DistriktsiNFO. God sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DistriktsiNFO. God sommer!"

Transkript

1 2006 Juni/ juli DistriktsiNFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca God sommer! Sommer og ferie står for døren, men det finnes aktiviteter for de som er igjen i byen. Les mer om hva som skjer inne i magasinet Les også om: Røde Kors dagen markert i Oslo - Verdensdagen for psykisk helse - Nytt opplevelsessenter for de Hvite Bussene åpnet - Den Røde Krystall - Spennede Førstehjelpskurs

2 Røde Kors dagen markert i Oslo Lørdag 6. mai ble den Internasjonale Røde Kors-dagen markert i Oslo. Tema var kampen mot klasebomber og regler i krig. Røde Kors markerte sin dag med budskap om forbud mot klasebomber Foto: Randi Hammerstrøm På Egertorget stod 20 frivillige fra Oslo Røde Kors i sommervarmen og delte ut informasjon om Røde Kors, regler for krig og bruk av klasebomber. I Oslo sentrum vrimlet det av folk som var ute for å nyte det gode været. IHR gruppen (Internasjonal Humanitær rett) i Oslo Røde Kors hadde fått med seg artister og kjente personer på laget, som støtter kampen mot klasebomber. Midt på torget var det satt opp et telt med utstilling av fotografier av kjente personer. Fotografiene er manipulerte slik at det ser ut som om personen mangler en fot eller en arm Finn-Jarle Rode var ansvarlig fra IHR gruppen. Han var godt fornøyd med responsen fra folk på Karl Johan - Vi tok hele Egertorvet denne dagen slik at det var umulig å passere uten å legge merke til budskapet vårt og til å se den flotte utstillingen som vi hadde inne i teltet. Skoene, symbolet vårt i kampanjen mot klasebomber, så man overalt langs Karl Johan. Det var IHR gruppen som sto som arrangører av dagen i nært samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen i Norges Røde Kors. Blodgiverforeningen var også aktivt tilstede for å verve flere blodgivere. Fra fotoutstillingen Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Side 2 Det hang sko over gaten, de lå over teltet og på bakken. Vår egen Bernt Apeland holdt den første appellen og åpnet dagen for oss på en engasjert og flott måte, etter dette hadde vi også Jannike Glomm fra Amnesty og Mimir Kristiansson fra R.U. som begge holdt sterke innslag for saken og fikk folk til å stoppe opp og lytte.

3 Se meg! Oslo Røde Kors markerer verdensdagen for psykisk helse Av Per Christian Bjørnstad Verdensdagen for psykisk helse er tirsdag 10. oktober, med temaet Barn, familie og samfunn. Oslo Røde Kors skal delta på markeringen med stand på Karl Johan. Oslo Røde Kors skal i år, som før om årene, delta på informasjonsstand på Karl Johan lørdag 7. og tirsdag 10. oktober Begge dager vil det være noen tilstede mellom kl I tillegg vil vi drive aktivt informasjonsarbeid om temaet psykisk helse til barn, unge, brukere, frivillige og ansatte tilknyttet Oslo Røde Kors fram mot selve Verdensdagen og etterpå. Dette arbeidet vil særlig rette seg mot MARTE nettverkssenter for eneforsørgere og barn, Røde Kors telefonen for barn og ungdom og Ressurssentrene for ungdom. Også andre aktiviteter i Oslo Røde Kors som har barn og unge som målgruppe vil bli trukket med. I slutten av september vil det i tillegg bli arrangert et møte for alle frivillige i Oslo Røde Kors hvor temaet psykisk helse vil bli tatt opp. Ønsker du å delta? Dersom du har lyst til å delta i dette arbeidet, har konkrete forslag til måter å markere dagen på eller bare vil ha nærmere informasjon kan du henvende deg til: Per Christian Bjørnstad, mobil: eller e-post: Hva er verdensdagen for psykisk helse? - En internasjonal dag startet i Rådet for psykisk helse koordinerte arbeidet med Verdensdagen til og med i 2003, da overtok Mental Helse Norge som koordinator, i nært sambeidet med Sosial og Helsedirektoratet. - Nærmere 1000 arrangementer de siste årene og et et tiltak i stadig utvikling - Stadig fl ere blir involvert - Målet for 2006 er at 55 prosent av befolkningen skal ha hørt om Verdensdagen. - I fjor hadde 52 prosent av befolkningen hørt om Verdensdagen. Les mer på: Side 3

4 Klar for sjøen? Kampanjen Klar for sjøen? ble lansert i midten av mai. Målet er å påvirke folks holdninger i forhold til alkohol og sjø. Røde Kors er også i år en av samarbeidspartnerne. Flere ulykker Undersøkelser viser en tendens til at et økende alkoholforbruk i maritime omgivelser fører til fl ere drukninger. Kampanjen varer gjennom hele sommeren, med hovedvekt i ferietiden der alkoholkonsumet er høyere enn ellers i året og båt og sjø står sentralt for mange. Alkohol medfører en økt ulykkesrisiko når en fører båt, og det er økt fare for død når en faller i vannet eller bader med promille. Hvert år kunne mange dødsfall trolig vært unngått hvis den forulykkede ikke var påvirket av alkohol. Samarbeidsaktørene ønsker å redde liv på sjøen. Et viktig fokusområde i denne sammenheng er promille. Kampanjen ønsker å formidle sunne holdninger og gode vaner. Det bidrar til større sikkerhet, mindre risiko og økt glede og kos. Røde Kors skal bidra til holdningskampanjen gjennom vårt nettverk. Hovedmålgruppen er befolkningen over 15 år som befi nner seg ved sjø og vann. Mer spesifi kke målgrupper er menn i alderen år, ungdom i alderen og foreldre/foresatte. Blant de som står bak kampanjen er Politidirektoratet, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Vis Sjøvett, Kystvakten og Røde Kors. Alkokutt er sekretariat for kampanjen og har i år fått enda fl ere partnere for å nå ut med det viktige budskapet. Vår oppgave vil være å bidra til distribusjon av informasjonsmateriell i tilknytning til allerede planlagte aktiviteter, der dette er naturlig, eller i form av egne sjøvettarrangementer Alkokutt vil sørge for distribusjon av kampanjemateriell ut til aktørene Dere tar selv ta kontakt med Alkokutt ved Trine Stensen Lunde; tlf , e-post: eller Caroline Reinskou; tlf , e-post: Å være klar for sjøen er å være klar i hodet Vi er en bevegelse - med mange tilbud I hvert land kan det kun være en Røde Kors forening. Norges Røde Kors har eksistert siden 1865, og utfører både internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid. Det konkrete hjelpearbeidet avhenger av det enkelte lands behov. I Norge har vi ca frivillige som blant annet besøker ensomme, yter førstehjelp, hjelper flyktninger til rette og hjelper utsatte barn og unge. Meld deg inn i dag ved å sende navn, adresse og fødselsdato til: Eller ring oss på telefon: Side 4

5 Besøk det nye opplevelsessenteret i Norges Røde Kors President Thorvald Stoltenberg og Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet Røde Kors opplevelsessenter Den Hvite Bussen onsdag 7.juni. Senteret innbyr skoleelever og andre interesserte til refleksjon rundt behandlingen av sivile i krig. Kilde: Korsveien Kunnskapen må bevares Opplevelsessenteret Den Hvite Bussen bringer sammen kunnskap om ulike konfl ikter og sivile skjebner fra andre verdenskrig til i dag. Senteret skal vise hvilke grusomheter som er begått og hvilke som er blitt forhindret fordi noen har gjort en innsats. Røde Kors -president Thorvald Stoltenberg åpnet opplevelsessenteret og la vekt på hvor viktig det er å spre informasjon om andre verdenskrig og brudd på krigens regler. - Det er ikke lenger alle som husker det som skjedde. Derfor må vi være med og spre kunnskap slik at den ikke blir borte sammen med tidsvitnene, sa Stoltenberg. Opplevelsessenteret gir deg en rundtur du sent vil glemme. Grupper av inntil 30 kan kontakte Dag Schilling i Norges Røde Kors på telefon for en gripende opplevelse. Side 5

6 Fikk pris for arbeid mot mobbing Niendeklassinger fra Bøler skole, som har vant Folke Bernadotte-pris for sitt arbeid mot mobbing, deltok på åpningen av senteret. Kilde: Korsveien Deltar på oppsporing Niendeklassinger fra Bøler skole, som har vant Folke Bernadottepris for sitt arbeid mot mobbing, deltok på åpningen av senteret. De fi kk først utdelt en identitet. Ved hjelp av informasjon om denne personen og familien, plassert ut på senteret, fi kk de være med på en oppsporing og sammen lage et familietre. All informasjonen er basert på virkelige skjebner i konfl ikter siden andre verdenskrig. Spennende premie Bernadotteprisen består foruten av fl ott diplom også av en reise til Auschwitz for 30 elever. Bilde: Representanter for hver av klassene fi kk overrakt diplomer av Bjørn Egge. Gave fra Oslo Røde kors For at alle elevene skulle få reise ga også Oslo Røde Kors kr ,- i gave til meget takknemlige elever og lærere. Den Røde Krystall Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen har vedatt å endre bevegelsens statutter for å godkjenne tilleggsemblemet den Røde Krystall. Dette emblemet har nå den samme status som det Røde Korset og den Røde Halvmåne. Bevegelsen vedtok også å ta opp Israelsk Røde David-stjernen og Palestinsk Røde Halvmåne som fullverdige medlemmer. Historisk Dette er historiske vedtak og en gledens dag, sier kommunikasjonssjef Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors. Gjennom det nye emblemet og at Israelsk Røde David-stjerne og Palestinsk Røde Halvmåne nå har blitt tatt opp som fullverdige medlemmer av Røde Kors-familien, vil bevegelsen være enda bedre rustet til å utføre sine humanitære oppgaver. Endring i Geneve-konvensjonene Konferansen er en oppfølging av diplomatkonferansen i desember 2005, som vedtok den tredje tilleggsprotokollen til Genevekonvensjonene. Tilleggsprotokollen akspterer det nye beskyttende emblemet den røde krystall. Den røde krystallen vil beskytte krigsofre og hjelpearbeidere i de konfl iktsituasjonene hvor verken det røde korset eller den røde halvmånen er naturlige å bruke. Norge har vært en pådriver under hele prosessen og var det første landet som ratifi serte tilleggsprotokollen. Vi oppfordrer innstendig alle regjeringer til å respektere den røde krystallen, i tillegg til det røde korset og den røde halvmåne, sa konferansens ordstyrer, Mohammed Al Hadid, i sitt avslutningsinnlegg. Norges Røde Kors har over lengre tid arbeidet for å styrke samarbeidet mellom Israelsk Røde David-stjernen og Palestinsk Røde Halvmåne. Nattens vedtak vil legge til rette for et styrket samarbeid mellom de to nasjonalforeningene og søsterforeninger. Side 6

7 Fokus på førstehjelp Av: Kerstin Leidal Avrevne armer, blod som spruter, overdose, livløse personer og knivstikking var noen av temaene da Oslo Røde Kors Hjelpekorps Undervisning hadde førstehjelpskurs i Christian Krohgsgate i begynnelsen av juni. - Det er viktig med egensikkerhet i truende situasjoner, før man gir seg i kast med førstehjelpen, sier Thor Raymond Oldernes, som var instruktør på kurset. Kurset var et 12-timers kurs og der de fleste situasjoner som man kan komme borti ble gjennomgått og praktisert på markører. Alle skadene var sminket av Wibekke Mulstad,som er sminkeleder i hjelpekorpset. Skadene så helt ekte ut og deltakerne var meget aktive og flinke til å gi førstehjelp i de forskjellige situasjonene. Det vanligste er Norsk Grunnkurs i førstehjelp som går over 5 eller 6 timer. Kurset tar for seg det viktigste innen den livreddende førstehjelpen med praktisk trening på hverandre og på Anne dukker. Et 12 timers kurs går videre innen førstehjelp og tar for seg mer om akutt skade og sykdom, i tillegg til mer praktisk trening. - Vi har lært masse førstehjelp og føler at vi er bedre forberedt i tilfelle en reell situasjon, var noen av tilbakemeldingene på et lærerikt kurs. Å være forberedt på det verste - Førstehjelp er enkelt, men det er situasjonen rundt den syke eller skadede som kan være vanskelig, så nå håper vi at vi har lært dere noe som dere aldri får bruk for, avslutter Thor Raymond kurset med. Det han vet er at de fleste en eller annen gang kommer borti førstehjelp og da er det fint å være forberedt å vite hva man skal gjøre. Oslo RK Hjelpekorps Undervisning har mange forskjellige kurstyper i førstehjelp. Han deler ut kursbevis til deltakerne og får en kjempeapplaus for et meget vellykket Side 7 Thor Raymond Oldernes demonstrerer hvordan hjerte- lunge redning gjøres.

8 Sommeraktiviteter på asylmottak i Oslo Av: Celine Blom Sommeren blir fort lang og kjedelig for barn på asylmottak som ikke har faste tilbud om aktiviteter i sommer. I fjor arrangerte vi for første gang sommeraktiviteter for barn bosatt i asylmottak i Oslo. Etter gode erfaringer i fjor ønsket vi å videreføre ferietilbudet også i år. Vi er så heldige å ha omlag ti engasjerte frivillige som er med på å arrangere aktiviteter for barna i en måneds tid framover, og de er allerede godt i gang. Siste uka av juni var vi på Teknisk museum og i Frognerparken. I Frognerparken var det grilling og fotballkamp på programmet,til stor glede for store og små... Neste uke går turen til Tusenfryd og barnekunstmuseet. Disse barna har nylig ankommet Norge, og har stor glede av gårdsbesøk, tur til bygdøymuseene samt andre aktiviteter hvor de får et lite gløtt inn i Norsk historie og kulturtradisjoner. De to siste ukene med aktiviteter er forbeholdt barn som bor i transittmottak. Vi regner med like stor begeistring i år også! Takk til alle som har bidratt slik at vi kan arrangere aktiviteter for barna i sommer! I fjor snakket barna lenge om de små rare husene med gress på taket som de hadde sett på bygdøy. Momarkedet som går av stabelen 26. august vil i år ha som tema Barn i Norge Heldigvis har de fleste barn i Norge det godt. Men det er en økende gruppe barn lever i vanskelige livssituasjoner. Det anslås at hvert femte barn i Norge vokser opp i hjem med rusmisbruk, psykisk syke foreldre, vold eller fattigdom. Barn i Norge - kampanjen er derfor helt i tråd med Røde Kors sitt mandat å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Momarkedet 26. august på NRK1 kl Side 8

9 Støtt aktiviteter for barn Kilde: Korsveien Grunnlaget for deltagelse i samfunnet legges i barne- og ungdomsårene. Med giverprogrammet Barn i Norge kan vi skape en bedre hverdag for barn som er i vanskelige livssituasjoner. Mer enn hvert femte barn i Norge vokser opp i hjem med rus, vold, alvorlige psykiske problemer og/ eller fattigdom. Frivillige fra Røde Kors hjelper disse barna for å gi dem trygghet, glede og en voksen å snakke med. Støtt aktiviteter for barn Røde Kors har tusenvis av frivillige som gjør en kjempeinnsats helt gratis, men å drive aktivitetene koster også penger. Derfor har Røde Kors opprettet et eget giverprogram for barn i Norge. Det nye giverprogrammet Barn i Norge knytter sammen alle Røde Kors aktiviteter rettet mot norske barn som trenger hjelp. Dette inkluderer blant annet leksehjelp, Røde Kors-telefonen, Ferie for alle og aktiviteter for barn på krisesentre. Gjennom frivillige i Røde Kors kan barn få: Et pusterom fra vanskelighetene hjemme - Noen å snakke med. Man kan være anonym på Røde Kors-telefonen og på nettstedet Kors på halsen - Være med på hverdagsaktiviteter som vanlige barn tar som en selvfølge - Trygg voksenkontakt med voksne som ser barna uten at det er en del av jobben deres - Hjelp til lekser av voksne som har tid og engasjement - Gode opplevelser sammen med egen familie og andre familier Som giver til Barn i Norge betaler man faste månedlige bidrag som går til aktiviteter Røde Kors driver for barn lokalt. Da bidrar man med til skape en bedre hverdag for barn som er i vanskelige livssituasjoner. De som er med i giverprogrammet mottar også informasjon om prosjektet og aktivitetene som tilbys barna fi re ganger i året. Fortell gjerne familie og venner om denne muligheten til å hjelpe. Man kan melde seg inn på Har du spørsmål om Barn i Norge, ring eller send en e-post til Side 9

10 Ressursentrene på reisefot 60 ungdommer fra alle ressurssentrene skal på sommertur fra 11. til 14. juli. For første gang i historien er deltagere fra alle sentrene representert på samme tur. Av Andreas Grønseth Turen går til Ingelsrud, til et sted vi leier av Norges Speiderforbund. Dette ligger idyllisk til blant masse skog i Eidskog kommune, sør i Hedmark. Der blir det muligheter for bading, kano og andre vannaktiviteter. Ellers legger vi opp til hinderløype klatring i vegg, volleyball, grilling, leker fotball, spill og sosialt samvær. Turer i ferier ser vi som viktig for å bidra til et minnerikt alternativ til å traske gatelangs i Oslos gater gjennom sommeren Det er mange som ikke har mulighet til ferie med familien, eller ikke fi kk sommerjobb. Spesielt ser vi et behov blant minoritetsungdom. Deres familier har sjelden eller aldri tilgang til hytte på fjellet eller hytte ved sjøen. Slektninger og venner ute i distriktene fi nnes det også få av. Tenk deg selv; Ali på 15 fra Somalia har garantert ingen bestemor i Svolvær. Derfor arrangerer vi tre turer i året under skolens ferier. En av dem på sommeren. Åpningstider på ressursentrene i sommer: I sommer holder Café condio og ORKIS Ressurssenter åpent, mens Mortensrud- og Groruddalen ressurssenter stenger. Café Condio har åpent tirsdag - fredag (23) ORKIS har åpningstider tirsdag, torsdag og fredag Tirsdag er det kvinnekafé og onsdag jentegruppe Side 10

11 Mange får hjelp til å vitne Et halvt år etter at vitnestøtte-prosjektet startet opp ved tinghuset i Oslo, har hundrevis av vitner fått hjelp. En stor del av vitnene trenger praktisk hjelp, men like mange trenger en beroligende prat. Kilde: Mange gruer seg til å vitne i rettssaker. Noen synes det er vanskelig å møte igjen sin egen overgriper, andre er redde for represalier fra de tiltalte. Dette var bakgrunnen for oppstarten av vitnestøtteprosjektet i Oslo og Trondheim. Siden januar i år har frivillige vitnestøtter, rekruttert og opplært av Røde Kors, vært til stede i Oslo tingrett og hjulpet vitner med alt fra praktiske opplysninger til psykisk støtte. I perioden februar - april hadde nesten 300 vitner fått hjelp. som har den faglige bakgrunnen som trengs for å bistå vitnene. Vitnestøtte startet i Oslo og Trondheim som pilotprosjekter, og har fungert svært bra. Nå vurderes det å utvide prosjektet slik at vitner i fl ere byer får tilbudet. Vitnestøtte er et samarbeidsprosjekt mellom Justisdepartementet, Domstoladministrasjonen, Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, Tingretten i Oslo og Trondheim og Røde Kors. En stor del av de som henvendte seg til vitnestøttene trengte praktisk hjelp og opplysninger rundt det å delta i en rettssak. En stor del av de frivillige er jusstudenter, tidligere ansatte innen rettspleien og andre Side 11

12 Aktivitetskalender for Oslo Røde Kors Dato Aktivitet Hvem Tid Sted juli Landsleir Røde Kors Ungdom Frivillige ml år Tromøya 26. aug Momarkedet Åpent arrangement Mysen 30. aug Informasjonsmøte for nye frivillige HD-salen, NRK sept NM for Hjelpekorps 9. sept Den internasjonale Førstehjelpsdagen Kvalifiserte Hjelpekorps i Norge Kristiansand Vi arbeider globalt - og lokalt Røde Kors er verdens største hjelpeorganisasjon med et globalt nettverk i 178 land og 100 millioner medlemmer, som gir av sin tid og sitt overskudd for å hjelpe andre. Alle Røde Kors-foreningene har samme status og samme ansvar. De arbeider for å hjelpe fl est mulig nødlidende - globalt og lokalt. Meld deg inn i dag ved å sende navn, adresse og fødselsdato til: Eller ring oss på telefon: Utgiver: Oslo Røde Kors Leder Distriktsstyret: Atle Sundelin Redaksjonen: Monika Juul, Mona Henriksen og Britt Larsson Opplag: 2200 Postadresse: Postboks 3 Grønland, 0133 Oslo Besøksadresse: Chr. Krohgsgt. 15 Telefon: Telefax: Internett:

DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800. En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen

DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800. En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen Februar/mars 2006 DistriktsiNFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800 En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen På ski for aller første gang Frivilligheten blomstrer med gruppelederne

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

DistriktsINFO. Oktober 2007. Trøstet og bar i EM. På Norges tak. NM i Hjelpekorps. Til sjøs med Nettverk etter soning, side 9

DistriktsINFO. Oktober 2007. Trøstet og bar i EM. På Norges tak. NM i Hjelpekorps. Til sjøs med Nettverk etter soning, side 9 Oktober 2007 DistriktsINFO Vi seilte ut i retning åpent hav, men ble raskt satt på plass av havets voldsomme naturkrefter, og etter et par timer med ordentlig ruskevær, ankret vi opp og overnattet. Neste

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria TEMA: PÅ FLUKT magasinet 32012 Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer Lagrer musikk Spiller CD Spiller plater Spiller kassetter

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Norges største antimobbekampanje

Norges største antimobbekampanje Nyhetsbrev februar 2014 Kjære frivillig Dette er et utdrag fra nyhetsbrev sendt på mail til frivillige i Oslo Røde Kors. Hvis du ønsker å få tilsendt brevet i sin helhet på mail, send e-post til frivillig.oslo@redcross.no

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer