L pro T I D S S K R I F AR -NYTT T F O R L E G E M I D D E L A S S I S T E R T R E H A B I L I T E R I N G årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L pro T I D S S K R I F AR -NYTT T F O R L E G E M I D D E L A S S I S T E R T R E H A B I L I T E R I N G 02 081. årgang"

Transkript

1 prol AR -NYTT TIDSSKRIFT FOR LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING årgang

2 PROLAR TAKKER STIFTELSEN SCHEIBLER FOR DEN UVURDERLIGE STØTTEN VÅR ORGANISASJON HAR FÅTT.

3 AKTUELT INTERNASJONALT WENCHE WÆRNER WENCHE WÆRNER STUDERER FOR TIDEN JOURNALISTIKK. HUN HAR TIDLIGERE ARBEIDET I PROLAR SOM REDAK TØR OG ORGANISASJONS- SEKRETÆR. TEKST LISE AASMUNDSTAD/RONNY BJØRNESTAD FOTO MASTERFILE/SCANPIX vi ser i dag et økende engasjement, ja en gryende bevegelse av kunnskapssøkende og entusiastiske LAR pasienter som ivrer etter å engasjere seg for å påvirke forutsetningene for denne svært omdiskuterte behandlingsformen. Ikke bare i Norge over hele verden! NAMA - National Alliance of Methadone Advocates ble etablert i 1988 da en gruppe tidligere metadon pasienter og fagfolk fra New York begynte å diskutere mulighetene for å kunne etablere et slikt nettverk. Kampen for avstigmatisering, rettigheter og et verdig liv var i gang! I dag har NAMA over medlemmer i over 50 stater i USA, Puerto Rico samt i 17 land over hele verden; Canada, Australia, New Zealand, Danmark, Italia. et nettverk som om nødvendig kan mobilisere og agere på kort tid. Et dagsaktuelt eksempel på det er engasjementet organisasjonen og nettverket har mobilisert for å hjelpe LAR-pasienter som er rammet av problemer under orkanen Gustav. NAMA ledes av president Roxanne (Rokki) Baker. bruk av metadon i behandling av rusavhengige har vært omdiskutert siden man startet med det i USA for over 30 år siden. I dag anses medikamentet å være det aller mest effektive i behandling av opiatavhengige. Likevel er det stor forskjell på politisk og helsefaglig tilnærming, gjennomføring, og praksis i landene verden over. Fellesnevnerne to lar-søknader ble borte på sosialkontoret. Rot og sommel førte til at medisinske opplysninger fra lege og sykehus flere ganger ble foreldet. Når HIV-positive Øivind (45) ett år etter at den første tiltaksplanen var klar - endelig skulle legges inn for opptrapping på Subutex, hadde LAR Øst glemt å sende henvisningen. Du vil motta brev når du får plass om 3-4 måneder var beskjeden - inntil Dagbladet ønsket å skrive om saken. 19. mai stilte en frisk, opplagt og topp motivert Øivind til avklaringsmøte hos LAR Øst. Han hadde tidligere i år lagt seg inn til en tøff avrusning og hadde nå vært nykter i over en måned. Søknaden til LAR hadde endelig kommet rett av gårde i januar, søknaden var innvilget i mars, men fastlegen hadde ikke mulighet til å stille på møte før denne mandagen. Akutten ønsket å trappe Øivind opp på medisiner når han var innlagt til avrusning og fastlegen kunne gjerne stå som foreskrivende lege også før avklaringsmøtet, men LAR Øst insisterte på at behandlingen først kunne starte opp etter møtet denne dagen. for at opptrappingen ikke skulle bli ytterligere forsinket, bekreftet LAR Øst til prolar at de ville sende henvisningen i forkant og at innleggelse skulle skje denne dagen. Øivind flyttet derfor ut fra det rusfrie kortidsbostedet hvor han hadde fått lov til å ha rom langt utover det som var regelen, pakket kofferten for sykehusoppholdet og gledet seg over at dette var dagen han hadde ventet på så lenge. Slik skulle det ikke bli etter at henvisningsforglemmelsen var blitt oppdaget på møtet ble Øivind henvist tilbake til den slitne hybelen på Haugenstua Rehabilitering. De forventer at du skal være beste gutt i klassen, og så sender de deg tilbake til et dopsted. Å forvente at noen skal holde seg nykter der blir som å klandre en alkoholiker for å sprekke i baren, sier Øivind. - Jeg hadde også fått plass på et rehabiliteringssted som jeg skulle flytte til med en gang jeg var opptrappet. Det er lange ventelister, og jeg har forståelse for at de sannsynligvis ikke kunne la plassen min stå tom i så lang tid. Alt så mørkt ut! Det var et jævla set-back. øivind har selvmedisinert seg med illegal metadon og Subutex, og var klinkende klar på at han ønsket metadon. Jeg vet at derimot er de samme verden over; stigmatisering og mangel på rettigheter. for at vi i prolar skal kunne representere våre medlemmer på en profesjonell og nyansert måte vil vi ha tett kontakt med våre internasjonale nettverk slik at vi kan tilegne oss et bredt kunnskapsog erfaringsgrunnlag for den kommende debatten rundt den videre praktisering av LAR i Norge. Det er mange viktige spørsmål som det skal tas stilling til på det norske rusfeltet fremover. Blant annet representerer prolar brukerperspektivet i to viktig retningslinjer på rusfeltet. ida k. olsen for LAR og gravide og Lise Aasmundstad for Nye nasjonale retningslinjer i LAR, som Helsedirektoratet utarbeider på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. I mangel av norsk forskning og erfaring baseres begge disse retningslinjene i stor grad på internasjonal forskning. Og for å lære mer har begge retningslinjegruppene valgt å legge studieturen til utlandet for å se på en annen praksis. Gruppen LAR og gravide dro til USA og gruppen Nye nasjonale retningslinjer i LAR dro til Berlin. Vi har også vært på besøk hos den danske Brugerforeningen i København som anses å være en av de best drevne brukerorganisasjonene i Europa. prolar har i sommer meldt seg inn i NAMA, og vi er stolte over å være med i en så stor organi- sasjon. Som brukerorganisasjon på LAR-feltet vil vi jobbe med mange av NAMA sine hovedoppgaver. Vi vil først og fremst arbeide med viktige saker hvor det gjelder å bli sett og hørt. Vi i prolar ønsker å være med på å synliggjøre LAR-pasienter som en ressurs. Og et av våre hoved mål er å jobbe mot mer innflytelse, både på individ, system og politisk nivå. Nettverket vi nå får tilgang til i NAMA vil være et viktig steg for for oss som bruker organisasjon, for å nå målene vi jobber mot. det er med stor ydmykhet jeg ser hvordan de har klart det over there. Ett riktig steg på veien for oss her i Norge vil være å støtte den organisasjon man har størst tro på at vil fremme våre rettigheter som Norges yngste pasientgruppe. Dersom du er interessert i følge med på prolar sitt engasjement på dette feltet kan du etterhvert lese mer om det på våre hjemmesider og i medlemsbladet prolar-nytt. er du med i prolar, er du også en del av NAMA sitt nettverk! NAMA NAMA ER FORKORTELSEN FOR NATIONAL ALLIANCE OF METHADON ADVOCATES PRESIDENTEN HETER ROXANNE (ROKKI) BAKER. NAMAS HOVEDOPPGAVE NR. 1 ER Å JOBBE MOT STIG- MATISERING AV METADONPASIENTER, SAMT Å SØRGE FOR AT GRUPPEN FØLER AKSEPT I SAMFUNNET. NAMAS MÅL - Å FJERNE DISKRIMINERING AV METADON PASIENTER. - Å SKAPE EN MER POSITIV HOLDNING OVERFOR META- DON BEHANDLING. - Å KREVE RETT TIL METADON BEHANDLING, TIL ALLE SOM ØNSKER DET. - Å HJELPE PASIENTER MED RESPEKTEN DE FORTJENER, OG DERES RETTIGHETER. - Å GI ETT HUMANT SYN PÅ METADON BEHANDLINGEN. AKTUELT INTERNASJONALT MULIGHETER - RETTIGHETER 16 PASIENTOMBUDET ER EKSPERT PÅ VÅRE RET- TIGHETER! PASIENTOMBUDET ER ET STATLIG ORGAN HVIS FREMSTE OPPGAVE ER Å IVA- RETA PASIENTENES BEHOV, INTERESSER OG RETTSIKKERHET OVERFOR HELSE- OG SOSIAL- TJENESTEN. TEKST LISE AASMUNDSTAD FOTO BENTE GEORGSEN Føler du deg dårlig behandlet i møte med det offentlige hjelpeapparatet? Opplever du at ansvarsgruppen tar avgjørelser over ditt hode? Har du lyst til å klage med vet ikke hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med pasientombudet i ditt fylke! PASIENTOMBUDET ER ET STATLIG ORGAN Pasientombudet er et statlig organ hvis fremste oppgave er å ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og sosialtjenesten. Hos Pasientombudet vil du møte saksbehandlere med både juridisk og helse- og sosialfaglig kompetanse. Som pasient i rustrehabilitering med mange nye regelverk å forholde seg til, er Pasientombudet gull verdt! TA kontakt MED PASIENTOMBUDET OM DU: - ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient - er misfornøyd med saksbehandling, vedtak e.l. - ønsker bistand til å løse konflikter - ønsker råd og veiledning PASIENTOMBUDET kan: - gi deg relevant informasjon om dine rettigheter i en konkret situasjon - bistå med å formulere klage og/eller videreformidle spørsmål eller klage for deg - gi råd og veiledning om du mener du har krav på erstatning - ta opp saker på eget initiativ MØRkETALL I 2006 hadde pasientombudet henvendelser på landsbasis og man ser en stadig økning i befolkningens bruk av ordningen. Økningen omfatter også rusavhengige, noe som blir sett på som svært positivt. Allikevel mener pasientombudet at mørketallene er store for rusavhengige som opplever problemer med å få innfridd sine rettigheter i helse- og sosialvesenet. MULIGHETER - RETTIGHETER HELSE- OG SOSIALOMBUD I OSLO I Oslo har man i tillegg til Pasientombudet også valgt å etablere et Helse- og sosialombud. Dette ombudet arbeider for at brukerne av byens helse- og sosiale tjenester skal få de tilbud og ytelser de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukeren. Nå ønsker Helse- og sosialombudet i Oslo, Petter Holm, å utvide praksisen til også å omfatte et eget NAV-ombud. - Svært mange klienter opplever at det er veldig vanskelig å komme igjennom til saksbehandler hos NAV. De er misfornøyd med informasjonen de får, den er dårlig og mangelfull, det er lang saksbehandlingstid og det er dårlige begrunnelser, uttaler Holm til Aftenposten. - Vi foreslår at Helse- og sosialombudet i Oslo blir et forsøkskontor for å også bli landets første NAVombud, sier Holm. PRAkSIS OG INFORMASJON Ombudet i Oslo har i tillegg til sin utadrettede praksis et svært oppdatert nettsted spekket med relevant informasjon, nyheter, og gode råd innefor helse, sosial, bolig, klage, psykiatri, barnevern, kommunehelsetjeneste og mye mer. Der finnes også svar på en rekke spørsmål vi i prolar erfarer at mange av våre medlemmer ønsker seg mer kunnskap om. På sidene finnes også ferdige maler for klager, relevant lovverk/retningslinjer og ulike søknadsskjemaer. Sidene anbefales på det varmeste uavhengig av om du bor i Oslo eller et annet sted i landet! prolar oppfordrer derfor alle med behov om å ta kontakt med Pasientombudet. Tjenesten er gratis og du kan om ønskelig velge å være anonym. Du kan både ringe, skrive, maile eller besøke ombudets kontor ikke nøl med å be dem ringe deg opp igjen hvis det er nødvendig. Trenger du kontaktopplysninger til ditt pasientombud? Kontakt prolar på tlf så hjelper vi deg videre. For mer informasjon, se ombudets hjemmeside: TEKST FOTO ANONYM MOR BENTE GEORGSEN Jeg hadde en fin barndom og var i mine yngre dager svært imot narkotika. Jeg drakk en gang i blant alkohol, som de fleste andre, men holdt meg klokelig unna de som kanskje røyka hasj. Som attenåring møtte jeg han som skulle være med på å forandre mitt liv fullstendig. Om han røyka hasj? Nei, men han drakk tett, og slo enda tettere. Han isolerte meg fra samfunnet og jeg var til slutt redd min egen skygge. Jeg klarte til slutt å rømme. Som tjueåtteåring fikk jeg ny kjæreste. Han var et fantastisk menneske, hadde alle kvalitetene jeg hadde sett etter i en mann, med unntak av at han var narkoman! På nytt skulle livet mitt bli til et helvete. jeg var som sagt sterkt imot narkotiske stoffer, men det gikk som det måtte gå for en ustabil kvinne på egne ben for første gang. Jeg opplevde rusen som en voldsom befrielse fra minnene om volden, som alltid fulgte meg i tankene. Vi brukte hver ledige helg til å ruse oss. Da jeg innså at jeg satt i klisteret, startet den tøffeste kampen jeg noen gang har opplevd, kampen for å komme ut av narkohelvetet. bestemmelsen om å gå over fra heroin til illegal Subutex kom etter at samboeren min hadde gjentatte overdoser. Gang på gang fant jeg ham blå, pløsete og livløs. I tillegg til angsten for at samboeren min skulle dø i armene mine, hadde jeg hele tiden et voldsomt savn til barna. Vissheten om at jeg garantert ville miste alt jeg elsket om jeg fortsatte å leve som jeg gjorde, overveldet meg, og det gjorde at jeg bestemte meg for å gå over på Subutex. Illegalt! Det ville i det minste være bedre enn å gå på heroin og være konstant blakk og ruset. livet var tøft og til slutt bestemte vi oss for å være ærlige mot barnevernet om våre problemer og søke oss inn i LAR. Min samboer var førstemann ut med å fortelle barnevernet om sine rusproblemer. Reaksjonen lot ikke vente på seg. Som lyn fra klar himmel ble det gjort vedtak om at barna skulle flyttes! De anså meg som uegnet mor som hadde latt barna bo sammen med en narkoman. Sjokkert over reaksjonen vi hadde fått, våget jeg ikke for mitt bare liv å fortelle barnevernet om mitt eget rusproblem. resignert måtte jeg innse at om min bruk av Subutex kom for dagen, ville jeg mest sannsynlig 15 PORTRETTET ikke få se barna mine igjen. Jeg forsøkte å finne en måte å be om hjelp på, uten at barnvernet ville bli informert. Om jeg gikk til sosialkontoret, ville barnevernet straks få vite det. Stedet her er så lite at de nærmest sitter på samme kontor. Siden de også har fullt innsyn i journalen min betydde at jeg heller ikke kunne be legen om hjelp. Jeg satt fast. i nøden spiser fanden, som kjent, fluer. Jeg begynte å gå i NAs selvhjelpsgruppe. Programmet NA hadde å tilby meg tok plassen som rusen tidligere hadde hatt, og jeg fikk utrolig god hjelp. Jeg er i dag ferdig med medisiner. Mest sannsynlig hadde livet mitt vært litt lettere om jeg hadde kunnet gått på LAR-medisiner. Men jeg tar en dag om gangen, og det er sjelden sånn at alt ordner seg over natten. Ting tar tid. Kanskje kommer det en dag hvor jeg vil prise meg lykkelig over at mulighetene for å søke LAR var så låste for meg, det får tiden vise. jeg vet om mange som har fått svært god hjelp fra barnevernet når de har bedt om det, for all del. Men jeg tenker på de mange andre som befinner seg i den situasjonen jeg var i, og som kanskje ikke klarer seg med alternative behandlingsmetoder. Hva med dem? Har ikke deres barn rett til å få foreldre som fungerer godt, uten å måtte gjøre seg til kriminelle for å få det til? det er ikke til å stikke under en stol, at det rundt omkring sitter mange foreldre som så mer enn gjerne vil ta imot hjelp, men som ikke tør å si i fra i frykt for å miste barna sine. Og det er ingen tjent med. Det som derimot svært mange ville vært tjent med, er et kunnskapsløft innenfor sosial- og helsesektoren om LAR. I dag heter det at får man ikke Metadon eller Subutex/Subuxone på lovlig vis, så er man ruset. Og er man ruset som foreldre, skal barna fjernes fra hjemmet med øyeblikkelig virkning. det burde være lettere å be om hjelp for foreldre som går på LAR-medisiner illegalt, for selv om det er ulovlig så kan man ved å bruke det fungere godt som foreldre på alle andre områder, og det er vel det viktigste? Anonym mamma Sitter du i samme situasjon, og ønsker noen å snakke med? Ta kontakt med oss i prolar. 17 E K S P E R T P A N E L GABRIELLE WELLE-STRAND Seniorrådgiver i Sosial- og helse direktoratet, avd Rusmidler ELISABETH LUNDSTRØM Rådgiver ved ARK - Arbeidsrådgivingskontoret i Oslo DAGFINN HAARR Spesialist i allmennmedisin, fastlege og kommuneoverlege har du spørsmål angående forhold knyttet til legemiddelassistert rehabilitering? velkommen! da er dette stedet for deg. vårt kunnskapsrike ekspertpanel besvarer utvalgte leserspørsmål i hver utgave. TRUDE RINGHEIM 10 send ditt spørsmål til redaksjonen på e-post: eller vanlig post: prolar, rådhusveien 2-4, 4640 søgne Kan fastlegen alene henvise en pasient til LAR i spesialisthelsetjenesten, eller må det være i samarbeid med sosialkontoret? Hilsen anonym LAR-bruker fra Mandal Etter Rusreformen i 2004, kan fastlegen henvise pasienten til LAR alene, og helseforetaket er forpliktet til å behandle søknaden. Erfaringen er imidlertid at LAR-tiltakene ikke anser søknaden som fullstendig før sosialtjenesten er på banen med opplegg for den kommunale oppfølgingen. Jeg anbefaler derfor at så sant pasienten har behov for samordnede kommunale tjenester (bolig, økonomi, hjelp til medisinering) bør fastlege og sosialkontor samarbeide om innsøkningen. I min praksis er det nesten ingen LAR-pasienter som ikke har hatt god nytte av en tett tverrfaglig oppfølging, i hvert fall i starten av behandlingen. Hva kan fastlegen gjøre i en eventuell ventetid før oppstart i LAR? Hilsen Trond Dersom pasienten er godkjent for LAR, er det nå mulighet for å gi tidsavgrenset substitusjon i regi av fastlegen, fortrinnsvis med Subutex. Selvsagt må det da være skikkelig kontroll og oppfølging. Jeg har god erfaring med at vi da bare setter i gang hele pakken av tverrfaglig samarbeid, og når pasienten endelig kommer i gang med riktig LAR, er allerede mye på plass av tiltaksplanen. Det er ingen grunn til å kaste bort tiden når pasienten allerede er stabilisert av medisinen. Hvis en pasient får avslag på LAR-søknaden, hva kan fastlegen hjelpe med? Hvilke alternativer har vi, hva skal man gjøre? TRUDE RINGHEIM (43) HAR JOBBET SOM JOUR- NALIST OG REPORTA- SJELEDER I DAGBLADET SIDEN HUN ER OPPTATT AV MINORITE- TER OG INNVANDRING, FATTIGDOM, STOFFMIS- BRUK, KJØNNSROLLER, BARN OG UNGDOM, PO- PULÆRKULTUR, TRENDER OG KJENDISER. liker ikke leger pasienter som er nedkjørt på dop? Narkomane dør i Norge i stillhet, uten at noen protesterer. Siste opptelling viser at Norge igjen ligger på europatoppen i overdosedød. Hvor er alle legene som raser og river seg i håret på vegne av sine pasienter? Hvor mange skal dø i sommer? Interessen for Plata-folket og rusproblematikk er laber, i sterk kontrast til problemets omfang og dødelige konsekvenser. Når jeg fra tid til annen skriver i Dagbladet om Legeassistert rehabilitering (LAR) og norsk ruspolitikk, får jeg alltid spørsmålet: «Er søsteren din narkoman? Har du selv vært på kjøret?» Det kan umulig være andre grunner til å interessere seg for temaene. at gruppa på nederste trinn på rangstigen fikk pasientrettigheter, førte ikke til noen revolusjon, for å si det forsiktig. Et helhetlig, rasjonelt og humant tilbud for rusavhengige glimrer med sitt fravær. Folk dør i kø. Helse Sør-Øst legger ned rundt 70 behandlingsplasser. Rusomsorgen - og legene - slipper altfor lett unna, fordi verken medier eller politikere er slike vaktbikkjer vi bør være. Mitt bestemte inntrykk er at mange leger mangler kompetanse på rusfeltet. Mange er tafatte. Det finnes også leger og helsepersonell som betrakter folk med synlige rusproblemer som moralsk defekte. De er «lost cases». Den forkomne pasienten tar seg dessuten dårlig ut på venteværelset. en minienquête om leger/fastleger på nye Plata, altså foran Oslo sentralstasjon en ettermiddag: En kvinnelig heroinist på 50 år har aldri hatt noen fastlege. Den verste doktoren er han som gir henne time, ber henne ta plass på stolen og fortelle om «all dritten» (Vi tar det helt fra starten en gang til!), før han legger ansiktet i profesjonelle folder og beklager at han dessverre har for mange pasienter i øyeblikket. Dessuten passer hun ikke helt inn i hans kundekrets. Enkelte leger har nektet å ta henne i hånden. En sørlending som har overlevd heroinen i 20 år, forteller om legen som alltid tar på seg plasthansker når han kommer. Mange nevner leger som er greie med dolcontinene, altså sterke morfintabletter, men selvsagt passer på at de ikke mister forskrivningsretten. To nevner en dyr adresse der det skrives ut resept for 800 kroner i lanken. Men for all del, på Plata hører jeg også ros av leger. Hilsen Anonym Når spesialisthelsetjenesten får en LAR-søknad, skal denne behandles på lik linje med alle andre henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Det betyr at man først skal avgjøre om pasienten har krav på nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, deretter om LAR er den rette helsetjenesten. Dersom pasienten anses å ha krav på nødvendig helsehjelp, kan det hende at spesialisthelsetjenestens vurderingsteam finner ut at LAR ikke er rett tjeneste. Det kan komme av at pasienten ikke fyller kriteriene for LAR eller at man av andre grunner mener at andre tiltak er bedre for pasienten. Et avslag skal da også anvise hva slags annen behandling som tilbys. Dersom pasienten er uenig i dette, kan avslaget påklages. Pasienten skal formelt stå som klager, men det er jo ikke enkelt å formulere en god klage skriftlig. Her kan en engasjert fastlege hjelpe til med å formulere en klage. Jeg opplever ofte at begrunnelsen til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med avslag er nokså summarisk og lite detaljert. Desto viktigere er det å få fram argumentene som taler for likevel å prøve LAR. Klagen sendes spesialisthelsetjenesten, som sender den videre til Statens Helsetilsyn (Fylkeslegen) dersom de opprettholder avslaget. Dersom Helsetilsynet opprettholder avslaget, er det ikke mulig å få innvilget LAR i den omgangen. Jeg kan ikke gi noen generelle råd for hva man da skal gjøre. Jeg forsøker i min praksis alltid å kartlegge og motivere til alternativer til LAR. LAR-behandlingen gir jo lite frihet, i hvert fall i de første årene av behandlingen, og mange pasienter blir ganske lei av all styringen og kontrollen. Dagfinn Haarr En sliten blandingsmisbruker sier det slik: «Legen min er den eneste som står på for å skaffe meg behandling. Jeg kan ikke kaste inn håndkleet når han tror på meg.» i spesialisthelsetjenesten råder LAR-legen. Her snakker vi om personer med mye makt over vanskeligstilte mennesker. Det finnes definitivt småkonger blant legene innenfor LAR- ordningen. Enkelte setter egenrådige vurderinger foran regelverk og pasientens vilje. Andre er først og fremst byråkrater. Fordi systemet fungerer så forskjellig i de ulike LAR-regionene, får legene her stort spillerom og liten motstand. Mange metadonpasienter treffer aldri LAR-legen sin. Han har aldri tid, heller ikke i telefontiden. Slik blir det gjerne når han har altfor mange rusavhengige/lar-brukere på listen. Eller en privatpraksis å ta vare på. Pasienten pålegges å ha ansvarsgruppe, også når denne slett ikke gjør jobben sin eller ingen møter opp. Da gjenstår fastlegen. Ideelt sett bør legen være en stabil rådgiver og støttespiller gjennom de ulike prosessene, en person som kjenner pasienten og krever på vegne av han/henne. Altfor få leger krever på vegne av slitne eksnarkomane. Mange LARpasienter føler seg ekstremt uglesett og redusert til saftslurpere. kontroll (urinprøver) og sanksjoner er hovedfokus, ikke helseopprustning og terapi. Årlig brukes 150 millioner kroner på tvungen urintesting. Hvordan kan leger tro at ensidig kontroll og moralisme hjelper? Hvorfor skal pasienten straffes hvis hun eller han blir sykere og sprekker på hasj eller piller? Hvilke andre pasienter med en livsstilssykdom straffes slik? Den Almindelige Danske Lægeforening etterlyste legeordinering av heroin, før det ble vedtatt at de skulle sette i gang i Danmark. Deres prosjekt starter i november. Her til lands har som kjent partiet Venstre og Foreningen for human narkotikapolitikk de eneste som har sagt ja til heroin på resept. Legal heroin kan utvilsomt redde liv. Men faren er at gruppen dermed aldri får noe mer enn et absolutt lavterskeltilbud, altså heroin, ikke nødvendig hjelp til livsmestring og bedre helse. Rusfeltet er politisk styrt og ekspertstyrt. Brukerne lyttes lite til. Jeg etterlyser økt legeengasjement. SKRÅBLIKK ER SPALTEN HVOR EKSTERNE SKRIBENTER KAN YTRE SINE MENINGER. ARTIKLENE SOM PUBLISERES HER ER IKKE NØDVENDIGVIS I TRÅD MED HVA PROLAR STÅR FOR FOTO CORBIS/SCANPIX I N N H O L D Høsten 2008 SØKNADER BORTE PÅ SOSIALKONTORET >>> >>> EKSPERT PÅ RETTIGHETER FOTO TORD MORSUND/M-ARK spørsmål & svar SKRÅBLIKK SKRÅBLIKK SOM NYTT MEDLEMSLAND I NETTVERKET TIL DEN AMERIKANSKE BRUKER- ORGANISASJONEN NAMA, VIL PROLAR FÅ TILGANG PÅ VIKTIG FORSKNING, NYTTIGE ERFARINGER OG ØKT KUNNSKAP OM LAR. NETTVERK OVER HELE VERDEN TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE SELVPORTRETT - EN MORS DILEMMA! JEG FORSØKTE Å FINNE EN MÅTE Å BE OM HJELP PÅ, UTEN AT BARNVERNET VILLE BLI INFORMERT. OM JEG GIKK TIL SOSIAL- KONTORET, VILLE BARNEVERNET STRAKS FÅ VITE DET. SIDEN DE OGSÅ HAR FULLT INNSYN I JOURNALEN MIN BETYDDE AT JEG HELLER IKKE KUNNE BE LEGEN OM HJELP. JEG SATT FAST. LIKER IKKE LEGER PASIENTER SOM ER NEDKJØRT PÅ DOP? >>> SIDE 4-6 AKTUELT SIDE LOV & RETT SIDE EKSPERTPANELET SIDE 8-9 INTERNASJONALT SIDE PORTRETTET SIDE SKRÅBLIKK INNHOLD, KOLOFON, LEDER, AKTUELT, INTERNASJONALT, MULIGHETER OG RETTIGHETER, SKRÅBLIKK, PORTRETTET, EKSPERTPANELET, NYTT FRA NETT, HVA SKJER?, KONFERANSER, NYTT LAR-KONTOR PÅ SØRLANDET, KONTAKT OSS, MEDLEMSINFO, INNMELDING 1

4 årgang prolar-nytt T I D S S K R I F T F O R L E G E M I D D E L A S S I S T E R T R E H A B I L I T E R I N G UTGIVER STYRELEDER: IDA K. OLSEN NESTLEDER: LISE AASMUNDSTAD ORGANISASJONSSEKRETÆR: KRISTIN HALVORSEN BESØKSADRESSE: RÅDMANN HALMRASTVEI 16, SANDVIKA POSTADRESSE: POSTBOKS 128, 1300 SANDVIKA TELEFON: E-POST: REDAKSJONEN ANSVARLIG REDAKTØR: LISE AASMUNDSTAD REDAKTØR: RONNY BJØRNESTAD REDAKSJONSSEKRETÆR/DESK: ANN-MARI BUGGE REDAKSJONSKONTOR: RÅDHUSVEIEN 2-4, 4640 SØGNE E-POST TIL REDAKSJONEN: PROLAR-NYTT ARBEIDER ETTER REDAKTØRPLAKATEN OG VÆR-VARSOM-PLAKATEN. ANNONSEANSVARLIG: RONNY BJØRNESTAD årgang forsidefoto b. bugge TIDSSKRIFTETS MÅLSETTING KONTAKT REDAKSJONEN FOR ANNONSEAVTALE ABONNEMENT: TEGN DEG SOM MEDLEM PÅ PROLAR.NO. HOVEDMEDLEMMER GRATIS, STØTTEMEDLEMMER KR 200. PRODUKSJON GRAFISK FORMGIVING: ANN-MARI BUGGE OPPLAG: 2000, 1. OPPLAG TRYKK: HASLUM GRAFISKE PAPIR: ARCTIC VOLUME MATT BESTRØKET 100 G / GALERIE ART TRIPPEL BRESTRØKET 170 G /MATT PP-FOLIE TYPOGRAFI: ITC LEGACY SANS/ALDUS LT/ THE SANS/ PRISTINA/FEDRA SERIF & FEDRA SANS DISPLAY/ Å være medlemsmagasin for prolar Å være kommunikasjonskanal mellom prolar, medlemmer og fagfelt Å være et fagblad som setter viktige saker som angår LAR på dagsorden Å informere, provosere, glede og engasjere brukere og fagfelt TRYKKET PÅ MILJØVENNLIG PAPIR PROLAR-Nytt ISSN: REDAKSJONEN FOR BLE AVSLUTTET 20. SEPTEMBER NESTE NUMMER KOMMER DESEMBER 2008 MATERIELLFRIST 10. NOVEMBER 2008 USIGNERT STOFF OG BILDER TILHØRER REDAKSJONEN. TIDSSKRIFTET FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å GJØRE BLADETS INNHOLD TILGJENGELIG OGSÅ I ELEKTRONISK FORM DERSOM INTET ANNET ER AVTALT PÅ FORHÅND. VI TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. MATERIALET ER VERNET ETTER ÅNDSVERKLOVEN. UTEN UTTRYKKELIG SAMTYKKE ER EKSEMPLARFREMSTILLING BARE TILLATT NÅR DET ER HJEMLET I LOV ELLER AVTALE MED PROLAR 2008

5 L E D E R VI GÅR EN SPENNENDE VINTER I MØTE Som nyansatt redaktør for prolar-nytt, er det meg en stor glede å presentere 2. utgivelsen for leserne våre! Jeg har blitt kastet inn i en utfordring, og uten tidligere redaktørerfaring var det med litt prestasjons angst at jeg tok fatt i utfordringen. Engasjerende saker har imidlertid gjort til at det har vært en spennende prosess, og jeg ser at det er mye der ute som er viktig å formidle videre. Saken om Øyvind på side 4-6 har engasjert meg dypt, og viser at vi i prolar har mye viktig å jobbe med i tiden som kommer. Historien vi får høre i En mors dilemma, er umulig å ikke la seg berøre av. En sterk kvinne har valgt å dele sin historie med prolar-nytts lesere, og det er med stor respekt at jeg ønsker å takke henne her. Det er min oppgave som redaktør å formidle til dere hva vi i organisasjonen driver med. Og slik jeg ser det er det viktigere enn noen gang å bruke sine muligheter og rettigheter som LAR-pasient, bevisst. Jeg håper at dette bladet vil gi deg inspirasjon, motivasjon og engasjement til å ta dine valg for fremtiden. Vi håper selvfølgelig at prolar vil være ett av dem! Så nå som denne utgaven er deg i hende, er det bare for meg å planlegge neste nummer, som etter planen vil være hos deg før jul. Nå er det jo opp til dere å avgjøre om prestasjonsangsten min har vært berettiget. Ønsker dere en riktig god lesing! RONNY BJØRNESTAD Redaktør FOTO FOTOSERVICE AS VANSKELIGE TING TAR TID. DET UMULIGE TAR LITT LENGER TID. Chaim Weizmann 3

6 AKTUELT SØKNADER BORTE PÅ to lar-søknader ble borte på sosialkontoret. Rot og sommel førte til at medisinske opplysninger fra lege og sykehus flere ganger ble foreldet. Når HIV-positive Øivind (45) ett år etter at den første tiltaksplanen var klar - endelig skulle legges inn for opptrapping på Subutex, hadde LAR Øst glemt å sende henvisningen. Du vil motta brev når du får plass om 3-4 måneder var beskjeden - inntil Dagbladet ønsket å skrive om saken. 19. mai stilte en frisk, opplagt og topp motivert Øivind til avwenche WÆRNER WENC HE WÆRNER S TUDERER F OR TIDEN JOURNALIS TIKK. h UN HAR TIDLIGERE ARBEIDET I PROLAR SOM REDAK TØR OG ORG ANISASJONS- klaringsmøte hos LAR Øst. Han hadde tidligere i år lagt seg inn til en tøff avrusning og hadde nå vært nykter i over en måned. Søknaden til LAR hadde endelig kommet rett av gårde i januar, søknaden var innvilget i mars, men fastlegen hadde ikke mulighet til å stille på møte før denne mandagen. Akutten ønsket å trappe Øivind opp på medisiner når han var innlagt til avrusning og fastlegen kunne gjerne stå som foreskrivende lege også før avklaringsmøtet, men LAR Øst insisterte på at behandlingen først kunne starte opp etter møtet denne dagen. SEKRETÆR. for at opptrappingen ikke skulle bli ytterligere forsinket, bekreftet LAR Øst til prolar at de ville sende henvisningen i forkant og at innleggelse skulle skje denne dagen. Øivind flyttet derfor ut fra det rusfrie kortidsbostedet hvor han hadde fått lov til å ha rom langt utover det som var regelen, pakket kofferten for sykehusoppholdet og gledet seg over at dette var dagen han hadde ventet på så lenge. Slik skulle det ikke bli etter at henvisningsforglemmelsen var blitt oppdaget på møtet ble Øivind henvist tilbake til den slitne hybelen på Haugenstua Rehabilitering. De forventer at du skal være beste gutt i klassen, og så sender de deg tilbake til et dopsted. Å forvente at noen skal holde seg nykter der blir som å klandre en alkoholiker for å sprekke i baren, sier Øivind. - Jeg hadde også fått plass på et rehabiliteringssted som jeg skulle flytte til med en gang jeg var opptrappet. Det er lange ventelister, og jeg har forståelse for at de sannsynligvis ikke kunne la plassen min stå tom i så lang tid. Alt så mørkt ut! Det var et jævla set-back. øivind har selvmedisinert seg med illegal metadon og Subutex, og var klinkende klar på at han ønsket metadon. Jeg vet at >>>

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Fra bruker til bruker

Fra bruker til bruker Fra bruker til bruker Nasjonal brukerundersøkelse utført av brukerorganisasjonen prolar om: Legemiddelassistert rehabilitering i Norge 2014 Ronny Bjørnestad Prosjektgruppe: Tina M. Vestergaard, Lena Marie

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Som man roper i skogen, får man svar. Eller: Når angsten og. Eller: Om å kaste noen og enhver ut med badevannet Dagfinn Haarr 24.08.

Som man roper i skogen, får man svar. Eller: Når angsten og. Eller: Om å kaste noen og enhver ut med badevannet Dagfinn Haarr 24.08. Som man roper i skogen, får man svar Eller: Når angsten og mistilliten tar overhånd Eller: Om å kaste noen og enhver ut med badevannet Dagfinn Haarr 24.08.09 VARSEL: ENSIDIGE OG TENDENSIØSE INNLEGG MED

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Jeg er verdifull. jeg skal bli mor

Jeg er verdifull. jeg skal bli mor Jeg er verdifull jeg skal bli mor Et hefte til deg som er gravid og ønsker inspirasjon og oppmuntring til å holde deg helt unna alkohol og andre rusmidler Blå Kors Borgestadklinikken Tilhører: Litt om

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

Hvordan bør de nye spesialistene samarbeide med brukerne? Ida Kristine Olsen prosjektleder i SMIL prolar- nasjonalt forbund for folk i LAR

Hvordan bør de nye spesialistene samarbeide med brukerne? Ida Kristine Olsen prosjektleder i SMIL prolar- nasjonalt forbund for folk i LAR Hvordan bør de nye spesialistene samarbeide med brukerne? Ida Kristine Olsen prosjektleder i SMIL prolar- nasjonalt forbund for folk i LAR Takk for invitasjonen- og prestasjonsangsten. Meld. St. 30 (2011

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Åpenbart psykotisk? Ingrid H. Johansen Forsker II, ALIS. Om de vanskelige valgene rundt tvangsinnleggelser

Åpenbart psykotisk? Ingrid H. Johansen Forsker II, ALIS. Om de vanskelige valgene rundt tvangsinnleggelser Åpenbart psykotisk? Om de vanskelige valgene rundt tvangsinnleggelser Ingrid H. Johansen Forsker II, ALIS Bruk av tvang I 2012 ble 5400 personer innlagt på tvang 7800 ganger Betydelige forskjeller innad

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til K O N F E R A N S Alle har et forhold til Rus Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til Passer for ansatte ved NAV-kontorer, familievernkontorer, barnevernet og personer som

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Et samfunn hvor alle skal fåf. tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer

Et samfunn hvor alle skal fåf. tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer Et samfunn hvor alle skal fåf tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud Stiftet i 1996 Alle aktive medarbeidere er tidligere

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok Bostedsløse i Tønsberg 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt bostedsløs»

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!»

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» Rapport fra intervjuer med pasienter i Tyrili som har avsluttet substitusjonsbehandlingen eller redusert medisindosen vesentlig.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Med rett til hjelp Møte med den likeverdige rusmiddelavhengige. Erling Pedersen

Med rett til hjelp Møte med den likeverdige rusmiddelavhengige. Erling Pedersen Med rett til hjelp Møte med den likeverdige rusmiddelavhengige Erling Pedersen Rusreform I og II Lang dags ferd... via..utsettelser...via..spesialiserte sosiale tjenester...via kommuner...via trenering...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

FORESPØRSEL OM Å DELTA I VITENSKAPLIG UNDERSØKELSE OM SELVHJELPSGRUPPER

FORESPØRSEL OM Å DELTA I VITENSKAPLIG UNDERSØKELSE OM SELVHJELPSGRUPPER FORESPØRSEL OM Å DELTA I VITENSKAPLIG UNDERSØKELSE OM SELVHJELPSGRUPPER 2009 Gjennom dette brev forespørres du om å delta i en vitenskaplig undersøkelse som gjøres i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet i Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg seniorrådgiver Anita Moe rådgiver Pål Koren Pedersen seniorrådgiver Karin Helle Pettersen seniorrådgiver Diana

Detaljer