Idéblad for ledere og medarbeidere innen kundeservice Nr Årgang 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idéblad for ledere og medarbeidere innen kundeservice Nr. 1-2002 Årgang 6"

Transkript

1 Kundefokus Idéblad for ledere og medarbeidere innen kundeservice Nr Årgang 6 AKTUELT! DET NESTE SAMFUNNET E-verdensmester i netthandel Sjefen for Tesco (Storbritannias største supermarkedkjede), 37-årige John Browett, fikk på pukkelen av analytikere fordi han ikke fort nok og ivrig nok kastet seg på E-handelskarusellen, slik rivalene gjorde. I dag fremstår Tesco.com som verdens største og mest veldrevne dagligvarenettbutikk. Tesco gikk hele tiden med ett skritt om gangen, og testet og sjekket før de tok det neste. For eksempel vurderte de nøye om de skulle bygge egne bygg for å ekspedere nettbestillinger, eller om de skulle plukke varene fra eksisterende butikker. De fant ut at sistnevnte metode var den beste. I september 1999 var alle innkjøringer og forberedelser gjort, og det ble åpnet for netthandel i full skala fra 0 av butikkene. I dag har de utvidet dette til 250 butikker av de ialt 690 butikkene de har i Storbritannia. Det vil si at de kan levere til 91 prosent av befolkningen. I 01 omsatte Tescos netthandel for rundt 4 milliarder kroner og fortjenestemarginen lå på respektable 5 prosent. For øyeblikket håndterer Tesco.com mer enn 3,7 millioner bestillinger per år, og halvparten av nettkundene er ikke tidligere Tesco-kunder. Kilde: Trade Management News. Det neste samfunnet er ikke så langt unna, og i den industrialiserte verden vil det neste samfunnet være av mye større betydning enn «den nye økonomien». «Det vil bli annerledes enn det folk flest tror. Mye av det har faktisk allerede begynt å manifistere seg.» Dette fremholder Peter F. Drucker i en artikkel han har skrevet for The Economist. ELDREFAKTOREN Den dominerende faktor i det neste samfunnet vil være det vi bare så vidt har begynt å merke: Den raske veksten i den eldre befolkningen og den raske reduksjonen i den unge. Politikere overalt lover at den nåværende pensjonsordningen skal bevares, men både de og velgerne vet utmerket godt at om 25 år vil folk måtte arbeide til de er midtveis i 70-årene, forutsatt at helsen tillater det. Det som heller ikke har sunket inn, er at en økende del av den eldre befolkningen (de over 50) vil delta i arbeidslivet på nye og annerledes måter. Ikke lenger på den tradisjonelle åtte til fire-måten, men i form av deltidsarbeid, konsulentvirksomhet og enkeltoppdrag. Fødselsraten i industrilandene ligger langt under de 2,2 barn per kvinne som skal til bare for å opprettholde befolkningstallet. Politisk betyr det at innvandring må til. Økonomisk betyr det at markedene endrer seg fundamentalt. I hele etterkrigstiden er det Utdannelse blir viktigere enn noen gang i konkurransen om jobbene i fremtiden. den unge del av befolkningen som har dominert og utgjort massemarkedene. Heretter får vi et middelaldrende- og eldredominert massemarked og et ungdoms-nisjemarked. KUNNSKAPSSAMFUNNET Det neste samfunnet blir et kunnskapssamfunn. Kunnskap blir en nøkkelressurs, og kunnskapsarbeiderne vil utgjøre den dominerende del av arbeidsstyrken. Kunnskapssamfunnet vil bli meget konkurranseutsatt, både bedrifts- og individmessig. Siden viten og informasjon kan bevege seg så lynraskt takket være IT, vil alle institusjoner i kunnskapssamfunnet ikke bare bedrifter, men også skoler, universiteter, sykehus, offentlige etater osv. være nødt til å bli mer globalt konkurransedyktige. Dette fordi internett vil holde kunder overalt informert om hva som er tilgjengelig over hele verden, og til hvilken pris.

2 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r l e d e r e PROTEKSJONISME Også strukturmessig vil det neste samfunnet være annerledes. I det. århundre så vi den raske nedbyggingen av det som hadde utgjort selve plattformen i samfunnet i 000 år jordbruket. I alle år var det jordbruket som i hovedsak sto for landenes BNP. I dag er det bare en marginal del. Industriproduksjonen har siden den andre verdenskrig vandret den samme veien, om ikke fullt så drastisk. Kunnskapsproduksjonen (tjenester) har overtatt. Jordbrukets sterkt reduserte rolle som skaper av velstand og levevilkår, har gjort at jordbruksproteksjonisme har fått utfolde seg i en grad som ville ha vært utenkelig før krigen. På samme måte vil industriproduksjonens minkende rolle føre til en eksplosjon av industriproteksjonisme (avgifter, subsidier, kvoter og reguleringer av alle slag) selv om alle taler vakkert om fri handel. BEDRIFTENE En av de viktigste oppgavene for toppledelsen i morgendagens bedrifter (særlig de store multinasjonale) vil være å balansere kravene til bedriftene om gode resultater på både kort og lang sikt, og de motstridende krav som kommer fra bedriftens forskjellige interessenter: Kunder, aksjonærer, kunnskapsarbeidere og lokalsamfunnet de opererer i. Kilde: Utdrag fra artikkelen «The next society», og Trade Management News. Peter F. Drucker er en av nåtidens mest innflytelsesrike forfattere innen moderne organisasjons- og ledelseslitteratur. Han benyttes også som konsulent og foredragsholder over hele verden. «Det verste er ikke å få folk med på nye idéer det er å få dem til å overgi sine gamle.» John Maynard Keynes Lag en enhetlig kommunikasjonsdesign i din bedrift Med en god kommunikasjonsdesign kan bedriften din skille seg tydelig ut fra andre. En slik design preges av konstante utformingselementer som logo, firmafarge, standardskrift, den typografiske utformingen av slagord og layout. Hensikten er at bedriftens identitet konsekvent skal vises på alle brevark, visittkort, brosjyrer, messestands, websider, de ansattes arbeidsantrekk osv. 1. LOGOEN Logoen vekker oppmerksomhet, den har signalvirkning, den skal informere og minne publikum om firmaets eksistens. Logoen kan være et bildemerke, et ordmerke eller et kombinert merke. Bildemerket er et symbol som i sammenheng med firmaet har en fremtredende posisjon. Eksempler er Mercedes-stjernen, Shells velkjente skjell og Lufthansas trane-silhuett. Fordelen er at logoen registreres, læres og gjenkjennes med et øyekast. Et ordmerke, også kalt firmaets navnetrekk, er den grafiske utformingen av firmanavnet, for eksempel har Coca-Cola og Nestlé en velkjent måte å skrive navnene på. Et slikt navnetrekk har den fordelen at det entydig henviser til avsenderen og nesten ikke kan forveksles. Et kombinert merke, altså et ord- og bildemerke, brukes for eksempel av Adidas, Wella og Schwarzkopf. Logoen bør være enkel (lett å merke seg) og unik (må ikke forveksles med andre). 2. FIRMAFARGEN Firmaets farge er også et viktig element for gjenkjenning og markering av forskjell. Shell har valgt gult, Statoil blått, mens Ferrari, Sanyo og Coca- Cola alle markerer seg med rødt. Blå-hvitt står for BMW, mens McDonalds rødgule farge kan sees på lang avstand verden over. 3. TYPOGRAFIEN Firmaets standardskrift uttrykker også selvforståelse. Innovative bedrifter bruker også dette virkemiddelet. De har gått bort fra konservative skrifter som Helvetica og Times og i stedet valgt Meta eller Thesis. Firmaets standardskrift bør være tidløs og ikke følge motetrender. Bruk bare en skriftfamilie, og hold deg til noen få skriftstørrelser. 4. GJENNOMFØRINGEN AV KOMMU- NIKASJONSDESIGNEN For å sikre en enhetlig design, må retningslinjer for utformingen utarbeides og følges. Du kan samle slike retningslinjer i en designmanual som du deler ut til alle medarbeidere og tjenesteytere. Alle ordrer til tjenesteytere må være i overensstemmelse med designmanualen, og medarbeiderne må regelmessig stimuleres til å rette seg etter designmanualen i brev, e-post og eventuelle arbeidsantrekk. Lag en sjekkliste for å kontrollere hvordan manualen etterleves. Nye medarbeidere bør få utdelt designmanualen sammen med arbeidsavtalen. 2

3 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r m e d a r b e i d e r e Kunder forventer seg mer i dagens samfunn enn de har gjort noen gang tidligere. De stiller høye krav og nøyer seg kun med det beste. Dette innebærer at de har større forventninger til deg også. Kundefokus DELES UT TIL MEDARBEIDERE INNEN KUNDESERVICE KUNDEN HAR STORE FORVENTNINGER TIL DEG KUNDENE FORVENTER KVALITET De nøyer seg ikke lenger med vanlig kvalitet, de vil ha ekstraordinær kvalitet i alle ledd. Kundene forventer både førsteklasses service og ypperlige produkter, og for å få lojale kunder må du gi kundene mer enn hva de forventer. KUNDENE FORVENTER LØSNINGER PÅ SINE PROBLEMER Hvis du og din bedrift ikke kan løse deres problemer henvender de seg til andre bedrifter dine konkurrenter! DET FINNES TRE KATEGORIER AV PROBLEMER SOM KUNDEN OPPLEVER Reklamasjoner: Forventninger til reklamasjonsbehandling er nokså åpenbar; en kunde har en klage, ringer deg og forventer at du ordner opp (på en slik måte at kunden ikke lenger har noen grunn til å være misfornøyd). Behov: Kunden forventer at hans behov skal bli tilfredsstilt av produktet eller tjenesten din bedrift tilbyr. Ikke-forretningsmessige problemer: Dette er problemer som ikke løses ved hjelp av produkter eller tjenester, men utfra din serviceinnstilling. Et eksempel: Du jobber i en butikk og en mann kommer inn for å låne telefonen fordi bilen hans ikke starter. Du har et valg. Du kan be han bruke telefonkiosken utenfor eller du kan la han låne telefonen. Gjør du det siste, så løser du et ikke-forretningsmessig problem du får god PR og kanskje en ny kunde. KUNDENE FORVENTER AT DU TAR ANSVARET FOR Å LØSE PROBLEMER Hvis en kunde kommer til deg med et problem som du ikke er den rette til å løse, vil kunden likevel at du påtar deg ansvaret for at problemet blir løst. Det betyr ikke nødvendigvis at du skal utføre arbeidet selv, men at du ser til at noen andre gjør det, og kontrollerer at det blir gjort skikkelig. Et eksempel: Du jobber i resepsjonen på et hotell, en hotellgjest forteller at lyspæren i leselampen på rommet hans ikke fungerer, og han ber deg ordne problemet mens han spiser middag. Din jobb er å betjene resepsjonen, så du har ingen mulighet til å bytte lyspæren selv. Derimot kan du kontakte vaktmesteren og be han om å ordne opp. Da har du tatt tak i problemet og formidlet det videre til riktig person. Det er bra men i og med at hotellgjesten forventer at du tar på deg ansvaret for å løse problemet, bør du også følge opp vaktmesteren og kontrollere at lyspæren virkelig er blitt byttet og at lampen fungerer. Kort sagt: Du må føle at du «eier» problemet. KUNDENE FORVENTER KONTINUITET Det vil si at du alltid leverer som forventet eller bedre enn forventet. Du må levere god kvalitet hver eneste gang for å kunne tilfredsstille dine kunders forventninger de ønsker ikke å bli skuffet. Blir de det selv en eneste gang velger de noen andre. Tenk deg at du besøker en ny restaurant og har en kjempeflott opplevelse, både i forhold til maten og servicen. Opplevelsen var så god at du ser frem til å besøke restauranten på nytt. Et par uker senere tar du igjen turen til restauranten sammen med gode venner alle med høye forventninger men denne gangen oppfyller restauranten absolutt ikke forventningene. Sannsynligvis kommer du ikke til å gi restauranten en ny sjanse, til det finnes det altfor mange andre gode restauranter. Dagens kunder er krevende og forventer at du yter maksimalt i alle sammenhenger. Det er derfor viktig at du er strukturert og har klart for deg disse ulike forventningskategoriene. 3

4 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r m e d a r b e i d e r e Å risikere Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere og bli involvert. DEN KLAGENDE KUNDEN De fleste av oss er ikke spesielt begeistret for klagende kunder. Bedriften din burde imidlertid sette svært stor pris på dem. Klagende kunder forteller deg hva bedriften din bør forbedre og forandre, de viser dere hvor og hvilke feil dere gjør. Gutten: «Hallo fru Johnsen, trenger du å få klipt plenen din i dag?» Fru Johnsen: «Nei.» Gutten: «Har du allerede noen som klipper den for deg?» Fru Johnsen: «Ja, det har jeg.» Gutten: «Gjør han en god jobb?» Fru Johnsen: «Ja, han gjør en veldig god jobb.» Gutten: «Vel, takk for at du tok deg tid til å svare.» OPPFØLGING AV KUNDER Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å gi uttrykk for sine idéer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen. Å leve er å risikere å dø. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer noe, gjør ingen ting, har ingen ting, er ingen ting. Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske leve. Lenket til sine holdninger er han en slave, han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer er fri! Hugo Prather Tenk over at når en kunde har en klage, klager han gjerne til alle andre enn til den personen/bedriften som er utgangspunktet for klagen. Det amerikanske analyseselskapet TARP (Technical Assistance Research Program) har funnet frem til at kun fire av hundre misfornøyde kunder klager til produsenten (i bedriftsmarkedet)! Dette betyr at når du mottar en klage, kan det finnes opptil 24 andre misfornøyde kunder. Hva gjør så de 24 andre? De klager til familie, venner, bekjente, kolleger og naboer og de kommer ikke tilbake til din bedrift. Den gode nyheten er at når du løser en klagende kundes problemer tilfredsstillende, så vil du i de fleste tilfeller beholde kunden. Det blir derfor veldig viktig at du får kontakt med de misfornøyde kundene. Hvordan skal du gå frem for å få kontakt med disse kundene? Det selvfølgelige svaret er: Spør alle kundene! Ring og spør dem personlig! Finn frem til hvilke spørsmål som får kundene til å fortelle hva de virkelig mener, og still disse. Hvis en kunde er misfornøyd løser du problemet med en gang. Følgende historie kan være en god tankevekker: En liten gutt kom inn på en isbar og bestilte en sjokolademilkshake av en eldre herre. Den eldre herren tok ordren og sa at sjokolademilkshaken ville være klar om noen minutter. Gutten gikk da bort til en telefonautomat og ringte: Gutten gikk tilbake til disken, den eldre herren kom med sjokolademilkshaken og sa: «Beklager det der.» Gutten: «Beklager hva da?» «Det er vel klart», sa den eldre herren. «Du fikk ikke jobben.» Gutten så på han og sa: «Å nei du. Jeg har jobben og har alltid hatt den. Jeg bare kontrollerer at jeg gjør en god jobb!» Du må imidlertid ikke tro at kunden alltid kommer tilbake bare fordi du løser problemet. Tenk deg selv at du er på en restaurant, og maten du blir servert ikke smaker tilfredsstillende. Normalt vil da kelneren gi deg ny mat, og problemet er løst, men er dette nok til at du kommer tilbake? Muligens. Gå så et steg videre. Kelneren sletter også din bestilling fra regningen, kommer du tilbake nå? Kanskje. Gå så ytterligere et steg videre. Målet er ikke bare å ordne opp i problemet, men å gi deg en grunn til å besøke restauranten igjen. Kelneren kan i tillegg til å løse problemet umiddelbart også gi deg et gavekort, slik at du ved neste besøk får en gratis forrett eller dessert. Du må altså gi kunden en god grunn til å komme tilbake til deg og da må du iblant tilby noe mer enn bare en løsning på problemet. Vær bevisst og gjør problemløsningen til en positiv opplevelse for kunden. 4

5 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r m e d a r b e i d e r e HVORDAN HÅNDTERER DU STRESS? Jobber du med kundebehandling er det «normalt» at du iblant føler deg stresset og frustrert. Trøsten er at det ikke er skadelig å stresse intensivt i korte perioder, forutsatt at du slapper ordentlig av mellom kraftanstrengelsene. HVA SKJER MED KROPPEN NÅR DU STRESSER? Når hjernen signaliserer fare uansett hva det kommer av svarer kroppen raskt. All energi konsentreres til musklene, hjertet og lungene. Spyttproduksjonen og matforbrenningen reduseres kraftig, magesekken og tarmene jobber minimalt. Alle sanser skjerpes, musklene spenner seg, pulsen øker og hjertet står fortere. Stress var i utgangspunktet noe positivt, noe som gjorde sansene skarpere og hjalp steinaldermenneskene til kraftanstrengelser når de var i fare. I dag ser våre farer helt annerledes ut og er ofte mer psykiske enn fysiske, men vi reagerer på samme måte med stress. Forskjellen er at dagens stress ikke forsvinner etter et par timer når «faren» er over, men gjerne varer i dager og uker, ja til og med år. Lærer du deg ikke til å håndtere stress, kan du bli alvorlig syk. Ny forskning tyder på at avkopling for både kropp og sjel er det som trengs for å forebygge og kurere negativ stress. Stress blir negativt først når det pågår kontinuerlig over en lengre periode (og gjerne kombineres med maktesløshet, hvilket gjør at vi føler at vi ikke har kontroll over vår egen situasjon). Det er altså ikke stressen i seg som er skadelig. Det viktige er hvor lenge vi stresser og hvor flinke vi er til å slappe av mellom stressperiodene. DU MÅ LÆRE DEG Å SLAPPE AV Du trenger hvile for å kunne fungere både kroppen, hjernen og sjelen trenger hvile. Det er heller ikke nok med noen timers søvn, du må lære deg å slappe av også når du er våken. Du kan lære deg å slappe av ved å gjøre slike ting som du virkelig trives med minst en gang om dagen. En annen avslappingsmåte er å lytte til en CD med avslappings-/meditasjonsøvelser. Det er dessuten viktig med mosjon og en halvtimes tur i rask gange om dagen er nok. Å ha tid til seg selv og krefter til å slappe av handler også mye om å kunne sette grenser. Du må tørre å si nei også i jobbsammenheng. Hvis noen vil flytte et møte til et tidspunkt som ikke passer for deg, si ifra at du ikke kan. Tilpass ikke alltid din situasjon til andres krav, krev i steden at du skal være med å bestemme hvordan en del saker skal gjøres. JOBB RASJONELT Er du stresset, er det viktig å forsøke og gjøre kun én ting om gangen. Det er en myte at det er mer effektivt å holde på med flere ting samtidig. Hjernen kan bare ha full fokus på en ting og til stadighet å behøve og flytte fokus skaper både stress og press. Det kan være en god idé å skrive en liste hvor du rangerer de sakene som stresser deg mest. Da blir du mer bevisst på disse stressfaktorene, og det blir lettere å forandre behandlingsmetodene. Så hvis du føler deg stresset sett av tid til å slappe av, lær deg å si nei og gjør én ting om gangen. «Gjør noe med det du kan forandre i stedet for å syte og klage over det du ikke kan forandre.» Mike Pegg 5

6 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r m e d a r b e i d e r e Empati i kundebehandlingen Ordet empati stammer fra det greske ordet Pathos, som betyr følelser. Sympati betyr at man forstår en annen persons følelser og kan sympatisere med vedkommende. Empati innebærer en dypere følelse «jeg føler hva du føler, og føler hvordan det er å være i din situasjon». Du føler den faktiske smerten eller gleden som en annen person opplever. Det er lettere for deg å være fleksibel overfor en person når du kan føle hva vedkommende føler. Å vise empati til mennesker som står deg nær, er mye enklere enn overfor forretningsforbindelser. Empati er imidlertid en viktig egenskap i forbindelse med kundebehandling. Tenk deg at en kunde ringer deg og er regelrett forbannet fordi han har funnet ut at en annen kunde, som til og med kjøper mindre enn han, har fått en gunstigere pris. Hvordan skal du behandle denne kunden? Du må ikke starte med saklige argumenter selv om de finnes, men med å sette ord på kundens følelser. Du kan for eksempel si: «Du anser at vi har lurt deg, og er skikkelig sint. Det kan jeg forstå. Jeg ville nok følt det samme selv.» Dette er ikke hva den sinte kunden forventer seg. Ved å sette ord på kundens følelser, hjelper du han til å roe seg ned. Kundens neste kommentar kan være: «Vel, hvorfor skal jeg ha dårligere betingelser enn kunde X når jeg til og med kjøper mer enn han?» Dette utsagnet viser at kunden er klar til å få en saklig forklaring. For å kunne føle hva andre mennesker føler enten det gjelder smerte, sinne eller glede er du nødt til å kunne føle disse følelsene for deg selv. Tar du deg tid til å føle din egen smerte eller glede? Ekte empati ligger i å kunne finne de samme følelsene i deg selv som det den andre personen opplever. Du har kanskje ikke de eksakt samme erfaringene, men du har sikkert følt smerten ved å miste noen du er glad i eller sinnet du føler når du blir utnyttet og lurt. Bruk disse følelsene i kundebehandlingen din! SLIK FÅR DU LOJALE KUNDER Tilfredse kunder er normalt en forutsetning men ingen garanti for lojale kunder. Følgende fire viktige forhold må du beherske for å få lojale kunder. 1. OVERRASK KUNDENE Å gi kunder ekstra god service skaper lojalitet. Gi kunden noe han ikke forventer seg. Du kan for eksempel sende en e-post hvor du takker kunden for at han er en god kunde. Send gjerne med en «bonus-rapport» som du vet at kunden vil ha nytte og glede av. Dette tar ikke lang tid og du kan være sikker på at kunden vil sette pris på og huske det. 2. HANDLE RASKT Tid er i dag et av det viktigste konkurransemidlene. Svar på alle dine inngående e-post innen 24 timer gjerne enda raskere. Ditt mål bør være å svare innen 24 timer eller raskere, hvis mulig. For å hjelpe deg med dette, kan du benytte autosvar-funksjoner når det er hensiktsmessig. Lær deg noen E-post forkortelser: ASAP BTW IMO IMHO F2F FYI TIA 3. LØS KONFLIKTER Ikke ta klager personlig inn over deg. Lytt nøye til kunden som klager, og kontroller med han at du virkelig har forstått han rett. Gjør deretter det du behøver å gjøre for å løse konflikten. Et par dager etter at du har behandlet en klage, sender du en e-post til kunden der du takker for at han har gjort deg oppmerksom på problemet og spør enda en gang om han er fornøyd med løsningen. 4. VÆR POSITIV Løs kundenes problemer og utfordringer med stort engasjement og stor optimisme. Dette vil dine kunder virkelig sette pris på. As soon as possible By the way In my opinion In my humble opinion Face to face For your information Thanks in advance 6

7 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r l e d e r e KUNDESTYRING HVA ER KUNDELOJALITETSRATE? Nedenfor viser vi et eksempel på hvordan du kan undersøke hvor lojale kundene er mot ditt firma. Du beregner ganske enkelt kundelojalitetsraten og den gjennomsnittlige varigheten av et kundeforhold. Alt du behøver å gjøre, er at du i en 12 måneders periode tar utgangspunkt i antall aktive kunder og i antall nye kunder du har fått hver måned. Måned 01 Måned 02 Måned 03 Måned 04 Måned 05 Måned 06 Måned 07 Måned 08 Måned 09 Måned Måned 11 Måned 12 Kundeportefølje (startkunder) i begynnelsen av måneden Beregning av kundelojalitetsraten Aktiv kundeportefølje i slutten av måneden 1.0 I tillegg har du mulighet til å beregne hvordan en økning av kundelojalitetsraten med en prosentsats som du fastsetter, innvirker på kundeforholdenes gjennomsnittlige varighet. Tallene du kommer frem til, gir deg gode argumenter for effektiv kundestyring. Nye kunder denne måned Tapte kunder denne måned Sum tapte kunder i år 0 = % Din kundelojalitetsrate er 0 % % = 80 % Kundelojaliteten varer gjennomsnittlig 5,0 år (5 x %) Reaktiverte kunder Tilpass dine servicestrategier For produserende bedrifter kan det være vanskelig å lage gode strategier for service i tillegg til produktstrategiene. Altfor ofte bruker man samme type strategier, uten å tenke på hvor forskjellige de burde være. Husk følgende forskjeller: Produkter har fordeler, mens service løser problemer. Åforbedre produktkvaliteten tar lang tid. Å forbedre servicen kan skje omgående. De detaljer som kan forbedre produktiviteten kan skade servicen. Produktutvikling og produksjon skjer ofte sentralt, mens service skjer nær kunden. Produkter leveres upersonlig, mens service alltid gis personlig. Utvikling av produkter skjer i nær kontakt med material- og produksjonsmetoder, mens innovasjon innen service skjer nær informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Produkter er enklere å kvantifisere enn service, hvilket påvirker måten målstyring gjennomføres på. Det er lettere å arbeide med service i rene tjenestebedrifter enn i produksjonsbedrifter. Det er vanskeligere å fastslå verdien av service for en kunde enn nytteverdien av produktet. Service stiller større krav til medarbeidernes interesse og engasjement enn produksjonen gjør. «Lykke som går tapt er den største ulykke.» Pedro Calderón de la Barca 7

8 I d é b l a d i n n e n k u n d e s e r v i c e f o r l e d e r e Internett og Callcentere er mangelfulle Forespørsler fra kunder via internett blir enten slett ikke besvart, eller det tar lang tid før kunden får tilbakemelding. Det er vanskelig å komme frem til et Callcenter på telefonen, og veiledningen er ofte utilfredsstillende. Det viser resultatet av en aktuell studie som markedsforskningsinstituttet Skopos har gjort. Skopos tok for seg 80 bedrifter i bransjene bank, telekommunikasjon og handel. I henhold til studien er forespørsler fra kundene via internett et trist kapittel. Det er først og fremst vanskelig å få kontakt på grunn av dårlig utformede internettsider. Hvis det likevel lykkes, vender en tredel av bedriftene ryggen til og svarer ikke i det hele tatt. Nesten halvparten trenger to dager på seg for å få til et svar til kunden. Etter 14 arbeidsdager hadde to tredeler av bedriftene besvart henvendelsen fra kunden. Ansvarlig utgiver: Idéforlaget Adresse: Postboks 4 Økern, 0513 Oslo Redaktør: Mette Malka Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Idéforlaget og Verlag Norbert Müller Bladet utkommer månedlig og prisen er kr 1140,- for et årsabonnement. De fire sidene for medarbeidere kan kjøpes løst. ISSN NÅ MÅ DU SE PÅ PRISENE Denne artikkelen, som vi har klippet fra vårt tyske søsterblad Kunden-Manager, behandler overgangen til Euro fra og prissettingen i den nye valutaen. Artikkelen kan være av interesse for norske lesere som handler med Tyskland. Det er mye diskusjon om prisene kommer til å øke eller ikke når Euroen innføres. Studier fra Hypovereinsbank i München, ARD-Tagesthemen og Institut für angewandte Verbraucherforschung dokumenterer at prisene settes opp allerede på forhånd. Eksempelvis har prisene for produkter som allerede våren 01 ble omgjort til Euro, økt med gjennomsnittlig 4,4 prosent. Blant de artiklene som allerede er priset i Euro, oppdaget markedsforskerne at hele 86 prosent av disse varene var blitt dyrere, i enkelte tilfeller sågar opp til 30 prosent. 14 prosent av artiklene var blitt mellom en og fem prosent billigere. Hovedproblemet under omstillingen: På grunn av den upraktiske omregningsfaktoren (1 Euro = 1,95583 DM) kommer tilbyderen som regel over terskelprisen og blir dermed tvunget til å redusere prisen (f.eks. utgjør 1,99 DM = 1,02 Euro). Da har han ikke annet å gjøre enn å tilby varen for 99 cent. Men da har leverandøren senket prisen. Derimot er det vanskeligere å få gjennomslag for prisøkninger, for spesielt i omstillingsperioden vil det irritere de fleste kunder. Tilbyderen har to løsningsmuligheter: Hvis han prinsipielt kan få gjennomslag for høyere priser, øker han prisene med en gang oppgir både Euro og DM på prislappen og avrunder prisen i Euro oppover til to desimaler (f.eks. til 1,19 Euro). Hvis han ikke kan øke prisene, f.eks. på grunn av konkurransen, kan han benytte prisreduksjonen til en markedsføringskampanje ved hjelp av tilbudsuker eller faste lavpriser kan leverandøren erobre nye kunder som ikke nødvendigvis setter prisreduksjonene i forbindelse med innføringen av Euroen. Du finner studien på «Penger koster ofte for mye.» Ralph Waldo Emerson Sverige: Danmark: Finland: Marknadskanalen AB Mercuri International A/S Mi-Education, Esa Ellonen Group INNFØRING AV EURO Design: Mette Malka, Foto: GV Press, Tegninger: Mike Tombs, Illustrasjoner: Art Explosion, Trykk: Allservice AS

Idéblad innen salgs- og markedsføringsledelse Nr. 1-2002 Årgang 22

Idéblad innen salgs- og markedsføringsledelse Nr. 1-2002 Årgang 22 Salgsledelse Idéblad innen salgs- og markedsføringsledelse Nr. 1-2002 Årgang 22 AKTUELT! Bedriftene satser for mye på nøkkelkundene En undersøkelse som er gjort av universitetet i Koblenz, viser at vellykkede

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer