KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0"

Transkript

1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing as ANBYDER (FIRMASTEMPEL):

2 KVAM HERAD TEKNISK ETAT NORHEIMSUND NYE BARNESKULE Innholdsfortegnelse 0-Bok: 01. Generelle bestemmelser 01-1 Orientering om prosjektet Prosjektorganisasjon Anbudsregler Kontraktsbestemmelser Fremdriftsplan 02. Rigg og drift 02-1 AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse AJ Planlegging og administrasjon AK Tilrigging av byggeplass AM Drift av byggeplass AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider AS Nedrigging AU Avsluttende dokumentasjon 03. Foretningsrutiner 03-1 Korrespondanse Tillegg/endringsarbeider Tilleggarbeider etter skriftlig anbud Tilleggarbeider utenom skiftelig anbud Fakturaer Attestasjonsrutiner Arbeidstegninger Garanti og forsikring Byggemøter Informasjon Entreprenørens arbeidsledelse etc. 04. SHA-plan 04-1 Innledning Gjennomføring Organisering / Instrukser Entrepriseplan Fremdriftsplan Riggplan Aktuelle forskrifter./ Plikter og forebyggende aktiviteter Personlig verneutstyr Spesifikke tiltak for arbeider som kan innebære særlig fare fore liv og helse Handlingsplan ved alvorlig ulykke Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet Sjekklister / rutiner Referat vernerunder Forskrift om miljøretta helsevern

3 05. Byggrenhold 05-1 Generelt Renholdsentreprenør Tørt bygg Avsluttende byggrengjøring Rengjøring før innflytting 06. Kvalitetssikring FDV (dokumentasjon) Oversikt over vedlegg 08-1 Notatet Digital levering av tilbud med bruk av G-prog linker Avfallsplan, Miljøsaneringsrapport Riggplan Lås- og beslagskjema fra TrioVing as, m/ tegninger Rapport fra Brannrådgiver, m/ tegninger Rapport fra Kilde Akustikk as, m/ tegninger

4 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 01. GENERELLE BESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Orientering om prosjektet Prosjektorganisasjon Anbudsregler Kontraktsbestemmelser Fremdriftsplan Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

5 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side ORIENTERING OM PROSJEKTET NORHEIMSUND NYE BARNESKULE MED UTEOMRÅDE 1 Prosjektets art og omfang Norheimsund Barneskule ligger i Norheimsund sentrum. Skolen består i dag av to bygg; 1967/-97-bygget og 87-bygget. Nord for 1987-bygget ligger idrettshallen og mot øst ligger ungdomsskolen. Nabolaget mot vest, er boliger med hager og mot sør ligger rådhuset bygget er tegnet av arkitektene Tvilde og Mossige. Bygget ligger i søndre del av tomten og består av en hoveddel i 2 etasjer med en liten kjeller, bygd i I enden mot øst ligger ett 2-etasjers tilbygg fra 1997, tegnet av Norman bygget er oppført i betong, mens 1997-bygget er oppført i leca. Byggene er ikke tilpasset rullestolbrukere. Under byggeperioden vil Norheimsund barneskule flytte ut fra bygningsmassen. Det medfører at nybygget, tilbygget og ombyggingen kan utføres samtidig. Nybygget skal inneholde skolekjøkken, salgskjøkken(anretning), vrimlearel(torg), stort samlingsrom, musikkrom(scene, ikke oppbygd), øvingsrom, garderober, toaletter, undervisningsrom (baserom og grupperom), bibliotek og tekniske rom. Det er innvendig, en totalombygging av 67-/97- og 87-bygget. Eksisterende bygningsmasse skal bygges om til undervisningsrom (baserom, verksteder og grupperom), sfo, aktivitetsrom, teamrom (lærerarbeidsplasser), møterom, pauserom, kontor, garderober, toaletter og teknisk rom. BESKRIVELSE AV ARBEIDER: Bærende konstruksjoner og fundamenter Nybygg/tilbygg bygges med bærekonstruksjoner i stedstøpt betong samt prefabrikerte betongelementer og stålkonstruksjoner. Store deler av nybygg/tilbygg fundamenteres til fjell mens en mindre del nær idrettsbygg fundamenteres på eksisterende løsmasser. Eksisterende 67-bygg skal rehabiliteres og det må utføres en del riving/hulltaking samt gjenstøping/gjenmuring i eksisterende betongvegger. Eksisterende betongvegger må forsterkes da deler av nytt tilbygg skal belaste vegger i det eksisterende 67-bygget. For eksisterende 87-bygget og idrettshall er det rivingsarbeider og gjenstøping av trapp, i 87- bygget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

