3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2007/EØS/19/ /EØS/19/ /EØS/19/ /EØS/19/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4593 voestalpine/ Dancke) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4600 TUI/First Choice) 2 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4655 Gilde/ Parcom/Nedschroef) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 og 88 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Domstolen

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/19/01 (Sak COMP/M.4593 voestalpine/dancke) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 4. april 2007 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket voestalpine AG ( voestalpine, Østerrike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele de tyske foretakene Dancke Stanztechnik GmbH & Co. KG og Dancke Werkzeugbau GmbH & Co. KG ( Dancke ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: voestalpine: produksjon og salg av stålprodukter, Dancke: produksjon og salg av pressede metalldeler og -komponenter. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 85 av. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4593 voestalpine/dancke, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

3 Nr. 19/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/19/02 (Sak COMP/M.4600 TUI/First Choice) 1. Kommisjonen mottok 4. april 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket TUI AG ( TUI ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket First Choice Holidays PLC ( First Choice ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: TUI: skipsfart og turisme, First Choice: internasjonalt reiseselskap for fritidsreiser. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 81 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4600 TUI/First Choice, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2007/EØS/19/03 (Sak COMP/M.4655 Gilde/Parcom/Nedschroef) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 12. april 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der de nederlandske foretakene Gilde Buy- Out Management Holding B.V. ( Gilde ) og Parcom Ventures B.V. ( Parcom ) eid av ING-konsernet, i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nederlandske foretaket Koninklijke Nedschroef Holding N.V. ( Nedschroef ) gjennom et offentlig overtakelsestilbud som fremsettes 20. april. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Gilde: aksjeinvesteringer, Parcom: aksjeinvesteringer, Nedschroef: produksjon av festeanordninger, maskiner og verktøy. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 86 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4655 Gilde/Parcom/Nedschroef, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

5 Nr. 19/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 og /EØS/19/04 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Kommisjonen har publisert opplysninger om følgende statsstøttesaker: NN 54 B/2004 Italia Støtte til kapitalisering av virksomheter. Lovforordning nr. 102/2004, artikkel 17 N 155/2004 Nederland Støtte til produksjon og markedsføring av kjøttprodukter av høy kvalitet N 348/2005 Tyskland Hessen Markedsføring av jordbruksprodukter fra Hessen Endringer i produktgruppen egg N 372/2004 Italia Calabria Støtte til landbruksområder rammet av dårlig vær (frost i januar/februar 2004 i provinsene Cosenza og Catanzaro, sterk vind 16. april 2004 i provinsen Reggio Calabria) N 551/2005 Tyskland Utvikling av modeller for rådgivning til eiere av privateide skoger N 580/C/03 Italia Program for å bekjempe sitrusfrukt-sykdommen tristeza i Calabria EUT C 90 av EUT C 90 av EUT C 90 av EUT C 90 av EUT C 90 av EUT C 90 av N 647/2005 Tyskland Bayern Støtte til maskinfellesskap i Bayern EUT C 90 av N 169/2005 Hellas Endringer i TANEO risikokapitalfond EUT C 93 av N 409/2005 Tyskland Nye delstater og det tidligere Øst-Berlin Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Initiative InnoRegio EUT C 93 av N 446/2005 Tyskland Mecklenburg- Vorpommern Regional investeringsstøtte til ADAM OST GmbH EUT C 93 av N 539/2003 Tyskland Tildelinger fra fiskeriavgifter for å styrke fiskebestanden og forbedre vannmasser og fiskeri Schleswig-Holstein N 73/2006 Italia Veneto Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofe (haglstorm 14. august 2005 i provinsen Vicenza) N 79/2006 Italia Campania Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofe (kraftig snøvær i perioden 26. til 31. januar 2005 i provinsen Salerno) N 81/2006 Italia Sicilia Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofe (frost i perioden 15. januar til 11. mars 2005 i provinsen Caltanissetta) N 82/2006 Italia Sicilia Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofe (frost i perioden 10. januar til 14. mars 2005 i provinsen Messina) N 97/2006 Italia Basilicata Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofe (ekstremt snøvær i perioden 25. januar til 1. mars 2005 i provinsen Potenza) N 147/2003 Tyskland FoU-prosjekt for integrering av selvkonfigurerende konstrusjonsstandarder i CAD-systemet, ved Kvaerner Warnow Werft GmbH N 148/2003 Tyskland FoU-prosjekt for standardisering av konstruksjonselementer i skipsstrukturen, ved Nordseewerke GmbH N 414/2004 Tyskland Bayern Bayersk program for utvikling av teknologiorienterte handelssammenslutninger. Forlengelse fra 2005 til 2009 N 450/ 2005 Polen Świętokrzyskie Regional utvikling (Starachowicki program pomocy przedsiębiorcom) EUT C 93 av EUT C 93 av EUT C 93 av EUT C 93 av EUT C 93 av EUT C 93 av EUT C 103 av EUT C 103 av EUT C 103 av EUT C 103 av

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/5 N 466 B/2005 Tyskland Bayern Skadeerstatning i forbindelse med naturkatastrofer eller andre uvanlige hendelser (Härtefonds zur Beseitigung von Notständen durch das Sommerhochwasser 2005 von Privathaushalten, Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft) N 568/2005 Hellas Digital Leap Venture Capital Fund, regionalutvikling risikovillig kapital EUT C 103 av EUT C 103 av N 612/2005 Hellas TANEO Tredje endring EUT C 103 av N 11/2005 Program for demonstrasjon av solenergi Forlengelse fram til 2006 EUT C 107 av N 14/2005 Polen Regional støtte til investeringer i forbindelse med fornybar energi N 529/2005 Polen Miasto Wrocław Regional utvikling (Pomoc regionalna dla Wrozamet S.A.) NN 56/2004 Italia Sicilia Refinansiering av tiltak i henhold til artikkel 2 i Sicilias regionallov nr. 37/94 EUT C 107 av EUT C 107 av EUT C 111 av N 33/2005 Nederland Green Fund Midden-Delfland EUT C 111 av N 61/2006 Frankrike Støtte til sporbarhetsordning for korn. Utvidelse av støtte N 86/2005 EUT C 111 av N 68/2006 Sverige Støtte til planting av trær i storm-rammede skoger EUT C 111 av N 75/2006 Italia Veneto Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (hagl 22. juli 2005, og sterk vind og hagl fra 14. til 20. august 2005 i provinsen Verona) N 104/2006 Frankrike Utvidelse: Kontrakt mellom stat og regioner: Støtte til parfymeutvinning, aromatiske og medisinske planter N 260/2005 Polen Premiesubsidier ved forsikring av avling og husdyrbestand (Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych I zwierząt gospodarskich). EUT C 111 av EUT C 111 av EUT C 111 av N 293/2005 Portugal Støtte til investeringer i vannforsyningsarbeid EUT C 111 av N 459/2005 Skottland Scottish Strategic Timber Transport Fund (SSTTF) EUT C 111 av N 463/2005 Italia Abruzzi Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (ekstremt snøvær i perioden 25. januar til 9. mars 2005 i provinsen Pescara) EUT C 111 av N 544/2005 Litauen Statsstøtte for utvikling av samvirkebevegelsen EUT C 111 av N 546/2005 Italia Marche Støtte til jordbruksforetak rammet av kvegtuberkulose og underlagt beslutning om nødslakting av hele besetningen regional lov nr av 19. september 2005 EUT C 111 av N 306/2005 Slovakia Západoslovenský kraj [Západne Slovensko] Welding Operations Services Slovakia, s.r.o. EUT C 112 av N 611/2005 Polen Wielkopolskie Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście Gorzowie Wielkopolskim N 625/2005 Polen Dolnośląskie Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów N 445/2004 Italia Campania Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (hagl 25. juli 2004 i fem kommuner i regionen Campania, provinsen Benevento) EUT C 112 av EUT C 112 av EUT C 123 av

7 Nr. 19/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende N 547/2005 Belgia Erstatning etter fugleinfluensa EUT C 123 av N 567/2005 Tyskland Investeringsstøtte til Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH N 76/2005 Østerrike Delstaten Tyrol Støtte til produksjon av grønn elektrisitet fra fast biomasse Tyrol N 350/2005 Østerrike Endringer i Østerrikes retningslinjer for miljøstøtte 2002, med hensyn til reduksjon av finstøv N 249/2005 Polen Individuell støtte Energetyka Wisłosan Strømforsyning N 603/2003 Belgia Formålstjenlige tiltak for å fremme natt- og skiftarbeid EUT C 123 av EUT C 126 av EUT C 126 av EUT C 126 av EUT C 126 av N 630/2005 Polen Południowy Pomoc regionalna dla MAN Trucks Sp. z o.o. EUT C 126 av N 296/2004 Italia Piemonte Demonstrasjonsprogram for energisparing og fornybar energi EUT C 135 av N 631 Nord-Irland Fritak for klimaendringsavgift på naturgass i Nord- Irland EUT C 135 av N 77/2006 Italia Campania Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (frost i perioden 31. januar til 8. mars 2005 i provinsen Salerno). EUT C 139 av N 88/2006 Obligatorisk avlsprogram for TSE-resistens hos sau EUT C 139 av N 105/2006 Frankrike Utvidelse av støtte til sektor for parfymeutvinning, aromatiske og medisinske planter EUT C 139 av N 111/2005 Støtte fra vinfondet EUT C 139 av N 291/2005 Portugal Lån til kjøp av fôr EUT C 139 av N 427/2005 Nasjonalt utryddelsesprogram for kvegsykdommen Rhinotraheitis (IBR) EUT C 139 av N 73/2005 Medieinvesteringer i East Midlands EUT C 141 av /05 Statsstøtte til Post Office Limited til finansiering av nettverk i distriktene EUT C 141 av N 183/03 Hellas Støtte til det greske postvesenet (ELTA) EUT C 141 av N 217/2005 Polen Wsparcie nowej inwestycji z Funduszu strefowego EUT C 141 av N 265/2005 Nederland Near Shore Windpark. Endring av vedtak N 578/ EUT C 141 av N 367/2003 Italia Liguria Tiltak for å fremme samvirke EUT C 141 av NN 20/2006 Belgia Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les sociétés d assurance/jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen EUT C 141 av N 24/2006 Danmark Utviklingsstøtte til fremme av mobil e-læring N 44/2006 Italia Endring i støtteordning N 248/2002 Investeringsstøtte for industri- og håndverkssektoren N 49/2006 Tyskland Änderung der Kommissionsentscheidung C(2004)327 über eine Umstrukturierungsbeihilfe Deutschlands zugunsten der Bankgesellschaft Berlin AG

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/7 N 51/2006 Frankrike Prolongation du régime d aide à l aéronautique N 53/96 N 487/2005 Italia Veneto Aiuto alla R&S delle tecnologie di utilizzo dell idrogeno a Porto Marghera N 553/2005 Latvia Regional investeringsstøtte til A/S Valmieras Stikla Šķiedra N 554/2005 Frankrike Modification du régime de l aide à l emploi au secteur de la restauration (N 330/2004) N 618/2005 Polen Centralny Pomoc regionalna dla LG Electronics Mława Sp. z o.o. N 627/2005 Polen Wielkopolska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miejskiej Turek N 640/2005 Spania Endringer i støtteordning for fornybar energi i Riojaregionen N 162/2006 Tyskland Bevaring av tradisjonell geitebestand i Thüringer Wald N 56/2006 Nord-Irland Forlengelse av ordning med reduksjon i klimaendringsavgiftene Annex I products (Nord-Irland) N 62/2006, N64/2006 og N 181/2006 Østerrike Niederösterreich Støtte for ødeleggelser etter naturkatastrofer N 63/2006 Østerrike Burgenland Støtte til delvis kompensasjon for frostskader på kommersielle fruktavlinger i 2005 N 72/2006 Italia Veneto Støtte til landbruksområder rammet av naturkatastrofer (tørke i perioden 15. juni til 15. august 2005 i provinsen Padua) N 74/2006 Italia Veneto Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (sterk vind 7. juni 2005 i tre kommuner i Veneto-regionen, provinsen Verona) N 76/2006 Italia Piemonte Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (tørke sommeren 2005 i provinsen Novara) N 83/B/05 Italia Lombardia Garantiordning for landbruksforetak og profesjonelle N 84/2006 Italia Sicilia Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (sterk vind 3. august 2005 i provinsen Catania) N 85/2006 Italia Sicilia Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (frost fra 10. januar til 10. mars 2005 i 10 kommuner i regionen Sicilia, provinsen Ragusa) N 91/2006 Italia Sicilia Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (kraftig snøvær i perioden 26. januar til 20. februar 2005 i tre kommuner i regionen Sicilia, Caltanissetta-provinsen) N 119/2006 Nord-Irland Avgiftsfond for settepoteter (Nord-Irland) N 124/06 Danmark Velferdsrådgiving i forhold til slaktekyllinger (utvikling av rådgivingsinstrumenter for vurdering av dyrevelferd) N 125/2006 Tyskland Forskningsprogram for storfe-rasen Murnau- Werdenfelser N 132/06 Danmark Støtte til utvikling av rådgivningsinstrumenter for sammenligning av produksjonsresultater fra potetgårder

9 Nr. 19/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende N 136/2006 Finland Støtte for ødeleggelser etter oversvømmelser i 2005 N 145/2006 Frankrike Utvidelse av støtte til forskning og utvikling i sektoren for proteinvekster N 146/2006 Tyskland Investeringsstøtte til slakteri Aschaffenburg N 160/2006 Tyskland Sauerasen Bentheimer Landschafe N 162/2005 Spania Galicia Støtte til innpass på eiersiden av landbrukseiendommer i Galicia N 190a/2005 Nord-Irland Endringer i klimaendringsavgiftene (C18/2001) EUT C 146 av N 470/2005 Tyskland Rheinland-Pfalz Garantiordninger for landbruket EUT C 146 av N 476/2005 Spania Støtte til høykvalitets jordbruksprodukter (MAPA) EUT C 146 av N 486/05 Irland Investeringsstøtteordninger for avfallshåndtering i jordbruket N 514/05 Italia Lombardia Regionale tiltak til støtte for fjærfe- og fugleviltoppdrettere rammet av fugleinfluensa Erstatning for tapt inntekt. Regionalt dekret 470 av N 571/2005 Litauen Statsstøtte for delvis kompensasjon for ugunstige værforhold i jordbrukssektoren EUT C 146 av EUT C 146 av EUT C 146 av N 586/2005 Litauen Støtte til anskaffelse av avlsdyr EUT C 146 av N 600/2005 Østerrike Endringer i nasjonale retningslinjer om tjenesteyting (Dienstleistungsrichtlinie) EUT C 146 av N 655/2005 Spania Castilla-Leon Støtte til utvikling av arbeidsplasser i distriktet EUT C 146 av NN 45/2005 (tidl. N 109/2005) Tyskland Hamburg Transport og håndtering av selvdøde dyr Hamburg EUT C 146 av NN 46/04 Tyskland Schleswig-Holstein Bekjempelse av skrapesyke (TSE) (sau og geit) EUT C 146 av NN 74/2004 (tidl N 437/2004) Tyskland Berlin Transport og håndtering av selvdøde dyr i Berlin EUT C 146 av N 39/06 Italia Piemonte Insentiv for energisparing og fornybar energi EUT C 153 av N 98/2006 Latvia Skattelettelser til Bolderaja Ltd EUT C 153 av N 112/2006 Polen Łódzkie Voivodship Projekt uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie zwolnień od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy N 241/2006 Latvia Endring av støtte til modernisering av forretningsinfrastruktur N 637/2005 Sverige Nord-Sverige Endring i ordning for regional transportstøtte (tidl. nr. N 220/2005) N 52b/2006 Tyskland Forlengelse av N 655b/2001 fremme av utslippsreduksjoner og klimabeskyttelse i Sachsen EUT C 153 av EUT C 153 av EUT C 153 av EUT C 155 av N 318/2005 Demonstrasjon av bølge- og tidevannsenergi EUT C 155 av N 497/2004 Tyskland Støtte til den tyske kullindustrien for 2005 EUT C 155 av NN76/2005 Nederland Noord Brabant NV Monumenten Fonds Brabant EUT C 155 av N 87/2006 Italia Veneto Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (sterk vind og virvelvinder 14. august 2005 i provinsen Padua)

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/9 N 135/2006 Finland Støtte til jordbruksvirksomheter rammet av ugunstige værforhold i 2005 N 155/2006 Italia Sicilia Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (virvelvinder 7. oktober 2005 i Caltanissetta-provinsen) N 170/2006 Nederland Økning i støttebevilgningene til settepotet-sektoren N 175/2006 Østerrike AMA Biozeichen forlengelse av en eksisterende ordning NN 34A/00 N 177/2006 Italia Ministerialdekret av 22. mars 2006 om fordeling av midler tildelt aktivitetene beskrevet i artikkel 4 i lov nr. 499 av 23. desember 1999 N 209/2006 Slovenia Støtte til betaling av forsikringspremier for å beskytte frøplanter og frukt N 214/06 Danmark Lokal eiendomsskatt (Fylkesskatt for jord- og skogbruksland og lignende land) N 283/2005 Portugal Investeringsfond for skogseiendommer (FIIF) N 404/2005 Tyskland Bayern Investeringsbevilgninger for utvikling av slakteri Traunstein N 12/2006 Polen Dolnośląskie Projekt Uchwały Rady Gminy Zgorzelec w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Zgorzelec N 150/2006 Walisisk forsknings- og utviklingsordning N 198/2006 Spania País Vasco Endringer i støtten til energisparing, energiøkonomisering og fornybar energi N 540/2005 Latvia Støtte til produksjon av bio-drivstoff N 610/2005 Italia Friuli -Venezia Giulia Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo N 120/2006 Frankrike Prolongation du régime d aides de l ADEME à la recherche et au développement N 84/2003 EUT C 162 av N 337/2005 Litauen Ignalina atomkraftverk skattelettelser EUT C 162 av NN 59/2005 Danmark Avgiftsfritak for biodrivstoff som anvendes som motordrivstoff EUT C 162 av N 499/05 Wales Utvidelse av aktivitetene til produsentgruppen Welsh Meat Company EUT C 181 av N 527/05 Polen Støtte til forskning på biologisk utvikling innen plante- og dyreproduksjon (Dotacje do badań z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej) N 604/b/04 Danmark Skattemessig behandling av kvoter og betalingsrettigheter EUT C 181 av EUT C 181 av N 609/05 Skottland Endring i utviklingsordning for landbruksbedrifter (Skottland) EUT C 181 av N 78/2005, 202/2005, 432/2005 og 152/2006 Spania Kompensasjon for skader forårsaket av frost første kvartal 2005 N 86/2006 Italia Abruzzi Støtte til tiltak for genetisk forbedring av arter av biologisk interesse

11 Nr. 19/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende N 159/2006 Latvia Støtte til kjøp av avlsmateriale i Latvia Endringer i støtte N 94/2005 Støtte til kjøp av avlsmateriale i utlandet N 222/A/03 Italia Emilia-Romagna Tiltak til støtte for garantisystemer i jordbrukssektoren N 243/2006 Østerrike Niederösterreich Støtte for skader etter naturkatastrofer N 288/06 Italia Toscana Støtte til jordbruksområder rammet av naturkatastrofer (hagl 6. desember 2005 i Piancastagnaio, provinsen Sienna, Toscana) N 338/2005 Estland Støtte til gjennomføring av nasjonalt program for utrydding og kontroll over utbrudd av skadelige plantesykdommer N 494/03 Italia Lazio Beskyttelse av innenlandske genetiske ressurser til interesse for landbruket N 589/2005 Ungarn Endringer i FVM-dekretet 84/2003 (VII.22) om erstatning til bønder for skader som følge av frost og tørke i 2003 N 603/05 Italia Program for å bekjempe tristeza i sitrusfrukt fra Apulia NN 21/2004 (tidl. N 12/2004) Tyskland Thüringen Håndtering av selvdøde dyr i Thüringen N 95/2006 Klimaavgift: flere sektorer anses som berettiget etter klimaendringsavtaler EUT C 202 av N 196a/2005 Program for redusering av utslipp av luftforurensing fra forurensingskilder som drives i allmennhetens interesse EUT C 202 av N 196b/2005 Saneringsprogram for luftforurensingskilder for å oppfylle minstekravene i loven om vern mot luftforurensing EUT C 202 av N 196c/2005 Program for å redusere flyktige organiske utslipp EUT C 202 av N 196d/2005 Program for gjennomføring av regionale program for å redusere forurensende utslipp og forurensingsnivå EUT C 202 av N 196e/2005 N 196g/2005 Støtteprogram for avfallsgjenvinning EUT C 202 av Program for beste tilgjengelige teknikk EUT C 202 av N 570/2005 Nederland Reduksjon av forbruksskatt på biobrensel EUT C 202 av N 579/2004 Danmark Kompensasjonsordning for laksefiskere EUT C 202 av N 620/05 Italia Provinsen Mantova Investeringsstøtte for opprettelse av biogassfabrikker i provinsen Mantova N 11/06 Italia Forlengelse av miljøstøtteordning N433/04 i Friuli Venezia Giulia N 65/2006 Kypros Tροποποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων για τεχνολογική αναβάθμιση του μεταποιητικού τομέα EUT C 202 av N 117/2005 Samlet etablering av bredbånd til den offentlige sektor i Skottland N 194/2006 Screen East Content Investment Fund N 230/2006 Irland Midlertidig forlengelse av støtteordning for fornyelse av enkelte urbane områder (tidl. N 264/2004 og 270/2002)

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/11 N 231/2006 Irland Midlertidig forlengelse av støtteordning for fornyelse av enkelte distriktsområder (tidl. N 257/2004 og N 271/2002) N 232/2006 Irland Statsstøtte nr. N 232/2006 Midlertidig forlengelse av ordning for nedskriving av kapitalutgifter for hoteller i Irland (tidl. N 832/2000) Irland N 512/2005 Italia Statsstøtte for å berge selskaper som har problemer Volare Airlines Spa N 563/05 Frankrike Var-regionen Støtte til Ryan Air for ruten mellom Toulon og London N 629/2005 Polen Dolny Śląsk Pomoc regionalna dla Global e-business Operations Centre Sp. z o. o. NN 7/2006 Tyskland Forschungskonzept Mobilität und bodengebundener Verkehr NN 52/01 (tidl. N 207/01) Tyskland Brandenburg Fremme av produkter fra landbruks- og matvaresektoren i Brandenburg EUT C 205 av N 137/2004 Italia Sicilia Støtte til storfeavl for å kompensere for tap etter utbrudd av sykdommen bluetongue N 520/2005 Østerrike Økonomisk støtte til kjøp av fôr og fôrerstatning for jordbruks- og skogbruksforetak som led skade på grunn av uvanlige værforhold N 625/03 Italia Friuli -Venezia Giulia Salg av Centrale ortofrutticola i Comune di Udine til Cooperativa Frutticoltori Partidor Soc. Coop.a.r.l fra Det regionale organ for distriktsutvikling (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA) EUT C 205 av EUT C 205 av EUT C 205 av N 633/2005 Ungarn Nasjonal ungarsk lov for skadereduksjon EUT C 205 av N 97/2004 Italia Lazio Miljøstøtte til Meccano Aeronautica S.p.A. EUT C 207 av N 131/2005 FibreSpeed bredbåndsprosjekt Wales EUT C 207 av N 133/2006 Polen C. Hartwig krisestøtte EUT C 207 av N 142/05 Bidragsprogram for biler med lavt utslipp av karbondioksid EUT C 207 av N 258/2006 Polen Silesian Trams S.A. krisestøtte EUT C 207 av N 284/2005 Irland Regionalt bredbåndsprogram Fase II og III av Metropolitan Area Network (MAN)-programmet N 323/06 Polen Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportowej w Olkuszu S.A. EUT C 207 av EUT C 207 av N398/2005 Ungarn Skattelettelser for bredbåndsutvikling EUT C 207 av N 467/2005 (forlengelse av støtte N 496/2004) Belgia Flandern Statsstøtte til det flamske audiovisuelle fond EUT C 207 av N 556/2005 Nederland Transportkoordinering: støtte til miljøvern og innovasjon innen offentlig transport EUT C 207 av N 4/2006 Spania Catalonia Programa Beatriz Pinós N 52/A/2006 Tyskland Sachsen Forurensingskontroll og klimabeskyttelse Forlengelse og endring av støtteordning N 112/2004 Sverige Energi- og CO 2 -avgiftsfritak for biodrivstoff N 149/2006 Irland Finansiering av M3 fra Clonee til North of Kells og Limerick- tunnelen N 294/2005 Litauen Støtte til utvikling av biodrivstoffproduksjon

13 Nr. 19/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende N 339/05 Tyskland Finansiering av byggingen av biogasskraftverket MHKW Rothensee N 412/2005 Utvidelse og forlengelse av Waste & Resources Action Programme N 478/2004 Irland Statsgaranti for lån tatt opp av Coràs Iompair Eirann (CIÉ) for infrastrukturinvesteringer N 478/2005 N 479/2005 N 480/2005 N 481/2005 N 482/2005 COST-programmet EUREKA-programmet EUPRO-programmet KONTAKT-programmet INGO-programmet N 604/2005 Tyskland Offentlig finansiering for bussoperatører i distriktet Wittenberg N 639/2005 Irland Border Midlands and West Abbott Vascular Devices Irland, FoU-støtte N 649/2005 Belgia Mesures de dispense partielle de précompte professionnel en faveur de la R&D NN 81/2002 Italia Kompensasjon for næringsdrivende og andre aktører i fiskerisektoren etter hendelsene i Kosovo (1999) N 502/2005 Tyskland Utdanningsstøtte til N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG N 601/2005 Nederland Integreren van het subsidie instrument voor Nieuw Energieonderzoek (NEO) in het besluit EOS Lange Termijn (N 101/2004) EUT C 214 av EUT C 214 av N 22/2006 Výzkum pro řešení regionálních disparit EUT C 214 av N 42/2006 Tyskland Sächsischer Beteiligungsfonds EUT C 214 av N 212/2006 Kypros Program for å skape nye høyteknologiske og innovative bedrifter EUT C 214 av N 333/2006 Tyskland Nordrhein-Westfalen Technologie- und Innovationsprogramm NRW (TIP) EUT C 214 av N 334/2006 Endringer i de regionale fondene for risikokapital (C 56/2000) EUT C 214 av N 384/06 Hellas Støtte til greske bønder rammet av dårlige værforhold (frost, snø og vind), endringer i de tekniske aspektene ved N 456/05 EUT C 217 av N 548/05 og N 303/06 Spania Andalucia Ayuda individual a la inversión para la construcción de una instalación de producción de zumo de frutas (cítricos) EUT C 217 av N 9/2006 Italia Fondi comuni di investimento finalizzati a favorire l afflusso di capitale di rischio verso PMI innovative del Mezzogiorno N 121/2006 Frankrike Soutien de l Agence de l innovation industrielle aux programmes mobilisateurs pour l innovation industrielle EUT C 218 av EUT C 218 av

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/13 N 381/2006 Spania Madrid Ayudas a la producción teatral, musical y coreográfica N 184/2006 Sverige Støtte til omlegging fra oljefyringssystemer i boligblokker N 287/2006 Tyskland Endringer i støtteordningen Støtte til bruk av fornybar energi N 312/2006 Sverige Forlengelse av investeringsstøtteordning for energieffektivisering og overgang til fornybare energikilder i offentlige bygninger. (N 524/2004) EUT C 218 av EUT C 219 av EUT C 219 av EUT C 219 av N 343/2005 Støtte til forbedring av prefabrikkerte boliger EUT C 219 av N 401/2005 Nederland Tilskudd til reduksjon av CO 2 -utslipp fra bygninger EUT C 219 av NN 61/2004 Spania Fritak for forbruksavgift på biodrivstoff EUT C 219 av N 02/2006 Tyskland FoU-program Biologische Forschung und Technologie EUT C 220 av N 31/2005 Individuell FoU-støtte til Talisman Energy (UK) Ltd for fornybar og bærekraftig energi offshore vindmøllepark på dypt vann EUT C 220 av N 66/2006 Skottland Skotsk FoU-ordning EUT C 220 av N 141/2006 FoU: fornybar og bærekraftig energi: brenselceller, hydrogen og karbonreduksjons-teknologi, demonstrasjonsprogram (forlengelse) EUT C 220 av N 355/2006 Italia Marche Proroga del regime N. 299/2006 Sostegno alla capitalizzazione delle cooperative N 592/2005 Latvia Riska kapitÿla finansÿšana maziem un vidÿjiem uzÿÿmumiem EUT C 220 av EUT C 220 av N 605/2005 Spania Delstatsmyndighetene i Madrid Støtte til anskaffelse av kjøretøy for offentlig transport, tilpasset personer med redusert bevegelighet EUT C 220 av N 96/06 Nederland Zuid-Holland Eneco fornybar energi EUT C 221 av N 543/2005 Nederland MEP stimulerende kraftvarme (CHP) EUT C 221 av N 628/2005 Nederland Verkorte Melding PRIOO EUT C 221 av NN 162/A/2003 og N 317/A/2006 Østerrike Støtte til elektrisitetsproduksjon fra fornybare ressurser i samsvar med lov om grønn elektrisitet (leveringstariffer) EUT C 221 av NN 162/B/2003 og N 317/B/2006 Østerrike Støtte til kraftvarme-produksjon i samsvar med lov om grønn elektrisitet (leveringstariffer) EUT C 221 av N 7/2006 Program for bygninger med lavt CO 2 -utslipp EUT C 222 av N 102/2006 Italia Friuli-Venezia Giulia Fissazione dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive EUT C 222 av N 221/2006 Støtte til sanering av jord - forlengelse EUT C 222 av N 505/2005 Polen Polsk audiovisuelt fond EUT C 222 av N 593/2005 Sverige Videreføring av den regionalt differensierte energiavgiften for servicesektoren (Sverige) EUT C 222 av NN 27/2006 Tyskland Berlin Kjøp av tomt Landgericht Berlin EUT C 222 av N 193/2006 FoU-støtte til Rolls-Royce m.fl. for miljøvennlig motor EUT C 222 av

15 Nr. 19/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende N 539/2005 Tyskland Sachsen Forschungsplattform für Nanoelektronik Dresden EUT C 222 av NN 31/2006 Portugal Reestruturação financeira da emissora de serviço público RTP EUT C 222 av N 34/2006 Ungarn Støtte til Hankook MSF 2002 EUT C 232 av N 47/06 System for handel med utslippsrettigheter for spillolje EUT C 232 av N 335/2006 Tyskland Støtte til GSC Solar EUT C 232 av N 632/2005 Polen Restruktureringsstøtte Energetyka Wisłosan EUT C 232 av N 158/2005 Slovenia Košice GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. EUT C 236 av N 218/2005 Tyskland Brandenburg Konsolidierung- und Standortsicherungsprogramm EUT C 236 av N 289/2006 Spania Madrid Ayuda a la innovación y al desarrollo tecnológico en el sector de las tecnologías de la información de la Comunidad de Madrid EUT C 236 av N 439/2006 Danmark Støtte til forskning i arbeidsforhold EUT C 236 av N 551a/2004 Italia Campania Centri di competenza tecnologica EUT C 236 av

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 11. årgang 2.9.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 15. årgang 21.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

NORSK utgave Domstolen

NORSK utgave Domstolen NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 40 8 årgang 16 8 2001 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3196 Belgium CA-Agricaisse-Lanbokas/ Crédit Agricole Belgique)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3196 Belgium CA-Agricaisse-Lanbokas/ Crédit Agricole Belgique)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 37 10. årgang 24.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 16. årgang 23.4.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 12. årgang 24.3.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 58 18. årgang 27.10.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 17. årgang 22.7.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 12. årgang 24.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget ISSN Nr årgang utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN Nr årgang utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 17. årgang 6.5.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 5.

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 9.

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 22. årgang 9.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 18. årgang 4.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4349 Metro/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4349 Metro/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 13. årgang 17.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang 21.10.2004 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 22. årgang 30.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 13. årgang 30.3.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 15. årgang 27.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3152 ThyssenKrupp/Mercedes Lenkungen)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3152 ThyssenKrupp/Mercedes Lenkungen)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.17/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 2. årgang 11.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3271 Kabel Deutschland/ish)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3271 Kabel Deutschland/ish)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 70 16. årgang 23.12.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 6.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 19. årgang 12.4.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 34 10. årgang 10.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 4. årgang 21.8.1997 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 18. årgang 26.5.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 16. årgang 30.7.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 7. årgang 10.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 57 12. årgang 17.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 24 18. årgang 28.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 11. årgang 10.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 21. årgang 31.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 18. årgang 28.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 16. årgang 10.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 14. årgang 20.9.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 16. årgang 25.6.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 16. årgang 25.6.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 16. årgang 25.6.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/40/02 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4153 Toshiba/Westinghouse)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/40/02 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4153 Toshiba/Westinghouse)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 13. årgang 10.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 40 22. årgang 16.7.2015 II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 22. årgang 26.11.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer