Beboerbladet. Flerkulturelle bomiljø 3. Vedlikehold Blokkebærhaugen 6. Lavetthusene 8. Strikkeglade jenter 11. Juleverksted i Fridalen 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboerbladet. Flerkulturelle bomiljø 3. Vedlikehold 2007 5. Blokkebærhaugen 6. Lavetthusene 8. Strikkeglade jenter 11. Juleverksted i Fridalen 12"

Transkript

1 Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR.3/2006 Flerkulturelle bomiljø 3 Vedlikehold Blokkebærhaugen 6 Lavetthusene 8 Strikkeglade jenter 11 Juleverksted i Fridalen 12 Basarkveld i Mårdalen 16 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF -boligglede i eget hjem

2 LEDER Beboerbladet Beboerbladet kommer tre ganger i året og distribueres til alle våre beboere. Signerte artikler står for forfatterens regning, og er ikke nødvendigvis i tråd med bedriftens syn. Ettertrykk eller kopiering er tillatt etter avtale. UTGIVER: Bergen Bolig og Byfornyelse ANSVARLIG REDAKTØR: Audun Øiestad I REDAKSJONEN: Mona Robinson Steinar Hopland Gunnar Førde Knut Eilertsen Anne Line G. Danielsen Janne-Beate Buanes Duke FORSIDEFOTO: Galleriet OPPLAG: 4900 TRYKK: Scanner Grafisk REDAKSJONELL OG GRAFISK PRODUKSJON: Cox Bergen Tips oss! Er det noe du synes vi bør skrive om? Noe du er forarget over eller noen du vil gi ros? Beboer tilfredshet i gode nærmiljø Vi arbeider hele tiden med å forbedre kvaliteten på våre tjenester og våre boliger til beste for dere. For å sjekke ut om vi er på riktig vei, gjennomførte BBB våren 2006 for tredje gang en ny kartlegging av beboertilfredshet blant dere beboere. Ca. 20% eller om lag 1100 av dere deltok. Vi er glade for at så pass mange tok dere tid til å delta. Undersøkelsen gir BBB en score på 3 som ligger på samme nivå som de forgående år. Resultatet innebærer at dere er sånn passe fornøyd med tilgjengeligheten til våre tjenester og med vedlikeholdsstandarden på våre boliger og uteområder. Undersøkelsen gir oss en utfordring om stadig å forbedre tilgjengeligheten til våre tjenester. Derfor har vi i høst fått installert en ny telefonsentral som vil gjøre det lettere for dere å komme i kontakt med rette vedkommende i BBB. Vi arbeider også med å legge ut mer informasjon som er aktuell for dere på bedriftens internettside. Også tilbakemeldingene fra dere om vedlikeholdsstandarden gir grunn til økt innsats. I budsjettet for 2006 fikk vi en markert økning i bevilgningene til vedlikehold, og den økte innsatsen vil bli videreført i budsjettet for Det vil bidra til en forbedret standard på våre boliger. I løpet av 2006 er en rekke boliger blitt oppgradert. Det tror vi dere vil legge merke til og verdsette. Vi har også stadig under bygging nye boliger for prioriterte grupper. For tiden har vi ca. 50 boliger under bygging, hvorav ca. 20 i Arna, 20 i Fyllingsdalen og 10 i Åsane. I løpet av året har vi også sammen med våre tillitsvalgte lagt til rette for ulike typer av dugnader og arrangement i våre boligområder. Det har vært lagt ned et flott arbeid fra dere tillitsvalgte og beboere i denne forbindelse. Nytt av året var Den Europeiske Nabodagen som ble arrangert for første gang i Norge på Løvstakken 30.mai. Det var et meget vellykket arrangement som vi ønsker å videreføre i flere av våre boligområder i Denne type arrangement er viktige for tilhørigheten og trivselen i våre boligområder. Nærmiljøet er for den enkelte en viktig arena i det daglig liv. Det er der varige nære bånd og relasjoner knyttes, noe som bidrar til bærekraftige sosiale miljø preget av sosial og kulturell inkludering. I Bergen har denne opplevelsen av nærmiljøets betydning stått sterkt hos befolkningen. Nærmiljøet er den sentrale arena for livsutfoldelse og dermed grunnlaget for utvikling av den enkeltes tilhørighet. For en gruppe, innvandrere og flyktninger, er hovedfokus å kunne etablere en ny tilhørighet på et nytt sted som kan gi grunnlag for et tryggere liv. Nærmiljøets betydning for den enkelte illustreres godt av nærmiljøaksjonene som søker å bevare nærmiljøet mot store endringer eller arbeider for å tilføre det nye kvaliteter. Men for BBB er det også viktig med felles arenaer ute i våre boområder som gir grunnlag for å fremme sosial og kulturell inkludering. Det bidrar til trygghet og trivsel i våre boligområder. Vi ønsker hver enkelt av dere en riktig god jul og et godt nyttår! Audun Øiestad Send noen linjer til: Beboerbladet BBB, Postboks 1011, Sentrum 5808 Bergen BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF -boligglede i eget hjem Postboks 1011 Sentrum, 5808 Bergen Besøksadresse: Allehelgensgt. 2 Åpningstider:Sommer: Torsdag Vinter: Torsdag Tlf: Faks

3 BOMILJØ Økt satsing på flerkulturelle bomiljøer BBB er i gang med et nytt integrasjonsprosjekt som skal bidra til økt samhold og gode flerkulturelle bomiljøer. En viktig del av prosjektet vil være å engasjere beboerrepresentanter som kan være gode rollemodeller i sitt nærmiljø. - Vi tror at et godt naboskap bunner i forståelse og respekt for hverandres kulturbakgrunn, sier prosjektleder Kristin Mjelstad. Det nye integrasjonsprosjektet er en del av BBBs videre satsning på å utvikle gode flerkulturelle bomiljøer. Vellykket Nabodag I vår arrangerte vi for første gang Nabodagen. Dette var ett vellykket initiativ som viste at mange er opptatt av å bidra til økt samhold og trivsel. Nå går BBB videre med et strukturert arbeid med flere formål: - En av målsetningene er å fremme interkulturelle aktiviteter i bomiljøet som kan styrke fellesskapet og felles identitet for barn og unge, sier Mjelstad. BBB har som kjent ansvar for etablering av utleieboliger og andre botilbud i Bergen kommune. I tillegg hviler det også et ansvar for å utvikle miljøtiltak i nærmiljøene. Det er i sammenheng med dette ansvarsområdet at det nye prosjektet er iverksatt. Beboerrepresentanter Et av de konkrete forslagene BBB vil jobbe videre med er å rekruttere innvandrere som beboerrepresentanter. - Hvis vi kan få noen av beboerne til å ta på seg ansvaret med å være gode rollemodeller, tror vi det er lettere å lykkes i arbeidet med å oppnå deltagelse og engasjement i bomiljøarbeidet, sier Mjelstad. BBB vil legge til rette for grunnopplæring av nyrekrutterte beboerrepresentanter med innvandrerbakgrunn. Det skal blant annet utvikles kursmateriale og legges til rette for tolking på flere språk. -Vi har også planer om å arrangere temasamlinger for samtlige beboerrepresentanter i flerkulturell kompetanse, sier Mjelstad. Samarbeid med MOKS Mjelstad mener det er svært viktig å møte innvandrerne i hjemmemiljøet. I samarbeid med MOKS -Mottaksog kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger skal de utvikle metoder for dialog med hjemmeværende innvandrerkvinner i boområdene. -Vi vet at kvinnene er viktige for å skape liv, trivsel og trygghet mellom husene. De er også sentral med tanke på å styrke barnas oppvekstmiljø i de kommunale utleieboligene, sier Mjelstad. Arkivfoto: Nabodagen Kristin Mjelstad er prosjektleder i BBB

4 Skal du modernisere eller bygge nytt bad? B u t i k k e n h a r a l t d u t r e n g e r : Vi utfører Maling og Gulvlegging F l i s e r B a d e r o m s m øb l e r B a d e k a r / B o b l e b a d e k a r D u s j l øs n i n g e r S a n i t æ r u t s t y r A r m a t u r o g b a d e r o m s u t s t y r Org.nr.: MVA Litleåsveien 49, Pb. 221 Nyborg, N-5871 Bergen Tlf Fax Mobil E-post: ANDERS O. GREVSTAD ÅSANE Åsanemyrane 82 Frydenbøgården v/elkjøp Tlf: ANDERS O. GREVSTAD SENTRUM Containere til alle typer bossavhenting. Totale renovasjonsløsninger. TEAM SERVICE sine biler er ofte å se i boligområdene. Selskapet utfører vaktmestertjenester for BBB. BIR Bedrift AS Møllendalsveien Bergen Tlf.: Fax: Bergen Bolig og Byfornyelse KF

5 Vedlikehold 2007 BBB vil videreføre flere vedlikeholdsprosjekter i året som kommer. Flere bygg vil få utbedret fasadene og en rekke leiligheter skal få installert nytt brannsikringssystem i form av sprinkelanlegg. Alt vedlikeholdsarbeid vil starte opp rundt påsketider. Søreidtunet: Arbeidet med betongsskader og utbedring av betongdekker vil fortsette. Det vil også bli utført rehabilitering av fasader. Hagerupsvei Birkeveien: Her vil det bli videreføring av fasadeutbedringer i byggetrinn III. Møhlenpris III: Arbeidet fra 2006 vil fortsette i Rehabilitering av fasader og tak i hovedsak. Arne Abrahamsens vei: Utbedring av fasader på byggene. Brannsikring av bygg BBB er i gang med et prosjekt som innebærer installering av nye brannsikringsanlegg. Arbeidet vil fortsette frem til Det er i første omgang serviceboliger for eldre som skal få sprinkelanlegg installert. I 2007 vil følgende adresser få ny brannsikring: Øvre Kråkenes leiligheter Lyngbøveien leiligheter Adolf Berghs vei leiligheter Aurdalslia 3 10 leiligheter Solheim aldershjem med 44 boenheter vil også få installert sprinkelanlegg. FAGKUNSKAP GIR TRYGGHET BRØDRENE HINDENES AS BYGGMESTERFORRETNING Heiane 10, 5131 Nyborg i Åsane Rehabilitering Nybygg Tilbygg Vedlikeholdsarbeid Asbestsanering Faks DISP. ODDVAR HINDENES Bergen Bolig og Byfornyelse KF 5

6 Werner Åstrøm satte stor pris på julenissens gavedryss. jubileum Jubelbrus på Blokkebærhaugen Rungende discorytmer, heftig dans, allsang og yr glede var blant ingrediensene i kultursalen på Åsane senter torsdag 24.november. Ikke rart når man vet at Blokkebærhaugen bofelleskap feiret tiårsjubileum. Av Anbjørn Holme I en hel måned har Blokkebærhaugens fem beboerne forberedt den store jubileumsfesten sammen med personalet. Innsatsen har vært stor i alt fra kakebaking, pynting av festlokale og til den minste sirlig forseggjorte kakemann. Så er det jo heller ikke hvilken som helst dag. Stemningen er derfor stor når beboere, støttekontakter, familiemedlemmer, samt nåværende og tidligere ansatte endelig benker seg rundt bordene. De om lag førti festdeltagerne fikk uten tvil en kveld som var en tiårsjubilant verdig. Kveldens overraskelse Under festmåltidet er det nærmest kø av folk som gjerne vil dele noen ord med forsamlingen. Paul Isdal, broren til en av beboerne, reiser seg opp og viser et trylletriks. Paul holder opp en serviett som brått blir til to, og tre og enda flere servietter. Applausen i salen har ikke lagt seg før Werner Åstrøm reiser seg opp. Han vil gjerne synge og tjuvstarter julen med å dra i gang Jeg er så glad hver julekveld. Plutselig står kveldens store overraskelse midt i lokalet; -selveste julenissen! Med seg har han en sekk med gaver. Werner stråler opp og gir julenissen en klem som takk for presangen. Like etter kakene er fortært, viser beboerne sine talenter på dansegulvet sammen med assistent Lene Wigum. Publikum klapper takten og får se et forrykende danseshow. Nå er det fest! Vestlandsheimen Hjelpepleier Emmy Langeland har fulgt fire av beboerne fra den gangen de bodde på Vestlandsheimen og frem til i dag. Det er rart å tenke tilbake på flyttesjauen, forteller hun. Beboerne var med på hele prosessen fra pakking til innflytting. Man var spent på flyttingen på forhånd, men det viste seg å være til stor glede for brukerne å flytte inn i boenheter som var deres egne. Fritidsklubb, høns og bowling Blokkebærhaugens ti første år har vært preget av svært høyt aktivitetsnivå. Leder ved bofelleskapet Elisabeth Larsen, eller jobbesjefen som en beboer omtaler henne på festen, forteller at brukerne tar del i et bredt aktivitetstilbud. Beboerne deltar både i dansing, bowling, tirsdags-klubb på Åsane senter og ikke minst turer i de flotte nærområdene, forteller hun. Særlig Myrdalsskogen og Prestestien er yndede turområder. En periode hadde bofelleskapet til og med sin egen hønsefarm hvor hver beboer eide sin egen høne. De særegne hønene, som både var natteranglere og en gang måtte sendes til legevakt med benbrudd, var et veldig populært innslag i bofelleskapet. Kongene på dansegulvet! Stemningen er upåklagelig når danseløvene Kristoffer Brattland, Alexander Alcock, Werner Åstrøm og Lene Wigum svinger seg til rytmene. 6 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

7 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 7

8 Mons Kvamme, lokalhistoriker Rolf Svendsen, tillitsvalgt HISTORISKE BYGNINGER Lavetthusene før og nå I nydelige omgivelser på Nordnes ligger en rekke med trebygninger som har en helt spesiell historie. Lavetthusene ble bygget på tallet og var opprinnelig militære magasiner. Etter bybrannen i 1916 tjente depotene som boliger for husville. -Hele området her ute var opprinnelig et Festningsanlegg. Etter Slaget på Vågen i 1665 ble det virkelig fart på utbyggingen av området, forteller lokalhistoriker Mons Kvamme. Han bor selv i området og kjenner godt til historien omkring Lavetthusene. Festningsområde -Det første huset ble satt opp i slutten av 1700 tallet og de to andre på begynnelsen av 1800-tallet, forteller han. Vis a vis Lavetthusene ligger Krutthuset. Murbygget er fra 1814 og ble tidligere, som navnet tilsier, brukt til oppbevaring av krutt. I dag er det klubbhus for Nordnes idrettslag. Lavetthusene ble bygget som depoter for å oppbevare militærutstyr. En lavett er et kanonfundament, og det var blant annet dette som ble oppbevart her. -Lavetthusene har en ark med en gavl i 2. etasje. Husene ble nok bygget slik for at varene skulle kunne heises opp og lagres der opp, forklarer Kvamme. Fra depot til bolig Husene fungerte som depoter frem til bybrannen i Etter brannen var bolignøden stor og det ble nødvendig å ta i bruk alle bebyggelser som var ledige. -Som så mange andre steder rundt om i byen ble det satt opp barakker for at folk skulle få tak over hodet. Det ble også satt opp barakker over deler av festningsområdet på Nornes. I tillegg ble Lavetthusene gjort om til boliger, forteller Kvamme. På 1960-tallet ble som kjent barakkene revet, men Lavetthusene fikk bestå. I dag blir boligene leid ut av Bergen kommune. -På begynnelsen av 80-tallet brant det ene Lavetthuset ned, men det er siden bygget opp igjen og satt i stand slik det opprinnelig så ut, forteller Kvamme. Landlig og sentralt Det bor 12 familier i de tre Lavetthusene i dag. En av beboerne er Rolf Svendsen. Han er godt kjent i nærområdet - både som ildsjel og tillitsvalgt. I følge BBB og beboere i området bidrar Svendsen på en svært positiv måte i nærmiljøet. -Rolf gjør virkelig en storartet jobb for miljøet her ute. Han sørger for at alt fungerer som det skal. Enten det er arrangemeter i Krutthuset eller på idrettsbanen, skryter Mons Kvamme. Godt naboskap Vi møter Rolf i egen person. Han gir oss mer enn gjerne en omvisning i området rundt Lavetthusene. -Jeg stortrives her ute. Det er så koselig rundt her, også er det både landlig og sentralt på en gang. Nordnesparken ligger like bak her, og rett foran oss har vi idrettsplass hvor barna kan leke, forklarer Svendsen. Han har bodd i Lavetthusene i nærmere 17 år og naboen Michelsen har bodd der enda lengre. Det er med andre ord lite gjennomtrekk i Lavetthusene, og de som leier leilighetene er opptatt av å ta vare på miljøet rundt. Michelsen har vært en god hjelper for Svendsen når ting skal gjøres utenfor husene: - Det er i grunnen Michelsen som sørger for de flotte bedene utenfor. Han kan virkelig dette med planter, og er flink til å 8 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

9 sette sammen ulike blomster og farger som passer sammen, forteller Svendsen. Utenfor husene er det satt opp bord og benker som beboerne kan benytte. Om sommeren har det også hendt at de har trommet sammen til kurvfest. -Det er veldig koselig og sosialt, sier Rolf. Turistmagnet Det er ikke bare beboerne som trives godt her ute. Rett som det er stopper forbipasserende opp for å se nærmere på de historiske husene. Om sommeren er det gjerne turistene som biter seg merke i den spesielle arkitekturen om området rundt. -Jeg har lagt merke til at spesielt japanerne er fascinert av husene. De stopper alltid opp og tar bilder, forteller Rolf. Som tillitsvalgt og ildsjel er det alltid noe å gjøre. Men Svendsen synes naboer og folk i nærmiljøet er hjelpsomme når noe skal gjøres: - De fleste som bor her er opptatt av at det skal se fint ut her, så sånn sett er jobben som tillitsvalgt veldig grei, sier Svendsen. Lavetthusene ble bygget på tallet og var opprinnelig militære magasiner. Bergen Bolig og Byfornyelse KF

10 Ønsker du annonser i Beboerbladet 2007? Neste utgave kommer i juni 2007 Skjøtefrie våtromsvegger i vinyl Bredde 200 cm med matchende border, sammen med godkjent vinylgulv gir det en 100% vanntett løsning. Ta kontakt med tlf: Vi skaffer håndverkere! Lagerføres i stort utvalg hos: Tlf m rett opp fra Beffen på bryggesiden. C. Sundtsgate 51, 5004 Bergen - Tlf Fax

11 Melissa, Aina, Iremlin og Guro strikker julegaver til venner og familie. AKTIVITETER Strikkeglade jenter I Fredlundsveien på Minde sitter en gjeng strikkeglade jenter og lager julepresanger til venner og familie. Vesker, votter, sjal og pulsvanter i forskjellige farger og fasonger. De ivrige jentene har allerede laget mange presanger på strikkekafeen i høst. - Det er så kjekt, og jeg tror det er litt smittsomt også, smiler Trude Aarseth mens hun trer perler på pulsvantene. Det var hun som tok initiativet til strikkekaféen etter at hun hadde lest en reportasje i Fanaposten: - Da jeg leste artikkelen tenkte jeg: Det hørtes kjekt ut. Noe sånt kunne kanskje vi hatt her hos oss også, forteller Trude. Jenteklubb Hun spurte BBB om hun kunne få låne Fredlundsstuen som møteplass for Strikkekafeen. Det fikk hun. Etter nærmere planlegging ble det bestemt at strikkekaféen i første omgang bare skulle være for jenter. - Hvorfor bare jenter? - Mest fordi at det blir litt roligere på denne måten. Vi hadde også et ønske om å oppmuntre jentene i nærmiljøet til å strikke, forteller Trude. Oppslutningen har vært svært bra. Hver torsdag møtes mellom 5 og 15 jenter i Fredlundsstuen. Ofte kommer jentene sammen med mødrene sine. Flittige hender Jentene sitter sammen i sofaen og på bordet foran dem ligger det haugevis med garn og strikkepinner. - Det er gøy å strikke, også er det fint at det ikke er noen gutter her, sier Irmelin. Hun strikker på en veske som skal bli julepresang til en i familien. Hun har allerede laget mange av samme sorten. Vi tenker at hun kanskje burde starte butikk, så mange som hun har laget. -Hvor mange lager du i uken? -Jeg vet ikke helt. Kanskje tre-fire, sier Irmelin mens de ivrige hendene syr sammen nok en veske. Nå er det bare hanken som mangler. Venninnen Guro strikker også på en veske. Men Aina vet ikke helt hva hun skal lage enda. - Jeg må se hva det blir etter hvert, sier hun. Vafler og saft Trude har med seg Borghild Langedal til å lede strikkekaféen. - Det er greit å være flere sammen om ansvaret, sier Trude. Enkel servering har de også. Når de har strikket en times tid er det tid for vafler, kaffe og saft. Ingunn har tatt med vaffelrøre hjemmefra og snart dufter det av deilige nysteikte vafler fra kjøkkenkroken: - Nå må dere komme og spise litt, sier hun. Det er bare så vidt jentene får revet seg løs fra arbeidet. Det er mye som skal gjøres ferdig til jul. Men uten mat og drikke, duger som kjent helten ikke. - Vi må ha tid til å kose oss litt også, sier Trude. Hun trives godt på strikkekaféen og tror det bidrar til et bedre miljø for beboerne. Plass til flere - Det er et tilbud som er åpent for alle som ønsker det, og det er helt gratis. Her kan folk enten komme med eget strikketøy eller få utdelt garn og pinner her, forteller Trude. Hun håper enda flere jenter vil finne veien til kaféen etter hvert. - Jo flere jo bedre. Det er bare å komme, oppmuntrer Trude. Strikkekafé: Strikkekafé for jenter fra 5. klasse i Fredlundsstuen torsdager fra Ta med eget arbeid, eller få tildelt garn og strikkepinner To voksne er alltid tilstede for å hjelpe Enkel servering Bergen Bolig og Byfornyelse KF 11

12 BARNEKLUBB Juleverksted i Fridalen 15 barn og ungdommer går sammen med to ildsjeler om å få en god start på adventstiden og lager juleverksted på Klubben i Pavelveien. Stemningen er god, og produksjonen går på høygir. Av Sveinung Arnesen Kan jeg få lage to ting? Kan jeg også lage to? Jeg vil lage tre ting! De to lederne Vibeke Soleiman og Bente Misje har nok å henge fingrene i. 15 barn og ungdom fra første til sjuende klasse fra Fridalen skole lar seg ikke stoppe av to måneder med sammenhengende regn, som topper seg med ekstremvær denne mandagskvelden. Samlet rundt langbordet sitter de og klipper og limer flittig. De lager snømenn og kaniner av isopor, og har pyntet fyrstikkesker med stoff i grønne, røde og hvite julefarger. Mona viser stolt fram sin juletegning med den ene hånden, mens hun holder et fast grep om babydukken i den andre. Nyoppstartet Roger er på klubben for første gang, og han stortrives allerede. Neste gang skal vi på Langhaugen gård, opplyser han med forventning i blikket. Og så skal vi lage pepperkaker etter det, fortsetter han. Juleverkstedet er den tredje samlingen for klubben. Lokalet hadde stått tomt en stund da Bergen Bolig- og Byfornyelse stilte lokalet til disposisjon for de som hadde en idé til å drive aktiviteter der. Bente og Vibeke grep sjansen. De malte og stelte i stand leiligheten som tidligere var brukt av speiderne. Nå blir Klubben arrangert annenhver mandag fra halv seks til halv åtte. Sammen med medlemmene har vi laget noen regler som vi følger når vi er her, forteller Bente. En av reglene er at alle skal hjelpe til å rydde, og den regelen følges iherdig opp. I løpet av noen minutter er langbordet ryddet og juletingene står fint oppstilt i vinduskarmen. Regelen om å bruke innestemme er det imidlertid vanskeligere å holde, spesielt når det står en Playstation med Singstar i det ene hjørnet. Forelska i lærer n, ååå-åå-hå, forelska i lærer n! Alle som vil får bytte på å holde de to mikrofonene, og de som ikke har mikrofon stemmer i allsangen på klassikeren til The Kids. Mohammed liker seg kjempegodt her, og synes Singstar er det beste med Klubben. Etter stemningen å dømme virker det som det er mange som er enig med ham om det. Pannekaker og saft I det motsatte hjørnet øver tre gutter hjernen med en omgang Geni. Der diskuteres det hvilket land som er det mest folkerike i verden. Mens de er opptatt med hjernetrim og andre synger av full hals har Vibeke og Bente rukket å steike en pannekake til hver. Det er tid for en velfortjent matpause, og det vanker saft til medlemmene og kaffe til de voksne. Etter to korte timer er juleverkstedet over. På veien hjem regner det fremdeles, men av en eller annen grunn virker ikke været så ille som det gjorde for et par timer siden. Heldigvis er det bare to uker til neste gang! Langbordet er fylt opp av stoff, lim og annet som trengs. Her samarbeider Bente Misje med Stian. Sammen med vennene viser Glenn-Erik fram julepyntede fyrstikkesker og figurer. Roger, Tofiq, Samie, Ahmed og Mona er i godt humør på Klubben 12 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

13 God stemning for store og små. Her ser vi Mona og Vibeke. Bergen Bolig og Byfornyelse KF 13

14 Billigere byggevarer PANELER SORT. Skyggepanel 14 x 145 mm Krogskogpanel 14 x 145 mm Perlestaff 12 x 120 mm 90,-pr. GIPSPLATE HVIT TRELAST m2 13 mm 120 X 240 cm 94,- pr. pl. 48 x 68 mm 12,- pr. lm. 48 x 98 mm C-18 26,- pr. lm. 48 x 148 mm C pr. lm. TELESKOPSTIGE fra 60 til 380 cm KUN 898,- KNALL- TILBUD SIRKELSAG 1200 watt 298,- DOBBEL HALOGEN- LAMPE 199,- KNALL- TILBUD GRATIS UTLÅN AV TILHENGERE NYDAL BYGG ÅPNINGSTIDER: Hverdager Fredag Lørdag LAGERUTSALG VALLAHEIENE OSVEIEN NESTTUN TLF FAX: Bergen Bolig og Byfornyelse KF

15 MADRASSER TIL BARN OG VOKSNE TEPPER I REN NY ULL FENGSELSUTSALG FABRIKKUTSALG MADRASSER OG OVERMADRASSER Vi produserer madrasser på alle slags mål. Ramme- og vendbare fjærmadrasser stoppet med ullmatter eller naturlatex. Vi har også skumplastmadrasser. Vi leverer også godkjente madrasser for offshore. MADRASSER / OVERMADRASS Stand. str. som lagerføres 75/190 80/190 85/200 90/200 75/200 80/200 85/190 90/210 75/210 91/ /200 TEPPER Til hytten ved sjøen! 249,- Kiste 990,- HØST- NYHETER 849,- 898,- Høyde: 110 cm SALG DIREKTE FRA FABRIKK ARNA CORONET Vi har også RYDDESALG Industrihuset Ytre Arna Tlf / R.Haugland Teppe - og madrassindustri, etablert Produksjon av Coronet madrasser. på tepper - vannvittige priser! Industrihuset, tlf / Åpningstider: Mandag - fredag Torsdag 9-19 Lørdag Bergen Bolig og Byfornyelse KF 15

16 Returadresse: B BBB Postboks 1011 Sentrum 5808 Bergen Det er populært med basar på Mårdalen trygdeboliger. Elfrida Magnussen (t.v) viser stolt frem premien hun har vunnet. BASAR Livlig basarkveld i Mårdalen ! Tallene er 1-3-9! Er det noen som har 139? roper Marta Fjellsdal. Eva Karin Vassdal står ved siden av og holder opp premien så alle kan se. En flott hjemmelaget postlomme til oppbevaring av julekort. Men hvem er den heldige vinneren, mon tro? Beboerbladet er på besøk når den årlige basaren arrangeres i Mårdalen trygdebolig. En populær begivenhet blant alle som bor her. Humor med årene Et langbord bugner av flotte premier. Her finnes alt fra juleblomster til duker. Noen har til og med bidratt med en flott hjemmestrikket genser til samlingen. De fremmøtte koser seg med kaffe og kake. -Alle årene er solgt, så det må vøre en vinner her, sier Marta. -Det er her borte, sier Karin og stopper foran en av damene. -Åh, er det meg, kommer det lattermildt fra Elfrida Magnussen. Hun mottat premien og viser den smilende fram. De andre damene på bordet smiler og deler begeistringen over den fine postlommen. -Trykksverten er gjerne begynt å falme litt, ler Marta. Beboerne ler med. Ildsjeler Elfrida er godt kjent blant de andre beboerne. I flere år har hun tatt på seg ansvaret for å arrangere Mandagsklubben en annen populær aktivitet her i felleslokalet. Alle som deltar betaler fem kroner til Elfrida. Pengene skal egentlig brukes til å kjøpe inn kaffe og noe å bite i. Men i fjor viste det seg imidlertid at Elfrida i stedet har satt alle pengene i banken: -Ja, i fjor kom Elfrida til meg og sa at hun hadde spart alle pengene på en konto i banken. Hun ville at vi skulle bruke dem til noe som kunne være til glede for alle på eldresenteret, forteller Marta. Det viste seg at ildsjelen Elfrida hadde spart hele 2400 kroner. -Vi bestemte oss for å bruke pengene til å kjøpe noen ekstra flotte gaver til basaren i fjor, forteller Marta. Marta viser frem premier Røde kors treff Det arrangeres mange aktiviteter i Mårdalen 12. Fru Steen er tillitsvalgt og er blant annet ansvarlig for onsdagstreffene. Annehver uke kommer det frivillige fra Røde Kors og holder foredrag eller annen underholdning. -Det er veldig populært med Røde kors kveldene. Jeg synes jeg har lært veldig mye av å høre på foredragene. De er så flinke til å finne interessante temaer, skryter fru Steen. Når det ikke er Røde kors treff har de gjerne bingo istedet. Nye møbler Lokalet er koselig innredet nylig omtrukket møbler. Dette blir også feiret i dag: -Ja, er det ikke blitt flott, spør fru Steen? Vi synes det er blitt så koselig her nå. Det nye blå trekket på stolene matcher så fint med gardinene, smiler fru Steen. 16 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Beboerbladet. Jegerkorpset ledet an. Leder side 2. Innboforsikring side 4. Dugnadsånd på topp. Fikk hjelp. Ansvar skaper trivsel side 20

Beboerbladet. Jegerkorpset ledet an. Leder side 2. Innboforsikring side 4. Dugnadsånd på topp. Fikk hjelp. Ansvar skaper trivsel side 20 Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR. 1-03 Leder side 2 Innboforsikring side 4 Fikk hjelp Hjelp det brenner! side 5 side 6 Årsberetning 2002 side 7-15 Jegerkorpset ledet an

Detaljer

BLADET BEBOER. Sosialt samvær, god mat og mye moro. Furudalen: Dugnadsånd ga resultater. Den Europeiske Nabodagen: BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF

BLADET BEBOER. Sosialt samvær, god mat og mye moro. Furudalen: Dugnadsånd ga resultater. Den Europeiske Nabodagen: BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF BEBOER BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF BLADET Furudalen: Dugnadsånd ga resultater Den Europeiske Nabodagen: Sosialt samvær, god mat og mye moro INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR. 1 / 2011

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

BLADET BEBOER. Beboernes egen storstue. Vellykket kurskveld. Det nye sambrukshuset på Slettebakken: BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF

BLADET BEBOER. Beboernes egen storstue. Vellykket kurskveld. Det nye sambrukshuset på Slettebakken: BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF BEBOER BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF BLADET INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR. 2 / 2011 Vellykket kurskveld Det nye sambrukshuset på Slettebakken: Beboernes egen storstue 1 My home is

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

BLADET BEBOER. Der hjertet banker for kultur. Skaper bomiljø for 50 millioner. Ny-Krohnborg: BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF

BLADET BEBOER. Der hjertet banker for kultur. Skaper bomiljø for 50 millioner. Ny-Krohnborg: BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF Ny-Krohnborg: Der hjertet banker for kultur BEBOER BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF BLADET INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR. 2 / 2012 Skaper bomiljø for 50 millioner 1 Takk for innsatsen!

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd

Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd 10 Desember 2008 Side 4 Døves Tidsskrift 10-2008 Side 14 Side 24 Side 26 Side

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier Et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo 2011-2012 Sorggruppe til trøst med frivillige ledere Livet etter soning Home-Start gir støtte til familier Fabian Stang om frivillighet INNHOLD Leder s 2

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang juni 2010 Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Da gikk han til Gjenbruket og fikk god hjelp. For

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

BoGlede. Nr. 2 Juni 2009. Klokkerholmen - Seilerdrømmen - Mat & vin

BoGlede. Nr. 2 Juni 2009. Klokkerholmen - Seilerdrømmen - Mat & vin BoGlede Nr. 2 Juni 2009 Klokkerholmen - Seilerdrømmen - Mat & vin Fusjon Styreformann Odd Paulsen, BoBo Direktør Anders Hoel, PBBL Daglig leder BoBo Jorid Åsebø Solstad Styreformann Olav Havstad, PBBL

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

God jul! valdresbullletinen@gmail.com Nr. 4 / 2011

God jul! valdresbullletinen@gmail.com Nr. 4 / 2011 b u l l e t i n e n valdresbullletinen@gmail.com Nr. 4 / 2011 God jul! Søndag 11. desember arrangerte Valdresklubben og Velferden Lucia-feiring og tenning av julegrana. Og med det var det jul igjen i Valdresgata.

Detaljer