Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!"

Transkript

1 Forbundsnytt Nr. 6/ august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår Velkommen til et nytt og innholdsrikt arbeidsår et utfordrende og spennende semester venter, sier de tre i ledelsen i Utdanningsforbundet. Vi starter det nye arbeidsåret med en omfattende kampanje for å løfte lærernes status og vise kompleksiteten og mangfoldet som gjøres i skolen og i barnehagen, sier de og ønsker de tillitsvalgte og medlemmene lykke til med arbeidet. Side 3 Opprop: Økt lærertetthet Regjeringen har lovet en maksrense for antall elever per lærer. Nå må de holde dette løftet. Underskriftskampanjen fortsetter fram til statsbudsjettet legges fram 8. oktober. Side 15 Landsmøtet nærmer seg november arrangeres vårt landsmøte på Thon Arena Hotell på Lillestrøm. Les alt om landsmøtet på lm2012.udf.no. Side 5 Tid for verving (vervplakat vedlagt) Høsten er tid for verving. Heng opp den vedlagte verveplakaten, og bruk vår nye vervebrosjyre i vervarbeidet. Side 21 Utgitt av Utdanningsforbundet, Kommunikasjonsavdelingen

2 Innhold Velkommen til et nytt arbeidsår!... 3 Forbundsnytt til tillitsvalgte... 3 Forbundsnytt høsten Kampanje for å løfte lærernes status (annonser bak i bladet) 4 TARIFF 2012 Undersøkelse om lokale forhandlinger... 5 Kurs om lokale forhandlinger... 5 Lokale forhandlinger i staten...6 Stoltenberg utsetter møte om streiken...6 Resultat av forhandlingene i PBL A... 8 KA-oppgjøret resultat...9 Forhandlingene i Virke FUS-barnehagene...11 Pris for klimainnsats... 7 Fylkesinfoer...9 Fra studentmedlem til ordinært medlem Nye varer i nettbutikken...11 Statsbudsjettet LANDSMØTET 2012 Landsmøtet nærmer seg...13 Endringer i ledelsen etter landsmøtet...13 Tar ikke gjenvalg...14 LÆRERTETTHET Opprop: Økt lærertetthet 15 PROFESJONSETIKK Lærerprofesjonens etiske plattform Aksjon profesjonsetikk: Tre «vinnere» trukket ut LØNN OG ARBEIDSVILKÅR Privatskoleoven: Gir rett til lønns- og arbeidsvilkår ORGANISASJONEN Verving av nye medlemmer...21 TV-AKSJONEN TV-aksjonen om menneskerettigheter: Undervisningsopplegg og kurs KURS KONFERANSER Lederkonferansen Flere kurs og konferanser...23 FORSIKRINGER OG MEDLEMSTILBUD Forsikring for barn på hybel Vedlegg Kampanjeannonser...25 Meld fra om endringer...28 Utdanningsforbundets landsmøte UTDANNINGSPOLITIKK Åpen for å teste fraværsgrense Manifest mot mobbing: Kampanjeuke om vennskap Lærerutdanningene populær Ny stortingsmelding om skolen...17 Mer til høyere utdanning og forskning...17 BARNEHAGEPOLITIKK Gode barnehager er bra for barn...17 Ny arbeidstidsordning Ny stortingsmelding: Si din mening om barnehagen Redaksjonen avsluttet 28. august Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no, Utdanningsforbundet og Dinamo Ansvarlig redaktør: Utdanningsforbundet. Redaktør: Nina Ansteensen. Forbundsnytt, Utdanningsforbundet, Pb 9191 Grønland, 0134 Oslo.

3 Forbundsnytt 6/ Forbundsnytt til tillitsvalgte Mange nye tillitsvalgte er allerede kjent med Forbundsnytt, mens andre kanskje mottar bladet for første gang. Forbundsnytt har informasjon om aktuelle saker som Utdanningsforbundet arbeider med, og som er aktuelle for deg i arbeidet som tillitsvalgt. Bladet sendes tillitsvalgte på alle organisasjonsnivå inkludert arbeidsplassene, i tillegg til ledermedlemmene. Utsnitt av en av annonsene i vår kampanje som går nå. Velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt og innholdsrikt arbeidsår. Kunnskap Et utfordrende kommer og spennende ikke av seg selv. 8. trinn den største endringen dette skoleåret. semester venter, sier de tre lederne i Utdanningsforbundet. avgjørende både for Vi å sikre starter dem en det god nye oppvekst året Åtte nye valgfag innføres i år, og sju nye tema At barn og unge får en trygg og solid utdanning er helt verdier og erfaringer videre til de unge; til de som skal bli tilbys elever på 9. trinn neste skoleår. I 2014 og for morgendagens biologer, hjelpepleiere, snekkere og jurister. med en samfunnet omfattende vi lever i. Få kampanje er mer opptatt som av dette viser enn oss. Vi vil har alle en givende ungdomsskoleelever jobb. Vi har en krevende ha jobb. valgfag. Vi har en Vi er lærere i barnehager, skoler og innen høyere viktig jobb. Ja, vi har kort og godt en jobb som ikke kan gis mangfoldet og kompleksiteten i jobben som utdanning som hver eneste dag formidler kunnskap, til hvem som helst. gjøres i skolen og i barnehagen, sier de. I løpet av skoleåret vil alle kommuner være med i Ny GIV-samarbeidet der elever som Flere viktige og store saker skal på plass dette sliter faglig skal få en ekstra intensivopplæring semesteret. Internt i organisasjonen er det mot slutten av ungdomsskolen og i landsmøtet vårt i november som vil prege mye videregående. I tillegg skal ungdom som av arbeidet i organisasjonen i høst. Her skal det slutter i videregående hjelpes tilbake til oppblant annet vedtas en ny politikk for lærerrollen læring, arbeid eller tiltak som kombinerer disse. i en skole og samfunn i endring. Lærertetthet i skolen er et sentralt spørsmål nå rundt skolestart. En underskriftskampanje med oppfordring til regjeringen å innfri Soria Moria-løftet om flere lærere per elevgruppe er formålet. I tillegg starter snart lokale forhandlinger på flere tariffområder, og tillitsvalgte har vært på kurs for å skoleres i startegier. De skal også forhandles om arbeidstid for skoleverket. For ungdomstrinnet er oppstart av valgfag på Utdanningsforbundet ser også fram til den nye stortingsmeldingen om skolen som er meldt å komme i løpet av våren Ansatte i barnehagen fikk en ny arbeidstidsordning fra 1. august. All arbeidstid er nå lagt til barnehagen der tidligere fire timer var ubunden tid. Det er også medlt en ny stortingsmelding om barnehagen som vil prege mye av arbeidet på barnehageområdet denne høsten. Den er meldt å komme på nyåret og vil omhandle store deler av barnehagens virksomhet. Annethvert nummer utgis på papir og som nettutgave. Du finner Forbundsnytt på www. udf.no/publikajsoner. Forbundsnytt høsten 2012 Datoer for utsending av Forbundsnytt i høst Nr. 7: 3. oktober (nyhetsbrev på e-post) Nr. 8: 16. november (papirutgave) Nr. 9: 12. desember (nyhetsbrev på e-post) Forbundsnytt finner du på publikasjoner.

4 At barn og unge får en trygg og solid utdanning er helt avgjørende både for å sikre dem en god oppvekst og for samfunnet vi lever i. Få er mer opptatt av dette enn oss. Vi er lærere i barnehager, skoler og innen høyere utdanning som hver eneste dag formidler kunnskap, verdier og erfaringer videre til de unge; til de som skal bli morgendagens biologer, hjelpepleiere, snekkere og jurister. Vi har en givende jobb. Vi har en krevende jobb. Vi har en viktig jobb. Ja, vi har kort og godt en jobb som ikke kan gis til hvem som helst. 4 Forbundsnytt 6/2012 Det er mye en treåring skal lære Foto: Getty Images Kampanje for å løfte lærernes status (Annonser vedlagt bak i bladet) Kunnskap kommer ikke av seg selv. At barn og unge får en trygg og solid utdanning er helt verdier og erfaringer videre til de unge; til de som skal bli avgjørende både for å sikre dem en god oppvekst og for morgendagens biologer, hjelpepleiere, snekkere og jurister. samfunnet vi lever i. Få er mer opptatt av dette enn oss. Vi har en givende jobb. Vi har en krevende jobb. Vi har en Vi er lærere i barnehager, skoler og innen høyere viktig jobb. Ja, vi har kort og godt en jobb som ikke kan gis utdanning som hver eneste dag formidler kunnskap, til hvem som helst. Det er mye en femteklassing skal lære Kunnskap kommer ikke av seg selv. Det er mye som skal læres før skolen forlates Foto: Getty Images Foto: Getty Images Det nye skole- og barnehageåret starter med en omfattende reklamekampanje på TV og i aviser for å løfte lærernes status og vise kompleksiteten og mangfoldet i jobben vi gjør. Kampanjen er en fortjent hyllest til lærerne og lederne i barnehage og skole og til den viktige men også vanskelige jobben de utfører. «Det er mye de unge skal lære. Kunnskap kommer ikke av seg selv» er hovedbudskapet i kampanjen, og avsender er våre medlemmer Vi vil synliggjøre at dette er en oppgave for faglærte, forteller Mimi Bjerkestrand. Kampanjen vil være godt synlig på TV, i aviser, sosiale medier og magasiner de neste ukene. Den består av en reklamefilm (laget av regissør Hallvard Bræin) og tre forskjellige trykte annonser for våre medlemsgrupper i henholdsvis barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Målgruppen er «folk flest», først og fremst foreldre med barn i barnehagen og skolen, men også politikere. Tanken er at den skal bidra til en holdningsendring til læreryrket og øke forståelsen for kompleksiteten i lærerjobben. Vi vil også skape stolthet og entusiasme hos medlemmene. Kort om budskapet Kunnskap kommer ikke av seg selv er hovedbudskapet i annonseteksten. At barn og unge får en trygg og solid utdanning er helt avgjørende både for å sikre dem en god oppvekst, og for samfunnet vi lever i. Få er mer opptatt av dette enn oss. Vi er lærere i barnehage, skole og i høyere utdanning som daglig formidler kunnskap, verdier og erfaringer videre til de unge til de som skal bli morgendagens biologer, hjelpepleiere, snekkere og jurister. Vi har en givende jobb. Vi har en krevende jobb. Vi har en viktig jobb. Ja, vi har kort og godt en jobb som ikke kan gis til «hvem som helst.» Her kjøres kampanjen: TV2, TVNorge, Aftenpostens A-magasin fredag, helgemagasinene til VG, Dagbladet og store regionaviser, flere magasiner, f. eks. Foreldre og Barn og Illustrert Vitenskap. Kunnskap kommer ikke av seg selv. At barn og unge får en trygg og solid utdanning er helt verdier og erfaringer videre til de unge; til de som skal bli avgjørende både for å sikre dem en god oppvekst og for morgendagens biologer, hjelpepleiere, snekkere og jurister. samfunnet vi lever i. Få er mer opptatt av dette enn oss. Vi har en givende jobb. Vi har en krevende jobb. Vi har en Vi er lærere i barnehager, skoler og innen høyere viktig jobb. Ja, vi har kort og godt en jobb som ikke kan gis utdanning som hver eneste dag formidler kunnskap, til hvem som helst. Hjelp oss å spre filmen Filmen og annonsene ligger på Utdanningsforbundets nettside og Facebook-side. Mimi Bjerkestrand oppfordrer medlemmene til å spre filmen i sosiale medier og vise den til så mange som mulig. En kortutgave av filmen og annonsene var vedlagt nyhetsbrev til medlemmene i uke 34.

5 Forbundsnytt 6/ TARIFF 2012 Alt om lønnsoppgjøret 2012 og uravstemningsresultatene finnes på udf.no > lønnsoppgjøret Undersøkelse om lokale forhandlinger Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført (kapittel 4), vil Utdanningsforbundet innhente opplysninger om resultatet fra de lokale forhandlingsutvalgene. Målet med undersøkelsen er å få et helhetlig bilde av resultatet i de lokale forhandlingene for våre medlemmer i kommunal sektor, og variasjonen det er mellom kommunene. I kapittel 4 er det i år avsatt 1,2 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal gjennomføres innen 15. november. Tilleggene skal gis med virkning fra 1. august yi forkant av forhandlingene skal det lokalt nedsettes et partssammensatt beregningsutvalg som skal fastsette pottens størrelse, jf. hovedtariffavtalens (HTA) vedlegg 3: Retningslinjer for lokale forhandlinger. Pottens størrelse beregnes ut fra kommunens/ fylkeskommunens lønnsmasse i kap. 4 i 2011, med utgangspunkt i retningslinjer gitt i KS-rundskriv B-7/12. Utdanningsforbundet skal, i kraft av sitt medlemstall, ha en plass i beregningsutvalget. Utdanningsforbundet må kreve at arbeidsgiver som en del av grunnlagsmaterialet for beregningsutvalget, legger fram tall for samlet lønnsmasse i kap. 4 i 2011, og for lønnsmassen i 2011 fordelt på kap. 4B og 4C. y I forkant av forhandlingene skal arbeidsgiver legge fram tallmateriale og lønnsstatistikk som viser lønnsnivå og lønnsutvikling, bl.a. fordelt på kjønn og stillingskoder, jf. HTA pkt Hvilke lønnsopplysninger og hva slags lønnsstatistikk som skal legges fram, drøftes i lønnspolitisk drøftingsmøte etter HTA pkt , jf. HTA vedlegg 3. Utdanningsforbundets forhandlingsutvalg må kreve at arbeidsgiver legger fram de lønnsopplysningene som er nødvendige for å gjennomføre gode og likeverdige forhandlinger, og som gjør det mulig å besvare spørsmålene vi varsler dere om nedenfor. yskulle arbeidsgiver ha vanskeligheter med å skaffe disse opplysningene, kan dere vise til KS-rundskriv B-7/12, pkt. Statistikk og midler, der KS skriver: «KS kan være behjelpelig med beregning av midlene til lokale forhandlinger samt utarbeiding av statistikk til bruk i de lokale forhandlingene.» ylønnsopplysningene må være oppdatert slik at de inneholder gjeldende grunnlønn og stillingsstørrelse pr Det er denne lønna de lokale tilleggene, som blir gitt i årets lokale forhandlinger, skal komme i tillegg til. ysom en del av lønnsopplysningene arbeidsgiver i god tid må legge fram før forhandlingene begynner, inngår en oversikt over hvilke lokale tillegg gitt i perioden som nå skal flyte oppå den nye minstelønna for den enkelte arbeidtaker (per 6. juni 2012) jf Riksmeklerens møtebok, Økonomi, pkt. 2 og pkt. 4. ygjeldende funksjonstillegg, ped.ledertillegg og andre faste tillegg må også framgå av lønnsopplysningene arbeidsgiver legger fram. ydersom arbeidsgiver ikke er villig til å legge fram lønnsopplysningene vi ber dere etterspørre, må dere sørge for å nedfelle i drøftingsreferat hvilke lønnsopplysninger dere ba om, og arbeidsgivers begrunnelse for avslaget. Dette er nødvendig for å kunne dokumentere omfanget av slike problemer senere. Kurs om lokale forhandlinger Som skolering før høstens lokale forhandlinger, var tillitsvalgte samlet til regionale kurs 27. og 28. august i Oslo, Bergen og Trondheim. Formålet med kursene er å forankre Utdanningsforbundets lønnspolitikk og prioriteringer i årets hovedtariffoppgjør som utgangspunkt for de lokale forhandlingene. Videre at tillitsvalgte får opplæring i tariffavtalens bestemmelser om lokal lønnspolitikk, lokale forhandlinger og god forhandlingsskikk som grunnlag for å utforme strategi og argumentasjon i disse forhandlingene. Kursene drøftet også prioriteringer og kriterier for lønnsdannelse som grunnlag for strategi i forhandlingene og for vurdering av resultatet i den enkelte kommune/ fylkeskommune. Det var også fokus på viktigheten av innhenting og rapportering av lønnsdata som grunnlag for forberedelse, gjennomføring og evaluering av lokale forhandlinger. Hefter Heftet «Lokale forhandlinger i KS-området» vil bli revidert etter de regionale kursene. Heftet «Lokale forhandlinger i staten» finnes på intranettet og distribueres videre til aktuelle ledd av fylkeslagene. >>>

6 6 Forbundsnytt 6/2012 Stoltenberg utsetter møte om streiken Etter streiken i vår varslet statsminister Jens Stoltenberg at han ønsket å ha et møte med partene i arbeidslivet, blant annet Unio, for å drøfte uroen rundt streiken. Møtet skulle ha funnet sted 26. august, men er utsatt til 11. september, skrev Dagsavisen 24. august. Tirsdag holder statsminister Jens Stoltenberg sin redegjørelse for Stortinget om 22. juli-kommisjonens rapport. yer det opplysninger dere ikke får utlevert av arbeidsgiver, er det viktig at dere selv prøver å regne dere fram til nødvendige tall på grunnlag av opplysningene dere har fått. yopplysninger om det lokale oppgjøret i den enkelte kommune/fylkeskommune skal sendes Utdanningsforbundet De lokale forhandlingene i staten kan først gjennomføres etter kjennelsen i Rikslønnsnemnda. For Unio kan resultatet bli et annet enn forhandlingsresultatet. Ved avslutningen av streiken 7. juni ble Unio og staten i fellesskap enige om frivillig lønnsnemnd med Rikslønnsnemnda som tvisteorgan. Unios sak er berammet til 28. august. Kjennelse forventes å foreligge medio september. De lokale forhandlingene kan ikke føres før kjennelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger. Men partene lokalt kan gjennomføre forberedende møter før kjennelsen foreligger. I disse møtene skal også Utdanningsforbundet delta. Forbruker og administrasjonsdepartementet (FAD) sendte brev om dette til virksomhetene 2. juli, der også gjennomføringen av forhandlingene er skissert. I Sentrale forhandlinger resultat Oppgjøret har en ramme på 3,97 prosent i tillegg kommer resirkulerte midler på 0,1 prosent. Det utgjør tilsammen 4,07 prosent. Det er gitt et generelt tillegg på hovedlønnstabellen (Tabell A) med en kombinasjon av krone- og prosenttillegg med virkning fra 1. mai 2012: Ltr. 1 18: Utgår Ltr : kr Ltr : 2,7 prosent Tabell A er utvidet med tre lønnstrinn på topp f.o.m. ltr. 99 t.o.m Det skal forhandles lokalt innenfor en ramme på 1,1 prosent av lønnsmassen per dato med virkning fra 1. september Vi kommer tilbake til hvordan det skal gjøres. (Fylkesinfo 21/12). Lokale forhandlinger i staten Av dette er 1,0 % sentralt avtalte avsettinger og 0,1prosent resirkulerte midler. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober Likelønn skal prioriteres i føringene for de lokale forhandlingene per Mer informasjon på regjeringen.no > FAD > lønnsoppgjøret Riksmeklerens møtebok del 1 og 2 finnes på riksmekleren.no. II Forhandlingssteder forhandlingsfullmakt Lokale parter både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har fullmakt til å gjennomføre forhandlingene på arbeidsplasser som er egne forhandlingssteder. Arbeidsplasstillitsvalgte skal i utgangspunktet selv tar ansvar for å gjennomføre forhandlingene, jf hovedtariffavtalens pkt Deltakere: «Forhandlingene skal som hovedregel føres av arbeidsgiver på forhandlingsstedet og tillitsvalgte fra det forhandlingsområdet forhandlingene omfatter. Men arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte i organisasjoner på høyere nivå har likevel rett til å være til stede i forhandlingsmøtene. Partene er enige om at dette bør skje unntaksvis, og at når det skjer skal motparten på høyere nivå varsles.» Vi oppfordrer de lokale partene til å følge opp intensjonen om at det er de som føre forhandlingene. Partene som har forhandlingsfullmakt, kan gi fullmakt til underliggende nivå/ arbeidsplasser om å gjennomføre forberedende lokale forhandlinger. Parter med det formelle ansvaret skal da >>>

7 Forbundsnytt 6/ godkjenne de lokale forhandlingsresultatene. Også ved forberedende forhandlinger bør det være tillitsvalgte på arbeidsstedet som gjennomfører forhandlingene. Fortsatt har departementer og direktorater forhandlingsfullmakt for en rekke underliggende arbeidsplasser. Disse er betegnet som «øvrige» i oversikten over forhandlingssteder i hovedtariffavtalen. Forhandlingsstedene som har fullmakt til å forhandle er de samme som i III Fylkeslagenes ansvar Fylkeslagene har ansvar for at tillitsvalgte på arbeidsplasser der det skal gjennomføres lokale forhandlinger/forberedende lokale forhandlinger får informasjon og er tilstrekkelig skolert til å gjennomføre forhandlingene. De må vurdere hva slags støtte og hjelp de lokale tillitsvalgte trenger. Mange arbeidsplasser har få medlemmer i Utdanningsforbundet. Men selv der det er få medlemmer, bør lokale tillitsvalgte selv gjennomføre forhandlingene, ev. bruke hovedsammenslutningsmodellen, inngå samarbeid med andre organisasjoner i Unio eller gi fullmakt til andre organisasjoner. Om nødvendig kan personer fra fylkesstyret gjennomføre forhandlingene. Arbeidsgiver må da informeres. IV Prosedyre ved eventuelle brudd Statens lønnsutvalg behandler saker der det ikke er enighet i forhandlingene etter pkt og nr. 1a), b) og c). De lokale partene fører tvistesaken for Statens lønnsutvalg der arbeidssteder har forhandlingsfullmakt. Utdanningsforbundets tillitsvalgte på arbeidsplassen (ev. virksomheten) er part likeså arbeidsgiver lokalt. Vi viser til hovedtariffavtalen pkt Fylkeslaget har et særskilt ansvar for rådgiving/ veiledning overfor lokale tillitsvalgte. Lokalleddet har ansvar, i samarbeid med Utdanningsforbundet sentralt, å utarbeide stevning til Statens lønnsutvalg. Ved brudd i forberedende lokale forhandlinger, er det partene med forhandlingsfullmakt som vurderer saken, og som eventuelt bringer saken til Statens lønnsutvalg. (Fylkesinfo 24/12). Pris for klimainnsats Har din skole eller barnehage gjort en spesiell innsats for klimaet? Vi minner om søknadsfristen for Utdanningsforbundets klimapris har søknadsfrist 20. september. Klimaprisen vil bli delt ut årlig, og første gang blir på landsmøtet vårt i november. Bakgrunnen for prisen er Utdanningsforbundets ønske om at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger. I år vil det bli delt ut tre priser på kroner hver. De vil gå til en barnehage, en grunnskole og en videregående skole. Pengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid. Kriterier. Prisen skal deles ut til utdanningsinstitusjoner som har involvert og engasjert barn og unge i arbeidet med å tilegne seg kunnskap om klimautfordringene og klimaløsningene. En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier: y Utmerket seg i sitt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling y Bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport y Integrere en innsats for bærekraftig utvikling i læringsarbeidet >>>

8 8 Forbundsnytt 6/2012 Resultat av forhandlingene i PBL A Premiene blir finansiert av midler til samfunnsnyttige formål gjennom forsikringsavtalen mellom Utdanniingsforbundet og Tryg Forsikring. Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Tryg og Naturvernforbundet. Mer informasjon på udf.no > Ny klimapris Utdanningsforbundets forhandlinger med PBL-A kom i havn 15. juni. Oppgjøret gir en lønnsvekst på linje med det kommunalt ansatte har fått. Det ble forhandlet om ny hoved- og hovedtariffavtale for ansatte i barnehager som er medlemmer i arbeidsgiverseksjonen i Private Barnehager Landsforbund (PBL-A). Utdanningsforbundet forhandlet sammen med Fagforbundet og Delta. Nye minstelønnstabell per 1. juni 2012 (i kr) Stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar Ansiennitet Tillegg per Minstelønn Stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar Ansiennitet Tillegg per Minstelønn Stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning Ansiennitet Tillegg per Minstelønn Styrer med godkjent utdanning Årsverk Tillegg per Minstelønn ,0 3, ,0 6, ,0 9, ,0 13, ,0 16, ,0 20, ,0 26, , Utdanningsforbundet har rundt 5200 medlemmer i PBL-barnehager.

9 Forbundsnytt 6/ KA-oppgjøret resultat 20. juni ble det enighet i lønnsforhandlingen mellom Utdanningsforbundet og Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Rammen for oppgjøret er på om lag 4,1 prosent. Dette er tilsvarende lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Hovedelementene for ansatte i stillinger som omfattes av kapittel 4 ydet gis et generelt tillegg på 2,7 prosent, minimum kr til alle ansatte med virkning fra 1. juni yminstelønnsjusteringer i henhold til nye fremforhandlede sentrale minstelønnssatser. Økning i sentralt avtalt minstelønn gjelder fra 1. juli ytillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kapittel 4 pkt. 4.1 per 1. august 2010, videreføres og kommer i tillegg til ny minstelønn per 1. juli ylokale forhandlinger på 1,0 prosent med virkning fra KA sentralt avtalt minstelønn per 1. juli 2012 Lønnsgruppe 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lønnsgruppe Lønnsgruppe Lønnsgruppe Lønnsgruppe Lønnsgruppe Mer informasjon i protokollen på udf.no > lønnsoppgjøret Om KA Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) er en organisasjon for kirkelige organer og organisasjoner. Utdanningsforbundet har rundt 190 medlemmer i dette tariffområdet, fordelt på rundt 100 arbeidsplasser. De fleste jobber i barnehager. Fylkesinfoer 24/12: Lønnsoppgjøret i staten 2012 lokale forhandlinger (egen sak side 6) 23/12: Privatskolelovens 4-4 undervisningspersonalets rett til lønns- og arbeidsvilkår (egen sak side 20) 22/12: Sentrale kontaktfora; representanter fra fylkeslagene 21/12: Forhåndsinformasjon om kommende undersøkelse om de lokale forhandlingene (egen sak side 5) 20/12: Profesjonsetisk plattform oppsummering av høring og revidert platt-formutkast (egen sak side 19) 19/12: Evaluering av Kunnskapsløftet Utdanningsforbundets innspill 18/12: Faglige råd og SRY /12: Undersøkelse til lokallagene ny arbeidstidsordning i barnehagene pr /12: Hovedtariffoppgjøret PBL-A /12: Manifest mot mobbing årets fokusområde og kampanjeveke (egen sak side 16)

10 10 Forbundsnytt 6/2012 Fra studentmedlem til ordinært medlem Er det ansatte på din arbeidsplass som er ferdig med utdanningen, men som fortsatt er registrert som studentmedlem i Utdanningsforbundet? Alle som har fullført en pedagogisk grunnutdanning har rett på gratis medlemskap i Utdanningsforbundet det første påfølgende skole-/barnehageåret etter endt utdanning. Tillitsvalgte bes informere de det gjelder om å melde overgang til ordinært medlemskap ved pålogging på 'Min side' på Vi trenger informasjon om: y hvilken grunnutdanning er fullført (adjunkt, førskolelærer e.l.) y når ble utdanningen fullført (måned/år) y navn på arbeidsplass y stillingstittel. Se plakat bak i bladet som kan henges opp på personalrommet. Forhandlingsresultat i Virke Landsoverenskomstene for utdanning, barnehage, helse og sosiale tjenester og virksomheter Det økonomiske resultatet for våre medlemmer i virksomheter tilsluttet Virke ble tilsvarende resultatet i det statlige og kommunale tariffområdet. Forhandlingene ble gjennomført i juni. Ny minstelønnstabell for landsoverenskomstene for utdanning, barnehage, helse og sosiale tjenester og virksomheter 27. Stillingsgrupper Minstelønn i kroner Stillinger u/særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger m/krav om høyskoleutdanning Stillinger m/krav om høyskoleutdanning m/ytterligere spesialutdanning 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Stillinger m/krav om mastergrad Lærer Adjunkt Adjunkt (m/tilleggsutdaning) Lektor Lektor (m/tilleggsutdanning) Ny hovedlønnstabell og lønnsrammer for landsoverenskomstene for høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner og virksomheter 26 finnes på udf.no > lønnsoppgjøret Utdanningsforbundet har rundt 1500 medlemmer i tariffområdet Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage. Unio har totalt rundt 6000 medlemmer i HUK-området (helse, utdanning og kultur) i Virke. >>>

11 Forbundsnytt 6/ Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten Forhandlingene med Virke om Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten ble avsluttet i juli. Resultatet er det siste av sju Landsoverenskomster innenfor Virke HUK-området (helse, utdanning og kultur). Resultatet for Virke er tilsvarende resultatet for Spekter. Resultatet ystillinger i lønnskategori C. Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning gis et generelt tillegg på 2,7 prosent, minimum kroner fra 1. juni. ystillinger i lønnskategori D. Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning gis et generelt tillegg på 4,2 prosent fra 1. juni. yspesialister i klinisk pedagogikk gis et generelt tillegg på 4,7 prosent fra 1. juni. Nye minstelønnssatser fra 1. august i lønnskategori C og D er tilsvarende førskolelærer og pedagog med spesialkompetanse. Nye varer i nettbutikken Har du sett de nye varene i nettbutikken vår? Fine termokrus, praktisk fleece, nyttig bagasjevekt og pusseklut med ordsky til brillene m.m. er noen. Alle varene er markert med Utdanningsforbundets logo eller nettadresse. Varene er delt inn i: gaveartikler reise- /møteeffekter småartikler tekstiler Nettbutikken finner du på udf.no > nettbutikken. FUS-barnehagene Tirsdag 21. august ble Utdanningsforbundet enige med barnehagekjeden FUS. Varene bestilles på bestillingssiden som finnes på nettsiden. Du trenger passord og brukernavn for å komme inn på bestillingssiden. Lønnsoppgjøret ble på linje med oppgjøret for ansatte i private barnehager i PBL-tariffområdet. Det generelle tillegget og minstelønnssatsene er identiske. Virkningsdato er 1. juni Utdanningsforbundet har rundt 500 medlemmer i FUS-barnehagene, der den enkelte barnehage er organisert som et eget AS. Nye minstelønnsstiger i FUS-området per 1. juni 2012 (minstelønnssatsene i tabellen er inkludert tillegg) Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar Ans Tillegg Minstelønnssats Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar Ans Tillegg Minstelønnssats >>>

12 12 Forbundsnytt 6/2012 Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet for 2013 legges fram mandag 8. oktober Lønnsstige stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning Ans Tillegg Minstelønnssats Lønnsstige for daglig leder med godkjent utdanning Gruppe Tillegg Minstelønnssats 0,0 3,9 årsverk: ,0 6,9 årsverk: ,0 9,9 årsverk: ,9 årsverk: ,9 årsverk: ,9 årsverk: ,9 årsverk: I tillegg øker satsene for etter- og videreutdanning fra 6000/ kroner til 8000/ kroner for henholdsvis et halvt til ett års varighet. I en protokolltilførsel er partene enige om å se på vedtekter knyttet til avtalefestet førtidspensjon. Forhandlinger om vedtekter skal sluttføres innen 31. desember 2012.

13 Forbundsnytt 6/ LANDSMØTET 2012 Landsmøtet nærmer seg I dagene november arrangeres vårt landsmøte på Thon Arena Hotell på Lillestrøm. Det er laget en egen nettside om landsmøtet som inneholder nyheter inkludert videoer, landsmøtesaker, vedtak og valg i tillegg til informasjon om landsmøtet. Landsmøtesaker med innstilling til vedtak som sentralstyret har behandlet ferdig, er lagt ut på nettsiden, de siste legges ut innen fristen for kunngjøring av sakene, 21. september. I tillegg vil nyheter og annen informasjon bli lagt ut etter hvert. Det er laget et design for landsmøtet som vil bli brukt som dekor på nettsiden, artikkelsamlingen, utsmykning av scene, sal og landsmøtehotellet. Vi utdanner Norge er slagordet også for dette landsmøtet, slik som i Valg Kandidater til valg kunngjøres 8. oktober. Det gjelder bl.a. kandidater til sentralstyret, representantskapet og kontrollkomiteen. Og Steffen Handal og Terje Skyvulstad har sagt ja til å stille til valg som nestledere. Nominasjonsprosessen er nå hos fylkeslagene for videre behandling. Se også neste sak Endringer i ledelsen etter landsmøtet. Artikkelsamling til landsmøtet Til landsmøtesaken om lærerrollen er det utarbeidet et eget artikkelhefte som omhandler ulike sider ved og utfordringer for lærerprofesjonen. Artiklene er skrevet av førskolelærere, lærere og utdanningsforskere. Heftet sendes delegatene i disse dager og kan om kort tid også lastes ned på landsmøtenettsiden. Du kan lese mer om landsmøtesakene på lm2012.udf.no. Se også innkalling til landsmøtet bak i bladet. Profesjon og politikk et artikkelhefte til Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Mimi Bjerkestrand tar ikke gjenvalg. Det gjør heller ikke nestleder Haldis Holst. Nestleder Ragnhild Lied stiller til valg som leder. Endringer i ledelsen etter landsmøtet Mimi Bjerkestrand tar ikke gjenvalg som leder i Utdanningsforbundet. Ragnhild Lied stiller som lederkandidat. Bjerkestrand har vært leder i Utdanningsforbundet siden Ragnhild Lied har i samme periode vært nestleder. Lied har sagt seg villig til å stille som lederkandidat for neste periode. Nestleder Haldis Holst har tidligere meldt at hun ikke ønsker gjenvalg. Hun har takket ja til en stilling som visegeneralsekretær i Education International i Brussel. Dermed er det klart for endringer i ledelsen i Utdanningsforbundet fra >>>

14 14 Forbundsnytt 6/2012 Kandidatlister Valgkomiteen har meldt hvilke kandidater som er villige til å stille til valg eller gjenvalg til sentrale verv i Utdanningsforbundet som sentralstyret, representantskapet og kontrollkomiteen. Kandidater i det sittende sentralstyret som har sagt ja til verv: Anita Rose Bakke, (Hordaland), Evy Ann Eriksen (Telemark), Frank Bergli (Møre og Romsdal), Hege E. Valås (Sør-Trøndelag), Kolbjørg Ødegaard (Møre og Romsdal), Reidun Blankholm (Akershus), Solveig Eldegard (Sør-Trøndelag), Steffen Handal (Oslo) og Ragnhild Lied (Møre og Romsdal) Kandidater som har sagt ja til lederverv: Ragnhild Lied leder Steffen Handal nestleder Terje Skyvulstad nestleder Kandidater i dagens sentralstyre som har takket nei til gjenvalg: Tove Marie Børresen, Gunnar Opstad, Magne Rydland, Haldis Holst og Mimi Bjerkestrand. Valgkomiteen fortsetter arbeidet Aktuelle kandidatnavn er sendt fylkesstyrene som fortsetter arbeidet. De kan foreslå nye kandidater, som må ha sagt seg villige til å stille til et aktuelt verv. I tillegg kan valgkomiteen kontakte aktuelle kandidater på fritt grunnlag. 15. september er fristen fylkesstyrene har til å sende inn nominasjoner. Valgkomiteen legger fram sitt endelige forslag fire uker før landsmøtet starter i november. Informasjon om landsmøtet finnes på lm2012.udf.no. Tar ikke gjenvalg Jeg har bestemt meg for ikke å stille til gjenvalg, sier Mimi Bjerkestrand. Beslutning har ikke vært enkel, og er først og fremst et personlig veivalg. Mimi Bjerkestrand har ledet Utdanningsforbundet siden 2010, og satt i forbundets sentralstyre i to perioder før det. Noen ganger kommer det tidspunkt i livet der man må stoppe opp og ta et grunnleggende personlig veivalg. Jeg er i en sånn situasjon nå. Jeg har kommet fram til at det er best for meg å overlate denne fantastisk spennende og utfordrende jobben til en annen når dette året er omme, sier Bjerkestrand. Leder ut året Bjerkestrand har vært heltids tillitsvalgt siden Hun har bakgrunn som førskolelærer, og ledet seksjon barnehage i forbundet før hun ble forbundsleder. Familien min bor i Bergen, og jeg har vært mer eller mindre ukependler siden 2004, sier Bjerkestrand. Det er på bakgrunn av dette og en grundig helhetlig vurdering at jeg har gjort mitt valg, sier hun. Bjerkestrand skal lede Utdanningsforbundet ut året. På landsmøtet i november skal det velges ny ledelse. Bjerkestrand sier at hun har vært del av et flott lederteam og sentralstyre, og har hatt gode støttespillere på alle kanter. Hun ønsker samtidig å gjøre sitt beste sammen med sentralstyret ut landsmøteperioden. Du kan lese mer om saken på udf.no.

15 Forbundsnytt 6/ LÆRERTETTHET Opprop: Økt lærertetthet Regjeringen har lovet en maksgrense for antall elever per lærer. Nå er det på tide at de holder dette løftet. Utdanningsforbundet mener at en minstenorm for lærertetthet, eller en maksgrense for antall elever per lærer på hver skole, kan bidra til at flere elever kan lykkes i skolen. I dag er det for mange elever som ikke får oppfølgingen de har krav på, fordi det ikke er nok lærere på skolen der de går. 30. august starter budsjettkonferansen hvor regjeringen avgjør om de vil holde sitt løfte. Innen den tid skal vi gjøre det klart at vi og tusenvis av lærere, elever og foreldre forventer at regjeringen gjør som de har lovet! Opprop Vi har et opprop der vi ber Regjeringen holde sitt løfte! Vi ber deg signere oppropet. Del det gjerne med venner og kjente. Du finner det på nettstedet change.org på Stadig flere elever per lærer Det blir stadig flere elever per lærer. Andelen grunnskoler hvor gjennomsnittlig gruppestørrelse er 20 elever eller mer, har økt fra 10 til 25 prosent de siste ti årene. På enkelte skoler har hver lærer opp mot 30 elever. 4 av 10 av våre medlemmer i grunnskole og videregående opplæring mener at dette gjør det vanskelig å følge opp den enkelte elev og drive tilpasset opplæring. Utdanningsforbundet mener økt lærertetthet er en forutsetning for at andre gode tiltak i skolen skal kunne realiseres. Lærere, elever og foreldre enige Lærerne, elevene og foreldrene står samlet i denne saken. Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet forventer at regjeringen innfrir sitt løfte fra Soria Moria 2: «Regjeringen vil legge til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole». Vårt krav er at regjeringen må endre loven før valget i Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og FUG krever at dette innføres på skolenivå, som vil sikre best tilgang til lærere for alle elever. Fra Utdanningsforbundets høringsuttalelse «En nasjonal bestemmelse om lærertetthet vil bidra til å sikre likhet og likeverd og være med på å rette opp de store forskjellene det er mellom ulike kommuner og ulike skoler når det gjelder lærertetthet. Forskning viser at læreren er viktigst for elevens læring. Da vil det eneste naturlige være at elevene på en skole sikres et minimum av lærerressurser. Når enigheten om lærerens betydning for elevenes læring er så stor, er det underlig at det ikke er full enighet om å sikre et minstenivå på lærerinnsatsen ved alle skoler (...)». Hele høringsuttalelsen finnes på udf.no > horingsuttalelser. Du kan lese mer om lærertetthet på udf.no.

16 16 Forbundsnytt 6/2012 UTDANNINGSPOLITIKK Lærerutdanningene populær Utdanningsforbundet mener det er svært positivt at det også i år er flere søkere til lærerutdanningene, og at flere har lærerutdanning som sitt førstevalg. Økningen i søker-tallene til lærerutdanningene er høyere en til høyere utdanning generelt. Steffen Handal i sentralstyret sier at det er spesielt lovende at søkertallene til førskolelærer-studiet for førstevalgsøkere har økt med hele 18 prosent fra i fjor. En dårlig trend er dermed snudd. Og den 5-årige integrerte lærerutdanningen, eller masterutdanningen, har hatt en økning på nesten 90 prosent på fire år blant førstevalgsøkere. Regjeringen rekrutterings-kampanje «Verdens fineste stilling ledig» er god, men kampanjer alene løser ikke rekrutteringskrisen vi har i barnehagene, sier Handal, og peker på bedre lønns- og arbeidsforhold for at flere førskolelærere skal rekrutteres til og bli i yrket. Les mer om saken, inkludert tall fra samordna opptak, på udf.no. Åpen for å teste fraværsgrense Haldis Holst sier Utdanningsforbundet er åpne for forsøk om arbeidet mot fravær. VG Nett skriver at Oslos skolebyråd Torger Ødegaard (H) ønsker en 15-prosentsgrense for fravær i skolen. Mens Elevorganisasjonen er kritisk til en slik grense, er Utdanningsforbundet åpen for å se på gjeninnføring av en fraværsgrense som en av flere mulig løsninger. Fungerer ikke i dag Nestleder Haldis Holst sier til VG Nett at vi er positive til å prøve ut en gjeninnføring av en øvre grense ved noen skoler. Utgangspunktet må være å sørge for at lærerne får gode muligheter til å gi en god evaluering av elevene. Videre sier hun at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende, og er derfor åpne for forsøk som kan bedre situasjonen. 7 av 10 enig I en spørreundersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer på studieforberedende utdanningsprogram svarte syv av ti lærere at de ønsket å gjeninnføre en grense for hvor stort fravær en elev kan ha i et fag og likevel få karakter. Det tolker jeg dit hen at mange lærere opplever fravær som et problem. Å kunne gi elevene en god vurdering er vanskelig om fraværet er for høyt, sier Holst. Hun understreker at Utdanningsforbundet ikke har konkludert med at det bare finnes én måte å løse dette på. Har ikke konkludert Vi kan være villige til å vurdere ulike forsøksordninger, og har ikke konkludert på at en modell er den eneste løsningen, sier Holst og legger til: Vi ser også begrensningene ved en å ha en maksgrense, det kan oppfattes som veldig absolutt. Det viktigste er å ha en god dialog med elevene for å få ned fraværet. Manifest mot mobbing: Kampanjeuke om vennskap Også i år inviterer partnerne i Manifest mot mobbing alle kommuner til å bli med på kampanje mot mobbing. «Voksne skaper vennskap» er årets tema. For å sikre at alle barn og unge får oppleve et godt oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet, er det viktig at voksne tar ansvar. Kampanjen kjøres september (uke 36). Voksne som relasjonsbyggere Det vil i år være ekstra fokus på alle former for krenkelser, diskriminering og utstøting som skjer på arenaer der det er barn og unge. Vi håper at alle voksne som har ansvar for barn og unges oppvekstmiljø tydelig skal stå fram som relasjonsbyggere mellom barn, og legge til rette for å skape vennskap. >>>

17 Forbundsnytt 6/ Målet er å skape lokalt engasjement i hver kommune og man ønsker: yat kommuner utformer lokale markeringer i samarbeid med de tillitsvalgte yat det dannes tverrfaglige nettverk/grupper arbeidet for å skape vennskap og for å forhindre mobbing, diskriminering og krenkelser yat ledere i idrett og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og fritidsmiljøer engasjerer seg yat ledere sørger for nødvendig kompetanseutvikling for de ansatte som arbeider med barn og unge yat voksne opptrer som gode rollemodeller og bidrar til å skape vennskap mellom barn yat barnehage og skole setter temaet på dagsorden på foreldremøter Informasjon og ressurser Det er laget en egen nettside til hjelp for å utforme lokale markeringer og tiltak med bl.a. veiledning om de voksnes rolle, om hvordan man kan skape vennskap og gode oppvekst- og læringsmiljøer, nyttige nettsteder, materiell og andre hjelpemidler. Les mer på Om Manifest mot mobbing Manifestet mot mobbing er et samarbeid mellom regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Foreldreutvalget for barnehager. Ny stortingsmelding om skolen Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har varslet at det kommer en ny stortingsmelding om skolen våren Meldingen vil være basert på evaluering og tilbakemeldinger om Kunnskapsløftet som departementet har fått. Utdanningsforbundet arbeider aktivt med utforming av framtidig skolepolitikk. Og vi har levert grundige innspill om sentrale sider ved Kunnskapsløftet. BARNEHAGEPOLITIKK Gode barnehager er bra for barn Utdanningsforbundet mener barn har et godt tilbud i barnehager med god kvalitet, mange nok voksne og et godt utdannet personale. Utdanningsforbundet krever derfor fortgang i den politiske prosessen rundt utredningen med forslag til ny barnehagelov, som var på høring 16. januar. Utredningen foreslår blant annet av 50 prosent av barnehagens ansatte skal ha førskoleutdanning eller pedagogisk utdanning. Den foreslår også en norm for pedagogtetthet i barnehagen, eller antall barn per voksen. Kvalitet viktig I et oppslag i VG i går uttaler flere forskere at det er uheldig å sende barn under to år i barnehagen. Barnehager med god kvalitet, mange nok voksne per barnegruppe og et godt utdannet personale har mye å tilby barn i alle aldersgrupper, sier sentralstyremedlem, Kolbjørg Ødegaard, i Utdanningsforbundet. Det viktigste kvalitetskriteriet i barnehagen er personalet og deres kompetanse. Norske barnehager må derfor sikres flere førskolelærere i tillegg til barne- og ungdomsarbeidere. Disse yrkesgruppene har kunnskaper om blant annet barns behov og utvikling, om lek, omsorg, læring og danning, sier Ødegaard. Til VG sier hun at kompetansenivået må heves, både blant for styrerne og andre ansatte i barnehagen. Mer til høyere utdanning og forskning Kunnskapsdepartementet har fordelt 24,3 millioner kroner for fortsatt å støtte opp om godt og forpliktende samarbeid innen høyere utdanning og forskning. Målet er at universitet og høyskoler skal ha tilbud som holder høy internasjonal kvalitet. Flere rapporter og evalueringer har pekt på at det er mange små og sårbare fagmiljøer i Norge. Derfor har KD siden 2010 tildelt 50 millioner kroner årlig for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (såkalt SAK-arbeid). Departementet tildelte tidlig i vår 12 millioner kroner til tre virksomheter. I løpet av høsten vil de resterende 13,7 millionene bli fordelt. Mer info på regjeringen.no > kd. >>>

18 18 Forbundsnytt 6/2012 Ny stortingsmelding: Si din mening om barnehagen Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om framtidens barnehage vinteren Meldingen skal gi en tydelig retning for framtidens barnehagepolitikk. Har du innspill til hva du mener må til for å gi alle barn et godt barnehagetilbud? Les mer og gi innspill på regjeringen.no > KD. Må følge opp Kunnskapsdepartementet fikk 16. januar i år innspill fra Øieutvalget i NOU 2012:1 Til barnas beste om å lage en ny barnehagelov. Siden har det vært stille fra myndighetene om forslaget til ny lov, der det blant annet foreslås en norm for pedagogtetthet i barnehagen. Utdanningsforbundet mener myndighetene må ta ansvar for at foreldre kan føle seg trygge på at barna deres er i de beste hender når barnehagene i disse dager åpner igjen etter sommerferien. Regjeringen må snarest følge opp forslagene i Øieutvalgets rapport, og vi oppfordrer dem om snarest å få på plass en ny barnehagelov med klare kvalitetskrav. De yngste fortjener det beste Våre yngste barn fortjener det beste, og ingen bør godta et utdanningstilbud der man kan stille spørsmål om barna har godt av å benytte det. Foreldre som skal ha barn i barnehagen bør stille krav til kvaliteten og være nysgjerrige på hva som skjer der, sier Ødegaard. Ødegaard støtter uttalelsen til professor Berit Bae ved Høgskolen i Oslo og Akershus i tirsdagens VG for et skikkelig løft når det gjelder kvaliteten på barnehagetilbudet. Uten tydelige kvalitetskrav er det vanskelig å imøtekomme alle krav som stilles, sier Ødegaard. Som runder av med å si at de voksne i barnehagen gleder seg til å møte nye og gamle barn og foreldre igjen når mange barnehager i disse dager starter opp etter ferien. Bakgrunn Utdanningsforbundet har i en årrekke vært opptatt av å sikre likeverdig og høy kvalitet i landets barnehager. Kvalitet har også vært et sentralt tema i barnehageforskning de siste årene, der blant annet disse kriteriene vektlegges: yvoksentetthet, antall barn per voksen ystabilt personale med kunnskap om: barns behov og utvikling lek, omsorg, læring og danning barndommens egenverdi barnehagens samfunnsmandat ystabile og ikke for store barnegrupper yfysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og utvikling ygodt og nært samarbeid med barnets foreldre. Ny arbeidstidsordning Tidligere hadde den enkelte førskolelærer fire timer per uke av arbeidstiden som ikke var bundet til barnehagen. Denne ordningen ble endret fra 1. august. Nå skal minst fire timer inngå i en helhetlig plan for bruk av arbeidstiden og skal innbefatte tid også utenfor barnehagen. All arbeidstid sees under ett og drøftes mellom den tillitsvalgte og styrer i egen barnehage. Endringen, som trådte i kraft 1. august, gjelder for våre medlemmer i KS-området. Ordningen gjelder ikke i barnehager i Oslo kommune eller i private. Plakat om endringen I Forbundsnytt 4/2012 var det midtstiftet en plakat med informasjon om den nye arbeidstidsordningen. Heng den gjerne opp på et synlig sted på arbeidsplassen, for eksempel på personalrommet. Nettside med info og råd Utdanningsforbundet har utarbeidet informasjon, hjelpemidler og råd for prosessen i den enkelte barnehage og lokallag. Det finner du på udf.no > Barnehage. Den nye arbeidstidsordningen er en prøveordning som varer fram til 30. juni 2013.

19 Forbundsnytt 6/ PROFESJONSETIKK Lærerprofesjonens etiske plattform Arbeidet med lærerprofesjonens etiske plattform fortsetter fram til sentralstyret skal vedta denne senere i høst. Det er en intensjon at den profesjonsetiske plattformen skal eies og ha gyldighet for hele profesjonen uavhengig av organisasjonstilhørighet. I tillegg har det vært viktig å gjøre andre sentrale utdanningsaktører kjent med vårt arbeid og gi dem mulighet til å ytre seg i utviklingen av den profesjonsetiske plattformen. Det var bakgrunnen for at Utdaningsforbundet, i tillegg til den interne høringsprosessen, gikk bredt ut til de øvrige lærerorganisasjonene, studentorganisasjoner og andre utdanningsaktører. Høringen ble avsluttet 25. mai. Det kom inn 41 høringssvar, hvorav 18 fra våre fylkeslag. Høringssvarene er oppsummert og på bakgrunn av disse er det utarbeidet et revidert utkast til plattform. Utdanningsforbundet har også hatt møte med ledelsen i Skolenes landsforbund, Norsk lektorlag og Skolelederforbundet der de ga innspill til plattformen og drøftet utfordringer med implementering av det profesjonsetiske arbeidet generelt og forankringen av plattformen i de andre lærerorganisasjonene spesielt. Nytt møte er avtalt i september. Plattformen er kortet ned og språklig sett er den blitt enklere og tydeligere. Sentralstyret ønsket at revidert utkast blir gjennomgått særlig med tanke på 1) at det kommer helt tydelig fram at plattformen er vår (= lærerprofesjonens) og 2) at den enkeltes individuelle ansvar ikke blir så dempet at det forsvinner ut. Åtte fylkeslag har fremmet ønske om at plattformen eksplisitt skal omhandle flere medlemsgrupper enn førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Sentralstyret ser argumentene for å endre ordlyden, men mener fortsatt at det er viktig å vedta en profesjonsetisk plattform som framhever lærerprofesjonens hovedansvar for å realisere barnehagens og skolens samfunnsmandat. Hvordan plattformen kommuniserer ut, både til de øvrige lærerorganisasjonene, men også til samfunnet som sådan, blir derfor tungtveiende. Den profesjonsetiske plattformen vil selvsagt likevel være viktig for alle andre som arbeider med barnehagebarn, elever og lærerstudenter. Plattformen skal endelig vedtas av sentralstyret senere i høst. Landsmøtesaken om profesjonsetikk kan du lese på lm2012.udf.no. Sentralstyret behandlet oppsummeringen av høringen og det reviderte plattformutkastet på sitt møte i juni og ga sin tilslutning til å endre navnet fra «Profesjonsetisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole» til «Lærerprofesjonens etiske plattform».

20 20 Forbundsnytt 6/2012 Aksjon profesjonsetikk: Tre vinnere trukket ut Formålet med «aksjon profesjonsetikk» var økt aktivitet og bevissthet rundt profesjonsetiske dilemmaer i arbeidshverdagen. Tre «vinnere» er nå trukket ut. Vi gratulerer Botne skole i Vestfold som får et foredrag med filosofen Øyvind Kvalnes. Og to arbeidplasser får bokpakker: Smååsane barnehage i Vest-Agder og APO-skolen på Lørenskog. Botne skole ble trukket ut for sitt arbeid med «Hva skaper et godt samarbeid». De har gjort et omfattende og godt arbeid med å slå sammen to skoler, utarbeide et felles verdigrunnlag for den nye skolen og for å styrke samarbeidet. Verdier har stått sentralt i denne prosessen. Smååsane barnehage ble trukket ut for sitt innspill om kartlegging i barnehagen og APO-skolen for dilemmaet rundt testing og da speielt i relasjon med tilpasset opplæring. Aksjonen gikk på arbeidsplassene i perioden mars-juni. På grunn av streiken, ble fristen for innsending forlenget til 20. juni. Høy terskel for å sende inn innspill Vi har ikke fått inn så mange innspill, men vi har fått tilbakemeldinger om at det har væt en god del aktivitet ute på arbeidsplassene og i organisasjoenen. Men antakelig har terskelen vært høy for å sende inn innspill om aktiviten. Men debatten fortsetter blant annet skal Lærerprofesjonens etiske plattform implementeres i organisasjonen etter at landsmøtet vedtar en strategi for dette arbeidet i november. Les mer på udf.no. LØNN OG ARBEIDSVILKÅR Privatskoleoven: Gir rett til lønns- og arbeidsvilkår Undervisningspersonalet ved godkjente private skoler etter privatskoleloven har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende som i offentlige skoler. Utdanningsforbundet arbeider med å sikre våre medlemmers rettigheter gjennom tariffavtaler. Dette kan gjøres ved at skoleeier melder seg inn i arbeidsgiverorganisasjoner som vi har tariffavtale med, eller ved at vi inngår tariffavtale med skoleeier direkte. Standard tariffavtale revidert Standard tariffavtale for skoler for perioden er revidert. Fylkeslagene har denne. Ved private skoler som er godkjent etter privatskoleloven der vi har få medlemmer, eller der det av andre grunner ikke er inngått tariffavtale med skoleeier, er det viktig at medlemmene ved skolen gjøres oppmerksom på sine rettigheter etter privatskoleloven. Privatskolelovens 4-4 sier: «Undervisningspersonalet har rett til lønnsog arbeidsvilkår som i tilsvarande offentlege skolar. Endra med lover 26. nov nr. 74, sjå III i den lova (ikr. 1. des. 2004), 29. juni 2007 nr. 92 (ikr. 1. juli 2007, etter res. 29. juni 2007 nr. 757)». >>>

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i 2014 Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tema Utgangspunkt for tariff 2013 hovedvekt på KS- området Tariff 2013 resultat Mot tariff 2014

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016 Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO Juni 2016 Kort informasjon fra hovedtillitsvalgte: 4.a.4 forhandlinger. Rektor skal informere om resultat. Hva mener dere kan gjøres med russefeiringen, mener dere

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal OU-19/12. Borghild Moe Saker høyt på dagsorden høsten 2012: Lokale forhandlinger Landsmøtet i Utdanningsforbundet Arbeidstidsavtalene i skole og barnehage

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte Tariff 2014 Lønn Pensjon Arbeidstid Hovedavtalen Frontfagsmodellen Mål for gjennomføring av den organisasjonsmessige behandlingen Demokratisk prosess

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Innhold Varighet 3 Forankring 3 Utdanningsforbundets engasjement 4 Utdanning for bærekraftig utvikling 4 Innsatsområder 2014/2015

Detaljer

Tariffoppgjøret Høring

Tariffoppgjøret Høring Fylkesinfo 22/2011 Vår dato Avdeling Vår referanse 6.9.2011 Seksjon for forhandling 11/00995-1 Vår saksbehandler Else Torhild Myhre Arkivkode Fylkeslagene Tariffoppgjøret 2012 - Høring Tariffhøringen gjennomføres

Detaljer

GODKJENNING OG RESULTATER MELLOMOPPGJØRET HUK 2017

GODKJENNING OG RESULTATER MELLOMOPPGJØRET HUK 2017 Nr: 19/2017/PNH Dato: 21.06.2017 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for, Landsoverenskomst

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer Utskriftsdato: 5.12.2017 07:52:16 Status: Gjeldende Dato: 3.5.2013 Nummer: B-03/2013 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Til stede: Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen. Herdis Schärer Monica Jensen Ann- Mari Sørvig Pettersen Helge Fossheim Sørli

Til stede: Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen. Herdis Schärer Monica Jensen Ann- Mari Sørvig Pettersen Helge Fossheim Sørli Protokoll Den 11. og 15. juni 2012 ble det holdt forhandlinger mellom Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om hovedavtale og hovedtariffavtale

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål Lokale forhandlinger i KS 2017 Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål I 2017 er det forhandlinger i alle kapitler i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.

Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14. Meld.St.19 Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen grunnlaget for ny rammeplan! Kurs for tillitsvalgte i barnehage Akershus 14.juni-16 Meldingen ble lagt frem fredag 11.mars Steffen Handal var

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer