Landsmøte September 2015 VALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG"

Transkript

1 Landsmøte September 2015 VALG 1

2 Valgkomiteenes innstillinger Leder 1. Geir Jørgen Bekkevold Styremedlem/Varamedlem 1. Lemma Desta 2. Mette M. Hebnes 3. Tor Øyvind Sandaker 4. Sissel Smørvik 5. Thea Haavet 6. Hallgeir Berge 7. Fiffi Namugunga 8. Odd Bjarne Ellefsen 9. Anita Ma Det har blitt foreslått flere andre kandidater som ikke er innstillt. Forslag til valgkomite 1. Kalaregy K.Drange 2. Kristin Tjelle Tusen takk for alle som sendt så mange gode kandidater og gode støtte fra Generalsekretær og hans stab. Med vennlig hilsen Valgkomiteen Kristin Christina Mildrid Regy 2

3 Presentasjon av kandidater Navn: Geir Jørgen Bekkevold Alder: 52 Bosted: Telemark, Skien Kjønn: mann Utdanning/yrkespraksis/siste ansettelsesforhold Teolog, den norske kirke. Sokneprest i Skien, Borgestad menighet. I dag stortingsrepresentant for Krf. Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Stor og variert bakgrunn. Før stortinget: Kommunalpolitisk aktivitet l Medlem Skien formannskap l Medlem Skien bystyre , Fylkespolitisk aktivitet Medlem fylkesting, Telemark Offentlige verv Medlem Styret for Telemark fylkesbibliotek Medlem Styret for Kontorbygg AS, Skien Medlem Styret for Teater Ibsen Tillitsverv i partier Leder Telemark KrF Leder Skien KrF Tillitsverv i organisasjoner Medlem Styret i Skien KFUK/M Verv utenom KIA (nåværende/tidligere): Medlemskap i stortingskomiteer l Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, Medlem, Familieog kulturkomiteen, Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Medlemskap i delegasjoner

4 Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, Medlemskap i gruppestyrer Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Kjenner KIA godt gjennompersonlig kontakt og samarbeidet med Flerkulturelt kirkelig nettverk Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid: Bekkevold har hele tiden som stortingsrepresentant markert seg innenfor Inter kulturelle spørsmål. Derfor stiller han til valg. 1. Navn: Lemma Desta, Gonamo Alder: 39 Bosted: Oslo Organisajon: Norges Kristne Råd Kjønn: mann Utdanning/yrkespraksis/siste ansettelsesforhold master i teologi fra MF, og master i komparative og internasjonal utdanning fra UIO, lektor i teologisk seminar i sør-etiopia/assistant på skolen i Oslo/prosjektleder i Norges Kristne Råd Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Jeg har deltatt ulike styre grupper (staben i Hosianna seminar, etiopisk student forening i Oslo, Oslo internasjonal menighet, prosjektstyre i Norges Kristne Råd.) Verv utenom KIA (nåværende/tidligere): sekretær for menighetsrådet I Oslo Internasjonal menighet sekretær for styret I den etiopiske student forening I Oslo medlem I styre for mekaneyesus forening I nord-europa medlemm i Ex.Com Churches commission for migrants in Europe Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? 4

5 Kjenner KIA godt gjennompersonlig kontakt og samarbeidet med Flerkulturelt kirkelig nettverk Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid: Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? - Styrke og fortsette organisasjonen, virksomhetene og engasjementet - Ivareta nødvendige enderinger og tilpassinger - Sørge for KIAs kompetanse og erfaring lever videre og bidrar til måloppnåelse og eventuelt visjonenmarkedsføre og synligjøre KIA enda bedre - Sørge for KIA blir det den ønsker andre skal være: inklusiv, representative, osv 2. Mette M Hebnes Navn: Mette Marie Hebnes Alder: 44 Bosted: Tau Hvis du har tilknytning til en av medlemsorganisasjonene, hvilken: Det Norske Baptistsamfunn Kjønn: Kvinne Utdanning/yrke/siste ansettelsesforhold/: Integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn Hva har du av organisasjon/styreerfaring? -leder for styringsgruppa i Flerkulturelt kirkelig nettverk -styremedlem i DAWN Norge -tidligere medlem i styringsgruppa for KIA Øst og KIAs landsstyre Hva er din tilknytning til KIA? Samarbeid mellom KIA og Det Norske Baptistsamfunn om -medlemskap i KIA -besøk i lokallag for samarbeid med lokalmenigheter -samarbeid om migrantmenighetsundersøkelsen Medlem i styringsgruppa for KIA Øst Medlem i LS siste periode Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid: -startet flerkulturelt arbeid i Pinsekirken i Bærum 5

6 -misjonær i Nepal -flerkulturelt arbeid i Bergen -helsekoordinator, informasjonsansvarlig og mottaksleder på asylmottak i Bergen og på Voss -integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? -arbeide for et godt arbeidsmiljø som inspirerer frivillige til innsats. Gode rutiner og kommunikasjon mellom avdelingene og administrasjonen Navn: Tor Øyvind Sandaker 2. Alder: 67 år 3. Bosted: Hetlevik på Askøy utenfor Bergen. 4. Hvilken Organisasjon: KIA/NLM. 5. Kjønn: Mann. 6. Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Realskole, Handelsskole, Befalsutdannelse, 3 årig Bibelskole Bergen/Oslo. Regionleder KIA Bjørgvin (fra 2007 i 80 % stilling). Siden 2007 (20 %) koordinator for Betelskipet M/S «Elieser 6» ved DISM Hovedkontor i Bergen og innehar denne stillingen fremdeles. 7. Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Ansatt i NLM og i DISM til Driftsleder av Betelskipet M/S «Elieser 6» Forkynner og har hatt en rekke lederverv innenfor disse organisasjonene. Tidl. styreverv i IKF Stavanger og på landsplan Tidl. megler i Hordaland Konfliktråd i 3 år. Tidl. medlem av UNE Politikk siden 1999: F.t. Nestleder i Askøy Krf; F.t.: Kommunestyrerepr., Repr. i Utvalg for Teknikk og Miljø og Leder av Flerkulturelt råd. Tidl. leder og styremedlem for Askøy Kommunale Boligforetak Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? 6

7 Kjennskap til oppstarten av KIA Rogaland i 1989 (?). Tidl. regionleder KIA Bjørgvin. Erfaring med over 20 års internasjonal leirarbeid. F.t. frivillig KIA Bjørgvin: Oppstart 2011 og leder av KIA Askøy + KIA Bjørgvin sin konvertittgruppe ukentlige samvær + medlem av KIA Konvertittnettverk. 9. Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid? Mitt engasjement og interesse for interkulturelt arbeid startet allerede i konfirmasjonsalderen hvor jeg i flere år deltok i «Kristen Brorhjelp» sitt arbeid på Nærsnes (Røyken kommune) på frivillig basis. Det var flyktningegutter/sigøynergutter fra nødstedte områder i Europa, samt gategutter fra Napoli i Italia. Dette har fulgt meg hele veien og det har vært min bakgrunn for engasjement både i IKF og senere KIA. 10. Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? Det viktigste for KIA de neste 2 årene er at organisasjonen styrkes og videreføres, både virksomhet og engasjement. Siden starten for 40 år siden har KIA som organisasjon stadig vært i utvikling og de nødvendige endringer og tilpasninger er noe som er vedvarende. Det holdningsskapende arbeid må styrkes. KIAs visjon og LOV er: Likeverd, Omsorg og Vennskap Navn: Sissel Håve Smørvik 2.Alder: 50 år 3.Bosted: Stjørdal 4.Hvilken Organisasjon: Den norske kirke 5.Kjønn: kvinne 6.Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Ansatt i Kirkelig Fellesråd i Trondheim som diakon i Lademoen, Lade og Bakklandet menigheter. 7.Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Leder i Stjørdal menighetsråd i 3 år. Styremedlem i Stjørdal menighetsråd i 3 år. Tidligere vært medlem i Regionrådet for NMS Trøndelag. Fagforeningsarbeid. En rekke mindre, lokale verv i ulike organisasjoner. 1. vara i Landsstyret for KIA de siste to år. 7

8 8.Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Kjennskap fra landsstyret sin møtevirksomhet og noe samarbeid med KIA Trondheim i forbindelse med innvandrerarbeid i mitt arbeid. 9.Motivasjon for -eller erfaring fra Inter kulturelt arbeide? Jeg har startet en språkkafé i Lademoen kirke. Dette arbeidet er noe av det morsomste og mest motiverende jeg gjør som diakon. Vi skal fra høsten av starte en egen språkkafé for kvinner. I vår laget vi også et opplegg med en diakonal pilgrimsvandring for innvandrere. Dette ønsker vi å utvikle og legge til rette slik at flere kan ta det i bruk. Dette var et prosjekt sammen med rådgiver ved Nidaros bispedømmekontor og pilgrimsprest. I mitt arbeid som diakon sitter jeg i styringsgruppa for et prosjekt der vi jobber for å utvikle en profil for diakoni i Trondheim. Der har jeg blant annet jobbet med å finne gode arbeidsformer/strukturer for inkludering av innvandrere. 10.Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? Det er vanskelig å si hva som er viktigst, men jeg tror det er viktig for KIA å finne gode samarbeidspartnere. Jeg tror at KIA og Den norske kirke må samarbeide mer og finne ut hvordan de kan gjøre hverandre bedre. Dette fordi Den norske kirke har et svært stort nettverk gjennom sine medlemmer som består av forskjellige mennesker når det gjelder både alder og meninger. Det er et godt utgangspunkt for inkludering av innvandrere. Min erfaring er at det er morsomt å være sammen med mennesker fra andre kulturer, og det viser seg å være lett å finne norske frivillige til dette arbeidet. 5. Navn: Thea Elisabeth Haavet Alder: 39 Bosted: Prinsdal, Oslo Organisasjon: Stefanusalliansen Kjønn: Kvinne Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Yrke/ansettelsesforhold: Jobber for tiden som informasjonsleder i Stefanusalliansen. Har tidligere jobbet i media i 20 år, både i avis og tv. Har også hatt deltidsengasjement hos KIA. Utdanning: Jeg har en bachelor fra UiO og HiO med fagene religionshistorie, religionspsykologi (mellomfag), sosialantroplogi og drama- og teater. Etter det en master i teater og film fra New York. Så en ettårig grad i sjelesorg fra Diakonova, i tillegg til en rekke fag på MF, blant annet Det flerkulturelle Norge og Religion, Conflict and Reconciliation. Til høsten fullfører jeg en ettårig grad i endringsledelse på HLT. Hva har du av organisasjons/styreerfaring? Som ung var jeg i mange år med i KrFU, blant annet satt jeg i sentralstyret. Jeg har vært menighetsrådsleder for Oslo internasjonale kirke i noen år og vært med i styret i Areopagos. 8

9 Der har jeg også flere år vært med i komiteen som lagde sommerstevnet. Jeg har også vært aktiv i flere roller i Korsvei-bevegelsen. Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Jeg begynte som frivillig i KIA i 2006 (så vidt jeg kan huske), og engasjerte meg i norskkurset på Misjonssalen. Der ledet jeg oppbyggingen av norskkurset fra noen få studenter til hundre elever og tretti frivillige lærere. I tillegg har jeg i perioder vært vikar som norsklærer for damer på KIA-huset i Oslo. Der ledet jeg også oppbyggingen av helse- og mestringsskolen, og hadde ansvaret for dette tiltaket det første året. Motivasjon for eller erfaring fra interkulturelt arbeid? Jeg har alltid likt best å være i flerkulturelle miljøer. I 2003 bodde jeg et halvt år i Sør-Afrika, der jeg ledet oppbyggingen av en ledertreningsskole, som i dag har hatt mer enn elever. Etter dette tok jeg en master i New York. Da jeg kom tilbake til Oslo, savnet jeg sterkt et internasjonalt miljø, og engasjerte meg derfor i KIA og Oslo internasjonale kirke. Dette har beriket livet mitt veldig mye, og jeg ønsker å fortsatte å leve på denne måten, og å invitere andre inn i flerkulturelle fellesskap. Hva mener du er det viktigste for KIA de neste to årene? KIA gjør allerede en veldig god jobb med å skape møteplasser for mennesker fra ulike kulturer og religioner, og å arrangere tiltak som hjelper flyktninger og innvandrere generelt til å få et varmere møte med Norge. Dette må KIA fortsette med. Jeg ønsker at KIA skal utfordre og utruste kristen-norge til å ta godt imot og inkludere våre nye landsmenn, og vise dem Guds kjærlighet, samtidig som de selv vil bli beriket og utfordret i dette møtet. Spesielt er jeg opptatt av vårt møte med islam, og hvordan vi kan øke kunnskapen om denne religionen og hvordan kristne kan elske muslimer og dele sin tro på en vennskapelig og kjærlighetsfull måte. Jeg mener at KIA kan ha en viktig profetisk røst i vårt samfunn og en viktig brobyggerrolle. 6. Hallgeir Berge 31 år, Bergen, (Ingen organisasjon, men sitter i KIA Bjørgvin sitt regionråd for Normisjon), mann. 6. Jeg er utdannet filosof på Universitetet i Bergen, jobbar for tiden som journalist i Hordaland Folkeblad. Jeg har en variert bakgrunn med mye engasjement utenlands, for jeg har bodd og studert utenfor Norge i flere år. Jeg har verv som nemndmedlem i Utlendingsnemnda, som jeg begynte med for over to år siden. 9

10 7. Jeg er leder i KIA Ung Bergen, har vært leder i Strandebarm kristne ungdomslag, i styret til Raftostiftelsen, jobbet gjennom besøkstenesten til Røde Kors, bidratt hos Bergen Seaman Mission, sitter i regionrådet til KIA Bjørgvin og vært oversetter i Salt Bergenskirken over flere år. 8. KIA har jeg vært engasjert i helt siden Jeg har koordinert leksehjelp på Arna mottakssenter i flere år, fulgt opp mange asylsøkere gjennom vennekontaktteneste og bistått i asylsøkerprosessen. Jeg sitter i KIA Bjørgvin sitt regionråd som representant for Normisjon, og har vært opptatt av å få til mer aktivitet for organisasjonen. Hvert år siden 2006 har jeg vært leirleder på KIA sin internasjonale sommerleir, og hatt hovedansvaret for å samle deltakere samt fått inn sponsing fra menigheter og privatpersoner. 9. Da jeg hørte om Kristent Interkulturelt Arbeid traff det meg midt i hjertet. For jeg er opptatt av å bety en forskjell for mennesker i vanskelige situasjoner, og har spesiell omtanke for flyktninger som har måtte reise fra hjemmet sitt og blir tvunget til å starte på nytt. Det er veldig utfordrende, men både som kristen og som medmenneske kjenner jeg en stor motivasjon til å vise nestekjærlighet til asylsøkere, og bistå de i prosessen med å etablere et nytt liv i Norge. Her spiller KIA en viktig rolle for mange, og jeg håper virkelig at flere kan høre om organisasjonen så vi kan nå ut til flere med både med det glade budskap, og bistå med integrering. 10. Jeg tror KIA må satse på å få til stadig mer aktivitet, og få engasjert frivillige til å bistå i arbeidet. Det er også viktig å få inn flere med utenlandsk bakgrunn, og vise at vi har et likeverdig fellesskap der alle kan spille en rolle. KIA kan lære av KIA ung med å bruke mer sosiale medium til å nå ut til flere og informere om organisasjonen. For jeg ser et stadig større behov for KIA sin viktige rolle i det norske samfunnet. Viktig aktiviteter jeg ser for meg er norskundervisning, kristne møter, integreringsbistand, og mange møteplasser som "verdensmiddager" der nordmenn og folk med innvandrerbakgrunn kan bli kjent. 7.Fiffi Namugunga Fiffi Namungunga har master innenfor samfunnsfag. Hun er seniorrådgiver i IMDi og er en solid faglig kapasitet innenfor integrering. Hun har tidligere arbeidet blant annet med flyktninger for FN i Kongo. Bor i Trondheim og har fire barn. Ønsker å bruke sinn faglige kunnskap for å utvikle KIA i de neste årene. Aktiv i menighetsliv i Trondheim Navn: Odd Bjarne Ellefsen 2. Alder: Kjønn: Mann 10

11 4. Bosted: Kristiansand 5. Hvis du har tilknytning til en av medlemsorganisasjonene, hvilken: Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Den norske kirke 6. Utdanning: 1999 Cand. theol fra Misjonshøgskolen 7. Yrke: Prest 8. Siste ansettelsesforhold: Feltprest Misjonær i Japan for NMS Misjonær i Norgestjeneste NMS Prosjektleder NMS dd Internasjonal prest i Den norske kirke i Kristiansand 9. Verv: Medlem, Regionrådet, KIA Sør Styremedlem, Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL) Styreleder, FTL 10. Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Kretsstyremedlem, Agder KFUK/KFUM Hovedleder Sky Sing, Stavanger KFUK-KFUM Medlem i Landsutvalget for Klubb og Ten Sing, Norges KFUK-KFUM Leder, Landsutvalget for Klubb og Ten Sing, Norges KFUK-KFUM 1997 Nestleder/leder i studentutvalget, Misjonshøgskolen Styremedlem i forbundsstyret, Norges KFUK/KFUM Medlem, Regionrådet, KIA Sør Styremedlem, Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL) Styreleder, FTL 11. Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Jeg har kjent til KIA i mange år, men har ikke vært en aktiv del av arbeidet før jeg flyttet til Kristiansand for to år siden. Gjennom mitt arbeid som internasjonalt prest har jeg omfattende samarbeid med KIA. Min opplevelse er at KIA i Kristiansand både i kirke, kommune og blant innvandrere er en respektert og høyt verdsatt aktør i byens integreringsarbeid. 12. Motivasjon for -eller erfaring fra Interkulturelt arbeide? Jeg tror at interkulturelt arbeid er noe av det viktigste å drive i vår tid. For meg handler det ikke om det eksotiske ved det tverrkulturelle, men det å skape et nytt Norge. Jeg tenker at de som kommer fra andre land beriker Norge med sin bakgrunn, tanker og erfaringer. Nye øyne bidrar til å skape et enda bedre land å leve i. I en tid der oppslutningen om kirken i Norge er nedadgående er kristne innvandrere en gave som jeg tror vil hjelpe kirken til å revitaliseres. Mange bringer med seg erfaringer og kompetanse som kirken trenger. Når det gjelder erfaring fra interkulturelt arbeid har jeg arbeidet fulltid med dette de siste to årene. Ellers opplever jeg at misjonærerfaringen min, og det å selv ha levd som minoritet over lang 11

12 tid i et kulturelt og språklig svært ulikt samfunn har gitt meg erfaringer som er nyttige i møte med mennesker fra andre land i Norge. 13. Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? Jeg tror noe av det viktigste er å skape enda flere møtesteder der vanlige nordmenn og personer med utenlandsk bakgrunn kan møtes. I enda større grad må vi arbeide for at det ikke bare er de spesielt interesserte vi møter. For å klare det må vi videreutvikle gode tiltak vi allerede har, og skape nye hensiktsmessige møtesteder der vi ikke er i dag. I en tid der det blir stadig flere personer med utenlandsk bakgrunn, og KIA har som ambisjon å bli en enda viktigere på integreringsfeltet, tror jeg også det er viktig å se på den organisatoriske siden av KIA. Vi må sikre at organisasjonen har gode rammer som gir frivillige og ansatte kompetanse og hjelp til å møte mennesker på grasrotnivå Navn: Anita Ma 2.Alder: 53 år 3.Bosted: Oslo 4.Hvilken Organisasjon: Nordic Chinese Christian Church in Oslo (NCCC in Oslo) 5.Kjønn: Kvinne 6.Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Handel- og Kontorfag på videregående skole/innkjøp/menighetsrådsmedlem og forstander i Nordic Chinese Christian Church in Oslo, styre i KrF Østensjø bydel 7.Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Sekretær, kasserer, leder, ansvar med worship og representant for menigheten utad. 8.Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Gjennom NCCC in Oslo og Norsk Luthersk Misjonssamband som jeg har jobbet før, i tillegg har jeg jobbet i KIA i 6 mndr. med å starte opp en kontorstilling 12

Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier

Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier Ny generalsekretær: Mye flott arbeid- med flere frivillige kan vi få til enda mer! kvinner på flukt-konferansen:om kvinners problemer i asylprosessen iranske maria: Flyktet for å redde sine barn tro mellom

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV)

Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Skolearbeid i NLM Region Sørvest (RSV) Innledning Vi har vært gjennom en strukturendring i NLM der vi ved opprettelsen av regioner ville styrke formidlingen av budskapet om frelse og kallet til tjeneste,

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling.

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1 Årsrapport 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. 2 ÅRSRAPPORT 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 3 Forord Innhold Hvert år har sitt særpreg, og 2012 utgjør ikke noe unntak.

Detaljer

ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8

ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8 Barna er fullverdige medlemmer av den kristne menigheten. Misjonsmarka 3:5 2014 THOR STRANDENÆS ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8 MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER MHS SOM UTDANNINGSINSTITUSJON

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer

Nr 1 - mars 2012 - Årgang 31 FOKUS. Organ for Militært kristent felleskap

Nr 1 - mars 2012 - Årgang 31 FOKUS. Organ for Militært kristent felleskap Nr 1 - mars 2012 - Årgang 31 FOKUS Organ for Militært kristent felleskap Velkommen 30 års tjeneste til årskonferanse for Gud og Forsvaret i Rena leir Hilsen fra presidenten Norge en religionsnøytral nasjon?

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020

Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 Strategiplan ImF Rogaland 2013-2020 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

Detaljer