6 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-3 Materiale- og konstruksjoner Eksisterende bygninger skal være tilpasset off. krav til Universell Utforming (UU). Det vil bli lagt spesiell vekt på god tilpassing til rullestolsbrukere og hørselshemning. Heiser og skilt vil ha tekst med blindeskrift (brailles punktskrift). Dører og retningsendringer vil bli malt i kontrastfarger. Yttervegg. Ny yttervegg bygges opp med 200mm stenderverk, innvendig påforing 50mm og isolert med 250mm isolasjon. Utvendig luftet platekledning som er pusset med gjennomfarget spesialpuss eller fasadetegl. Det er medtatt utskifting av vinduer i første etasje i 67-bygget med utvendig fasadeisolering i brystninger med nye vinduer og i gavlfasade. Innervegg. Innervegger settes opp av stålstendere kledd med 2 lag gipsplater der ytterste plate er robustgips. Korridorvegger av bindingsverkskonstruksjon foreslås med utvendig plate av fibersement som gir en særlig robust og vedlikeholdsfri overflate. Dekker. Alle rom får akustisk regulering med akustiske himlinger av perforert gips eller myke absorbenter av ulik type. I tillegg til akustisk demping i himling i rom med høye krav til etterklangstid (musikkrom, øvingsrom og samlingssal) så tas også deler av veggarealet i bruk til akustisk platekledning. Gulvbelegg er i hovedsak linoleum på akustisk underbelegg for å ivareta krav til trinnlyd. I våtrom, wc og tekniske rom legges vinylbelegg med sveiste skjøter. På gulvet i Torget legges skifer/ flis i fallende lengde og bredde. Vi viser til vedlagt rapport fra akustisk rådgiver. Bl.a egen skisse som viser hvor gulv skal slisses. Trapper og ramper er utstyrt med rekkverk tilpasset UU. Innredning omfatter garderober, fast kjøkkeninnredning og skyveamfi. ELEKTRONISK ANLEGG Det skal installeres et komplett nytt elektroteknisk anlegg ved skolen. 412 System for jording Rundt nybygget etableres det jordelektrode som ringjord på utsiden av fundament med Cuwire med masker på tvers under fundament. Denne føres frem til hovedjordskinne i hovedfordeling. Det skal etableres en ny ringjord rundt eksisterende bygningsmasse som skal knyttes til eksisterende bygningsdeler og det nye jordingsanlegg. 422 Nettstasjoner Transformator i eksisterende nettstasjon i idrettsbygg er ikke stor nok for å dekke effektøkningen i forbindelse med nybygget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

7 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-4 Den er per i dag belastet med 100% av maks ytelse og når nybygg kommer i tillegg vil ikke eksisterende trafo ha mer kapasitet. Øker ytelsen fra 315 KVA til 630 KVA for å ta høyde for fremtidig svømmehall Hovedfordeling Eksisterende hovedfordeling i idrettsbygg byttes ut med ny fordeling. Tilstrekkelig med reserveavganger. Det tas med overspenningsvern, retningsbestemt jordfeilovervåkning og nettanalysator i hovedfordelingen med kobling mot SD anlegg. Fordelingen bygges som stålplateskap med tilkomst fra framside. Referansespenning 230 V IT nett Stigekabler Det skal etableres nye stigekabler til underfordelinger i 1967, 1987 og i 1997 bygg benyttes den eksisterende stiger videre. Stigekabler i tilstrekkelig omfang til underfordelinger for heis/vvs-tekniske anlegg med mer. Stigerne dimensjoneres med en belastning på maks 80 %, inklusiv 30 % utvidelse, samt maks 2 % spenningsfall. 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Det etableres nye underfordelinger i tavlenisjer i korridor i 1 og 2.etg i 1967 bygg. Det blir frittstående gulvskap i 1 og 2.etg 1987 bygg og 1 og 2etg i nybygg. Eksisterende underfordeling i 1997 bygg skal bygges om, slik at alle kurs avganger får jordfeilbryter. Denne forsynes direkte fra hovedfordelingen via eksisterende stigere. Det er avsatt plass til bussutstyr, regulatorer, timer etc. Alle fordelinger utstyres med lys og stikkontakt 4332 Kursopplegg Det skal etableres et nytt kursopplegg i alle arealer. Det legges opp til styring av belysningen med tilstedeværelsesdeteksjon i alle birom med flyktig opphold som WC, lager, garderobe etc. og vippe, lysstyrepanel evt. med dimmer, ellers.' I klasserom skal lyset styres ved hjelp av dagslysføler og lysbryter ved dør. 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Fordelinger for ventilasjon medtas av RIV. Kostnader for tilkobling av disse er medtatt under kursopplegg. Fordelinger for heis er integrert i heis. Fordelinger for drift prosjekteres ihht. krav for betjening av sakskyndig personell Kursopplegg Her medtas kursopplegg og tilkobling av komponenter for VVS-tekniske installasjoner som ventilasjonsaggregat, pumper og følere. Kabler og tilkoblinger til fordelinger for heis er medtatt under stigekabler. Selvregulerende varmekabel på vvrør. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

8 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Nødlysutstyr Nødlysanlegg etableres etter gjeldende normer og forskrifter. Hovedfunksjonen til nødlyset er å skape en trygg og oversiktlig rømningsvei ved behov for rømning. Anlegget vil bestå av markeringsskilt, utført som gjennomlyst eller etterlysende, som viser retning mot utgang eller nødutgang samt ledelys som skal sikre nødvendig rømningslys ved nettutfall. Ledelyset er tenkt utført med egne lysarmaturer m/innebygget batteribackup og overvåking for mulighet til å hente ut rapport på status via SD-anlegg. 521 Kabling for IKT Det legges det opp til et nytt tradisjonelt trådbundet datanett, CAT6. Antall og plassering av disse utføres etter eksisterende funksjonalitet og krav, samt romprogram utarbeidet av brukere. Eksisterende spredenett i deler som skal bygges om skal rives og saneres. 542 Brannalarm Eksisterende brannalarmanlegg i ombygde deler saneres og erstattes av nytt. Det skal etableres kommunikasjon med eksisterende brannvarslingsanlegg i idrettsbygg. Hovedfunksjonene er et heldekkende, adresserbart automatisk brannalarmanlegg. Gjeldende regelverk tilsier at brannalarmanlegget ved bygget bør være et selvstendig system, dvs. all kommunikasjon må forgå på et eget kursopplegg, og alle detektorer, alarmorgan og alarmoverføring må være tilkoblet en brannsentral. Brannalarmanlegget vil normalt ha grensesnitt mot en rekke systemer, samtidig vil det også iverksette styrefunksjoner direkte ved brann. For eksempel: adgangskontrollanlegg, alt lys på funksjon, ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg, heis etc. Dette ivaretas av automasjonsanlegget Brannalarmanlegget dimensjoneres etter gjeldende FG-regler og temaveiledning HO-2/ Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Det etableres et adgangskontrollanlegg ved hovedinngang og inn til skoledel og idrettsbygg. 555 Lydanlegg Teleslynge medtas i utvalgte klasserom, grupperom, samlingsrom og bibliotek. Utføres som PN-ledning åpent forlagt i tak i eksisterende bygg og nedstøpt i gulv i nybygg. 562 Sentral driftskontroll og automatisering SD-anlegget skal etableres som et system med mest mulig bruk av åpne standarder både når det gjelder utstyr og programvare. SD anlegget skal i utstrakt grad være integrert med alle anlegg og systemer i bygget. Anlegget skal bygges opp med autonome DDC baserte undersentraler og skal være tilknyttet bygges datanett. Tavler plasseres i teknisk rom og er moduloppbygget med en reservekapasitet på 30 %. Romkontroll Teknologikrav - til lysstyring brukes buss/dali. Sensorer for lys, varme, solavskjering og AV tilknyttes buss anlegget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

9 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Heiser Det skal medtas to stk. heiser i bygget. Heisene leveres som maskinroms- løs type (MRL). Det skal etableres 1.stk skruheis over tre plan i eksisterende bygg og 1.stk heis over to plan i nybygg tilpasset universal utforming. Norsk standard for universell utforming angir anbefalt størrelse på heiskabin til min. BxD = 2,1 x1,6 m. 74 Utendørs elkraft Utomhus elanlegg omfatter områdebelysning, tilpasset den arealmessige disposisjon av utomhusarealet. Dette i form av 10 stk stolper (ca 5m høye) som allmennbelysning, samt armaturer nedfelt i bakken for opplys ved hovedinngang nybygg og pullerter. LUFTBEHANDLING- OG RØRTEKNISK ANLEGG Ventilasjon Bygg 97: Eksisterende ventilasjon skal beholdes, mindre tilpassinger til eksisterende etter ny innredning. Bygg 67: Nytt balansert ventilasjonsanlegg, aggregat plassert i nytt ventilasjonsrom på tak. I dag er det mekanisk avtrekk med 2 stk avtrekksvifter på tak. Bygg 87: Nytt balansert ventilasjonsanlegg, aggregat plassert i eksisterende ventilasjonsrom på loft. Inntak og avkast suppleres med 2 stk nye rister. Eksisterende balanserte ventilasjonssystem inkl. aggregat rives. Nybygg: Nytt balansert ventilasjonsanlegg, aggregat plassert i nytt ventilasjonsrom på tak i 67-bygget. Sprinkler Alle byggene skal fullsprinkles, sprinklersentral plassert i kjeller 67-bygget. Gjelder ikke Idrettshallen. Arealene er ikke sprinklet i dag. Sanitær Bygg 97: Mindre tilpassinger til eksisterende etter ny innredning. Bygg 67: Det etableres nytt rørnett inkl. nytt utstyr. Eksisterende rørnett inkl. utstyr rives. Bygg 87: Nytt utstyr, vannledninger og mesteparten av avløp. Mindre deler av avløpsnette beholdes. Varme Det blir etablert vannbåren oppvarming med radiatorer/gulvvarme i alle skolebyggene. For å dekke varmebehovet for barneskole og idrettshallen installeres vann/vann varmepumpe plassert i eksisterende ventilasjonsrom i Idrettshallen, eksisterende elkjel og oljekjel benyttes som spisslast. Automatisering Alle VVS-anleggene skal forsynes med styre- og reguleringsutstyr for helautomatisk drift. Automatiseringen baserer seg på autonome undersentraler plassert i VVS-tavler i tekniske rom. Undersentralene bindes sammen av et eget nettverk og betjenes fra en tilknyttet PC. Utendørs VVS Nytt innlegg for sprinkleranlegg til bygget tilkobles offentlig ledningsnett i vei ved bygget. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

10 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side 01-7 Det etableres nye kummer og rør for eksisterende off. overvanns- og spillvannsledninger som i dag ligger mellom 1987-bygget og Idrettshallen. Eksisterende føringer beholdes idrift til nye kummer og ledninger er etablert. Det legges også 2 stk trekkerør for fremtidig bruk. I tillegg blir det etablert nye kummer for eksisterende SP og OV fra Idrettsbygget og nye kummer for SP og OV fra 87 -/ 67 bygget og nybygg. Arealer: Ombygging utgjør til sammen 2224 m² og nybygg/tilbygg 1960 m². Ombygging i idrettsbygget ca 34 m², ombyggingen i 67-/87- og 97-bygget er samlet 2190 m². Nybygget/tilbygget er et bygg, på to etasjer pluss et teknisk rom i tredje etasje, som fyller ut mellomrommet mellom de tre byggene. Utomhus: Det er engasjert landskapsarkitekt, som i ett parallelloppdrag skal utarbeide ett forslag til utomhusplan, ut over det arbeider som er beskrevet i dette anbudet. Utomhusplan som viser hvilket område som er beskrevet, er vedlagt i anbudet. På uteområdet er det tatt med veier og plasser med forskjellig overflate; grus, asfalt, område med belegningsstein, kantstein, beplantning og støtabsorberende plater (underlag for lekeapparater). Det er tatt med sykkelstativ, lekeapparater, benker og oppmerking (maling) av symboler på asfalt. Det vil komme endringer vedrørende utomhusarbeider i forklaring til det som er beskrevet i dette anbudet. Fremdrift og forbehold om gjennomføring. Det kan forventes byggestart i august 2011 og anlegget skal ferdigstilles i juni Kvam Herad tar forbehold om at finansiering godkjennes i Kvam heradstyre og godkjent byggesøknad. Kvam Herad forbeholder seg retten til å avlyse gjennomføringen av prosjektet uten økonomisk kompensasjon til anbydere. Byggearbeidet skal gjennomføres i ett byggetrinn. Byggene vil ikke være i drift i byggeperioden, med unntak av idrettshallen. Tilkomst til idrettshallen vil ikke komme i konflikt med riggområdet. Men forholdene rundt tilkomst, bruk av bygget opp mot ombyggingen av en yttervegg og arealer inne i idrettsbygget, må avklares særskilt i fremdriftsplan. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

11 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Organisasjon og entrepriseform. Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med følgende entrepriser: Hovedentreprise byggfag K 201 del 1 - Grunn og betong, - stål og rivingsarbeider 01 Rigging og drift av byggeplass 03 Graving, sprengning 05 Betongarbeid 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 72 Anleggsarbeid på tomt K 201 del 2 - Arkitektfag 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 16 Låser og beslag 17 Tekkearbeid 18 Blikkenslagerarbeid 19 Metallarbeid (bl.a rekkverk) 20 Glassarbeid 21 Malerarbeid 22 Gulvleggerarbeid 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 29 Branntetting Entreprise for tekniske fag K 301 Røranlegg K 302 Luftbehandlingsanlegg. K 401 Elektro K 601 Heis.3 Beliggenhet og adkomst. Byggeplassens adresse: Gamle Sandvenvegen 27, 5600 Norheimsund. Gnr/bnr 11/148. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

12 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Forhold på byggeplassen. Riggplan utarbeides før byggestart, skisse over byggeplassområde er vedlagt anbud. Detaljert plan justeres i samråd med entreprenørene ved oppstart av byggearbeidene. Forøvrig vises det til vedlagt SHA-plan. Parkering ved byggeplassen må ikke være til hinder for adkomst til byggeplassen eller til sjenanse for den øvrige ferdsel. Samt bruken av idrettshallen. Entreprenørene plikter å følge anvisninger fra byggeleder. Særlig støyende arbeid varsles og avklares med byggeledelsen..5 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Det er utarbeidet en foreløpig SHA-plan, inntatt i denne "Bok 0". Tilbyderne må gjøre seg kjent med innholdet i planen og inkludere alle kostnader for oppfyllelse av SHA krav i sitt anbud. Enkelte konkrete poster for SHA-ytelser er inntatt spesielt i kap. 1, Rigg og drift. Entreprenøren skal før arbeidet igangsettes fremlegge bedriftens kontrollsystem som sikrer at gjeldende lover og forskrifter til enhver tid blir fulgt. For arbeider som kan medføre en sikkerhetsrisiko skal entreprenøren utarbeide egne arbeidsprosedyrer/ sikkerhetsrutiner, som skal forelegges SHA-koordinator før arbeidene starter. Likeså skal entreprenøren gjennomgå rutinene med håndverkerne før arbeidet starter..6 Hovedbedrift (HB). Hovedentreprenør skal stå som hovedbedrift i henhold til 15 i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø dersom Arbeidstilsynet ikke bestemmer noe annet. Den aktuelle entreprenør skal skriftlig meddele Arbeidstilsynet om valg av hovedbedrift..7 Terminer. Søknad om rammetillatelsen er sendt inn i slutten av mars Entreprenør må stille med nødvendig dokumentasjon til igangsettingstillatelsen. (ansvarsrett, godkjenning og kontrollplan) Detaljerte fremdriftsplaner for de enkelte entrepriser utarbeides av hver entreprise for sitt fag og fremlegges ved kontraktsforhandlinger og legges til grunn for endelig avtale. Anbudsbefaring: Det blir anbudsbefaring mandag 9 mai klokken 10:00 ved Norheimsund Barneskule, Gamle Sandvenvegen 27. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

13 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side PROSJEKTORGANISASJON Prosjektleder Tiltakshaver (TH) Firma Adresse Kvam Herad Grovagjelet Norheimsund Saksbehandler Tlf. Fax. Mob. E-post Arvid Tangerås Brukerrepresen tant (BR)/ Skulesjef Kvam Herad Astrid Ljones Fjærestad ne.no Drift Kvam Herad Jostein Neteland e.no Arkitekt/PGL: Og Arkitekter as Pb.1809 Nordnes 5816 Bergen Knut Knudsen Fagbeskrivelse: Og Arkitekter as Bjørnar Lunde Interiørarkitekt: Og Arkitekter as Oddlaug Hoggen r.no Rådgiver RIB Cowi AS Judith Espeseth Solheimsgaten 13, Postboks Bergen Rådgiver RIBr Cowi AS Ronald Andreassen Rådgiver RIE Cowi AS Morten Luneng Rådgiver RIV Cowi AS Kjersti Røssland Erstad Rådgiver Kilde Akustikk as Edvard Falch RIAKU Postboks Bergen Lås og Beslag (L&B) TrioVing Pb 94 Slåtthaug, 5851 Bergen Arnt Haugum g.no Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

14 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side ANBUDSREGLER.1 Anbudsregler Anbudet skal gies med bakgrunn i konkurransereglene basert på Forskrift om offentlige anskaffelser av 15.juni 2001, Del 1 Alminnelige bestemmelser og Del III Anskaffelser under terskelverdiene. Konkurranseform : Begrenset anbudskonkurranse i samsvar med lov om offentlig innkjøp. For definisjoner vises til Forskriftenes 1-4. De etterfølgende punkter er presisering / supplering til forskriften. Kvam Herad vil praktisere lukket åpning av mottatt anbud. Det er en forutsetning at Kvam Herad kan gjennomføre avklarende møter med en eller flere anbydere, uten at disse møtene er bindende for endelig valg av leverandør..2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i Norsk Lysingsblad sin database Doffin.3 Anbudsfrist Anbudsfristen fremgår av "Anbudsinnbydelsen"..4 Vedståelsesfrist Anbudene er bindende i 90 dager etter anbudsfristens utløp..5 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: Anbudsinnbydelse og Bok 0 (dette dokument) Tekniske beskrivelser Alle vedlegg/tegninger som er omtalt i disse dokumentene, se innholdsfortegnelse. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med innholdet i samtlige dokumenter som inngår i konkurransegrunnlaget. Anbudsmateriell utleveres digitalt via Doffin. evt så sendes anbudet ut til tilbydere direkte hvis informasjonsmengden blir for stor for databasen på doffin. Det utleveres: Tilbudsinnbydelse og Bok 0, Aktuell tilbudsbeskrivelse samt alle tegninger i pdfformat. Eventuelle endringer/presiseringer i anbudsfasen vil bli sendt skriftlig til alle anbydere..6 Anbudsbefaring. Byggherren vil arrangere anbudsbefaring. Tidspunktet er mandag 9. mai klokken 10:00 ved Norheimsund Barneskule, Gamle Sandvenvegen 27. Referat fra befaringen distribueres til alle som har mottatt anbudsinnbydelsen. Ved inngivelse av anbud forutsettes det at anbyder har skaffet seg den kjennskap til byggeplass, lokale forhold m.v. og andre forhold av betydning, som kan oppnås ved besøk på stedet. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

15 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Utfylling og innlevering av anbudet Se svardokumentene, hvor en skal bekrefte evt. avkrefte om tilbudet inneholder taushetsbelagt informasjon. Hvilke opplysninger tilbyder anser som taushetsbelagte i tilbudet, bes beskrevet i tilbudsbrevet. Følgende dokumenter skal leveres: 1. Tilbudsbrev. Evt. forbehold eller avvik skal fremgå av tilbudsbrevet, utfylt, underskrevet og stemplet av tilbyder 2. Kvalifikasjonsdokumenter. a. Skatteattest for skatt. b. Skatteattest for mva. c. SHA egenerklæring. d. Firmaattest e. Sentral godkjenning for ansvarsrett (tiltaksklasse 2/ 3for sprinkl.) eller Dokumentasjon på oppfylling av krav til lokal godkjenning f. Referanseliste 3. Tilbud a. Tilbudsskjema utfylt, underskrevet og stemplet av leverandør b. Ett sett av teknisk beskrivelse med utfylte priser c. Ett komplett sett tegninger stemplet av tilbyder d. Dokumentasjon tilknyttet øvrige tildelingskriterier CV Nøkkelpersonell Skriftlig redegjørelse for gjennomføring og bemanning. Dokumentene skal leveres i den rekkefølge de er listet opp i punktene over. Alle enhetspriser og RS-poster i den tekniske beskrivelse, inkl. kap.1 Rigg og drift, skal utfylles eks. mva. Mva blir først å tillegge i tilbudsskjemaet foran i den enkelte tekniske beskrivelse. Poster som er angitt som alternative poster, skal ikke summeres i anbudsummen. Anbudet sendes ut digitalt. Det vedlegges link til hjelpeprogram for utfylling. Anbudet skal bestå av følgende: Ett papirsett og en digital versjon av anbudsbeskrivelse med utfylte priser. Forpliktende anbudsbrev. Evt. forbehold eller avvik skal fremgå av anbudsbrevet. Anbudet skal være i hende Cowi as, mandag 30 mai 2011 kl.13:00 til. og merkes med " Kvam Herad Teknisk etat.. Entreprise K 401" Adresse: Cowi AS, Solheimsgaten 13 Postadresse: Cowi AS, Pb 6051 Bedriftssenteret, 5892 BERGEN Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

16 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Avvisning av anbud. Anbud skal avvises : - når det ikke er levert i tide (returneres uåpnet) - inneholder vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget Anbudet kan avvises: - når anbudet ikke inneholder de opplysninger og lignende som er forlangt - når anbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsene. Før avvisning skal oppdragsgiver skriftlig be om supplerende opplysninger. - når anbudet inneholder feil, uklarheter el. som medfører tvil om hvordan anbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige anbud. - når leverandør er konkurs, er begjært konkurs eller tilsvarende - manglende dokumentasjon Oppdragsgiver skal snarest mulig gi en kort skriftlig begrunnelse dersom anbud avvises. Anbudet er rettidig innlevert dersom det er kommet frem til innleveringsstedet før utløpet av anbudsfristen..9 Anbudsåpning. Kvam Herad gjennomfører lukket anbudsåpning, men vil umiddelbart etter anbudsåpning og senest 3 dager etter åpning informere deltakerne om plassering i konkurransen, rangert etter anbud på åpningstidspunktet og uten kontrollregning eller vurdering av eventuelle forbehold. Den som har lavest pris på dette tidspunkt blir oppført som nr. 1. Pris blir ikke oppgitt. Ved spesiell anledning kan denne informasjonen bli sløyfet. Det vil ikke bli gitt begrunnelse for dette valget..10 Forbehold Avvik fra anbudsgrunnlaget skal klart fremgå av anbudsbrevet. Det vil bli lagt vekt på at eventuelle forbehold er formulert klart og entydig og at byggherre har mulighet for å kunne vurdere evt. kostnadsmessige eller fremdriftsmessige konsekvenser og hvilke tilleggskostnader det representerer dersom anbyder skal frafalle forbeholdet.11 Prisgrunnlaget Til grunn for anbudet regnes de lønninger, sosiale ytelser, materialpriser og utstyrspriser som gjelder pr. anbudsdato. Anbudsprisene skal inneholde alle ytelser som er nødvendige for levering av et komplett produkt i samsvar med anbudsdokumenter, forskrifter og god håndverksmessig praksis..12 Lønns og prisstigning Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS3405, etter totalindeksmetoden, med følgende endringer og presiseringer i forhold til NS 8405 pkt 27.1: 0 Endringsbeløpet skal være 100% av beregnet beløp iht NS 3405 pkt Eventuell avregning for endringer i lønninger og priser for tillegg/fradrag/endringer skjer i samsvar med det som er avtalt i kontrakten med basis i den dato prisen er anbudt fra entreprenør/leverandør. 2 Prisregulering av byggekontraktsindeksen pr legges til grunn for kontrakt. Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

17 01-GENERELLE BESTEMMELSER Side Tabell 2. Byggekostnadsindeks for boligblokk 2000= Alternativ fastpriskontrakt. På oppgitt plass i anbudsskjemaet skal tilbyder tilby en fastsum for lønns- og prisstigningen i byggeperioden. Anbyder har dermed overtatt risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter fra anbudsdato til avtalt ferdigstillelse. Dersom anbudet på fastpristillegg ikke aksepteres av byggherre, reguleres anbuds summen etter reglene i NS 8405, pkt Alternative løsninger. Det er adgang til å gi anbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget. Forutsetningen for at byggherre vil vurdere alternative løsninger, er at de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget er priset under vedkommende post og avmerket i anbudsbrevet. Det skal dessuten vedlegges tegninger, beskrivelse og framdriftsplan for de alternative løsninger. I beskrivelsen må det også klart angis de forutsetninger som gjelder for utførelsen av byggearbeidene og eventuelt andre forhold som kan ha betydning for vurderingen av et alternativt anbud..15 Avlysning og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, eller forkaste alle anbud dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver skal i tilfelle snarest gi skriftlig melding til anbyderne..16 Melding om tildelt kontrakt Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal skriftlig meddeles samtidig til alle leverandører i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen innen 10 dager. Dersom en leverandør skriftlig anmoder om det, skal det senest inne 15 dager gis en nærmere begrunnelse for hvorfor anbudet ikke er valgt. Navn på den som fikk kontrakten opplyses sammen med det valgte anbuds egenskaper og relative fordeler. Retten kan omgjøre beslutninger eller beslutte midlertidig forføyning, jfr. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr og 8, frem til kontrakt er inngått..17 Valg av tilbyder og tildelingskriterier. Kvam Herad har fri adgang til å velge hvilket som helst av de ikke avviste anbud, og til å forkaste samtlige. Det økonomisk mest fordelaktige anbudet velges etter en totalvurdering ut fra følgende kriterier: (Kriteriene er ikke vektet eller oppført i prioritert rekkefølge.) Driftskostnad Kvalitet Levering og ferdigstillingsdato leveringstrygghet Pris Tilgang på reservedeler, service og teknisk bistand Og Arkitekter as Cowi as Kilde Akustikk as TrioVing as I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\bok 0\03 Bok 0-orientering-NNB.doc

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer