IDRETTS- LAGET FOR ALLE BOCCIA FOTBALL LANGRENN SVØMMING TEPPECURLING SIDE 6 OG 7 SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 SIDE 18 OG 19 SIDE 22 OG 23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETTS- LAGET FOR ALLE BOCCIA FOTBALL LANGRENN SVØMMING TEPPECURLING SIDE 6 OG 7 SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 SIDE 18 OG 19 SIDE 22 OG 23"

Transkript

1 INFORMASJONSAVIS UTGITT AV INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE SIDE 6 OG 7 IDRETTS- BOCCIA LAGET FOR ALLE FOTBALL SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 LANGRENN SIDE 18 OG 19 SVØMMING SIDE 22 OG 23 TEPPECURLING

2 2 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 Idrettslaget som har plass til alle Gunn Strand Hutchinson Leder IU gruppa IIL tlf Innstrandens IL (IIL) er blant Nord- Norges tre største idrettslag, stikkord er mange medlemmer og stor bredde. Det er også det idrettslaget som har størst aktivitet for utøvere med funksjonshemming. Innstrandens IU gruppe er en bredde gruppe for utøvere med funksjonsnedsettelser og gruppa rommer fem ulike idretter. Det er denne gruppa som presenterer seg her. På hver av idrettene er det trening en gang pr uke. Mandag er det svømming, tirsdag langrenn og vår/høst orientering, onsdag boccia og teppecurling og torsdag fotball. Vi har mellom 50 og 60 utøvere fra 14 år og opp. I snitt deltar hver av de aktive på i overkant av to idretter. Vi organiserer også skyss til og fra treninger for de som har behov for det. Hvert år arrangerer vi Sommerturneringa andre helga i juni. IIL var tidlig ute med å inkludere utøvere med funksjonshemming i laget. Dette skjedde allerede i 1989 da ei foreldregruppe tok initiativ til oppstart av et fotballag for spillere med utviklingshemming. I 2001 kom også langrenn til ved at noen utøvere med trener som hadde vært i Helsesportslaget flyttet over til IIL. I 2002 ble tilbudet utvidet til boccia og svømming og i 2007 også teppecurling. Det er et mål for norsk idrett at den organiserte idretten skal være for alle, også utøvere med funksjonsnedsettelser. For at det skal bli en realitet i alle idrettslag er det enda et stykke vei å gå. Vi har på ulike måter engasjert oss for å få dette til å bli en realitet. Håper at vi med denne avisa kan bidra til at det som skjer i IIL blir bedre kjent. Vår intensjon er at flere med funksjonsnedsettelse kan bli inspirert til å ta kontakt med et idrettslag og si at man ønsker å drive med en idrett, og at noen plukker opp hansken i idrettslagene og bidrar til å tilrettelegge. Ofte er det ikke så mye tilrettelegging som skal til, det viktigste er å ville få det til, ta tak og lete etter løsninger. Da går det meste. Hver av idrettene har en ansvarlig, og de ansvarlige utgjør sammen med leder styret i IU gruppa. I boccia har Solveig Nilsen nå ansvar, i fotball Dag Sverre Iversen, i langrenn Alan Hutchinson, i svømming Jan Arne Gabrielsen og i teppecurling Jan Martin Christensen. De vil i denne avisa presentere sine idretter. Jeg vil benytte anledningen til å takke foreldre som støtter opp om gruppas aktivitet, trenere, IIL sin administrasjon, Bodø kommune samt bedrifter og organisasjoner som har kjøpt annonser i denne avisa. Overskuddet av annonsesalg skal gå til å delfinansiere kjøp av buss. Bussen Bussen; nødvendig for å kunne drive med idrett IU gruppa har gått til det skritt å kjøpe egen buss i år. Den er ikke ny, men pent brukt. De seinere år har vi leid en gammel buss som til sist måtte gi opp. Sjåfør på bussen er Jan Martin Christensen. Han har flere roller i gruppa som trener og ansvarlig for Teppecurling. Han gjør en strålende innsats også her som trygg sjåfør. Noen vil lure på hvorfor vi legger arbeid i å kjøpe buss. Svaret er at uten skyss vil mange av våre aktive ikke kunne komme til og fra treninger. Deltakerne i vår gruppe kommer fra hele byen. Mange er flyttet hjemmefra, har ikke bil og det å benytte vanlig buss er ikke aktuelt for mange. Skyss blir da noe som må finnes løsninger på for å komme til treninger og kunne delta. Derfor har IIL valgt å engasjere seg i skyss spørsmålet. Gunn Strand Hutchinson

3 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 3 Idrett for funksjonshemmede Litt om idrett for funksjonshemmede i Norges idrettsforbund: Norsk idrett har plass til alle og derfor håper vi at alle som ønsker det finner en idrett og et tilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og ambisjoner. I Norges idrettsforbund er det på landsbasis over to millioner medlemskap, hvor ca av disse har en eller annen form for funksjonshemming. Fra at idrett for funksjonshemmede i stor grad ble organisert i egne forbund frem til 2007, har nå særforbundene i norsk idrett tatt ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag. Dette er en organisering som er unik i verdenssammenheng. Norsk idrett har gjennom sine 54 særforbund ansvaret for å organisere idrett for funksjonshemmede. I praksis betyr dette at alle som spiller fotball gjør dette gjennom Norges Fotballforbund. Alle som spiller el-innebandy gjør dette gjennom Norges Bandyforbund osv. Det varierer hvor langt særforbundene har kommet i utvikling av sitt tilbud til funksjonshemmede. Noen har et bredt tilbud, mens andre har et begrenset tilbud. Helt sikkert er det imidlertid at mangfoldet av idrettstilbud har økt i løpet av de siste ti årene, og at alle særforbundene er positive til inkludering av funksjonshemmede i sin idrett. Bodø: I Nordland idrettskrets er det registrert ca medlemskap (477 funksjonshemmede) og i Bodø kommune er tallet ca medlemskap, hvor 177 av disse har en funksjonshemming. I Bodø kommune er det registrert 82 idrettslag, og av disse er det 10 lag som har medlemmer med en funksjonsnedsettelse (tall fra idrettsregistreringen pr ). Dette er et tall vi håper skal økes i årene framover ved at flere idrettslag tilrettelegger og gir tilbud for funksjonshemmede utøvere. Det må nevnes at Innstrandens IL er det idrettslaget med flest antall funksjonshemmede medlemmer i Norge. Tilrettelegging og inkludering av funksjonshemmede i idrettslagenes tilbud og aktiviteter krever små tilpasninger og tilrettelegging, mye mindre enn hva mange tror. Det handler om å tenke enkelt, for det er ikke så mye som skal til for at alle skal kunne delta i det mangfoldet av aktiviteter som finnes i idretten i dag. Jeg vil derfor oppfordre alle idrettslag til å jobbe aktivt og målrettet med inkludering og tilrettelegging for funksjonshemmede i tiden framover. Gjennom idrettskretsen og idrettsforbundet kjøres det ulike kurs med tanke på tilrettelegging for funksjonshemmede, og idrettslag som ønsker mer kompetanse på området kan kontakte undertegnede med deres ønsker, så skal vi se hva vi får til. Til funksjonshemmede (og deres foreldre) som lurer på hvordan de kan komme i gang, vil jeg si følgende: Ta kontakt med det idrettslaget som tilbyr den aktiviteten du ønsker å drive med og spør om du får komme og prøve. Om dette høres «skummelt» ut kan du/dere kontakte undertegnede for hjelp til å ta det første steget i kontakten med idrettslaget. Det finnes også noen idrettsskoler i regi av idrettslag som er tilrettelagt for funksjonshemmede hvor en får prøvd ut ulike idrettsaktiviteter og kanskje finne en eller flere idretter som man ønsker å drive videre med i et idrettslag.trenger man ledsager/assistanse for å kunne delta på en aktivitet, ta kontakt med Tildelingskontoret i kommunen for å få en støttekontakt som kan være din bistand inn i ønsket aktivitet. Støttekontakt er en lovfestet rett for personer som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer (Lov om sosiale tjenester 4-3). 26 års regelen for aktivitetshjelpemidler fjernes! Like før Stortingsvalget ble målet om å få fjernet 26 års grensen for aktivitetshjelpemidler endelig nådd, og vil være gjeldende fra 1. juli Dette vil bidra til at funksjonshemmede over 26 år vil få en helt ny hverdag når det kommer til fysisk aktivitet som krever et tilpasset hjelpemiddel, som f.eks. en håndsykkel eller piggekjelke på ski. Dette er utstyr som i utgangspunktet er veldig dyrt å få tilpasset og som alle over 26 år må betale selv. Regelen har derfor hindret mange over 26 år fra å være fysisk aktiv, men fra neste år vil altså denne grensen være borte. Det vil da åpne seg utallige muligheter for veldig mange funksjonshemmede, noe jeg håper vi vil se resultatet av i årene som kommer. Torben Simonsen Tlf Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede - region nord Norges idrettsforbund idrettfunksjonshemmede Knivene kan leveres med valgfri gravering

4 4 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER Ekstra grovt 4 Ingen hele korn 4 Lite salt 4 Sunne fettsyrer 4 Omega3 4 Inneholder ikke siktet hvetemel

5 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 5 DET MESTE I STEIN/ A GREAT SELECTION OF STONES! Ved salg av bolig RING Fenesvn. 4, Bertnes, N-8020 Bodø, Tel Fax: GRATIS TRENING ut året! I november tilbyr vi i PolarGym GRATIS trening ut hele året 2013 for alle våre nye medlemmer. Meld deg inn idag på og benytt kodeord «gratis2013» i notatfeltet.

6 6 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 Klar for ny runde Kenneth Kristiansen følger spent ballens bane Man bør komme nærmest mulig hvit ball BOCCIA Linda Idemudia, Tore Frantzen, Wigdis Kristensen og Edel Skogen er klar for innsats Boccia er et internasjonalt utbredt kulespill som spilles over hele verden. Og kan spilles både innendørs og utendørs. Den mest vanlige varianten av boccia, er som lagspill. Der 2 lag bestående av 3 spillere hver, spiller mot hverandre. Det ene lagets spillere har 2 røde kuler hver. Og det blå laget har 2 kuler hver. Poenget med spillet, er å komme nærmest en hvit kule, som ofte kalles for "grisen". Og hvert lag får poeng etter hvor mange kuler de har nærmere "grisen" enn motstander-laget. Boccia kan også spilles som single-spill. Innendørs spilles boccia med lærkuler, og utendørs spilles det med tre-kuler. Innstrandens IU-gruppe har ukentlig trening hver onsdag i gymsalen på Støver skole. 6 utøvere spiller boccia hver uke. Mens ytterligere 6 utøvere veksler på å trene boccia og teppecurling ca 2.hver uke. Slik at vi er 8-12 utøvere på hver treningskveld. Vi trener mest på lagspill. Men på noen treninger har vi også individuelt spill, for å trene opp konsentrasjon og presisjon. Vi deltar på 2 årlige regionale turneringer. En årlig innendørs-turnering på Rognan i februar og en utendørsturnering Innstrandens IL årlig arrangerer i juni. Boccia er et spill som er lett å forstå. Det er et spill som kan spilles av nær sagt ALLE og er i så måte et populært spill blant lag og utøvere med ulike funksjonsnedsettelser. Boccia er organisert i Norges Fleridrettsforbund. Det arrangeres årlig eget NM i boccia. Og boccia er også en idrett som er på programmet i Paraolympiske Sommerleker. Solveig Nilsen Ansvarlig boccia tlf Bak fra venstre: Bjørn Pedersen, Terje Pablo Marthinsen Alstad,

7 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 7 Linda Idemudia i aksjon Ellinor Selfors måler nøye Et lag fra Saltdal og et fra IIL under Sommerturneringa Edel Skogen, Wigdis Kristensen, Tone Helen Sydnes, tore Frantzen. Foran: Jan Martin Christensen og Jørn Larsen.

8 8 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 TØRR BEIAR-VED I STORSEKK kr.990,- Tilbud sept/okt. Produsert av Vedsentralen i Beiarn Telefon Børsingveien 2A Bodø Utsalgsted: Notveien 9a, 8013 Bodø For bestilling ring: Eller fyll ut bestillingsskjema på: For Ved-kunder i Beiarn, ta direkte kontakt med Vedsentralen i Beiarn, tlf:

9 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 9 Vi utfører alt innen tømrer- og snekkerarbeid. Nybygg, tilbygg og rehabilitering. KONTAKT: VEBJØRN Mobil: HAR DU SMERTER ELLER UBEHAG I FØTTER, KNÆR ELLER RYGG? Vår moderne løps- og bevegelseslab er det beste utgangspunktet for faglige anbefalinger og riktig diagnose! Ønsker du en konsultasjon hos oss? Send oss en sms: mp fot til så kontakter vi deg for timeavtale! Våre fysioterapeuter har spesialkompetanse på løpsanalyse! Tlf: for et bedre livsløp SPESIALISTER FOR ALLE SYKELISTER, VI KAN SYKKEL!! Vi kan tilby alt innen sykkel Vi kan tilby alt innen sykkel Racer Fulldempet Racer Bmx 29er Tandem Offroad 29er El-sykkel Dirt Hybrid Offroad Enhjulssykkel Fulldempet Junior/barn Hybrid Sko Tandem - Racere Trehjulssykkel Junior/barn Klær El-sykkel - inne/ute Hjulsett Trehjulssykkel - racere Fatbike Enhjulssykkell Sko - Offroad Hjulsett - racere Kickbike Sko - Racere Spinningssykler Ernæring: Sko - Offroad Klær - inne/ute Hjulsett - offroad/29er High 5/Win force Bmx Spinningssykler til sykkel/ski Dirt Hjulsett - offroad / 29er OBS: Det er ledig kapasitet på verkstedet Velkommen til en kopp kaffe og en sykkelprat! Sjekk vår nettbutikk:

10 10 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 Lions IIL: Snorre Hagen, Fredrik Eberg, Anders Forfang Karlsen, Svein Erik Johansen, Fritz Ramvoll, Eirik Scheid Iversen, Per Einar Olsen. Foran fra venstre Magnus Marken Kristensen og Tarjei Lieng. Tigers IIL: Bak fra venstre: Stein Fure, Marcus Knutsen, Martin Haavik, Simon Grønningseter, Marius Johnsen, Alf Inge Tuftevatn, Erik Kvarv. Foran fra venstre: Steffan Bugge Andersen, Grethe Jonassen, Tore Wingan Wold og Ove Vian FOTBALL Fotball er den eldste av idrettene i IU gruppa og startet i I dag har fotballgruppa ca. 30 aktive spillere og har to lag, Lions og Tigers. Hovedtrener Bengt Jensen og noen av spillerne har vært med helt fra starten. Hjelpetrener Mona Skoglund Karlsen har vært med de siste 15 årene. Treninger er hver torsdag kl 20-21, i Nordlandshallen om vinteren og i Mørkvedlia om sommeren. Gruppa deltar hvert år på Landsturneringa, i slutten av august og er selvsagt med på vår egen Sommerturnering der vi tar i mot andre lag. Dag Sverre Iversen Ansvarlig forball tlf Alle er like mye verdt Norges Fotballforbunds visjon er «Fotball for alle», og for å virkeliggjøre den visjonen arbeider vi for at alle som vil spille fotball skal få et tilbud. I 1999 vedtok Norges Idrettsforbund at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund skulle nedlegges og NFF gjorde et formelt vedtak om å overta ansvaret i Daværende breddeavdelingen nå Utviklingsavdelingen har det organisatoriske hovedansvaret, mens det daglige arbeidet utføres av de 18 fotballkretsene. I dag er det ca. 120 klubber som har lag for funksjonshemmede og det er i all hovbedsak for målgruppen som går under begrepet «utviklingshemmede». Dette er ikke en fullt ut dekkende betegnelse for det er et vidt spekter av fotballspillere som er med og klubbene har lav terskel og høy port for alle som vil være med uten at det spørres og graves i diagnoser og legeerklæringer. Lagene samles til jevnlige treninger og spiller også kamper enten i regionale serier eller til turneringsspill. I snart 25 år har NFF sammen med håndballforbundet arrangert Landsturneringen som flyttes rundt i Norge. Mellom 1000 og spillere møtes til en helg med håndball, fotball og fest et arrangement som for mange er årets høydepunkt. NFF arbeider for at kretsene skal være pådrivere i oppstart av lag, og for å motivere klubbene til å starte opp lag. Det kommer nye lag til hvert eneste år og gledelig nok ser fler og fler klubber nødvendigheten av å ha et tilbud til alle i sin regi. Det viktigste for NFF er å tilby utøvere et godt, trygt og morsomt aktivitetstilbud. Målgruppen er mangslungen og det setter store krav til trenere og lagledere å gi alle både utfordringer og mestringsfølelse. En studie av ett av våre mange lag hadde tittelen: «En øy av mestring i et hav av motgang», og de henspilte på at for mange av spillerne så var hverdagen krevende og full av situasjoner som man ikke helt mestret. Fotballaget ga tilhørighet, klare rammer, tydelige regler og kameratskap, moro og ikke minst en følelse av å være en som ble sett. En spiller sa det slik: «I fotballen har jeg for første gang opplevd at noen stoler på meg.» NFF arbeider knallhardt for å utvide tilbudet slik at flere og flere klubber gir et tilbud til virkelig alle.trenere og ledere fra hele Norge samles jevnlig på Ullevaal Stadion og får påfyll av kompetanse og gir hverandre gode råd og tips slik at vi sammen skaper enda bedre aktivitet for enda flere og virkeliggjør visjonen om at fotball er for alle og enda viktigere en arena er alle er like mye verdt. Mange lag har holdt på lenge drevet fram av ildsjeler som har skapt et miljø som har hatt avgjørende betydning for spillernes livskvalitet.i Bodø har Innstranden IL hatt lag siden 1989 og er således helt i tetsjiktet av veteraner i Norge. Spillere kommer og går, men laget har holdt koken og reist land og strand rundt for å spille kamper og få gode opplevelser. Innstranden har en derfor en fullt fortjent plass i den norske fotballfamiliens hjerte! Med vennlig hilsen Henrik Lunde Utviklingsavdelingen tlf Norges Fotballforbund (NFF) Lions IIL i kamp på Landsturnering Medaljeutdeling på Landsturnering

11 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 11 Bak fra venstre: Hans Petter Nilsskog, Mona Skoglund Karlsen, Stein Fure, Martin Stenvold, Tor karl Skoglund, Tore Wingan Wold, Wigdis Kristensen, Grethe Jonassen, Bengt Jensen, Steffan Bugge Andersen. Foran fra venstre: Fredrik Eberg, Snorre Hagen,Anders Forfang Karlsen, Erik Kvarv og Ove Vian. Trener Bengt Jensen har ordet: Jeg startet høsten 1989 etter en sommerleir ved Vatnvatnet. Det var Grete Rønvik som fikk oss til å prøvespille mot et guttelag og det ble veldig vellykket. Vi ble da enig om at vi skulle begynne å trene en gang i uka og vi startet i gymsalen på brannstasjonen. Etter ei tid tok Innstranden idrettslag over og vi fikk et bedre opplegg. Da vi fikk komme inn i Nordlandshallen blei det jubel i fotballgruppa. Vi hadde Nordlandsserie i flere år og reiste fra Sortland i nord til Mosjøen i sør. I dag er vi ca. 30 spillere, damer og herrer, og vier to lag Innstranden Tigers og Innstranden Lions. Vi har vært på samtlige landsturneringer i fotball / håndball som har vært arrangert i Norge fra øst til vest og nord og sør, sist i Tromsø i september i år der vi var over 1200 utøvere og trenere. Jeg har lært så masse på disse årene både på banen, reisene og i den daglige liv fra disse fantastiske utøverne for ikke å snakke om det vanvittige samholdet som er i gruppen og den idrettsgleden lagene viser på banen dette burde kanskje annen idrett ha tatt lærdom av. Andre året etter vi startet hadde vi en slags prøvelandsturnering på Vensmoen og i ettertid har jeg sagt at når vi fikk landsturneringen til Nord- Norge igjen skulle jeg slutte. Nå som det er opplevd må jeg få lov å takke alle spillere for det samholdet vi har hatt og ikke minst støtteapparatet som er opparbeidet for noen fantastiske år som jeg aldri blir å glemme. Jeg blir å trekke meg tilbake når vi runder årsskiftet, men jeg blir sikkert å være tilgjengelig hvis det skulle trengs i fremtiden. Mange hilsninger fra en rørt trener. Bengt Jensen Steffan Bugge Andersen og Tore Wingan Wold Innmarsj på Landsturnering Her gjøres det klart til kamp

12 12 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 Vi ønsker deg velkommen til en butikk med fagfolk bak disken! Bildebutikken i Bodø Bestill dine bilder og fotoprodukter lokalt på nett hos Etterutdanningskurs for yrkessjåfører Kurstyper: Etterutdanning godstransport førerkortklasse C1/C Etterutdanning kombinert person- og godstransport, førerkortklasse C og D Etterutdanning persontransport førerkortklasse D1/D Kursene holdes i Bodø og Mo i Rana. SB er ledende i Nord-Norge innen personbefordring, godstransport og miljø. Du kan også bestille på våre fotokiosker i vår butikk. Fotohuset Johnson AS, Torvgata 8A Tlf Postboks Bodø E-post: Superb Design Flere kurs kommer utover høsten og vinteren! For nærmere informasjon kontakt undervisningsansvarlige: Edgar Norø, Mo I Rana Tlf: Erling Olaussen, Bodø Tlf: Sentralbord Tlf eller HANSEN DAHL FISKERI A/S Boks 1355, 8001 Bodø. Telefon Vi eier og disponerer fartøyene: M/S «Kvannøy» M/S «Senior» samt Bodø Fryseterminal AS og Valenterminalen Innfrysing og fryselager

13 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 13 K.Hansen Optik AS Postboks 353, 8001 Bodø Tollbugata 10, 8006 Bodø Telefon: E-post: Steinbruddet, 8050 Tverlandet Telefon Følg oss på

14 14 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 Langrennsgruppa er den nest eldste idretten i Innstrandens IU. Langrenn startet i 1998 i regi av Helsesportlaget og flyttet over til Innstrandens IL i Vi har hatt et ganske stabilt medlemskap på 8-10 utøvere gjennom disse årene. I dag ser vi spire til en liten vekst. Gruppa har et aktivt program gjennom hele året, unntatt opphold for jul, påske og sommerferie, med både ukentlige treninger og deltakelse på lokale og nasjonale renn. Trening foregår hver tirsdag fra kl til 20.00, for det aller mest ute. Når det ikke er snø, har vi barmarkstrening. Når været er for ufyselig, trener vi i treningsstudio. På forsommeren og etter sommerferien benytter vi oss orienteringspostene som er lagt ut i Bodømarka. Vi får da trent i ulendt terreng noe som gir et viktig bidrag til balanse og utholdenhet. Etter at postene er tatt inn og kveldene er mørke, trener vi i lysløyper. I bakkene trenes det på styrke og hurtighet. Når snøforhold er bra trener vi selvfølgelig på ski, enten på Bestemorenga eller i lysløyper. Konkurransesesongen tar til etter jul. Seks tirsdager på rad, alt etter hva snøforhold tillater, holdes cuprenn på Bestemorenga. Tre renn er i fri stil og tre i klassisk. Våre utøvere bruker klassisk stil og vi deltar på de tre aktuelle tirsdager. Vi deltar på så mange av de nære kretsrenn som råd er, vanligvis tre renn i sesongen. I de siste årene har vi deltatt på renn i Saltdal, Sørfold, Misvær, Beiarn og på Mo. Disse er viktige renn for oss. Her deltar vi sammen med de andre av Innstrandens skiløpere på arenaer som samler løpere fra mange klubber. Dessverre er det sjelden vi møter andre løpere med utviklingshemming på disse rennene. Fremdeles er det få funksjonshemmede som er tilknyttet en klubb som driver konkurranseidrett. Rennansvarlige for de ulike renn har imidlertid vært innstilt for å legge til rette også for løpere i vår klasse. Enkelte renn er særskilt utpekt av skikretsen som tilrettelagt for disse løpere, men vi er ikke ekskludert fra å delta på noen av rennene. Vi velger imidlertid å delta bare på renn som kjøres i klassisk stil. Vi er og med på et eller to større arrangementer hvert år. En fast begivenhet har vært deltakelse på PMF-lekene ved Peder Morset Folkehøgskole i Selbu. Peder Morset er en skole som har elever både med og uten funksjonshemming. Skolen organiserer et renn for løpere med utviklingshemming hvert år som samler folk fra store deler av landet. Flere av våre aktive har vært på mer enn ti samlinger og noen nærmere seg 15. Dette har blitt en årlig begivenhet, med avreise fredag kveld med nattog til Værnes der vi møtes av en buss fra skolen. Deretter to dager med konkurranse og fest før vi drar til flyplassen for retur til Bodø søndag kveld. I kommende sesong satser vi på å delta på det Nordnorske mesterskapet på Bardufoss. Vi har også deltatt på Holmenkollen Special Olympics i Oslo. Dette er et renn som arrangeres av Special Olympics Norway, som er tilknyttet den verdensomspennende Special Olympics organisasjonen. Special Olympics organiserer idrett for mennesker med utviklingshemming på forskjellige vis i de ulike land. I Norge organiseres det årlige renn i Oslo. For øvrig er det Norges Skiforbund og dets tilsluttede klubber som skal organisere trening og konkurranser for mennesker med utviklingshemming på lik linje med andre utøvere. Special Olympics organiserer også en Winter World Games hvert fjerde år, hvor også utøvere fra Norge deltar. I år deltok to av våre utøvere i konkurransen i Seoul, Sør Korea. Dette var andre gang utøvere fra Innstandens IL har vært tatt ut til å delta. I 2005 hadde vi to utøvere på lekene i Nagano, Japan. Det er blitt tradisjon å avslutte skisesongen med deltakelse på Skikongen i Valnesfjord. Her er det anledning til å hvile ut i badebassenget etter endte renn. To ganger i løpet av de tre siste årene har vi arrangert ei treningshelg på Helsesportsenteret i Valnesfjord. Til disse samlinger inviteres utøvere fra andre nærliggende lag og kommuner. Vi har hatt deltakere fra Fauske og Mosjøen med. I disse samlinger gis konsentrert trening med særlig fokus på teknikk. Det gis også instruksjon i preparasjon og vedlikehold av ski. Igjen, fasilitetene ved Helsesportsenteret gir en hyggelig ramme for konsentrert innsats. Vi planlegger en samling også i kommende sesong. Det er samtidig et stort ønske at aktiviteten økes i nærliggende kommuner slik at flere deltar på rennene i distriktet. Treningshelgen er et bidrag til å få dette til. Alan Hutchinson ansvarlig langrenn tlf Bak fra venstre: Jan Martin Christensen, Martin Stenvold, Fredrik Undli, Magnus Vika. Rekke nr. to: Inger Edvardsen, Olav jan Johansen, Stein Fure, Alan Hutchinson. Foran: Tore Wingan Wold, Magnus Hutchinson, Stine Walsøe, Grethe Jonassen og Wigdis Kristensen. Fra Trym leker på Bardufoss Start i Holmenkollen LANGRENN Disse fire IIL løperne har representert Norge i Special Olympic World Games. Magnus Hutchinson og Inger Edvardsen i Nagano 2005, Martin Stenvold og Stine Walsøe i Seoul i 2013 NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund (NSF) ønsker at flest mulig funksjonshemmede skal være aktive, også på vinterstid, i løype og bakke med ski på beina. I følge idrettsregistreringen for 2012 så har NSF ca 300 medlemmer med funksjonshemminger, fordelt på 122 av våre klubber. 74 klubber har rapportert at de har aktivitet. Noe feilregistrering er det nok, men det er et klart mål for NSF om å øke både antall medlemmer og klubber som har aktivitetstilbud sier Kristin Vestgren Sæterøy, visepresident og leder av integreringsutvalget i NSF. Funksjonshemmede er som oftest ikke å finne i klubbene våre, slik at det strategiske arbeidet med rekruttering vil bli noe annerledes enn for funksjonsfriske. Erfaringsmessig vil rekruttering av funksjonshemmede gå «motsatt vei». Mange blir rekruttert inn i skiidretten gjennom våre sentrale samlinger, uten å ha noen klubbtilhørighet. Her vil det bli viktig å følge opp deltakerne som ønsker det, til et lokalt aktivitetstilbud i klubb med forankring gjennom kretsleddet. Ved oppstart av aktivitet i klubb, enten det er for en gruppe med utøvere eller enkeltutøvere som skal inn en ordinær treningsgruppe, har vi erfart at et oppstartsmøte med klubb/ utøver(e) og eventuelt pårørende er av betydning. Det er viktig å bli kjent, få avklart ting rundt forventninger og krav, noe som gjør at dette igjen blir en positiv opplevelse både for utøver og klubb. Mange kvier seg for det som er ukjent, i frykt av å gjøre noe feil så gjør man ikke noe. Det er viktig med kompetanse heving og få avlivet «myter/fordommer» i forhold til aktivitet for funksjonshemmede. Ved revide-

15 OKTOBER 2013 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE 15 Stein Fure klar til start. Innstranda løpere sammen med prinsesse Marta Louise på Holmenkollrenn. Dårlig vær ingen hindring for full innsats ring av trenerutdanningen som for tiden pågår i skiforbundet, vil alle som nå tar trenerutdanning få et minimum av kunnskap om tilrettelegging for funksjonshemmede. Vi har også utviklet et kurs; «Skiaktivitet for funksjonshemmede i teori og praksis» som kjøres mot videregående skole, hvor målsettingen er å rekruttere trenere, ledsagere og assistenter til idretten samtidig som elevene får nyttig kunnskap. Dette kurset har også blitt gjennomført en gang i Bodø, og vi jobber sammen med skikretsen i Nordland om å få på plass kurs til vinteren. Kristin V. Sæterøy sier det for NSF er viktig å få forankret arbeidet med tilrettelagt aktivitet for funksjonshemmede i hele vår organisasjon. Hver skikrets har en kontaktperson som sitter i kretsstyre/grenkomiteer, som skal fungere som bindeleddet mellom klubb og krets. Det er viktig å få på plass aktivitet som blir forutsigbar, og ikke som bare er en «happening», ett eksempel kan være årlige faste samling hvor man møter flere i samme situasjon og skaper et miljø. Det å ha noe å se fram til, kan bidra til å gjøre hverdagen hjemme lettere. En av våre største utfordringer er å nå ut til aktuelle deltakere, slik blir interesseorganisasjoner viktige samarbeidspartnere for å nå gjennom med informasjon om hva som er mulig av aktiviteter på snø. Vi arrangerer i samarbeid med krets/klubber regionale åpne samlinger for ulike målgrupper, hvor man kan få prøve ut aktiviteten under kyndig veiledning. Her blir det også gitt tips og råd om hva man bør ha av aktuelt aktivitets hjelpemiddelutstyr. NSF, gir etter søknad, økonomisk tilskudd til krets/klubb som gjennomfører aktivitetstilbud for funksjonshemmede, det være seg samlinger regionalt, oppstart av aktivitet i klubb etc. Det er viktig at tilbudene som opprettes blir forankret i klubben og ikke kun blir basert på ildsjeler og deres innsats. Dette for at tilbudet ikke skal falle sammen om ildsjelen flytter eller slutter. Innstrandens IL er et eksempel på en klubb som i lengre tid har hatt et bra aktivitetstilbud for utviklingshemmede med ukentlige treninger.de har også gjennomført regionale samlinger for målgruppen i samarbeid med Nordland Skikrets. Deres arbeid har resultert i deltakelse i Special Olympics Winter World Games ved to anledninger, 2 utøvere i Nagano i 2005 og to utøvere var med til Sør Korea tidligere i år, dette viser at det jobbes ute i våre klubber avslutter visepresident Sæterøy. Anne Ragnhild Kroken Konsulent Funksjonshemmede Tlf Norges Skiforbund

16 16 INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE OKTOBER 2013 HELSEFREMMENDE ARBEIDSMILJØ BODØ LOKALLAG AV NFU Vi skaper en bedre hverdag sammen meld deg inn i NFU Se hjemmeside: Mer info: tlf Hemis har mange års erfaring med bedriftshelsetjeneste innen de fleste bransjer i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har i dag avdelinger i Bodø, Tromsø og Alta. Hemis tilbyr en mulighet til å dele denne erfaringen med alle bedrifter som er opptatt av å ta vare på sin viktigste ressurs - de ansatte. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale! Alta Tromsø Bodø Totalleverandør av HMS-tjenester for private og offentlige bedrifter Avdelinger i Alta, Tromsø og Bodø. Ta vare på din viktigste ressurs - de ansatte. HMS-arbeid arbeidsmiljø undervisning og ledelsesmessige forhold

over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber

over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber 40 over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber Det skjer mye i idrettslagene Målet med denne brosjyren er å vise gode eksempler på hvordan aktivitet for

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen HALDEN Skiklubb 2009 www.haldensk.no FREDRIKSTEN UTVIKLING Hurra, vi vant! VOLVO RENAULT ROVER MITSUBISHI www.jensen-scheele.no VESTGÅRDVEIEN 1 1789 BERG I ØSTFOLD TLF. 69 21 35 00 Høiås-dagen Fredag 1.

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21 GRATISAVIS BV-Stikka K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 37. årgang nr. 2-2012 Europamesterne! INNHOLD: LEDER 3 BORDTENNIS 6 CHEERLEADING 8 LANGRENN 12 HÅNDBALL 21 INNEBANDY 32 HEDERSTEGN 35

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming 1 orientering 5 3 2 3 orientering leder Heming handledag 16. desember 10.00-20.00 30% på alle varer* * 25% på Fischer ski * 10% på Garmin GPS klokker, Oakley briller og Lupine hodelykter Vi har Heming

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

BHK-AVISA BHK - DRAMMEN. 26. februar kl. 17.30. BILLETTER: Kjøp billett hos www.billettpartner.no eller på BHK-kontoret

BHK-AVISA BHK - DRAMMEN. 26. februar kl. 17.30. BILLETTER: Kjøp billett hos www.billettpartner.no eller på BHK-kontoret UTGITT AV BHK FEBRUAR 2014 Nr.1 BILLETTER: Kjøp billett hos www.billettpartner.no eller på BHK-kontoret BHK-AVISA BHK - DRAMMEN 26. februar kl. 17.30 Hovedsponsorer: BILLETTPRISER: Barn: 50,- Voksen: 150,-

Detaljer