Landsmøte September 2015 VALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG"

Transkript

1 Landsmøte September 2015 VALG 1

2 Valgkomiteenes innstillinger Leder 1. Geir Jørgen Bekkevold Styremedlem/Varamedlem 1. Lemma Desta 2. Mette M. Hebnes 3. Tor Øyvind Sandaker 4. Sissel Smørvik 5. Thea Haavet 6. Hallgeir Berge 7. Fiffi Namugunga 8. Odd Bjarne Ellefsen 9. Anita Ma Det har blitt foreslått flere andre kandidater som ikke er innstillt. Forslag til valgkomite 1. Kalaregy K.Drange 2. Kristin Tjelle Tusen takk for alle som sendt så mange gode kandidater og gode støtte fra Generalsekretær og hans stab. Med vennlig hilsen Valgkomiteen Kristin Christina Mildrid Regy 2

3 Presentasjon av kandidater Navn: Geir Jørgen Bekkevold Alder: 52 Bosted: Telemark, Skien Kjønn: mann Utdanning/yrkespraksis/siste ansettelsesforhold Teolog, den norske kirke. Sokneprest i Skien, Borgestad menighet. I dag stortingsrepresentant for Krf. Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Stor og variert bakgrunn. Før stortinget: Kommunalpolitisk aktivitet l Medlem Skien formannskap l Medlem Skien bystyre , Fylkespolitisk aktivitet Medlem fylkesting, Telemark Offentlige verv Medlem Styret for Telemark fylkesbibliotek Medlem Styret for Kontorbygg AS, Skien Medlem Styret for Teater Ibsen Tillitsverv i partier Leder Telemark KrF Leder Skien KrF Tillitsverv i organisasjoner Medlem Styret i Skien KFUK/M Verv utenom KIA (nåværende/tidligere): Medlemskap i stortingskomiteer l Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, Medlem, Familieog kulturkomiteen, Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Medlemskap i delegasjoner

4 Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, Medlemskap i gruppestyrer Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Kjenner KIA godt gjennompersonlig kontakt og samarbeidet med Flerkulturelt kirkelig nettverk Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid: Bekkevold har hele tiden som stortingsrepresentant markert seg innenfor Inter kulturelle spørsmål. Derfor stiller han til valg. 1. Navn: Lemma Desta, Gonamo Alder: 39 Bosted: Oslo Organisajon: Norges Kristne Råd Kjønn: mann Utdanning/yrkespraksis/siste ansettelsesforhold master i teologi fra MF, og master i komparative og internasjonal utdanning fra UIO, lektor i teologisk seminar i sør-etiopia/assistant på skolen i Oslo/prosjektleder i Norges Kristne Råd Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Jeg har deltatt ulike styre grupper (staben i Hosianna seminar, etiopisk student forening i Oslo, Oslo internasjonal menighet, prosjektstyre i Norges Kristne Råd.) Verv utenom KIA (nåværende/tidligere): sekretær for menighetsrådet I Oslo Internasjonal menighet sekretær for styret I den etiopiske student forening I Oslo medlem I styre for mekaneyesus forening I nord-europa medlemm i Ex.Com Churches commission for migrants in Europe Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? 4

5 Kjenner KIA godt gjennompersonlig kontakt og samarbeidet med Flerkulturelt kirkelig nettverk Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid: Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? - Styrke og fortsette organisasjonen, virksomhetene og engasjementet - Ivareta nødvendige enderinger og tilpassinger - Sørge for KIAs kompetanse og erfaring lever videre og bidrar til måloppnåelse og eventuelt visjonenmarkedsføre og synligjøre KIA enda bedre - Sørge for KIA blir det den ønsker andre skal være: inklusiv, representative, osv 2. Mette M Hebnes Navn: Mette Marie Hebnes Alder: 44 Bosted: Tau Hvis du har tilknytning til en av medlemsorganisasjonene, hvilken: Det Norske Baptistsamfunn Kjønn: Kvinne Utdanning/yrke/siste ansettelsesforhold/: Integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn Hva har du av organisasjon/styreerfaring? -leder for styringsgruppa i Flerkulturelt kirkelig nettverk -styremedlem i DAWN Norge -tidligere medlem i styringsgruppa for KIA Øst og KIAs landsstyre Hva er din tilknytning til KIA? Samarbeid mellom KIA og Det Norske Baptistsamfunn om -medlemskap i KIA -besøk i lokallag for samarbeid med lokalmenigheter -samarbeid om migrantmenighetsundersøkelsen Medlem i styringsgruppa for KIA Øst Medlem i LS siste periode Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid: -startet flerkulturelt arbeid i Pinsekirken i Bærum 5

6 -misjonær i Nepal -flerkulturelt arbeid i Bergen -helsekoordinator, informasjonsansvarlig og mottaksleder på asylmottak i Bergen og på Voss -integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? -arbeide for et godt arbeidsmiljø som inspirerer frivillige til innsats. Gode rutiner og kommunikasjon mellom avdelingene og administrasjonen Navn: Tor Øyvind Sandaker 2. Alder: 67 år 3. Bosted: Hetlevik på Askøy utenfor Bergen. 4. Hvilken Organisasjon: KIA/NLM. 5. Kjønn: Mann. 6. Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Realskole, Handelsskole, Befalsutdannelse, 3 årig Bibelskole Bergen/Oslo. Regionleder KIA Bjørgvin (fra 2007 i 80 % stilling). Siden 2007 (20 %) koordinator for Betelskipet M/S «Elieser 6» ved DISM Hovedkontor i Bergen og innehar denne stillingen fremdeles. 7. Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Ansatt i NLM og i DISM til Driftsleder av Betelskipet M/S «Elieser 6» Forkynner og har hatt en rekke lederverv innenfor disse organisasjonene. Tidl. styreverv i IKF Stavanger og på landsplan Tidl. megler i Hordaland Konfliktråd i 3 år. Tidl. medlem av UNE Politikk siden 1999: F.t. Nestleder i Askøy Krf; F.t.: Kommunestyrerepr., Repr. i Utvalg for Teknikk og Miljø og Leder av Flerkulturelt råd. Tidl. leder og styremedlem for Askøy Kommunale Boligforetak Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? 6

7 Kjennskap til oppstarten av KIA Rogaland i 1989 (?). Tidl. regionleder KIA Bjørgvin. Erfaring med over 20 års internasjonal leirarbeid. F.t. frivillig KIA Bjørgvin: Oppstart 2011 og leder av KIA Askøy + KIA Bjørgvin sin konvertittgruppe ukentlige samvær + medlem av KIA Konvertittnettverk. 9. Motivasjon for - eller erfaring fra interkulturelt arbeid? Mitt engasjement og interesse for interkulturelt arbeid startet allerede i konfirmasjonsalderen hvor jeg i flere år deltok i «Kristen Brorhjelp» sitt arbeid på Nærsnes (Røyken kommune) på frivillig basis. Det var flyktningegutter/sigøynergutter fra nødstedte områder i Europa, samt gategutter fra Napoli i Italia. Dette har fulgt meg hele veien og det har vært min bakgrunn for engasjement både i IKF og senere KIA. 10. Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? Det viktigste for KIA de neste 2 årene er at organisasjonen styrkes og videreføres, både virksomhet og engasjement. Siden starten for 40 år siden har KIA som organisasjon stadig vært i utvikling og de nødvendige endringer og tilpasninger er noe som er vedvarende. Det holdningsskapende arbeid må styrkes. KIAs visjon og LOV er: Likeverd, Omsorg og Vennskap Navn: Sissel Håve Smørvik 2.Alder: 50 år 3.Bosted: Stjørdal 4.Hvilken Organisasjon: Den norske kirke 5.Kjønn: kvinne 6.Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Ansatt i Kirkelig Fellesråd i Trondheim som diakon i Lademoen, Lade og Bakklandet menigheter. 7.Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Leder i Stjørdal menighetsråd i 3 år. Styremedlem i Stjørdal menighetsråd i 3 år. Tidligere vært medlem i Regionrådet for NMS Trøndelag. Fagforeningsarbeid. En rekke mindre, lokale verv i ulike organisasjoner. 1. vara i Landsstyret for KIA de siste to år. 7

8 8.Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Kjennskap fra landsstyret sin møtevirksomhet og noe samarbeid med KIA Trondheim i forbindelse med innvandrerarbeid i mitt arbeid. 9.Motivasjon for -eller erfaring fra Inter kulturelt arbeide? Jeg har startet en språkkafé i Lademoen kirke. Dette arbeidet er noe av det morsomste og mest motiverende jeg gjør som diakon. Vi skal fra høsten av starte en egen språkkafé for kvinner. I vår laget vi også et opplegg med en diakonal pilgrimsvandring for innvandrere. Dette ønsker vi å utvikle og legge til rette slik at flere kan ta det i bruk. Dette var et prosjekt sammen med rådgiver ved Nidaros bispedømmekontor og pilgrimsprest. I mitt arbeid som diakon sitter jeg i styringsgruppa for et prosjekt der vi jobber for å utvikle en profil for diakoni i Trondheim. Der har jeg blant annet jobbet med å finne gode arbeidsformer/strukturer for inkludering av innvandrere. 10.Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? Det er vanskelig å si hva som er viktigst, men jeg tror det er viktig for KIA å finne gode samarbeidspartnere. Jeg tror at KIA og Den norske kirke må samarbeide mer og finne ut hvordan de kan gjøre hverandre bedre. Dette fordi Den norske kirke har et svært stort nettverk gjennom sine medlemmer som består av forskjellige mennesker når det gjelder både alder og meninger. Det er et godt utgangspunkt for inkludering av innvandrere. Min erfaring er at det er morsomt å være sammen med mennesker fra andre kulturer, og det viser seg å være lett å finne norske frivillige til dette arbeidet. 5. Navn: Thea Elisabeth Haavet Alder: 39 Bosted: Prinsdal, Oslo Organisasjon: Stefanusalliansen Kjønn: Kvinne Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Yrke/ansettelsesforhold: Jobber for tiden som informasjonsleder i Stefanusalliansen. Har tidligere jobbet i media i 20 år, både i avis og tv. Har også hatt deltidsengasjement hos KIA. Utdanning: Jeg har en bachelor fra UiO og HiO med fagene religionshistorie, religionspsykologi (mellomfag), sosialantroplogi og drama- og teater. Etter det en master i teater og film fra New York. Så en ettårig grad i sjelesorg fra Diakonova, i tillegg til en rekke fag på MF, blant annet Det flerkulturelle Norge og Religion, Conflict and Reconciliation. Til høsten fullfører jeg en ettårig grad i endringsledelse på HLT. Hva har du av organisasjons/styreerfaring? Som ung var jeg i mange år med i KrFU, blant annet satt jeg i sentralstyret. Jeg har vært menighetsrådsleder for Oslo internasjonale kirke i noen år og vært med i styret i Areopagos. 8

9 Der har jeg også flere år vært med i komiteen som lagde sommerstevnet. Jeg har også vært aktiv i flere roller i Korsvei-bevegelsen. Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Jeg begynte som frivillig i KIA i 2006 (så vidt jeg kan huske), og engasjerte meg i norskkurset på Misjonssalen. Der ledet jeg oppbyggingen av norskkurset fra noen få studenter til hundre elever og tretti frivillige lærere. I tillegg har jeg i perioder vært vikar som norsklærer for damer på KIA-huset i Oslo. Der ledet jeg også oppbyggingen av helse- og mestringsskolen, og hadde ansvaret for dette tiltaket det første året. Motivasjon for eller erfaring fra interkulturelt arbeid? Jeg har alltid likt best å være i flerkulturelle miljøer. I 2003 bodde jeg et halvt år i Sør-Afrika, der jeg ledet oppbyggingen av en ledertreningsskole, som i dag har hatt mer enn elever. Etter dette tok jeg en master i New York. Da jeg kom tilbake til Oslo, savnet jeg sterkt et internasjonalt miljø, og engasjerte meg derfor i KIA og Oslo internasjonale kirke. Dette har beriket livet mitt veldig mye, og jeg ønsker å fortsatte å leve på denne måten, og å invitere andre inn i flerkulturelle fellesskap. Hva mener du er det viktigste for KIA de neste to årene? KIA gjør allerede en veldig god jobb med å skape møteplasser for mennesker fra ulike kulturer og religioner, og å arrangere tiltak som hjelper flyktninger og innvandrere generelt til å få et varmere møte med Norge. Dette må KIA fortsette med. Jeg ønsker at KIA skal utfordre og utruste kristen-norge til å ta godt imot og inkludere våre nye landsmenn, og vise dem Guds kjærlighet, samtidig som de selv vil bli beriket og utfordret i dette møtet. Spesielt er jeg opptatt av vårt møte med islam, og hvordan vi kan øke kunnskapen om denne religionen og hvordan kristne kan elske muslimer og dele sin tro på en vennskapelig og kjærlighetsfull måte. Jeg mener at KIA kan ha en viktig profetisk røst i vårt samfunn og en viktig brobyggerrolle. 6. Hallgeir Berge 31 år, Bergen, (Ingen organisasjon, men sitter i KIA Bjørgvin sitt regionråd for Normisjon), mann. 6. Jeg er utdannet filosof på Universitetet i Bergen, jobbar for tiden som journalist i Hordaland Folkeblad. Jeg har en variert bakgrunn med mye engasjement utenlands, for jeg har bodd og studert utenfor Norge i flere år. Jeg har verv som nemndmedlem i Utlendingsnemnda, som jeg begynte med for over to år siden. 9

10 7. Jeg er leder i KIA Ung Bergen, har vært leder i Strandebarm kristne ungdomslag, i styret til Raftostiftelsen, jobbet gjennom besøkstenesten til Røde Kors, bidratt hos Bergen Seaman Mission, sitter i regionrådet til KIA Bjørgvin og vært oversetter i Salt Bergenskirken over flere år. 8. KIA har jeg vært engasjert i helt siden Jeg har koordinert leksehjelp på Arna mottakssenter i flere år, fulgt opp mange asylsøkere gjennom vennekontaktteneste og bistått i asylsøkerprosessen. Jeg sitter i KIA Bjørgvin sitt regionråd som representant for Normisjon, og har vært opptatt av å få til mer aktivitet for organisasjonen. Hvert år siden 2006 har jeg vært leirleder på KIA sin internasjonale sommerleir, og hatt hovedansvaret for å samle deltakere samt fått inn sponsing fra menigheter og privatpersoner. 9. Da jeg hørte om Kristent Interkulturelt Arbeid traff det meg midt i hjertet. For jeg er opptatt av å bety en forskjell for mennesker i vanskelige situasjoner, og har spesiell omtanke for flyktninger som har måtte reise fra hjemmet sitt og blir tvunget til å starte på nytt. Det er veldig utfordrende, men både som kristen og som medmenneske kjenner jeg en stor motivasjon til å vise nestekjærlighet til asylsøkere, og bistå de i prosessen med å etablere et nytt liv i Norge. Her spiller KIA en viktig rolle for mange, og jeg håper virkelig at flere kan høre om organisasjonen så vi kan nå ut til flere med både med det glade budskap, og bistå med integrering. 10. Jeg tror KIA må satse på å få til stadig mer aktivitet, og få engasjert frivillige til å bistå i arbeidet. Det er også viktig å få inn flere med utenlandsk bakgrunn, og vise at vi har et likeverdig fellesskap der alle kan spille en rolle. KIA kan lære av KIA ung med å bruke mer sosiale medium til å nå ut til flere og informere om organisasjonen. For jeg ser et stadig større behov for KIA sin viktige rolle i det norske samfunnet. Viktig aktiviteter jeg ser for meg er norskundervisning, kristne møter, integreringsbistand, og mange møteplasser som "verdensmiddager" der nordmenn og folk med innvandrerbakgrunn kan bli kjent. 7.Fiffi Namugunga Fiffi Namungunga har master innenfor samfunnsfag. Hun er seniorrådgiver i IMDi og er en solid faglig kapasitet innenfor integrering. Hun har tidligere arbeidet blant annet med flyktninger for FN i Kongo. Bor i Trondheim og har fire barn. Ønsker å bruke sinn faglige kunnskap for å utvikle KIA i de neste årene. Aktiv i menighetsliv i Trondheim Navn: Odd Bjarne Ellefsen 2. Alder: Kjønn: Mann 10

11 4. Bosted: Kristiansand 5. Hvis du har tilknytning til en av medlemsorganisasjonene, hvilken: Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Den norske kirke 6. Utdanning: 1999 Cand. theol fra Misjonshøgskolen 7. Yrke: Prest 8. Siste ansettelsesforhold: Feltprest Misjonær i Japan for NMS Misjonær i Norgestjeneste NMS Prosjektleder NMS dd Internasjonal prest i Den norske kirke i Kristiansand 9. Verv: Medlem, Regionrådet, KIA Sør Styremedlem, Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL) Styreleder, FTL 10. Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Kretsstyremedlem, Agder KFUK/KFUM Hovedleder Sky Sing, Stavanger KFUK-KFUM Medlem i Landsutvalget for Klubb og Ten Sing, Norges KFUK-KFUM Leder, Landsutvalget for Klubb og Ten Sing, Norges KFUK-KFUM 1997 Nestleder/leder i studentutvalget, Misjonshøgskolen Styremedlem i forbundsstyret, Norges KFUK/KFUM Medlem, Regionrådet, KIA Sør Styremedlem, Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL) Styreleder, FTL 11. Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Jeg har kjent til KIA i mange år, men har ikke vært en aktiv del av arbeidet før jeg flyttet til Kristiansand for to år siden. Gjennom mitt arbeid som internasjonalt prest har jeg omfattende samarbeid med KIA. Min opplevelse er at KIA i Kristiansand både i kirke, kommune og blant innvandrere er en respektert og høyt verdsatt aktør i byens integreringsarbeid. 12. Motivasjon for -eller erfaring fra Interkulturelt arbeide? Jeg tror at interkulturelt arbeid er noe av det viktigste å drive i vår tid. For meg handler det ikke om det eksotiske ved det tverrkulturelle, men det å skape et nytt Norge. Jeg tenker at de som kommer fra andre land beriker Norge med sin bakgrunn, tanker og erfaringer. Nye øyne bidrar til å skape et enda bedre land å leve i. I en tid der oppslutningen om kirken i Norge er nedadgående er kristne innvandrere en gave som jeg tror vil hjelpe kirken til å revitaliseres. Mange bringer med seg erfaringer og kompetanse som kirken trenger. Når det gjelder erfaring fra interkulturelt arbeid har jeg arbeidet fulltid med dette de siste to årene. Ellers opplever jeg at misjonærerfaringen min, og det å selv ha levd som minoritet over lang 11

12 tid i et kulturelt og språklig svært ulikt samfunn har gitt meg erfaringer som er nyttige i møte med mennesker fra andre land i Norge. 13. Hva mener du er det viktigste for KIA de neste 2 årene? Jeg tror noe av det viktigste er å skape enda flere møtesteder der vanlige nordmenn og personer med utenlandsk bakgrunn kan møtes. I enda større grad må vi arbeide for at det ikke bare er de spesielt interesserte vi møter. For å klare det må vi videreutvikle gode tiltak vi allerede har, og skape nye hensiktsmessige møtesteder der vi ikke er i dag. I en tid der det blir stadig flere personer med utenlandsk bakgrunn, og KIA har som ambisjon å bli en enda viktigere på integreringsfeltet, tror jeg også det er viktig å se på den organisatoriske siden av KIA. Vi må sikre at organisasjonen har gode rammer som gir frivillige og ansatte kompetanse og hjelp til å møte mennesker på grasrotnivå Navn: Anita Ma 2.Alder: 53 år 3.Bosted: Oslo 4.Hvilken Organisasjon: Nordic Chinese Christian Church in Oslo (NCCC in Oslo) 5.Kjønn: Kvinne 6.Utdanning/Yrke/Siste ansettelsesforhold/verv: Handel- og Kontorfag på videregående skole/innkjøp/menighetsrådsmedlem og forstander i Nordic Chinese Christian Church in Oslo, styre i KrF Østensjø bydel 7.Hva har du av organisasjon/styreerfaring? Sekretær, kasserer, leder, ansvar med worship og representant for menigheten utad. 8.Hva er din tilknytning/kjennskap til KIA? Gjennom NCCC in Oslo og Norsk Luthersk Misjonssamband som jeg har jobbet før, i tillegg har jeg jobbet i KIA i 6 mndr. med å starte opp en kontorstilling 12

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer KIAs landsmøte 17. Oktober 2017 i Stavanger NÅVÆRENDE TEKST FORESLÅTT ENDRING KOMMENTAR STATUTTER FOR KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) VEDTEKTER FOR KRISTENT INTERKULTURELT

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for

Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for 2017-2018 Valgkomiteens arbeid: Valgkomitéen for GF17 har bestått av Erlend Førre, Emil Hagen-Kristiansen og Cecilie Lund Vestergaard (leder). Vi vil takke

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

Presentasjon av Gunn Ågot Leite

Presentasjon av Gunn Ågot Leite Presentasjon av Gunn Ågot Leite Gunn Ågot Leite, F. 25.04.1968. Bosatt på Jøa i Fosnes kommune, ei perle ut mo= havet, nord for Namsos. Kateket i Midtre Namdal kirkelige fellesråd/daglig leder i Fosnes

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg Regionstyret Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år) i tillegg til ansattrepresentant og vara

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd

Utdeling av. Nidarosen * Prostidag på Ytterøy. 21.september Nidaros Bispedømmeråd Utdeling av Nidarosen 2003 * Prostidag på Ytterøy 21.september 2003 Nidaros Bispedømmeråd Nidarosen 2003 tildeles Inga Daae Forberg Ytterøy Presentasjon Prisvinneren er en allsidig og aktiv kvinne innenfor

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet Kandidater til valg av menighetsråd i Laksevåg menighet Vidar Brudvik Alder: 56 år Yrke: Avdelingsleder, Sparebanken Vest Har vært med i Laksevåg menighetsråd i 6 år, de siste fire årene som leder. Medlem

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

MBU valg LM 2014. Ungdomsdelegater til årskonferansen: Simon Telhaug Irene Lohne Westad Morgan Buckholm Pettersen Andreas Rasmussen Hege Bergjord

MBU valg LM 2014. Ungdomsdelegater til årskonferansen: Simon Telhaug Irene Lohne Westad Morgan Buckholm Pettersen Andreas Rasmussen Hege Bergjord MBU valg LM 2014 Kandidater til landsstyret: Leder: Audun Westad Økonomiansvarlig: Hege Bergjord Styremedlem: Bjørn Martin Broback Styremedlem: Jonas Buckholm Pettersen Styremedlem: Stephanie Buadu Styremedlem:

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Integrering av flyktninger Befolkningsundersøkelse mai 2017

Integrering av flyktninger Befolkningsundersøkelse mai 2017 Integrering av flyktninger Befolkningsundersøkelse mai 2017 Bakgrunn og metode Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvantitativ undersøkelse i befolkningen om integrering av flyktninger Hvem

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Valgkomitéens arbeid: Valgkomitéen for GF13 har bestått av Thomas G. Gardum, Roger Os og Anne-Mari Vadset. Vi startet prosessen med

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 1 2 Mandat Evaluering av resultatet av flyktningarbeidet i kommunen i forhold til vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling.

b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling. NKA 12/15 Valg Saksdokument: a Valgkomiteens innstilling b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling. Styrets forslag til vedtak i 12/15 b Styret anbefaler årsmøtet å velge

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteen for GF15 har bestått av Thomas Mæland, Åshild Margrethe Lode og Nikolai Fuglseth. Valgkomiteens innstilling til nytt følger under. Ønsker du å sende inn

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Kandidater til Mellomkirkelig råd (prioritert bispedømmevis)

Kandidater til Mellomkirkelig råd (prioritert bispedømmevis) Kandidater til Mellomkirkelig råd (prioritert bispedømmevis) Nordstokke, Kjell Oslo Bispedømme Pareliusveien 1 D, 1177 Oslo Født i 1946 Yrke: Pensjonist, professor em. Diakonhjemmet Utdanning: Dr.theol.

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Olav Rune Ertzeid. Utdanning: Etter- og videreutdanning: Arbeidspraksis: 55 år. Sivilstatus: Gift. Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland

Olav Rune Ertzeid. Utdanning: Etter- og videreutdanning: Arbeidspraksis: 55 år. Sivilstatus: Gift. Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland Olav Rune Ertzeid 55 år Sivilstatus: Gift Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland Utdanning: Cand.theol. fra Menighetsfakultetet Ordinert 26. august 1987 Etter- og videreutdanning: Utdanningssted: Høgskolen

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer