RAMNESIANA Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMNESIANA 1999. Forord"

Transkript

1

2 INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk i Ramnes før krigen... " 39 Fon Travforening 100 år... " 47 Eget arbeideridrettslag i Vivestad... " 57 Et solskinnsbarn... " 62 Fra virksomheten i Ramnes Historielag... " 65 Åpen gård på Brår... " 68 Store dager på Øyfjell... "

3 RAMNESIANA 1999 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: Forord Årets Ramnesiana må finne seg i å være litt i skyggen av fargerike "VÅRT RAMNES I FORTID OG NÅTID" som gis ut som en markering av tusenårsskiftet. Vi håper likevel at også et gammelmodig årsskrift i svart og hvitt vil bli godt mottatt av noen, og synes det er fint at vi rakk å få fram 21 nummer mellom 1977 og tusenårsskiftet. Som lovet i fjor har vi satset stort på dagligvarehandelen i Ramnes. Med mange gode hjelpere og med god støtte i bygdebøkene gir vi en samlet oversikt over dagligvarehandelens utvikling og avvikling. Vi starter med minneord for nylig avdøde Hans Ramm, æresmedlem og svært betydningsfull person for Ramnes Historielag. 1 ordførerpresentasjonen har Kaare Frøland kommet til Hans Jacobsen Bjune, ordfører i trange tider i Han har også noe å si om det nye orgelet, og de tidligere orgelene, i Ramnes Kirke. Og det er mye mer: Bjarne Gran har mye stoff om dansemusikk før krigen, John Pedersen har latt oss få hundreårsberetningen for Fon Travforening og Johan Christian Haugan innvier oss i Vivestad Arbeideridrettslags korte, men aktive, liv like før krigen. Selvsagt har vi også med en kort oversikt over virksomheten i Ramnes Historielag Også denne gang, takk til annonsørene, som gir oss mulighet for gratis skrift til de tusen hjem. 3 3

4 TAKRENNER I PLASTBELAGTE STÅLPLATER NYBYGG - TILBYGG REPARASJONER - VEDLIKEHOLD Byggmester HIMBERG RAMNES - Tlf Mobil

5 Da vårt æresmedlem Hans Ramm døde nå i høst, skrev Kaare Frøland denne nekrologen i Tønsbergs Blad: Hans Ramm til minne Det er slik at vi kan bli i godt humør når vi treffer enkelte mennesker. Hans Ramm var slik. En høy, smittende latter hadde han, og med evne til å se det beste i omgivelsene. Han følte ansvar når han hadde påtatt seg en oppgave. Han var en som så værnet om bygdekulturen som en viktig oppgave. Han var formann da man lyktes i å få kommunen til å overføre Brår til historielaget. Han og Gunnulf Flåtten var parhestene som førte forhandlingene. Og det var Hans som ledet restaureringsarbeidene etterpå. Naturligvis ble de begge æresmedlemmer av historielaget. Hans var grunnleggende snill. Som oppløpen guttunge husker jeg alltid Hans med en ungeflokk etter seg. Det var typisk. Unger vet intuitivt hvem som liker unger, og hvem som det er moro å være sammen med. Det var konkurranse om å få komme oppi støytkjærra. Som regel var det plass til alle, for Hans og Blakka var like tålmodige. Sånn var det også når han kjørte tomreipes til skogs etter ved. Da fikk vi lov til å sitte på slira. En slik mann får et godt ettermæle. 5 5

6 HANS JAN FON Maskinentreprenør Fon, 3175 Ramnes Alt i landbruksreparasjoner! Salg av deler og dekk! 6

7 Kaare Frøland Lars Jakobsen Bjune og hans ordførertid Da Lars Jakobsen Bjune ble valgt som den 16. ordfører i Ramnes like før jul i 1931, var han nok klar over at han gikk mørke tider i møte. Det kom ikke først og fremst av den store gjeldsbyrden som bygda hadde påtatt seg. En begynnende økonomisk krise, som viste seg å skulle bli verdensomspennende, var mer eller mindre tydelig å se. Den kunne han ikke gjøre noe med, det visste han. Lars Jakobsen Bjune hadde erfaring fra før. Han kom med i kommunestyret første gang i 1907, og hadde således Lars J Bjune Ordfører vært med og styrt bygda i usikre tider tidligere. Han hadde vært med både i skolestyret og i liknings- og overlikningsnemnda. Bjune hadde verv i forstanderskapet og styret i sparebanken og var styremedlem i Vestfold Landbruksselskap. Også prestens medhjelper hadde han vært, og han satt 27 år i menighetsrådet, helt fra det ble opprettet. Litt utrivelig var det at det i noen tid hadde vært uenighet ved valgene i kommunestyret. Både Bjune og varaordføreren, Torbjørn Gran, fikk bare 11 stemmer ved valget. Men det var ikke dette som var årsak til at hans ordførerår i den grad skulle bli så full av vanskeligheter og utriveligheter. I de tre årene han virket, fikk han snaut nok en eneste sak på bordet som han kunne glede seg over. Bjunes ordførerår kom i de verste økonomiske kriseårene i vår nyere historie. Både i bygdehistorien og i andre publikasjoner, f.eks. "Ramnes gjennom 150 år" og "En kraft i bygdesamfunnet", har disse kriseårene fått en bred plass. Vi skal derfor forsøke å unngå oppramsing av kjent stoff, og i stedet prøve å se disse årene slik de formet seg for den nye ordfører Bjune. 7

8 Alle var glade for at vi hadde fått det elektriske "lyset" som folk sa. Det nye herredshuset varslet også om at tidene hadde forandret seg. Nye verdier var kommet til. Men det hadde kostet. Hele elverkutbyggingen var lånefinansiert, et beløp flere ganger så stort som hele kommuneårsbudsjettet. Hittil hadde man til en viss grad beholdt optimismen. Hvis det ikke hadde vært for den økonomiske krisen, som etterhvert begynte å merkes, ville nok kommunen ha klart sine forpliktelser. Men gjelds- og lønnsomhetskrisen i landbruket sammen med arbeidsløsheten ellers, fikk ødeleggende virkninger over hele samfunnet. Dusinvis av skatter måtte strykes fordi skattyterne ikke hadde noe å betale med. Folk sparte på strømmen. Det gikk an å slå av utelampa - og lyset i stallskålen - og i bestestua. Noen greide heller ikke betale den strømmen de hadde brukt, og elverket måtte kople stømmen fra, med tap. En virkning var at det måtte føres opp tilskudd til elverket over kommunebudsjettet. Det som før var ille, ble verre. Utgiftene til fattigvesenet økte, det ble flere som trengte hjelp. De arbeidsløse krevde arbeid. Kommunen prøvde å anvise vedhogst i kommuneskogene, men det monnet så lite. Gang på gang måtte Bjune ta opp dette med nødsarbeid. Vi skal nevne et par eksempler: Før jul i 1932 fikk formannskapet myndighet til å ta opp et lån på kr og deretter sette igang nødsarbeide. I et svar til veikontoret mente formannskapet at mellom 50 og 60 mann ville melde seg til nødsarbeid hvis veivesenet kunne anvise noe. Sommeren 1933 ga kommunen et tilbud til skogeiere om et tilskudd til skogsgrøfiting på 5 øre pr. løpemeter, dersom de ville benytte de arbeidsledige som formannskapet anviste. Ordfører Bjune kunne fremdeles se at Eidsfossbanen gikk sin vante gang over Førum- og Reinejordene fram til Klopp og videre over Heianjordene til Ramnes stasjon, - og tilbake igjen. Også den kunne være en plage. For det første spøkte det for nedleggelse. Lastebiler og busser begynte å bli alvorlige konkurrenter! For det andre var det årligårs spørsmål om driftstilskudd fra kommunekassa. Det måtte forhandles med de andre kommunene som også hadde nytte av banen. Disse diskusjonene var heller ikke noe man gikk til med glede. Både i 1932 og året etter ble det gitt tilskudd, men et mindretall gikk imot. Det var ikke enighet i kommunestyret lenger. Det var også utrivelig. 8 8

9 Mot slutten av 1933 fikk ordfører Bjune det første varsel om at noe var storgalt. Bankene som satt med lånepapirene protesterte fordi kommunen ikke hadde betalt avdrag på de store lånene. Men ennå var han optimist. Bare vent til kvartalsinnbetalingene for skatt og strøm kommer i januar - mars neste år, mente han sammen med formannskapet. Men - håpet brast! Noen dager i midten av januar i 1934 lavet våt snø ned i store mengder og la bl.a. 36 jernmaster i bakken. Det var en katastrofe for elverket - og kommunen. Hva skulle man gjøre? Man kunne ikke bare la alt ligge over ende. Alle var enige om at nettet måtte opp igjen, nærmest koste hva det koste ville. Og det ble gjort, og belastningen økte. Det tok likevel ukevis før folk fikk strømmen tilbake. Men dette var visst ikke nok. Ikke før hadde man fått reparert det grøvste frajanuar før snøen igjen 13. november brakk ned 23 nye høyspentmaster. Det var ikke vanskelig å forstå at dette ble mer enn både elverk og kommune kunne tåle. Ut på høsten gav kommunestyret ordfører Lars Jakobsen Bjune, den forrige ordfører, som nå var blitt lensmann, Hans Flåtten, og Ole Samuel Jacobsen i oppdrag å innlede forhandlinger om gjeldsordning for kommunen. Det ble den neste ordføreren som fikk "gleden" av å avslutte denne triste saken. 9

10 Butikkene i Ramnes Mange tror at vi i Ramnes er underutviklet etter 10 år uten dagligvarebutikk i kommunen. Økonomiske eksperter som bruker handelsstatistikkene som arbeidsredskap, snakker med undring om et tilbakeliggende område i Indre Vestfold. Vi det gjelder, er lite berørt. Årsakene er mange. Viktigst er kort vei til butikker helt inntil kommuegrensene, at bilene er mange og ikke minst at utviklingen i handelsnæringen har gjort småbutikkene ulønnsomme. Slik var det ikke før. Det var perioder da det var mer enn ti butikker i Ramnes. Ramnesiana vil med dette gi en samlet oversikt over vanlige butikker for dagligvarer i kommunen. Faren er nok stor for at ikke alt er kommet med, og mulighetene er også store for feil i opplysningene om personer og årstall. Vi vil derfor svært gjerne ha meldinger om feil og mangler. Frithjof Bugge Hansen og Jens Holtung, begge med mange års handel i Ramnes, har vært våre viktigste støttespillere i denne artikkelen. Ellers har Thorbjørn Wetterstad, Kristian Nyhus, Othar Hansen Hoie og Bjarne Gran vært til stor nytte. Takk til alle, ikke minst alle dere som har vært så positive når det har vært behov for opplysninger. Det er mange butikker å holde styr på, og det er viktig at leserne får muligheter for oversikt over beliggenhet og avdre forhold. Derfor har vi gitt hver butikk sitt nummer som går igjen i teksten, i oversiktskjema og på kartutsnitt. Dette er nummer for Holtung nord. For å ha helheten er det viktig å understreke at det hele tiden har vært stor handelslekkasje til butikkene i Våle, på Revetal, Fossan, Svinevoll og Barkost, Noe handel har det nok også vært av Vivestad-folk i Høyjord. Det startet i 1866 Kaare Frølands artikkel "Litt handelshistorie i Ramnes", Ramnesiana 1993, side 21, gir god innføring i forhistorien for handelen i Ramnes. Vi siterer: "Tidligere var det byene som alene hadde handelsprivilegiene. Skulle bonden selge varer eller skaffe seg kjøpemel, sukker, kaffe, tobakk, bomullsstoffer eller andre handelsvarer, måtte han til byen. Bare i byene var det spesialiserte handelsmenn som hadde varer til salgs som ikke var produsert i 10

11 Oversikt over dagligvarehandel i Ramnes. Oversikten er forenklet med avrunding til hele 5-år NR. 1 Holtung t nordre butikk 2 Holtung,søndre butikk 3 Vika 4 Myre 5 Myre, Solli 6 Freste 7 Fossan 8 Linnestad 9 Klopp, Dyrsa 10 Klopp, Solheim 11 Klopp, Nybø 12 Stange og Ramnes 13 Ramnes mellom 14 Ramnes 15 Ramnes Samvirkelag 16 Jarberg 17 Svinningen 18 Risås 19 Bråten, Sanderødbakken 20 Svinsholt 21 Mørken 22 Hjerpetjønn 23 Askjer bru 24 Kile 25 Søndre Firing 26 Søndre Firing, Fjellheim 27 Nordre Ektvedt 28 Søndre Vivestad 29 Vivestad 30 Kjær 31 Vivestad, Skjønsberg 32 Smidsrød 33 Elverheim

12 bygdesamfunnet. Noe handel kunne det riktignok også skje i bygdene. Bonden kunne fritt selge sine produkter direkte til forbruker, men betingelsen var at denne handel måtte skje uten mellommann. I visse tilfelle ble det gitt bevilling til handel på landet, men bare i "fjærn fra Kjøbestederne liggende Eghne". Etter hvert ble handelen liberalisert utover i hundreåret, Med utgangspunkt i handelsloven av 1842 og etter en annen lov fral857 ble det lettere å drive handel utenom byene, men hindringer var det inntil prinsippet om fri handel ble gjennomført fra Hvis man da fikk attest fra presten og handelsbrev fra fogden, var det bare å sette i gang med landhandleri." Startskuddet for lokalhandel gikk altså i Det var mange som startet. Og det kom også to forbrugsforeninger: Ramnes Forbrugsforening på Fossan i Fon, som etterhvert flyttet sørover til Linnestad og videre til Klopp,- og Vivestad Forbrugsforening. Vi har valgt å ta for oss utviklingen i de ulike delene av kommunen, og starter i Fon: Handel på Holtung i 96 år Vi lar Jens Holtung fortelle handelshistorien på Holtung: "På Holtung starta Ole Herland handel i Hans svoger Ole K. Karlsen (min bestefar) kjøpte gården Holtung Nordre gnr/bnr 143/5 i 1881 og fortsatte å handle fram til Han henta varer regelmessig i Holmestrand, og tok i flere år med posten fra Holmestrand til bygda. Første september 1886 åpnet han Fon postkontor som han drev fram til bygde han hus for eget landhandleri. Fra 1905 til 1910 leide han bort forretningen til Abraham Musum, som vi senere finner som kjøpmann på Klopp. Huset med forretningen blei i 1910 solgt til Guttorm Holt tok Guttorm Holt også over posten. Guttorm Holt solgte huset med butikken til Hans Løn (ca 1917), og fortsatte som poståpner i nytt hus på eiendommen Breidablikk som ligger sør for gårdstunet og nord for ungdomslokalet Vonheim som var ferdigbygd i Det hører med til historien at Guttorm Holt var poståpner fram til 1956, da svigerdatteren Ruth tok over og drev fram til 1986 da det ble slutt på posthuset i Fon. Hans Løn solgte forretningen til Abraham Langli i Nå kom en periode hvor 3 av Langelis 5 døtre i tur og orden drev forretningen på Holtung. Først Lovise, gift med Erling Myhre, så Margit, siden gift med Sigurd Vivestad og sist Jossa, gift med Leonard Flugsrud. Flugsrud drev fram til

13 I Lovise og Erling Myhres driftstid valgte Erling å starte egen handel i stua hjemme hos oss på Holtung. To butikker vegg i vegg Derved blei det to forretninger, helt innpå hverandre, hvor mann og kone konkurrerte om tidligere felles kundekrets. Erling Myhre drev sin forretning fram til 1930, da mine tanter Mathilde og Laura Holtung overtok og drev fram til Min bror Ole hadde så driften i to år, mens jeg tok handelsskolen. Fra 1950 til våren 1954 drev jeg i stua på Holtung Da fikk jeg kjøpt tilbake butikken som bestefar bygde i Derved var handelsvirksomheten på Holtung samlet i én butikk. Som innehaver av Holtung Landhandel drev jeg fram til 1969, siste året i nyinnredet butikk i den nedlagte Holtung skole. Så kom det nye eiere, først Per Narverud i 1969 og så Sverre Andersen i I 1974 var handelshistorien på Holtung slutt. Om handel og oppgjør Når en handler i en dagligvarebutikk idag, går alt så greit for seg. Kunden plukker varene sjøl. De blir slått i kassa og betalt. Kontant eller med kort. Å ikke gjøre opp før en forlater forretningen er helt utenkelig. På landsbygda i åra, før selvbetjeningsepoken, var situasjonen ganske annerledes. Min tante som handlet på Holtung fra 1930 til 1948, hadde en kassakladd på Prospektkort fra Holtung sett fra vest. Fra venstre ser vi våningshuset på Holtung nordre gnr 143/1, der Sonja og Johan Johansen bor nå. Huset i midten er Holtung Landhandleri (Nr. 1), der Abraham Musum handlet på den tiden. Til høyre, våningshuset på Holtung, gnr 143/5, der Jens Holtung vokste opp. Også her ble det butikk, i ca. 30 år fram til

14 disken. Ca halvdelen av kundene handlet på "krita". Navnet og hvert vareparti ble ført i kassakladden, og innført i vedkommendes lille kontobok hver kveld. Da jeg kom inn i bildet ble kassakladdene kopla ut. Kontoboka ble funnet fram, dato notert og varene ført inn etterhvert som de ble ekspedert. Oppgjør som oftest en gang i måneden. Noen av kundene lå flere måneder etter med betaling. Å be om aksept, kunne da være redningen. Vi handlende måtte også mange ganger gi aksept til våre grossister på grunn av at vi hadde så mye utestående. Aksepter var mye brukt på den tida. En aksept er et dokument der den som skylder penger, f eks kunden med kjøpmanngjeld, ved sin underskrift aksepterer at beløpet, pluss renter, skal betales innen en bestemt dato f. eks, om to måneder. Kjøpmannen kunne så overføre aksepten til banken og få pengene utbetalt umiddelbart. Inndriving av gjeld med skurtresker Et år måtte jeg leie skurtresker og ta kornavlingen på en gård for å redde mest mulig av kunstgjødsel- og kraftforregningen. Forpakteren hadde satt nøkkelen i døra og reist fra alt sammen tidlig på høsten. Utenbygds skogsarbeidere 14 14

15 hadde også lett for å reise fra øl- og matregning. 1 min landhandlerperiode i Fon fikk de kundene, som ønsket det, varene brakt uten bringetillegg. Dette var ikke fordel bare for kundene, men også for meg, da plassen var liten og betjeningen bedre kunne utnyttes når vi fikk redusert køen foran disken. Praktisk og miljømessig var det jo bedre at en stor varebil betjente 50 kunder på en rute enn at alle disse hver og en kjørte til butikken. Jeg skal ikke underslå at meningen også var å nå kunder som ellers ville handle hos konkurrentene", sier Jens Holtung. Vika, gnr. 165, bnr. 2, på Ramnessida ved Svinevoll Hans Chr. Henriksen startet handel i Vika i Vi vet også at N.C. Nilsen drev som kjøpmann og trelasthandler der omkring I listorien forteller videre at eiendommen i 1883 ble solgt til Johan Anundsen som løste handelsbrev samme år. Året etter er det ny eier, skipperborger Anders Chr. Andersen som i 1895 solgte til Einar Skudom. Kona, Emma 1 lansdatter Skudom startet Svinevoll Poståpneri i overtok Anton Osterud gården med både butikk og poståpneri. Neste eierskifte skjedde i 1929, da Einar Melø overtok gården med butikken, mens posten ble flyttet til Eidsloss-banens stasjon i Våle. I Her 20 års drift solgte Melø til Leif Kydland som alt 2 år etterpå, i 1951, solgte til Hallvard Bue. Nå går det mot slutten med handelsvirksomheten i Vika. Bue leide først ut butikken til Leif Kjær og senere til Svinevoll Samvirkelag som startet i mai Samvirkelaget fikk kort virketid.i Vika Det ble flyttet over grensen til Våle i 1957 men ble nedlagt kort etter. Myre Thorleif Gran på Myre forteller at da han var liten gutt ca 1908, var det litt handel på gården som Jan Berg har nå. Det er grunn til å anta at dette kan ha vært landhandler Kristian Kjær, som ved folketellingen i 1900 bodde her sammen med sin søster og i 1900 betalte handelsskatt til kommunen. Han forteller også at det for lang tid tilbake hadde vært handlet hjemme hos Gran i Vika. Myre, Solli Christian Myhre kjøpte eiendommen Solli gnr 164/4 som ligger inntil veien Myre - Fon i Hans 2 døtre Olette og Synnøve drev handel der i ca 10 år. Vi har ellers opplysninger om handel av Kristian Larsen, Martin Bull Dahl og Karl Styrmo som var den siste og handlet fram til 1934 eller

16 16 16

17 Handel på Freste Handelsvirksomheten på Freste hadde sammenheng med stasjonen. Gunele Arnesen ble stasjonsekspeditør og poståpner på Freste fra 1901, da Tønsberg - Eidsfossbanen startet opp. Hun var gift med Anton Arnesen, som også var jernbaneansatt, først som baneformann og senere som banemester.. I 1917 kjøpte de eiendommen Nordre Freste, gnr 18/8, naboeiendommen til stasjonen. Et hus på eiendommen brant ned i 1922, og bygdeboka forteller at det da var leid bort til landhandler Jacobsen. Etterhvert blir forretningsvirksomheten flyttet over til nytt hus som ble bygd ved riksveien, i Butikken med tomt ble fradelt (Bnr. 18, Solstad) i 1932 og solgt til kjøpmann Aadne Aasland. 1 oståpneriet fulgte med i Kol f 1 løyem Øye ble ny eier, k jopmann og poståpner i ()gså Frestebutikken ble innhentet av nedleggingsspokelset. I 1970 var det slutt. Foto fra ca fra Freste. Kjopmann Aadne Aasland foran butikkdøra sammen med sønnene Aame og Jon. Bilen er 1931 modell Opel. Foto fra Aame Aasland. Linnestad - Klopp I Ramnesiana 1993 har Kaare Frøland en grundig omtale om Klop Forbrugerforening. Ramnes Forbrugsforening Forhistorien skal være at Ramnes Forbrugsforening drev på Fossan fra 1875, og at enkelte medlemmer av foreningen løste handelsbrev. Derved ble det handel på flere steder i bygda. Ganske snart flyttet foreningen sin handel til Linnestad. 17

18 Linnestad Forbrugsforening Med navnet Linnestad Forbrugsforening ble det startet opp i slutten av 1870-årene. Først var det handel på Søndre Linnestad med Ole Johansen Sigjord som innehaver av handelsbrevet og ansvarlig for driften. Klop Forbrugsforening I 1880 kjøpte foreningen tomt, bnr 4, Dyrsa, på Kloppe-sida av elva og endret navnet til Klop Forbrugsforening. Vi velger å bruke Dyrsa som navn på dette stedet videre. Vi kjenner navnene til noen av bestyrerne etter Ole Johansen Sigjord: Hans Johansen, Jens Arnt Mathisen Tollerød, Kristen K. Kirkevold, Lars Jakobsen Bjune og Lars Olausen Linnestad, som var den siste forretningsbestyrer. Den årlige godtgjørelsen var kr. 800,-. Varekjøringen ble godtgjort med 25 øre pr. 100 kilogram og satt bort til Knut B. Klop og Kristian B. Hoie. Hard konkurranse på Klopp 1899 ble Klop Forbrugerforening lagt ned. Eiendom og varelager ble solgt til Harald Adolf Hansen, Hoie. Han var født i 1882, og var således bare 17 år. Faren, skipsfører Othar Hansen, var på sjøen ved folketellingen i 1900, og det var derfor ikke så rart at det var moren, Anna Olava som hadde handelsbevillingen. Det gikk dårlig, så Harald Adolf solgte Dyrsa og forretningen til Lauritz Larsen Freste, og flyttet til eiendommen Solheim, bnr 9 som hans far, Othar Hansen Hoie eide på andre siden av veien og noen meter nærmere Ramnes. Eiendommen ble senere kjøpt av Thora og Arne Dahl. 18

19 Solheim Her ble det snart ny butikk. Se bildet av Harald A. Hansen med sin nye butikk. Lauritz Larsen Freste solgte Dyrsa i 1912 til Abraham Musum, som kom fra Holtung der han hadde leid butikk i 5 år. Musum ble godt plassert som stasjonsmester, poståpner (fra 1916) og kjøpmann. Nybø Men i de harde 1930-årene måtte han innstille handelen på Dyrsa. Driften der ble overtatt av familien Fevang fra Eik. Borghild Musum, kona til Abraham, hadde kjøpt eiendommen Nybø (Der Solveig og Kristen Aas bor nå) og Musum flyttet sin handel hit årene var det nok vanskelig å handle på Klopp. Familien Fevang. som tok over Dyrsa, måtte gi seg etter et år. Musum tok igjen over, men tidene var fortsatt dårlige, og han måtte gi seg og leie ut nok en gang, denne gang til Anker Himberg. Så flyttet Musum igjen opp til Nybø. Det gikk ikke så bra med Anker Himberg heller, og snart er Abraham Musum tilbake på Dyrsa, - og nå blir han der! Datteren Helga, senere gift Sæbø, tok over i 1946 og drev fram til 1963, da loi retningen ble solgt til Jaardi Næss. Året etter, i 1964, er det ny eiere, ekteparet Gunnar og Brita Larsen. Gunnar døde i 1971 og Brita drev videre til 1979 da datteren Ranveig Kristiansen overtok. I lun var den siste kjøpmannen på Klopp. I 1985 var det slutt. A too t Foto fra Klopp kort etter århundreskiftet. Forretningsgården på Dyrsa hadde opprinnelig bare en etasje. Abraham Musum bygde på en etasje for å kunne bo på eiendommen. Det lave huset til høyre med to tak er stasjonen. Foto fra Othar Hansen Hoie 19

20 Handel i Ramnes sentrum Stange og Søndre Ramnes Det første vi hører om handel på Søndre Ramnes er at Ola Hansen Stange, som hadde løst handelsbrev på Stange i år senere overføres dette til Søndre Ramnes. Eier her var hans bror Christen Hansen Ramnæs. Ordfører i Ramnes Det har vært handel på gården også i årene. Vi vet at Hans Fritzøe, som ble gift med Hjørdis, datter av eirene Julie og Nils Riis, drev handel. Likeså Olaf Berg før han tok over butikken på den andre siden av veien. Se 14. Ramnes mellom Vi vet også at Edvard Jacobsen drev handel på Ramnes Mellom, der det nå bygges boliger. Han eide gården mellom 1882 og Ramnes Landhandleri I 1903 kjøpte Ole Heian tomt på Ramnes Han hadde løst handelsbrev i Etterat to små tomter ble lagt inntil i 1906, bygde Heian forretningsgård og handlet her fram til 1914 da han solgte til Tov Hellem. Allerede to år etter, i 1916, gikk eierskapet over til Gjermund T. Frøland fra Telemark. Ramnes Landhandleri ca Foto fra historielagets samlinger. 20

21 Frøland hadde butikken fram til Ny eier ble Olaf Berg, gift med Agnes, datter til Ole Heian. Olaf Berg hadde da en tid drevet forretning på andre siden av veien, på gården til Nils Riis (nr 12). Så fulgte en lang periode med ekteparet Berg bak disken. Da Olaf døde i 1971 drev Agnes videre med hjelp av sin søster Else Langås, som hadde lang handelserfaring på Revetal sammen med sin mann André Langås. Etterpå fikk hun hjelp av sønnen Finn og hans kone Karin. Så overtok Mai Britt og Reidar Skjeggerød, i 1979, men de fikk bare ett års drift før butikken brant i Med dette avsluttes butikkdriften her. Ramnes Samvirkelag. Lengere nord i Ramnes sentrum, hos Ole Gulsrud på Nordre Ramnes, startet Ramnes Samvirkelag sin virksomhet i 1938 med Gjermund Frøland som bestyrer. Han ble avløst av Hans Bakken i ble Petter Myrtrøen ansatt som bestyrer. Ramnes Samvirkelag var i en god periode, og kunne flytte over veien til egne lokaler i I 1967 ble forretningen innlemmet i Vestfold Samvirkelag. Dette forhindret ikke at driftsproblemene ble merkbare også for samvirkelaget. Petter Myrtrøen sluttet i Så var Frank Karlsen, Nina Johannesen og Ame Christensen butikksjefer. Driften ble lagt ned i juni Ramnes Samvirkelag Den nye butikken fra 1955 Foto fra Petter Myrtrøen. 21

22 Ny butikk i nytt boligfelt på Jarberg Boligfeltet Jarberg ble bygd ut i 1960-årene. Asbjørn Fadum bygde hus og startet butikk i I 1968 ble butikken leid bort til Else Marie og Hans Himberg. De handlet til 1973 da forretningsdriften opphørte. Svinningen var kanskje først ute Bygdeboka forteller: "18. juli 1818 ble det holdt forhør over ert svensk person ved navn Hafton, som Anders Enersen hadde latt flytte inn på Svinningen, men Anders døde noen dager seinere. Derved mistet svensken sitt utkomme og han hadde ikke ordnet sin oppholdstillatelse. Anders hadde gitt ham tilsagn om at han kunne drive som høker blant soldatene på gården, slik Anders selv hadde gjort. " Det måtte være den militære virksomheten som var grunnen til at det var handel på Svinningen før I 1873 betaler Christen Varløs handelsskatt i Svinningen, som da var drevet av Johan Edvard Christensen fra Varløs i Holmestrand. Butikk som alternativ til fattigvesenet Lovendringen i 1866 førte med seg at folk i bygdene fikk nytt inntektstilbud. Velmenende kommunepolitikere øynet inntektsmuligheter for vanskeligstilte personer. Erfaringene etterhvert ble nok at handel er et krevende yrke, der bare de dyktigste lykkes. Risås I 1875 fikk husmannen Christoffer Amundsen Risaas kommunestyrets tilsagn om å bli fritatt for handelskatten på 10 spesidaler med denne begrunnelsen: "Da Christopher Risaas er gammel og uten Formue, saa troer Kommune bestyre Isen at nevnte Flandel kunne være en Støtte for ham, saa han muligens kunde slippe at tiltrænge Ramnes Fattigvesen, og derfor ettergive ham Handelsskatten " Det ble ikke varig handel. Handelsbrevet ble levert tilbake i Bråten, Sanderødbakken Omtrent samtidig, i 1874, besluttet fattigkommisjonen i Ramnes å utbetale 24 spd. og 40 sk. til legdslem Olaus Andersen for at han kunne ernære seg ved handel. Beløpet tilsvarte den sum fattigvesenet måtte betale for å holde ham i legd ett år. Det var skriftlig erklæring undertegnet av Niels Heierstad, Niels A Askjær, Lars Olsen Sukke og Mathias K. Solberg som 22

23 Sanderødbakken, ved den gamle veien fra Kjønnerod til Sukke. Her prøvde den blinde handelsmannen Olaus Andersen å starte butikk i 1879 Foto:Ramnesiana. garanterte for at Olaus Andersen i det følgende år ikke skulle ligge fattigvesenet til noen byrde. Sannsynligvis er han den samme personen som var den første eier av eiendommen bnr. 96/8, Sanderødbakken. som i 1879 ble utskilt og solgt for kr 100,-til den blinde landhandler Olaus Andersen. Sanderødbakken ligger ved Bråten på veien Kjønnerød - Solberg som da var hovedveien mellom Andebu og Holmestrand. I 1880 tikk han varekreditt på kr. 800,- med pant i eiendommen hos kjøpmann Treu i Holmestrand. Trau gikk konkurs i 1883, og samme året selger konkursboet eiendommen Sanderødbakken for pantet på kr. 800,-. Vi har sannsynligvis mer opplysninger om den samme mannen fra en annen kilde. Mathias Hansen Fon fortalte kort tid før sin død, til Jens Holtung, at hjemme på Fosterød blei et rom utleid til en blind mann kalt Olaves "Blinding". Han handlet med skråtobakk, kandissukker og litt småkrams. Varene ble båret hjem fra Holmestrand, og oppbevart under senga. Svinsholt Det har vært butikker flere steder i øvre Ramnes i eldre tider. Samuel Ektvedt hadde butikk på Svinsholt fra 1885 til omkring 1890, da han flyttet til Heimdal i Høyjord for å fortsette butikken der. Mørken På Mørken drev Johan A. Mørken butikk fra ca 1893 til Det var sønnen Mathias som sto i butikken, med søsteren Hanna som medhjelper.(se Ramnesiana 1992, side 51). Vi kjenner også til at Johannes Andersen startet handel på Hjerpetjønn i

24 24

25 Handel på Hjerpetjønn Frithjof Bugge Hansen forteller fra handelen på Hjerpetjønn: "På Hjerpetjønn drev Kristian Aas butikk omkring I 1922 flyttet Ole Sjuve, kunstmaleren, sin butikk fra Holt (Hos H. Guthus) til Hjerpetjønn og var der til Da kjøpte min far Bernhard Hansen gården og butikken. Far var ikke aktiv kjøpmann, så butikken ble drevet av min bror Håkon fram til Da startet han butikk på Svinevoll i Våle, og jeg tok over den daglige driften. Butikklokalene var i sidebygningen på gården. Samlet var det ca. 50 kvadratmeter omtrent likt fordelt på lager og salgslokale. Det var kummerlige forhold, dårlig plass, kaldt og utrivelig. Landhandleren skulle jo føre de varene som folk brukte til daglig, ikke bare matvarer, men isenkram, manufaktur, glass og steintøy, kraftfor og mye mer. Det sier seg selv at utvalget ikke ble så stort, men folk forlangte heller ikke så mye i den tiden. Over alt i lokalet var det varer. Det som kunne henge i taket ble plassert der. Det var så fullt at det var liten plass til folk som skulle stå og handle. Vestre Hjerpetjønn, gnr 96/1, der Frithjof Bugge Hansen handlet fra 1934 til Foto fra Frithjof Bugge Hansen. 25

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både "Landhandleri og Bakeri".

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både Landhandleri og Bakeri. Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10032 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Butikk og bakeri Olaf Granheim, Bakeri og utsalg 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 17 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2012 side 3 Billedutstilling vedr. jubileumsåret for oppstart av anleggsarbeidet i Glomfjord (1912) 4 «Ære være fossen»

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913.

BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913. BOLIGBYGGINGEN PÅ SVELGFOS, 1906 1913. Etter å ha kjøpt fallrettigheten i Svelgfossen måtte Sam Eyde skaffe tomt oppe på Svelgfos. Tomta fikk matrikkel nr. 90/3: «Da det i 1904 ble aktuelt å sikre seg

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ramnesiana 1977-2002 Tema Innhold Side Forfatter

Ramnesiana 1977-2002 Tema Innhold Side Forfatter Ramnesiana 1977-2002 Tema Innhold År Side Forfatter Basar Basar 2002 17 Frøland, Kaare Bilder Innsamling av gamle fotografier 1985 6 Brev Kranstadbrevene 2001 9 Brår Brår, salg eller bevaring 1979 38 Eriksen,

Detaljer

Ramnesiana 1977-2002 Tema Innhold Side Forfatter

Ramnesiana 1977-2002 Tema Innhold Side Forfatter Ramnesiana 1977-2002 Tema Innhold År Side Forfatter Årsmøte Vi presenterer oss. 1977 4 Minneåret Minneåret 1977 1977 6 Gunnulf Flåtten Kulturminner R = fornminne. Rusletur til Bergshaugen i 1975 1977 9

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Uteskole i vårskogen bak Flå skole

Uteskole i vårskogen bak Flå skole Uteskole i vårskogen bak Flå skole Torsdag 9. april hadde 1. og 2. trinn ved Flå skole utedag i Emilskogen. På spørsmål om hva fotosyntesen betyr, kom følgende gode svar fra en av elevene: «Ja, vi puste

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer