arbeidsledelse etc. 04. SHA-plan 04-1 Innledning Gjennomføring Organisering / Instrukser Entrepriseplan Fremdriftsplan Riggplan Aktuelle forskrifter./ Plikter og forebyggende aktiviteter Personlig verneutstyr Spesifikke tiltak for arbeider som kan innebære særlig fare fore liv og helse Handlingsplan ved alvorlig ulykke Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Sjekklister / rutiner Referat vernerunder Forskrift om miljøretta helsevern

3 05. Byggrenhold 05-1 Generelt Renholdsentreprenør Tørt bygg Avsluttende byggrengjøring Rengjøring før innflytting 06. Kvalitetssikring FDV (dokumentasjon) Oversikt over vedlegg 08-1 Notatet Digital levering av tilbud med bruk av G-prog linker Avfallsplan, Miljøsaneringsrapport Riggplan Lås- og beslagskjema fra TrioVing as, m/ tegninger Rapport fra Brannrådgiver, m/ tegninger Rapport fra Kilde Akustikk as, m/ tegninger

4 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 01. GENERELLE BESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Orientering om prosjektet Prosjektorganisasjon Anbudsregler Kontraktsbestemmelser Fremdriftsplan Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

5 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side ORIENTERING OM PROSJEKTET NORHEIMSUND NYE BARNESKULE MED UTEOMRÅDE 1 Prosjektets art og omfang Norheimsund Barneskule ligger i Norheimsund sentrum. Skolen består i dag av to bygg; 1967/-97-bygget og 87-bygget. Nord for 1987-bygget ligger idrettshallen og mot øst ligger ungdomsskolen. Nabolaget mot vest, er boliger med hager og mot sør ligger rådhuset bygget er tegnet av arkitektene Tvilde og Mossige. Bygget ligger i søndre del av tomten og består av en hoveddel i 2 etasjer med en liten kjeller, bygd i I enden mot øst ligger ett 2-etasjers tilbygg fra 1997, tegnet av Norman bygget er oppført i betong, mens 1997-bygget er oppført i leca. Byggene er ikke tilpasset rullestolbrukere. Under byggeperioden vil Norheimsund barneskule flytte ut fra bygningsmassen. Det medfører at nybygget, tilbygget og ombyggingen kan utføres samtidig. Nybygget skal inneholde skolekjøkken, salgskjøkken(anretning), vrimlearel(torg), stort samlingsrom, musikkrom(scene, ikke oppbygd), øvingsrom, garderober, toaletter, undervisningsrom (baserom og grupperom), bibliotek og tekniske rom. Det er innvendig, en totalombygging av 67-/97- og 87-bygget. Eksisterende bygningsmasse skal bygges om til undervisningsrom (baserom, verksteder og grupperom), sfo, aktivitetsrom, teamrom (lærerarbeidsplasser), møterom, pauserom, kontor, garderober, toaletter og teknisk rom. BESKRIVELSE AV ARBEIDER: Bærende konstruksjoner og fundamenter Nybygg/tilbygg bygges med bærekonstruksjoner i stedstøpt betong samt prefabrikerte betongelementer og stålkonstruksjoner. Store deler av nybygg/tilbygg fundamenteres til fjell mens en mindre del nær idrettsbygg fundamenteres på eksisterende løsmasser. Eksisterende 67-bygg skal rehabiliteres og det må utføres en del riving/hulltaking samt gjenstøping/gjenmuring i eksisterende betongvegger. Eksisterende betongvegger må forsterkes da deler av nytt tilbygg skal belaste vegger i det eksisterende 67-bygget. For eksisterende 87-bygget og idrettshall er det rivingsarbeider og gjenstøping av trapp, i 87- bygget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

6 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-3 Materiale- og konstruksjoner Eksisterende bygninger skal være tilpasset off. krav til Universell Utforming (UU). Det vil bli lagt spesiell vekt på god tilpassing til rullestolsbrukere og hørselshemning. Heiser og skilt vil ha tekst med blindeskrift (brailles punktskrift). Dører og retningsendringer vil bli malt i kontrastfarger. Yttervegg. Ny yttervegg bygges opp med 200mm stenderverk, innvendig påforing 50mm og isolert med 250mm isolasjon. Utvendig luftet platekledning som er pusset med gjennomfarget spesialpuss eller fasadetegl. Det er medtatt utskifting av vinduer i første etasje i 67-bygget med utvendig fasadeisolering i brystninger med nye vinduer og i gavlfasade. Innervegg. Innervegger settes opp av stålstendere kledd med 2 lag gipsplater der ytterste plate er robustgips. Korridorvegger av bindingsverkskonstruksjon foreslås med utvendig plate av fibersement som gir en særlig robust og vedlikeholdsfri overflate. Dekker. Alle rom får akustisk regulering med akustiske himlinger av perforert gips eller myke absorbenter av ulik type. I tillegg til akustisk demping i himling i rom med høye krav til etterklangstid (musikkrom, øvingsrom og samlingssal) så tas også deler av veggarealet i bruk til akustisk platekledning. Gulvbelegg er i hovedsak linoleum på akustisk underbelegg for å ivareta krav til trinnlyd. I våtrom, wc og tekniske rom legges vinylbelegg med sveiste skjøter. På gulvet i Torget legges skifer/ flis i fallende lengde og bredde. Vi viser til vedlagt rapport fra akustisk rådgiver. Bl.a egen skisse som viser hvor gulv skal slisses. Trapper og ramper er utstyrt med rekkverk tilpasset UU. Innredning omfatter garderober, fast kjøkkeninnredning og skyveamfi. ELEKTRONISK ANLEGG Det skal installeres et komplett nytt elektroteknisk anlegg ved skolen. 412 System for jording Rundt nybygget etableres det jordelektrode som ringjord på utsiden av fundament med Cuwire med masker på tvers under fundament. Denne føres frem til hovedjordskinne i hovedfordeling. Det skal etableres en ny ringjord rundt eksisterende bygningsmasse som skal knyttes til eksisterende bygningsdeler og det nye jordingsanlegg. 422 Nettstasjoner Transformator i eksisterende nettstasjon i idrettsbygg er ikke stor nok for å dekke effektøkningen i forbindelse med nybygget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

7 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-4 Den er per i dag belastet med 100% av maks ytelse og når nybygg kommer i tillegg vil ikke eksisterende trafo ha mer kapasitet. Øker ytelsen fra 315 KVA til 630 KVA for å ta høyde for fremtidig svømmehall Hovedfordeling Eksisterende hovedfordeling i idrettsbygg byttes ut med ny fordeling. Tilstrekkelig med reserveavganger. Det tas med overspenningsvern, retningsbestemt jordfeilovervåkning og nettanalysator i hovedfordelingen med kobling mot SD anlegg. Fordelingen bygges som stålplateskap med tilkomst fra framside. Referansespenning 230 V IT nett Stigekabler Det skal etableres nye stigekabler til underfordelinger i 1967, 1987 og i 1997 bygg benyttes den eksisterende stiger videre. Stigekabler i tilstrekkelig omfang til underfordelinger for heis/vvs-tekniske anlegg med mer. Stigerne dimensjoneres med en belastning på maks 80 %, inklusiv 30 % utvidelse, samt maks 2 % spenningsfall. 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Det etableres nye underfordelinger i tavlenisjer i korridor i 1 og 2.etg i 1967 bygg. Det blir frittstående gulvskap i 1 og 2.etg 1987 bygg og 1 og 2etg i nybygg. Eksisterende underfordeling i 1997 bygg skal bygges om, slik at alle kurs avganger får jordfeilbryter. Denne forsynes direkte fra hovedfordelingen via eksisterende stigere. Det er avsatt plass til bussutstyr, regulatorer, timer etc. Alle fordelinger utstyres med lys og stikkontakt 4332 Kursopplegg Det skal etableres et nytt kursopplegg i alle arealer. Det legges opp til styring av belysningen med tilstedeværelsesdeteksjon i alle birom med flyktig opphold som WC, lager, garderobe etc. og vippe, lysstyrepanel evt. med dimmer, ellers.' I klasserom skal lyset styres ved hjelp av dagslysføler og lysbryter ved dør. 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Fordelinger for ventilasjon medtas av RIV. Kostnader for tilkobling av disse er medtatt under kursopplegg. Fordelinger for heis er integrert i heis. Fordelinger for drift prosjekteres ihht. krav for betjening av sakskyndig personell Kursopplegg Her medtas kursopplegg og tilkobling av komponenter for VVS-tekniske installasjoner som ventilasjonsaggregat, pumper og følere. Kabler og tilkoblinger til fordelinger for heis er medtatt under stigekabler. Selvregulerende varmekabel på vvrør. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

8 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Nødlysutstyr Nødlysanlegg etableres etter gjeldende normer og forskrifter. Hovedfunksjonen til nødlyset er å skape en trygg og oversiktlig rømningsvei ved behov for rømning. Anlegget vil bestå av markeringsskilt, utført som gjennomlyst eller etterlysende, som viser retning mot utgang eller nødutgang samt ledelys som skal sikre nødvendig rømningslys ved nettutfall. Ledelyset er tenkt utført med egne lysarmaturer m/innebygget batteribackup og overvåking for mulighet til å hente ut rapport på status via SD-anlegg. 521 Kabling for IKT Det legges det opp til et nytt tradisjonelt trådbundet datanett, CAT6. Antall og plassering av disse utføres etter eksisterende funksjonalitet og krav, samt romprogram utarbeidet av brukere. Eksisterende spredenett i deler som skal bygges om skal rives og saneres. 542 Brannalarm Eksisterende brannalarmanlegg i ombygde deler saneres og erstattes av nytt. Det skal etableres kommunikasjon med eksisterende brannvarslingsanlegg i idrettsbygg. Hovedfunksjonene er et heldekkende, adresserbart automatisk brannalarmanlegg. Gjeldende regelverk tilsier at brannalarmanlegget ved bygget bør være et selvstendig system, dvs. all kommunikasjon må forgå på et eget kursopplegg, og alle detektorer, alarmorgan og alarmoverføring må være tilkoblet en brannsentral. Brannalarmanlegget vil normalt ha grensesnitt mot en rekke systemer, samtidig vil det også iverksette styrefunksjoner direkte ved brann. For eksempel: adgangskontrollanlegg, alt lys på funksjon, ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg, heis etc. Dette ivaretas av automasjonsanlegget Brannalarmanlegget dimensjoneres etter gjeldende FG-regler og temaveiledning HO-2/ Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Det etableres et adgangskontrollanlegg ved hovedinngang og inn til skoledel og idrettsbygg. 555 Lydanlegg Teleslynge medtas i utvalgte klasserom, grupperom, samlingsrom og bibliotek. Utføres som PN-ledning åpent forlagt i tak i eksisterende bygg og nedstøpt i gulv i nybygg. 562 Sentral driftskontroll og automatisering SD-anlegget skal etableres som et system med mest mulig bruk av åpne standarder både når det gjelder utstyr og programvare. SD anlegget skal i utstrakt grad være integrert med alle anlegg og systemer i bygget. Anlegget skal bygges opp med autonome DDC baserte undersentraler og skal være tilknyttet bygges datanett. Tavler plasseres i teknisk rom og er moduloppbygget med en reservekapasitet på 30 %. Romkontroll Teknologikrav - til lysstyring brukes buss/dali. Sensorer for lys, varme, solavskjering og AV tilknyttes buss anlegget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

9 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Heiser Det skal medtas to stk. heiser i bygget. Heisene leveres som maskinroms- løs type (MRL). Det skal etableres 1.stk skruheis over tre plan i eksisterende bygg og 1.stk heis over to plan i nybygg tilpasset universal utforming. Norsk standard for universell utforming angir anbefalt størrelse på heiskabin til min. BxD = 2,1 x1,6 m. 74 Utendørs elkraft Utomhus elanlegg omfatter områdebelysning, tilpasset den arealmessige disposisjon av utomhusarealet. Dette i form av 10 stk stolper (ca 5m høye) som allmennbelysning, samt armaturer nedfelt i bakken for opplys ved hovedinngang nybygg og pullerter. LUFTBEHANDLING- OG RØRTEKNISK ANLEGG Ventilasjon Bygg 97: Eksisterende ventilasjon skal beholdes, mindre tilpassinger til eksisterende etter ny innredning. Bygg 67: Nytt balansert ventilasjonsanlegg, aggregat plassert i nytt ventilasjonsrom på tak. I dag er det mekanisk avtrekk med 2 stk avtrekksvifter på tak. Bygg 87: Nytt balansert ventilasjonsanlegg, aggregat plassert i eksisterende ventilasjonsrom på loft. Inntak og avkast suppleres med 2 stk nye rister. Eksisterende balanserte ventilasjonssystem inkl. aggregat rives. Nybygg: Nytt balansert ventilasjonsanlegg, aggregat plassert i nytt ventilasjonsrom på tak i 67-bygget. Sprinkler Alle byggene skal fullsprinkles, sprinklersentral plassert i kjeller 67-bygget. Gjelder ikke Idrettshallen. Arealene er ikke sprinklet i dag. Sanitær Bygg 97: Mindre tilpassinger til eksisterende etter ny innredning. Bygg 67: Det etableres nytt rørnett inkl. nytt utstyr. Eksisterende rørnett inkl. utstyr rives. Bygg 87: Nytt utstyr, vannledninger og mesteparten av avløp. Mindre deler av avløpsnette beholdes. Varme Det blir etablert vannbåren oppvarming med radiatorer/gulvvarme i alle skolebyggene. For å dekke varmebehovet for barneskole og idrettshallen installeres vann/vann varmepumpe plassert i eksisterende ventilasjonsrom i Idrettshallen, eksisterende elkjel og oljekjel benyttes som spisslast. Automatisering Alle VVS-anleggene skal forsynes med styre- og reguleringsutstyr for helautomatisk drift. Automatiseringen baserer seg på autonome undersentraler plassert i VVS-tavler i tekniske rom. Undersentralene bindes sammen av et eget nettverk og betjenes fra en tilknyttet PC. Utendørs VVS Nytt innlegg for sprinkleranlegg til bygget tilkobles offentlig ledningsnett i vei ved bygget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

10 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-7 Det etableres nye kummer og rør for eksisterende off. overvanns- og spillvannsledninger som i dag ligger mellom 1987-bygget og Idrettshallen. Eksisterende føringer beholdes idrift til nye kummer og ledninger er etablert. Det legges også 2 stk trekkerør for fremtidig bruk. I tillegg blir det etablert nye kummer for eksisterende SP og OV fra Idrettsbygget og nye kummer for SP og OV fra 87 -/ 67 bygget og nybygg. Arealer: Ombygging utgjør til sammen 2224 m² og nybygg/tilbygg 1960 m². Ombygging i idrettsbygget ca 34 m², ombyggingen i 67-/87- og 97-bygget er samlet 2190 m². Nybygget/tilbygget er et bygg, på to etasjer pluss et teknisk rom i tredje etasje, som fyller ut mellomrommet mellom de tre byggene. Utomhus: Det er engasjert landskapsarkitekt, som i ett parallelloppdrag skal utarbeide ett forslag til utomhusplan, ut over det arbeider som er beskrevet i dette anbudet. Utomhusplan som viser hvilket område som er beskrevet, er vedlagt i anbudet. På uteområdet er det tatt med veier og plasser med forskjellig overflate; grus, asfalt, område med belegningsstein, kantstein, beplantning og støtabsorberende plater (underlag for lekeapparater). Det er tatt med sykkelstativ, lekeapparater, benker og oppmerking (maling) av symboler på asfalt. Det vil komme endringer vedrørende utomhusarbeider i forklaring til det som er beskrevet i dette anbudet. Fremdrift og forbehold om gjennomføring. Det kan forventes byggestart i august 2011 og anlegget skal ferdigstilles i juni Kvam Herad tar forbehold om at finansiering godkjennes i Kvam heradstyre og godkjent byggesøknad. Kvam Herad forbeholder seg retten til å avlyse gjennomføringen av prosjektet uten økonomisk kompensasjon til anbydere. Byggearbeidet skal gjennomføres i ett byggetrinn. Byggene vil ikke være i drift i byggeperioden, med unntak av idrettshallen. Tilkomst til idrettshallen vil ikke komme i konflikt med riggområdet. Men forholdene rundt tilkomst, bruk av bygget opp mot ombyggingen av en yttervegg og arealer inne i idrettsbygget, må avklares særskilt i fremdriftsplan. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

11 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Organisasjon og entrepriseform. Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med følgende entrepriser: Hovedentreprise byggfag K 201 del 1 - Grunn og betong, - stål og rivingsarbeider 01 Rigging og drift av byggeplass 03 Graving, sprengning 05 Betongarbeid 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 72 Anleggsarbeid på tomt K 201 del 2 - Arkitektfag 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 16 Låser og beslag 17 Tekkearbeid 18 Blikkenslagerarbeid 19 Metallarbeid (bl.a rekkverk) 20 Glassarbeid 21 Malerarbeid 22 Gulvleggerarbeid 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 29 Branntetting Entreprise for tekniske fag K 301 Røranlegg K 302 Luftbehandlingsanlegg. K 401 Elektro K 601 Heis.3 Beliggenhet og adkomst. Byggeplassens adresse: Gamle Sandvenvegen 27, 5600 Norheimsund. Gnr/bnr 11/148. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

12 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Forhold på byggeplassen. Riggplan utarbeides før byggestart, skisse over byggeplassområde er vedlagt anbud. Detaljert plan justeres i samråd med entreprenørene ved oppstart av byggearbeidene. Forøvrig vises det til vedlagt SHA-plan. Parkering ved byggeplassen må ikke være til hinder for adkomst til byggeplassen eller til sjenanse for den øvrige ferdsel. Samt bruken av idrettshallen. Entreprenørene plikter å følge anvisninger fra byggeleder. Særlig støyende arbeid varsles og avklares med byggeledelsen..5 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Det er utarbeidet en foreløpig SHA-plan, inntatt i denne "Bok 0". Tilbyderne må gjøre seg kjent med innholdet i planen og inkludere alle kostnader for oppfyllelse av SHA krav i sitt anbud. Enkelte konkrete poster for SHA-ytelser er inntatt spesielt i kap. 1, Rigg og drift. Entreprenøren skal før arbeidet igangsettes fremlegge bedriftens kontrollsystem som sikrer at gjeldende lover og forskrifter til enhver tid blir fulgt. For arbeider som kan medføre en sikkerhetsrisiko skal entreprenøren utarbeide egne arbeidsprosedyrer/ sikkerhetsrutiner, som skal forelegges SHA-koordinator før arbeidene starter. Likeså skal entreprenøren gjennomgå rutinene med håndverkerne før arbeidet starter..6 Hovedbedrift (HB). Hovedentreprenør skal stå som hovedbedrift i henhold til 15 i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø dersom Arbeidstilsynet ikke bestemmer noe annet. Den aktuelle entreprenør skal skriftlig meddele Arbeidstilsynet om valg av hovedbedrift..7 Terminer. Søknad om rammetillatelsen er sendt inn i slutten av mars Entreprenør må stille med nødvendig dokumentasjon til igangsettingstillatelsen. (ansvarsrett, godkjenning og kontrollplan) Detaljerte fremdriftsplaner for de enkelte entrepriser utarbeides av hver entreprise for sitt fag og fremlegges ved kontraktsforhandlinger og legges til grunn for endelig avtale. Anbudsbefaring: Det blir anbudsbefaring mandag 9 mai klokken 10:00 ved Norheimsund Barneskule, Gamle Sandvenvegen 27. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

13 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side PROSJEKTORGANISASJON Prosjektleder Tiltakshaver (TH) Firma Adresse Kvam Herad Grovagjelet Norheimsund Saksbehandler Tlf. Fax. Mob. E-post Arvid Tangerås Brukerrepresen tant (BR)/ Skulesjef Kvam Herad Astrid Ljones Fjærestad ne.no Drift Kvam Herad Jostein Neteland e.no Arkitekt/PGL: Og Arkitekter as Pb.1809 Nordnes 5816 Bergen Knut Knudsen Fagbeskrivelse: Og Arkitekter as Bjørnar Lunde Interiørarkitekt: Og Arkitekter as Oddlaug Hoggen r.no Rådgiver RIB Cowi AS Judith Espeseth Solheimsgaten 13, Postboks Bergen Rådgiver RIBr Cowi AS Ronald Andreassen Rådgiver RIE Cowi AS Morten Luneng Rådgiver RIV Cowi AS Kjersti Røssland Erstad Rådgiver Kilde Akustikk as Edvard Falch RIAKU Postboks Bergen Lås og Beslag (L&B) TrioVing Pb 94 Slåtthaug, 5851 Bergen Arnt Haugum g.no Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

14 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side ANBUDSREGLER.1 Anbudsregler Anbudet skal gies med bakgrunn i konkurransereglene basert på Forskrift om offentlige anskaffelser av 15.juni 2001, Del 1 Alminnelige bestemmelser og Del III Anskaffelser under terskelverdiene. Konkurranseform : Begrenset anbudskonkurranse i samsvar med lov om offentlig innkjøp. For definisjoner vises til Forskriftenes 1-4. De etterfølgende punkter er presisering / supplering til forskriften. Kvam Herad vil praktisere lukket åpning av mottatt anbud. Det er en forutsetning at Kvam Herad kan gjennomføre avklarende møter med en eller flere anbydere, uten at disse møtene er bindende for endelig valg av leverandør..2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Norsk Lysingsblad sin database Doffin.3 Anbudsfrist Anbudsfristen fremgår av "Anbudsinnbydelsen"..4 Vedståelsesfrist Anbudene er bindende i 90 dager etter anbudsfristens utløp..5 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: Anbudsinnbydelse og Bok 0 (dette dokument) Tekniske beskrivelser Alle vedlegg/tegninger som er omtalt i disse dokumentene, se innholdsfortegnelse. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med innholdet i samtlige dokumenter som inngår i konkurransegrunnlaget. Anbudsmateriell utleveres digitalt via Doffin. evt så sendes anbudet ut til tilbydere direkte hvis informasjonsmengden blir for stor for databasen på doffin. Det utleveres: Tilbudsinnbydelse og Bok 0, Aktuell tilbudsbeskrivelse samt alle tegninger i pdfformat. Eventuelle endringer/presiseringer i anbudsfasen vil bli sendt skriftlig til alle anbydere..6 Anbudsbefaring. Byggherren vil arrangere anbudsbefaring. Tidspunktet er mandag 9. mai klokken 10:00 ved Norheimsund Barneskule, Gamle Sandvenvegen 27. Referat fra befaringen distribueres til alle som har mottatt anbudsinnbydelsen. Ved inngivelse av anbud forutsettes det at anbyder har skaffet seg den kjennskap til byggeplass, lokale forhold m.v. og andre forhold av betydning, som kan oppnås ved besøk på stedet. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

15 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Utfylling og innlevering av anbudet Se svardokumentene, hvor en skal bekrefte evt. avkrefte om tilbudet inneholder taushetsbelagt informasjon. Hvilke opplysninger tilbyder anser som taushetsbelagte i tilbudet, bes beskrevet i tilbudsbrevet. Følgende dokumenter skal leveres: 1. Tilbudsbrev. Evt. forbehold eller avvik skal fremgå av tilbudsbrevet, utfylt, underskrevet og stemplet av tilbyder 2. Kvalifikasjonsdokumenter. a. Skatteattest for skatt. b. Skatteattest for mva. c. SHA egenerklæring. d. Firmaattest e. Sentral godkjenning for ansvarsrett (tiltaksklasse 2/ 3for sprinkl.) eller Dokumentasjon på oppfylling av krav til lokal godkjenning f. Referanseliste 3. Tilbud a. Tilbudsskjema utfylt, underskrevet og stemplet av leverandør b. Ett sett av teknisk beskrivelse med utfylte priser c. Ett komplett sett tegninger stemplet av tilbyder d. Dokumentasjon tilknyttet øvrige tildelingskriterier CV Nøkkelpersonell Skriftlig redegjørelse for gjennomføring og bemanning. Dokumentene skal leveres i den rekkefølge de er listet opp i punktene over. Alle enhetspriser og RS-poster i den tekniske beskrivelse, inkl. kap.1 Rigg og drift, skal utfylles eks. mva. Mva blir først å tillegge i tilbudsskjemaet foran i den enkelte tekniske beskrivelse. Poster som er angitt som alternative poster, skal ikke summeres i anbudsummen. Anbudet sendes ut digitalt. Det vedlegges link til hjelpeprogram for utfylling. Anbudet skal bestå av følgende: Ett papirsett og en digital versjon av anbudsbeskrivelse med utfylte priser. Forpliktende anbudsbrev. Evt. forbehold eller avvik skal fremgå av anbudsbrevet. Anbudet skal være i hende Cowi as, mandag 30 mai 2011 kl.13:00 til. og merkes med " Kvam Herad Teknisk etat.. Entreprise K 401" Adresse: Cowi AS, Solheimsgaten 13 Postadresse: Cowi AS, Pb 6051 Bedriftssenteret, 5892 BERGEN Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

16 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Avvisning av anbud. Anbud skal avvises : - når det ikke er levert i tide (returneres uåpnet) - inneholder vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget Anbudet kan avvises: - når anbudet ikke inneholder de opplysninger og lignende som er forlangt - når anbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsene. Før avvisning skal oppdragsgiver skriftlig be om supplerende opplysninger. - når anbudet inneholder feil, uklarheter el. som medfører tvil om hvordan anbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbud. - når leverandør er konkurs, er begjært konkurs eller tilsvarende - manglende dokumentasjon Oppdragsgiver skal snarest mulig gi en kort skriftlig begrunnelse dersom anbud avvises. Anbudet er rettidig innlevert dersom det er kommet frem til innleveringsstedet før utløpet av anbudsfristen..9 Anbudsåpning. Kvam Herad gjennomfører lukket anbudsåpning, men vil umiddelbart etter anbudsåpning og senest 3 dager etter åpning informere deltakerne om plassering i konkurransen, rangert etter anbud på åpningstidspunktet og uten kontrollregning eller vurdering av eventuelle forbehold. Den som har lavest pris på dette tidspunkt blir oppført som nr. 1. Pris blir ikke oppgitt. Ved spesiell anledning kan denne informasjonen bli sløyfet. Det vil ikke bli gitt begrunnelse for dette valget..10 Forbehold Avvik fra anbudsgrunnlaget skal klart fremgå av anbudsbrevet. Det vil bli lagt vekt på at eventuelle forbehold er formulert klart og entydig og at byggherre har mulighet for å kunne vurdere evt. kostnadsmessige eller fremdriftsmessige konsekvenser og hvilke tilleggskostnader det representerer dersom anbyder skal frafalle forbeholdet.11 Prisgrunnlaget Til grunn for anbudet regnes de lønninger, sosiale ytelser, materialpriser og utstyrspriser som gjelder pr. anbudsdato. Anbudsprisene skal inneholde alle ytelser som er nødvendige for levering av et komplett produkt i samsvar med anbudsdokumenter, forskrifter og god håndverksmessig praksis..12 Lønns og prisstigning Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS3405, etter totalindeksmetoden, med følgende endringer og presiseringer i forhold til NS 8405 pkt 27.1: 0 Endringsbeløpet skal være 100% av beregnet beløp iht NS 3405 pkt Eventuell avregning for endringer i lønninger og priser for tillegg/fradrag/endringer skjer i samsvar med det som er avtalt i kontrakten med basis i den dato prisen er anbudt fra entreprenør/leverandør. 2 Prisregulering av byggekontraktsindeksen pr legges til grunn for kontrakt. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

17 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Tabell 2. Byggekostnadsindeks for boligblokk 2000= Alternativ fastpriskontrakt. På oppgitt plass i anbudsskjemaet skal tilbyder tilby en fastsum for lønns- og prisstigningen i byggeperioden. Anbyder har dermed overtatt risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter fra anbudsdato til avtalt ferdigstillelse. Dersom anbudet på fastpristillegg ikke aksepteres av byggherre, reguleres anbuds summen etter reglene i NS 8405, pkt Alternative løsninger. Det er adgang til å gi anbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget. Forutsetningen for at byggherre vil vurdere alternative løsninger, er at de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget er priset under vedkommende post og avmerket i anbudsbrevet. Det skal dessuten vedlegges tegninger, beskrivelse og framdriftsplan for de alternative løsninger. I beskrivelsen må det også klart angis de forutsetninger som gjelder for utførelsen av byggearbeidene og eventuelt andre forhold som kan ha betydning for vurderingen av et alternativt anbud..15 Avlysning og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, eller forkaste alle anbud dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver skal i tilfelle snarest gi skriftlig melding til anbyderne..16 Melding om tildelt kontrakt Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal skriftlig meddeles samtidig til alle leverandører i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen innen 10 dager. Dersom en leverandør skriftlig anmoder om det, skal det senest inne 15 dager gis en nærmere begrunnelse for hvorfor anbudet ikke er valgt. Navn på den som fikk kontrakten opplyses sammen med det valgte anbuds egenskaper og relative fordeler. Retten kan omgjøre beslutninger eller beslutte midlertidig forføyning, jfr. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr og 8, frem til kontrakt er inngått..17 Valg av tilbyder og tildelingskriterier. Kvam Herad har fri adgang til å velge hvilket som helst av de ikke avviste anbud, og til å forkaste samtlige. Det økonomisk mest fordelaktige anbudet velges etter en totalvurdering ut fra følgende kriterier: (Kriteriene er ikke vektet eller oppført i prioritert rekkefølge.) Driftskostnad Kvalitet Levering og ferdigstillingsdato leveringstrygghet Pris Tilgang på reservedeler, service og teknisk bistand Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

18 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Anbyders kvalifikasjoner. Den enkelte entreprenør må sørge for å inneha nødvendige godkjenninger iht. Plan- og bygningsloven. Entreprenøren må vederlagsfritt sende inn søknad om ansvarsrett for utførelse av sine arbeider med alle nødvendige vedlegg/ dokumenter som er relevante for hans fagområde..19 Tilbakekalling og endring av anbud Anbud kan tilbakekalles skriftlig eller endres ved nytt anbud inntil anbudsfristens utløp.20 ILO konvensjon nr 94 mot sosial dumping "Leverandør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Leder av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen vært etterlevd. Alle avtaler leverandøren inngår som innebær utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende vedtekt. Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal svare til ca. 2 ganger innsparing for arbeidsgiveren. Leverandøren skal på forespørsel legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som vært nytta. Dokumentasjonsplikta omfatter også underentreprenører (underleverandører)." Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

19 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side KONTRAKTSBESTEMMELSER Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder Norsk standard NS 8405, Norsk byggeog anleggskontrakt med følgende endringer/tillegg som gjelder foran NS 8405: 3 Kontrakten. Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler 3.1. Tillegg Prosjektdokumentene er så langt som mulig utført ihht. NS3400 og etter retningslinjer i veiledningen til NS3450 og NS3420. Dersom anbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir fyllestgjørende opplysninger, plikter han skriftlig å rette forespørsel om eventuelle uklare punkter i beskrivelse og tegninger til entrepriseansvarlig rådgiver senest 7 dager før anbudsfristens utløp. Supplerende opplysninger vil bli meddelt samtlige anbydere senest 3 dager før anbudsfristens utløp. Nytt punkt: 3.1 Kontraktsdokument Avtaledokument vil bli opprettet med grunnlag i NS 8405A 7 Møter 7.1 Byggemøter Byggemøter avholdes minimum hver 14. dag på byggeplass, evt. oftere ved behov. Entreprenører som har pågående arbeider på byggeplassen, har møteplikt. Øvrige innkalles etter behov. Tillegg: Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken. Han har fullmakt til å binde kommunen ved avtale innenfor rammen av sin instruks. Engasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere, og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Byggeleder har de fullmakter som følger av de funksjoner byggeleder er gitt i "Forretningsrutine for byggefasen". 9 Sikkerhetsstillelse 9.1, 9.3 Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 9.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Tillegg: Entreprenørens sikkerhetsstillelse skal foreligge før første utbetaling. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

20 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Forsikring 10.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret Presisering: Forsikringen skal ikke inneholde bestemmelser som begrenser forsikringsytelsene for arbeider som utføres av underentreprenør. Forsikringen forutsettes å dekke alle arbeider som entreprenøren skal utføre i henhold til kontrakten Kontroll Før kontrakten undertegnes av byggherren skal byggherren ha mottatt forsikringsattest. 11 Krav til utførelsen 11.1 Utførelse Tillegg: Arbeidet skal være nøyaktig, solid og fagmessig utført. Leverandøren skal gjennom dokumenterbare, systematiske tiltak sikre at forbruksvarer og materialer i leveranser til Kvam Herad, som gjennom fremstillingsprosessen, bruk eller deponering påfører naturen skade, herunder tømmer fra tropiske regnskoger, ikke blir benyttet hvis konkurransedyktige alternativer m.h.t. pris og kvalitet er tilgjengelige. 12 Forhold på byggeplassen 12.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak Tillegg: Entreprenøren må også skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt arbeid. Entreprenøren samt underentreprenører på alle nivåer som utfører deler av kontraktsarbeidene, skal oppfylle alle krav til godkjennelser o.l. som fremgår av lover og forskrifter. Disse kravene skal være oppfylt også ved anbudsfristens utløp. 15 Bruk av underentreprenører 15.1 Generelt Tillegg: Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i anbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Tilakshaverens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallager. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA

OSL Utvidelse Sentrallager. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL Utvidelse Sentrallager Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 13.08.13 For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Prosjektnummer:

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER. Åpen anbudskonkurranse

Anbudsinnbydelse. Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER. Åpen anbudskonkurranse Anbudsinnbydelse Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER Åpen anbudskonkurranse Detaljprosjektering ved rehabilitering ventilasjonsanlegg, Detaljprosjektering kjøleanlegg

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon.

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon. Prosjekt SD-anlegg Alta kommune Side 00-1 ALTA KOMMUNE Etablering av driftskontrollanlegg ved Bossekop skole 13.februar 2014 Tilbudsinnbydelse Fag: Elektroinstallasjon Tilbyder: --------------------------------------------

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO: RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:18.09.15 Asplan Viak AS 1 532207-3-11-1INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT...3 Kontraktsformular...3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON 3 Dato revidert 05.03.2014 CD RL CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON 09.07.2013 Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS 0.0 ANBUDSINVITASJON Sogndal kommune innbyr hermed

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for entrepriser i forbindelse med ombygging og renovering av en skole. Tilbudene var gitt som fastpris. På grunn av endrede behov ble det gjort visse tillegg

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG. Konkurransegrunnlag NS 8406. Rehabilitering fasader skolebygg

BERGEN KOMMUNALE BYGG. Konkurransegrunnlag NS 8406. Rehabilitering fasader skolebygg BERGEN KOMMUNALE BYGG Konkurransegrunnlag Rehabilitering fasader skolebygg Utskifting vinduer, dører, maling, rehab. mur- og trefasader, taktekking. Tilbudsinnbydelse og Bok 0 Rev. 09.03.09 Tilbudsinnbydelse

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer