DistriktsiNFO. God sommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DistriktsiNFO. God sommer!"

Transkript

1 2006 Juni/ juli DistriktsiNFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca God sommer! Sommer og ferie står for døren, men det finnes aktiviteter for de som er igjen i byen. Les mer om hva som skjer inne i magasinet Les også om: Røde Kors dagen markert i Oslo - Verdensdagen for psykisk helse - Nytt opplevelsessenter for de Hvite Bussene åpnet - Den Røde Krystall - Spennede Førstehjelpskurs

2 Røde Kors dagen markert i Oslo Lørdag 6. mai ble den Internasjonale Røde Kors-dagen markert i Oslo. Tema var kampen mot klasebomber og regler i krig. Røde Kors markerte sin dag med budskap om forbud mot klasebomber Foto: Randi Hammerstrøm På Egertorget stod 20 frivillige fra Oslo Røde Kors i sommervarmen og delte ut informasjon om Røde Kors, regler for krig og bruk av klasebomber. I Oslo sentrum vrimlet det av folk som var ute for å nyte det gode været. IHR gruppen (Internasjonal Humanitær rett) i Oslo Røde Kors hadde fått med seg artister og kjente personer på laget, som støtter kampen mot klasebomber. Midt på torget var det satt opp et telt med utstilling av fotografier av kjente personer. Fotografiene er manipulerte slik at det ser ut som om personen mangler en fot eller en arm Finn-Jarle Rode var ansvarlig fra IHR gruppen. Han var godt fornøyd med responsen fra folk på Karl Johan - Vi tok hele Egertorvet denne dagen slik at det var umulig å passere uten å legge merke til budskapet vårt og til å se den flotte utstillingen som vi hadde inne i teltet. Skoene, symbolet vårt i kampanjen mot klasebomber, så man overalt langs Karl Johan. Det var IHR gruppen som sto som arrangører av dagen i nært samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen i Norges Røde Kors. Blodgiverforeningen var også aktivt tilstede for å verve flere blodgivere. Fra fotoutstillingen Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Side 2 Det hang sko over gaten, de lå over teltet og på bakken. Vår egen Bernt Apeland holdt den første appellen og åpnet dagen for oss på en engasjert og flott måte, etter dette hadde vi også Jannike Glomm fra Amnesty og Mimir Kristiansson fra R.U. som begge holdt sterke innslag for saken og fikk folk til å stoppe opp og lytte.

3 Se meg! Oslo Røde Kors markerer verdensdagen for psykisk helse Av Per Christian Bjørnstad Verdensdagen for psykisk helse er tirsdag 10. oktober, med temaet Barn, familie og samfunn. Oslo Røde Kors skal delta på markeringen med stand på Karl Johan. Oslo Røde Kors skal i år, som før om årene, delta på informasjonsstand på Karl Johan lørdag 7. og tirsdag 10. oktober Begge dager vil det være noen tilstede mellom kl I tillegg vil vi drive aktivt informasjonsarbeid om temaet psykisk helse til barn, unge, brukere, frivillige og ansatte tilknyttet Oslo Røde Kors fram mot selve Verdensdagen og etterpå. Dette arbeidet vil særlig rette seg mot MARTE nettverkssenter for eneforsørgere og barn, Røde Kors telefonen for barn og ungdom og Ressurssentrene for ungdom. Også andre aktiviteter i Oslo Røde Kors som har barn og unge som målgruppe vil bli trukket med. I slutten av september vil det i tillegg bli arrangert et møte for alle frivillige i Oslo Røde Kors hvor temaet psykisk helse vil bli tatt opp. Ønsker du å delta? Dersom du har lyst til å delta i dette arbeidet, har konkrete forslag til måter å markere dagen på eller bare vil ha nærmere informasjon kan du henvende deg til: Per Christian Bjørnstad, mobil: eller e-post: Hva er verdensdagen for psykisk helse? - En internasjonal dag startet i Rådet for psykisk helse koordinerte arbeidet med Verdensdagen til og med i 2003, da overtok Mental Helse Norge som koordinator, i nært sambeidet med Sosial og Helsedirektoratet. - Nærmere 1000 arrangementer de siste årene og et et tiltak i stadig utvikling - Stadig fl ere blir involvert - Målet for 2006 er at 55 prosent av befolkningen skal ha hørt om Verdensdagen. - I fjor hadde 52 prosent av befolkningen hørt om Verdensdagen. Les mer på: Side 3

4 Klar for sjøen? Kampanjen Klar for sjøen? ble lansert i midten av mai. Målet er å påvirke folks holdninger i forhold til alkohol og sjø. Røde Kors er også i år en av samarbeidspartnerne. Flere ulykker Undersøkelser viser en tendens til at et økende alkoholforbruk i maritime omgivelser fører til fl ere drukninger. Kampanjen varer gjennom hele sommeren, med hovedvekt i ferietiden der alkoholkonsumet er høyere enn ellers i året og båt og sjø står sentralt for mange. Alkohol medfører en økt ulykkesrisiko når en fører båt, og det er økt fare for død når en faller i vannet eller bader med promille. Hvert år kunne mange dødsfall trolig vært unngått hvis den forulykkede ikke var påvirket av alkohol. Samarbeidsaktørene ønsker å redde liv på sjøen. Et viktig fokusområde i denne sammenheng er promille. Kampanjen ønsker å formidle sunne holdninger og gode vaner. Det bidrar til større sikkerhet, mindre risiko og økt glede og kos. Røde Kors skal bidra til holdningskampanjen gjennom vårt nettverk. Hovedmålgruppen er befolkningen over 15 år som befi nner seg ved sjø og vann. Mer spesifi kke målgrupper er menn i alderen år, ungdom i alderen og foreldre/foresatte. Blant de som står bak kampanjen er Politidirektoratet, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Vis Sjøvett, Kystvakten og Røde Kors. Alkokutt er sekretariat for kampanjen og har i år fått enda fl ere partnere for å nå ut med det viktige budskapet. Vår oppgave vil være å bidra til distribusjon av informasjonsmateriell i tilknytning til allerede planlagte aktiviteter, der dette er naturlig, eller i form av egne sjøvettarrangementer Alkokutt vil sørge for distribusjon av kampanjemateriell ut til aktørene Dere tar selv ta kontakt med Alkokutt ved Trine Stensen Lunde; tlf , e-post: eller Caroline Reinskou; tlf , e-post: Å være klar for sjøen er å være klar i hodet Vi er en bevegelse - med mange tilbud I hvert land kan det kun være en Røde Kors forening. Norges Røde Kors har eksistert siden 1865, og utfører både internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid. Det konkrete hjelpearbeidet avhenger av det enkelte lands behov. I Norge har vi ca frivillige som blant annet besøker ensomme, yter førstehjelp, hjelper flyktninger til rette og hjelper utsatte barn og unge. Meld deg inn i dag ved å sende navn, adresse og fødselsdato til: Eller ring oss på telefon: Side 4

5 Besøk det nye opplevelsessenteret i Norges Røde Kors President Thorvald Stoltenberg og Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet Røde Kors opplevelsessenter Den Hvite Bussen onsdag 7.juni. Senteret innbyr skoleelever og andre interesserte til refleksjon rundt behandlingen av sivile i krig. Kilde: Korsveien Kunnskapen må bevares Opplevelsessenteret Den Hvite Bussen bringer sammen kunnskap om ulike konfl ikter og sivile skjebner fra andre verdenskrig til i dag. Senteret skal vise hvilke grusomheter som er begått og hvilke som er blitt forhindret fordi noen har gjort en innsats. Røde Kors -president Thorvald Stoltenberg åpnet opplevelsessenteret og la vekt på hvor viktig det er å spre informasjon om andre verdenskrig og brudd på krigens regler. - Det er ikke lenger alle som husker det som skjedde. Derfor må vi være med og spre kunnskap slik at den ikke blir borte sammen med tidsvitnene, sa Stoltenberg. Opplevelsessenteret gir deg en rundtur du sent vil glemme. Grupper av inntil 30 kan kontakte Dag Schilling i Norges Røde Kors på telefon for en gripende opplevelse. Side 5

6 Fikk pris for arbeid mot mobbing Niendeklassinger fra Bøler skole, som har vant Folke Bernadotte-pris for sitt arbeid mot mobbing, deltok på åpningen av senteret. Kilde: Korsveien Deltar på oppsporing Niendeklassinger fra Bøler skole, som har vant Folke Bernadottepris for sitt arbeid mot mobbing, deltok på åpningen av senteret. De fi kk først utdelt en identitet. Ved hjelp av informasjon om denne personen og familien, plassert ut på senteret, fi kk de være med på en oppsporing og sammen lage et familietre. All informasjonen er basert på virkelige skjebner i konfl ikter siden andre verdenskrig. Spennende premie Bernadotteprisen består foruten av fl ott diplom også av en reise til Auschwitz for 30 elever. Bilde: Representanter for hver av klassene fi kk overrakt diplomer av Bjørn Egge. Gave fra Oslo Røde kors For at alle elevene skulle få reise ga også Oslo Røde Kors kr ,- i gave til meget takknemlige elever og lærere. Den Røde Krystall Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen har vedatt å endre bevegelsens statutter for å godkjenne tilleggsemblemet den Røde Krystall. Dette emblemet har nå den samme status som det Røde Korset og den Røde Halvmåne. Bevegelsen vedtok også å ta opp Israelsk Røde David-stjernen og Palestinsk Røde Halvmåne som fullverdige medlemmer. Historisk Dette er historiske vedtak og en gledens dag, sier kommunikasjonssjef Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors. Gjennom det nye emblemet og at Israelsk Røde David-stjerne og Palestinsk Røde Halvmåne nå har blitt tatt opp som fullverdige medlemmer av Røde Kors-familien, vil bevegelsen være enda bedre rustet til å utføre sine humanitære oppgaver. Endring i Geneve-konvensjonene Konferansen er en oppfølging av diplomatkonferansen i desember 2005, som vedtok den tredje tilleggsprotokollen til Genevekonvensjonene. Tilleggsprotokollen akspterer det nye beskyttende emblemet den røde krystall. Den røde krystallen vil beskytte krigsofre og hjelpearbeidere i de konfl iktsituasjonene hvor verken det røde korset eller den røde halvmånen er naturlige å bruke. Norge har vært en pådriver under hele prosessen og var det første landet som ratifi serte tilleggsprotokollen. Vi oppfordrer innstendig alle regjeringer til å respektere den røde krystallen, i tillegg til det røde korset og den røde halvmåne, sa konferansens ordstyrer, Mohammed Al Hadid, i sitt avslutningsinnlegg. Norges Røde Kors har over lengre tid arbeidet for å styrke samarbeidet mellom Israelsk Røde David-stjernen og Palestinsk Røde Halvmåne. Nattens vedtak vil legge til rette for et styrket samarbeid mellom de to nasjonalforeningene og søsterforeninger. Side 6

7 Fokus på førstehjelp Av: Kerstin Leidal Avrevne armer, blod som spruter, overdose, livløse personer og knivstikking var noen av temaene da Oslo Røde Kors Hjelpekorps Undervisning hadde førstehjelpskurs i Christian Krohgsgate i begynnelsen av juni. - Det er viktig med egensikkerhet i truende situasjoner, før man gir seg i kast med førstehjelpen, sier Thor Raymond Oldernes, som var instruktør på kurset. Kurset var et 12-timers kurs og der de fleste situasjoner som man kan komme borti ble gjennomgått og praktisert på markører. Alle skadene var sminket av Wibekke Mulstad,som er sminkeleder i hjelpekorpset. Skadene så helt ekte ut og deltakerne var meget aktive og flinke til å gi førstehjelp i de forskjellige situasjonene. Det vanligste er Norsk Grunnkurs i førstehjelp som går over 5 eller 6 timer. Kurset tar for seg det viktigste innen den livreddende førstehjelpen med praktisk trening på hverandre og på Anne dukker. Et 12 timers kurs går videre innen førstehjelp og tar for seg mer om akutt skade og sykdom, i tillegg til mer praktisk trening. - Vi har lært masse førstehjelp og føler at vi er bedre forberedt i tilfelle en reell situasjon, var noen av tilbakemeldingene på et lærerikt kurs. Å være forberedt på det verste - Førstehjelp er enkelt, men det er situasjonen rundt den syke eller skadede som kan være vanskelig, så nå håper vi at vi har lært dere noe som dere aldri får bruk for, avslutter Thor Raymond kurset med. Det han vet er at de fleste en eller annen gang kommer borti førstehjelp og da er det fint å være forberedt å vite hva man skal gjøre. Oslo RK Hjelpekorps Undervisning har mange forskjellige kurstyper i førstehjelp. Han deler ut kursbevis til deltakerne og får en kjempeapplaus for et meget vellykket Side 7 Thor Raymond Oldernes demonstrerer hvordan hjerte- lunge redning gjøres.

8 Sommeraktiviteter på asylmottak i Oslo Av: Celine Blom Sommeren blir fort lang og kjedelig for barn på asylmottak som ikke har faste tilbud om aktiviteter i sommer. I fjor arrangerte vi for første gang sommeraktiviteter for barn bosatt i asylmottak i Oslo. Etter gode erfaringer i fjor ønsket vi å videreføre ferietilbudet også i år. Vi er så heldige å ha omlag ti engasjerte frivillige som er med på å arrangere aktiviteter for barna i en måneds tid framover, og de er allerede godt i gang. Siste uka av juni var vi på Teknisk museum og i Frognerparken. I Frognerparken var det grilling og fotballkamp på programmet,til stor glede for store og små... Neste uke går turen til Tusenfryd og barnekunstmuseet. Disse barna har nylig ankommet Norge, og har stor glede av gårdsbesøk, tur til bygdøymuseene samt andre aktiviteter hvor de får et lite gløtt inn i Norsk historie og kulturtradisjoner. De to siste ukene med aktiviteter er forbeholdt barn som bor i transittmottak. Vi regner med like stor begeistring i år også! Takk til alle som har bidratt slik at vi kan arrangere aktiviteter for barna i sommer! I fjor snakket barna lenge om de små rare husene med gress på taket som de hadde sett på bygdøy. Momarkedet som går av stabelen 26. august vil i år ha som tema Barn i Norge Heldigvis har de fleste barn i Norge det godt. Men det er en økende gruppe barn lever i vanskelige livssituasjoner. Det anslås at hvert femte barn i Norge vokser opp i hjem med rusmisbruk, psykisk syke foreldre, vold eller fattigdom. Barn i Norge - kampanjen er derfor helt i tråd med Røde Kors sitt mandat å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Momarkedet 26. august på NRK1 kl Side 8

9 Støtt aktiviteter for barn Kilde: Korsveien Grunnlaget for deltagelse i samfunnet legges i barne- og ungdomsårene. Med giverprogrammet Barn i Norge kan vi skape en bedre hverdag for barn som er i vanskelige livssituasjoner. Mer enn hvert femte barn i Norge vokser opp i hjem med rus, vold, alvorlige psykiske problemer og/ eller fattigdom. Frivillige fra Røde Kors hjelper disse barna for å gi dem trygghet, glede og en voksen å snakke med. Støtt aktiviteter for barn Røde Kors har tusenvis av frivillige som gjør en kjempeinnsats helt gratis, men å drive aktivitetene koster også penger. Derfor har Røde Kors opprettet et eget giverprogram for barn i Norge. Det nye giverprogrammet Barn i Norge knytter sammen alle Røde Kors aktiviteter rettet mot norske barn som trenger hjelp. Dette inkluderer blant annet leksehjelp, Røde Kors-telefonen, Ferie for alle og aktiviteter for barn på krisesentre. Gjennom frivillige i Røde Kors kan barn få: Et pusterom fra vanskelighetene hjemme - Noen å snakke med. Man kan være anonym på Røde Kors-telefonen og på nettstedet Kors på halsen - Være med på hverdagsaktiviteter som vanlige barn tar som en selvfølge - Trygg voksenkontakt med voksne som ser barna uten at det er en del av jobben deres - Hjelp til lekser av voksne som har tid og engasjement - Gode opplevelser sammen med egen familie og andre familier Som giver til Barn i Norge betaler man faste månedlige bidrag som går til aktiviteter Røde Kors driver for barn lokalt. Da bidrar man med til skape en bedre hverdag for barn som er i vanskelige livssituasjoner. De som er med i giverprogrammet mottar også informasjon om prosjektet og aktivitetene som tilbys barna fi re ganger i året. Fortell gjerne familie og venner om denne muligheten til å hjelpe. Man kan melde seg inn på Har du spørsmål om Barn i Norge, ring eller send en e-post til Side 9

10 Ressursentrene på reisefot 60 ungdommer fra alle ressurssentrene skal på sommertur fra 11. til 14. juli. For første gang i historien er deltagere fra alle sentrene representert på samme tur. Av Andreas Grønseth Turen går til Ingelsrud, til et sted vi leier av Norges Speiderforbund. Dette ligger idyllisk til blant masse skog i Eidskog kommune, sør i Hedmark. Der blir det muligheter for bading, kano og andre vannaktiviteter. Ellers legger vi opp til hinderløype klatring i vegg, volleyball, grilling, leker fotball, spill og sosialt samvær. Turer i ferier ser vi som viktig for å bidra til et minnerikt alternativ til å traske gatelangs i Oslos gater gjennom sommeren Det er mange som ikke har mulighet til ferie med familien, eller ikke fi kk sommerjobb. Spesielt ser vi et behov blant minoritetsungdom. Deres familier har sjelden eller aldri tilgang til hytte på fjellet eller hytte ved sjøen. Slektninger og venner ute i distriktene fi nnes det også få av. Tenk deg selv; Ali på 15 fra Somalia har garantert ingen bestemor i Svolvær. Derfor arrangerer vi tre turer i året under skolens ferier. En av dem på sommeren. Åpningstider på ressursentrene i sommer: I sommer holder Café condio og ORKIS Ressurssenter åpent, mens Mortensrud- og Groruddalen ressurssenter stenger. Café Condio har åpent tirsdag - fredag (23) ORKIS har åpningstider tirsdag, torsdag og fredag Tirsdag er det kvinnekafé og onsdag jentegruppe Side 10

11 Mange får hjelp til å vitne Et halvt år etter at vitnestøtte-prosjektet startet opp ved tinghuset i Oslo, har hundrevis av vitner fått hjelp. En stor del av vitnene trenger praktisk hjelp, men like mange trenger en beroligende prat. Kilde: Mange gruer seg til å vitne i rettssaker. Noen synes det er vanskelig å møte igjen sin egen overgriper, andre er redde for represalier fra de tiltalte. Dette var bakgrunnen for oppstarten av vitnestøtteprosjektet i Oslo og Trondheim. Siden januar i år har frivillige vitnestøtter, rekruttert og opplært av Røde Kors, vært til stede i Oslo tingrett og hjulpet vitner med alt fra praktiske opplysninger til psykisk støtte. I perioden februar - april hadde nesten 300 vitner fått hjelp. som har den faglige bakgrunnen som trengs for å bistå vitnene. Vitnestøtte startet i Oslo og Trondheim som pilotprosjekter, og har fungert svært bra. Nå vurderes det å utvide prosjektet slik at vitner i fl ere byer får tilbudet. Vitnestøtte er et samarbeidsprosjekt mellom Justisdepartementet, Domstoladministrasjonen, Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, Tingretten i Oslo og Trondheim og Røde Kors. En stor del av de som henvendte seg til vitnestøttene trengte praktisk hjelp og opplysninger rundt det å delta i en rettssak. En stor del av de frivillige er jusstudenter, tidligere ansatte innen rettspleien og andre Side 11

12 Aktivitetskalender for Oslo Røde Kors Dato Aktivitet Hvem Tid Sted juli Landsleir Røde Kors Ungdom Frivillige ml år Tromøya 26. aug Momarkedet Åpent arrangement Mysen 30. aug Informasjonsmøte for nye frivillige HD-salen, NRK sept NM for Hjelpekorps 9. sept Den internasjonale Førstehjelpsdagen Kvalifiserte Hjelpekorps i Norge Kristiansand Vi arbeider globalt - og lokalt Røde Kors er verdens største hjelpeorganisasjon med et globalt nettverk i 178 land og 100 millioner medlemmer, som gir av sin tid og sitt overskudd for å hjelpe andre. Alle Røde Kors-foreningene har samme status og samme ansvar. De arbeider for å hjelpe fl est mulig nødlidende - globalt og lokalt. Meld deg inn i dag ved å sende navn, adresse og fødselsdato til: Eller ring oss på telefon: Utgiver: Oslo Røde Kors Leder Distriktsstyret: Atle Sundelin Redaksjonen: Monika Juul, Mona Henriksen og Britt Larsson Opplag: 2200 Postadresse: Postboks 3 Grønland, 0133 Oslo Besøksadresse: Chr. Krohgsgt. 15 Telefon: Telefax: Internett:

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Familiehjelperen Fransiskushjelpen «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Hjemmehospice Sykepleie på hjul Frivillige tjenester:

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Vennergidag!

Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Vennergidag! Alt du trenger å vite om Regnmakernes 31. mai Vennergidag! Det nærmer seg årets Vennergidag, og vi håper at dere gleder dere! For å få best mulig læringsutbytte av dagen lønner det seg å jobbe med energistoff

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. Ferie for alle I n v i t a s j o n Ferie for alle Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at

Vi delte RØFF`erne i tre lag, der det var en av RØFF`erne som var lagleder, og de gjennomførte en Ringløype med 6 poster. Vi ga beskjed til dem at Vi i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps så at det ble opprettet flere RØFF avdelinger i distriktet vårt. Vi har i dag 4 aktive RØFF avdelinger og det er 3 til som planlegger å starte opp i 2012. Derfor ønsket

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Med Språket som basiskompetanse i dagligdagen, har vi i mai hatt fokus på klær under frokostsamlingene. Vi har hatt fremme følgende konkreter; truse, undertøy,

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med.

Asker 2014 - Tett på. Tenker du å være med på leir til sommeren. Vi er mange fra Bekkefaret som kommer til å reise, og håper du også vil være med. Asker 2014 - Tett på I sommer var mange av oss på leir i Stavanger, sammen med 12 000 speidere. Allerede til sommeren er det klart for en ny storleir. Asker 2014 kan kanskje samle over 8000 andre engasjerte

Detaljer

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING Her kommer den siste ukeplanen fra oss studentene En liten påminnelse: Det kan være bløtt ute, derfor kan det være greit å ha skiftetøy på skolen (spesielt sokker). Det blir en litt spesiell uke, der fagene

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

I august kommer vi til å ta med og 4. klasse på turer for at 1. klasse skal være på AKS og bli kjent.

I august kommer vi til å ta med og 4. klasse på turer for at 1. klasse skal være på AKS og bli kjent. Vi arrangerer sommerklubb i år fra 23. til 30. juni og fra 1.-18.august med mange forskjellige turer. Vi håper at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet. Oppmøte Åpningstiden i AKS sommerklubb

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse SLUTTRAPPORT Forebygging 2008/1/0208 Fasetten Mental Helse Forord Prosjektet Fasetten er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Narvik og Mental Helse Ungdom Narvik. Fasetten er et brukerstyrt

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Påmelding Ut&Kjør 2017

Påmelding Ut&Kjør 2017 Påmelding Ut&Kjør 2017 Hva er Ut&Kjør? Ut&Kjør er et samarbeidsprosjekt mellom Ung i Longyearbyen, Longyearbyen Ungdomsråd, Sysselmannen på Svalbard, Sons of Svalbard og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag Nr. 2-2013. Opplag: 750. Årgang 35 Ansvarlig redaktør: Vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Innskjæringer rammer skolen Arendal kommune kutter for å få

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer