VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132"

Transkript

1 8 VAKTTARNET 15. APRIL 2014 NR. 8 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER JUNI Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, JUNI Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGER: 62, JUNI Vær ved godt mot Jehova er din hjelper! SIDE 22 SANGER: 22, JUNI TIL 6. JULI Setter du pris p a at Jehova holder øye med deg? SIDE 27 SANGER: 69, 120

2 STUDIEARTIKLER TYRKIA FORSIDEN: En bror i Istanbul forkynner uformelt for barbereren sin og tilbyr ham brosjyren Et godt budskap INNBYGGERE FORKYNNERE 2312 BIBELSTUDIER 1632 FORHOLDSTALL 1 FORKYNNER FOR HVER INNBYGGERE SIDEN 2004 HAR ANTALL ALMINNELIGE PIONERER I TYRKIA ØKT MED 165 % ˇ ˇ Etterlign Moses tro Ser du «den usynlige»? Ved tro kunne Moses se mer enn det han kunne se med sine fysiske øyne. Disse artiklene drøfter hvordan vi kan ha en slik tro som Moses hadde, og fortsette å være standhaftige, som om vi ser den usynlige. Hebr 11:27. ˇ ˇ Ingen kan tjene to herrer Vær ved godt mot Jehova er din hjelper! Millioner av mennesker rundt om i verden velger å flytte til utlandet for å finne arbeid. Mange reiser fra ektefellen og barna. Disse artiklene vil hjelpe oss til å forsta hvordan Jehova ønsker at vi skal se pa familieforpliktelser, og hvordan han hjelper oss til å oppfylle dem. ˇ Setter du pris pa at Jehova holder øye med deg? Det at «Jehovas øyne er pa ethvert sted», far kanskje noen av oss til å føle at Gud bare er opptatt av å handheve sine lover og straffe oss, og dette kan vekke en usunn frykt i oss. (Ordsp 15:3) Men denne artikkelen tar for seg fem mater Jehova viser oss kjærlig omsorg pa. I DETTE NUMMERET OGS A 13 Heltidstjenesten hvor den har ført meg 32 Visste du dette? 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE April 15, 2014 Vol. 135, No. 8 Semimonthly NORWEGIAN Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat- Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany.

3 Etterlign Moses tro «Ved tro nektet Moses, da han var blitt voksen, å bli kalt sønn av faraos datter.» HEBR 11:24. MOSES visste hva Egypt hadde å tilby. Han sa de store villaene som de rike bodde i. Hantilhørte kongefamilien. Hanble «opplært i all egypternes visdom», som sannsynligvis innbefattet kunst og kultur, astronomi, matematikk og andre vitenskaper. (Apg 7:22) Han hadde mulighet til å oppna rikdom, makt og privilegier som en vanlig egypter bare kunne drømme om! 2 Men da Moses var 40 år gammel, traff han et valg som ma ha virket helt uforstaelig for den egyptiske kongefamilien som hadde adoptert ham. Han valgte å bryte med det livet han levde ikke for å leve som en vanlig egypter, men for å leve blant slaver! Hvorfor? Moses hadde tro. (Les Hebreerne 11:24 26.) Moses tro gjorde at han kunne se mye mer enn den fysiske verden rundt seg. Som et åndelig menneske hadde han tro pa «den usynlige», Jehova, og pa at hans løfter ville bli oppfylt. Hebr 11:27. 3 Vi ma ogsa se mer enn det vi kan se med vare fysiske øyne. Vi ma være «av det slaget som har tro». (Hebr 10:38, 39) For å styrke var tro skal vi na undersøke det som star om Moses i Hebreerne 11: Se etter svarene pa disse spørsmalene: Hvordan motiverte Moses tro ham til å avvise 1, 2. (a) Hvilket valg traff Moses da han var 40 år? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvorfor valgte Moses å bli darlig behandlet sammen med Guds folk? 3. Hvilke tre spørsmal skal vi fa svar pa i denne artikkelen? HVA LÆRER MOSES EKSEMPEL OSS OM... forskjellen mellom materielle og åndelige skatter? hvordan Jehova hjelper oss til å utføre vare teokratiske oppdrag? hvorfor vi m a se «ufravendt fram til utbetalingen av lønnen»? 15. APRIL

4 kjødelige begjær? Hvordan hjalp troen ham til å verdsette sine tjenesteprivilegier til og med nar han ble hant og vanæret? Og hvorfor sa Moses «ufravendt fram til utbetalingen av lønnen»? HAN AVVISTE KJØDELIGE BEGJÆR 4 Med troens øyne kunne Moses se at nytelsen av synd var midlertidig. Andre kan ha tenkt som sa at selv om Egypt var gjennomsyret av avgudsdyrkelse og spiritisme, hadde det blitt en verdensmakt, mens Jehovas folk var slaver! Men Moses visste at Gud kunne forandre situasjonen. Selv om det virket som om de nytelsessyke hadde framgang, var Moses overbevist om at de onde kom til å ga til grunne. Derfor ble han ikke fristet av «den midlertidige nytelse av synd». 5 Hvordan kan du motsta «den midlertidige nytelse av synd»? Glem aldri at nytelsen av synd er kortvarig. Se med troens øyne at «verden forsvinner, og det gjør ogsa dens begjær». (1. Joh 2:15 17) Tenk over hvordan det kommer til å ga med syndere som ikke angrer. De er «pa glatte steder», og de vil bli «gjort ende pa ved plutselige redsler!» (Sal 73:18, 19) Nar du blir fristet til å synde, sa spør deg selv: Hva slags framtid ønsker jeg meg? 6 Moses tro pavirket ogsa hans valg av hva han skulle bruke livet til. «Ved tro nektet Moses, da han var blitt voksen, å bli kalt sønn av faraos datter.» (Hebr 11:24) Moses tenkte ikke som sa at han kunne tjene Gud som et medlem av det kongelige hoff og bruke sin rikdom og privilegerte posisjon til å hjelpe sine israelit- 4. Hva var Moses klar over nar det gjaldt nytelsen av synd? 5. Hva vil hjelpe oss til å motsta «den midlertidige nytelse av synd»? 6. (a) Hvorfor nektet Moses «a bli kalt sønn av faraos datter»? (b) Hvorfor mener du at Moses tok et riktig valg? tiske brødre. Hanvar isteden fast bestemt pa å elske Jehova av hele sitt hjerte, hele sin sjel og hele sin styrke. (5. Mos 6:5) Moses avgjørelse sparte ham for mye hjertesorg. Mange av Egypts skatter som han gav avkall pa, ble snart tatt fra egypterne av israelittene! (2. Mos 12:35, 36) Farao ble ydmyket og henrettet. (Sal 136:15) Men hva med Moses? Han bevarte livet og ble brukt av Gud til å føre en hel nasjon i sikkerhet. Livet hans hadde virkelig mening. 7 Hvis du er en ung tjener for Jehova, hvordan kan da troen din hjelpe deg nar du skal velge hva du skal bruke livet til? Det er fornuftig av deg å legge planer for framtiden. Men vil tro pa Guds løfter fa deg til å samle deg skatter med tanke pa en kortvarig eller en evig framtid? (Les Matteus 6:19 21.) Sophie, en talentfull ballettdanser, stod overfor det spørsmalet. Hun ble tilbudt stipender og fristendekarrieremuligheteri ballettkompanier rundt om i USA. «Det var herlig å bli beundret. Jeg følte at jeg var dyktigere enn de andre danserne», innrømmer hun. «Men jeg var ulykkelig.» Etter en tid sa Sophie videoen De unge spør hvordan skal jeg bruke livet mitt? «Det gikk opp for meg at verden hadde gitt meg suksess og beundring fra fans i bytte mot min helhjertete tilbedelse av Jehova», sier hun. «Jeg bad inderlig til ham. Sa la jeg opp som danser.» Hva tenker hun na om den avgjørelsen hun tok? «Jeg savner ikke det gamle livet mitt. Na er jeg hundre prosent lykkelig. Jeg er pioner sammen med mannen min. Vi er ikke berømte, og vi har veldig lite materielt sett. Men vi har Jehova, bibelstudier og åndelige mal. Jeg angrer overhodet ikke.» 7. (a) Hvorfor bør vi se lenger enn til den nærmeste framtid, ifølge Matteus 6:19 21? (b) Hva erfarte en søster nar det gjelder forskjellen mellom materielle og åndelige skatter? 4 VAKTT ARNET

5 8 Jehova vet hva som er best for deg. Moses sa: «Hva ber Jehova din Gud deg om annet enn at du frykter Jehova din Gud, sa du vandrer pa alle hans veier og elsker ham og tjener Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, at du holder Jehovas bud og hans forskrifter som jeg gir deg befaling om i dag, til ditt beste?» (5. Mos 10:12, 13) Velg allerede mens du er ung, en kurs i livet som vil gjøre det mulig for deg å elske Jehova og tjene ham «av hele ditt hjerte og hele din sjel». Du kan være sikker pa at et slikt valg vil være «til ditt beste». HAN VERDSATTE SINE TJENESTEPRIVILEGIER 9 Moses «ansa Kristi vanære for en større rikdom enn Egypts skatter». (Hebr 11:26) Moses kunne omtales som Kristus, det vil si «den salvede», ettersom Jehova utvalgte ham til å utføre et spesielt oppdrag han skulle føre israelittene ut av Egypt. Moses visste at oppdraget kom til å bli vanskelig og føre til «vanære». En av israelittene hadde tidligere hanlig sagt til ham: «Hvem har satt deg til å være fyrste og dommer over oss?» (2. Mos 2:13, 14) Senere spurte Moses Jehova: «Hvordan skulle farao noensinne høre pa meg?» (2. Mos 6:12) For å forberede seg pa å takle vanæren fortalte Moses Jehova om sin frykt og sine bekymringer. Hvordan hjalp Jehova ham til å utføre det vanskelige oppdraget? 10 For det første gav Jehova Moses denne forsikringen: «Jeg skal vise meg å være med deg.» (2. Mos 3:12) For det andre gav Jehova ham mot og tillit ved å forklare en av sidene ved betydningen av 8. Hvilket bibelsk rad kan hjelpe en som er ung, til å bestemme seg for hvordan han skal bruke livet sitt? 9. Forklar hvorfor det kan ha vært vanskelig for Moses å utføre det oppdraget han fikk. 10. Hva gav Jehova Moses for å hjelpe ham til å utføre sitt oppdrag? sitt navn da han sa: «Jeg Skal Bli hva som helst jeg ønsker.» 1 (2. Mos 3:14, fotn.) For det tredje gav han Moses mirakuløse evner som viste at Moses virkelig var sendt av Gud. (2. Mos 4:2 5) For det fjerde gav Jehova Moses en partner og talsmann, Aron, som skulle hjelpe ham å utføre oppdraget. (2. Mos 4:14 16) Ved slutten av sitt liv var Moses sa overbevist om at Gud hjelper sine tjenere til å fullføre et hvilket som helst oppdrag han gir dem, at han tillitsfullt kunne si til sin etterfølger, Josva: «Det er Jehova som gar foran deg. Han selv skal fortsette å være med deg. Han kommer ikke til å svikte deg eller forlate deg. Vær ikke redd eller skrekkslagen.» 5. Mos 31:8. 11 Det at Moses hadde Jehovas støtte, gjorde at han verdsatte det skremmende oppdraget han hadde fatt, og sa pa det som en «større rikdom enn Egypts skatter». Hva var vel det å tjene farao sammenlignet med det å tjene Den Allmektige Gud? Hvor stort var det egentlig å være prins i Egypt i forhold til å være Jehovas Kristus, Jehovas salvede? Moses ble belønnet for at han hadde en takknemligholdning. Han hadde etspesielt fortrolig forhold til Jehova, og Jehova gav ham «ærefryktinngytende makt» da han førte israelittene til det lovte land. 5. Mos 34: Vi har ogs a fatt et oppdrag. Gjennom sin Sønn har Jehova satt oss til en tjeneste, akkurat som han gjorde med apostelen Paulus og andre. (Les 1. Timoteus 1:12 14.) Vi har alle det privilegium 1 En bibelkommentator skriver om det Gud sier i 2. Mosebok 3:14: «Ingenting kan hindre ham i å gjennomføre sin vilje... Dette navnet [Jehova] skulle være Israels vern, en uuttømmelig kilde til hap og trøst.» 11. Hvorfor verdsatte Moses oppdraget sitt høyt? 12. Hvilke privilegier fra Jehova bør vi verdsette? 15. APRIL

6 å forkynne det gode budskap. (Matt 24:14; 28:19, 20) Noen er heltidstjenere. Modne brødre tjener andre i menigheten som menighetstjenere eller eldste. Men kanskje dine ikke-troende familiemedlemmerog andre betviler verdien av slike privilegier eller til og med haner og kritiserer deg for din selvoppofrende tjeneste. (Matt 10:34 37) Hvis de lykkes med å gjøre deg motløs, kan du begynne å lure pa om det er verdt å bringe slike ofre, eller om du egentlig kan klare å utføre oppdraget ditt. Sa spennende det blir å snakke med slike trofaste tjenere for Jehova som Moses! (Se avsnitt 16) Hvordan kan i sa fall tro hjelpe deg til å være utholdende? 13 Be inntrengende og i tro til Jehova. Fortell ham om dine bekymringer, og be om at han ma hjelpe deg. Det er tross alt Jehova som har gitt deg oppdraget, og han vil hjelpe deg til å utføre det. Hvordan? Pa de samme matene som han hjalp Moses. For det første gir Jehova deg denne forsikringen: «Jeg vil styrke deg. Jeg vil virkelig hjelpe deg. Ja, jeg vil ha et fast grep om deg med min rettferdighets høyre hand.» (Jes 41:10) For det andre minner han deg om at du kan stole pa hans løfter: «Jeg har sagt det; jeg skal ogsa la det komme. Jeg har utformet det; jeg skal ogsa gjøre det.» (Jes 46:11) For det tredje gir Jehova deg «kraft som er over det normale», slik at du kan fullføre din tjeneste. (2. Kor 4:7) For det fjerde lar din omsorgsfulle Far deg bli en del av et globalt brorskap av sanne tilbedere som fortsetter å trøste hverandre og oppbygge hverandre. (1. Tess 5:11) Nar du erfarer hvordan Jehova gir deg den hjelpen du trenger for å utføre dine oppdrag, vokser din tro pa ham, og du vil se pa dine privilegier i tjenesten for ham som en større rikdom enn en hvilken som helst jordisk skatt. «HAN SA UFRAVENDT FRAM TIL UTBETALINGEN AV LØNNEN» 14 Moses «sa ufravendt fram til utbetalingen av lønnen». (Hebr 11:26) Ja, Moses lot det han visste om framtiden selv om det var begrenset forme hans syn pa livet. Akkurat som sin forfader Abraham var Moses overbevist om at Jehova kan oppreise de døde. (Luk 20:37, 38; Hebr 11: 17 19) Hans tillit til Guds løfter om framtidige velsignelser hjalp ham til ikke å se pa de 40 årene som flyktning og de 40 årene i ødemarken som bortkastet tid. 13. Hvordan hjelper Jehova oss til å utføre vare teokratiske oppdrag? 14. Hvorfor var Moses sikker pa at han ville bli belønnet? VAKTT ARNET

7 Selv om han ikke hadde alle detaljer om hvordan Gud skulle oppfylle sine løfter, kunne han med troens øyne se den framtidige belønningen. 15 Ser du ogsa «ufravendt fram til utbetalingen av lønnen»? I likhet med Moses vet heller ikke vi nøyaktig hvordan Guds løfter vil bli oppfylt. Vi vet for eksempel ikke «nar den fastsatte tid er» for den store trengsel. (Mark 13:32, 33) Likevel vet vi mye mer om det framtidige paradiset enn Moses gjorde. Selv om vi ikke har alle detaljer, har Gud gitt oss nok løfter om livet under Rikets styre til at vi kan se ufravendt fram til det. Et klart mentalt bilde av den nye verden motiverer oss til å søke dette riket først. Hvordan det? Tenk over dette: Ville du kjøpe et hus som du visste veldig lite om? Selvfølgelig ikke! Pa lignende mate vil vi ikke bruke livet vart til å investere i en framtid som vi har et uklart bilde av. Vi ma ha en slik tro at vi ser et klart og skarpt bilde av livet under Rikets styre. 16 For å fa et klarere mentalt bilde av Guds rikes velsignelser kan du se ufravendt fram til ditt liv i paradiset. Bruk fantasien. Nar du for eksempel studerer beretningene om bibelske personer som levde i førkristen tid, sa tenk over hva du vil spørre dem om nar de er blitt oppreist. Og prøv å tenke ut hva de kanskje vil spørre deg om nar det gjelder livet ditt i de siste dager. Se for deg hvor spennende det blir å møte forfedrene dine fra mange århundrer tilbake og å lære dem om alt det Gud har gjort for dem. Forestill deg den gleden du kommer til å føle nar du lærer om de ville dyrene ved å betrakte dem i fredelige omgivelser. Reflekter over hvor mye nærere Jehova du vil føle deg etter hvert som du gar framover mot fullkommenhet. 15, 16. (a) Hvorfor ma vi fokusere pa den lønnen vi vil fa? (b) Hvilke velsignelser ser du fram til å fa oppleve under Rikets styre? 17 Et klart bilde av var framtidige lønn hjelper oss til å holde det gaende, til å føle glede og til å ta valg ut fra var overbevisning om at vi har en evig framtid. Paulus skrev til salvede kristne: «Nar vi haper pa det vi ikke ser, fortsetter vi å vente pa det medutholdenhet.» (Rom 8:25) Dette gjelder i prinsippet alle kristne som har hap om evig liv. Vi har jo ikke mottatt lønnen enna, men var tro er sa sterk at vi fortsetter å vente talmodig pa «utbetalingen av lønnen». I likhet med Moses ser vi ikke pa de årene vi har brukt i tjenesten for Jehova, som bortkastet tid. Vi er tvert imot overbevist om at «de synlige ting er midlertidige», og at «de usynlige er evige». Les 2. Korinter 4: Med troens øyne ser vi «det tydelige bevis for virkelige ting» som «ikke ses». (Hebr 11:1) Et fysisk menneske ser ikke verdien av å tjene Jehova. For et slikt menneske er åndelige skatter «darskap». (1. Kor 2:14) Vi, derimot, har et hap om å leve evig og om å være vitne til oppstandelsen, ting folk i verden ikke engang kan forestille seg. Akkurat som filosofer pa Paulus tid kalte ham en uvitende pratmaker, er det mange i dag som mener at vi forkynner et hap som bare er sludder og vas. Apg 17: Ettersom vi lever i en verden der tro er mangelvare, ma vi kjempe for å bevare troen. Be inderlig til Jehova om at «din tro ikke ma svikte». (Luk 22:32) Fortsett å se klart for deg konsekvensene av synd, verdien av å tjene Jehova og ditt hap om evig liv. Moses tro gjorde det mulig for ham å se disse tingene, men ogsa mye mer. I den neste artikkelen skal vi se pa hvordan hans tro hjalp ham til å se «den usynlige». Hebr 11: Hvordan kan det at vi har et klart bilde av var framtidige lønn, hjelpe oss i dag? 18, 19. (a) Hvorfor ma vi kjempe for å bevare var tro? (b) Hva skal vi se pa i den neste artikkelen? 15. APRIL

8 Ser du «den usynlige»? «Han fortsatte å være standhaftig, som om han sa den usynlige.» HEBR 11:27. HVORDAN KAN DET AT DU SER «DEN USYNLIGE»... beskytte deg mot menneskefrykt? motivere deg til å gjøre alt du kan i felttjenesten? hjelpe deg til å være standhaftig under den store trengsel? FARAO var en fryktet hersker og en gud for egypterne. I deres øyne var han en som «overgikk alle jordiske skapninger i visdom og makt», sier en bok om det gamle Egypt. (When Egypt Ruled the East) For å vekke frykt hos sine undersatter bar han en krone med en figur som forestilte en kobra klar til å angripe en paminnelse om at kongens fiender raskt ville bli drept. Sa du kan sikkert forestille deg hvordan Moses følte det da Jehova sa til ham: «La meg sende deg til farao, og før mitt folk, Israels sønner, ut av Egypt.» 2. Mos 3:10. 2 Moses drog til Egypt, forkynte Guds budskap og padrog seg faraos vrede. Etter at landet var blitt rammet av ni plager, advarte farao Moses: «Vokt deg! Forsøk ikke å se mitt ansikt igjen, for den dag du ser mitt ansikt, skal du dø.» (2. Mos 10:28) Før Moses gikk fra farao, forutsa han at faraos førstefødte sønn kom til å dø. (2. Mos 11:4 8) Sa gav Moses alle israelittiske familier beskjed om å slakte en vær som var et hellig dyr for dem som tilbad den egyptiske guden Ra eller en geitebukk og å stenke blodet pa dørstolpene og dørbjelken. (2. Mos 12:5 7) Hvordan kom farao til å reagere? 1, 2. (a) Hvorfor kunne det se ut som om Moses var i fare? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvorfor fryktet ikke Moses kongens vrede? 8 VAKTT ARNET

9 Moses var ikke redd for faraos reaksjon. Hvorfor ikke? Fordi han trodde pa Jehova og var lydig mot ham. Han fryktet ikke «kongens vrede, for han fortsatte å være standhaftig, som om han sa den usynlige». Les Hebreerne 11:27, Har du sa sterk tro at det er som om du kan «se Gud»? (Matt 5:8) For å skjerpe vart åndelige syn slik at vi kan se «den usynlige», skal vi na se nærmere pa hva vi kan lære av Moses eksempel. Hvordan beskyttet hans tro pa Jehova ham mot menneskefrykt? Hvordan viste han tro pa Guds løfter? Og hvordan var hans evne til å se «den usynlige» noe som styrket ham nar han og hans folk var i fare? HAN FRYKTET IKKE «KONGENS VREDE» 4 Sett med det fysiske øye hadde Moses ingenting å stille opp med mot farao. Moses liv, velferd og framtid kunne se ut til å være i faraos hender. Moses selv hadde spurt Jehova: «Hvem er jeg, siden jeg skulle ga til farao, og siden jeg ma føre Israels sønner ut av Egypt?» (2. Mos 3:11) Omkring 40 år tidligere hadde han mattet flykte fra Egypt. Han kan ha tenkt med seg selv: Er det egentlig fornuftig av meg å dra tilbake til Egypt og risikere å vekke kongens vrede? 5 Før Moses drog tilbake til Egypt, lærte Gud ham et viktig prinsipp, det samme prinsippet som Moses senere skrev ned i Jobs bok: «Frykt for Jehova det er visdom.» (Job 28:28) For å hjelpe Moses til å fa en slik frykt og handle med visdom trakk Jehova en kontrast mellom mennesker og Den Allmektige Gud. 3. Hva skal vi se nærmere pa nar det gjelder Moses tro pa «den usynlige»? 4. Hva hadde Moses å stille opp med mot farao, sett med det fysiske øye? 5, 6. Hva hjalp Moses til å frykte Jehova, ikke farao? Han spurte: «Hvem har gitt mennesket munn, og hvem gjør stum eller døv eller klartseende eller blind? Er det ikke jeg, Jehova?» 2. Mos 4:11. 6 Hva var poenget? Moses behøvde ikke å være redd. Han var sendt av Jehova, som ville gi ham hva han enn trengte for å overbringe hans budskap til farao. Dessuten hadde ikke farao noe å stille opp med mot Jehova. Og dette var ikke første gang Guds tjenere var i fare i Egypt. Kanskje Moses tenkte over hvordan Jehova hadde beskyttet Abraham, Josef og ogsa ham selv under tidligere faraoer. (1. Mos 12:17 19; 41:14, 39 41; 2. Mos 1:22 til 2:10) Med tro pa Jehova, «den usynlige», tradte Moses modig fram for farao og overbrakte hvert ord Jehova befalte ham å si. 7 Ogsa i nyere tid har tro pa Jehova hjulpet hans tjenere til ikke å gi etter for menneskefrykt. Ta for eksempel Ella, en søster i Estland som i 1949 ble arrestert av KGB. Hun ble tvunget til å ta av seg alle klærne og ble beglodd av unge politimenn. «Jeg følte meg ydmyket», sier hun. «Men etter at jeg hadde bedt til Jehova, fikk jeg en indre fred og ro.» Deretter ble hun satt i enecelle, hvor hun var i tre dager. Hun forteller: «Betjentene ropte: Vi skal sørge for at navnet Jehova ikke lenger blir husket i Estland! Du blir sendt til en fangeleir, og de andre blir sendt til Sibir! Hanlig sa de: Hvor er din Jehova?» Fryktet Ella mennesker, eller stolte hun pa Jehova? Dahun ble forhørt, sa hun modig til dem som hante henne: «Jeg har tenkt mye over denne saken, og jeg vil heller leve i fengsel med mitt forhold til Gud i behold enn å bli fri og miste hans godkjennelse.» For Ella var Jehova like virkelig som de mennene 7. Hvordan erfarte en søster at troen p a Jehova hjalp henne? 15. APRIL

10 som stod framfor henne. Hennes tro hjalp henne til å forbli trofast mot Jehova. 8 Din tro pa Jehova vil hjelpe deg til å overvinne frykt. Hvis myndighetspersoner prøver å begrense din frihet til å tilbe Gud, kan det kanskje virke som om ditt liv, din velferd og din framtid er i menneskers hender. Kanskje du lurer pa om det i det hele tatt er fornuftig å fortsette å tjene Jehova og provosere myndighetene. Husk: Motmidlet mot menneskefrykt er tro pa Gud. (Les Ordsprakene 29:25.) Jehova spør: «Hvem er du, sa du skulle være redd for et dødelig menneske, som kommer til å dø, og for en menneskesønn, som det vil ga som det grønne gress?» Jes 51:12, Fokuser pa din allmektige Far. Han ser, føler med og gjør noe til gagn for dem som har det vondt under urettferdige herskere. (2. Mos 3:7 10) Og hvis du skulle bli nødt til å forsvare din tro framfor myndighetspersoner, sa husk hva Jesus sa: «Bli da ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal tale; for det dere skal si, vil bli gitt dere i samme stund.» (Matt 10:18 20) Menneskelige herskere og myndighetspersoner har ingenting å stille opp med mot Jehova. Ved å styrke din tro na vil du kunne se Jehova som en virkelig person som er ivrig etter å hjelpe deg. HAN TRODDE PA GUDS LØFTER 10 I maneden nisan i 1513 fvt. bad Jehova Moses og Aron om å gi israelittene disse uvanlige instruksene: Velg ut en lytefri vær eller geitebukk, slakt den, og 8, 9. (a) Hva er motmidlet mot menneskefrykt? (b) Hvem bør du fokusere pa hvis du blir fristet til å gi etter for menneskefrykt? 10. (a) Hvilke instrukser gav Jehova israelittene i maneden nisan i 1513 fvt.? (b) Hvorfor fulgte Moses Guds instrukser? stenk blodet pa dørstolpene og dørbjelken. (2. Mos 12:3 7) Hvordan reagerte Moses? Apostelen Paulus skrev senere om ham: «Ved tro hadde han feiret pas- ken og foretatt stenkingen av blodet, for at ødeleggeren ikke skulle røre deres førstefødte.» (Hebr 11:28) Moses visste at Jehova er til å stole pa, og han trodde at Jehova ville oppfylle sitt løfte om å sla i hjel de førstefødte sønnene i Egypt. 11 Moses egne sønner var etter alt å dømme i Midjan, langt borte fra «ødeleggeren». 1 (2. Mos 18:1 6) Men han advarte lydig de andre israelittiske familiene om at deres førstefødte sønner var i fare. Menneskeliv stod pa spill, og Moses elsket sin neste. Bibelen sier: «Straks tilkalte Moses alle Israels eldste og sa til dem:... slakt paskeofferet.» 2. Mos 12: Under englers ledelse formidler Jehovas folk i dag et viktig budskap: «Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet, og tilbe derfor ham som dannet himmelen og jorden og hav og vannkilder.» ( Ap 14:7) Det er na dette budskapet ma forkynnes. Vi ma advare vare medmennesker og oppfordre dem til å ga ut av Babylon den store, sa de ikke skal «fa del i hennes plager». ( Ap 18:4) De «andre sauer» samarbeider med de salvede kristne om å oppfordre dem som er fremmedgjort for Gud, til å «bli forlikt» med ham. Joh 10:16; 2. Kor 5: Vi er helt overbevist om at «timen for [Guds] dom er kommet». Vi tror ogsa at Jehova ikke overdriver nar han 1 Jehova sendte tydeligvis engler for å fullbyrde dommen over egypterne. Sal 78: Hvorfor advarte Moses andre? 12. Hvilket viktig budskap har Jehova befalt oss å forkynne? 13. Hva vil styrke vart ønske om å forkynne det gode budskap? 10 VAKTT ARNET

11 sier at forkynnelsesarbeidet haster. I et syn sa apostelen Johannes «fire engler sta pa jordens fire hjørner og holde fast jordens fire vinder». ( Ap 7:1) Kan du i tro se disse englene sta klar til å slippe løs den store trengsels ødeleggende vinder over denne verden? Hvis du med troens øyne ser disse englene, vil du kunne forkynne det gode budskap med frimodighet. 14 Sanne kristne har allerede na et vennskap med Jehova og hap om evig liv. Men vi er klar over at vi har det ansvar å «advare den onde mot hans onde vei for å bevare ham i live». (Les Esekiel 3:17 19.) Vi forkynner selvfølgelig ikke bare for å unnga blodskyld. Vi elsker Jehova, og vi elsker var neste. Jesus illustrerte hva kjærlighet og barmhjertighet egentlig er, i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Vi kan spørre oss selv: Blir jeg «grepet av medlidenhet», slik som samaritanen ble, og motiverer dette meg til å forkynne? Vi vil jo ikke være som presten og levitten i lignelsen, som gikk forbi pa motsatt side vi ønsker ikke å komme med unnskyldninger for å slippe å forkynne. (Luk 10:25 37) Var tro pa Guds løfter og var nestekjærlighet motiverer oss til å gjøre alt vikan i forkynnelsesarbeidet før tiden løper ut. «VED TRO GIKK DE GJENNOM RØDEHAVET» 15 Moses tro p a «den usynlige» hjalp ham da israelittene var i fare 14. Hva motiverer oss til å «advare den onde mot hans onde vei»? 15. Hvorfor følte israelittene at de var fanget i en felle? Din tro pa Jehovas løfter vil motivere deg til å forkynne det gode budskap (Se avsnitt 13) 15. APRIL 2014

12 etter at de hadde dratt ut av Egypt. Bibelen sier at israelittene begynte «a løfte sine øyne, og se, egypterne var pa marsj etter dem; og Israels sønner ble svært redde og begynte å rope til Jehova». (2. Mos 14:10 12) Var denne vanskelige situasjonen uventet? Ikke i det hele tatt. Jehova hadde forutsagt: «Jeg [skal] visselig la faraos hjerte bli forherdet, og han kommer med sikkerhet til å sette etter dem, og jeg skal vinne meg ære ved hjelp av farao og alle hans militære styrker; og egypterne skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» (2. Mos 14:4) Men israelittene sa bare det de kunne se med sine fysiske øyne. De sa Rødehavet foran seg, som var umulig å krysse, faraos hurtige stridsvogner bak seg og en 80 år gammel gjeter som ledet dem! De følte at de var fanget i en felle. 16 Moses, derimot, var ikke redd. Hvorfor ikke? Fordi han med troens øyne sa noe langt mektigere enn et hav og en hær. Han kunne «se Jehovas frelse», og han visste at Jehova kom til å kjempe for israelittene. (Les 2. Mosebok 14:13, 14.) Moses tro satte mot i Guds folk. Bibelen sier: «Ved tro gikk de gjennom Rødehavet som pa tørt land, men da egypterne vaget seg ut i det, ble de oppslukt.» (Hebr 11:29) Etter dette begynte folket «a frykte Jehova og å tro pa Jehova og pa hans tjener Moses». 2. Mos 14: Snart kommer det til å se ut som om vart liv er i fare. Nar den store trengsel nar sitt klimaks, vil styresmaktene i denne verden ha utslettet religiøse organisasjoner som var større enn var. ( Ap 17:16) Jehova beskriver profetisk var sar- 16. Hvordan styrket Moses tro ham ved Rødehavet? 17. Hva kommer til å skje i framtiden som vil sette var tro pa prøve? bare tilstand som «et åpent, landlig omrade» som ikke er beskyttet av mur, bom eller dører. (Esek 38:10 12, 14 16) Hvis vi bare ser situasjonen med vare fysiske øyne, kan det virke som om vi ikke har noen mulighet til å overleve. Hvordan kommer du til å reagere? 18 Vi trenger ikke å bli redde. Hvorfor ikke? Fordi Jehova ikke bare har forutsagt at Guds folk kommer til å bli angrepet, men ogsa hva utfallet vil bli. «Og det skal skje pa den dagen, pa den dagen da Gog kommer inn pa Israels jord, lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn, at min voldsomme harme vil stige opp i min nese. Og i min nidkjærhet, i min heftige vredes ild, skal jeg visselig tale.» (Esek 38:18 23) Gud vil sa utslette alle som ønsker å skade hans folk. Din tro pa at Jehova vil beskytte deg pa sin «store og fryktinngytende dag», vil hjelpe deg til å «se Jehovas frelse» og til å forbli ulastelig. Joel 2:31, Forbered deg na pa disse spennende begivenhetene ved å fortsette å være standhaftig, som om du ser den usynlige! Styrk ditt vennskap med Jehova Gud ved å studere og be regelmessig. Moses hadde et sa nært vennskap med Jehova og ble brukt av ham pa en sa spesiell mate at Bibelen sier at Jehova kjente Moses «ansikt til ansikt». (5. Mos 34:10) Moses var en helt spesiell profet. Men ved tro kan ogsa du kjenne Jehova like godt som du ville gjort hvis du bokstavelig talt kunne se ham. Hvis du gir akt pa ham «pa alle dine veier», slik Guds Ord oppfordrer deg til å gjøre, skal han «gjøre dine stier rette». Ordsp 3: Forklar hvorfor vi kan være standhaftige under den store trengsel. 19. (a) Hvor nært var forholdet mellom Jehova og Moses? (b) Hvordan vil Jehova velsigne deg hvis du gir akt pa ham pa alle dine veier? 12 VAKTT ARNET

13 LIVSHISTORIE Heltidstjenesten Hvor den har ført meg FORTALT AV ROBERT WALLEN Nar jeg ser tilbake pa de 65 årene jeg har vært i heltidstjenesten, kan jeg virkelig si at mitt liv har vært fylt med gode dager. Det betyr ikke at jeg aldri har opplevd tunge og triste dager. (Sal 34:12; 94:19) Men i det store og hele har det vært et meget rikt og meningsfylt liv! DEN 7. september 1950 ble jeg medlem av Betelfamilien i Brooklyn. Pa den tiden bestod Betel-familien av 355 brødre og søstre av ulik etnisk bakgrunn i alderen 19 til 80 år. Mange av dem var salvede kristne. HVORDAN JEG BEGYNTE Å TJENE JEHOVA Mor lærte meg å tjene var lykkelige Gud. (1. Tim 1:11) Hun begynte å tjene Jehova da jeg var liten. Den 1. juli 1939, da jeg var ti år gammel, ble jeg døpt pa et sonestevne (na kalt kretsstevne) i Columbus i Nebraska i USA. Vi var rundt hundre stykker som var samlet i et leid møtelokale for å lytte til grammofonforedraget «Fascisme eller frihet» av Joseph Rutherford. Halvveis uti foredraget dannet det seg en pøbelflokk utenfor den lille salen vi var i. De trengte seg inn og avbrøt stevnet og jaget oss ut av byen. Vi samlet oss pa garden til en bror, ikke sa langt fra byen, og hørte resten av programmet der. Som du sikkert forstar, har jeg aldri glemt dapsdatoen min! Mor gjorde sitt beste for å lære meg opp i sannheten. Selv om far var et godt menneske og en god far, var han ikke særlig interessert i religion eller i min åndelighet. Men mor og andre vitner i Omaha menighet gav meg den oppmuntringen jeg sa sart trengte. LIVET TAR EN NY RETNING Før jeg skulle ga ut av high school, matte jeg bestemme meg for hva jeg ville med livet mitt. I hver sommerferie var jeg feriepioner (na kalt hjelpepioner) sammen med andre pa min alder. To unge ugifte brødre som nettopp hadde blitt uteksaminert fra Gilead-skolens 7. klasse John Chimiklis og Ted Jaracz fikk i oppdrag å tjene som reisende tilsynsmenn i det omradet der jeg bodde. Jeg ble overrasket over å fa vite at de bare var i begynnelsen av 20-arene. Jeg var 18 år og skulle snart ga ut av high school. Jeg kan fortsatt huske at bror Chimiklis spurte meg om hva jeg ville med livet mitt. Da jeg fortalte ham det, sa han ivrig: «Ja, begynn i heltidstjenesten med én gang. Du vet aldri hvor den kan føre deg.» Dette radet og disse brødrenes gode

14 Pa dapsdagen min, ti år gammel eksempel gjorde dypt inntrykk pa meg. Sa jeg begynte som pioner da jeg var ferdig med skolen, i JEG BEGYNNER PA BETEL I juli 1950 reiste foreldrene mine og jeg til det internasjonale stevnet pa Yankee Stadium i New York. Mens vi var pa stevnet, var jeg med pa det møtet som ble holdt for dem som var interessert i å tjene pa Betel. Jeg sendte inn et brev hvor jeg skrev at jeg gjerne ville tjene der. Selv om far ikke hadde noe imot at jeg var pioner og bodde hjemme, syntes han at jeg skulle betale et rimelig beløp for kost og losji. Sa en dag i begynnelsen av august gikk jeg ut for å se etter arbeid, men først stoppet jeg for å sjekke postkassen. Der la det et brev til meg fra Brooklyn. Det var undertegnet av Nathan H. Knorr, som skrev: «Vi har mottatt din søknad om Beteltjeneste. Jeg forstar at du er villig til å bli værende pa Betel til Herren tar deg bort. Jeg vil derfor be deg om å møte opp pa Betel, 124 Columbia Heights, Brooklyn, New York, den 7. september 1950.» Da far kom hjem fra arbeid den dagen, fortalte jeg ham at jeg hadde funnet meg en jobb. Han sa: «Bra, hvor skal du arbeide?» Jeg svarte: «Pa Betel i Brooklyn, for ti dollar i maneden.» Det var litt av et sjokk for ham, men han sa at hvis det var det jeg ville, burde jeg ga inn for å lykkes med det. Ikke lenge etter, pa stevnet pa Yankee Stadium i 1953, ble han døpt! Jeg var glad for at Alfred Nussrallah, pionerpartneren min, ble invitert til å begynne pa Betel samtidig som meg. Vi reiste dit sammen. Etter en tid giftet han seg, og han og hans kone, Joan, gikk pa Gilead og ble sendt som misjonærer til Libanon. Senere begynte de i reisetjenesten i USA. OPPGAVER PA BETEL Da jeg kom til Betel, ble jeg først satt til å arbeide i bokbinderiet. Den første publikasjonen jeg jobbet med, var boken Hva har religionen gjort for menneskeheten? Etter rundt åtte maneder i bokbinderiet ble jeg overført til tjenesteavdelingen, der jeg jobbet under ledelse av bror Thomas J. Sullivan. Det var en fornøyelse å samarbeide med ham og høste gagn av den åndelige visdom og innsikt han hadde fatt i løpet av mange år i organisasjonen. Etter at jeg hadde vært i tjenesteavdelingen i nesten tre år, sa Max Larson, trykkeritilsynsmannen, til meg at bror Knorr ville snakke med meg. Jeg ble redd for at jeg hadde gjort noe galt, sa jeg ble lettet da jeg fikk vite hva bror Knorr ville. Han spurte om jeg hadde noen planer om å forlate Betel i overskuelig framtid, for han trengte noen som kunne arbeide midlertidig pa kontoret hans, og ville se om jeg kunne klare å utføre oppgaven. Jeg sa at jeg ikke hadde noen planer om å forlate Betel. Det ble til at jeg hadde det privilegium å arbeide pa hans kontor i de neste 20 årene. Jeg har ofte sagt at den utdannelsen jeg fikk pa Betel, ikke kunne kjøpes for penger. Jeg lærte enormt mye ved å jobbe sammen med bror Sullivan og bror Knorr og andre brødre pa Betel, som Milton Henschel, Klaus Jensen, Max Larson, Hugo Riemer og Grant Suiter. 1 1 Livshistoriene til noen av disse brødrene star i The Watchtower for 15. september 1964 (Hugo Riemer), 15. august 1965 (Thomas J. Sullivan) og 15. oktober 1969 (Klaus Jensen) og i Vakttarnet for 15. januar 1984 (Grant Suiter) og 1. september 1989 (Max Larson). 14 VAKTT ARNET

15 Min pionerpartner, Alfred Nussrallah, og jeg Pa bryllupsdagen var. Fra venstre: Nathan H. Knorr, Patricia Brookes (Lorraines søster), Lorraine og jeg, Curtis Johnson, Faye og Roy Wallen (foreldrene mine) Brødrene som jeg har tjent sammen med, har utført sitt arbeid for organisasjonen pa en velorganisert mate. Bror Knorr arbeidet utrettelig og ønsket at Rikets arbeid skulle ha sa stor framgang som mulig. Vi som tjente pa hans kontor, syntes han var lett å snakke med. Selv nar vi hadde ulik mening i en sak, kunne vi uttale oss fritt og likevel ha hans tillit. En gang snakket bror Knorr med meg om hvor viktig det er å ta seg av oppgaver som kan virke ubetydelige. Han fortalte meg for eksempel at da han var trykkeritilsynsmann, kunne bror Rutherford ringe ham og si: «Bror Knorr, nar du gar fra trykkeriet og inn til middag, sa ta med noen viskelær til meg. Jeg trenger dem pa skrivebordet mitt.» Bror Knorr sa at han gikk til utstyrsrommet med én gang for å hente viskelærene og puttet dem i lommen. Da han sa gikk til middag klokken tolv, leverte han dem pa bror Rutherfords kontor. Det var jo bare en liten ting, men det var nyttig for bror Rutherford. Sa sa bror Knorr til meg: «Jeg liker å ha spisse blyanter pa skrivebordet mitt. Sa vil du være snill og sørge for at jeg har det hver morgen?» I mange år passet jeg pa at han hadde spissede blyanter. Bror Knorr snakket ofte om hvor viktig det var at vi hørte godt etter nar vi ble bedt om å utføre en oppgave. En gang forklarte han meg tydelig hvordan jeg skulle handtere en bestemt sak, men jeg hørte ikke godt nok etter. Det førte til at han havnet i en svært pinlig situasjon. Jeg følte meg helt elendig, sa jeg skrev et kort brev der jeg sa at jeg var veldig lei meg for det jeg hadde gjort, og at jeg følte at det ville være best at jeg ble flyttet fra hans kontor. Senere samme formiddag kom bror Knorr bort tilskrivebordet mitt. «Robert», sa han, «jeg har lest brevet ditt. Du gjorde en feil. Jeg har snakket med deg om saken, og jeg er sikker pa at du vil være mer papasselig i tiden framover. La oss ta fatt pa arbeidet igjen begge to.» Jeg var dypt takknemlig for at han var sa hensynsfull. JEG ØNSKER Å GIFTE MEG Etter å ha tjent pa Betel i åtte år hadde jeg ingen andre planer enn å fortsette pa Betel. Men det forandret seg. Sommeren 1958, omtrent pa den tiden da det internasjonale stevnet pa Yankee Stadium og Polo Grounds ble holdt, traff jeg Lorraine Brookes, en søster som jeg hadde møtt i 1955, da hun var pioner i Montreal i Canada. Hennes innstilling til heltidstjenesten og det at hun var villig til å dra hvor enn Jehovas organisasjon matte sende henne, gjorde inntrykk pa meg. Lorraines mal hadde vært å gjennomga Gileadskolen. I 1956, da hun var 22 år, hadde hun blitt innbudt til å ga i den 27. klassen. Etter at hun hadde blitt uteksaminert, fikk hun i oppdrag å tjene som misjonær i Brasil. Lorraine og jeg fornyet vart bekjentskap i 1958, og da jeg fridde, sa hun ja. Vi la planer om å gifte oss året etter og ha- pet at vi kunne fa være misjonærer sammen. 15. APRIL

16 Dajeg fortalte bror Knorr om planene mine, foreslo han at vi skulle vente i tre år med å gifte oss og sa tjene sammen pa Betel i Brooklyn. For at et par den gangen skulle kunne fortsette pa Betel etter at de hadde giftet seg, matte én av dem ha vært pa Betel i minst ti år og den andre i minst tre. Sa Lorraine gikk med pa å tjene to år pa Betel i Brasil og sa ett år pa Betel i Brooklyn før vi giftet oss. Den eneste kontakten vi hadde de to første årene vi var forlovet, var gjennom brevveksling. Det var for dyrt å ringe, og det fantes ikke e-post pa den tiden! Vi giftet oss den 16. september 1961, og vi sa det som en ære at bror Knorr holdt bryllupstalen. Sant nok føltes disse fa årene som lang tid å vente. Men na nar vi med stor glede og tilfredshet ser tilbake pa de godt over 50 årene vi har vært gift, er vi enig om at det var vel verdt det! PRIVILEGIER I TJENESTEN I 1964 fikk jeg det privilegium å besøke andre land som sonetilsynsmann. Pa den tiden var det ikke lagt opp til at konene ble med mennene sine pa slike reiser, men dette ble det en forandring pa i Det året reiste Lorraine og jeg sammen med Grant og Edith Suiter for å besøke avdelingskontorene i Tyskland, Østerrike, Hellas, Kypros, Tyrkia og Israel. Alt i alt har jeg besøkt over 70 land rundt om i verden. Pa en slik reise til Brasil i 1980 stoppet vi i en by ved ekvator som heter Bel em, der Lorraine hadde tjent som misjonær. Vi stoppet ogsa i Man aus for å besøke brødrene og søstrene der. Da vi var pa et stadion hvor det ble holdt en tale, sa vi en gruppe som satt sammen, og som ikke fulgte de vanlige brasilianske hilseskikkene. Kvinnene kysset ikke andre kvinner pa kinnene, og mennene handhilste ikke. Hva var grunnen til det? De var vare kjære trosfeller fra en koloni for spedalske i det indre av Amazonas-regnskogen. For ikke å risikere å smitte andre som var til stede, unngikk de å ha direkte kontakt med dem. Men de rørte vart hjerte, og vi kommer aldri til å glemme ansiktene deres, som stralte av glede! Jehovas ord er virkelig sanne: «Mine tjenere skal rope av glede pa grunn av hjertets gode tilstand.» Jes 65:14. ET RIKT OG MENINGSFYLT LIV Lorraine og jeg tenker ofte pa vare over 60 år med helhjertet tjeneste for Jehova. Vi er sa glad for de matene Jehova har velsignet oss pa fordi vi har latt ham lede oss ved hjelp av sin organisasjon. Selv om jeg ikke er i stand til å reise rundt om i verden, slik som før, klarer jeg å utføre mine daglige oppgaver som assistent for det styrende rad i koordinatorenes utvalg og i tjenesteutvalget. Jeg setter stor pris pa det privilegium det er å ha en liten andel i å støtte det verdensomfattende brorskapet pa denne maten. Vi synes det er fantastisk å se hvor mange unge menn og kvinner som begynner i heltidstjenesten. De har samme holdning som Jesaja, som sa: «Her er jeg! Send meg!» (Jes 6:8) Alle disse viser at de er enig i det som kretstilsynsmannen sa til meg for mange år siden: «Begynn i heltidstjenesten med én gang. Du vet aldri hvor den kan føre deg.» VAKTT ARNET

17 Ingen kan tjene to herrer «Ingen kan være slave for to herrer... Dere kan ikke være slaver for b ade Gud og Rikdom.» MATT 6:24. «JAMES, mannen min, kom utslitt hjem fra jobb hver dag, men det han tjente, dekket ikke stort mer enn de daglige utgiftene vare», forteller Marilyn. 1 «Jeg ønsket å gjøre det lettere for ham og bidra til at vi kunne gi sønnen var, Jimmy, noen av de samme fine tingene som skolekameratene hans hadde.» Marilyn hadde ogsa lyst til å hjelpe nære slektninger og å spare opp penger med tanke pa framtiden. Mange av vennene hennes hadde flyttet til andre land for å tjene mer penger. Men da hun selv vurderte å flytte, hadde hun blandede følelser. Hvorfor? 2 Marilyn vegret seg for å forlate sin kjære familie og de gode åndelige rutinene deres. Likevel tenkte hun som sa at andre hadde reist til utlandet for en tid, og at deres familier sa ut til å klare seg åndelig sett. Men hun lurte pa hvordan hun kunne gi Jimmygod opplæring hvis hun bodde langt unna. Ville det være mulig å oppdra ham «i Jehovas tukt og formaning» over Internett? Ef 6:4. 3 Marilyn spurte andre om rad. Mannen hennes ville ikke at hun skulle dra, men sa at han ikke kom til å prøve å stoppe henne. De eldste og noen andre i menigheten radet henne til ikke å flytte, men flere søstre oppfordret henne til å gjøre det. HVA MENER DU? Hvordan hjelper bibelske prinsipper oss til å ha det rette synet pa familieforpliktelser? Hvordan kan valgene v are vise at vi tjener bare Jehova? Pa hvilke mater velsigner Jehova valgene vare nar vi setter ham pa førsteplassen? 1 Navnene er forandret (a) Hvilke økonomiske problemer har mange i dag, og hvordan prøver noen å løse dem? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvilke bekymringer oppstar nar det gjelder barneoppdragelse? 15. APRIL

18 «Hvis du er glad i familien din, sa drar du», sa de til henne. «Du kan fortsatt tjene Jehova.» Til tross for sine betenkeligheter reiste Marilyn fra James og Jimmy for å jobbe i utlandet. «Jeg skal ikke være borte lenge», lovte hun. FAMILIEFORPLIKTELSER OG BIBELSKE PRINSIPPER 4 Jehova ønsker ikke at hans tjenere skal leve i dyp fattigdom, og det å flytte er et av de eldste tiltakene mot fattigdom. (Sal 37:25; Ordsp 30:8) For å unnga sult sendte patriarken Jakob sønnene sine til Egypt for å kjøpe mat. 1 (1. Mos 42:1, 2) De fleste i var tid som velger å flytte, gjør det ikke fordi de sulter. Men de sliter kanskje med tyngende gjeld. Andre ønsker ganske enkelt å heve familiens levestandard. For å na malene sine i økonomiske nedgangstider ender mange opp med å bo langt unna sin nærmeste familie, enten i hjemlandeteller i utlandet. Ofte overlater de omsorgen for sine mindrearige barn til den andre forelderen, et eldre søsken, besteforeldre, andre slektninger eller venner. De som flytter langt vekk og lar ektefellen eller barna bli igjen hjemme, gjør det med tungt hjerte, men mange av dem føler at de ikke har noe valg. 5 Pa Jesu tid fantes det ogsa mange fattige og darlig stilte, og de kan ha følt at de ville ha vært lykkeligere og tryggere hvis de bare hadde hatt mer penger. (Mark 14:7) Men Jesus ville at folk skulle vende 1 P a hver av reisene til Egypt var Jakobs sønner kanskje ikke borte fra familiene sine i mer enn tre uker. Da Jakob og sønnene hans senere flyttet til Egypt, tok de med seg konene og barna sine. 1. Mos 46:6, Hvorfor reiser mange fra familien, og hvem ma ofte overta omsorgen for barna deres? 5, 6. (a) Hva sa Jesus om lykke og trygghet? (b) Hvilke materielle ting lærte Jesus sine etterfølgere å be om? (c) Pa hvilken mate velsigner Jehova oss? seg i en annen retning for å fa hap. Han ville at de skulle stole pa ham som kunne gi dem varige rikdommer Jehova. I Bergprekenen forklarte Jesus at virkelig lykke og trygghet ikke avhenger av materielle ting, og heller ikke av egne anstrengelser, men av vart vennskap med var himmelske Far. 6 I sin mønsterbønn lærte Jesus oss å be, ikke om økonomisk trygghet, men om å fa dekket vare daglige behov, «vart brød for denne dagen». Han sa rett ut til sine tilhørere: «Slutt med å samle dere skatter pa jorden... Samle dere i stedet skatter i himmelen.» (Matt 6:9, 11, 19, 20) Vi kan stole pa at Jehova vil velsigne oss, slik han lover. Guds velsignelse innebærer ikke bare at han gir oss et anerkjennende nikk; den innebærer at han aktivt bidrar til at vi far det vi virkelig trenger. Den eneste maten å oppna ekte lykke og trygghet pa er derfor å stole pa var omsorgsfulle Far i stedet for pa penger. Les Matteus 6:24, 25, For å kunne søke Guds rettferdighet først ma vi blant annet ha samme syn pa familieforpliktelser som Jehova har. Moseloven inneholder et prinsipp som ogsa gjelder de kristne: Foreldre ma selv gi barna sine åndelig opplæring. (Les 5. Mosebok 6:6, 7.) Gud har gitt dette ansvaret til foreldrene, ikke til besteforeldre eller noen andre. Kong Salomo sa: «Hør, min sønn, pa din fars tukt, og forlat ikke din mors lov.» (Ordsp 1:8) Jehovas hensikt er at begge foreldrene skal være fysisk til stede for å være med pa å veilede og lære opp barna. (Ordsp 31:10, 27, 28) Mye av det barn lærer av foreldrene sine, særlig om åndelige ting, er en følge av at de hører dem snakke om Jehova i hverdagen, og at de med egne øyne ser hva foreldrene gjør. 7. (a) Hvem har Jehova gitt ansvaret for å oppdra barn? (b) Hvorfor ma begge foreldrene spille en aktiv rolle i barnas liv? 18 VAKTT ARNET

19 Du kan ikke klemme barnet ditt over Internett (Se avsnitt 10) UVENTEDE KONSEKVENSER 8 Nar noen vurderer å flytte til utlandet, prøver de først å tenke over hvilke risikoer og ofre som er inne i bildet, men det er fa som forutser alle konsekvensene av å reise fra familien. (Ordsp 22:3) 1 Sa snart Marilyn hadde reist, begynte hun å føle smerten ved å være borte fra familien. Mannen hennes og sønnen hennes følte den samme smerten. Lille Jimmy spurte henne stadig: «Hvorfor har du reist fra meg?» Og etter hvert som de manedene Marilyn hadde planlagt å være borte, ble til år, la hun merke til urovekkende forandringer i familien. Jimmyble etterhvert reservert og fikk en følelsesmessig avstand til henne. Med sorg forteller hun: «Han var ikke glad i meg lenger.» 1 Se «Innvandring drømmer og realiteter» i V akn opp! for februar , 9. (a) Hvilke forandringer skjer ofte nar en forelder bor borte fra familien? (b) Hvilke følelsesmessige og moralske skadevirkninger kan atskillelse fa? 9 Nar foreldre og barn ikke bor sammen som familie, kan det fa følelsesmessige og moralske skadevirkninger. 1 Jo yngre barna er, og jo lenger atskillelsen varer, desto større blir skadene. Marilyn forklarte for Jimmy at hun brakte ofre for hans skyld. Men for Jimmy føltes det som om moren hans hadde sviktet ham. Til å begynne med likte han ikke at hun var borte. Men senere, nar hun kom tilbake pa besøk, likte han ikke at hun var hjemme. Slik det er vanlig blant barn som er skilt fra foreldrene, følte Jimmy at moren ikke lenger kunne forvente at han skulle være lydig mot henne og vise henne kjærlighet. Les Ordsprakene 29: Selv om Marilyn prøvde å kompensere for sitt fravær ved å sende penger og gaver, merket hun at hun mistet det nære forholdet til sønnen sin og uten å ville det lærte ham å sette materielle ting foran åndelige interesser og familieband. (Ordsp 22:6) «Ikke kom tilbake», kunne Jimmy si til henne. «Bare fortsett å sende presanger.» Det begynte å ga opp for Marilyn at hun ikke kunne «fjernoppdra» sønnen sin gjennom brev, telefonsamtaler eller videosamtaler. Hun sier: «Du kan ikke klemme barnet ditt eller kysse det god natt over Internett.» 11 Marilyns forhold til Jehova og til 1 Rapporter fra forskjellige land viser at det å bo borte fra ektefellen eller barna for å arbeide i utlandet er en faktor som for noen har bidratt til alvorlige problemer. Det har dreid seg om utroskap fra denene ellerbegge ektefellenesside, homoseksuelle handlinger eller incest. Noen barn har fatt atferdsog lærevansker, blitt aggressive, opplevd angst og depresjon eller hatt selvmordstanker. 10. (a) Hvordan kan det å erstatte en forelders nærvær med gaver pavirke barn? (b) Hva mangler nar en forelder prøver å oppdra barnet sitt pa avstand? 11. (a) Hvordan blir et ekteskap pavirket av at ektefellene bor fra hverandre pa grunn av arbeidssituasjonen? (b) Hvordan forstod en søster etter hvert at hun burde flytte hjem til familien sin? 15. APRIL

20 mannen sin, James, ble ogsa skadelidende. Samværet med andre kristne og felttjenesten ble begrenset til én dag i uken eller mindre. Hun matte dessuten avvise arbeidsgiverens seksuelle tilnærmelser. Uten en ektefelle i nærheten å støtte seg til nar det oppstod problemer, ble bade Marilyn og James følelsesmessig knyttet til andre og gjorde seg nesten skyldig i seksuell umoral. Marilyn forstod etter hvert at selv om hun og mannen hennes ikke begikk ekteskapsbrudd, kunne de ikke følge Bibelens bud om å dekke hverandres følelsesmessige og seksuelle behov sa lenge de bodde fra hverandre. De kunne ikke utveksle en spontan tanke, et blikk, et smil eller et kjærtegn, omfavne hverandre, komme med «uttrykk for hengivenhet» eller gi den andre «det som tilkommer» ham eller henne i ekteskapet. (Høys 1:2; 1. Kor 7:3, 5) Og de kunne ikke tilbe Jehova fullt ut sammen med sønnen sin. «Pa et omradestevne lærte jeg at deter helt nødvendig for en familie å ha et regelmessig åndelig program for å kunne overleve Jehovas store dag. Da forstod jeg at jeg matte flytte hjem», forteller Marilyn. «Jeg var nødt til å bygge opp mitt åndelige liv og mitt familieliv pa nytt.» GODE RAD DARLIGE RAD 12 Marilyns beslutning om å flytte hjem ble møtt med blandede reaksjoner. De eldste i den menigheten hun tilhørte i utlandet, roste henne for hennes tro og mot. Men enkelte andre som ogsa bodde borte fra ektefellen og barna, gjorde det ikke. I stedet for å følge hennes gode eksempel prøvde de å overtale henne til å bli. «Du kommer nok snart tilbake igjen», sa de. «Hvordan skal dere klare dere økonomisk hvis du flytter hjem?» I stedet for å komme med slike nedslaende be- 12. Hvilken bibelsk veiledning kan man gi dem som bor borte fra familien sin? Hvilken fare kan du bli utsatt for hvis du bor borte fra ektefellen din? (Se avsnitt 11) merkninger bør trosfeller «bringe de unge kvinnene til fornuft, sa de elsker sine menn, elsker sine barn, er... huslige», det vil si tar seg av sitt eget hjem, «slik at Guds ord ikke skal bli spottet». Les Titus 2: Mange som flytter langt vekk fra familien sin, har vokst opp i en kultur som setter tradisjon og forpliktelser overfor familien, særlig foreldre, foran alt annet. Nar en kristen gar imot det som er vanlig, og det som slektninger ønsker, for å gjøre Jehovas vilje, er det virkelig en troshandling. 14 Tenk over Carins historie: «Da sønnen min, Don, ble født, jobbet mannen min og jeg i utlandet, og jeg hadde nylig begynt å studere Bibelen. Alle i slek- 13, 14. Hvorfor krever det tro å sette Jehova foran slektningers forventninger? Illustrer. 20 VAKTT ARNET

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket?

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 3 SANGER: 65, 59 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 18 SANGER: 40,

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4. Side 9. 4) Trøst, v. 18. Dette skal vi trøste hverandre med, står det. Vi som tror på Jesus har en lys og god framtid foran oss. Døden er ikke det siste. Ordet står i imperativ: en oppfordring til å hjelpe

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen!

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Vi har nå sett noen få eksempler på hvordan Det gamle testamentets profeter har beskrevet Herrens dag. Det finnes mange tilsvarende beskrivelser (se f.eks. Hab. 3, 3-16;

Detaljer

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse OPPGAVER 8. 10. klasse Våren 2013 8. 10. klasse Oppgave 1 Svar på spørsmål Oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 2. Mosebok. Svar på spørsmålene. Tillatt tid på denne oppgavene er 5 minutter.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer