RAMNESIANA Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMNESIANA 1999. Forord"

Transkript

1

2 INNHOLD Forord... Side 3 Hans Ramm til minne... " 5 Hans Jacobsen Bjune, ordfører " 7 Butikkene i Ramnes... " 10 Attesten som kom tilbake fra Amerika... " 32 Det nye orgelet... " 35 Dansemusikk i Ramnes før krigen... " 39 Fon Travforening 100 år... " 47 Eget arbeideridrettslag i Vivestad... " 57 Et solskinnsbarn... " 62 Fra virksomheten i Ramnes Historielag... " 65 Åpen gård på Brår... " 68 Store dager på Øyfjell... "

3 RAMNESIANA 1999 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: Forord Årets Ramnesiana må finne seg i å være litt i skyggen av fargerike "VÅRT RAMNES I FORTID OG NÅTID" som gis ut som en markering av tusenårsskiftet. Vi håper likevel at også et gammelmodig årsskrift i svart og hvitt vil bli godt mottatt av noen, og synes det er fint at vi rakk å få fram 21 nummer mellom 1977 og tusenårsskiftet. Som lovet i fjor har vi satset stort på dagligvarehandelen i Ramnes. Med mange gode hjelpere og med god støtte i bygdebøkene gir vi en samlet oversikt over dagligvarehandelens utvikling og avvikling. Vi starter med minneord for nylig avdøde Hans Ramm, æresmedlem og svært betydningsfull person for Ramnes Historielag. 1 ordførerpresentasjonen har Kaare Frøland kommet til Hans Jacobsen Bjune, ordfører i trange tider i Han har også noe å si om det nye orgelet, og de tidligere orgelene, i Ramnes Kirke. Og det er mye mer: Bjarne Gran har mye stoff om dansemusikk før krigen, John Pedersen har latt oss få hundreårsberetningen for Fon Travforening og Johan Christian Haugan innvier oss i Vivestad Arbeideridrettslags korte, men aktive, liv like før krigen. Selvsagt har vi også med en kort oversikt over virksomheten i Ramnes Historielag Også denne gang, takk til annonsørene, som gir oss mulighet for gratis skrift til de tusen hjem. 3 3

4 TAKRENNER I PLASTBELAGTE STÅLPLATER NYBYGG - TILBYGG REPARASJONER - VEDLIKEHOLD Byggmester HIMBERG RAMNES - Tlf Mobil

5 Da vårt æresmedlem Hans Ramm døde nå i høst, skrev Kaare Frøland denne nekrologen i Tønsbergs Blad: Hans Ramm til minne Det er slik at vi kan bli i godt humør når vi treffer enkelte mennesker. Hans Ramm var slik. En høy, smittende latter hadde han, og med evne til å se det beste i omgivelsene. Han følte ansvar når han hadde påtatt seg en oppgave. Han var en som så værnet om bygdekulturen som en viktig oppgave. Han var formann da man lyktes i å få kommunen til å overføre Brår til historielaget. Han og Gunnulf Flåtten var parhestene som førte forhandlingene. Og det var Hans som ledet restaureringsarbeidene etterpå. Naturligvis ble de begge æresmedlemmer av historielaget. Hans var grunnleggende snill. Som oppløpen guttunge husker jeg alltid Hans med en ungeflokk etter seg. Det var typisk. Unger vet intuitivt hvem som liker unger, og hvem som det er moro å være sammen med. Det var konkurranse om å få komme oppi støytkjærra. Som regel var det plass til alle, for Hans og Blakka var like tålmodige. Sånn var det også når han kjørte tomreipes til skogs etter ved. Da fikk vi lov til å sitte på slira. En slik mann får et godt ettermæle. 5 5

6 HANS JAN FON Maskinentreprenør Fon, 3175 Ramnes Alt i landbruksreparasjoner! Salg av deler og dekk! 6

7 Kaare Frøland Lars Jakobsen Bjune og hans ordførertid Da Lars Jakobsen Bjune ble valgt som den 16. ordfører i Ramnes like før jul i 1931, var han nok klar over at han gikk mørke tider i møte. Det kom ikke først og fremst av den store gjeldsbyrden som bygda hadde påtatt seg. En begynnende økonomisk krise, som viste seg å skulle bli verdensomspennende, var mer eller mindre tydelig å se. Den kunne han ikke gjøre noe med, det visste han. Lars Jakobsen Bjune hadde erfaring fra før. Han kom med i kommunestyret første gang i 1907, og hadde således Lars J Bjune Ordfører vært med og styrt bygda i usikre tider tidligere. Han hadde vært med både i skolestyret og i liknings- og overlikningsnemnda. Bjune hadde verv i forstanderskapet og styret i sparebanken og var styremedlem i Vestfold Landbruksselskap. Også prestens medhjelper hadde han vært, og han satt 27 år i menighetsrådet, helt fra det ble opprettet. Litt utrivelig var det at det i noen tid hadde vært uenighet ved valgene i kommunestyret. Både Bjune og varaordføreren, Torbjørn Gran, fikk bare 11 stemmer ved valget. Men det var ikke dette som var årsak til at hans ordførerår i den grad skulle bli så full av vanskeligheter og utriveligheter. I de tre årene han virket, fikk han snaut nok en eneste sak på bordet som han kunne glede seg over. Bjunes ordførerår kom i de verste økonomiske kriseårene i vår nyere historie. Både i bygdehistorien og i andre publikasjoner, f.eks. "Ramnes gjennom 150 år" og "En kraft i bygdesamfunnet", har disse kriseårene fått en bred plass. Vi skal derfor forsøke å unngå oppramsing av kjent stoff, og i stedet prøve å se disse årene slik de formet seg for den nye ordfører Bjune. 7

8 Alle var glade for at vi hadde fått det elektriske "lyset" som folk sa. Det nye herredshuset varslet også om at tidene hadde forandret seg. Nye verdier var kommet til. Men det hadde kostet. Hele elverkutbyggingen var lånefinansiert, et beløp flere ganger så stort som hele kommuneårsbudsjettet. Hittil hadde man til en viss grad beholdt optimismen. Hvis det ikke hadde vært for den økonomiske krisen, som etterhvert begynte å merkes, ville nok kommunen ha klart sine forpliktelser. Men gjelds- og lønnsomhetskrisen i landbruket sammen med arbeidsløsheten ellers, fikk ødeleggende virkninger over hele samfunnet. Dusinvis av skatter måtte strykes fordi skattyterne ikke hadde noe å betale med. Folk sparte på strømmen. Det gikk an å slå av utelampa - og lyset i stallskålen - og i bestestua. Noen greide heller ikke betale den strømmen de hadde brukt, og elverket måtte kople stømmen fra, med tap. En virkning var at det måtte føres opp tilskudd til elverket over kommunebudsjettet. Det som før var ille, ble verre. Utgiftene til fattigvesenet økte, det ble flere som trengte hjelp. De arbeidsløse krevde arbeid. Kommunen prøvde å anvise vedhogst i kommuneskogene, men det monnet så lite. Gang på gang måtte Bjune ta opp dette med nødsarbeid. Vi skal nevne et par eksempler: Før jul i 1932 fikk formannskapet myndighet til å ta opp et lån på kr og deretter sette igang nødsarbeide. I et svar til veikontoret mente formannskapet at mellom 50 og 60 mann ville melde seg til nødsarbeid hvis veivesenet kunne anvise noe. Sommeren 1933 ga kommunen et tilbud til skogeiere om et tilskudd til skogsgrøfiting på 5 øre pr. løpemeter, dersom de ville benytte de arbeidsledige som formannskapet anviste. Ordfører Bjune kunne fremdeles se at Eidsfossbanen gikk sin vante gang over Førum- og Reinejordene fram til Klopp og videre over Heianjordene til Ramnes stasjon, - og tilbake igjen. Også den kunne være en plage. For det første spøkte det for nedleggelse. Lastebiler og busser begynte å bli alvorlige konkurrenter! For det andre var det årligårs spørsmål om driftstilskudd fra kommunekassa. Det måtte forhandles med de andre kommunene som også hadde nytte av banen. Disse diskusjonene var heller ikke noe man gikk til med glede. Både i 1932 og året etter ble det gitt tilskudd, men et mindretall gikk imot. Det var ikke enighet i kommunestyret lenger. Det var også utrivelig. 8 8

9 Mot slutten av 1933 fikk ordfører Bjune det første varsel om at noe var storgalt. Bankene som satt med lånepapirene protesterte fordi kommunen ikke hadde betalt avdrag på de store lånene. Men ennå var han optimist. Bare vent til kvartalsinnbetalingene for skatt og strøm kommer i januar - mars neste år, mente han sammen med formannskapet. Men - håpet brast! Noen dager i midten av januar i 1934 lavet våt snø ned i store mengder og la bl.a. 36 jernmaster i bakken. Det var en katastrofe for elverket - og kommunen. Hva skulle man gjøre? Man kunne ikke bare la alt ligge over ende. Alle var enige om at nettet måtte opp igjen, nærmest koste hva det koste ville. Og det ble gjort, og belastningen økte. Det tok likevel ukevis før folk fikk strømmen tilbake. Men dette var visst ikke nok. Ikke før hadde man fått reparert det grøvste frajanuar før snøen igjen 13. november brakk ned 23 nye høyspentmaster. Det var ikke vanskelig å forstå at dette ble mer enn både elverk og kommune kunne tåle. Ut på høsten gav kommunestyret ordfører Lars Jakobsen Bjune, den forrige ordfører, som nå var blitt lensmann, Hans Flåtten, og Ole Samuel Jacobsen i oppdrag å innlede forhandlinger om gjeldsordning for kommunen. Det ble den neste ordføreren som fikk "gleden" av å avslutte denne triste saken. 9

10 Butikkene i Ramnes Mange tror at vi i Ramnes er underutviklet etter 10 år uten dagligvarebutikk i kommunen. Økonomiske eksperter som bruker handelsstatistikkene som arbeidsredskap, snakker med undring om et tilbakeliggende område i Indre Vestfold. Vi det gjelder, er lite berørt. Årsakene er mange. Viktigst er kort vei til butikker helt inntil kommuegrensene, at bilene er mange og ikke minst at utviklingen i handelsnæringen har gjort småbutikkene ulønnsomme. Slik var det ikke før. Det var perioder da det var mer enn ti butikker i Ramnes. Ramnesiana vil med dette gi en samlet oversikt over vanlige butikker for dagligvarer i kommunen. Faren er nok stor for at ikke alt er kommet med, og mulighetene er også store for feil i opplysningene om personer og årstall. Vi vil derfor svært gjerne ha meldinger om feil og mangler. Frithjof Bugge Hansen og Jens Holtung, begge med mange års handel i Ramnes, har vært våre viktigste støttespillere i denne artikkelen. Ellers har Thorbjørn Wetterstad, Kristian Nyhus, Othar Hansen Hoie og Bjarne Gran vært til stor nytte. Takk til alle, ikke minst alle dere som har vært så positive når det har vært behov for opplysninger. Det er mange butikker å holde styr på, og det er viktig at leserne får muligheter for oversikt over beliggenhet og avdre forhold. Derfor har vi gitt hver butikk sitt nummer som går igjen i teksten, i oversiktskjema og på kartutsnitt. Dette er nummer for Holtung nord. For å ha helheten er det viktig å understreke at det hele tiden har vært stor handelslekkasje til butikkene i Våle, på Revetal, Fossan, Svinevoll og Barkost, Noe handel har det nok også vært av Vivestad-folk i Høyjord. Det startet i 1866 Kaare Frølands artikkel "Litt handelshistorie i Ramnes", Ramnesiana 1993, side 21, gir god innføring i forhistorien for handelen i Ramnes. Vi siterer: "Tidligere var det byene som alene hadde handelsprivilegiene. Skulle bonden selge varer eller skaffe seg kjøpemel, sukker, kaffe, tobakk, bomullsstoffer eller andre handelsvarer, måtte han til byen. Bare i byene var det spesialiserte handelsmenn som hadde varer til salgs som ikke var produsert i 10

11 Oversikt over dagligvarehandel i Ramnes. Oversikten er forenklet med avrunding til hele 5-år NR. 1 Holtung t nordre butikk 2 Holtung,søndre butikk 3 Vika 4 Myre 5 Myre, Solli 6 Freste 7 Fossan 8 Linnestad 9 Klopp, Dyrsa 10 Klopp, Solheim 11 Klopp, Nybø 12 Stange og Ramnes 13 Ramnes mellom 14 Ramnes 15 Ramnes Samvirkelag 16 Jarberg 17 Svinningen 18 Risås 19 Bråten, Sanderødbakken 20 Svinsholt 21 Mørken 22 Hjerpetjønn 23 Askjer bru 24 Kile 25 Søndre Firing 26 Søndre Firing, Fjellheim 27 Nordre Ektvedt 28 Søndre Vivestad 29 Vivestad 30 Kjær 31 Vivestad, Skjønsberg 32 Smidsrød 33 Elverheim

12 bygdesamfunnet. Noe handel kunne det riktignok også skje i bygdene. Bonden kunne fritt selge sine produkter direkte til forbruker, men betingelsen var at denne handel måtte skje uten mellommann. I visse tilfelle ble det gitt bevilling til handel på landet, men bare i "fjærn fra Kjøbestederne liggende Eghne". Etter hvert ble handelen liberalisert utover i hundreåret, Med utgangspunkt i handelsloven av 1842 og etter en annen lov fral857 ble det lettere å drive handel utenom byene, men hindringer var det inntil prinsippet om fri handel ble gjennomført fra Hvis man da fikk attest fra presten og handelsbrev fra fogden, var det bare å sette i gang med landhandleri." Startskuddet for lokalhandel gikk altså i Det var mange som startet. Og det kom også to forbrugsforeninger: Ramnes Forbrugsforening på Fossan i Fon, som etterhvert flyttet sørover til Linnestad og videre til Klopp,- og Vivestad Forbrugsforening. Vi har valgt å ta for oss utviklingen i de ulike delene av kommunen, og starter i Fon: Handel på Holtung i 96 år Vi lar Jens Holtung fortelle handelshistorien på Holtung: "På Holtung starta Ole Herland handel i Hans svoger Ole K. Karlsen (min bestefar) kjøpte gården Holtung Nordre gnr/bnr 143/5 i 1881 og fortsatte å handle fram til Han henta varer regelmessig i Holmestrand, og tok i flere år med posten fra Holmestrand til bygda. Første september 1886 åpnet han Fon postkontor som han drev fram til bygde han hus for eget landhandleri. Fra 1905 til 1910 leide han bort forretningen til Abraham Musum, som vi senere finner som kjøpmann på Klopp. Huset med forretningen blei i 1910 solgt til Guttorm Holt tok Guttorm Holt også over posten. Guttorm Holt solgte huset med butikken til Hans Løn (ca 1917), og fortsatte som poståpner i nytt hus på eiendommen Breidablikk som ligger sør for gårdstunet og nord for ungdomslokalet Vonheim som var ferdigbygd i Det hører med til historien at Guttorm Holt var poståpner fram til 1956, da svigerdatteren Ruth tok over og drev fram til 1986 da det ble slutt på posthuset i Fon. Hans Løn solgte forretningen til Abraham Langli i Nå kom en periode hvor 3 av Langelis 5 døtre i tur og orden drev forretningen på Holtung. Først Lovise, gift med Erling Myhre, så Margit, siden gift med Sigurd Vivestad og sist Jossa, gift med Leonard Flugsrud. Flugsrud drev fram til

13 I Lovise og Erling Myhres driftstid valgte Erling å starte egen handel i stua hjemme hos oss på Holtung. To butikker vegg i vegg Derved blei det to forretninger, helt innpå hverandre, hvor mann og kone konkurrerte om tidligere felles kundekrets. Erling Myhre drev sin forretning fram til 1930, da mine tanter Mathilde og Laura Holtung overtok og drev fram til Min bror Ole hadde så driften i to år, mens jeg tok handelsskolen. Fra 1950 til våren 1954 drev jeg i stua på Holtung Da fikk jeg kjøpt tilbake butikken som bestefar bygde i Derved var handelsvirksomheten på Holtung samlet i én butikk. Som innehaver av Holtung Landhandel drev jeg fram til 1969, siste året i nyinnredet butikk i den nedlagte Holtung skole. Så kom det nye eiere, først Per Narverud i 1969 og så Sverre Andersen i I 1974 var handelshistorien på Holtung slutt. Om handel og oppgjør Når en handler i en dagligvarebutikk idag, går alt så greit for seg. Kunden plukker varene sjøl. De blir slått i kassa og betalt. Kontant eller med kort. Å ikke gjøre opp før en forlater forretningen er helt utenkelig. På landsbygda i åra, før selvbetjeningsepoken, var situasjonen ganske annerledes. Min tante som handlet på Holtung fra 1930 til 1948, hadde en kassakladd på Prospektkort fra Holtung sett fra vest. Fra venstre ser vi våningshuset på Holtung nordre gnr 143/1, der Sonja og Johan Johansen bor nå. Huset i midten er Holtung Landhandleri (Nr. 1), der Abraham Musum handlet på den tiden. Til høyre, våningshuset på Holtung, gnr 143/5, der Jens Holtung vokste opp. Også her ble det butikk, i ca. 30 år fram til

14 disken. Ca halvdelen av kundene handlet på "krita". Navnet og hvert vareparti ble ført i kassakladden, og innført i vedkommendes lille kontobok hver kveld. Da jeg kom inn i bildet ble kassakladdene kopla ut. Kontoboka ble funnet fram, dato notert og varene ført inn etterhvert som de ble ekspedert. Oppgjør som oftest en gang i måneden. Noen av kundene lå flere måneder etter med betaling. Å be om aksept, kunne da være redningen. Vi handlende måtte også mange ganger gi aksept til våre grossister på grunn av at vi hadde så mye utestående. Aksepter var mye brukt på den tida. En aksept er et dokument der den som skylder penger, f eks kunden med kjøpmanngjeld, ved sin underskrift aksepterer at beløpet, pluss renter, skal betales innen en bestemt dato f. eks, om to måneder. Kjøpmannen kunne så overføre aksepten til banken og få pengene utbetalt umiddelbart. Inndriving av gjeld med skurtresker Et år måtte jeg leie skurtresker og ta kornavlingen på en gård for å redde mest mulig av kunstgjødsel- og kraftforregningen. Forpakteren hadde satt nøkkelen i døra og reist fra alt sammen tidlig på høsten. Utenbygds skogsarbeidere 14 14

15 hadde også lett for å reise fra øl- og matregning. 1 min landhandlerperiode i Fon fikk de kundene, som ønsket det, varene brakt uten bringetillegg. Dette var ikke fordel bare for kundene, men også for meg, da plassen var liten og betjeningen bedre kunne utnyttes når vi fikk redusert køen foran disken. Praktisk og miljømessig var det jo bedre at en stor varebil betjente 50 kunder på en rute enn at alle disse hver og en kjørte til butikken. Jeg skal ikke underslå at meningen også var å nå kunder som ellers ville handle hos konkurrentene", sier Jens Holtung. Vika, gnr. 165, bnr. 2, på Ramnessida ved Svinevoll Hans Chr. Henriksen startet handel i Vika i Vi vet også at N.C. Nilsen drev som kjøpmann og trelasthandler der omkring I listorien forteller videre at eiendommen i 1883 ble solgt til Johan Anundsen som løste handelsbrev samme år. Året etter er det ny eier, skipperborger Anders Chr. Andersen som i 1895 solgte til Einar Skudom. Kona, Emma 1 lansdatter Skudom startet Svinevoll Poståpneri i overtok Anton Osterud gården med både butikk og poståpneri. Neste eierskifte skjedde i 1929, da Einar Melø overtok gården med butikken, mens posten ble flyttet til Eidsloss-banens stasjon i Våle. I Her 20 års drift solgte Melø til Leif Kydland som alt 2 år etterpå, i 1951, solgte til Hallvard Bue. Nå går det mot slutten med handelsvirksomheten i Vika. Bue leide først ut butikken til Leif Kjær og senere til Svinevoll Samvirkelag som startet i mai Samvirkelaget fikk kort virketid.i Vika Det ble flyttet over grensen til Våle i 1957 men ble nedlagt kort etter. Myre Thorleif Gran på Myre forteller at da han var liten gutt ca 1908, var det litt handel på gården som Jan Berg har nå. Det er grunn til å anta at dette kan ha vært landhandler Kristian Kjær, som ved folketellingen i 1900 bodde her sammen med sin søster og i 1900 betalte handelsskatt til kommunen. Han forteller også at det for lang tid tilbake hadde vært handlet hjemme hos Gran i Vika. Myre, Solli Christian Myhre kjøpte eiendommen Solli gnr 164/4 som ligger inntil veien Myre - Fon i Hans 2 døtre Olette og Synnøve drev handel der i ca 10 år. Vi har ellers opplysninger om handel av Kristian Larsen, Martin Bull Dahl og Karl Styrmo som var den siste og handlet fram til 1934 eller

16 16 16

17 Handel på Freste Handelsvirksomheten på Freste hadde sammenheng med stasjonen. Gunele Arnesen ble stasjonsekspeditør og poståpner på Freste fra 1901, da Tønsberg - Eidsfossbanen startet opp. Hun var gift med Anton Arnesen, som også var jernbaneansatt, først som baneformann og senere som banemester.. I 1917 kjøpte de eiendommen Nordre Freste, gnr 18/8, naboeiendommen til stasjonen. Et hus på eiendommen brant ned i 1922, og bygdeboka forteller at det da var leid bort til landhandler Jacobsen. Etterhvert blir forretningsvirksomheten flyttet over til nytt hus som ble bygd ved riksveien, i Butikken med tomt ble fradelt (Bnr. 18, Solstad) i 1932 og solgt til kjøpmann Aadne Aasland. 1 oståpneriet fulgte med i Kol f 1 løyem Øye ble ny eier, k jopmann og poståpner i ()gså Frestebutikken ble innhentet av nedleggingsspokelset. I 1970 var det slutt. Foto fra ca fra Freste. Kjopmann Aadne Aasland foran butikkdøra sammen med sønnene Aame og Jon. Bilen er 1931 modell Opel. Foto fra Aame Aasland. Linnestad - Klopp I Ramnesiana 1993 har Kaare Frøland en grundig omtale om Klop Forbrugerforening. Ramnes Forbrugsforening Forhistorien skal være at Ramnes Forbrugsforening drev på Fossan fra 1875, og at enkelte medlemmer av foreningen løste handelsbrev. Derved ble det handel på flere steder i bygda. Ganske snart flyttet foreningen sin handel til Linnestad. 17

18 Linnestad Forbrugsforening Med navnet Linnestad Forbrugsforening ble det startet opp i slutten av 1870-årene. Først var det handel på Søndre Linnestad med Ole Johansen Sigjord som innehaver av handelsbrevet og ansvarlig for driften. Klop Forbrugsforening I 1880 kjøpte foreningen tomt, bnr 4, Dyrsa, på Kloppe-sida av elva og endret navnet til Klop Forbrugsforening. Vi velger å bruke Dyrsa som navn på dette stedet videre. Vi kjenner navnene til noen av bestyrerne etter Ole Johansen Sigjord: Hans Johansen, Jens Arnt Mathisen Tollerød, Kristen K. Kirkevold, Lars Jakobsen Bjune og Lars Olausen Linnestad, som var den siste forretningsbestyrer. Den årlige godtgjørelsen var kr. 800,-. Varekjøringen ble godtgjort med 25 øre pr. 100 kilogram og satt bort til Knut B. Klop og Kristian B. Hoie. Hard konkurranse på Klopp 1899 ble Klop Forbrugerforening lagt ned. Eiendom og varelager ble solgt til Harald Adolf Hansen, Hoie. Han var født i 1882, og var således bare 17 år. Faren, skipsfører Othar Hansen, var på sjøen ved folketellingen i 1900, og det var derfor ikke så rart at det var moren, Anna Olava som hadde handelsbevillingen. Det gikk dårlig, så Harald Adolf solgte Dyrsa og forretningen til Lauritz Larsen Freste, og flyttet til eiendommen Solheim, bnr 9 som hans far, Othar Hansen Hoie eide på andre siden av veien og noen meter nærmere Ramnes. Eiendommen ble senere kjøpt av Thora og Arne Dahl. 18

19 Solheim Her ble det snart ny butikk. Se bildet av Harald A. Hansen med sin nye butikk. Lauritz Larsen Freste solgte Dyrsa i 1912 til Abraham Musum, som kom fra Holtung der han hadde leid butikk i 5 år. Musum ble godt plassert som stasjonsmester, poståpner (fra 1916) og kjøpmann. Nybø Men i de harde 1930-årene måtte han innstille handelen på Dyrsa. Driften der ble overtatt av familien Fevang fra Eik. Borghild Musum, kona til Abraham, hadde kjøpt eiendommen Nybø (Der Solveig og Kristen Aas bor nå) og Musum flyttet sin handel hit årene var det nok vanskelig å handle på Klopp. Familien Fevang. som tok over Dyrsa, måtte gi seg etter et år. Musum tok igjen over, men tidene var fortsatt dårlige, og han måtte gi seg og leie ut nok en gang, denne gang til Anker Himberg. Så flyttet Musum igjen opp til Nybø. Det gikk ikke så bra med Anker Himberg heller, og snart er Abraham Musum tilbake på Dyrsa, - og nå blir han der! Datteren Helga, senere gift Sæbø, tok over i 1946 og drev fram til 1963, da loi retningen ble solgt til Jaardi Næss. Året etter, i 1964, er det ny eiere, ekteparet Gunnar og Brita Larsen. Gunnar døde i 1971 og Brita drev videre til 1979 da datteren Ranveig Kristiansen overtok. I lun var den siste kjøpmannen på Klopp. I 1985 var det slutt. A too t Foto fra Klopp kort etter århundreskiftet. Forretningsgården på Dyrsa hadde opprinnelig bare en etasje. Abraham Musum bygde på en etasje for å kunne bo på eiendommen. Det lave huset til høyre med to tak er stasjonen. Foto fra Othar Hansen Hoie 19

20 Handel i Ramnes sentrum Stange og Søndre Ramnes Det første vi hører om handel på Søndre Ramnes er at Ola Hansen Stange, som hadde løst handelsbrev på Stange i år senere overføres dette til Søndre Ramnes. Eier her var hans bror Christen Hansen Ramnæs. Ordfører i Ramnes Det har vært handel på gården også i årene. Vi vet at Hans Fritzøe, som ble gift med Hjørdis, datter av eirene Julie og Nils Riis, drev handel. Likeså Olaf Berg før han tok over butikken på den andre siden av veien. Se 14. Ramnes mellom Vi vet også at Edvard Jacobsen drev handel på Ramnes Mellom, der det nå bygges boliger. Han eide gården mellom 1882 og Ramnes Landhandleri I 1903 kjøpte Ole Heian tomt på Ramnes Han hadde løst handelsbrev i Etterat to små tomter ble lagt inntil i 1906, bygde Heian forretningsgård og handlet her fram til 1914 da han solgte til Tov Hellem. Allerede to år etter, i 1916, gikk eierskapet over til Gjermund T. Frøland fra Telemark. Ramnes Landhandleri ca Foto fra historielagets samlinger. 20

21 Frøland hadde butikken fram til Ny eier ble Olaf Berg, gift med Agnes, datter til Ole Heian. Olaf Berg hadde da en tid drevet forretning på andre siden av veien, på gården til Nils Riis (nr 12). Så fulgte en lang periode med ekteparet Berg bak disken. Da Olaf døde i 1971 drev Agnes videre med hjelp av sin søster Else Langås, som hadde lang handelserfaring på Revetal sammen med sin mann André Langås. Etterpå fikk hun hjelp av sønnen Finn og hans kone Karin. Så overtok Mai Britt og Reidar Skjeggerød, i 1979, men de fikk bare ett års drift før butikken brant i Med dette avsluttes butikkdriften her. Ramnes Samvirkelag. Lengere nord i Ramnes sentrum, hos Ole Gulsrud på Nordre Ramnes, startet Ramnes Samvirkelag sin virksomhet i 1938 med Gjermund Frøland som bestyrer. Han ble avløst av Hans Bakken i ble Petter Myrtrøen ansatt som bestyrer. Ramnes Samvirkelag var i en god periode, og kunne flytte over veien til egne lokaler i I 1967 ble forretningen innlemmet i Vestfold Samvirkelag. Dette forhindret ikke at driftsproblemene ble merkbare også for samvirkelaget. Petter Myrtrøen sluttet i Så var Frank Karlsen, Nina Johannesen og Ame Christensen butikksjefer. Driften ble lagt ned i juni Ramnes Samvirkelag Den nye butikken fra 1955 Foto fra Petter Myrtrøen. 21

22 Ny butikk i nytt boligfelt på Jarberg Boligfeltet Jarberg ble bygd ut i 1960-årene. Asbjørn Fadum bygde hus og startet butikk i I 1968 ble butikken leid bort til Else Marie og Hans Himberg. De handlet til 1973 da forretningsdriften opphørte. Svinningen var kanskje først ute Bygdeboka forteller: "18. juli 1818 ble det holdt forhør over ert svensk person ved navn Hafton, som Anders Enersen hadde latt flytte inn på Svinningen, men Anders døde noen dager seinere. Derved mistet svensken sitt utkomme og han hadde ikke ordnet sin oppholdstillatelse. Anders hadde gitt ham tilsagn om at han kunne drive som høker blant soldatene på gården, slik Anders selv hadde gjort. " Det måtte være den militære virksomheten som var grunnen til at det var handel på Svinningen før I 1873 betaler Christen Varløs handelsskatt i Svinningen, som da var drevet av Johan Edvard Christensen fra Varløs i Holmestrand. Butikk som alternativ til fattigvesenet Lovendringen i 1866 førte med seg at folk i bygdene fikk nytt inntektstilbud. Velmenende kommunepolitikere øynet inntektsmuligheter for vanskeligstilte personer. Erfaringene etterhvert ble nok at handel er et krevende yrke, der bare de dyktigste lykkes. Risås I 1875 fikk husmannen Christoffer Amundsen Risaas kommunestyrets tilsagn om å bli fritatt for handelskatten på 10 spesidaler med denne begrunnelsen: "Da Christopher Risaas er gammel og uten Formue, saa troer Kommune bestyre Isen at nevnte Flandel kunne være en Støtte for ham, saa han muligens kunde slippe at tiltrænge Ramnes Fattigvesen, og derfor ettergive ham Handelsskatten " Det ble ikke varig handel. Handelsbrevet ble levert tilbake i Bråten, Sanderødbakken Omtrent samtidig, i 1874, besluttet fattigkommisjonen i Ramnes å utbetale 24 spd. og 40 sk. til legdslem Olaus Andersen for at han kunne ernære seg ved handel. Beløpet tilsvarte den sum fattigvesenet måtte betale for å holde ham i legd ett år. Det var skriftlig erklæring undertegnet av Niels Heierstad, Niels A Askjær, Lars Olsen Sukke og Mathias K. Solberg som 22

23 Sanderødbakken, ved den gamle veien fra Kjønnerod til Sukke. Her prøvde den blinde handelsmannen Olaus Andersen å starte butikk i 1879 Foto:Ramnesiana. garanterte for at Olaus Andersen i det følgende år ikke skulle ligge fattigvesenet til noen byrde. Sannsynligvis er han den samme personen som var den første eier av eiendommen bnr. 96/8, Sanderødbakken. som i 1879 ble utskilt og solgt for kr 100,-til den blinde landhandler Olaus Andersen. Sanderødbakken ligger ved Bråten på veien Kjønnerød - Solberg som da var hovedveien mellom Andebu og Holmestrand. I 1880 tikk han varekreditt på kr. 800,- med pant i eiendommen hos kjøpmann Treu i Holmestrand. Trau gikk konkurs i 1883, og samme året selger konkursboet eiendommen Sanderødbakken for pantet på kr. 800,-. Vi har sannsynligvis mer opplysninger om den samme mannen fra en annen kilde. Mathias Hansen Fon fortalte kort tid før sin død, til Jens Holtung, at hjemme på Fosterød blei et rom utleid til en blind mann kalt Olaves "Blinding". Han handlet med skråtobakk, kandissukker og litt småkrams. Varene ble båret hjem fra Holmestrand, og oppbevart under senga. Svinsholt Det har vært butikker flere steder i øvre Ramnes i eldre tider. Samuel Ektvedt hadde butikk på Svinsholt fra 1885 til omkring 1890, da han flyttet til Heimdal i Høyjord for å fortsette butikken der. Mørken På Mørken drev Johan A. Mørken butikk fra ca 1893 til Det var sønnen Mathias som sto i butikken, med søsteren Hanna som medhjelper.(se Ramnesiana 1992, side 51). Vi kjenner også til at Johannes Andersen startet handel på Hjerpetjønn i

24 24

25 Handel på Hjerpetjønn Frithjof Bugge Hansen forteller fra handelen på Hjerpetjønn: "På Hjerpetjønn drev Kristian Aas butikk omkring I 1922 flyttet Ole Sjuve, kunstmaleren, sin butikk fra Holt (Hos H. Guthus) til Hjerpetjønn og var der til Da kjøpte min far Bernhard Hansen gården og butikken. Far var ikke aktiv kjøpmann, så butikken ble drevet av min bror Håkon fram til Da startet han butikk på Svinevoll i Våle, og jeg tok over den daglige driften. Butikklokalene var i sidebygningen på gården. Samlet var det ca. 50 kvadratmeter omtrent likt fordelt på lager og salgslokale. Det var kummerlige forhold, dårlig plass, kaldt og utrivelig. Landhandleren skulle jo føre de varene som folk brukte til daglig, ikke bare matvarer, men isenkram, manufaktur, glass og steintøy, kraftfor og mye mer. Det sier seg selv at utvalget ikke ble så stort, men folk forlangte heller ikke så mye i den tiden. Over alt i lokalet var det varer. Det som kunne henge i taket ble plassert der. Det var så fullt at det var liten plass til folk som skulle stå og handle. Vestre Hjerpetjønn, gnr 96/1, der Frithjof Bugge Hansen handlet fra 1934 til Foto fra Frithjof Bugge Hansen. 25

RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø FORORD

RAMNESIANA 1993 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø FORORD INNHOLD Forord... Side 3 Årsmøtet... " 5 Kort fra møtene... " 7 To høgsetetavler fra Fon... " 9 Kirkejubileet... " 11 Bygdeboka under trykking... " 13 Rusleturen til bygdeborgen... " 15 Klopp Forbrugerforening...

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

Flatbrødbaking. Aud Flåtten Forseth

Flatbrødbaking. Aud Flåtten Forseth 3 4 Aud Flåtten Forseth Flatbrødbaking "Kvinnene, særlig de som bor i Norge ved Oceanets strand, pleier på lyse vårdager samles på en bestemt plass og i bestemt antall for å hjelpe hverandre med arbeidet.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø INNHOLD Forord... Side 3 Emma Bingen... " 5 Karl M. Linnestad og hans ordførertid... " 9 Da elektrisiteten kom til Ramnes... " 15 Edvart - en original?... " 19 Min barndoms jul... " 25 "Helgetidningar"...

Detaljer

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL GÅR DE KED BYGGEPLANER?. ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE FOR DEM. VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER FERDIGHUS FOR ET HVERT BEHOV. VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL DISTRIKTETS

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23. Korpslivet på Høybråten er 97 år

Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23. Korpslivet på Høybråten er 97 år Høybråten Stasjon «Velhuset» Høybråten Skole Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23 Korpslivet på Høybråten er 97 år Hva er et samfunn uten musikk? Korpslivet på Høybråten startet så tidlig som i 1914 med et «Folkekorps»

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Farvel bryggene En overlevering fra gamle pensjonister til nye pensjonister og eldre innflyttere Bryggene som blir borte Ennå

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer