Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:"

Transkript

1 Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2014 har vært et spennende år med mye aktivitet i Frivilligsentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldre og medlemmer fra lag og foreninger henvender seg. Aktivitetene er allsidige: Frokost, Aktivprogrammet, Lekestue, Jentiz, Kompis, Treningsgrupper, Fritid med Bistand, Drop In, Kvinneklubb, Besøksvenner, Kjørevenner, Lyttevenner, Treningsvenner, Julemarked, Kurs, Handymantjeneste, Dagravner, Selvhjelpsgrupper for foreldre av barn som uttrykker seg ved selvskading, Norskkurs, Turer, Konserter, Ulike arrangement, Råd og veiledning, Systua "Nål & tråd" et samarbeidsprosjekt med NAV og Voksenopplæringen, "Dream team" og felles topptur til Gaustadtoppen har vært blant årets høydepunkt.

2 INNHOLD ORGANISASJON... 3 Medlemsorganisasjoner Styret... 4 Økonomi:... 4 Frivillige:... 5 Region 2:... 5 PROSJEKTER... 6 Kompis, Fritid med Bistand og Drop-In Frokosten:... 7 Aktivprogrammet:... 7 Jentiz:... 8 Kjørevenner:... 8 Lytte venner... 9 «En til en»... 9 Handymantjenesten... 9 Kvinneklubb... 9 Dagravner... 9 Lekestue Mat mellom mennesker Dreamteam Systua, Nål & Tråd Kalenderglede Samarbeid med skoler Arrangementer Representasjon og profilering av frivilligsentralen Kurs/seminarer Media Samarbeid og utvalg

3 ORGANISASJON Målet er å motivere til frivillig arbeid, skape samarbeid mellom organisasjoner, kommune og enkeltmennesker. Vennesla frivilligsentral er bevisst i sitt arbeid med å skape møteplasser i samarbeid med kommunen og de frivillige organisasjonene. Samtidig som vi er bevist på at møteplassene skal bygge broer mellom generasjoner og ulike kulturer og miljøer. Frivilligsentralen skal være for alle. Vi ønsker at mennesker skal oppleve mestring gjennom aktivitet i trygge rammer. Vennesla Frivilligsentral bygger sin struktur ut fra den tredelte løsningen som anbefales av Helsedirektoratet i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering En til en - Grupper - Fritid med bistand ut i organisasjonslivet". Medlemsorganisasjoner 2014 Røde Kors, Civitan, Lions, Rotary, Vindbjart Fotball, IL Vindbjart, Vennesla Normisjon, Vennesla Videregående, Kristent Interkulturelt arbeid, Norwegian Girls Charity, Vennesla Motor Cross Club, Vennesla Kristne Skolelag, Ruts hus, LHL, Eldrerådet og Livsglede for eldre og Vennesla Kommune. Nye medlemmer i 2014 er: LHL Norwegian Girls Charity har i 2014 endret navn til Norsk skolehjelp i Kongo Vi opplever at organisasjonene er positive til Frivilligsentralen. Vi får tilbakemeldinger på at vi oppleves som koordinator og ikke konkurrent, noe som er vårt mål. Livsglede for eldre er en av organisasjonene som også i 2014 har fått støtte i en vanskelig periode. Gjennom Kalenderglede, Facebook og Aktiv- programmet og nå "En til en", kan vi være med og synliggjøre organisasjonenes aktiviteter samtidig som det er med og motiverer til videre Frivilligarbeid og tiltak som savnes settes lettere i gang. Eksempel på det er all gruppeaktiviteten i Aktivprogrammet. 3

4 Styret Styret for frivilligsentralen har i 2014 bestått av følgende: Styreleder: Elin Svendsen Røde Kors Nestleder: Inger Turid Tonstad Styremedlem: Tove Kittelsen Styremedlem: Dagne Ropstad Styremedlem: Per Hetland Styremedlem: Reidun L. Hauge Styremedlem: Einar T. Raen Styremedlem: Per Erik Malterudbakken Vara medlem: Erna Ropstad Politiker Politiker Kommune adm. Civitan Lions Vennesla Normisjon IL Vindbjart Eldrerådet Sekretær: Jorunn Sagen Olsen Daglig leder Det ble avholdt 6 styremøter i 2014 Årsmøtet for Vennesla Frivilligsentral 2014 ble holdt onsdag 26. mars på Herredshuset. Økonomi: Tilskudd på kr fra Vennesla kommune og kr fra Kulturdepartementet går til driften av Frivilligsentralen. Også i år har vi et underskudd i drift, dette skyldes at prosjektene i Frivilligsentralen driftes fra fond. Dvs tilskudd og gaver fra Vi ser at vi i 2014 har en bedre balanse mellom gaver/tilskudd og drift av prosjekter (4100) i regnskapet. Prosjekt 100 har vært en stor andel av regnskapet, dette er regions regnskapet og ikke i et prosjekt i Frivilligsentralens regi. Leders rolle har vært økonomi i Basis gruppen. Dette prosjektet utgår nå i Det er også årsak til den store reduksjonen i budsjettet fra 2014 til Tilskudd fra Barne og ungdomsdirektoratet kr sommerprosjekt kompis og Jentis, kr Kultur og ferie, barn og unge. Gaver til Frivilligsentralen i 2014: Sør Cup kr , Lions kr , VOC kr 5 000, Anonyme gaver kr 1 000, Vennesla sangbrødre kr 1 950, Vennesla Videregående skole, Elevbedriften kr 2 000, LOS kr , Skillingsfondet kr , Klassefesten kr 5 770, TM Hansen kran og transport kr , frakt av julebuene, Hunsfos Næringspark leie av kontorlokaler siden oktober, Røde 4

5 Kors leie av lokaler hele året. Radio sør med sine samarbeidspartnere sponset Frivilligsentralen med nytt kjøkken, i denne sammenheng sponset Fargerike også maling til oppussingen av lokalet. Frivillige og håndverkere gjorde alt arbeid på dugnad. Til slutt Mai Brit Ullstein ansatt i Kompis har sponset all mat for Kompis Aktiv og etter skoletid fra august Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer og givere. Frivillige: Et av formålene til frivilligsentralen er å motivere til videre frivilligarbeid. Hva vi gjør for å motivere til videre frivillig arbeid? I møte med enkeltmennesker er det viktig å se hva de ønsker å bidra med. Ha troen på enkeltmenneske. Alle er gode på noe. Vi samler frivillige som er aktive minst en gang i måneden i grupper til veiledning og sosiale sammenkomster 3 til 4 ganger i året. Noe vi ser betyr mye for aktivitetene samtidig som de frivillige opplever gjennom dette tiltaket en større tilhørighet til Frivilligsentralen. I 2014 hadde vi registrert 8652 frivillige timer utenom arrangementer. Under arrangementer har vi ca frivillige timer. Region 2: Vi er nå 418 Frivilligsentraler i Norge delt i 4 regioner. Vennesla tilhører region 2 hvor regionen igjen er inndelt i 12 nettverk. Jorunn har i fire år sittet som Nettverksleder i Midt Agder og representant i Basisgruppen i Region 2. I 2014 har hun deltatt på fire samlinger med Basis hvor hovedoppgaven er planlegging og gjennomføring av Regionkonferansen som i år fant sted i Sarpsborg. Videre har hun deltatt i og vært ansvarlig for 4 nettverkssamlinger og 1 fellessamling i Agder. Styreleder, Fritid med Bistand medarbeider og leder deltok i år på Regionkonferansen. Styreleder og leder var ansvarlige for det ene parallellforedraget hvor de hadde temaet "Styret i samarbeid med daglig leder". Kokeboka "Mat mellom mennesker" ble også presentert på Markedstorvet under konferansen. 5

6 PROSJEKTER Vi har i 2014 videreført og utviklet prosjekter i tråd med Handlingsplanen. Nye prosjekter i 2014 er: Dreamteam, og Systua "Nål og tråd" "En til en" er et resultat av videreutviklingen av eldre som ressurs og en videreutvikling av strukturen for arbeid med en til en oppfølging gjennom aktiviteter som besøkstjenesten, kjørevenner, turvenner, matlevering, og handymann tjenesten. I tillegg har vi fått inn tiltak som Livsglede-ledsager, Ruts hus og Kirkens SOS telefon i vår struktur. Noe som gir et bedre og mer synlig tilbud for mennesker som trenger denne type oppfølging. Fritid med Bistand medarbeiderstillingen er redusert fra 50 % til 20% i Frivilligsentralen samtidig som den er økt i Vennesla kommune. Dette innebærer også arbeid med Drop-In metoden i samarbeid med skolene. Noe som er utrolig bra. Målet er å forankre metodene i kommunen samtidig som vi ivaretar deltagerne på mellomtrinnet med den 20% stillingen. " Mat mellom mennesker" er avsluttet men vi arbeider fortsatt med formidling av prosjektet. Kokeboka ble et produkt av prosjektet som enda er i salg og vi inviteres enda til å formidle prosjektet og boka. Kompis, Fritid med Bistand og Drop-In. 20 barn har i 2014 hatt tilbud om Kompis. Vi kan tilby gruppetilbud en gang i uka, Fritid med Bistand ut i organisasjoner eller Drop-In i saker hvor utfordringen er størst i læringsmiljøet. Vi har hatt en prosjektmedarbeider i 20% stilling som deltar sammen med 10 frivillige. Utfluktene har f.eks. vært tur med Jeger og Sportsfiskelaget, Aquarama, klatring, teater, fotball med Vindbjart, ridning på Vennesla hestesportsenter, Dyreparken, turer med Speideren og gårdsbesøk. I 2014 har det vært kompisutflukter 20 ganger, Kompis Aktiv 11 ganger og Kompis etter skoletid 12 ganger. 6

7 Kompisgjengen har også deltatt på Røde Kors sin sommertur til Tyskland, tur til trollskogen i Evje, fjelltur til Øyulfsbu, overnattingsturtur til Brokke, båttur med VAK og på vår felles topptur til Gaustadtoppen. Det er registrert 4 ungdommer som har gått fra tilbudet Kompis ut i andre aktiviteter i Sangteam Moonlight i tillegg til Jentegrupper på Frivilligsentralen, Skyting, Bowling og Team Moonlight. Vi registrerer også enkelte ungdom blir i Kompis og da er samarbeidet med Moonlight svært viktig. Gjennom Kompis og team på Moonlight opplever barn og ungdom mestring og en tilhørighet sammen med jevngamle. Frokosten: Aktivitetene driftes av Lions og Helsedirektoratet. Frokosten har i 2014 hatt 12 frivillige. Det er 3-4 frivillige hver mandag fra kl rusmisbrukere deltar på Frokosten. 3 deltakere har nå vært rusfrie i hele Det har vært fantastisk å følge dem og se hvordan de har ved hjelp av Fritid med Bistand blitt svært aktive frivillige og i aktiviteter i nærmiljøet. Vi har i tråd med deres engasjement lagt til rette for utvikling og deltagelse i aktiviteter som bingo, handymannarbeid, cuparbeid, besøkstjeneste, matutdeling og turer. Der er i tillegg blitt arrangert distribuering av Klar gatemagasin, henting og utlevering av mat fra Leifs Mat, Prix Torsby, Meny og Rema I tillegg har deltagerne fått hjelp i hus og hage, tilbud om julelunsj, 4 middager, 2 konserter, arrangert venners venner kino, kulturpass, tur til Gaustadtoppen, besøk på Åmdal gård, juleavslutning og pakkeutdeling. Aktivprogrammet: Et samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner og Vennesla kommune. Målet er å skape og syneliggjøre lavterskelstilbud i kommunen, for å skape nye møteplasser. Et tiltak som vi begynte å arbeide med i 2010 da vi i prosjektet Fritid med bistand så at det var vanskelig å 7

8 finne gode tilbud for uorganiserte i alderen år. I 2014 har vi hatt 22 ulike gruppeaktiviteter med i programmet. Det ble arrangerte felles tur til Gaustadtoppen for deltagerne i Aktivprogrammet i samarbeid med NAV hvor 34 deltok i august. En suksess med flere suksess historier og mange fantastiske øyeblikk. Her har vi fokus på felles mål om og nå toppen. Vi går i tropp med de vi går i samme tempo som ikke på grunn av hvem vi er eller hvilken diagnose vi har. En vanvittig prestasjon om de kom til toppen på 1 eller 6 timer. Alle nådde målet sitt. Jentiz: 8 jenter fra år deltar sammen med 2 frivillige tirsdager i oddetallsuker. En organisert jentekveld hvor jentene er med og planlegger hva vi skal gjøre. Siden august har de fått tilbud om gruppetrening tirsdager kl. 20:00 på Moonlight. De har også fått tilbud og deltatt på Røde Kors sin sommertur til Tyskland, tur til trollskogen i Evje, fjelltur til Øyulfsbu, overnattingsturtur til Brokke, båttur med VAK og på vår felles topptur til Gaustadtoppen. Videre fikk vi også kr ,- i tilskudd fra Bufetat for at de skulle få mulighet til å delta i Sommerprosjektet. September endret vi gruppetilbudet. Nå er gruppene for jenter mellom 14 og 18 år torsdager fra 15:00-18:00. Desember startet vi også i samarbeid med ungdomsvennene og Flyktningstjenestens gruppetilbud torsdager kl for de over 20 år. Kjørevenner: 8 Kjørevenner kjører barn fra Kvarstein, Samkom, Vennesla og Hunsfos skole til Vindbjart sin Idrettsfritidsordning på Moseidmoen. 1 Kjørevenn kjører til Hjørnet 1 kjører gjennom barnevernet. 1 kjører ungdom i Øvrebø til aktivitet i Frivilligsentralen. 1 øvelsekjører med elever i introduksjonsprogrammet 2 er registrert som følgevenn til lege. 8

9 Lytte venner Et samarbeidsprosjekt med Eldrerådet og Vennesla Kommune. 27 lyttevenner er nå i gang på alle 6 barneskolene i Vennesla. Vi er svært fornøyde ved at vi hele tiden får nye lyttevenner når andre ønsker å gå ut av arbeidet. Vi har sammen med UIA og Fylkeseldrerådet vært med å starte opp prosjektet i Telemark. Vi hadde også en presentasjon på universitetet i Grimstad under oppstarten i Aust Agder. «En til en» Et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner for å finne frem til en god struktur. Resultatet har blitt felles arbeidsgruppe, felles samlinger, felles brosjyre og felles Oppdragstelefon. Livsglede for eldre, Røde Kors, Menigheten, Ruts hus, og Kirkens SOS er våre samarbeidspartnere. Vi hadde Kick of i august og besøkstjenesten har dette året fått en god økning fra 16 frivillige til desember da vi var 30 frivillige. Handymantjenesten Andre frivilligsentraler bruker mye tid på koordinering av oppdrag i hus og hage. I Vennesla gjøres dette via Handymantjenesten til Vennesla Normisjon. Minst en gang i måneden er en gjeng i Handymantjenesten ute på oppdrag. De har i tillegg til det en uke hver vår. Kvinneklubb Samling hver siste torsdag i måneden kl :00. Mellom 10 og 20 flotte damer fra 14 ulike nasjoner samles denne dagen. I 2014 ble det i samarbeid med Røde Kors søkt om støtte til aktiviteter for Vi ser at det er nødvendig for å kunne videreutvikle aktiviteten. Økonomien begrenser aktiviteten de ønsker å gjøre. Dagravner Vi har i dag 5 Dagravner som går alle dager bortsett fra fredagen. Sosiallærer ved VUS og rådgiver ved Vennesla Videregående er i dag ansvarlige for Dagravnene i samarbeid med Jorunn. Det er dagravner i skolens område mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Håper også på å få dekket inn fredagen i

10 Lekestue Hver tirsdag fra kl samles mødre på Røde Korshuset. Mødrene er selv ansvarlige for aktiviteten. De gjennomfører samlingstund, felles måltid og fri lek hver gang. De har hatt 2 samlinger sammen med aktivitøren på Omsorgsenteret fedre og mødre stiller med barna sine. Mat mellom mennesker Det er fortsatt etterspørsel etter kokeboka. Vi har vært i Kristiansand Byhall, Sarpsborg og Kristiansand bibliotek og presentert boka. Da deltar de frivillige i boka sammen med Jorunn. Dreamteam Mennesker som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. To frivillige sammen med to elever fra Introduksjonsprogrammet ved Voksenopplæringen deltar i teamet hver fredag. De er denne dagen ute på oppdrag som snømåking, handling, rydding, flytting, kløyving og stabling av ved. Teamet har i 2014 fått seg en skaptilhenger. Vi mottok tilskudd fra Spareskillingsfondet på kr og Hunsfos Byggsenter gav oss en god pris. Det har gitt teamet enda flere muligheter til å utføre oppdrag. Systua, Nål & Tråd Et samarbeidsprosjekt med NAV og Voksenopplæringen. Målet er å få kunnskap om norsk handarbeid, språktrening og nettverk. Hver fredag rullerer 7 flotte damer på å møte opp sammen med 9 elever fra Introduksjonsprogrammet på Vennesla Frivilligsentral mellom klokka 09:30 og 15:00. De syr og strikker til Frivilligsentralens basar i Kulturuka til salg i Julebod, gardiner til kommunale leiligheter samt produkter som kjole, caps og tøfler for "Det lille tøffelhuset" i Hægeland. 10

11 Kalenderglede Et samarbeidstiltak i regi av Frivilligsentralen for alle frivillige lag og foreninger som har aktiviteter for seniorer. Felles annonse i VT hver uke med all aktivitet for seniorer. 13 lag og foreninger sponser en annonse hver i året. Det gjør at alle kan bidra. Samarbeid med skoler Innsats for andre; et valgfag på 10 trinn på Vennesla Ungdomsskole. Høsten 2014 deltok 14 elever 1,5 timer hver uke i våre arrangementer på Venneslastua, Jentegrupper, Besøkstjenesten og Kompis. En uke om høsten deltar elever fra Helsefagarbeider linjen ved Vennesla videregående i våre aktiviteter. Leder har også undervisning på skolen to timer. 1 lærling fra Øvrebø Videregående gjennom hele året, (Barne- og Ungdomsarbeider) 2 første års Vernepleier studenter i praksis 150t fra februar til juni Arrangementer Det har i 2014 vært mange ulike arrangementer i regi av frivilligsentralen og i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Et utvalg er listet opp under. Adventskalender på Venneslastua Kulturkveld på Vennesla Omsorgssenter hver siste onsdag i måneden Julemarked i Vennesla sentrum «Et sted for sansene» i samarbeid med Vennesla Kommunen, frivilligorganisasjoner og KIV. Frivillighetens dag markeres i Vennesla sentrum 5. desember Kakaodag ved VUS i samarbeid med frivillig ungdom fra Skolelaget. Fritidsmessen arrangert i samarbeid med Kommunen og frivillige lag og foreninger, 21 lag deltok. Selvhjelpsgrupper i samarbeidet med Abup og familiesenteret for foreldre av barn som utrykker seg ved selvskading. 5 foreldre deltok i Kino for venners venner, et lavterskeltilbud, 54 deltok i Kulturuka. Plussbankcup. I samarbeid med Vindbjart Fotball, Fylkesasylmottaket, NAV og Voksenopplæringen har vi nå etter 4 år fått på plass gode ordninger for at flyktninger og asylsøkere kan bidra i Sør Cup. Her blir de kjent med våre 11

12 tradisjoner for dugnadsarbeid og Sør Cup har blitt en møteplass mellom mennesker. Nabouka på Vennesla Normisjon - Grillfest i samarbeid med Skolelaget. Møteplassen En god gammeldags basar i Kulturuka Møte mellom mennesker i samarbeid med Norsk skolehjelp i Kongo, Jan Ledang var gjest. Vinterlek dag på omsorgssenteret i samarbeid med vernepleierstudenten og Amboteam. Nyttårsfest for de frivillige vil bli holdt på Vennesla videregående i januar. Hjertevenner, 7 Frivillige jobbet iherdig med innsamling av gaver til små og store under Julemarkedet. Flere var med å kjøre ut gaver samtidig som vi hadde to åpne dager på Frivilligsentralen for henting. Flere hundre gaver ble delt ut. Julaften hos Jens og Tove på Småbruksidyll. Også i år hadde vi frivillige som deltok under middagen og med kjøring. Vi har også bistått økonomisk. Matpakker: Vi har bistått med kr i året til matpakkeaksjon i Filadelfia og med påmelding av dem som har behov. 74 matpakker ble delt ut. De har siden 2009 jobbet på oppdrag fra oss. I 2009 delte de ut 16 pakker. Sankthans i samarbeid med Sør Cup. Kompis gjengen var ansvarlig for sporleken. Jeger og Fisk bidro sammen med andre frivillige i aktivitetene. Oppussingen av Rødekorshuset i forbindelse med det nye kjøkkenet. Frivillige som er aktive minste en gang i måneden har fått tilbud om tre til fire samlinger i året med sosialt og faglig felleskap i ulike grupper. Representasjon og profilering av frivilligsentralen Kurs/seminarer Vennesla Frivilligsentral har hatt foredrag eller innlegg på syv konferanser i 2014 i Oslo, Skien, Sarpsborg, Grimstad, Mandal og to i Kristiansand, tillegg til forelesning i studiet Aktiv Omsorg som gjennomføres av Høgskolen i Telemark 12

13 Fritid med Bistand medarbeider deltok på "Ut av tåka konferanse" Leder og Fritid med Bistand medarbeider deltok på Barn- og familie sitt to dagers seminar om "Traumebasert omsorg". Leder deltok på "Aktiv ung" sin konferanse i Oslo Leder deltok på "Ungdatakonferansen" i Lyngdal i september Tre besøksvenner deltok på Røde Kors sin årlige konferanse i Kristiansand. Kommunen arrangerte konferanse i Kulturhuset i forbindelse med den Ruspolitiske handlingsplanen. Daglig leder og FmB prosjektmedarbeidere deltok sammen med 8 frivillige Media Facebook : «Møte mellom mennesker på Facebook». Lørdag 28/2 var 1308 unge og eldre venn med Vennesla Frivilligsentral på Facebook. Frivilligsentralen er nevnt i 10 avisartikler i Vennesla tidende iløpet av Samarbeid og utvalg Vi har i 2014 vært på besøk hos mange eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. eldrerådet, Husmorlaget, Norsk Wallboard pensjonist, Fredagskafeen på Frikirka, Mulighetens hus, Voksenopplæringen, Arbeid aktivitet og fritid og barneskolene. Vi har vært med i arbeidsgruppe som har jobbet med forslag til en Frisklivsplan i sammen med Barn og familie, Park og Idrett og Frisklivsentralen. (I den sammenheng har vi også laget en god struktur på samarbeidet med Frisklivsentralen). Andre faste utvalg leder deltar i er Beredskapsrådet, Arbeidsutvalget for SLT(Samordna Lokale Tiltak), Miljøarbeiderteam i samarbeid med Barnevern og Moonlight og arbeidsgruppe for verdensdagen for psykiskhelse og den Kulturelle spaserstokk. Vi ønsker å takke frivillige, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunen for godt samarbeid i Det blir en glede å gå inn i 2015 sammen med dere og nye frivillige. For Vennesla Frivilligsentral Jorunn Sagen Olsen Daglig leder: Elin Svendsen Styreleder: 13

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen Årsmelding 2010 Trappen Motiveringssenter Bergen Årsberetning 2010 Trappen Motiveringssenter er en uavhengig frivillig organisasjon som driver med ettervern for tidligere rusmisbrukere og er nå inne i

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik ÅRSRAPPORT 2014 Møteplasser Mangfold Muligheter www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik Frivilligheten og Larvik Frivilligsentral 2014 Innledning Larvik kommunestyre vedtok

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer