OSCARSBORG FESTNING 9 APRIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSCARSBORG FESTNING 9 APRIL 1940-2015"

Transkript

1 OSCARSBORG FESTNING 9 APRIL Et forprosjekt til 75 års markeringen for 9 april 2015 For 75 år siden våget et menneske å handle uten forutgående ordre i den mest kritiske situasjon Norge noen gang hadde vært i, og reddet derved landets øverste ledelse. 9 april 2015 kl 20:00 inviteres det til offisiell markering av oberst Birger Eriksen innsats 9 april Han er blitt et symbol og minner oss om hvert menneskes ansvar for å ta egne beslutninger. Tilstede er Norges øverste ledelse og hele landet via direkte overføring til TV2. Forprosjektet er utarbeidet av Zuzana Svobodova, Ulrik Bugge og Stein- Roger Bull 1

2 En mann var nok! Oberst Birger Eriksen 1. IDE OG BAKGRUNN FOR ARRANGEMENTET For 75 år siden, 9 april 1940, var oberst Birger Eriksen kommandant på Akershus festning. I løpet av natten forsøkte fiendtlige mørklagte skip å seile forbi det trange sundet mellom fastlandet og Oscarsborg festning. Uten å ha fått ordre fra høyeste hold i Oslo, beordret han full ild med harpuner og kanoner. Han trosset nøytralitetsvaktens reglement, som fastslo at det skulle innhentes tillatelse fra kommanderende admiral før det ble skutt med skarpt, men det var ikke tid til å konsultere Oslo. Overraskelsesangrepet på hovedstaden mislyktes og Kongen, regjeringen og stortinget fikk tid til å flykte. Vi som bor i Norge lever i et velregulert land med klare lover og regler både privat og i jobb der det er klare kommandolinjer. Det gir trygghet og trivsel, men også fare for ikke å tenke selv. Vi kan lett skjule oss bak alle bestemmelsene vi er omgitt av,- å glemme at vi alltid er ansvarlig for det vi gjør, men også for det vi ikke gjør. Oberst Eriksen kunne ha hevdet at han ikke fikk ordre om å stanse Blücher, og at ved å åpne ild utførte han en krigshandling som ville bryte med nøytralitetsprinsippet. I stedet tok han ansvar og var samtidig bevisst hvilke konsekvenser det kunne få for han selv. Når vi markerer 9 april år etter, så er det for å fokusere den symbolverdi som oberstens handling representerer for dagens og morgendagens generasjoner. Han sto opp da det var som viktigst å handle. Det er det dette programmet skal handle om. 2

3 INNHOLD: 1. IDE OG BAKGRUNN FOR ARRANGEMENTET 2 2. RESYME 4 3. PROGRAMINNHOLD OG HOVEDLINJER 5 4. MEDVIRKENDE 9 5. ORGANISASJON LOCATION OSCARSBORG MIDLERTIDIG TAK OVER BORGERGÅRDEN SCENOGRAFI OG TV- TEKNIKK PUBLIKUMSPLASSER BUDSJETT TAK OPP OG NEDRIGG TAK ARRANGEMENT TV- PRODUKSJON FINANSIERING RAPPORT OM ARBEIDET - FORPROSJEKTET 9 APRIL

4 2. RESYME Arrangementet skal markerer oberst Birger Eriksens innsats og holdning 9 april år etter med et kulturarrangement i borgergården, Oscarsborg, 9 april 2015 kl 20:00. Sending i TV2 kl Forutsetninger for arrangementet 1 Det bevilges penger til midlertidig tak over borgergården 2 HM Kongen kommer i spissen for det offisielle Norge 3 Akershus Fylkeskommune står som arrangør av prosjektet 4 Prosjektet blir finansiert 5 Det blir gitt grønt lys for arrangementet før sommeren 2014 Formen er musikk og bilder. Det ytre formatet er en offisiell begivenhet på Oscarsborg i en oppvarmet borgergård. Ungdomssymfonikerne, som representerer en ny generasjon, sitter sentralt plassert på en spesialdesignet scene. Ca 1000 tilskuere og 400 VIP- gjester har kommet med ferge og har inntatt sine plasser. Blant dem også et stort kor, som har store oppgaver i programmet. Medvirkende er Sissel Kyrkjebø, Håvard Gimse, Bryn Terfel, Marita Sølberg, Tine Thing Helseth, Ungdomssymfonikerne, Forsvarets stabsmusikkorps, HM Gardens signalkorps, Erik Hivju som Birger Eriksen. Historien fra 9 april 1940 på Oscarsborg formidles ved korte 3 min taler mellom de musikalske innslagene av Kongen, stortingspresident, statsminister og ordfører i Akershus fylkeskommune. NordicStories står ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet og rapporterer til Fylkeskommunen i Akershus. Ansvarlig er Stein- Roger Bull. Prosjektet deles i tre. 1 Arrangementet i borgergården 2 TV- produksjonen 3 Taket Produsent for arrangementet og taket er Ulrik Bugge. TV- produksjonens produsent er Zuzana Svobodova Innhold og regi er ved Bentein Baardson og Stein- Roger Bull Det må bygges et midlertidig tak over borgergården. Vi er kommet fram til selskapet Grupo- Plus i Spania som sammen med et sveitsisk selskap har gjort en tilsvarende jobb med å legge tak over Placa del Torros i Madrid. Denne tyrefekterarenaen er i likhet med Oscarsborg fredet og dette hensynet er ivaretatt i all prosjektering også her. Investeringskostnader=kr I borgergården bygges det en scene med plass til 80 musikere. Det er tegnet inn plass til 1670 tilskuere inkludert ca. 400 VIP plasser og 100 til kor. Totalkostnader for det totale arrangementet Arenakostnader= TV- produksjon= TOTAL 2015 =

5 3. PROGRAMINNHOLD OG HOVEDLINJER Forutsatt et midlertidig tak over borgergården på Oscarsborg, og at det stilles til rådighet tilstrekkelige ressurser, kan fylkesordføreren i Akershus invitere det offisielle Norge, anført av HM Kongen og HM Dronningen, stortingspresidenten og statsminister til markering av 75 års dagen for 9 april Formen er musikk og bilder. Det ytre formatet er en offisiell begivenhet på Oscarsborg i en oppvarmet borgergård. Ungdomssymfonikerne, som representerer en ny generasjon, sitter sentralt plassert på en spesialdesignet scene. Ca 1000 tilskuere har kommet med ferge og har inntatt sine plasser. Blant dem også et kor, som har store oppgaver i programmet. Klokken nærmer seg 20:00 og det er selvfølgelig en helt annen stemning enn for 75 år siden da de første meldingene kom fra Bolærne fort om mørklagte krigsskip på vei opp Oslofjorden. Nå står norske og utenlandske stjernesolister i kulissene sammen med HM Kongens Garde og Forsvarets Stabsmusikkorps for å markere en stor historisk begivenhet som fremdeles opptar oss. Men ansiktet til oberst Birger Eriksen i et av vinduene minner noen og enhver om de bakenfor liggende realiteter knyttet til denne forestillingen. Hele landet inviteres med via TV2s forskutte sending torsdag den 9 april 2015 kl UNGDOMSSYMFONIKERNE 5

6 Programrekkefølge(modell) PROGRAMUTKAST (67 30 = kommersiell 1 ½ time) 1 Ankomst HM Kongen ved fergekaia 2 Salutt fra kanonene på Oscarsborg Fanfare fra HM Kongens garde 2 Ouverture 3 Inkluderer Kongens entré med HM Kongens Gardes signalkorps inn i borgergården. Ouverturen starter med Tine Thing Helseth, som står på liten balkong og spiller trompet. 3 Sissel Kyrkjebø - med kor 5 4 Fylkesordfører 3 5 Sibelius: Finlandia - med kor 8 6 Shostakovich: 2 sats Symfoni nr *KISSBLACK 7 Statsminister 3 8 Stravinsky: Ildfuglen(Inferno) 8 Samarbeid med Nasjonalballetten) 9 Stortingspresidenten 3 10 Sæverud: Kjempeviseslåtten spilt av Håvard Gimse 4 11 Tine Thing Helseth og Stabsmusikken 4 22 *KISSBLACK 12 HM Kongen 3 13 Britten: War Requiem 7 Solister: Bryn Terfel og Marita Sølberg 14 Forsvarets Stabsmusikkorps Ouverturen - Avslutning med alle 5 30 Credits (*Markerer der TV2 setter inn sine reklameinnslag ved sending kl 21:40) Kommentarer til rekkefølge

7 Erik Hivju som Birger Eriksen i Erik Poppes film 3 døgn i April Premiere høsten 2015 Birger Eriksens ånd svever fortsatt over Oscarsborg og vil påvirke markeringen 9 april I et samarbeid med Erik Poppe vil vi bruke skuespiller Erik Hivju i korte bilder tvers gjennom forestillingen. Programmet fades opp med stort bilde av Oscarsborg. Kamera seiler opp mot festningen. Tett av kanon. Ordre om ild blir gitt. Total Oscarsborg, en kanon avfyrer skudd. Kongeparets ankomst til øya (i et opptak noen minutter før kl 20:00) med kanonsalutt og HM Kongens gardes fanfare. Veteraner i uniformer fra 1940 danner en espalier opp mot inngangen til borgergården. Tine Thing Helseth starter attacka en introduksjon til ouverture med Ungdomssymfonikerne og kongeparet gjør entré inn borgergården. Etter første solistinnslag med Sissel Kyrkjebø vil ordføreren i Akershus fylkeskommune ønske velkommen. Dermed er hovedlinjene i programmet lagt. All musikk og kunstneriske innslag er relatert enten direkte eller indirekte representert ved komponistenes egen innsats eller holdninger i en konfliktsituasjon. I en ballettsekvens vil også andre deler av festningen benyttes. Alle taler blir holdt av representanter for de statsmakter, som ble direkte berørt av hendelsene på Oscarsborg. HM Kongen, stortingspresidenten og statsminister får alle 3 minutter hver til å berette sin del av det som skjedde dette dramatiske døgnet for 75 år siden, og understreke den evig gyldige verdi i oberst Birger Eriksens løsning på et dilemma med uoverstigelige konsekvenser. Samtidig skal programmet også minne om at det i havet utenfor murene er en kirkegård. Gjennom en billedfortelling til musikk blir historien illustrert. Mot slutten av programmet gjør Forsvarets stabsmusikkorps entré og spiller med 7

8 Tine Thing Helseth som solist. Programmet avsluttes med 1812 ouverturen av Peter Tchaikovsky der stabsmusikken spiller sammen med Ungdomssymfonikerne, kor og Oscarsborgs saluttkanoner. Musikken Jean Sibelius: Finlandia En hel nasjon sto opp mot den store bjørnen i øst. En heroisk kamp som store deler av verden merket seg. Finlandia blir sett på som Finlands andre nasjonalsang. Den forteller mer enn ord hva det koster å stå opp mot overmakten. Hvilke lidelser en nasjon må tåle. Likevel var de aldri i tvil. Nasjonen skulle forsvares. Dmitri Shostakovich: 2 sats Symfoni nr 5 Gjennom sin musikk eksponerte han sitt syn på Stalins styre. Det ble oppfattet og på tross av stor anerkjennelse ble han truet på livet og måtte trekke tilbake sin symfoni nr 4, som ble stemplet som nasjonsfiendtlig. Da nr 5 hadde uroppførelse i Leningrad i 1937, gråt publikum. Mange hadde mistet sin kjære under utrenskningene i Sovjet. "I'll never believe that a man who understood nothing could feel the Fifth Symphony. Of course they understood, they understood what was happening around them and they understood what the Fifth was about." Sats 2 er likevel munter musikk, livlig og livsbejaende. Igor Stravinsky: Ildfuglen(Samarbeid med Nasjonalballetten) Prins Ivan blir fanget av trollmannen Kasjtsjej, men slipper fri takket være en magisk fjær han fikk fra Ildfuglen. Stravinskys musikk var forbudt i Sovjet fra 1933 til 1962 Harald Sæverud: Kjempeviseslåtten(Solist: Håvard Gimse) På overskriften til stykket skrev Harald Sæverud: «Til heimefrontens store og små kjempere!» og litt under står det «Ballad of revolt» (opprørsballade). Sæverud fikk inspirasjonen til verket under en reise i Lærdal. Han har selv fortalt: «Det var på bryggen i Lærdalsøren, på hjemreise fra et sjeldent besøk i Oslo, at det sterkt slo ned i meg en harmdirrende protest ved synet av fiendens soldatbrakker som skjemte fjellsiden oppover dalen. Spontant som en forbitret ed brast tonene ut av meg.» Benjamin Britten: War Requiem(Solist: Bryn Terfel og Marita Søberg) Komponert i forbindelse med åpning av Coventry Cathedral i 1962, som ble bombet under den andre verdenskrig. Katedralen fikk tilbake den originale form og stil fra det 14 århundre. Peter Tchaikovsky: 1812 ouverture fra 1880 Det er skrevet som et minne om Russlands kamp mot Napoleon i Programmet avsluttes musikalsk med dette verket, som er i stort format der alle orkestre, kor og solister er med og hvor den ene kanonen fra åpningsvignetten nå blir fulgt opp av så mange kanoner det er mulig å få til å skyte samtidig eller rett etter hverandre. 8

9 4. MEDVIRKENDE HÅVARD GIMSE TINE THING HELSETH SISSEL KYRKJEBØ spiller Kjempeviseslåtten åpner forestillingen er første sangsolist BRYN TERFEL og MARITA SØLBERG synger fra War Requiem FORSVARETS STABSMUSIKKORPS 9

10 5. ORGANISASJON Offisiell arrangør av 9 april er Akershus Fylkeskommune. Fylkeskommunen har utpekt NordicStories som utførende selskap for arrangementet. TV2 har bedt NordicStories stå som utførende selskap for TV- produksjonen. Exec. Produsent NordicStories Økonomi Styringsgruppe Produsent Arrangement Produsent TV Prosjektstab Regi Produksjonsleder Innholdsred Organisasjonen deles i to seksjoner. En for selve arrangementet(ulrik Bugge) og en for TV- produksjonen (Zuzana Svobodova). Begge rapporterer til executive produsent i NordicStories, som igjen rapporterer til offisiell arrangør: Fylkeskommunen i Akershus NordicStories har ansvar for økonomistyring for det totale arrangementet. Unntatt er taket, som drives som eget prosjekt på siden av hovedarrangementet. Grunnen til det er at taket, slik det blir beskrevet i denne rapporten, har en bruksverdi utover 9 april 2015 og bør sees på som egen forretning. I budsjettet framgår det at 9 april prosjektet påtar seg utgifter for opp og nedrigg i % av totalkostnad for taket.(se kapittel 7) Med arrangementet menes: Transport og oppbygging Mat Overnatting Publikum Scenografi Lyd og lys Med TV- produksjon menes: TV- utstyr og produksjon Medvirkende 10

11 6. LOCATION OSCARSBORG Oscarsborg er bevart på en eksemplarisk måte og er pr 9 april 2014 fredet av Riksantikvaren. Det gir prosjektet noen ekstra utfordringer, særlig gjelder det taket. Alt er imidlertid tatt hensyn til og Riksantikvaren er underrettet om prosjektet gjennom Forsvarsbygg. På den annen side fremstår Oscarsborg som et attraktivt arrangements- og TV- produksjonsområde med gode fasiliteter for kunstnere, musikere og stab. Mange og gode rom for omkledning og sminke. Spiserom og steder der medvirkende og stab kan samles. Hotellet på øya er serviceinnstilt og kan ta bestillinger på mat og drikke. Dessverre er hotellet fullt mellom 8-9 april, noe som reduserer vårt servicetilbud for våre kunstnere. 11

12 7. MIDLERTIDIG TAK OVER BORGERGÅRDEN Oscarsborg 2015 NordicStories har laget en forstudie over prosjektet: Midlertidig tak. Vi har engasjert ledende firmaer med erfaring fra slike prosjekter. Et slikt prosjekt har etter vår erfaring ikke tidligere vært gjort i Norge. Vi har derfor konsentrert oss om en leveranse fra Spania. Her har Grupo- Plus gjort en tilsvarende jobb med å legge tak over Placa del Torros i Madrid. Denne tyrefekterarenaen er i likhet med Oscarsborg fredet, og dette hensynet er ivaretatt i all prosjektering også her. Plaza del Toros, Madrid 12

13 Grupo- Plus sin løsning baserer seg på bøyde aluminiums profiler hvilende på betongmotvekter. Motvektene er plassert på takbuen rundt fortet og all forankring er gjort i disse. På denne måten vil det ikke gjøres noen inngrep i bygningsmassen. Selve byggeprosessen vil fremgå av vedlagte tegninger, men går i korthet ut på at man lager en senterstruktur som brukes til å heise elementene på plass, når disse så er forent, fjernes senteret og konstruksjonen er selvbærende. 13

14 Taket som blir lagt oppå konstruksjonen er en dobbelt gjennomsiktig duk i et meget strekt plastmateriale. Den er gjort dobbel for å kunne blåse inn varmluft for på den måten å bidra til oppvarming av borggården og for å kunne smelte eventuell snø. Det er lagt opp til en løsning hvor duken kan fjernes. 14

15 Vi har i prosjekteringsfasen konsultert Ingvild Røsholt i Arkitektskap AS som har bred erfaring fra bevaringen av Oscarsborg. Videre har vi jobbet iherdig med å få til en så smidig og rimelig opp og nedrigg som mulig. Dette arbeides det enda med og vi mener at riggekostnader og riggetider vil bli akseptable. Vi ser på muligheten av å lage en avtale med leverandøren om dette. Det er på det rene at vi nå har kommet frem til en løsning som både er rimelig og gjennomførbar. Løsningen ivaretar fredningen og den vil kunne utvide og utvikle Oscarsborg som kulturarena. Det bør vurderes om takkonstruksjonen i aluminium kan overvintre. Det vil innebære en besparelse på 2.3 mill. Det anbefales å avskrive på 5 år investeringskostnadene på anskaffelse av taket. Prosjektet 9 april har regnet inn første års avskrivning+ opp og nedrigg av taket. 15

16 Vi har også fått forslag fra OBWiik i Norge, men dette er ingen takløsning. Velger allikevel å legge ved denne løsningen for å anskueliggjøre forskjellene. 16

17 8. SCENOGRAFI OG TV- TEKNIKK Scenograf Vladimir Soukenka har utarbeidet en rekke forslag til plassering av scene og publikum. Etter befaring på stedet har han sendt oss følgende tegning som er godkjent. På scenen et symfoniorkester på 80 musikere. Blant et publikum på ca 1600, er det et kor på 100 sangere. VIP plasser er 400. En mindre scene er avsatt for solistisk opptreden og taler. Den vil bli trukket noe tilbake ved slutten av programmet ved innmarsj av Forsvarets stabsmusikkorps, som vil bli stående på venstre side sett mot publikum. Det er avsatt plass til TV- teknikk med i alt 11+2 kameraer(utenfor borgergården) En technokran og et kabelkamera i taket er inkludert. En stor TV buss fra OB- team med kontrollrom, fraktes over fra fastlandet og plasseres på venstre side av inngangen til borgergården,- ved kanonene. Den lille balkongen over inngangen vil bli benyttet både som solistplass(tine Thing Helseth) og kameraposisjon. Andre inne- posisjoner kan bli aktuelt ved endelige fastsettelse av hvor og når vi bruker oberst Birger Eriksen som framstill av Erik Hivju. 17

18 Bak orkesteret en heldekkende LED- skjerm i 14 meters lengde, som billedmessig spiller sammen med musikerne og lager overganger mellom live- bilder og pre- produserte innslag og arkivstoff. Kameraoppsett Teknisk leverandør : Antall kameraer: OB Team AS 13 K 1 Dolly kjøreplatting venstre side av orkestret(vidvinkel) K 2 Tilbaketrukket kran venstre side av publikum(normal) K 3 Sentrert kamera i forhold til scene i tverrgang på høyde med hovedinngang.(normal/50)) K 4 Samme(Normal/50) K 5 Technokran på høyre side av orkestret- uten for scenen(vidvinkel) K 6 Dirigentkamera bak orkestret eller remote i orkestret(normal) K 7 Beauty shot kamera lengst bak publikum(vidvinkel) K 8 Remote kabelstrekk med hvis mulig senkbart kamera over hele borgergården(vidvinkel) K 9 Hvis mulig kamera på muren et sted/alt i vindu 2 etasje. (Normal) K 10 Kamera i vindu ut på solistbalkong(50-60) K 11 Steadycam (Entre kongeparet opptrinn på andre steder enn borgergården, ute på plassen, ved kanonene)(vidvinkel) K 12 Kamera bak Birger Eriksen statuen utenfor borgergården K 13 A) Ankomst Kongeparet ved fergebrygga (Normal) B) Ved kanonen Moses C) Store eksteriører 18

19 9. PUBLIKUMSPLASSER Logistikk og arenaproduksjon. Publikumshåndtering: Vi vil frakte våre offisielle gjester i buss fra Oslo, de vil så bli fraktet over til Oscarsborg med egen innleid ferge. De kongelige vil få egen, mindre ferge, fra fergeleiet enten i Drøbak eller fra Sundbrygga. Vi vil koordinere de kongeliges ankomst øya slik at de ved landkjenning går i prosesjon til borggården, eskortert av Hans Majestets Garde. Denne prosesjon vil åpne TV sendingen. All logistikk vedrørende de kongelige vil bli lagt opp i nært samarbeid med eskortetjenesten. Likeledes vil vakthold og sikkerhet bli koordinert med politiet. Det vil bli avsatt et spesielt område i borggården for de kongelige og offisielle gjester. Betalende publikummere vil benytte seg av Oscarsborgs ordinære ferge og de vil ankomme før de inviterte gjestene. Arena: Det vil bli bygget en scene på venstre side for inngangen i borggården. Våre inviterte gjester vil således sitte midt i borggården, nærmest scenen. I bakkant av disse plassene vil vi bygge et publikumsamfi. Vi legger opp til diskret lyd forsterkning. For at publikum i borggården skal få med seg alle innslag laget for TV vil det bli satt opp storskjerm i bakkant av scenen. Denne vil også fremstå som et dekorelement under avvikling. Lyssettingen i borggården vil spille på lag med det naturlige lyset. Vårt lys vil gradvis ta over for det minkende utelys. Det vil også bli lagt vekt på lyssetting av fortet utenfor. Rigging av scene og teknikk byr på logistiske utfordringer med tanke på beliggenheten. Vi er avhengig av å benytte lasteskip til håndteringen av dette. Likeledes er arrangementet rett i etterkant av påske og det skaper utfordringer med hensyn til rigging utenfor helligdager. Det vil således måtte beregnes en noe lengre riggetid en normalt for hensyn ta dette. 19

20 10. BUDSJETT 10.1 TAK Takbudsjett Oscarsborg Budsjett Prosjekt nummer: Valutakurs EUR DB 0 % Kurs 8,3 08.jan Aktivitet/ kostnadselement Antall Pris pr enhet Pris totalt Pris pr enhet Pris totalt Pris totalt MVA-sats Nok Nok Valuta Nok Utstyr ,00 % Takkonstruksjon ,00 % Hydraulik for senter ,00 % Duk ,00 % Motvektsystem ,00 % Hovedtruss ,00 % kontainere 5x ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Teknikk/strøm ,00 % ,00 % ,00 % Div ,00 % Forsikring transport ,00 % - 25,00 % Totalt 5"793"400,00 " 20

21 10.2 OPP OG NEDRIGG TAK Budsjett montering tak Oscarsborg Budsjett Valutakurs Kurs EUR Antall Pris pr enhet Pris totalt Pris pr enhet Pris totalt Pris totalt MVA-sats Aktivitet/ kostnadselement Nok Nok Valuta Nok Utstyrsleie: ,00 % ,00 % Mobilkran ,00 % Gaffeltruck ,00 % Manitu ,00 % Teleskop armer ,00 % Sakselift ,00 % Bil til kontainerhåndtering ,00 % Båttransport utstyr ,00 % ,00 % ,00 % Teknikk/strøm ,00 % Diesel, etter forbruk ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Hotell og bespisning ,00 % overnatting takcrew ,00 % Bespisning ,00 % ,00 % Div ,00 % Transport takcrew ,00 % Byggeledelse Personell ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % DB Komon - 25,00 % Totalt " 1"155"000,00 21

22 10.3 ARRANGEMENT Hva antall kost total inntekter 0 Transport inkl. teknikk , ,00 Overnatting/mat , ,00 Teknikk , ,00 Administrasjon , ,00 Personell , ,00 Andre kostnader , ,00 Billettinntekter ,00 Totale utgifter inkl billettint , ,00 22

23 10.4 TV- PRODUKSJON Kanal: TV 2 Program tittel: 09.apr.15 Produksjonsperiode: august 14 - mai 15 TV Redaksjon Artister TV crew TV teknikk TV vignett/ TV grafikk Ferdigstilling VB innslag Andre produksjonskostnader TV Administrasjon TOTAL KOSTNAD TOTALT KOST TV Kommentarer til budsjett Etter et møte i Fylkeskommunen 6 mai 2014 er finansieringsplanen revidert. Taket er å betrakte som et investeringsprosjekt, som kan bli dekket av Frogn Kommune med eventuell støtte fra Sparebankstiftelsen. Kostnadene til opp og nedrigg inngår i driften av Oscarsborg. Med denne forutsetningen blir totalkostnaden for arrangement+tv programmet: Totalkostnad 9 april 2015 Arenakostnader= TV- produksjon= TOTAL 2015 =

24 11. FINANSIERING Frogn Kommune Akershus fylkeskommune Forsvarsbygg FAKT Stortinget Kulturdepartementet Utenriksdepartementet Forsvarsdepartementet Billettinntekter TV2 TOTAL 0.3 mill 1.5 mill 0.8 mill 1.0 mill 0.5 mill 1.5 mill 1.2 mill 1.5 mill 0.4 mill 1.0 mill 9.7 mill Kommentarer til finansiering I et fylkesutvalgsmøte i Akershus fylkeskommune ble det den 3 februar 2014 vedtatt etter innstilling fra fylkesdirektøren og etter behandling i hovedutvalget for kultur, frivilligheit og folkehelse at fylkeskommunen sammen med Frogn kommune skulle stå som vertskap for arrangementet. Det forutsettes i innstillingen til hovedutvalget at Frogn Kommune skulle bidra med like beløp til prosjektet. Dersom Frogn kommune følger opp ordfører Thore Vestbys idé om investering til et midlertidige tak over borgergården, har kommunen lagt til rette for å kunne tilby Oscarsborg som en ny og attraktiv arena i østlandsområde. I vår finansieringsplan er det vektlagt slik at Frogn Kommune bidrar med et lavere beløp direkte til arrangementet 9 april enn fylkeskommunen. Arrangementet og publikumsoppsettet tillater et salg på 1000 billetter. Vi foreslår et snitt på kr pr billett. TV2s bidrag tilsvarer kostnader ved utleie av teknisk utstyr fra TV2s eget utleieselskap OB team. Finansieringsarbeidet starter umiddelbart etter et møte 9 mai der Riksantikvaren skal uttale seg om takprosjektet. 24

25 12. RAPPORT OM ARBEIDET - FORPROSJEKTET 9 APRIL Frogn Kommune Prosjektet ble forelagt Frogn Kommune v/ ordfører Thore Vestby og rådmann Harald Karsten Hermansen og kommunen har pr 26 februar 2014 bevilget kr til utarbeidelsen av forprosjektet. Akershus Fylkeskommune Det ble avholdt møte hos fylkesordfører i Akershus, Anette Solli der også fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse, Kristin Marie Felde, og assisterende fylkesdirektør Øystein Strand var tilstede. Fylkeskommunen bevilget pr. 5 februar til forprosjektet. Forsvarsbygg Vi har hat tre møter med festningsforvalter Merete Thorne og distriktssjef Thorbjørn Holth i Forsvarsbygg, som rapporterer til Nina Eidem, direktør for Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Siste møte var 28 april Forsvarsbygg vil i et møte 9 mai orientere Riksantikvaren om takprosjektet. Forsvaret Oberstløytnant Knut Henry Thorvaldsen som representerer Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon tok imot oss på Akershus. Han skal informere videre opp mot Forsvarssjefen. Et nytt møte, der forprosjektet legges fram, er annonsert. Ansvarlig enhet En forutsetning for å skape en nasjonal markering, er at det offisielle Norge er representert, og selvfølgelig at det stilles økonomiske ressurser til rådighet for gjennomføring av prosjektet. Fylkeskommune har i et hovedutvalgsmøte for kultur, frivillighet og folkehelse, tirsdag 28 januar,2014, vedtatt å stille som ansvarlig enhet for arrangementet sammen med Frogn Kommune. Offisielt er det Fylkeskommunen som inviterer til arrangementet. Det offisielle Norge Det ble avholdt et møte på stortingspresident OleMic Thommessens kontor 29 januar for å informere om arrangementsplanene. Stortingspresidenten informerer videre Statsministeren, Kulturministeren og Forsvarsministeren om arrangementet. Det vil gi et forvarsel om en kommende offisiell invitasjon og gjøre forsvarsdepartementet og kulturdepartementet forberedt på å motta en søknad om økonomisk bidrag til prosjektet. TV2 Videre arbeid med prosjektet forutsetter sending på TV2 kl 2140 samme kveld den 9 april Programtid er på 3x For å unngå reklamestopp under avviklingen av programmet, starter vi inn innspillingen av programmet en halvtime tidligere kl Begivenheten blir den største og mest omfattende markering av en av de viktigste dager i norsk historie gjennom tidene. 25

26 TAK Det har vært en rekke befaringer på Oscarsborg. 18 mars ble NordicStories representanter vist rundt på borgen sammen med OB Wiik(tak), OB team(tv- teknikk), AVAB(lys og lyd leveranser) 26 mars hadde vi med oss en tsjekkisk scenograf for sceneoppbygg og publikum 3 april kom representanter for et sveitsisk/spansk selskap med solid erfaring fra bygging av tak over større arenaer enn borgergården på Oscarsborg. 9 april var vi tilstede på en markering i anledning dagen og den offisielle erklæring at nå var Oscarsborg fredet av Riksantikvaren. FORPROSJEKT OVERLEVERT PR 6 MAI TIL FYLKESKOMMUNEN I AKERSHUS OG FROGN KOMMUNE Stein- Roger Bull 6 mai

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 29.01.2014 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014

AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT 2014 RAPPORT TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TILSKUDDSORDNING «HUMANITÆRE TILTAK I 2014 RETTET MOT EØS-BORGERE SOM KOMMER TIL NORGE FOR Å TIGGE». AKUTT OVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE I OSLO ÅRSRAPPORT

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

For dyrt for småbedrifter

For dyrt for småbedrifter Mandag 10. september 2012 Nr. 176 112. årgang Løssalg kr 20,00 Været: Overskyet, mest opphold Dagens bursdag: Asbjørn Mugås, 85 år! Debatt: Hva om Byrudberga raser ut? Gjeldstyngede Ullensaker tar opp

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan?

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan? Måsøy ANDAKTS- TELEFONEN Menighetsblad Årgang 53 Nr. 2 2012 Julekonsert i Havøysund Kirke 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. Husk Gudstjenester i Jula! Lillejulaften - Slotten

Detaljer

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 66 79 51 33 abmarine@abmarine.no Leangbukta 31, 1392 Vettre Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter Juli

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer