Innhold Innhold. Et godt år. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder. 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Innhold. Et godt år. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder. 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 Innhold Innhold InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea augue 03 feuis Organisasjonsleder 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse 06 ullaorp Kvinner ercinit nulput med minoritetsbakgrunn nos nulput dionsequat. 07 Utviklingsarbeid i utlandet Andreriure magna 08 conse core Forskning magna og commy utvikling 09 nim quipisl Eldreilit do 10 ero consed Omsorgsberedskap dolor senim 11 dolummodio Barn og exer unge dit lortio exerius 12 N.K.S. konferanse cilluptatie dolobortin 13 ullut lut Tillitsvalgtopplæring lorperc iliquatis 14 do commy Tildelinger nim vulputet vel enim 16 Kommunikasjon og samfunnskontakt 17 N.K.S. Kløverinstitusjoner as 18 Institusjoner og eiendom 19 Medlemmer og lokalforeninger 20 Utdrag fra lokalforeningenes regnskap 21 Utdrag fra fylkenes årsmeldinger 28 Årsregnskap 29 Resultatregnskap 30 Noter til regnskapet 32 Revisjonsberetning 34 Representasjon i komiteer og utvalg 35 Organisasjonens ledelse og administrasjon Redaktør: Beate Framdal Design: Metro Branding as Trykk: Prinfo Unique Prinsesse Astrid er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter. Forsidebildet er tatt av N.K.S. og er fra SPARJentebølgenløpet i Sandnes. Et godt år En god tradisjon i organisasjonen er Fredrikkeprisutdelingen i februar en fin start på et nesten nytt år. Sanitetskvinner fra mange kanter av landet hadde funnet veien til Gamle Logen i Oslo for å delta på denne «festdagen» hvor årets vinner Shabana Rehman mottok prisen til stor applaus. Kvinners livsvilkår og helse er vårt hovedsatsingsområde. Tiltakene er mange og gode, slik det fremgår i årsmeldingen. At organisasjonen evner å tenke nytt, er samarbeidsavtalen med selskapet Changetech et tydelig bevis på. Også i 2010 ble flere omsorgsberedskapsgrupper opprettet. Flere grupper har deltatt på forpleining under aksjoner. Jeg understreker nok en gang hvor riktig og viktig denne satsningen er. N.K.S. har en sterk tradisjon for å være en betydelig aktør innen forskning og utvikling. I årsmeldingen beskrives viktige prosjekter som har fått midler. Overføringene fra våre lokalforeninger gjør at Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger. Organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner. N.K.S. er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Landsmøtet er N.K.S. høyeste myndighet og arrangeres hvert andre år. Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene, og vi bidrar til bedre kunnskap om helse, noe som kan komme hele samfunnet til gode. For dette retter jeg en stor takk til våre lokalforeninger. Organisasjonens utviklingsarbeid i Etiopia er også omtalt. Vår partnerorganisasjon er nå myndighetsgodkjent. Ved besøk i Addis Abeba var det godt å registrere at mange eldre har fått et godt sted å bo, takket være vårt bidrag til modernisering og bygging av sykehjemmet i Akaki. N.K.S. har vært omtalt i radio, fjernsyn og aviser både i riksdekkende og lokale det siste året, noe som er resultat av aktiv jobbing med å selge inn våre gode saker. Sosiale medier som facebook og twitter er også tatt i bruk. Bruk av media er svært viktig for at stadig flere skal få kjennskap til vår flotte organisasjon, og derfor velger å bli medlem. Skal Norske Kvinners Sanitetsforening fortsette å være til for andre og bidra til samfunnets beste, er vi helt avhengig av god rekruttering. Landsstyret retter en stor takk til alle våre medlemmer for det flotte arbeidet som er gjennomført i 2010 og ønsker samtidig lykke til videre med arbeidet ikke minst med vervingen. Landsstyret takker også våre samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2010 og sist men ikke minst en stor takk til ansatte i sekretariatet for flott utført arbeid. Sølvi Lundgaard Organisasjonsleder Norske Kvinners Sanitetsforening hvem er vi? består av sentralstyret og de fylkeslederne som ikke er valgt til sentralstyret. N.K.S. ble stiftet i 1896 og er Norges største kvinneorganisasjon. Vårt motto er: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet 2 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

3 arbeidsområder Kvinners livsvilkår og helse Opplæring Den februar inviterte for første gang landsstyrets komiteer for kvinnehelse, beredskap og informasjon til fellesseminar for alle N.K.S. sine fylkeskontakter. Hovedtema på seminaret var fylkeskontaktenes rolle og den røde tråden etter Landsmøtet Grete Waitz holdt foredrag om måloppnåelse og eksempler på hvordan dette kan gjøres. Seminaret hadde tre parallelle sesjoner. 18 deltakere fra 15 fylker deltok på kvinnehelsesesjonen. Voldtekt ble bestemt å skulle være tema for lokal innsats i fylkene og på lokalplan for Nasjonal fagkonferanse om voldtekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp arrangerte N.K.S. en nasjonal fagkonferanse om voldtekt i Gamle Logen 10. september. Konferansen ble gjennomført med økonomisk støtte fra Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Målet med konferansen var å sette voldtekt på den politiske dagsorden, og finne løsninger for forebygging av voldtekt og ivaretakelse av ofrene på en bedre måte enn i dag. Det internasjonale perspektivet ble presentert ved situasjonen i Kongo. 277 personer fikk høre foredragsholdere som innen sine respektive fagfelt bidro med erfaringer og kunnskap om voldtekt. En av foredragsholderne var dr. Dennis Mukwege, som har mottatt internasjonale priser for sitt arbeid blant voldtatte kvinner i Kongo. Jentebølgen N.K.S. har inngått en samarbeidsavtale med Bislettalliansen om arrangementet SPAR Jentebølgen i perioden Avtalen gjør N.K.S. til en ideell samarbeidspartner for en periode på tre år, og er en ny arena for å sette kvinnehelse på dagsorden, med fokus på betydningen av fysisk aktivitet. Spar Jentebølgen er et fem kilometer langt lavterskel mosjonsløp for kvinner i alle aldre. Løpet kan gjennomføres ved at man enten går, jogger eller løper. Rundt kvinner deltok på Jentebølgen i N.K.S. stilte med stand på 21 løp. Første løpet ble arrangert i Oslo 11.mai, og siste løpet gikk 4. september i Trondheim. N.K.S. kan gjennom samarbeidsavtalen påvirke hvor det skal arrangeres løp rundt om i landet, og også være arrangører. I 2010 var Spydeberg sanitetsforening og sanitetskvinner i Sand i Nord-Odal arrangører av Jentebølgen. Utvikling N.K.S. har innledet en samarbeidsavtale med selskapet Changetech AS om en internettbasert løsning for forebygging av fødselsdepresjon. RBUP (Regionsenteret for barn og unges psykiske helse i øst og sør) er blitt med i prosjektet. N.K.S. er representert i styringsgruppen. Stiftelsen Scheiblers Legat har bidratt med kroner til utviklingen av webløsningen. Informasjon og foredrag Fagkonsulenten har vært på informasjonsmøter i Hordaland, Telemark og Oslo for å informere om Jentebølgen og betydningen av fysisk aktivitet. Landsstyrets kvinnehelsekomité Mette Tveten (leder) Gunvor Kjølhamar Marte Walstad Kristin Stray-Jacobsen Cecilie Innerby Fagkonsulent Anne-Bente Stigen Berg er komiteens sekretær 4 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

4 arbeidsområder arbeidsområder Kvinner med minoritetsbakgrunn N.K.S. Flyktningprosjekt Integrering av kvinnelige flyktninger har vært et målrettet fokus for N.K.S. siden 2009 da Flyktningprosjektet startet opp. Prosjektet retter seg mot nybosatte flyktninger og innebærer at sanitetskvinnene inviterer dem med på lokalforeningens aktiviteter. I 2010 fikk N.K.S. tildelt kroner fra Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) til Flyktningprosjektet, som ble brukt til lønn for prosjektleder, reiseutgifter og aktiviteter i lokalforeningene. 17 nye foreninger startet opp med Flyktningprosjektet i SESAM- Styrt Engasjerende SAMtale. Gjensidige stiftelsen ga midler til prosjektet i 2009 som skulle brukes over to år. I 2010 fortsatte videreutviklingen av SESAM-prosjektet. Det var god interesse fra lokalforeninger om å starte opp med SESAM-grupper. Prosjektleder har holdt foredrag på flere medlemsmøter for å informere om prosjektet. Totalt var det 27 SESAM-grupper ved utgangen av Integreringsheftet: Integreringsheftet er blitt brukt aktivt til inspirasjon for integreringsarbeidet til N.K.S. Heftet ble sendt ut til alle foreninger som har integreringsprosjekter på gang og delt ut til andre interesserte. Heftet er til salgs i Kløverbutikken, og ble solgt eksternt på IMDi sin nasjonale konferanse. Kvinnedagen 8. mars N.K.S. var igjen medarrangør for IMDi sitt arrangement for minoritetskvinner. Målet var å stimulere til økt sysselsetting i arbeidslivet for kvinnelige innvandrere. Arrangementet ble avholdt på Chat Noir og hadde mer enn 500 deltakere. N.K.S. deltok på stand sammen med Oslo sanitetsforening, og generalsekretæren deltok i paneldebatten. Maihaugenkonferansen Prosjektledere for integrering deltok på nasjonal konferanse om integrering som ble arrangert av IMDi på Maihaugen. N.K.S. profilerte seg også ved å ha stand. Seminarer om fattigdom N.K.S. mottok kr fra NAV til å arrangere to seminarer i forbindelse med det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. N.K.S. arrangerte et åpent seminar om fattigdom den 19. november i Oslo med 75 deltakere. Fattigdom og eksklusjon var også tema da integreringsseminaret for sanitetskvinner ble arrangert den september. Andre temaer på seminaret var eksempelvis minoritetshelse. Her deltok 56 deltagere fra 23 sanitetsforeninger. Samarbeid mot rasisme I 2010 samarbeidet N.K.S. med Vålerenga mot rasisme om inkludering av minoritetskvinner i Oslo. Blant annet ble det satt fokus på å få med minoritetskvinner på SPARJentebølgenløpet på Sognsvann. N.K.S. og Norges Fotballforbund inngikk en samarbeidsavtale for inkludering av flyktninger. Det skal være lokalt basert. Sanitetsforeninger og fotballag skal sammen se på hvilken måte de kan skape et mer helhetlig integreringstilbud for flyktninger i sin kommune. Det ble avholdt et åpent møte i Rogaland for å informere om samarbeidet og starte opp med integreringsprosjekter der. Resultatet av dette møtet var at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre. Foredrag N.K.S. holdt foredrag om sitt integreringsarbeid på Fotball and Society konferansen til VIF, der fotballklubber fra hele Europa var invitert. Utviklingsarbeid i utlandet Norske Kvinners Sanitetsforening har de siste årene engasjert seg i internasjonalt utviklingsarbeid gjennom tiltak som er sammenfallende med organisasjonens arbeidsområder i Norge. I 2007 startet prosessen med å etablere et utviklingsprosjekt i Etiopia, som var et samarbeid med organisasjonen New Life Community Organization (NLCO). I 2008 startet implementeringen. Arbeidet er videreført i 2010, men samarbeidet med NLCO om prosjektet ble formelt avsluttet i august Sanitetskvinner i Etiopia Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) via Forum for kvinner og utvikling (FOKUS) innvilget i kroner til Norske Kvinners Sanitetsforenings arbeid med å etablere og utvikle Etiopiske Kvinners Sanitetsforening (E.K.S.) Women s Health Association of Ethiopia ( WHAE). Øvrige utgifter dekkes av en øremerket arv. Mye ressurser er nedlagt for å introdusere prosjektet for kvinner fra alle samfunnslag i Etiopia. I 2010 ble det gjennomført ulike partnerbesøk. En planlagt delegasjonsreise i april ble utsatt pga «askeskyen» fra Island. Landsstyret besluttet i april at vi skulle avslutte partnersamarbeidet med NLCO. Gjennom hele året har det vært arbeidet aktivt med å etablere en myndighetsgodkjent, selvstendig kvinnehelseorganisasjon i Etiopia. Etter avvikling av samarbeidet med NLCO, noe som skjedde i samforstand med FOKUS, er det arbeidet med å etablere (WHAE) slik at den kan bli vår formelle partnerorganisasjon i landet. Lokaler er leid i Addis Abeba. N.K.S. har tilknyttet seg en lokal person som har representert N.K.S. i Etiopia fra 1. juli. I avtalen med NLCO er det fastslått at kvinnene fra de tidligere etablerte foreningene, overføres til den nye organisasjonen. Det arbeides med å realisere dette. I november gjennomførte N.K.S. sin planlagte delegasjonsreise til Etiopia, med potensielle fadderforeninger. Under besøket ble det avholdt generalforsamling i WHAE, hvor det ble valgt styre og godkjent vedtekter for organisasjonen. Det ble søkt om myndighetsgodkjenning av organisasjonen. Under besøket ble det arrangert en stor kvinnehelsekonferanse. Flere byer ble besøkt. Ni lokale enheter er etablert pr Det har vært arbeidet aktivt for å etablere en fadderskapsordning mellom norske sanitetsforeninger og lokale enheter i E.K.S. Arbeidet vil føre til at det blir etablert flere fadderskap i Mange lokalforeninger i Norge har vist interesse for prosjektet. Det er søkt FOKUS-midler til prosjektet for Modernisering av sykehjem I 2008 startet arbeidet med moderniseringen av sykehjemmet i Akaki bydel. Byggetrinn II startet i 2009 og ble sluttført i Utbyggingen gir 80 eldre i Akaki moderne bostandard. Sykehjemmet skal driftes av Addis Abeba kommune. N.K.S. har i forbindelse med arbeidet i Etiopia hatt god kontakt med flere norske bistandsorganisasjoner både i Norge og i Etiopia. En løpende dialog med FOKUS og Utenriksdepartementet er etablert, og det meget gode samarbeidet med den norske ambassaden i Etiopia er videreført i N.K.S. årsmelding 2010

5 arbeidsområder arbeidsområder Bevilgninger fra N.K.S.-fondene 2010 til aktivitet i 2011 Følgende forsknings- og utviklingsprosjekter mottar støtte fra N.K.S. landsstyres fond for forskning og utvikling i 2010: Forskning og utvikling Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsstrategi «Jentene har rangen», ble vedtatt i landsstyret 15. oktober Strategien er et styringsdokument for FoU arbeidet på alle nivå i organisasjonen for Et ekspertpanel er etablert, og har erstattet landstyrets rådgivende komité. Ekspertpanelet bistår i vurdering av søknader til N.K.S. fondene og er faglige rådgivere i FoUarbeid. Strategien legges til grunn ved utlysning og tildeling av forskningsmidler og utpeker satsningsområder innenfor kvinnehelse og kvinners livsvilkår. N.K.S. er en kunnskapsleverandør og forskningsaktør gjennom å forvalte mellom15 og 20 millioner kroner årlig til FoU-aktiviteter. Midlene kommer fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og N.K.S. egne fond, som i hovedsak er finansiert av innsamlede midler fra medlemmer og lokalforeninger. De fleste pågående prosjektene har en klar kvinneprofil. Ved å finansiere kjønnsspesifikk medisinsk forskning på kvinner og sykdom, bidrar N.K.S. til å tette igjen kunnskapshull knyttet til kvinners helse. N.K.S. skal være ledende i å initiere forskning på kvinners livsvilkår. N.K.S. engasjerer seg i nye og aktuelle kvinnespørsmål. Å se det andre ikke ser, er viktig for organisasjonen. I 2010 er det bevilget penger til grunnforskning og klinisk forskning. Extra- Stiftelsen Helse og Rehabilitering har for 2011 bevilget kroner. Bevilgningene fra fondene ble foretatt i sentralstyrets møte 24. november Totalt var det til utdeling for I tillegg til fondene har N.K.S. et fond for utviklingsprosjekt i utlandet, som kun disponeres til organisasjonens egne prosjekter, og Blidensolfondet som er øremerket for FoU aktivitet innenfor barneleddgikt. Kvinnehelse Møte mellom lesbiske kvinner og helseprofesjoner i fødselsomsorgen. 1. år dr. grad. Bente Dahl Spidsberg, jordmor og høgskolelektor ved Avd. for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Akershus. Kr Kjønnsforskjeller i forekomst av kardiovaskulær og autoimmun sykdom og inflammasjon. 2. år dr. grad. Petter Kirkeby Risøe, lege og stipendiat ved IMB, avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo. Kr Miljøgifter og helse-effekter for mødre og barn i Nord-Norge. Avslutning 4. år dr. grad. Anna Sophie Veyhe, jordmor og stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Kr Barn og unge Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag. Siste år av 10 års prosjekt. Mona Sandbæk, dr. polit og forsker II, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kr Kroniske smerter hos ungdom. 3. år dr. grad Gry Børmark Hoftun, lege og stipendiat, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU. Kr Eldre N.K.S. har vært engasjert i arbeidet for å styrke eldres rettigheter og omsorgstilbud sammen med Norsk Pensjonistforbund, Kirkens Bymisjon og Eldreaksjonen. Organisasjonene utarbeidet et manifest, som ble sendt til alle politikere på Stortinget og partiene i Det ble laget forslag til ny kvalitetsforskrift for Kreft Kosthold blant brystkreftpasienter. 3. år dr. grad Christine Tørris, sykepleier og stipendiat, Kreftregisteret, Oslo. Kr Kreft-, hjerte-og karsykdommer Abrogation of anthracycline and hypoxic injury by cell signalling modulator. 2. år dr. grad. Anita Wergeland, ma i cellebiologi og stipendiat, Seksjon for medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen. Kr Hyppighet av og disponerende faktorer for utvikling av lymfom og andre maligne blodsykdommer hos pasienter med primært Sjøgrens sykdom. Svein Joar Auglænd Johnsen, lege, Stavanger Universitetssjukehus. Kr Osteoporose Vitamin D og muskel-skjelett lidelser hos ikke-vestlige innvandrere i Norge. 1.år post. doc. Ahmed Madar, Phd, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Kr Vibrasjonstrening og osteoporose hos kvinner etter overgangsalder. Post.doc 2. år Roland van den Tillar, Phd, avd. for lærerutdanning og idrett, Høyskolen i Sogn og Fjordane. Kr pleie- og omsorgstjenestene. Forskriften ble presentert for de politiske partiene og for regjeringen. Arbeidet med å følge opp denne saken har vært videreført i Revmatologi Betennelse i blodårer som mulig årsak til hjerte- og karsykdom. 2. år post.doc. Ivana Hollan, Phd og lege, Revmatismesykehuset Lillehammer. Kr SystemiskSklerose i Norge. 1. år dr.grad. Anna Maria Hoffmann-Vold, lege, Revmatologisk avd, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Kr Behandling av nyoppstått leddgikt. 1. år dr. grad. Anna-Birgitte Aga, overlege, spesialist i revmatologi, Revmatologisk avd. Diakonhjemmet Sykehus, Kr Psykisk helse Vold og overgrep: Omfang og helsekonsekvenser hos norske kvinner. 1. år dr. grad Helene Flood Aakvaag, Cand. psychol, forsker III, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Kr I tillegg er det i 2010 etablert et nytt samarbeid mellom de nevnte organisasjoner og Nasjonalforeningen for folkehelsen om lovfesting av eldresentertilbud i alle kommuner. Bakgrunnen for dette fellesinitiativet er blant annet samhandlingsreformens fokus på forebyggende helsearbeid. Det har også vært møte med Helseog omsorgsdepartementet om denne saken. 8 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

6 arbeidsområder arbeidsområder noen store dager Barn og unge Ei jente på 8 år med kromosom sykdom fikk møte sitt store idol Mummitrollet! Han kom helt fra Sverige for å besøke henne på skolen. Omsorgsberedskap Opplæring Det ble arrangert fellesseminar for N.K.S. fylkeskontakter innen informasjon, kvinnehelse og beredskap den februar. Fylkeskontaktenes rolle og den røde tråd etter landsmøtet 2009 var hovedsaken. Grete Waitz holdt foredrag om måloppnåelse og ga eksempler på hvordan dette kan gjøres. 14 beredskapskontakter deltok. Til seminaret var det laget en ny ressursperm for beredskapskontaktene. Ved utgangen av 2010 var det 90 omsorgsberedskapsgrupper, en økning på 14 nye grupper. Totalt har 56 omsorgsberedskapsgrupper undertegnet forpliktende avtale med sin kommune. 15 nye grupper er i startfasen. Tre har inngått avtale. Ni nye omsorgsberedskapsgrupper har inngått forpliktende avtale. To grupper er avviklet. Aksjoner i 2010: Forpleiningsoppgave ved: Raftingsulykke i Sel Bistand til Røde Kors ved gjenopptatt leting etter en omkommet i Holtålen To leteaksjoner i Rindal Øvelser: Vinterøvelse i Engerdal Røde Kors NM i førstehjelp på Røros, bistand med servering for 450 personer. Katastrofeøvelse Lieråsentunnelen i Buskerud Katastrofeøvelse i Stjørdal Evakueringsøvelse i Kongsberg Mobiliseringsøvelse i Kvæfjord Bistand til Røde Kors i Øyer, forpleining ved distriktsmesterskap Øvelse «Brann på sykehjemmet» i Nannestad Informasjon og foredrag Fagkonsulenten har presentert Sanitetsforeningens omsorgsberedskap på informasjons-/motivasjonsmøter i syv kommuner. Omsorgsberedskapsseminar ble avholdt mars. Psykolog Renate Bugge Grønvold hadde de faglige hovedtemaene. Målsettingen var å øke deltakernes forståelse for hvilke situasjoner og reaksjoner som kan følge med omsorgsberedskapsarbeid i krisesituasjoner. Status, generell informasjon og omsorgsberedskapsgruppenes forhold til sine eierforeninger samt erfarings- utveksling var også temaer på seminaret. N.K.S. Østfolds beredskapskontakt lagde selv øvelse for omsorgsberedskapsgruppene med hjelp fra fylkesmannens beredskapsavdeling. Sentrale samarbeidsavtaler: Samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rammeavtalen med Helsedirektoratet ble prolongert 21. juni Landsstyrets beredskapskomité Alma Hovda Bø (leder) Anne Britt Hauge Janne Fallan Lorentsen Grete Støre Rosenlund Fagkonsulent Jorunn Sjølie er komiteens sekretær N.K.S. har alltid hatt et sterkt engasjement for barn og unge. Innsatsen for de yngste favner over et vidt område, fra finansiering av forskning til praktiske tiltak både nasjonalt og lokalt. Levekårsundersøkelse I 2010 ble NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), sin rapport fra undersøkelse «Barns levekår betydningen av familiens inntekt for barns hverdag» lagt frem. Samarbeidsprosjektet mellom N.K.S. og NOVA gir god kunnskap om hvordan det er for barn å vokse opp i en lavinntektsfamilie, både når det gjelder helse, skole og fritid. I ti år fulgte dr. polit Mona Sandbæk og hennes medforskere barn og deres familier. I samarbeid med N.K.S. arbeides det videre med de viktige funn som legges frem i prosjektrapporten. Aktiviteter og tiltak Hvert år bevilger sanitetsforeninger landet over millioner til aktiviteter og tiltak for barn og unge i nærmiljøet. Innsatsen er rettet mot alt fra sunn mat med skolefrokost, til ferie- og fritidstilbud. Min dag i dag N.K.S. sin satsning på Min dag i dag har gjort at mange barn har fått sine drømmer oppfylt i Vi har arrangert i overkant av 50 dager, og 150 barn har fått oppleve store dager. Flere av disse har vært for mer enn ett barn. Vi utvider hele tiden vårt nettverk av kontaktpersoner. Både når det gjelder å kontakpersoner som kan tipse om aktuelle barn, og de som kan hjelpe oss å arrangere dager. Min dag i dag møter mange engasjerte mennesker som gjerne stiller opp for barn som har det vanskelig. Et givende arbeid som ikke bare gjelder syke barn, men også barn som har syke søsken, syke foreldre eller er i en vanskelig familiesituasjon. Kort sagt barn som har behov for å bli sett og for å få sin egen drømmedag. I løpet av 2010 er det gitt bidrag for til sammen kroner fra lokale foreninger fra hele landet. Fra Reidar og Gunnar Holsts legat har Min dag i dag fått kroner. Forfatteren Camilla Läckberg bestemte at ti kroner fra hvert solgte eksemplar av hennes norske versjon av «Snøstorm og mandelduft», skal gå til N.K.S. og Min dag i dag. Inntekter fra boksalget i 2010 var kroner. Store dager kan være så mye. Det er i prinsippet bare barnets fantasi og drømmer som setter grenser for opplevelsen. En gutt på 14 år med en sykdom som gjør at han har stort fokus på mat fikk gode råd og en helt spesiell opplevelse med mesterkokk Eyvind Hellström. Ei jente på 17 år, som i et i helt liv har vært inn og ut av sykehus fikk muligheten til å seile med de aller beste seilerne i Færderseilasen. Barneavdelingen i Drammen fylte 30 år i 2010 og barnas store drøm var å få besøk av Alexander Rybak. En gutt på 15 år som virkelig hadde behov for en stor dag fikk en dag med sin gitar og gitarist Ronny Le Tekrø. En gutt på 16 år i en vanskelig familiesituasjon fikk oppfylt sin drøm om å få en fisketur sammen med pappa. Min dag i dag-komiteen : Ingrid Stange (leder) Ellen-Sofie Egeland Lise Arvesen Jan Kvalheim Helle Gustavsen Fagkonsulent Cecilia Skavlan er komiteens sekretær 10 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

7 organisasjonen organisasjonen N.K.S. konferanse Tidligere skiskytterdronning Liv Grete Skjelbreid Poirée holdt foredrag om viktigheten av fysisk aktivitet. N.K.S. har helt fra starten i 1896 vært en viktig samfunnsaktør innenfor kvinnespørsmål og produksjon av velferdstjenester. Organisasjonen skal framstå som en viktig samfunnsaktør innen kvinners livsvilkår og helse. Et viktig ledd i dette er å sette aktuelle saker på den politiske dagsorden. Vold og overgrep Et av dagens store samfunnsproblem er vold og overgrep mot kvinner. Vold og overgrep mot kvinner begås oftest av personer som fornærmede har nære relasjoner til, noe som blant annet kompliserer både livssituasjonen og muligheten for å anmelde overgrepet og eventuelt søke om hjelp i behandlingsapparatet. 10.september 2010 arrangerte N.K.S. en nasjonal voldtektskonferanse i samarbeid med Kirkens Nødhjelp i Gamle Logen i Oslo, med 277 påmeldte deltagere. Hensikten med konferansen var å sette voldtekt som samfunnsproblem på den politiske dagsorden. Målet for konferansen var å finne løsninger for å forhindre voldtekt og hvordan hjelpe voldtektsofre på en bedre måte enn i Norge i dag. Internasjonalt brukes voldtekt som våpen i krig. For å belyse denne problemstillingen ble situasjonen i Kongo presentert. Konferansen ble gjennomført med økonomisk støtte fra Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Årets nyskapning Inspirasjon og faglig påfyll sto på menyen da medlemmer og tillitsvalgte samlet seg til N.K.S.-dagene i Oslo. Programmet dekket alle N.K.S. sin arbeidsområder. Over 120 sanitetskvinner fra hele landet var samlet da historiens aller første N.K.S.-dager gikk av stabelen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo helga 16. og 17. oktober. Målet med N.K.S.-dagene var at medlemmer og tillitsvalgte skulle få faglig påfyll og inspirasjon og møte andre sanitetskvinner. I løpet av de to dagene var både en eksskiskytter, en lege, «ferske» sanitetskvinner og stortingsrepresentanter på podiet. Stortingsrepresentant Sonja Sjølie fra Høyre var invitert til å snakke om N.K.S. sett fra politikken. N.K.S. tok samfunnsansvar lenge før det offentlige gjorde det, og fortsatt tar dere ansvar der staten svikter, sa Sjølie, og trakk fram de nasjonale veiledningssentrene for pårørende til rusavhengige og Jæren distriktspsykiatriske senter, som eies og drives av N.K.S. Rogaland, som eksempel. Høyres stortingsrepresentant Sonja Sjølie roste N.K.S fra talerstolen under N.K.S.-dagene. N.K.S. dagene var en suksess med bredt fokus på organisasjonens arbeidsområder. Politiinspektør Hanne Kristine Rohde, Oslo politidistrikt en av mange fagfolk som holdt foredrag på den nasjonale voldtektskonferansen. Tillitsvalgtopplæring I forbindelse med utarbeidelse av strategisk plan for er det nedfelt at skolering av de tillitsvalgte må ha høy prioritet. Det er derfor laget en opplæringsstrategi, utviklet en samlet plan for tillitsvalgtopplæring for N.K.S. Opplæringen startet i To ressurspersoner fra hver fylkesforening fikk innføring i opplæringen på et todagers seminar i mars i Disse skal så holde tillitsvalgopplæring for styrene i lokalforeningene i fylkene. To ressurspersoner fra hver fylkesforening er her samlet for å få oppæring og inmnføring i tillitsvalgtopplæringen. 12 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

8 organisasjonen organisasjonen Tildelinger Fra utdelingen av Fredrikkeprisen 2010: Æresmerket Æresmerket er Norske Kvinners Sanitetsforenings høyeste utmerkelse. Det tildeles N.K.S. medlemmer for særlig fortjenestefull innsats i frivillig arbeid i organisasjonens oppgaver. Æresmerket i 2010 ble Reidunn Starheim fra Aalesund sanitetsforening og Aslaug Solberg fra Molde sanitetsforening. Fredrikkeprisen Prisen deles ut til personer som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innenfor N.K.S. formål og strategiske områder. Den består av en skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og kroner. Pengene er ikke personlig, men skal brukes til et formål innenfor N.K.S. sine arbeidsfelt. For 2010 gikk prisen til forfatter, skribent, komiker og debattant Shabana Rehman Gaarder, som på en fremragende måte har tatt opp og synliggjort saker innenfor N.K.S. formål og strategiske områder. På en uredd og utradisjonell måte har hun utfordret rådende holdninger, både innenfor innvandrermiljøer, etniske norske miljøer. N.K.S. jobber også aktivt med integrering, for å bidra til å skape gode holdninger. N.K.S. har kvinners helse og livsvilkår som hovedsatsingsområde. Rehman Gaarder har gjennom sin selvbiografi «Blåveis» tatt opp kvinners helse- og livsvilkår ved å fokusere på overgrep og vold hun selv ble utsatt for. Det er en stor ære og jeg er superstolt, sa Shabana Rehman Gaarder. Hun valgte å dele prissummen i to, den ene halvparten gikk til nettstedet X- plosiv som drives av to norsk-pakistanske kvinner, og organisasjonen LIM (likestilling, integrering og mangfold). Gullriset Gullriset som tidligere ble tildelt Norges mest familievennlige arbeidsplass er vedtatt nedlagt Unni & Jon Dørsjøs Minnefond Unni & Jon Dørsjøs Minnefond bestyres av N.K.S. Avkastningen kan deles ut årlig til personer eller organisasjoner som gjør arbeid rettet mot eldre eller barn av innvandrerfamilier. Prisen ble ikke delt ut i Generalsekretær Anne-Karin Nygård i Norske Kvinners Sanitetsforening. Utdelingen av Fredrikkeprisen er årets høydepunkt for sanitetskvinnene. Stolt og verdig mottaker av Norske Kvinner Sanitetsforening sin hederspris, Shaban Rehman Gaarder. Shabana Rehman har på en uredd måte viste vei for andre minoritetskvinner, og satt fokus på vold mot kvinner. Foto: per-åge eriksen 14 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

9 organisasjonen Kommunikasjon og samfunnskontakt Eiksåsen MS-senter er for mange et godt alternativ til sykehjem. Spesielt for yngre er ikke sykehjem noe alternativ. organisasjonen Den februar inviterte for første gang landsstyrets komiteer for kvinnehelse, beredskap og informasjon til fellesseminar for alle N.K.S. sine fylkeskontakter. Hovedtema på seminaret var fylkeskontaktenes rolle og den røde tråden etter landsmøtet Grete Waitz holdt foredrag om måloppnåelse og eksempler på dette. Intern og ekstern kommunikasjon er sentrale virkemidler for at N.K.S. skal nå sine mål lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kjennskap til organisasjonen er avgjørende for rekruttering av medlemmer og oppslutningen om inntektsbringende tiltak. Vervekampanjen markerte starten på arbeidet med en målrettet vervekultur. Landsstyret vedtok i desember «Informasjonsstrategi », som peker ut den videre retningen for arbeidet. Kommunikasjon skal bygge opp under den profilen landsmøtet har vedtatt i strategisk plan. Internt og eksternt informasjonsarbeid N.K.S. tar i bruk stadig flere kommunikasjonskanaler. Eksterne målgrupper nås via tradisjonelle medier, som radio, tv og aviser, men også nettsidene og sosiale medier, som twitter og facebook. Ved utgangen av året hadde N.K.S. nesten tilhengere på facebook. På grunn av omleggingen til nye nettsider, med hovedsider og et medlemsnett, er besøksstatistikken for hele 2010 mangelfull. Mot slutten av 2010 viser imidlertid statistikken om lag sidevisninger per måned. Landsstyrets informasjonskomité Medlemsbladet Fredrikke kom ut med fem nummer i et opplag på ca Nyhetsbrevet Nytt og Nyttig til foreningene ble sendt ut fem ganger. I tråd med ny visuell profil ble det laget nye kløverprodukter og trykksaker, herunder ny hovedbrosjyre om N.K.S. og årskalender for Til Sanitetens uke ble det produsert materiell som blant annet ble distribuert til alle foreninger. Samfunnskontakt Strategisk bruk av media er viktig for å styrke N.K.S. sin posisjon som samfunnsaktør. I tillegg til pressemeldinger er det jobbet aktivt med å selge inn saker til media, blant annet i forbindelse med Fredrikkeprisen, våre merkevarer, statsbudsjettet, SPAR Jentebølgen og nasjonal voldtektskonferanse. Arbeidet resulterte i omtale i NRK radio og fjernsyn, Aftenposten, NTB og flere artikler lokalt Solveig Fosseide (leder) Ingrid Hellwege Haveland Turi Marie Bruun Jeanne Nygård Jebsen Informasjonssjef Marianne Johannesen Seip var komiteens sekretær første halvår, informasjonssjef Mona Johansen siste halvår. og regionalt. Det er produsert tekster til blant annet til kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen og debattinnlegg i tre riksdekkende aviser om henholdsvis voldtekt, integrering og rammebetingelser for institusjonsdrift. Medieovervåkning viser at N.K.S. er svært synlig i lokale aviser, ikke minst under fastelavn. Høringer og foredrag N.K.S. utøver sin rolle som samfunnsaktør på flere arenaer. N.K.S. har hatt møter med blant andre politiske partier på Stortinget, helse- og omsorgsminister, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og politisk rådgiver i Kulturdepartementet. N.K.S. deltok også på høring hos Stortingets helse- og omsorgskomité om statsbudsjettet for Generalsekretær Anne-Karin Nygård deltok i mars på FNs kvinnekommisjon i New York. N.K.S. skal fremstå som en viktig samfunnsaktør for kvinners livsvilkår og helse. Generalsekretær Anne-Karin Nygård deltok på FNs kvinnekommisjon i New York. N.K.S. Kløverinstitusjoner as N.K.S. Kløverinstitusjoner as er et felles utviklingsselskap og ressurssenter for institusjoner/virksomheter som N.K.S. eier og driver. 29 institusjoner/virksomheter var tilsluttet selskapet per Institusjonene betaler en årsavgift på to promille av driftsbudsjettet. Institusjonseier betaler kr pr år. Utover dette bevilger N.K.S. ved landsstyret midler til drift av selskapet. I 2010 har de tre nye veiledningssentrene for pårørende, i Alta, Stjørdal og Skien, kommet godt i gang. Risør sanitetsforening har sammen med Risør kommune etablert N.K.S. Sørlandet rehabilitering som de håper skal komme i gang fra N.K.S. Sogn og Fjordane arbeider med etablering av et nytt rehabiliteringstilbud. Rælingen sanitetsforening arbeider med å etablere et hospice til alvorlig syke og døende. Institusjonene/virksomhetene i N.K.S. Kløverinstitusjoner as har til sammen avtaler med alle de regionale helseforetakene, og flere kommuner. N.K.S. Kløverinstitusjoner as har som mål å bidra til at N.K.S. ligger i forkant av utviklingen, og leverer god kvalitet gjennom felles utviklingsprosjekter og aktiviteter. Institusjonene har bak seg et år med store utfordringer i forhold til driftsavtalen. N.K.S. Kløverhagen på Ringebu måtte avvikle driften juni Det var umulig å få til en driftsavtale om et interkommunalt tilbud til demente. 10 år for kvalitet og verdighet I mars var det ti år siden selskapet ble etablert. Tre virksomheter er blitt nedlagt og en er overdratt til kommunen. Sanitetsforeningene har bygget opp åtte nye virksomheter. Flere er under utvikling. Selskapet har bidratt til å skape fellesskap og styrket identiteten til virksomhetene som ideell organisasjon. Vi har markert oss som en tydelig aktør og blir hørt i de politiske kanaler. Å samle institusjonen/virksomhetene under en felles paraply har vært ubetinget positivt. Felles arenaer Lederne ved institusjonene utgjør en ledergruppe, som har hatt faste samlinger. Disse bidrar til å danne nettverk og styrke N.K.S. identiteten, i tillegg til faglig oppdatering, inspirasjon og støtte til institusjonslederne. Vi har et eget mellomlederforum med fastlagt lederutviklingsprogram. Kvalitetsutvikling Vi har siden 2007 arbeidet med innføring av system for kvalitetsledelse etter ISO 9001 standard slik at de virksomhetene som ønsker det kan la seg sertifisere. I 2010 ble flere institusjoner sertifisert. Politisk arbeid Det har vært arbeidet mye med å synliggjøre den viktige verdiskapningen de private ideelle institusjonene/sykehusene bidrar til i det norske samfunnet. N.K.S. Kløverinstitusjoner as har gjennom året hatt flere møter med både Helse- og omsorgsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Helse og omsorgskomiteen i Stortinget. Det er også samarbeidet med andre ideelle organisasjoner om synliggjøring av det viktige politiske budskap. For mer informasjon, se N.K.S. Kløverinstitusjoner as egen årsmelding. 16 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

10 organisasjonen organisasjonen Institusjoner og eiendom Antall medlemmer og lokalforeninger Akershus N.K.S. Sykehotell 1 barnepsykiatrisk behandlingshjem 1 dagsenter for slagrammede 1 spesialbarnehage for funksjonshemmede 1 multippel sklerosehjem 9 sanitetshus 1 helsehus 28 eldreleiligheter Aust-Agder 3 sanitetshus Buskerud 4 barneparker/barnehager 12 sanitetshus 21 eldreleiligheter Finnmark 7 sanitetshus 1 veiledningssenter for pårørende til rusavhengige Hedmark Hospice Sangen 1 barnehage 1 barnepark 1 psykiatrisk sykehjem 8 sanitetshus 80 eldreleiligheter Hordaland 1 psyktrisk senter 1 avlastningshjem 1 sykehus 2 aldershjem 2 eldresenter 56 eldreleiligheter 9 sanitetshus 3 barnehager/fritidshjem Møre og Romsdal 1 sykehjem 1 sanitetssenter 1 varmtvannsbasseng 10 sanitetshus 3 aldersboliger med tilsammen 31 leiligheter 2 helsehus 1 leilighet i et aktivitetssenter Nordland 27 Helsehus/sanitetshus 88 Eldreboliger/leiligheter 2 Barnehager 1 Sykehjem 1 Bi-tannklinikk 1 Feriekoloni 1 Helse/rehab.senter 1 Utredning/kompetansesenter Nord-Trøndelag 1 barnehage 8 sanitetshus 1 grendehus 2 rødkløverhus 1 bosenter 3 kløvertun med leiligheter og boenheter 1 varmebasseng 1 helsebad 1 kurbad, opptreningsinstitusjon med 54 senger og eldreleiligheter 1 hytte med utleiemuligheter 1 veiledningssenter til pårørende for rusavhengige Oppland 1 revmatismesykehus 1 pasienthotell 1 psykiatrisk senter 1 sjukeheim 1 feriested for funksjonshemmede 7 sanitetshus 1 barnehage eldreleiligheter Oslo 3 eldresentra 2 sanitethus 6 treningsleiligheter, tilknyttet Villa Ly Distriktspsykiatriske Senter (DPS) dag-og bo treningsenhet Bøkely boligbygg med 56 leiligheter for pasienter med psykiatrisk lidelse (inkl.treningsleiligheter) Kafe Lydia, tilbud til beboere på Villa Ly, Bøkely 6 eldreboliger N.K.S. Grefsenlia AS, psykiatrisk boog behandlingssenter 9 boenheter for psykiatriske pasienter Oslo Sanitetsforening Brusetkollen Oslo Sanitetsforening Utdanningssenter AS, tidligere hjelpepleierskolen Veiledningssenter for pårørende Rogaland 1 revmatismesykehus 1 distriktspsykiatrisk senter 3 helsehus 1 hybelhus med 50 leiligheter 11 sanitetsshus 2 eldresentre 3 barnehager 1 bo-og aktivitetssenter 4 eldreleiligheter 1 bo-aktivitetssenter m/ 21 leiligheter 2 veiledningssentra for pårørende, Sandnes og Haugesund Sogn og Fjordane 9 trygde-/omsorgsboliger 5 sanitetshus 1 bokollektiv Sør-Trøndelag N.K.S. Kvamsgrindkollektiveet (bo-og behandlingskollektiv) 8 sanitetshus 4 forsamlingshus/møtelokale 1 barnhage 1 bygård m/leiligheter, kontor og møtelokale 1 terapibad 1 hytte 1 barnepark 1 feriested eldreboliger Telemark 46 eldreleiligheter 1 sanitetshus Granlien aktivitetssenter Setflot småbruk (feriested) Øitangen feriested Troms 15 sanitetshus 36 leiligheter Vest-Agder 73 eldreboliger 12 pasientboliger 1 aktivitetshus psykiatri 1 rehabiliteringssenter 2 barnehager 3 sanitetshus Vestfold 10 sanitetshus 13 seniorleiligheter 2 psykiatriske institusjoner 1 varmtvannsbasseng Østfold Hjørgunn Gård (med ridehall og 6 leiligheter for funksjonshemmede) 43 eldreleiligheter 1 barnepark 6 sanitetshus Ved utgangen av 2010 var det registrert 759 foreninger med 370 underavdelinger. Antall betalende medlemmer per var: Fylke Betalende medlemmer Prosentvis andel Akershus ,5 % Aust-Agder 735 1,5 % Buskerud ,8 % Finnmark 531 1,1 % Hedmark ,7 % Hordaland ,3 % Møre og Romsdal ,1 % Nordland ,5 % Nord-Trøndelag ,4 % Oppland ,5 % Oslo 981 2,0 % Rogaland ,9 % Sogn og Fjordane ,7 % Sør-Trøndelag ,3 % Telemark ,4 % Troms 970 1,9 % Vest-Agder ,7 % Vestfold ,2 % Østfold ,2 % N.K.S. sentralt 628 1,3 % Totalt Fauske feiret 100 års jubileum og er en av landets over 1100 foreninger og underavdelinger i Norske Kvinners Sanitetsforening. 18 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

11 Utdrag fra lokalforeningenes regnskap Utdrag fra fylkenes årsmeldinger Norske Kvinners Sanitetsforening støtter en rekke tiltak i nærmiljøene, i tillegg til å støtte de nasjonale sakene. Denne oversikten viser noe av midlene som ble brukt på helse- og omsorgstiltak i Sanitetsforeningene henter i hovedsak sine inntekter fra salg av våre merkevarer, fastelavnsris, maiblomster og julemerker. Lokale julemesser, loppemarkeder og basarer bidrar også på inntektssiden. Sanitetskvinnene har alltid vist stor kreativitet og jobbet hardt for å skaffe inntekter som skal hjelpe andre. De frivillige utøver en stor innsats gjenom hele året ved å tilrettelegge for og gjennomføre slike arrangement. Oversikten viser hva sanitetskvinnene samler inn av midler gjennom slike aktiviteter. midler bevilget til nasjonale tiltak Kvinnemedisin Osteoporose Revmatisme Kreft Psykiske lidelser Barn unge Utland Min dag i dag SUM Forskningsfond N.K.S. sin sterkeste merkevare er fastelavnris. Her Kari S. Klemsdal i Fredrikstad sanitetsforening. inntekter i lokalforeningene Salg N.K.S.-lotteri Salg av maiblomster, julemerker og festblankett Salg av fastelavnsris Basarer, utlodning, loppemarked, grasrotandel osv SUM inntekter N.K.S. AKERSHUS Fylkesleder: Else Hartmann Nestleder: Liv Buseth Styremedlemmer: Marit Presterud, Kirsten Stene Kjærstad, Ingebjørg Tyrihjell, Tove Stousland og Gudrun M. Hauknes Antall foreninger: 42 Antall underavdelinger: 15 Antall medlemmer: 3767 Antall bedriftsmedlemmer: 20 I tillegg til fylkesårsmøtet har fylkesstyret arrangert to informasjonsmøter og ett møte for lokalforeningsledere. På fylkesårsmøtet var landsstyret representert ved fylkesleder i Hedmark, Irene Sween. Lege/forsker Karin Røe fra forskningsinstituttet Villa Sana ved Modum Bad holdt et foredrag om «Litt hjelp i tide om å takle en utfordrende hverdag». På vårens informasjonsmøte kom daglig leder Astrid Rønsen, Recedo Stiftelsen, og orienterte om byggeplanene for en lindrende enhet i Rælingen. Ledere for sanitetsforeningene i Nes refererte fra jentekonferansen, som de arrangerte for første gang i januar, for kommunens to ungdomsskoler. I informasjonsmøtet i oktober deltok forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd fra sekretariatet. Hun ga en fyldig orientering om fondene våre, og om hvor viktig det er å bidra til disse. Fylket eier to institusjoner, som er tilsluttet N.K.S. Kløverinstitusjoner as. Komitémedlemmene har deltatt på aktuelle seminar. Akershus har to omsorgsberedskapsgrupper og tre SESAM-grupper. Velferdskomiteen avholdt for 16. gang ferieleir for barn av aleneforeldre. Lokalforeningene bidrar aktivt til tiltak i nærmiljøet, blant annet gis det gaver som er med å opprettholde tilbud som skolekorps. N.K.S. AUST-AGDER Fylkesleder: Mette Berberg Nestleder: Reidun Kragseth (fung.) Styremedlemmer: Ingebjørg Bjørnenak, Maj Turid Berger, Solveig Robstad Antall foreninger: 14 Antall medlemmer: 735 Antall bedriftsmedlemmer: 2 Fylkesårsmøtet 2010, som var det 63. fylkesårsmøte, ble avholdt på Hornnes med Hornnes sanitetsforening som vertskap. Det har vært fire styremøter og to ledermøter på fylkesplan. Wenche Tronstad, Kristiansand sanitetsforening, var landsstyrets representant. Hun informerte om Etiopiaprosjektet til N.K.S., og hun vektla hvor viktig verving er for å få opp medlemstallet. Hun var også innom temaer som kvinnehelse, forskning, eldreomsorg og institusjoner. I fylkets foreninger er det spennende ting som skjer. Risør Sanitetsforening holder på med sitt store kløverprosjekt, som er et rehabiliteringssenter i samarbeid med helseforetakene og kommunen. Eide sanitetsforening er i startgropen for bygging av eldreboliger i Homborsund, eiet av foreningen og tuftet på øremerkede gaver. Det har vært stor aktivitet i alle foreningene. Salget av fastelavnsris innbrakte kroner. Basarer og loddsalg har gitt inntekter på over en halv million kroner i Disse pengene er brukt til glede for eldre, unge og trengende i fylket. I tillegg er nesten kroner gitt til N.K.S. sine fond fra fylkets foreninger. N.K.S. BUSKERUD Fylkesleder: Anne Britt Hauge Nestleder: Gunn Munkhaugen Styremedlemmer: Tove Hassel Hoff, Anita Hole og Jenny Wamstad Antall foreninger: 42 Antall underavdelinger: 3 Antall medlemmer: 2884 Antall bedriftsmedlemmer: 2 Fylkesstyret har avholdt ett årsmøte, åtte styremøter og ett ledermøte. Tema var rusforebyggende arbeid blant ungdom. Fylkesstyret har vedtatt at det skal satses på dette prosjektet. Fylket har gått inn i et holdningsskapende arbeid blant unge jenter, og vi har samarbeidet med ungdomskontakten på to steder i fylket. Det er opprettet samtalegrupper hovedsakelig rettet mot unge jenter. Årets storsatsing var opplæring av våre tillitsvalgte. I oktober gjennomførte man basisdelen i N.K.S. tillitsvalgtopplæring. Fylket ble inndelt i tre regioner. Til sammen deltok 125 sanitetskvinner. Deltakeravgiften ble dekket av fylkesforeningen. Satsingen har gitt gode resultater ute i foreningene. I løpet av året har det kommet to nye omsorgsberedskapsgrupper. Fem grupper har nå avtale med sin kommune. Den 26. mai deltok mange sanitetskvinner i SPAR Jentebølgen-løpet i Drammen. Et eget infoskriv sendes ut til alle foreningene fire ganger årlig. Sanitetsforeningene i Buskerud nedlegger en stor innsats i sine nærmiljøer. Det arrangeres blant annet skiaktiviteter for hele familien, strikking av babysokker til nyfødte, juletrefester, byttedager for idrettsutstyr, grillkvelder etc. Vi ser en økning i antall trivselstiltak arrangert i nærmiljøene. 20 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

12 Utdrag fra fylkenes årsmeldinger Det nedlegges et betydelig arbeid for de tradisjonelle merkesakene. Det er også en økning i støtten til N.K.S.-fondene. N.K.S. FINNMARK Fylkesleder: Ann Heggeskog Johansen Nestleder: Elly Pedersen Styremedlemmer: Anne-Mari Solli, Rannveig Rushfeldt og Cecilie Karlstad Innerby Antall foreninger: 24 Antall medlemmer: 531 Antall bedriftsmedlemmer: 1 Fylkesårsmøtet ble avholdt i Alta. Rigmor Østigård var landsstyrets representant. Hun redegjorde for N.K.S. strategiske plan. Fylket har kvinnehelsekomite, beredskapskontakt og informasjonskontakt, samt representant i HV-17. Det er avholdt kvinnehelseseminar med godt oppmøte. Tillitsvalgtopplæringen ble gjennomført med varierende deltakelse. Det er etablert et veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Alta. Beredskapskontakten arbeider hardt for å få opprettet beredskapsgrupper i fylket. En forening er nedlagt, men i Alta er en ny forening opprettet. Dens hovedfokus skal være innvandrerkvinner og flyktninger. Hammerfest sanitetsforening markerte sitt 100-årsjubileum med organisasjonsleder, Sølvi Lundgaard, til stede. Verving har gitt 100 nye medlemmer, og alle foreningene har gjort en kjempejobb. Vår infokontakt lager to infoblader i året, i tillegg til å oppdatere fylkesforeningens hjemmesider. Foreningene jobber for sine lokalmiljø, der de sørger for forskjellige aktiviteter for barn og unge. De er også flinke til å støtte opp om N.K.S.-fondene, samt til fylkesforeningens eget, Ruth Helfjords fond. N.K.S. HEDMARK Fylkesleder: Ann-Kristin Aurland Nestleder: Anne Liv Midtdal Styremedlemmer: Åse Mølstad, Eina Johnsen, Kari Helene Børrud, Liv Mette Myrvang Ruud, Margarethe Lillehagen, Asbjørg Kulblik og Trine-Lise Bjørnebye Antall foreninger: 36 Antall underavdelinger: 45 Antall medlemmer: Antall bedriftsmedlemmer: 16 Fylkesårsmøtet ble avholdt i mai. Årets Fredrikkepris-vinner, Shabana Rehman Gaarder, var en av hovedattraksjonene på møtet. Det er avholdt to tillitsvalgtopplæringskurs, der til sammen 56 sanitetskvinner deltok. Vårens regionale info-møte i sør, Sand i Nord-Odal, hadde temaet: «Jentevold». Nord i fylket, på Koppang i Stor-Elvdal, stod kosthold og ernæring på agendaen. I Sanitetens uke var sunt kosthold og fysisk aktivitet i fokus. SPAR Jentebølgen hadde to løpssteder i Hedmark, ett i Sand i Nord-Odal og ett i Os i Østerdalen. Det jobbes bra med omsorgsberedskap. Fylkesmannens beredskapssjef er svært positivt innstilt til samarbeidet. Innsatsen er stor på de tradisjonelle merkesakene i nærmiljøene, spesielt for barn, unge og eldre. Bidrag og gaver til de yngste spenner over alt fra hjemmestrikkede sokker til nyfødte, skolefrokoster, gratis fluortabletter og sykkelhjelmer. Omsorgen for de eldre er eksempelvis blomsterhilser, faste besøksdager, pensjonisttrim eller hårpleie. Det drives integreringsarbeid, og folk fra flyktningemottaket har utført vedlikeholdsarbeid på sanitetshuset. Ett tiltak for minoritetskvinner er gratis svømmekurs. Samarbeidsprosjekt vedrørende barn og fotball, i tråd med inngått avtale mellom N.K.S. og Norges Fotballforbund, er også igangsatt. N.K.S. HORDALAND Fylkesleder: Jeanne N. Jebsen Nestleder: Mailen S. Børsheim Styremedlemmer: Ellinor Brandtun, Aslaug Skjeldal, Grethe Windspoll, Liv Sævold og Marianne Gluppe Antall foreninger: 31 Antall underavdelinger: 2 Antall medlemmer: 2129 Antall bedriftsmedlemmer: 1 Fylkesårsmøte er avholdt. Landsstyrets representant orienterte om strategisk plan, verving og betydningen av N.K.S. N.K.S. Hordaland eier Voss DPS N.K.S. Bjørkeli. Rehabiliteringen av aktivitetshuset der har vært en stor sak. Gjennom iherdig innsats har sanitetskvinnene i Hordaland samlet inn 1 million kroner til huset. Høsten 2010 stod det ferdig. Sanitetsforeningene i fylket bidrar også med velferdsmidler til pasientene. Det er gjennomført to opplysningsmøter. Vedrørende omsorgsberedskapsarbeidet er det gitt informasjon om gruppenes funksjon i forhold til kommunenes beredskapsplaner, og også om hva Sivilforsvaret ønsker å bruke omsorgsberedskapsgruppene til. Innen kvinnehelse har det vært fokus på viktigheten av fysisk aktivitet. Videre er det holdt foredrag om «B12, virkningen hos barn» og «Psykologisk førstehjelp» for barn og unge. Flere sanitetsforeninger har deltatt i kommunenes massevaksinasjonsprogram. Sanitetsforeningene har mange aktiviteter for alle aldre. Store midler er bevilget lokalt. Nytt av året er fylkets første Sesamgruppe, startet i Fykse sanitetsforening. Fylkets andre Jentekonferanse gikk av stabelen i Os i oktober. De fleste foreningene støtter N.K.S. sine merkesaker gjennom bevilgninger til forskningsfondene. N.K.S. MØRE OG ROMSDAL Leder: Solveig Fosseide Nestleder: Ingebjørg Hol Klette Styremedlemmer: Solbjørg Varpe Naalsund, Perny Farstad, Pernille Brandal, Jorunn Kalland, Anne Lise Johansen Antall foreninger: 45 Antall underavdelinger: 50 Antall medlemmer: 3558 Antall bedriftsmedlemmer: 9 Det 67. fylkesårsmøte i N.K.S. Møre og Romsdal ble avholdt i Ålesund. Organisasjonsleder Sølvi Lundgaard møtte, blant annet for å overrekke N.K.S. sitt æresmerke til Aslaug Solberg, Molde sanitetsforening, og til Reidun Starheim, Aalesund sanitetsforening. Det er avviklet ledermøte, der tema var kosthold. Kirsti Østhagen, N.K.S. Kløverinstitusjoner as, orienterte om fylkeslagets forpliktelser i forbindelse med etableringen av veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i helseregion Midt-Norge. Det har vært åtte styremøter. Ett av styremøtene var et fellesmøte med de nyvalgte komiteene. Fylket har komiteer for barn og unge, eldre, kvinnehelse, informasjon og beredskap. Komiteene har arrangert regionmøter i løpet av året. Representanter for de forskjellige komiteene har deltatt på fellesseminar i regi av N.K.S. Foreningene i Møre og Romsdal tilbyr samlet sett et bredt tilbud til barn, unge og eldre i sine nærmiljø. Det arrangeres førstehjelpskurs, familieturer, aktiviteter for eldre og gaver gis til ulike formål. Volda sanitetslag og Molde sanitetsforening har opprettet grupper for integrering av innvandrere og flyktninger. Foreningene støtter N.K.S. sine fond i tillegg til ulike lokale aktiviteter. Solveig Beles pris for 2010 gikk til UT Prosjektet i Molde. N.K.S. NORDLAND Leder: Gunn-Helen Bye Nestleder: Gerd Jorunn Bugge Styremedlemmer: Frid Opdal, Siri Bjercke, Anita Storøy, Astrid Sævik, Eva Daabach og Aina Kristensen Antall foreninger: 75 Antall underavdelinger: 11 Antall medlemmer: 2255 Antall bedriftsmedlemmer: 11 N.K.S. Nordlands 85. fylkesårsmøte ble avholdt med Bodø sanitetsforening som vertskap. Anne Brita Torød representerte NOVA- og N.K.S.-prosjektet «Barns levevilkår i inntektsfattige familier». Prosjektet er gjennomført med midler fra N.K.S. sitt forsknings- og utviklingsfond. Fylkesleder Ingrid Ødegård fra Oppland var landsstyrets representant. Det har vært tre fylkesstyremøter. Høsten 2010 ble N.K.S. tillitsvalgtopplæring gjennomført. Sanitetskvinnene i Nordland er aktive og stiller opp for å imøtekomme behov i nærmiljøet. Med kvinnehelse som ett av satsingsområdene har foreninger arrangert helseturer og opplysningsmøter med temaforedrag. Omsorgsberedskap er et annet hovedsatsingsområde, der det også arbeides aktivt. Målet er å etablere nye omsorgsberedskapsgrupper, men mange opplever at det er vanskelig å bli en del av kommunenes beredskapsplaner. Lokalforeningene støtter godt opp om eldre og syke, blant annet med besøk på eldresenter/sykehjem og med blomsterhilsner til jul. For de unge arrangeres det skolefrokoster. Videre gis det støtte til klasseturer. Andre tiltak for unge i lokalmiljøene er leksehjelp og bidrag til ungdomsklubber. Foreningene støtter også godt opp om N.K.S.-fondene. N.K.S. NORD-TRØNDELAG Fylkesleder: Undis Westerhus Nestleder: Kari Saxhaug Styremedlemmer: Tove A. Fjerdingen, Rigmor Ottesen Engan og Bente Vekseth Antall foreninger: 86 Antall underavdelinger: 59 Antall medlemmer: Antall bedriftsmedlemmer: 6 Fylkesårsmøtet ble avholdt med godt oppmøte. Organisasjonsleder Sølvi Lundgaard var invitert, og tok for seg viktigheten av verving. 22 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

13 Utdrag fra fylkenes årsmeldinger Vi har avholdt infomøter. Høstens møter fordelte vi med to i sørenden og to i nordenden av fylket vårt. Dette viste seg å være svært vellykket, da vi nådde mange av våre medlemmer. I 2010 ble Veiledningssenteret for pårørende av rusmiddelavhengige, Midt-Norge, etablert. Kontoret ble lagt til Stjørdal. Jentedagen ble arrangert med stor suksess. Fylket gav alle jentene som deltok i Steinkjer og Inderøy, boka «Korridorenes dronning». Den er en flott bok om N.K.S. stifter, Fredrikke Marie Qvam. Estlandskomiteen har, som i tidligere år, organisert innsamling av klær, leker, utstyr og julegaver til Estland. En del av fylkesstyrets medlemmer deltok på N.K.S.-dagene i Oslo. Opplegget var godt og ga mye «påfyll». Vi sendte også deltakere til N.K.S. voldtektskonferanse i Oslo, dette for å få inspirasjon til videre arbeid i kvinnehelsegruppen. Det er bevilget penger til Meråker sanitetsforenings Kurbad og Rødkløverhuset i Namsos. Vi har etter hvert mange jubilerende foreninger, hvor vi har deltatt i feiringen. Det var ingen foreningsnedleggelser i 2010, men medlemstallet har sunket. Dette betyr at vi i kommende år må ha fokus på verving. N.K.S. OPPLAND Leder: Ingrid Hjelmstad Ødegård Nestleder: Hedda Smith-Hald Styremedlemmer: Wenche Einstad, Astrid Bodil Visdal, Borgny Solberg, Åse Beitdokken og Mai Olaug G. Leifsen Antall foreninger: 56 Antall underavdelinger: 71 Antall medlemmer: 3758 Antall bedriftsmedlemmer: 20 N.K.S. Oppland avholdt sitt fylkesårsmøte der Gunn Bye, fylkesleder i Nordland, var landsstyrets representant. Tema på årets fylkesårsmøte var verving. Det har vært samling for fylkesstyret og komiteene. Informasjonsmøter er gjennomført over temaet «Fra strategisk plan til handlingsplan og vervekampanjen 2010». Arbeidsplan er utarbeidet. Kvinnehelsekomiteen har arrangert et åpent møte på Gjøvik med tema «Kost og ernæring». Vedrørende omsorgsberedskapsgrupper lager beredskapskomiteen sin egen arbeidsplan. De samarbeider med fylkesmannens beredskapsavdeling. To nye grupper er opprettet i Gruppa i Øyer deltok på øvelse arrangert av Røde Kors. Gruppa i Sel deltok i én aksjon. Strategien videre er drøftet. Totalt er det nå elleve omsorgsberedskapsgrupper. N.K.S. Petershagen er solgt. To foreninger er nedlagt. Ved N.K.S Kløverhagen ble driften nedlagt 1. juni. N.K.S. Kløverhotellet drives godt. Innbetaling til N.K.S.-fondene fra lokalforeningene i Oppland i 2010 var Kr N.K.S. OSLO Fylkesleder: Brit Sandvold Nestleder: Reidun Hafting Styremedlemmer: Anne-Lise Tangen, Toril Gulbrandsen og Synneve Munthe Antall foreninger: 9 Antall underavdelinger: 1 Antall medlemmer: 981 Antall bedriftsmedlemmer: 4 Lokalforeningene har helt eller delvis driftsansvar for tre eldre- og seniorsentre i Oslo. Dette er åpne møteplasser for eldre og derfor viktige, forebyggende tiltak. Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige eies og drives av N.K.S. Oslo. Visjonen til senteret er å tilby et faglig sterkt veiledningstilbud til pårørende til rusmiddelavhengige. Tilbudet skal være kostnadsfritt, gis uten henvisning fra annen instans, har minimal ventetid og er fritatt for journalføring. Oslo sanitetsforening eier og driver Oslo sanitetsforenings Utdanningssenter AS. Senteret ble vedtatt nedlagt i november Grunnen var sviktende elevgrunnlag og manglende økonomisk støtte. Oslo sanitetsforening eier og driver Oslo sanitetsforening Brusetkollen AS. Institusjonen gir tilbud om barnevernsog opplæringstjenester. Én avdeling på stedet, sammen med Brusetkollen skole, drives i henhold til lov om opplæring. Home Start Familiekontakten, Oslo sanitetsforening, er et familiestøtteprogram basert på frivillig innsats. Det er et lavterskeltilbud til småbarnsfamilier som selv ønsker støtte fra en legperson, etter avtale. Kvinneprat på Tvers har som formål å være en møteplass for innvandrerkvinner. Der kan de praktisere norsk språk i samhandling med norske kvinner, for på den måten å bli raskere integrert i det norske samfunnet. «Godt samliv» er et tilbud til nybakte foreldre. Oslo sanitetsforening er ansvarlig for prosjektet i samarbeid med sin bydel. Blindern og Vinderen sanitetsforening eier Villa Ly dag- og botreningsenhet, Bøkely boligbygg og Kafé Lydia. Kjelsås sanitetsforening eier Kløvertun eldrebolig. N.K.S. ROGALAND Fylkesleder: Borgny Opsahl Nestleder: Vilma Karin Andersen Styremedlemmer: Reidun Bøe Høiland, Anne J. Thorsen, Ruth Egge, Brit Tjøstheim, Laila Larsen, Anne-Elise Løberg og Kjelfrid Thomassen Antall foreninger: 56 Antall underavdelinger: 14 Antall medlemmer: Antall bedriftsmedlemmer: 16 Det har vært arrangert fylkesårsmøte på Karmøy, der landstyrets representant var Kristin Stray Jacobsen, fylkesleder i Telemark. Fylkesårsmøtet bevilget kr til Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige. I løpet av året har det vært avviklet ca 402 arbeidsmøter og ca 269 styremøter i foreningene. Det er avholdt ti fylkesstyremøter, foruten tre andre styremøter, henholdsvis med beredskaps-, studie- og kvinnehelsekomiteen. Fylkesstyret har til sammen besøkt 12 foreninger. I regi av fylket er det arrangert opplysningsseminar, ett i nord- og ett i sørfylket, i Norheim og Stavanger. Det har også vært avviklet eldreseminar og seniorferie. Barn-unge/ psykisk helse har arrangert sommerleir på Røvær, «Liv og Røre» i juni. Både etnisk norske og innvandrerfamilier deltok. Det er gjennomført tillitsvalgtsopplæringskurs, ett i nord- og ett i sørfylket. Tillitsvalgts-kontakter er: Anna Karen Feyling og Karin Svennungsen. Fylkesstyremedlemmer deltok på stand under SPAR Jentebølgen da jenteløpet gikk av stabelen i Kopervik og Sandnes. I Kopervik deltok også styremedlemmer i selve løpet. Signe Nijkamp er ansatt som ny leder ved Veiledningssenteret for pårørende av rusmisbrukere, lokalisert henholdsvis i Sandnes og i Haugesund. Begge steder drives av N.K.S. Rogaland. Asle Torland er ansatt som ny direktør ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter, N.K.S., Dette er bestemt å bli aksjeselskap fra Jæren DPS har fått nytt undervisningsbygg, som består av rom for undervisning, møterom, musikkrom, terapirom og sal. Sistnevnte kan benyttes til sportslige aktiviteter. Det er opprettet et ACT-team. Dette er realisert med statlig støtte på 1.5 million kroner, og i samarbeid med kommunene Time, Klepp, Hå og Gjesdal. Jæren DPS har gode erfaringer med sine brukerstyrte plasser. Fylket har én representant i distriktsrådet i HV 08, Vilma Karin Andersen. N.K.S. SOGN OG FJORDANE Leder: Anne Rigmor Gjertsen Nestleder: Ragnhild Bjørlo Styremedlemmer: Elise Berglund, Bjørg Higraff og Gerd Endal Antall foreninger: 35 Antall underavdelinger: 5 Antall medlemmer: 1833 Det er avholdt fylkesårsmøte. Fylkesstyremedlemmer har deltatt på seminar om kvinnehelse, omsorgsberedskap og informasjon. Fylkesstyret har også arbeidet med å få til et samarbeidsprosjekt når det gjelder rehabilitering i Sogn og Fjordane og har i den sammenheng meldt seg inn i N.K.S. Kløverinstitusjoner as. På informasjonsmøte i Florø deltok fagkonsulent Cecilie Skavlan, N.K.S. sekretariat. Hun snakket varmt om Min dag i dag. Under et kvinnehelseseminar i Førde var temaet: Hva er livskvalitet? Helga Bognø, leder ved Margit Tanners Minne i Bergen tok for seg temaet «Det gode liv». 73 sanitetskvinner fra fylkets lokalforeninger, henholdsvis fordelt på Nordfjord (19), Sunnfjord (18) og Sogn (36), har nå gjennomført tillitsvalgtopplæringen. Kurset er blitt godt mottatt. Ute i lokalforeningene arbeider sanitetskvinnene, tradisjonen tro, for å imøtekomme udekkede behov i sine nærmiljø. N.K.S. SØR-TRØNDELAG Fylkesleder: Magnhild Opphaug Nestleder: Kari Ingeborg Lund Styremedlemmer: Alfhild Ofstad, Turid Ramstad og Unni Elisabeth Wikerøy Antall foreninger: 61 Antall underavdelinger: 81 Antall medlemmer: Antall bedriftsmedlemmer: 4 Det er avholdt fylkesårsmøte. Fylkesforeningen har deltatt på kurs om kvinnehelse, omsorgsberedskap og info. Fylket var også representert ved SPAR Jentebølgen-løpet i Trondheim. Det har vært besøk i lokalforeninger og deltakelse på forskjellige arrangement. Sanitetskvinner har et stort engasjement for sine nærmiljø, og tiltakene er mange. Fylket eier institusjonen N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS, som er en enhet innen tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet. Den tilbyr 24 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

14 Utdrag fra fylkenes årsmeldinger heldøgns langtidsbehandling. Målgruppa er jenter og gutter i aldersgruppen år. Sør-Trøndelag fylkesforening er medeier i Veiledningssenteret for pårørende av rusmiddelavhengige, Midt-Norge, med kontor i Stjørdal. Fylket har til sammen seks omsorgsberedskapsgrupper. Foreløpig er det bare tre av gruppene som har samarbeidsavtale med kommunen. N.K.S. Sør-Trøndelag har egne hjemmesider på nett. Det gis store bidrag til N.K.S. forskningsog utviklingsfond. N.K.S. TELEMARK Fylkesleder: Kristin Stray Jacobsen Nestleder: Anne-Brit Åsmundhavn Styremedlemmer: Arnhild Larsen, Ingvild Kaasa, Else Mary Vaag, Berit Tjønn og Else Berger Antall foreninger: 22 Antall underavdelinger: 1 Antall medlemmer: Antall bedriftsmedlemmer: 1 Det er avholdt fylkesårmøte, med godt faglig program, seks styremøter og ett opplysningsmøte. Den viktigste oppgaven i 2010 var å åpne et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Skien. Det ble stiftet et aksjeselskap med N.K.S. Telemark som eneste aksjeeier. Vi fikk god hjelp av N.K.S. Kløverinstitusjoner as i etableringen. Leder er ansatt. Det har vært mange henvendelser til veiledningssenteret. En annen viktig oppgave for fylkeslaget er å følge opp driften av Granlien og Øitangen, N.K.S. Granlien A/S. Granlien og Øitangen er tilrettelagt for ferie og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Stedene er også populære for større arrangementer. Sanitetskvinnene er flinke til å stille på dugnader og å bidra med gaver. Småbruket Setflot ved Bandak er i bruk, og vi har avtale om å benytte stedet fast. Målet er å sørge for at driften går i balanse, noe som nå er innen rekkevidde. Over hele fylket er sanitetskvinnene engasjert i omsorg for barn, unge og eldre, eksempelvis ved utdeling av refleksvester til førsteklassinger, skolefrokoster, hyggetreff og blomstergaver, besøk til eldre samt yter økonomisk støtte til andre lokale tiltak. Skåtøy sanitetsforening deler ut N.K.S. lykkeskilling til alle nyfødte, pluss gir ett års gratis N.K.S.-medlemskap til mor. Det er to beredskapsgrupper, én i Bamble og én i Kviteseid kommune. N.K.S. TROMS Fylkesleder: Hildgunn Hammer Nestleder: Noni Pettersen Styremedlemmer: Ann Inger Kongsli, Lillian Skogvik, Sølvi Pettersen Antall foreninger: 50 Antall underavdelinger: 3 Antall medlemmer: 970 Antall bedriftsmedlemmer: 1 Fylkesårsmøtet i 2010 ble avholdt i Tromsø. Flere flotte foredrag stod på programmet. Troms fylke har gjennomført tillitsvalgtopplæringen. To personer påtok seg å stå for opplæringen. Først var de selv på kurs, deretter holdt de kurs for lokalforeningenes tillitsvalgte. Tilbakemeldingene har vært svært positive. Flere foreninger har arrangert åpne møter med temaforedrag. Troms fylkesforening er nå gått inn som aksjonær i Veiledningssenter Nord- Norge, og foreningene har forpliktet seg til å sende årlige bidrag. Det jobbes veldig flittig med fastelavnsris i vårt fylke, og mediedekningen er god. Hovedfokus er verving, men det arbeides med sansehager til sykehjem, trimgrupper, osteoporosetrim og sosiale tiltak for barn og eldre. Det er gitt penger til bentetthetsmålere, blodtrykksapparat, hjertestartere m.m. De foreninger som har eiendommer, jobber mye med å drifte disse. Troms har nå opprettet flere beredskapsgrupper. Noen har også deltatt i beredskapsøvelser. De viktigste inntektskildene er som før, basar og fastelavnsris. Det utøves stor kreativitet for å skaffe inntekter. Lokalforeningene er flinke til å gi til N.K.S.-fondene. Støtten til Min dag i dag har økt betydelig var et bra år for N.K.S. Troms. Medlemstallet holdt seg stabilt, til tross for at to små foreninger la ned driften. N.K.S. VEST- AGDER Fylkesleder: Nana Finnes Nestleder: Berit K. Myhra Styremedlemmer: Eva Britt Haaberg, Wenke Vågsvoll, Solbjørg Virak Antall foreninger: 16 Antall underavdelinger: 1 Antall medlemmer: 1360 Bedriftsmedlemmer: 8 Det har vært avholdt et vellykket kvinnehelseseminar for foreningene i fylket, N.K.S. Aust-Agder var også invitert. Ett av temaene på seminaret var problemstillingen vold mot kvinner. Sanitetskvinnene var svært engasjerte deltakere i et fellesprosjekt mellom næringsliv og frivillige organisasjoner i Agder. Prosjektet dreide seg om å skaffe nytt mammografi-utstyr til Agdersykehusene. Totalt ble det innsamlet ca 6 millioner kroner. Særlig i Flekkefjord gjorde sanitetskvinnene en kjempeinnsats. I et innslag på lokalsendingen til NRK TV fikk de derfor gode tilbakemeldinger. Vi har nå fire aktive omsorgsberedskapsgrupper i Vest-Agder. Mandal Sanitetsforening fortsetter sitt prosjekt for minoritetskvinner. Dette er et kjærkomment tiltak for disse kvinnene, og håpet var at flere foreninger ville starte opp. Lokalforeningene driver aktivt med støtte til eldre, psykisk syke og barn/unge. Det kan være i form av besøkstjenester, støtte i form av kontanter, drift av barnehage eller gjennom innkjøp av manglende utstyr til funksjonshemmede. Damene i Kristiansand er spesielt aktive på «Strålen». (Stråleenheten for kreft ved Sentralsykehuset i Kristiansand). Der besørger de kaffekoking og vaffelsteking og bidrar, ikke minst, ved å være medmennesker. Flere foreninger arrangerte skolefrokoster i Sanitetens uke. N.K.S. VESTFOLD Fylkesleder: Anne Marie Jahre Larsen Nestleder: Anne-Grete Weel Myrvang Styremedlemmer: Kirsti Aalborg Christensen, Torunn Bråten, Inger Lise Nymoen, Siri Evensen og Berit Ulseth Antall foreninger: 45 Antall underavdelinger: 1 Antall medlemmer: Antall bedriftsmedlemmer: 7 Fylkesårsmøtet ble avholdt med blant annet foredrag om krisesenteret i Vestfold og om barnevernet i Larvik. Afshan Rehman, N.K.S. sekretariat, informerte om N.K.S. sitt flyktningeprosjekt og om integreringsprosjektet, SESAM. Fylkesstyret har arrangert fylkesårsmøte og to opplysningsmøter. Her ble «Veien etter Landsmøtet» presentert. Det ble også referert fra N.K.S.-dagene. Fylkesstyret har deltatt på forskjellige fellesseminar i regi av N.K.S. Fylkesforeningens velferdskomite har gjennomført inspirasjonstreff for pensjonister. Botne og Holmestrand sanitetsforening har inngått omsorgsberedskapsavtale med sin kommune. Lokalforeningene støtter opp om N.K.S. saker med temamøter og aktiviteter. Mange medlemmer deltok i SPAR Jentebølgen-løpet. Videre er det gjennomført tillitsvalgtopplæringskurs. Det drives leksehjelp for barn. Førsteklassinger får refleksvester. Viderer arrangeres skolefrokost, juleverksted, hyggekvelder og fotpleie for eldre. Det arbeides ivrig med å skaffe inntekter ved salg av fastelavnsris, påske- og julemesser, loppemarked og basarer. Inntektene går tilbake til nærmiljøet til beste for barn og unge, eldre, psykiatri og integrering. Det gis bidrag til N.K.S. sine fond for forskning og utvikling. N.K.S. ØSTFOLD Fylkesleder: Rigmor Østigård Nestleder: Sonja Opsund Styremedlemmer: Kjellaug Nygård Johansen, Berit Lillegrend, Aase Johansen, Astri Kjelsås og Torunn Hofgaard Antall foreninger: 14 Antall underavdelinger: 7 Antall medlemmer: 1113 Antall bedriftsmedlemmer: 11 Fylkesårsmøtet ble avholdt på Hvaler. Fylkesleder i Hordaland, Jeanne Nygård Jebsen, hilste fra landsstyret, og prosjektleder Afshan Rehman holdt innlegg om N.K.S. sitt flyktningeprosjektet og orienterte om jenteløpet, SPAR Jentebølgen. Det har vært seks styremøter, ett ledermøte og ett informasjonsmøte. Alle fylkets 14 foreninger støtter økonomisk opp om fylkets fellesoppgave, Hjørgunn Gård, der det drives handikapridning for 170 brukere i uka. Gården har også vært godt besøkt av andre grupper. Spydeberg sanitetsforening arrangerte i samråd med Bislettalliansen et SPAR Jentebølgen-løp. Fylket har nå fire omsorgsberedskapsgrupper som har inngått avtale med sine kommuner. Det jobbes med å etablere en femte gruppe. Fylket har egen beredskapskomite, og denne har opparbeidet et godt samarbeid med fylkesmannen i Østfold. Det ble i 2010 holdt øvelser for gruppene. Leder for beredskapsgruppen har deltatt i to beredskapsrådsmøter i fylket, dessuten i to beredskapsøvelser i regi av fylkesmannen. To foreninger har arrangert åpne møter om osteoporose, og flere foreninger var også i år aktive under massevaksinasjonen og i Sanitetens uke. Fylkesforeningens informasjonsblad, Kløvernytt, har utkommet med fire nummer. 26 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

15 Årsregnskap 2010 balanse Resultatregnskap 2010 EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer og plasseringer Pantobligasjoner Pantobligasjoner N.K.S Sum langsiktige fordringer og plasseringer Varige driftsmidler Inventar og maskiner Fast eiendom Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Betalingsmidler, finansinvestering og kortsiktige fordringer. Kontanter og bankinnskudd Verdipapirer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM BETALINGSMIDLER Lagerbeholdning Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Kapital eiendom Kapitalkonto Tidligere mottatt arv Faddergaver Blidensols minnefond Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld og forpliktelser Leverandørgjeld PR avgift Skattetrekk,arbeidsgiveravgift og andre trekk Påløpne, ikke forfalne feriepenger inkl. arbeidsg.avg Bevilgede forpliktelser Fylkenes omfordelingsandel av medlemskont Betingede fond Sum korsiktig gjeld og forpliktelser SUM GJELD OG EGENKAPITAL Driftsinntekter Note Medlemskontingent Salgsinntekter Andre driftsinntekter Refusjon kostnader Provisjon fra Forretningskontoret Sum driftsinntekter Driftskostnader Organisasjons- og opplysningsaktivitet Administrasjonskostnader Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger og tap Sum driftskostnader Driftsresultat Andre inntekter Gaver og donasjoner Integrering av flyktninger Min dag i dag SESAM Voldtektskonferansen Fattigdomsseminaret Tilbakebetalte obligasjoner Etiopia- bruk av arv Overført fra tidl.innsamlede midler Årets innsamlede midler (- admin) Sum andre inntekter Andre kostnader Vervekampanjen SESAM prosjektet Min dag i dag Voldtektskonferansen Fattigdomsseminaret Gaver Integrering av flyktninger Etiopia kostnader Innsamlede midler overført neste år Bevilget av innsamlede midler Bevilget av fri kapital Sum andre kostnader Resultat andre kostnader Finansinntekter/kostnader Renteinntekter Realisasjonsresultat Kursregulering, verdipapirer Sum finansinntekter RESULTAT FINANSINNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT overført kapitalkonto N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

16 Noter til regnskapet 2010 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Forandringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de kan tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominert beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi, avskrives over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominert beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes forventede levetid hvis de har antatt levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsaksjer Anleggsaksjer er vurdert til markedsverdi. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. NOTE 1 Spesifikasjon av verdipapirer markedsverdi Aksjer Aksjefond Rentepapirer Obligasjon- og pengemarkedsfond Utenlandsk obligasjon Kombinasjonsfond Oslo overformynderi Sum verdipapirer NOTE 2 Lagerbeholdninger Varelageret er oppført til laveste kostpris Ukurante varer er avskrevet. NOTE 6 NOTE 7 NOTE 8 NOTE 9 NOTE 10 Fast eiendom Bokført beløp er N.K.S. bygning i Munthes gate 33, 0260 Oslo Bevilgede forpliktelser Blir utbetalt på anmodning fra mottaker når betingelsene er oppfylt Bevilget fra innsamlede midler Bevilget fra fri kapital N.K.S. har forpliktet seg til å gi bevilgning til NOVA-prosjektet: Barn og unges levekår og velferd i lavinntektsfamilier over en 10-års-periode. Antatt beløp hvert år kr To år av avtaleperioden gjenstår, og er ikke bokført som forpliktelse i regnskapet. Omfordelingskontingentandel dette er oppsamlet ved innbetaling av kontingent, kr. 10 per medlem. Omfordelingsandel er trukket ut og holdt for seg selv. Kontoen er tilført renter. Balanse per innbetalt i Utbetalt i Tilført renter Sum Egenkapital Kapitalen er delt opp i bunden og fri andel. Fri kapital spesifiseres slik: Kapitalkonto per Underskudd Kapitalkonto per Spesifikasjon av innsamlede midler - fratrekk for administrasjon Kreftsaken Barn og unge Revmatisme Psykiske lidelser Benskjørhet/Osteoporose Kvinnemedisinsk forskning Utenlandsengasjement Til sammen NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 Spesifikasjon av Pantobligasjon Norske senter for seniorutvikling Sum Pantobligasjoner med sikkerhet Pantobligasjoner i eiendommer med avdrag og renter Inventar og maskiner Bokført verdi per Tilgang i årets avskrivning Bokført verdi pr NOTE 11 Lønnskostnader,antall ansatte, godtgjørelser lønninger, inkl innleide vikarer Arbeidsgiveravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: 15,5 godtgjørelser daglig leder Styret Lønninger Revisor: Kostnadsført honorar revisjon Kostnadsført annet honorar NOTE 12 Foreningen er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 30 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

17 Revisjonsberetning 32 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

18 Representasjon i komiteer og utvalg Organisasjonens ledelse og administrasjon FORSKNING N.K.S. ekstpertpanel ( ) Berit Schei, professor dr.med, Institutt for samfunnsmedisin NTNU, overlege i gynekologi, Kvinneklinikken St. Olavs Hospital, Trondheim. Åshild Slettebø, sykepleier og professor i helsefag Institutt for helse- og sykepleievitenskap; Universitetet i Agder. Anne Eskild, professor dr.med, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo og overlege i gynekologi, Kvinneklinikken ved Akershus Universitetssykehus. Signe Flottorp, spesialist i allmennmedisin, dr. med, professor II, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og seniorforsker, seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak, Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Marite Rygg, førsteamanuensis, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, overlege ved barneavdelingen ved St. Olavs Hospital,Trondheim. Marit Kirkevold, professor Gruppe for eldreomsorgs forskning Universitetet i Oslo, professor, Doctor of Education (Ed.D). Afdeling for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Institut for Folkesundhed Fakultet, Aarhus Universitet, Danmark. Marthe Walstad, spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter, Trondheim. Medlem i Kvinnehelsekomiteen i N.K.S. BEREDSKAP LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET (oppnevnt og følger stortingsperioden) Representant: Jorunn Sjølie, sekretariatet Vararepresentant: Anne Britt Hauge, Buskerud FOLK OG FORSVAR Styrerepresentant: Jorunn Sjølie, sekretariatet NORSK FØRSTEHJELPSRÅD Representant: Jorunn Sjølie, sekretariatet Vararepresentant: Anne Britt Hauge, Buskerud ANDRE NORSK SENTER FOR SENIORUTVIKLING ( ) Repr. i styret:laila Fjeld, Vestfold Vara: Kirsti Aalborg Kristiansen, Vestfold NORSK FORENING FOR SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER Representant: Babill Stray-Pedersen, Oslo og Aker Vararepresentant: Wenche R. Tronstad, Vest-Agder DET NASJONALE KOMPETANSE- SENTERET FOR BARN OG UNGDOM MED REVMATISK SYKDOM Styret: Gerd Øfsti Rikardsen, Nordland FRIVILLIGHET NORGE Representant: Generalsekretæren STIFTELSEN KONGSVINGERMUSEENE/ DET NASJONALE KVINNEMUSEET Styreleder: Anniken Fischer, Hedmark FOKUS Representant: Generalsekretæren HSH I hovedstyret: Generalsekretæren NORSK SYKEHUS OG HELSETJENESTEFORENING Styret: Nestleder Anne-Karin Nygård LEGATER UNNI OG JON DØRSJØS MINNEFOND Styret: Org.leder Sølvi Lundgaard, generalsekretær Anne-Karin Nygård administrasjonssjef Inger Laake SCHELDERUP ELLERHUSENS LEGAT Styret: Org.leder Sølvi Lundgaard, 1. nestleder Ellen-Sofie Egeland 2. nestleder: Gunvor Kjølhamar N.K.S sitt Landsstyre: Sittende foran f.v.: Magnhild Opphaug, Anne-Britt Hauge, Ellen-Sofie Egeland, Sølvi Lundgaard, Gunvor Kjølhamar, Wenche Tronstad, Turi M. Bruun, Liv Stokkenes Jakobsen, Rigmor Østigård. Bak f.v.: Nana Finnes, Ingrid Ødegård, Brit Sandvold, Jeanne Jebsen, Ann-Kristin Aurland, Anne Marie Jahre Larsen, Ann Heggskog Johansen, Borgny Opsahl, Liv Buset, Anne Rigmor Gjertsen, Hildegunn Hammer, Mette Berberg, Gunn H. Bye, Undis Westerhus, Kristin Stray Jacobsen. Solveig Fosseide var ikke til stede da bildet ble tatt. Landsstyret består av sentralstyret og fylkeslederne som ikke er valgt til sentralstyret. Fylkesledere Rigmor Østigård, Østfold Else Hartmann, Akershus Brit Sandvold, Oslo Irene Sween, Hedmark (til mai 2010) Ann-Kristin Aurland, Hedmark (fra mai 2010) Ingrid H. Ødegård, Oppland Anne Britt Hauge, Buskerud Anne Grethe Bugge, Vestfold (til juni 2010) Anne Marie Jahre Larsen (fra juni 2010) Kristin Stray Jacobsen, Telemark Maud Brit Unni Torstensen, Aust-Agder (til mai 2010) Mette Berberg, Aust-Agder (fra mai 2010) Nana Finnes, Vest-Agder Borgny Opsahl, Rogaland Jeanne Jebsen, Hordaland Anne Rigmor Gjertsen, Sogn og Fjordane Solveig Fosseide, Møre og Romsdal Magnhild Opphaug, Sør-Trøndelag Wigdis Geving, Nord-Trøndelag (til juni 2010) Undis Westerhus, Nord-Trøndelag (fra juni 2010) Gun Bye, Nordland Hildegunn Hammer, Troms Ann Heggeskog Johansen, Finnmark Sentralstyret Sølvi Lundgaard, organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland, 1. nestleder Gunvor Kjølhamar, 2. nestleder Wenche R. Tronstad, styremedlem Anne Britt Hauge, styremedlem Turi Marie Bruun, styremedlem Magnhild Opphaug, styremedlem Varamedlemmer Liv Stokkenes Jacobsen Rigmor Østigård Administrasjonen Sekretariatet har sekretærfunksjon for Landsmøtet, Landstyret og Sentralstyret. Det ivaretar arbeidsoppgaver som medlemsregister, økonomi, regnskap, informasjon, medlemsblad, organisasjonsutvikling og opplæring, og fagområdene kvinnehelse, barn og unge, eldre, forskning og utvikling, samt de ulike prosjektene. Sekretariatet ledes av generalsekretær Anne-Karin Nygård. Per 31. desember 2010 hadde Norske Kvinners Sanitetsforenings sekretariat 17 ansatte. Den overordnede målsettingen i ansettelser er å tiltrekke seg de beste egnede kandidatene, uavhengig av kjønn. Det er få mannlige søkere når det lyses ut ledige stillinger i organisasjonen. Tradisjon, miljø og organisasjonens navn må trolig tilskrives noe av forklaringen på den kjønnsmessige skjevfordelingen blant sekretariatets ansatte som teller 14 kvinner og tre menn. Sekretariatet hadde i 2010 et samlet sykefravær på 2.47 prosent, som fordelte seg på 1.34 prosent på sykemeldinger foreskrevet av lege, og 1.05 prosent var egenmeldinger. Det er ikke registrert forhold som kan påvirke det ytre miljø. 34 N.K.S. årsmelding 2010 N.K.S. årsmelding

19 B-Abonnement Norske Kvinners Sanitetsforening Munthesgate Oslo I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet Norske Kvinners Sanitetsforening 2010 Munthes gate 33, 0260 Oslo Telefon: e-post:

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Innhold Innhold. Et innholdsrikt år. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder

Innhold Innhold. Et innholdsrikt år. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder Årsmelding 2009 Innhold Innhold InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea augue 03 feuis Organisasjonsleder 04 dolore Kvinners vel helse og livsvilkår 06 ullaorp Kvinner ercinit nulput med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Innhold Innhold. Et riktig og viktig fokus. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder

Innhold Innhold. Et riktig og viktig fokus. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder Årsmelding 2011 Innhold Innhold InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea augue 03 feuis Organisasjonsleder 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse 06 ullaorp Kvinner ercinit nulput med minoritetsbakgrunn

Detaljer

En plan som viser vei videre

En plan som viser vei videre Strategisk plan 2014 2017 En plan som viser vei videre I denne planen har Sanitetskvinnene nedfelt hva som skal være innretningen på vår innsats i denne fireårsperioden. Planen slår fast hva som er formålet

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Innhold Innhold. Et år med høy aktivitet. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder

Innhold Innhold. Et år med høy aktivitet. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder Årsmelding 2012 Innhold Innhold InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea augue 03 feuis Organisasjonsleder 04 dolore Kvinners vel helse og livsvilkår 06 ullaorp Kvinner ercinit nulput med minoritetsbakgrunn

Detaljer

SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE.

SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE. SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE. Nok en sommer står for tur, og en lang og kald vinter er over. Dette betyr også «sommerferie» i sanitetsforeningene rundt omkring i fylket vårt. Dere fortjener en ferie

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening Styret har i 2015 bestått av: Leder: Marte Iren Langø Nestleder: Kari Moe Sekretær: Anne Skjølsvold Styremedlemmer: Mie Sandø Anne Grete Løfald Elsa Jensvold Inger

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00 Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Sakspapirer til Norske Kvinners Sanitetsforenings 47. landsmøte

Sakspapirer til Norske Kvinners Sanitetsforenings 47. landsmøte Sakspapirer til Norske Kvinners Sanitetsforenings 47. landsmøte 24. og 25. september 2011 Oslo INNHOLD SAK LM 01.2011 Konstituering av landsmøtet Side 3 SAK LM 02.2011 Årsmeldinger for perioden 2009-2010

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1-2003

Referat fra styremøte nr. 1-2003 Referat fra styremøte nr. 1-2003 Disse : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Sture Medby (vara), Toril Reitan møtte: (vara), Elin Brede Kristiansen og Mårten Skajaa Møtested : Statskonsult

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Innhold. Design: Magnolia design as Trykk: Fladby as Prinsesse Astrid fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforening høye beskytter

Innhold. Design: Magnolia design as Trykk: Fladby as Prinsesse Astrid fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforening høye beskytter Årsmelding 2013 Innhold 03 Organisasjonsleder 04 Kvinners helse og livsvilkår 06 Kvinner med minoritetsbakgrunn 07 Søsterorganisasjon i Etiopia 08 Forskning og utvikling 10 Eldre 11 Omsorgsberedskap 12

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

N.K.S. Østfold. N.K.S. Akershus

N.K.S. Østfold. N.K.S. Akershus N.K.S. Østfold Leder: Anne-Lise Strande Nestleder: Kjellaug Nygård Johansen Styremedlemmer: Torunn Hofgaard, Anne-Marit Lilleborgen, Tove Wold Karlsen, Aslaug Sundby, Inger Pettersen, Aina Fjelberg (vara)

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet. Oslo, 09.10.2013

Regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet. Oslo, 09.10.2013 Regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet Oslo, 09.10.2013 Kommentarer til politisk plattform Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Biri sanitetsforening

Årsmelding og regnskap 2003. Biri sanitetsforening Årsmelding og regnskap 2003 Biri sanitetsforening Årsmelding for Biri sanitetsforening 2003. Biri lokalforening hadde ved årets slutt 230 hovedmedlemmer, 7 familiemedlemmer og 3 æresmedlemmer. Medlemstallet

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

De regionale instituttene

De regionale instituttene De regionale forskningsinstituttene Hva kan evalueringen brukes til? Seminar i regi av TFoU 5.Mars 2013 Jørn Rangnes De regionale instituttene Institutt Organisasjon Lokalisering Inntekter*) (mill kr)

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer