Beboerbladet. Flerkulturelle bomiljø 3. Vedlikehold Blokkebærhaugen 6. Lavetthusene 8. Strikkeglade jenter 11. Juleverksted i Fridalen 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboerbladet. Flerkulturelle bomiljø 3. Vedlikehold 2007 5. Blokkebærhaugen 6. Lavetthusene 8. Strikkeglade jenter 11. Juleverksted i Fridalen 12"

Transkript

1 Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR.3/2006 Flerkulturelle bomiljø 3 Vedlikehold Blokkebærhaugen 6 Lavetthusene 8 Strikkeglade jenter 11 Juleverksted i Fridalen 12 Basarkveld i Mårdalen 16 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF -boligglede i eget hjem

2 LEDER Beboerbladet Beboerbladet kommer tre ganger i året og distribueres til alle våre beboere. Signerte artikler står for forfatterens regning, og er ikke nødvendigvis i tråd med bedriftens syn. Ettertrykk eller kopiering er tillatt etter avtale. UTGIVER: Bergen Bolig og Byfornyelse ANSVARLIG REDAKTØR: Audun Øiestad I REDAKSJONEN: Mona Robinson Steinar Hopland Gunnar Førde Knut Eilertsen Anne Line G. Danielsen Janne-Beate Buanes Duke FORSIDEFOTO: Galleriet OPPLAG: 4900 TRYKK: Scanner Grafisk REDAKSJONELL OG GRAFISK PRODUKSJON: Cox Bergen Tips oss! Er det noe du synes vi bør skrive om? Noe du er forarget over eller noen du vil gi ros? Beboer tilfredshet i gode nærmiljø Vi arbeider hele tiden med å forbedre kvaliteten på våre tjenester og våre boliger til beste for dere. For å sjekke ut om vi er på riktig vei, gjennomførte BBB våren 2006 for tredje gang en ny kartlegging av beboertilfredshet blant dere beboere. Ca. 20% eller om lag 1100 av dere deltok. Vi er glade for at så pass mange tok dere tid til å delta. Undersøkelsen gir BBB en score på 3 som ligger på samme nivå som de forgående år. Resultatet innebærer at dere er sånn passe fornøyd med tilgjengeligheten til våre tjenester og med vedlikeholdsstandarden på våre boliger og uteområder. Undersøkelsen gir oss en utfordring om stadig å forbedre tilgjengeligheten til våre tjenester. Derfor har vi i høst fått installert en ny telefonsentral som vil gjøre det lettere for dere å komme i kontakt med rette vedkommende i BBB. Vi arbeider også med å legge ut mer informasjon som er aktuell for dere på bedriftens internettside. Også tilbakemeldingene fra dere om vedlikeholdsstandarden gir grunn til økt innsats. I budsjettet for 2006 fikk vi en markert økning i bevilgningene til vedlikehold, og den økte innsatsen vil bli videreført i budsjettet for Det vil bidra til en forbedret standard på våre boliger. I løpet av 2006 er en rekke boliger blitt oppgradert. Det tror vi dere vil legge merke til og verdsette. Vi har også stadig under bygging nye boliger for prioriterte grupper. For tiden har vi ca. 50 boliger under bygging, hvorav ca. 20 i Arna, 20 i Fyllingsdalen og 10 i Åsane. I løpet av året har vi også sammen med våre tillitsvalgte lagt til rette for ulike typer av dugnader og arrangement i våre boligområder. Det har vært lagt ned et flott arbeid fra dere tillitsvalgte og beboere i denne forbindelse. Nytt av året var Den Europeiske Nabodagen som ble arrangert for første gang i Norge på Løvstakken 30.mai. Det var et meget vellykket arrangement som vi ønsker å videreføre i flere av våre boligområder i Denne type arrangement er viktige for tilhørigheten og trivselen i våre boligområder. Nærmiljøet er for den enkelte en viktig arena i det daglig liv. Det er der varige nære bånd og relasjoner knyttes, noe som bidrar til bærekraftige sosiale miljø preget av sosial og kulturell inkludering. I Bergen har denne opplevelsen av nærmiljøets betydning stått sterkt hos befolkningen. Nærmiljøet er den sentrale arena for livsutfoldelse og dermed grunnlaget for utvikling av den enkeltes tilhørighet. For en gruppe, innvandrere og flyktninger, er hovedfokus å kunne etablere en ny tilhørighet på et nytt sted som kan gi grunnlag for et tryggere liv. Nærmiljøets betydning for den enkelte illustreres godt av nærmiljøaksjonene som søker å bevare nærmiljøet mot store endringer eller arbeider for å tilføre det nye kvaliteter. Men for BBB er det også viktig med felles arenaer ute i våre boområder som gir grunnlag for å fremme sosial og kulturell inkludering. Det bidrar til trygghet og trivsel i våre boligområder. Vi ønsker hver enkelt av dere en riktig god jul og et godt nyttår! Audun Øiestad Send noen linjer til: Beboerbladet BBB, Postboks 1011, Sentrum 5808 Bergen BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF -boligglede i eget hjem Postboks 1011 Sentrum, 5808 Bergen Besøksadresse: Allehelgensgt. 2 Åpningstider:Sommer: Torsdag Vinter: Torsdag Tlf: Faks

3 BOMILJØ Økt satsing på flerkulturelle bomiljøer BBB er i gang med et nytt integrasjonsprosjekt som skal bidra til økt samhold og gode flerkulturelle bomiljøer. En viktig del av prosjektet vil være å engasjere beboerrepresentanter som kan være gode rollemodeller i sitt nærmiljø. - Vi tror at et godt naboskap bunner i forståelse og respekt for hverandres kulturbakgrunn, sier prosjektleder Kristin Mjelstad. Det nye integrasjonsprosjektet er en del av BBBs videre satsning på å utvikle gode flerkulturelle bomiljøer. Vellykket Nabodag I vår arrangerte vi for første gang Nabodagen. Dette var ett vellykket initiativ som viste at mange er opptatt av å bidra til økt samhold og trivsel. Nå går BBB videre med et strukturert arbeid med flere formål: - En av målsetningene er å fremme interkulturelle aktiviteter i bomiljøet som kan styrke fellesskapet og felles identitet for barn og unge, sier Mjelstad. BBB har som kjent ansvar for etablering av utleieboliger og andre botilbud i Bergen kommune. I tillegg hviler det også et ansvar for å utvikle miljøtiltak i nærmiljøene. Det er i sammenheng med dette ansvarsområdet at det nye prosjektet er iverksatt. Beboerrepresentanter Et av de konkrete forslagene BBB vil jobbe videre med er å rekruttere innvandrere som beboerrepresentanter. - Hvis vi kan få noen av beboerne til å ta på seg ansvaret med å være gode rollemodeller, tror vi det er lettere å lykkes i arbeidet med å oppnå deltagelse og engasjement i bomiljøarbeidet, sier Mjelstad. BBB vil legge til rette for grunnopplæring av nyrekrutterte beboerrepresentanter med innvandrerbakgrunn. Det skal blant annet utvikles kursmateriale og legges til rette for tolking på flere språk. -Vi har også planer om å arrangere temasamlinger for samtlige beboerrepresentanter i flerkulturell kompetanse, sier Mjelstad. Samarbeid med MOKS Mjelstad mener det er svært viktig å møte innvandrerne i hjemmemiljøet. I samarbeid med MOKS -Mottaksog kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger skal de utvikle metoder for dialog med hjemmeværende innvandrerkvinner i boområdene. -Vi vet at kvinnene er viktige for å skape liv, trivsel og trygghet mellom husene. De er også sentral med tanke på å styrke barnas oppvekstmiljø i de kommunale utleieboligene, sier Mjelstad. Arkivfoto: Nabodagen Kristin Mjelstad er prosjektleder i BBB

4 Skal du modernisere eller bygge nytt bad? B u t i k k e n h a r a l t d u t r e n g e r : Vi utfører Maling og Gulvlegging F l i s e r B a d e r o m s m øb l e r B a d e k a r / B o b l e b a d e k a r D u s j l øs n i n g e r S a n i t æ r u t s t y r A r m a t u r o g b a d e r o m s u t s t y r Org.nr.: MVA Litleåsveien 49, Pb. 221 Nyborg, N-5871 Bergen Tlf Fax Mobil E-post: ANDERS O. GREVSTAD ÅSANE Åsanemyrane 82 Frydenbøgården v/elkjøp Tlf: ANDERS O. GREVSTAD SENTRUM Containere til alle typer bossavhenting. Totale renovasjonsløsninger. TEAM SERVICE sine biler er ofte å se i boligområdene. Selskapet utfører vaktmestertjenester for BBB. BIR Bedrift AS Møllendalsveien Bergen Tlf.: Fax: Bergen Bolig og Byfornyelse KF

5 Vedlikehold 2007 BBB vil videreføre flere vedlikeholdsprosjekter i året som kommer. Flere bygg vil få utbedret fasadene og en rekke leiligheter skal få installert nytt brannsikringssystem i form av sprinkelanlegg. Alt vedlikeholdsarbeid vil starte opp rundt påsketider. Søreidtunet: Arbeidet med betongsskader og utbedring av betongdekker vil fortsette. Det vil også bli utført rehabilitering av fasader. Hagerupsvei Birkeveien: Her vil det bli videreføring av fasadeutbedringer i byggetrinn III. Møhlenpris III: Arbeidet fra 2006 vil fortsette i Rehabilitering av fasader og tak i hovedsak. Arne Abrahamsens vei: Utbedring av fasader på byggene. Brannsikring av bygg BBB er i gang med et prosjekt som innebærer installering av nye brannsikringsanlegg. Arbeidet vil fortsette frem til Det er i første omgang serviceboliger for eldre som skal få sprinkelanlegg installert. I 2007 vil følgende adresser få ny brannsikring: Øvre Kråkenes leiligheter Lyngbøveien leiligheter Adolf Berghs vei leiligheter Aurdalslia 3 10 leiligheter Solheim aldershjem med 44 boenheter vil også få installert sprinkelanlegg. FAGKUNSKAP GIR TRYGGHET BRØDRENE HINDENES AS BYGGMESTERFORRETNING Heiane 10, 5131 Nyborg i Åsane Rehabilitering Nybygg Tilbygg Vedlikeholdsarbeid Asbestsanering Faks DISP. ODDVAR HINDENES Bergen Bolig og Byfornyelse KF 5

6 Werner Åstrøm satte stor pris på julenissens gavedryss. jubileum Jubelbrus på Blokkebærhaugen Rungende discorytmer, heftig dans, allsang og yr glede var blant ingrediensene i kultursalen på Åsane senter torsdag 24.november. Ikke rart når man vet at Blokkebærhaugen bofelleskap feiret tiårsjubileum. Av Anbjørn Holme I en hel måned har Blokkebærhaugens fem beboerne forberedt den store jubileumsfesten sammen med personalet. Innsatsen har vært stor i alt fra kakebaking, pynting av festlokale og til den minste sirlig forseggjorte kakemann. Så er det jo heller ikke hvilken som helst dag. Stemningen er derfor stor når beboere, støttekontakter, familiemedlemmer, samt nåværende og tidligere ansatte endelig benker seg rundt bordene. De om lag førti festdeltagerne fikk uten tvil en kveld som var en tiårsjubilant verdig. Kveldens overraskelse Under festmåltidet er det nærmest kø av folk som gjerne vil dele noen ord med forsamlingen. Paul Isdal, broren til en av beboerne, reiser seg opp og viser et trylletriks. Paul holder opp en serviett som brått blir til to, og tre og enda flere servietter. Applausen i salen har ikke lagt seg før Werner Åstrøm reiser seg opp. Han vil gjerne synge og tjuvstarter julen med å dra i gang Jeg er så glad hver julekveld. Plutselig står kveldens store overraskelse midt i lokalet; -selveste julenissen! Med seg har han en sekk med gaver. Werner stråler opp og gir julenissen en klem som takk for presangen. Like etter kakene er fortært, viser beboerne sine talenter på dansegulvet sammen med assistent Lene Wigum. Publikum klapper takten og får se et forrykende danseshow. Nå er det fest! Vestlandsheimen Hjelpepleier Emmy Langeland har fulgt fire av beboerne fra den gangen de bodde på Vestlandsheimen og frem til i dag. Det er rart å tenke tilbake på flyttesjauen, forteller hun. Beboerne var med på hele prosessen fra pakking til innflytting. Man var spent på flyttingen på forhånd, men det viste seg å være til stor glede for brukerne å flytte inn i boenheter som var deres egne. Fritidsklubb, høns og bowling Blokkebærhaugens ti første år har vært preget av svært høyt aktivitetsnivå. Leder ved bofelleskapet Elisabeth Larsen, eller jobbesjefen som en beboer omtaler henne på festen, forteller at brukerne tar del i et bredt aktivitetstilbud. Beboerne deltar både i dansing, bowling, tirsdags-klubb på Åsane senter og ikke minst turer i de flotte nærområdene, forteller hun. Særlig Myrdalsskogen og Prestestien er yndede turområder. En periode hadde bofelleskapet til og med sin egen hønsefarm hvor hver beboer eide sin egen høne. De særegne hønene, som både var natteranglere og en gang måtte sendes til legevakt med benbrudd, var et veldig populært innslag i bofelleskapet. Kongene på dansegulvet! Stemningen er upåklagelig når danseløvene Kristoffer Brattland, Alexander Alcock, Werner Åstrøm og Lene Wigum svinger seg til rytmene. 6 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

7 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 7

8 Mons Kvamme, lokalhistoriker Rolf Svendsen, tillitsvalgt HISTORISKE BYGNINGER Lavetthusene før og nå I nydelige omgivelser på Nordnes ligger en rekke med trebygninger som har en helt spesiell historie. Lavetthusene ble bygget på tallet og var opprinnelig militære magasiner. Etter bybrannen i 1916 tjente depotene som boliger for husville. -Hele området her ute var opprinnelig et Festningsanlegg. Etter Slaget på Vågen i 1665 ble det virkelig fart på utbyggingen av området, forteller lokalhistoriker Mons Kvamme. Han bor selv i området og kjenner godt til historien omkring Lavetthusene. Festningsområde -Det første huset ble satt opp i slutten av 1700 tallet og de to andre på begynnelsen av 1800-tallet, forteller han. Vis a vis Lavetthusene ligger Krutthuset. Murbygget er fra 1814 og ble tidligere, som navnet tilsier, brukt til oppbevaring av krutt. I dag er det klubbhus for Nordnes idrettslag. Lavetthusene ble bygget som depoter for å oppbevare militærutstyr. En lavett er et kanonfundament, og det var blant annet dette som ble oppbevart her. -Lavetthusene har en ark med en gavl i 2. etasje. Husene ble nok bygget slik for at varene skulle kunne heises opp og lagres der opp, forklarer Kvamme. Fra depot til bolig Husene fungerte som depoter frem til bybrannen i Etter brannen var bolignøden stor og det ble nødvendig å ta i bruk alle bebyggelser som var ledige. -Som så mange andre steder rundt om i byen ble det satt opp barakker for at folk skulle få tak over hodet. Det ble også satt opp barakker over deler av festningsområdet på Nornes. I tillegg ble Lavetthusene gjort om til boliger, forteller Kvamme. På 1960-tallet ble som kjent barakkene revet, men Lavetthusene fikk bestå. I dag blir boligene leid ut av Bergen kommune. -På begynnelsen av 80-tallet brant det ene Lavetthuset ned, men det er siden bygget opp igjen og satt i stand slik det opprinnelig så ut, forteller Kvamme. Landlig og sentralt Det bor 12 familier i de tre Lavetthusene i dag. En av beboerne er Rolf Svendsen. Han er godt kjent i nærområdet - både som ildsjel og tillitsvalgt. I følge BBB og beboere i området bidrar Svendsen på en svært positiv måte i nærmiljøet. -Rolf gjør virkelig en storartet jobb for miljøet her ute. Han sørger for at alt fungerer som det skal. Enten det er arrangemeter i Krutthuset eller på idrettsbanen, skryter Mons Kvamme. Godt naboskap Vi møter Rolf i egen person. Han gir oss mer enn gjerne en omvisning i området rundt Lavetthusene. -Jeg stortrives her ute. Det er så koselig rundt her, også er det både landlig og sentralt på en gang. Nordnesparken ligger like bak her, og rett foran oss har vi idrettsplass hvor barna kan leke, forklarer Svendsen. Han har bodd i Lavetthusene i nærmere 17 år og naboen Michelsen har bodd der enda lengre. Det er med andre ord lite gjennomtrekk i Lavetthusene, og de som leier leilighetene er opptatt av å ta vare på miljøet rundt. Michelsen har vært en god hjelper for Svendsen når ting skal gjøres utenfor husene: - Det er i grunnen Michelsen som sørger for de flotte bedene utenfor. Han kan virkelig dette med planter, og er flink til å 8 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

9 sette sammen ulike blomster og farger som passer sammen, forteller Svendsen. Utenfor husene er det satt opp bord og benker som beboerne kan benytte. Om sommeren har det også hendt at de har trommet sammen til kurvfest. -Det er veldig koselig og sosialt, sier Rolf. Turistmagnet Det er ikke bare beboerne som trives godt her ute. Rett som det er stopper forbipasserende opp for å se nærmere på de historiske husene. Om sommeren er det gjerne turistene som biter seg merke i den spesielle arkitekturen om området rundt. -Jeg har lagt merke til at spesielt japanerne er fascinert av husene. De stopper alltid opp og tar bilder, forteller Rolf. Som tillitsvalgt og ildsjel er det alltid noe å gjøre. Men Svendsen synes naboer og folk i nærmiljøet er hjelpsomme når noe skal gjøres: - De fleste som bor her er opptatt av at det skal se fint ut her, så sånn sett er jobben som tillitsvalgt veldig grei, sier Svendsen. Lavetthusene ble bygget på tallet og var opprinnelig militære magasiner. Bergen Bolig og Byfornyelse KF

10 Ønsker du annonser i Beboerbladet 2007? Neste utgave kommer i juni 2007 Skjøtefrie våtromsvegger i vinyl Bredde 200 cm med matchende border, sammen med godkjent vinylgulv gir det en 100% vanntett løsning. Ta kontakt med tlf: Vi skaffer håndverkere! Lagerføres i stort utvalg hos: Tlf m rett opp fra Beffen på bryggesiden. C. Sundtsgate 51, 5004 Bergen - Tlf Fax

11 Melissa, Aina, Iremlin og Guro strikker julegaver til venner og familie. AKTIVITETER Strikkeglade jenter I Fredlundsveien på Minde sitter en gjeng strikkeglade jenter og lager julepresanger til venner og familie. Vesker, votter, sjal og pulsvanter i forskjellige farger og fasonger. De ivrige jentene har allerede laget mange presanger på strikkekafeen i høst. - Det er så kjekt, og jeg tror det er litt smittsomt også, smiler Trude Aarseth mens hun trer perler på pulsvantene. Det var hun som tok initiativet til strikkekaféen etter at hun hadde lest en reportasje i Fanaposten: - Da jeg leste artikkelen tenkte jeg: Det hørtes kjekt ut. Noe sånt kunne kanskje vi hatt her hos oss også, forteller Trude. Jenteklubb Hun spurte BBB om hun kunne få låne Fredlundsstuen som møteplass for Strikkekafeen. Det fikk hun. Etter nærmere planlegging ble det bestemt at strikkekaféen i første omgang bare skulle være for jenter. - Hvorfor bare jenter? - Mest fordi at det blir litt roligere på denne måten. Vi hadde også et ønske om å oppmuntre jentene i nærmiljøet til å strikke, forteller Trude. Oppslutningen har vært svært bra. Hver torsdag møtes mellom 5 og 15 jenter i Fredlundsstuen. Ofte kommer jentene sammen med mødrene sine. Flittige hender Jentene sitter sammen i sofaen og på bordet foran dem ligger det haugevis med garn og strikkepinner. - Det er gøy å strikke, også er det fint at det ikke er noen gutter her, sier Irmelin. Hun strikker på en veske som skal bli julepresang til en i familien. Hun har allerede laget mange av samme sorten. Vi tenker at hun kanskje burde starte butikk, så mange som hun har laget. -Hvor mange lager du i uken? -Jeg vet ikke helt. Kanskje tre-fire, sier Irmelin mens de ivrige hendene syr sammen nok en veske. Nå er det bare hanken som mangler. Venninnen Guro strikker også på en veske. Men Aina vet ikke helt hva hun skal lage enda. - Jeg må se hva det blir etter hvert, sier hun. Vafler og saft Trude har med seg Borghild Langedal til å lede strikkekaféen. - Det er greit å være flere sammen om ansvaret, sier Trude. Enkel servering har de også. Når de har strikket en times tid er det tid for vafler, kaffe og saft. Ingunn har tatt med vaffelrøre hjemmefra og snart dufter det av deilige nysteikte vafler fra kjøkkenkroken: - Nå må dere komme og spise litt, sier hun. Det er bare så vidt jentene får revet seg løs fra arbeidet. Det er mye som skal gjøres ferdig til jul. Men uten mat og drikke, duger som kjent helten ikke. - Vi må ha tid til å kose oss litt også, sier Trude. Hun trives godt på strikkekaféen og tror det bidrar til et bedre miljø for beboerne. Plass til flere - Det er et tilbud som er åpent for alle som ønsker det, og det er helt gratis. Her kan folk enten komme med eget strikketøy eller få utdelt garn og pinner her, forteller Trude. Hun håper enda flere jenter vil finne veien til kaféen etter hvert. - Jo flere jo bedre. Det er bare å komme, oppmuntrer Trude. Strikkekafé: Strikkekafé for jenter fra 5. klasse i Fredlundsstuen torsdager fra Ta med eget arbeid, eller få tildelt garn og strikkepinner To voksne er alltid tilstede for å hjelpe Enkel servering Bergen Bolig og Byfornyelse KF 11

12 BARNEKLUBB Juleverksted i Fridalen 15 barn og ungdommer går sammen med to ildsjeler om å få en god start på adventstiden og lager juleverksted på Klubben i Pavelveien. Stemningen er god, og produksjonen går på høygir. Av Sveinung Arnesen Kan jeg få lage to ting? Kan jeg også lage to? Jeg vil lage tre ting! De to lederne Vibeke Soleiman og Bente Misje har nok å henge fingrene i. 15 barn og ungdom fra første til sjuende klasse fra Fridalen skole lar seg ikke stoppe av to måneder med sammenhengende regn, som topper seg med ekstremvær denne mandagskvelden. Samlet rundt langbordet sitter de og klipper og limer flittig. De lager snømenn og kaniner av isopor, og har pyntet fyrstikkesker med stoff i grønne, røde og hvite julefarger. Mona viser stolt fram sin juletegning med den ene hånden, mens hun holder et fast grep om babydukken i den andre. Nyoppstartet Roger er på klubben for første gang, og han stortrives allerede. Neste gang skal vi på Langhaugen gård, opplyser han med forventning i blikket. Og så skal vi lage pepperkaker etter det, fortsetter han. Juleverkstedet er den tredje samlingen for klubben. Lokalet hadde stått tomt en stund da Bergen Bolig- og Byfornyelse stilte lokalet til disposisjon for de som hadde en idé til å drive aktiviteter der. Bente og Vibeke grep sjansen. De malte og stelte i stand leiligheten som tidligere var brukt av speiderne. Nå blir Klubben arrangert annenhver mandag fra halv seks til halv åtte. Sammen med medlemmene har vi laget noen regler som vi følger når vi er her, forteller Bente. En av reglene er at alle skal hjelpe til å rydde, og den regelen følges iherdig opp. I løpet av noen minutter er langbordet ryddet og juletingene står fint oppstilt i vinduskarmen. Regelen om å bruke innestemme er det imidlertid vanskeligere å holde, spesielt når det står en Playstation med Singstar i det ene hjørnet. Forelska i lærer n, ååå-åå-hå, forelska i lærer n! Alle som vil får bytte på å holde de to mikrofonene, og de som ikke har mikrofon stemmer i allsangen på klassikeren til The Kids. Mohammed liker seg kjempegodt her, og synes Singstar er det beste med Klubben. Etter stemningen å dømme virker det som det er mange som er enig med ham om det. Pannekaker og saft I det motsatte hjørnet øver tre gutter hjernen med en omgang Geni. Der diskuteres det hvilket land som er det mest folkerike i verden. Mens de er opptatt med hjernetrim og andre synger av full hals har Vibeke og Bente rukket å steike en pannekake til hver. Det er tid for en velfortjent matpause, og det vanker saft til medlemmene og kaffe til de voksne. Etter to korte timer er juleverkstedet over. På veien hjem regner det fremdeles, men av en eller annen grunn virker ikke været så ille som det gjorde for et par timer siden. Heldigvis er det bare to uker til neste gang! Langbordet er fylt opp av stoff, lim og annet som trengs. Her samarbeider Bente Misje med Stian. Sammen med vennene viser Glenn-Erik fram julepyntede fyrstikkesker og figurer. Roger, Tofiq, Samie, Ahmed og Mona er i godt humør på Klubben 12 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

13 God stemning for store og små. Her ser vi Mona og Vibeke. Bergen Bolig og Byfornyelse KF 13

14 Billigere byggevarer PANELER SORT. Skyggepanel 14 x 145 mm Krogskogpanel 14 x 145 mm Perlestaff 12 x 120 mm 90,-pr. GIPSPLATE HVIT TRELAST m2 13 mm 120 X 240 cm 94,- pr. pl. 48 x 68 mm 12,- pr. lm. 48 x 98 mm C-18 26,- pr. lm. 48 x 148 mm C pr. lm. TELESKOPSTIGE fra 60 til 380 cm KUN 898,- KNALL- TILBUD SIRKELSAG 1200 watt 298,- DOBBEL HALOGEN- LAMPE 199,- KNALL- TILBUD GRATIS UTLÅN AV TILHENGERE NYDAL BYGG ÅPNINGSTIDER: Hverdager Fredag Lørdag LAGERUTSALG VALLAHEIENE OSVEIEN NESTTUN TLF FAX: Bergen Bolig og Byfornyelse KF

15 MADRASSER TIL BARN OG VOKSNE TEPPER I REN NY ULL FENGSELSUTSALG FABRIKKUTSALG MADRASSER OG OVERMADRASSER Vi produserer madrasser på alle slags mål. Ramme- og vendbare fjærmadrasser stoppet med ullmatter eller naturlatex. Vi har også skumplastmadrasser. Vi leverer også godkjente madrasser for offshore. MADRASSER / OVERMADRASS Stand. str. som lagerføres 75/190 80/190 85/200 90/200 75/200 80/200 85/190 90/210 75/210 91/ /200 TEPPER Til hytten ved sjøen! 249,- Kiste 990,- HØST- NYHETER 849,- 898,- Høyde: 110 cm SALG DIREKTE FRA FABRIKK ARNA CORONET Vi har også RYDDESALG Industrihuset Ytre Arna Tlf / R.Haugland Teppe - og madrassindustri, etablert Produksjon av Coronet madrasser. på tepper - vannvittige priser! Industrihuset, tlf / Åpningstider: Mandag - fredag Torsdag 9-19 Lørdag Bergen Bolig og Byfornyelse KF 15

16 Returadresse: B BBB Postboks 1011 Sentrum 5808 Bergen Det er populært med basar på Mårdalen trygdeboliger. Elfrida Magnussen (t.v) viser stolt frem premien hun har vunnet. BASAR Livlig basarkveld i Mårdalen ! Tallene er 1-3-9! Er det noen som har 139? roper Marta Fjellsdal. Eva Karin Vassdal står ved siden av og holder opp premien så alle kan se. En flott hjemmelaget postlomme til oppbevaring av julekort. Men hvem er den heldige vinneren, mon tro? Beboerbladet er på besøk når den årlige basaren arrangeres i Mårdalen trygdebolig. En populær begivenhet blant alle som bor her. Humor med årene Et langbord bugner av flotte premier. Her finnes alt fra juleblomster til duker. Noen har til og med bidratt med en flott hjemmestrikket genser til samlingen. De fremmøtte koser seg med kaffe og kake. -Alle årene er solgt, så det må vøre en vinner her, sier Marta. -Det er her borte, sier Karin og stopper foran en av damene. -Åh, er det meg, kommer det lattermildt fra Elfrida Magnussen. Hun mottat premien og viser den smilende fram. De andre damene på bordet smiler og deler begeistringen over den fine postlommen. -Trykksverten er gjerne begynt å falme litt, ler Marta. Beboerne ler med. Ildsjeler Elfrida er godt kjent blant de andre beboerne. I flere år har hun tatt på seg ansvaret for å arrangere Mandagsklubben en annen populær aktivitet her i felleslokalet. Alle som deltar betaler fem kroner til Elfrida. Pengene skal egentlig brukes til å kjøpe inn kaffe og noe å bite i. Men i fjor viste det seg imidlertid at Elfrida i stedet har satt alle pengene i banken: -Ja, i fjor kom Elfrida til meg og sa at hun hadde spart alle pengene på en konto i banken. Hun ville at vi skulle bruke dem til noe som kunne være til glede for alle på eldresenteret, forteller Marta. Det viste seg at ildsjelen Elfrida hadde spart hele 2400 kroner. -Vi bestemte oss for å bruke pengene til å kjøpe noen ekstra flotte gaver til basaren i fjor, forteller Marta. Marta viser frem premier Røde kors treff Det arrangeres mange aktiviteter i Mårdalen 12. Fru Steen er tillitsvalgt og er blant annet ansvarlig for onsdagstreffene. Annehver uke kommer det frivillige fra Røde Kors og holder foredrag eller annen underholdning. -Det er veldig populært med Røde kors kveldene. Jeg synes jeg har lært veldig mye av å høre på foredragene. De er så flinke til å finne interessante temaer, skryter fru Steen. Når det ikke er Røde kors treff har de gjerne bingo istedet. Nye møbler Lokalet er koselig innredet nylig omtrukket møbler. Dette blir også feiret i dag: -Ja, er det ikke blitt flott, spør fru Steen? Vi synes det er blitt så koselig her nå. Det nye blå trekket på stolene matcher så fint med gardinene, smiler fru Steen. 16 Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2017

Månedsbrev for Andedammen 2017 Månedsbrev for Andedammen 2017 Dette gjorde vi i januar Etter en velfortjent juleferie, var barn og voksne klare for et nytt år på Andedammen. 2017 har så langt vært flott. Vi har vært en fornøyd gjeng

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2012 Hei alle sammen Da er vi i gang med et nytt år med mange spennende ting som skjer! Vi hadde en kjempe koselig adventstid med mange fine stunder på Sverdet og

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER MORGENGRY POSTEN! Nr.3.November 2011. MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER Så kjekt at dere har klart å finne månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden vår. Fremover blir månedsbrev og månedsplaner lagt ut på hjemmesidene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Månedsrapport fra Maler`n Januar 2017.

Månedsrapport fra Maler`n Januar 2017. Månedsrapport fra Maler`n Januar 2017. «Alle barn i Egge barnehage skal få oppleve seg selv som verdifull, Og lykkes i sin omgang med andre.» Sosial kompetanse Fysisk aktivitet og helse Skape trygghet

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2012 Hei alle sammen November er allerede over, og vi går inn i den siste måneden i året. Vi har blant annet hatt vårt første møte med denne vinterens snø, vi har

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. MÅL FOR «GLEDING»: Forebygge

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Beboerbladet. Klar for ny Nabodag 3. Program for Nabodagen 5. Råd mot fukt og sopp 6. Profil: Aminata Corr 8. God start for bomiljøprosjektet 9

Beboerbladet. Klar for ny Nabodag 3. Program for Nabodagen 5. Råd mot fukt og sopp 6. Profil: Aminata Corr 8. God start for bomiljøprosjektet 9 Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR.1/2007 Klar for ny Nabodag 3 Program for Nabodagen 5 Råd mot fukt og sopp 6 Profil: Aminata Corr 8 God start for bomiljøprosjektet 9 Skal

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015.

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Hva har vi gjort i april og mai? Tur Vi er så heldige å ha et fantastisk nærområdet ved barnehagen, og det har blitt mange fine turer i både april og mai. Turene

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket Januar 2017

Månedsbrev fra Elgtråkket Januar 2017 Månedsbrev fra Elgtråkket Januar 2017 4. januar: Feire Theo som ble 3 år på julaften! 9. januar: Ha med dag! Godt nytt år alle sammen!! Ja, da er vi inne i 2017! Tiden flyr og vi prøver å henge med så

Detaljer

Grønnposten DESEMBER 2015

Grønnposten DESEMBER 2015 Grønnposten DESEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I november fikk vi besøk av NORO viruset, det var mange som lå nede for telling i flere dager. Nå håper vi at både store og små holder oss friske til jul

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking

scratch Strikk fra DU STORE ALPAKKA AS Nybegynnerbok i strikking Strikk fra scratch Nybegynnerbok i strikking DU STORE ALPAKKA AS forord Første gang jeg kan huske at jeg strikket var jeg omtrent fire år. Jeg var definitivt ikke veldig tålmodig, og jeg klarte neppe å

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Februar 2014 Februar måned er vel overstått, og den første vårmåneden står for tur. Februar har jo tradisjonen tro hatt et fokus på karneval og forberedelser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2016

Månedsbrev for Andedammen 2016 Månedsbrev for Andedammen 2016 Dette gjorde vi i november November måned var en litt grå måned. Noen dager kunne det føles som at det aldri ble helt lyst ute. I hvert fall føltes det sånn når barn og voksne

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene.

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Nyhetsbrev Høsten 2017. Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Vi har feiret MANGE bursdager, til både store og små. Det er tydelig

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november PERIODENS PROSJEKT: Hvem er jeg? PERIODENS TEMA: Brannvern, trafikk og førstehjelp FN Høsten Periodens eventyr:

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

April. Bursdagfeiring!

April. Bursdagfeiring! April månedsbrev I mars måned har vi lest, sunget og snakket om hvorfor vi feirer påske. Barna har fulgt nøye med på hva Jesus gikk igjennom for å så stå opp fra de døde, gjennom å høre på påskehistorien.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer