Fredrikke. Sterk, fri og levende. Anne Grethe Solberg: Derfor er D viktig. Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga. Søker svar på «kjønnsgåten»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikke. Sterk, fri og levende. Anne Grethe Solberg: Derfor er D viktig. Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga. Søker svar på «kjønnsgåten»"

Transkript

1 Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 1 I februar 2012 I 97. årgang Søker svar på «kjønnsgåten» Derfor er D viktig Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga Anne Grethe Solberg: Sterk, fri og levende

2 Stopp vold mot kvinner 04 Norske Kvinners Sanitetsforening har i snart 116 år vært til stede for mennesker som er i sårbare livssituasjoner. De har vært der både ved å gi en stemme i samfunnet til de som ikke selv kan ta ordet i det offentlige rom, og ved å iverksette tiltak som hjelper. Vold mot kvinner er et av de største tabuene i vårt samfunn. For at storsamfunnet skal erkjenne omfanget og hvor alvorlig det er, må vi «bryte stillheten». Det vil sanitetskvinnene gjøre! Vold mot kvinner er et stort helseproblem. Europeiske tall viser at vold er den viktigste årsaken til medisinsk uførhet og død blant kvinner i alderen år. Det er behov for informasjon, forebygging, hjelpetiltak og rehabilitering. Det vil sanitetskvinnene gjøre noe med. Vi sanitetskvinner skal kontinuerlig bekjempe vold mot kvinner. Vi er der hele tiden, ikke bare når det er «voldsbølger». Kvinnehelsedagene og 24. mars vil ha fokus på vold mot kvinner, både på forskningsdagen og på den åpne dagen. I årets jentebølge har vi slagordet «Sammen mot vold». N.K.S. søker på nytt om TV-aksjonen med tema «vold mot kvinner i Norge og Etiopia» under overskriften «Bryt stillheten». Sanitetens uke vil også ha vold mot kvinner i fokus. Det vil bli arrangert åpne møter om vold i nære relasjoner i alle fylker. 18. oktober vil det igjen bli arrangert en nasjonal konferanse om vold mot kvinner. Skal det bli alvor i denne saken må det dannes en allianse av alle aktører på arenaen. Derfor har N.K.S. tatt initiativ til en kampanje mot vold der de største aktuelle organisasjoner er invitert til å delta. Kampanjen vil arbeide i forhold til Stortingsmeldingen om vold som kommer i løpet av året, og frem mot valgkampen i «Victims voice» (offerets stemme) er viktig. For å stå frem i dagens samfunn kreves det mot og et ekte engasjement for å ville forandre verden. Årets mottaker av Fredrikkeprisen er en slik kvinne: Anne Grethe Solberg. Hun ble skutt av sin eksmann og hardt skadd. Hun bruker sine erfaringer til å bekjempe vold mot kvinner og til å gi andre mot ved å si «Yes I can». Vi mobiliserer nå: Bli med oss i kampanjen «Stopp vold mot kvinner»! Anne-Karin Nygård GENERALSEKRETÆR 2 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fem ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Bladet Fredrikke er oppkalt etter N.K.S. grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 6. februar Redaktør Marianne J. Seip Telefon: e-post: Materiellfrist nr mars Design og presentasjon Metro Branding AS Trykk Aller Trykk AS Annonser Per Sletholt & Co. Telefon: Fax: E-post: ISSN Forsidefoto Per-Åge Eriksen Svanemerket Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljømerking av papir, trykkfarge og hele trykkprosessen. 12 Vil løse «kjønnsgåten» I et N.K.S.-finansiert prosjekt søker en gruppe forskere ledet av professor Guro Valen svar på hvorfor sykdom rammer kvinner og menn ulikt. 20 Tren med Yngvar Treningsguru Yngvar Andersen har utviklet et eget treningsprogram som skal gjøre deg klar til årets utgave av SPAR Jentebølgen. 40 VINN EN ipad! Svar på medlemsundersøkelsen bak i bladet. Møt årets fredrikkeprisvinner Anne Grethe Solberg har i sitt yrkesaktive liv vært en pionér innen rekruttering av kvinnelige ledere. To haglskudd fra hennes eks-mann har gitt henne en ny styrke. 16 INNHOLD Organisasjonsleder 05 Smånytt 06 Tema integrering: En unik arena 010 Tema integrering: N.K.S. gjør en forskjell 012 Ulikt kjønn, ulik helse 016 Intervjuet: Anne Grethe Solberg 020 Gjør deg klar for Jentebølgen 022 D kvinner trenger 025 Årets FoU-tildelinger fra N.K.S. 027 Redningsaksjon med motorsykkel 028 Når drømmer blir virkelighet 032 Påfyll for alle kvinner 036 Fastelavnsrisets historie 037 Organisasjonsnytt 044 Sanitetsnorge rundt

3 organisasjonsleder SMÅNYTT Engasjement gir påfyll til livets krukke Eldre lever lenger med middelhavsdiett Kosthold kan gi eldre lengre levealder. Studien er basert på mer enn 1000 svenske 70-åringer som er fulgt i helseundersøkelsen H 70 i Gøteborg. Fra 1971 og fram til i dag er 70-åringene spurt om helse og kosthold. Resultatene viser høyere sannsynlighet for lengre levealder med et kosthold som ligner den såkalte middelhavsdietten. Høyt inntak av blant annet grove kornprodukter, grønnsaker, belgfrukter og fisk ga best uttelling for et langt liv, kombinert med moderat inntak av alkohol og lavere inntak av meieriprodukter, kjøtt og egg. Ingen av matvarene utgjør noen mirakelkur. Poenget er ikke detaljene, men helheten i kostholdet, mener forsker Gianluca Tognon ved Sahlgrenska akademin i Göteborg. KILDE: FORSKNING.NO Godt nytt år alle N.K.S.- medlemmer og andre lesere av bladet vårt. Norske Kvinners Sanitetsforening er en aktiv organisasjon, mye har skjedd og nye oppgaver ligger foran oss. Hver dag, ja hvert år, starter vi med blanke ark. Vi må selv fylle tiden som kommer: Påfyll i livets krukke, det beriker oss! Årsmøter i lokalforeningene ligger foran oss. For noen blir årsmøtet litt spesielt, eller rett ut sakt historisk. I september 2011 vedtok Landsmøtet at alle underavdelingene skal opphøre: Det vedtaket trer i kraft nå. Jeg ønsker alle foreninger lykke til med å finne en ny form for sitt foreningsarbeid. Fastelavnsboller og fastelavnsris er tradisjoner i Norge. Fastelavnsris er N.K.S. sin merkevare. En stor del av midlene som blir samlet inn gjennom salg av fastelavnsris, gir lokalforeningene videre til N.K.S. sine fond for forskning og utvikling. Tradisjonelt har det meste av medisinsk forskning blitt utført på menn, og medisinsk grunnforskning på hanndyr, for å lete etter årsaker til sykdom som også rammer kvinner. Det har ført til store kunnskapshull når det gjelder diagnostikk og behandling av kvinner. La oss stå på for forskning på kvinners helse! Takk til alle som har og har hatt verv i lokalforeningene. Til dere som nå fratrer verv vil jeg rette en ekstra takk for innsatsen dere har gjort for N.K.S. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske de som er nye i lokale foreningsstyrer velkommen og lykke til. Å påta seg verv kan være krevende, men alt det fine du har igjen for det kan ikke måles eller beskrives det må bare oppleves! Nye vennskap stiftes, du får ny kunnskap og du er med på å bidra i til at ditt lokalmiljø blir et bedre sted. Velkommen til Oslo Kongressenter mars og til våre kvinnehelsedager. Gi deg selv en opplevelse i «tigerstaden», lær om kvinnehelse og la N.K.S. bidra til å gi påfyll til din krukke ved årets begynnelse. Jeg ønsker alle et innholdsrikt år som N.K.S.-medlem. Ellen-Sofie Egeland 1. nestleder Lykkelig som frivillig Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige for lykke. Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå, sier professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam i Nederland. I samfunn hvor frivillig arbeid er vanlig, er den gjennomsnittlige borger lykkeligere enn i andre samfunn, selv om han eller hun ikke arbeider som frivillig selv, sier Veenhoven. På individnivå er lykke og frivillig arbeid knyttet til hverandre. Spørsmålet er om folk blir lykkeligere av å arbeide som frivillige, eller om lykkelige mennesker er mer tilbøyelige til å bruke tiden sin på andre. Ifølge Veenhoven er begge påstander sanne. KILDE: FORSKNING.NO Fødselsmetode påvirker ikke mental helse Noen kvinner ønsker planlagt keisersnitt fordi de er engstelige for fødselen. I en studie med gravide kvinner fra den norske mor og barn-undersøkelsen, ble symptomer på angst og depresjon etter fødselen undersøkt. Fødselsmetode hadde ingen betydning for mental helse etter fødselen. Studien, publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology, tyder på at bekymring for mors psykiske helse etter fødsel ikke i seg selv er en grunn til å velge fødsel med planlagt keisersnitt. Den viser også at akutte inngrep med vakuum/tang eller keisersnitt ikke fører til angst- og depresjonssymptomer etter fødselen. medlemsbladet for 50 år siden KILDE: folkehelseinstituttet.no Hilsen: Året går så fort når man bli eldre. Allikevel synes jeg at jeg har opplevet så meget i det året som nu er til ende. Alle mine reiser fra syd til nord, fra øst til vest i vårt deilige land møte med hundreder av dyktige uselviske kvinner som arbeider for sin neste gir én inntrykk og gleder som lagrer seg i sinnet og gjør en takknemlig over å få være med i disse kretser av meget nyttige samfunnsborgere. Kongsvinger sanitetsforening, Sanitetsklubben ved Dagmar Ørfeldt Olsen februar 1962 Mer positive holdninger til innvandrere I løpet av juli og august 2011 gjennomførte SSB en undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring. Intervjuene som ble foretatt i ukene etter terrorhandlingene, avdekker en noe mer positiv holdning til innvandrere. Dette kommer mest tydelig fram ved påstanden «Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Før 22. juli var 48 prosent uenige i denne påstanden, mens etter terrorhandlingene økte andelen til 70 prosent. KILDE: IMDI.NO 4 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 5

4 tema integrering Nettverkskafé en unik arena Mange minoritetskvinner opplever utfordringer med å bli integrert i samfunnet vårt. Det å bygge et sosialt nettverk er veldig viktig for å oppleve tilhørighet og for ikke å bli isolert. Nettverkskafeen gir kvinnene en unik arena for nettverksbygging, helseinformasjon og fysisk aktivitet. Tekst: carina bidne grenhov foto: per-åge eriksen og n.k.s. Nettverkskafeen er et samarbeidsprosjekt mellom Vålerenga mot rasisme og Norske Kvinners Sanitetsforening. Nettverkskafeen satser på helseforebyggende tiltak med fokus på kosthold, livsstil og sosialt nettverk. Prosjektet er et tiltak med mål om integrering og inkludering av minoritetsspråklige kvinner. Da vi skulle starte prosjektet tok vi kontakt med N.K.S. for å etablere et samarbeid. Med tanke på hva N.K.S. står for, organisasjonens nettverk og alt det arbeidet de har nedlagt i forhold til kvinner, så var det ingen tvil om at sanitetskvinnene var de rette samarbeidspartnerne, sier Tamseela Afzal, leder for inkluderingsprosjektet til Vålerenga. Danne nettverk Nettverkskafeen gir en unik mulighet til å ha det sosialt, bli kjent med hverandre og danne nettverk. Målet med prosjektet er å nå frem til mødrene til de barna som spiller fotball i Vålerenga, og til kvinner som bor i nærområdet, sier Afshan Rehman, prosjektleder for Nettverkskafeen i N.K.S. Nettverkskafeen blir avholdt på Vallefeltet i Oslo. En av grunnene til det er blant annet at kvinnene gjøres kjent med stedet der barna deres trener og spiller kamper. Slik senkes terskelen for å komme og se på barnas trening og kamp. Nettverkskafeen skal være et sted der brukerne kan hente informasjon om helsefremmende tiltak, ernæring og Christin Gudmundsen og Nimo Mohamed Abdi er assistenter og fast innslag på kafekveldene. 6 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 7

5 tema integrering livsstilsykdommer, og et sted der de kan få delta i gratis fysisk aktivitet. I tillegg er det en arena der de får knytte viktige kontakter og opparbeide seg et nettverk. Aktivt og sosialt Vi har kvinnegrupper der vi har valgt å tilby en kombinasjon av helseopplysning om temaer som er spesielt relevante for minoritetskvinner, slik som kosthold og ernæring, diabetes, fysisk aktivitet, fødsel og svangerskap. Vi har hatt fysisk aktivitet i form av Zumba, dans, fotball og pilates. Dette har vært trening for de som ellers ikke er så fysisk aktive, sier Afshan Rehman. For mange handler nettverkskafeen mye om den sosiale biten. Det å komme seg ut og få et kvinnenettverk har vært en stor fordel for mange. Noen av kvinnene som deltar på kafeen har vært fra transittmottak eller fra Senter for innvandrere og flyktninger. Dette ligger like ved nettverkskafeen. Selv om de ikke vet hvor lenge de blir i Oslo, synes de det er bra å dra til et sted der de kan treffe andre kvinner og ha en hyggelig kveld. Møteplasser Ved å arrangere nettverkskafé for kvinner har man sett betydningen av sosiale møteplasser for kvinner som ikke har alternative tilbud. Det er et veldig viktig tiltak å lage slike møteplasser, slik at både våre nye landskvinner, og de som har vært i landet en stund, har en arena der de kan lære om viktige helseutfordringer i minoritetsbefolkningen. Og i tillegg ha et lavterskel treningstilbud som er lagt opp på en morsom og uformell måte. N.K.S. har ansvar for å skaffe foredragsholdere som kan snakke om ulike kvinnehelserelaterte tema, og Vålerenga mot rasisme har hatt ansvaret for rekruttering, markedsføring og organiseringen av den fysiske aktiviteten. Nettverkskafeen holdes annenhver onsdag mellom kl Den første timen består av foredrag, diskusjon og sosialisering, mens den siste timen brukes til ulike fysiske aktiviteter. Det er en veldig god kombinasjon å ha fysisk trening på nettverkskafeen, for det gir alle en mulighet til å være med uten å måtte snakke norsk. Dette gir en avslappet stemning fordi man er i aktivitet og kan gjøre noe sammen på kryss og tvers av nasjoner og språk. På nettverkskafeen kan kvinnene få delta i gratis fysisk aktivitet som dans og pilates. Permanent tilbud Det tilbys også barnepass for de som kommer på kafeen. Nettverkskafeens faste assistenter, Nimo Mohamed Abdi og Christin Gudmundsen, har i tillegg til å være med på å arrangere kveldene, ansvaret for å passe barna. Nettverkskafeen satser både på å bli et permanent tilbud til minoritetskvinnene og etter hvert å få mange flere som benytter seg av tilbudet. Å få informasjon om helseforebyggende tiltak på en forståelig måte, i trygge og uformelle omgivelser, er etterlengtet. Når man i tillegg sosialiserer og bygger nettverk med andre kvinner er dette en viktig del av integrerings- og inkluderingsprosessen i det norske samfunnet for disse kvinnene. Sammen, og hver for seg, fortsetter Norske Kvinners Sanitetsforening og Vålerenga å stå på for de som trenger det mest. Nimo og Christin fra Vålerenga, her med Ragnhild Bommen fra N.K.S., lager i stand deilig, sunn mat som serveres på kafeen. Nettverkskafeen Nettverkskafeen holder til i «Brakka» på Valhall, adressen er Innspurten 16. Kafeen arrangeres annenhver onsdag og varer fra kl. 17 til 19. Nettverkskafeen startet opp i september 2011, og i løpet av høsten ble det gjennomført 10 kvelder. Det er lagt opp til tolv kvelder vinter/vår Prosjektet skal ha fokus på å lage en arena for nettverksbygging, helseinformasjon og fysisk aktivitet. Det skal også gis informasjon om organisert idrett og hvordan dette fungerer i Norge. Vil dere starte opp? Om dere kunne tenke dere å starte et integreringstiltak i deres nærmiljø, ta gjerne kontakt med Afshan Rehman for hjelp til å komme i gang. Hun nås på telefon eller NB! Vi trenger frivillige til nettverkskafeen på Valle. «Drop-in» fra gang til gang ta kontakt. Nettverkskafeen er blant annet et tilbud for mødrene til Vålerengas mange unge fotballspillere. 8 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 9

6 tema integrering Vi gjør en forskjell for minoritetskvinner Fullt hus i Lier Å starte opp en integreringsgruppe krever egentlig bare at man bryr seg om andre mennesker som trenger et felles sted å møtes. I samarbeid med Lier voksenopplærings introduksjonskurs, startet Lier sanitetsforening opp Buskeruds første Sesam-gruppe 1. februar. På vårt første møte var vi til sammen 40 kvinner, åtte sanitetskvinner, to lærere fra voksenopplæringen og kvinner fra 11 forskjellige nasjoner. Det var så moro, sier Jorunn Sjølie i Lier sanitetsforening. I lokalene, Lierbyen aktivitetssenter, lånt helt gratis av av kommunen, blir det nå Sesam-møter annenhver uke fremover. På dagsorden står hyggelige temaer, som gjør at man lærer om hverandre. Vi skal snakke om hva navnene våre betyr, nasjonaldager og høytider. Også skal det være strikkekveld, der vi skal strikke sitteunderlag og snakke om de norske turtradisjonene. På programmet står også viktigheten fysisk aktivitet og kosthold, sier Sjølie. Hun understreker at det eneste som kreves for å opprette en integreringsgruppe er at man bare bestemmer seg for å gjøre det. Over hele landet gjør sanitetskvinner en forskjell for minoritetskvinner. Vi har nå totalt 37 integreringsgruppper i 17 fylker, sier fagkonsulent Afshan Rehman. Tekst: beate framdal foto: jorunn sjølie Sanitetskvinner har alltid vært flinke til å se udekkete behov i samfunnet, og gode tradisjoner for å gi tilbud til dem som trenger det mest. Språket er en døråpner til et sosialt liv, og ikke minst arbeidslivet. For å lære må en ha noen å snakke med. Sesam Våre Sesam-grupper er en arena for å praktisere språk for alle minoritetskvinner sammen med norske kvinner. Her kan man ta opp alle temaer som interesserer kvinner på tvers av landegrenser og kulturer. Eksempler på dette er barneoppdragelse, kjerringråd og ekteskap, opplyser Rehman. Matlaging er et eksempel på noe man gjør sammen i Sesam-grupper. nytt integreringsseminar Stor interesse for å jobbe med integrering gjør at det blir holdt integreringskurs for sanitetskvinner som arbeider med eller vil starte med integreringsprosjekter den 14. og 15. april i Oslo. Seminaret vil ha fokus på minoritetshelse, og det vil bli opplæring for nye grupper og erfaringsutveksling for de som har startet opp. Det er lagt opp til et interessant og inspirerende seminar med gode foredragsholdere. Kvinner fra elleve nasjoner stilte på møtet i den nystartede Sesam-gruppen i Lier. I fjor startet sanitetskvinner landet over hele 14 nye integreringsgrupper. Alle som er interesserte i å starte opp med integreringsarbeid er velkommen til å delta på dette seminaret. Påmelding innen 15. mars: / eller sanitetskvinnene.no / Flyktninger På bakgrunn av samarbeidsavtalen med IMDi (Integrering- og mangfoldsdirektoratet) har N.K.S. også et eget prosjekt rettet mot kvinner som er flyktninger. Det handler om å invitere med seg nybosatte flyktningkvinner slik at de kan få delta i de aktivitetene og det arbeidet de lokale foreninger driver med, sier Afshan Rehman, som leder N.KS. sitt flyktningarbeid. I flere fylker er det også avholdt jentekonferanser. Under mottoet «Våg å velge, våg å være» tar man opp aktuelle temaer. Konferansen har fokus på bygging av selvtillit og retten til å ta egne valg, og er et tilbud til jenter på 8. og 9. klassetrinn, opplyser Afshan Rehman. * UNGARNS VARME TERMALKILDEVANN * Terapi- veits og Helsereiser Fly Oslo Budapest tur/retur. (Muligheter for utreise fra andre flyplasser). Overnatting i dbl.rom ved Kurhotell Imperial *** med halvpensjon. (Enkeltromstillegg) Fire varme termalkildevannsbasseng, fra grader. Tre vanlige vannbasseng. Daglig massasje/behandling. Varmtvanntrening ledet av fysioterapeut. Trygghet og trivsel er høyt prioritert. Norsk reiseleder er med og tilgjengelig under hele oppholdet. Flere frivillige utflukter arrangeres. Hjertelig velkommen til å ta kontakt for uforpliktende informasjon: Fotballen N.K.S. har også en samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund. I utgangpunktet er dette to ulike organisasjoner, men jobber begge med integrering. Fotballen har spillerne og vi har mammaene, forklarer Rehman. I samarbeid med Vålerenga mot rasisme drives det også nettverkskafe på Vallefeltet i Oslo. (Se foregående artikkel). I Oslo er N.K.S. også i år med på å arrangere 8. mars som i år inntar Operahuset i Bjørvika, sammen med blant annet IMDi. Årets slagord er: Vi vil, vi kan, vi gjør det! Også utenfor Oslo er sanitetskvinner med på å markere 8. mars, og passer på at dette også er en dag for alle. Sanitetsforeninger i Levanger og Svolvær er blant annet med på å arrangere Den internasjonale kvinnedagen Meråker Telefon: Telefax: E-post: Både barn og voksne koste seg da Lier sanitetsforening inviterte til kvinnefellskap. Leder av Lier sanitetsforening Grete Gilje kan konstatere at det var en vellykket kveld. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS ligger i fjellbygda Meråker, og har lange tradisjoner innenfor spesialisert rehabilitering og opptrening av pasienter innen diagnose-gruppene hjerneslag, revmatologi og ortopedi samt habilitering. Vi tilbyr både individuelle opphold og opphold i grupper. 10 Fredrikke nr. 41 / Fredrikke nr. 41 /

7 kvinnehelse forskning Ulikt kjønn og ulik helse Professor Guro Valen leder et N.K.S.-finansiert prosjekt der man ser på kjønnsforskjeller i forekomst av sykdom. Skal man ta igjen gapet i medisinsk kunnskap om menn og kvinner, krever det både internasjonal og nasjonal storsatsing. Vi kvinner er forskjellige fra menn, helt ned på molekylnivå i kroppen. Tekst: Beate Framdal foto: Beate Framdal og shutterstock Illustrasjonsfoto: Shutterstock Det sier professor Guro Valen ved avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun viser til at det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for dette i forskningssammenheng. Veldig mye forskning foregår på hannmus eller hannrotter, og tidligere også hannpasienter, sier hun. Kvinnehelse er et vidt begrep, da det kan handle om sykdommer som er relatert til de reproduktive organer de organene vi kvinner har og som gjør at vi kan bli gravide, føde og amme. Det er også sykdommer som er knyttet til det psykiske i forhold til de rollene kvinner har i samfunnet, avhengig av etnisk bakgrunn, sosial status og økonomi. Ved institutt for basalfag, der det foregår grunnforskning, er det andre kvinnesykdommer som står på arbeidsplanen Det vi er opptatt er somatiske sykdommer som rammer både kvinner og menn, men hvor sykdommen har et ulikt forløp og forekomst, opplyser professor Valen. Ulike symptomer Grunnforskning handler om å være «Veldig mye forskning foregår på hannmus eller hannrotter, og tidligere også hannpasienter». nysgjerrig og spørre «hvorfor er det slik egentlig?». Når det gjelder kvinners helse, er det fortsatt områder der det er flere spørsmål enn svar. Årsaken er at det er forsket mye mer på menn enn på kvinner. Det er grunnen til at kvinner med hjerteinfarkt er blitt sendt hjem fra legevakten med litt smertestillende i lomma, mens mannen blir lagt inn på sykehus med riktig diagnose og får riktig, livreddende behandling. Mannens symptomer er gammel kunnskap hos legene, kvinnenes ny. Det begynner nå å bli allment kjent blant helsepersonell at menn og kvinner har forskjellige symptomer på den samme diagnosen, koronar hjertesykdom, også kalt åreforkalkning. 54 prosent av de som får hjerte- og karsykdommer er menn. 46 prosent er kvinner. Men ti år etter menopausen er det flere kvinner enn menn som rammes. Totalt sett dør flere kvinner enn menn av denne sykdommen. Da har vi tatt igjen mennene, sier Valen. Autoimmune sykdommer 80 ulike tilstander skyldes autoimmune sykdommer, som rammer mellom fem prosent til åtte prosent av befolkningen. De rammer oftest kvinner. En lett forklaring på autoimmune sykdommer er at kroppen er allergisk mot seg selv, og begynner å angripe egne celler, forklarer Valen. Dette er alvorlige sykdommer som kan føre til invaliditet og i verste fall død. På toppen av listen over slike tilstander som rammer oftest og da flest kvinner er multippel sklerose. To av tre som får denne sykdommen er kvinner. På andreplass kommer leddgikt fire av fem pasienter er kvinner. På tredjeplass kommer systemisk lupus erythematosus. Ni av ti som får denne bindevevssykdommer er kvinner, opplyser hun. Ulike utenpå ulike inni. Sykdom rammer kvinner og menn ulikt. 12 Fredrikke nr. 41 / Fredrikke nr. 1 / guro valen Illustrasjonsfoto: Shutterstock

8 kvinnehelse forskning Ulikheter i immunforsvaret Det kan se ut til å være forskjeller i immunforsvaret hos mann og kvinne. En forklaring kan være at kvinner må ha et «snillere» immunsystem enn mannen fordi hun skal bære frem et foster med andre egenskaper enn seg selv, eksempelvis en annen blodtype. På denne måten støter ikke kroppen vår vekk fosteret. Men dette har vi ikke noe klart svar på, og uten svar kan man heller ikke tilby noen behandling. For å få svarene må vi gå via grunnforskningen for å finne ut hvordan cellene i kroppen vår fungerer og samhandler, påpeker professor Valen. Forståelsen av sammenhengen kan også snus på hodet, og man kan tenke at autoimmunitet utvikles på grunn av svangerskap og eksponering for andres antigener, altså at autoimmunitet er prisen å betale for vellykket reproduksjon. Skal man også forske på hunnmus og hunnrotter vil forskningsarbeidet ta dobbelt så lang tid, og bli dobbelt så dyrt. Men vi ville også fått dobbelt så gode resultater, påpeker Guro Valen. Opplevelser og eventyr - i fjellheimen Sanitets-treffet Savalen 2012 Vi fortsetter suksessen fra i fjor og inviterer sammen med Tynset Sanitetsforening til et nytt sanitetstreff på Savalen, mandag 19. fredag 23. mars 2012 på Savalen Fjellhotell & Spa. Spennende og interessant program med vekt på velvære, hygge og kos. Underholdning og dans om kvelden, 2 interessante faglige foredrag samt muligheter for trim og trening. Se hele programmet på Spesialpris til medlemmer i Norske Kvinners Sanitetsforening og deres respektive, inkl. helpensjon, aktiviteter, foredrag; kr 3090,- pr. person. Tillegg enkeltrom kr 600,- Buss fra Steinkjer og Oslo. Tilegg kr 490,- pr. pers tur/retur Sykdommers status Valen avviser at en del sykdommer har lav status fordi det er kvinner som rammes av dem. Sosiologene Album og Westin har gjort flere undersøkelser blant norske leger for å se hvordan legene rangerer pasienters sykdommer. Hvis vi ser på de sosiologiske studiene har alle lavstatussykdommer mye av det samme til felles. De er vanskelige å behandle, kanskje finnes det ingen behandling. Dette gjør at pasienten er stadig tilbake. På denne listen står muskel- og skjelettsykdommer, angst, depresjoner, skrumplever, Aids og geriatri. Høyest på listen kommer sykdommer som lar seg operere eller som det finnes effektiv behandling for. Da føler legene seg flinke, handlingsdyktige og ikke maktesløse. Det er litt med leger som med meteorologer. For en meteorolog er det mer spennende å melde at det blir unormalt vær, enn at det blir jevnt dårlig vær over hele landet, sier professor Guro Valen. Tall er hentet fra en artikkel Gleicher N og Barad DH, Gender as risk for autoimmun disease, Journal of Autoimmunology 2007.Rangering av sykdom er publisert av Album D og Westin S, Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Social Science & Medicine, Fredrikke nr. 1 / 12 Påmelding og info Savalen Booking eller Booking Soft Flexi Nyhet! Nytt design uten stram topp! Prøv 2 par for 0,- Helt ny strikketeknikk Beste kvalitet Setter ikke merker Hindrer ikke blodsirkulasjonen Myke og behagelige å gå med Faller ikke ned Fåes ingen andre steder Sokker som passer for alle - kvinner som menn Sliter du med stramme sokker? Problemet er løst! Nyutviklet helsesokk som alle bør prøve! Mange sokker strammer alt for mye, og gir ofte dype merker. Dette blir mer og mer plagsomt for mange jo eldre vi blir. Sokker som strammer hindrer blodsirkulasjonen og kan i mange tilfeller være direkte skadelig. Årsaken til at tradisjonelle sokker strammer, skyldes at gummi benyttes i strikken. Den nye sokken har ikke strikk i toppen. Den nye helsesokken strammer ikke det minste, og glir ikke ned. Helsesokken sitter godt på foten og er myk og behagelig å gå med. Det er ikke sunt for noen å gå med stramme butikksokker. Dette gjelder spesielt alle som har diabetes, hjerteproblemer, migrene eller vondt i kroppen. For at flest mulig skal få anledning til å prøve denne enestående sokken, forærer vi deg to par helsesokker helt gratis. Du binder deg ikke til senere kjøp. Helsesokkene er av god kvalitet og passer til både hverdag og fest! Tilfredse brukere uttaler: Takk for gode sokker. De holder fasongen vask etter vask. Jeg har aldri hatt så gode sokker før - May Christensen Soft Flexi sokken er de beste jeg noensinne har hatt, og de passer perfekt til mine føtter. Mine legger blir helt ødelagt av de stramme sokkene jeg kan kjøpe i alminnelige klesforretninger - Lars Dahlberg Jeg takker for fantastisk gode sokker. De er så gode at jeg vil forære noen til min familie og venner. Jeg er selv sykepleier og jordmor og går og står mye så jeg har bruk for gode sokker, Tusen takk - Karin J. Vegdahl Å få kvalitetssokker direkte i postkassen er en behagelig og enkel måte å handle på. Jeg er veldig fornøyd. - Roy Thorud *Det eneste du betaler er porto/ekspedisjonsgebyr på kr. 39,-! Prøv helt GRATIS! * Fyll ut svarkupongen og send den til oss I DAG, eller fax den på JA TAKK! Jeg vil gjerne være prøvemedlem og teste Soft Flexi sokkene HELT GRATIS. Jeg gir bare beskjed innen 14 dager, hvis jeg ikke vil ha flere sokker tilsendt. To par sokker Dame eller Herre Farve Sort Marine Hvit Brun Grå Koks Burgunder Beige Bruk store BLOKKBOKSTAVER, takk: Navn... Adr... Postnr...Sted... Underskrift... (Du må være min. 18 år for å bestille.) Soft Flexi AS Svarsending OSLO Distribueres av Posten Norge Kan sendes ufrankert i Norge. Soft Flexi AS betaler portoen som belastes ved utsendelse.

9 intervjuet anne grethe solberg Jeg lever og er fri! Jeg er ydmyk, stolt og glad over at noen har lagt merke til det jeg har vært igjennom. Hvis min dramatiske historie kan sette vold ved samlivsbrudd på dagsorden, så bidrar jeg gjerne, sier Anne Grethe Solberg (54) som er tildelt Fredrikkeprisen Tekst: beate framdal Foto: per-åge eriksen anne grethe SOLBERG født: 31. desember 1957 sivilstatus: to barn utdannelse: organisasjonssosiolog fra UIO yrke: konsulent og forsker Det er noe som heter posttraumatisk stressyndrom, men nå har jeg lest om posttraumatisk vekst. Det føler jeg passer bedre på meg, sier Anne Grethe Solberg som er tildelt sanitetskvinnenes hederspris Fredrikkeprisen for I 2006 overlevde hun så vidt eks-mannens forsøk på å drepe henne. Med en amputert arm og en istykkerskutt hofte, har hun et høyere aktivitetsnivå enn før. Vold mot kvinner må stoppe nå. Norge ligger på toppen i Europa på antall partnerdrap i forhold til innbyggertall. Til tross for at vi er et av Europas rikeste land, med høyt utdanningsnivå, og er i forkant av teknologisk utvikling, og er best på likestilling, så drepes det flere kvinner her enn i alle andre europeiske land sett i forhold til befolkningstallet, påpeker hun. Dyster statistikk viser at hvert år blir det drept bortimot ti kvinner der ektemann, eksmann, kjæreste, ekskjæreste, samboer eller tidligere samboer er skyldig. I mange av drapssakene er gjerningsmannen etnisk norsk. Anne Grethe kunne også vært et tall på den dødsstatistikken. Prøvde å flykte 54-åringen er forsker, sosiolog og driver sitt eget firma. Hun er en av landets mest kjente lederutviklere med spesielt fokus på å bedre kjønnsbalansen i ledergrupper, og har gitt ut fagbøker om temaet. I 2006 opplevde tobarnsmoren og karrierekvinnen et ekstremt traume. Hun skulle innom sin eks en kort tur. Etter to års separasjon skulle de underskrive skilsmissepapirene. 16 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 17

10 intervjuet anne grethe solberg På vei ut ga jeg ham en klem og sa at vi ses. Han svarte at det kom vi ikke til å gjøre, og hentet haglen han hadde satt bak kjøkkendøren, forteller Anne Grethe. Hun prøvde å flykte, men to hagleskudd hentet henne raskt igjen. Ett i hoften og ett i skulderen. Jeg klarte å dra meg ut på gårdsplassen og lå i grusen. Jeg prøvde å spille død ved å puste lydløst, men det gikk ikke. Det kom høye lyder når jeg pustet ut. Jeg tenkte at nå dør jeg. Plutselig hørte jeg skritt. Fra grusen så jeg opp på politifolk med skuddsikkert skjold foran seg. En nabo hadde varslet politiet. Jeg overlevde takket være den korte responstiden til politiet. Jeg hadde kraftige blødninger. Kampen Hun ble fraktet til Ullevål universitetssykehus. Her kjempet først leger og sykepleiere en intens kamp. De prøvde å redde armen, men oppholdet i grusen gjorde at såret var veldig infisert. Etter en operasjon opplyste en sykepleier at armen var amputert. Hoften var så skadet at legene har hentet muskler og hud fra beinet mitt, sier hun. Etter flere måneder på sykehuset ventet en ny kamp: kampen om å komme tilbake til livet. Jeg var sykmeldt ett år, sier hun. Anne Grethe bruker ikke energi på å spørre seg selv hvorfor hennes eksmann skjøt henne og seg selv. Hun lever. Han er død. I slike saker kan man analysere alle forklaringer, men jeg velger ikke å fokusere på det. Jeg mener at livet ikke behøver å gå i stykker fordi den du er sammen med, bor sammen med eller har barn sammen med ikke vil leve sammen med deg lenger. Dette er ikke det verste som kan skje et menneske, fastslår hun. Vold er derfor ingen løsning. Derfor råder hun alle, både menn og kvinner til å skaffe seg flere knagger som de kan henge livet sitt på. Det vil gi krefter til å håndtere et samlivsbrudd. Ta ansvar Hun råder alle til å ta ansvar for eget liv. Ta ansvar for egen helse, økonomi og barn, oppfordrer hun. Ifølge statistikken så blir halvparten av gifte par skilt. Det betyr at sjansen for å bli skilt når du gifter deg er stor. Det er derfor avgjørende at vi klarer å gå fra hverandre uten vold. En skilsmisse handler faktisk bare om at et menneske ikke vil være sammen med deg lenger, sier Anne Grethe. I det store og hele er det ikke livstruende. For mange er samlivsbrudd kilden til vekst og utvikling. Hun mener det er viktig å være trygg i seg selv. Det gjør deg bedre rustet til å stå på egne ben uten å måtte lene deg på andre og la dem bære deg. Du må bære din egen tyngde, understreker 54-åringen. Knausgård Du må lede deg selv, det er viktig. Dette er en sentral egenskap både for menn og kvinner. Derfor setter jeg stor pris på Knausgård sine bøker «Min Kamp». Her stikker han hull på myter. Han skriver om rollene han har i livet, som sønn, far, ektemann og forfatter. Knausgård tar bladet fra munnen, sier hun. Hun mener at menn må bli mye mer bevisste. Hans manneliv er ikke annerledes enn mitt kvinneliv, Menn har liten egenomsorg. Dagens menn sliter seg ut. Jeg ønsker meg en mannskamp ført av menn. Så må kvinner slutte å plage mannen ved å gi han ansvaret for å være hovedforsørger. Vi må være takknemlige når han drar på den årlige gutteturen eller fotballkampene. Mannen må få bygge seg et eget nettverk. Også må han få vise omsorg og ta ansvar for barna på sin måte, uten at vi kvinner går inn og korrigerer, sier Anne Grethe. Tror du dette kan bidra til færre partnerdrap? Ja, klarere roller og større egenbevissthet tror jeg er en vei å gå. Er heldig! Å brenne for noe er en gave. Du i deg selv «Sjansen for å bli skilt når du gifter deg er stor. Det er derfor avgjørende at vi klarer å gå fra hverandre uten vold». anne grethe solberg Løpeturen kan gå langs sjøen eller i en korridor under tribunen på Bislett stadion. Der er det løpebaner som er helt gratis å bruke for Oslos befolkning. Fysisk aktivitet gjør deg også psykisk sterkere. Jeg har bestemt meg for å løpe et maraton i året frem til jeg fyller 60 år, forsikrer hun. er ikke en viktig person, men det som er viktig er hva du kan gjøre for andre. Det som reddet meg er at jeg har noe utenfor meg som er viktigere enn meg selv. Blant annet har jeg barn, sier Anne Grethe. Er du bitter på det du har vært utsatt for? Nei. Jeg føler meg fri og jeg er svært takknemlig. Jeg lever, og det som skjedde har gitt meg nye horisonter. Jeg kunne sikkert satt meg ned og gitt opp livet. Men jeg lever livet fullt ut. Begrensinger sitter kun inne i ditt eget hode. Sett deg mål! Og jobb mot dem, råder hun. Anne Grethe legger raskt til at det er ikke slik at livet hennes ikke inneholder tunge dager. Ting dukker opp, som baksmell på skatten, men det er en bagatell. Alle har vi dårlige dager. Jeg kan ta en kveld på sofaen og spise sjokolade så jeg svetter på overleppa av for mye sukker, lese Se & Hør og se på «Hotell Cæsar», og det er helt greit. Men, jeg gjør det ikke hver dag. Jeg klarer å ta meg raskt inn igjen, sier hun. På timeplanen, uansett vær og humør, står trening. Anne Grethe må trene hver dag, Før var bare hun en ivrig mosjonist. Etter at hun måtte lære seg å gå på nytt, ville hun løpe maraton. Jeg er kjent for å sette meg håret mål. Ja, det gjør vondt å gå, og jeg har lært meg en egen teknikk som gjør at jeg slenger hoften fremover. Nå jeg løper er ikke tyngden så lenge på hoften. På en måte er det bedre å løpe enn å gå, forklarer hun. London halvmaraton er unnagjort, og høsten 2010 passerte hun målstreken i New York maraton. I 2011 løp hun Oslo maraton. Jeg har også vært på toppen av Besseggen. De siste meterne ble jeg dyttet opp av en fremmed dame, og det viste seg fakta Jeg blir såret når folk sier «Alt er så lett for deg». Bak dagene mine ligger det knallhard jobbing, og nå målene sine er ikke gratis, sier Anne Grethe Solberg. Solberg har arbeidet med å utvikle kvinnelige kandidater til lederstillinger og har mange års erfaring fra rekruttering og forskning på ledere. Hennes spesialområde er ledelse av kjønnsmangfold i grupper, styrer og team. Solberg har vært ansatt i ISCO Group, Hartmark Consulting, Ernst & Young Consulting og Cap Gemini. Hun driver sitt eget rådgivningsfirma, Gender consulting. Hun har skrevet bøker, blant annnet «Kvinner og ledelse, gjennom glasstaket?» sammen med Irmelin Drake, samt laget dokumentarfilm og holder mye foredrag om temaet kjønn og ledelse. å være direktøren for N.K.S. Kløverinstitusjoner, Mette Kalve, ler hun. Neste store fysiske styrkeprøve for fredrikkeprisvinneren vil også være en psykisk utfordring. Jeg skal gå skimaraton på Svalbard i april, og langs løypa står bevæpnete på grunn av fare for isbjørn. Det å høre skudd og se våpen er også noe jeg har måttet jobbe med. Da jeg så Max Manus-filmen kastet jeg meg ned bak setet foran meg, sier årets fredrikkeprisvinner. 18 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 19

11 kvinnehelse jentebølgen 2012 Bli klar for Nivå 2. Veke 1 Dag 1: 40 minutter. 3 min gange 2 min. lett jogg x 8 Veke 2 Dag 1: 50 minutter. 2 min. gange 3 min lett jogg x 10 Veke 3 Dag 1: 50 minutter. 1 min gange 4 min jogg x 10 Jentebølgen med Yngvar Det er fortsatt god tid for deg som vil forbedre formen til årets utgave av Spar Jentebølgen som ruller over landet fra 21. mai. Treningsguru Yngvar Andersen har utarbeidet et treningsprogram for sanitetskvinnene vel egnet for deg som vil gjøre deg klar til et jentebølgeløp denne våren. Start nå! kom i form til jentebølgen Foto: Scanpix Nivå 1. Veke 1 Dag 1: 40 minutter. 4 min gange 1 min lett jogg/ rask gange x 8 Dag 2: 40 minutter. 10 min oppvarming. Gange/rask gange. 6 x ca 100 meter i stigning. Så raskt som mogeleg utan å stivne. Gå roleg tilbake til start mellom kvar gong.!0 min roleg nedtrapping. Dag 3: 40 minutter. 4 min gange 1 min lett jogg/ rask gange x 8 Veke 2 Dag 1: 50 minutter. 3 min gange 2 min lett jogg/ rask gange x 10 Dag 2: 45 minutter. 10 min oppvarming. Gange/rask gange. 8 x ca 100 meter i stigning. Så raskt som mogeleg utan å stivne. Gå roleg tilbake til start mellom kvar gong.!0 min roleg nedtrapping. Dag 3: 50 minutter. 3 min gange 2 min lett jogg/ rask gange x 10 Veke 3 Dag 1: 50 minutter. 2 min gange 3 min lett jogg/ rask gange x 10 Dag 2: 50 minutter. 10 min oppvarming. Gange/rask gange. 10 x ca 100 meter i stigning. Så raskt som mogeleg utan å stivne. Gå roleg tilbake til start mellom kvar gong.!0 min roleg nedtrapping. Dag 3: 50 minutter. 2 min gange 3 min lett jogg/ rask gange x 10 Foto: Scanpix Dag 2: 40 minutter. 10 min oppvarming. Rask gange/ lett jogging. 8 x ca 100 meter i stigning. Så raskt som mogeleg utan å stivne. Gå roleg tilbake til start mellom kvar gong. 10 min roleg nedtrapping. Dag 3: 40 minutter. 3 min. gange 2 min. lett jogg gange x 8 Nivå 3. Dag 2: 45 minutter. 10 min. oppvarming. Rask gange/ lett jogging. 10 x ca 100 meter i stigning. Så raskt som mogeleg utan å stivne. Gå roleg tilbake til start tilbake mellom kvar gong. 10 min. roleg nedtrapping.. Dag 3: 50 minutter. 2 min. gange 3 min lett jogg x 10 Veke 1, 2 og 3 Dag 1: 45 min eller meir med fartsleik: Langkøyringstempo med drag på meter. Løp draga så fort du kan samtidig som du klarer å gå rett over i vanleg jogg rett etterpå. Dag 2: 6o min eller meir langkøyring. Puls mellom 70- og 80% av maks. Dag 3: 45 min. 4x4 minutter intervaller, Varm opp med stigande intensitet i 10 minutter. Køyr 4 løp á 4 minutter med puls mellom 85-og 90 % av maks. Mellom kvart løp går du roleg i tre minuttar. Avslutt med 10 min. roleg nedtrapping Dag 2: 50 minutter. 10 min oppvarming. Gange/rask gange. 12 x ca 100 meter i stigning. Så raskt som mogeleg utan å stivne. Gå roleg tilbake til start mellom kvar gong. 10 min roleg nedtrapping. Dag 3: 50 minutter. 1 min gange 4 min jogg x 10 hit kommer jentebølgen i mai Tønsberg 22. mai Bamble 23. mai Drammen 24. mai Sandefjord 29. mai Flekkefjord, Lillestrøm 30. mai Kopervik, Fagernes 31. mai Sandnes 1. juni Odda, Grong 2. juni Skånevik, Os i Østerdalen 3. juni Sand i Nord-Odal 4. juni Steinkjer, Elverum 5. juni Trondheim, Hamar 6. juni Molde, Moelv 7. juni Ålesund, Sarpsborg 8. juni: Ørsta, Notodden 9. juni Skreia 10. juni Spydeberg 11. juni Mysen 12. juni Skien 13. juni Asker 14. juni Høvik 16. juni Alta 20 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 21

12 D-VITAMIN FORSKNING D kvinner trenger Vi vet at mangel på D-vitaminet øker faren for benskjørhet. Konsekvensen av mangel på vitamin D kan være alvorligere enn vi tror. Tekst: beate framdal foto: beate framdal / shutterstock Når en pasient kommer til fastlegen og klager over diffuse Første smerter kvinne i skjelett legger og i muskler, stemmeseddel bør legen ved teste valget om i dette kan være forårsaket av D-vitaminmangel, sier forsker Ahmed Ali Madar. Forsker Ahmed Ali Madar ved Institutt for helse- og samfunnsmedisinsk forskning (HELSAM) vil gjennom sitt N.K.S.-støttede prosjekt se på om for lite av dette vitaminet også kan medvirke til sykdommer som diabetes-2, multippel sklerose, anemi, hjerteog karsykdommer og andre sykdommer. «Jeg har valgt å forske på akkurat dette vitaminet, fordi det er et hett tema siden mangel på D-vitamin kan knyttes opp mot mange folkehelsesykdommer». ahmed ali madar Alvorlig Bakgrunnen for prosjektet er funn han gjorde i sitt doktorgradsarbeid. Her ble det avdekket at i enkelte grupper av ikkevestlige kvinner og deres barn som bor i Norge, manglet vitaminet. Hos mange av dem var mangelen akutt. Blant pakistan- ske kvinner manglet over 50 prosent tilstrekkelig lager av D-vitamin. For tyrkiske kvinner var tallet 46 prosent, og flere av de somaliske kvinnene hadde for lite D-vitamin i kroppen. Blant nordmenn er det aktuelle tallet 0,4 prosent. Andre grupper med ikke-vestlig bakgrunn som tamiler, iranere og vietnamesere har også vitamin-d mangel. Forekomsten er lavest hos vietnamesere, fordi de spiser mye fisk. Somaliske kvinner mangler vitaminet selv, men dette er et lite paradoks siden mødrene er flinke til å gi barna sine tran, men ikke tar det selv. Konsekvensen av D- vitaminmangel er engelsk syke (rakitt) hos barn. Dette er en sykdom som har vært utryddet i Norge, men som har kommet tilbake de siste årene. Den forekommer der barn utsettes for D-vitaminmangel over lang tid. Sykdommen fører til deformiteter i skjelettet, skjelettsmerter, muskelsvinn og økt risiko for beinbrudd. Manglende styrke i skjelettet gjør at særlig lårbeina deformeres av kroppsvekta, slik at den syke blir unormalt hjulbeint. Kvinner kan få problemer med å føde på grunn av bekkenet, sier Madar. 22 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 23

13 D-VITAMIN FORSKNING FORSKNING ÅRETS TILDELINGER Hans doktorgradsarbeid har ført til at man i Norge nå gir gratis D- vitamindråper til spedbarn fra 4 uker til 6 måneder i innvandrerfamilier fra ikke-vestlige land og til vanskeligstilte norske familier. Kvinnene blir også oppmuntret til amming. Hett tema Funnene i dette doktorgradsarbeidet var så interessante at han ønsket å forske mer på D-vitaminet. Derfor søkte han Norske Kvinners Sanitetsforening om midler til finansiering, og således ble det bevilget midler fra Forsknings- og utviklingsfondene. Jeg har valgt å forske på akkurat dette vitaminet, fordi det er et hett tema siden mangel på D-vitamin kan knyttes opp mot mange folkehelsesykdommer. For å få en bedre folkehelse gjennom forebygging, er det verdt å forske på dette. D-vitaminmangel knyttes blant annet opp mot diabetes type-2, hjerte-og karsykdommer, anemi, multippel sklerose og andre muskel- og skjelettlidelser. For å vite mer mellom årsak og sammenheng må vi skaffe oss kunnskap, opplyser forskeren. «Som ikke-vestlig mann i en kald vintersol som mangler UV-strålingen som gir med D-vitamin, må jeg passe på å få i meg fet fisk 2 til 3 ganger i uken eller tran hver dag». ahmed ali madar Lages ikke D-vitaminet er helt essensielt for både mennesker og dyr. Det er et eksternt vitamin som kroppen ikke kan produsere selv. Viktigste kilde for vitamin D-opptak er sollyset. Vi får også D-vitamin i oss ved å spise fet fisk. Forøvrig er det veldig få matvarer som inneholder dette vitaminet, men det er tilsatt i enkelte melkeprodukter. Kroppen trenger D-vitaminer for å opprettholde kalsium- og fosfornivået, slik at man opprettholder de fysiologiske prosesser som blant annet sørger for å berike beinbygningen og skjelettet, forklarer Madar. Risikogrupper Det er primært ikke- vestlige innvandrere som er utsatt for D-vitaminmangel, men også barn, eldre, gravide og ammende er utsatt. Eksempelvis eldre som bor på institusjon, eller eldre som ikke kommer ut, er disponert for D-vitaminmangel og bør derfor få dette som kosttilskudd. Jeg er også bekymret for den delen av dagens unge som tilbringer mye tid foran dataskjermen og som er lite ute i sola. Foran dataskjermen inntas ofte lite sunn mat også, advarer Madar. Skal lite til Det skal ikke så mye til for å få i seg nok D-vitamin. Døgnbehovet for voksne er 7,5 microgram. Spedbarn og barn opp til to år trenger 10 microgram, og eldre mennesker trenger like mye som barn. 15 minutter med sol hver dag er nok, men husk at dette gjelder sommersola. Vintersolen, den som skinner fra oktober til april, gir ikke kroppen D-vitamin. Spis fet fisk 2 3 ganger i uken, og spis den gjerne som pålegg. Fisken trenger ikke å bli servert som middagsmat for å være sunn, råder Madar. 254 personer inkludert i en intervensjonsstudie I fire måneder har 254 personer fått enten vitamin-d-tilskudd eller placebo («narre»-vitamin). Alle har vært inne og blitt målt for å se om de har hatt noen effekt av vitamintilskuddet. De er blitt spurt om diffuse smerter i skjelett og muskler, og vi har også målt muskelstyrken. Nå skal materialet analyseres, og så skal vi konkludere vedrørende effekt, sier forsker Ahmed Ali Madar ved Helsam, Ullevål universitetssykehus Oslo. Årets FoU-tildelinger fra N.K.S. På vegne av sanitetskvinnene avgjorde Sentralstyret i Norske Kvinners Sanitetsforening på sitt møte den 2. januar å støtte følgende forsknings - og utviklingsprosjekter med til sammen 7,1 millioner kroner. Siden 1982 har N.K.S. gitt over 200 millioner til FoU-prosjekter. Nye prosjekter: Barn og unge: Forebyggingsprosjektet Mat for små mager, Sigrunn Hernes, førstelektor og førsteamanuensis Nina Cecilie Øverby, Universitetet i Agder (UiA), kroner. Kreftfondet: Bedre behandling av infeksjoner i underlivet: Forbedring av en ny legemiddelform Natasa Skalko-Basnet professor ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, dr.gradsstipend kroner. Kreftfondet: Utkomme etter 30 år med barneleddgikt Post. doc.-prosjekt, Anne Marit Selvaag, dr. med. lege reumatologi, Reumatologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet, kroner. Revmatismefondet: Rehabiliteringsprosjektet Postoperativ behandling for personer operert for slitasjegikt i tommelledd. Tove Nilsen, Mastergrad i Helsefagvitenskap/ Fagansvarlig ergoterapeut, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, kroner. Fond for psykiske lidelser og kvinnehelsefondet: Det er også bevilget kroner til det web-baserte barselsdepresjonsprogrammet Mamma Mia. Det er også bevilget et post.doc stipend til psykolog og PhD Silje Marie Haga for å evaluere det webbaserte verktøyet som skal motvirke fødselsdepresjon for å finne ut hvilken effekt det har, kroner. Prosjekter som er på 2. året: Dr. gradsprosjekt: Vold og overgrep: Omfang og helsekonsekvenser hos norske kvinner, Helene Flood Aakvaag, Cand psychol, Forsker III, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), kroner. Dr. gradsprosjekt: Systemisk Sklerose (SSc) i Norge. En klinisk studie av pasienter registrert i Helseregionene Sør-Øst i perioden Anna Maria Hoffmann-Vold, Cand. med, Revmatologisk avd, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, kroner. Dr. gradsprosjekt: Behandling av nyoppstått leddgikt med målsetting fravær av aktivitetstegn og symptomer på sykdommen. En studie for å undersøke effekten av tett oppfølgning med ultralyd sammenlignet med vanlig klinisk undersøkelse. Anna-Birgitte Aga, overlege, spesialist i revmatologi, Revmatologisk avd. Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, kroner. Dr. gradsprosjekt: «Mor, medmor og jordmor». Møte mellom lesbiske kvinner og helseprofesjoner i fødselsomsorgen Bente Dahl Spidsberg, jordmor og høgskolelektor ved Avd. for helse, ernæring og ledelse, Jordmorutdanningen, Høgskolen i Akershus, kroner. Post. doc.-stipend: Vitamin D og muskel-skjelettlidelser hos ikke-vestlig innvandrere i Norge. En studie for å evaluere effekten av vitamin D- tilskudd på muskelstyrke, muskel-skjelettsmerter og beinhelse hos innvandrere. Ahmed Madar, Phd, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, kroner. Prosjekter som er på 3. året: Dr. gradsprosjekt: Påvirkning av cellegiften anthracycline på hjertet. Anita Wergeland, master i cellebilologi. Institutt for Biomedisin. Universitetet i Bergen, kroner Dr. gradsprosjekt: Kjønnsmessige forskjeller ved betennelsestilstander. Peng Lei, stipendiat. Institutt for medisinske basalfag. Universitetet i Oslo, kroner. Post.doc.-stipend: Vibrasjonstrening og osteoporose hos kvinner etter overgangsalder, Roland van den Tillar, Phd, Høgskulen i Sogn og Fjordane, kroner. For alle doktorgrad og post.docprosjekter går kroner av det totalt bevilgede beløpet til drift. 24 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 25

14 BET VEC den naturlige betennelses-tabletten BET VEC inneholder en unik sammensetning av de dokumenterte urtene boswellia og gurkemeie, som gir en meget god effekt på betennelsestilstander i kroppen. Store deler av befolkningen plages daglig av slike tilstander som reduserer deres daglige livskvalitet. BET VEC: - 100% naturlig - Dokumenterte ingredienser - Hurtigvirkende Redningsaksjoner med motorsykkel etiopia Hvem kan bruke BET VEC? De som har: Betennelse i muskler, sener og ledd, med de typiske problemene som smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning Betennelse i bindevev og nerver, med de typiske problemene som hevelse, kribling og smerter Betennelse i nakke/skulder og arm, med de typiske problemene som stiv nakke/skulder, hodepine, stivhet og ømhet i skulder og armpartiet Betennelse i mage/tarm systemet, som kramper, urolig mage og varierende avføring Betennelse i luftveiene, som slimdannelse i øre-nese-hals og bihuler, hoste og kremting 26 Fredrikke nr. 5 / 11 BET VEC s unike resept er mer målrettet mot betennelser enn andre urter og antioksidanter! RING I DAG! Eller send din bestilling på telefax: E-Post: Ja takk, send meg GRATIS* 1mnd. forbruk av BET VEC Jeg betaler kun porto og eksp. gebyr på kr 69,- etter mottagelsen. Jeg er ikke bundet til noen fremtidige kjøp, men må melde fra innen 14 dager etter mottatt gratispakke dersom jeg ikke ønsker flere forsendelser. Som abonnent vil jeg få faste forsendelser hver 2. måned for kun 298,- fritt levert, uten porto og gebyrer. Tilbudet gjelder kun en gang pr. husstand! Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Underskrift:... Vital Naturprodukter AS Svarsending Oslo PRODUKSJON: ZIGN.NO I deler av Etiopia forekommer det ofte at menn kidnapper en jente med tanke på å gifte seg med henne. Da sanitetskvinnene fikk høre om dette, ble det spontant samlet inn midler til en motorsykkel. Denne er et sentralt redskap i arbeidet med å redde kidnappede barnebruder. Tekst: Carina bidne grenhov foto: N.K.S. Jentene blir kidnappet på vei til eller fra skolen, kan bli tatt ut av grupper, og dette mot sin egen og familiens vilje. Når jenta blir tatt, gjelder det å få reddet henne raskt. Med motorsykkel kan man ta seg inn i områder på tross av dårlig veistandard. Kidnapperen vil skjule sin tiltenkte brud og etter hvert voldta henne. Da har hun ikke lenger verdi for en annen mann, og familien vil måtte gifte henne bort til hennes kidnapper. Om jenta skulle bli gravid av voldtektene, kan kidnapperen også som far til jentas barn, kreve henne som sin kone. Deretter vil han forsøke å forhandle frem en brudepris med de eldre i landsbyen for å legitimere giftermålet. Jenter så unge som 11 år er rapportert å ha blitt kidnappet med formål om ekteskap. Store konsekvenser Konsekvensene av å gifte seg så unge er enormt store for disse jentene. De blir frarøvet muligheten til å få skolegang, og de blir ofte mishandlet og holdt innesperret som tjenere for sin mann og hans familie, sier generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård. Det å gifte seg så ung fører ofte til at jentene blir gravide i svært ung alder. Jenter helt ned i årsalderen blir med barn. Kroppene deres er ikke utviklet nok til å takle den belastningen. Derfor er dødeligheten blant spedbarn og mødre veldig høy. Om ikke utgangen av fødselen er dødelig, er det mange jenter som får omfattende fødselskader, som for eksempel fistula, sier Nygård. Etiopiske myndigheter har kriminalisert slike kidnappinger og hevet den lovlige alderen for å gifte seg til 18 år, men denne loven praktiseres ikke i alle deler av samfunnet. Spontan innsamling På en faglig fellessamling for sanitetskvinner på Gardermoen i januar 2011, ble det holdt foredrag om arbeidet i Etiopia og hvilke utfordringer jenter og kvinner møter i samfunnet der. Som en spontanreaksjon på ble det der og da samlet inn penger til en motorsykkel som skal brukes i arbeidet med å hente ut de kidnappede jentene. Motorsykkelen bygges om slik at den får en slags båre som sidevogn. Når de blir kidnappet, kan noen varsle om dette, og motorsykkelen vil komme raskere og lettere gjennom landskapet for å hente ut jentene fra fangenskap, før voldtekten blir fullbyrdet. Motorsykkelen kan brukes til flere formål, som for eksempel å gi kvinnene en bedre fødselsomsorg. Med denne kan de sørge for at gravide kvinner kommer seg raskt, og trygt, frem til et fullt utstyrt helsesenter når de trenger fødselshjelp. Tadelech er helsekoordinator i regionen Shaune. Da Anne-Karin Nygård møtte henne i januar i fjor og spurte hva hun ønsket seg mest, var svaret en motorsykkel for å hjelpe jenter som blir kidnappet. Motorsykkelen ble 17. november 2011 overrakt til administrasjonssjefen i byen Shone. Fredrikke nr. 1 / 12 27

15 min dag i dag Når drømmer blir virkelighet Å få oppleve en stor dag kan være et etterlengtet pusterom for et barn som har det vanskelig. Marie fra Molde vet akkurat hva vi snakker om. Hun fikk en dag fylt av av smil, latter og gode følelser av damene i Molde sanitetsforening. Tekst: carina bidne grenhov foto: Kjell Langmyren Marie Myhre har en medfødt skade og fikk diagnosen epilepsi da hun var 7 år. Helt frem til i fjor gikk hun på en vanlig skole, men da hun ble sterkt tilbakesatt av anfallene, som kom med kortere og kortere mellomrom, byttet hun over til Tøndergård skole en interkommunal forsterket skole, som gir opplæring til barn og unge med ulike typer lærevansker. Da henvendelsen fra helsestasjonen kom, tok Molde Sanitetsforening, med Jofrid Sæbø i spissen, umiddelbart tak i oppgaven med å arrangere en stor dag for Marie. Med hjelp fra Cecilia Skavlan sørget de for å oppfylle hennes største ønske. Dette er første gang vi arrangerte en stor dag, og det har vært utrolig givende å jobbe med den, sier leder av Molde sanitetsforening, Jofrid Sæbø. Vi fikk også hjelp fra Cecilia Skavlan i sekretariatet underveis, sier hun. Det er så fint å tenke på at en person ble glad for dette, og at vi i saniteten kunne gjøre noe for å lyse opp livet til Marie. I etterkant har vi fått mye positiv respons fra både familien, styret og andre, sier Sæbø. Møtte Solskjær Marie er ihuga fan av Molde Fotballklubb. Hennes store drøm var å få møte sjefen sjøl, Ole Gunnar Solskjær! For Marie har fotball blitt en viktig del av livet, noe som er godt å ha i en hverdag med tunge tak. Tirsdag 22. november fikk Marie møte sitt store idol og overvar treningen til favorittlaget sitt. Hun hadde også med seg foreldrene sine og klassevenninnen Stine Kjørsvik Hansen. Til møtet hadde Jofrid Sæbø strikket MFKluer og matchende sitteunderlag til jentene. Jeg kom på at det hadde vært moro å strikke noe til jentene. Det er jo fotballfeber her, og vi vant jo gull, så litt riktig tilbehør måtte jo jentene ha med seg, sier Sæbø. Takket være sanitetskvinnene i Molde fikk Marie Myhre møte sin store helt, Ole Gunnar Solskjær. 28 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 29

16 min dag i dag Hyggelig møte Når de ankommer Aker Stadion, må de vente på Solskjær i rommet der spillerne inntar felles frokost, og en etter en kommer de store heltene inn for å spise. Tripic, Forren og Maries store favoritt, Magnus Wolff Eikrem. Marie har selv spilt fotball, men hennes kraftige epilepsi gjør at det ikke lenger er mulig. Men den fotballgale delen av familien på seks holder interessen ved like ved å gå på de aller fleste hjemmekampene. Når Solskjær endelig kommer, er gleden stor, og det blir et hyggelig møte med håndhilsing, fnising og småprat. Etter møtet og sanking av autografer, bærer det videre til Årølia for å overvære treningen til laget. Kapteinen, Daniel Berg Hestad, samler sammen gutta og Marie til et lagbilde og Marie får løfte på selveste seriemesterpokalen. Et minne for livet Dette har vært en drømmedag for Marie, sier mamma Bjørg Myhre. Det er fantastisk at noen ser de som i hverdagen kan ha det trøblete og som trenger et løft. Det at Marie kunne ha med en venninne var også utrolig hyggelig. Marie har på grunn av sykdommen vært mye alene, men på den nye skolen legger de opp til fellesskap, og hun har fått flere nye venner, sier Myhre. Marie selv er etter endt drømmedag sikker på en ting: Denne dagen skal jeg huske hele mitt liv, sier hun. Positive minner Vi lever i et av verdens beste land, men ikke alle har det som best. Mange barn opplever en hverdag preget av egen sykdom, funksjonshemming eller andre utfordringer. Det kan også være at en nær over lengre tid, er alvorlig syk. N.K.S. ønsker med Min dag i dag å skape et lys i tunnelen, og å gi barna positive minner som kan gjøre de vanskelige dagene lettere, sier Cecilia Skavlan, fagansvarlig for Min dag i dag. Store dager blir som oftest arrangert i det stille av hensyn til barna, men innimellom får noen få dager publisitet i lokal media. Solskinnshistorien til Marie Myhre (15) er en av disse. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble stiftet i 1896, og er en frivillig medlemsorganisasjon. Med medlemmer fordelt på 1300 lokalforeninger er vi Norges største kvinneorganisasjon. Vi har en solid lokal forankring. N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn, og våre medlemmer yter en betydelig frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. Gjennom vårt arbeid har vi spesielt fokus på å bidra til bedre livsvilkår for kvinner. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Gjør en forskjell Gi deg selv en meningsfylt fritid Et stolt øyeblikk når Marie fikk løfte på den gjeve pokalen. Behovet for N.K.S. sine tjenester øker derfor ønsker vi å bli flere! Min dag i dag: Min dag i dag er et tilbud til barn mellom 3 og 18 år i Norge som har hatt det vanskelig over lengre tid. Med dette tilbudet ønsker N.K.S. at barna skal få fornyet styrke til å møte sine utfordringer gjennom gode opplevelser. Prosjektet ble startet opp i Siden da har mange hundre barn fått små og store opplevelser. I 2010 arrangerte N.K.S. 50 store dager, og i 2011 var det 80 barn som fikk sin store dag. Barn som får store dager rekrutteres gjennom sykehus, helsestasjoner, skoler og andre som arbeider med barn. Dette for å kvalitetssikre dagen og sørge for at det er barnets eget ønske som blir oppfylt, at opplevelsen er tilpasset barnets situasjon og ikke minst for å ivareta taushetsplikten. Henvendelser fra privatpersoner blir derfor ikke tatt i betraktning. Store dager arrangeres over hele landet i samarbeid med lokale sanitetskvinner og lokale fagfolk. Store dager kan arrangeres lokalt og/eller i samarbeid med fagansvarlig i N.K.S. sitt sekretariat. Målet er at Min dag i dag gjennom sitt landsdekkende nettverk av lokalforeninger skal bli et tilbud som når ut til barn over hele landet. Ønsker du mer informasjon om å arrangere en stor dag, ta kontakt med Cecilia Skavlan, ansvarlig for Min dag i dag, på / Vi søker deg som vil: gjøre en forskjell bidra til et bedre samfunn drive med frivillig arbeid Sentrale arbeidsoppgaver er: å bidra til å skape gode opplevelser for barn som har det vanskelig å være en døråpner for innvandrer- og flyktningkvinner i nærmiljøet å skaffe midler til forskning på kvinners helse og livsvilkår å bidra til et trygt og inkluderende samfunn for alle å stimulere til økt fysisk aktivitet og sunne livsstilsvaner i ditt lokalmiljø N.K.S. tilbyr: spennende oppgaver knyttet til sentrale utfordringer i samfunnet markedets beste frynsegoder, bl.a. gleden over å gjøre en forskjell, fellesskap og en meningsfylt fritid fleksibel arbeidstid og valgfri stillingsbrøk mulighet til selv å bestemme innholdet i din jobb lokalforeninger over hele landet Å gjøre en forskjell er lettere enn du tror! I løpet av fem minutter kan du ha utrettet arbeid som får varige konsekvenser for deg selv og mange andre. Vi trenger deg som medlem eller støttespiller! For uforpliktende informasjon send sms med kodeord «medlem» til og vi kontakter deg. Se våre nettsteder: 30 Fredrikke nr. 1 / 12

17 KVINNEHELSEDAGENE 2012 Påfyll for alle kvinner Streben etter å være «flink pike» holdt på å koste Elizabeth Gummesson livet. Nå kommer den etterspurte foredragsholderen til Kvinnehelsedagene for å gi andre kvinner troen på at de er gode nok som de er. «Du må velge vekk det som egentlig ikke er viktig, også får folk heller bli litt sure». elizabeth gummesson Tekst: beate framdal Det er typisk å strekke seg langt for å være perfekt, med helsen som innsats. Flink-pikesyndromet kan i verste fall være dødelig. Den svenske småbarnsmoren Elizabeth Gummesson prøvde å være den flinkeste jenta klassen: perfekt på jobben, perfekt mor, perfekt kvinne og perfekt kledd. Selv glasuren på familiens pepperkakehus så ut som det i ukebladene. Skjærende magesmerter ble overdøvet av hverdagens kamp om å gi alt. God nok Til slutt, da hadde det gått et halvt år, ringte hun legen. På sykehuset ble det opplyst at hun hadde gallesteinskolikk, og at galleblæra var så hoven at den hadde tatt opp plassen til vitale indre organer. Elizabeth Gummesson lærte at det viktigste i livet er ikke å være perfekt. Boka hennes «Du er god nok» har solgt over i Sverige og den har også nå kommet ut på norsk. Boka inneholder «oppskriften» på et bedre kvinneliv som kan gi deg instrumentene som gjør at du i jakten på det perfekte drar på deg diagnoser som utbrenthet og stressrelaterte sykdommer. Kun 24 timer Døgnet inneholder kun 24 timer, og i løpet av disse timene skal du også sove. Da sier det seg selv at en ikke rekker alt. Noe må bort. Du må velge vekk det som egentlig ikke er viktig, også får folk heller bli litt sure, sier Gummesson. Hun understreker i intervjuer at livet er ingen konkurranse som handler om hvem som er flinkest, best og penest. Gummesson er i dag en av Sveriges mest etterspurte foredragsholdere. Hun har holdt foredrag både for IKEA og Coca Cola om motivasjon, mål og arbeidsglede. 43-åringen brenner for at mennesker skal forbedre sin livskvalitet og utnytte sitt potensiale for å leve et godt liv som mulig. Gummesson er også en del av det frivillige arbeidet i Sverige gjennom Bris, og FNs barnekonvensjon står sentralt i deres arbeid. Bris ble dannet i 1971 etter at en tre år gammel jente ble drept av sin stefar. Hensikten med dagene er å gi alle kvinner påfyll og inspirasjon til å sette grenser, og ta et valg med et blikk på sine egne behov. Store hull i kunnskapene om kvinners helse er årsaken til av N.K.S. er den eneste organisasjonen som har egen kvinneprofil på sin forskningsstrategi. Til Kvinnehelsedagene kommer også forskere, fagfolk og politikere med interessante foredrag og siste nytt om forskning på vold og overgrep mot kvinner. Det er vår oppgave å sette kvinners helse og livsvilkår på dagsorden. Derfor arrangerer vi hvert år dager som kan gi kvinner viktig kunnskap om kropp, helse og tips til et bedre kvinneliv. Vi har invitert flotte damer med sterke historier og dyktige forskere sier generalsekretær Anne-Karin Nygård i Norske Kvinners sanitetsforening. 32 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 33

18 KVINNEHELSEDAGENE 2012 Påfyll & pause Årets kvinnehelsedager gjentar suksessen fra i fjor, og deler dagene opp i to bolker. Fredag 23. mars er en fag- og forskningspolitisk dag. N.K.S. har invitert forskere, fagfolk og andre interesserte til foredrag og meningsutveksling. Temaer for dag 1 er: Kvinnehelse og kvinnehelseforskning hvor går veien? Kvinnehelse, rødstrømper, forskning og kvinnepolitikk snakker om det samme? Forskningsnytt på vold og overgrep mot kvinner. Denne dagen er åpen for alle som er interesserte. I motsetning til lørdagen som er gratis, holdes denne dagen til selvkost 750 kroner. Åpen dag for alle Lørdag 24. mars vil det handle om kvinnehelse og kvinneliv. Foruten Gummesson, kommer lege Badboni El-Safadi, kjent fra bl.a. TV2-serien Gatelegene, om de helsemessige konsekvensene av å presse kropp og psyke i perfeksjonismens navn. Forsker, sosiolog og en av landets mest kjente lederutviklere, Anne Grethe Solberg, forteller om sin kamp for å mestre livet som tok en dramatisk vending da hennes tidligere ektemann skjøt henne med hagle. Treningsguru Yngvar Andersen kommer for å snakke om hvordan det å være i fysisk aktivitet gjør deg mer fornøyd med deg selv på mange områder i livet. Stand up-komiker Lisa Tønne og musiker Hanne Krogh kommer også. I tillegg blir det spennende utstillere og enkel bevertning kom, da vel! Kommer: Badboni El-Safadi Kommer: Anne Grethe Solberg Kommer: Yngvar Andersen Kommer: Lisa Tønne Kommer: Shabana Rehman Gaarder Program Oslo Kongressenter, Youngstorget FREDAG 23. MARS: Fag- og forskningspolitisk dag kvinnehelse Kl FAG OG POLITIKK Kl Kl Kl Kl Kl Kl : God morgen, kaffe og vel møtt Åpning av konferansen ved 1. Sølvi Lundgaard, organisasjonsleder i N.K.S. 2. Mari Kristine Nes, avdelingsdirektør i Norges forskningsråd 3. Siri Vangen, overlege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse HVA ER STATUS OG HVOR GÅR VEIEN FOR KVINNHELSEFORSKNING I NORGE? Kvinnehelsestrategien kom i 2003 hva er status nå nesten 10 år etter? v/ statssekretær Ragnhild Mathisen, Helse og omsorgsdepartementet Hvor går veien for kvinnehelseforskning i Norge? v/ Norges forskningsråd Fra bikinimedisin til kvinnehelse v/ generalsekretær Anne-Karin Nygård i Norske Kvinners Sanitetsforening LUNSJ Kvinnehelse, rødstrømper, forskning og kvinnepolitikk snakker vi om det samme? v/ professor Guro Valen, Institutt for medisinske basalfag, UiO FORSKNINGSNYTT OM VOLD OG OVERGREP Tilheling og rettferdighet Medisinske funn og rettslig utfall ved seksuelle overgrep mot voksne kvinner v/ stipendiat og gynekolog Cecilie Hagemann, St Olavs Hospital, Trondheim Fremtidige behov for forskning på overgrep og vold hva vet vi, hva må vi vite mer om? Med fokus på minoritetshelse v/ lege og direktør Bernadette Kumar, Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Seksuelle overgrep svangerskap fødsel vold og overgrep mot mor konsekvenser for mor og barn v/ post.doc og forskningsjordmor Mirjam Lukasse, NTNU og Oslo Universitetssykehus KJØNN OG KVINNEHELSE Kropp og genus og medikalisering v/ Birgitta Hovelius, professor em i allmenmedisin ved Lunds universitet, Sverige Påmelding: innen 13. mars Pris for deltakelse dag 1 fagdagen: Kr 750, (selvkost) LØRDAG 24. MARS: Åpen publikumsdag kvinnehelse og kvinneliv Kl Kl Dørene åpnes Generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård ønsker velkommen STREBEN ETTER DET PERFEKTE! HVA ER PRISEN VI BETALER? Kl Kl Kl kvinner som slår tilbake Kl Kl Kl Avslutning Kl Du er god nok! v/ Elizabeth Gummesson Helsemessige konsekvenser av å presse kropp og psyke i perfeksjonismens navn v/ lege Badboni El-Safadi Deilig å være fornøyd v/ Yngvar Andresen Yes I can v/ Anne Grethe Solberg Pause med enkel bevertning Trakassering kan det skremme kvinne vekk fra offentlige arenaer? Tre sterke damer tar debatten: Heidi Nordby Lunde Vampus Shabana Rehman Gaarder Elin Ørjasæter Standupkomiker Lisa Tønne, Oppsummering v/ generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård, Musikalsk punktum for dagen. 34 Fredrikke nr. 1 / 12 GRATIS INNGANG. Fredrikke nr. 1 / Kommer: Hanne Krogh

19 fastelavnhistorien organisasjonsnytt Fjæra som stammer fra etegilder og fruktbarhet Årets fastelavn er nettopp over. Kanskje har du fortsatt bjørkeris med fjærprakt stående som et tidlig vårtegn i huset? Her er historien bak skikken. Tekst: BEATE FRAMDAL Nytt fra Etiopia Vår «søsterorganisasjon» Women s Health Association of Ethiopia (WHAE) er nå godt i gang med sitt viktige arbeid i Etiopia. Etter at organisasjonen fikk sin offisielle godkjenning av myndighetene 18. januar 2011 har våre «søstre» i Etiopia etablert lokale foreninger i 5 regioner, de har laget planer for det videre arbeid i disse regionene og de har arrangert en stor Kvinnehelsekonferanse i Addis Abeba. Ordet fastelavn kommer av det tyske Vastel-avent, som kan oversettes til fasteaften nemlig aften før den kristne faste, den romersk-katolske kirkens fasteperiode på 40 dager før påske. Fasten ble innledet askeonsdag, som er onsdagen 6,5 uker før påskedag. Senere ble søndagen fleskesøndag eller fastelavnssøndag, mandagen - blåmandag eller også fleskemandag og tirsdagen I ti år hadde sanitetskvinnene eneretten til å selge de fargerike risene som stammer fra både hedenske og kirkelige tradisjoner. - hvitetirsdag eller fetetirsdag inkludert i fastelavn. Enda senere ble fastelavn en hel uke lang. Fastelavn er altså alt annet enn fastetiden, men er tidsmessig tilknyttet den, og minner om den kommende fastetiden. Fruktbarketsvekker Til fastelavn knytter det seg mange, til dels eldgamle skikker, som fra starten Til gode saker i 66 år Fastelavnsriset er en av hovedinntektskildene til sanitetskvinnene, som selger ris for nærmere syv millioner kroner i året. Pengene går til gode lokale saker, men fra inntektene gis det også bidrag til N.K.S. sine forsknings- og utviklingsfond. Sanitetskvinnene har tradisjoner for å finne måter å skaffe inntekter på, flere av inntektskildene er også etter hvert en tradisjon for det norske folket. Siden 1946 har riset med de fargerike fjærene pyntet opp i de tusen hjem. Frem til 1956 hadde sanitetskvinnene enerett på å selge fastelavnsris. av hørte til en hedensk vårfest. Skikkene henspiller derfor på overgangen fra vinter til vår. Best bevart er fastelavnsriset som ble brukt som en fruktbarhetsvekker. Det var dermed jorden foran plogen, trær, dyr og familiens kvinner som fikk seg en runde med riset. Andre skikker var utkledningsleker, våpenkamper, brenning av rituelle bål, og å spenne nakne jomfruer foran plogen. Stor fest Fastelavn utviklet seg hurtig fra å være en enkel aften hvor man fikk litt ekstra godt å spise, til et regulært karneval, hvor man åt og drakk og festet i flere dager. Det er ikke uten grunn, at man i middelalderen kalt fastelavnssøndag og fastelavnsmandag for fleskesøndag og fleskemandag! Fastelavn var altså opprinnelig opptakten til den kristne faste. Men slik som ved mange andre av de kristne høytider og merkedager er det også ved fastelavn nødvendig å skille mellom fastelavn som en kirkelig tradisjon og fastelavn som en folkelig tradisjon. Kilder: Wikipedia og N.K.S. Veien til velferdssamfunnet bind 2, Kjøp det «riktige» riset for å sikre deg at inntektene går til en god sak for andre. Pass på at fastelavnsriset har kløvermerket! Tekst: JaN MONSBAKKEN WHAE har etablert kontor i Addis Abeba og det er nå fire ansatte på kontoret. Kontoret ledes av generalsekretær Birikit Terefe. Birikit har stått i spissen for etableringen av de fem lokalforeningene som nå er på plass med egne styrer og egen virksomhet i sitt nærområde. Organisasjonen er etablert i følgende fem regioner med en lokalforening i hver region : Addis Abeba Gulele lokalforening, Oromya Chancho lokalforening, Tigrey Mekele lokalforening, Amhara Bahir Dar lokalforning og Sør regionen- Shone lokalforening. I løpet av 2012 skal det etableres lokalforeninger i to nye regioner. I disse lokalforeningene har medlemmene og styret, i samarbeid med kontoret i Addis Abeba, laget planer og budsjetter for de lokale foreningenes virksomhet de nærmeste årene. De har utviklet planer for etablering av inntektsbringende arbeid og de har laget planer for hvordan de skal arbeide med kvinnehelsespørsmål i sitt De etiopiske sanitetskvinnene har fire ansatte ved sitt kontor i Addis Abeba, som ledes av generalsekretær Birikit Terefe (sittende). 36 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 37

20 organisasjonsnytt organisasjonsnytt nærmiljø. Disse planene ble oversendt N.K.S. for videre vurdering. Sentralstyret har bevilget midler fra Utenlandsfondet til å støtte opp om de prosjektene som er utarbeidet for å etablere inntektsbringende tiltak for kvinnene. De helserelaterte prosjektene vil bli finansiert av midler fra FOKUS/ Norad og via ulike «fadderprosjekter» Fadderprosjekter Det er flere lokalforeninger/fylkesforeninger som har signalisert at de ønsker å etablere lokale «fadderskap» med lokale foreninger i Etiopia. Etablering av direkte lokal kontakt mellom norske og etiopiske sanitetskvinner er en viktig del av N.K.S. sitt prosjekt i Etiopia. Det har nå blitt etablert formelle samarbeidsrelasjoner mellom Kristiansand sanitetsforening og lokalforeningen i Shone, mellom Oppland sanitetsforening og lokalforeningen i Chancho, mellom Østfold sanitetsforening og lokalforeningen i Bahir Dar og i tillegg arbeides det med å etablere et «fadderprosjekt» mellom foreningen i Mekele og lokalforeningene i Stavangerregionen. N.K.S. sentralt vil etablere et eget «Fadderforum» for de som inngår formelle «fadderskap» i Etiopia.Det vil bli avviklet et møte i dette «Fadderforumet» i løpet av våren. Vi håper at flere lokalforeninger/ fylkeslag vil etablere slik «fadderskap» i løpet av Kvinnehelsekonferanse i Addis Abeba WHAE arrangerte i november en stor kvinnehelsekonferanse. Formålet med denne konferansen var blant annet å skaffe seg en god statistisk oversikt over etiopiske kvinners helseutfordringer. Det ble på denne konferansen presentert tall og oversikter som viste at etiopiske kvinner har enorme helseutfordringer. Spedbarnsdødligheten er svært høy, mødredødligheten i forbindelse med fødsel ligger på et meget høyt nivå og etiopiske kvinner utsettes for voldtekt, kjønnslemlestelse og andre former for «Harmful Traditional Practices» i stort omfang. WHAE vil nå arbeide målrettet for å bedre kvinners helse i Etiopia. Hygiene/rengjøringskampanje i Chancho i Oromya-regionen. Leder i Shone sanitetsforening. N.K.S. og WHAE i fokus i New York Hvert år arrangeres det møter i New York for å følge opp arbeidet med FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women, CSW). Under dette arrangementet er frivillige organisasjoner invitert til å lage egne parallelle sesjoner. Norske og etiopiske sanitetskvinner har fått tildelt muligheten til å arrangere et miniseminar under årets arrangement, der vi presenterer hvordan N.K.S. og WHAE (Women s Health Association of Ethiopia) samarbeider for å styrke kvinners situasjon i Etiopia og arbeidet med etableringen av den etiopiske søsterorganisasjonen til N.K.S. Dette arrangementet vil finne sted 29. februar. CSW arrangeres i to uker fra 28. februar. Generalsekretær i WHAE Birikit Terefe, generalsekretær i N.K.S. Anne-Karin Nygård og daglig leder i Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) Gro Lindstad er foredragsholdere i seminaret som ledes av Jan Monsbakken, spesialrådgiver i N.K.S. Fokus har gitt økonomisk støtte til arbeidet i Etiopia. CSWs overordnede mål er å fremme kvinners sosiale, økonomiske, politiske og utdanningsmessige rettigheter i alle FNs medlemsland. Tema for årets CSW er «Rule Women». At vi har fått ja på søknaden om å presentere dette prosjektet betyr at FN anser det som et viktig prosjekt. Det er en unik mulighet for oss til å presentere vårt Etiopia-arbeid for representanter fra hele verden, sier Anne-Karin Nygård. Foredragsholdere i seminaret: Gro Lindstad Daglig leder, Fokus Anne-Karin Nygård Generalsekretær, N.K.S. Birikit Terefe Generalsekretær, WHAE Finn din pris på 1-2-3! Keffaseremoni under et lokalt sanitetsmøte i Shone. Prøv vår nye prisberegner Du kan raskt og enkelt finne ut hvor mye det koster å forsikre det du er glad i. Medlemskapet ditt hos Norske Kvinners Sanitetsforening gir deg ekstra gode priser hos Tryg. Du finner prisberegneren på - hvis du velger å bestille forsikring, ringer vi deg og bekrefter kjøpet. Bruk medlemsfordelene dine Tryg og Norske Kvinners Sanitetsforening samarbeider om forsikringer. Gjennom medlemskapet ditt får du inntil 22 prosent rabatt på private skadeforsikringer, samt andre fordeler. Ring oss også gjerne på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer dine behov. 38 Fredrikke nr. 1 / 12

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING Jentekonferansen Våg å velge- våg å være Forord Jentekonferansen Våg å velge- våg å være ble avholdt på Valhall Arena den 15. September 2011. Dette

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat «En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat NK LMH S FORSKERKONFERANSE 30. OKTOBER 2014 INGRID RUUD KNUTSEN, POST DOC, UIO Nettverksperspektiv Betydning av sosialt nettverk

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Kurskatalog vår 2015 Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer