STAMPEVEIEN PRODUKSJON OG SERVICE SPS. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAMPEVEIEN PRODUKSJON OG SERVICE SPS. Årsrapport 2013"

Transkript

1 STAMPEVEIEN PRODUKSJON OG SERVICE Årsrapport 2013 Et av tilbudene Stampeveien Produksjon og service har er dekkskift og dekkhotell. Her er 2 av deltakerne henholdsvis fra transport og snekkerverkstedet i full sving med å skifte dekk på en kommunal hjemmetjenestebil.

2

3 Oppsummering Stampeveien Produksjon og Service er et 100 % kommunalt arbeidskvalifiserende tiltak. Målsettingen er å kartlegge og avklare personer som har stått utenfor det ordinære arbeidsmarkedet over lengre tid, slik at disse kan nyttegjøre seg sin restarbeidsevne. har totalt 30 tiltaksplasser på 100 %, men antall deltagere er betydelig høyere, siden en del er på graderte tiltak. Av plassene benyttes inntil 6 plasser som langstidstiltaksplasser rettet mot personer som trenger et lengre løp, og eventuelt oppfølging over lengre tid uten krav om å skulle videre i annen aktivitet. er organisert under NAV Gjøvik med totalt 8,2 årsverk fordelt på 1,0 årsverk driftsleder, 5,8 årsverk arbeisledere, 0,4 årsverk merkantil og 1,0 årsverk sosialfaglig rådgivning. I 2013 har hatt oppfølging av totalt 93 personer som er et noe lavere tall enn i Gledelig er det at resultatene viser at flere er avklart til utdanning eller arbeid. Henvisningene fra veiledere i NAV har vært stabilt de siste to årene, og det arbeides tett med å skreddersy tilpassede løsninger til den enkelte, med intensjoner om klare mål. Ungdom har også i 2013 vært prioritert. Vi har i nært samarbeid med ungdomsteamet ved NAV Gjøvik og forsøker så langt det er mulig å få til raskt inntak. Antall deltakere pr arbeidsleder varierer i løpet av året, og disse forsøker så langt det er mulig å imøtekomme ønsker om at søkere kan tas inn i tiltak raskt, noe som medfører at arbeidslederen har en litt større gruppe enn planlagt. I 2013 har avsluttet 59 deltakere. Avsluttede deltakere viser at det er 41,4 % kvinner og 58,6 % menn, - kjønnsfordelingen i år er også veldig jevn, noe som viser at tilbudet er tilrettelagt både for kvinner og menn. Det er i år veldig få deltagerne som ikke har gjennomført grunnskolen. De fleste ungdommene vi har hatt i tiltak i år har gjennomført grunnskolen og det er en positiv utvikling i forhold til tidligere år. Gjennomsnittsalderen i forhold til 2012 er omtrent den samme (32,9 år i ,8 år i 2013). Psykisk helse og manglende arbeidserfaring er i 2013 oppgitt som de to største årsakene til at deltagere søkes inn i, og disse utgjør hver for seg 22 % - totalt nesten 50 % av totale antall deltagere. Dette viser at psykisk helse fremdeles er en av de største årsakene til at mange sliter i forbindelse med jobb/arbeidspraksis. I tillegg ser det ut til at det er vanskelig for de som ikke har noen form for arbeidspraksis å komme seg ut i jobb på egen hånd. Referanser er viktige faktorer i arbeidsmarkedet. Avdelingene Det har vært høy aktivitet i alle avdelinger. Nytt av året er kontinuerlig rapportering av aktiviteter gjennom måneden, slik at de tall som presenteres er kvalitetssikret på en enda bedre måte i alle avdelinger. Omsetningen har vært tilfredsstillende og budsjettmessig har kommet ut i balanse. Overordnet målsetting for alle avdelingene er å kartlegge og avklare deltagere, samt motivere og bistå i forhold til å komme i arbeid, aktivitet eller utdanning. De som søker inn deltagere i begrunner inntaket, og dette danner grunnlag for den «skreddersøm» som gjøres i forhold til den enkelte. Deltagere søkes inn i ønsket avdeling ut i fra egen-interesse, men også kvalifikasjoner og helse-situasjon spiller inn.

4 Tekstilverkstedet Tekstilverkstedet og butikken samarbeider tett om, og produserer varer for salg. I perioder legger de opp til hva som skal produseres for salg, og da velges det et tema det produseres ting i forbindelse med. De tar også på seg forskjellige typer bestillinger fra kunder. Vi har i stor grad benyttet denne avdelingen til avklaring av deltagere med svakere helse. Det har vært til dels stor aktivitet gjennom hele året og tekstil har i løpet av året hatt mye søm og reparasjonsarbeid. Opptrekking av stoler og puter har det vært mye av i 2013, til sammen 71 stoler/puter har fått et «ansiktsløft» på tekstilavdelingen i løpet av året. Det er utført en god del jobber i forhold til strikking på maskin, men også noe håndstrikking og hekling utført i ordentlig gammeldags håndarbeidstradisjon. Det har vært ekstra mye reparasjonsarbeid og tilpassing av klær i tekstil i Dette er reparasjoner bestående av: bytting av glidelås, opplegg, sy ut/inn bukser, bluser, jakker, skjørt, kåper og kjoler i løpet av året. I 2013 utførte tekstil 141 oppdrag av denne type arbeidsoppgaver. Vi har tilpasset, klippet og lagt opp gardiner, laget nisser til jul, heklet duker og løpere i ulik størrelse, duker har blitt strøket i flertall for Mjøs-museet, fikset på selskapskjoler men også sydd nye selskapskjoler. Vi har fått noen spesialoppdrag, bla. med å sy 6 stk. nonnedrakter med tilhørende kapper, lage hundeleker og diverse trekk til telt og stenger. I tillegg til alle mulige slags arbeidsoppgaver som tekstilavdelingen får spørsmål om, så har vi i år tatt på oss et ekstraoppdrag for Helse og omsorg med merking av klær for beboerne på alders og sykehjem, slik at det blir lettere for fellesvaskeriet å finne ut hvor klærne hører til når de får inn privattøy til vask. Tekstilavdelingen utførte i 2013 søm-oppgaver av ulik art, - alt fra søm av kjøler, puter, trekk til telt, og gardiner til tøfler/sokker, lappetepper, barneluer og reparasjon av bilsete.

5 Butikk Butikken er blitt sentrumet i, hvor de enkelte andre avdelingene får solgt sine produkter. Vi benytter butikken aktivt for å lære deltagere salg, service og kundebehandling. Tilbakemeldingene er at dette er med å gi disse et fortrinn når de skal søke jobber innen servicesektoren. Vi fikk i slutten av 2013 tilbud av Kultur om å starte butikk sammen med dem i Drengestua på Gjøvik Gård, noe vi mener er et flott tilbud, og har arbeidet hardt for å få åpnet butikken til jul. Den 24. november kunne vi ønske våre kunder velkommen inn i 2. etasje i Drengestua til en koselig liten butikk med sjel. Det har vært stor aktivitet i hele De har sammen med tekstil hatt en omsetningsøkning på 10 % sammenlignet med 2012 og det til tross for at det har blitt redusert 50 % stilling på tekstilavdelingen. Det har vært arbeidet bevisst med å følge med på trendene, og vi har jobbet på temaer gjennom året. Vi har også i år trukket opp stor mengde med stoler - totalt 80 stykker. Butikken samarbeider med snekkerverkstedet med oppussing av spisestuer, benker og skap. Møbler vi pusser opp blir ofte solgt før vi er ferdig med oppussingen. Totalt 605 hjerter i tre har blitt malt og dekorert med dekopage. De har dekorert totalt 90 lys med den samme teknikken, disse lysene er veldig populære og er etterspurt av kundene. I 2013 har vi levert til sammen 127 enheter blomster, hvor det meste er på bestilling. De enhetene består av: blomsterbuketter, blomsteroppsatser, kranser, bjørkehjerter og svibler med mose. Vi har valgt å fortsette med salg av noen litt spesielle krukker med honning, totalt 27,5 kg gjennom året. Det har blitt utført både kunststrikk og kunsthekling til glass dekorering. Det er malt og dekorert 58 vegg-skilt, og de som jobber i butikken har produsert 86 pynteputer. Butikken er veldig kreativ og når året oppsummeres ser vi at det er mange ulike arbeidsoppgaver butikkavdelingen tar på seg. Kundene er mange og har ulike behov og det gir oss mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

6 Snekkerverkstedet Snekkerverkstedet har tidsmessig moderne utstyr og kan nesten produsere hva som helst enten på bestilling fra kunder eller for eget salg. Målsettingen for de som søkes inn her er å lære om de tre-bearbeidende maskinene, men også nøyaktighet og kreativitet innen dette fagområdet. Viktig er det at utstyret også tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhet og funksjonalitet i arbeidslivet for øvrig. Snekkeravdelingen samarbeider godt med butikk/tekstil, men har også laget disk og ulik innredning til kantinene. Internt samarbeides det om ting som skal produseres til salg i butikken, oppussing av diverse møbler og spisestuer. Vi har laget ca. 50 sjal-nåler i ulik utførelse, disse har vi solgt mange av i løpet av året. Bruskassene våre er fremdeles veldig populære gaver «til de som har alt». Vi tar på oss mange ulike oppgaver eksternt og samarbeider godt med kommunen og NAV. NAV har fått mange nye data-bord som er produsert på snekkerverkstedet i Stampeveien i 2013, og det er blitt laget 6 pc-stasjoner til publikumsmottaket samt 7 pc-plasser til møterom og kantine. Fra Kultur fikk vi i oppgave å ferdigstille hytta på svenskemyra, lage innredning til hytta samt utedo. Noen av barnehagene i kommunen har fått utført arbeid på snekkerverkstedet i løpet av året. Hunnshovde barnehage har fått nytt skilt og ramme til mosaikkbilde. Kråkjordet barnehage har fått pusset opp og malt 5 krakker. Vindingsstad barnehage har vi pusset opp og malt to bord til. Internt har det blitt laget nytt arbeidsbord til «strikkerommet» slik at arbeidsstasjonene der ble gode og fikk en bedre plassering. Det har blitt utført diverse restaureringsarbeid for private, malingsarbeider for kommunen i forbindelse med oppussing av kontorer. Sparkling og maling er utført på stue og soverom i en leilighet, noen transportoppgaver med blomster og valgmateriale er utført av deltagere ved snekkeravdelingen og i tillegg en del vaktmesteroppgaver. Konklusjonen er at arbeidsoppgavene er veldig varierte. Til snekkeravdelingen ligger oppgaver innen dekkskift, vask og lagring av dekk. I år er det utført dekkskift på 45 biler, og i tillegg har vi dekk-hotell til 10 faste biler hvor vi frakter dekk ut og inn til dekkhotellet. Vi har i Stampeveien dekk-hotell til 55 biler. Det er også noen få private som får utført dekkskift i Stampeveien.. Dekkskift og dekkservice utføres på alle biler 2 ganger i året.

7 Service, transport og ved Det er pakket, pallet, tørket, solgt og kjørt ut 1061 sekker ved i 2013 mot 2996 sekker i Mild vinter gjør at etterspørselen er noe redusert. Veden fra varmer mangt ett hus for Gjøvik kommunes innbyggere! Målsettingen for transportavdelingen er at deltagere skal lære seg å behandle kjøretøy, ha orden i logistikk og leveransedyktighet, samt enkelt vedlikehold på utstyret. Transportavdelingen har hatt meget god orden på logistikken! Vi har i 2013 hatt 352 turer med transportoppgaver for fellesvaskeriet/-kjøkkenet på Kirkeby. Transporten går i hovedsak mellom kjøkken/vaskeri og omsorgssentrene: Sentrum, Sørbyen, Nordbyen, Åslundmarka, Biri, Snertingdal, i tillegg til Biri -og Snertingdal legesenter. Rene klær blir hengt på stativ og kjørt ut, og skittent tøy hentes i sekker. Vi har i tillegg til de faste oppgavene med kjøring av tøy også fått arbeidstøykjøring. Dette er implementert i rutinene på en god måte. Vi har fortsatt kjøring av datautstyr for IKT, og vi har i 2013 utført 5 transportoppdrag med datautstyr. Det er i løpet av året kjørt 25 flyttelass. Det er montert/demontert 285 nøkkelbokser innad i kommunen. Det har vært 35 oppdrag med hugging av trær og busker. Disse trærne transporteres til Stampeveien, blir kjørt gjennom kapp/-kløyveanlegg og ender til slutt opp som en sekk eller to med ved. Vi har i løpet av året produsert 2190 sekker ved som nå står i tørk, klar for utkjøring til sesongen som kommer. Det har i tillegg til de faste transportoppgavene blitt utført 74 turer med diverse transportoppdrag, og vi har transportert møte-mat for rådhuskantina til Gjøvik Gård 5 turer.

8 Service - hage og grønt Hage og grønt gruppen har i hovedsak ansvaret for jobben med plenklipping og snørydding, samt at de har ansvar for å holde bilene våre i orden. Det er lister som privatpersoner kan melde seg på. De får da utført tjenester som snørydding eller plenklipping for hele sesongen. I løpet av sommerhalvåret 2013 har vi utført plenklipping i 46 hager rundt omkring i kommunen, og i vinterhalvåret har vi hatt snøryddingstjeneste på 48 gårdsplasser. Bilene våre holdes i forsvarlig orden, slik at de til tross for alder fungerer slik de skal og fremstår presentable i transportoppdrag. Vi tar på oss oppgaver som hekk-klipping, vårpuss i hagen, raker, kjører bort lauv om høsten og foretar beskjæring av trær/busker samt kjører bort kvist. Vi har i løpet av året klippet totalt 17 hekker, beskåret trær i 15 hager og kjørt bort 42 lass med hageavfall. Det blir i tillegg utført en god del andre oppgaver i Hage/grønt gruppa. Vi er med på diverse vaktmesteroppgaver også når tiden tillater det. Dette fører til at deltakerne som er med på denne gruppa får ulike arbeidsoppgaver med stor grad av nyttig læring. De har i 2013 hatt en god del søppelkjøring for rådhuset. Det er fjernet gulvbelegg på 28 kontorer og en korridor i rådhuset av denne avdelingen, så det er som nevnt allsidige oppgaver vi kan utføre i denne avdelingen. Spesialoppdrag som henting, montering og levering av møbler har vi utført en del av i løpet av året. Vi har lagt ut 5 kbm. med singel i en hage, støpt stein i plante-kasse, spylt garasjeanlegg, rengjort søppeldunker, strødd gårdsplasser, fjernet is, båret inn ved og kjørt 22 lass med søppel for private. Vi har noen faste avtaler med blant annet kommunen og borettslag.

9 Kantina i Stampeveien Kantinene som driver har som målsetting å lære deltagerne salg og service, kundebehandling, produksjon av mat samt alt rundt IK-mat (internkontroll). Det er laget IKmathåndbøker som er godkjent av Mattilsynet. Det er tilbakemeldinger på at opplæring i kantinene er med på å gi våre deltagere et absolutt fortrinn i videre jobb-søking innen dette fagområdet. Kantina i Stampeveien har i løpet av 2013 jobbet med mer enn de faste gjøremål med å lage i stand tilbud med varm/kald lunsj. Vi har i 2013 laget 143 forskjellige kaker og desserter, 7 større kaker til avslutninger og jubileer har blitt bakt, 997 småkaker til jul, og 1143 biter konfekt i 2 forskjellige slag ble laget til jul. Det er også moro at det blir laget brente-mandler og sjokolade/kanel-mandler som fylles på glass og selges i både Kantina og Butikken. Det er ca. 70 personer som får mat fra kantina i Stampeveien hver dag. I gjennomsnitt ca. 90 på fredager, da er det karbonadedag som er veldig populært. Antall varmmat og frokost er nok omtrent som fjoråret, til sammen ca porsjoner mat i løpet av året. Her er et fruktfat til kaffepausen klokken 09:30. I løpet av året er det laget 245 fruktfat til deltakere og arbeidsledere i Stampeveien, og i tillegg er det laget fruktfat til 66 personer i forbindelse med møter. Det er laget møte-mat til 331 personer, julelunsj til 98 personer og servert kaffe til møter for 676 personer - og 184 av dem ville ha kake til. Deltakerne i Stampeveien får gratis lunsj hver dag, så i løpet av 2013 har det blitt laget mat, kaffe og kake til 779 deltakere. Det kreves både god planlegging og gode rutiner for å få laget all mat, kaffe og kaker til sultne arbeidere. Kantinedeltakerne utfører også i tillegg alt renholdet i kantina. Til vårt besøk på museet på Elverum kjøpte vi inn grillmat med drikke og kake, slik at vi kunne ta en enkel lunsj den dagen. Kantinegjengen ordnet opp med alt som skulle til, vi andre kunne lene oss tilbake og kose oss med god lunsj også denne dagen. Men i tillegg til alt som har med mat å gjøre har «Kantinegjengen» i Stampeveien tatt grep om stolene i kantina. Totalt 80 stoler har fått nytt trekk i løpet av året som gikk.

10 Kantina i Nav I løpet av 2013 har kantina i Niels Ødegaardsgate solgt ca porsjoner med varm-mat, porsjoner kald mat/salat, laget møte-mat til ca , laget fruktfat til ca personer, samt at det er bakt 30 kaker. Kantina leverer også kurs-mat, som det er veldig varierende størrelse på. I forhold til i 2012 har vi i år hatt en økning i salget på 16,5 %. Økningen går i hovedsak på varmmat. Vi har prøvd å få til varm-mat tilbud 2 dager i uka. Det har også blitt variert med baking av pitabrød, andre typer småkaker, lussekatter til jul, og det gis også tilbud til de som eventuelt arbeider på kveldstid. Siden kantinene legger opp tilbudet sitt etter kundene i kantina, blir kantinene drevet litt ulikt. NAV-kantina har salatdisk med faste dager for salg av salat. I Nav-huset jobber det mest damer, og de foretrekker salat fremfor kraftigere mat, mens i Stampeveien jobber det flere menn og de er mer glad i varm kraftig mat. Felles juleavslutning for alle avdelingene Når det avsluttes til juleferie, har vi de senere årene feiret denne avslutningen av året sammen med deltakerne. Vi har da ordnet i stand til julebord med juletallerken eller et alternativ for de som ikke spiser svin. På julebordet får deltakerne også utlevert en julegave i form av frukt og sjokolade/marsipangris med mer. Dette ser vi frem til alle sammen, vi pynter oss til julemiddag og gleder oss sammen den kvelden. Her ser vi bilde av pene oppdressede herrer og damer som skal til julebordsavslutning i. Julegavene er satt pris på av de fleste, da kan de kose seg med frukt og sjokolade gjennom jula.

11 Statistikk Deltagere Herav - Kvinner 32 (42%) 50 (45%) 39 (40%) - Menn Avklarte - Arbeide - Arb praksis - Skole - Andre tiltak - Graviditet - Sluttet å møte/ avsl. - Annet - Sykdom Alder - Spredning - Gj snitt Utdanningsbakgrunn - Uten gr skole - Grunnskole - 1 år videreg - 2 år videreg - 3 år videreg - Universitet - Skole/hjemland - Norskundervisn. Arbeidserfaring - Ingen mndr mndr år år - Mer enn 3 år Problemområde - Rusmisbruk - Psyk helse - Lese/skrivevansker - Språk - Mangler arb praksis - Avbrutt skole - Annet 48 (58%) år 31,8 år 13% 25% 17% 20% 7% 1% 17% 30% 8% 12% 7% 2% 40% 18% 20% 12% 25% 3% 0% 22% 62 (55%) år 32,9 år 7% 48% 20% 7% 4% 3% 11% 45% 0% 7% 6% 3% 39% 8% 36% 2% 29% 19% 0% 6% 58 (60%) år 33,8 år 5% 45% 14% 8% 8% 5% 10% 5% 39% 5% 2% 18% 2% 34% 14% 24% 3% 20% 20% 5% 14% 17 personer sluttet å møte, 3 stk ar avsluttet av oss grunnet urene prøver. Mange er ikke motivert til å være i tiltak, samt har ulik problematikk de sliter med, og makter derfor ikke å møte det de skal.

12 Diagram Utvikling deltagere i samt avklarte deltagere Avklarte Deltagere Utvikling i avklarte deltagere

13 Arbeidserfaring deltagere i Ingen 3-6 mndr 7-12 mndr 1-2 år 2-3 år 3 år + Det er bekymringsfullt at en stor del av deltagerne er helt uten arbeidserfaring, og at denne andelen er sterkt økende. Det er også en stor andel som har betydelig arbeidserfaring, men har falt ut av arbeidsmarkedet. Mange i denne gruppen sliter med rus og psykiske vansker.

14 Sosiale aktiviteter/ hendelser I løpet av et år er det mye som skjer i en slik bedrift som, noe som kommer frem når man oppsummerer året som har passert. Uformelle kontakter og sosiale aktiviteter er med på å styrke samspillet i organisasjonen. Gratis lunsj og frukt hver dag til deltakerne i. De kan velge mellom varm og kald lunsj nesten hver dag. Sunn og god mat er viktig element i hverdagen for den enkelte. 17. januar: Fortsatte jobbintervju for deltakerne i Stampeveien, frivillig trening. 13. mars: besøk fra Topro og omvisning. 20. mars: Minijobbklubb 9. april: Ny gruppe med omvisning fra Topro 25. april: Mulighetsmesse på Strandhotellet. 19. juni: Vi ble invitert til sommeravslutning sammen med Olsrud-gjengen på Hamar. De utfordret Stampeveien til fotballkamp med tilhørende duskedamer/-menn juni: Kaffe-besøk av Fagforbundet v/jan Erik Lillesolberg 11. september: Sosial tur, der alle avdelinger i reiste til Skogbruksmuseet på Elverum. Det ble en flott dag med masse spennende å se på, grilling av god mat og ikke minst gode tilbakemeldinger. 31. oktober: Besøk av NAV Ringerike som var på omvisning og informasjon om drift av arbeidskvalifiseringen. 24. november: Julebutikk åpning i Drengestua på Gjøvik Gård. Kultur inviterte oss med til å starte butikk i drengestua sammen med dem. 25. november: Bake-uke. Mulighet for den som hadde lyst til å være med på kantina og bake julekaker/konfekt hele uka. Adventstid: Pepperkaker og annen julesnacks til kaffen. 20. desember: En meget vellykket juleavslutning med julemat på Osbakken pensjonat. Det ble både tale og sanger. Laila og Trond hadde også i år arrangert konsert for oss. Besøk av nisse med rød lang-lue (og fletter), som delte ut julegave til alle! Det har også vært sosiale utflukter og opplæring for ansatte: 10. januar: Kurs i hukommelse og stressmestring 12. april: Hyttetur til Beitostølen 23. mai: Foredrag på Konfex om temaene Motivasjon og arbeidsglede 26. juni: «Sommeravslutning» m/grilling på hytta til Bengt oppe på Sjusjøen 6. august: Ida Marie begynte sitt vikariat som sosionom 5. september: Feiring av Kjell 60 år den 8. juli. Kaffe, tale og gaver i Kantina 20. september: Sosial tur til Lom med masse opplevelser på turen. 25. september: Einar startet sitt arbeid som arbeidslederassistent 19. oktober: Damene i arrangerte «Herrenes aften» hos Laila i Rækstadgutua 29. november: Julebord for NAV på Rambekk gård, hvor hadde julespill. 11. desember: Sikkerhetskurs i.

15 Investeringer i 2013 Gjennom et år er det behov for oppgraderinger og utskiftninger av utstyr, men dette gjøres på en så rimelig måte som mulig, hvor mye av arbeidet skjer i egen regi, samt innenfor budsjettrammene. Vedlikehold av gressklippere tar vi en god del av selv, men også andre vedlikeholdsoppgaver som vi selv kan utføre på maskiner og utstyr. Det ble laget forlengelse på disken i kantina i Stampeveien. 2 nye symaskiner til Tekstilverkstedet. Reparasjon av broderimaskin. Nesten ny motor til strikkemaskin. Ny avretter til Snekkerverkstedet.. Dobbel kaffetrakter til Oppmøterom Det ble laget nytt bord til Strikkemaskinene Det ble laget skuffer til kjøpmannsdisk i Drengestua Sandblåsing og oppussing av begge lastebilene våre (Ford Transit fra 1997/98 ) 6 stk stålfelger til Mercedes Sprinter (matbil) 2 dekk til flyttebil Ny grensaks Hekksaks med teleskopstang Diverse investeringer til butikk i Drengestua Nytt kassaapparat til Kantina i Stampeveien Gulvvaskemaskin, Svingo 150 (TASKI) Vi forsøker være påpasselige med utskiftninger av både biler og utstyr, slik at dette fungerer tilfredsstillende og er i forsvarlig tilstand spesielt siden vi er i en opplæringssituasjon. Vi utfører mange faste oppdrag hvor kundene våre stoler på at vi leverer på tid. Vi foretar derfor en del planlagte utskiftninger og reparasjoner i løpet av året.

16 Som det fremgår av rapporten som du nå holder i hånden, fremstår Stampevegen Produksjon og Service i dag som en meget bærekraftig og viktig bedrift til beste for Gjøvik kommune og dens innbyggere.

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7 Register: Side 1 Register: Side 2 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 3 1.1 Formål, visjon og kjerneverdier Side 3 1.2 Styrets sammensetning Side 4 2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE Tongane, 5590 Etne ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE ORGANISERING AV ØYANE ASVO AS: Selskapet er f.o.m. 2013 eigd 50% av Etne Kommune og 50% av Vindafjord Kommune. Ordførerne Sigve Sørheim og Ole Johan

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Butikken som sosial arena

Butikken som sosial arena Butikken som sosial arena Rapport fra et pilotprosjekt i Nordland og Trøndelag for utvikling av nærbutikken som bygdas møteplass Merkur-programmet August 2014 1 Innhold Sammendrag..... 3 1. Innledning....

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer