På våre hjemmesider - - finner du det meste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste."

Transkript

1 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn, s. 16 På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 Hva er det vi egentlig sier? Det er mye som er vanskelig å forholde seg til her i livet. Utydelighet er noe av det. For lenge siden, etter å ha talt på et møte, kom jeg i prat med noen mennesker. En av dem sa: «Jeg orker ikke mer, i menigheten hos oss er det så vanskelig å forholde seg til lederen. Jeg vet ikke hvor jeg har ham.» En annen person fortalte meg: «Jeg er sykmeldt for tiden.» Da jeg spurte hvorfor, svarte hun: «Min leder er så utydelig at jeg veldig ofte må tolke hva han egentlig mener.» Bevisstgjøring «Tydelighet er grunnleggende i god kommunikasjon,» skriver Johannes Selstø i boken Nærhet. Å forholde seg til personer som er utydelig er slitsomt. Å stadig gjette seg fram til hva som egentlig blir sagt er mildt sagt krevende, uansett på hvilken arena man møter utydelighet. Kjenner du deg igjen? Utydelighet kan bidra til oppløste parforhold, mange sykemeldinger og store konflikter i kristne fellesskap. Derfor er dette for alvorlig til ikke å gjøre noe med! Et første skritt i riktig retning er å bevisstgjøre seg på hva det er vi egentlig sier. Men også et fokus på kroppsspråket vårt kan være et viktig skritt. «Ettersom 80 % av formidlingseffekten knyttes til følelser og holdninger som utrykkes i kropp, blir det fire ganger så viktig å bli tydelig på denne delen av kommunikasjonen,» skriver Selstø i den nevnte boken. Sannhet Et ordtak sier: «Ikke alt sant skal sies, men alt du sier skal være sant.» Dette kan være en god rettesnor i å øve seg på god kommunikasjon. Det å tale sant og være ærlig er viktig for nå frem med det man har på hjertet. I denne sammenheng blir det meget viktig å lytte til hva følelsene sier. Å kjenne etter hvordan man har det for så i sannhet formidle i ord og kroppsspråk hva man kjenner på er et godt kriterium for god kommunikasjon. Ved å trene på Nytt om navn slike øvelser vil man sikkert oppleve å miste fotfeste, men hva er farlig med det? Ole-Martin Rudstaden er ansatt som kreativ leder ved Actas hovedkontor i Oslo. Som hans etterfølger er Elise Volen ansatt! Elise, som er 26 år, har de siste tre årene vært leder for trosopplæringsarbeidet i Nittedal. Tidligere har hun bla gått på Actas bibelskole i Stavanger. Elise er bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Øymark. Vi gleder oss over at Elise nå går inn i denne viktige tjenesten. Husk på Elise i dine bønner! Trygghet I hjemmet, på arbeidsplassen og i kristne fellesskap er trygghetsfaktoren avgjørende for å kommunisere godt. Tryggheten gjør det lettere å være tydelig. Får man opplevelsen av å ikke bli akseptert, føler man seg fort utrygg, og det gir grobunn for utydelighet. For å nå fram med sitt viktige budskap kan man fort tenke at en ikke må såre hverandre. Men hva betyr egentlig det? Det kan bety gode muligheter for bedre kommunikasjonen, men en slik holdning kan også føre til, ja nettopp, utydelighet. Det er slitsomt å bruke krefter på å finne ut av hva andre mennesker egentlig mener. Derfor fortjener mennesker å bli møtt med tydelighet. Sigmund Danielsen Kristin Helgen Spernes er 1-åring i region Østfold fra 2010 til 2011! Kristin er 22 år og kommer fra Hobøl, men bor nå i Sarpsborg. Hun har tidligere gått på Bibelskolen i Grimstad, vært ettåring i Bø menighet samt studert ett år teologi på MF. Hun har også deltatt på våre leiersteder og arrangementer med bibeltimer og som leder. Husk på Kristin i forbønn! Se intervju med henne på side 8. Etter 47 år som ansatt i Normisjon (Indremisjon) gikk Gunnar Navestad den 31. juli over i pensjonistenes rekker. En lang, god og trofast tjeneste som ansatt er dermed over. Be om gode år for Gunnar og takk for alt han har fått bety i sin tjeneste! Vi kommer tilbake til et avskjedsintervju med Gunnar i neste nummer av NorKontakt. NorKontakt nr side 2

3 Leder Jeg har alltid himlet med øynene når jeg har hørt taler eller lest tekster hvor talere eller skribenter har brukt Martin Luther King jr. s frase: ²I have a dream» Jeg himler med øynene og tenker; så oppbrukt eller så pompøst. Men så sitter jeg altså her og skal skrive noen ord etter drøye to år i Østfold og har bare lyst til å drømme om Acta og Normisjons fremtid. Grunnen til at jeg vil drømme er at jeg er så utrolig inspirert og rørt over all begeistringen, all entusiasmen, all misjonsviljen og all Jesusgleden som jeg har sett så mange steder i Østfold i løpet av de siste to årene. Det betyr ikke at det er fulle hus og stormende jubel overalt det vet vi jo alle at det ikke er. Det betyr heller ikke at alt går på skinner rundt omkring i regionen vår og at vi flyter over av menneskelige og materielle ressurser. Om vi ser på de materielle ressursene i organisasjonen vår er det jo snarere tvert imot. Det som gjør inntrykk på meg er hjertene. Hjertene for at barn, unge og gamle i Østfold og Norge skal få møte Jesus, hjertene for Nepal, for Mali, for Ecuador og andre folkegrupper og land, hjertene for Jesus. «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt. 25, 40b). Vi i Acta og Normisjon er gode på mange ting og det skal vi være stolte av. Men jeg drømmer om at organisasjonen vår i framtiden i enda sterkere grad enn i dag skal gjennomsyres av tre ting: 1) Jeg drømmer om at vi skal være åpne og inkluderende fellesskap. I det legger jeg at vi skal være trygge fellesskap hvor vi deler våre liv og våre vitnesbyrd om Jesus, hvor vi møter mennesker der hvor de er og hvor vi samles i bønn og lovsang. Utfordringen for oss er at slike fellesskap kanskje ikke alltid kan settes inn i en ramme fra klokken 17 til klokken 19 annenhver søndag 2) Jeg drømmer om at vi skal være en organisasjon av medvandrere og disipler. At vi skal være Jesu etterfølgere med blikket på ham, samtidig som vi leder andre med livene våre. Det må skapes en holdningsendring i Normisjon og Acta. Vi må rydde plass i kalendrene våre til å gå et stykke vei sammen med ett menneske, to mennesker lytte, dele tro og liv og bygge unge og gamle mennesker rundt oss til tjeneste for Gud. 3) Jeg drømmer om at vi i våre liv skal ha blikket festet på Gud og Guds ord. I en hverdag hvor presset mot kristne grunnverdier blir stadig tøffere, og hvor vi ser at mange kristne ledere bøyer vekk fra prinsipper som fastholdes i Bibelen, er det viktig at vi står støtt både som organisasjon, lokale foreninger og som enkeltpersoner. Jeg vil peke på én særskilt utfordring: Det er mange i Norge og i verden i dag, også kristne, som tror at alle mennesker blir frelst. Kanskje har Gud en enda større plan som sørger for at alle mennesker kommer til paradis la oss håpe det. Men Guds ord, slik han taler til oss i Bibelen, NorKontakt nr side 3 sier oss noe annet. Livet har to utganger. Premisset for frelse er å tro på Jesus som sannheten, veien og livet. Det er dette budskapet vi har fått i oppdrag å gå ut med til alle mennesker. Samtidig som vi må være tydelige teologisk, må vi alle sammen huske på at Jesus møtte mennesker med kjærlighet, ikke fordømmelse. Vi må ikke bli så opptatt av hva vi mener om andres rette og gale gjerninger og livsstil, at vi glemmer å møte dem med kjærlighet. Jeg drømmer om en organisasjon med mennesker gjennomsyret av Guds kjærlighet, som står rake og med integritet på Bibelsk grunn i møte med dagens og morgendagens samfunn. Jeg tror vi er mange som deler disse drømmene og jeg ser mange i Østfold som jeg beundrer fordi de i større grad enn meg makter å etterleve dem og oppfylle dem. Jeg gleder meg til å se hvordan Gud i fremtiden vil bruke Acta og Normisjon som sine verktøy i arbeidet med å nå ut med evangeliet. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg og for all den forbønn, støtte og oppmuntring som jeg har blitt møtt med rundt omkring i Østfold. Guds rike velsignelse til dere alle sammen! Ole Martin Rudstaden

4 Landets eldste indremisjonskrets feiret 150 år Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Torill Bredeg slo an tonen på festen med sin flotte prolog. Noen sentrale personer under 150-årsfesten, fra venstre: Gunstein Draugedalen (sanger), Elise Volen (nyansett Acta-leder), Ole-Martin Rudstaden (avtroppende Acta-leder), Gunn Marit Gjemble (leder for Frequency), Jan Holone (regionstyreleder), Rolf Kjøde (generalsekretær) og Bjørnar Holmedal (regionleder). Sistnevnte ledet festen på en lun og ledig måte. Gunstein Draugedalen er en av landets store sangere, med 42 album og en kvart million solgte plater. Han gledet de frammøtte med sin dype røst og evangeliske tone. Frequency fra Rømskog sto for det ungdommelige sanginnslaget under jubileumsfesten. På forhånd var spenningen stor fra arrangørsiden på hvor mange som kom. Flere stoler og bord måtte settes til og vi kunne telle omlag 270 frammøtte. Med andre ord «stinn brakke». NorKontakt nr side 4

5 Rolf Kjøde talte om de tre linjene, innover, framover og utover. - Vi må først innover, mot Kristus, før han sender oss framover og utover, sa generalsekretæren i sin preken. Ole-Martin Rudstaden (til venstre) ble takket av regionleder Bjørnar Holmedal for sin gode innsats som Acta-leder. Han begynner nå som Kreativ leder i Acta, på Normisjons hovedkontor. Elise Volen ble ønsket velkommen som ny Actaleder i Østfold. Hun tiltrer 1. oktober. Kai Ørebech gav et interessant innblikk i den 150-årige historien. - Det var lederne fra «vennesamfunn» som vokste frem som resultat av den haugianske vekkelsen, som tok initiativ til den første indremisjonssammenslutningen i Østfold, sa Ørebech. - Hensikten med «den indre Missions forening» var å organisere forkynnervirksomheten og skape tettere bånd mellom forsamlingene. I tillegg hadde også foreningen et engasjement angående den offentlige skoles innhold og teologiske lærespørsmål. Ørebech fremholdt at rike vekkelsestider på førsten av 1900-tallet førte til en stor oppblomstring av arbeidet. Møtevirksomhet og diakonale tiltak økte i omfang og Haugetun folkehøyskole ble vedtatt startet i Både i mellomkrigstiden og en lang periode etter 1945 vokste yngres - og ungdomsarbeidet, sa Ørebech. I dag består Normisjon region Østfold - en sammenslutning av Santalmisjon og Indremisjon - av omlag 100 foreninger på voksensektoren, og 60 enheter på barne- og ungdomssiden. Regionen er en av de største i landet med totalt 14 ansatte, inkludert de tre leirstedene Sauevika, Sjøglimt og Misjonssenteret. Omsetningen på årsbasis ligger på vel ni millioner kroner, i tillegg til Haugetuns regnskap. - Bedehusbevegelsen er kanskje den største folkebevegelsene landet har hatt, oppsummerte Ørebech. Se mer om historikken, på regionens hjemmeside og i jubileumsnummeret av NorKontakt, nr. 1/2010. Forkynner Åge Hunnestad - som i oktober blir pensjonist - ble behørig takket av generalsekretær Rolf Kjøde for vel 45 års innsats som ansatt i Indremisjon/Normisjon. - Du har holdt Guds ord høyt og utfordret dine tilhørere til troskap mot Ordet, sa Kjøde blant annet. I sin takketale understreket Hunnestad betroelsen av Guds kall til tjeneste. Han takket også misjonsvennene og sin kone Berit og barna for forbønn og støtte. - Jeg har i alle år vært opptatt med å forkynne rettferdiggjørelse ved tro alene, framholdt Hunnestad. Det nye tilbygget til Haugetun (se en nærmere beskrivelse om dette på Haugetun-siden i NorKontakt) ble offisielt innviet under festen. Bjørnar Holmedal sto for snorklippingen. Runo Lilleaasen (fra venstre), Gunnar Navestad og Boe Johannes Hermansen i samtale ved Filtvedtstua, hvor det historiske møtet for 150 år siden fant sted. Foto: Per Arne Gjerdi/Agenda 3,16. NorKontakt nr side 5

6 møter fordelt på 45 år Åge Hunnestad har vært predikant i Indremisjon/Normisjon lenger enn de aller fleste. Statistikken forteller at Betlehem, Borgen er det bedehuset i Norge han har talt flest ganger, nemlig 73, mens Lande kommer hakk i hæl med 66 møter. Forkynner Åge Hunnestad blir pensjonist ved utgangen av oktober. Som den ordensmann han er, har han full oversikt over både antall møter, hvilke steder han har vært og hvilke tekster han har prekt over. - Ved utgangen av oktober har jeg gjennomført møter i tjenesten, sier den meget solide og erfarne predikanten i Indremisjon/Normisjon. Ikke få av disse har vært i Østfold hvor han var forkynner og senere kretssekretær. Senere, som forkynner på landsplan, har han - med tydelig røst - også besøkt hjemfylket mange ganger. Røttene Hjemfylket er kanskje en noe drøy påstand. Han og kona Berit - og de etter hvert fem barna - har bodd i Østfold siden sommeren 1974, først på Hafslundøy og siden 1977 i Råde, hvor de kjøpte hus. Men røttene er fra Hunnestad på Vikna i Namdalen, hvor han så dagens lys 7. oktober 1943, som den eldste av tre søsken. NorKontakt nr side 6 Av Boe Johannes Hermansen - Jeg fikk min oppvekst på et småbruk ved Follahavet, som jeg ser på som et privilegium. - Jeg vokste opp i et trygt og godt hjem, preget av «Gudsfrykt med nøysomhet», tilføyer han. Åge Hermann - som er hans fulle navn - ble sendt på Val Landsbruksskole og ble utdannet agronom i Senere gikk han på Fredheim Folkehøyskole, hvor han møtte kallet til omvendelse og tjeneste. Kallet til forkynner Under året på E. Jensens Handelsskole i Namsos, ble det en avklaring av veien videre. - Jeg var med på bedehuset Salem, i indremisjons ungdomsforening. Under en møteaksjon med Martin Omdal ble kallet til forkynnertjeneste lagt inn over meg og høsten 1964 begynte jeg på Bibelskolen i Staffeldtsgate i Oslo. Året etter startet Hunnestad som ungdomsarbeider i Helgeland krets. I 1965 ble han kalt til ungdomssekretær og etter fire år ble han distriktssekretær på Sør-Helgeland. To korte perioder hadde han permisjon, som «hjelpeprest» i Velfjord og som lærer i Bindal. Etter ni år på Helgeland ble han kalt til tjeneste som forkynner i Vestre Østfold Indremisjonskrets Åge Hunnestad har gitt ut boken: «Ord fra bedehusets prekestol.» Missingmyra bedehus, som preger forsiden av boken, er hans åndelige hjem, etter at han flyttet til Råde.

7 fra 1. august 1974, og som kretssekretær 21. juli I denne tiden hadde han også ansvar for «Bygg-opp» og studiearbeidet. Til Østfold Et nytt kapittel startet 1. januar 1994, da han ble forkynner på landsplan for Indremisjonsselskapet. Denne tjenesten har han stått trofast i, også etter fusjonen med Santalmisjon til Normisjon. Men nå blir altså Åge pensjonist, etter samlet tjenestetid på 45 og et halvt år. - Hvilke tanker gjør du deg nå, Åge? - Jeg er i første rekke takknemlig for tjenesten. Ikke minst til Gud som har kalt meg. Og til mennesker som har vist meg tillit. Jeg er også glad for Berit som alltid har støttet meg og delt kallet. Ellers hadde jeg ikke maktet oppgaven, svarer han. - Hva har endret seg for en predikant gjennom årene? - Ved starten av tjenesten var en mye lenger borte fra hjemmet, opptil tre-fire uker. De siste årene har rytmen vært to uker på reisefot og en uke hjemme. - Tidligere var det også mye mer sammenhengende møtevirksomhet. Men nå er det et fåtall steder som har møteuker. Dermed blir det også mindre anledning til sammenhengende forkynnelse og undervisning, legger han til. Hjerteanliggende Han forteller at han alltid har hatt et klart hjerteanliggende, nemlig å forkynne et budskap om lov og evangelium. - Dette har jeg hatt med meg gjennom alle år. Jeg som forkynner og tilhørerne må lære å skjelne mellom loven og evangeliet. Ellers blir det lovtrelldom og ingen åndens frukter. - Der ikke Guds dom over synden får lyde, blir det heller ikke noe klart evangelium, legger han til. Hunnestad sier at det forundrer ham at amerikanske menigheter - med en svekket syndsforståelse - stilles fram som eksempler og at mange reiser dit for å lære. Dessuten: Gjennom år har han sørget over den åndelige og kirkelige utvikling, ikke minst i vårt land. - Den norske kirke har blitt så utvannet og liberal at jeg ikke lenger maktet å stå som medlem. Når Guds ord ikke kan være det som preger forkynnelsen og veiledningen, blir kirken en villeder i stedet for en veileder, påpeker han. - Det er først og fremst takknemlighet som preger meg, sier den erfarne predikanten, som er den siste heltidsforkynneren på landsplan i Normisjon. NorKontakt nr side 7 Det største - Hva er det største du har opplevd som predikant? - Da må jeg peke på det som skjedde i påsken John Olav Larsen spurte om jeg ville være med ham som predikant og med ordet fra Josva 1,9 "ordinerte" ham meg som 21-åring. I sammenheng med denne møteaksjonen i Namsos var min bror Ivar (16) den første som overgav seg til Gud og som jeg fikk be med. - Du har vel også en god historie som du kan dele med leserne? - Da vil jeg fortelle denne, sier Åge og smiler: - Jeg bodde for mange år siden hos en meget omsorgsfull misjonskvinne, som absolutt ville gi meg kaffe på senga. Jeg takket nei, og sa at jeg ville stå opp, før jeg tok kaffen. Men neste morgen kom hun likevel med kaffekoppen. - Etter en stund gikk hun etter påfyll, og da oppdaget jeg at gebisset hennes lå på skåla, ved siden av koppen. Jeg var usikker på hvordan jeg skulle få meddelt henne det, men tror jeg fikk sagt det på en god måte. Pensjonistliv - Hva vil du bruke pensjonisttiden til? - Jeg vil naturlig nok prioritere familien sterkere enn tidligere. Barn og svigerbarn vil gjerne ha en håndsrekning. - Dessuten har jeg alltid vært interessert i fisking. Vi har en båt i Bindal, hvor jeg også kan tenke meg å fiske om vinteren. - Etter en pust i bakken vil jeg gjerne fortsette som frivillig forkynner, utfra hva jeg har av helse og krefter, tilføyer han.

8 Mange 90-åringer på et brett På formiddagstreffet på Gressvik Misjonshus - som arrangeres to ganger i måneden - er det mange i høy alder. - Vi er som regel deltagere, flere har passert 90 år, forteller lederen Ragnhild Jacobsen. Forleden, da undertegnede var innom, var seks av personene over 90 år. Den sjuende, Halfdan Wergeland (93), var forhindret, da han var ute og reiste. - Her på bedehuset har jeg gått siden 1953, det er mitt andre hjem, forteller Ingrid Navestad. - Vi trives veldig godt på formiddagstreffet. Det er flotte samlinger, tilføyer en annen av veteranene, Solveig Theodorsen. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Flott familiefestival på Sjøglimt Tross kaldt vær deltok mellom fire og fem hundre mennesker fra hele fylket på årets familiefestival på Sjøglimt leirsted Kristi Himmelfartsdag. Mottoet var: «Årets store fellesskap». Dagen startet med oppmarsj med Spydeberg Skolekorps og åpning av «skapet». En rekke aktiviteter sto på programmet: Hobbyverksted, «skap-løype», tegnebord, minikurs i breakdans, månebiler og klatrevegg. Senere holdt Spydeberg Skolekorps, Ørje Barnegospel og Jentene hver sin flotte minikonsert før det var et spenstig breakdans show. Festivalen ble avsluttet med familiesamling innendørs. Her var det trengsel for å få del i det som skjedde på scenen: Sang av Ørje Barnegospel og Jentene, breakdans ved Johan Jacob Reiersen & Henrik Evensen, samt andakt med tegning av Jan William Middag. Vi kan også ta med at det var tiende året på rad at festivalen ble arrangert, alltid uten regn! Se flere bilder på regionens hjemmeside! Ute var det full fart med blant annet de populære månebilene. Fire spørsmål til vår nye ettåring - Hvem er du og hva har du gjort, så langt i livet? - Jeg heter Kristin Helgen Spernes, er 22 år og har vokst opp i Hobøl. Etter ett år på musikklinja på Bibelskolen i Grimstad, jobbet jeg som ettåring i Bø i Telemark. - For noen år siden fant jeg ut at det nok var aktuelt at jeg jobber innen menighet og organisasjon i fremtiden, så jeg begynte med å ta årsstudium K-RLE på Menighetsfakultetet - med tanker om å fortsette i fem år til. - Hvorfor du har begynt som ettåring? - Etter ett veldig lærerikt og givende år på Menighetsfakultetet fant jeg ut at jeg ønsket nok ett praktisk år, ett år med erfaringer, opplevelser og mulighet til å jobbe praktisk. Ett år i tjeneste, men også med mulighet til å lære mer om organisasjonsarbeid. Og som østfolding er det veldig fristende å tjene Gud i eget fylke, og få reise rundt å se hva slags arbeid som skjer her, og forhåpentligvis kunne gi noe videre av det jeg er lært og opplevd med Gud. - Hva er ditt førsteinntrykk? - Jeg har et utrolig godt førsteinntrykk, nå har jeg jobbet her ett par ukers tid og jeg liker det så utrolig godt! Folka her på kontoret, både i 1. og 2. etasje, er helt fantastiske - humøret er «hærlig», og miljøet er trygt og godt. Arbeidet virker spennende, både når det gjelder leir, ledertrening og andre arrangementer. Det er givende å være en del av ett så godt arbeid som det Acta Østfold driver med! - Hva er dine drømmer? - Hehe, jeg er en ganske skap-visjonær person, jeg liker å tro det beste om folk og jeg liker å drømme om at det verdensvide kristne fellesskapet skal bli flinkere på å vise i ord og gjerning hvor god Gud er, at vi skal støtte og inspirere hverandre i å være tydelige, ærlige og ekte reflekser for Gud kjærlighet og nåde. - Jeg liker Jesus godt, jeg drømmer om å få være mer lik ham i alt jeg er og gjør. Ellers så drømmer jeg om mye rart og synes det er vilt artig å prøve nye ting, for øyeblikket har jeg utrolig lyst på en kajakk, en hest og veldig gjerne en tur til Afrika! Det er jo lov å drømme...sant? Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen NorKontakt nr side 8 Seks nittiåringer på ett brett, fra venstre: Ellen Thoresen (92), Ingrid Navestad (90), Annie Arnesen (91), Hans G. Berg (91), Berit Jensen (90) og Solveig Theodorsen (91).

9 Bibelkurs i Fredrikstad Haugetun Folkehøyskole arrangerer bibelkurs fem torsdager høsten Kurset holdes i Fredrikstad Frikirke, i underetasjen. Undervisningen på bibelkurset blir kl Kveldsmat ca kl Kurset koster kr 250,- for alle fem kveldene med kveldsmat og undervisning. Påmelding til Haugetun Folkehøyskole, tlf E-postadr.: 14. oktober Hovedemne: Johannes Åpenbaring. Kveldens tema: 1. Prologen kap , Hilsen til de sju menighetene 2. Det første syn: , Jesus i sentrum og troskapen til ham Lærer: Folkehøyskolelærer Kai Ørebech. Bibelkurs i Greåker Felles bønn Indre Østfold Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no Mand. 4. okt. kl.19: Ørje Bedehus Mand. 1. nov. kl. 19: Heia Misjonshus Mand. 6. des. kl.19: Metodistkirken, Mysen Kontakt: Gunnar Brudeli, tlf.: / Velkommen! Haugetun folkehøyskole arrangerer bibelkurs Haugetun Folkehøyskole arrangerer bibelkurs fire onsdager høsten Kurset holdes i Greåker Frikirke, i underetasjen. Undervisningen på bibelkurset blir kl Kveldsmat ca kl Kurset koster kr 200,- for alle fire kveldene med kveldsmat og undervisning. Påmelding til Haugetun Folkehøyskole, tlf E-postladr.: 13. oktober Hovedtema: «Gudsbarnet klager ei?» Del 1: Om klagen til Gud i Salmenes Bok Del 2: Den kristne erfaring i eget liv, forkynnelse og sjelesorg Lærer: Ivar Smedsrød, studieveileder ved Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo. Fellesbasar for Sarpsborg-foreningene Fellesbasaren for Sarpsborg-foreningene som har vært holdt på høsten de siste fem årene, er nå flyttet til våren. Merk derfor av lørdag 5. mars 2011, denne gang på Bjørnstad bedehus. Planleggingsmøte på regionkontoret tirsdag 5. oktober kl Basaren er et felles løft for Nepal. Spørsmål, ta kontakt med familie- og misjonsarbeider Torill Bredeg. 11. november Tema: Åndens frukter hva handler helliggjørelse om? Lærer: Barne- og ungdomspastor Jens Pedersen i Frikirken, Fredrikstad. 9. desember Hovedemne: Han la i min munn en ny sang. Tema: Om lovsang i Bibelen og i våre menigheter. Lærer: Høyskolelektor Tove Rustan Skaar, Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo. 13. januar Tema: Åndens gaver - til hver enkelt for å bygge menigheten. Lærer: Per Eriksen, pastor i Frikirken, Fredrikstad. 10. november Hovedemne: Johannes Åpenbaring Kveldens tema: Tusenårsriket Åp 20,1-6. a. Det kirkehistoriske synet b. Det endetidshistoriske synet Lærer: Kai Ørebech, folkehøyskolelærer. Sauevikastevnet Sauevikastevnet gikk av stabelen søndag 30. mai. Under formiddagsmøtet talte Morten Dahle Andersen om lengselen etter Den hellige ånd. Camilla Marie Bjørk Andreassen sang og det var parallelt opplegg for barna. På ettermiddagsmøtet holdt Bernt Inge Steinsland andakt og Skjeberg kirkekor bidro med sang. Sverre Fjeldberg ledet begge møtene. Stevnet gav også rik anledning til sosialt samvær. Litt skiftende, men ikke nedbør, var status for været. Gode medarbeidere sørget for at de ca. 200 stevnedeltagerne fikk kjøpt grillmat, rømmegrøt og kioskvarer. Se flere bilder på regionens hjemmeside! Onsøy-gutten Morten Dahle Andersen, ansatt ved Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo, talte under årets Sauevikastevne. Foto: Boe Johannes Hermansen NorKontakt nr side 9 8. desember Hovedtema: Brudemystikken - Kristus som brudgom og de troende som brud. Lærer: Stein Solberg, teolog, forkynner, engasjert i Levende steiner, leder for Living Waters. Stor konsert i Askim Søndag 31/10 kl blir det stor konsert i Normisjonshuset, Askim. Deltagere er Gunstein Draugedalen, Trond Akerø- Kleven, Tove Omvik Aune, Hans Olav Aune, og to av Hans Olavs døtre, Mai Liss Aune og Line Aune Braset. Gunstein Draugedalen er en av Norges mest kjente kristne sangere. Trond Akerø-Kleven er utdannet pianist ved Norges Musikkhøyskole, og har akkompagnert mange operasangere og store kor. Tove og Hans Olav Aune har sunget sammen i ti år, og har mange oppdrag rundt på Østlandet. Ekteparet har dessuten gitt ut to CD-er. Mai Liss Aune har blant annet studert sang hos Ann Brown, sunget i Grex Vocalis, som har turnert i Japan, Russland og Spania, og har hatt flere solistoppdrag. Line Aune Braset har turnert med Up with People i mange land, og har hatt flere sangoppdrag i kirker og bedehus. Billetter a kr selges ved inngangen, og alle er hjertelig velkommen! Bildet viser Tove og Hans Olav Aune sammen med Gunstein Draugedalen (til høyre) ved en tidligere konsert. Foto: Boe Johannes Hermansen.

10 Sommerlei Familieleirene Igjen har vi fått oppleve to fantastiske familieleirer på Sauevika. Leir 1 hadde besøk av misjonær Gjermund Lygre, og da var Mali i fokus. Vi gikk til «Amerika», bygde pappbåter og hørte mye om Jesus. På misjons-dagen fikk vi både se, høre, lukte og smake på Mali. Leir 2 hadde i år fokus på Ecuador. Runo Lilleaasen var leirens prest. Vi hadde flere ulike aktiviteter, blant annet en flott fotballturnering. Misjons-dagen ble avsluttet med festmiddag og mat fra både Ecuador og Norge. Begge leirene var fulle. I bøtter og spann på minileir! Tema for sommerens minileirer var; I bøtter og spann. I bibeltimene samlet vi oss rundt Genesaretsjøen og fikk høre og se at Jesus kalte sine første disipler til menneskefiskere, stilnet stormen, gikk på vannet og helbredet syke i dette området. Vi fylte bøttene våre med spennende saker vi fant på stranden, delte med hverandre, sang og lekte både ute og inne. Sommer på Hvaler Anfin Skaaheim besøkte de knappe 40 deltakerne på Sommer på Hvaler siste helgen i juli og underviste om temaet «La ditt rike komme». Marte Lavik og Ingrid Fossan sto for lovsangen og tryllet også fram en konsert. Ellers var det misjonstivoli, grilling, volleyball, rekemiddag, morgenfotball før frokost og mye mer. Fire fantastiske dager! KOS PÅ SAUEVIKA: Hartvig Velund diskuterer med Ragnhild Kinn (i midten) og Kristin Müller-Nilsen. NorKontakt nr side 10

11 leir 2010 Trangt om plassen på Sauevika BLIDE JENTER: Disse jentene var blide og fornøyde etter å ha spist opp (?) maten sin. Det var trangt om plassen på tenleir, klasseleir og klasseleir på Sauevika i sommer. Faktisk var det enda trangere enn det har vært de siste årene. - Fantastisk å se så mange barn og ungdom på leir. Tenleiren må trekkes spesielt fram, ettersom den var full med 73 deltakere og 17 ledere, sier actaleder Ole Martin Rudstaden. Tenleiren har tidligere ligget på cirka 50 deltakere, men i sommer eksploderte interessen. Men det var ikke bare på tenleir det var fullt klasseleiren var også stappet. - Vi kunne fylt Sauevika to ganger med klassinger og neste år forsøker vi sannsynligvis å gjøre det. Det blir veldig spennende, sier Ole Martin og presiserer at et fullt leirsted ikke er noe mål i seg selv. BØNNEVANDRING: Bønnevandring er en populær aktivitet på Sauevika. Leirsommeren på Sjøglimt 3 flotte leirer har vi hatt på Sjøglimt i sommer også. Dager spekket med aktiviteter, spennende bibeltimer, Sjøglimt VM, fotball og klatrevegg. Litt kaldt vann stopper ikke barn fra å bade, verst er det kanskje for de lederne som faktisk må være ute i det samme vannet. SÅ HATTEN PASSET: Det var mange hattefine jenter og gutter på klasseleir. - Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal bli godt kjent med Jesus. Det er derfor vi driver leirarbeid og det er derfor vi blir glade når det kommer mange på leir, sier han klasseleiren var ikke helt full, men over 60 deltakere og 15 flotte ledere gjorde leiren til en opplevelse. - Spesielt innsatsen til de 10 lederne under 18 år sitter igjen fra denne leiren. De gjorde en fabelaktig jobb, sier actalederen. NorKontakt nr side 11

12 LOVED- leir oktober 2010 er høstleiren på Sjøglimt man må få med seg hvis man er mellom 13 og 18 år. Det blir en ten-leir med mye moro, action både ute og inne, nye venner og gamle venner, deilige høstkvelder med kortspill og sprell, spennende andakter og mye ekte glede! «Loved-leir er ikke en romantisk komedie-leir som handler om kjærlighetskliss som passer for jenter, men en helg fullpakket med moro, latter, aktiviteter og det viktigste budskapet man kan ha til hverandre DU er elsket. For det at vi er elsket av Gud vises i både det vi sier, det vi gjør og gjennom at vi er de vi er fra innsiden og ut» sier Kristin Spernes, ettåring i Acta Østfold. Hobbyleir Vi gjentar fjorårets suksess med hobbyleir på Sjøglimt. Siste helgen i høstferien, oktober, er det klart for Hobbyleir for dere som går i klasse. Her kan du snekre, male bilder, støpe såpe, bake og være med på mange andre spennende hobbyaktiviteter. Selvfølgelig skal vi ha bibeltimer, humorkveld, utelek og alt annet som hører med på en god Actaleir. Ta med deg en venn og kom på leir, vi gleder oss til å treffe deg! GØY PÅ MISJONSCUP: Lagånd er viktig i Misjonscupen Øker Misjonscupen igjen? 16. oktober er det klart for årets Misjonscup i Sarpsborghallen. I fjor deltok 34 lag. Blir det enda flere i år? - Fjoråret var meget bra særlig med tanke på at lagene ikke fikk lov til å melde seg på i mer enn én idrett. Det blir spennende å se hvor mange ungdommer og voksne vi klarer å samle i år, sier Actaleder Ole Martin Rudstaden. Det er idrettene volleyball og fotball som står sentralt i Misjonscupen i tillegg til Jesus. Det kåres to vinnere i hver idrett én for år og én for Jeg håper årets misjonscup kan samle brett fra hele regionen. Det blir Mission 15:11 Acta lovsangskveld i Greåker Frikirke etter at turneringen er over, så dette er virkelig den rette lørdagen for en Sarpsborgtur, sier Ole Martin, som spesielt håper at den indre delen av Østfold tar turen til Misjonscupen. Påmeldingen gjøres til regionkontoret i Sarpsborg på e-post action! Siste helgen i oktober går historiens tredje Action på Hvaler av stabelen på Sauevika leirsted på Hvaler. Dette er helgen for høyt aktivitetsnivå, lange netter, sene frokoster, store høyder og kalde dybder Og midt i sentrum står Jesus. Er du mellom 16 og 23 år så er dette leiren for deg! VANNSKI ELLER ISFLAK?: Hvorfor ikke bytte ut vannskiene med et isflak HUSK HØSTENS ARRANGEMENTER : Loved-leir for tenåringer, Sjøglimt, 8. klasse - 3. vgs : Hobbyleir, Sjøglimt, klasse 16.10: Misjonscup og Mission 15: : Action på Hvaler, 1.vgs - 23 år : Musikkverksted, Sjøglimt, klasse : Juleverksted, Sjøglimt, barn opp til åtte år, med voksen : Adventsleir, Sjøglimt, klasse 28.12: Romjulskonsert og Mission 15:11 NorKontakt nr side 12

13 Ingvild en blid energibunt Haugetun folkehøyskole kommer til å sette i gang Alpha-kurs for ungdom, slutter en blid og energisk Ingvild. som akkurat denne dagen skal tilbringe mange timer på skolen. Hun har nemlig tilsynsvakt. Nybygget er tatt i bruk - Vi kom nesten i mål til skolestart med nybygget, forteller en fornøyd rektor Per Morten Wiig. - Selv om ikke alt ble ferdig, kunne vi ta i bruk de ni nye internatrommene fra første dag, og elevene som bor der, er svært tilfredse. 5. september, i forbindelse med regionens 150 årsjubileum, ble det foretatt en offisiell markering av at nybygget til ni millioner kroner er klart. Nybygget inneholder et oppgradert inngangsparti, i tillegg til elevrom og heis. Ingvild Kielland Ulseth utstyrt med litt mais foran kartet bak DLA-klasserommet. Ingvild Kielland Ulseth (28) har nettopp tatt fatt på sitt andre år som lærer på Haugetun. Men hun er ingen fersking i folkehøyskolesammenheng. Som 19-åring var hun elev på Rønningen og hun har undervist et år på Grenland Folkehøyskole. På Haugetun oppfattes hun som sprudlende og kreativ, og akkurat nå stråler hun litt ekstra siden hun giftet seg i sommer. Det kan også nevnes at hun er nyvalgt styremedlem i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Rektoren kan fortelle om en travel byggeperiode. - Vi er takknemlige for at alle entreprenørene virkelig har stått på, og disse månedene har vært et skikkelig eksempel på godt teamarbeid. De forskjellige håndverkerne har jobbet side ved side og hjulpet hverandre og sørget for å legge forholdene til rette for dem som kom etter. Det har vært folk på jobb hele tida siden oppstarten i mars, og byggeleder og arkitekt fortjener en god porsjon ros for innsatsen sin. slutter Haugetun-rektoren som tok i mot hele 109 elever 22. august. - Jeg ble personlig kristen da jeg gikk på Rønningen og vokste i troen mens jeg studerte på Notodden. Der var jeg aktiv i KRIK og drev også med Alpha-kurs, forteller hun. - På Notodden utdannet jeg meg til faglærer i kunst- og håndverk. Jeg har også tatt KRL ved MF, spansk i Halden og studert ved DTS i Volda. Spanskgrunnlag i Guatemala. - Året før jeg kom til Haugetun, jobbet jeg i Guatemala for en lokal organisasjon. Jeg var eneste norske på stedet og underviste i forming for barn i slummen. Der måtte vi ta i bruk de materialene vi hadde for hånden, og vi lagde for eksempel mosaikkbilder av maisblader og dekorerte en mur med fredsbudskap. Å fremme kunnskap om ikke-vold var viktig. Jeg lærte også ei kvinnegruppe å lage sjampo og kremer som de kunne selge, og jeg underviste litt i engelsk. - På Haugetun underviser jeg mest på linja «Destinasjon Latin- Amerika», og de elevene skal i løpet av skoleåret besøke de samme stedene hvor jeg arbeidet i Guatemala. Den tre-ukersturen gir mange inntrykk og opplevelser, og vi får se hvordan pengene som samles inn på Haugetun, virkelig kommer til nytte. Ingvild forteller at hun i klassen underviser blant annet i kulturkunnskap og spansk, og at den årlige innsamlingsaksjonen er en viktig del av hennes og elevenes innsats. - For meg som kristen er Haugetun en spennende arbeidsplass, sier hun, og tilføyer: - Man får vise hva man står for i ei blandet elevgruppe som i løpet av året forandrer seg. Mange av elevene endrer holdninger. Jeg er med på arbeidet med å forberede og gjennomføre det månedlige opplegget «Treffpunkt» hvor alle elevene er til stede, og hver dag har vi morgensamling som gir anledning til et lite Jesus-drypp. Det er også mulighet for at vi Rektor Per Morten Wiig sammen med ei gruppe elever foran det nye inngangspartiet. e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf NorKontakt nr side 13

14 Telefoner og adresser NORMISJON REGION ØSTFOLD LEIRSTEDENE: Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreleder: Jan Holone tlf , e-post: Regionleder: Bjørnar Holmedal, tlf e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf , (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, (priv), mobil e-post: Acta-leder: Til og med : Ole Martin Rudstaden, tlf.: , e-post: Fra og med : Elise Volen, tlf.: , e-post: Styreleder Acta: Johannes Vingerhagen, mobil e-post: Leirkoordinator: Lin Katrin S. Mørken, tlf e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf / e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Kristin Helgen Spernes, tlf.: , e- post: D e t l u n e h j ø r n e t Hils hjem! SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnesen, mobil , e-post: Kokke/husmor: Wenche Bjørknes, tlf SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf e-post: Vaktmester: Odd Jørgen Bredeg tlf: MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf e-post: Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Bjørnar Holmedal Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer i år med 4 nummer og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2300 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming: janh Forsidefoto: BoJo Trykk: 07 gruppen Innleveringsfrist til neste nr.: Professor Sigurd Odland ved Menighetsfakultetet giftet seg aldri. Men han ble ofte bedt om å hilse hjem til sin kone. Da pleide han å svare: - Min kone er kun gjenstand for håp og tro, ikke for kjærlighet. Fra 333 lattermilde preste- og predikanthistorier fra virkeligheten av Torbjørn Greipsland (red). Lunde forlag Solivn. 64, 1667 Rolvsøy Tlf HAUGETUN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf Nyhet: Anfin Skaaheim på besøk ØSTLANDSKALKUN KLEKKING AV KALKUNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD Letogfinn.no ressursside for fellesskap i Acta og Normisjon Tidligere generalsekretær Anfin Skaaheim (bildet) kommer til Bethel, Fredrikstad fredag 4. - mandag 7. februar 2011, til et felles program for Fredrikstaddistriktet. Noter tidspunktet! Nærmere program senere. Flott resultat Tross dårlig vær kom det inn hele kr på låvebasaren på Langsbakken i Degernes. Hjertelig takk for alle som bidro til dette fine resultatet! NorKontakt nr side 14

15 Takk Takk til den enkelte som har hjulpet oss med flott arbeidsinnsats gjennom hovedsesongen på Sauevika. Uten din hjelp hadde vi neppe klart oss gjennom noen travle måneder. Men virksomheten er ikke over for i år. Dugnadshjelp Vi trenger hjelp til kjøkken og renhold helgene i uke 38, 39, 40 og 41. Det trengs også godt voksen mannfolkhjelp til rydding og utvendige reparasjoner. Gjerne på vanlige ukedager. Dessuten trenger vi personell under klargjøring for vinterstengning fra 15. november. Salg av ved Vi har ca. 350 sekker à 60 liter blandingsved ferdig kløvet som selges, minimumspris pr. sekk kr.40,-. Ved kjøp av minimum 10 sekker besørger vi transport hjem til deg etter avtale i Sarpsborg/Fredrikstad-området. Kontakt Sauevika tlf , Kjell Pettersen tlf eller Odd Jørgen Bredeg tlf Har du sansen for gjenbruk? Vi starter opp Galleri Normisjon gjenbrukstjeneste på Finn.no Salg av brukte ting skal skaffe penger til å sende misjonærer, drive foreningsarbeid, leirer og ledertrening. Derfor trenger vi hjelp fra deg til å starte nettbutikk i ditt lokalmiljø. Det du trenger for å starte Galleri Normisjon er: Lagerplass Internettilkobling Evne til å motivere andre til driften Eksempler på arbeidsoppgaver er: Transport Ta bilder av varene Prissetting Lage salgsannonser Betjene kundene Kontakt prosjektleder Kåre Hegle for mer informasjon, tlf Synøve Thoresen, vår mangeårige ansatte i Vestre Østfold Indremisjonskrets og senere Normisjon region Østfold, rundet 70 år 20. august. Hun ønsket ikke noe intervju, men et bilde og en kort gratulasjon må hun tåle! Takk Synøve for at du fortsatt er tjenestevillig. Gratulerer med dagen, post festum. Gud velsigne deg og Finn. Jubilanter: 22.05: Inger Johanne Nysetvold, Gressvik 75 år 08.06: Ingeborg Melnes, Rolvsøy 85 år 08.06: Lisbeth Slettevold, Kråkerøy 85 år 08.06: Astrid Bjørk Andreassen, Borge 50 år 12.06: Bjørg Ringen, Engelsviken 75 år Henrik Sogn, Råde 80 år 23.07: Ole Eskelund, Rygge 80 år 24.06: Jahn-Oluf Skonnord, Tomter 60 år 26.06: Egil Lillestrand, Saltnes 60 år 29.07: Reidar Mikalsen, Fredrikstad 80 år 01.08: Anne-Berit Mehammer Evensen, Halden 70 år 01.08: Solveig Karlsen, Mossik 60 år Døde: Marion Buer, Marker Mette Olsen, Bjørnstad Alf Skaarud, Askim Sverre Ottersund, Lisleby John S. Aaserud, Degernes Asbjørn Bislingen, Mossik Johan Sæves, Rakkestad Bjørn Nakkim, Degernes Richard Melnes, Rolvsøy Guds fred med deres minne. NorKontakt nr side 15 Bra resultat Det kom inn kr. 116 tusen på loppemarkedet og auksjonen på Sjøglimt 5. juni. Det vil senere i høst bli lagt ut - på våre hjemmesider - tilbud om et sølvbestikk i mønsteret «Veddeløp» og David Andersen kaffekanne, sukkerskål og fløtemugge - alt med inntekt til Sjøglimt. Så følg med! 06.08: Hilde G. Larsen, Skjærhalden 50 år 16.08: Åse Wehler, Borge 80 år 17.08: Jørgen Johannessen, Rygge 85 år Gudrun Tjernsbekk, Svinndal 85 år 26.08: Kåre H. Svensen, Sarpsborg 90 år 27.08: Bergliot Meum, Rygge 80 år 28.08: Bjørg Karlsen, Gamle Fredrikstad 80 år 28.08: Odd Holten, Fredrikstad 70 år 05.09: Kjell Rødsmoen, Halden 85 år 11.09: Erling Gunnesen, Gressvik 85 år 14.09: Arve Slettevold, Fredrikstad 80 år 30.09: Per Lorentzen, Halden 60 år 21.10: Randi Kopperud, Mysen 80 år 29.10: Karl Espenes, Halden 70 år NorKontakt tar gjerne i mot beskjed om både jubilanter og personer som er døde, med tilknytning til Normisjon.

16 Indre Østfold Den tradisjonelle misjonsbasaren for Indre Østfold holdes lørdag 13. november fra kl i Betania, Mysen. Besøk av tidligere Nepalmisjonær Alice Holmen (bildet). Nærmere program blir lagt ut på hjemmesiden: ARRANGEMENTSOVERSIKT : Loved-leir for tenåringer, Sjøglimt, 8. klasse - 3. vgs : Hobbyleir, Sjøglimt, klasse 16.10: Misjonscup og Mission 15: : Action på Hvaler, 1.vgs - 23 år 30.10: Damenes dag, og mannsfest på Sjøglimt 13.11: Misjonsbasar for Indre Østfold på Bethania, Mysen : Musikkverksted, Sjøglimt, klasse : Juleverksted, Sjøglimt, barn opp til åtte år, med voksen : Adventsleir, Sjøglimt, klasse 28.12: Romjulskonsert og Mission 15:11 MANNSFEST PÅ SJØGLIMT Lørdag 30. oktober kl 1800 Tre retters middag fra Wenches kjøkken Kaffe og kaker Historien om Tommy Rambøls ekspedisjon til Mount Everest: Fjell uten nåde! Andakt ved Åge Hunnestad Utlodning til Sjøglimt Pris pr pers: 250,- Påmelding til regionkontoret La oss takke og be I hvert nummer av NorKontakt vil du finne takke- og bønneemner. Spalten redigeres av Boe Johannes Hermansen. Gi gjerne beskjed om takke- og bønneemner som vi kan ta med i kommende nummer av bladet. F Takk for at den treenige Gud er levende og virksom, med sin ånd, nåde og kraft. F Takk for den flotte festen i anledning 150-årsjubileet for Normisjon i Østfold, og be for resten av jubileumsåret. F Be om at Guds ord må forkynnes klart og rent, til frelse og fornyelse. F Be om fornyelse og vekst i arbeidet lokalt, i regionen, resten av landet, og i våre samarbeidsland. Be om troskap og tillit til Guds levende ord. F Be for alle som lider for Jesu skyld, både her i landet og i andre land. F Be for arbeidet som gjøres for å samle de bibeltro på bakgrunn av den vanskelige åndelige og kirkelige situasjon. F Be for de ansatte i regionen og deres familier. Be spesielt for regionleder Bjørnar Holmedal og hans familie. F Takk for Ole-Martin Rudstaden gode tjeneste som avtroppende Acta-leder, og takk for at Elise Volen har sagt ja til å gå inn i stillingen som ny Acta-leder. F Takk for den trofaste tjenesten Gunnar Navestad og Åge Hunnestad har stått i gjennom svært mange år. F Be for regionstyret og Acta-styret - om visdom i tjenesten. F Be for fastgiverprosjektet Medvandrer, Mission 15:11, Team Østfold og Ledetreningsskolen for unge. F Be for de kommende arrangementer og leirer. F Takk for den store trofastheten mange viser i foreningsarbeidet i Normisjon. F Be om at Gud kaller og utruster ledere og forkynnere. Be også om flere nye misjonærer fra Østfold. F Be for prosjektet «Øst møter Øst» - for Nepal og dets innbyggere, for kirkene og evangeliseringen i landet. Takk og be for misjonærene Kristin og Erik Bøhler. F Be for Nehemja-prosjektet i Ecuador, hvor unge utrustes til lederskap i menighetene. F Be for økonomien i region Østfold, og om en rett forvaltning, for den enkelte av oss og i misjonen. F Be for de lokale barne- og ungdomslederne i ACTA. F Be for de ansatte ved Sauevika, Sjøglimt og Misjonssenteret og driften av disse leirstedene. F Takk for det flotte tilbygget på Haugetun som nå er fullført. F Takk for full skole på Haugetun og be for årets elevkull og de ansatte ved folkehøyskolen.

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Regionstyrets årsmelding for 2009

Regionstyrets årsmelding for 2009 Regionstyrets årsmelding for 2009 1. Innledning Den meldingen regionstyret her avgir, begrenser seg hovedsaklig til det mandatområdet styret har fått. Det vil si de fellesoppgaver som er overdratt fra

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer