Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon"

Transkript

1 Magasin Akelius Revisjon Tilpasset risikoen på oppdraget Flere nyheter i Akelius Revisjon. Enklere og mer brukervennlig med bl.a innbygget guide som leder deg gjennom arbeidsoppgavene Les mer på side 3 Akelius Transaksjonsanalyse finner avvik i bokføringen Les mer på side 6 Tips og Råd i Skatt, Analyse og Årsavslutning Les mer på side 8 9 Regnskapsbyrå vokser videre med Akelius Les mer på side 11

2 Leder Akelius effektiviserer hverdagen Ja, dette er klar tale fra flere av våre kunder og brukere. I denne utgaven av vårt kundemagasin har vi gleden av å presentere to fornøyde kunder. Begge gir uttrykk for at våre programmer er en medvirkende årsak til at hverdagen deres er blitt enklere og at arbeidsoppgaver løses mer effektivt. Dette innebærer at de kan konsentrere seg om mer omfattende oppgaver, får mer tid til kvalitetsarbeid og ha fokus på egen drift og videre vekst. Alle som jobber i Akelius er glade for at vi kan bidra til at våre kunder får en bedre hverdag. Derfor legger vi også ned mye arbeide i oppgraderinger og forbedringer av våre programmer. I denne sammenheng presenterer vi også i dette nummer nyheter i Akelius Revisjon. Denne løsningen er nå blitt enda mer brukervennlig med en ny forbedret layout og en innebygget guide som leder deg gjennom alle arbeidsoppgavene. Fleksibiliteten i Akelius Revisjon er også forbedret ved at man bl.a kan tilpasse produktet til risikoen på oppdraget. Det er også verdt å merke seg at Akelius Transaksjonsanlyse snart kommer på det norske markedet. Dette programmet er et kraftig analyseverktøy som raskt finner avvik i bokføringen. Etter ønsker fra våre kunder har vi denne gangen satt av to sider til tips og råd. På disse sidene vil dere finne mye nyttig om Akelius Økonomianalyse, Skatt og Årsavslutning. Til slutt vil jeg oppfordre dere til å ta kontakt med våre supportere dersom dere skulle stå fast eller har et problem. Alle vår supportere presenteres derfor på side fire. De er til for våre kunder og hjelper dere til å få en enda bedre og mer effektiv hverdag. Med vennlig hilsen Carl Fredrik Lindeman Markedssjef Vil du betale mindre skatt? Skattebetalerforeningen har i over 50 år hjulpet medlemmer personer og bedrifter - med skattejuridisk bistand og spart dem for tusenvis av kroner. I tillegg til å gi råd kan vi skrive klager og utrede skatte- og avgiftsspørsmål, og vi kan føre skattesaker for domstolene. Dette er noe av det du får som medlem hos oss: 6 nummer av medlemsbladet Skattebetaleren Gratis telefonbistand i skattejuridiske saker Gunstige rabatter på skatte- og avgiftskurs, bøker, programvare og bensin (Esso-avtale) Årlig utgave av en av Norges beste bøker innen skatt: Skatte- Nøkkelen Tilgang til lukkede sider på med et fyldig arkiv og elektroniske utgaver av bøker og tidsskrifter Privatmedlemskap kr. 395,- Bedriftsmedlemskap kr. 975,- Tlf: E-post: Web: 2 Akelius

3 Mye nytt i Akelius Revisjon Guider deg gjennom hele arbeidsprosessen Forenkling og effektivisering Det nye i Akelius Revisjon har kun med forbedring av selve bruken å gjøre slik at våre kunder kan få en enda enklere hverdag. Vi kommer ikke med noen nye kompliserte tekniske løsninger,kun en enda bedre brukervennlighet - det er viktig å få frem,påpeker administrerende direktør Øyvind Baltzersen i Akelius. - Det som er viktig for oss er at vi hele tiden må følge med på og tilpasse oss nye revisjonsstandarder i Norge og internasjonalt. Derfor kommer vi nå med en ny løsning som ivaretar disse kravene samtidig som vi har lagt inn flere nyheter som kun går på forenkling av bruk og effektivisering av brukernes hverdag. Fleksibilitet og rød tråd Akelius Revisjon er en praktisk tilpasning til revisjonsbransjens egen metodikk. Man følger revisjonsmetodikken gjennom planlegging,utførelse og rapportering. - Fleksibiliteten i Akelius Revisjon er ytterligere forbedret ved at man bl.a kan tilpasse produktet til risikoen på oppdraget. Her har vi lagt inn en fleksibel trestruktur som gjør at man kan velge vei etter behov og størrelsen på oppdraget,samtidig som man blir guidet frem gjennom hele revisjonsprosessen. Denne guiden følger en rød tråd som er gjennomgående i de enkelte arbeidsoppgavene. Det er bare å følge denne og eventuelt tilpasse til egne behov under veis. Ved hjelp av den røde tråden er Akelius Revisjon også blitt et enda bedre innlæringsverktøy for uerfarne revisorer. Internasjonale standarder Løsningen bygger på internasjonale revisjonsstandarder,men tar også hensyn til alle norske særegenheter. Alle eksisterende og nye lover og regler blir ivaretatt i løsningen. Derfor trenger man ikke oppdatere seg på dette området. Samtidig kan Akelius Revisjon enkelt konverteres til andre land med hensyn til språk,valuta og myndighetskrav. Her kan vi si det slik at den internasjonale standarden ligger i bunn mens de enkelte lands særegenheter ivaretas gjennom landsspesifikke innstillinger. Akelius 3

4 Bruk Akelius support - vi løser dine problemer Support gjengen hos Akelius holder et høyt faglig nivå og er til for å yte service og bistand til alle våre kunder. Dersom du har et spørsmål vedrørende våre produkter - nøl ikke, men ta kontakt med Akelius Support. Support gjengen hos Akelius står til tjeneste. Fra venstre: Bjørnar Balsøy support/teknisk, Ida Camilla Hals faglig Dokument, Anders Dahl-Hilstad systemsjef, Eva Sun Revisjon, Anne Marte Bye support/teknisk, Jon Egil Grøtvedt regnskap, Rune Heggen Arntsen produktsjef, Ellen Skedsmo Dahl teknisk/support, Gro Anita Haugemo faglig og teknisk support, Hanne Kristiansen sentralbord. 4 Akelius

5 KURS, OSLO, VÅREN 2006 REGNSKAP > mai Regnskap og skatt > 30. mai IFRS-konferanse > juni Regnskapsmedarbeideren ALLE KURSENE OPPFYLLER VILKÅRENE FOR OBLIGATORISK ETTERUTDANNING FOR REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE Påmelding på eller ring: Akelius 5

6 Statsautorisert revisor Roar Hensvold om Akelius: Kraftig effektivisering av våre oppgaver Han har i mange år vært en flittig bruker av Akelius sine ulike programmer og fremhever spesielt programmene Skatt og Årsavslutning som solide verktøy for å kunne drive effektivt Samme grensesnitt enkelt å bruke Alle programmene fra Akelius er egentlig veldig bra,og vedlikeholdes og forbedres med jevnlige oppdateringer påpeker Roar Hensvold,som har erfaring med Akelius helt siden 1991,da han arbeidet i revisjonsselskapet Coopers Lybrand. Her var vi tidlig ute med Akelius Skatt som ble tatt i bruk til utarbeidelse av selvangivelser og årsoppgjør for klientene. Siden den gang har jeg holdt meg til Akelius gjennom ulike jobb- sammenhenger,også etter at jeg startet eget selskap i Noe av det fine med Akelius er overføringsmulighetene mellom de ulike programmene. Programmene har samme grensesnitt,hvilket også betyr at man kjenner seg igjen derfor er det også enkelt å ta i bruk nye programmer fra Akelius. Akelius Revisjon har kommet sterkt på banen de siste to årene, og jeg venter meg mye av den versjonen som er under utvikling nå og som vil være klar for revisjonen av 2006-regnskapene. Denne vil ha de nye revisjonsstandardene fullt ut innarbeidet og en rekke nyheter for effektiv og rasjonell planlegging og utførelse av revisjonen. Et uunnværlig verktøy - Jeg benytter Akelius på alle mine klienter hvor jeg utarbeider selvangivelse og årsoppgjør. Akelius er et verktøy som kraftig effektiviserer jobben med denne type arbeide og er ganske så uunnværlig for å kunne drive effektivt. Som eksempel her kan jeg nevne at man raskt kan simulere effekten av forskjellige utbyttevalg,skattemessige avskrivninger og lignende variasjoner som ligger innfor de valgmulighetene som skatteyteren kan ha,forteller Roar Hensvold som er i ferd med å bygge opp et nytt revisjonsselskap sammen med andre revisorer. I dette nye selskapet vil han selvsagt også forsøke å få Akelius til å bli det foretrukne verktøyet. Akelius Transaksjonsanalyse Finner avvik i bokføringen Et kraftig analyseverktøy for revisorer og regnskapsførere Programmet gjør at man raskt kan kjøre analyser som til nå kun har vært hensiktsmessig for de aller største selskapene. Akelius Transaksjonsanalyse leser hele hovedboken for en viss periode fra systemer som kan legge ut data på transaksjonsnivå. Man kan enten benytte flere ferdigdefinerte analyser eller man kan opprette sine egne. Man får umiddelbart en rapport som viser resultatet av søkene mot hovedboken. En revisor vil da få bedre tid til den helhetlige granskningen idet man unngår å bruke mye tid til å gå igjennom detaljer,siden disse raskt kommer til overflaten. Dermed unngår man å gå glipp av vesentlig informasjon. En vesentlig del er også månedlige avstemminger av mva. og arbeidsgiveravgift. Dette foregår automatisk. Her ligger nok den største nytten også for en regnskapsfører. Samtidig som programmet også gir et raskt overblikk over bokføringen via en direkte kobling mellom hovedbok og transaksjonsanalyse. I kombinasjon med Akelius Revisjon er Transaksjonsanalyse et meget kraftig verktøy for å finne avvik i bokføringen. Risikoen for å overse vesentlig informasjon reduseres betraktelig samtidig som man får en effektiv utnyttelse av tiden. Akelius Transakjonsanalyse er snart tilgjengelig for det norske markedet. 6 Akelius

7 ett kort én kode til Altinn Glem passord og engangskoder - bruk ett Buypass Smartkort for sikker identifisering og signering i Altinn. Én og samme løsning for enkel og sikker innrapportering. Gå til for mer informasjon og bestilling av Buypass Smartkort. Akelius 7

8 Tips og Råd Akelius Økonomianalyse Daglig leders rapport kvartalsvise rapporter ihht aksjeloven (modulen finner du under menyen <Analyse Daglig leders rapport>) Kortversjon av arbeidsgangen Legg inn nødvendige data i Oppsett arket (grunnlag for drifts- og likv.budsjett) Legg inn budsjettall i Budsjett arket (siste arket) for hele året (automatisk Overføring til Prognose arket) Når første måned (kvartal) er ferdig legges inn eller importeres virkelige tall fra regnskapssystemet til Prognosearket for tilsvarende måned (kvartal) Tallene i Likviditetsbudsjett og Avvik fylles ut automatisk av programmet Legg inn eller importer data i arket EK Rapport Lagre DL rapporten måned for måned (kvartalsvis) slik at du kan hente forrige periodes tall i neste rapport Trykk Rapport symbolet og rapport kommer i Excel hvor du kan skrive inn kommentarer i kommentarfeltene inklusiv egen side med kommentarer og Konklusjon til Egenkapital- og daglig leders rapport,ark med Definisjon av nøkkeltall og til slutt Budsjettarket (slik det ble fylt ut ved årets begynnelse). Denne rapporten vil inneholde alt som er nødvendig i forbindelse med den kvartalsvise rapporteringen som Aksjeloven krever. Da rapporten er generert som excelrapport har du full fleksibilitet til å legge inn ytterligere grafer eller konklusjonsark slik at du selv kan skreddersy den etter ditt eget ønske. Rapporten - beskrivelse Etter at alle data er lagt inn ber du om rapport ved å trykke på symbolet for Rapport (Ctrl F2) og et dialogvindu kommer frem. Her foreslås et filnavn (excel format) og du kan lagre dette hvor du vil og trykker Lagre. Excel vil nå starte opp automatisk og generere en ferdig rapport med Forside (fyll inn selv utført av ),Grunnlagsdata Budsjett (med kommentarfelt),driftsbudsjett / Prognose, Grafark med kommentarfelt,likviditetsbudsjett (grafikk og kommentarfelt), Avviksanalyse (grafikk og kommentarfelt), Egenkapitalrapport (grafikk og kommentarfelt) 8 Akelius

9 i Akelius Akelius Skatt Elektronisk innsendelse via Altinn Du trenger: En oppdatert versjon av Akelius Skatt. (2005.3a) FagsystemID og passord (tildeles i Altinn portalen) Akelius Årsavsluttning Overføring til næringsoppgave Dersom meldingen under kommer når du trykker på lynikonet,kan du trykke på Bryt kobling i Klientinformasjonen i Årsavslutning og forsøke på nytt. En feilfri skjemakontroll før du sender inn En vellykket innsendelse. Trykk ALT+TAB dersom det etter innsendelse ikke kommer opp informasjon om at Forsendelsen er nå sendt Altinn-portalen.. Når du har sendt: Sjekk status ved å gå inn på oversikt over innsendte selvangivelser Marker forsendelse og klikk Hent status. Arbeidsflyt = OK,Slettet = Feil Sjekk feilmeldingen som ev kommer. Rett opp eventuelle feil og send inn på nytt. Status Arkiv får man når forsendelsen er godkjent i Altinn og sendt Skatteetaten. Opprettelse av årsregnskapsdokumenter Grunndata Opprett årsregnskapsdokumenter. Denne rutinen må foretas for å tilgang til linjeinndeling,offisielt regnskap, noter,årsberetning mm. Velg Mal Akelius. og trykk Opprett. Dersom kontoplanen som benyttes er avvikende fra norsk standard,kan Mal for avvikende kontoplan velges i stedet. Mal Konsern velges dersom klienten er morselskap i konsern og Akelius Konsern benyttes. Annet Oppdatering av programmet kan gjøres via menyvalget Hjelp Oppdater Akelius Skatt. Har du mistet skjemaoversikten: Trykk på eller Ctrl-F3 Personinntektsskjema skal ikke leveres for AS. Tilleggspostering Hurtigkommando for å utligne posteringen er Shift + B når markøren f.eks er i debet-feltet. Tilleggsposteringer fremkommer i utskriften Spesifisert regnskap. Det kan foretas automatpostering av årets resultat ved å trykke på knappen Postér resultat. Du kan enkelt lage en PDF-fil av samtlige likningsoppgaver ved å angi hva du vil skrive ut i utkskriftsmenyen og deretter klikke på PDF-utskrift og Opprett og vis. Akelius 9

10 Horwath Revisjon AS etter ett års drift med Completo Revisjon: Timeregistrering og fakturering fungerer bra La vekt på en erfaren leverandør - Vårt valg falt på Completo som hadde kompetanse fra advokatmarkedet hvor de er markedsledende - forteller partner Steinar Andersen i Horwath Revisjon. Selskapet ønsket en løsning som hadde et timesystem med en enkel timeregistrering integrert med fakturering,crm,finans og lønn. - Timeregistreringsdelen har blitt meget godt mottatt hos våre ansatte og vi får nå ut ukentlige timerapporter. Dette gir igjen bedre oversikt og en mer nøyaktig akontofakturering. Med utgangspunkt i standardløsningen MBS Axapta og bransjeløsningen Completo Revisjon har vi kommet frem til en løsning som i dag fungerer bra hos oss - påpeker Andersen. Fra forprosjekt til oppstart og drift - Under gjennomføringen av forprosjektet i 2002 måtte vi gjennom mange spesialtilpasninger og i testperioden måtte alt testes og godkjennes av oss - sier regnskapsansvarlig hos Horwath Revisjon. Hun har vært igjennom flere detaljer og daglige transaksjoner i den nye løsningen. Med sin regnskapserfaring og bakgrunn stilte hun også strenge krav under opplæringsperioden og fulgte nøye med ved konverteringen av alle data,og ved oppsett av kontoplan og mva - oppsett. Som regsnkapsførere flest påpekte hun flere feil som ble rettet opp ved spesialtilpasninger. - Timeregistrering var det lite problemer med - sier hun. Til tross for oppstartsproblemer med utleggsregistrering,layout på fakturaer,purringer og kontoutdrag, remittering,ocr og spesialtilpasning for import fra lønnssystem, så er hun fornøyd med løsningen i dag. Vi har vært i drift siden 2002 og etter oppgraderingen til 3.0 høsten 2004 er jeg glad for at alt nå er på plass Det er ingen store feil som bør rettes hos oss - sier hun og legger til at konsulentene hos Completo er lette å samarbeide med. Viktige funksjoner i Completo Revisjon Completo Revisjon samler alle revisjonsrelaterte opplysninger samt funksjoner fra resten av MBS Axapta modulene. Målet med dette er å gi revisorfirmaene lett adgang til relevante opplysninger for kunder og prosjekter,forenkle timeføring for ansatte og få ut de rapportene som er nødvendige for partnere, management og den enkelte revisjonsansvarlige. Det bærende prinsipp er one-time INPUT. Kundekartotek Prosjektregister Nytt revisjonsår Konfliktsøk Timeregistrering Fakturering Rapportering Dimensjonsbruk Kontorløsning Web- og portalløsning Terminologi Tilleggsmoduler innen HRM, Spørreskjema, CRM, KM " Timeregistreringsdelen har blitt meget godt mottatt hos våre ansatte og vi får nå ut ukentlige timerapporter " 10 Akelius

11 Norsk Rådgivning og Regnskap AS: Vokser videre med Akelius På få år har selskapet etablert tre avdelinger. Akelius har gitt oss en betydelig lettere hverdag, forteller daglig leder Jan-Ove Molle Mer tid til kvalitets arbeid Norsk Rådgivning og Regnskap ( NRR) ble etablert i august På den tiden jobbet jeg som økonomisjef i et større selskap notert på børs i utlandet. Sammen med regnskapssjefen i dette selskapet stiftet vi NRR. Vi har over 15 års erfaring fra regnskap og økonomi,men er relativt ferske innen regnskapsbyrå bransjen. At vi kommer utenifra er en styrke som gjør at vi ser med nye øyne på drift og rutiner. Dette er nok hovedgrunnen til vår suksess. Samtidig har Akelius bidratt til effektivisering og forenkling av arbeidsoppgaver. Dermed har vi fått bedre tid til andre oppgaver som f.eks rådgivning innen etableringer,effektivisering av drift og lønnsomhet og styring. For våre kunder betyr dette bedre kvalitet og sparte penger, poengterer Jan Ove Molle. Automatisk import/eksport Hos Norsk Rådgivning og Regnskap benyttes flittig programmene Akelius Skatt,Dokument,Årsavslutning og Analyse. Etter hvert som vi bruker et program fra Akelius så oppdager vi stadig nye muligheter. Dokument benyttes til bla. stiftelse av selskaper,ved arbeidsavtaler,ved ulike kontrakter og ulike gjeldsdokumenter. På denne tiden av året bruker vi mest Skatt i forbindelse med utfylling av selvangivelse,næringsoppgaven og skatteberegning,og Årsavslutning ved oppsett av årsoppgjøret. Vi importerer regnskapsdata automatisk fra råbalansen i Regnskap til Akelius Årsavslutning. Så her sparer vi både arbeide og tid. Ved aksjeselskaper benyttes også Årsavslutning i forbindelse med utarbeidelse av styrets beretning,noter til regnskapet og kommentarer til årsresultatet. Det er bare å fylle ut ferdige maler. Alt kan også mailes i PDF format til kunde eller revisor. Stort sett så sender vi det meste av våre data nå elektronisk,påpeker Jan Ove Molle som ser frem til videre vekst med Akelius på laget. Bli abonnent du også! FAGBLAD FOR ALLE NÆRINGER Din Økonomi er en inspirasjonskilde til nærmere samspill med regnskapskontoret og økt forståelse for økonomi og regnskap. Abonnement på Din Økonomi er en enkel og god investering i kundene, og rimelig markedsføring av regnskapskontoret. Din Økonomi kommer ut med 3 utgivelser pr år, i februar, juni og november. Vi har flere typer abonnement: Ny bokføringslov FRAM-prosjektet Differensiert arbeidsgiveravgift FÅ 3 -Betal for 2 Klientabonnement vil si at vi sender bladet direkte til dine kunder etter mottatt adresseliste. Abonnementet koster kr 93.- (veil kr 139.-) Pakkeabonnement vil si at vi sender det bestilte antall blader samlet til kontoret. Abonnementet koster kr 76.- (veil 114.-) Enkeltabonnement er for deg som ikke er knyttet til noe regnskapskontor. Ditt abonnement koster kr (veil 195.-) JA TAKK! Jeg vil abonnere på Din Økonomi Navn/firma: Kontaktperson: Adresse: Postnr.: Sted: Telefon: E-post: Jeg ønsker å bestille: stk Klientabonnement á kr 93,- (veil kr 139,-) stk Pakkeabonnement á kr 76,- (veil kr 114,-) stk Enkeltabonnement á kr 130,- (veil kr 195,-) Bestillingen sendes som post til: Økonomiforbundet, Østregt. 23, 2317 Hamar på fax: eller som e-post til: Østregt. 23, 2317 Hamar Telefon: Akelius 11

12 Slik øker du effektiviteten B a s e C a m p Akelius har økonomiske og juridiske PC-program for profesjonelle brukere! Skatteberegning og skatteklasser,selvangivelse og fradrag. Det er ikke lett å holde seg oppdatert til en hver tid om endringer i lover og forskrifter og hvilke konsekvenser disse medfører for en bedrift og dens ansatte. Vi i Akelius AS,Norges største leverandør av nettopp skatt,juss- og årsavslutningsprogrammer, har spesialisert oss på å tilby forenklede,praktiske og ikke minst brukervennlig PC-programmer for deg og din bedrift. Ved hver endring i regelverket,oppdaterer vi vårt materiell fortløpende. Som abonnent på våre PC-programmer er du garantert å alltid ha det mest oppdaterte regelverket tilgjengelig,samt ubegrenset brukerstøtte både teknisk og faglig. Samtlige av våre programmer er klientbaserte og brukerterskelen er svært lav,noe som følgelig medfører kort innlæringstid. Velkommen til en sikrere,lettere og mer lønnsom arbeidsdag! Akelius AS tilbyr følgende abonnementspakker: AkeliusSkatt : Utarbeider selvangivelse og skatteberegning for alle typer skatteytere. AkeliusDokument : Inneholder mange praktiske juridiske dokumenter og blanketter. AkeliusØkonomiAnalyse : Nøkkeltallanalyser, profesjonelle rapporter, investeringsanalyser, verdivurderinger og finansmodeller m.m. AkeliusÅrsavslutning : Komplett regnskaps-avslutning med noter, anleggsregister, årsberetning, offisielt regnskap m.m. AkeliusRegnskap : Komplett regnskapssystem for små og mellomstore bedrifter. AkeliusRevisjon : Revisors arbeidspapirer (planlegging og dokumentasjon). AkeliusKonsern : Konsolidering, eliminering, oppkjøpsanalyse m.m. Akelius AS Storgaten 11 Pb 8917 Youngstorget 0028 Oslo Tlf: Faks: E-post:

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer

HÅRFINT FINALISTEN. samarbeid. Byr på massasje og eget kontor. Fikk fjernet kjeltringene. Vokser ut i verden

HÅRFINT FINALISTEN. samarbeid. Byr på massasje og eget kontor. Fikk fjernet kjeltringene. Vokser ut i verden FINALISTEN Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2006 Frisørkjeden Nikita ville konsentrere seg om å tjene pengene, derfor hyret de Økonor til å telle dem. SIDE 12-15 HÅRFINT samarbeid Byr på massasje

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

Produktivt nettbrett? Dette kan du vente deg av Windows RT og Surface

Produktivt nettbrett? Dette kan du vente deg av Windows RT og Surface PC World Norge Nr 12-2012 STØRSTd E databla STORTEST: Økonomi for de små 8 løsninger for enkeltmannsforetak Nr 12-2012 - Kr 149,- pcworld.no Kutt kabelen Bygg bro med 11ac Sikkerhetspakker Skripting Windows

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

10 rimelige regnskapsprogrammer

10 rimelige regnskapsprogrammer Særtrykk fra PC World Norge nr 10-2005 R e g n s k a p s p r o g r a m m e r f o r s m å b e d r i f t e r Stortest: 10 rimelige regnskapsprogrammer Programvare for regnskap og økonomistyring kan fort

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2004 Store visjoner Regnskapskontorkjeden Consis er i sterk vekst etter at de ble kjøpt opp av ØkonomiFOKUS, og består nå av 40 kontorer. Målet er

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar.

NYHETER. Ny versjon av ditt Mamut datax-program! VIKTIG Installasjonsveiledning. Bli mer effektiv med Mamut Næringsavtale. Nyttige spørsmål og svar. NYHETER VIKTIGE NYHETER I DIN NYE MAMUT DATAX SOFTWARE-VERSJON Ny versjon av ditt Mamut datax-program! Gratulerer med din nye versjon av Mamut datax Software. Du som har Mamut Serviceavtale vil motta denne

Detaljer

Video for proffene. Canon har tilpasset én videokamerakonstruksjon til tre ulike brukergrupper. Vi har prøvd toppmodellen,

Video for proffene. Canon har tilpasset én videokamerakonstruksjon til tre ulike brukergrupper. Vi har prøvd toppmodellen, Video for proffene Canon har tilpasset én videokamerakonstruksjon til tre ulike brukergrupper. Vi har prøvd toppmodellen, Canon XA25. Blant annet kan kame raet ta opp to videoformater sam tidig, ett for

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer