Disposisjon. Fastlegene, en fin miks. U"ordringer og muligheter ovenfor mennesker med rusproblemer se6 fra fastlegen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon. Fastlegene, en fin miks. U"ordringer og muligheter ovenfor mennesker med rusproblemer se6 fra fastlegen 20.03.13"

Transkript

1 Disposisjon U"ordringer og muligheter ovenfor mennesker med rusproblemer se6 fra fastlegen Stefan Kjelling spes. i allmennmedisin - fastlege hos Sentrumslegene Bodø - kommuneoverlege i Bodø kommune for allmennmedisin og geriatri Fastlegens rolle. Problemene, se5 fra allmennpraksis. Holdningene :l rusavhengighet. På fastlegekontoret. I kommunen. Spesialisthelsetjenesten / LAR. Spesielt om BENZO! Muligheter. Fastlegene, en fin miks Fra de som fraskriver seg ansvaret for denne pasientgruppen, :l Rusleger som kjører egne løp med erstatningsmedisin. Jeg: En ruslegesympa:sør. Skadereduksjon! Alt er bedre enn gata, selv ved fare for videresalg, osv. 1

2 Hvordan jeg tror andre ser på meg Pasientene: Masete, men interessert. Grei fordi jeg ikke er for streng med medisinene. Kollegaer: Alt for tålmodig og snill med rusmisbrukerne (= manipulert og lurt!) Kommunehelsetjenesten og LAR: Uengasjert, udisiplinert, for liberal med medisiner, legger alt for sjelden inn med tvang. Psykiatrien: Alt for mange unødvendige innleggelser i aku5psykiatrien. Alt for liberal med medisiner. Rusavhengiges syn på fastlegen BMJ februar 1995 When asked which services they wanted from GPs, most drug users preferred detoxificaeon programmes, maintenance prescripeons, general medical care, and counselling.. drug users perceived GPs to be accessible but unsympathe:c, uninterested and lacking in knowledge. Stemmer veldig bra med egne erfaringer, men det er ganske mange som ikke ønsker medisiner. Arbeid med enkelte rusmisbrukere er verdens største tålmodighetsprøve. Problemadferd: Apell og løgn, urimelige krav mtp medisiner, forholder seg ikke :l regler. Manglende kontroll i konsultasjonen, og o_e helt forskjellig agenda og mål. Følelse av å snakke forbi hverandre. Dårlig compliance. Vekslende mo:vasjon. Både legen og pasienten ser på legen som en reseptmaskin. Masse (oke ubetalt) ekstraarbeid opp mot samarbeidspartnere. Praksisform Forretningsmodell = Kjøper en tjeneste. Må bes:lle :me, men møter sjelden. Legen er u:lgjengelig pr mobil. Løse problemet på 20 minu5er? All:d på legens hjemmebane. Rusede pasienter = bad for business. Belastning for helsesekretærer og andre Kr tap pr år på manglende betaling. Konsultasjonsform som vanskeliggjør kartlegging av rus og familiesituasjon? 2

3 Rusavhengighet har ne6opp bli6 en sykdom. Hva er rusavhengighet? Et livss:lsvalg? En livss:lssykdom? Et symptom på annen sykdom (selvmedisinering)? En sykdom i seg selv? For NAV er ikke rusmisbruk en varig lidelse. En spesialitet (siden 2004) uten spesialister. Fastlegens personlighet avgjør hva behandlingen blir. Pga manglende / uklare / ukjente faglige retningslinjer. Fortsa6 stor uenighet vedr stabiliserende behandling Gode råd fra kolleger: Ikke skriv ut A- eller B- preparater, så ski_er de lege. En gir ikke alkohol :l en alkoholiker.... En ekskluderende spesialisthelsetjeneste De svakeste faller mellom to stoler, kastes mellom nivåene. Hvis du ikke er så heldig å ha: Dobbeltdiagnose (psykisk lidelse + rusavhengighet) Moden adferd Er ressurssterk og mo:vert for rusfrihet. Høy toleranse for rask seponering av benzo og opiater. Fastlegen føler seg alene, ihver"all i aku6situasjonene. Injiserende misbruk er livsfarlig, men ingen spesialist tør å anbefale stabilisering med medisin i allmennpraksis. Aku5psykiatriske poster: Pasienten skriver seg ut i abs:nens e5er et døgn. Problemer i kommunen Han må legges inn! Men situasjonen er uendret når pas. utskrives. Mangel på boliger Og bostedsløse nektes behandling i rusins:tusjon. For de som ikke klarer å bo alene har Bodø kommune e6 Elbud. To, hvis vi regner med fengsel!! Fastleger som akevt velger bort denne gruppen pasienter B E N Z O!!! Benzo er et mareri6 for alle parter. Legen har dårlig samviighet for hver resept som skrives ut. Krangling om benzo blokkerer for andre problems:llinger, pasienten blir skadelidende. LAR. Retningslinjene er klare: Benzo skal ikke brukes. Hvorfor er det er problem? Det er jo bare å si at ingen skal ha benzo! Det er jo de5e som er den offisielle holdningen :l alle fastleger, LAR og spesialister. Unge psykiatere MYE mer kri:ske :l benzo! Men faktum er at det skrives ut og at leger ikke tør innrømme det ovenfor andre kollegaer. Jeg skiker mening ang. benzo hver dag. 3

4 Forskningen er klar ang. benzo Det finnes INGEN indikasjon for terapeuesk langedsbruk av benzo! Ønsket effekt i 4-6 uker (?) Velkjente farer ved langedsbruk: Toleranseutvikling Abs:nenssymptomer (angst i :llegg :l angsten) gjerne tross fast medisinering. Det er de6e vi egentlig medisinerer! Svekket psykomotorisk og kogni:v funksjon. Iflg LAR: Farlig i kombinasjon med metadon. Mindre stabilitet i rusmestringen, som igjen gir dårligere rehabilitering. Studie i 2011: Chen og kollegaer Metadonbrukere og benzo: 47% had a history of BZD use, and 39.8% used BZD without a prescrip:on. BZD users were more likely to have preexistent anxiety problems before opiate use Half of the BZD users (54%) started using BZD aker entering the methadone program, and 61% of previous BZD users reported increased or resumed use aker entering methadone program. Hvorfor skriver leger ut benzo? Når pasienten ikke er mo:vert for noe annet. For å slippe maset, og kunne fokusere på andre :ng! For å oppre5holde allianse med pasienten. Vi tror på pasienten når de sier de blir frisk av det (kommer seg ut, deltar i :ltak), at de er stabile på fast dosering, og at det i rela:vt lave doser ikke gir rusvirkning. Erstatningsmedisin, akkurat som for opiatene: Kontrollert nedtrapping fra lege, på et langsomt benzo, er bedre enn at pasienten selv skal trappe ned på illegal benzo. All behandling hos lege er bedre enn livet på gata Benzo den evige nedtrappingen. Benzo trappes raskt ned av rusinsetusjonene / fengsler (over 3-6 uker). Fordi benzo er :l hinder for psykiatrisk utredning og rusbehandling. Men hvordan er det å utrede / behandle en abs:nent pasient? I fengsel: For å hindre videresalg. De aller fleste rusmisbrukere er med på nedtrapping bare det skjer i deres tempo. Gjør det noe om nedtrappingen blir dobbelt så lang som legen ønsker? Vellykket nedtrapping = en nedtrapping pasienten har bestemt selv. Gi alle pasienter på benzo skri_lig info om farene ved bruk Bli enige om akseptabel startdose, men vær bestemt i forhandlingene. Prøv ut startdosen for å se om den var rik:g. Bli enig om nedtrappingsregime. F.eks 5-10% reduksjon pr 1-2 uke!! Forsikre deg om at pasienten ikke bare ja5er med. Ikke gå opp i dose, men brems nedtrappingen en periode, om nødvendig. 4

5 Det blir bedre... En spesialisthelsetjeneste som tar ansvar: Aku5enhet rus allerede etablert, men har sine begrensninger. Anse5es flere LAR- leger. Utdannes spesialister i feltet (?) Verktøy og retningslinjer h5p://psyknyheter.wordpress.com/category/rus- og- avhengighet/ En fremedsdrøm: Ruspoliklinikker som i somaekken, med aku6- kapasitet. Det blir bedre... Kommunen tar ansvar? Styrket oppfølgingstjeneste. Ny5 ruskollek:v i Bodø. Modellkommuneforsøket, Barn som pårørende. F.eks retningslinjer vedr. gravide rusmisbrukere Staten tar ansvar? Ønskedrøm: Frikort fra årets start. Hva kan fastlegen (=jeg) gjøre bedre? Te6 oppfølging virker! Individuell plan. Finne mo:vasjon, og felles mål. Ansvarsgrupper / tverrfaglighet. Bruk kollegaer akevt! Lær av hverandre. Omsorg og omtanke på den ene siden OG klare rammer på den andre. Vise omsorg, men gi pasienten ansvar. Regler som pasient, lege, kollegaer og hjelpepersonell er enige i: Nulltoleranse for ruset adferd på legekontoret. Nulltoleranse for løgn, trusler, resepworfalsking. Regler for medisiner. Regler er ubrukelige hvis det er greit å bryte dem. Regler for :lgjengelighet. Mobil? Kartlegge familie, barn og sosiale forhold bedre. Unngå passivitet, fra alle parter. Ikke skriv ut medisin hvis magefølelsen er dårlig. Er pasienten Elstrekkelig utredet? Har fastlegen en rolle i forebygging av rus? Norske fastleger vegrer seg for å ta opp alkoholbruk med pasienten forholdet mellom lege og pasient tabu vanskelig å integrere kartlegging og intervensjon i eksisterende ru:ner uwordringer ved å bruke :d på forebygging versus behandling manglende føringer fra helsemyndigheter konsultasjonsformen gjør det vanskelig? Tidlig intervensjon i allmennpraksis er vist å ha effekt! Barn som pårørende. Fastleger er oke Elkny6et skolehelsetjenesten og helsestasjon. 5

6 6

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Prosjekt fysioterapi ved BUP Vesterålen

Prosjekt fysioterapi ved BUP Vesterålen Prosjekt fysioterapi ved BUP Vesterålen tekst og foto: Borghild Viem bj-viem@online.no I barne- og ungdomspsykiatrien er fysioterapeut en sjeldenhet. Ved BUP Vesterålen har de nylig evaluert et 2-årig

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!»

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» SPOR Informasjon 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» 1 1 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Sakkyndige psykologer i barnefordelingsaker.

Sakkyndige psykologer i barnefordelingsaker. Sakkyndige psykologer i barnefordelingsaker. Noen vurderinger om utredninger for den sakkyndiges ansvar og rolle i sakkyndige Av Rune Fardal, psykologistudent I boken Klinisk Barnepsykologi, utvikling

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge. 3 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 3 2014 årgang 9 LAR-Nett Norge 10 år høsten 2014 Innhold Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 12

Detaljer

Hvem er så jeg? Spesialist i allmennmedisin

Hvem er så jeg? Spesialist i allmennmedisin Hva har fastlegen å gjøre i rusfeltet og innen tverrfaglig samarbeid? Dagfinn Haarr Bodø 11. desember 2006 Hvem er så jeg? Spesialist i samfunnsmedisin Spesialist i allmennmedisin Veileder i samfunnsmedisin

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer