ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK"

Transkript

1 Blomst Symbol på livskraft, livsglede og seieren over døden. Denne er formet som et menneske med åpne armer. Blomstenes farger har også egne betydninger: Rødt: livskraft. Gult: sol og varme og kan assosieres med trygge familieforhold. ALKOHOLPOLITIKK.no ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK Denne boken er for deg som er aktiv i lokalpolitikken eller engasjert i nærmiljøet, og som vil lære mer om det å drive en aktiv alkoholpolitikk. Alkohollovens formålsparagraf: Å begrense samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger av alkoholbruk Som et ledd i dette; begrense forbruket. 1

2 2

3 Blomst Symbol på livskraft, livsglede og seieren over døden. Denne er formet som et menneske med åpne armer. Blomstenes farger har også egne betydninger: Rødt: livskraft. Gult: sol og varme og kan assosieres med trygge familieforhold. ALKOHOLPOLITIKK.no ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK 1. utgave 2013 Ansvarlig utgiver: Marit Barene, generalsekretær i DNT Redaksjonsråd: Sigmund Kroslid, Anders Engelskjønn og Magne Richardsen Logg inn på hvor vi samarbeider om å lage et bedre verktøy. Send tilbakemelding til 3

4 Innhold Forord... 8 Er alkohol et problem?... 9 Hvorfor er alkoholpolitikk viktig?... 9 Alkoholloven Det virker! Lovlig vare All alkoholbruk kan medføre skade Alkohol vs. narkotika Passiv drikking hvilke følger har det? Alkoholbruk er ingen privatsak Hvem har alkoholproblemet? Alkoholkulturen Hvor ligger alkoholproblemet? Hos alkoholbrukeren? 28 - I samfunnet? 29 - I flaska? 29 Hvem skaper alkoholproblemet? Hvem kan gjøre noe effektivt med alkoholproblemet? Hva er effektiv alkoholpolitikk?

5 I Hva kan hver enkelt aktivt bidra med? Alkoholpolitisk verktøykasse Alkoholpolitikk.no Tips for å starte arbeidet Folkehelseperspektivet Hva gjør vi med innsamlet informasjon? Alkoholfri kulturutvikling Vilkår Kilder til kunnskap om alkohol og alkoholpolitikk Norske alkoholpolitiske organisasjoner Myter og misforståelser i alkoholdebatten Grunnbøker om alkoholpolitikk Plass for egne notater OVERSIKT OVER ILLUSTRASJONENE I BOKA: Alkoholforbruk per voksen, verdenskart... 6 Årlig alkoholforbruk og Antall arbeidstimer per flaske brennevin Alkoholskader i forhold til andre rusmidler Andel unge som har brukt narkotika noen gang Skadevirkninger av rusmidler fordelt på bruker og samfunn Tredjepartsskader

6 6

7 Årlig alkoholforbruk (i liter) per person >15 år Årlig Alkoholforbruk (i liter) ren alkohol per voksen Totalt Brennevin Vin Øl Fruktdrikk 7 6 Antall liter ren alkohol Norge er et av få land i Europa hvor alkoholforbruket har steget de siste tiårene. I Italia i 1970 drakk de i gjennomsnitt 20 liter ren alkohol per år. Nå er de nede på norsk nivå. Alkoholomsetning (i liter) ren alkohol per voksen Alkoholomsetningen i Norge er statistikkført siden 1851 da omsetningen var på nivå med det vi ser i dag. 7

8 Forord Målet med denne håndboka er å øke interessen for en aktiv alkoholpolitikk i kommunene. Boka skisserer kunnskapsbaserte argumenter og statistikk, og gir svar på en del vanlige innvendinger i alkoholpolitikken. Det viktigste er likevel at du finner veiledning til hvor det finnes mer informasjon, både i og utenfor kommunen, og på nett. Boka gir tips og veiledning til hvordan man kan gripe tak i alkohol- temaet lokalt og styrke en mer restriktiv alkoholpolitikk. Med utgangspunkt i nettsiden alkoholpolitikk.no ønsker vi å samle bidrag fra alle som jobber konkret med alkoholpolitikk i eget lokalmiljø. Slik kan vi lettere lære av hverandres eksempler og arbeidet kan videreføres over tid. Her trenger vi ditt bidrag! Vi håper å inspirere hverandre til å sette alkoholpolitikk på dagsorden. KOMMENTAR TIL KARTET SIDE 6: Norsk alkoholforbruk er blant det laveste i Europa, men drikkemønsteret vårt er spesielt skadelig med stort alkoholinntak per drikkesituasjon. 8

9 Er alkohol et problem? Hvorfor er alkoholpolitikk viktig? Alkoholpolitikken handler ikke bare om når, hvor og hvordan man skal kunne få kjøpe alkohol, men et ønske om og vilje til å prioritere en samfunnsutvikling med frihet for alle. Alkoholen har to ansikter. Mange opplever en følelse av glede, frihet og fellesskap med alkoholen, mens andre opplever at friheten blir til tvang, sorg og nød, og at fellesskapet vender en ryggen når en ikke lenger drikker på den måten som er sosialt akseptabelt. Det er også liten aksept for ikke å delta i alkoholkulturen i Norge, men er du en av de godt og vel 10 % i Norge som har pådratt deg et problemfylt alkoholbruk, står du ofte alene med påført skyld og skam. Slik bør vi ikke ha det. Over halvparten av skadene som oppstår på grunn av alkoholbruk rammer andre enn den som drikker. Først og fremst rammes egen familie og de nærmeste. Vi kan regne tre pårørende for hver problembruker. Bak tallene er det enkeltmennesker og familier som får ødelagt drømmer og håp. En god, og en dårlig barndom varer hele livet. Men det største skadeomfanget rammer andre mer tilfeldige offer, gjennom eksempelvis vold, trusler, trafikkulykker, eller støy og frykt. Fakta viser at jo større totalkonsumet er, jo flere blir problembrukere og jo større blir skadevirkningene også på samfunnet som helhet. 9

10 Utfordringen er at alkoholen ikke er en ordinær vare, men kan ha store skadevirkninger - ikke bare på den som drikker, men også på hans eller hennes omgivelser. Derfor er alkoholomsetning regulert gjennom en egen lov i Norge. Alkoholloven er vårt viktigste redskap for å begrense forbruket, og dermed skadevirkningene. Loven lar det være opp til hver enkelt kommune om det skal selges og serveres alkohol i kommunen, og i så fall hvilke regler man vil sette for å regulere dette utover et pålagt minimum. Den nye folkehelseloven setter også rammer for hva kommunen må ta hensyn til. Valg av tiltak i alkoholpolitikken er svært viktig for folkehelsa og samværskulturen. Forskning viser at en restriktiv alkoholpolitikk øker trivsel og produktivitet på arbeidsplassene, minsker vold og kriminalitet og reduserer bruk av ulovlige rusmidler. Den påvirker hvordan vi omgås sosialt i nærmiljøet og på arbeidsplassen, hvordan barna våre har det, hvordan familier har det sammen og følelse av trygghet. Dette gjelder både hjemme og på gata for folk flest, noe vi går nærmere inn på i denne håndboka. 10

11 Alkoholpolitiske virkemidler kan være et viktig bidrag når temaet lokalt for eksempel er: Å styrke barn og unges oppvekstvilkår, barnevern og fritidsaktiviteter Fysisk og psykisk helsevern og forebyggende folkehelse Bekjempelse av vold, kriminalitet og narkotikabruk Effektivisering og inkludering på arbeidsplasser Et åpent og inkluderende kulturliv, et godt bomiljø og positive lokale møteplasser Ta fram ruspolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer også når slike saker skal behandles. Det er ikke nok for lokalpolitikere å vedta alkoholpolitiske retningslinjer en gang hvert 4. år og så forholde seg passiv resten av perioden. Alkoholloven Gjennom alkoholloven trekker staten opp rammene kommunene må forholde seg til for å begrense alkoholforbruket. Det dreier seg blant annet om vinmonopolordningen, avgifter og gebyrer, aldersgrenser, maksimaltider for salg og skjenking og rammer for kommunenes bevillingsordning. Vinmonopolordningen: Svært viktig suksesskriterium for den effektive norske alkoholpolitikken, men; jo flere utsalg og lengre åpningstider, jo mer alkoholsalg og tilhørende skadevirkninger. 11

12 Bidrar til: God alderskontroll Begrenset, men akseptabel tilgang til alkoholholdige varer Bredt utvalg, også av alkoholfritt Bred oppslutning om en restriktiv alkoholpolitikk Avgifter og gebyrer: Norge har høye avgifter på alkohol, men de heves ikke i takt med kjøpekraften. En prisøkning har også klar effekt på totalforbruket og på de som drikker mest ,5 Antall arbeidstimer per flaske merkebrennevin : (kilde: Actis) ,2 3,9 2 2,2 1, I 1970 måtte en nordmann jobbe i 6,5 timer for å kunne kjøpe en helflaske Johnny Walker Black Label. I 2008 var det nok med 1,6 timer. 12

13 Aldersgrenser: Du skal være 18 år for å kunne kjøpe øl og vin og 20 år for å kjøpe brennevin i Norge. Like fullt er gjennomsnittlig debutalder 14,5 år. Langing kan gi inntil 6 måneder i fengsel, men straffes sjelden i praksis. Hvordan jobber politiet mot langing i din kommune? Aktiv bruk og håndheving av alkoholloven er politikernes fremste og mest effektive våpen i kampen mot ruskulturen, i tillegg til en generell restriktiv alkoholpolitikk i utgangspunktet. Kommunen kan selv velge om alkohol skal selges og serveres og skal selv sørge for god kontroll. Hvor effektiv er egentlig kontrollen i din kommune? Hvor store økonomiske konsekvenser har det for skjenkestedene å bli tatt for brudd på retningslinjene? Hvor seriøse er skjenkestedene i din kommune? Er internkontrollen på plass? Bistår politiet i oppfølging av skjenkesteder? Kommunen har også ansvar for å legge til rette for inkluderende alkoholfrie sosiale og kulturelle aktiviteter på tvers av generasjoner, og merker de økonomiske konsekvensene på sosial- og helsebudsjettet ved ikke å ta alkoholpolitikk på alvor. Kommunen er nærmest de som rammes, og vet at ettervern og behandling også er god forebygging. Alkoholfrie møteplasser er effektivt ettervern. Håndbok i alkoholloven kan leses og lastes ned på Helsedirektoratets nettsider sammen med en rekke andre nyttige verktøy. 13

14 Se og søk på rus eller alkohol. Søk også generelt på alkohol på sidene for å lese mer om alkoholtema som: alkoholreklameforbudet og bevillingsregisteret, folkehelsearbeid og folkehelseprofilen for din kommune, kunnskapsprøven bevillingshavere må gjennom og rusmiddelarbeid i kommunene. I håndboken finnes ikke bare alkoholloven, men også forskriftene og merknader til forskriftene, som samlet gir en god oversikt over alkoholreguleringen i Norge. Denne burde alle som vil jobbe med alkoholpolitikk lokalt sette på leselisten og bruke aktivt. I tillegg finnes alkoholloven og forskriftene også på Det virker! Norsk alkoholpolitikk er en eksportartikkel. Verdens Helseorganisasjon (WHO) og flere europeiske land råder nå alle land til å nærme seg den nordiske modellen. Det skyldes at Norge har tatt i bruk mange av de mest effektive virkemidlene i alkoholpolitikken: Avgifter Aldersgrenser Statsmonopol Regulering av salgs- og skjenketider Lav promillegrense Håndheving av regler Like fullt har alkoholforbruket i Norge økt fordi den enkelte kommune i stadig større grad har prioritert økt tilgang til alkohol framfor å beskytte innbyggerne mot skadevirkningene. 14

15 Lovlig vare Alkohol er en lovlig vare, da skal det ikke legges restriksjoner på bruken! At en vare er «lovlig», er ikke noe argument mot restriksjoner verken for framstilling, omsetting eller bruk. Det er restriksjoner på hvor mye man kan drikke på utesteder, hvor mye som kan innføres i landet, at man ikke skal være påvirket når man avlegger stemme ved valg og så videre. Også andre «lovlige varer» er gjenstand for restriksjoner og begrensninger; Motorkjøretøy er en «lovlig vare» som det stilles bestemte krav til for at man skal kunne føre eller bruke. Dette går på kvalifikasjoner som kreves av den som kjører, tekniske krav til kjøretøyet, krav til helse/form hos føreren og en rekke andre ting. Våpen er en «lovlig vare» både å skaffe seg og å eie, forutsatt at man har den kompetanse det krever, måten det oppbevares på og så videre. Brennbare væsker, drivstoff og liknende er også «lovlige varer» som det stilles klare krav til oppbevaringen og håndteringen av. Sterke tradisjoner har gjort et av de skadeligste rusmidlene til det mest brukte. Men de fleste politikere og rusforskere kan enes om at alkohol neppe ville vært en lovlig vare i dag om det ikke var for restriksjonene. All alkoholbruk kan medføre skade I merknader til alkoholloven kan vi lese at: Alkohollovens utgangspunkt er at all bruk av alkohol kan medføre skade både samfunnsmessig og individuelt. Utgangspunktet er videre at økende forbruk av alkohol gir økende skadevirkninger. Loven skal bidra til å sikre at skadevirkningene av alkoholbruk blir så små som mulig 15

16 dels ved å begrense tilgjengeligheten, dels ved at omsetningsformene er betryggende. Det er lett å glemme at folk som bruker alkohol en sjelden gang lett drikker for mye og mister kontrollen slik at det oppstår skader. Alkoholens skadevirkninger: Kilde: NOU 2003: 4 I 2010 bestemte en europeisk forskergruppe seg for å rangere ulike rusmidler utfra skaden disse gjør på den enkelte bruker og samfunnet. Figuren på side 17 beskriver hvilke skadevirkninger som alkohol anses å ha i forhold til andre rusmidler. Vi ser at alkoholen gir absolutt størst skadevirkninger, og gir spesielt store utslag på skader, familieproblemer, kriminalitet og økonomiske kostnader. Kilde: Nutt et. al i The Lancet, Volume 376, Issue 9752, Pages , 6.november

17 Se side 18 for utdypning. 17

18 Hvert rusmiddel ble delt inn i følgende kategorier: Skader på brukeren: Fysiske - direkte dødelighet av stoffet - indirekte dødelighet av stoffet - direkte skade pga. stoffet - indirekte skade pga. stoffet Psykologiske: - avhengighet - mentale problemer, direkte stoffrelaterte - mentale problemer, indirekte stoffrelaterte Sosiale problemer - tap av eiendeler - tap av sosiale relasjoner Skader på andre: Fysiske og psykologiske skader Sosiale skader: - kriminalitet - miljøskade - familiemotgang - internasjonal skade - økonomiske kostnader - samfunn 18

19 Alkohol vs. narkotika For den enkelte er det bare heroin, crack-kokain og meta-amfetamin som overgår alkohol i skadevirkninger. WHO har beregnet at alkohol er årsak til 2,5 millioner dødsfall i året, eller omtrent 4 prosent av samtlige dødsfall på verdensbasis. Det er mer enn for eksempel dødsfall på grunn av HIV/AIDS, vold, eller tuberkulose. Narkotika står for under 0,5 prosent av dødsfallene. (WHO 2011 og 2002)*. I tillegg er det beregnet at antall tapte leveår (Disability Adjusted Life Years, DALY) reduseres med 4 prosent pga. alkohol, mens anslaget for narkotika er 0,8 prosent. For Vest-Europa er det beregnet at antall leveår reduseres med 11,1 prosent for menn og 1,7 prosent for kvinner pga alkohol, og med 2-4 prosent (for menn og kvinner) pga. narkotikabruk. De årlige spørreundersøkelsene fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) viser at mindre enn 15 prosent av norske åringer har prøvd hasj en eller flere ganger, mens tallet for bla. Ecstasy er rundt 2 prosent. Det reelle tallet er nok noe høyere, siden disse undersøkelsen har en relativt liten svarprosent (ca. 50 prosent). For en oppdatert oversikt, se Mye tyder på at en restriktiv alkoholpolitikk også har positive konsekvenser på forbruket av ulovlige rusmidler. Forskning viser at det er sammenheng mellom alkohol- og narkotikabruk. Mange debuterer med narkotika i alkoholrus, og de som bruker narkotika har et høyere alkoholkonsum enn gjennomsnittet. *Lancet 2012;380:

20 20

21 Legeforeningen skriver i sitt policydokument Alkohol - vår største rusutfordring : - det er anslått at omfanget av helseskader er minst fire ganger høyere enn det bruken av andre rusmidler forårsaker. Norge har imidlertid et lavt totalkonsum av alkohol sammenlignet med andre land i Europa. Dette er en følge av streng regulering av tilgang til alkohol gjennom avgifter, utsalgssteder og skjenkebestemmelser. Et annet sentralt virkemiddel er regulering av inntak av alkohol i risikosituasjoner. Det er oppnådd kraftige reduksjoner i antallet skader i trafikken ved håndheving av strenge promillegrenser for bilførere. Legeforeningen har i lengre tid hatt fokus på alkohol som en av de livsstilsfaktorene som kan påvirke folks helse i negativ retning. Foreningen har tatt til orde for å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk i landet og har uttrykt sin bekymring for endringer i drikkemønster og økning i totalkonsum. 21

22 Passiv drikking hvilke følger har det? Ingen burde plages av andres rusmiddelbruk, men slik er det ikke. Figuren viser hvordan de ulike stoffenes skadevirkninger anslås fordelt på samfunn og bruker. Vi ser at over 50 % av alkoholskadene ikke rammer brukeren selv, men påvirker livet og friheten til folk rundt. Det synliggjør hvor sterkt alkoholen står i kulturen og hvor store kostnader vi er villig til å betale for å kunne fortsette å bruke dette rusmiddelet. Men det viser også hvor viktig det kan være for folks liv å regulere bruken til et nivå hvor færrest mulig skades av andres bruk. Kilde: Lancet 2012;380:

23 I stortingsmeldingen om rus, Se meg!, defineres passiv drikking slik: Alkoholbruk er ingen privatsak Med passiv drikking menes de skader og problemer som den som drikker påfører andre enn seg selv: Vold, trafikkulykker, fosterskader, pårørende, barn av rusavhengige foreldre, trusler og sjikane, ordensforstyrrelser, sosiale og samfunnsmessige omkostninger. Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker. Kilde: Menneskerettighetserklæringen, 1789, 4 Stortingsmeldingen viser til en kanadisk undersøkelse der man fant at 9 prosent av befolkningen i løpet av et år ble skadet av egen alkoholbruk, mens 33 prosent ble skadet av andre personers drikking. TREDJEPARTSSKADER - Skader på foster - Svekket omsorg for barn - Parforhold - Vold/ overgrep Familie Arbeidsgiver, kollegaer - Produksjonstap - Merbelastning Brukeren Andre - Trafikkskader - Voldsskader - Hærverk - Utrygghet - Tap av sosialt nettverk, trivsel Venner Eksempler på tredjepartsskader knyttet til alkoholbruk Basert på Room: Ferris, Laslett et al.,

24 Hvem har alkoholproblemet? Hvorfor skal jeg lide fordi noen få har et alkoholproblem? Jeg drikker jo mindre enn de fleste. Hvorfor skal jeg straffes? Skal man ikke lenger kunne hygge seg med et glass vin eller to til maten? Er det alkoholikeren? 10% av befolkningen i Norge drikker 50% av hele alkoholforbruket. Alkohol er knyttet til mer enn 60 sykdommer.[1] De vanligste er: Kreft oftest i munn, svelg, spiserør, mage og tarm. Inntil 15 % av brystkrefttilfellene skyldes også alkoholbruk. Det er beregnet at 10% av alle kreftformer hos menn og 3% hos kvinner skyldes alkohol [2]. Leverskader for de som drikker mye og ofte. Hjerte- og karsykdommer men her er det også påvist en forebyggende effekt ved inntak av 1-2 enheter daglig for menn i risikoalder, mellom 40 og 60 år. Også psykiske lidelser kan knyttes til alkoholbruk. WHO beregner alkohol til den nest største grunnen til sykdom og tidlig død i verden, etter tobakk. Først og fremst er det alkoholrelaterte psykiatriske sykdommer, ulykker, drap og selvmord som tar liv. (NOU 2003:4) [1] Policynotat nr. 10/2012 Den norske Legeforening [2] BMJ 2011;342:d

25 Er det måteholdsdrikkeren som en sjelden gang drikker seg full? Fylla har skylda! De vanligste skadene er ikke de som rammer storbrukerne og som oppstår av bruk over tid. De vanligste akutte skadene rammer de mange som en gang i blant drikker seg full [3]: Fallulykker 25% av fallulykkene skjer i alkoholrus (Skog 1986) Drukningsulykker 50 % av drukningsulykkene skjer i alkoholrus (Skog 1986) Trafikkulykker 2/3 av trafikkulykkene skjer i alkoholrus og annen rus. Alkoholforgiftning 1/3 av direkte dødsfall pga. alkohol skyldes akutt alkoholforgiftning Selvmord Rundt 20% av alle selvmord kan tilskrives alkoholbruken i samfunnet [4] Vold og overgrepsskader 60% av voldtektene, 70% av drapene og 80% av volden skjer i alkoholrus Ikke mindre viktig er de sosiale skadene som følger av forholdene over. De kan føre til tap av arbeid, familie og sosialt nettverk og psykisk og fysisk sykdom. [3] SIRUS-Rapport nr. 3/2010 Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk [4] NOU 2003:4 (Rossow) 25

26 Er det barna til alkoholikeren? Ektefellen? Familien? Det fødes anslagsvis inntil 200 barn med alkoholskader i Norge årlig, 60 av disse har svært alvorlige skader. Mellom og norske barn under 18 år, dvs. mellom 5% og 14%, vokser opp i hjem hvor foreldre har et risikofylt alkoholkonsum det øker risikoen for psykiske helseproblemer, atferdsvansker og egne rusproblemer (Rossow m.fl. 2009). Mer enn halvparten av alle som kommer i behandling for egne narkotikaproblemer har vokst opp i hjem hvor de selv har opplevd at en eller begge foreldre har hatt alvorlige rusmiddelvansker. 40% svarer at de har vært utsatt for vold i barndomsårene. Jo mer barna eksponeres for foreldres beruselse, jo større sannsynlighet er det for at barna utvikler en negativ relasjon til foreldre, har depresjonssymptomer, selvmordstanker og har blitt utsatt for vold eller trusler om vold. Omkring halvparten av de barna som kommer under barnevernets omsorg kommer fra hjem hvor alkoholmisbruk er et problem. Generelt er det slik at jo mer man drikker, desto høyere er risikoen for skilsmisse. Alkohol er tredje største årsak til skilsmisse, etter utroskap og ulikhet [5]. Hvis økonomiske argumenter for en restriktiv alkoholpolitikk ikke slår an, er det kanskje hensynet til barns frihet og velferd som vil kunne overtale politikere til å nedprioritere den enkelte alkoholbrukers frie valg til å sette seg selv, familien og samfunnet i en svært ufri situasjon. [5] Folkehelseinstituttet; Torvik et al. (2013) 26

27 Er det arbeidslivet? 33 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet i norsk arbeidsliv skyldes alkoholproblemer. Det alene påfører samfunnet 12 milliarder kroner i utgifter (2001-kroner). En økning i alkoholkonsumet på 1 liter per innbygger fører til en økning i sykefraværet blant menn med 13% (Moan og Norstrøm 2009). I tillegg kommer en påviselig nedsatt effektivitet i arbeidet på grunn av alkohol. Les mer om dette på AKAN- Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Hvem har alkoholproblemet? Vi har sett at alkoholproblemet er et samfunnsproblem, og at 50% rammer andre enn de som selv bruker alkoholen. Jo flere alkoholsituasjoner, jo større gjennomsnittsforbruk og desto flere skadevirkninger for alle, generelt sett. 27

28 Alkoholkulturen Alkoholkultur: Alkohol oppleves i dag som en så selvsagt og obligatorisk del av kulturen vår, at det er vanskelig å tenke seg hvordan folk på 50-tallet, - som vokste opp uten alkohol, hadde det. Hvordan er det mulig å ha et julebord uten å kunne lene seg på en øl eller drink? Hvordan skal man kort sagt kunne ha det skikkelig gøy uten at alkohol er involvert? Får man venner? Hvor ligger alkoholproblemet? Hos alkoholbrukeren? I samfunnet? I flaska? Hos alkoholbrukeren? Risikoen for alvorlige sykdommer eller skader for den enkelte på grunn av egen drikking, er lav for det store flertall. De sosiale og helsemessige kostnadene rammer i stor grad samfunnet. For hver enkelt er det derfor rasjonelt å drikke som før - uavhengig av hva helsemyndigheter eller andre måtte mene om saken. Vi vet at det i Norge er 10% som drikker mer enn 50% av alkoholforbruket. Empiriske undersøkelser fra Europa og Afrika viser at når det gjennomsnittlige alkoholforbruket i et land øker med en enhet, øker antallet storbrukere med 4 enheter. Det kalles totalkonsumteorien. Andre skadevirkninger øker også i takt med totalforbruket. 28

29 Vi vet altså at antallet personer som vil utvikle et problematisk alkoholforbruk vil bli flere når vi tillater økning i antall alkoholsituasjoner og gjennomsnittsforbruk, vi vet bare ikke akkurat hvem. Ja, noen er arvelig belastet, og noen vet at de ikke klarer å oppføre seg i alkoholrus, men kan vi som samfunn da skylde på de som ikke klarer å takke nei til alle alkoholsituasjonene? De fleste har erfaring med at det ikke alltid er lett. I samfunnet? Norge er et av landene i Europa med absolutt færrest avholdsfolk. Der Spania har 34%, Italia 25% og Sverige 16%, har Norge 6% livstidsavholdende. I tillegg kommer de som for tiden ikke drikker alkohol av ulike årsaker ( i Norge 2-4%). WHO viser til at en stor gruppering av folk som velger å ikke drikke alkohol naturlig nok utgjør en motkultur til alkoholkulturen og bidrar til å holde gjennomsnittsforbruket nede. Fortsatt er det mange måteholdsfolk i Norge, men påfallende få steder å møtes etter klokka 17 som ikke lever av å selge et rikholdig tilbud av alkoholholdige varer. Skal du ha alkoholfritt, er det derimot lite å velge mellom. I flaska? Alkoholkulturen er en av de få kulturene som kan reguleres ved å regulere tilgangen til et produkt på markedet, nemlig alkoholen. Stor tilgang og mange drikkesituasjoner gir en sterk alkoholkultur. Liten tilgang og få alkoholsituasjoner gir en svakere alkoholkultur, og folk vil oftere erfare at det er mulig å ha en fin og sosial kveld også uten alkohol, på linje med de 55% av verdens befolkning som ikke drikker 29

30 alkohol. Fyllekulturen har lange tradisjoner i Norge og er vanskelig å få gjort noe med, skal man dømme etter de siste tiårene med ulike forsøk. Det vi vet er at ikke bare alkoholkulturen, men også fyllekulturen svekkes når antall alkoholsituasjoner blir færre. Om vi som lokalsamfunn skyver alkoholproblemet over på den enkelte som sliter, er det likevel lokalsamfunnet som sitter igjen med svarteper og må bære konsekvensene av å tillate for fritt salg av et skadelig produkt. Det er et politisk valg. Hvem skaper alkoholproblemet? Alkoholindustrien Den internasjonale alkoholindustrien er en av de største industriene i verden og omsetter for tusenvis av milliarder kroner årlig. De har interesse av å framstå som engasjerte i kampen mot såkalt «skadelig bruk» av alkohol. De bidrar aktivt til å så tvil om ethvert forskningsresultat som påviser at en generell økning i gjennomsnittsforbruket av alkohol medfører en økning i skadevirkningene. Dette i likhet med hva tobakkindustrien på sitt felt lyktes med i mange år. Undersøkelser viser at tobakkindustrien ligger på bunnen i troverdighetsmålinger, mens alkoholindustrien ligger nest sist. Alkoholindustrien har sett seg tjent med forskning som viser at alkohol kan ha positive helseeffekter for personer med enkelte helseplager i enkelte aldersgrupper og vil gjerne framstille det som at problemene er knyttet til et fåtall personer og et fåtall situasjoner. Vi må endre måten vi drikker, mener de. 30

31 Men hvor sannsynlig er det at vi skal få til en endring i alkoholkulturen bare ved å prate om det, uten å begrense årsaken til kulturen - selve produktet alkoholen? I 1980 vedtok politikere å senke alkoholforbruket med 25% innen år 2000, men valgte å øke tilgangen på relativt billig alkohol likevel. Resultatet ble det stikk motsatte av målsettingen, på tross av informasjons- og holdningskampanjer. Det som derimot hadde effekt var alkoholindustriens introduksjonen av vinkulturen, slik at vi nå drikker mer enn noen gang - vin i ukedagene i tillegg til helgefylla. Alkoholindustrien vektlegger at det er den enkelte som ikke har lært seg å drikke ordentlig. Skal vi få bukt med fyllekulturen og skadevirkninger, må vi gripe tidlig inn med holdningsskapende arbeid i bl.a. skole og fritidsklubber for å gjøre noe med den enkeltes overforbruk i drikkesituasjonene. Vi kan også identifisere risikogrupper som vi kan sette inn spesielle tiltak mot, slik at folk flest får ha alkoholen i fred. Derfor sponser industrien enkelte slike og lignende holdningsutfordrende tiltak. Det tiltakene har til felles, er at de i svært liten grad virker begrensende på konsumet av alkohol, snarere tvert imot. Dette må lokalpolitikere være oppmerksom på, slik at disse holdningene ikke får gjennomslag lokalt. Den lokale skjenkenæringen i kommunen er en del av en større verdensomfattende industri som bruker milliarder av dollar i året på markedsføringsutgifter. Mye går til rent lobbyarbeid. Ikke bare ovenfor WHO og EU, men også nasjonalstater og norske kommuner. 31

32 Hver gang det er en inndragning av skjenkebevillinger slår skjenkeindustrien hardt tilbake, enten selv eller gjennom næringslivsorganisasjoner. Sterke økonomiske interesser er tjent med en liberal alkoholpolitikk, og alkoholprodusentene er ivrige lobbyister inn mot nasjonale og internasjonale beslutningsorganer. Der tar de til orde for strategier rettet mot enkeltindivider og opplysningsarbeid framfor virkemidler som vi vet virker. En av de frivillige organisasjonene på rusfeltet, Blå Kors skriver med rette dette på sine nettsider om alkoholindustrien: Alkoholindustrien normaliserer og ufarliggjør alkohol og alkoholbruk Alkoholindustrien bagatelliserer alkoholmisbruk og alkoholens skadevirkninger Alkoholindustrien marginaliserer avhold og forherliger alkoholbruk Alkoholindustrien fornekter at alkohol er skadelig og avhengighetsskapende Alkoholindustrien hevder at den arbeider for å løse alkoholrelaterte problemer Alkoholindustrien benekter at markedsføring av alkohol bidrar til økt alkoholkonsum Alkoholindustrien renvasker reklamen gjennom holdningskampanjer om ansvarlig drikking Alkoholindustrien fordekker PR og markedsføring som samfunnsansvar 32

33 Alkoholindustrien undergraver norsk og internasjonal alkoholpolitikk Kilde: Fakta om alkoholreklame Hvem kan gjøre noe effektivt med alkoholproblemet? Hva er effektiv alkoholpolitikk? Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS, har laget en oversikt over konklusjoner fra internasjonal forskning på sine nettsider www. sirus.no. Her kommer det klart fram at: Tiltak rettet mot den generelle befolkningen har både de laveste kostnadene og best effektivitet. Totalkonsumteorien En lang rekke empiriske studier fra mange land har nemlig vist at ca. 15 % av befolkningen drikker mer enn det dobbelte av gjennomsnittet. Jo høyere gjennomsnittsforbruket er i en befolkning, desto større er alkoholforbruket i alle konsumentgrupper og desto flere stordrikkere er det. I Norge drikker de 10% som drikker mest mer enn halvparten av totalforbruket av alkohol. Effektive forebyggingstiltak som retter seg mot alle som drikker alkohol, vil derfor sannsynligvis redusere både det totale alkoholforbruket og forekomsten av stordrikkere. 33

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk KOMMUNEVALG: 2015 SIDE 2 Introduksjon...3 Alkohollovens bestemmelser...4 Økt tilgjengelighet = økt forbruk...4 Sterk økning i skjenkebevillinger...5 Skjenketak...6 Flere

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer SIRUS-Rapport nr. 5/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Alkohol ingen ordinær vare

Alkohol ingen ordinær vare Alkohol ingen ordinær vare Et sammendrag av boken Alcohol: No Ordinary Commodity Forfattere: Thomas Babor, Raul Caetano, Sally Casswell, Griffith Edwards, Norman Giesbrecht, Kathryn Graham, Joel Grube,

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Hege Cesilie Lauritzen og Bergljot Baklien SIRUS rapport nr. 5/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 1

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553

Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012. Alkoholavhengig. kulturliv? ISSN 1890-2553 accent Et magasin fra IOGT i NORGE - NR 1-2012 ISSN 1890-2553 0 1 Alkoholavhengig kulturliv? 9 771890 255009 2 INNHOLD accent nr. 1, 2012 3 14 IOGT arbeider for at menneskene skal få et rikere, friere

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2008 2015 1. Innledning 1.2 Eksempler på risikogrupper 2. Kommunens arbeid med planen 2.1 Aktuelle dokumenter 3. Beskrivelse av rusmiddelforbruk og

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGS- OG OPPVEKSTSEKSJONEN 2007/13013 Saksnr.: Dokumentnr.: 49 Løpenr.: 23760/2009 Dato: 27.02.2009 Saksbeh.: Gry Haugland, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Klassering: 145 Helhetlig

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer