L pro T I D S S K R I F AR -NYTT T F O R L E G E M I D D E L A S S I S T E R T R E H A B I L I T E R I N G årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L pro T I D S S K R I F AR -NYTT T F O R L E G E M I D D E L A S S I S T E R T R E H A B I L I T E R I N G 02 081. årgang"

Transkript

1 prol AR -NYTT TIDSSKRIFT FOR LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING årgang

2 PROLAR TAKKER STIFTELSEN SCHEIBLER FOR DEN UVURDERLIGE STØTTEN VÅR ORGANISASJON HAR FÅTT.

3 AKTUELT INTERNASJONALT WENCHE WÆRNER WENCHE WÆRNER STUDERER FOR TIDEN JOURNALISTIKK. HUN HAR TIDLIGERE ARBEIDET I PROLAR SOM REDAK TØR OG ORGANISASJONS- SEKRETÆR. TEKST LISE AASMUNDSTAD/RONNY BJØRNESTAD FOTO MASTERFILE/SCANPIX vi ser i dag et økende engasjement, ja en gryende bevegelse av kunnskapssøkende og entusiastiske LAR pasienter som ivrer etter å engasjere seg for å påvirke forutsetningene for denne svært omdiskuterte behandlingsformen. Ikke bare i Norge over hele verden! NAMA - National Alliance of Methadone Advocates ble etablert i 1988 da en gruppe tidligere metadon pasienter og fagfolk fra New York begynte å diskutere mulighetene for å kunne etablere et slikt nettverk. Kampen for avstigmatisering, rettigheter og et verdig liv var i gang! I dag har NAMA over medlemmer i over 50 stater i USA, Puerto Rico samt i 17 land over hele verden; Canada, Australia, New Zealand, Danmark, Italia. et nettverk som om nødvendig kan mobilisere og agere på kort tid. Et dagsaktuelt eksempel på det er engasjementet organisasjonen og nettverket har mobilisert for å hjelpe LAR-pasienter som er rammet av problemer under orkanen Gustav. NAMA ledes av president Roxanne (Rokki) Baker. bruk av metadon i behandling av rusavhengige har vært omdiskutert siden man startet med det i USA for over 30 år siden. I dag anses medikamentet å være det aller mest effektive i behandling av opiatavhengige. Likevel er det stor forskjell på politisk og helsefaglig tilnærming, gjennomføring, og praksis i landene verden over. Fellesnevnerne to lar-søknader ble borte på sosialkontoret. Rot og sommel førte til at medisinske opplysninger fra lege og sykehus flere ganger ble foreldet. Når HIV-positive Øivind (45) ett år etter at den første tiltaksplanen var klar - endelig skulle legges inn for opptrapping på Subutex, hadde LAR Øst glemt å sende henvisningen. Du vil motta brev når du får plass om 3-4 måneder var beskjeden - inntil Dagbladet ønsket å skrive om saken. 19. mai stilte en frisk, opplagt og topp motivert Øivind til avklaringsmøte hos LAR Øst. Han hadde tidligere i år lagt seg inn til en tøff avrusning og hadde nå vært nykter i over en måned. Søknaden til LAR hadde endelig kommet rett av gårde i januar, søknaden var innvilget i mars, men fastlegen hadde ikke mulighet til å stille på møte før denne mandagen. Akutten ønsket å trappe Øivind opp på medisiner når han var innlagt til avrusning og fastlegen kunne gjerne stå som foreskrivende lege også før avklaringsmøtet, men LAR Øst insisterte på at behandlingen først kunne starte opp etter møtet denne dagen. for at opptrappingen ikke skulle bli ytterligere forsinket, bekreftet LAR Øst til prolar at de ville sende henvisningen i forkant og at innleggelse skulle skje denne dagen. Øivind flyttet derfor ut fra det rusfrie kortidsbostedet hvor han hadde fått lov til å ha rom langt utover det som var regelen, pakket kofferten for sykehusoppholdet og gledet seg over at dette var dagen han hadde ventet på så lenge. Slik skulle det ikke bli etter at henvisningsforglemmelsen var blitt oppdaget på møtet ble Øivind henvist tilbake til den slitne hybelen på Haugenstua Rehabilitering. De forventer at du skal være beste gutt i klassen, og så sender de deg tilbake til et dopsted. Å forvente at noen skal holde seg nykter der blir som å klandre en alkoholiker for å sprekke i baren, sier Øivind. - Jeg hadde også fått plass på et rehabiliteringssted som jeg skulle flytte til med en gang jeg var opptrappet. Det er lange ventelister, og jeg har forståelse for at de sannsynligvis ikke kunne la plassen min stå tom i så lang tid. Alt så mørkt ut! Det var et jævla set-back. øivind har selvmedisinert seg med illegal metadon og Subutex, og var klinkende klar på at han ønsket metadon. Jeg vet at derimot er de samme verden over; stigmatisering og mangel på rettigheter. for at vi i prolar skal kunne representere våre medlemmer på en profesjonell og nyansert måte vil vi ha tett kontakt med våre internasjonale nettverk slik at vi kan tilegne oss et bredt kunnskapsog erfaringsgrunnlag for den kommende debatten rundt den videre praktisering av LAR i Norge. Det er mange viktige spørsmål som det skal tas stilling til på det norske rusfeltet fremover. Blant annet representerer prolar brukerperspektivet i to viktig retningslinjer på rusfeltet. ida k. olsen for LAR og gravide og Lise Aasmundstad for Nye nasjonale retningslinjer i LAR, som Helsedirektoratet utarbeider på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. I mangel av norsk forskning og erfaring baseres begge disse retningslinjene i stor grad på internasjonal forskning. Og for å lære mer har begge retningslinjegruppene valgt å legge studieturen til utlandet for å se på en annen praksis. Gruppen LAR og gravide dro til USA og gruppen Nye nasjonale retningslinjer i LAR dro til Berlin. Vi har også vært på besøk hos den danske Brugerforeningen i København som anses å være en av de best drevne brukerorganisasjonene i Europa. prolar har i sommer meldt seg inn i NAMA, og vi er stolte over å være med i en så stor organi- sasjon. Som brukerorganisasjon på LAR-feltet vil vi jobbe med mange av NAMA sine hovedoppgaver. Vi vil først og fremst arbeide med viktige saker hvor det gjelder å bli sett og hørt. Vi i prolar ønsker å være med på å synliggjøre LAR-pasienter som en ressurs. Og et av våre hoved mål er å jobbe mot mer innflytelse, både på individ, system og politisk nivå. Nettverket vi nå får tilgang til i NAMA vil være et viktig steg for for oss som bruker organisasjon, for å nå målene vi jobber mot. det er med stor ydmykhet jeg ser hvordan de har klart det over there. Ett riktig steg på veien for oss her i Norge vil være å støtte den organisasjon man har størst tro på at vil fremme våre rettigheter som Norges yngste pasientgruppe. Dersom du er interessert i følge med på prolar sitt engasjement på dette feltet kan du etterhvert lese mer om det på våre hjemmesider og i medlemsbladet prolar-nytt. er du med i prolar, er du også en del av NAMA sitt nettverk! NAMA NAMA ER FORKORTELSEN FOR NATIONAL ALLIANCE OF METHADON ADVOCATES PRESIDENTEN HETER ROXANNE (ROKKI) BAKER. NAMAS HOVEDOPPGAVE NR. 1 ER Å JOBBE MOT STIG- MATISERING AV METADONPASIENTER, SAMT Å SØRGE FOR AT GRUPPEN FØLER AKSEPT I SAMFUNNET. NAMAS MÅL - Å FJERNE DISKRIMINERING AV METADON PASIENTER. - Å SKAPE EN MER POSITIV HOLDNING OVERFOR META- DON BEHANDLING. - Å KREVE RETT TIL METADON BEHANDLING, TIL ALLE SOM ØNSKER DET. - Å HJELPE PASIENTER MED RESPEKTEN DE FORTJENER, OG DERES RETTIGHETER. - Å GI ETT HUMANT SYN PÅ METADON BEHANDLINGEN. AKTUELT INTERNASJONALT MULIGHETER - RETTIGHETER 16 PASIENTOMBUDET ER EKSPERT PÅ VÅRE RET- TIGHETER! PASIENTOMBUDET ER ET STATLIG ORGAN HVIS FREMSTE OPPGAVE ER Å IVA- RETA PASIENTENES BEHOV, INTERESSER OG RETTSIKKERHET OVERFOR HELSE- OG SOSIAL- TJENESTEN. TEKST LISE AASMUNDSTAD FOTO BENTE GEORGSEN Føler du deg dårlig behandlet i møte med det offentlige hjelpeapparatet? Opplever du at ansvarsgruppen tar avgjørelser over ditt hode? Har du lyst til å klage med vet ikke hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med pasientombudet i ditt fylke! PASIENTOMBUDET ER ET STATLIG ORGAN Pasientombudet er et statlig organ hvis fremste oppgave er å ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og sosialtjenesten. Hos Pasientombudet vil du møte saksbehandlere med både juridisk og helse- og sosialfaglig kompetanse. Som pasient i rustrehabilitering med mange nye regelverk å forholde seg til, er Pasientombudet gull verdt! TA kontakt MED PASIENTOMBUDET OM DU: - ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient - er misfornøyd med saksbehandling, vedtak e.l. - ønsker bistand til å løse konflikter - ønsker råd og veiledning PASIENTOMBUDET kan: - gi deg relevant informasjon om dine rettigheter i en konkret situasjon - bistå med å formulere klage og/eller videreformidle spørsmål eller klage for deg - gi råd og veiledning om du mener du har krav på erstatning - ta opp saker på eget initiativ MØRkETALL I 2006 hadde pasientombudet henvendelser på landsbasis og man ser en stadig økning i befolkningens bruk av ordningen. Økningen omfatter også rusavhengige, noe som blir sett på som svært positivt. Allikevel mener pasientombudet at mørketallene er store for rusavhengige som opplever problemer med å få innfridd sine rettigheter i helse- og sosialvesenet. MULIGHETER - RETTIGHETER HELSE- OG SOSIALOMBUD I OSLO I Oslo har man i tillegg til Pasientombudet også valgt å etablere et Helse- og sosialombud. Dette ombudet arbeider for at brukerne av byens helse- og sosiale tjenester skal få de tilbud og ytelser de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukeren. Nå ønsker Helse- og sosialombudet i Oslo, Petter Holm, å utvide praksisen til også å omfatte et eget NAV-ombud. - Svært mange klienter opplever at det er veldig vanskelig å komme igjennom til saksbehandler hos NAV. De er misfornøyd med informasjonen de får, den er dårlig og mangelfull, det er lang saksbehandlingstid og det er dårlige begrunnelser, uttaler Holm til Aftenposten. - Vi foreslår at Helse- og sosialombudet i Oslo blir et forsøkskontor for å også bli landets første NAVombud, sier Holm. PRAkSIS OG INFORMASJON Ombudet i Oslo har i tillegg til sin utadrettede praksis et svært oppdatert nettsted spekket med relevant informasjon, nyheter, og gode råd innefor helse, sosial, bolig, klage, psykiatri, barnevern, kommunehelsetjeneste og mye mer. Der finnes også svar på en rekke spørsmål vi i prolar erfarer at mange av våre medlemmer ønsker seg mer kunnskap om. På sidene finnes også ferdige maler for klager, relevant lovverk/retningslinjer og ulike søknadsskjemaer. Sidene anbefales på det varmeste uavhengig av om du bor i Oslo eller et annet sted i landet! prolar oppfordrer derfor alle med behov om å ta kontakt med Pasientombudet. Tjenesten er gratis og du kan om ønskelig velge å være anonym. Du kan både ringe, skrive, maile eller besøke ombudets kontor ikke nøl med å be dem ringe deg opp igjen hvis det er nødvendig. Trenger du kontaktopplysninger til ditt pasientombud? Kontakt prolar på tlf så hjelper vi deg videre. For mer informasjon, se ombudets hjemmeside: TEKST FOTO ANONYM MOR BENTE GEORGSEN Jeg hadde en fin barndom og var i mine yngre dager svært imot narkotika. Jeg drakk en gang i blant alkohol, som de fleste andre, men holdt meg klokelig unna de som kanskje røyka hasj. Som attenåring møtte jeg han som skulle være med på å forandre mitt liv fullstendig. Om han røyka hasj? Nei, men han drakk tett, og slo enda tettere. Han isolerte meg fra samfunnet og jeg var til slutt redd min egen skygge. Jeg klarte til slutt å rømme. Som tjueåtteåring fikk jeg ny kjæreste. Han var et fantastisk menneske, hadde alle kvalitetene jeg hadde sett etter i en mann, med unntak av at han var narkoman! På nytt skulle livet mitt bli til et helvete. jeg var som sagt sterkt imot narkotiske stoffer, men det gikk som det måtte gå for en ustabil kvinne på egne ben for første gang. Jeg opplevde rusen som en voldsom befrielse fra minnene om volden, som alltid fulgte meg i tankene. Vi brukte hver ledige helg til å ruse oss. Da jeg innså at jeg satt i klisteret, startet den tøffeste kampen jeg noen gang har opplevd, kampen for å komme ut av narkohelvetet. bestemmelsen om å gå over fra heroin til illegal Subutex kom etter at samboeren min hadde gjentatte overdoser. Gang på gang fant jeg ham blå, pløsete og livløs. I tillegg til angsten for at samboeren min skulle dø i armene mine, hadde jeg hele tiden et voldsomt savn til barna. Vissheten om at jeg garantert ville miste alt jeg elsket om jeg fortsatte å leve som jeg gjorde, overveldet meg, og det gjorde at jeg bestemte meg for å gå over på Subutex. Illegalt! Det ville i det minste være bedre enn å gå på heroin og være konstant blakk og ruset. livet var tøft og til slutt bestemte vi oss for å være ærlige mot barnevernet om våre problemer og søke oss inn i LAR. Min samboer var førstemann ut med å fortelle barnevernet om sine rusproblemer. Reaksjonen lot ikke vente på seg. Som lyn fra klar himmel ble det gjort vedtak om at barna skulle flyttes! De anså meg som uegnet mor som hadde latt barna bo sammen med en narkoman. Sjokkert over reaksjonen vi hadde fått, våget jeg ikke for mitt bare liv å fortelle barnevernet om mitt eget rusproblem. resignert måtte jeg innse at om min bruk av Subutex kom for dagen, ville jeg mest sannsynlig 15 PORTRETTET ikke få se barna mine igjen. Jeg forsøkte å finne en måte å be om hjelp på, uten at barnvernet ville bli informert. Om jeg gikk til sosialkontoret, ville barnevernet straks få vite det. Stedet her er så lite at de nærmest sitter på samme kontor. Siden de også har fullt innsyn i journalen min betydde at jeg heller ikke kunne be legen om hjelp. Jeg satt fast. i nøden spiser fanden, som kjent, fluer. Jeg begynte å gå i NAs selvhjelpsgruppe. Programmet NA hadde å tilby meg tok plassen som rusen tidligere hadde hatt, og jeg fikk utrolig god hjelp. Jeg er i dag ferdig med medisiner. Mest sannsynlig hadde livet mitt vært litt lettere om jeg hadde kunnet gått på LAR-medisiner. Men jeg tar en dag om gangen, og det er sjelden sånn at alt ordner seg over natten. Ting tar tid. Kanskje kommer det en dag hvor jeg vil prise meg lykkelig over at mulighetene for å søke LAR var så låste for meg, det får tiden vise. jeg vet om mange som har fått svært god hjelp fra barnevernet når de har bedt om det, for all del. Men jeg tenker på de mange andre som befinner seg i den situasjonen jeg var i, og som kanskje ikke klarer seg med alternative behandlingsmetoder. Hva med dem? Har ikke deres barn rett til å få foreldre som fungerer godt, uten å måtte gjøre seg til kriminelle for å få det til? det er ikke til å stikke under en stol, at det rundt omkring sitter mange foreldre som så mer enn gjerne vil ta imot hjelp, men som ikke tør å si i fra i frykt for å miste barna sine. Og det er ingen tjent med. Det som derimot svært mange ville vært tjent med, er et kunnskapsløft innenfor sosial- og helsesektoren om LAR. I dag heter det at får man ikke Metadon eller Subutex/Subuxone på lovlig vis, så er man ruset. Og er man ruset som foreldre, skal barna fjernes fra hjemmet med øyeblikkelig virkning. det burde være lettere å be om hjelp for foreldre som går på LAR-medisiner illegalt, for selv om det er ulovlig så kan man ved å bruke det fungere godt som foreldre på alle andre områder, og det er vel det viktigste? Anonym mamma Sitter du i samme situasjon, og ønsker noen å snakke med? Ta kontakt med oss i prolar. 17 E K S P E R T P A N E L GABRIELLE WELLE-STRAND Seniorrådgiver i Sosial- og helse direktoratet, avd Rusmidler ELISABETH LUNDSTRØM Rådgiver ved ARK - Arbeidsrådgivingskontoret i Oslo DAGFINN HAARR Spesialist i allmennmedisin, fastlege og kommuneoverlege har du spørsmål angående forhold knyttet til legemiddelassistert rehabilitering? velkommen! da er dette stedet for deg. vårt kunnskapsrike ekspertpanel besvarer utvalgte leserspørsmål i hver utgave. TRUDE RINGHEIM 10 send ditt spørsmål til redaksjonen på e-post: eller vanlig post: prolar, rådhusveien 2-4, 4640 søgne Kan fastlegen alene henvise en pasient til LAR i spesialisthelsetjenesten, eller må det være i samarbeid med sosialkontoret? Hilsen anonym LAR-bruker fra Mandal Etter Rusreformen i 2004, kan fastlegen henvise pasienten til LAR alene, og helseforetaket er forpliktet til å behandle søknaden. Erfaringen er imidlertid at LAR-tiltakene ikke anser søknaden som fullstendig før sosialtjenesten er på banen med opplegg for den kommunale oppfølgingen. Jeg anbefaler derfor at så sant pasienten har behov for samordnede kommunale tjenester (bolig, økonomi, hjelp til medisinering) bør fastlege og sosialkontor samarbeide om innsøkningen. I min praksis er det nesten ingen LAR-pasienter som ikke har hatt god nytte av en tett tverrfaglig oppfølging, i hvert fall i starten av behandlingen. Hva kan fastlegen gjøre i en eventuell ventetid før oppstart i LAR? Hilsen Trond Dersom pasienten er godkjent for LAR, er det nå mulighet for å gi tidsavgrenset substitusjon i regi av fastlegen, fortrinnsvis med Subutex. Selvsagt må det da være skikkelig kontroll og oppfølging. Jeg har god erfaring med at vi da bare setter i gang hele pakken av tverrfaglig samarbeid, og når pasienten endelig kommer i gang med riktig LAR, er allerede mye på plass av tiltaksplanen. Det er ingen grunn til å kaste bort tiden når pasienten allerede er stabilisert av medisinen. Hvis en pasient får avslag på LAR-søknaden, hva kan fastlegen hjelpe med? Hvilke alternativer har vi, hva skal man gjøre? TRUDE RINGHEIM (43) HAR JOBBET SOM JOUR- NALIST OG REPORTA- SJELEDER I DAGBLADET SIDEN HUN ER OPPTATT AV MINORITE- TER OG INNVANDRING, FATTIGDOM, STOFFMIS- BRUK, KJØNNSROLLER, BARN OG UNGDOM, PO- PULÆRKULTUR, TRENDER OG KJENDISER. liker ikke leger pasienter som er nedkjørt på dop? Narkomane dør i Norge i stillhet, uten at noen protesterer. Siste opptelling viser at Norge igjen ligger på europatoppen i overdosedød. Hvor er alle legene som raser og river seg i håret på vegne av sine pasienter? Hvor mange skal dø i sommer? Interessen for Plata-folket og rusproblematikk er laber, i sterk kontrast til problemets omfang og dødelige konsekvenser. Når jeg fra tid til annen skriver i Dagbladet om Legeassistert rehabilitering (LAR) og norsk ruspolitikk, får jeg alltid spørsmålet: «Er søsteren din narkoman? Har du selv vært på kjøret?» Det kan umulig være andre grunner til å interessere seg for temaene. at gruppa på nederste trinn på rangstigen fikk pasientrettigheter, førte ikke til noen revolusjon, for å si det forsiktig. Et helhetlig, rasjonelt og humant tilbud for rusavhengige glimrer med sitt fravær. Folk dør i kø. Helse Sør-Øst legger ned rundt 70 behandlingsplasser. Rusomsorgen - og legene - slipper altfor lett unna, fordi verken medier eller politikere er slike vaktbikkjer vi bør være. Mitt bestemte inntrykk er at mange leger mangler kompetanse på rusfeltet. Mange er tafatte. Det finnes også leger og helsepersonell som betrakter folk med synlige rusproblemer som moralsk defekte. De er «lost cases». Den forkomne pasienten tar seg dessuten dårlig ut på venteværelset. en minienquête om leger/fastleger på nye Plata, altså foran Oslo sentralstasjon en ettermiddag: En kvinnelig heroinist på 50 år har aldri hatt noen fastlege. Den verste doktoren er han som gir henne time, ber henne ta plass på stolen og fortelle om «all dritten» (Vi tar det helt fra starten en gang til!), før han legger ansiktet i profesjonelle folder og beklager at han dessverre har for mange pasienter i øyeblikket. Dessuten passer hun ikke helt inn i hans kundekrets. Enkelte leger har nektet å ta henne i hånden. En sørlending som har overlevd heroinen i 20 år, forteller om legen som alltid tar på seg plasthansker når han kommer. Mange nevner leger som er greie med dolcontinene, altså sterke morfintabletter, men selvsagt passer på at de ikke mister forskrivningsretten. To nevner en dyr adresse der det skrives ut resept for 800 kroner i lanken. Men for all del, på Plata hører jeg også ros av leger. Hilsen Anonym Når spesialisthelsetjenesten får en LAR-søknad, skal denne behandles på lik linje med alle andre henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Det betyr at man først skal avgjøre om pasienten har krav på nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, deretter om LAR er den rette helsetjenesten. Dersom pasienten anses å ha krav på nødvendig helsehjelp, kan det hende at spesialisthelsetjenestens vurderingsteam finner ut at LAR ikke er rett tjeneste. Det kan komme av at pasienten ikke fyller kriteriene for LAR eller at man av andre grunner mener at andre tiltak er bedre for pasienten. Et avslag skal da også anvise hva slags annen behandling som tilbys. Dersom pasienten er uenig i dette, kan avslaget påklages. Pasienten skal formelt stå som klager, men det er jo ikke enkelt å formulere en god klage skriftlig. Her kan en engasjert fastlege hjelpe til med å formulere en klage. Jeg opplever ofte at begrunnelsen til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med avslag er nokså summarisk og lite detaljert. Desto viktigere er det å få fram argumentene som taler for likevel å prøve LAR. Klagen sendes spesialisthelsetjenesten, som sender den videre til Statens Helsetilsyn (Fylkeslegen) dersom de opprettholder avslaget. Dersom Helsetilsynet opprettholder avslaget, er det ikke mulig å få innvilget LAR i den omgangen. Jeg kan ikke gi noen generelle råd for hva man da skal gjøre. Jeg forsøker i min praksis alltid å kartlegge og motivere til alternativer til LAR. LAR-behandlingen gir jo lite frihet, i hvert fall i de første årene av behandlingen, og mange pasienter blir ganske lei av all styringen og kontrollen. Dagfinn Haarr En sliten blandingsmisbruker sier det slik: «Legen min er den eneste som står på for å skaffe meg behandling. Jeg kan ikke kaste inn håndkleet når han tror på meg.» i spesialisthelsetjenesten råder LAR-legen. Her snakker vi om personer med mye makt over vanskeligstilte mennesker. Det finnes definitivt småkonger blant legene innenfor LAR- ordningen. Enkelte setter egenrådige vurderinger foran regelverk og pasientens vilje. Andre er først og fremst byråkrater. Fordi systemet fungerer så forskjellig i de ulike LAR-regionene, får legene her stort spillerom og liten motstand. Mange metadonpasienter treffer aldri LAR-legen sin. Han har aldri tid, heller ikke i telefontiden. Slik blir det gjerne når han har altfor mange rusavhengige/lar-brukere på listen. Eller en privatpraksis å ta vare på. Pasienten pålegges å ha ansvarsgruppe, også når denne slett ikke gjør jobben sin eller ingen møter opp. Da gjenstår fastlegen. Ideelt sett bør legen være en stabil rådgiver og støttespiller gjennom de ulike prosessene, en person som kjenner pasienten og krever på vegne av han/henne. Altfor få leger krever på vegne av slitne eksnarkomane. Mange LARpasienter føler seg ekstremt uglesett og redusert til saftslurpere. kontroll (urinprøver) og sanksjoner er hovedfokus, ikke helseopprustning og terapi. Årlig brukes 150 millioner kroner på tvungen urintesting. Hvordan kan leger tro at ensidig kontroll og moralisme hjelper? Hvorfor skal pasienten straffes hvis hun eller han blir sykere og sprekker på hasj eller piller? Hvilke andre pasienter med en livsstilssykdom straffes slik? Den Almindelige Danske Lægeforening etterlyste legeordinering av heroin, før det ble vedtatt at de skulle sette i gang i Danmark. Deres prosjekt starter i november. Her til lands har som kjent partiet Venstre og Foreningen for human narkotikapolitikk de eneste som har sagt ja til heroin på resept. Legal heroin kan utvilsomt redde liv. Men faren er at gruppen dermed aldri får noe mer enn et absolutt lavterskeltilbud, altså heroin, ikke nødvendig hjelp til livsmestring og bedre helse. Rusfeltet er politisk styrt og ekspertstyrt. Brukerne lyttes lite til. Jeg etterlyser økt legeengasjement. SKRÅBLIKK ER SPALTEN HVOR EKSTERNE SKRIBENTER KAN YTRE SINE MENINGER. ARTIKLENE SOM PUBLISERES HER ER IKKE NØDVENDIGVIS I TRÅD MED HVA PROLAR STÅR FOR FOTO CORBIS/SCANPIX I N N H O L D Høsten 2008 SØKNADER BORTE PÅ SOSIALKONTORET >>> >>> EKSPERT PÅ RETTIGHETER FOTO TORD MORSUND/M-ARK spørsmål & svar SKRÅBLIKK SKRÅBLIKK SOM NYTT MEDLEMSLAND I NETTVERKET TIL DEN AMERIKANSKE BRUKER- ORGANISASJONEN NAMA, VIL PROLAR FÅ TILGANG PÅ VIKTIG FORSKNING, NYTTIGE ERFARINGER OG ØKT KUNNSKAP OM LAR. NETTVERK OVER HELE VERDEN TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE SELVPORTRETT - EN MORS DILEMMA! JEG FORSØKTE Å FINNE EN MÅTE Å BE OM HJELP PÅ, UTEN AT BARNVERNET VILLE BLI INFORMERT. OM JEG GIKK TIL SOSIAL- KONTORET, VILLE BARNEVERNET STRAKS FÅ VITE DET. SIDEN DE OGSÅ HAR FULLT INNSYN I JOURNALEN MIN BETYDDE AT JEG HELLER IKKE KUNNE BE LEGEN OM HJELP. JEG SATT FAST. LIKER IKKE LEGER PASIENTER SOM ER NEDKJØRT PÅ DOP? >>> SIDE 4-6 AKTUELT SIDE LOV & RETT SIDE EKSPERTPANELET SIDE 8-9 INTERNASJONALT SIDE PORTRETTET SIDE SKRÅBLIKK INNHOLD, KOLOFON, LEDER, AKTUELT, INTERNASJONALT, MULIGHETER OG RETTIGHETER, SKRÅBLIKK, PORTRETTET, EKSPERTPANELET, NYTT FRA NETT, HVA SKJER?, KONFERANSER, NYTT LAR-KONTOR PÅ SØRLANDET, KONTAKT OSS, MEDLEMSINFO, INNMELDING 1

4 årgang prolar-nytt T I D S S K R I F T F O R L E G E M I D D E L A S S I S T E R T R E H A B I L I T E R I N G UTGIVER STYRELEDER: IDA K. OLSEN NESTLEDER: LISE AASMUNDSTAD ORGANISASJONSSEKRETÆR: KRISTIN HALVORSEN BESØKSADRESSE: RÅDMANN HALMRASTVEI 16, SANDVIKA POSTADRESSE: POSTBOKS 128, 1300 SANDVIKA TELEFON: E-POST: REDAKSJONEN ANSVARLIG REDAKTØR: LISE AASMUNDSTAD REDAKTØR: RONNY BJØRNESTAD REDAKSJONSSEKRETÆR/DESK: ANN-MARI BUGGE REDAKSJONSKONTOR: RÅDHUSVEIEN 2-4, 4640 SØGNE E-POST TIL REDAKSJONEN: PROLAR-NYTT ARBEIDER ETTER REDAKTØRPLAKATEN OG VÆR-VARSOM-PLAKATEN. ANNONSEANSVARLIG: RONNY BJØRNESTAD årgang forsidefoto b. bugge TIDSSKRIFTETS MÅLSETTING KONTAKT REDAKSJONEN FOR ANNONSEAVTALE ABONNEMENT: TEGN DEG SOM MEDLEM PÅ PROLAR.NO. HOVEDMEDLEMMER GRATIS, STØTTEMEDLEMMER KR 200. PRODUKSJON GRAFISK FORMGIVING: ANN-MARI BUGGE OPPLAG: 2000, 1. OPPLAG TRYKK: HASLUM GRAFISKE PAPIR: ARCTIC VOLUME MATT BESTRØKET 100 G / GALERIE ART TRIPPEL BRESTRØKET 170 G /MATT PP-FOLIE TYPOGRAFI: ITC LEGACY SANS/ALDUS LT/ THE SANS/ PRISTINA/FEDRA SERIF & FEDRA SANS DISPLAY/ Å være medlemsmagasin for prolar Å være kommunikasjonskanal mellom prolar, medlemmer og fagfelt Å være et fagblad som setter viktige saker som angår LAR på dagsorden Å informere, provosere, glede og engasjere brukere og fagfelt TRYKKET PÅ MILJØVENNLIG PAPIR PROLAR-Nytt ISSN: REDAKSJONEN FOR BLE AVSLUTTET 20. SEPTEMBER NESTE NUMMER KOMMER DESEMBER 2008 MATERIELLFRIST 10. NOVEMBER 2008 USIGNERT STOFF OG BILDER TILHØRER REDAKSJONEN. TIDSSKRIFTET FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å GJØRE BLADETS INNHOLD TILGJENGELIG OGSÅ I ELEKTRONISK FORM DERSOM INTET ANNET ER AVTALT PÅ FORHÅND. VI TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. MATERIALET ER VERNET ETTER ÅNDSVERKLOVEN. UTEN UTTRYKKELIG SAMTYKKE ER EKSEMPLARFREMSTILLING BARE TILLATT NÅR DET ER HJEMLET I LOV ELLER AVTALE MED PROLAR 2008

5 L E D E R VI GÅR EN SPENNENDE VINTER I MØTE Som nyansatt redaktør for prolar-nytt, er det meg en stor glede å presentere 2. utgivelsen for leserne våre! Jeg har blitt kastet inn i en utfordring, og uten tidligere redaktørerfaring var det med litt prestasjons angst at jeg tok fatt i utfordringen. Engasjerende saker har imidlertid gjort til at det har vært en spennende prosess, og jeg ser at det er mye der ute som er viktig å formidle videre. Saken om Øyvind på side 4-6 har engasjert meg dypt, og viser at vi i prolar har mye viktig å jobbe med i tiden som kommer. Historien vi får høre i En mors dilemma, er umulig å ikke la seg berøre av. En sterk kvinne har valgt å dele sin historie med prolar-nytts lesere, og det er med stor respekt at jeg ønsker å takke henne her. Det er min oppgave som redaktør å formidle til dere hva vi i organisasjonen driver med. Og slik jeg ser det er det viktigere enn noen gang å bruke sine muligheter og rettigheter som LAR-pasient, bevisst. Jeg håper at dette bladet vil gi deg inspirasjon, motivasjon og engasjement til å ta dine valg for fremtiden. Vi håper selvfølgelig at prolar vil være ett av dem! Så nå som denne utgaven er deg i hende, er det bare for meg å planlegge neste nummer, som etter planen vil være hos deg før jul. Nå er det jo opp til dere å avgjøre om prestasjonsangsten min har vært berettiget. Ønsker dere en riktig god lesing! RONNY BJØRNESTAD Redaktør FOTO FOTOSERVICE AS VANSKELIGE TING TAR TID. DET UMULIGE TAR LITT LENGER TID. Chaim Weizmann 3

6 AKTUELT SØKNADER BORTE PÅ to lar-søknader ble borte på sosialkontoret. Rot og sommel førte til at medisinske opplysninger fra lege og sykehus flere ganger ble foreldet. Når HIV-positive Øivind (45) ett år etter at den første tiltaksplanen var klar - endelig skulle legges inn for opptrapping på Subutex, hadde LAR Øst glemt å sende henvisningen. Du vil motta brev når du får plass om 3-4 måneder var beskjeden - inntil Dagbladet ønsket å skrive om saken. 19. mai stilte en frisk, opplagt og topp motivert Øivind til avwenche WÆRNER WENC HE WÆRNER S TUDERER F OR TIDEN JOURNALIS TIKK. h UN HAR TIDLIGERE ARBEIDET I PROLAR SOM REDAK TØR OG ORG ANISASJONS- klaringsmøte hos LAR Øst. Han hadde tidligere i år lagt seg inn til en tøff avrusning og hadde nå vært nykter i over en måned. Søknaden til LAR hadde endelig kommet rett av gårde i januar, søknaden var innvilget i mars, men fastlegen hadde ikke mulighet til å stille på møte før denne mandagen. Akutten ønsket å trappe Øivind opp på medisiner når han var innlagt til avrusning og fastlegen kunne gjerne stå som foreskrivende lege også før avklaringsmøtet, men LAR Øst insisterte på at behandlingen først kunne starte opp etter møtet denne dagen. SEKRETÆR. for at opptrappingen ikke skulle bli ytterligere forsinket, bekreftet LAR Øst til prolar at de ville sende henvisningen i forkant og at innleggelse skulle skje denne dagen. Øivind flyttet derfor ut fra det rusfrie kortidsbostedet hvor han hadde fått lov til å ha rom langt utover det som var regelen, pakket kofferten for sykehusoppholdet og gledet seg over at dette var dagen han hadde ventet på så lenge. Slik skulle det ikke bli etter at henvisningsforglemmelsen var blitt oppdaget på møtet ble Øivind henvist tilbake til den slitne hybelen på Haugenstua Rehabilitering. De forventer at du skal være beste gutt i klassen, og så sender de deg tilbake til et dopsted. Å forvente at noen skal holde seg nykter der blir som å klandre en alkoholiker for å sprekke i baren, sier Øivind. - Jeg hadde også fått plass på et rehabiliteringssted som jeg skulle flytte til med en gang jeg var opptrappet. Det er lange ventelister, og jeg har forståelse for at de sannsynligvis ikke kunne la plassen min stå tom i så lang tid. Alt så mørkt ut! Det var et jævla set-back. øivind har selvmedisinert seg med illegal metadon og Subutex, og var klinkende klar på at han ønsket metadon. Jeg vet at >>>

BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL

BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL NYTT Tidsskrift for legemiddelassistert rehabilitering Henteordning kostet jobben BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL Lykken i lomma - livet med LAR PORTRETTET: VÅR EGEN KRISTIN HALVORSEN 03 1. årg 03

Detaljer

NYTT HUSDRØMMEN. veien fra mindreverd til menneskeverd? VANT BÆRBAR PC: Bodil Wiedemann Sprøyterom, en del av tiltakslinjen for rusavhengige

NYTT HUSDRØMMEN. veien fra mindreverd til menneskeverd? VANT BÆRBAR PC: Bodil Wiedemann Sprøyterom, en del av tiltakslinjen for rusavhengige NYTT Tidsskrift for legemiddelassistert rehabilitering VANT BÆRBAR PC: Bodil Wiedemann Sprøyterom, en del av tiltakslinjen for rusavhengige Veien Videre HUSDRØMMEN veien fra mindreverd til menneskeverd?

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!»

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» SPOR Informasjon 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» 1 1 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Innhold Leder Side 4 Side 5 Frykter stengte dører for Tromsøs rusavhengige Behandles rusavhengige

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 3 2014 årgang 9 LAR-Nett Norge 10 år høsten 2014 Innhold Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge God Jul! 3 2013 årgang 8 Innhold Leder Side 4 Side 5 Side 6 Narkomane får sprøyterom i Pepperkakebyen Heroinavhengighet

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell

Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell Ole Martin Larsen Klikk her for innhold mellom alle stoler narkomane og leger utenfor rusomsorgen forlaget aktuell Mellom alle stoler Ole Martin Larsen Mellom alle stoler Narkomane og leger utenfor rusomsorgen

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Lønn som fortjent rydder Plata side 10

Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Hva slags kirke? Hva slags kirke vil du ha? Det er et spørsmål som gir mening, eller ikke mening, alt etter som man ser det. Fra et synspunkt er kirken det den er.

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Ny start. «Sofie» (23) drømmer om nye sjanser. Cecilia Brækhus. Megafon. Portrettet: Tema i september:

Ny start. «Sofie» (23) drømmer om nye sjanser. Cecilia Brækhus. Megafon. Portrettet: Tema i september: G A T E A G A S I N E T F O R B E R G E N September 2008 Kr 50,- Halvparten går til selger egafon «Sofie» (23) drømmer om nye sjanser Portrettet: Cecilia Brækhus Tema i september: Ny start 2 egafon #9

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008. Tusener lever i skjul Zahir søker norske

Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008. Tusener lever i skjul Zahir søker norske Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008 Tusener lever i skjul Zahir søker norske Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Mesterens ord er like utfordrende i dag som de må ha vært for de første tilhørerne. Vår

Detaljer

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 Modige møter Utfordringer i arbeid med ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < Ja visst, det nytter 3 < På

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer