Grøntanlegg Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen"

Transkript

1 Grøntanlegg 2012 Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

2 Felleskjøpet Agri har et bredt utvalg av produkter til grøntanlegg som presenteres i katalogen GRØNTANLEGG I frøblandingene fra Felleskjøpet finner du frøsorter som er tilpasset norske forhold. Gjennom samarbeid med Bioforsk og Norwegian Greenkeepers Association har vi funnet fram til frøblandinger som dekker de fleste bruksområder over hele landet. Felleskjøpet har kontakt med de ledende frøfirmaene i Europa og Nord-Amerika uten at vi har bundet oss til én leverandør. Vi har dermed muligheten til å velge de beste sortene fra ulike leverandører. Felleskjøpet har også egen produksjon av hardføre norske sorter hos våre dyktige frøavlere. Til grøntanlegg har vi både granulerte og flytende gjødselprodukter som dekker plantenes behov for næring. Plantevernmidlene presenteres mot slutten av katalogen; blant annet med sprøyteplaner og virkningstabeller. Ta kontakt for en hyggelig grøntfagprat. Felleskjøpet Agri Jon Atle Repstad Leveringsbetingelser Frøet grunnlaget for vakre og slitesterke gressplener Frøblandingene som såes på ulike areal inneholder frø av svært ulik størrelse. Dette har betydning for hvor dypt frøblandingen bør såes, hvor mye frø som bør benyttes pr. arealenhet og hvilket etableringsresultat som kan forventes. Frøblandinger som inneholder mye engrapp (f.eks. SPIRE Arena) må såes grunnere og med mindre mengde enn blandinger som inneholder en betydelig andel med flerårig raigras (f.eks. SPIRE Sport Reparasjon). Et stort frø (flerårig raigras) har større livskraft og bedre etableringsmulighet enn et lite frø (engrapp). Art 1000-frøvekt Antall frø Etablerings-% Såmengde (kg pr. 100 m 2 ) Engrapp 0,2-0,3 g 3-5 mill ,8-1,0 Markrapp ca. 0,3 g ca. 3,0 mill ,8-1,0 Rødsvingel 1,0-1,6 g 0,6-1,0 mill ,5-2,0 Stivsvingel ca. 1,0 g ca. 1,0 mill ,5-2,0 Engkvein 0,07-0,09 g mill ,3-0,5 Krypkvein 0,07-0,09 g mill. ca. 10 0,3-0,5 Hundekvein ca. 0,07 g ca. 15 mill. ca. 10 0,2-0,4 Flerårig raigras ca. 2,0 g ca. 0,5 mill ,5-3,5 I SPIRE Golf Green finner vi følgende sammenheng mellom vektandel (%) og frøandel (%): Art Antall frø/kg Vektandel, % Antall frø/kg Frøandel, % (art) (blanding) (blanding) (blanding) Rødsvingel Engkvein Betalingsvilkår: Netto pr. 15 dager eller kontant pr. autogiro med 1 % kontantrabatt. Emballasje: Avgifter: Garantier: Reklamasjon: Retur: Varen er pakket brutto for netto i ulike størrelser avhengig av art m.m. Lisensavgift/royalty (2,00-9,00 kr/kg) er inkludert i prisen. Omsetning av såfrø kommer inn under Matloven av med Forskrifter om såvare av med senere endringer. For såfrø gjelder spireanalyse fram til siste salgsdato, som er angitt på pakningen. Felleskjøpet er ansvarlig for at pakningen inneholder det som merkingen viser. Reklamasjon over vekt, kolliantall og liknende må skje ved mottak av varen. Dersom kjøper senere mener å ha mottatt feil vare, eller vare som ikke er i henhold til merking, må kjøper føre bevis for det. Det bør derfor alltid tas vare på merking og frørest. Såfrø tas ikke i retur. Rødsvingel (0,3 g) Engkvein (0,3 g) 2 3

3 Grasnøkkel Grasnøkkelen brukes for å bestemme dyrkede arter og ugrasarter av gras før de skyter. Dette er viktig bl.a. fordi våre ugrasmidler virker på et tidlig stadie. Utgangspunktet for nøkkelen er Gräsnyckeln utgitt av Bayer CropScience Kilder Bayer CropScience: Gräsnycklen Grønnerød Bjørn Våre viktigste grasarter i eng, beite og plener. Øvelseshefte. NLH. Grønnerød Bjørn 1986 Grasarter. Eng-og beitedyrking. NLH. Den virtuela floran. Lid, Johannes Norsk, svensk finsk Flora Repstad, Jon Atle m.fl Jordbruksvekster og plengras, Felleskjøpet Ciba-Geigy, Grass weeds, Illustrasjoner bladfaks, strandrør, hønsehirse og knereverumpe; Jørgen Rogne. Rettighetsinnehaver: Felleskjøpet Agri. Slik bruker du nøkkelen Se på de første sidene slik at du kan de ulike kjennetegnene og navn og uttrykk på grasplantens karaktertrekk. Start så med å avgjøre om bladene er sammenrullet eller brettet i skuddet. Deretter følger du de ulike trinnene i flytskjemaet. Når du er kommet fram til en art slår du opp på arten på sidehenvisningen. Der sjekker du mer inngående om det er samsvar med det du har kommet fram til. Grøntanleggsgrasene har fått en mørkere bakgrunnsfarge. Morfologiske karakterer Bladplate Bladslire Underjordiske utløpere Rhizomer, f.eks kveke Overjordiske utløpere Stolon, f. eks krypkvein Bladplate Slirehinne Bladører Bladslire Bladet sammenrullet i skuddet (Knoppleiet) Bladet sammenbrettet i skuddet (Knoppleiet) Småaks Aksgras (Raigras, kveke, rug, hvete, bygg) Innhold Bladfaks... Z Bygg... AC Engkvein... M Englodnegras...U Engrapp...G Engreverumpe...S Engsvingel... I Flerårig raigras...c Floghavre...Y Gulaks... L Havre...AE Hestehavre...Q Hundegras...H Hvete...AB Hønsehirse...Ø Italiensk raigras... J Kamgras...D Knereverumpe...Å Krypkvein...O Kveke...K Lodnegras... X Markrapp... F Rug... AD Rødsvingel...A Sandfaks...W Storkvein...N Strandrør...Æ Sølvbunke...B Timotei...P Tunrapp... E Åkerfaks... V Åkerkvein... T Åkerreverumpe...R Bladspiss båtformet på rapparter Bladribber Ingen bladribber Lyse striper parallelt med midtnerve Duskgras (Timotei, knereverumpe, engreverumpe og åkerreverumpe) Toppgras. Småaks i enden av greiner som kan være mer eller mindre greinet. (Rapp, hundegras, svingel, bladfaks, kvein, havre m.fl.) Småaks med 8 blomsteranlegg 4 5

