RAMNESIANA Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMNESIANA 1999. Forord"

Transkript

1

2 INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk i Ramnes før krigen... " 39 Fon Travforening 100 år... " 47 Eget arbeideridrettslag i Vivestad... " 57 Et solskinnsbarn... " 62 Fra virksomheten i Ramnes Historielag... " 65 Åpen gård på Brår... " 68 Store dager på Øyfjell... "

3 RAMNESIANA 1999 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: Forord Årets Ramnesiana må finne seg i å være litt i skyggen av fargerike "VÅRT RAMNES I FORTID OG NÅTID" som gis ut som en markering av tusenårsskiftet. Vi håper likevel at også et gammelmodig årsskrift i svart og hvitt vil bli godt mottatt av noen, og synes det er fint at vi rakk å få fram 21 nummer mellom 1977 og tusenårsskiftet. Som lovet i fjor har vi satset stort på dagligvarehandelen i Ramnes. Med mange gode hjelpere og med god støtte i bygdebøkene gir vi en samlet oversikt over dagligvarehandelens utvikling og avvikling. Vi starter med minneord for nylig avdøde Hans Ramm, æresmedlem og svært betydningsfull person for Ramnes Historielag. 1 ordførerpresentasjonen har Kaare Frøland kommet til Hans Jacobsen Bjune, ordfører i trange tider i Han har også noe å si om det nye orgelet, og de tidligere orgelene, i Ramnes Kirke. Og det er mye mer: Bjarne Gran har mye stoff om dansemusikk før krigen, John Pedersen har latt oss få hundreårsberetningen for Fon Travforening og Johan Christian Haugan innvier oss i Vivestad Arbeideridrettslags korte, men aktive, liv like før krigen. Selvsagt har vi også med en kort oversikt over virksomheten i Ramnes Historielag Også denne gang, takk til annonsørene, som gir oss mulighet for gratis skrift til de tusen hjem. 3 3

4 TAKRENNER I PLASTBELAGTE STÅLPLATER NYBYGG - TILBYGG REPARASJONER - VEDLIKEHOLD Byggmester HIMBERG RAMNES - Tlf Mobil

5 Da vårt æresmedlem Hans Ramm døde nå i høst, skrev Kaare Frøland denne nekrologen i Tønsbergs Blad: Hans Ramm til minne Det er slik at vi kan bli i godt humør når vi treffer enkelte mennesker. Hans Ramm var slik. En høy, smittende latter hadde han, og med evne til å se det beste i omgivelsene. Han følte ansvar når han hadde påtatt seg en oppgave. Han var en som så værnet om bygdekulturen som en viktig oppgave. Han var formann da man lyktes i å få kommunen til å overføre Brår til historielaget. Han og Gunnulf Flåtten var parhestene som førte forhandlingene. Og det var Hans som ledet restaureringsarbeidene etterpå. Naturligvis ble de begge æresmedlemmer av historielaget. Hans var grunnleggende snill. Som oppløpen guttunge husker jeg alltid Hans med en ungeflokk etter seg. Det var typisk. Unger vet intuitivt hvem som liker unger, og hvem som det er moro å være sammen med. Det var konkurranse om å få komme oppi støytkjærra. Som regel var det plass til alle, for Hans og Blakka var like tålmodige. Sånn var det også når han kjørte tomreipes til skogs etter ved. Da fikk vi lov til å sitte på slira. En slik mann får et godt ettermæle. 5 5

6 HANS JAN FON Maskinentreprenør Fon, 3175 Ramnes Alt i landbruksreparasjoner! Salg av deler og dekk! 6

7 Kaare Frøland Lars Jakobsen Bjune og hans ordførertid Da Lars Jakobsen Bjune ble valgt som den 16. ordfører i Ramnes like før jul i 1931, var han nok klar over at han gikk mørke tider i møte. Det kom ikke først og fremst av den store gjeldsbyrden som bygda hadde påtatt seg. En begynnende økonomisk krise, som viste seg å skulle bli verdensomspennende, var mer eller mindre tydelig å se. Den kunne han ikke gjøre noe med, det visste han. Lars Jakobsen Bjune hadde erfaring fra før. Han kom med i kommunestyret første gang i 1907, og hadde således Lars J Bjune Ordfører vært med og styrt bygda i usikre tider tidligere. Han hadde vært med både i skolestyret og i liknings- og overlikningsnemnda. Bjune hadde verv i forstanderskapet og styret i sparebanken og var styremedlem i Vestfold Landbruksselskap. Også prestens medhjelper hadde han vært, og han satt 27 år i menighetsrådet, helt fra det ble opprettet. Litt utrivelig var det at det i noen tid hadde vært uenighet ved valgene i kommunestyret. Både Bjune og varaordføreren, Torbjørn Gran, fikk bare 11 stemmer ved valget. Men det var ikke dette som var årsak til at hans ordførerår i den grad skulle bli så full av vanskeligheter og utriveligheter. I de tre årene han virket, fikk han snaut nok en eneste sak på bordet som han kunne glede seg over. Bjunes ordførerår kom i de verste økonomiske kriseårene i vår nyere historie. Både i bygdehistorien og i andre publikasjoner, f.eks. "Ramnes gjennom 150 år" og "En kraft i bygdesamfunnet", har disse kriseårene fått en bred plass. Vi skal derfor forsøke å unngå oppramsing av kjent stoff, og i stedet prøve å se disse årene slik de formet seg for den nye ordfører Bjune. 7

8 Alle var glade for at vi hadde fått det elektriske "lyset" som folk sa. Det nye herredshuset varslet også om at tidene hadde forandret seg. Nye verdier var kommet til. Men det hadde kostet. Hele elverkutbyggingen var lånefinansiert, et beløp flere ganger så stort som hele kommuneårsbudsjettet. Hittil hadde man til en viss grad beholdt optimismen. Hvis det ikke hadde vært for den økonomiske krisen, som etterhvert begynte å merkes, ville nok kommunen ha klart sine forpliktelser. Men gjelds- og lønnsomhetskrisen i landbruket sammen med arbeidsløsheten ellers, fikk ødeleggende virkninger over hele samfunnet. Dusinvis av skatter måtte strykes fordi skattyterne ikke hadde noe å betale med. Folk sparte på strømmen. Det gikk an å slå av utelampa - og lyset i stallskålen - og i bestestua. Noen greide heller ikke betale den strømmen de hadde brukt, og elverket måtte kople stømmen fra, med tap. En virkning var at det måtte føres opp tilskudd til elverket over kommunebudsjettet. Det som før var ille, ble verre. Utgiftene til fattigvesenet økte, det ble flere som trengte hjelp. De arbeidsløse krevde arbeid. Kommunen prøvde å anvise vedhogst i kommuneskogene, men det monnet så lite. Gang på gang måtte Bjune ta opp dette med nødsarbeid. Vi skal nevne et par eksempler: Før jul i 1932 fikk formannskapet myndighet til å ta opp et lån på kr og deretter sette igang nødsarbeide. I et svar til veikontoret mente formannskapet at mellom 50 og 60 mann ville melde seg til nødsarbeid hvis veivesenet kunne anvise noe. Sommeren 1933 ga kommunen et tilbud til skogeiere om et tilskudd til skogsgrøfiting på 5 øre pr. løpemeter, dersom de ville benytte de arbeidsledige som formannskapet anviste. Ordfører Bjune kunne fremdeles se at Eidsfossbanen gikk sin vante gang over Førum- og Reinejordene fram til Klopp og videre over Heianjordene til Ramnes stasjon, - og tilbake igjen. Også den kunne være en plage. For det første spøkte det for nedleggelse. Lastebiler og busser begynte å bli alvorlige konkurrenter! For det andre var det årligårs spørsmål om driftstilskudd fra kommunekassa. Det måtte forhandles med de andre kommunene som også hadde nytte av banen. Disse diskusjonene var heller ikke noe man gikk til med glede. Både i 1932 og året etter ble det gitt tilskudd, men et mindretall gikk imot. Det var ikke enighet i kommunestyret lenger. Det var også utrivelig. 8 8

9 Mot slutten av 1933 fikk ordfører Bjune det første varsel om at noe var storgalt. Bankene som satt med lånepapirene protesterte fordi kommunen ikke hadde betalt avdrag på de store lånene. Men ennå var han optimist. Bare vent til kvartalsinnbetalingene for skatt og strøm kommer i januar - mars neste år, mente han sammen med formannskapet. Men - håpet brast! Noen dager i midten av januar i 1934 lavet våt snø ned i store mengder og la bl.a. 36 jernmaster i bakken. Det var en katastrofe for elverket - og kommunen. Hva skulle man gjøre? Man kunne ikke bare la alt ligge over ende. Alle var enige om at nettet måtte opp igjen, nærmest koste hva det koste ville. Og det ble gjort, og belastningen økte. Det tok likevel ukevis før folk fikk strømmen tilbake. Men dette var visst ikke nok. Ikke før hadde man fått reparert det grøvste frajanuar før snøen igjen 13. november brakk ned 23 nye høyspentmaster. Det var ikke vanskelig å forstå at dette ble mer enn både elverk og kommune kunne tåle. Ut på høsten gav kommunestyret ordfører Lars Jakobsen Bjune, den forrige ordfører, som nå var blitt lensmann, Hans Flåtten, og Ole Samuel Jacobsen i oppdrag å innlede forhandlinger om gjeldsordning for kommunen. Det ble den neste ordføreren som fikk "gleden" av å avslutte denne triste saken. 9

10 Butikkene i Ramnes Mange tror at vi i Ramnes er underutviklet etter 10 år uten dagligvarebutikk i kommunen. Økonomiske eksperter som bruker handelsstatistikkene som arbeidsredskap, snakker med undring om et tilbakeliggende område i Indre Vestfold. Vi det gjelder, er lite berørt. Årsakene er mange. Viktigst er kort vei til butikker helt inntil kommuegrensene, at bilene er mange og ikke minst at utviklingen i handelsnæringen har gjort småbutikkene ulønnsomme. Slik var det ikke før. Det var perioder da det var mer enn ti butikker i Ramnes. Ramnesiana vil med dette gi en samlet oversikt over vanlige butikker for dagligvarer i kommunen. Faren er nok stor for at ikke alt er kommet med, og mulighetene er også store for feil i opplysningene om personer og årstall. Vi vil derfor svært gjerne ha meldinger om feil og mangler. Frithjof Bugge Hansen og Jens Holtung, begge med mange års handel i Ramnes, har vært våre viktigste støttespillere i denne artikkelen. Ellers har Thorbjørn Wetterstad, Kristian Nyhus, Othar Hansen Hoie og Bjarne Gran vært til stor nytte. Takk til alle, ikke minst alle dere som har vært så positive når det har vært behov for opplysninger. Det er mange butikker å holde styr på, og det er viktig at leserne får muligheter for oversikt over beliggenhet og avdre forhold. Derfor har vi gitt hver butikk sitt nummer som går igjen i teksten, i oversiktskjema og på kartutsnitt. Dette er nummer for Holtung nord. For å ha helheten er det viktig å understreke at det hele tiden har vært stor handelslekkasje til butikkene i Våle, på Revetal, Fossan, Svinevoll og Barkost, Noe handel har det nok også vært av Vivestad-folk i Høyjord. Det startet i 1866 Kaare Frølands artikkel "Litt handelshistorie i Ramnes", Ramnesiana 1993, side 21, gir god innføring i forhistorien for handelen i Ramnes. Vi siterer: "Tidligere var det byene som alene hadde handelsprivilegiene. Skulle bonden selge varer eller skaffe seg kjøpemel, sukker, kaffe, tobakk, bomullsstoffer eller andre handelsvarer, måtte han til byen. Bare i byene var det spesialiserte handelsmenn som hadde varer til salgs som ikke var produsert i 10

11 Oversikt over dagligvarehandel i Ramnes. Oversikten er forenklet med avrunding til hele 5-år NR. 1 Holtung t nordre butikk 2 Holtung,søndre butikk 3 Vika 4 Myre 5 Myre, Solli 6 Freste 7 Fossan 8 Linnestad 9 Klopp, Dyrsa 10 Klopp, Solheim 11 Klopp, Nybø 12 Stange og Ramnes 13 Ramnes mellom 14 Ramnes 15 Ramnes Samvirkelag 16 Jarberg 17 Svinningen 18 Risås 19 Bråten, Sanderødbakken 20 Svinsholt 21 Mørken 22 Hjerpetjønn 23 Askjer bru 24 Kile 25 Søndre Firing 26 Søndre Firing, Fjellheim 27 Nordre Ektvedt 28 Søndre Vivestad 29 Vivestad 30 Kjær 31 Vivestad, Skjønsberg 32 Smidsrød 33 Elverheim

12 bygdesamfunnet. Noe handel kunne det riktignok også skje i bygdene. Bonden kunne fritt selge sine produkter direkte til forbruker, men betingelsen var at denne handel måtte skje uten mellommann. I visse tilfelle ble det gitt bevilling til handel på landet, men bare i "fjærn fra Kjøbestederne liggende Eghne". Etter hvert ble handelen liberalisert utover i hundreåret, Med utgangspunkt i handelsloven av 1842 og etter en annen lov fral857 ble det lettere å drive handel utenom byene, men hindringer var det inntil prinsippet om fri handel ble gjennomført fra Hvis man da fikk attest fra presten og handelsbrev fra fogden, var det bare å sette i gang med landhandleri." Startskuddet for lokalhandel gikk altså i Det var mange som startet. Og det kom også to forbrugsforeninger: Ramnes Forbrugsforening på Fossan i Fon, som etterhvert flyttet sørover til Linnestad og videre til Klopp,- og Vivestad Forbrugsforening. Vi har valgt å ta for oss utviklingen i de ulike delene av kommunen, og starter i Fon: Handel på Holtung i 96 år Vi lar Jens Holtung fortelle handelshistorien på Holtung: "På Holtung starta Ole Herland handel i Hans svoger Ole K. Karlsen (min bestefar) kjøpte gården Holtung Nordre gnr/bnr 143/5 i 1881 og fortsatte å handle fram til Han henta varer regelmessig i Holmestrand, og tok i flere år med posten fra Holmestrand til bygda. Første september 1886 åpnet han Fon postkontor som han drev fram til bygde han hus for eget landhandleri. Fra 1905 til 1910 leide han bort forretningen til Abraham Musum, som vi senere finner som kjøpmann på Klopp. Huset med forretningen blei i 1910 solgt til Guttorm Holt tok Guttorm Holt også over posten. Guttorm Holt solgte huset med butikken til Hans Løn (ca 1917), og fortsatte som poståpner i nytt hus på eiendommen Breidablikk som ligger sør for gårdstunet og nord for ungdomslokalet Vonheim som var ferdigbygd i Det hører med til historien at Guttorm Holt var poståpner fram til 1956, da svigerdatteren Ruth tok over og drev fram til 1986 da det ble slutt på posthuset i Fon. Hans Løn solgte forretningen til Abraham Langli i Nå kom en periode hvor 3 av Langelis 5 døtre i tur og orden drev forretningen på Holtung. Først Lovise, gift med Erling Myhre, så Margit, siden gift med Sigurd Vivestad og sist Jossa, gift med Leonard Flugsrud. Flugsrud drev fram til

13 I Lovise og Erling Myhres driftstid valgte Erling å starte egen handel i stua hjemme hos oss på Holtung. To butikker vegg i vegg Derved blei det to forretninger, helt innpå hverandre, hvor mann og kone konkurrerte om tidligere felles kundekrets. Erling Myhre drev sin forretning fram til 1930, da mine tanter Mathilde og Laura Holtung overtok og drev fram til Min bror Ole hadde så driften i to år, mens jeg tok handelsskolen. Fra 1950 til våren 1954 drev jeg i stua på Holtung Da fikk jeg kjøpt tilbake butikken som bestefar bygde i Derved var handelsvirksomheten på Holtung samlet i én butikk. Som innehaver av Holtung Landhandel drev jeg fram til 1969, siste året i nyinnredet butikk i den nedlagte Holtung skole. Så kom det nye eiere, først Per Narverud i 1969 og så Sverre Andersen i I 1974 var handelshistorien på Holtung slutt. Om handel og oppgjør Når en handler i en dagligvarebutikk idag, går alt så greit for seg. Kunden plukker varene sjøl. De blir slått i kassa og betalt. Kontant eller med kort. Å ikke gjøre opp før en forlater forretningen er helt utenkelig. På landsbygda i åra, før selvbetjeningsepoken, var situasjonen ganske annerledes. Min tante som handlet på Holtung fra 1930 til 1948, hadde en kassakladd på Prospektkort fra Holtung sett fra vest. Fra venstre ser vi våningshuset på Holtung nordre gnr 143/1, der Sonja og Johan Johansen bor nå. Huset i midten er Holtung Landhandleri (Nr. 1), der Abraham Musum handlet på den tiden. Til høyre, våningshuset på Holtung, gnr 143/5, der Jens Holtung vokste opp. Også her ble det butikk, i ca. 30 år fram til

14 disken. Ca halvdelen av kundene handlet på "krita". Navnet og hvert vareparti ble ført i kassakladden, og innført i vedkommendes lille kontobok hver kveld. Da jeg kom inn i bildet ble kassakladdene kopla ut. Kontoboka ble funnet fram, dato notert og varene ført inn etterhvert som de ble ekspedert. Oppgjør som oftest en gang i måneden. Noen av kundene lå flere måneder etter med betaling. Å be om aksept, kunne da være redningen. Vi handlende måtte også mange ganger gi aksept til våre grossister på grunn av at vi hadde så mye utestående. Aksepter var mye brukt på den tida. En aksept er et dokument der den som skylder penger, f eks kunden med kjøpmanngjeld, ved sin underskrift aksepterer at beløpet, pluss renter, skal betales innen en bestemt dato f. eks, om to måneder. Kjøpmannen kunne så overføre aksepten til banken og få pengene utbetalt umiddelbart. Inndriving av gjeld med skurtresker Et år måtte jeg leie skurtresker og ta kornavlingen på en gård for å redde mest mulig av kunstgjødsel- og kraftforregningen. Forpakteren hadde satt nøkkelen i døra og reist fra alt sammen tidlig på høsten. Utenbygds skogsarbeidere 14 14

15 hadde også lett for å reise fra øl- og matregning. 1 min landhandlerperiode i Fon fikk de kundene, som ønsket det, varene brakt uten bringetillegg. Dette var ikke fordel bare for kundene, men også for meg, da plassen var liten og betjeningen bedre kunne utnyttes når vi fikk redusert køen foran disken. Praktisk og miljømessig var det jo bedre at en stor varebil betjente 50 kunder på en rute enn at alle disse hver og en kjørte til butikken. Jeg skal ikke underslå at meningen også var å nå kunder som ellers ville handle hos konkurrentene", sier Jens Holtung. Vika, gnr. 165, bnr. 2, på Ramnessida ved Svinevoll Hans Chr. Henriksen startet handel i Vika i Vi vet også at N.C. Nilsen drev som kjøpmann og trelasthandler der omkring I listorien forteller videre at eiendommen i 1883 ble solgt til Johan Anundsen som løste handelsbrev samme år. Året etter er det ny eier, skipperborger Anders Chr. Andersen som i 1895 solgte til Einar Skudom. Kona, Emma 1 lansdatter Skudom startet Svinevoll Poståpneri i overtok Anton Osterud gården med både butikk og poståpneri. Neste eierskifte skjedde i 1929, da Einar Melø overtok gården med butikken, mens posten ble flyttet til Eidsloss-banens stasjon i Våle. I Her 20 års drift solgte Melø til Leif Kydland som alt 2 år etterpå, i 1951, solgte til Hallvard Bue. Nå går det mot slutten med handelsvirksomheten i Vika. Bue leide først ut butikken til Leif Kjær og senere til Svinevoll Samvirkelag som startet i mai Samvirkelaget fikk kort virketid.i Vika Det ble flyttet over grensen til Våle i 1957 men ble nedlagt kort etter. Myre Thorleif Gran på Myre forteller at da han var liten gutt ca 1908, var det litt handel på gården som Jan Berg har nå. Det er grunn til å anta at dette kan ha vært landhandler Kristian Kjær, som ved folketellingen i 1900 bodde her sammen med sin søster og i 1900 betalte handelsskatt til kommunen. Han forteller også at det for lang tid tilbake hadde vært handlet hjemme hos Gran i Vika. Myre, Solli Christian Myhre kjøpte eiendommen Solli gnr 164/4 som ligger inntil veien Myre - Fon i Hans 2 døtre Olette og Synnøve drev handel der i ca 10 år. Vi har ellers opplysninger om handel av Kristian Larsen, Martin Bull Dahl og Karl Styrmo som var den siste og handlet fram til 1934 eller

16 16 16

17 Handel på Freste Handelsvirksomheten på Freste hadde sammenheng med stasjonen. Gunele Arnesen ble stasjonsekspeditør og poståpner på Freste fra 1901, da Tønsberg - Eidsfossbanen startet opp. Hun var gift med Anton Arnesen, som også var jernbaneansatt, først som baneformann og senere som banemester.. I 1917 kjøpte de eiendommen Nordre Freste, gnr 18/8, naboeiendommen til stasjonen. Et hus på eiendommen brant ned i 1922, og bygdeboka forteller at det da var leid bort til landhandler Jacobsen. Etterhvert blir forretningsvirksomheten flyttet over til nytt hus som ble bygd ved riksveien, i Butikken med tomt ble fradelt (Bnr. 18, Solstad) i 1932 og solgt til kjøpmann Aadne Aasland. 1 oståpneriet fulgte med i Kol f 1 løyem Øye ble ny eier, k jopmann og poståpner i ()gså Frestebutikken ble innhentet av nedleggingsspokelset. I 1970 var det slutt. Foto fra ca fra Freste. Kjopmann Aadne Aasland foran butikkdøra sammen med sønnene Aame og Jon. Bilen er 1931 modell Opel. Foto fra Aame Aasland. Linnestad - Klopp I Ramnesiana 1993 har Kaare Frøland en grundig omtale om Klop Forbrugerforening. Ramnes Forbrugsforening Forhistorien skal være at Ramnes Forbrugsforening drev på Fossan fra 1875, og at enkelte medlemmer av foreningen løste handelsbrev. Derved ble det handel på flere steder i bygda. Ganske snart flyttet foreningen sin handel til Linnestad. 17

18 Linnestad Forbrugsforening Med navnet Linnestad Forbrugsforening ble det startet opp i slutten av 1870-årene. Først var det handel på Søndre Linnestad med Ole Johansen Sigjord som innehaver av handelsbrevet og ansvarlig for driften. Klop Forbrugsforening I 1880 kjøpte foreningen tomt, bnr 4, Dyrsa, på Kloppe-sida av elva og endret navnet til Klop Forbrugsforening. Vi velger å bruke Dyrsa som navn på dette stedet videre. Vi kjenner navnene til noen av bestyrerne etter Ole Johansen Sigjord: Hans Johansen, Jens Arnt Mathisen Tollerød, Kristen K. Kirkevold, Lars Jakobsen Bjune og Lars Olausen Linnestad, som var den siste forretningsbestyrer. Den årlige godtgjørelsen var kr. 800,-. Varekjøringen ble godtgjort med 25 øre pr. 100 kilogram og satt bort til Knut B. Klop og Kristian B. Hoie. Hard konkurranse på Klopp 1899 ble Klop Forbrugerforening lagt ned. Eiendom og varelager ble solgt til Harald Adolf Hansen, Hoie. Han var født i 1882, og var således bare 17 år. Faren, skipsfører Othar Hansen, var på sjøen ved folketellingen i 1900, og det var derfor ikke så rart at det var moren, Anna Olava som hadde handelsbevillingen. Det gikk dårlig, så Harald Adolf solgte Dyrsa og forretningen til Lauritz Larsen Freste, og flyttet til eiendommen Solheim, bnr 9 som hans far, Othar Hansen Hoie eide på andre siden av veien og noen meter nærmere Ramnes. Eiendommen ble senere kjøpt av Thora og Arne Dahl. 18

19 Solheim Her ble det snart ny butikk. Se bildet av Harald A. Hansen med sin nye butikk. Lauritz Larsen Freste solgte Dyrsa i 1912 til Abraham Musum, som kom fra Holtung der han hadde leid butikk i 5 år. Musum ble godt plassert som stasjonsmester, poståpner (fra 1916) og kjøpmann. Nybø Men i de harde 1930-årene måtte han innstille handelen på Dyrsa. Driften der ble overtatt av familien Fevang fra Eik. Borghild Musum, kona til Abraham, hadde kjøpt eiendommen Nybø (Der Solveig og Kristen Aas bor nå) og Musum flyttet sin handel hit årene var det nok vanskelig å handle på Klopp. Familien Fevang. som tok over Dyrsa, måtte gi seg etter et år. Musum tok igjen over, men tidene var fortsatt dårlige, og han måtte gi seg og leie ut nok en gang, denne gang til Anker Himberg. Så flyttet Musum igjen opp til Nybø. Det gikk ikke så bra med Anker Himberg heller, og snart er Abraham Musum tilbake på Dyrsa, - og nå blir han der! Datteren Helga, senere gift Sæbø, tok over i 1946 og drev fram til 1963, da loi retningen ble solgt til Jaardi Næss. Året etter, i 1964, er det ny eiere, ekteparet Gunnar og Brita Larsen. Gunnar døde i 1971 og Brita drev videre til 1979 da datteren Ranveig Kristiansen overtok. I lun var den siste kjøpmannen på Klopp. I 1985 var det slutt. A too t Foto fra Klopp kort etter århundreskiftet. Forretningsgården på Dyrsa hadde opprinnelig bare en etasje. Abraham Musum bygde på en etasje for å kunne bo på eiendommen. Det lave huset til høyre med to tak er stasjonen. Foto fra Othar Hansen Hoie 19

20 Handel i Ramnes sentrum Stange og Søndre Ramnes Det første vi hører om handel på Søndre Ramnes er at Ola Hansen Stange, som hadde løst handelsbrev på Stange i år senere overføres dette til Søndre Ramnes. Eier her var hans bror Christen Hansen Ramnæs. Ordfører i Ramnes Det har vært handel på gården også i årene. Vi vet at Hans Fritzøe, som ble gift med Hjørdis, datter av eirene Julie og Nils Riis, drev handel. Likeså Olaf Berg før han tok over butikken på den andre siden av veien. Se 14. Ramnes mellom Vi vet også at Edvard Jacobsen drev handel på Ramnes Mellom, der det nå bygges boliger. Han eide gården mellom 1882 og Ramnes Landhandleri I 1903 kjøpte Ole Heian tomt på Ramnes Han hadde løst handelsbrev i Etterat to små tomter ble lagt inntil i 1906, bygde Heian forretningsgård og handlet her fram til 1914 da han solgte til Tov Hellem. Allerede to år etter, i 1916, gikk eierskapet over til Gjermund T. Frøland fra Telemark. Ramnes Landhandleri ca Foto fra historielagets samlinger. 20

21 Frøland hadde butikken fram til Ny eier ble Olaf Berg, gift med Agnes, datter til Ole Heian. Olaf Berg hadde da en tid drevet forretning på andre siden av veien, på gården til Nils Riis (nr 12). Så fulgte en lang periode med ekteparet Berg bak disken. Da Olaf døde i 1971 drev Agnes videre med hjelp av sin søster Else Langås, som hadde lang handelserfaring på Revetal sammen med sin mann André Langås. Etterpå fikk hun hjelp av sønnen Finn og hans kone Karin. Så overtok Mai Britt og Reidar Skjeggerød, i 1979, men de fikk bare ett års drift før butikken brant i Med dette avsluttes butikkdriften her. Ramnes Samvirkelag. Lengere nord i Ramnes sentrum, hos Ole Gulsrud på Nordre Ramnes, startet Ramnes Samvirkelag sin virksomhet i 1938 med Gjermund Frøland som bestyrer. Han ble avløst av Hans Bakken i ble Petter Myrtrøen ansatt som bestyrer. Ramnes Samvirkelag var i en god periode, og kunne flytte over veien til egne lokaler i I 1967 ble forretningen innlemmet i Vestfold Samvirkelag. Dette forhindret ikke at driftsproblemene ble merkbare også for samvirkelaget. Petter Myrtrøen sluttet i Så var Frank Karlsen, Nina Johannesen og Ame Christensen butikksjefer. Driften ble lagt ned i juni Ramnes Samvirkelag Den nye butikken fra 1955 Foto fra Petter Myrtrøen. 21

22 Ny butikk i nytt boligfelt på Jarberg Boligfeltet Jarberg ble bygd ut i 1960-årene. Asbjørn Fadum bygde hus og startet butikk i I 1968 ble butikken leid bort til Else Marie og Hans Himberg. De handlet til 1973 da forretningsdriften opphørte. Svinningen var kanskje først ute Bygdeboka forteller: "18. juli 1818 ble det holdt forhør over ert svensk person ved navn Hafton, som Anders Enersen hadde latt flytte inn på Svinningen, men Anders døde noen dager seinere. Derved mistet svensken sitt utkomme og han hadde ikke ordnet sin oppholdstillatelse. Anders hadde gitt ham tilsagn om at han kunne drive som høker blant soldatene på gården, slik Anders selv hadde gjort. " Det måtte være den militære virksomheten som var grunnen til at det var handel på Svinningen før I 1873 betaler Christen Varløs handelsskatt i Svinningen, som da var drevet av Johan Edvard Christensen fra Varløs i Holmestrand. Butikk som alternativ til fattigvesenet Lovendringen i 1866 førte med seg at folk i bygdene fikk nytt inntektstilbud. Velmenende kommunepolitikere øynet inntektsmuligheter for vanskeligstilte personer. Erfaringene etterhvert ble nok at handel er et krevende yrke, der bare de dyktigste lykkes. Risås I 1875 fikk husmannen Christoffer Amundsen Risaas kommunestyrets tilsagn om å bli fritatt for handelskatten på 10 spesidaler med denne begrunnelsen: "Da Christopher Risaas er gammel og uten Formue, saa troer Kommune bestyre Isen at nevnte Flandel kunne være en Støtte for ham, saa han muligens kunde slippe at tiltrænge Ramnes Fattigvesen, og derfor ettergive ham Handelsskatten " Det ble ikke varig handel. Handelsbrevet ble levert tilbake i Bråten, Sanderødbakken Omtrent samtidig, i 1874, besluttet fattigkommisjonen i Ramnes å utbetale 24 spd. og 40 sk. til legdslem Olaus Andersen for at han kunne ernære seg ved handel. Beløpet tilsvarte den sum fattigvesenet måtte betale for å holde ham i legd ett år. Det var skriftlig erklæring undertegnet av Niels Heierstad, Niels A Askjær, Lars Olsen Sukke og Mathias K. Solberg som 22

23 Sanderødbakken, ved den gamle veien fra Kjønnerod til Sukke. Her prøvde den blinde handelsmannen Olaus Andersen å starte butikk i 1879 Foto:Ramnesiana. garanterte for at Olaus Andersen i det følgende år ikke skulle ligge fattigvesenet til noen byrde. Sannsynligvis er han den samme personen som var den første eier av eiendommen bnr. 96/8, Sanderødbakken. som i 1879 ble utskilt og solgt for kr 100,-til den blinde landhandler Olaus Andersen. Sanderødbakken ligger ved Bråten på veien Kjønnerød - Solberg som da var hovedveien mellom Andebu og Holmestrand. I 1880 tikk han varekreditt på kr. 800,- med pant i eiendommen hos kjøpmann Treu i Holmestrand. Trau gikk konkurs i 1883, og samme året selger konkursboet eiendommen Sanderødbakken for pantet på kr. 800,-. Vi har sannsynligvis mer opplysninger om den samme mannen fra en annen kilde. Mathias Hansen Fon fortalte kort tid før sin død, til Jens Holtung, at hjemme på Fosterød blei et rom utleid til en blind mann kalt Olaves "Blinding". Han handlet med skråtobakk, kandissukker og litt småkrams. Varene ble båret hjem fra Holmestrand, og oppbevart under senga. Svinsholt Det har vært butikker flere steder i øvre Ramnes i eldre tider. Samuel Ektvedt hadde butikk på Svinsholt fra 1885 til omkring 1890, da han flyttet til Heimdal i Høyjord for å fortsette butikken der. Mørken På Mørken drev Johan A. Mørken butikk fra ca 1893 til Det var sønnen Mathias som sto i butikken, med søsteren Hanna som medhjelper.(se Ramnesiana 1992, side 51). Vi kjenner også til at Johannes Andersen startet handel på Hjerpetjønn i

24 24

25 Handel på Hjerpetjønn Frithjof Bugge Hansen forteller fra handelen på Hjerpetjønn: "På Hjerpetjønn drev Kristian Aas butikk omkring I 1922 flyttet Ole Sjuve, kunstmaleren, sin butikk fra Holt (Hos H. Guthus) til Hjerpetjønn og var der til Da kjøpte min far Bernhard Hansen gården og butikken. Far var ikke aktiv kjøpmann, så butikken ble drevet av min bror Håkon fram til Da startet han butikk på Svinevoll i Våle, og jeg tok over den daglige driften. Butikklokalene var i sidebygningen på gården. Samlet var det ca. 50 kvadratmeter omtrent likt fordelt på lager og salgslokale. Det var kummerlige forhold, dårlig plass, kaldt og utrivelig. Landhandleren skulle jo føre de varene som folk brukte til daglig, ikke bare matvarer, men isenkram, manufaktur, glass og steintøy, kraftfor og mye mer. Det sier seg selv at utvalget ikke ble så stort, men folk forlangte heller ikke så mye i den tiden. Over alt i lokalet var det varer. Det som kunne henge i taket ble plassert der. Det var så fullt at det var liten plass til folk som skulle stå og handle. Vestre Hjerpetjønn, gnr 96/1, der Frithjof Bugge Hansen handlet fra 1934 til Foto fra Frithjof Bugge Hansen. 25

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006 den 7. april 2006 Gamlekara på Fegri. Dette bildet er ikke så gammelt, men viser gamlekara på Fegri på Tyristrand. Disse møttes kl 10 om formiddagen og gikk samlet tur opp i Klavåsen. De som ikke var raske

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Tusenbein mobil: E-post:

Tusenbein mobil: E-post: Tilbakeblikk: Hei Tusenbein mobil: 48 00 79 19 E-post: tusenbein@hansoggrete.com Januar er over for denne gang. Vi har hatt en kjekk måned med turer i nærområdet, eventyr, sang, musikk og bevegelse. Turene

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Norges Blindeforbund utgir Giverglede for sine givere Nr 1/2005 Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Arne (t.v.) mistet synet gradvis som tenåring: Som 22-åring

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både "Landhandleri og Bakeri".

Hvittingfossveien 9 Navn Gnr. Bnr. Festnr. 59 28.761 10.19.249. Tomt der det tidligere var et bakeri og før det både Landhandleri og Bakeri. Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10032 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Butikk og bakeri Olaf Granheim, Bakeri og utsalg 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer