Hva er og hvordan blir jeg en bruker av portalen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen?"

Transkript

1 Til den det måtte angå! Bergen, 28. september 2009 Hva er og hvordan blir jeg en bruker av portalen? er en portal som skal produsere fangstsertifikat, samlesertifikat, lagererklæringer og produksjonserklæringer. Et fangstsertifikat er et råvaresertifikat som EU innfører for all import av viltfanget fisk til EU. EU har godkjent det norske sluttseddelsystem som basis for fangstsertifikatene. De 6 salgslagene som håndterer viltfanget fisk i Norge har fått ansvar for å fremskaffe fangstsertifikater basert på sluttseddeldata. Norges Sildesalgslag Postboks 7065 N-5020 Bergen SUROFI Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag Postboks 408 Sentrum N-6001 Ålesund Norges Råfisklag Postboks 6162 N-9291 Tromsø Skagerakfisk Postboks Kristiansand Vest-Norges Fiskesalslag Sjøhuset N-6701 Måløy Rogaland Fiskesalgslag S/L Postboks 1539 Kjelvene N-4093 Stavanger Det enkelte salgslag har det juridiske ansvaret for selve dokumentutstedelsen. Oppgaven er pålagt salgslagene i medhold av lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) 48. Den er dermed en del av salgslagenes kontrolloppgaver. Utstedelse av dokumenter eller avslag på anmoding om utstedelse regnes som enkeltvedtak og Fiskeridirektoratet er klageorgan. Fiskeri- og kystdepartementet skal utarbeide egen forskrift som vil gi nærmere regler om utstedelse av dokumentene. Salgslagene har under etablering et selskap; CatchCertificate SA som skal drive og drifte portalen Portalen skal benyttes av alle aktører som eksporterer viltfanget fisk inn til EU. Fra vil portalen være i ordinær drift. Kravet fra EU er at alle fangster som fanges etter , og som eksporteres inn til EU, må ha et fangstsertifikat. Side 1 av 5

2 Fangstsertifikatet skal være elektronisk, og basere seg på elektronisk signatur. Eksportøren som rekvirerer fangstsertifikatet, må signere ut et fangstsertifikat, signerer for at dataene er validert og korrekt. Når alle parter har signert på fangstsertifikatet, vil eksportør motta fangstsertifikatet som han igjen må videre sende elektronisk til importøren i EU. Samtidig vil portalen arkivere sertifikatene i en database. Alle arkiverte fangstsertifikat vil være tilgjengelig i 5 år, under menyvalget Arkiv. Fangstsertifikat er 100% basert på godkjente og validerte sluttseddeldata. Fangstsertifikat inneholder kun fangstdata. Det må lages et fangstsertifikat pr sluttseddel pr forsendelse. En sluttseddel kan ha flere fangstsertifikat hvis fangsten splittes i flere forsendelser. Samlesertifikat er basert på tørrfisk eksport. Der gjerne flere sluttsedler er basis for en forsendelse opp til mange ganger. For hver forsendelse må det lages et nytt samlesertifikat. Produsenterklæring (landinger fra utenlandske fartøy) Fisk fanget av fartøy som ikke er norsk, som kjøpes og bearbeides / produseres i Norge, for deretter å bli eksportert til EU. Lagererklæring (landinger fra utenlandske fartøy) Fisk fanget av fartøy som ikke er norsk som ikke bearbeides / produseres i Norge, for deretter å bli eksportert til EU. Hvordan bli bruker av portalen? Alle brukere av må være registrert i våre systemer. Alle brukere som ønsker å benytte må ha et mobilnummer som kan motta sms-meldinger. CatchCertificate SA sender en formatert passord-melding til dette mobilnummeret, og den enkelte bruker må bruke sin PIN-kode for å tolke passord meldingen. Et eksempel: En bruker Hansen er registrert i vårt system som Eksportør. Han har fått tildelt et brukernavn og en PIN-koden Når Hansen skal logge seg inn i vårt system første gang, sender vi en passordmelding til Hansens mobiltelefon. Umiddelbart etter at Hansen har benyttet sin første melding vil det komme en ny passordmelding, meldingene sendes alltid på forhånd, slik at brukeren har den liggende klar på sin mobil før selve påloggingen. Dette gjøres for å hindre at eventuelle forsinkelser i formidlingen av sms-meldinger skal hindre brukeren i å gjennomføre sin pålogging. SMS-meldingen har følgende format: (hjelpelinje) 5a7k9hba4b (passordlinje) - der linje 1 (hjelpelinjen) nummererer posisjonen til karakterene i linje 2 som er selve passordmeldingen. Side 2 av 5

3 Hansen benytter sin PIN-kode på følgende måte. Hvert av sifrene i PIN-koden gir beskjed om hvilken posisjon i passord - meldingen som skal benyttes som passord ved neste pålogging. Med PIN-kode 2468 skal Hansen altså hente ut karakterene i posisjon og 8 av passordmeldingens linje nr 2. (obs første karakter har posisjon 0-null) Figuren under viser fremgangsmåten. Pin kode: Denne koden er fast! Passord melding: a 7 k 9 h b a 4 b Ny sms-melding med nytt passord kommer, når passord er benyttet. Engangs Passord: 7 9 b 4 Hansen skriver inn brukernavn og passordet 79b4 når han logger seg inn på Hvordan går du fram for å bli bruker? For å bli autorisert og oppdatert som bruker på CatchCertificate s systemer, er det nødvendig at du fyller ut vedlagte skjema med korrekt og nøyaktig informasjon. Bare brukere som er lagt inn i skjema, vil få tilgang til CatchCertificate s portal. Etter at brukerprofilen er registeret vil en PIN-kode bli sendt til det opplyste mobiltelefonnummeret. Funksjonen daglig leder i virksomheten vil få en utvidet rettighet i Portalen, det betyr at hun/han kan administrer sine medarbeideres rettigheter og tilganger. Hvis en medarbeider slutter i virksomheten kan daglig leder slette vedkommende fra portalen selv. I tillegg vil alle brukere av portalen kunne oppdatere sin egen profil med nye telefon nummer eller e-post navn m.m. Hva skjer videre? Mer informasjon og detaljert brukerveiledninger vil bli lagt ut på portalen i november/ desember For å være klar til bør skjemaet fylles ut så fort som mulig etter ca medio November da vi åpner portalen til test. Ta gjerne kontakt med oss på tlf eller e-post: dersom du har spørsmål eller kommentarer Vi hjelper deg selvsagt med å komme igang. Side 3 av 5

4 Brukeravtale for (elektronisk avtale) 1. Generelt CatchCertificate SA sine nett-tjenester er et tilbudt til Eksportører og produsenter av viltfanget fisk til EU. Avtalen gir tilgang til portalen som igjen kan produsere fangstsertifikater, samlesertifikater fra godkjente og validerte sluttsedler. Lagererklæringer og produksjons-erklæringer vil bli basert på fangstsertifikater fra de utenlandske fartøyenes respektive flaggstater. Brukeren må selv fremskaffe disse. Avtalen gjelder inntil oppsigelse foreligger og er kun gyldig for personer som er listet nedenfor. 2. Personopplysninger Firma/kunde: Organisasjons nr: Daglig leder: 3. CatchCertificate SA sitt ansvar CatchCertificate SA er ansvarlig for etter beste evne å sørge for at informasjon er korrekt og oppdatert. CatchCertificate SA er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved informasjonen som oppstår som følge av tekniske eller kommunikasjonmessige feil eller gale opplysninger gitt til CatchCertificate SA. Side 4 av 5

5 4. Sikkerhetsregler for brukeren Brukeren er selv ansvarlig for at det tildelte passordet / kode ikke kommer på avveie, og er også ansvarlig for at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonstjenestene på noe tidspunkt. Dersom brukeren har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med passord / kode eller på annen måte har tilgang til uberettigede informasjoner, skal dette straks meldes til CatchCertificate SA. CatchCertificate SA vil utstyre brukeren med et passord / kode etter inngåelse av denne avtalen. Det er nødvendig med en telefon som kan motta SMS meldinger for å kunne benytte tjenesten. Passordet genereres fra CatchCertificate SA og er brukerens signatur for pålogging til sikre tjenester. 5. Opphør Denne avtalen kan sies opp med en (1) ukes varsel. Oppsigelse kan meddeles skriftlig eller pr. e-post. Misbruk vil også kunne lede til opphør av tjenesten. Avtalen opphører også dersom eksportør ikke lengre står i Eksportutvalgets liste eller en produsent mister sine godkjenninger hos Mattilsynet. 6. Underskrift Jeg er enig og inneforstått med gjeldene brukeravtale. Sted / Dato Underskrift Side 5 av 5

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Brukermanual. VPN tilgang til Norsk Helsenett

Brukermanual. VPN tilgang til Norsk Helsenett Brukermanual VPN tilgang til Norsk Helsenett Utgitt av Daniel Nygård Dato: 28.10.2010 Forord Dette dokumentet er en brukermanual og beskriver hvordan en får tilgang til Norsk Helsenett og Helseregister.no

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Etablering av Salgslagenes side

Etablering av Salgslagenes side Etablering av Salgslagenes side - en felles plattform for salgslagene og Fiskeridirektoratet Forslag til løsning fra arbeidsgruppe mellom salgslagene og Fiskeridirektoratet November 2013 Livet i havet

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Betingelser for bruk av ESSO Firmakort Gyldighet Esso Firmakort kan brukes på

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerbetingelser CATSJ

Brukerbetingelser CATSJ Brukerbetingelser CATSJ 1. Fastsettelse av betingelser 1.1. Disse forholdene ("Vilkårene") for bruk av CATSJs applikasjon ("App") regulerer forholdet mellom CATSJ og deg. 1.2. Forholdene må aksepteres

Detaljer