4 Flytskjema, grasarter Rødsvingel Festuca rubra Rödsvingel A Sølvbunke Deschampsia caespitosa Tuvtåtel B Flerårig raigras C Lolium perenne Rajgräs Kamgras Cynosurus cristatus Kamäxing D Tunrapp Poa annua Vitgröe E Rødvingel Elb-bunke Rajgræs alm. Kamgræs alm. Enårig rapgræs Nye blad Med/uten utløpere trådformet Rødsvingel A Red fescue Tufted Hair Grass Perennial Ryegrass Crested dogstail grass Annual bluegrass Bladet brettet i skuddet Blad under utvikling flatt Tydelige ribber Ingen eller svake ribber Meget stive og rette blad Glatte blad 2 lyse striper langs midtnerve Ingen lyse striper Blank underside Mjuke blad og småbladører Stive blad, ingen bladører Båtformet bladspiss Tydelig kjøl Bladene ru langs hele kanten Ytterste 1/3 ru Sølvbunke B Flerårig raigras C Kamgras D Rapparter E, F, G Hundegras H Engsvingel I Italiensk raigras J Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Bladslire: Bladplate: Blomsterstilling: Meget kort, butt, 0,2-0,5 mm Avrundet, eller tverr. Brettet Tykk bladslire, eldre bladslirer kan være både åpne og ikke åpne. Svak behåring. Nedre bladslirer mørke til rødfargede. Glatte, trådformede, lange og bueformede. Toppgras åpen, har dobbel til flerdobbel greinet topp, med 4-10 blomstrende rødlige/fiolette småaks med korte snerp. Lang opp til 15 mm. Spiss Brettet Åpen, rund ofte svakt kjølformet. Glatt oventil. Mørke grønne, lange, meget stive blad. Riflet og sterkt rue på oversiden. Glinsende blank på undersiden. Greinet åpen topp med 2 (3) blomstrede småaks. Korte og ikke synlige snerp. Kort (0,5-2 mm). Avrundet eller rett avskåret Mer eller mindre tydlige. Sammenbrettet Nedre del av sliren er rødaktig. Lange, noe avsmalnende med tydelige ribber på oversiden. Uten hår. Blank glinsende underside med tydelig kjøl. Aksgras med 6-10 småaks, sammentrykte, tverrstilte, uten snerp. Slirehinne: Kort, butt opptil 1,5 mm Sammenbrettet Åpen, rund, glatt. Eldre bladslirer gule. Mørk grønne, stive og smale bladplater uten hår. Ru i kanten. Ribber på oversiden. Undersiden glatt og blank med kjøl. Smalt 5 cm ensidig aks med såakspar i to tette rekker. Korte agn. Grågrønne eller gråfiolette småaks. Lang avrundet, men også tilspisset. Svakt sagtannet. Sammenbrettet Glatt Flate, mer eller mindre avsmalende med klar kjølformet spiss. Ofte med tverrynker. Smal eller åpen langgreinet topp med alle greiner til en side. Smale ytteragn ca. 2 mm. Bladet rullet i skuddet Med bladører Med utløpere Matt underside Har utløpere utløpere Kveke K Gulaks L Kveinarter M, N, O, T Beskrivelse: Bruk: Mattedannende flerårig gras med krypende utløpere eller uten skudd. Dyrket. Trådformede blader. Plengras, natureng. Markrapp Poa trivialis Kärrgrøe F Flerårig tuedannende gras med opprette lange strå. Vokser på beiter, grøftekanter, skogsmark og i fjellet. Ugras i lavlandet, mens den er mindre trevlerik og har beiteverdi i fjellet. Skyggetålende plengras. Ugras i eng og beite Engrapp Poa pratensis Ängsgröe G Ugreinet noe knebøyd strå. Mørk grønn. Flerårig svakt tuedannende. Ingen/korte underjordiske utløpere. Hundegras Dactylis glomerata H Kort opprett stivt strå. Svakt tuedannende. På beiter og eng. Eng, beite, plengras. Ugras. Ugras. Hundäxing Engsvingel Festuca pratensis Ängsvingel I Småtuet gras som kan blomstre hele sesongen. Ettårig og flerårige former. Flerårige har overjordiske utløpere. Trevlerot. Italiensk raigras J Lolium multiflorum Italiensk rajgräs Uten bladører Uten utløpere Rotslående knebøyde stengler Ikke hår på blad Blågrønne matte blad Utydelige ribber Tydelige ribber W merke på blad Tverr forbindelse mellom nerver Tydelig kjøl Utydelig kjøl Bladfaks Z Strandrør Æ Knereverumpe Å Timotei P Hestehavre Q Åkerreverumpe R Engreverumpe S Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Bladslire: Bladplate: Almindelig Rapgræs Rough-stalk bluegrass Lang og spiss 4-10 mm Sammenbrettet Sammentrykt, ru bladslire med kjøl. Gulgrønn til fiolett jevnt tilspisset med båtformet spiss. Blank under side med kjøl. Dobbeltstripe langs hele bladplaten. Lange slappe blad. Kort avrundet 1-3 mm Brettet Engrapgræs Kentucky bluegrass Glatt med svak kjøl. Sammentrykt (Nederst). Flat med jevnbrede blad med en tydelig båtbaug mot enden. Blank glatt underside med kjøl. Dobbeltstripe i hele bladplaten. Ikke ribber. Litt ru overflate. Hundegræs Cocksfoot Meget lang opptil 12 mm ofte tilspisset. Sammenbrettet Åpen, (bare delvis åpen på unge blad) ru. Matte grågrønne, brede blad med kraftig kjøl. Ru mot spissen og kantene. Engsvingel Meadow Fescue Kort, ca. 1 mm. Avskåret (Tverr) Små, men tydelige, uten hår Rund, glatt åpen med overbrettede hinneaktige kanter Lys grønne uten hår. Tydelige riller på oversiden, ru på kanten. Glinsende blank undersiden. Italiensk rajgræs Italian ryegrass Kort ca. 2 mm. Avskåret (Tverr) Store, relativt smale og omsl. Glatt, mer eller mindre åpen. Normalt ikke hår. Mørk grønn, mjuke. Flate med tydelige ribber på oversiden. Undersiden er blank, glinsende med kjøl. Ru på ytterste del av bladkanten. Hårete blad Hele planten lodden Hele planten hårete Englodnegras U Faksarter V, W, X Blomsterstilling: Åpen, tett topp, ofte med svakt fiolette småaks uten snerp. Åpent aks med få grener. 3-5 blomster pr. aks. Fiolette småaks uten snerp. Ensidig topp med tette hoper av småaks på greiner. Lys grønn til fiolett topp med parvise grener. Hengende smal topp. Kort snerp. Aksgras med 10 eller flere småaks med snerp. Kantstilte mot aksen. Nedre kant hårete slirehinne (Kan være hår) Floghavre Hønsehirse Y Ø Beskrivelse: Bruk: Svakt tuedannende. Overjordiske stengelutløpere. På fuktige plasser, næringsrik jord. Ugras. Ugras i eng, beite. Skyggetålende plengras. Svakt tuedannende gras med underjordiske utløpere. På dyrket mark, beiter og veikanter. Dyrket. Grovt sterkt tuedannende, flerårig gras. Dominerende. Dyrkes. Løst til sterkt tuedannende flerårig gras. Dyrkes. Eng, beite, plengras. Eng, beite. Eng, beite. Eng, beite. 1-2 årig, tuedannende, rasktvoksende gras. Dyrkes. 6 7

5 Kveke Elytrigia repens K Gulaks Anthoxanthum odoratum L Engkvein Agrostis capilaris syn. tenuis M Storkvein Agrostis gigantea N Krypkvein Agrostis stolonifera O Englodnegras Holcus lanatus U Åkerfaks Bromus arvensis V Sandfaks Bromus sterilis W Lodnefaks Bromus hordeaceus X Floghavre Avena fatua Y Kvickrot Kvik Couchgrass Vårbrodd, luktgräs Vellugtende Gulaks Sweet Vernalgrass Rödven Almindelig Hvene Browntop bentgrass Storven Stortoppet Hvene Red top Krypkven Krybende Hvene Creeping bentgrass Luddtåtel Fløjlsgræs Yorkshire Fog Renlosta Åkerfaks Field Brome Sandlosta Gold Hejre Barren bromegrass, poverty brome Luddlosta Blød Hejre Soft-brome Flyghavre Flyve-havre Wild-oat Slirehinne: Kort ca. 1 mm. Tverr, enkelte ganger fliset. Kort ca. 2 mm. Sagtannet Kort og butt 0,4-1 mm Lang opptil 6 mm. Tverr avskåret, sagtannet. Kan være avrundet med hår på baksiden. Lang opptil 5 mm avrundet, som regel takket. Slirehinne: 2-3 mm tverravhugget eller litt frynsete. Ca. 3 mm spiss tannet. Lang, frynsete uten hår. Kort ca. 2 mm ofte takket, som regel med hår. Lang opptil 6 mm. Bladører: Bladstilling i skuddet: Små omsluttende, spisse Små med små sprette hår Bladører: Bladstilling i skuddet: Bladslire: Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Åpen rund bladslire med overbrettede hinnetynne kanter uten tydelig kjøl. Unge bladslirer har hår. Mørkegrønn, matte. Lange ganske smale blad. Oversiden har spredt behåring. Undersiden er glatt eller ru. Ru i kanten. Aksgras. Et femblomstrende småaks ved hvert aksledd. Såaksene er sidestilte (motsatt av raigras) Flerårig kraftig gras. Lange krypende jordstengler. Åpen, med spredte hår, de øvre bladplatene kan være litt oppsvulmede. Bladplate: Matte korte blad med lange fine ribber. Spredte hår inn mot basis. Gul ved modning, toppgras med treblomstrende småaks. To sterile småaks med agn. Agnene er bøyde. Tynt tuedannende smågras med kryddersmak. Åpen, rund og glatt, med overlappende kanter. Mattgrønne blad med tydelige ribber uten hår. Glatt på undersiden. Brunlilla topp med utspredte grener. Enblomstrede småaks med uten agn. Flerårig, kort, svakt tuedannende gras med korte jordstengler eller overjordiske utløpere. Tørr næringsfattg jord. Åpen. Rund og glatt eller litt ru bladslire med overlappende kanter. Mattgrønne brede blad. Tydelige bladribber uten hår. Kjøl. Ru på begge sider og kantene Blomsterstilling: Stor vid topp. Med mange enblomstrende småaks. agn. Rødaktig eller fiolett. Høyt flerårig tuedannende gras. Med korte kraftige jordstengler. Vokser i beiter og veikanter. Åpen, rund og glatt. Svakt ru blad med blå eller grå glans. Tydelige, men lave avrunnede ribber. Ingen hår. Blek etter avsluttende blomstring. Samlet aks med mange enblomstrende småaks uten snerp. Flerårig svakt tuedannende gras. Lange overjordiske utløpere (stoloner). Bladslire: Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Åpen, rund dunhåret. Øvre bladslire oppsvulmet. Matte, dunhåret smale blad med tydelig kjøl. Kjennes klebrige ved berøring. Tett, slank topp med mange småaks med to blomster. Øverste blomst har et kort krokformet agn. Flerårig, tett tuedannende, kraftig, men mjukt gras. På næringsfattig halvfuktig mark. Lukket, rund, dunhåret med korte hår. Glatt strå mm håret over og under. Kanten ru eller spredt håret. Stor nedhengende topp med lange tynne grener blomstrende småaks med agn. Fiolettaktig. Vinterettårig. Løst tuet. Rødfiolette småaks, 4-10 såaks pr. blomst. Lange agn. Lukket, rund, dunhåret. Strået glatt. Grønne, mjuke blad med lett blårøde nyanser. Ru dunhåret overside med blank underside. Stor ensidig topp med hengende svake grener. Løst tuedannende, ettårig, ganske høyt gras. På tørre plasser. Lukket rund bladslire med mjuke hår. Strået har også mjuke hår. Grågrønne med mjuke hår. Tydelig trenervet over og underside. Toppgras med opprette grener. 5-9 blomstrende lett eggformede mjukhårede småaks med agn. Langt ettårig gras med stor variasjon. På tørre steder. Åpen, rund ofte glatt, men kan ha hår. Bladene vrir seg mot venstre. Brede blad uten hår på overflaten. Bladkanten inn mot basis kan ha hår. Stor utspredet topp med hengende matt grønne 2-3 blomstrende småaks. På hvert småaks et langt snerp som er knebøyd og ofte vridd. Sommerettårig (Vinterettårige varianter kan finnes). Kraftig plante som ligner dyrket havre. Egen forskrift om bekjempelse. Bruk: Ugras. Ugras. Eng, beite, plengras. Ugras. Plengras. Bruk: Ugras. Ugras. Ugras. Ugras. Ugras. Timotei Phleum pratense P Hestehavre Arrhenatherum elatius Q Åkerreverumpe R Alopecurus mysosuroides Engreverumpe Alopecurus pratensis S Åkerkvein Agrostis spica-venti T Bladfaks Bromus inermis Z Strandrør Phalaris arundinacea Æ Hønsehirse Echinochloa crus-galli Ø Knereverumpe Alopecurus geniculatus Å Timotej Knylhavre Renkavle Ängskavle Åkerven Foderlosta Rörflen Hönshirs Kärrkavle Timothe Draphavre Agerrævehale Eng-Rævehale Almindelig Vindaks Stakløs Hejre Rørgræs Hanespore Knæbøjet Rævehale Timothy Tall Oatgrass Slender meadow foxtail Meadow Foxtail Wind Bentgrass Hungarian Brome Reed Canarygrass Cockspur Marsh Foxtail Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Lang, opptil 6 mm, avrundet eller noe tilspisset med hakk i framkant. Ofte litt tannet på midten. Melkehvit. Under 1 mm rett avskåret. Hel eller tannet. Sjekk denne. Middels 2,5 mm tverr ofte uregelmessig sagtannet. 1-3 mm. Tverr eller avrundet. Dun på ryggsiden. Meget lang. Flikete Slirehinne: Bladører: Bladstilling i skuddet: Meget kort (under 1 mm) rett avskåret eller avrundet. Lang (6-10 mm). Avrundet, ofte oppfliset. eller er en hårkrans. 2-5 mm avrundet. Bladslire: Åpen, rund, glatt bladslire. Rund, glatt åpen øverst. Sammenvokst nede. Åpen, tykk rund, glatt ellers ru stengler. Rund og glatt. Åpen med hinnetynne overlappende kanter. Glatt strå. Åpen fast og glatt. Glatt strå. Bladslire: Glatt eller avrundet. Lukket nesten helt opp. Kantene glatte til ru. Åpen rund, glatt med overbrettede hinnetynne kanter. Lukket. Kan være hårete eller glatte. Glatt kvitgrønn. Den øverste noe oppblåst. Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Lyse, ofte blågrønne, brede matte blad uten hår med svak kjøl under. Ru bladkant, spesielt mot bladbasis Dusk. Avlang tett og fast aks med mange enkeltblomstrende tettsittende småaks uten snerp. Kraftig flerårig løst tuedannende gras. Ingen utløpere. Stengel ofte oppsvulmet løkform ved jordbasis. 10 mm flat, mjuk snau eller med lange hår. Svak kjøl. Smal, flersidet topp. Knebøyd snerp nederst. Rett snerp øverst. Flerårig tuedannende, kraftig med stive skudd. Røttene er gule. Bakker, veikanter mv. Blågrønne ru blad uten hår, med tydelige bladribber og kjøl. Smal spoleformet tilspisset, løs dusk med tettsittende 1-blomstrede småaks med agn. Ettårig/vinterettårig opprett og tuedannende gras. Opptrer i høstkorn og ved redusert jordarbeiding. 5-9 mm ru på oversiden, glatt eller ru under og på kantene. Bladene vender oversiden nedover. Sylinderformet dusk med agn. Svakt tuedannende med korte jordstengler. Flerårig. Stengler Matte smale, ru blad med tydelige ribber, uten kjøl. Nedhengende topp. Tynne grener. Lange, ofte vridde agn. Ettårig/vinterettårig tuedannende gras med opprette strå. Bladplate: Blomsterstilling: Beskrivelse: Mørke grønne. Lange og slappe. Ca. 1 cm brede. Ofte med et karakteristisk W merke. Opprett tett topp Flerårig, kraftig gras med krypende jordstengler. Flate blad, glatte til ru med kjøl på undersiden. Fiolett topp med tettsittende ensidige småaks. Flerårig med grove underjordiske jordstengler. Vokser på fuktige plasser. Tåler oversvømmelse. Brede grove blad (Inntil 2 cm.) Ru overflate, ved basis enkelte hår. Ytteragn har snerp. Blomsterstand satt sammen av mange ensidige klaser eller aks oppetter strået. Ettårig kraftig gras. I starten litt utovervoksende, senere opprett. Grovt strå opptil 1 meter. Kun frøformering. Innført. Ugras. 2-7 mm bred. Ru på nervene på oversiden. Ru eller glatt på undersiden. Dusk, smal og tett. Mørk grønn eller svartfiolett. Flerårig knebøyd, rotslående stengler. Fuktige steder. Ugras. Bruk: Eng, beite. Ugras. Ugras. Ugras, litt dyrket i ekstensiv eng. Ugras i høstkorn og ved redusert jordarbeiding. Bruk: Eng. Spesialgras i eng på fuktig, bæresvak jord. Ugras. Ugras. 8 9

6 Grasarter til bruk i grøntanlegg Rødsvingel Festuca rubra L. Rødsvingel er en flerårig grasart som deles inn i tre underarter, planter med lange utløpere (Festuca rubra var. rubra), korte utløpere (Festuca rubra var. trichophylla) og uten utløpere (Festuca rubra var. commutata). Rødsvingel har et svært vidt bruksområde fra green på golfbaner til veiskråninger. Arten er vinterherdig, skyggetolerant og nøysom. Den konkurrerer derfor godt under tørre forhold på mindre næringsrik jord. Rødsvingel egner seg godt i blandinger med engrapp og engkvein som har bedre slitestyrke enn rødsvingel. Rødsvingel spirer i løpet av 8 til 10 dager. Etableringsprosenten varierer mellom 40 og 50 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 1,5 til 2 kg pr. 100 m 2. Tusenfrøvekta er 1 til 1,6 gram, det vil si at det går 0,6 til 1 million frø pr. kg. Aktuelle sorter uten utløper: Barbirdi NY, Barswing, Calliope, Casanova, Carioca, Eurocrown NY, Frida, Diego, Musica, Raisa og Wilma Aktuelle sorter med korte utløpere: Barcrown, Barpearl og Cezanne Aktuelle sorter med lange utløpere: Frigg, Herald, Klett, Leik og Maxima NY Engkvein Agrostis tenuis Sibth. Engkvein er nøysom og kan vokse under svært varierende jordbunnsforhold, men foretrekker jordarter med god vanntilgang. Engkvein har god vinterherdighet. Den er mottakelig for en rekke overvintrings- og bladflekksjukdommer, og bør ikke såes aleine. Skyggetoleransen og slitestyrken er middels god. Engkvein kan klippes kort og nyttes sammen med rødsvingel på golfgreen. Arten er også velegnet til plen der den gir tett, pent grasdekke. Engkvein spirer i løpet av 10 til 14 dager, men etableringsprosenten er lav, ofte ikke mer enn 10 til 15 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,3 til 0,5 kg pr. 100 m 2. Engkveinfrøet er svært lite og tusenfrøvekta er bare 0,07 til 0,09 gram. Det gir 10 til 15 millioner frø pr. kg. Aktuelle sorter: Barking, Jordvik, Leikvin, Leirin og Nor. Engrapp Poa pratensis L. Engrapp er en flerårig grasart med underjordiske utløpere. Arten er meget næringskrevende og trives best på jord med ph mellom 6 og 7. Den har meget god vinterherdighet og er lite utsatt for angrep av overvintringssopp. Den mistrives på skyggefulle steder. Engrapp tåler ikke like lav klippehøyde som rødsvingel og engkvein. Graset formerer seg hovedsaklig med frø, men brer seg med utløperne og har stor evne til å tette igjen sår i grasdekket. Engrapp er svært slitesterk og bør være med i frøblandinger til robuste bruksplener. Engrapp spirer seint, 2 til 3 uker etter såing og den videre etablering er også langsom. Etableringsprosenten er ofte 20 til 30 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 1,5 til 2 kg pr. 100 m 2. Det går 3 til 5 millioner engrappfrø pr. kg og tusenfrøvekta er 0,2 til 0,3 gram. Aktuelle sorter: Broadway, Compakt, Conni, Julius, Limousine, Linares NY Linconchire, Panduro, Miracle og Yvette Flerårig raigras Lolium perenne L. Flerårig raigras eller engelsk raigras er næringskrevende og er avhengig av god tilgang på fuktighet. Det trives best på jord med ph mellom 6 og 7. I likhet med engrapp er raigras meget slitesterk, men vinterherdigheten er for dårlig mange steder i Norge. Raigras er lett mottakelig for soppangrep og det tåler skygge dårlig. Arten konkurrerer godt mot tunrapp. Raigras er den viktigste grasarten ved reparasjonssåing. Det etablerer seg raskt og gir god erosjonsbeskyttelse. Raigras vokser også raskt når det er etablert og kan danne løse tuer. Raigras er «seigt» og vanskeligere å klippe pent enn de andre vanlig grasartene. Raigras spirer i løpet av 5 til 8 dager og har rask og sikker etablering. Etableringsprosenten er høy og kan bli opp til 80 prosent under gunstige forhold. Anbefalt såmengde er 2,5 til 3,5 kg pr. 100 m 2 i reinbestand. Raigrasfrøet er stort og med en tusenfrøvekt på 2 gram går det 0,3 til 0,5 millioner frø pr. kg. Aktuelle sorter: Bareine, Bargold, Bizet1,Concerto, Dickens NY, Esquire, Eurodiamond, Sauignone og Vesuvius. Krypkvein Agrostis stolonifera L. Krypkvein er flerårig grasart med lange overjordiske utløpere. Den setter nye røtter fra leddknutene på utløperne, og grasdekket kan reparere seg raskt etter skader. Krypkvein er vinterherdig og tåler lave temperaturer, men er lett mottakelig for angrep av overvintringssopp. Skyggetoleransen er dårlig. Krypkvein tåler svært lav klippehøyde, men har liten slitestyrke. Den er derfor stort sett et spesialgras til golfgreener der den såes i reinbestand. Krypkvein danner lett filt (tach) og må vertikalskjæres og dresses med jevne mellomrom. Vertikalskjæring fremmer også nydanning av bladskudd. Krypkvein spirer i løpet av 10 til 14 dager. Etableringen er langsom og etableringsprosenten lav, ofte bare 10 prosent. Anbefalt såmengde i reinbestand er 0,3 til 0,5 kg pr. 100 m 2. Krypkvein har i likhet med engkvein svært smått frø. Tusenfrøvekta er bare om lag 0,07 gram og det går 10 til 15 millioner frø pr. kg. Aktuelle sorter: Declaraion, Independence, L93, Penn A1, Penn A4, Pen G6, Penn Trio, Penncross. Markrapp Poa trivialis L. Markrapp er et flerårig gras med overjordiske utløpere. Arten foretrekker jord med god næringstilstand og ph mellom 6 og 7. Markrapp utvikler seg best på fuktige og skyggefulle områder der den også har god vinterherdighet. Graset er sjukdomsutsatt. Markrapp tåler lite slitasje og egner seg mindre godt til bruk på fotballbaner. I blanding med sølvbunke og rødsvingel kan markrapp anbefales til fuktige og skyggefulle plener. Den bør ikke klippes kortere enn 30 mm. Markrapp formerer seg hovedsakelig med frø, men kan også bre seg ved hjelp av de overjordiske utløperene. Arten etablerer seg langsomt. Tusenfrøvekta er om lag 0,3 gram. Aktuelle sorter: Briviera og Dasas Sauesvingel Festuca ovina L. og Stivsvingel Festuca ovina var. duriuscula L. Koch Sauesvingel og stivsvingel er flerårige grasarter som vokser i små, tette tuer. De konkurrerer best på tørre og magre jordarter. Graset er tørkesterkt og relativt skyggetålende. Sauesvingel og stivsvingel er best egnet til ekstensive grasarealer fordi de tåler regelmessig klipping dårlig. De spirer i løpet av 10 til 14 dager, men etablerer seg langsomt og bør ikke såes i reinbestand. Aktuelle sorter av sauesvingel: Lillian og Quatro Aktuelle sorter av stivsvingel: Bornito og Ridu Sølvbunke Deschampsia cespitosa L. Sølvbunke er et flerårig gras som i naturen vokser i store, svært tette tuer. Plensortene er mindre tuedannende og tåler klipping godt. Sølvbunke er en aggressiv art med dypt rotsystem som er skyggetålende og slitesterkt. Overvintringsevnen er god og den er lite utsatt for sjukdommer. Sølvbunke etablerer seg raskt og spirer i løpet av 7-10 dager. Sølvbunke egner seg godt på skyggefulle steder i hager, på golfbaner og på fotballstadion med høye tribuner. Sølvbunke er ikke bare en «skyggeart», men klarer seg også i sollys. Sølvbunke såes i blanding med engrapp og markrapp. Det bør være om lag like deler rapp og sølvbunke i blandinga. Aktuelle sorter: Barcampsia Andre arter Aktuelle sorter av hundekvein, Agrostis canina L.: Avalon og Villa NY Aktuelle sorter av westerwoldsk raigras, Lolium multiflorum Lam.: Axcella Aktuelle sorter av hvitkløver, Trifolium repens L.: Rivendel 10 11

7 Frøblandinger til rekreasjonsarealer Frøblandinger til park-, hage- og naturområder SPIRE Plenfrø Villa domineres av rødsvingel, som gir en finbladet og elegant plen. Blandingen gir en vinterherdig tørkesterk plen som klarer seg godt også på skyggefulle steder. Den er ikke spesielt slitesterk, men tåler godt vanlig bruk. Blandingen er dominert av nøysomme grasarter og stiller små krav til gjødsling og vanning. SPIRE Plenfrø Villa er det beste valget for plen til privathager. SPIRE Plenfrø Sport er blandingen for deg som ønsker en vakker grasmatte som tåler betydelig slitasje. Engrappen bidrar med slitestyrke, mens rødsvingel gir en finbladet struktur. Raigraset sikrer rask og sikker etablering. SPIRE Plenfrø Sport krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi et godt grunnlag for lek og sportslige aktiviteter. SPIRE Plenfrø Skygge er spesialkomponert for areal der lysforholdene er vanskelige slik som under busker og trær. Sølvbunke kombinerer god slitestyrke med skyggetoleranse og utgjør en betydelig andel av blandingen. SPIRE Plenfrø Skygge krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi en jevn overflate uten tuedanning. SPIRE Torvtak er satt sammen av arter som tåler tørke og klarer seg med lite næring. Det er lagt vekt på at det ikke skal bli for sterk vekst. Svært vinterherdig blanding. SPIRE Veiskråning er en blanding med nøysomme arter med god etableringsevne langs veier og kanter. Blandingen stiller små krav til vedlikehold, men egner seg ikke til anlegg av plen. Spesialblandinger Felleskjøpets breie sortsutvalg omfatter langt flere sorter enn de som inngår i standard frøblandingene. Det gir oss mulighet til å tilby skreddersydde blandinger som dekker de fleste formål. Vi leverer spesialblandinger raskt og effektivt. Ta gjerne kontakt for en hyggelig frøprat. Villa Art Sort Engrapp Conni 5 Eva 15 Limousine Miracle Panduro 15 Yvette 5 Sport Rødsvingel Barberdi (uten utløpere) Caliope Carioca 15 Cassanova 10 Frida 15 Wilma (lange utløpere) Frigg 20 Leik 5 40 Maxima Stivsvingel Bornito Ridu Sauesvingel Lillian Quatro 5 10 Engkvein Leikvin 5 5 Nor 5 10 Natur Skygge Plenfrø rep. Torvtak Veiskråning SPIRE Frøblanding Natur er satt sammen av gras og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur. Blandingen setter svært små krav til gjødsling. Den tåler tørkeperioder og kan etablere seg på næringsfattig jord. SPIRE Frøblanding Natur egner seg i hytteområder, veiskråninger og andre ekstensive areal som trenger landskapspleie, men ikke slås som plen. På torvtak bør SPIRE Torvtak fortrekkes. Raigras Bareine 15 Bitez1 Esquire Eurodiamond Sauvignon Vesuvius 15 Markrapp Bariviera 10 Sølvbunke Barcampsia 45 Hvitkløver Rivendel 3 Såmengde (pr. 100 m 2 ) 1,0-1,5 1,2-1,5 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 1,0-1,2 1,0-1,5 FKnr. 0,5 kg eske ,0 kg eske ,0 kg eske SPIRE Plenfrø Reparasjon har stort innslag av raigras og etablerer seg svært raskt. Raigraset har imidlertid begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. Engrapp og rødsvingel gir blandingen god varighet. SPIRE Plenfrø Reparasjon bør ikke velges til nyanlegg av plen. 10,0 kg sekk ,0 kg sekk

8 Frøblandinger til sportsareal og ferdigplenproduksjon Green Krypkvein Tee Tee Rep Grass Fix Iseed Sport rep Fairway Rough Arena Frøblandinger til sportsarealer SPIRE Golf Green er satt sammen av de beste sortene av rødsvingel og engkvein som tåler lav klipping og etablerer seg raskt. Frøblandingen gir et jevnt og fast grasdekke med gode spille- og «putteegenskaper». SPIRE Golf Krypkvein danner et tett ensartet og opprett plantebestand med stor toleranse for lav klippehøyde. Krypkvein har en aggressiv vekstform, og setter store krav til vedlikeholdet for å få et optimalt resultat. SPIRE Golf Krypkvein er et alternativ til SPIRE Golf Green. SPIRE Golf Tee er velegnet til nyanlegg av tee-steder. En stor andel av engrapp sikrer god slitestyrke. Engrapp har evne til å tette igjen skader ved hjelp av underjordiske utløpere. Rødsvingel sikrer god etablering. Til vedlikehold og reparasjon av tee-steder bør SPIRE Tee Reparasjon, SPIRE Sport Reparasjon, Grass Fix Iseed eller spesialblandinger nyttes. SPIRE Golf Fairway er en blanding som kombinerer god slitestyrke med gjenvekstevne og vinterherdighet. Blandingen egner seg både til nyanlegg og vedlikehold av fairwayer. SPIRE Golf Rough er tørketolerant og vinterherdig. Blandingen setter små krav til vedlikehold, lys og vanning. Den etablerer seg på ulike jordarter og bidrar til å stabilisere jordmasser i erosjonsutsatte områder. Frøblandingen egner seg godt til høy rough og danner en naturlig overgang til områdene rundt banen. SPIRE Tee Reparasjon er spesielt satt sammen for reparasjon av tee-steder. Den inneholder 50 % av de beste engrapp-sortene og 50 % av slitesterke raigrassorter. SPIRE Sport Reparasjon er spesielt utviklet til reparasjon av skader på fotballbaner og teesteder. Høyt innhold av raigras sikrer rask etablering, men raigras har begrenset vinterherdighet i store deler av Norge. SPIRE Arena består hovedsakelig av de mest slitesterke engrappsortene. Blandingen er spesielt utviklet for nyanlegg av fotballbaner og produksjon av ferdiggras. Engrappens underjordiske utløpere binder grasdekket sammen, gir god slitestyrke og sikrer godt skjæreresultat ved ferdigplenproduksjon. Grass Fix Iseed er spesielt egnet til reparasjon av tee-steder. Blandingen består av 50 % frø og 50 % mineraler og næringstoff (N og P). Grass Fix Iseed spirer og etablerer raskt. Art sort Engrapp Compact 20 Conni 15 Julius 25 Limousine Linconchire Miracle 25 Panduro Yvette Rødsvingel Barswing 15 (uten utløpere) Caliope Cassanova 20 Diego 20 Frida Musica 10 Raisa Wilma 20 (korte utløpere) Cezanne (lange utløpere) Frigg 15 Leik 20 Stivsvingel Bornito 20 Sauesvingel Lillian 10 Quatro 10 Engkvein Barking 7,5 Jordvik 7,5 Nor 5 Raigras Bareine Bitez1 30 Esquire 60 Eurodiamond 15 Vesuvius Krypkvein Declaration 35 L Penn G6 35 Såmengde (pr. 100 m 2 ) 2,0-2,5 0,3-0,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,0-1,5 1,2-1-5 FKnr. 5,0 kg sekk ,5 kg sekk ,0 kg sekk ,0 kg sekk

9 Gjødsel Felleskjøpet fører et bredt gjødselsortiment som er godt tilpasset ulike grøntanlegg. Arena miniprillet fastgjødsel med kornstørrelse på 1-2 mm egner seg godt på fotball- og golfbaner. Til parker og fairwayer er Fullgjødsel et godt og rimelig alternativ. Arena og Fullgjødsel er kjemisk blandet slik at alle næringsstoff finnes i alle gjødselkorn, noe som sikrer jamn næringstilførsel. Kristalon krystallinsk gjødsel løses i vann og er velegnet for de som ønsker flytende gjødsel. I kombinasjon med CalsiNit vil Kristalon tilføre den næring som plantene trenger. Varespekteret inneholder også YaraVita spesialprodukter for bladgjødsling med makro- og/eller mikronæring. Arena Green Plus NPK gjødsel med mikronæring til gjødsling av greener og tee-steder. På sandbaserte baner bør den brukes i kombinasjon med mer fosforrike gjødseltyper (f.eks. Arena Høst Extra). Vanlig dosering: 1-3 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling (greener og teesteder). På fotballbaner brukes 3 kg/100 m 2 pr. gjødsling. Gir tilnærmet nøytral effekt på ph. Arena Start NPK gjødsel er særlig egnet på jordbaserte greener, tee-steder og fotballbaner. På sandbaserte baner bør den brukes i kombinasjon med gjødseltyper som er rikere på fosfor og kalium. Vanlig dosering: 0,6-1,5 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling (greener og tee-steder). På fotballbaner brukes 2-4 kg/100 m 2 pr. gjødsling. Gir svak ph-senking. Arena Høst Extra NPK gjødsel med mikronæring til avslutningsgjødsel om høsten eller første gjødsling om våren. Liten nitrogentilførsel og stor kaliumtilførsel styrker grasets overvintringsevne. Vanlig dosering: 1-1,5 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling. Gir ph senking. Fullgjødsel NPK gjødsel med magnesium, kalsium, svovel og bor. Velegnet til fairwayer og parkanlegg. Kornstørrelsen er 3-4 mm. Fullgjødsel micro NPK gjødsel med mikronæring. Velegnet til fairwayer og parkanlegg der det er ekstra behov for mikronæring. Kornstørrelsen er 3-4 mm. Fullgjødsel micro NPK gjødsel med mikronæring. Det lave nitrogeninnholdet og det høye kaliuminnholdet gjør gjødsla velegnet til høstgjødsling av fairwayer og parkanlegg. Gjødsel Kristalon er sammen med Arena Crystal basisen i vårt sortiment for flytende gjødsling av grøntanlegg. I tillegg til nitrogen, fosfor og kalium inneholder Kristalon magnesium, svovel og chelaterte mikronæringsstoff. Kristalon kan kompletteres med CalciNit (N og Ca), Krista-K (N og K), Rexolin Ca10 (Ca) og Tenso Iron (Fe). Arena Crystal NPK-gjødsel med mikronæring som kan brukes som eneste gjødsel til gras der det ikke er behov for kalsiumtilførsel. Krystallinsk gjødsel løses i vann før utsprøyting. Vanlig dosering: 0,15-0,5 kg pr. 100 m 2 pr. gjødsling (greener og tee-steder), ukentlig gjødsling. Kan blandes med Rexolin Ca10 for å sikre kalsiumtilførselen. (0,005-0,015 kg pr. 100 m 2 pr. gang). Kristalon Plus Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som i kombinasjon med CalciNit dekker plantenes næringsbehov. 20 % løslighet, dvs. opptil 20 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. Kristalon Indigo Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som i kombinasjon med CalciNit dekker plantenes næringsbehov. 20 % løslighet, dvs. opptil 20 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. Kristalon Flower Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som kan brukes som eneste gjødsel til gras der det ikke er behov for kalsiumtilførsel. Hvis det er behov for kalsium kan Kristalon Flower blandes med Rexolin Ca10. (0,005-0,015 kg pr. 100 m 2 pr. gang). 20 % løslighet, dvs. opptil 20 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. Kristalon Brown Krystallinsk NPK-gjødsel med mikronæring som er velegnet til høstgjødsling og første gjødsling om våren. I kombinasjon med CalciNit kan plantenes næringsbehov dekkes gjennom hele sesongen. 12 % løslighet, dvs. opptil 12 kg kan løses i 100 l vann ved 10 C. YaraVita er samlebetegnelse på Yaras bladgjødslingsprodukter. Produktene er flytende og har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. YaraVita Croplift Allsidig krystallinsk NPK-gjødsel med svovel, magnesium og mikronæring. Løses i vann og brukes som bladgjødsling. Dosering: 0,025-0,05 kg pr. 100 m 2. YaraVita Bortrac Flytende borgjødsel. Dosering: ml pr. 100 m 2. YaraVita Zintrac Flytende sinkgjødsel, særlig aktuell ved høy ph i vekstmediet. Dosering: 7-10 ml pr. 100 m 2. YaraVita Mantrac Pro Flytende mangangjødsel, særlig aktuell ved høy ph i vekstmediet. Dosering: 5-20 ml pr. 100 m 2. YaraVita Magtrac Flytende magnesiumgjødsel. Dosering: ml pr. 100 m 2. YaraVita Seniphos Flytende NP-gjødsel med kalsium. Dosering: ml pr. 100 m 2. YaraVita Stopit Flytende kalsiumgjødsel. Dosering: 100 ml pr. 100 m 2. YaraVita Caltrac ZB Flytende kalsiumgjødsel med litt sink og bor. Dosering: 50 ml pr. 100 m 2. Tenso Iron Chelatert jern. Dosering: g pr. 100 m 2 ved behov for bedre farge. Ferromel Lettløslig jernsulfat. Dosering: g pr. 100 m 2 ved behov for bedre farge. Jern kan også virke positivt på overvintring av fairway. Dosering før overvintring: g pr. 100 m 2. Rexolin Ca10 Rexolin Ca10 inneholder 9,7 % kalsium og er fullstendig vannløslig. Rexolin Ca10 er et EDTA chelatert kalsium som er spesielt egnet til blanding med Arena Crystal og Kristalon Flower. Dosering: 0,005-0,015 kg pr. 100 m 2 pr. gang

10 Jordanalyser og rådgivning Optimal næringstilgang er nødvendig for å sikre slitesterkt og tett grasdekke. Næring akkumuleres og fjernes med avklipp. I jorda kan næring bli vasket ut med nedbør og vanningsvann. Næringsstoffene kan også bindes til jordpartiklene og i organisk materiale. Dette er prosesser som reduserer plantenes tilgang på næring. Kjemiske jordanalyser er et viktig hjelpemiddel som gir verdifull informasjon om næringstilgangen. Vi kan utarbeide faglig begrunnede gjødslingsforslag ut fra dine jordanalyseresultat. Næringsmangel En grasplante inneholder % vann og % tørrstoff. Mesteparten av tørrstoffet består av karbon, oksygen og hydrogen som plantene tar opp som karbondioksyd fra lufta eller vann fra jorda. Det er påvist mer enn 40 ulike grunnstoff i planter, men under halvparten har vist seg å være helt nødvendig for at en grasplante skal kunne vokse og utvikle seg normalt. Gjødsel innhold av plantenæringsstoff i prosent Gjødseltype N P K Mg Ca S Fe Mn Zn Cu Mo B Arena Green Plus 10,0 0,8 10,0 0,5 7,7 1,00 0,40 0,16 0,100 0,001 0,06 Arena Crystal 19,0 1,9 15,0 2,3 3,7 0,13 0,05 0,03 0,005 0,005 0,02 Arena Start 22,0 3,0 10,0 4,0 0,02 Arena Høst Extra 6,0 5,2 24,9 2,0 3,0 0,30 0,70 0,10 0,100 0,010 0,05 Fullgjødsel ,6 2,6 14,6 1,5 1,3 3,8 0,02 Fullgjødsel micro 11,8 4,0 17,6 1,6 2,0 9,5 0,30 0,03 0,03 Fullgjødsel micro 6,0 5,0 20,0 3,0 1,4 12,0 0,10 0,25 0,10 0,100 0,05 Kristalon Plus 7,9 3,0 26,5 3,9 5,6 0,20 0,06 0,03 0,004 0,004 0,03 Kristalon Indigo 8,5 4,9 24,7 4,2 5,7 0,18 0,06 0,03 0,004 0,004 0,03 Kristalon Flower 14,0 3,9 21,2 2,0 4,1 0,17 0,06 0,03 0,004 0,004 0,03 Kristalon Brown 3,0 4,8 31,5 2,4 11,0 0,807 0,04 0,03 0,006 0,004 0,03 Nitrogen (N) Nitrogenmangel er karakterisert ved lyse, gulgrønne (klorotiske) blad og dårlig grasvekst. Symptomene viser seg først på de eldste bladene. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt for mangel. Fosfor (P) Eldre blad får først en mørk grønnfarge, som ved vedvarende fosformangel går over i en rødfiolett farge. Underskudd av fosfor gir nedsatt grasvekst med liten bladmasse i forhold til rotmasse. bladkanten og videre mellom bladnervene. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse med lav ph og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt. Svovel (S) Grasplanter som lider av svovelmangel, får bleike grønne til gule blad (midtnerven kan forbli grønn). Symptomene likner nitrogenmangel, men viser seg først på de yngste bladene. De eldste bladene har som regel normal farge. Mangel oppstår oftest på sandholdig jord/vekstmasse med lite innhold av organisk materiale. Intens vanning eller nedbør øker faren for mangel. YaraVita Croplift 20,0 3,5 11,6 1,2 5,0 0,12 0,26 0,14 0,200 0,006 0,04 YaraVita Bortrac 10,90 YaraVita Zintrac 40,00 YaraVita Mantrac Pro 27,40 YaraVita Magtrac 19,9 YaraVita Seniphos 3,0 10,3 3,0 YaraVita Stopit 12,0 YaraVita Caltrac ZB 40,0 3,10 0,30 Tenso Iron 6,00 Ferromel 11,1 19,50 Rexolin Ca10 9,7 Maxicrop no. 1 Triple Seaweed 3,3 0,7 0,9 Calcinit 15,5 19,0 Kalium (K) De eldste grasbladene blir slappe, bladspisser og bladkanter visner og etterhvert gulner bladene mellom bladnervene. Grasveksten svekkes. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt for mangel. Magnesium (Mg) Gulning av de eldste bladene er første synlige tegn på magnesiummangel. Etter hvert blir bladene mer rød-, fiolett- og brunaktige. Bladspisser visner og nekrose oppstår i bladkanter og inne på selve bladet. Gras som vokser i sandholdig jord/vekstmasse og samtidig utsettes for intens vanning eller nedbør, er mest utsatt for mangel. Kalsium (Ca) Kalsiummangel viser seg ved at de yngste bladene blir rødbrune langs Jern (Fe) De yngste bladene blir klorotiske mellom bladnervene. Dersom mangelen er sterk, blir også nervene gulgrønne, og hele bladet får tilnærmet hvit farge. Kalkrik jord/vekstmasse med mye organisk materiale er mest utsatt for jernmangel. Mangan (Mn) Yngre blad får klorose mellom bladnervene og til dels visne bladspisser. Kalkrik, sandholdig jord/vekstmasse med høyt jernog/eller fosforinnhold er mest utsatt for manganmangel. Sink (Zn) Sinkmangel fører ofte til klorose med bleikgrønn, gul eller tidvis hvit farge i bladkanten og i bladvevet mellom nervene på de yngste bladene. Bladspisser kan visne. Sinkmangel er særlig knyttet til jord/vekstmasse med høy ph (> 7). Fin jordsøyle Kobber (Cu) Symptomene viser seg ved at yngre blad og bladspisser gulner. Vedvarende kobbermangel gir nekrose over hele bladet. Kalkrik, sandholdig jord/vekstmasse med mye organisk materiale er mest utsatt for kobbermangel. Andre elementer Mangel på molybden (Mo) viser seg først som gulning av de eldste bladene, før nekrotiske flekker dannes i bladkanten. Bladene visner og bøyer seg inn. Bormangel (B) gir rynkete, tjukke og misdannete blad. Mangel på klor (Cl), fører til dårlig saftspenning, og visning er derfor et vanlig tegn på klormangel. De yngste bladene får symptomene på bor- og klormangel først

11 Plantevern Uønsket vegetasjon, skade eller misvekst på fotball-, golf- og andre grasarealer kan ha ulike årsaker. I visse tilfeller er det nødvendig å bruke plantevernmidler for å holde grasdekket i god stand. Felleskjøpet har i sitt produktspekter plantevernmidler som er aktuelle for sports- og rekreasjonsarealer. Bruksområde Preparat Mengde/daa Sprøytetid Merknader Ugras Før etablering Glyfonova Pluss ml På grønt bladverk Mot rotugras Etableringsåret Ariane S ml Gresset skal ikke klippes Spitfire + MCPA 50 ml + 70 ml Ugraset 2-4 blad. 3-5 dager før og etter behandling. Gratil + MCPA 3 g + 50 ml Tidligst 2 mnd. etter Området merkes. Plakat finnes såing på - Planter - Skjemaer Etablert grasdekke MCPA 300 ml Rosett-stadie Greener bør ikke behandles. Spitfire/Tomahawk ml Lysning kan forekomme. Gratil + MCPA 5-6 g ml Området merkes. Plakat finnes Ariane S ml på Starane XL ml - Planter - Skjemaer Preparatomtale Acanto Prima Soppmiddel med to aktive stoff. God effekt på overvintringssopp, samt en del bladflekksjukdommer og stråknekksopper. Granulat. 80 g picoxystrobin Frostfritt P2 Se tilleggsetikett 250 g cyprodinil Unngå sollys Amistar Duo Twin Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Amistar Duo Twin er et systemisk soppmiddel av strobilurintypen. For å redusere faren for resistensoppbygging inneholder middelet triasolet propiconazol i tillegg til azoksystrobin. Amistar Duo Twin har god effekt på overvintringssopp. Siste salgsår g azoksystrobin/l Frostfritt P2A ml/daa 250 g propiconazol/l Buskrabatter og Gallery ml Før frøugraset spirer. Ingen effekt mot rotugras beplantninger Tidlig om våren. og grasarter. Ugras 5-10 cm Skjermet sprøyting Brakking/vegetasjonsfrie Glyfonova Pluss ml På spirt ugras Virker ikke på frø i bakken områder Enkelttrær og Glyfonova Pluss 1 del Glyfonova Pluss Gjennom Unngå sevjeperioden. Best er stubber i 4 deler vann vekstsesongen august til september. Has på snittet innen 1 time etter skjæring Sopp Siste salgsår Bladflekksopper Amistar Duo Twin Se tilleggsetikett Ved/før angrep NGF har Off Labelgodkjenning. Se tilleggsetikett Overvintringssopper Amistar Duo Twin ml I oktober mens det er I områder med mer enn Snømugg Delaro ml vekst i plantene 2 mnd. snødekke Trådkølle Grasknollsopp Acanto Prima Se tilleggsetikett NGF har Off Label-godkjenning Hattsopper, hekseringer o.l. Ingen godkjente midler med virkning Skadedyr Sumi Alpha 30 ml Fritflue, bladlus Fastac ml Ved angrep Ingen effekt på skadedyr i jord og minerfluer Decis 12,5 ml Ariane S Ariane S er et systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. God mot ugras av kurvplantefamilien, korsblomstret ugras, samt frøugras av de fleste arter bortsett fra linbendel og stemor, som Ariane S er svak mot. Ariane S er effektiv mot kløver i grøntanlegg. Ved store doser er Ariane S god mot de fleste rotugras i grøntanlegg. Sprøyt på rosettstadiet. Etter at planter har satt blomsterknopp er virkningen redusert. Graset skal ikke klippes 3-5 dager før og etter sprøyting. Temperaturen skal være over C og det skal ikke være utsikter til nattefrost de nærmeste 3 døgnene. 40 g fluoksypyr Frostfritt A2P ml/daa 20 g klopyralid S&L 200 g MCPA Delaro SC 325 Avgiftsklasse 2 HELSESKADELIG Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg). Inneholder to ulike virkestoff med ulike virkemåte. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering mv. Middelet er godkjent mot overvintringssopp i grøntanlegg. Må ikke brukes nærmere vann enn 10 m. 175 g protiokonazol/l Tørt, kjølig A1P ml/daa 150 g triflosystrobin/l Frostfritt Fritflue og minerfluer Perfektion 80 ml Ved angrep Ingen effekt på skadedyr i jord 20 21

12 Preparatomtale Fastac/Decis Mega Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG Insektmiddel av pyretroidtypen med mage- og kontaktvirkning. Middelet har også avskrekkende virkning i 1-4 uker. Hurtig inaktiverende og senere dødelig virkning på de insekter som kommer i kontakt med sprøytevæsken eller behandlede planter. Bindes til plantens vokslag og vaskes derfor ikke av. Virker mot sommerfugllarver, jordflylarver, biller, fritflue, bladminerfluer, teger, møll, sugere, bladlus, mellus og trips. Ingen effekt på jordlevende skadedyr. 50 g alfacypermetrin/l Frostfritt P2A1 40 ml/daa 50 g deltametrin/l 15 ml/daa Preparatomtale Glyfonova Pluss Avgiftsklasse 1 Glyfonova Pluss er et systemisk ugrasmiddel som tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. Glyfonova Pluss virker mot en lang rekke ett- og tofrøbladede ugras, samt lauvkratt. Mot ugras og lauvkratt langs gjerder, husvegger, vei-, åker- og grøftekanter, ved stolper og kummer, på gårdsplasser, industritomter og lignende steder hvor en kan sprøyte uten å skade nytteplanter. Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Middelet brytes raskt ned i jord og er skånsomt ovenfor fisk og vanndyr. 360 g glyfosat/l Frostfritt P2A ml/daa S&L Gallery Avgiftsklasse 3 Gallery er et systemisk jordherbicid som dreper tofrøbladet ugras i spiringsfasen. Middelet har liten eller ingen bladeffekt. God effekt mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermineblom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åkersvineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer. Best effekt om våren når temperaturen er over 5 C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. 500 g isoksaben/l Frostfritt P2A ml/daa S&L Spitfire/Tomahawk Avgiftsklasse 2 IRRITERENDE Spitfire og Tomahawk er et systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladene. Godt middel mot hvitkløver i grøntanlegg. Brukes alene mot høymole og andre syrearter, groblad, løvetann, maurearter, stornesle og kløver. Blanding med MCPA gir tilleggseffekt mot soleiearter. Store doser virker mot lauvkratt, bringebær, geitrams, sneller og vikker i grasmark og langs veier og jernbaner. Temperatur ved sprøyting bør være minst C. Regnfast etter 1 time. 180 g fluroksypyr/l Frostfritt, P2A ml/daa men tåler S&L 5 C Gratil WG 75 Ugrasmiddel i sulfonylureagruppen med bladvirkning til bruk mot frøugras og flerårig ugras. I blanding med MCPA er det meget god effekt mot meldestokk, pengeurt, gjetertaske og andre korsblomstra ugras, klengemaure. God effekt mot balderbrå, då, haremat, tunbalderbrå, vassarve og vindelslirekne. Svak mot stemor og rødtvetann. Mht flerårige arter, se tabell. Tilsett DP-klebemiddel. 750 g amidosulfuron Tørt 2-8 g/daa MCPA 750 Avgiftsklasse 2 Avgiftsklasse 3 HELSESKADELIG MCPA 750 er et systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomstra ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, føllblom, groblad, skogstorknebb, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. 750 g MCPA/l Frostfritt P2A ml/daa Starane XL Avgiftsklasse 2 IRRITERENDE Starane XL er et systemisk bladherbicid til bekjemping av tofrøbladede ugras i gras til grøntanlegg. God virkning mot hvitkløver. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. 2,5 g florasulam/l Frostfritt P2A1 180 ml/daa 100 g fluroksypyr/l Sumi Alpha Se ellers Fastac. HELSESKADELIG 50 g Esfenvalverat Frostfritt P2A1 40 ml/daa Perfektion Avgiftsklasse 3 BRANNFARLIG HELSESKADELIG Systemisk fosformiddel som tas opp gjennom bladverket og transporteres med saftstrømmen i plantene. Virker ved kontakt og innsuging mot de fleste sugende og minérende insekter. Ingen effekt på jordlevende skadedyr. 500 g dimetoat/l Frostfritt P2A1 80 ml/daa 22 23

13 Virkningstabell flerårig ugras MCPA Ariane S Tomahawk/ Spitfire Starane XL Tomahawk/ Spitfire + MCPA Gratil + klebemiddel Ugras 400 ml 500 ml 200 ml 180 ml 150 ml 8 g +200 ml Blåkoll Burot Geitrams Groblad Hestehov Hvitkløver Høymole Krypsoleie Løvetann Marikåpe Maure Mjølke-arter Ryllik Skvallerkål Småsyre Stornesle Tusenfryd Ugrasklokke 4 3 Vassarve Vikke-arter Åkersnelle Veiviseren Ord og uttrykk: Humus Dødt organisk materiale. Jordstruktur Sammensetning og fordeling av partikler/aggregater i jord/vekstmasse. Jordtekstur Den relative prosentandelen av sand, silt og leir i jorda/vekstmassen. Kationombyttingskapasitet (CEC) Den totale mengde kationer (dvs. positivt ladde ioner) som jorda/vekstmassen kan absorbere (uttrykt i me/100 g jord). Klorofyll Grønne, organiske fargestoff som har evne til å ta opp lysenergi og dermed skaffe energi til fotosyntesen. Klorose Klorofyllmangel hos planter. Plantedeler som normalt skulle være grønne, blir gule (bleike). Mat Et «blandingslag» av thatch og mineralmateriale, som utvikles mellom grasstubben og vekstmassens overflate (vanligvis snakker vi om mat der greener/fotballbaner har blitt toppdresset). Nekrose Celler eller deler av plantevev dør, slik at det blir utviklet prikker eller flekker av dødt vev på blad eller andre plantedeler. Rhizomer Underjordiske utløpere (eks. hos engrapp). Stoloner Overjordiske utløpere (eks. hos krypkvein). Thatch/filt Et organisk lag bestående av døde og levende skudd, stengler, og røtter, som utvikles mellom grasstubben og jordas/vekstmassens overflate. Virkningstabell frøugras (etableringsåret) Ariane S Tomahawk/ Spitfire + MCPA Gratil + MCPA Jordherbicid i beplantninger Ugras 250 ml 50 ml+70 ml 3 g+50 ml 75 ml Balderbrå/Tunbalderbrå Då Hvitkløver Korsblomstret ugras Meldestokk Tungras Tunrapp Vassarve Gallery % virkning % virkning % virkning 0-49 % virkning Ukjent virkning Praktiske omregninger: Lengde 1 inch (in) = 2,54 cm 1 foot (ft) = 30,48 cm 1 yard (yd) = 91,44 cm Vekt 1 pound (lb) = 453,6 g 1 ounce (oz) = 28,3495 g Temperatur 0 C = 32 F 0 F = -17,8 C C = ( F 32) x 5/9 Areal 1 ft 2 = 929 cm ft 2 = 92,9 m 2 1 acre = 4050 m 2 1 daa = 1000 m 2 1 hektar = m 2 (10 daa) Volum 1 US gallon = 3,785 l 1 UK gallon = 4,546 l 1 fl oz = 29,57 ml Sammenhenger 1 lbs/1000 ft 2 = 4,9 kg/1000 m 2 1 lb/acre = 0,112 kg/1000 m 2 1 oz/gal = 7,8 ml/l Næringsstoff P 2 O 5 x 0,437 = P K 2 O x 0,830 = K MgO x 0,602 = Mg CaO x 0,715 = Ca 24 25

14 OKTAN Foto: FK Arkiv, Siri Grønnerød, Jan Bryde-Eriksen, Agnar Kvalbein og Jon Atle Repstad Tekst: Jon Atle Repstad og Ole Sigvart Dahlen 3/12 For spørsmål kontakt: Felleskjøpet Agri Fagsjef Grøntanlegg Avd. Holstad Postboks 3344, 1402 Ski Tlf.: Fax: fk-landbruk.no

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 3-2011

Slik lykkes du Nr. 3-2011 Hva skjer i plantene? Plantevekst styres hovedsakelig av lys, luft, vann, temperatur, jord og næringstilgang. Plantehormoner spiller også en rolle og trer i kraft når plantene snur seg mot lyset eller

Detaljer

Effektiv. Jordbærdyrking

Effektiv. Jordbærdyrking Effektiv Jordbærdyrking Største trussel mot stor avling og god kvalitet kan ha stor innnvirkning på bærkvaliteten. Kontroller feltene nøye fra begynnende blomstring og videre gjennom hele høsteperioden.

Detaljer

TEMA Nr. 15 - Mai 2014

TEMA Nr. 15 - Mai 2014 TEMA Nr. 15 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

TEMA Nr. 24 - Desember 2011

TEMA Nr. 24 - Desember 2011 TEMA Nr. 24 - Desember 2011 Dyrking av økologiske agurker Susanne Friis Pedersen, Bioforsk Økologisk. E-post: susanne.friis.pedersen@bioforsk.no Agurk er populært på smørbrød, i salatbar eller i gresk

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Hagelupin, Lupinus polyphyllus, er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotemark. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller

Detaljer

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 99 Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Tove Sundgren 1, Mette Goul Thomsen 1, Mauritz Åssveen 1, Erling Stubhaug 2, Anne Kari Bergjord 3, Ruth Mordal

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

TEMA Nr. 17 - Mai 2014

TEMA Nr. 17 - Mai 2014 TEMA Nr. 17 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg...

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg... Trø varsomt - tips til den som bryr seg... Forord Våre holdninger endres med tiden. Fram til 1990-tallet var det f.eks. helt vanlig at folk på landsbygda hadde egne søppelfyllinger bak låven. Dette er

Detaljer

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING Innhold Del 1. Biologi Utbredelse... 3 Livssyklus... 3 Pelagisk stadium og bunnslåing... 4 Oppvekst... 5 Kjønnsmodning og sekundære kjønnstrekk...

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE FORELESNINGSKOMPENDIUM BFM240 'GRUNNKURS I AKVAKULTUR' OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE Sigurd Olav Stefansson, Jens Chr. Holm og Geir Lasse Taranger Redigert av Björgólfur Hávarðsson og Åse Ingvill Berge

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0

naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0 NiN oversettelsesnøkkel 1 Oversettelse fra Direktoratet for naturforvaltning sine naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0 Siteres som Halvorsen, R. 2010. Oversettelse

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 1: Kvalitetsvurdering av brukt salt Innhold 1. Innledning... 1 2. Målsetning

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer