Definisjon på vegparsellar og namneforslag i Etne kommune Nye - og endra namnforslag vert utlagde på ny høyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definisjon på vegparsellar og namneforslag i Etne kommune 29.04.2015. Nye - og endra namnforslag vert utlagde på ny høyring"

Transkript

1 Veglenke nr Definisjon på vegparsellar og namneforslag i Etne kommune Nye - og endra namnforslag vert utlagde på ny Europaveg Fylkesveg Kommuneveg Privat veg Område 2 K 4 Fv 10 Fv 12 E 14 P Vegnamn- fyrste Definisjon av adresseparsellen Rådmannen si tilrådning Nye / austover til kryss med Haukelivegen på Håfoss Frå kryss med Haukelivegen på Lauareid til kryss på endra vegnamn Røde namn er Komitè Drift vedtek nytt namn legg det ut forslag godkjende i SSR på ny Bjørgjovegen Frå kryss med Haukelivegen i Mørkeli til Bjørgjo Som følgje av innspel, tilrår rådm. at vegen får nytt namn Sørstrandsvegen namn: og Sørstrandsvegen Håfossvegen Frå kryss med F34 v gamleskulen på Enge over Stødle Som følgje av innspel, tilrår rådm. namn Stødlevegen og med ein arm på Sørheim vestover til Mikkelsen, og vidare Stødlevegen (nummerering frå Enge til Håfoss) Frettsvegen Skrumsvegen Utstuvegen Frette Frå kryss med Haukelivegen på Rullestad og føl gamlevegen til nytt kryss med Haukelivegen ved Forslaget vert ståande uendra Som følgje av innspel, tilrår rådm. at vegen nytt namn: nordaustre ende av Rullestadtunellen Rullestadvegen Frå kryss med Sørstrandsvegen på Utstuno ned til Tor Som følgje av innspel og i medhald Gunnar Lervik v/sjøen med arm frå gardstunet og austover og ned til hyttene av SSR tilrår rådm. Utstono namn Frettevegen og namn Rullestadvegen og namn Utstono og legg den ut på ny

2 15 P 16 P Årvikvegen Grønevikvegen Hamn Frå kryss med Sørstrandsvegen på Vee til Johannes Hvidsten i Årvik Frå kryss med Sørstrandsvegen på Ve og nedover forbi Lars Olav Bergsvåg til Lahammaren Frå kryss med Sørstrandsvegen til Ytre Hamn med armar Som følgje av innspel og i medhald av SSR tilrår rådm. Årvik Som følgje av innspel, tilrår rådm. nytt namn: Nedrehagen Rådm. tilrår nytt namnforslag namn Årvik og legg den ut på ny namn Nedrehagen og 17 P namn Hamn og legg den 18 P 19 P 21 P 22 P 23 P 25 P Veevegen Nilsatrævegen Mælandsvegen Mælandsstølen Mælandstræ vegen Osvågvegen til Indre Hamn og til Grønevik Frå kryss med Sørstrandsvegen på Ve oppover til Rolf Litlehammer m fl Vegen går frå kryss med Sørstrandsvegen v/ Skjervheim og opp til Kitty S.Øyjord med armar til Irene Østrem, Jan Monsen og opp til Åsen Frå kryss med Gamlevegen på Mæland og ned til til Helgaskjær m/ arm til Tesdal Frå kryss med Gamlevegen v/ Sigrid L. Selvik til Torleiv Klungeland Frå kryss med Gamlevegen v/ Marton Hustoft til Torbjørn Øyjord med arm frå Steinar Ålvik og til Gamlevegen v/ R.Westerlund Frå kryss med Gamlevegen v/ eigedomen til Per Rune Kolås og går fram til Eiriksvika på eigedomen til John Kjærnli Hamn nytt namn: Veavegen Rådm. rår til som følgje av innspel, at vegen/ området får nytt namn : Ve Rådm. rår til som følgje av innspel, nytt namn: Meland Rådm. rår til som følgje av innspel,nytt namn: Melandstølen Rådm. rår til som følgje av innspel, nytt namn Åsavegen sidan den ender oppe i Åsen nytt forslag til namn: Vågen og nr 26 Eiriksvik vert definert som ein arm av Vågen og går ut som eigen veg ut på ny namn Veavegen og legg den ut på ny namn Ve og legg den ut på ny namn Meland og legg den ut på ny namn Melandstølen og namn Åsenvegen og namn Vågen og legg den ut på ny

3 30 P 31 P 33 P 35 P 40 K 41 K 44 P 45 P Matskorsvegen Haugen Frå kryss med Gamlevegen til Knut Ole Matre m/ arm til Magnus Weltzin Frå kryss med Haukelivegen i Sæbøbakken til Sigbjørn Tjelmeland Sæbøvika Frå kryss med Haukelivegen på Sæbø til Sæbøvika burettslag og Etne lakk, med armar til Lensmanshuset og Bygdesenterets vestside samt opp til Sæbøtunet Bygdemuseum Gilavegen Frå kryss Gjerdsvegen til Torleif og Torstein Børve m/ Gamlelvvegen Sjukeheimsvegen Forlandsvegen Øynavegen Rådm. tilrår som følgje av innspel Matskårsvegen Rådm. tilrår som følgje av innspel Matskårshaugen Rådm. tilrår som følgje av innspel at vegen nytt namn: Sæbøvikjo Rådm.tilrår som følgje av innspel, arm til Kjell Olav Kaland m.fl Haugen Frå kryss F34 Strondavegen v/brannstasjonen til kryss mot Rådm. tilrår at namnet vert behalde, men at skrivemåten vert justert. Rådmannen tilrår: Tonganevegen Gamleelvvegen Frå kryss F34 Strondavegen forbi Etne omsorgsenter og Rådm. tilrår eit heilt nytt namn på fram til området for planlagt nytt omsorgsenter der det heiter Holmen denne vegen: Holmenvegen Frå kryss med F34 Strondavegen aust for brannstasjonen Rådm.tilrår som følgje av via Rune Ramsvik til Anbjørg Straumsøy med armar bort innspel, Vorlandsvegen (som og er til Øyvind Berge, Gert Eilerås og Roar Fredriksen bruksnamnet) Frå kryss med Gamlelvvegen ved brannstasjonen til namn Matskårsvegen og namn Matskårshaugen og namn Sæbøvikjo og legg den ut på ny namn Haugen og legg den ut på ny namn Stadionvegen og namn Holmenvegen og namn Vorlandsvegen og namn Øyno og legg den Bjarne Haugen i Øyno Øyno ut på ny

4 Vellene Frå kryss med F35 Håfossvegen v/ Audny Rafdal til 47 P namn Vedlene og legg 50 K 53 K 59a P 61 P 62 P 63 P Sildavegen Sildaåkeren Likskarvegen Stødlevegen Austreimslivegen Kjedlavegen Kjersti Skogen, med armar til Tomassen og Rones Frå kryss F35 Stødlevegen v/gamleskulen forbi Sigve Sørheim, på Kambe, til skilt om forbod for gjennomkøyring. Med arm innom Dag Silde på garden og til Jan Vinje på Tresshaugen Frå kryss med Sildavegen til Kjell Staupe og arm ned til Ivar Fredriksen Frå kryss med Planteskulevegen v/jørund Flesland til kryss med Haukelivegen på Sjensvold, m/arm til Terje Håheim Frå kryss med F35 Stødlevegen på Stødle v/ det gamle Sellandhuset med arm austover til Mikkelsen. Tilbake og vidare til møte med Sillavegen v/sigve Sørheim (skilt om forbod for gjennomkøyring.) Frå kryss med F35 v/ Arnt Grindheim på Østrem til Sveinar Kringlebotten m/fl m/ arm ned til Jostein Kringlebotten Frå kryss med Haukelivegen på Steine til Kjedlen til Johs Kringlebotten m/ arm til Håkon Brekke. Med arm ned om industrifeltet på sørsida av elva. Vedlene Sillavegen Rådm. tilrår som følgje av innspel, Sillaåkeren ein ny veg som vert kalla Likskarvegen Rådm.tilrår som følgje av innspel, at sidan nr 4 Håfossvegen har fått namnet Stødlevegen lyt "Stødlevegen" få nytt namn. Det er kome framlegg om Uravegen. Som rådm. tilrår. Rådm.tilrår Øvre Austrheim Nedre Austrheim den ut på ny namn Sillavegen og legg den ut på ny namn Sillaåkeren og namn Likskarvegen og namn Uravegen og legg den ut på ny namn Øvre Austrheim og namn Nedre Austrheim og

5 65 P 68 P 70 P 78 P 79 P 80 k/p 82 P 88 P 99 P Underbakken Bergsvegen Frå kryss med Haukelivegen v/maskinentreprenør Ernst Grindheim forbi Småfolk barnehage opp til Ernst Hansen. Arm opp til Tor Arvid Grindheim Frå kryss med F36 Litledalsvegen v/wenche Irene Berge til snuplass på Berge Hårlandsvegen Frå kryss med F36 Litledalsvegen v/ brua i Litledalen v / Vadvegen Skarabakken Håheimsvegen Skumedalsvegen Tømmervikvegen Mortveitvegen kraftstasjon og opp til bruket Havrevoll på øvre Hårland. Med arm opp til hytter Frå kryss med Haukelivegen på Håfoss v/ Åsmund Vae opp til Einar Åge Vae m/fl med arm opp til Kai Egil Vae Frå kryss med Haukelivegen v/ vassenden v/ Erling Sævareid til Sigbjørn Tjelmeland m/ arm v/ Kallestadbakken ned til kryss mot Vadsvegen v/ Ingunn Rådm.tilrår som følgje av innspel, Underbakkjen Bergevegen Hordlandsvegen Vadsvegen at vegen får endra skrivemåte på namnet: til Skarabakkjen (kan bli namn Underbakkjen og namn Bergevegen og namn Hordlandsvegen og namn Vadsvegen og namn Skarabakkjen og Marie Skarsvåg namnesak grunna "kj") Frå kryss med Haukelivegen v/lurasund bru til Kvammen med arm til Håheim Kvamsvegen Frå kryss med Fv34 Strondavegen på Enge til Skomdalen Rådm. tilrår som følgje av munnleg innspel, at vegen får endra skrivemåte av namnet til med armar Skomdalsvegen Frå kryss med Fv 34 Strondavegen oppå Kjølbergåsen og ned til Åge Velle m fl i nord i Tømbervik og m /arm til Roar Jørgensen m /fl sør i Tømbervik Frå kryss med Fv34 Strondavegen v/ Jan Molnes mot sjøen til Øystein Øverland at vegen får endra skrivemåte av namnet til : Tømbervikvegen Karidalen namn Kvamsvegen og namn Skomdalsvegen og namn Tømbervikvegen og namn Karidalen og legg den ut på ny

6 104 P 104 a P 114 K 114a 121 P 137 P Veavikvegen Miljavegen Schumansvegen Nabben Hustoftvegen Frå kryss med Fv34 Strondavegen på Skoga til Roar Ingebrigtsen m fl. Hyttefelt til Helge Hus Frå kryss med Fv34 Strondavegen på Skoga og ned til sjøen og rorbuene til Helge Hus Veavik Frå kryss med Fv 34 Strondavegen v/ Spar og opp til kryss med Tjellevegen v/tornøeløo og austover og ned att til Fv48 Skåneviksvegen v/larsen bakeri m/arm opp i byggefeltet til bom vlillian Bertine Håland. Vegen startar ved Larsen bakeri og stoppar i kryss med Ospehaugvegen og Miljavegen Frå kryss med Leknesvegen i Hagavik opp til hus til Kåre Jensen Frå kryss med Skåneviksvegen på Håland til Øyvind Thingstad med arm opp til Kjell Hustoft : Øvre Veavik Nedre Det er også ynskje om å behalde Allèvegen. Adm. har ikkje funne plass til alle vegane som ein har ynskje om, og rår til, som ei mellomløysing at Miljavegen vert endra litt i høve til framlegget. Den vil framleis starte ved Spar, og vil stoppe i krysset med Ospehaugvegen. Den vil og ha ein arm til Ligrend Nemnde kryss vil og vere stopp for Schumannsvegen som kjem frå kryss med Skåneviksvegen v/ Larsen bakeri og går opp til nemnde kryss. Rådmannen tilrår Miljavegen som namn på parsellen. Som følgje av innspel vert Schumannsvegen teken inn på lista. Rådm. tilrår at så blir gjort. Forslaget vert ståande uendra Hålandsvegen namn Øvre Veavik og namn Nedre Veavik og namn Miljavegen og namn Schumannsvegen og namn Hagavikvegen og namn Hålandsvegen og

7 139 K 140 K 141 K 144 P 145 p 146 p 149 K 172 Flotevegen Frå kryss med F39 Frettevegen på Frette til Flåte Øynavegen Kyrpingvegen Sævareidvik Inngjerdevegen Lyheimvegen Markhus hamn Stordalsvegen Frå kryss med F39 Frettevegen på Frette til Øyno til Ottar Skjold Frå kryss med Åkrafjordvegen (den gamle) på Tjelmeland til Kyrping brygge Frå kryss med Kyrpingsvegen gjennom campingområdet og til Laksaneset. Armar innover på heile campingområdet. Frå kryss ved innkjøringa til Åkrafjordtunet, forbi fabrikken og til Jon Karsten Hustveit m / arm ned til båthamna og Magne V. Berge Frå kryss med Markhusvegen på Teigland og går mot sørvest til Britt Margunn Ribesen m/ armar til Svein Magne Eikemo, Einar Markhus og Arne Markhus Frå kryss med Markhusvegen v/ Lars Lundal og ned til Markhus kai Gamal del av E134 i Stordalen. Frå kryss med (ny) Haukelivegen v/håland skule og til nytt kryss med Haukelivegen på Tjelmeland Flåtevegen Som følgje av innspel, får vegen nytt namn: Dalavegen Kyrpingsvegen Sævareidsvik Forslaget vert ståande uendra : Teigland. Dette fordi grunneigaren Arne Markhus eig hovudbruket som heiter Teigland og vil framleis bu på adr. Teigland. Han har avkøyrsel frå føreslegne Lyheimvegen. at vegen får korrigert namn: Marhushamn Rådm. tilrår som følgje av innspel, Stordalsvegen namn Flåtevegen og namn Dalavegen og legg den ut på ny namn Kyrpingsvikvegen og namn Sævareidsvik og namn Øyrovegen og namn Teigland og legg den ut på ny namn Markhushamn og namn:

8 173 Nernesvegen Frå kryss med Stordalsvegen nedom Håland skule og til Rådm. tilrår som følgje av innspel at denne vegen vert kalla P Træet enden av vegen på Nernes Frå kryss med Haukelivegen på Træet og til Jon Olav Kringlebotten m fl. Nernesvegen Dette er ein ny vegparsell som ikkje har vore vurdert og lagt ut på. Adm rår til Vegen får namnet Træet namn:

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming SSR= Sentralt stadnamnregister, Kartverket sitt register over godkjende namn Finn alle godkjende stadnamn/vegnamn som òg er kartfesta på http://www.kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/

Detaljer

Namnsetjing av gater og vegar

Namnsetjing av gater og vegar Namnsetjing av gater og vegar nynorsk Forord Denne brosjyren er ei innføring i namnsetjing av gater og vegar (adressenamn). Her blir det gjort greie for dei viktigaste prinsippa for namngiving, kva for

Detaljer

T lskot vern og vøl ing 2011

T lskot vern og vøl ing 2011 T lskot vern og vøl ing 2011 Nr. I Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instilline Askøy Karstein Ingbjørn 310.000 150.000 Brattestig 5306 Erdal Gammalt våningshus, Svaene gnr.4 bnr. l6 Gamalt våningshus

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

På tur i Ål. 15 utvalde turar

På tur i Ål. 15 utvalde turar På tur i Ål 15 utvalde turar For dei som likar å ferdast i naturen, oppsøkje nye plassar, få mosjon og rekreasjon er dette midt i blinken! Ål kommune har ein utruleg variert og praktfull natur å by på!

Detaljer

Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue.

Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue. 1 Fjellsenden (920 moh) Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue. Nord: 6782865 Aust: 493101 kartformat EUREF89 (WGS84) 2 Kvithøvd

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule Gluggen Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Ny førsteklasse på Brakanes skule 100 årsminnet for Hauge Nye elever og lærarar Dette ska du fao 9 & 10 kl på Betel Eg kan Kvitebjørnen Boklansering

Detaljer

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer