Fredrikke. Sterk, fri og levende. Anne Grethe Solberg: Derfor er D viktig. Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga. Søker svar på «kjønnsgåten»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikke. Sterk, fri og levende. Anne Grethe Solberg: Derfor er D viktig. Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga. Søker svar på «kjønnsgåten»"

Transkript

1 Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 1 I februar 2012 I 97. årgang Søker svar på «kjønnsgåten» Derfor er D viktig Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga Anne Grethe Solberg: Sterk, fri og levende

2 Stopp vold mot kvinner 04 Norske Kvinners Sanitetsforening har i snart 116 år vært til stede for mennesker som er i sårbare livssituasjoner. De har vært der både ved å gi en stemme i samfunnet til de som ikke selv kan ta ordet i det offentlige rom, og ved å iverksette tiltak som hjelper. Vold mot kvinner er et av de største tabuene i vårt samfunn. For at storsamfunnet skal erkjenne omfanget og hvor alvorlig det er, må vi «bryte stillheten». Det vil sanitetskvinnene gjøre! Vold mot kvinner er et stort helseproblem. Europeiske tall viser at vold er den viktigste årsaken til medisinsk uførhet og død blant kvinner i alderen år. Det er behov for informasjon, forebygging, hjelpetiltak og rehabilitering. Det vil sanitetskvinnene gjøre noe med. Vi sanitetskvinner skal kontinuerlig bekjempe vold mot kvinner. Vi er der hele tiden, ikke bare når det er «voldsbølger». Kvinnehelsedagene og 24. mars vil ha fokus på vold mot kvinner, både på forskningsdagen og på den åpne dagen. I årets jentebølge har vi slagordet «Sammen mot vold». N.K.S. søker på nytt om TV-aksjonen med tema «vold mot kvinner i Norge og Etiopia» under overskriften «Bryt stillheten». Sanitetens uke vil også ha vold mot kvinner i fokus. Det vil bli arrangert åpne møter om vold i nære relasjoner i alle fylker. 18. oktober vil det igjen bli arrangert en nasjonal konferanse om vold mot kvinner. Skal det bli alvor i denne saken må det dannes en allianse av alle aktører på arenaen. Derfor har N.K.S. tatt initiativ til en kampanje mot vold der de største aktuelle organisasjoner er invitert til å delta. Kampanjen vil arbeide i forhold til Stortingsmeldingen om vold som kommer i løpet av året, og frem mot valgkampen i «Victims voice» (offerets stemme) er viktig. For å stå frem i dagens samfunn kreves det mot og et ekte engasjement for å ville forandre verden. Årets mottaker av Fredrikkeprisen er en slik kvinne: Anne Grethe Solberg. Hun ble skutt av sin eksmann og hardt skadd. Hun bruker sine erfaringer til å bekjempe vold mot kvinner og til å gi andre mot ved å si «Yes I can». Vi mobiliserer nå: Bli med oss i kampanjen «Stopp vold mot kvinner»! Anne-Karin Nygård GENERALSEKRETÆR 2 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fem ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Bladet Fredrikke er oppkalt etter N.K.S. grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 6. februar Redaktør Marianne J. Seip Telefon: e-post: Materiellfrist nr mars Design og presentasjon Metro Branding AS Trykk Aller Trykk AS Annonser Per Sletholt & Co. Telefon: Fax: E-post: ISSN Forsidefoto Per-Åge Eriksen Svanemerket Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljømerking av papir, trykkfarge og hele trykkprosessen. 12 Vil løse «kjønnsgåten» I et N.K.S.-finansiert prosjekt søker en gruppe forskere ledet av professor Guro Valen svar på hvorfor sykdom rammer kvinner og menn ulikt. 20 Tren med Yngvar Treningsguru Yngvar Andersen har utviklet et eget treningsprogram som skal gjøre deg klar til årets utgave av SPAR Jentebølgen. 40 VINN EN ipad! Svar på medlemsundersøkelsen bak i bladet. Møt årets fredrikkeprisvinner Anne Grethe Solberg har i sitt yrkesaktive liv vært en pionér innen rekruttering av kvinnelige ledere. To haglskudd fra hennes eks-mann har gitt henne en ny styrke. 16 INNHOLD Organisasjonsleder 05 Smånytt 06 Tema integrering: En unik arena 010 Tema integrering: N.K.S. gjør en forskjell 012 Ulikt kjønn, ulik helse 016 Intervjuet: Anne Grethe Solberg 020 Gjør deg klar for Jentebølgen 022 D kvinner trenger 025 Årets FoU-tildelinger fra N.K.S. 027 Redningsaksjon med motorsykkel 028 Når drømmer blir virkelighet 032 Påfyll for alle kvinner 036 Fastelavnsrisets historie 037 Organisasjonsnytt 044 Sanitetsnorge rundt

3 organisasjonsleder SMÅNYTT Engasjement gir påfyll til livets krukke Eldre lever lenger med middelhavsdiett Kosthold kan gi eldre lengre levealder. Studien er basert på mer enn 1000 svenske 70-åringer som er fulgt i helseundersøkelsen H 70 i Gøteborg. Fra 1971 og fram til i dag er 70-åringene spurt om helse og kosthold. Resultatene viser høyere sannsynlighet for lengre levealder med et kosthold som ligner den såkalte middelhavsdietten. Høyt inntak av blant annet grove kornprodukter, grønnsaker, belgfrukter og fisk ga best uttelling for et langt liv, kombinert med moderat inntak av alkohol og lavere inntak av meieriprodukter, kjøtt og egg. Ingen av matvarene utgjør noen mirakelkur. Poenget er ikke detaljene, men helheten i kostholdet, mener forsker Gianluca Tognon ved Sahlgrenska akademin i Göteborg. KILDE: FORSKNING.NO Godt nytt år alle N.K.S.- medlemmer og andre lesere av bladet vårt. Norske Kvinners Sanitetsforening er en aktiv organisasjon, mye har skjedd og nye oppgaver ligger foran oss. Hver dag, ja hvert år, starter vi med blanke ark. Vi må selv fylle tiden som kommer: Påfyll i livets krukke, det beriker oss! Årsmøter i lokalforeningene ligger foran oss. For noen blir årsmøtet litt spesielt, eller rett ut sakt historisk. I september 2011 vedtok Landsmøtet at alle underavdelingene skal opphøre: Det vedtaket trer i kraft nå. Jeg ønsker alle foreninger lykke til med å finne en ny form for sitt foreningsarbeid. Fastelavnsboller og fastelavnsris er tradisjoner i Norge. Fastelavnsris er N.K.S. sin merkevare. En stor del av midlene som blir samlet inn gjennom salg av fastelavnsris, gir lokalforeningene videre til N.K.S. sine fond for forskning og utvikling. Tradisjonelt har det meste av medisinsk forskning blitt utført på menn, og medisinsk grunnforskning på hanndyr, for å lete etter årsaker til sykdom som også rammer kvinner. Det har ført til store kunnskapshull når det gjelder diagnostikk og behandling av kvinner. La oss stå på for forskning på kvinners helse! Takk til alle som har og har hatt verv i lokalforeningene. Til dere som nå fratrer verv vil jeg rette en ekstra takk for innsatsen dere har gjort for N.K.S. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske de som er nye i lokale foreningsstyrer velkommen og lykke til. Å påta seg verv kan være krevende, men alt det fine du har igjen for det kan ikke måles eller beskrives det må bare oppleves! Nye vennskap stiftes, du får ny kunnskap og du er med på å bidra i til at ditt lokalmiljø blir et bedre sted. Velkommen til Oslo Kongressenter mars og til våre kvinnehelsedager. Gi deg selv en opplevelse i «tigerstaden», lær om kvinnehelse og la N.K.S. bidra til å gi påfyll til din krukke ved årets begynnelse. Jeg ønsker alle et innholdsrikt år som N.K.S.-medlem. Ellen-Sofie Egeland 1. nestleder Lykkelig som frivillig Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige for lykke. Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom lykke og det å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå, sier professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam i Nederland. I samfunn hvor frivillig arbeid er vanlig, er den gjennomsnittlige borger lykkeligere enn i andre samfunn, selv om han eller hun ikke arbeider som frivillig selv, sier Veenhoven. På individnivå er lykke og frivillig arbeid knyttet til hverandre. Spørsmålet er om folk blir lykkeligere av å arbeide som frivillige, eller om lykkelige mennesker er mer tilbøyelige til å bruke tiden sin på andre. Ifølge Veenhoven er begge påstander sanne. KILDE: FORSKNING.NO Fødselsmetode påvirker ikke mental helse Noen kvinner ønsker planlagt keisersnitt fordi de er engstelige for fødselen. I en studie med gravide kvinner fra den norske mor og barn-undersøkelsen, ble symptomer på angst og depresjon etter fødselen undersøkt. Fødselsmetode hadde ingen betydning for mental helse etter fødselen. Studien, publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology, tyder på at bekymring for mors psykiske helse etter fødsel ikke i seg selv er en grunn til å velge fødsel med planlagt keisersnitt. Den viser også at akutte inngrep med vakuum/tang eller keisersnitt ikke fører til angst- og depresjonssymptomer etter fødselen. medlemsbladet for 50 år siden KILDE: folkehelseinstituttet.no Hilsen: Året går så fort når man bli eldre. Allikevel synes jeg at jeg har opplevet så meget i det året som nu er til ende. Alle mine reiser fra syd til nord, fra øst til vest i vårt deilige land møte med hundreder av dyktige uselviske kvinner som arbeider for sin neste gir én inntrykk og gleder som lagrer seg i sinnet og gjør en takknemlig over å få være med i disse kretser av meget nyttige samfunnsborgere. Kongsvinger sanitetsforening, Sanitetsklubben ved Dagmar Ørfeldt Olsen februar 1962 Mer positive holdninger til innvandrere I løpet av juli og august 2011 gjennomførte SSB en undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring. Intervjuene som ble foretatt i ukene etter terrorhandlingene, avdekker en noe mer positiv holdning til innvandrere. Dette kommer mest tydelig fram ved påstanden «Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Før 22. juli var 48 prosent uenige i denne påstanden, mens etter terrorhandlingene økte andelen til 70 prosent. KILDE: IMDI.NO 4 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 5

4 tema integrering Nettverkskafé en unik arena Mange minoritetskvinner opplever utfordringer med å bli integrert i samfunnet vårt. Det å bygge et sosialt nettverk er veldig viktig for å oppleve tilhørighet og for ikke å bli isolert. Nettverkskafeen gir kvinnene en unik arena for nettverksbygging, helseinformasjon og fysisk aktivitet. Tekst: carina bidne grenhov foto: per-åge eriksen og n.k.s. Nettverkskafeen er et samarbeidsprosjekt mellom Vålerenga mot rasisme og Norske Kvinners Sanitetsforening. Nettverkskafeen satser på helseforebyggende tiltak med fokus på kosthold, livsstil og sosialt nettverk. Prosjektet er et tiltak med mål om integrering og inkludering av minoritetsspråklige kvinner. Da vi skulle starte prosjektet tok vi kontakt med N.K.S. for å etablere et samarbeid. Med tanke på hva N.K.S. står for, organisasjonens nettverk og alt det arbeidet de har nedlagt i forhold til kvinner, så var det ingen tvil om at sanitetskvinnene var de rette samarbeidspartnerne, sier Tamseela Afzal, leder for inkluderingsprosjektet til Vålerenga. Danne nettverk Nettverkskafeen gir en unik mulighet til å ha det sosialt, bli kjent med hverandre og danne nettverk. Målet med prosjektet er å nå frem til mødrene til de barna som spiller fotball i Vålerenga, og til kvinner som bor i nærområdet, sier Afshan Rehman, prosjektleder for Nettverkskafeen i N.K.S. Nettverkskafeen blir avholdt på Vallefeltet i Oslo. En av grunnene til det er blant annet at kvinnene gjøres kjent med stedet der barna deres trener og spiller kamper. Slik senkes terskelen for å komme og se på barnas trening og kamp. Nettverkskafeen skal være et sted der brukerne kan hente informasjon om helsefremmende tiltak, ernæring og Christin Gudmundsen og Nimo Mohamed Abdi er assistenter og fast innslag på kafekveldene. 6 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 7

5 tema integrering livsstilsykdommer, og et sted der de kan få delta i gratis fysisk aktivitet. I tillegg er det en arena der de får knytte viktige kontakter og opparbeide seg et nettverk. Aktivt og sosialt Vi har kvinnegrupper der vi har valgt å tilby en kombinasjon av helseopplysning om temaer som er spesielt relevante for minoritetskvinner, slik som kosthold og ernæring, diabetes, fysisk aktivitet, fødsel og svangerskap. Vi har hatt fysisk aktivitet i form av Zumba, dans, fotball og pilates. Dette har vært trening for de som ellers ikke er så fysisk aktive, sier Afshan Rehman. For mange handler nettverkskafeen mye om den sosiale biten. Det å komme seg ut og få et kvinnenettverk har vært en stor fordel for mange. Noen av kvinnene som deltar på kafeen har vært fra transittmottak eller fra Senter for innvandrere og flyktninger. Dette ligger like ved nettverkskafeen. Selv om de ikke vet hvor lenge de blir i Oslo, synes de det er bra å dra til et sted der de kan treffe andre kvinner og ha en hyggelig kveld. Møteplasser Ved å arrangere nettverkskafé for kvinner har man sett betydningen av sosiale møteplasser for kvinner som ikke har alternative tilbud. Det er et veldig viktig tiltak å lage slike møteplasser, slik at både våre nye landskvinner, og de som har vært i landet en stund, har en arena der de kan lære om viktige helseutfordringer i minoritetsbefolkningen. Og i tillegg ha et lavterskel treningstilbud som er lagt opp på en morsom og uformell måte. N.K.S. har ansvar for å skaffe foredragsholdere som kan snakke om ulike kvinnehelserelaterte tema, og Vålerenga mot rasisme har hatt ansvaret for rekruttering, markedsføring og organiseringen av den fysiske aktiviteten. Nettverkskafeen holdes annenhver onsdag mellom kl Den første timen består av foredrag, diskusjon og sosialisering, mens den siste timen brukes til ulike fysiske aktiviteter. Det er en veldig god kombinasjon å ha fysisk trening på nettverkskafeen, for det gir alle en mulighet til å være med uten å måtte snakke norsk. Dette gir en avslappet stemning fordi man er i aktivitet og kan gjøre noe sammen på kryss og tvers av nasjoner og språk. På nettverkskafeen kan kvinnene få delta i gratis fysisk aktivitet som dans og pilates. Permanent tilbud Det tilbys også barnepass for de som kommer på kafeen. Nettverkskafeens faste assistenter, Nimo Mohamed Abdi og Christin Gudmundsen, har i tillegg til å være med på å arrangere kveldene, ansvaret for å passe barna. Nettverkskafeen satser både på å bli et permanent tilbud til minoritetskvinnene og etter hvert å få mange flere som benytter seg av tilbudet. Å få informasjon om helseforebyggende tiltak på en forståelig måte, i trygge og uformelle omgivelser, er etterlengtet. Når man i tillegg sosialiserer og bygger nettverk med andre kvinner er dette en viktig del av integrerings- og inkluderingsprosessen i det norske samfunnet for disse kvinnene. Sammen, og hver for seg, fortsetter Norske Kvinners Sanitetsforening og Vålerenga å stå på for de som trenger det mest. Nimo og Christin fra Vålerenga, her med Ragnhild Bommen fra N.K.S., lager i stand deilig, sunn mat som serveres på kafeen. Nettverkskafeen Nettverkskafeen holder til i «Brakka» på Valhall, adressen er Innspurten 16. Kafeen arrangeres annenhver onsdag og varer fra kl. 17 til 19. Nettverkskafeen startet opp i september 2011, og i løpet av høsten ble det gjennomført 10 kvelder. Det er lagt opp til tolv kvelder vinter/vår Prosjektet skal ha fokus på å lage en arena for nettverksbygging, helseinformasjon og fysisk aktivitet. Det skal også gis informasjon om organisert idrett og hvordan dette fungerer i Norge. Vil dere starte opp? Om dere kunne tenke dere å starte et integreringstiltak i deres nærmiljø, ta gjerne kontakt med Afshan Rehman for hjelp til å komme i gang. Hun nås på telefon eller NB! Vi trenger frivillige til nettverkskafeen på Valle. «Drop-in» fra gang til gang ta kontakt. Nettverkskafeen er blant annet et tilbud for mødrene til Vålerengas mange unge fotballspillere. 8 Fredrikke nr. 1 / 12 Fredrikke nr. 1 / 12 9

6 tema integrering Vi gjør en forskjell for minoritetskvinner Fullt hus i Lier Å starte opp en integreringsgruppe krever egentlig bare at man bryr seg om andre mennesker som trenger et felles sted å møtes. I samarbeid med Lier voksenopplærings introduksjonskurs, startet Lier sanitetsforening opp Buskeruds første Sesam-gruppe 1. februar. På vårt første møte var vi til sammen 40 kvinner, åtte sanitetskvinner, to lærere fra voksenopplæringen og kvinner fra 11 forskjellige nasjoner. Det var så moro, sier Jorunn Sjølie i Lier sanitetsforening. I lokalene, Lierbyen aktivitetssenter, lånt helt gratis av av kommunen, blir det nå Sesam-møter annenhver uke fremover. På dagsorden står hyggelige temaer, som gjør at man lærer om hverandre. Vi skal snakke om hva navnene våre betyr, nasjonaldager og høytider. Også skal det være strikkekveld, der vi skal strikke sitteunderlag og snakke om de norske turtradisjonene. På programmet står også viktigheten fysisk aktivitet og kosthold, sier Sjølie. Hun understreker at det eneste som kreves for å opprette en integreringsgruppe er at man bare bestemmer seg for å gjøre det. Over hele landet gjør sanitetskvinner en forskjell for minoritetskvinner. Vi har nå totalt 37 integreringsgruppper i 17 fylker, sier fagkonsulent Afshan Rehman. Tekst: beate framdal foto: jorunn sjølie Sanitetskvinner har alltid vært flinke til å se udekkete behov i samfunnet, og gode tradisjoner for å gi tilbud til dem som trenger det mest. Språket er en døråpner til et sosialt liv, og ikke minst arbeidslivet. For å lære må en ha noen å snakke med. Sesam Våre Sesam-grupper er en arena for å praktisere språk for alle minoritetskvinner sammen med norske kvinner. Her kan man ta opp alle temaer som interesserer kvinner på tvers av landegrenser og kulturer. Eksempler på dette er barneoppdragelse, kjerringråd og ekteskap, opplyser Rehman. Matlaging er et eksempel på noe man gjør sammen i Sesam-grupper. nytt integreringsseminar Stor interesse for å jobbe med integrering gjør at det blir holdt integreringskurs for sanitetskvinner som arbeider med eller vil starte med integreringsprosjekter den 14. og 15. april i Oslo. Seminaret vil ha fokus på minoritetshelse, og det vil bli opplæring for nye grupper og erfaringsutveksling for de som har startet opp. Det er lagt opp til et interessant og inspirerende seminar med gode foredragsholdere. Kvinner fra elleve nasjoner stilte på møtet i den nystartede Sesam-gruppen i Lier. I fjor startet sanitetskvinner landet over hele 14 nye integreringsgrupper. Alle som er interesserte i å starte opp med integreringsarbeid er velkommen til å delta på dette seminaret. Påmelding innen 15. mars: / eller sanitetskvinnene.no / Flyktninger På bakgrunn av samarbeidsavtalen med IMDi (Integrering- og mangfoldsdirektoratet) har N.K.S. også et eget prosjekt rettet mot kvinner som er flyktninger. Det handler om å invitere med seg nybosatte flyktningkvinner slik at de kan få delta i de aktivitetene og det arbeidet de lokale foreninger driver med, sier Afshan Rehman, som leder N.KS. sitt flyktningarbeid. I flere fylker er det også avholdt jentekonferanser. Under mottoet «Våg å velge, våg å være» tar man opp aktuelle temaer. Konferansen har fokus på bygging av selvtillit og retten til å ta egne valg, og er et tilbud til jenter på 8. og 9. klassetrinn, opplyser Afshan Rehman. * UNGARNS VARME TERMALKILDEVANN * Terapi- veits og Helsereiser Fly Oslo Budapest tur/retur. (Muligheter for utreise fra andre flyplasser). Overnatting i dbl.rom ved Kurhotell Imperial *** med halvpensjon. (Enkeltromstillegg) Fire varme termalkildevannsbasseng, fra grader. Tre vanlige vannbasseng. Daglig massasje/behandling. Varmtvanntrening ledet av fysioterapeut. Trygghet og trivsel er høyt prioritert. Norsk reiseleder er med og tilgjengelig under hele oppholdet. Flere frivillige utflukter arrangeres. Hjertelig velkommen til å ta kontakt for uforpliktende informasjon: Fotballen N.K.S. har også en samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund. I utgangpunktet er dette to ulike organisasjoner, men jobber begge med integrering. Fotballen har spillerne og vi har mammaene, forklarer Rehman. I samarbeid med Vålerenga mot rasisme drives det også nettverkskafe på Vallefeltet i Oslo. (Se foregående artikkel). I Oslo er N.K.S. også i år med på å arrangere 8. mars som i år inntar Operahuset i Bjørvika, sammen med blant annet IMDi. Årets slagord er: Vi vil, vi kan, vi gjør det! Også utenfor Oslo er sanitetskvinner med på å markere 8. mars, og passer på at dette også er en dag for alle. Sanitetsforeninger i Levanger og Svolvær er blant annet med på å arrangere Den internasjonale kvinnedagen Meråker Telefon: Telefax: E-post: Både barn og voksne koste seg da Lier sanitetsforening inviterte til kvinnefellskap. Leder av Lier sanitetsforening Grete Gilje kan konstatere at det var en vellykket kveld. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS ligger i fjellbygda Meråker, og har lange tradisjoner innenfor spesialisert rehabilitering og opptrening av pasienter innen diagnose-gruppene hjerneslag, revmatologi og ortopedi samt habilitering. Vi tilbyr både individuelle opphold og opphold i grupper. 10 Fredrikke nr. 41 / Fredrikke nr. 41 /

7 kvinnehelse forskning Ulikt kjønn og ulik helse Professor Guro Valen leder et N.K.S.-finansiert prosjekt der man ser på kjønnsforskjeller i forekomst av sykdom. Skal man ta igjen gapet i medisinsk kunnskap om menn og kvinner, krever det både internasjonal og nasjonal storsatsing. Vi kvinner er forskjellige fra menn, helt ned på molekylnivå i kroppen. Tekst: Beate Framdal foto: Beate Framdal og shutterstock Illustrasjonsfoto: Shutterstock Det sier professor Guro Valen ved avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun viser til at det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for dette i forskningssammenheng. Veldig mye forskning foregår på hannmus eller hannrotter, og tidligere også hannpasienter, sier hun. Kvinnehelse er et vidt begrep, da det kan handle om sykdommer som er relatert til de reproduktive organer de organene vi kvinner har og som gjør at vi kan bli gravide, føde og amme. Det er også sykdommer som er knyttet til det psykiske i forhold til de rollene kvinner har i samfunnet, avhengig av etnisk bakgrunn, sosial status og økonomi. Ved institutt for basalfag, der det foregår grunnforskning, er det andre kvinnesykdommer som står på arbeidsplanen Det vi er opptatt er somatiske sykdommer som rammer både kvinner og menn, men hvor sykdommen har et ulikt forløp og forekomst, opplyser professor Valen. Ulike symptomer Grunnforskning handler om å være «Veldig mye forskning foregår på hannmus eller hannrotter, og tidligere også hannpasienter». nysgjerrig og spørre «hvorfor er det slik egentlig?». Når det gjelder kvinners helse, er det fortsatt områder der det er flere spørsmål enn svar. Årsaken er at det er forsket mye mer på menn enn på kvinner. Det er grunnen til at kvinner med hjerteinfarkt er blitt sendt hjem fra legevakten med litt smertestillende i lomma, mens mannen blir lagt inn på sykehus med riktig diagnose og får riktig, livreddende behandling. Mannens symptomer er gammel kunnskap hos legene, kvinnenes ny. Det begynner nå å bli allment kjent blant helsepersonell at menn og kvinner har forskjellige symptomer på den samme diagnosen, koronar hjertesykdom, også kalt åreforkalkning. 54 prosent av de som får hjerte- og karsykdommer er menn. 46 prosent er kvinner. Men ti år etter menopausen er det flere kvinner enn menn som rammes. Totalt sett dør flere kvinner enn menn av denne sykdommen. Da har vi tatt igjen mennene, sier Valen. Autoimmune sykdommer 80 ulike tilstander skyldes autoimmune sykdommer, som rammer mellom fem prosent til åtte prosent av befolkningen. De rammer oftest kvinner. En lett forklaring på autoimmune sykdommer er at kroppen er allergisk mot seg selv, og begynner å angripe egne celler, forklarer Valen. Dette er alvorlige sykdommer som kan føre til invaliditet og i verste fall død. På toppen av listen over slike tilstander som rammer oftest og da flest kvinner er multippel sklerose. To av tre som får denne sykdommen er kvinner. På andreplass kommer leddgikt fire av fem pasienter er kvinner. På tredjeplass kommer systemisk lupus erythematosus. Ni av ti som får denne bindevevssykdommer er kvinner, opplyser hun. Ulike utenpå ulike inni. Sykdom rammer kvinner og menn ulikt. 12 Fredrikke nr. 41 / Fredrikke nr. 1 / guro valen Illustrasjonsfoto: Shutterstock

8 kvinnehelse forskning Ulikheter i immunforsvaret Det kan se ut til å være forskjeller i immunforsvaret hos mann og kvinne. En forklaring kan være at kvinner må ha et «snillere» immunsystem enn mannen fordi hun skal bære frem et foster med andre egenskaper enn seg selv, eksempelvis en annen blodtype. På denne måten støter ikke kroppen vår vekk fosteret. Men dette har vi ikke noe klart svar på, og uten svar kan man heller ikke tilby noen behandling. For å få svarene må vi gå via grunnforskningen for å finne ut hvordan cellene i kroppen vår fungerer og samhandler, påpeker professor Valen. Forståelsen av sammenhengen kan også snus på hodet, og man kan tenke at autoimmunitet utvikles på grunn av svangerskap og eksponering for andres antigener, altså at autoimmunitet er prisen å betale for vellykket reproduksjon. Skal man også forske på hunnmus og hunnrotter vil forskningsarbeidet ta dobbelt så lang tid, og bli dobbelt så dyrt. Men vi ville også fått dobbelt så gode resultater, påpeker Guro Valen. Opplevelser og eventyr - i fjellheimen Sanitets-treffet Savalen 2012 Vi fortsetter suksessen fra i fjor og inviterer sammen med Tynset Sanitetsforening til et nytt sanitetstreff på Savalen, mandag 19. fredag 23. mars 2012 på Savalen Fjellhotell & Spa. Spennende og interessant program med vekt på velvære, hygge og kos. Underholdning og dans om kvelden, 2 interessante faglige foredrag samt muligheter for trim og trening. Se hele programmet på Spesialpris til medlemmer i Norske Kvinners Sanitetsforening og deres respektive, inkl. helpensjon, aktiviteter, foredrag; kr 3090,- pr. person. Tillegg enkeltrom kr 600,- Buss fra Steinkjer og Oslo. Tilegg kr 490,- pr. pers tur/retur Sykdommers status Valen avviser at en del sykdommer har lav status fordi det er kvinner som rammes av dem. Sosiologene Album og Westin har gjort flere undersøkelser blant norske leger for å se hvordan legene rangerer pasienters sykdommer. Hvis vi ser på de sosiologiske studiene har alle lavstatussykdommer mye av det samme til felles. De er vanskelige å behandle, kanskje finnes det ingen behandling. Dette gjør at pasienten er stadig tilbake. På denne listen står muskel- og skjelettsykdommer, angst, depresjoner, skrumplever, Aids og geriatri. Høyest på listen kommer sykdommer som lar seg operere eller som det finnes effektiv behandling for. Da føler legene seg flinke, handlingsdyktige og ikke maktesløse. Det er litt med leger som med meteorologer. For en meteorolog er det mer spennende å melde at det blir unormalt vær, enn at det blir jevnt dårlig vær over hele landet, sier professor Guro Valen. Tall er hentet fra en artikkel Gleicher N og Barad DH, Gender as risk for autoimmun disease, Journal of Autoimmunology 2007.Rangering av sykdom er publisert av Album D og Westin S, Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Social Science & Medicine, Fredrikke nr. 1 / 12 Påmelding og info Savalen Booking eller Booking Soft Flexi Nyhet! Nytt design uten stram topp! Prøv 2 par for 0,- Helt ny strikketeknikk Beste kvalitet Setter ikke merker Hindrer ikke blodsirkulasjonen Myke og behagelige å gå med Faller ikke ned Fåes ingen andre steder Sokker som passer for alle - kvinner som menn Sliter du med stramme sokker? Problemet er løst! Nyutviklet helsesokk som alle bør prøve! Mange sokker strammer alt for mye, og gir ofte dype merker. Dette blir mer og mer plagsomt for mange jo eldre vi blir. Sokker som strammer hindrer blodsirkulasjonen og kan i mange tilfeller være direkte skadelig. Årsaken til at tradisjonelle sokker strammer, skyldes at gummi benyttes i strikken. Den nye sokken har ikke strikk i toppen. Den nye helsesokken strammer ikke det minste, og glir ikke ned. Helsesokken sitter godt på foten og er myk og behagelig å gå med. Det er ikke sunt for noen å gå med stramme butikksokker. Dette gjelder spesielt alle som har diabetes, hjerteproblemer, migrene eller vondt i kroppen. For at flest mulig skal få anledning til å prøve denne enestående sokken, forærer vi deg to par helsesokker helt gratis. Du binder deg ikke til senere kjøp. Helsesokkene er av god kvalitet og passer til både hverdag og fest! Tilfredse brukere uttaler: Takk for gode sokker. De holder fasongen vask etter vask. Jeg har aldri hatt så gode sokker før - May Christensen Soft Flexi sokken er de beste jeg noensinne har hatt, og de passer perfekt til mine føtter. Mine legger blir helt ødelagt av de stramme sokkene jeg kan kjøpe i alminnelige klesforretninger - Lars Dahlberg Jeg takker for fantastisk gode sokker. De er så gode at jeg vil forære noen til min familie og venner. Jeg er selv sykepleier og jordmor og går og står mye så jeg har bruk for gode sokker, Tusen takk - Karin J. Vegdahl Å få kvalitetssokker direkte i postkassen er en behagelig og enkel måte å handle på. Jeg er veldig fornøyd. - Roy Thorud *Det eneste du betaler er porto/ekspedisjonsgebyr på kr. 39,-! Prøv helt GRATIS! * Fyll ut svarkupongen og send den til oss I DAG, eller fax den på JA TAKK! Jeg vil gjerne være prøvemedlem og teste Soft Flexi sokkene HELT GRATIS. Jeg gir bare beskjed innen 14 dager, hvis jeg ikke vil ha flere sokker tilsendt. To par sokker Dame eller Herre Farve Sort Marine Hvit Brun Grå Koks Burgunder Beige Bruk store BLOKKBOKSTAVER, takk: Navn... Adr... Postnr...Sted... Underskrift... (Du må være min. 18 år for å bestille.) Soft Flexi AS Svarsending OSLO Distribueres av Posten Norge Kan sendes ufrankert i Norge. Soft Flexi AS betaler portoen som belastes ved utsendelse.

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2011 I 96. årgang Møt mannen som snakker om Fredrikke Kvinnekamp anno 1896 N.K.S. en viktig forskningsaktør Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg

Detaljer

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen!

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2011 I 96. årgang Rusmisbrukerens far forteller N.K.S. tar jentebølgen! Ny generasjon i nord Den røde tråden i organisasjonen ser du den? 23. 25.

Detaljer

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård!

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2012 I 97. årgang Bli med til Hjørgunn gård! Fastelavn: En helt ny vår i 2013 Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Hanne Krogh: N.K.S.-ambassadør

Detaljer

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I april 2011 I 96. årgang Flerkulturell markering av kvinnedagen Krimsjekk på 500 000 kroner N.K.S. en viktig forskningsaktør Kvinnehelsedagene 2011: Kathrine

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

Fredrikke. Helse i hvert smil. jentebølgen: N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år. møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna

Fredrikke. Helse i hvert smil. jentebølgen: N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år. møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2010 I 95. årgang møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år jentebølgen: Helse i hvert smil Forskning gjør

Detaljer

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I september 2013 I 98. årgang Sølvi Lundgaard: Takker av etter 10 år i sjefsstolen Når «far» også er mor Med «hele» verden som sine gjester N.K.S. Grefsenlia

Detaljer

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører September

Detaljer

Møt Dora. Thorhalsdottir. Strikker med hjertet. N.K.S. i New York. Delte ut boksere til russen. Tar kampen for ekte kropp:

Møt Dora. Thorhalsdottir. Strikker med hjertet. N.K.S. i New York. Delte ut boksere til russen. Tar kampen for ekte kropp: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAi 2015 I 100. ÅRGANG Strikker med hjertet N.K.S. i New York Delte ut boksere til russen Tar kampen for ekte kropp: Møt Dora Thorhalsdottir Varme, vennskap og

Detaljer

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk:

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Feminist med neglelakk: Møt Marta Breen 187 782 røde knapper Viktig døråpner for kvinner Kunstige idealer Etterlyser kvinnene i statsbudsjettet

Detaljer

Kvinner kan velge, men det koster

Kvinner kan velge, men det koster NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAI 2014 I 99. ÅRGANG Institusjonen som er en pris verdt N.K.S. i Etiopia og New York N.K.S. sin Nettportal Familieminister Solveig Horne: Kvinner kan velge, men

Detaljer

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24

Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Oss foreldre imellom Nr. 4-2011 Årgang 24 Kognitiv terapi i møte med sørgende LUB har overtatt Englesiden Forsknings- og prosjektpresentasjon Leder Sterkere, saktere, enklere, varmere Den siste tiden har

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET

ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET GravidITET: Studie gir nye svar Les mer side 4 5 K2 undervurdert vitamin Les mer side 18 19 Kvinnens helse 7. utgave juni 2008 Susanne Wigene: Glad av å trene Les

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2014 Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid s.4 Ekstraordinære tilstander Ønsker demokrati Positivt s.7 s.10 s.20 og ryddighet for TMD

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 4 2010 årg. 7 Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

Detaljer

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet Afrodite NR. 2 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Endelig kom Ferdinand 04 Måtte vente lenge før hun fikk adoptere 10 13 18 Nytt styre i fullt arbeid Hjelper alternativ medisin? Sjekker

Detaljer

Qigong - LETT OG LANGSOMT. FN-KONVENSJONEN: Rettigheter ved nedsatt funksjonsevne. Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland

Qigong - LETT OG LANGSOMT. FN-KONVENSJONEN: Rettigheter ved nedsatt funksjonsevne. Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland NYHETSBREV NORGES Nr. 3 Desember 2013 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland Qigong - LETT OG LANGSOMT REFERAT FRA KURS FOR HELSEPERSONELL FN-KONVENSJONEN:

Detaljer