Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester"

Transkript

1 Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester

2 Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12

3 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen gir en kort innføring i det fulle potensialet til Mamut ServiceSuite. Denne dokumentasjonen beskriver funksjonaliteten til programmet. De tilgjengelige funksjonene avhenger av din programversjon. Dersom du vil ha mer informasjon om en mer omfattende versjon, kan du kontakte oss på telefon eller via e-post: Det er viktig at du leser nøye gjennom lisens- og serviceavtalene før du installerer systemet. Avtalene gir deg en oversikt over de kontraktsvilkår som gjelder mellom deg som kunde og Mamut ASA som leverandør. Dokumentasjonen vil gi deg en grunnleggende beskrivelse av hvordan systemet er satt opp, hvordan du navigerer i programmet og hvordan du kan tilpasse det etter dine behov. Den vil også gi deg en introduksjon til hovedkomponentene i programmet og hvordan du utfører de vanligste oppgavene. Vi er overbevist om at du og din virksomhet vil få stor nytte av programmet. Lykke til med Mamut ServiceSuite-programvaren! II

4 COPYRIGHT Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut Supportsenter: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Åpent: fra kl alle hverdager Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Salg: Mamut ASA Boks 2505, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: , Faks: Internett: E-post: 2009 Mamut ASA. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. III

5 Innhold VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE... II GUIDE TIL DEN MOBILE TJENESTEN... 1 Oppsett og konfigurasjon...1 Innlogging...5 Innstillinger...8 Opprette en kundeavtale Tidsregistrering Den optimale mobile løsningen Elektronisk underskrift SERVICE OG BRUKERSTØTTE IV

6 OPPSETT OG KONFIGURASJON GUIDE TIL DEN MOBILE TJENESTEN Oppsett og konfigurasjon Den mobile løsningen i Mamut ServiceSuite krever at visse innstillinger er definert. I tillegg må brukernes mobiltelefoner og/eller PDA-er kunne kobles til Internett. Registrere firmaprofil Firmaets Mamut ServiceSuite-profil må være registrert på Internett 1. Velg Innstillinger fra nedtrekkslisten Innstillinger for å gå til siden Firmaopplysninger. 2. Velg Endre registrering fra verktøylinjen. 3. Angi firmaopplysningene og klikk OK. Profilen vil da registreres hos Mamut. Informasjonen brukes av visse funksjoner som muliggjør utveksling av informasjon mellom din lokale installasjon og Internett-tjenesten. Profilen er nå registrert. 1

7 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Registrere medarbeidere Mamut ServiceSuite Planning krever at minst én bruker er registrert i Mamut ServiceSuite. 1. Fra nedtrekkslisten Innstillinger velger du Innstillinger - Medarbeidere. 2. Velg deretter Opprett medarbeider fra verktøylinjen. 3. Angi informasjon om medarbeideren og klikk OK. Gjenta disse trinnene til alle medarbeidere er lagt inn i Mamut ServiceSuite. Du har nå lagt inn de nye medarbeiderne i Mamut ServiceSuite. Konfigurere mobil synkronisering For å gi brukere tilgang til kalender, kunder og varekatalog via sine mobile enheter må dataene i programmet regelmessig synkroniseres og overføres. 1. Klikk nedtrekkslisten Innstillinger og velg deretter Innstillinger - System - Service. 2

8 OPPSETT OG KONFIGURASJON Skjermen vil vise synkroniseringsstatusen til datamaskinen samt hvilke oppgaver som utføres. Synkroniseringen er opprettet som en ekte Windows-tjeneste, og vil derfor bare fungere fra nye versjoner av Windows (NT, 2000, XP eller nyere versjoner). I en typisk nettverksinstallasjon vil serveren håndtere all datautveksling mellom Mamut ServiceSuite og Internett, men det er mulig å kjøre synkroniseringen fra forskjellige datamaskiner. Merk! Den samme oppgaven bør ikke være aktiv på mer enn én datamaskin i nettverket da dette kan føre til feil i systemet. 2. Velg oppgaven og trykk Konfigurer for å konfigurere hvordan oppgaven skal kjøres fra en datamaskin. 3. Velg hvor ofte oppgaven skal kjøres i nedtrekklisten Utføres. En oppgave kan utføres på forskjellige intervaller. 4. Klikk Avslutt for å lagre innstillingene. 5. Klikk Ja for å aktivere oppgaven. Du kan også aktivere oppgaven ved å velge den og klikke Aktiver i vinduet Service innstillinger. 6. Gjenta disse trinnene for de andre oppgavene som du ønsker å aktivere. 7. Når alle oppgaver er konfigurert, klikker du Start Service øverst i skjermen og synkroniseringen starter umiddelbart. Synkroniseringen kjører til den stoppes eller datamaskinen startes på nytt. Synkroniseringstjenesten kan konfigureres for å starte automatisk når datamaskinen startes opp, men det er en komplisert prosess, og det anbefales derfor at brukere kontakter deres lokale Mamut ServiceSuite-forhandler for hjelp. Du har nå konfigurert serviceinnstillingene for mobil synkronisering. 3

9 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Registrere brukere Innlogging til Mamut ServiceSuite Mobil krever at brukeren er registrert i Mamut ServiceSuite. 1. I nedtrekkslisten Innstillinger velger du Innstillinger - Brukere. 2. Klikk Ny bruker øverst i skjermen for å legge inn en ny bruker som skal ha tilgang til den mobile løsningen, eller klikk Rediger bruker for å gi tilgang til en eksisterende bruker. 3. Under fanen Internett merker du av for Kan logge inn til ServiceSuite på Internett. 4. Nedenfor avmerkingsboksen finner du Aktiveringskoden og Internett-adressen som kreves for innlogging fra brukerens mobile enhet. 5. Klikk OK for å lagre. Brukeren kan nå logge inn via den mobile løsningen. 4

10 INNLOGGING Innlogging Logge inn til Mamut ServiceSuite Planlegging på Internett For at en bruker skal kunne logge inn til Mamut ServiceSuite via Internett, må detaljene være oppdatert på Internett. Detaljene oppdateres når en kunde eller en avtale opprettes eller redigeres. Derfor kan du velge en tilfeldig kunde i kundemodulen i Mamut ServiceSuite og velge Rediger kunde. Ingen endringer trenger å utføres, bare klikk OK for å gi den nye brukeren tilgang til ServiceSuite. For å logge inn til planleggingsportalen på Internett går du til I feltet Aktiveringskode angir du aktiveringskoden som er oppført på fanen Internett i brukeregenskapene. Angi ditt Brukernavn og ditt vanlige passord for Mamut ServiceSuite. Merk av i boksen Husk aktiveringskode. Dette lar deg logge inn uten å angi aktiveringskoden. Klikk knappen nedenfor for å logge inn, og Mamut ServiceSuite Planlegging vil være klar til bruk. Merk! Du må betale et månedlig gebyr for å bruke Mamut ServiceSuite via Internett. 5

11 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Logge inn til Mamut ServiceSuite fra mobiltelefonen Fra en mobiltelefon vil skjermbildene se litt annerledes ut. Merk! Innstillingene som beskrives nedenfor trenger kun å konfigureres én gang. Konfigureringsprosedyrene går ut i fra at brukerens mobil allerede er konfigurert for Internett. Hvis dette er ikke tilfelle, anbefales det at brukeren tar kontakt med telefonleverandøren for informasjon, siden Internett-innstillinger varierer fra telefon til telefon. Slik logger du inn til Mamut ServiceSuite fra din mobiltelefon: 1. På mobiltelefonen legger du inn Internett-adressen som oppgis under fanen Internett i brukeregenskapene. 2. Hvis det er første gang du logger deg på fra mobilen, vil skjermsiden vises på engelsk som er standardspråket. For å endre språk klikker du på Change language og velger deretter ønsket språk. 3. Velg Login for å gå til innlogginsskjermen. 6

12 INNLOGGING 4. I feltet Aktivering legger du inn Aktiveringskoden som står oppgitt på fanen Internett i brukeregenskapene. 5. Legg inn brukernavnet i feltet Bruker og angi deretter passordet for Mamut ServiceSuite. 6. Merker du av for Husk kode, vil du ikke trenge å logge inn i fremtiden, med mindre brukeren ikke har logget inn på Mamut ServiceSuite via mobilen eller Internett på mer enn 7 dager. 7. Trykk Login, og den mobile løsningen er klar til bruk. Du kan nå begynne å bruke Mamut ServiceSuite på din mobil. Merk! Du må betale et månedlig gebyr for bruk av Mamut ServiceSuite via Internett. 7

13 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Innstillinger Konfigurering av planleggingsportalen på Internett Når du logger deg inn på planleggingsportalen, vil du få tilgang til Planleggingskalender, Oversikt, Kunder, Varer, Medarbeidere og Innstillinger. 1. Klikk Innstillinger hvis du ønsker å konfigurere innstillingene. Her vil du få to valg. 2. Velg Visning av varer og kunder for å velge antall resultat som skal vises i lister når du søker etter varer og kunder. Du kan også definere hvilke felt som skal vises i vare- og kundelistene. 8

14 INNSTILLINGER 3. Klikk Medarbeiderinnstillinger (dette valget vises kun hvis du er innlogget med administratorrettigheter) for å administrere hvilke medarbeideravtaler som den enkelte medarbeideren skal kunne vise i kalenderen. 4. Du kan også endre innstillingene for en bruker, dette gjør du ved å velge brukeren i nedtrekkslisten og klikke Endre innstillinger. 9

15 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER 5. Innen planleggingsportalen kan du også velge hvilke av medarbeideravtalene du ønsker å se i oversikten, og hvor mange dager du vil at de skal være synlige. Det gjør du ved å velge Oversikt i hovedmenyen som du alltid finner på høyre side i vinduet. Velg deretter Innstillinger som du finner øverst til høyre i avtaleoversikten. 10

16 INNSTILLINGER 6. I vinduet Oversiktsinnstillinger velger du for hvor mange dager fremover du ønsker å vise avtaler. Du kan velge fra 1 til 30 dager. Du kan også velge om du ønsker å se avtaler uten tildelte medarbeidere, og om du ønsker å se gamle avtaler som ikke er fullført. Til slutt kan du velge hvilke medarbeidere du ønsker å se avtaler for. 7. Når du har angitt alle innstillingene, klikker du OK. Innstillingene er nå konfigurert. Du kan gå tilbake til forsiden ved å klikke Forside i vinduet til høyre. 11

17 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Konfigurere innstillingene fra din mobiltelefon Klikk Innstillinger for å endre innstillingene etter dine behov. Konfigurere innstillinger for Planlegging 1. For å redigere innstillingene for Planlegging, trykker du Rediger til høyre for Planlegging i menyen Innstillinger. 2. Fra denne skjermen kan du velge om du vil vise avtaler uten tilordnede medarbeidere, om du vil vise gamle avtaler som ikke er fullført, og om du vil se andre sine avtaler i tillegg til dine egne. Du kan også velge for hvor mange dager fremover du ønsker å vise avtaler, og eventuelt et maksimum antall avtaler som skal vises om gangen. 3. Trykk Lagre innstillinger når dette er gjort. Du kan nå gå tilbake til innstillingsmenyen ved å trykke den grønne pilen øverst i skjemen. Konfigurere innstillinger for Kunder 1. Trykk Rediger til høyre for Kunder i menyen Innstillinger. 2. Fra nedtrekkslisten velger du maks. antall kunder som skal vises når du bruker søkefeltet. 3. Trykk Lagre endringer når dette er gjort. Du kan nå gå tilbake til menyen Innstillinger ved å trykke på den grønne pilen øverst til høyre. 12

18 INNSTILLINGER Konfigurere innstillinger for Varer 1. Trykk Rediger til høyre for Varer i menyen Innstillinger. 2. Velg deretter maksimum antall varer som skal vises når du utfører et søk. Bruk nedtrekkslisten Ved søk vis maks.: 3. Trykk Lagre endringer når dette er gjort. Du kan nå gå tilbake til menyen Innstillinger ved å trykke på den grønne pilen øverst til høyre i skjermen. Konfigurere innstillinger for avtalelisten Til slutt kan du redigere hva som skal vises i avtalelisten. 1. Klikk Rediger til høyre for Vis i avtaleoversikten i menyen Innstillinger. 2. Merk av alle feltene som du ønsker skal vises i avtalelisten. 3. Klikk Lagre endringer når dette er gjort. Innstillingene er nå oppdatert. 13

19 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Opprette en kundeavtale Mobilplanlegging kan hjelpe de fleste virksomheter med å få en bedre, enklere og mer effektiv planlegging av daglige rutiner. Med den mobile løsningen kan brukere bruke mobiltelefonen sin til å opprette avtaler, som øyeblikkelig vil bli synlig i kontorinstallasjonen av Mamut ServiceSuite. Dette åpner for rask planlegging uten risiko for overbooking. Opprettelse av kundeavtaler Fra kontoret kan en vanlig torsdag morgen se slik ut: Slik oppretter du en kundeavtale i planleggingsportalen: 1. Klikk Planleggingskalender. 2. Klikk Legg til ny avtale på høyre side av skjermen. 3. Klikk på knappen "..." til høyre for kundenummerfeltet for å søke etter kunden. Velg kunde enten ved å dobbelklikke på kunden i kundelisten, eller ved å velge kunden og deretter klikke Legg inn kunde øverst på skjermen. 14

20 OPPRETTE EN KUNDEAVTALE 4. Fyll ut all informasjon du har om avtalen: estimert tid for avtalen, overskrift, avtalenummer, status, rekvisisjonsnummer og rekvirent. Bruk de forskjellige fanene i vinduet til å legge medarbeidere, varer og sjekklister til avtalen. 5. Når du har lagt til all informasjon, klikker du OK. Du har nå opprettet en kundeavtale med planleggingsportalen. 15

21 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Slik oppretter du kundeavtaler fra mobilen: 1. Velg Planlegging fra menyen. 2. Du vil nå se en oversikt over brukerens avtaler. Trykk på det grønne plusstegnet ved siden av datoen. 3. Velg Kundeavtale og trykk Neste. 16

22 OPPRETTE EN KUNDEAVTALE 4. Bruk søkefunksjonen for å søke etter kunder. Du kan søke både etter kundenummer eller deler av kundenavnet. Velg kunden ved å trykke på det grønne plusstegnet ved siden av kundenavnet. 5. Legg inn en overskrift for avtalen, og velg én eller flere personer som oppgaven skal legges til. Trykk Lagre avtale når dette er gjort. 6. Angi starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for avtalen, og trykk Lagre innstillinger. 17

23 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER 7. Mobiltelefonen vil nå vise avtalen med alle detaljer: Avtalen vil nå automatisk bli synlig i kontorkalenderen. Legge varer til avtalen 1. Varer kan legges til avtalen ved å velge Legg til varer. 2. Vinduet viser avtalens nummer, dato og tidspunkt og eventuelt varer som er lagt til avtalen. Trykk på det grønne plusstegnet for å legge til varer. 3. Bruk søkefunksjonen for å finne de riktige varene. Du kan for eksempel søke etter deler av varenummeret eller deler av navnet. Velg en vare ved å trykke på det grønne plusstegnet. 18

24 OPPRETTE EN KUNDEAVTALE 4. Foretrekker du en annen tekst på varen, kan du skrive dette inn i teksfeltet. Angi antall og eventuell rabatt og trykk på Legg til vare. 5. En oversikt over varene som er lagt til, vil vises. Du kan legge til flere varer ved å trykke på det grønne plusstegnet, eller slette eller redigere de eksisterende varene. 6. Når alle nødvendige varer er lagt til, trykker du på den grønne pilen øverst i skjermen for å se over detaljene til avtalen. 19

25 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER 7. Avtaledetaljene oppdateres i kontorkalenderen på få sekunder. Kundeavtalen er nå opprettet og oppdatert. 20

26 TIDSREGISTRERING Tidsregistrering Slik registrerer du timene dine: 1. For å registrere tiden du har brukt på en avtale ved hjelp av den mobile tjenesten, går du til den valgte avtalen og velger Legg til registrering til høyre for Timereg.:. 2. Trykk på det grønne plusstegnet i høyre hjørne for å legge til timer. 3. Finn navnet ditt i nedtrekkslisten Medarbeider, og velg type arbeid/timer i nedtrekkslisten Type. 4. Kontroller at datoen er riktig, og bruk nedtrekklisten for å definere riktig tidsintervall for avtalen. 5. Når dette er gjort, klikker du Legg til registrering. Tidsregistreringen vil nå bli lagt til avtalen i Mamut ServiceSuite. Merk! Du må huske å konfigurere og aktivere oppgaven Utveksling av tidsregistreringer i Mamut ServiceSuite-programmet på din datamaskin før du kan registrere timer via din mobiltelefon. Les mer i avsnittet om "Oppsett og konfigurasjon". 21

27 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Den optimale mobile løsningen Mobilfunksjonaliteten til planleggingsmodulen i Mamut ServiceSuite er designet for virksomheter med ansatte som jobber ute i felten. Med mobilløsningen kan brukere få løpende tilgang til avtaler, noe som gjør det mulig å redigere, opprette og oppdatere oppgaver i løpet av arbeidsdagen. Nedenfor illustrerer vi funksjonene til den mobile løsningen med et eksempel med to ansatte i et elektrofirma og deres bruk av Mamut ServiceSuite. Eksempel: Daglige gjøremål i et elektrofirma I dette elektrofirmaet ser dagen slik ut: Ola Hansen og Per Larsen er to av firmaets 4 ansatte. Ola er ny og relativt uerfaren, mens Per har vært i bransjen i årevis. Dagens første oppgave Per kjører en fullt utstyrt varebil og kommer derfor bare til kontoret for å hente verktøy og reservedeler. Per starter dagen ved å sjekke mobilen. For å finne ut hvor det første oppdraget er, velger Per Larsen menyvalget Planlegging. 22

28 DEN OPTIMALE MOBILE LØSNINGEN Per velger den første avtalen, og får da se detaljene til avtalen. Han husker ikke den nøyaktige adressen til kunden, derfor velger han Vis faktura adr., som viser ham adressen han trenger. Kunden ligger et stykke unna Per Larsen, men det han kanskje ikke vet, er at sjefen brukte oversikten i Mamut ServiceSuite til å sørge for at Per ville være i nærheten av den mindre erfarne Ola i tilfelle Ola trengte hjelp. Ola Hansens dag begynner Samtidig som Per er på vei til hans første avtale for dagen, har Ola ankommet hos sin første kunde for å installere en varmepumpe. Ola tar frem mobilen for å sjekke hvilke varer han trenger for å fullføre jobben. 23

29 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Ola finner varene han trenger, og gjør seg klar til jobben som han kommer til å bruke mesteparten av formiddagen på. Han endrer deretter statusen på oppgaven til I gang ved å klikke på blyanten til høyre i statusfeltet. Oppdateringen er synlig på kontoret bare sekunder etter: En time senere Mens Ola jobber med varmepumpeinstallasjonen, er Per ferdig med sitt oppdrag tidligere enn forventet. Sjefen følger utviklingen av oppgaven fra kontoret, og ber Per om å hjelpe Ola. Han oppdaterer deretter Mamut ServiceSuite ved å legge Per til oppdraget. Det viser seg at Ola mangler en vare for å kunne fullføre jobben, men Per har denne i bilen, noe som sparer verdifull tid. 24

30 DEN OPTIMALE MOBILE LØSNINGEN Per tar frem mobiltelefonen, finner oppdraget siden det nå ligger blant hans oppgaver, og legger varen til i oppdraget. Etter en time er Ola og Per ferdige, og Ola merker jobben som Fullført. Oppdraget kan nå bli endret til en salgsordre. På kontoret ser sjefen at statusen til oppdraget er endret til fullført, og lager derfor en salgsordre av oppdraget. Sjefen sjekker ordren og ser at en vare er blitt lagt til. Han lagrer ordren som det har tatt ham mindre enn fem minutter å opprette. 25

31 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Elektronisk underskrift Et av formålene med den mobile løsningen til Mamut ServiceSuite er å eliminere papirarbeid og gule post-it-lapper for medarbeidere som jobber ute i felten, samtidig som medarbeiderne har full tilgang til nødvendig informasjon og mulighet til å rapportere nøyaktige data tilbake til virksomheten. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig med en underskrift fra kunden for å bekrefte at et oppdrag er fullført. Mamut ServiceSuite Mobil gjør det mulig for kunder å signere avtaler elektronisk. Alt som trengs er at medarbeideren på stedet er utstyrt med en smartphone eller PDA med berøringsskjerm. Skrive under på et utført oppdrag Når en medarbeider har fullført et oppdrag ute hos en kunde, er det noen ganger nødvendig at kunden signerer arbeidsordren. Med Mamut ServiceSuite Mobil velger medarbeideren først avtalen for å vise detaljene. Nest nederst i avtalen finner du en link som heter Legg til underskrift. Klikk denne linken for å gå til en side hvor kunden kan signere for at oppdraget er fullført. Kunden signerer deretter i boksen Underskrift og klikker Lagre. Avtalen er nå signert. 26

32 ELEKTRONISK UNDERSKRIFT Vise signaturen i Mamut ServiceSuite Når en kundeavtale har blitt signert, kan du vise underskriften i Mamut ServiceSuite. 1. Gå til nedtrekkslisten Hovedmeny i Mamut ServiceSuite og velg Planlegging - Avtaler. 2. Merk avtalen som ble signert, og klikk Rediger avtale øverst i vinduet. Nederst til venstre i fanen Generelt finner du linken Vis underskrift. 3. Klikk linken Vis underskrift for å se kundens underskrift. Underskriften vises i et separat vindu. 27

33 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Skrive ut underskriften I noen tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å skrive ut underskriften. Utskrift av en underskrift kan gjøres ved å legge underskriftsfeltet til enten en rapport eller en sjekkliste i Mamut ServiceSuite. I dette eksempelet legger vi underskriften til i en sjekkliste. (Vi forutsetter at du kjenner til funksjonaliteten sjekklister i Mamut ServiceSuite.) Slik skriver du ut underskriften: 1. Først må du designe rapporten for sjekklisten hvor du ønsker å inkludere underskriften. 2. Deretter velger du Underskrift-feltet fra kategorien Avtalefelter til høyre i skjermen, og setter feltet inn på et passende sted i rapporten. Du kan også sette inn et tekstfelt over feltet, og en linje under feltet. 3. Lagre sjekklisten ved å klikke OK. 4. Naviger til Kalenderen i Mamut ServiceSuite for å skrive ut sjekklisten. 28

34 ELEKTRONISK UNDERSKRIFT 5. Høyreklikk avtalen i kalenderen og velg Skriv ut sjekkliste. Du kan også skrive ut sjekklister fra menyvalget Avtaler under Planlegging. Kundens underskrift skrives nå ut på sjekklisten/rapporten. 29

35 MAMUT SERVICESUITE PLANNING - GUIDE TIL MOBILE TJENESTER Mer informasjon SERVICE OG BRUKERSTØTTE Mamut Serviceavtale Mamut Serviceavtale gir deg rett til å benytte Mamut Supportsenter. Denne avtalen tegnes mellom lisensinnehaveren og Mamut ASA. Avtalen garanterer regelmessige oppdateringer og rask avklaring av eventuelle problemer under den daglige bruken. Tjenesten Mamut Supportsenter er en del av Mamut Serviceavtale. Innholdet i denne tjenesten varierer avhengig av hvilken type avtale du har tegnet. I sin enkleste form inkluderer ikke tjenesten juridisk eller regnskapsteknisk bistand, og skal heller ikke regnes som et redskap for opplæring. Avtalen gir deg som bruker bl.a. følgende: Tilgang til Mamut Supportsenter. Med Mamut Serviceavtale får du brukerstøtte via telefon, faks Internett eller e-post. Programoppdateringer. Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert. Mamut utvider stadig sitt supporttilbud, noe som kommer kundene til gode. Se mer om Mamut Serviceavtale nedenfor..mamut Supportsenter Mamut Supportsenter tilbyr et omfattende personlig serviceapparat som bistår deg med hjelp hvis behovet oppstår. Hvordan kontakte Mamut Supportsenter? Ta kontakt via e-post Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på Mamut Information Desk eller i artikkeldatabasen på Internett, kan du sende det til Ta kontakt via Telefon: (ordinær takst) Telefonen er åpen fra kl alle hverdager. De fleste spørsmål besvares som regel i løpet av samtalen, men ved spesielle henvendelser vil vi notere spørsmålet og ta kontakt når løsningen på problemet er funnet. Ta kontakt via telefaks Har du ikke tilgang til Internett kan du sende din henvendelse på telefaks til Mamut Supportsenter. Du vil da få svar på telefaks. Opplys likevel om et telefonnummer der du kan treffes mellom kl , da det kan hende vi trenger flere detaljer for å kunne gi deg rett løsning. 30

36 MER INFORMASJON Brev kan sendes til: Mamut ASA Mamut Supportsenter Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo 31

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Oppdateringsveiledning

Oppdateringsveiledning // Mamut Business Software Oppdateringsveiledning Innhold Om oppdatering til ny versjon... 2 Utføre sikkerhetskopiering... 5 Oppdatering til nyeste versjon... 7 Flytte programmet til en annen datamaskin/server...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Mamut Business Software BUTIKKDATA Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Kom i gang med Mamut Butikkdata Versjon 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.NO 1 Produsent

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Versjon: 11.0. Partnr.: MBS.MAN.NEWS.110.NO I Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata Innhold Innhold... 1 Ny versjon... 3 Om oppdatering til ny versjon... 4 Nyheter i Mamut Business Software

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med -0 ansatte SIDE INNHOLD TIPS FØR START 0 BEGREPER I MAMUT

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer