Årsrapport for DAWN Norge 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for DAWN Norge 2014"

Transkript

1 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og I følge våre statutter må årsmøte avholdes minimum annen hvert år. De som er medlemmer i DAWN Norge er de som til enhver tid har vært med på DAWN forum, eller SENDT for noe større (2014).Vi informerte om medlemsavgift i påmeldingene til de to arrangementene. Årsmøtet er åpent for alle. Vi sender derfor årsrapporten til alle på vår informasjonsliste. Årsrapporten gir informasjon om følgende saker: 1. DAWN Norge: drøm, visjon og nettverk og oppdrag 2. DAWN styre 2013 og Styremøter og stillinger 4. «SENDT for noe større», konferanse i M4 trening av menighetsplantingsteam. 6. Assessment forsvarlig utvelgelse av menighetsplantere. 7. Growdly og webutvikling 8. M4 og nettverk i Europa 9. Annet internasjonalt arbeid 10. Refleksjon fra daglig leder 1. DAWN Norge: drøm, visjon, nettverk og oppdrag. Vår drøm: Å se vanlige Jesu- etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. Vår visjon: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. DAWN Norge er: et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. DAWN Norge arbeider side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. DAWN Norges oppdrag: Vår viktigste rolle i nasjonen er å være visjonsbærer for menighetsplanting og multiplisering av fellesskap gjennom å: Bygge nettverk og skape møteplasser regionalt og nasjonalt. Være en læringsplattform som får frem historiene om det Gud gjør i Norge og utover. Utruste og hjelpe plantere og plantningsteamene til å lykkes, gjennom M4- verktøyet. Gjøre undersøkelser som viser et sant bilde av «høstmarkene» og «høstfolket». Mobilisere til bønn.

2 2. DAWN Styre 2013 og 2014: Janne Våje Nielsen (Frelsesarmeen) Periode (årsmøte 2015) 1 år Andreas Nordli - leder (UIO) Periode (årsmøte 2015) 1 år Jens Kåre Lindal - nestleder (DNM) Periode (årsmøte 2015) 1 år Jostein Krogedal (Intro menighetene) Periode (årsmøte 2016) 1 år Glenn Nord- Varhaug (IMF) Periode (årsmøte 2016) 1 år Håvard Kjøllesdal (Kristent Fellesskap) Periode (årsmøte 2016) 1 år Per Bradley (Metodistkirken) Periode (årsmøte 2016) 1 år Øivind Augland (Frikirken) Daglig leder (og en del av styret) Avgått i forrige periode: Stian Bjørsvik (NLM) Periode (årsmøte 2015) Mette Hebnes Bommen (Baptistsamfunnet) Periode (årsmøte 2014) På gjenvalg valg ved årsmøte 2015: Janne Nilsen (Frelsesarmeen) Periode (årsmøte 2018) 3 år Andreas Nordli - leder (UIO) Periode (årsmøte 2018) 3 år Jens Kåre Lindal (DNM) Periode (årsmøte 2018) 3 år Nye personer på valg ved årsmøte 2015: Jarleif Gaustad (NLM) Periode (årsmøte 2018) 3 år 3. Styremøter og stillinger DAWN Norge Styremøter: 2013: Gardermoen (telefon) Kristiansand (telefon) 2014: Oslo (telefon) Kristiansand (telefon) Stillinger: Øivind Augland er daglig leder og ansatt i 60% stilling fra til Fra ble Augland ansatt 50% i Den Evangelisk lutherske Frikirke i en 50% stilling hvor av 20% av stillingen kunne brukes i M4 i Europa og de resterende kombineres med arbeide med M4 og DAWN i Norge, samt å lede menighetsplanting i kirkesamfunnet. Frem til til har Augland hatt 30% stilling i DAWN Norge. Martin Morfjord vært ansatt i 50% stilling med ansvar for webutvikling (www.dawnnorge.no, og grafisk design i forhold til utvikling av M4 bøkene og Growdly- plattformen, samt arbeide ansvar for markedsføringen av SENDT Janne Våje Nielsen ble fra leid inn som konsulent/ administrativ leder av SENDT Hun ble lønnet på timebasis ut fra eget enkeltpersons- foretak. Avtalen om innleide konsulenttjenester på timebasis ble opprettholdt etter SENDT 2014, og Nielsen jobber nå sammen med daglig leder Øivind Augland med driften av DAWN i Norge Thomas Rake har vært leid inn som konsulent opp mot ca 20% for perioden til for å videreutvikle læringspedagogikken i M4 og lede prosessen i M4 samlingene som avholdes i Norge. Gjennom dette er han samtidig med og utvikler M4 i Europa.

3 Prosjektstillinger: På grunn av utvikling av M4 i Europa har det gjennom DAWN Norge blitt betalt ut ca Dollar i mnd. til Jiri Unger (som leder M4 i Tsjekkia) Theo Bunescu (som leder M4 Estland og arbeider med oppstart i Romania). De er begge med ledergruppen for M4 i Europa som ble dannet i løpet av Craig Hammer fra Estland kom inn fra som daglig leder i 50% stilling for M4 i Europa. Han er lønnet gjennom egne givere. 4. «SENDT for noe større» konferanse i mars 2014 I 2013 ble DAWN forum gjennomført på Rica hotell Gardermoen og Quality hotell Gardermoen med ca. 200 deltakere. Det ble opplevd som en ny tid og bestemmelsen for å arrangere en nasjonal konferanse ble tatt på bakgrunn av dette. Dette ble startskuddet på forberedelsen til SENDT. Våren 2013 gikk 14 kirkesamfunn, nettverk og organisasjoner sammen med DAWN Norge om å arrangere en nasjonal konferanse for menighetsplanting. En konferanse med nærmere 800 deltakere og 80 talere og bidragsytere. Et egen forbønnsteam på 40 personer under ledelsen av Jostein Nielsen fra Frelsesarmeen vare en viktig del av konferansen. Et opprop ble signert av deltakerne med en visjon for de neste 10 årene. (Se nedenfor) 5. M4 trening av menighetsplantingsteam. M4 er blitt videreutviklet i løpet av 2013 og 14. Følgende aktivitet: NLM har gjennomført sin første M4 prosess med 6 team. Flere av teamene har vært revitaliseringer (ikke kun ny- planting). En ny prosess med 4-5 team som avsluttes høsten M4 Sør har 12 plantningsteam fra Normisjon, Misjonsforbundet og Frikirken som avslutter prosessen høsten Det startes opp en ny M4 prosess med 3-4 team fra januar M4 Øst startet opp med 5 team i østlandsområdet, prosessen avsluttes april M4 trening av trenere. To treninger ble gjennomført med ca. 40 personer. Det forberedes nå oppstart av nye M4 prosess i Øst- Norge fra januar Assessment forsvarlig utvelgelse av menighetsplantere. Vi har arbeidet med å utvikle menighetsplantingens ABC. Assessment, Basic Training og Coaching. En prosjektgruppe under ledelse av Øystein Gjerme, Torben Josvik og Øivind Augland har tatt på seg ansvaret for innen utgangen av 2015 å: Få oversatt og tilrettelagt materiell for å gjennomføre assessment- intervjuer, trene menighetsplantere og ledere til å kunne gjennomføre intervjuene, og gjennomføre assessment- intervju med alle som skal inn i M4 trening. Det arbeides med å gjøre dette tilgjengelig online i løpet av Assessment- intervjuet er en 3 timer lang samtale med menighetsplantingskandidaten og eventuelt ektefelle. De har på forhand gått gjennom en god del av spørsmålene som tas opp i samtalen. Målet for samtalen er å kunne gi enten: «Grønt lys»: Gå videre i å plante; «Orange lys»: kanskje du bør vente litt og ha mer forberedelser (eller kulturen du planter i passer ikke?); «Rødt lys»: Vi tror kanskje ikke det er et riktig valg å lede en nyplanting». Kandidater fra ulike kirkesamfunn må ha ledere i egen sammenheng involvert. Rapporten etter samtalen gis til menighetsplantingskandidatens leder, og avgjørelsen ligger hos kirkesamfunnet, ikke hos de som utfører intervjuet. Intervjuerne sees på som rådgivende inn i avgjørelsen, men har ikke avgjørelsesmyndigheten. Mer informasjon vil finnes på

4 7. Growdly og webutvikling Growdly: har i løpet av perioden blitt videreutviklet til å bli et tjenelig redskap for kirker og organisasjoner. Martin Morfjord har vært initiativtaker og hatt hovedansvar for utvikling av plattformen. På grunn av veksten har DAWN- styret besluttet å gjøre Growdly om til en egen forening med eget styre. Martin Morfjord er fra ansatt 20% i Growdly og 30% i DAWN Norge. DAWN nettside og undersøkelse: I forbindelse med SENDT 2014 ble det gjort et stort arbeid for å videreutvikle DAWN Norge webside til en ressursside for menighetsplanting. I løpet av 2013 ble også nettsiden for migrantmenigheter (www.migrantmenighet.no) ferdigstilt. DAWN Norges kartdatabase ble videreutviklet og lansert i nytt format på DAWN Forum Det kreves mer arbeid med denne siden for å gjøre den enda mer tjenlig for alle kirkesamfunn og organisasjoner. 8. M4 og nettverk i Europa M4 i Europa er i utvikling. I løpet av det siste året er det dannet en ledergruppe for M4 i Europa bestående av: Øivind Augland (Norge), Jiri Unger (Tsjekkia) Theo Bunescu (Estland/Romania), Craig Hammer (Estland), Arnt Jacob Holvik (Norge) i tilegg møter også Martin Alexanderson (Sverige) og Kaspar Stern (Latvia) på våre Europeiske ledersamlinger. Nasjoner som nå arbeider med M4 er: Norge, Sverige, Latvia, Estland og Tsjekkia har vært et år hvor vi har arbeidet med kvaliteten i treningen i alle landene og blant annet avholdt en to- dagers læringsnettverk- samling med team på 4-6 personer fra hver nasjon. M4 bøkene er nå ferdig utviklet og i bruk på svensk, latvisk, estisk, tsjekkisk og engelsk. Det som har skjedd og skjer i de ulike nasjoner er: - Sverige: Tydelig lederskap for M4, arbeider med å rekruttere og å gjøre assessment av menighetsplantere. Har team involvert i M4 prosess ved utgangen av Latvia: M4 har bare nedslag i baptistkirken. Har hatt ca. 20 team gjennom M4 prosessen og har nå ansvar for alt internt i deres organisasjon. Kaspar Stern sitter som representant inn i M4 Europa fra Latvia. - Estland: Startet opp med M4 og har hatt 7 team gjennom prosessen, hvor av 5 fullførte og er gode plantninger. Arbeider mot oppstart av ny M4 september Tsjekkia: 18 team er midt i M4 prosessen har modul 2 og 3 i løpet av 2013 samt initierte å lage en video over M4 arbeidet i Tsjekkia. I løpet av 2013 og 2014 har vi arrangert kom og se samlinger på M4 treninger i Tsjekkia og i Norge. Vi har hatt ledere fra 6-7 nasjoner inne. Dette medfører at oppstart av M4 trening av team som plantere menigheter initieres i løpet av 2015 i Spania, Sveits, Romania og Russland/Ukraina. M4 bøkene er i ferd med å bli oversatt til Russisk, Fransk, Spansk, Rumensk og Tysk. Når vi nå arbeider videre vil menighetsplantings ABC bli innført i alle M4 prosessene.

5 9. Annet internasjonalt arbeid Daglig leder har i tilegg til å lede M4 i Europa hatt ansvar for menighetsplantingsnettverk på ELF (European Leadership form) både i 2013 og Han har initiert møte med menighetsplantings- ledere i Europa og har hatt årlige to- dagers samlinger. I 2015 arbeides det med å samle menighetsplantings ledere fra 20 nasjoner i Europa til samling i Madrid september Refleksjon fra leder SENDT 2014 har var et høydepunkt. En visjon om 400 nye menigheter og fellesskap og trening av 4000 pionerer er satt. Nå er det spørsmål om å handle. Det er opp til enkelte personer, nettverk, kirkesamfunn og organisasjoner. Det er dette DAWN forum 2015 handler om: Hvordan kan vi gjøre visjonen konkret? Hvordan kan vi ta ansvar i hver vår sammenheng? Gjennom SENDT konferanse i Nord- Norge (11-12 april) og regionale samlinger i 5 byer ønsker vi å kunne stå sammen om en fortsatt mobilisering for å se mange nye mennesker kommet til tro og innlemmes i et kristent fellesskap. DAWN styret DAWN ønsker ikke å bli en ny organisasjon, derfor vil det alltid være viktig med en dialog mellom ledere i ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk om hvilken rolle vi skal tjene og hvordan den skal utføres. Dette vil vi gjerne ha tilbakemelding på når du kommer på årsmøte. Andreas Nordli (Leder av styret) Øivind Augland (Daglig leder) Janne Våje Nielsen Glenn Nord- Varhaug Jens Kåre Lindal Jostein Krogedal Håvard Kjøllesdal Per Bradley

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Treårsmeldingen 2012 2015

Treårsmeldingen 2012 2015 ÅRBOK 2012 2015 www.normisjon.no Treårsmeldingen 2012 2015 Del 1 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING til Generalsforsamlingen 2015 «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» NORGE TSJEKKIA UKRAINA ASERBAJDSJAN

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt FORORD Denne rapporten er en DAWN-rapport. Derfor samler og presenterer den opplysninger om det norske folk og om kirkesamfunnene i Norge. Den gir et bilde av vårt eget land og den delen av befolkningen

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer