UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013

2 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er) Ekstern vurdering Registrering av sensur for masteravhandling Overfør vurderingsmelding/sensur til protokoll Kontroll av utdanningsplanen Kvalifikasjon Beregning av oppnådd kvalifikasjon Oppnådd kvalifikasjon Overføre oppnådd kvalifikasjon til protokoll Produksjon av vitnemål Utskrift av vitnemål Diploma Supplement Karakterutskrift Kontroll av prosessen Handtering av vitnemål etter signering og arkivering Arkivering av vitnemål Korrektur av kvalifikasjon - rapportering til DBH Nytt vitnemål ved forbedring av karakter i grunnlag for vitnemål Duplikat Side 2 av 28

3 Enkel brukerveiledning for utstedelse av vitnemål Denne brukerveiledningen gir kortfattet informasjon om hvordan vitnemål produseres i Felles Studentsystem (FS). Det er lagt vekt på å vise hvordan utdanningsplaner er koblet opp mot vitnemålsproduksjonen. Dette er ikke en komplett brukerhandbok, men vil gi nødvendig veiledning/støtte for å kunne produsere vitnemål uten feil. Komplett brukerhandbok er å finne i Manual for utskrift av kvalifikasjoner i FS. Avdeling for utdanning, Vår 2013 Side 3 av 28

4 1. Søke fram kandidat(-er) Søk fram aktuell kandidat via MODUL vurdering person personbilder student samlebilde Kopier nøkkel (f.nr.) Kontroller studieprogram og studieretning Kontroller fanen Emne i plan. Resultatet for masteravhandling vil mangle. Oppdater utdanningsplanen dersom behov Kontroller, eventuelt registrer oppgavens tittel i fanen Soppg for aktuell(e) kandidat(ene). Det skal stå: Oppgavens tittel: tekst og Title of the Master s Thesis: tekst Oppgavetittel (norsk og engelsk) smitter automatisk over til Vurderingsenhet samlebilde når den er registrert her. Side 4 av 28

5 1.1 Ekstern vurdering Husk eventuell Ekstern vurd skal være registrert som innpasset på tidligere tidspunkt Velg Person eksternstudium i rullegardin for å navigere til bilde Person eksternstudium Husk å kontrollere Godkj.sak samlebildet. Side 5 av 28

6 Resultatstatus skal være innpasset for all ekstern utdanning. På engelsk brukes Recognized Kar.regel = NO25 Du må selv skrive resultatet innpasset og recognized i feltet Resultat. Det er nødvendig å skrive både norsk og engelsk resultat for å få resultatstatus med på norsk og engelsk karakterutskrift. NB Husk å velge J for erstattet av emner/godkjenning i fanen Planelementer. Side 6 av 28

7 2. Registrering av sensur for masteravhandling Velg MODUL vurdering. Velg bilde vurderingsenhet samlebilde og skriv inn emnekoden Søk fram emnet husk å finne riktig semester (trykk forrige/neste) Klikk fanen Melding finn aktuell(e) kandidat(er) Kryss av i Detaljer Oppgavetittel (norsk og engelsk) smitter automatisk over fra Student samlebilde dersom den er registrert der Velg J for kandidat og legg inn kandidatnummerer manuelt dersom de ikke er kandidatnummerert fra før. Registrer karakter Resultatstatus Vurdbehstatus (KO). Side 7 av 28

8 2.1 Overfør vurderingsmelding/sensur til protokoll Velg MODUL vurdering rutiner protokoll FS Kjør Rapport (en test) uten oppdatering i databasen. Marker derfor nei i Oppdater database. Velg Ja for Oppdatér database og klikk Rapport. Side 8 av 28

9 Kandidaten(e) er nå overført til protokoll se underbilde protokoll. Side 9 av 28

10 Når databasen er oppdatert skal utdanningsplanen være komplett med alle resultater. 3. Kontroll av utdanningsplanen Kontroller utdanningsplanen ved å klikke på knappen Godkjenning av emnekomb. Dialogbilde som bekrefter godkjent plan kommer opp klikk OK. Side 10 av 28

11 Dialogboksen viser at det mangler studiepoeng - finnes ekstern utdanning i utdanningsplanen. Dersom planen ikke er OK som i eksempel over velg fanen Emnekomb og legg inn J for Godkjent plan og oppdater dersom kandidatens utdanning oppfyller kravet til aktuell grad. Side 11 av 28

12 4. Kvalifikasjon 4.1 Beregning av oppnådd kvalifikasjon Denne rutinen utføres når utdanningsplanen er OK eller det er haket av for godkjent emnekombinasjon. Dette må være på plass for å få gradfangst. Velg MODUL kvalifikasjon rutiner FS Utplukk studieprogram Fjern haken for kull Velg Studieprogram i rullegardin Velg vis nye oppnåelser Sett ferdigbehandlet Husk Nei ved Oppdatér database Klikk på knappen Rapport Bildet vil vise alle med godkjent utdanningsplan og som skal ha vitnemål NB! Dersom det forekommer røde kryss ved noen av kandidaten(e) er det mangler i planen OBS! Rutinen viser ikke eventuelle mangler i opptaksgrunnlaget Sjekk at det kun forekommer grønne haker = alt ok Når alt er ok sett Ja ved Oppdatér database og klikk Rapport. Side 12 av 28

13 I dette bildet er det mangler i studentmappen til de to siste kandidatene, men det framgår IKKE i beregningen over: En kandidat mangler dokumentasjon på yrkespraksis, og en Side 13 av 28

14 kandidat har kun utdanning med et omfang på 2 år. Det er altså helt nødvendig med en nøye kontroll av dokumentasjonen. Dersom det mangler dokumentasjon kan ikke oppnådd kvalifikasjon ferdigbehandles via rutinen. 4.2 Oppnådd kvalifikasjon Ved å trykke på knappen Oppnådd kvalifikasjon kommer du til et bilde hvor du kan redigere kvalifikasjonen mellomstasjon før overføring av kvalifikasjon til protokoll. I bildet over redigeres kvalifikasjonen før graden overføres til protokoll. Må hente riktig kvalifikasjon/kandidat velg rett kvalifikasjon som vist nedenfor og trykk hent/enter. Side 14 av 28

15 Henter fram de kandidatene som har fullført utdanningsplanen for etterspurt kvalifikasjon slik at kvalifikasjonsdata kan redigeres ferdig. NB! Sett J Ferdigbehandlet eventuelt forhåndsinnstillt Sett karakter til BESTÅTT og slett Res.status Dersom behov for tilleggstekst velg Merknad vitnemål norsk/engelsk tekst For å unngå uklarheter på grunn av at dato på grunnlag for vitnemål ikke samsvarer med dato som angis for oppnådd grad, skal følgende tilleggstekst føres på vitnemålet i punktet Tilleggsopplysninger : Bokmål: Karakteren er forbedret etter at graden er oppnådd. Nynorsk: Karakteren er forbetra etter at graden er oppnådd. Engelsk: The grade has been improved after the degree was awarded. Kontroller fanen Emne, alle emner i utdanningplanen inngår automatisk dersom planen var ok Velg riktig Emnekategori for hvert emne Skriv inn dato for utskrift Oppdater Klikk på knappen Endre på kvalifikasjon/dato dersom dato for oppnåd grad er en annen enn dagens dato Registrer korrekt dato for oppnådd grad dato på sensurprotokoll Klikk på knappen Endre og velg ok Hent fram bildet på nytt for å kontrollere at alt er korrekt. Side 15 av 28

16 NB! Husk å redigere kandidatene som ikke skal ha kvalifikasjon og sett N for ferdigbehandlet! Bla til neste i menylinjen og du finner kandidatene. Side 16 av 28

17 4.3 Overføre oppnådd kvalifikasjon til protokoll Dersom alt er ok klikk på knappen -> Protokoll Velg Nei for Oppdatér database og klikk Rapport for å kjøre en testrutine Velg Periode for oppnådd kvalifikasjon velger den/de aktuelle i dette utplukket Kontroller at (alle) kandidat(ene) er med i overføring NB! Viktig at det er haket av for Terminér studierett og klassetilhørighet Kun kandidat som fyller krav til grad er overført til protokoll Dersom alt OK velg Ja for Oppdatér database og klikk på Rapport = kvalifikasjonen for kandidaten er overført til protokoll. Side 17 av 28

18 5. Produksjon av vitnemål Velg knappen FS Vitnemål Velg riktig studieprogram ved å klikke på rullegardin Fjern haken for kun nye Velg Rapport (Ctrl R) Alle som har oppnådd kvalifikasjon i anført periode (i dette eksemplet ) kommer opp. I dette eksemplet er det kun en som skal ha vitnemål (de andre har fått). Klikk på navnet slik at feltet blir blått som vist nedenfor Det er mulig å lese korrektur på side 1, 2 og 3 i dette bildet Ved å velge forhåndsvisning i menyen vises vitnemålet slik det blir ved utskrift. Bruk variant 3 som standard ved produksjon. Dersom det ikke blir plass til alle emnenen på vitnemålets side 3 må variant 1 benyttes (gjelder integrerte mastergradsutdanninger). Side 18 av 28

19 Vitnemålets side 2. Side 19 av 28

20 Vitnemålets side 3. Alle nødvendige ledd i produksjonen er nå utført og vitnemålet kan skrives ut. Side 20 av 28

21 5.1 Utskrift av vitnemål I det følgende beskrives prosedyren for utskrift som fungerer i Avdeling for utdanning. Dersom beskrivelsen ikke fungerer ved det enkelte fakultet må en selv definere hvordan utskriftsjobben skal gjøres. Dette avhenger blant annet av type skriver. Skriv vitnemålet ut på vannmerket vitnemålspapir som er et verdipapir. Det må derfor oppbevares sikkert og behandles forsiktig. Vitnemålspapiret er i A3 format, og det må benyttes skriver hvor dette formatet kan benyttes. Klikk på utskrift. Følgende dialogboks dukker opp: Gjør valg som vist i bilde og klikk på knappen Generer pdf. Etter noen sekunder får du automatisk fram vitnemålet i Adobe reader. Vitnemålet skal lagres som pdf i fanen KvProt, student samlebilde. Du må derfor alltid velge lagre ved generering av vitnemål. Les nøye korrektur før uskrift. Klikk utskrift og velg egenskaper. Følgende dialogboks dukker opp: Side 21 av 28

22 Velg 2 sided print og gå til Layout/Watermark. Velg Booklet layout, hak av for Fit to new papersize og velg A3 format. Velg ok og skriv ut vitnemålet. Side 22 av 28

23 Gå tilbake til FS hvor du møter følgende bilde: Side 23 av 28

24 Velg knappen yes både for oppdatering og overskriving (altså klikk yes begge gangene). Les nøye korrektur på vitnemålet (sjekk riktig navn, f.nr, antall studiepoeng, oppgavens tittel, masteroppgavens karakter etc.). Signer vitnemålet. Brett til A4-format 6. Diploma Supplement Med vitnemålet skal det alltid følge signert og stemplet Diploma Supplement (DS). Dette er kun gyldig sammen med vitnemålet. Trykk på knappen Dip.Sup FS nytt bilde kommer opp: Velg bort haken for kun nye Velg studieprogram i rullegardinen Vis punkt 8 ny ordning Skriv inn navnet og stilling på signatur Klikk Rapport (Ctrl R) OBS! Dersom flere oppnådde kvalifikasjon samme dato kommer alle med i rapporten. Skriv ut DS. Du får opp samme bilde som ved generering av vitnemål og må gjøre de samme valgene for å genererer DS. Klikk på knappen Generer pdf. Side 24 av 28

25 Etter noen sekunder får du automatisk fram DS i Adobe reader. DS skal lagres som pdf i fanen KvProt, student samlebilde. Du må derfor alltid velge lagre ved generering av DS. Les nøye korrektur før utskrift. Klikk utskrift. Signer og stemple med universitetets logo-stempel. 7. Karakterutskrift Det skal følge signert og stemplet (med universitetets logo) karakterutskrift (ToR) sammen med vitnemålet. Denne karakterutskriften knyttes til kvalifikasjonen og inkluderer således kun de emnene som inngår i kvalifikasjonen til kandidaten. Dersom kandidaten har bestått emner som ikke inngår på vitnemålet, og vedkommende ønsker dokumentasjon for overskytende emner, skal det utstedes karakterutskrift via rapporten FS Karakterutskrift - vitnemålsvedlegg velger du enklest via rapporten FS diploma supplement vitnemålstillegg som du allerede har produsert DS fra. Du finner knappen FS oppe til høyre i rapporten. Du kobles direkte til rapporten som genererer karakterutskrift til vitnemål ved å trykke på knappen. Du kommer til følgende bilde: Side 25 av 28

26 Ta bort haken for kun nye Sjekk at ECTS automatisk kommer opp Velg variant 3 Klikk Rapport (Ctrl R) Du kommer til følgende bilde: Dersom du har jobbet med vitnemål og DS for kun en kandidat omfatter rapporten karakterutskrift kun for denne kandidaten. Dersom du definerer periode kan du skrive ut karakterutskrift for alle kandidatene knyttet til aktuell periode. Skriv ut for enkeltstudent eller for periode. Husk å legg ved signert og stemplet DS og karakterutskrift før vitnemålet legges til fakultetsdirektør og dekan for signatur. 8. Kontroll av prosessen Sjekk status for studierett skal være fullført Sjekk fullført grad (FS rapport ) Underbilde KvProt Grå knapp for å hente fram PDF-fil av vitnemålet og DS. Side 26 av 28

27 9. Handtering av vitnemål etter signering og arkivering Formelle bestemmelser/etablert praksis i forbindelse med vitnemålsutstedelse: Dekan og fakultetsdirektør signerer på forsiden på vitnemål produsert ved fakultetet, saksbehandler signerer på side 3. Legg vitnemålet sammen med stiv kartong for å unngå unødige skader i postgangen. Send vitnemål i rekomandert post før protokoll over hvem, hva, hvor (kontr.nr post). Nødvendig dersom behov for sporing av forsendelse. Hent fram aktuell(-e) kandidat(-er) og skriv dato for når vitnemålet ble sendt. 10. Arkivering av vitnemål Universitetet i Tromsø har plikt til å kunne dokumentere på hvilket grunnlag en grad er tildelt, også i ettertid. Det kan oppstå behov for å kunne gjenskape et vitnemål/vitnemålsgrunnlag. Det er derfor påkrevet å ha gode systemer og rutiner for arkivering og bevaring av all vitnemålsrelevant dokumentasjon. Selve vitnemålet og DS lagres elektronisk som pdf-filer på kandidaten i FS når vitnemålet produseres. Øvrig vitnemålsrelevant dokumentasjon skal også være arkivert elektronisk på den enkelte student i FS, jf. Kapittel 18 Studentarkiv i UiTs Kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet, del 5. Fakultetene velger selv om de ønsker å arkivere vitnemålsrelevant dokumentasjon i papir- og/eller elektronisk arkiv. Fakultetene bør avklare sine arkivrutiner med Seksjon for arkiv (ved Avdeling for personal og organisasjon) for å sikre at gjeldende arkivbestemmelser er ivaretatt. 11. Korrektur av kvalifikasjon - rapportering til DBH Kontroller at kvalifikasjonene i protokoll (FS) stemmer med antall uteksaminerte kandidater per studieprogram innen 15. februar som er frist for rapportering til DBH. Side 27 av 28

28 12. Nytt vitnemål ved forbedring av karakter i grunnlag for vitnemål Dersom en kandidat forbedrer en karakter som inngår i grunnlaget for vitnemålet, og ønsker nytt vitnemål, SKAL originalt vitnemål samles inn og makuleres før nytt utstedes. Når det utstedes nytt vitnemål skal teksten Karakteren er forbedret etter at graden er oppnådd inn i Feltet merknad vitnemål. Sjekk målform før teksten legges inn. Husk å legge engelsk versjon The grade has been improved after the degree was awarded i felt for engelsk tekst. 13. Duplikat Duplikat er kopi av originalt vitnemål på originalt papir, men stemplet med DUPLIKAT på alle sider det finnes kun ett originalt vitnemål. Det skal særdeles tungtveiende årsaker til for at det skrives ut duplikat. Duplikat utstedes kun dersom vitnemål er forsvunnet i brann/ødelagt av vannskader etc. Slike årsaker må dokumenteres. Dersom vitnemålsopplysningene kun finnes elektronisk, skrives det ut et nytt vitnemål på vitnemålspapir og papirene signeres, eventuelt av nye personer. Hver side stemples med DUPLIKAT. Signeringsdatoene blir nødvendigvis ikke de samme som i originalvitnemålet. Dersom kopi av det originale vitnemålet finnes på papir tas det kopi av dette og Rett kopi med sted, dato og signatur påføres alle sidene. Side 28 av 28

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Rapportering. Kurs i Rapportering. Kathy Haugen, USIT. 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen

Rapportering. Kurs i Rapportering. Kathy Haugen, USIT. 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen Rapportering Kurs i Rapportering 29. Januar 2014 Kathy Foss Haugen Kathy Haugen, USIT Metode NSD Beskrivelse NSD Beskrivelse FS Diagnose Informasjon som må være på plass Bilder med relevante data Beskrivelse

Detaljer

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Akelius Revisjon. Brukermanual

Akelius Revisjon. Brukermanual Akelius Revisjon Brukermanual Innholdsfortegnelse: Om Akelius Revisjon...4 Litt generelt om programmet...4 Struktur...4 Start av Akelius Revisjon...7 Ny klient...8 Lagring...9 Grunnleggende opplysninger/basisopplysninger...10

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer