JobbX Karrieresenter for ungdom Årsrapport 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JobbX Karrieresenter for ungdom Årsrapport 2015"

Transkript

1 JobbX Karrieresenter for ungdom Årsrapport

2 JobbX karrieresenter for ungdom har siden 2004 vært et unikt og viktig tilbud innen jobbsøking for unge. Utgangspunktet for JobbX var et frivillig initiativ iverksatt av en enkeltpersoner med et ønske om å hjelpe minoritetsungdom med jobbsøkingsprosessen for å få sin første jobb. Siden den tid har JobbX vokst fra å være et mini-prosjekt til å bli et karrieresenter med spisskompetanse på ungdom, mangfold og arbeidsliv. Vi forebygger ungdomsledighet før den inntreffer. Samtidig jobber vi med å dele vår erfaring og suksesskriterier med både det offentlige og næringslivet for å sikre god anvendelse av tilgjengelig arbeidskraft. JobbX er en avdeling ved Antirasistisk Senter. JobbX dekker et behov blant ungdom. Ungdomsledighet er et stort samfunnsproblem som det er viktig å adressere. Det antas at ca 70 % av jobbene i Norge går gjennom nettverk. For de som ikke har tilgang til et profesjonelt nettverk er det naturligvis mye vanskeligere å komme seg ut i sin første jobb. Vi mener at tidlig jobberfaring er en svært viktig nøkkel til en smidig overgang fra ungdomsliv til arbeidsliv. I OECD-rapporten Skills outlook 2015 fremkommer det at forekomsten av NEETs i Norge er relativt lav sammenlignet med andre OECD-land. Samtidig påpekes det at de som faktisk faller fra faller så langt fra at det er vanskelig å komme inn i arbeidslivet senere. Vi mener det er viktig med tiltak som reduserer forekomsten av NEETs. Derfor tilbyr JobbX tjenester som gjør at flere får mulighet til å starte sin arbeidskarriere fra ung alder. Ansatte og ressurspersoner ved jobbx JobbX har mangfold som strategi. Derfor er vi alltid på utkikk etter nye ressurspersoner som kan bidra med noe vi ikke kan/har fra før. Vi leter etter personer med en allsidig eller annerledes bakgrunn som på sin unike måte kan fungere som gode rollemodeller for våre deltagere. På JobbX anser vi språk og bakgrunn som en tilleggsverdi som vi aktivt anvender i møtet med ungdom. Som følge av dette har vi en bredt sammensatt gruppe kursholdere og ressurspersoner. I 2015 har vi hatt et stort tilfang av nye kursholdere. Vi har også fått ny leder. I 2015 var det følgende personer ansatt ved JobbX Matilda von Sydow, Daglig leder Karen Bøhle Aarhus, Rådgiver Serian Jeng, Kursansvarlig Hafsa Maqbul, Kursansvarlig 2

3 Øvrige kursholdere, rådgivere og ressurspersoner Aisha Mehdi, Alan Bendu, Ali Sawali,, Elvic Kongelo, Fardin Abdullah,, Gemma Marian, Goran Scekic, Ibrahim Muse, Johnee Likiasua, Kamran Karimi, Kristina Sæther Sørheim, Lill Beate Jansen, Mariam Naeem, Mercy Akadimah, Miriam Mardan, Mizgin Algunerhan, Nimo Adan, Olga Krasnova, Olivier Mukuta, Rakia Bihi, Runar Dankel, Seher Aydar, Samantha Gurah, Selemon Weldu, Sidrah Khalid, Stephanie Alexandra Johansson, Yen Yin Kwan, Helen Ingrid Andreassen, Mizgin Algunerhan, Samin Mehdi. JobbX- aktiviteter i 2015 I 2015 har JobbX hatt over 400 deltagere på våre aktiviteter. De ulike aktivitetene er presentert under. Faste JobbX jobbsøkerkurs JobbX har gjennomført månedlige jobbsøkerkurs gjennom hele året. Målgruppen er som vanlig primært unge mellom 16 og 26 år, men det er stort mangfold innad i denne gruppen. Blant ungdommene som har oppsøkt oss har vi enslige mindreårige, etnisk 3

4 norsk ungdom, arbeidsinnvandrere, lærlinger studenter, nyutdannede, skoledropouts, personer som har flyttet til Norge med sine etnisk norske partnere etc Et JobbX jobbsøkerkurs varer i 3x3 timer, er gratis, og går på kveldstid. Etter endt kurs har deltagerne vært gjennom en bevisstgjøringsprosess, der de i tillegg til å ha kartlagt sine egenskaper, motivasjon og kompetanse har utarbeidet egen CV og søknad, samt øvd på jobbintervju, Videre består et JobbX-kurs også av informasjon om plikter og rettigheter i arbeidslivet. I 2015 gjennomførte JobbX 11 ordinære jobbsøkerkurs og hadde 166 deltagere på ordinære kurs. Jeg synes dette var sykt bra, og kommer til å anbefale JobbX for venner. Følte at jeg kunne være meg selv her og turte å spørre om noe jeg lurte på. Jeg likte personalet her og de fikk meg til å føle meg trygg. Gir de 10 av 10 - Topp personal!!! Takk for alt - lærte mye jeg trengte å vite Sitat fra kursdeltager Ukentlig drop-in tjeneste, en-til-en veiledning. Hver torsdag har vi åpent hus der alle som ønsker det kan komme innom for å få jobbveiledning. Vi bistår tidligere kursdeltagere, personer som faller utenfor kursmålgruppen vår, unge som ikke har deltatt på kurs, nyutdannede etc. JobbX har de siste årene i større grad blitt oppsøkt av personer eldre enn 26 som ønsker bistand med jobbsøking. På drop-in har vi derfor lagt opp til større slingringsmonn når det gjelder alder. Vi anbefaler også de som ikke snakker norsk om å delta på drop-in fremfor kurs, da en-til-en veiledning vil gi større utbytte for dem. I 2015 gjennomførte JobbX tilsammen 46 drop in og hadde 153 deltagere. 6 months in Oslo 6 months of unemployment 1 new apartment 4 months of Norwegian classes 2 months of self studying 160 job applications 7 unsuccesful interviews 10+ new amazing friends/family 1000s of tears, 1000s of smiles 150 applicants + 4 succesful interviews = 1 new dream job J Finally J - Tekst skrevet av en drop-in deltager. Hun kunne fortelle at fra det øyeblikket hun endret CV og søknad i tråd med JobbXmalen begynte hun å bli innkalt på intervju, som igjen resulterte med drømmejobben. 4

5 Oppfølging Gjennom oppfølgingstjenesten undersøker vi hvorvidt deltagerne har fått jobb etter kurs og drop-in. Gjennom dialog får vi høre om hvordan søkeprosessen har gått, og om det ønsker ytterligere bistand. Vi får også viktig tilleggsinformasjon om hvordan arbeidsforholdene deres er, hvorvidt de har fått kontrakt osv. Vi får også vite om de har valgt å prioritere skole og utdanning fremfor jobb. (Noe vi understreker viktigheten av) Gjennom oppfølgingen får vi også tilbakemelding på hvordan ungdommene opplevde tjenesten vår, og er følgelig en viktig kilde til innspill om endringer som kan gjøre JobbX enda bedre. Jobbstatus Under følger en oversikt over jobbstatus for Tallene baserer seg på de deltagerne vi har fått tak i gjennom oppfølging frem til medio mars Tabellen er delt i to. Tabell en tar for seg vanlige deltagere fra jobbsøkerkurs, mens tabell nummer to tar for seg lærlinger som ikke er i ordinær jobb og personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne befinner seg på ordninger som arbeidsavklaringspenger eller lignende. I samme tabell er det en oversikt over kartlagte deltagere som av ulike grunner ikke har søkt jobb etter endt deltagelse. 1. Jobbstatus 2015 Vanlige deltagere Ordinær jobb Praksis/læreplass Ikke fått jobb Totalt i jobb Antall Antall Antall Antall Kvinner % 5 45 % % % Menn % 6 55 % % % Totalt % 11 8 % % % 2. Jobbstatus 2015 Øvrige deltagere Lærlinger Ufør/AAP Ikke søkt jobb Antall Antall Antall Kvinner 9 90 % % % Menn 1 10 % 4 22 % % Totalt 10 5 % 18 9 % % 5

6 Veilederkurs JobbX tilbyr et eget kurs for personer som jobber med tilsvarende målgrupper som ved JobbX, og som ønsker faglig påfyll innen veiledning og verktøy innen jobbsøk, oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet med mer. Det ble gjennomført 5 kurs totalt i Disse ble avholdt både internt og eksternt. Deriblant for lærere ved Lørenskog VGS, utdanningsetaten, ansatte i Trondheim kommune og deltagere i det JobbX etablerte nettverket i Akershus Eksterne jobbsøkerkurs Vi gjennomfører våre jobbsøkerkurs på bestilling rundt om i hele landet. I 2015 gjennomførte vi 14 kurs for eksterne instanser, for følgende grupper: Trondheim Kommune, kurs for mindreårige flyktninger Trondheim Kommune, kurs for unge tilknyttet barnevernet Unge funksjonshemmede, kurs for unge jobbsøkere x 2 kurs Bydel Stovner, kurs for lærlinger Bydel Gamle Oslo/ Tøyen-løftet, kurs for unge på Tøyen x 2 kurs Bydel Gamle Oslo, kurs for unge tilknyttet Jobbsjansen Bleiker VGS, kurs for elever. Gjennomført i samarbeid med Golden Academy. Mailand VGS, kurs for elever x 2 kurs Lørenskog VGS, kurs for elever Sørum kommune for nyankomne flyktninger Oslo kommunes Trainee- ordning for personer med funksjonsnedsettelser Strategidager For å sikre kvaliteten på JobbX sine tjenester har vi siden 2011 arrangert skreddersydde kurs for våre egne kursholderne. I 2015 arrangerte vi tre sammenkomster for våre ansatte. Kursholderne gjennomførte blant annet en SWOT-analyse av JobbX. Det at kursholderne aktivt er med å evaluerer JobbX mener vi er avgjørende for å sikre en kontinuerlig utvikling av vårt arbeid. Strategidagene er også en viktig kilde til å danne gruppesamhold mellom kursholdere og de andre ansatte. Derfor legger vi opp til en rekke gruppeøvelser som skaper en trygg allianse mellom alle som er tilknyttet 6

7 JobbX. Videre benyttes strategidagene som en plattform for kunnskapsformidling. I år var det særlig fokus på hvordan bli bedre i veiledningssituasjonen og hvordan gi tilbakemeldinger på en god måte. Foredragsvirksomhet og representasjon I tillegg til å holde jobbsøkerkurs og veilederkurs har JobbX vært representert ved en rekke konferanser og seminarer som foredragsholdere. Vi har blant annet holdt foredrag for VOX og fagansvarlige ved veiledningssentrene til NAV samt holdt innlegg på Velferdskonferansen. Videre har vi også deltatt i paneldebatt på Fafo-frokost på lanseringen av rapporten Passe inn- Passe til Nyansattes mestring. Vi gjennomførte et kombinert kurs- og foredragsopplegg på årskonferansen for Handel og kontor ungdom. Utover dette har vi også hatt et kortere innlegg på et OXLO-seminar gjennomført i samarbeid med Kinesisk Handelskammer og vært innledere på OXLOs kontaktseminar for innvandrerorganisasjoner. Vi har også bidratt med innspill om ungdom og arbeidsliv til diverse politikere, grupper og komiteer både lokalt i Oslo og på Stortinget. Prosjekt - kvalitetssikring av CV- og søknadsmaler Sommeren 2015 gjennomførte vi en kvalitetssikring av våre CV er og søknader. Dette er et grep vi gjør for å sørge for at våre CV er og søknader holder mål og er det arbeidsgivere ønsker å se når de ansetter. Kursholder og ressursperson Mercy Akadimah intervjuet arbeidsgivere innen flere bransjer som typisk ansetter ung arbeidskraft. Blant annet klesbransjen, varehandel og helse/omsorg. Funnene som ble gjort viser at kunnskapen innen jobbsøking vi formidler til våre deltagere treffer godt hos arbeidsgivere, og gir søkeren troverdighet og fremmer et godt kandidatur i jobbsøkerprosessen. Prosjekt - Akershus I 2015 ble JobbX innlemmet i partnerskapsavtalen mellom Akershus Fylkeskommune og Antirasistiske senter. JobbX skulle utvide og videreføre de aktiviteter vi har gjennomført 7

8 i Akershus siden Som følge av partnerskapsavtalen og tilskudd gjennom Folkehelsemidler fikk vi gjennomført en rekke tiltak Gjennom dialog med vår gode samarbeidspartner Mailand VGS bestemte vi oss for å gjennomføre drop-in veiledning for skolens elever en gang hver uke i vårsemesteret. På høsten gjennomførte vi to jobbsøkerkurs. Videre utvidet også vi vår virksomhet til å omfatte Lørenskog VGS. Her gjennomførte vi et jobbsøkerkurs for elever ved påbygg samt et veilederkurs for lærere tilknyttet skolen. Hensikten var å forankre kunnskapen om jobbsøking lokalt. Jobbsøkingsaktivitetene har fungert særlig godt ved Mailand VGS. Vi opplever nå at elevene lærer bort det de har lært i møte med oss. Videre har vi blitt tatt svært godt imot av skolen. Den andre hovedaktiviteten vi har hatt i Akershus er Nettverkssamlinger. Med utgangspunkt i Akershus sin geografiske spredning vet vi at det er mange dyktige fagarbeidere som sitter alene i sine respektive avdelinger og kommuner. Gjennom nettverkssamlingene har vi skapt en felles møteplass for disse personene. Det som var felles for gruppen har i i hovedsak vært sammenfallende målgrupper, der minoriteter og arbeid står i fokus. I nettverket har det vært stor fokus på å løfte frem kunnskapen hver enkelt fagarbeider besitter slik at det blir en delingsarena der man har drøftet bestpractice, erfaringer, suksesskriteringer utfordringer etc. En av deltagerne i nettverket sa følgende om årets samlinger For min del er det nyttig med erfaringsdeling i forhold til både metodebruk og verktøy, og å kunne dele utfordringer og det som fungerer. Det å kunne reflektere sammen, snakke høyt og tenke gjennom hvordan vi jobber er bra og utviklende. Gjennom samtaler, praktiske øvelser og seminar identifiserer vi fellesnevnerne som skaper grunnlaget for nettverket, selv om deltagerne har ulike arbeidsoppgaver, fagbakgrunner og kvalifikasjoner. Vi adresserer både tabuer og hindringer som vi møter i arbeidshverdagen, og vi ble gjort kjent med muligheter og gode eksempler til inspirasjon og etterfølgelse. Et viktig element av å bli innlemmet i et nettverk er å få økt tilgang på dialogpartnere, ny tverrfaglig kunnskap og felleskap som igjen reduserer opplevelsen av utilstrekkelighet, alenehet og avmakt. Nettverkssamlingene gjennom JobbX har blitt en viktig arena for min faglige utvikling. Det er et fora hvor jeg opplever å ha rom til å reflektere og utvikle meg som profesjonsutøver i møte med krav og forventninger på individ, gruppe og samfunnsnivå. Nettverkssamlingene har gått fra å være en luksus jeg har tillatt meg, til å bli en nødvendighet jeg prioriterer for å utøve arbeidet mitt på en bedre måte. Mye av dette beror på at rammene rundt samlingene er uformelle, men allikevel tydelige og strukturerte. Det er høg grad av kompetanse og relevant faglig tilnærming i samlingene, og jeg opplever balansen mellom faglig påfyll og rom for refleksjon over eget arbeid og arbeidshverdag som utviklende. Tilbakemelding fra nettverksdeltager som har vært med siden

9 Partnerskapsavtalen mellom JobbX og Akershus fylkeskommune er planlagt avsluttet ved utgangen av Tanken er at JobbX skal flyttes fra Avdeling for Kultur og Folkehelse til Avdeling for Videregående Opplæring. Overgangen er godkjent politisk. Finansiering Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, NOK Oslo Kommune, Driftstøtte NOK Akershus fylkeskommune, partnerskapsavtale, NOK Akershus fylkeskommune, folkehelsemidler, NOK Helle Bennets allmennyttige fond NOK Samarbeid mellom Golden academy og Helle Bennetes allmennyttige fond NOK I tillegg har JobbX solgt kurs og konsulenttjenester for NOK Samarbeidspartnere Jobbsjansen, Bydel Gamle Oslo: JobbX og jobbsjansen har et tett samarbeid der vi har stort fokus på kunnskapsdeling. JobbX tar imot deltagere fra Jobbsjansen gjennom kurs og drop-in. Videre samarbeider vi om fremgangsmåter som kan optimalisere metoder for å få unge ut i arbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom erfaringsutveksling og kompetansehevingsforum. Resultatet er en gjensidig kvalitetssikring, styrking og forbedring av vårt arbeid. YS-Ung: Hvert JobbX-kurs har en modul om rettigheter og plikter. Til denne modulen kommer en representant fra YS-ung og presenterer de viktigste elementene som angår ungdom som er nye i arbeidslivet. Slik sikrer vi at våre deltagere får oppdatert kunnskap om plikter og rettigheter. YS-Ung er også en viktig ressurs og bidragsyter når unge kontakter oss som følge av uheldige opplevelser på arbeidsplassen. Oslo Kommune: I 2015 har JobbX samarbeidet med flere instanser i Oslo Kommune. Videre er Byrådsavdeling for kultur og Næring har vært vår viktigste bidragsyter økonomisk. NAV: JobbX har holdt en rekke foredrag for ulike instanser og ansatte innen NAVsystemet på både kommunalt og statlig nivå. Hensikten med våre foredrag er å videreformidle vår metodikk og suksesskriterier. Vi mener det er viktig å spre kunnskap om velfungerende ungdomsarbeid. Golden Academy leksehjelpstjeneste og JobbX har i mange år hatt et nært samarbeid. I 2015 har JobbX gjennomført jobbsøkerkurs for elever på Bleiker VGS på oppdrag av GA. Vi planlegger å vidreføre samarbeidet i

10 Akershus Fylkeskommune: Se Prosjekt Akershus Fylkeskommune Unge funksjonshemmede og JobbX innledet et samarbeid mot slutten av I forbindelse med det FARVE-finansierte prosjektet Mange bekker små, der vi skreddersydde et kursopplegg for unge personer med ulike funksjonshemninger. Kurset fokuserte på CV-skriving og egenkartlegging. Samarbeidet fortsatte i JobbX gjennomførte to skreddersydde kurs i samarbeid med Unge funksjonshemmede. JobbX i media/debatt og forskning JobbX stiller sin kunnskap og erfaring til rådighet for studenter og forskere. Tidligere har JobbX blitt brukt som case i flere masteroppgaver. I 2015 har vi vært informanter i forbindelse med en doktorgradsavhandling. JobbX har vært mindre synlige i media i 2015 enn tidligere år. Men vi jobber fortsatt for at problematikk knyttet til ungdom, mangfold og arbeidsliv skal presenteres på en måte som stemmer overens med virkeligheten. Vi har hatt to artikler på trykk i rikspressen. Vi er ikke født jobbsøkere som respons til debatten om unge som naver og Mangfoldige bedrifter er mer lønnsomme som kommentar til en McKinsey rapport som nettopp viser til lønnsomhet som følge av mangfold. 10

JobbX%Karrieresenter%for%ungdom% %Årsrapport%2014% JobbX% %10%år%% Ansatte%og%ressurspersoner%ved%jobbX%% %

JobbX%Karrieresenter%for%ungdom% %Årsrapport%2014% JobbX% %10%år%% Ansatte%og%ressurspersoner%ved%jobbX%% % JobbXKarrieresenterforungdom Årsrapport2014 JobbX 10år I 2014 er det 10 år siden arbeidet med JobbX startet. Utgangspunktet for JobbX var et frivillig initiativ iverksatt av en enkelt personer med et ønske

Detaljer

Årsrapport for JobbX Karrieresenter for Ungdom 2012

Årsrapport for JobbX Karrieresenter for Ungdom 2012 Årsrapport for JobbX Karrieresenter for Ungdom 2012 JobbX har i åtte år tilbudt gratis jobbsøkingsaktiviteter til Osloungdom. Vi er en kunnskapsleverandør på ungdom og arbeidsliv til både det offentlige

Detaljer

JobbX - Antirasistisk Senter Postboks 244 Sentrum, 0103 Oslo e-post: post@jobbx.no // tlf: 23139000 // mob: 47 36 40 02

JobbX - Antirasistisk Senter Postboks 244 Sentrum, 0103 Oslo e-post: post@jobbx.no // tlf: 23139000 // mob: 47 36 40 02 JOBBX ÅRSRAPPORT 2011 JobbX Karrieresenter har siden 2004 vært er unikt ungdomstilbud i Oslo. Gjennom våre gratis jobbsøkingsaktiviteter og fokus på karriere bidrar vi til å bevisstgjøre ungdom på egen

Detaljer

JobbX tjenester. Jobbsøkerkurs 3x3 timer Drop - in tjeneste, en-til-enveiledning

JobbX tjenester. Jobbsøkerkurs 3x3 timer Drop - in tjeneste, en-til-enveiledning JobbX tjenester Jobbsøkerkurs 3x3 timer Drop - in tjeneste, en-til-enveiledning Veiledning av ungdom som utnyttes og diskrimineres i arbeidslivet Veiledning for ungdom som trenger hjelp til å forstå sin

Detaljer

For søker: 1. Søker. Navn på søker Buskerud fylkeskommune, Åssiden videregående skole

For søker: 1. Søker. Navn på søker Buskerud fylkeskommune, Åssiden videregående skole SØKNADSSKJEMA: STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN - 2014 Ordningen omfatter 23 bykommuner og 8 bydeler i Oslo Statsbudsjettet 2014 kap. 857 post 60 Søknadskjemaet skal benyttes. Ikke

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne 1 Hvordan finner jeg jobber? Det viktigste av alt er å ha tålmodighet! Jobbsøking er tidskrevende og det kan ta lang tid før du får

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne 1 Hvordan finner jeg jobber? Det viktigste av alt er å ha tålmodighet! Jobbsøking er tidskrevende og det kan ta lang tid før du får

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER FORELØPIGE INNTRYKK

FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER FORELØPIGE INNTRYKK FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER FORELØPIGE INNTRYKK TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se på samarbeid

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Konferanse Finnmark 15012015 Birgitte Daae www.karrieretroms.no Karriere Troms: Bakgrunn for forprosjekt: Frafall, feilvalg, omvalg Rådgivningstjenesten Svakheter

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 4 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 3. mai 2016 Notatdato: 18. april 2016

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet?

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Vurdering for læring Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Bilfagene: Bjørkelangen, Bleiker, Rud, Strømmen og Ås videregående skoler. Opplæringskontoret

Detaljer

BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND

BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND BROEN JOBB- OG KARRIERESENTER PROSJEKT JOBB OG SKOLE HÅND I HÅND En møteplass for alle involverte parter i introduksjonsprogrammet på Øvre Romerike, samt lokalt næringsliv. Senteret skal gjennom metodisk,

Detaljer

Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune

Nettverksarbeid i Troms: Samspill for økt gjennomføring «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Nettverksarbeid i Troms: "Samspill for økt gjennomføring" «Finn lærebedrift på utdanning.no» Satsing på yrkesfag i Troms fylkeskommune Samarbeid Sjøvegan vgs - arbeidsliv Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Detaljer

Bosatt+Ansatt Erfaringer fra et sysselsettingsprosjekt i regi av JobbX

Bosatt+Ansatt Erfaringer fra et sysselsettingsprosjekt i regi av JobbX Bosatt+Ansatt Erfaringer fra et sysselsettingsprosjekt i regi av JobbX Prosjektrapport ved Miriam Mardan Mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn for prosjektet... 6 Hvordan det hele startet... 6 Hva

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida?

Skolens rådgivning på vei mot framtida? Skolens rådgivning på vei mot framtida? Trond Buland SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Lillehammer 16.11.2010 Teknologi og samfunn 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010

P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010 P 1824 Et prosjektarbeid som ble gjennomført i perioden1.6 2008 31.12 2010 Målet var å redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år Tre strategier: 1. Å redusere rekrutteringen

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter. Opplæring i Grunnleggende ferdigheter. Steinar Brun Mjelve Avd.leder, spesialundervisning Begrepsavklaring Grunnleggende ferdigheter: Lese Skrive Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy Jf. UDIR

Detaljer

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017.

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. Rapport fra UiOs undervisningsseminar 2017 Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. 1 Mål med seminaret Seminaret ble påtenkt i forbindelse med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016,

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen Nytt fra KS: - Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk - Hurtigspor for flyktninger - Endringer i utlendingslovgivningen Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV

Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Samarbeidsavtaler mellom Hedmark fylkeskommune og NAV Helhetlig oppfølging av ungdom og voksne i Hedmark Rådgiversamling 7. desember 2016 Forankring i overordnede strategier og planer i NAV og Hedmark

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT

FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT «Talenthuset» startet som en del av et 3 - årig prosjekt «Talenter for framtiden» 2013-2015 som NAVkontorene i Midt Telemark hadde Målet var at ingen ungdom skulle gå på

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Invitasjon til samarbeid

Invitasjon til samarbeid Invitasjon til samarbeid Våre avdelinger finner du på hjemmesiden vår: www.as3employment.no Om oss AS3 Employment er en profesjonell rådgivningsvirksomhet som siden 1989 har hjulpet mennesker videre i

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer