Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:"

Transkript

1 Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2014 har vært et spennende år med mye aktivitet i Frivilligsentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldre og medlemmer fra lag og foreninger henvender seg. Aktivitetene er allsidige: Frokost, Aktivprogrammet, Lekestue, Jentiz, Kompis, Treningsgrupper, Fritid med Bistand, Drop In, Kvinneklubb, Besøksvenner, Kjørevenner, Lyttevenner, Treningsvenner, Julemarked, Kurs, Handymantjeneste, Dagravner, Selvhjelpsgrupper for foreldre av barn som uttrykker seg ved selvskading, Norskkurs, Turer, Konserter, Ulike arrangement, Råd og veiledning, Systua "Nål & tråd" et samarbeidsprosjekt med NAV og Voksenopplæringen, "Dream team" og felles topptur til Gaustadtoppen har vært blant årets høydepunkt.

2 INNHOLD ORGANISASJON... 3 Medlemsorganisasjoner Styret... 4 Økonomi:... 4 Frivillige:... 5 Region 2:... 5 PROSJEKTER... 6 Kompis, Fritid med Bistand og Drop-In Frokosten:... 7 Aktivprogrammet:... 7 Jentiz:... 8 Kjørevenner:... 8 Lytte venner... 9 «En til en»... 9 Handymantjenesten... 9 Kvinneklubb... 9 Dagravner... 9 Lekestue Mat mellom mennesker Dreamteam Systua, Nål & Tråd Kalenderglede Samarbeid med skoler Arrangementer Representasjon og profilering av frivilligsentralen Kurs/seminarer Media Samarbeid og utvalg

3 ORGANISASJON Målet er å motivere til frivillig arbeid, skape samarbeid mellom organisasjoner, kommune og enkeltmennesker. Vennesla frivilligsentral er bevisst i sitt arbeid med å skape møteplasser i samarbeid med kommunen og de frivillige organisasjonene. Samtidig som vi er bevist på at møteplassene skal bygge broer mellom generasjoner og ulike kulturer og miljøer. Frivilligsentralen skal være for alle. Vi ønsker at mennesker skal oppleve mestring gjennom aktivitet i trygge rammer. Vennesla Frivilligsentral bygger sin struktur ut fra den tredelte løsningen som anbefales av Helsedirektoratet i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering En til en - Grupper - Fritid med bistand ut i organisasjonslivet". Medlemsorganisasjoner 2014 Røde Kors, Civitan, Lions, Rotary, Vindbjart Fotball, IL Vindbjart, Vennesla Normisjon, Vennesla Videregående, Kristent Interkulturelt arbeid, Norwegian Girls Charity, Vennesla Motor Cross Club, Vennesla Kristne Skolelag, Ruts hus, LHL, Eldrerådet og Livsglede for eldre og Vennesla Kommune. Nye medlemmer i 2014 er: LHL Norwegian Girls Charity har i 2014 endret navn til Norsk skolehjelp i Kongo Vi opplever at organisasjonene er positive til Frivilligsentralen. Vi får tilbakemeldinger på at vi oppleves som koordinator og ikke konkurrent, noe som er vårt mål. Livsglede for eldre er en av organisasjonene som også i 2014 har fått støtte i en vanskelig periode. Gjennom Kalenderglede, Facebook og Aktiv- programmet og nå "En til en", kan vi være med og synliggjøre organisasjonenes aktiviteter samtidig som det er med og motiverer til videre Frivilligarbeid og tiltak som savnes settes lettere i gang. Eksempel på det er all gruppeaktiviteten i Aktivprogrammet. 3

4 Styret Styret for frivilligsentralen har i 2014 bestått av følgende: Styreleder: Elin Svendsen Røde Kors Nestleder: Inger Turid Tonstad Styremedlem: Tove Kittelsen Styremedlem: Dagne Ropstad Styremedlem: Per Hetland Styremedlem: Reidun L. Hauge Styremedlem: Einar T. Raen Styremedlem: Per Erik Malterudbakken Vara medlem: Erna Ropstad Politiker Politiker Kommune adm. Civitan Lions Vennesla Normisjon IL Vindbjart Eldrerådet Sekretær: Jorunn Sagen Olsen Daglig leder Det ble avholdt 6 styremøter i 2014 Årsmøtet for Vennesla Frivilligsentral 2014 ble holdt onsdag 26. mars på Herredshuset. Økonomi: Tilskudd på kr fra Vennesla kommune og kr fra Kulturdepartementet går til driften av Frivilligsentralen. Også i år har vi et underskudd i drift, dette skyldes at prosjektene i Frivilligsentralen driftes fra fond. Dvs tilskudd og gaver fra Vi ser at vi i 2014 har en bedre balanse mellom gaver/tilskudd og drift av prosjekter (4100) i regnskapet. Prosjekt 100 har vært en stor andel av regnskapet, dette er regions regnskapet og ikke i et prosjekt i Frivilligsentralens regi. Leders rolle har vært økonomi i Basis gruppen. Dette prosjektet utgår nå i Det er også årsak til den store reduksjonen i budsjettet fra 2014 til Tilskudd fra Barne og ungdomsdirektoratet kr sommerprosjekt kompis og Jentis, kr Kultur og ferie, barn og unge. Gaver til Frivilligsentralen i 2014: Sør Cup kr , Lions kr , VOC kr 5 000, Anonyme gaver kr 1 000, Vennesla sangbrødre kr 1 950, Vennesla Videregående skole, Elevbedriften kr 2 000, LOS kr , Skillingsfondet kr , Klassefesten kr 5 770, TM Hansen kran og transport kr , frakt av julebuene, Hunsfos Næringspark leie av kontorlokaler siden oktober, Røde 4

5 Kors leie av lokaler hele året. Radio sør med sine samarbeidspartnere sponset Frivilligsentralen med nytt kjøkken, i denne sammenheng sponset Fargerike også maling til oppussingen av lokalet. Frivillige og håndverkere gjorde alt arbeid på dugnad. Til slutt Mai Brit Ullstein ansatt i Kompis har sponset all mat for Kompis Aktiv og etter skoletid fra august Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer og givere. Frivillige: Et av formålene til frivilligsentralen er å motivere til videre frivilligarbeid. Hva vi gjør for å motivere til videre frivillig arbeid? I møte med enkeltmennesker er det viktig å se hva de ønsker å bidra med. Ha troen på enkeltmenneske. Alle er gode på noe. Vi samler frivillige som er aktive minst en gang i måneden i grupper til veiledning og sosiale sammenkomster 3 til 4 ganger i året. Noe vi ser betyr mye for aktivitetene samtidig som de frivillige opplever gjennom dette tiltaket en større tilhørighet til Frivilligsentralen. I 2014 hadde vi registrert 8652 frivillige timer utenom arrangementer. Under arrangementer har vi ca frivillige timer. Region 2: Vi er nå 418 Frivilligsentraler i Norge delt i 4 regioner. Vennesla tilhører region 2 hvor regionen igjen er inndelt i 12 nettverk. Jorunn har i fire år sittet som Nettverksleder i Midt Agder og representant i Basisgruppen i Region 2. I 2014 har hun deltatt på fire samlinger med Basis hvor hovedoppgaven er planlegging og gjennomføring av Regionkonferansen som i år fant sted i Sarpsborg. Videre har hun deltatt i og vært ansvarlig for 4 nettverkssamlinger og 1 fellessamling i Agder. Styreleder, Fritid med Bistand medarbeider og leder deltok i år på Regionkonferansen. Styreleder og leder var ansvarlige for det ene parallellforedraget hvor de hadde temaet "Styret i samarbeid med daglig leder". Kokeboka "Mat mellom mennesker" ble også presentert på Markedstorvet under konferansen. 5

6 PROSJEKTER Vi har i 2014 videreført og utviklet prosjekter i tråd med Handlingsplanen. Nye prosjekter i 2014 er: Dreamteam, og Systua "Nål og tråd" "En til en" er et resultat av videreutviklingen av eldre som ressurs og en videreutvikling av strukturen for arbeid med en til en oppfølging gjennom aktiviteter som besøkstjenesten, kjørevenner, turvenner, matlevering, og handymann tjenesten. I tillegg har vi fått inn tiltak som Livsglede-ledsager, Ruts hus og Kirkens SOS telefon i vår struktur. Noe som gir et bedre og mer synlig tilbud for mennesker som trenger denne type oppfølging. Fritid med Bistand medarbeiderstillingen er redusert fra 50 % til 20% i Frivilligsentralen samtidig som den er økt i Vennesla kommune. Dette innebærer også arbeid med Drop-In metoden i samarbeid med skolene. Noe som er utrolig bra. Målet er å forankre metodene i kommunen samtidig som vi ivaretar deltagerne på mellomtrinnet med den 20% stillingen. " Mat mellom mennesker" er avsluttet men vi arbeider fortsatt med formidling av prosjektet. Kokeboka ble et produkt av prosjektet som enda er i salg og vi inviteres enda til å formidle prosjektet og boka. Kompis, Fritid med Bistand og Drop-In. 20 barn har i 2014 hatt tilbud om Kompis. Vi kan tilby gruppetilbud en gang i uka, Fritid med Bistand ut i organisasjoner eller Drop-In i saker hvor utfordringen er størst i læringsmiljøet. Vi har hatt en prosjektmedarbeider i 20% stilling som deltar sammen med 10 frivillige. Utfluktene har f.eks. vært tur med Jeger og Sportsfiskelaget, Aquarama, klatring, teater, fotball med Vindbjart, ridning på Vennesla hestesportsenter, Dyreparken, turer med Speideren og gårdsbesøk. I 2014 har det vært kompisutflukter 20 ganger, Kompis Aktiv 11 ganger og Kompis etter skoletid 12 ganger. 6

7 Kompisgjengen har også deltatt på Røde Kors sin sommertur til Tyskland, tur til trollskogen i Evje, fjelltur til Øyulfsbu, overnattingsturtur til Brokke, båttur med VAK og på vår felles topptur til Gaustadtoppen. Det er registrert 4 ungdommer som har gått fra tilbudet Kompis ut i andre aktiviteter i Sangteam Moonlight i tillegg til Jentegrupper på Frivilligsentralen, Skyting, Bowling og Team Moonlight. Vi registrerer også enkelte ungdom blir i Kompis og da er samarbeidet med Moonlight svært viktig. Gjennom Kompis og team på Moonlight opplever barn og ungdom mestring og en tilhørighet sammen med jevngamle. Frokosten: Aktivitetene driftes av Lions og Helsedirektoratet. Frokosten har i 2014 hatt 12 frivillige. Det er 3-4 frivillige hver mandag fra kl rusmisbrukere deltar på Frokosten. 3 deltakere har nå vært rusfrie i hele Det har vært fantastisk å følge dem og se hvordan de har ved hjelp av Fritid med Bistand blitt svært aktive frivillige og i aktiviteter i nærmiljøet. Vi har i tråd med deres engasjement lagt til rette for utvikling og deltagelse i aktiviteter som bingo, handymannarbeid, cuparbeid, besøkstjeneste, matutdeling og turer. Der er i tillegg blitt arrangert distribuering av Klar gatemagasin, henting og utlevering av mat fra Leifs Mat, Prix Torsby, Meny og Rema I tillegg har deltagerne fått hjelp i hus og hage, tilbud om julelunsj, 4 middager, 2 konserter, arrangert venners venner kino, kulturpass, tur til Gaustadtoppen, besøk på Åmdal gård, juleavslutning og pakkeutdeling. Aktivprogrammet: Et samarbeidsprosjekt med frivillige organisasjoner og Vennesla kommune. Målet er å skape og syneliggjøre lavterskelstilbud i kommunen, for å skape nye møteplasser. Et tiltak som vi begynte å arbeide med i 2010 da vi i prosjektet Fritid med bistand så at det var vanskelig å 7

8 finne gode tilbud for uorganiserte i alderen år. I 2014 har vi hatt 22 ulike gruppeaktiviteter med i programmet. Det ble arrangerte felles tur til Gaustadtoppen for deltagerne i Aktivprogrammet i samarbeid med NAV hvor 34 deltok i august. En suksess med flere suksess historier og mange fantastiske øyeblikk. Her har vi fokus på felles mål om og nå toppen. Vi går i tropp med de vi går i samme tempo som ikke på grunn av hvem vi er eller hvilken diagnose vi har. En vanvittig prestasjon om de kom til toppen på 1 eller 6 timer. Alle nådde målet sitt. Jentiz: 8 jenter fra år deltar sammen med 2 frivillige tirsdager i oddetallsuker. En organisert jentekveld hvor jentene er med og planlegger hva vi skal gjøre. Siden august har de fått tilbud om gruppetrening tirsdager kl. 20:00 på Moonlight. De har også fått tilbud og deltatt på Røde Kors sin sommertur til Tyskland, tur til trollskogen i Evje, fjelltur til Øyulfsbu, overnattingsturtur til Brokke, båttur med VAK og på vår felles topptur til Gaustadtoppen. Videre fikk vi også kr ,- i tilskudd fra Bufetat for at de skulle få mulighet til å delta i Sommerprosjektet. September endret vi gruppetilbudet. Nå er gruppene for jenter mellom 14 og 18 år torsdager fra 15:00-18:00. Desember startet vi også i samarbeid med ungdomsvennene og Flyktningstjenestens gruppetilbud torsdager kl for de over 20 år. Kjørevenner: 8 Kjørevenner kjører barn fra Kvarstein, Samkom, Vennesla og Hunsfos skole til Vindbjart sin Idrettsfritidsordning på Moseidmoen. 1 Kjørevenn kjører til Hjørnet 1 kjører gjennom barnevernet. 1 kjører ungdom i Øvrebø til aktivitet i Frivilligsentralen. 1 øvelsekjører med elever i introduksjonsprogrammet 2 er registrert som følgevenn til lege. 8

9 Lytte venner Et samarbeidsprosjekt med Eldrerådet og Vennesla Kommune. 27 lyttevenner er nå i gang på alle 6 barneskolene i Vennesla. Vi er svært fornøyde ved at vi hele tiden får nye lyttevenner når andre ønsker å gå ut av arbeidet. Vi har sammen med UIA og Fylkeseldrerådet vært med å starte opp prosjektet i Telemark. Vi hadde også en presentasjon på universitetet i Grimstad under oppstarten i Aust Agder. «En til en» Et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner for å finne frem til en god struktur. Resultatet har blitt felles arbeidsgruppe, felles samlinger, felles brosjyre og felles Oppdragstelefon. Livsglede for eldre, Røde Kors, Menigheten, Ruts hus, og Kirkens SOS er våre samarbeidspartnere. Vi hadde Kick of i august og besøkstjenesten har dette året fått en god økning fra 16 frivillige til desember da vi var 30 frivillige. Handymantjenesten Andre frivilligsentraler bruker mye tid på koordinering av oppdrag i hus og hage. I Vennesla gjøres dette via Handymantjenesten til Vennesla Normisjon. Minst en gang i måneden er en gjeng i Handymantjenesten ute på oppdrag. De har i tillegg til det en uke hver vår. Kvinneklubb Samling hver siste torsdag i måneden kl :00. Mellom 10 og 20 flotte damer fra 14 ulike nasjoner samles denne dagen. I 2014 ble det i samarbeid med Røde Kors søkt om støtte til aktiviteter for Vi ser at det er nødvendig for å kunne videreutvikle aktiviteten. Økonomien begrenser aktiviteten de ønsker å gjøre. Dagravner Vi har i dag 5 Dagravner som går alle dager bortsett fra fredagen. Sosiallærer ved VUS og rådgiver ved Vennesla Videregående er i dag ansvarlige for Dagravnene i samarbeid med Jorunn. Det er dagravner i skolens område mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Håper også på å få dekket inn fredagen i

10 Lekestue Hver tirsdag fra kl samles mødre på Røde Korshuset. Mødrene er selv ansvarlige for aktiviteten. De gjennomfører samlingstund, felles måltid og fri lek hver gang. De har hatt 2 samlinger sammen med aktivitøren på Omsorgsenteret fedre og mødre stiller med barna sine. Mat mellom mennesker Det er fortsatt etterspørsel etter kokeboka. Vi har vært i Kristiansand Byhall, Sarpsborg og Kristiansand bibliotek og presentert boka. Da deltar de frivillige i boka sammen med Jorunn. Dreamteam Mennesker som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. To frivillige sammen med to elever fra Introduksjonsprogrammet ved Voksenopplæringen deltar i teamet hver fredag. De er denne dagen ute på oppdrag som snømåking, handling, rydding, flytting, kløyving og stabling av ved. Teamet har i 2014 fått seg en skaptilhenger. Vi mottok tilskudd fra Spareskillingsfondet på kr og Hunsfos Byggsenter gav oss en god pris. Det har gitt teamet enda flere muligheter til å utføre oppdrag. Systua, Nål & Tråd Et samarbeidsprosjekt med NAV og Voksenopplæringen. Målet er å få kunnskap om norsk handarbeid, språktrening og nettverk. Hver fredag rullerer 7 flotte damer på å møte opp sammen med 9 elever fra Introduksjonsprogrammet på Vennesla Frivilligsentral mellom klokka 09:30 og 15:00. De syr og strikker til Frivilligsentralens basar i Kulturuka til salg i Julebod, gardiner til kommunale leiligheter samt produkter som kjole, caps og tøfler for "Det lille tøffelhuset" i Hægeland. 10

11 Kalenderglede Et samarbeidstiltak i regi av Frivilligsentralen for alle frivillige lag og foreninger som har aktiviteter for seniorer. Felles annonse i VT hver uke med all aktivitet for seniorer. 13 lag og foreninger sponser en annonse hver i året. Det gjør at alle kan bidra. Samarbeid med skoler Innsats for andre; et valgfag på 10 trinn på Vennesla Ungdomsskole. Høsten 2014 deltok 14 elever 1,5 timer hver uke i våre arrangementer på Venneslastua, Jentegrupper, Besøkstjenesten og Kompis. En uke om høsten deltar elever fra Helsefagarbeider linjen ved Vennesla videregående i våre aktiviteter. Leder har også undervisning på skolen to timer. 1 lærling fra Øvrebø Videregående gjennom hele året, (Barne- og Ungdomsarbeider) 2 første års Vernepleier studenter i praksis 150t fra februar til juni Arrangementer Det har i 2014 vært mange ulike arrangementer i regi av frivilligsentralen og i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Et utvalg er listet opp under. Adventskalender på Venneslastua Kulturkveld på Vennesla Omsorgssenter hver siste onsdag i måneden Julemarked i Vennesla sentrum «Et sted for sansene» i samarbeid med Vennesla Kommunen, frivilligorganisasjoner og KIV. Frivillighetens dag markeres i Vennesla sentrum 5. desember Kakaodag ved VUS i samarbeid med frivillig ungdom fra Skolelaget. Fritidsmessen arrangert i samarbeid med Kommunen og frivillige lag og foreninger, 21 lag deltok. Selvhjelpsgrupper i samarbeidet med Abup og familiesenteret for foreldre av barn som utrykker seg ved selvskading. 5 foreldre deltok i Kino for venners venner, et lavterskeltilbud, 54 deltok i Kulturuka. Plussbankcup. I samarbeid med Vindbjart Fotball, Fylkesasylmottaket, NAV og Voksenopplæringen har vi nå etter 4 år fått på plass gode ordninger for at flyktninger og asylsøkere kan bidra i Sør Cup. Her blir de kjent med våre 11

12 tradisjoner for dugnadsarbeid og Sør Cup har blitt en møteplass mellom mennesker. Nabouka på Vennesla Normisjon - Grillfest i samarbeid med Skolelaget. Møteplassen En god gammeldags basar i Kulturuka Møte mellom mennesker i samarbeid med Norsk skolehjelp i Kongo, Jan Ledang var gjest. Vinterlek dag på omsorgssenteret i samarbeid med vernepleierstudenten og Amboteam. Nyttårsfest for de frivillige vil bli holdt på Vennesla videregående i januar. Hjertevenner, 7 Frivillige jobbet iherdig med innsamling av gaver til små og store under Julemarkedet. Flere var med å kjøre ut gaver samtidig som vi hadde to åpne dager på Frivilligsentralen for henting. Flere hundre gaver ble delt ut. Julaften hos Jens og Tove på Småbruksidyll. Også i år hadde vi frivillige som deltok under middagen og med kjøring. Vi har også bistått økonomisk. Matpakker: Vi har bistått med kr i året til matpakkeaksjon i Filadelfia og med påmelding av dem som har behov. 74 matpakker ble delt ut. De har siden 2009 jobbet på oppdrag fra oss. I 2009 delte de ut 16 pakker. Sankthans i samarbeid med Sør Cup. Kompis gjengen var ansvarlig for sporleken. Jeger og Fisk bidro sammen med andre frivillige i aktivitetene. Oppussingen av Rødekorshuset i forbindelse med det nye kjøkkenet. Frivillige som er aktive minste en gang i måneden har fått tilbud om tre til fire samlinger i året med sosialt og faglig felleskap i ulike grupper. Representasjon og profilering av frivilligsentralen Kurs/seminarer Vennesla Frivilligsentral har hatt foredrag eller innlegg på syv konferanser i 2014 i Oslo, Skien, Sarpsborg, Grimstad, Mandal og to i Kristiansand, tillegg til forelesning i studiet Aktiv Omsorg som gjennomføres av Høgskolen i Telemark 12

13 Fritid med Bistand medarbeider deltok på "Ut av tåka konferanse" Leder og Fritid med Bistand medarbeider deltok på Barn- og familie sitt to dagers seminar om "Traumebasert omsorg". Leder deltok på "Aktiv ung" sin konferanse i Oslo Leder deltok på "Ungdatakonferansen" i Lyngdal i september Tre besøksvenner deltok på Røde Kors sin årlige konferanse i Kristiansand. Kommunen arrangerte konferanse i Kulturhuset i forbindelse med den Ruspolitiske handlingsplanen. Daglig leder og FmB prosjektmedarbeidere deltok sammen med 8 frivillige Media Facebook : «Møte mellom mennesker på Facebook». Lørdag 28/2 var 1308 unge og eldre venn med Vennesla Frivilligsentral på Facebook. Frivilligsentralen er nevnt i 10 avisartikler i Vennesla tidende iløpet av Samarbeid og utvalg Vi har i 2014 vært på besøk hos mange eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. eldrerådet, Husmorlaget, Norsk Wallboard pensjonist, Fredagskafeen på Frikirka, Mulighetens hus, Voksenopplæringen, Arbeid aktivitet og fritid og barneskolene. Vi har vært med i arbeidsgruppe som har jobbet med forslag til en Frisklivsplan i sammen med Barn og familie, Park og Idrett og Frisklivsentralen. (I den sammenheng har vi også laget en god struktur på samarbeidet med Frisklivsentralen). Andre faste utvalg leder deltar i er Beredskapsrådet, Arbeidsutvalget for SLT(Samordna Lokale Tiltak), Miljøarbeiderteam i samarbeid med Barnevern og Moonlight og arbeidsgruppe for verdensdagen for psykiskhelse og den Kulturelle spaserstokk. Vi ønsker å takke frivillige, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunen for godt samarbeid i Det blir en glede å gå inn i 2015 sammen med dere og nye frivillige. For Vennesla Frivilligsentral Jorunn Sagen Olsen Daglig leder: Elin Svendsen Styreleder: 13

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2013: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2015:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2015: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2015: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2015 har vært et spennende

Detaljer

Aktivt seniornettverk

Aktivt seniornettverk Vennesla kommune Aktivt seniornettverk Jorunn Sagen Olsen- Daglig leder Vennesla Frivilligsentral May-Lene Uberg- Rådgiver helse og omsorg, Vennesla kommune Vennesla kommune I Vest-Agder Ca. 14500 innbyggere

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2016:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2016: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2016: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2016 har vært et spennende

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport 2012 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2012 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2012 Flekkefjord Frivilligsentral 2012 har vært et spennende år med mye aktivitet i sentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere og medlemmer fra lag og

Detaljer

Årsrapport 2011 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2011 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2011 Flekkefjord Frivilligsentral 2011 har vært et spennende år med mye aktivitet i sentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere og medlemmer fra lag og

Detaljer

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral.

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Årsmelding 2015 Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Organisering: Åseral Frivilligsentral er organisert

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Årsrapport 2013 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2013 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2013 Flekkefjord Frivilligsentral 2013 har vært et år med mye aktivitet. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere og medlemmer fra lag og foreninger henvender

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Hægebostad Frivilligsentral

ÅRSRAPPORT 2015 Hægebostad Frivilligsentral ÅRSRAPPORT 2015 Hægebostad Frivilligsentral Hægebostad Frivilligsentral eies av Hægebostad Kommune. Frivillige lag og foreninger har 2 representanter i styret. Daglig leder var i 2015 ansatt i 50 % stilling.

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

møte mellom generasjoner

møte mellom generasjoner møte mellom generasjoner Vestfold Frivilligsentral Møte mellom generasjoner I mai 2013 utlyste Kulturdepartementet midler som skulle brukes til å spre informasjon for å stimulere eldre som en ressurs i

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Frivilligsentralens åpningstider er mandag-torsdag kl. 9-14. Frivilligsentralens faste tilbud har omfattet mandagskafè

Detaljer

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011

Årsmelding. Alta Frivilligsentral 2011 Årsmelding Alta Frivilligsentral 2011 Alta Frivilligsentral ble etablert i 1993, og har siden den gang drevet et viktig arbeid i Alta kommune. Målsettingen til sentralen er: Alta Frivilligsentral er en

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Årsrapport 2010 Flekkefjord Frivilligsentral

Årsrapport 2010 Flekkefjord Frivilligsentral Årsrapport 2010 Flekkefjord Frivilligsentral 2010 har vært et spennende år med mye aktivitet i sentralen. Vi merker at sentralen er et kjent tiltak i kommunen. Folk i alle aldere henvender seg, gamle,

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innholdsfortegnelse 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 3 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 4 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Rune Lund (Ap), Christina B Jacobsen (Frp) 11/14 11/01033-1 Årsrapport 2010 - Vennesla kommune 5. 11/15 11/00696-1 Manifest mot mobbing.

Rune Lund (Ap), Christina B Jacobsen (Frp) 11/14 11/01033-1 Årsrapport 2010 - Vennesla kommune 5. 11/15 11/00696-1 Manifest mot mobbing. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 05.05.2011 kl. 9:00-15.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørn Egil Haugland (KrF),

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

MENTAL HELSE KIRKENES

MENTAL HELSE KIRKENES MENTAL HELSE KIRKENES POSTBOKS 26 9914 BJØRNEVATN TELEFON 404 16 330 ORG.NR.: 913 683 196 KONTONR.: 4930.15.17563 E-POST kirkenes@mentalhelse.no DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE KIRKENES 2017 TID:

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Resultat regnskap 2013 Budsjettforslag 2014 Inntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2014 3440 Offentlige tilskudd 587 000 587 000 570 000 595 000 3501 3530 Aktivitetsinntekter 791

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Årsmelding 2009 Forberedelser til safting og sylting

Årsmelding 2009 Forberedelser til safting og sylting Årsmelding 2009 Forberedelser til safting og sylting 1 Årsmelding 2009 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder i 2009 s. 4 2.1

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet.

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 1 - Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Visjon Under mottoet: Rom for alle, skal Sveio Frivilligsentral være en igangsetter, koordinator,

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer