På våre hjemmesider - - finner du det meste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste."

Transkript

1 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn, s. 16 På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 Hva er det vi egentlig sier? Det er mye som er vanskelig å forholde seg til her i livet. Utydelighet er noe av det. For lenge siden, etter å ha talt på et møte, kom jeg i prat med noen mennesker. En av dem sa: «Jeg orker ikke mer, i menigheten hos oss er det så vanskelig å forholde seg til lederen. Jeg vet ikke hvor jeg har ham.» En annen person fortalte meg: «Jeg er sykmeldt for tiden.» Da jeg spurte hvorfor, svarte hun: «Min leder er så utydelig at jeg veldig ofte må tolke hva han egentlig mener.» Bevisstgjøring «Tydelighet er grunnleggende i god kommunikasjon,» skriver Johannes Selstø i boken Nærhet. Å forholde seg til personer som er utydelig er slitsomt. Å stadig gjette seg fram til hva som egentlig blir sagt er mildt sagt krevende, uansett på hvilken arena man møter utydelighet. Kjenner du deg igjen? Utydelighet kan bidra til oppløste parforhold, mange sykemeldinger og store konflikter i kristne fellesskap. Derfor er dette for alvorlig til ikke å gjøre noe med! Et første skritt i riktig retning er å bevisstgjøre seg på hva det er vi egentlig sier. Men også et fokus på kroppsspråket vårt kan være et viktig skritt. «Ettersom 80 % av formidlingseffekten knyttes til følelser og holdninger som utrykkes i kropp, blir det fire ganger så viktig å bli tydelig på denne delen av kommunikasjonen,» skriver Selstø i den nevnte boken. Sannhet Et ordtak sier: «Ikke alt sant skal sies, men alt du sier skal være sant.» Dette kan være en god rettesnor i å øve seg på god kommunikasjon. Det å tale sant og være ærlig er viktig for nå frem med det man har på hjertet. I denne sammenheng blir det meget viktig å lytte til hva følelsene sier. Å kjenne etter hvordan man har det for så i sannhet formidle i ord og kroppsspråk hva man kjenner på er et godt kriterium for god kommunikasjon. Ved å trene på Nytt om navn slike øvelser vil man sikkert oppleve å miste fotfeste, men hva er farlig med det? Ole-Martin Rudstaden er ansatt som kreativ leder ved Actas hovedkontor i Oslo. Som hans etterfølger er Elise Volen ansatt! Elise, som er 26 år, har de siste tre årene vært leder for trosopplæringsarbeidet i Nittedal. Tidligere har hun bla gått på Actas bibelskole i Stavanger. Elise er bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Øymark. Vi gleder oss over at Elise nå går inn i denne viktige tjenesten. Husk på Elise i dine bønner! Trygghet I hjemmet, på arbeidsplassen og i kristne fellesskap er trygghetsfaktoren avgjørende for å kommunisere godt. Tryggheten gjør det lettere å være tydelig. Får man opplevelsen av å ikke bli akseptert, føler man seg fort utrygg, og det gir grobunn for utydelighet. For å nå fram med sitt viktige budskap kan man fort tenke at en ikke må såre hverandre. Men hva betyr egentlig det? Det kan bety gode muligheter for bedre kommunikasjonen, men en slik holdning kan også føre til, ja nettopp, utydelighet. Det er slitsomt å bruke krefter på å finne ut av hva andre mennesker egentlig mener. Derfor fortjener mennesker å bli møtt med tydelighet. Sigmund Danielsen Kristin Helgen Spernes er 1-åring i region Østfold fra 2010 til 2011! Kristin er 22 år og kommer fra Hobøl, men bor nå i Sarpsborg. Hun har tidligere gått på Bibelskolen i Grimstad, vært ettåring i Bø menighet samt studert ett år teologi på MF. Hun har også deltatt på våre leiersteder og arrangementer med bibeltimer og som leder. Husk på Kristin i forbønn! Se intervju med henne på side 8. Etter 47 år som ansatt i Normisjon (Indremisjon) gikk Gunnar Navestad den 31. juli over i pensjonistenes rekker. En lang, god og trofast tjeneste som ansatt er dermed over. Be om gode år for Gunnar og takk for alt han har fått bety i sin tjeneste! Vi kommer tilbake til et avskjedsintervju med Gunnar i neste nummer av NorKontakt. NorKontakt nr side 2

3 Leder Jeg har alltid himlet med øynene når jeg har hørt taler eller lest tekster hvor talere eller skribenter har brukt Martin Luther King jr. s frase: ²I have a dream» Jeg himler med øynene og tenker; så oppbrukt eller så pompøst. Men så sitter jeg altså her og skal skrive noen ord etter drøye to år i Østfold og har bare lyst til å drømme om Acta og Normisjons fremtid. Grunnen til at jeg vil drømme er at jeg er så utrolig inspirert og rørt over all begeistringen, all entusiasmen, all misjonsviljen og all Jesusgleden som jeg har sett så mange steder i Østfold i løpet av de siste to årene. Det betyr ikke at det er fulle hus og stormende jubel overalt det vet vi jo alle at det ikke er. Det betyr heller ikke at alt går på skinner rundt omkring i regionen vår og at vi flyter over av menneskelige og materielle ressurser. Om vi ser på de materielle ressursene i organisasjonen vår er det jo snarere tvert imot. Det som gjør inntrykk på meg er hjertene. Hjertene for at barn, unge og gamle i Østfold og Norge skal få møte Jesus, hjertene for Nepal, for Mali, for Ecuador og andre folkegrupper og land, hjertene for Jesus. «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt. 25, 40b). Vi i Acta og Normisjon er gode på mange ting og det skal vi være stolte av. Men jeg drømmer om at organisasjonen vår i framtiden i enda sterkere grad enn i dag skal gjennomsyres av tre ting: 1) Jeg drømmer om at vi skal være åpne og inkluderende fellesskap. I det legger jeg at vi skal være trygge fellesskap hvor vi deler våre liv og våre vitnesbyrd om Jesus, hvor vi møter mennesker der hvor de er og hvor vi samles i bønn og lovsang. Utfordringen for oss er at slike fellesskap kanskje ikke alltid kan settes inn i en ramme fra klokken 17 til klokken 19 annenhver søndag 2) Jeg drømmer om at vi skal være en organisasjon av medvandrere og disipler. At vi skal være Jesu etterfølgere med blikket på ham, samtidig som vi leder andre med livene våre. Det må skapes en holdningsendring i Normisjon og Acta. Vi må rydde plass i kalendrene våre til å gå et stykke vei sammen med ett menneske, to mennesker lytte, dele tro og liv og bygge unge og gamle mennesker rundt oss til tjeneste for Gud. 3) Jeg drømmer om at vi i våre liv skal ha blikket festet på Gud og Guds ord. I en hverdag hvor presset mot kristne grunnverdier blir stadig tøffere, og hvor vi ser at mange kristne ledere bøyer vekk fra prinsipper som fastholdes i Bibelen, er det viktig at vi står støtt både som organisasjon, lokale foreninger og som enkeltpersoner. Jeg vil peke på én særskilt utfordring: Det er mange i Norge og i verden i dag, også kristne, som tror at alle mennesker blir frelst. Kanskje har Gud en enda større plan som sørger for at alle mennesker kommer til paradis la oss håpe det. Men Guds ord, slik han taler til oss i Bibelen, NorKontakt nr side 3 sier oss noe annet. Livet har to utganger. Premisset for frelse er å tro på Jesus som sannheten, veien og livet. Det er dette budskapet vi har fått i oppdrag å gå ut med til alle mennesker. Samtidig som vi må være tydelige teologisk, må vi alle sammen huske på at Jesus møtte mennesker med kjærlighet, ikke fordømmelse. Vi må ikke bli så opptatt av hva vi mener om andres rette og gale gjerninger og livsstil, at vi glemmer å møte dem med kjærlighet. Jeg drømmer om en organisasjon med mennesker gjennomsyret av Guds kjærlighet, som står rake og med integritet på Bibelsk grunn i møte med dagens og morgendagens samfunn. Jeg tror vi er mange som deler disse drømmene og jeg ser mange i Østfold som jeg beundrer fordi de i større grad enn meg makter å etterleve dem og oppfylle dem. Jeg gleder meg til å se hvordan Gud i fremtiden vil bruke Acta og Normisjon som sine verktøy i arbeidet med å nå ut med evangeliet. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg og for all den forbønn, støtte og oppmuntring som jeg har blitt møtt med rundt omkring i Østfold. Guds rike velsignelse til dere alle sammen! Ole Martin Rudstaden

4 Landets eldste indremisjonskrets feiret 150 år Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Torill Bredeg slo an tonen på festen med sin flotte prolog. Noen sentrale personer under 150-årsfesten, fra venstre: Gunstein Draugedalen (sanger), Elise Volen (nyansett Acta-leder), Ole-Martin Rudstaden (avtroppende Acta-leder), Gunn Marit Gjemble (leder for Frequency), Jan Holone (regionstyreleder), Rolf Kjøde (generalsekretær) og Bjørnar Holmedal (regionleder). Sistnevnte ledet festen på en lun og ledig måte. Gunstein Draugedalen er en av landets store sangere, med 42 album og en kvart million solgte plater. Han gledet de frammøtte med sin dype røst og evangeliske tone. Frequency fra Rømskog sto for det ungdommelige sanginnslaget under jubileumsfesten. På forhånd var spenningen stor fra arrangørsiden på hvor mange som kom. Flere stoler og bord måtte settes til og vi kunne telle omlag 270 frammøtte. Med andre ord «stinn brakke». NorKontakt nr side 4

5 Rolf Kjøde talte om de tre linjene, innover, framover og utover. - Vi må først innover, mot Kristus, før han sender oss framover og utover, sa generalsekretæren i sin preken. Ole-Martin Rudstaden (til venstre) ble takket av regionleder Bjørnar Holmedal for sin gode innsats som Acta-leder. Han begynner nå som Kreativ leder i Acta, på Normisjons hovedkontor. Elise Volen ble ønsket velkommen som ny Actaleder i Østfold. Hun tiltrer 1. oktober. Kai Ørebech gav et interessant innblikk i den 150-årige historien. - Det var lederne fra «vennesamfunn» som vokste frem som resultat av den haugianske vekkelsen, som tok initiativ til den første indremisjonssammenslutningen i Østfold, sa Ørebech. - Hensikten med «den indre Missions forening» var å organisere forkynnervirksomheten og skape tettere bånd mellom forsamlingene. I tillegg hadde også foreningen et engasjement angående den offentlige skoles innhold og teologiske lærespørsmål. Ørebech fremholdt at rike vekkelsestider på førsten av 1900-tallet førte til en stor oppblomstring av arbeidet. Møtevirksomhet og diakonale tiltak økte i omfang og Haugetun folkehøyskole ble vedtatt startet i Både i mellomkrigstiden og en lang periode etter 1945 vokste yngres - og ungdomsarbeidet, sa Ørebech. I dag består Normisjon region Østfold - en sammenslutning av Santalmisjon og Indremisjon - av omlag 100 foreninger på voksensektoren, og 60 enheter på barne- og ungdomssiden. Regionen er en av de største i landet med totalt 14 ansatte, inkludert de tre leirstedene Sauevika, Sjøglimt og Misjonssenteret. Omsetningen på årsbasis ligger på vel ni millioner kroner, i tillegg til Haugetuns regnskap. - Bedehusbevegelsen er kanskje den største folkebevegelsene landet har hatt, oppsummerte Ørebech. Se mer om historikken, på regionens hjemmeside og i jubileumsnummeret av NorKontakt, nr. 1/2010. Forkynner Åge Hunnestad - som i oktober blir pensjonist - ble behørig takket av generalsekretær Rolf Kjøde for vel 45 års innsats som ansatt i Indremisjon/Normisjon. - Du har holdt Guds ord høyt og utfordret dine tilhørere til troskap mot Ordet, sa Kjøde blant annet. I sin takketale understreket Hunnestad betroelsen av Guds kall til tjeneste. Han takket også misjonsvennene og sin kone Berit og barna for forbønn og støtte. - Jeg har i alle år vært opptatt med å forkynne rettferdiggjørelse ved tro alene, framholdt Hunnestad. Det nye tilbygget til Haugetun (se en nærmere beskrivelse om dette på Haugetun-siden i NorKontakt) ble offisielt innviet under festen. Bjørnar Holmedal sto for snorklippingen. Runo Lilleaasen (fra venstre), Gunnar Navestad og Boe Johannes Hermansen i samtale ved Filtvedtstua, hvor det historiske møtet for 150 år siden fant sted. Foto: Per Arne Gjerdi/Agenda 3,16. NorKontakt nr side 5

6 møter fordelt på 45 år Åge Hunnestad har vært predikant i Indremisjon/Normisjon lenger enn de aller fleste. Statistikken forteller at Betlehem, Borgen er det bedehuset i Norge han har talt flest ganger, nemlig 73, mens Lande kommer hakk i hæl med 66 møter. Forkynner Åge Hunnestad blir pensjonist ved utgangen av oktober. Som den ordensmann han er, har han full oversikt over både antall møter, hvilke steder han har vært og hvilke tekster han har prekt over. - Ved utgangen av oktober har jeg gjennomført møter i tjenesten, sier den meget solide og erfarne predikanten i Indremisjon/Normisjon. Ikke få av disse har vært i Østfold hvor han var forkynner og senere kretssekretær. Senere, som forkynner på landsplan, har han - med tydelig røst - også besøkt hjemfylket mange ganger. Røttene Hjemfylket er kanskje en noe drøy påstand. Han og kona Berit - og de etter hvert fem barna - har bodd i Østfold siden sommeren 1974, først på Hafslundøy og siden 1977 i Råde, hvor de kjøpte hus. Men røttene er fra Hunnestad på Vikna i Namdalen, hvor han så dagens lys 7. oktober 1943, som den eldste av tre søsken. NorKontakt nr side 6 Av Boe Johannes Hermansen - Jeg fikk min oppvekst på et småbruk ved Follahavet, som jeg ser på som et privilegium. - Jeg vokste opp i et trygt og godt hjem, preget av «Gudsfrykt med nøysomhet», tilføyer han. Åge Hermann - som er hans fulle navn - ble sendt på Val Landsbruksskole og ble utdannet agronom i Senere gikk han på Fredheim Folkehøyskole, hvor han møtte kallet til omvendelse og tjeneste. Kallet til forkynner Under året på E. Jensens Handelsskole i Namsos, ble det en avklaring av veien videre. - Jeg var med på bedehuset Salem, i indremisjons ungdomsforening. Under en møteaksjon med Martin Omdal ble kallet til forkynnertjeneste lagt inn over meg og høsten 1964 begynte jeg på Bibelskolen i Staffeldtsgate i Oslo. Året etter startet Hunnestad som ungdomsarbeider i Helgeland krets. I 1965 ble han kalt til ungdomssekretær og etter fire år ble han distriktssekretær på Sør-Helgeland. To korte perioder hadde han permisjon, som «hjelpeprest» i Velfjord og som lærer i Bindal. Etter ni år på Helgeland ble han kalt til tjeneste som forkynner i Vestre Østfold Indremisjonskrets Åge Hunnestad har gitt ut boken: «Ord fra bedehusets prekestol.» Missingmyra bedehus, som preger forsiden av boken, er hans åndelige hjem, etter at han flyttet til Råde.

7 fra 1. august 1974, og som kretssekretær 21. juli I denne tiden hadde han også ansvar for «Bygg-opp» og studiearbeidet. Til Østfold Et nytt kapittel startet 1. januar 1994, da han ble forkynner på landsplan for Indremisjonsselskapet. Denne tjenesten har han stått trofast i, også etter fusjonen med Santalmisjon til Normisjon. Men nå blir altså Åge pensjonist, etter samlet tjenestetid på 45 og et halvt år. - Hvilke tanker gjør du deg nå, Åge? - Jeg er i første rekke takknemlig for tjenesten. Ikke minst til Gud som har kalt meg. Og til mennesker som har vist meg tillit. Jeg er også glad for Berit som alltid har støttet meg og delt kallet. Ellers hadde jeg ikke maktet oppgaven, svarer han. - Hva har endret seg for en predikant gjennom årene? - Ved starten av tjenesten var en mye lenger borte fra hjemmet, opptil tre-fire uker. De siste årene har rytmen vært to uker på reisefot og en uke hjemme. - Tidligere var det også mye mer sammenhengende møtevirksomhet. Men nå er det et fåtall steder som har møteuker. Dermed blir det også mindre anledning til sammenhengende forkynnelse og undervisning, legger han til. Hjerteanliggende Han forteller at han alltid har hatt et klart hjerteanliggende, nemlig å forkynne et budskap om lov og evangelium. - Dette har jeg hatt med meg gjennom alle år. Jeg som forkynner og tilhørerne må lære å skjelne mellom loven og evangeliet. Ellers blir det lovtrelldom og ingen åndens frukter. - Der ikke Guds dom over synden får lyde, blir det heller ikke noe klart evangelium, legger han til. Hunnestad sier at det forundrer ham at amerikanske menigheter - med en svekket syndsforståelse - stilles fram som eksempler og at mange reiser dit for å lære. Dessuten: Gjennom år har han sørget over den åndelige og kirkelige utvikling, ikke minst i vårt land. - Den norske kirke har blitt så utvannet og liberal at jeg ikke lenger maktet å stå som medlem. Når Guds ord ikke kan være det som preger forkynnelsen og veiledningen, blir kirken en villeder i stedet for en veileder, påpeker han. - Det er først og fremst takknemlighet som preger meg, sier den erfarne predikanten, som er den siste heltidsforkynneren på landsplan i Normisjon. NorKontakt nr side 7 Det største - Hva er det største du har opplevd som predikant? - Da må jeg peke på det som skjedde i påsken John Olav Larsen spurte om jeg ville være med ham som predikant og med ordet fra Josva 1,9 "ordinerte" ham meg som 21-åring. I sammenheng med denne møteaksjonen i Namsos var min bror Ivar (16) den første som overgav seg til Gud og som jeg fikk be med. - Du har vel også en god historie som du kan dele med leserne? - Da vil jeg fortelle denne, sier Åge og smiler: - Jeg bodde for mange år siden hos en meget omsorgsfull misjonskvinne, som absolutt ville gi meg kaffe på senga. Jeg takket nei, og sa at jeg ville stå opp, før jeg tok kaffen. Men neste morgen kom hun likevel med kaffekoppen. - Etter en stund gikk hun etter påfyll, og da oppdaget jeg at gebisset hennes lå på skåla, ved siden av koppen. Jeg var usikker på hvordan jeg skulle få meddelt henne det, men tror jeg fikk sagt det på en god måte. Pensjonistliv - Hva vil du bruke pensjonisttiden til? - Jeg vil naturlig nok prioritere familien sterkere enn tidligere. Barn og svigerbarn vil gjerne ha en håndsrekning. - Dessuten har jeg alltid vært interessert i fisking. Vi har en båt i Bindal, hvor jeg også kan tenke meg å fiske om vinteren. - Etter en pust i bakken vil jeg gjerne fortsette som frivillig forkynner, utfra hva jeg har av helse og krefter, tilføyer han.

8 Mange 90-åringer på et brett På formiddagstreffet på Gressvik Misjonshus - som arrangeres to ganger i måneden - er det mange i høy alder. - Vi er som regel deltagere, flere har passert 90 år, forteller lederen Ragnhild Jacobsen. Forleden, da undertegnede var innom, var seks av personene over 90 år. Den sjuende, Halfdan Wergeland (93), var forhindret, da han var ute og reiste. - Her på bedehuset har jeg gått siden 1953, det er mitt andre hjem, forteller Ingrid Navestad. - Vi trives veldig godt på formiddagstreffet. Det er flotte samlinger, tilføyer en annen av veteranene, Solveig Theodorsen. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Flott familiefestival på Sjøglimt Tross kaldt vær deltok mellom fire og fem hundre mennesker fra hele fylket på årets familiefestival på Sjøglimt leirsted Kristi Himmelfartsdag. Mottoet var: «Årets store fellesskap». Dagen startet med oppmarsj med Spydeberg Skolekorps og åpning av «skapet». En rekke aktiviteter sto på programmet: Hobbyverksted, «skap-løype», tegnebord, minikurs i breakdans, månebiler og klatrevegg. Senere holdt Spydeberg Skolekorps, Ørje Barnegospel og Jentene hver sin flotte minikonsert før det var et spenstig breakdans show. Festivalen ble avsluttet med familiesamling innendørs. Her var det trengsel for å få del i det som skjedde på scenen: Sang av Ørje Barnegospel og Jentene, breakdans ved Johan Jacob Reiersen & Henrik Evensen, samt andakt med tegning av Jan William Middag. Vi kan også ta med at det var tiende året på rad at festivalen ble arrangert, alltid uten regn! Se flere bilder på regionens hjemmeside! Ute var det full fart med blant annet de populære månebilene. Fire spørsmål til vår nye ettåring - Hvem er du og hva har du gjort, så langt i livet? - Jeg heter Kristin Helgen Spernes, er 22 år og har vokst opp i Hobøl. Etter ett år på musikklinja på Bibelskolen i Grimstad, jobbet jeg som ettåring i Bø i Telemark. - For noen år siden fant jeg ut at det nok var aktuelt at jeg jobber innen menighet og organisasjon i fremtiden, så jeg begynte med å ta årsstudium K-RLE på Menighetsfakultetet - med tanker om å fortsette i fem år til. - Hvorfor du har begynt som ettåring? - Etter ett veldig lærerikt og givende år på Menighetsfakultetet fant jeg ut at jeg ønsket nok ett praktisk år, ett år med erfaringer, opplevelser og mulighet til å jobbe praktisk. Ett år i tjeneste, men også med mulighet til å lære mer om organisasjonsarbeid. Og som østfolding er det veldig fristende å tjene Gud i eget fylke, og få reise rundt å se hva slags arbeid som skjer her, og forhåpentligvis kunne gi noe videre av det jeg er lært og opplevd med Gud. - Hva er ditt førsteinntrykk? - Jeg har et utrolig godt førsteinntrykk, nå har jeg jobbet her ett par ukers tid og jeg liker det så utrolig godt! Folka her på kontoret, både i 1. og 2. etasje, er helt fantastiske - humøret er «hærlig», og miljøet er trygt og godt. Arbeidet virker spennende, både når det gjelder leir, ledertrening og andre arrangementer. Det er givende å være en del av ett så godt arbeid som det Acta Østfold driver med! - Hva er dine drømmer? - Hehe, jeg er en ganske skap-visjonær person, jeg liker å tro det beste om folk og jeg liker å drømme om at det verdensvide kristne fellesskapet skal bli flinkere på å vise i ord og gjerning hvor god Gud er, at vi skal støtte og inspirere hverandre i å være tydelige, ærlige og ekte reflekser for Gud kjærlighet og nåde. - Jeg liker Jesus godt, jeg drømmer om å få være mer lik ham i alt jeg er og gjør. Ellers så drømmer jeg om mye rart og synes det er vilt artig å prøve nye ting, for øyeblikket har jeg utrolig lyst på en kajakk, en hest og veldig gjerne en tur til Afrika! Det er jo lov å drømme...sant? Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen NorKontakt nr side 8 Seks nittiåringer på ett brett, fra venstre: Ellen Thoresen (92), Ingrid Navestad (90), Annie Arnesen (91), Hans G. Berg (91), Berit Jensen (90) og Solveig Theodorsen (91).

9 Bibelkurs i Fredrikstad Haugetun Folkehøyskole arrangerer bibelkurs fem torsdager høsten Kurset holdes i Fredrikstad Frikirke, i underetasjen. Undervisningen på bibelkurset blir kl Kveldsmat ca kl Kurset koster kr 250,- for alle fem kveldene med kveldsmat og undervisning. Påmelding til Haugetun Folkehøyskole, tlf E-postadr.: 14. oktober Hovedemne: Johannes Åpenbaring. Kveldens tema: 1. Prologen kap , Hilsen til de sju menighetene 2. Det første syn: , Jesus i sentrum og troskapen til ham Lærer: Folkehøyskolelærer Kai Ørebech. Bibelkurs i Greåker Felles bønn Indre Østfold Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no Mand. 4. okt. kl.19: Ørje Bedehus Mand. 1. nov. kl. 19: Heia Misjonshus Mand. 6. des. kl.19: Metodistkirken, Mysen Kontakt: Gunnar Brudeli, tlf.: / Velkommen! Haugetun folkehøyskole arrangerer bibelkurs Haugetun Folkehøyskole arrangerer bibelkurs fire onsdager høsten Kurset holdes i Greåker Frikirke, i underetasjen. Undervisningen på bibelkurset blir kl Kveldsmat ca kl Kurset koster kr 200,- for alle fire kveldene med kveldsmat og undervisning. Påmelding til Haugetun Folkehøyskole, tlf E-postladr.: 13. oktober Hovedtema: «Gudsbarnet klager ei?» Del 1: Om klagen til Gud i Salmenes Bok Del 2: Den kristne erfaring i eget liv, forkynnelse og sjelesorg Lærer: Ivar Smedsrød, studieveileder ved Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo. Fellesbasar for Sarpsborg-foreningene Fellesbasaren for Sarpsborg-foreningene som har vært holdt på høsten de siste fem årene, er nå flyttet til våren. Merk derfor av lørdag 5. mars 2011, denne gang på Bjørnstad bedehus. Planleggingsmøte på regionkontoret tirsdag 5. oktober kl Basaren er et felles løft for Nepal. Spørsmål, ta kontakt med familie- og misjonsarbeider Torill Bredeg. 11. november Tema: Åndens frukter hva handler helliggjørelse om? Lærer: Barne- og ungdomspastor Jens Pedersen i Frikirken, Fredrikstad. 9. desember Hovedemne: Han la i min munn en ny sang. Tema: Om lovsang i Bibelen og i våre menigheter. Lærer: Høyskolelektor Tove Rustan Skaar, Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo. 13. januar Tema: Åndens gaver - til hver enkelt for å bygge menigheten. Lærer: Per Eriksen, pastor i Frikirken, Fredrikstad. 10. november Hovedemne: Johannes Åpenbaring Kveldens tema: Tusenårsriket Åp 20,1-6. a. Det kirkehistoriske synet b. Det endetidshistoriske synet Lærer: Kai Ørebech, folkehøyskolelærer. Sauevikastevnet Sauevikastevnet gikk av stabelen søndag 30. mai. Under formiddagsmøtet talte Morten Dahle Andersen om lengselen etter Den hellige ånd. Camilla Marie Bjørk Andreassen sang og det var parallelt opplegg for barna. På ettermiddagsmøtet holdt Bernt Inge Steinsland andakt og Skjeberg kirkekor bidro med sang. Sverre Fjeldberg ledet begge møtene. Stevnet gav også rik anledning til sosialt samvær. Litt skiftende, men ikke nedbør, var status for været. Gode medarbeidere sørget for at de ca. 200 stevnedeltagerne fikk kjøpt grillmat, rømmegrøt og kioskvarer. Se flere bilder på regionens hjemmeside! Onsøy-gutten Morten Dahle Andersen, ansatt ved Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo, talte under årets Sauevikastevne. Foto: Boe Johannes Hermansen NorKontakt nr side 9 8. desember Hovedtema: Brudemystikken - Kristus som brudgom og de troende som brud. Lærer: Stein Solberg, teolog, forkynner, engasjert i Levende steiner, leder for Living Waters. Stor konsert i Askim Søndag 31/10 kl blir det stor konsert i Normisjonshuset, Askim. Deltagere er Gunstein Draugedalen, Trond Akerø- Kleven, Tove Omvik Aune, Hans Olav Aune, og to av Hans Olavs døtre, Mai Liss Aune og Line Aune Braset. Gunstein Draugedalen er en av Norges mest kjente kristne sangere. Trond Akerø-Kleven er utdannet pianist ved Norges Musikkhøyskole, og har akkompagnert mange operasangere og store kor. Tove og Hans Olav Aune har sunget sammen i ti år, og har mange oppdrag rundt på Østlandet. Ekteparet har dessuten gitt ut to CD-er. Mai Liss Aune har blant annet studert sang hos Ann Brown, sunget i Grex Vocalis, som har turnert i Japan, Russland og Spania, og har hatt flere solistoppdrag. Line Aune Braset har turnert med Up with People i mange land, og har hatt flere sangoppdrag i kirker og bedehus. Billetter a kr selges ved inngangen, og alle er hjertelig velkommen! Bildet viser Tove og Hans Olav Aune sammen med Gunstein Draugedalen (til høyre) ved en tidligere konsert. Foto: Boe Johannes Hermansen.

10 Sommerlei Familieleirene Igjen har vi fått oppleve to fantastiske familieleirer på Sauevika. Leir 1 hadde besøk av misjonær Gjermund Lygre, og da var Mali i fokus. Vi gikk til «Amerika», bygde pappbåter og hørte mye om Jesus. På misjons-dagen fikk vi både se, høre, lukte og smake på Mali. Leir 2 hadde i år fokus på Ecuador. Runo Lilleaasen var leirens prest. Vi hadde flere ulike aktiviteter, blant annet en flott fotballturnering. Misjons-dagen ble avsluttet med festmiddag og mat fra både Ecuador og Norge. Begge leirene var fulle. I bøtter og spann på minileir! Tema for sommerens minileirer var; I bøtter og spann. I bibeltimene samlet vi oss rundt Genesaretsjøen og fikk høre og se at Jesus kalte sine første disipler til menneskefiskere, stilnet stormen, gikk på vannet og helbredet syke i dette området. Vi fylte bøttene våre med spennende saker vi fant på stranden, delte med hverandre, sang og lekte både ute og inne. Sommer på Hvaler Anfin Skaaheim besøkte de knappe 40 deltakerne på Sommer på Hvaler siste helgen i juli og underviste om temaet «La ditt rike komme». Marte Lavik og Ingrid Fossan sto for lovsangen og tryllet også fram en konsert. Ellers var det misjonstivoli, grilling, volleyball, rekemiddag, morgenfotball før frokost og mye mer. Fire fantastiske dager! KOS PÅ SAUEVIKA: Hartvig Velund diskuterer med Ragnhild Kinn (i midten) og Kristin Müller-Nilsen. NorKontakt nr side 10

11 leir 2010 Trangt om plassen på Sauevika BLIDE JENTER: Disse jentene var blide og fornøyde etter å ha spist opp (?) maten sin. Det var trangt om plassen på tenleir, klasseleir og klasseleir på Sauevika i sommer. Faktisk var det enda trangere enn det har vært de siste årene. - Fantastisk å se så mange barn og ungdom på leir. Tenleiren må trekkes spesielt fram, ettersom den var full med 73 deltakere og 17 ledere, sier actaleder Ole Martin Rudstaden. Tenleiren har tidligere ligget på cirka 50 deltakere, men i sommer eksploderte interessen. Men det var ikke bare på tenleir det var fullt klasseleiren var også stappet. - Vi kunne fylt Sauevika to ganger med klassinger og neste år forsøker vi sannsynligvis å gjøre det. Det blir veldig spennende, sier Ole Martin og presiserer at et fullt leirsted ikke er noe mål i seg selv. BØNNEVANDRING: Bønnevandring er en populær aktivitet på Sauevika. Leirsommeren på Sjøglimt 3 flotte leirer har vi hatt på Sjøglimt i sommer også. Dager spekket med aktiviteter, spennende bibeltimer, Sjøglimt VM, fotball og klatrevegg. Litt kaldt vann stopper ikke barn fra å bade, verst er det kanskje for de lederne som faktisk må være ute i det samme vannet. SÅ HATTEN PASSET: Det var mange hattefine jenter og gutter på klasseleir. - Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal bli godt kjent med Jesus. Det er derfor vi driver leirarbeid og det er derfor vi blir glade når det kommer mange på leir, sier han klasseleiren var ikke helt full, men over 60 deltakere og 15 flotte ledere gjorde leiren til en opplevelse. - Spesielt innsatsen til de 10 lederne under 18 år sitter igjen fra denne leiren. De gjorde en fabelaktig jobb, sier actalederen. NorKontakt nr side 11

12 LOVED- leir oktober 2010 er høstleiren på Sjøglimt man må få med seg hvis man er mellom 13 og 18 år. Det blir en ten-leir med mye moro, action både ute og inne, nye venner og gamle venner, deilige høstkvelder med kortspill og sprell, spennende andakter og mye ekte glede! «Loved-leir er ikke en romantisk komedie-leir som handler om kjærlighetskliss som passer for jenter, men en helg fullpakket med moro, latter, aktiviteter og det viktigste budskapet man kan ha til hverandre DU er elsket. For det at vi er elsket av Gud vises i både det vi sier, det vi gjør og gjennom at vi er de vi er fra innsiden og ut» sier Kristin Spernes, ettåring i Acta Østfold. Hobbyleir Vi gjentar fjorårets suksess med hobbyleir på Sjøglimt. Siste helgen i høstferien, oktober, er det klart for Hobbyleir for dere som går i klasse. Her kan du snekre, male bilder, støpe såpe, bake og være med på mange andre spennende hobbyaktiviteter. Selvfølgelig skal vi ha bibeltimer, humorkveld, utelek og alt annet som hører med på en god Actaleir. Ta med deg en venn og kom på leir, vi gleder oss til å treffe deg! GØY PÅ MISJONSCUP: Lagånd er viktig i Misjonscupen Øker Misjonscupen igjen? 16. oktober er det klart for årets Misjonscup i Sarpsborghallen. I fjor deltok 34 lag. Blir det enda flere i år? - Fjoråret var meget bra særlig med tanke på at lagene ikke fikk lov til å melde seg på i mer enn én idrett. Det blir spennende å se hvor mange ungdommer og voksne vi klarer å samle i år, sier Actaleder Ole Martin Rudstaden. Det er idrettene volleyball og fotball som står sentralt i Misjonscupen i tillegg til Jesus. Det kåres to vinnere i hver idrett én for år og én for Jeg håper årets misjonscup kan samle brett fra hele regionen. Det blir Mission 15:11 Acta lovsangskveld i Greåker Frikirke etter at turneringen er over, så dette er virkelig den rette lørdagen for en Sarpsborgtur, sier Ole Martin, som spesielt håper at den indre delen av Østfold tar turen til Misjonscupen. Påmeldingen gjøres til regionkontoret i Sarpsborg på e-post action! Siste helgen i oktober går historiens tredje Action på Hvaler av stabelen på Sauevika leirsted på Hvaler. Dette er helgen for høyt aktivitetsnivå, lange netter, sene frokoster, store høyder og kalde dybder Og midt i sentrum står Jesus. Er du mellom 16 og 23 år så er dette leiren for deg! VANNSKI ELLER ISFLAK?: Hvorfor ikke bytte ut vannskiene med et isflak HUSK HØSTENS ARRANGEMENTER : Loved-leir for tenåringer, Sjøglimt, 8. klasse - 3. vgs : Hobbyleir, Sjøglimt, klasse 16.10: Misjonscup og Mission 15: : Action på Hvaler, 1.vgs - 23 år : Musikkverksted, Sjøglimt, klasse : Juleverksted, Sjøglimt, barn opp til åtte år, med voksen : Adventsleir, Sjøglimt, klasse 28.12: Romjulskonsert og Mission 15:11 NorKontakt nr side 12

13 Ingvild en blid energibunt Haugetun folkehøyskole kommer til å sette i gang Alpha-kurs for ungdom, slutter en blid og energisk Ingvild. som akkurat denne dagen skal tilbringe mange timer på skolen. Hun har nemlig tilsynsvakt. Nybygget er tatt i bruk - Vi kom nesten i mål til skolestart med nybygget, forteller en fornøyd rektor Per Morten Wiig. - Selv om ikke alt ble ferdig, kunne vi ta i bruk de ni nye internatrommene fra første dag, og elevene som bor der, er svært tilfredse. 5. september, i forbindelse med regionens 150 årsjubileum, ble det foretatt en offisiell markering av at nybygget til ni millioner kroner er klart. Nybygget inneholder et oppgradert inngangsparti, i tillegg til elevrom og heis. Ingvild Kielland Ulseth utstyrt med litt mais foran kartet bak DLA-klasserommet. Ingvild Kielland Ulseth (28) har nettopp tatt fatt på sitt andre år som lærer på Haugetun. Men hun er ingen fersking i folkehøyskolesammenheng. Som 19-åring var hun elev på Rønningen og hun har undervist et år på Grenland Folkehøyskole. På Haugetun oppfattes hun som sprudlende og kreativ, og akkurat nå stråler hun litt ekstra siden hun giftet seg i sommer. Det kan også nevnes at hun er nyvalgt styremedlem i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Rektoren kan fortelle om en travel byggeperiode. - Vi er takknemlige for at alle entreprenørene virkelig har stått på, og disse månedene har vært et skikkelig eksempel på godt teamarbeid. De forskjellige håndverkerne har jobbet side ved side og hjulpet hverandre og sørget for å legge forholdene til rette for dem som kom etter. Det har vært folk på jobb hele tida siden oppstarten i mars, og byggeleder og arkitekt fortjener en god porsjon ros for innsatsen sin. slutter Haugetun-rektoren som tok i mot hele 109 elever 22. august. - Jeg ble personlig kristen da jeg gikk på Rønningen og vokste i troen mens jeg studerte på Notodden. Der var jeg aktiv i KRIK og drev også med Alpha-kurs, forteller hun. - På Notodden utdannet jeg meg til faglærer i kunst- og håndverk. Jeg har også tatt KRL ved MF, spansk i Halden og studert ved DTS i Volda. Spanskgrunnlag i Guatemala. - Året før jeg kom til Haugetun, jobbet jeg i Guatemala for en lokal organisasjon. Jeg var eneste norske på stedet og underviste i forming for barn i slummen. Der måtte vi ta i bruk de materialene vi hadde for hånden, og vi lagde for eksempel mosaikkbilder av maisblader og dekorerte en mur med fredsbudskap. Å fremme kunnskap om ikke-vold var viktig. Jeg lærte også ei kvinnegruppe å lage sjampo og kremer som de kunne selge, og jeg underviste litt i engelsk. - På Haugetun underviser jeg mest på linja «Destinasjon Latin- Amerika», og de elevene skal i løpet av skoleåret besøke de samme stedene hvor jeg arbeidet i Guatemala. Den tre-ukersturen gir mange inntrykk og opplevelser, og vi får se hvordan pengene som samles inn på Haugetun, virkelig kommer til nytte. Ingvild forteller at hun i klassen underviser blant annet i kulturkunnskap og spansk, og at den årlige innsamlingsaksjonen er en viktig del av hennes og elevenes innsats. - For meg som kristen er Haugetun en spennende arbeidsplass, sier hun, og tilføyer: - Man får vise hva man står for i ei blandet elevgruppe som i løpet av året forandrer seg. Mange av elevene endrer holdninger. Jeg er med på arbeidet med å forberede og gjennomføre det månedlige opplegget «Treffpunkt» hvor alle elevene er til stede, og hver dag har vi morgensamling som gir anledning til et lite Jesus-drypp. Det er også mulighet for at vi Rektor Per Morten Wiig sammen med ei gruppe elever foran det nye inngangspartiet. e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf NorKontakt nr side 13

14 Telefoner og adresser NORMISJON REGION ØSTFOLD LEIRSTEDENE: Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreleder: Jan Holone tlf , e-post: Regionleder: Bjørnar Holmedal, tlf e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf , (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, (priv), mobil e-post: Acta-leder: Til og med : Ole Martin Rudstaden, tlf.: , e-post: Fra og med : Elise Volen, tlf.: , e-post: Styreleder Acta: Johannes Vingerhagen, mobil e-post: Leirkoordinator: Lin Katrin S. Mørken, tlf e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf / e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Kristin Helgen Spernes, tlf.: , e- post: D e t l u n e h j ø r n e t Hils hjem! SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnesen, mobil , e-post: Kokke/husmor: Wenche Bjørknes, tlf SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf e-post: Vaktmester: Odd Jørgen Bredeg tlf: MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf e-post: Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Bjørnar Holmedal Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer i år med 4 nummer og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2300 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming: janh Forsidefoto: BoJo Trykk: 07 gruppen Innleveringsfrist til neste nr.: Professor Sigurd Odland ved Menighetsfakultetet giftet seg aldri. Men han ble ofte bedt om å hilse hjem til sin kone. Da pleide han å svare: - Min kone er kun gjenstand for håp og tro, ikke for kjærlighet. Fra 333 lattermilde preste- og predikanthistorier fra virkeligheten av Torbjørn Greipsland (red). Lunde forlag Solivn. 64, 1667 Rolvsøy Tlf HAUGETUN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf Nyhet: Anfin Skaaheim på besøk ØSTLANDSKALKUN KLEKKING AV KALKUNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD Letogfinn.no ressursside for fellesskap i Acta og Normisjon Tidligere generalsekretær Anfin Skaaheim (bildet) kommer til Bethel, Fredrikstad fredag 4. - mandag 7. februar 2011, til et felles program for Fredrikstaddistriktet. Noter tidspunktet! Nærmere program senere. Flott resultat Tross dårlig vær kom det inn hele kr på låvebasaren på Langsbakken i Degernes. Hjertelig takk for alle som bidro til dette fine resultatet! NorKontakt nr side 14

15 Takk Takk til den enkelte som har hjulpet oss med flott arbeidsinnsats gjennom hovedsesongen på Sauevika. Uten din hjelp hadde vi neppe klart oss gjennom noen travle måneder. Men virksomheten er ikke over for i år. Dugnadshjelp Vi trenger hjelp til kjøkken og renhold helgene i uke 38, 39, 40 og 41. Det trengs også godt voksen mannfolkhjelp til rydding og utvendige reparasjoner. Gjerne på vanlige ukedager. Dessuten trenger vi personell under klargjøring for vinterstengning fra 15. november. Salg av ved Vi har ca. 350 sekker à 60 liter blandingsved ferdig kløvet som selges, minimumspris pr. sekk kr.40,-. Ved kjøp av minimum 10 sekker besørger vi transport hjem til deg etter avtale i Sarpsborg/Fredrikstad-området. Kontakt Sauevika tlf , Kjell Pettersen tlf eller Odd Jørgen Bredeg tlf Har du sansen for gjenbruk? Vi starter opp Galleri Normisjon gjenbrukstjeneste på Finn.no Salg av brukte ting skal skaffe penger til å sende misjonærer, drive foreningsarbeid, leirer og ledertrening. Derfor trenger vi hjelp fra deg til å starte nettbutikk i ditt lokalmiljø. Det du trenger for å starte Galleri Normisjon er: Lagerplass Internettilkobling Evne til å motivere andre til driften Eksempler på arbeidsoppgaver er: Transport Ta bilder av varene Prissetting Lage salgsannonser Betjene kundene Kontakt prosjektleder Kåre Hegle for mer informasjon, tlf Synøve Thoresen, vår mangeårige ansatte i Vestre Østfold Indremisjonskrets og senere Normisjon region Østfold, rundet 70 år 20. august. Hun ønsket ikke noe intervju, men et bilde og en kort gratulasjon må hun tåle! Takk Synøve for at du fortsatt er tjenestevillig. Gratulerer med dagen, post festum. Gud velsigne deg og Finn. Jubilanter: 22.05: Inger Johanne Nysetvold, Gressvik 75 år 08.06: Ingeborg Melnes, Rolvsøy 85 år 08.06: Lisbeth Slettevold, Kråkerøy 85 år 08.06: Astrid Bjørk Andreassen, Borge 50 år 12.06: Bjørg Ringen, Engelsviken 75 år Henrik Sogn, Råde 80 år 23.07: Ole Eskelund, Rygge 80 år 24.06: Jahn-Oluf Skonnord, Tomter 60 år 26.06: Egil Lillestrand, Saltnes 60 år 29.07: Reidar Mikalsen, Fredrikstad 80 år 01.08: Anne-Berit Mehammer Evensen, Halden 70 år 01.08: Solveig Karlsen, Mossik 60 år Døde: Marion Buer, Marker Mette Olsen, Bjørnstad Alf Skaarud, Askim Sverre Ottersund, Lisleby John S. Aaserud, Degernes Asbjørn Bislingen, Mossik Johan Sæves, Rakkestad Bjørn Nakkim, Degernes Richard Melnes, Rolvsøy Guds fred med deres minne. NorKontakt nr side 15 Bra resultat Det kom inn kr. 116 tusen på loppemarkedet og auksjonen på Sjøglimt 5. juni. Det vil senere i høst bli lagt ut - på våre hjemmesider - tilbud om et sølvbestikk i mønsteret «Veddeløp» og David Andersen kaffekanne, sukkerskål og fløtemugge - alt med inntekt til Sjøglimt. Så følg med! 06.08: Hilde G. Larsen, Skjærhalden 50 år 16.08: Åse Wehler, Borge 80 år 17.08: Jørgen Johannessen, Rygge 85 år Gudrun Tjernsbekk, Svinndal 85 år 26.08: Kåre H. Svensen, Sarpsborg 90 år 27.08: Bergliot Meum, Rygge 80 år 28.08: Bjørg Karlsen, Gamle Fredrikstad 80 år 28.08: Odd Holten, Fredrikstad 70 år 05.09: Kjell Rødsmoen, Halden 85 år 11.09: Erling Gunnesen, Gressvik 85 år 14.09: Arve Slettevold, Fredrikstad 80 år 30.09: Per Lorentzen, Halden 60 år 21.10: Randi Kopperud, Mysen 80 år 29.10: Karl Espenes, Halden 70 år NorKontakt tar gjerne i mot beskjed om både jubilanter og personer som er døde, med tilknytning til Normisjon.

16 Indre Østfold Den tradisjonelle misjonsbasaren for Indre Østfold holdes lørdag 13. november fra kl i Betania, Mysen. Besøk av tidligere Nepalmisjonær Alice Holmen (bildet). Nærmere program blir lagt ut på hjemmesiden: ARRANGEMENTSOVERSIKT : Loved-leir for tenåringer, Sjøglimt, 8. klasse - 3. vgs : Hobbyleir, Sjøglimt, klasse 16.10: Misjonscup og Mission 15: : Action på Hvaler, 1.vgs - 23 år 30.10: Damenes dag, og mannsfest på Sjøglimt 13.11: Misjonsbasar for Indre Østfold på Bethania, Mysen : Musikkverksted, Sjøglimt, klasse : Juleverksted, Sjøglimt, barn opp til åtte år, med voksen : Adventsleir, Sjøglimt, klasse 28.12: Romjulskonsert og Mission 15:11 MANNSFEST PÅ SJØGLIMT Lørdag 30. oktober kl 1800 Tre retters middag fra Wenches kjøkken Kaffe og kaker Historien om Tommy Rambøls ekspedisjon til Mount Everest: Fjell uten nåde! Andakt ved Åge Hunnestad Utlodning til Sjøglimt Pris pr pers: 250,- Påmelding til regionkontoret La oss takke og be I hvert nummer av NorKontakt vil du finne takke- og bønneemner. Spalten redigeres av Boe Johannes Hermansen. Gi gjerne beskjed om takke- og bønneemner som vi kan ta med i kommende nummer av bladet. F Takk for at den treenige Gud er levende og virksom, med sin ånd, nåde og kraft. F Takk for den flotte festen i anledning 150-årsjubileet for Normisjon i Østfold, og be for resten av jubileumsåret. F Be om at Guds ord må forkynnes klart og rent, til frelse og fornyelse. F Be om fornyelse og vekst i arbeidet lokalt, i regionen, resten av landet, og i våre samarbeidsland. Be om troskap og tillit til Guds levende ord. F Be for alle som lider for Jesu skyld, både her i landet og i andre land. F Be for arbeidet som gjøres for å samle de bibeltro på bakgrunn av den vanskelige åndelige og kirkelige situasjon. F Be for de ansatte i regionen og deres familier. Be spesielt for regionleder Bjørnar Holmedal og hans familie. F Takk for Ole-Martin Rudstaden gode tjeneste som avtroppende Acta-leder, og takk for at Elise Volen har sagt ja til å gå inn i stillingen som ny Acta-leder. F Takk for den trofaste tjenesten Gunnar Navestad og Åge Hunnestad har stått i gjennom svært mange år. F Be for regionstyret og Acta-styret - om visdom i tjenesten. F Be for fastgiverprosjektet Medvandrer, Mission 15:11, Team Østfold og Ledetreningsskolen for unge. F Be for de kommende arrangementer og leirer. F Takk for den store trofastheten mange viser i foreningsarbeidet i Normisjon. F Be om at Gud kaller og utruster ledere og forkynnere. Be også om flere nye misjonærer fra Østfold. F Be for prosjektet «Øst møter Øst» - for Nepal og dets innbyggere, for kirkene og evangeliseringen i landet. Takk og be for misjonærene Kristin og Erik Bøhler. F Be for Nehemja-prosjektet i Ecuador, hvor unge utrustes til lederskap i menighetene. F Be for økonomien i region Østfold, og om en rett forvaltning, for den enkelte av oss og i misjonen. F Be for de lokale barne- og ungdomslederne i ACTA. F Be for de ansatte ved Sauevika, Sjøglimt og Misjonssenteret og driften av disse leirstedene. F Takk for det flotte tilbygget på Haugetun som nå er fullført. F Takk for full skole på Haugetun og be for årets elevkull og de ansatte ved folkehøyskolen.

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Nåde er å leve i rommet av Guds kjærlighet, omsorg og fred. Tor Bringaker 11 TELEMARK 2 VESTFOLD/BUSKERUD 8 10π i Holmestrand

Detaljer

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem Nytt fra Øst/Oppland Februar/ Mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Øst Gud lengter etter å bli kjent med oss og å ha en relasjon med oss. Oppland Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 11 8 Jubileumsfest

Detaljer

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang 7 250 tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer