Grøntanlegg Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen"

Transkript

1 Grøntanlegg 2012 Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

2 Felleskjøpet Agri har et bredt utvalg av produkter til grøntanlegg som presenteres i katalogen GRØNTANLEGG I frøblandingene fra Felleskjøpet finner du frøsorter som er tilpasset norske forhold. Gjennom samarbeid med Bioforsk og Norwegian Greenkeepers Association har vi funnet fram til frøblandinger som dekker de fleste bruksområder over hele landet. Felleskjøpet har kontakt med de ledende frøfirmaene i Europa og Nord-Amerika uten at vi har bundet oss til én leverandør. Vi har dermed muligheten til å velge de beste sortene fra ulike leverandører. Felleskjøpet har også egen produksjon av hardføre norske sorter hos våre dyktige frøavlere. Til grøntanlegg har vi både granulerte og flytende gjødselprodukter som dekker plantenes behov for næring. Plantevernmidlene presenteres mot slutten av katalogen; blant annet med sprøyteplaner og virkningstabeller. Ta kontakt for en hyggelig grøntfagprat. Felleskjøpet Agri Jon Atle Repstad Leveringsbetingelser Frøet grunnlaget for vakre og slitesterke gressplener Frøblandingene som såes på ulike areal inneholder frø av svært ulik størrelse. Dette har betydning for hvor dypt frøblandingen bør såes, hvor mye frø som bør benyttes pr. arealenhet og hvilket etableringsresultat som kan forventes. Frøblandinger som inneholder mye engrapp (f.eks. SPIRE Arena) må såes grunnere og med mindre mengde enn blandinger som inneholder en betydelig andel med flerårig raigras (f.eks. SPIRE Sport Reparasjon). Et stort frø (flerårig raigras) har større livskraft og bedre etableringsmulighet enn et lite frø (engrapp). Art 1000-frøvekt Antall frø Etablerings-% Såmengde (kg pr. 100 m 2 ) Engrapp 0,2-0,3 g 3-5 mill ,8-1,0 Markrapp ca. 0,3 g ca. 3,0 mill ,8-1,0 Rødsvingel 1,0-1,6 g 0,6-1,0 mill ,5-2,0 Stivsvingel ca. 1,0 g ca. 1,0 mill ,5-2,0 Engkvein 0,07-0,09 g mill ,3-0,5 Krypkvein 0,07-0,09 g mill. ca. 10 0,3-0,5 Hundekvein ca. 0,07 g ca. 15 mill. ca. 10 0,2-0,4 Flerårig raigras ca. 2,0 g ca. 0,5 mill ,5-3,5 I SPIRE Golf Green finner vi følgende sammenheng mellom vektandel (%) og frøandel (%): Art Antall frø/kg Vektandel, % Antall frø/kg Frøandel, % (art) (blanding) (blanding) (blanding) Rødsvingel Engkvein Betalingsvilkår: Netto pr. 15 dager eller kontant pr. autogiro med 1 % kontantrabatt. Emballasje: Avgifter: Garantier: Reklamasjon: Retur: Varen er pakket brutto for netto i ulike størrelser avhengig av art m.m. Lisensavgift/royalty (2,00-9,00 kr/kg) er inkludert i prisen. Omsetning av såfrø kommer inn under Matloven av med Forskrifter om såvare av med senere endringer. For såfrø gjelder spireanalyse fram til siste salgsdato, som er angitt på pakningen. Felleskjøpet er ansvarlig for at pakningen inneholder det som merkingen viser. Reklamasjon over vekt, kolliantall og liknende må skje ved mottak av varen. Dersom kjøper senere mener å ha mottatt feil vare, eller vare som ikke er i henhold til merking, må kjøper føre bevis for det. Det bør derfor alltid tas vare på merking og frørest. Såfrø tas ikke i retur. Rødsvingel (0,3 g) Engkvein (0,3 g) 2 3

3 Grasnøkkel Grasnøkkelen brukes for å bestemme dyrkede arter og ugrasarter av gras før de skyter. Dette er viktig bl.a. fordi våre ugrasmidler virker på et tidlig stadie. Utgangspunktet for nøkkelen er Gräsnyckeln utgitt av Bayer CropScience Kilder Bayer CropScience: Gräsnycklen Grønnerød Bjørn Våre viktigste grasarter i eng, beite og plener. Øvelseshefte. NLH. Grønnerød Bjørn 1986 Grasarter. Eng-og beitedyrking. NLH. Den virtuela floran. Lid, Johannes Norsk, svensk finsk Flora Repstad, Jon Atle m.fl Jordbruksvekster og plengras, Felleskjøpet Ciba-Geigy, Grass weeds, Illustrasjoner bladfaks, strandrør, hønsehirse og knereverumpe; Jørgen Rogne. Rettighetsinnehaver: Felleskjøpet Agri. Slik bruker du nøkkelen Se på de første sidene slik at du kan de ulike kjennetegnene og navn og uttrykk på grasplantens karaktertrekk. Start så med å avgjøre om bladene er sammenrullet eller brettet i skuddet. Deretter følger du de ulike trinnene i flytskjemaet. Når du er kommet fram til en art slår du opp på arten på sidehenvisningen. Der sjekker du mer inngående om det er samsvar med det du har kommet fram til. Grøntanleggsgrasene har fått en mørkere bakgrunnsfarge. Morfologiske karakterer Bladplate Bladslire Underjordiske utløpere Rhizomer, f.eks kveke Overjordiske utløpere Stolon, f. eks krypkvein Bladplate Slirehinne Bladører Bladslire Bladet sammenrullet i skuddet (Knoppleiet) Bladet sammenbrettet i skuddet (Knoppleiet) Småaks Aksgras (Raigras, kveke, rug, hvete, bygg) Innhold Bladfaks... Z Bygg... AC Engkvein... M Englodnegras...U Engrapp...G Engreverumpe...S Engsvingel... I Flerårig raigras...c Floghavre...Y Gulaks... L Havre...AE Hestehavre...Q Hundegras...H Hvete...AB Hønsehirse...Ø Italiensk raigras... J Kamgras...D Knereverumpe...Å Krypkvein...O Kveke...K Lodnegras... X Markrapp... F Rug... AD Rødsvingel...A Sandfaks...W Storkvein...N Strandrør...Æ Sølvbunke...B Timotei...P Tunrapp... E Åkerfaks... V Åkerkvein... T Åkerreverumpe...R Bladspiss båtformet på rapparter Bladribber Ingen bladribber Lyse striper parallelt med midtnerve Duskgras (Timotei, knereverumpe, engreverumpe og åkerreverumpe) Toppgras. Småaks i enden av greiner som kan være mer eller mindre greinet. (Rapp, hundegras, svingel, bladfaks, kvein, havre m.fl.) Småaks med 8 blomsteranlegg 4 5

4 Flytskjema, grasarter Rødsvingel Festuca rubra Rödsvingel A Sølvbunke Deschampsia caespitosa Tuvtåtel B Flerårig raigras C Lolium perenne Rajgräs Kamgras Cynosurus cristatus Kamäxing D Tunrapp Poa annua Vitgröe E Rødvingel Elb-bunke Rajgræs alm. Kamgræs alm. Enårig rapgræs Nye blad Med/uten utløpere trådformet Rødsvingel A Red fescue Tufted Hair Grass Perennial Ryegrass Crested dogstail grass Annual bluegrass Bladet brettet i skuddet Blad under utvikling flatt Tydelige ribber Ingen eller svake ribber Meget stive og rette blad Glatte blad 2 lyse striper langs midtnerve Ingen lyse striper Blank underside Mjuke blad og småbladører Stive blad, ingen bladører Båtformet bladspiss Tydelig kjøl Bladene ru langs hele kanten Ytterste 1/3 ru Sølvbunke B Flerårig raigras C Kamgras D Rapparter E, F, G Hundegras H Engsvingel I Italiensk raigras J Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Bladslire: Bladplate: Blomsterstilling: Meget kort, butt, 0,2-0,5 mm Avrundet, eller tverr. Brettet Tykk bladslire, eldre bladslirer kan være både åpne og ikke åpne. Svak behåring. Nedre bladslirer mørke til rødfargede. Glatte, trådformede, lange og bueformede. Toppgras åpen, har dobbel til flerdobbel greinet topp, med 4-10 blomstrende rødlige/fiolette småaks med korte snerp. Lang opp til 15 mm. Spiss Brettet Åpen, rund ofte svakt kjølformet. Glatt oventil. Mørke grønne, lange, meget stive blad. Riflet og sterkt rue på oversiden. Glinsende blank på undersiden. Greinet åpen topp med 2 (3) blomstrede småaks. Korte og ikke synlige snerp. Kort (0,5-2 mm). Avrundet eller rett avskåret Mer eller mindre tydlige. Sammenbrettet Nedre del av sliren er rødaktig. Lange, noe avsmalnende med tydelige ribber på oversiden. Uten hår. Blank glinsende underside med tydelig kjøl. Aksgras med 6-10 småaks, sammentrykte, tverrstilte, uten snerp. Slirehinne: Kort, butt opptil 1,5 mm Sammenbrettet Åpen, rund, glatt. Eldre bladslirer gule. Mørk grønne, stive og smale bladplater uten hår. Ru i kanten. Ribber på oversiden. Undersiden glatt og blank med kjøl. Smalt 5 cm ensidig aks med såakspar i to tette rekker. Korte agn. Grågrønne eller gråfiolette småaks. Lang avrundet, men også tilspisset. Svakt sagtannet. Sammenbrettet Glatt Flate, mer eller mindre avsmalende med klar kjølformet spiss. Ofte med tverrynker. Smal eller åpen langgreinet topp med alle greiner til en side. Smale ytteragn ca. 2 mm. Bladet rullet i skuddet Med bladører Med utløpere Matt underside Har utløpere utløpere Kveke K Gulaks L Kveinarter M, N, O, T Beskrivelse: Bruk: Mattedannende flerårig gras med krypende utløpere eller uten skudd. Dyrket. Trådformede blader. Plengras, natureng. Markrapp Poa trivialis Kärrgrøe F Flerårig tuedannende gras med opprette lange strå. Vokser på beiter, grøftekanter, skogsmark og i fjellet. Ugras i lavlandet, mens den er mindre trevlerik og har beiteverdi i fjellet. Skyggetålende plengras. Ugras i eng og beite Engrapp Poa pratensis Ängsgröe G Ugreinet noe knebøyd strå. Mørk grønn. Flerårig svakt tuedannende. Ingen/korte underjordiske utløpere. Hundegras Dactylis glomerata H Kort opprett stivt strå. Svakt tuedannende. På beiter og eng. Eng, beite, plengras. Ugras. Ugras. Hundäxing Engsvingel Festuca pratensis Ängsvingel I Småtuet gras som kan blomstre hele sesongen. Ettårig og flerårige former. Flerårige har overjordiske utløpere. Trevlerot. Italiensk raigras J Lolium multiflorum Italiensk rajgräs Uten bladører Uten utløpere Rotslående knebøyde stengler Ikke hår på blad Blågrønne matte blad Utydelige ribber Tydelige ribber W merke på blad Tverr forbindelse mellom nerver Tydelig kjøl Utydelig kjøl Bladfaks Z Strandrør Æ Knereverumpe Å Timotei P Hestehavre Q Åkerreverumpe R Engreverumpe S Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Bladslire: Bladplate: Almindelig Rapgræs Rough-stalk bluegrass Lang og spiss 4-10 mm Sammenbrettet Sammentrykt, ru bladslire med kjøl. Gulgrønn til fiolett jevnt tilspisset med båtformet spiss. Blank under side med kjøl. Dobbeltstripe langs hele bladplaten. Lange slappe blad. Kort avrundet 1-3 mm Brettet Engrapgræs Kentucky bluegrass Glatt med svak kjøl. Sammentrykt (Nederst). Flat med jevnbrede blad med en tydelig båtbaug mot enden. Blank glatt underside med kjøl. Dobbeltstripe i hele bladplaten. Ikke ribber. Litt ru overflate. Hundegræs Cocksfoot Meget lang opptil 12 mm ofte tilspisset. Sammenbrettet Åpen, (bare delvis åpen på unge blad) ru. Matte grågrønne, brede blad med kraftig kjøl. Ru mot spissen og kantene. Engsvingel Meadow Fescue Kort, ca. 1 mm. Avskåret (Tverr) Små, men tydelige, uten hår Rund, glatt åpen med overbrettede hinneaktige kanter Lys grønne uten hår. Tydelige riller på oversiden, ru på kanten. Glinsende blank undersiden. Italiensk rajgræs Italian ryegrass Kort ca. 2 mm. Avskåret (Tverr) Store, relativt smale og omsl. Glatt, mer eller mindre åpen. Normalt ikke hår. Mørk grønn, mjuke. Flate med tydelige ribber på oversiden. Undersiden er blank, glinsende med kjøl. Ru på ytterste del av bladkanten. Hårete blad Hele planten lodden Hele planten hårete Englodnegras U Faksarter V, W, X Blomsterstilling: Åpen, tett topp, ofte med svakt fiolette småaks uten snerp. Åpent aks med få grener. 3-5 blomster pr. aks. Fiolette småaks uten snerp. Ensidig topp med tette hoper av småaks på greiner. Lys grønn til fiolett topp med parvise grener. Hengende smal topp. Kort snerp. Aksgras med 10 eller flere småaks med snerp. Kantstilte mot aksen. Nedre kant hårete slirehinne (Kan være hår) Floghavre Hønsehirse Y Ø Beskrivelse: Bruk: Svakt tuedannende. Overjordiske stengelutløpere. På fuktige plasser, næringsrik jord. Ugras. Ugras i eng, beite. Skyggetålende plengras. Svakt tuedannende gras med underjordiske utløpere. På dyrket mark, beiter og veikanter. Dyrket. Grovt sterkt tuedannende, flerårig gras. Dominerende. Dyrkes. Løst til sterkt tuedannende flerårig gras. Dyrkes. Eng, beite, plengras. Eng, beite. Eng, beite. Eng, beite. 1-2 årig, tuedannende, rasktvoksende gras. Dyrkes. 6 7

5 Kveke Elytrigia repens K Gulaks Anthoxanthum odoratum L Engkvein Agrostis capilaris syn. tenuis M Storkvein Agrostis gigantea N Krypkvein Agrostis stolonifera O Englodnegras Holcus lanatus U Åkerfaks Bromus arvensis V Sandfaks Bromus sterilis W Lodnefaks Bromus hordeaceus X Floghavre Avena fatua Y Kvickrot Kvik Couchgrass Vårbrodd, luktgräs Vellugtende Gulaks Sweet Vernalgrass Rödven Almindelig Hvene Browntop bentgrass Storven Stortoppet Hvene Red top Krypkven Krybende Hvene Creeping bentgrass Luddtåtel Fløjlsgræs Yorkshire Fog Renlosta Åkerfaks Field Brome Sandlosta Gold Hejre Barren bromegrass, poverty brome Luddlosta Blød Hejre Soft-brome Flyghavre Flyve-havre Wild-oat Slirehinne: Kort ca. 1 mm. Tverr, enkelte ganger fliset. Kort ca. 2 mm. Sagtannet Kort og butt 0,4-1 mm Lang opptil 6 mm. Tverr avskåret, sagtannet. Kan være avrundet med hår på baksiden. Lang opptil 5 mm avrundet, som regel takket. Slirehinne: 2-3 mm tverravhugget eller litt frynsete. Ca. 3 mm spiss tannet. Lang, frynsete uten hår. Kort ca. 2 mm ofte takket, som regel med hår. Lang opptil 6 mm. Bladører: Bladstilling i skuddet: Små omsluttende, spisse Små med små sprette hår Bladører: Bladstilling i skuddet: Bladslire: Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Åpen rund bladslire med overbrettede hinnetynne kanter uten tydelig kjøl. Unge bladslirer har hår. Mørkegrønn, matte. Lange ganske smale blad. Oversiden har spredt behåring. Undersiden er glatt eller ru. Ru i kanten. Aksgras. Et femblomstrende småaks ved hvert aksledd. Såaksene er sidestilte (motsatt av raigras) Flerårig kraftig gras. Lange krypende jordstengler. Åpen, med spredte hår, de øvre bladplatene kan være litt oppsvulmede. Bladplate: Matte korte blad med lange fine ribber. Spredte hår inn mot basis. Gul ved modning, toppgras med treblomstrende småaks. To sterile småaks med agn. Agnene er bøyde. Tynt tuedannende smågras med kryddersmak. Åpen, rund og glatt, med overlappende kanter. Mattgrønne blad med tydelige ribber uten hår. Glatt på undersiden. Brunlilla topp med utspredte grener. Enblomstrede småaks med uten agn. Flerårig, kort, svakt tuedannende gras med korte jordstengler eller overjordiske utløpere. Tørr næringsfattg jord. Åpen. Rund og glatt eller litt ru bladslire med overlappende kanter. Mattgrønne brede blad. Tydelige bladribber uten hår. Kjøl. Ru på begge sider og kantene Blomsterstilling: Stor vid topp. Med mange enblomstrende småaks. agn. Rødaktig eller fiolett. Høyt flerårig tuedannende gras. Med korte kraftige jordstengler. Vokser i beiter og veikanter. Åpen, rund og glatt. Svakt ru blad med blå eller grå glans. Tydelige, men lave avrunnede ribber. Ingen hår. Blek etter avsluttende blomstring. Samlet aks med mange enblomstrende småaks uten snerp. Flerårig svakt tuedannende gras. Lange overjordiske utløpere (stoloner). Bladslire: Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Åpen, rund dunhåret. Øvre bladslire oppsvulmet. Matte, dunhåret smale blad med tydelig kjøl. Kjennes klebrige ved berøring. Tett, slank topp med mange småaks med to blomster. Øverste blomst har et kort krokformet agn. Flerårig, tett tuedannende, kraftig, men mjukt gras. På næringsfattig halvfuktig mark. Lukket, rund, dunhåret med korte hår. Glatt strå mm håret over og under. Kanten ru eller spredt håret. Stor nedhengende topp med lange tynne grener blomstrende småaks med agn. Fiolettaktig. Vinterettårig. Løst tuet. Rødfiolette småaks, 4-10 såaks pr. blomst. Lange agn. Lukket, rund, dunhåret. Strået glatt. Grønne, mjuke blad med lett blårøde nyanser. Ru dunhåret overside med blank underside. Stor ensidig topp med hengende svake grener. Løst tuedannende, ettårig, ganske høyt gras. På tørre plasser. Lukket rund bladslire med mjuke hår. Strået har også mjuke hår. Grågrønne med mjuke hår. Tydelig trenervet over og underside. Toppgras med opprette grener. 5-9 blomstrende lett eggformede mjukhårede småaks med agn. Langt ettårig gras med stor variasjon. På tørre steder. Åpen, rund ofte glatt, men kan ha hår. Bladene vrir seg mot venstre. Brede blad uten hår på overflaten. Bladkanten inn mot basis kan ha hår. Stor utspredet topp med hengende matt grønne 2-3 blomstrende småaks. På hvert småaks et langt snerp som er knebøyd og ofte vridd. Sommerettårig (Vinterettårige varianter kan finnes). Kraftig plante som ligner dyrket havre. Egen forskrift om bekjempelse. Bruk: Ugras. Ugras. Eng, beite, plengras. Ugras. Plengras. Bruk: Ugras. Ugras. Ugras. Ugras. Ugras. Timotei Phleum pratense P Hestehavre Arrhenatherum elatius Q Åkerreverumpe R Alopecurus mysosuroides Engreverumpe Alopecurus pratensis S Åkerkvein Agrostis spica-venti T Bladfaks Bromus inermis Z Strandrør Phalaris arundinacea Æ Hønsehirse Echinochloa crus-galli Ø Knereverumpe Alopecurus geniculatus Å Timotej Knylhavre Renkavle Ängskavle Åkerven Foderlosta Rörflen Hönshirs Kärrkavle Timothe Draphavre Agerrævehale Eng-Rævehale Almindelig Vindaks Stakløs Hejre Rørgræs Hanespore Knæbøjet Rævehale Timothy Tall Oatgrass Slender meadow foxtail Meadow Foxtail Wind Bentgrass Hungarian Brome Reed Canarygrass Cockspur Marsh Foxtail Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Lang, opptil 6 mm, avrundet eller noe tilspisset med hakk i framkant. Ofte litt tannet på midten. Melkehvit. Under 1 mm rett avskåret. Hel eller tannet. Sjekk denne. Middels 2,5 mm tverr ofte uregelmessig sagtannet. 1-3 mm. Tverr eller avrundet. Dun på ryggsiden. Meget lang. Flikete Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Meget kort (under 1 mm) rett avskåret eller avrundet. Lang (6-10 mm). Avrundet, ofte oppfliset. eller er en hårkrans. 2-5 mm avrundet. Bladslire: Åpen, rund, glatt bladslire. Rund, glatt åpen øverst. Sammenvokst nede. Åpen, tykk rund, glatt ellers ru stengler. Rund og glatt. Åpen med hinnetynne overlappende kanter. Glatt strå. Åpen fast og glatt. Glatt strå. Bladslire: Glatt eller avrundet. Lukket nesten helt opp. Kantene glatte til ru. Åpen rund, glatt med overbrettede hinnetynne kanter. Lukket. Kan være hårete eller glatte. Glatt kvitgrønn. Den øverste noe oppblåst. Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Lyse, ofte blågrønne, brede matte blad uten hår med svak kjøl under. Ru bladkant, spesielt mot bladbasis Dusk. Avlang tett og fast aks med mange enkeltblomstrende tettsittende småaks uten snerp. Kraftig flerårig løst tuedannende gras. Ingen utløpere. Stengel ofte oppsvulmet løkform ved jordbasis. 10 mm flat, mjuk snau eller med lange hår. Svak kjøl. Smal, flersidet topp. Knebøyd snerp nederst. Rett snerp øverst. Flerårig tuedannende, kraftig med stive skudd. Røttene er gule. Bakker, veikanter mv. Blågrønne ru blad uten hår, med tydelige bladribber og kjøl. Smal spoleformet tilspisset, løs dusk med tettsittende 1-blomstrede småaks med agn. Ettårig/vinterettårig opprett og tuedannende gras. Opptrer i høstkorn og ved redusert jordarbeiding. 5-9 mm ru på oversiden, glatt eller ru under og på kantene. Bladene vender oversiden nedover. Sylinderformet dusk med agn. Svakt tuedannende med korte jordstengler. Flerårig. Stengler Matte smale, ru blad med tydelige ribber, uten kjøl. Nedhengende topp. Tynne grener. Lange, ofte vridde agn. Ettårig/vinterettårig tuedannende gras med opprette strå. Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Mørke grønne. Lange og slappe. Ca. 1 cm brede. Ofte med et karakteristisk W merke. Opprett tett topp Flerårig, kraftig gras med krypende jordstengler. Flate blad, glatte til ru med kjøl på undersiden. Fiolett topp med tettsittende ensidige småaks. Flerårig med grove underjordiske jordstengler. Vokser på fuktige plasser. Tåler oversvømmelse. Brede grove blad (Inntil 2 cm.) Ru overflate, ved basis enkelte hår. Ytteragn har snerp. Blomsterstand satt sammen av mange ensidige klaser eller aks oppetter strået. Ettårig kraftig gras. I starten litt utovervoksende, senere opprett. Grovt strå opptil 1 meter. Kun frøformering. Innført. Ugras. 2-7 mm bred. Ru på nervene på oversiden. Ru eller glatt på undersiden. Dusk, smal og tett. Mørk grønn eller svartfiolett. Flerårig knebøyd, rotslående stengler. Fuktige steder. Ugras. Bruk: Eng, beite. Ugras. Ugras. Ugras, litt dyrket i ekstensiv eng. Ugras i høstkorn og ved redusert jordarbeiding. Bruk: Eng. Spesialgras i eng på fuktig, bæresvak jord. Ugras. Ugras. 8 9

6 Grasarter til bruk i grøntanlegg Rødsvingel Festuca rubra L. Rødsvingel er en flerårig grasart som deles inn i tre underarter, planter med lange utløpere (Festuca rubra var. rubra), korte utløpere (Festuca rubra var. trichophylla) og uten utløpere (Festuca rubra var. commutata). Rødsvingel har et svært vidt bruksområde fra green på golfbaner til veiskråninger. Arten er vinterherdig, skyggetolerant og nøysom. Den konkurrerer derfor godt under tørre forhold på mindre næringsrik jord. Rødsvingel egner seg godt i blandinger med engrapp og engkvein som har bedre slitestyrke enn rødsvingel. Rødsvingel spirer i løpet av 8 til 10 dager. Etableringsprosenten varierer mellom 40 og 50 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 1,5 til 2 kg pr. 100 m 2. Tusenfrøvekta er 1 til 1,6 gram, det vil si at det går 0,6 til 1 million frø pr. kg. Aktuelle sorter uten utløper: Barbirdi NY, Barswing, Calliope, Casanova, Carioca, Eurocrown NY, Frida, Diego, Musica, Raisa og Wilma Aktuelle sorter med korte utløpere: Barcrown, Barpearl og Cezanne Aktuelle sorter med lange utløpere: Frigg, Herald, Klett, Leik og Maxima NY Engkvein Agrostis tenuis Sibth. Engkvein er nøysom og kan vokse under svært varierende jordbunnsforhold, men foretrekker jordarter med god vanntilgang. Engkvein har god vinterherdighet. Den er mottakelig for en rekke overvintrings- og bladflekksjukdommer, og bør ikke såes aleine. Skyggetoleransen og slitestyrken er middels god. Engkvein kan klippes kort og nyttes sammen med rødsvingel på golfgreen. Arten er også velegnet til plen der den gir tett, pent grasdekke. Engkvein spirer i løpet av 10 til 14 dager, men etableringsprosenten er lav, ofte ikke mer enn 10 til 15 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,3 til 0,5 kg pr. 100 m 2. Engkveinfrøet er svært lite og tusenfrøvekta er bare 0,07 til 0,09 gram. Det gir 10 til 15 millioner frø pr. kg. Aktuelle sorter: Barking, Jordvik, Leikvin, Leirin og Nor. Engrapp Poa pratensis L. Engrapp er en flerårig grasart med underjordiske utløpere. Arten er meget næringskrevende og trives best på jord med ph mellom 6 og 7. Den har meget god vinterherdighet og er lite utsatt for angrep av overvintringssopp. Den mistrives på skyggefulle steder. Engrapp tåler ikke like lav klippehøyde som rødsvingel og engkvein. Graset formerer seg hovedsaklig med frø, men brer seg med utløperne og har stor evne til å tette igjen sår i grasdekket. Engrapp er svært slitesterk og bør være med i frøblandinger til robuste bruksplener. Engrapp spirer seint, 2 til 3 uker etter såing og den videre etablering er også langsom. Etableringsprosenten er ofte 20 til 30 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 1,5 til 2 kg pr. 100 m 2. Det går 3 til 5 millioner engrappfrø pr. kg og tusenfrøvekta er 0,2 til 0,3 gram. Aktuelle sorter: Broadway, Compakt, Conni, Julius, Limousine, Linares NY Linconchire, Panduro, Miracle og Yvette Flerårig raigras Lolium perenne L. Flerårig raigras eller engelsk raigras er næringskrevende og er avhengig av god tilgang på fuktighet. Det trives best på jord med ph mellom 6 og 7. I likhet med engrapp er raigras meget slitesterk, men vinterherdigheten er for dårlig mange steder i Norge. Raigras er lett mottakelig for soppangrep og det tåler skygge dårlig. Arten konkurrerer godt mot tunrapp. Raigras er den viktigste grasarten ved reparasjonssåing. Det etablerer seg raskt og gir god erosjonsbeskyttelse. Raigras vokser også raskt når det er etablert og kan danne løse tuer. Raigras er «seigt» og vanskeligere å klippe pent enn de andre vanlig grasartene. Raigras spirer i løpet av 5 til 8 dager og har rask og sikker etablering. Etableringsprosenten er høy og kan bli opp til 80 prosent under gunstige forhold. Anbefalt såmengde er 2,5 til 3,5 kg pr. 100 m 2 i reinbestand. Raigrasfrøet er stort og med en tusenfrøvekt på 2 gram går det 0,3 til 0,5 millioner frø pr. kg. Aktuelle sorter: Bareine, Bargold, Bizet1,Concerto, Dickens NY, Esquire, Eurodiamond, Sauignone og Vesuvius. Krypkvein Agrostis stolonifera L. Krypkvein er flerårig grasart med lange overjordiske utløpere. Den setter nye røtter fra leddknutene på utløperne, og grasdekket kan reparere seg raskt etter skader. Krypkvein er vinterherdig og tåler lave temperaturer, men er lett mottakelig for angrep av overvintringssopp. Skyggetoleransen er dårlig. Krypkvein tåler svært lav klippehøyde, men har liten slitestyrke. Den er derfor stort sett et spesialgras til golfgreener der den såes i reinbestand. Krypkvein danner lett filt (tach) og må vertikalskjæres og dresses med jevne mellomrom. Vertikalskjæring fremmer også nydanning av bladskudd. Krypkvein spirer i løpet av 10 til 14 dager. Etableringen er langsom og etableringsprosenten lav, ofte bare 10 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,3 til 0,5 kg pr. 100 m 2. Krypkvein har i likhet med engkvein svært smått frø. Tusenfrøvekta er bare om lag 0,07 gram og det går 10 til 15 millioner frø pr. kg. Aktuelle sorter: Declaraion, Independence, L93, Penn A1, Penn A4, Pen G6, Penn Trio, Penncross. Markrapp Poa trivialis L. Markrapp er et flerårig gras med overjordiske utløpere. Arten foretrekker jord med god næringstilstand og ph mellom 6 og 7. Markrapp utvikler seg best på fuktige og skyggefulle områder der den også har god vinterherdighet. Graset er sjukdomsutsatt. Markrapp tåler lite slitasje og egner seg mindre godt til bruk på fotballbaner. I blanding med sølvbunke og rødsvingel kan markrapp anbefales til fuktige og skyggefulle plener. Den bør ikke klippes kortere enn 30 mm. Markrapp formerer seg hovedsakelig med frø, men kan også bre seg ved hjelp av de overjordiske utløperene. Arten etablerer seg langsomt. Tusenfrøvekta er om lag 0,3 gram. Aktuelle sorter: Briviera og Dasas Sauesvingel Festuca ovina L. og Stivsvingel Festuca ovina var. duriuscula L. Koch Sauesvingel og stivsvingel er flerårige grasarter som vokser i små, tette tuer. De konkurrerer best på tørre og magre jordarter. Graset er tørkesterkt og relativt skyggetålende. Sauesvingel og stivsvingel er best egnet til ekstensive grasarealer fordi de tåler regelmessig klipping dårlig. De spirer i løpet av 10 til 14 dager, men etablerer seg langsomt og bør ikke såes i reinbestand. Aktuelle sorter av sauesvingel: Lillian og Quatro Aktuelle sorter av stivsvingel: Bornito og Ridu Sølvbunke Deschampsia cespitosa L. Sølvbunke er et flerårig gras som i naturen vokser i store, svært tette tuer. Plensortene er mindre tuedannende og tåler klipping godt. Sølvbunke er en aggressiv art med dypt rotsystem som er skyggetålende og slitesterkt. Overvintringsevnen er god og den er lite utsatt for sjukdommer. Sølvbunke etablerer seg raskt og spirer i løpet av 7-10 dager. Sølvbunke egner seg godt på skyggefulle steder i hager, på golfbaner og på fotballstadion med høye tribuner. Sølvbunke er ikke bare en «skyggeart», men klarer seg også i sollys. Sølvbunke såes i blanding med engrapp og markrapp. Det bør være om lag like deler rapp og sølvbunke i blandinga. Aktuelle sorter: Barcampsia Andre arter Aktuelle sorter av hundekvein, Agrostis canina L.: Avalon og Villa NY Aktuelle sorter av westerwoldsk raigras, Lolium multiflorum Lam.: Axcella Aktuelle sorter av hvitkløver, Trifolium repens L.: Rivendel 10 11

7 Frøblandinger til rekreasjonsarealer Frøblandinger til park-, hage- og naturområder SPIRE Plenfrø Villa domineres av rødsvingel, som gir en finbladet og elegant plen. Blandingen gir en vinterherdig tørkesterk plen som klarer seg godt også på skyggefulle steder. Den er ikke spesielt slitesterk, men tåler godt vanlig bruk. Blandingen er dominert av nøysomme grasarter og stiller små krav til gjødsling og vanning. SPIRE Plenfrø Villa er det beste valget for plen til privathager. SPIRE Plenfrø Sport er blandingen for deg som ønsker en vakker grasmatte som tåler betydelig slitasje. Engrappen bidrar med slitestyrke, mens rødsvingel gir en finbladet struktur. Raigraset sikrer rask og sikker etablering. SPIRE Plenfrø Sport krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi et godt grunnlag for lek og sportslige aktiviteter. SPIRE Plenfrø Skygge er spesialkomponert for areal der lysforholdene er vanskelige slik som under busker og trær. Sølvbunke kombinerer god slitestyrke med skyggetoleranse og utgjør en betydelig andel av blandingen. SPIRE Plenfrø Skygge krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi en jevn overflate uten tuedanning. SPIRE Torvtak er satt sammen av arter som tåler tørke og klarer seg med lite næring. Det er lagt vekt på at det ikke skal bli for sterk vekst. Svært vinterherdig blanding. SPIRE Veiskråning er en blanding med nøysomme arter med god etableringsevne langs veier og kanter. Blandingen stiller små krav til vedlikehold, men egner seg ikke til anlegg av plen. Spesialblandinger Felleskjøpets breie sortsutvalg omfatter langt flere sorter enn de som inngår i standard frøblandingene. Det gir oss mulighet til å tilby skreddersydde blandinger som dekker de fleste formål. Vi leverer spesialblandinger raskt og effektivt. Ta gjerne kontakt for en hyggelig frøprat. Villa Art Sort Engrapp Conni 5 Eva 15 Limousine Miracle Panduro 15 Yvette 5 Sport Rødsvingel Barberdi (uten utløpere) Caliope Carioca 15 Cassanova 10 Frida 15 Wilma (lange utløpere) Frigg 20 Leik 5 40 Maxima Stivsvingel Bornito Ridu Sauesvingel Lillian Quatro 5 10 Engkvein Leikvin 5 5 Nor 5 10 Natur Skygge Plenfrø rep. Torvtak Veiskråning SPIRE Frøblanding Natur er satt sammen av gras og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur. Blandingen setter svært små krav til gjødsling. Den tåler tørkeperioder og kan etablere seg på næringsfattig jord. SPIRE Frøblanding Natur egner seg i hytteområder, veiskråninger og andre ekstensive areal som trenger landskapspleie, men ikke slås som plen. På torvtak bør SPIRE Torvtak fortrekkes. Raigras Bareine 15 Bitez1 Esquire Eurodiamond Sauvignon Vesuvius 15 Markrapp Bariviera 10 Sølvbunke Barcampsia 45 Hvitkløver Rivendel 3 Såmengde (pr. 100 m 2 ) 1,0-1,5 1,2-1,5 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 1,0-1,2 1,0-1,5 FKnr. 0,5 kg eske ,0 kg eske ,0 kg eske SPIRE Plenfrø Reparasjon har stort innslag av raigras og etablerer seg svært raskt. Raigraset har imidlertid begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. Engrapp og rødsvingel gir blandingen god varighet. SPIRE Plenfrø Reparasjon bør ikke velges til nyanlegg av plen. 10,0 kg sekk ,0 kg sekk

8 Frøblandinger til sportsareal og ferdigplenproduksjon Green Krypkvein Tee Tee Rep Grass Fix Iseed Sport rep Fairway Rough Arena Frøblandinger til sportsarealer SPIRE Golf Green er satt sammen av de beste sortene av rødsvingel og engkvein som tåler lav klipping og etablerer seg raskt. Frøblandingen gir et jevnt og fast grasdekke med gode spille- og «putteegenskaper». SPIRE Golf Krypkvein danner et tett ensartet og opprett plantebestand med stor toleranse for lav klippehøyde. Krypkvein har en aggressiv vekstform, og setter store krav til vedlikeholdet for å få et optimalt resultat. SPIRE Golf Krypkvein er et alternativ til SPIRE Golf Green. SPIRE Golf Tee er velegnet til nyanlegg av tee-steder. En stor andel av engrapp sikrer god slitestyrke. Engrapp har evne til å tette igjen skader ved hjelp av underjordiske utløpere. Rødsvingel sikrer god etablering. Til vedlikehold og reparasjon av tee-steder bør SPIRE Tee Reparasjon, SPIRE Sport Reparasjon, Grass Fix Iseed eller spesialblandinger nyttes. SPIRE Golf Fairway er en blanding som kombinerer god slitestyrke med gjenvekstevne og vinterherdighet. Blandingen egner seg både til nyanlegg og vedlikehold av fairwayer. SPIRE Golf Rough er tørketolerant og vinterherdig. Blandingen setter små krav til vedlikehold, lys og vanning. Den etablerer seg på ulike jordarter og bidrar til å stabilisere jordmasser i erosjonsutsatte områder. Frøblandingen egner seg godt til høy rough og danner en naturlig overgang til områdene rundt banen. SPIRE Tee Reparasjon er spesielt satt sammen for reparasjon av tee-steder. Den inneholder 50 % av de beste engrapp-sortene og 50 % av slitesterke raigrassorter. SPIRE Sport Reparasjon er spesielt utviklet til reparasjon av skader på fotballbaner og teesteder. Høyt innhold av raigras sikrer rask etablering, men raigras har begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. SPIRE Arena består hovedsakelig av de mest slitesterke engrappsortene. Blandingen er spesielt utviklet for nyanlegg av fotballbaner og produksjon av ferdiggras. Engrappens underjordiske utløpere binder grasdekket sammen, gir god slitestyrke og sikrer godt skjæreresultat ved ferdigplenproduksjon. Grass Fix Iseed er spesielt egnet til reparasjon av tee-steder. Blandingen består av 50 % frø og 50 % mineraler og næringstoff (N og P). Grass Fix Iseed spirer og etablerer raskt. Art sort Engrapp Compact 20 Conni 15 Julius 25 Limousine Linconchire Miracle 25 Panduro Yvette Rødsvingel Barswing 15 (uten utløpere) Caliope Cassanova 20 Diego 20 Frida Musica 10 Raisa Wilma 20 (korte utløpere) Cezanne (lange utløpere) Frigg 15 Leik 20 Stivsvingel Bornito 20 Sauesvingel Lillian 10 Quatro 10 Engkvein Barking 7,5 Jordvik 7,5 Nor 5 Raigras Bareine Bitez1 30 Esquire 60 Eurodiamond 15 Vesuvius Krypkvein Declaration 35 L Penn G6 35 Såmengde (pr. 100 m 2 ) 2,0-2,5 0,3-0,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,0-1,5 1,2-1-5 FKnr. 5,0 kg sekk ,5 kg sekk ,0 kg sekk ,0 kg sekk

9 Gjødsel Felleskjøpet fører et bredt gjødselsortiment som er godt tilpasset ulike grøntanlegg. Arena miniprillet fastgjødsel med kornstørrelse på 1-2 mm egner seg godt på fotball- og golfbaner. Til parker og fairwayer er Fullgjødsel et godt og rimelig alternativ. Arena og Fullgjødsel er kjemisk blandet slik at alle næringsstoff finnes i alle gjødselkorn, noe som sikrer jamn næringstilførsel. Kristalon krystallinsk gjødsel løses i vann og er velegnet for de som ønsker flytende gjødsel. I kombinasjon med CalsiNit vil Kristalon tilføre den næring som plantene trenger. Varespekteret inneholder også YaraVita spesialprodukter for bladgjødsling med makro- og/eller mikronæring. Arena Green Plus NPK gjødsel med mikronæring til gjødsling av greener og tee-steder. På sandbaserte baner bør den brukes i kombinasjon med mer fosforrike gjødseltyper (f.eks. Arena Høst Extra). Vanlig dosering: 1-3 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling (greener og teesteder). På fotballbaner brukes 3 kg/100 m 2 pr. gjødsling. Gir tilnærmet nøytral effekt på ph. Arena Start NPK gjødsel er særlig egnet på jordbaserte greener, tee-steder og fotballbaner. På sandbaserte baner bør den brukes i kombinasjon med gjødseltyper som er rikere på fosfor og kalium. Vanlig dosering: 0,6-1,5 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling (greener og tee-steder). På fotballbaner brukes 2-4 kg/100 m 2 pr. gjødsling. Gir svak ph-senking. Arena Høst Extra NPK gjødsel med mikronæring til avslutningsgjødsel om høsten eller første gjødsling om våren. Liten nitrogentilførsel og stor kaliumtilførsel styrker grasets overvintringsevne. Vanlig dosering: 1-1,5 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling. Gir ph senking. Fullgjødsel NPK gjødsel med magnesium, kalsium, svovel og bor. Velegnet til fairwayer og parkanlegg. Kornstørrelsen er 3-4 mm. Fullgjødsel micro NPK gjødsel med mikronæring. Velegnet til fairwayer og parkanlegg der det er ekstra behov for mikronæring. Kornstørrelsen er 3-4 mm. Fullgjødsel micro NPK gjødsel med mikronæring. Det lave nitrogeninnholdet og det høye kaliuminnholdet gjør gjødsla velegnet til høstgjødsling av fairwayer og parkanlegg. Gjødsel Kristalon er sammen med Arena Crystal basisen i vårt sortiment for flytende gjødsling av grøntanlegg. I tillegg til nitrogen, fosfor og kalium inneholder Kristalon magnesium, svovel og chelaterte mikronæringsstoff. Kristalon kan kompletteres med CalciNit (N og Ca), Krista-K (N og K), Rexolin Ca10 (Ca) og Tenso Iron (Fe). Arena Crystal NPK-gjødsel med mikronæring som kan brukes som eneste gjødsel til gras der det ikke er behov for kalsiumtilførsel. Krystallinsk gjødsel løses i vann før utsprøyting. Vanlig dosering: 0,15-0,5 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling (greener og tee-steder), ukentlig gjødsling. Kan blandes med Rexolin Ca10 for å sikre kalsiumtilførselen. (0,005-0,015 kg pr. 100 m 2 pr. gang). Kristalon Plus Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som i kombinasjon med CalciNit dekker plantenes næringsbehov. 20 % løslighet, dvs. opptil 20 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. Kristalon Indigo Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som i kombinasjon med CalciNit dekker plantenes næringsbehov. 20 % løslighet, dvs. opptil 20 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. Kristalon Flower Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som kan brukes som eneste gjødsel til gras der det ikke er behov for kalsiumtilførsel. Hvis det er behov for kalsium kan Kristalon Flower blandes med Rexolin Ca10. (0,005-0,015 kg pr. 100 m 2 pr. gang). 20 % løslighet, dvs. opptil 20 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. Kristalon Brown Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som er velegnet til høstgjødsling og første gjødsling om våren. I kombinasjon med CalciNit kan plantenes næringsbehov dekkes gjennom hele sesongen. 12 % løslighet, dvs. opptil 12 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. YaraVita er samlebetegnelse på Yaras bladgjødslingsprodukter. Produktene er flytende og har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. YaraVita Croplift Allsidig krystallinsk NPK-gjødsel med svovel, magnesium og mikronæring. Løses i vann og brukes som bladgjødsling. Dosering: 0,025-0,05 kg pr. 100 m 2. YaraVita Bortrac Flytende borgjødsel. Dosering: ml pr. 100 m 2. YaraVita Zintrac Flytende sinkgjødsel, særlig aktuell ved høy ph i vekstmediet. Dosering: 7-10 ml pr. 100 m 2. YaraVita Mantrac Pro Flytende mangangjødsel, særlig aktuell ved høy ph i vekstmediet. Dosering: 5-20 ml pr. 100 m 2. YaraVita Magtrac Flytende magnesiumgjødsel. Dosering: ml pr. 100 m 2. YaraVita Seniphos Flytende NP-gjødsel med kalsium. Dosering: ml pr. 100 m 2. YaraVita Stopit Flytende kalsiumgjødsel. Dosering: 100 ml pr. 100 m 2. YaraVita Caltrac ZB Flytende kalsiumgjødsel med litt sink og bor. Dosering: 50 ml pr. 100 m 2. Tenso Iron Chelatert jern. Dosering: g pr. 100 m 2 ved behov for bedre farge. Ferromel Lettløslig jernsulfat. Dosering: g pr. 100 m 2 ved behov for bedre farge. Jern kan også virke positivt på overvintring av fairway. Dosering før overvintring: g pr. 100 m 2. Rexolin Ca10 Rexolin Ca10 inneholder 9,7 % kalsium og er fullstendig vannløslig. Rexolin Ca10 er et EDTA chelatert kalsium som er spesielt egnet til blanding med Arena Crystal og Kristalon Flower. Dosering: 0,005-0,015 kg pr. 100 m 2 pr. gang

10 Jordanalyser og rådgivning Optimal næringstilgang er nødvendig for å sikre slitesterkt og tett grasdekke. Næring akkumuleres og fjernes med avklipp. I jorda kan næring bli vasket ut med nedbør og vanningsvann. Næringsstoffene kan også bindes til jordpartiklene og i organisk materiale. Dette er prosesser som reduserer plantenes tilgang på næring. Kjemiske jordanalyser er et viktig hjelpemiddel som gir verdifull informasjon om næringstilgangen. Vi kan utarbeide faglig begrunnede gjødslingsforslag ut fra dine jordanalyseresultat. Næringsmangel En grasplante inneholder % vann og % tørrstoff. Mesteparten av tørrstoffet består av karbon, oksygen og hydrogen som plantene tar opp som karbondioksyd fra lufta eller vann fra jorda. Det er påvist mer enn 40 ulike grunnstoff i planter, men under halvparten har vist seg å være helt nødvendig for at en grasplante skal kunne vokse og utvikle seg normalt. Gjødsel innhold av plantenæringsstoff i prosent Gjødseltype N P K Mg Ca S Fe Mn Zn Cu Mo B Arena Green Plus 10,0 0,8 10,0 0,5 7,7 1,00 0,40 0,16 0,100 0,001 0,06 Arena Crystal 19,0 1,9 15,0 2,3 3,7 0,13 0,05 0,03 0,005 0,005 0,02 Arena Start 22,0 3,0 10,0 4,0 0,02 Arena Høst Extra 6,0 5,2 24,9 2,0 3,0 0,30 0,70 0,10 0,100 0,010 0,05 Fullgjødsel ,6 2,6 14,6 1,5 1,3 3,8 0,02 Fullgjødsel micro 11,8 4,0 17,6 1,6 2,0 9,5 0,30 0,03 0,03 Fullgjødsel micro 6,0 5,0 20,0 3,0 1,4 12,0 0,10 0,25 0,10 0,100 0,05 Kristalon Plus 7,9 3,0 26,5 3,9 5,6 0,20 0,06 0,03 0,004 0,004 0,03 Kristalon Indigo 8,5 4,9 24,7 4,2 5,7 0,18 0,06 0,03 0,004 0,004 0,03 Kristalon Flower 14,0 3,9 21,2 2,0 4,1 0,17 0,06 0,03 0,004 0,004 0,03 Kristalon Brown 3,0 4,8 31,5 2,4 11,0 0,807 0,04 0,03 0,006 0,004 0,03 Nitrogen (N) Nitrogenmangel er karakterisert ved lyse, gulgrønne (klorotiske) blad og dårlig grasvekst. Symptomene viser seg først på de eldste bladene. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt for mangel. Fosfor (P) Eldre blad får først en mørk grønnfarge, som ved vedvarende fosformangel går over i en rødfiolett farge. Underskudd av fosfor gir nedsatt grasvekst med liten bladmasse i forhold til rotmasse. bladkanten og videre mellom bladnervene. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse med lav ph og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt. Svovel (S) Grasplanter som lider av svovelmangel, får bleike grønne til gule blad (midtnerven kan forbli grønn). Symptomene likner nitrogenmangel, men viser seg først på de yngste bladene. De eldste bladene har som regel normal farge. Mangel oppstår oftest på sandholdig jord/vekstmasse med lite innhold av organisk materiale. Intens vanning eller nedbør øker faren for mangel. YaraVita Croplift 20,0 3,5 11,6 1,2 5,0 0,12 0,26 0,14 0,200 0,006 0,04 YaraVita Bortrac 10,90 YaraVita Zintrac 40,00 YaraVita Mantrac Pro 27,40 YaraVita Magtrac 19,9 YaraVita Seniphos 3,0 10,3 3,0 YaraVita Stopit 12,0 YaraVita Caltrac ZB 40,0 3,10 0,30 Tenso Iron 6,00 Ferromel 11,1 19,50 Rexolin Ca10 9,7 Maxicrop no. 1 Triple Seaweed 3,3 0,7 0,9 Calcinit 15,5 19,0 Kalium (K) De eldste grasbladene blir slappe, bladspisser og bladkanter visner og etterhvert gulner bladene mellom bladnervene. Grasveksten svekkes. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt for mangel. Magnesium (Mg) Gulning av de eldste bladene er første synlige tegn på magnesiummangel. Etter hvert blir bladene mer rød-, fiolett- og brunaktige. Bladspisser visner og nekrose oppstår i bladkanter og inne på selve bladet. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt for mangel. Kalsium (Ca) Kalsiummangel viser seg ved at de yngste bladene blir rødbrune langs Jern (Fe) De yngste bladene blir klorotiske mellom bladnervene. Dersom mangelen er sterk, blir også nervene gulgrønne, og hele bladet får tilnærmet hvit farge. Kalkrik jord/vekstmasse med mye organisk materiale er mest utsatt for jernmangel. Mangan (Mn) Yngre blad får klorose mellom bladnervene og til dels visne bladspisser. Kalkrik, sandholdig jord/vekstmasse med høyt jernog/eller fosforinnhold er mest utsatt for manganmangel. Sink (Zn) Sinkmangel fører ofte til klorose med bleikgrønn, gul eller tidvis hvit farge i bladkanten og i bladvevet mellom nervene på de yngste bladene. Bladspisser kan visne. Sinkmangel er særlig knyttet til jord/vekstmasse med høy ph (> 7). Fin jordsøyle Kobber (Cu) Symptomene viser seg ved at yngre blad og bladspisser gulner. Vedvarende kobbermangel gir nekrose over hele bladet. Kalkrik, sandholdig jord/vekstmasse med mye organisk materiale er mest utsatt for kobbermangel. Andre elementer Mangel på molybden (Mo) viser seg først som gulning av de eldste bladene, før nekrotiske flekker dannes i bladkanten. Bladene visner og bøyer seg inn. Bormangel (B) gir rynkete, tjukke og misdannete blad. Mangel på klor (Cl), fører til dårlig saftspenning, og visning er derfor et vanlig tegn på klormangel. De yngste bladene får symptomene på bor- og klormangel først

11 Plantevern Uønsket vegetasjon, skade eller misvekst på fotball-, golf- og andre grasarealer kan ha ulike årsaker. I visse tilfeller er det nødvendig å bruke plantevernmidler for å holde grasdekket i god stand. Felleskjøpet har i sitt produktspekter plantevernmidler som er aktuelle for sports- og rekreasjonsarealer. Bruksområde Preparat Mengde/daa Sprøytetid Merknader Ugras Før etablering Glyfonova Pluss ml På grønt bladverk Mot rotugras Etableringsåret Ariane S ml Gresset skal ikke klippes Spitfire + MCPA 50 ml + 70 ml Ugraset 2-4 blad. 3-5 dager før og etter behandling. Gratil + MCPA 3 g + 50 ml Tidligst 2 mnd. etter Området merkes. Plakat finnes såing på - Planter - Skjemaer Etablert grasdekke MCPA 300 ml Rosett-stadie Greener bør ikke behandles. Spitfire/Tomahawk ml Lysning kan forekomme. Gratil + MCPA 5-6 g ml Området merkes. Plakat finnes Ariane S ml på Starane XL ml - Planter - Skjemaer Preparatomtale Acanto Prima Soppmiddel med to aktive stoff. God effekt på overvintringssopp, samt en del bladflekksjukdommer og stråknekksopper. Granulat. 80 g picoxystrobin Frostfritt P2 Se tilleggsetikett 250 g cyprodinil Unngå sollys Amistar Duo Twin Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Amistar Duo Twin er et systemisk soppmiddel av strobilurintypen. For å redusere faren for resistensoppbygging inneholder middelet triasolet propiconazol i tillegg til azoksystrobin. Amistar Duo Twin har god effekt på overvintringssopp. Siste salgsår g azoksystrobin/l Frostfritt P2A ml/daa 250 g propiconazol/l Buskrabatter og Gallery ml Før frøugraset spirer. Ingen effekt mot rotugras beplantninger Tidlig om våren. og grasarter. Ugras 5-10 cm Skjermet sprøyting Brakking/vegetasjonsfrie Glyfonova Pluss ml På spirt ugras Virker ikke på frø i bakken områder Enkelttrær og Glyfonova Pluss 1 del Glyfonova Pluss Gjennom Unngå sevjeperioden. Best er stubber i 4 deler vann vekstsesongen august til september. Has på snittet innen 1 time etter skjæring Sopp Siste salgsår Bladflekksopper Amistar Duo Twin Se tilleggsetikett Ved/før angrep NGF har Off Labelgodkjenning. Se tilleggsetikett Overvintringssopper Amistar Duo Twin ml I oktober mens det er I områder med mer enn Snømugg Delaro ml vekst i plantene 2 mnd. snødekke Trådkølle Grasknollsopp Acanto Prima Se tilleggsetikett NGF har Off Label-godkjenning Hattsopper, hekseringer o.l. Ingen godkjente midler med virkning Skadedyr Sumi Alpha 30 ml Fritflue, bladlus Fastac ml Ved angrep Ingen effekt på skadedyr i jord og minerfluer Decis 12,5 ml Ariane S Ariane S er et systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. God mot ugras av kurvplantefamilien, korsblomstret ugras, samt frøugras av de fleste arter bortsett fra linbendel og stemor, som Ariane S er svak mot. Ariane S er effektiv mot kløver i grøntanlegg. Ved store doser er Ariane S god mot de fleste rotugras i grøntanlegg. Sprøyt på rosettstadiet. Etter at planter har satt blomsterknopp er virkningen redusert. Graset skal ikke klippes 3-5 dager før og etter sprøyting. Temperaturen skal være over C og det skal ikke være utsikter til nattefrost de nærmeste 3 døgnene. 40 g fluoksypyr Frostfritt A2P ml/daa 20 g klopyralid S&L 200 g MCPA Delaro SC 325 Avgiftsklasse 2 HELSESKADELIG Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg). Inneholder to ulike virkestoff med ulike virkemåte. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering mv. Middelet er godkjent mot overvintringssopp i grøntanlegg. Må ikke brukes nærmere vann enn 10 m. 175 g protiokonazol/l Tørt, kjølig A1P ml/daa 150 g triflosystrobin/l Frostfritt Fritflue og minerfluer Perfektion 80 ml Ved angrep Ingen effekt på skadedyr i jord 20 21

12 Preparatomtale Fastac/Decis Mega Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Insektmiddel av pyretroidtypen med mage- og kontaktvirkning. Middelet har også avskrekkende virkning i 1-4 uker. Hurtig inaktiverende og senere dødelig virkning på de insekter som kommer i kontakt med sprøytevæsken eller behandlede planter. Bindes til plantens vokslag og vaskes derfor ikke av. Virker mot sommerfugllarver, jordflylarver, biller, fritflue, bladminerfluer, teger, møll, sugere, bladlus, mellus og trips. Ingen effekt på jordlevende skadedyr. 50 g alfacypermetrin/l Frostfritt P2A1 40 ml/daa 50 g deltametrin/l 15 ml/daa Preparatomtale Glyfonova Pluss Avgiftsklasse 1 Glyfonova Pluss er et systemisk ugrasmiddel som tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. Glyfonova Pluss virker mot en lang rekke ett- og tofrøbladede ugras, samt lauvkratt. Mot ugras og lauvkratt langs gjerder, husvegger, vei-, åker- og grøftekanter, ved stolper og kummer, på gårdsplasser, industritomter og lignende steder hvor en kan sprøyte uten å skade nytteplanter. Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Middelet brytes raskt ned i jord og er skånsomt ovenfor fisk og vanndyr. 360 g glyfosat/l Frostfritt P2A ml/daa S&L Gallery Avgiftsklasse 3 Gallery er et systemisk jordherbicid som dreper tofrøbladet ugras i spiringsfasen. Middelet har liten eller ingen bladeffekt. God effekt mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermineblom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer. Best effekt om våren når temperaturen er over 5 C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. 500 g isoksaben/l Frostfritt P2A ml/daa S&L Spitfire/Tomahawk Avgiftsklasse 2 IRRITERENDE Spitfire og Tomahawk er et systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladene. Godt middel mot hvitkløver i grøntanlegg. Brukes alene mot høymole og andre syrearter, groblad, løvetann, maurearter, stornesle og kløver. Blanding med MCPA gir tilleggseffekt mot soleiearter. Store doser virker mot lauvkratt, bringebær, geitrams, sneller og vikker i grasmark og langs veier og jernbaner. Temperatur ved sprøyting bør være minst C. Regnfast etter 1 time. 180 g fluroksypyr/l Frostfritt, P2A ml/daa men tåler S&L 5 C Gratil WG 75 Ugrasmiddel i sulfonylureagruppen med bladvirkning til bruk mot frøugras og flerårig ugras. I blanding med MCPA er det meget god effekt mot meldestokk, pengeurt, gjetertaske og andre korsblomstra ugras, klengemaure. God effekt mot balderbrå, då, haremat, tunbalderbrå, vassarve og vindelslirekne. Svak mot stemor og rødtvetann. Mht flerårige arter, se tabell. Tilsett DP-klebemiddel. 750 g amidosulfuron Tørt 2-8 g/daa MCPA 750 Avgiftsklasse 2 Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG MCPA 750 er et systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomstra ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, føllblom, groblad, skogstorknebb, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. 750 g MCPA/l Frostfritt P2A ml/daa Starane XL Avgiftsklasse 2 IRRITERENDE Starane XL er et systemisk bladherbicid til bekjemping av tofrøbladede ugras i gras til grøntanlegg. God virkning mot hvitkløver. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. 2,5 g florasulam/l Frostfritt P2A1 180 ml/daa 100 g fluroksypyr/l Sumi Alpha Se ellers Fastac. HELSESKADELIG 50 g Esfenvalverat Frostfritt P2A1 40 ml/daa Perfektion Avgiftsklasse 3 BRANNFARLIG HELSESKADELIG Systemisk fosformiddel som tas opp gjennom bladverket og transporteres med saftstrømmen i plantene. Virker ved kontakt og innsuging mot de fleste sugende og minérende insekter. Ingen effekt på jordlevende skadedyr. 500 g dimetoat/l Frostfritt P2A1 80 ml/daa 22 23

13 Virkningstabell flerårig ugras MCPA Ariane S Tomahawk/ Spitfire Starane XL Tomahawk/ Spitfire + MCPA Gratil + klebemiddel Ugras 400 ml 500 ml 200 ml 180 ml 150 ml 8 g +200 ml Blåkoll Burot Geitrams Groblad Hestehov Hvitkløver Høymole Krypsoleie Løvetann Marikåpe Maure Mjølke-arter Ryllik Skvallerkål Småsyre Stornesle Tusenfryd Ugrasklokke 4 3 Vassarve Vikke-arter Åkersnelle Veiviseren Ord og uttrykk: Humus Dødt organisk materiale. Jordstruktur Sammensetning og fordeling av partikler/aggregater i jord/vekstmasse. Jordtekstur Den relative prosentandelen av sand, silt og leir i jorda/vekstmassen. Kationombyttingskapasitet (CEC) Den totale mengde kationer (dvs. positivt ladde ioner) som jorda/vekstmassen kan absorbere (uttrykt i me/100 g jord). Klorofyll Grønne, organiske fargestoff som har evne til å ta opp lysenergi og dermed skaffe energi til fotosyntesen. Klorose Klorofyllmangel hos planter. Plantedeler som normalt skulle være grønne, blir gule (bleike). Mat Et «blandingslag» av thatch og mineralmateriale, som utvikles mellom grasstubben og vekstmassens overflate (vanligvis snakker vi om mat der greener/fotballbaner har blitt toppdresset). Nekrose Celler eller deler av plantevev dør, slik at det blir utviklet prikker eller flekker av dødt vev på blad eller andre plantedeler. Rhizomer Underjordiske utløpere (eks. hos engrapp). Stoloner Overjordiske utløpere (eks. hos krypkvein). Thatch/filt Et organisk lag bestående av døde og levende skudd, stengler, og røtter, som utvikles mellom grasstubben og jordas/vekstmassens overflate. Virkningstabell frøugras (etableringsåret) Ariane S Tomahawk/ Spitfire + MCPA Gratil + MCPA Jordherbicid i beplantninger Ugras 250 ml 50 ml+70 ml 3 g+50 ml 75 ml Balderbrå/Tunbalderbrå Då Hvitkløver Korsblomstret ugras Meldestokk Tungras Tunrapp Vassarve Gallery % virkning % virkning % virkning 0-49 % virkning Ukjent virkning Praktiske omregninger: Lengde 1 inch (in) = 2,54 cm 1 foot (ft) = 30,48 cm 1 yard (yd) = 91,44 cm Vekt 1 pound (lb) = 453,6 g 1 ounce (oz) = 28,3495 g Temperatur 0 C = 32 F 0 F = -17,8 C C = ( F 32) x 5/9 Areal 1 ft 2 = 929 cm ft 2 = 92,9 m 2 1 acre = 4050 m 2 1 daa = 1000 m 2 1 hektar = m 2 (10 daa) Volum 1 US gallon = 3,785 l 1 UK gallon = 4,546 l 1 fl oz = 29,57 ml Sammenhenger 1 lbs/1000 ft 2 = 4,9 kg/1000 m 2 1 lb/acre = 0,112 kg/1000 m 2 1 oz/gal = 7,8 ml/l Næringsstoff P 2 O 5 x 0,437 = P K 2 O x 0,830 = K MgO x 0,602 = Mg CaO x 0,715 = Ca 24 25

14 OKTAN Foto: FK Arkiv, Siri Grønnerød, Jan Bryde-Eriksen, Agnar Kvalbein og Jon Atle Repstad Tekst: Jon Atle Repstad og Ole Sigvart Dahlen 3/12 For spørsmål kontakt: Felleskjøpet Agri Fagsjef Grøntanlegg Avd. Holstad Postboks 3344, 1402 Ski Tlf.: Fax: fk-landbruk.no

Grasnøkkel. Innholdsfortegnelse. Grasnøkkel

Grasnøkkel. Innholdsfortegnelse. Grasnøkkel en brukes for å bestemme dyrkede arter og ugrasarter av gras før de skyter. Dette er viktig bl.a fordi våre ugrasmidler virker på et tidlig stadie. Likeledes er det viktig å skille ulike arter i enga for

Detaljer

Gras. Bare de beste sorter, er prøvet og anbefalt til det bruksområde blandingen er laget for.

Gras. Bare de beste sorter, er prøvet og anbefalt til det bruksområde blandingen er laget for. Gras Bare de beste sorter, er prøvet og anbefalt til det bruksområde blandingen er laget for. De rene sortene kjøper vi fra de mest seriøse foredlings- og produksjonsbedrifter. Vil du ha dine kunder tilbake

Detaljer

Naturgress fra vinterskade til spilleflate

Naturgress fra vinterskade til spilleflate Naturgress fra vinterskade til spilleflate Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Bioforsk Et forskningsinstitutt Ca 450 ansatte Spredt over hele Norge Eier: Landbruks- og matdep. Hovedområder: Plantevekst,

Detaljer

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014

YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014. Ole Stampe, 4. februar 2014 YaraVita bladgjødsling Oppdatering og anbefalinger 2014 Ole Stampe, 4. februar 2014 Nøkkeltall Omsetning 2012 NOK 84,5 mrd. Omsetning 2010: NOK 80,3 mrd. Omsetning 2009: NOK 65,3 mrd. Antall ansatte >

Detaljer

(2) Biologien til ulike problemugras ved engfrøavl og muligheter for ikkekjemisk

(2) Biologien til ulike problemugras ved engfrøavl og muligheter for ikkekjemisk Kurs for Buskerud og Vestfold frøavlerlag 29/3-2007 (2) Biologien til ulike problemugras ved engfrøavl og muligheter for ikkekjemisk bekjempelse ved Helge Sjursen, Bioforsk Plantehelse Disposisjon Balderbrå

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe YaraVita Bladgjødsling Norgesfôr - 5. februar 2013 Ole Stampe Årsaker til økende makromikronæringsmangel i jordbruksvekster Genetiske endringer i plantemateriale, sortsutvikling Større avlinger krever

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering

Bedre overvintring i høsthvete. Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete Gjødslingstiltak for god etablering Bedre overvintring i høsthvete God etablering og overvintring i høsthvete er avgjørende for å danne et godt grunnlag for høye avlinger.

Detaljer

Ugrasbekjempelse på golfbaner

Ugrasbekjempelse på golfbaner Definisjon på ugras Ugrasbekjempelse på golfbaner Ugras er uønska vegetasjon Ugras = plante på feil sted Rundt 250 ugrasarter i Norge, derav 10-12 mest vanlige på golfbaner Er dette ugras? Ved ugræs forstår

Detaljer

Gressguiden 2012. Gress til grøntanlegg i Norden

Gressguiden 2012. Gress til grøntanlegg i Norden Gressguiden 2012 Gress til grøntanlegg i Norden Forord Gressguiden 2012 oppsummerer forsøk og erfaringer med gress til grøntanlegg gjennom de siste 30 år. Det meste av materialet er hentet fra testing

Detaljer

Grasarter- og sorter til golfgreener

Grasarter- og sorter til golfgreener Vol.1 Nr.2 200 www.bioforsk.no Pop Å Pop Å TruePutt CISAC1 Bardot Avalon KvAt 9 Spire Golf Green (Border plots) TruePutt Forsøksgreenen på Apelsvoll i oktober 200. ske sorter/foredlingslinjer mister farge

Detaljer

Nytt fra forskningen. NGF s anleggsseminar 20.nov. 2009. Trygve S. Aamlid, Bioforsk, Norge

Nytt fra forskningen. NGF s anleggsseminar 20.nov. 2009. Trygve S. Aamlid, Bioforsk, Norge Nytt fra forskningen NGF s anleggsseminar 20.nov. 2009 Trygve S. Aamlid, Bioforsk, Norge Ca 1 mill NOK fra Norges forskingsråd ( matched funding ) 2008: Ca 1.4 mill NOK. (Om lag halvparten av STERFs prosjekter

Detaljer

Skjøtsel av gras i grøntanlegg

Skjøtsel av gras i grøntanlegg Skjøtsel av gras i grøntanlegg Morten Eirik Engelsjord Anleggsgartnerdagene i Ulvik, 15. og 16. februar 2012 Skjøtselsrutiner Et sterkt og sunt plantedekke påvirkes av: Klipping Trafikk Drenering Vanning

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Drammen golfbane. Rapport med anbefaling etter befaring november 2015

Drammen golfbane. Rapport med anbefaling etter befaring november 2015 Drammen golfbane Rapport med anbefaling etter befaring november 2015 Agnar Kvalbein, NIBIO Landvik, 3.desember 2015 1 Forord Denne teksten ble bestilt 26.november av Kristoffer Steen i samråd med Per Knutsen.

Detaljer

Grunnleggende om gressplanter

Grunnleggende om gressplanter Parkdrift miljø- og klimavennlig? Oslo 21.januar 2010 Kompetent plenskjøtsel er god økonomi Agnar Kvalbein Norwegian Turfgrass Research Group agnar.kvalbein@bioforsk.no Grunnleggende om gressplanter En

Detaljer

Gressguiden 2015. Gress til grøntanlegg i Norden

Gressguiden 2015. Gress til grøntanlegg i Norden Gressguiden 2015 Gress til grøntanlegg i Norden Forord Basert på mer enn 30 års utprøving av gressarter og -sorter ble STERFs gressguide Gress til grøntanlegg i Norden utgitt for første gang i september

Detaljer

Ugras og plantesykdommer på golfbanen

Ugras og plantesykdommer på golfbanen Ugras og plantesykdommer på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein, Tanja Espevig og Trygve S Aamlid, Bioforsk Det er mange organismer som vil livnære seg i

Detaljer

Valg av gress til golfbaner

Valg av gress til golfbaner Valg av gress til golfbaner Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein og Trygve S Aamlid Bioforsk Turfgrass Research Group Det er mange valg som må gjøres når en golfbane

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler,

Detaljer

Hvor mye vann bruker graset?

Hvor mye vann bruker graset? Nytt fra STERFs vanningsprosjekt Hvor mye vann bruker graset? Av Trygve S. Aamlid, Agnar Kvalbein og Trond Pettersen, Bioforsk Turfgrass Research Group Det nordiske forskingsprosjektet Fordamping og underskuddsvanning

Detaljer

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

Reetablering af greener efter vinterskader

Reetablering af greener efter vinterskader Reetablering af greener efter vinterskader DGA kursuke, Fjerritslev, 10.november 2010 Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Typisk green i Oslo-området midt i april. Poa annua er død og litt krypende

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

Dyrkingsveiledning April 2011. Frøavl av strandrør. Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik

Dyrkingsveiledning April 2011. Frøavl av strandrør. Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Dyrkingsveiledning April 2011 Frøavl av strandrør Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Dyrkingskalender, frøavl av strandrør Gjenleggsåret Tidspunkt Vår / forsommer Innen 1.juli Strandrør 2 blad, ca 3-4

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002

Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002 Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002 Totalsammendrag for hele forsøksperioden Bjørn Molteberg og Frank Enger Grønn kunnskap Vol. 7 Nr. 13 2003 Grønn kunnskap utgis av:

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

Strategi mot Poa annua på golfbaner

Strategi mot Poa annua på golfbaner Bioforsk Turfgrass Research Group Strategi mot Poa annua på golfbaner DGA s konferanse 10.nov. 2010 Trygve S. Aamlid Andre enheter med i enkelte prosjekter Bjørn Molteberg Apelsvoll Agnar Kvalbein Tanja

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk. Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk. Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk perspektiv Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU FAGUS Vinterkonferanse 12. februar 2015 En måte å vurdere hva som er god dyrkingsjord:

Detaljer

- Gjødsling om høsten gir bedre overvintring

- Gjødsling om høsten gir bedre overvintring - Gjødsling om høsten gir bedre overvintring Resultater fra forsøk NGF anleggseminar 1.mars 2011 Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Litt forvirrende resultater om gjødsling Sen høstgjødsling: Definisjon:

Detaljer

Nyanlegg og stell av plen

Nyanlegg og stell av plen Nyanlegg og stell av plen Råd og vink til interesserte hageeiere Av Innhold NYANLEGG AV PLEN. 2 Forarbeid. 2 Rydding av arealet.. 2 Planering av undergrunnen. 2 Matjorda. 4 Jordforbedring 4 Gjødsling ved

Detaljer

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Darko Kosoderc +46-76-881 32 80 dkosoderc@dow.com www.dowagro.se Alle skal ha tilgang til mat - en global utfordring Världspopulation (mrd)

Detaljer

7. Effekter av redusert jordarbeiding

7. Effekter av redusert jordarbeiding 7. Effekter av redusert jordarbeiding 7.1 Jordarbeiding, ugras i korn og bruk av ugrasmidler 7.1.1 Virkning av jordarbeiding på ulike ugrasgrupper og plantedeler Ugrasartene deles ofte inn i biologiske

Detaljer

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr.

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. 2010 kg ts/daa Tidlig førsteslått gir mye gjenvekst! 1400 Løken, felt 1, middel

Detaljer

Dyrkingsveiledning April 2013. Frøavl av timotei. Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik

Dyrkingsveiledning April 2013. Frøavl av timotei. Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Dyrkingsveiledning April 2013 Frøavl av timotei Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Dyrkingskalender, frøavl av timotei Gjenleggsåret Tidspunkt 1. Med dekkvekst Våronn Ugraset 2-4 blad Tiltak Gjenlegg

Detaljer

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS.

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS. Page 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse KLIMAETS PÅVIRKNING Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp,

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB.

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Innhold Grasprognose for 2. slått Sauer på beite Gjødsling til 3. slått Gjenlegg ettersommer og høst Ugrassprøyting

Detaljer

Produktkatalog. Når kvalitet teller. 5. utgave. Kvalitetsprodukter fra

Produktkatalog. Når kvalitet teller. 5. utgave. Kvalitetsprodukter fra Produktkatalog 5. utgave Når kvalitet teller Kvalitetsprodukter fra Høsting av torv. Nittedal Torvindustri A.S ble etablert i 1948 og har i dag produksjon, lager og administrasjon på Bjørkåsen, 2266 Arneberg.

Detaljer

Vinterhærdning og gødning

Vinterhærdning og gødning Vinterhærdning og gødning DGA kursuke, Fjerritslev, 10.november 2010 Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Fortolking av tittelen Ikke alt om vinterherding og gjødsling, men Om bruk av gjødsel om høsten

Detaljer

Trenger vi norske grassorter til grøntanlegg og kan vi i så fall frøavle dem på en lønnsom måte?

Trenger vi norske grassorter til grøntanlegg og kan vi i så fall frøavle dem på en lønnsom måte? T. S. Aamlid / Grønn kunnskap 9 (2) 309 Trenger vi norske grassorter til grøntanlegg og kan vi i så fall frøavle dem på en lønnsom måte? Trygve S. Aamlid / trygve.aamlid@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

TORVTAK. Fakta og gode råd

TORVTAK. Fakta og gode råd TORVTAK Fakta og gode råd 1 Velkommen! Alt du trenger for et grønt tak Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal realiseres, så har

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Granstar Power Ugrasmiddel

Granstar Power Ugrasmiddel 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Nettoinnhold: Reg. Nr. 2010. 31 Avgiftsklasse 2 Tilvirker: DuPont International Operations Sàrl. P.O. Box 50 2, Chemin

Detaljer

Tørrflekksjuke forårsaket av sopper?

Tørrflekksjuke forårsaket av sopper? 326 R. Nærstad & A. Hermansen / Grønn kunnskap 8 (2) Tørrflekksjuke forårsaket av sopper? Ragnhild Nærstad / ragnhild.naerstad@planteforsk.no Arne Hermansen / arne.hermansen@planteforsk.no Planteforsk

Detaljer

Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5

Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 Versjon 2012 Foto: Jostein Frydenlund Krav til innmarksbeite Det er mange krav til innmarksbeite i AR5. Disse er beskrevet i Veileder for klassifisering

Detaljer

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg.

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer;

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Muligheter for. hundekvein. på golfgreener i Norden

Muligheter for. hundekvein. på golfgreener i Norden Muligheter for hundekvein på golfgreener i Norden Bilde 1. Bladene og plantene til hundekvein. Foto: Agnar Kvalbein. HUNDEKVEIN Botaniske opplysninger og bruksområde Hundekvein (Agrostis canina L.) er

Detaljer

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010 Jordprøvetaking, ph og kalking Professor Tore Krogstad, Inst. for plante- og miljøvitenskap, UMB Innlegg på Gartnerdagene på gg p g p Gjennestad 28. oktober 2010 Temaer som tas opp Uttak av jordprøver.

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

Kulturgras og beitetålende urter. Beiteflora til hjelp for klassifisering av innmarksbeite i AR5

Kulturgras og beitetålende urter. Beiteflora til hjelp for klassifisering av innmarksbeite i AR5 Kulturgras og beitetålende urter Beiteflora til hjelp for klassifisering av innmarksbeite i AR5 Versjon 1.0, 24.05.11 Foto: Jostein Frydenlund Krav til innmarksbeite Det er mange krav til innmarksbeite

Detaljer

Den norske krypkveinsorten Nordlys

Den norske krypkveinsorten Nordlys Den norske krypkveinsorten Av Bjørn Molteberg og Trygve S. Aamlid, Bioforsk og Arne Tronsmo, UMB. Krypkveinsorten er sterk mot is- og soppskade og svært tett. Tettheten i green kan sammenlignes med hundekvein.

Detaljer

FORUM - GRØNT TAK 01.02.2012

FORUM - GRØNT TAK 01.02.2012 FORUM - GRØNT TAK 01.02.2012 INTENSJON Målet er å lage et grønt tak bestående av arter som trives under de forutsetningene som finnes på taket. Samtidig skal det gi et frodig inntrykk og ta seg godt ut

Detaljer

Gjødsling og vanning på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund

Gjødsling og vanning på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Gjødsling og vanning på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein og Trygve S Aamlid Bioforsk Turfgrass Research Group Sterke virkemidler Både gjødsel og vann

Detaljer

Salttoleranse hos gras i etableringsfasen

Salttoleranse hos gras i etableringsfasen Salttoleranse hos gras i etableringsfasen Trygve S. Aamlid og Hans Martin Hanslin, Bioforsk, Norge Gras er mest utsatt for saltskader i spire- og etableringsfasen. Forsking utført av Bioforsk i samarbeid

Detaljer

Frøavl av sauesvingel (Festuca ovina)

Frøavl av sauesvingel (Festuca ovina) Dyrkingsveiledning Mars 2015 Frøavl av sauesvingel (Festuca ovina) Trygve S. Aamlid, Bioforsk Landvik Dyrkingskalender, frøavl av sauesvingel Gjenleggsåret Tidspunkt Tidlig vår Når ugras har spirt Ca ei

Detaljer

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler.

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr.183 2013 Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Redaktør Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Forord Forsøksresultatene som presenteres i denne

Detaljer

Felleskjøpet har. det du trenger! Felleskjøpet har produktene. og kompetansen! Riktig gjødsling er avgjørende. for et godt resultat.

Felleskjøpet har. det du trenger! Felleskjøpet har produktene. og kompetansen! Riktig gjødsling er avgjørende. for et godt resultat. 2015-2016 Riktig gjødsling er avgjørende Felleskjøpet har for et godt resultat. det du trenger! Felleskjøpet har produktene Gjødsel 2013-2014 og kompetansen! Gjødsel i Felleskjøpet! Felleskjøpet er størst

Detaljer

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner,

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, 3 liter Tiakloprid Oljebasert dispersjon Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål. = Reg. varemerke for Ristes kraftig

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær Bærdag på Kvithamar Torsdag 8. april 2010 Ugrasbekjemping i jordbær og bringebær Jan Netland Sommerettårige ugras Spirer fra frø om våren (eks. meldestokk) Planten lever bare en sommer og dør Ofte rikelig

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Grasets vekstfaktorer Lys CO 2 Temperatur Vann Nitrogen Andre næringsstoff

Grasets vekstfaktorer Lys CO 2 Temperatur Vann Nitrogen Andre næringsstoff Vatten som vekstfaktor och foreløpige resulatat fra STERFs vatningsprosjekt SLU, Alnarp, 1.feb 1 Trygve S. Aamlid Grasets vekstfaktorer Lys CO Temperatur Vann Nitrogen Andre næringsstoff Friske blad av

Detaljer

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122

600 g NO05446405H. Reg.nr. 2006.20.14. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO05446405H 297x150 mm 4942d 34-4322/2122 Back Page 600 g Mot ugras i hvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre! Sammensetning: Mesosulfuron...30 g/kg Jodsulfuron...6 g/kg Mefenpyrdietyl...90 g/kg Mesosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig

Detaljer

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN 3352. Front Page NO80481934B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN 3352. Front Page NO80481934B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for Front Page ADVARSEL Farlig ved innånding og svelging. Irriterer øynene og huden. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

Bekjempelse av kanadagullris Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av kanadagullris Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av kanadagullris Av Inger Sundheim Fløistad Kanadagullris, Solidago canadensis, er en flerårig plante som er i rask spredning, særlig langs veier, jernbane og på andre arealer som ikke skjøttes

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 135 Åkerbønner Foto: Unni Abrahamsen 136 John Ingar Øverland & Unni Abrahamsen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter av åkerbønner John Ingar Øverland 1 & Unni

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

BESKRIVELSE AV ALGER

BESKRIVELSE AV ALGER BESKRIVELSE AV ALGER Brunalger Sauetang vokser ved flomålet øverst i fjæresonen. Den kommer under vann bare noen få timer hvert døgn og er derfor svært motstandsdyktig mot uttørking (figur til høyre).

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV FORSØK I ENGFRØAVL

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV FORSØK I ENGFRØAVL RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV FORSØK I ENGFRØAVL REDAKTØRER: Trygve S. Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Utarbeidet 19.09.95. Revidert 12.2. 2001 og 13.3. 2009. 1. INNLEDNING... 1 2.

Detaljer

Jordbruksfrø 2013. 2390 Moelv Tlf. 62 35 15 00 post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no. et selskap i Norgesfôrkjeden BONDENS TRYGGE VALG

Jordbruksfrø 2013. 2390 Moelv Tlf. 62 35 15 00 post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no. et selskap i Norgesfôrkjeden BONDENS TRYGGE VALG Jordbruksfrø 2013 2390 Moelv Tlf. 62 35 15 00 post@strandunikorn.no www.strandunikorn.no BONDENS TRYGGE VALG et selskap i Norgesfôrkjeden 7 Jordbruksfrø til alle formål! Rikelige mengder med grovfôr av

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009 Innhold Vinterskader Husdyrgjødsel om våren Analyse av husdyrgjødsel Spredetid for mineralgjødsel til eng Husk

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978

Nettoinnhold: 1 L L1005681 NORW/12S PPE 4046978 LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL) L1005681 NORW/12S PPE 4046978 Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg,

Detaljer

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri

Opptak og transport av vann og næring. Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Opptak og transport av vann og næring Jon Atle Repstad Produktsjef Felleskjøpet Agri Disposisjon Atomer Molekyler Kjemiske bindinger Opptak og transport av vann Opptak av næring Hydrogen og oksygen atom

Detaljer

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Optimalt beite til sau Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Planlegg lammingstid og innmarksbeite ut fra tilveksten på utmarksbeite 1. Når skal første pulje leveres til slakt? 2. Hva er vanlig beitesleppdato?

Detaljer

Dyrkingsveiledning Mars 2015. Frøavl av engrapp. Trygve S. Aamlid, Bioforsk Landvik

Dyrkingsveiledning Mars 2015. Frøavl av engrapp. Trygve S. Aamlid, Bioforsk Landvik Dyrkingsveiledning Mars 2015 Frøavl av engrapp Trygve S. Aamlid, Bioforsk Landvik 1 Dyrkingskalender, frøavl av engrapp Gjenleggsåret Tidlig våronn Når ugraset har spirt Ca. ei uke før såing Innen 20.juni

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

Bekjempelse av burot Av Benedikte Watne Oliver, Inger Sundheim Fløistad og Kirsten Semb Tørresen

Bekjempelse av burot Av Benedikte Watne Oliver, Inger Sundheim Fløistad og Kirsten Semb Tørresen Bekjempelse av burot Av Benedikte Watne Oliver, Inger Sundheim Fløistad og Kirsten Semb Tørresen Burot Artemisia vulgaris er en plante i spredning, den utgjør et allergiproblem for mange pollenallergikere,

Detaljer

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning:

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Focus Ultra Sykloksydim emulsjon Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Sykloksydim 100 g/i Tunge aromatiske hydrokarboner 450 g/i

Detaljer

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre!

UN 3082. 1 liter. Back Page Front cover. Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Back Page Front cover 1 liter Amidosulfuron og Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Sekator OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Detaljer

Superex. Superex gjødsel er sterkt konsentrert og gir lave ledetall, hvilket betyr mer næring ved lavt Lt.

Superex. Superex gjødsel er sterkt konsentrert og gir lave ledetall, hvilket betyr mer næring ved lavt Lt. 27 Superex Superex er et varemerke for vannoppløselige gjødselmidler, som inneholder Nitrat-Fosfor-Kalium- og Magnesium samt mikronæring. De fleste mikronæringsemner er i chelatform. Gjødselen inneholder

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

Jordbruksfrø 2016. Foto: Cathrine Dokken

Jordbruksfrø 2016. Foto: Cathrine Dokken www.strandunikorn.no Jordbruksfrø 2016 Foto: Cathrine Dokken Jordbruksfrø til alle formål! Rikelige mengder med grovfôr av god kvalitet er avgjørende faktor i husdyrholdet i Norge. Flere forhold har betydning

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 163 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 164 Havstad, L.T. et al./ Bioforsk FOKUS 7 (1) Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

CTRF. Gressarter og sorter for tøft vinterklima. Introduksjon. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival

CTRF. Gressarter og sorter for tøft vinterklima. Introduksjon. Sammanfattning. Handbook turf grass winter survival Handbook turf grass winter survival Gressarter og sorter for tøft vinterklima Introduksjon Dette fakta-arket skal hjelpe deg å velge de beste artene og sortene når du skal etablere eller re-etablere golfbaner

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

Skadegjørere i økologisk korndyrking. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@nlr.no

Skadegjørere i økologisk korndyrking. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@nlr.no Skadegjørere i økologisk korndyrking Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@nlr.no Skadedyr Fritflue Bladminerflue Havrebladlus Kornbladlus Nematoder Trips, snegler, kornbladbille Sykdommer

Detaljer

Ugras kan inneholde verdifull næring, men avlingspotensialet er for lavt. Vi kan tåle noe krydder i enga?

Ugras kan inneholde verdifull næring, men avlingspotensialet er for lavt. Vi kan tåle noe krydder i enga? Mineraler g prtein energi i gras / ugras Tall fra vestlandet ca 1960 (sein slått) Ugras kan innehlde verdifull næring, men avlingsptensialet er fr lavt. Vi kan tåle ne krydder i enga? Kartlegg behva fr

Detaljer

Ugras når agronomien svikter

Ugras når agronomien svikter Ugras når agronomien svikter Marit Jørgensen og Kirsten Tørresen, Bioforsk Hurtigruteseminar 27.11.2013 Ugras uønska arter pga. redusert kvalitet smakelighet avling giftighet problem med konservering Foto:

Detaljer

Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn

Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn 100 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn Kirsten Semb Tørresen 1) / kirsten.torresen@planteforsk.no

Detaljer

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kort innføring i fosforets jordkjemi Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Mikro Makro Næringsstoffer nødvendig for plantevekst Plantene tar opp viktige næringsstoffer hovedsakelig

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER Plantevern SPRØYTEPLANER 237 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST * 2) 0,08-0,1 tabl. 0,08 tabl. Ally i havre. Ally Class 3-4 g

Detaljer