Oslo, 25. november Oslo, 26. november Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 25. november 2010. Oslo, 26. november 2010. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund"

Transkript

1 2 010 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 25. november 2010 Bergmekanikkdagen Oslo, 26. november 2010 GEOTEKNIKKdagen Oslo, 26. november 2010 Påmeldingsfrist: fredag 12. november 2010 Arrangør: Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund

2 P r ogram TORSDAG 25. NOVEMBER FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2010 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arrangør: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Programkomite: Cand.Scient Jan Kristiansen, Multiconsult AS Konserndirektør Hanna Rachel Broch, Skanska Norge AS Senioringeniør Gunnar Gjæringen, Region Vest Bergingeniør Stein Erik Hansen, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Prosjektsjef Anne Kathrine Kalager, Jernbaneverket Utbygging Møteleder: Cand.Scient Jan Kristiansen, Multiconsult AS Velkommen åpning Sjefsforsker Eivind Grøv, SINTEF Byggforsk, formann i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk HATS-prosjektet i Hong Kong. Norsk tunnelteknologi i fjæresteinene i en verdensmetropol Prosjektdirektør Frode Nilsen, LNS AS levetid for tunneler, et videre perspektiv enn snorklipping Sjefsingeniør Ruth G. Haug, Prosjektsjef Anne Kathrine Kalager, Jernbaneverket Utbygging Hardangerbrua erfaringer med bygging av tilførselstunneler Sivilingeniør Kjetil Vikane, AF Gruppen Norge AS 1030 Pause bransjens muligheter og ansvar knyttet til opplæring av sprengningspersonell Mine Manager Knut Petter Netland, Titania AS Fremtidig utdanning av sivilingeniører innenfor bergfagene ved NTNU, evalueringsprosjektet Fremtidens bergstudium Universitetslektor Hans Tore Mikkelsen, NTNU Jøssang kraftverk gjennomføring og erfaringer Daglig leder Hans Olav Storkaas, Lemminkainen Anlegg AS Møteleder: Konserndirektør Hanna Rachel Broch, Skanska Norge AS Nytt fra NFF Sivilingeniør Heidi Berg, Vianova Systems as Berginjeksjon for undergrunnsanlegg presentasjon av revidert håndbok Senioringeniør Arnstein Aarset, NGI industriell storskala pukkproduksjon, Norsk Stein AS, Jelsa Produksjonsdirektør Trond Kaasa, Norsk Stein AS bygging av jernbanetunnel 2,5m over 2-løps trafikkert vegtunnel Ingeniørgeolog Tom Frode Hansen, Jernbaneverket / Arne Rafdal, LNS 1410 Pause gjevingåsen jernbanetunnel. Utfordringer i kjent berg og bruk av sprøytbar membran som vannsikring Assisterende banedirektør Brede Nermoen, Jernbaneverket Ny minerallov noen konsekvenser for bransjen Assisterende direktør Bård Dagestad, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard oljeboring fra undersjøiske tunneler Teknologidirektør Knut A. Aaneland, North Energy ASA 1530 Pause kontursprengning i Fyrdsbergtunnelen på ny E39 / elektronisk tennsystem under jord Senioringeniør Terje Kirkeby, / Professor Amund Bruland, NTNU Nye metoder for tunneldokumentasjon Ingeniørgeolog Tore Humstad, Freifjordtunnelen føringer fra arbeidstilsynet, trafikkavvikling, FoU og arbeidsmiljø Prosjektleder Per Bjørn Gjelsten og senioringeniør Jan Erik Lien, 1650 slutt for dagen 1945 middag Historisk kvarter 1200 lunsj

3 FREDAG 26. NOVEMBER FELLESSESJON BERGMEKANIKK- / GEOTEKNIKK Møteleder: Tekn. Dr. Roger Olsson, NGI tunnelene og bergrommene på hver side av Hardangerbrua oppfølging og dokumentasjon av geologi og sikring ved Norges lengste hengebru Ingeniørgeolog Øyvind Braamann Dammyr, Sweco Norge AS Ny kunnskap om skredmekanisme langs norske fjorder: Eksempler fra Trondheimsfjorden og Finneidfjord Ph.D. Jean-Sebastian L Heureux, NGU/ICG Spennforankring av fundamenter Sivilingeniør Andreas Ongstad, Norconsult AS eksempler på gjenbruk av forurenset masse fra bygge- og anleggsarbeider Sivilingeniør Vidar Ellefsen, Golder Associates AS 1020 Pause SESJON BERGMEKANIKK Arrangør: Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) Programkomite: Tekn. Dr. Roger Olsson, NGI Forskningsleder Kristin Hilde Holmøy, SINTEF Byggforsk Sivilingeniør Are Håvard Høien, Prof. Charlie Chunlin Li, NTNU Sivilingeniør Thomas K. Mathiesen, Norconsult AS Sivilingeniør Torun Rise, Sweco Norge AS Møteleder: Tekn. Dr. Roger Olsson, NGI (formann i Norsk Bergmekanikkgruppe) Lederens 10 minutter Tekn. Dr. Roger Olsson, NGI Hva er Eurokode 7 og hvem gjelder den for? kort presentasjon av arbeidet med en veileder for miljøet Ingeniørgeolog Thomas K. Mathiesen, Norconsult AS karakteristiske grunnvannsfenomener i berggrunn og løsmasser i forbindelse med tunneldriving, basert på over en decade med digitale data-tidsserier av grunnvannsnivå M.Sc. Marianne S. Bjørkenes, Norconsult AS Langrennspor i vegtunnel Forskningsleder Kristin Hilde Holmøy, SINTEF Byggforsk lunsj rana Grubers bergmekaniska utmanningar i anslutning till etablering av nyhuvudnivå och övergång till ny brytningsmetod R & D Manager Susanne Nævermo Sand, Rana Gruber AS Frostlaboratoriet testing av varme/kuldeutveksling mellom tunnel og omkringliggende bergmasse Solveig Vassenden, student NTNU stress measurement and rock excavation at Skaland mine, Norway Forsker Nghia Quoc Trinh, SINTEF 1400 Pause kartlegging av svakhetssoner i fjell; eksempler fra tunnelprosjektene Eikrem og Holmestrand Ph.D. Guri V. Ganerød, NGU lidar-data; fremtidens verktøy for dokumentasjon i undergrunnsanlegg Cand. Scient Elin K. Morgan, NGI rømningstunneler er sikkerhet en ekstra kostnad eller besparelse for lange tunneler? Seniorrådgiver Jan K G Rohde, Sweco Norge AS slutt SESJON GEOTEKNIKK Arrangør: Norsk Geoteknisk Forening (NGF) Programkomite: Sivilingeniør Vidar Gjelsvik, NTI (formann) Sivilingeniør Kristian Aunaas,, Vegdirektoratet Sivilingeniør Ola Ellingbø, Norconsult AS Sivilingeniør Jan Holme, Det Norske Veritas AS Dr.ing. Rolf Sandven, Multiconsult AS Sivilingeniør Geraldine Sørum, NGI Møtelder: Sivilingeniør Vidar Gjelsvik, NGI Formannens 10 minutter Sivilingeniør Vidar Gjelsvik, NGI Jordskjelv bærende styrke-overflate (Bearing Strength Surface) konsept i seismisk dimensjonering av grunne fundamenter i EC7 og EC8 Sivilingeniør Farzin Shahrokhi, Multiconsult AS (formann Norsk Jordskjelvteknisk forening) Jordskjelv og fundamentering på vertikale stålkjernepeler. Eksempel fra Sørengautstikkeren, Oslo Sivilingeniør Anton Gjørven, Norconsult AS

4 skred terskelverdier for nedbørinduserte skred i Norge Dr. José Cepeda, NGI 1200 Lunsj kvikkleireproblematikk i Rissa bruk av resistivitetsmålinger Ph.D. Inger-Lise Solberg, NGU offshore D FE samvirke analyser av Troll A plattformen Sivilingeniør Kristoffer Skau, NGI utfylling i sjøen for opplastingsforsøk for Haven Jack-up, Eydehavn Sivilingeniør Raluca Athanasiu, DNV 1400 Pause Fundamentering Spunt Havnelageret Sivilingeniør Ketil Westeren, Nordenfjeldske Spunt og Peleservice AS in situ forsøk med hul stålrørspelspiss mot fjell Dr.ing. Tewodros Haile Tefera, status om nye metoder for beregning av pelekapasitet i sand Sivilingeniør Per Magne Aas, NGI 1530 Pause 1600 bjerrums foredrag: styrke og deformasjonsegenskaper av leire fra blokkprøver og feltforsøk Teknisk direktør Kjell Karlsrud, NGI 1800 middag geoteknikk P å m e l d i n g [ Vennligst bruk blokkbokstaver ] FJELLSPRENGNINGSDAGEN BERGMEKANIKKDAGEN GEOTEKNIKKDAGEN Konferanse nr Påmeldingsfrist: Fredag 12. november 2010 Navn: Bedrift: Adresse: Fakturaadresse: Referanse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato: E-post: Telefon: Send informasjon om Posterutstillingen Telefax: Personlig medlem i NFF, NBG eller NGF Undertegnede ønsker å delta på: (sett kun ett kryss (bortsett fra studenter) + evt kryss for middag fredag) M medlem ikke-medlem Fjellsprengningsdagen 3700,- 4200,- Fjellsprengningsdagen, pensjonister 1900,- Fjellsprengningsdagen, studenter (begrenset antall) 600,- Fjellsprengningsdagen / Bergmekanikkdagen 4400,- 4800,- Fjellsprengningsdagen / Geoteknikkdagen 4400,- 4800,- Bergmekanikkdagen 2500,- 2900,- Geoteknikkdagen 2500,- 2900,- Bergmekanikk/Geoteknikk, studenter (begrenset antall) 300,- Middag fredag, Geoteknikk 650,- Bjerrums foredrag 150,- Påmelding sendes: Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund Postboks 2312, Solli, 0201 OSLO Fax:

5 2 010 Fjellsprengningsdagen samler hver høst POSTERUTSTILLING rundt 700 personer. Sammen med Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen er arrangementet et av de største årlige tekniske arrangement i Norge. Interesserte firmaer gis anledning til å presentere seg på konferansen i form av Posterutstilling. Posterutstillingen er lokalisert i nær tilknytning til møtesalen. Arrangementet av Posterutstillingen innebærer at det er kun deltakere på posterutstillingen som kan legge ut brosjyremateriell i konferanseområdene. Posterutstillingen skal presentere firmaer etc. i form av bilder, brosjyremateriell, og eventuelt andre lettere utstillingselementer. Kostnadene for deltakelse er: For medlemsbedrifter av arrangerende foreninger kr ,- + moms for bredde inntil 2 meter. Kr ,- + moms for bredde inntil 4 meter. Kr ,- + moms for bredde inntil 6 meter. For bedrifter som ikke er medlem er prisene henholdsvis kr ,- + moms, kr ,- + moms og kr ,- + moms. Prisen inkluderer ikke konferanseavgift. Påmelding til Posterutstillingen forutsetter minst en betalende konferansedeltaker fra firmaet. Utstillere gis i tillegg 1 billett til middagen. Dersom Deres firma er interessert i å delta på Posterutstillingen, vennligst kryss av for nærmere informasjon om detaljer vedr. frister, møblering etc. For å delta på konferansen og Posterutstillingen må SKRIFTLIG PÅMELDING sendes, se påmeldingsskjemaet. Frist for påmelding er 1. november. Påmeldinger til Posterutstillingen mottatt etter denne dato kan ikke regne med deltakelse. Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund Postboks 2312, Solli 0201 Oslo

6 Returadresse: Tekna - Postboks 2312, N-0201 Oslo Praktiske opplysninger Påmeldingsfrist: Fredag 12. november 2010 Administrasjon / sekretariat: Prosjektleder Siri Engen e-post: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO Tel: , faks: Deltakeravgiften: for Fjellsprengningskonferansen, Fjellsprengningskonferansen / Bergmekanikkdagen, Fjellsprengningskonferansen / Geoteknikkdagen inkluderer middag, lunsj(er) og kompendiet. Deltakeravgiften for Bergmekanikkdagen / Geoteknikkdagen fredag inkluderer lunsj og kompendiet. Middag for deltakere på Geoteknikkdagen fredag er ikke inkludert i prisen. NB! Vennligst ikke betal deltakeravgiften før faktura er mottatt. Evt. avbestilling skal skje skriftlig til senest fredag 19. november, hvis ikke MÅ FULL AVGIFT betales. Kompendiet vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr kr 1000,- ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp. Hovedsponsor Layout : Helli Grafisk AS, Oslo / MILJØMERKET 241 Trykksak 754

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2 007 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 22. november 2007 BERGMEKANIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 GEOTEKNIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 ARRANGØR: Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012

28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vann, avløp og nye rettsregler 2012 28. - 29. november 2012, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Vann, avløp og nye rettsregler 2012 Lovverk og juridiske vannspørsmål er stadig på dagsordenen. VA-juskonferansen

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS. Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo.

KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS. Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo. KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Arrangører: Kompetansenettverk for sykehusplanlegging ARKITEKTFORUM FOR

Detaljer

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vegdrift 2014 sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM kompetanse nettverk

Detaljer

Stålkurs høsten 2007

Stålkurs høsten 2007 Stålkurs høsten 2007 Prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner for jordskjelvbelastninger - Earthquake Resistence Structures - Eurocode 8 - National Annex for Norway Onsdag 7. november, Ingeniørenes

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Byggeledelse anno 2011

Byggeledelse anno 2011 Påmelding: www.kursdagene.no Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 6. 7. januar 2011, Trondheim Byggeledelse anno 2011 - med utgangspunkt i NS 8403 Byggelederrollen er sentral under gjennomføringen

Detaljer

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL

WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 21. JANUAR 2014 WORLD CLASS MAINTENANCE FOR UTFØRENDE VEDLIKEHOLDSPERSONELL Modul 1: Tirsdag 11. torsdag 13. februar 2014, Storefjell

Detaljer

Kvalitetsarbeid og utvikling

Kvalitetsarbeid og utvikling www.kursdagene.no Kursdagene i Trondheim 2015 faglig utvikling og nettverksbygging Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren Historikk og fremtid Rammebetingelser Praktisk kvalitetssikring i avløpssektoren

Detaljer

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON Norsk forening for dermatologi og venerologi HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC Kjære potensielle utstiller Norsk forening for dermatologi

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE

www.teknakurs.no TEKNA KONFERANSE TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vann, avløp og nye rettsregler 2014 Oppdateringer på regelverket Ny drikkevannsforskrift Regelverk og praksis for overvann og vannskader Utslippstillatelser med vekt på

Detaljer

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15.

Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel. Tirsdag 13. torsdag 15. www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: 16. januar 2012 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 7. torsdag 9. februar 2012, Storefjell Resort Hotel,

Detaljer

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell

World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell www.nfv.no www.tfsk.no drift & vedlikehold Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. januar 2015 World Class Maintenance for utførende vedlikeholdspersonell Modul 1: Tirsdag 3. torsdag 5. februar 2015, Storefjell Resort

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen Produksjonsteknisk konferansen (PTK) 8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr ELEKTRONISK DOKUMENTBEHANDLING 2011 KONFERANSEPROGRAM 8.-9. JUNI 2011 Rica Park Hotel, Sandefjord Kom og hør blant annet disse foredragsholderne: I tillegg kommer: Ingelin Killengreen Departementsråd,

Detaljer

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 FJELLSPBBIØlllGSDlllll 197& Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 13. november 1975 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen BBBG EIAllll

Detaljer

Blå-grønne verdier vårt ansvar!

Blå-grønne verdier vårt ansvar! TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Blå-grønne verdier vårt ansvar! - Hvordan skape levende byer og tettsteder? 14. og 15. oktober 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Konferansen henvender

Detaljer