Forord. Hvorfor lese denne boka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Hvorfor lese denne boka"

Transkript

1 Forord Hvorfor lese denne boka Alt helsepersonell ønsker å praktisere på grunnlag av god kunnskap. Vi vet at kunnskap redder liv og at mangel på kunnskap kan koste liv og helse. Med en overveldende mengde faginformasjon som fornyes raskt, er oppgaven ikke helt enkel. Vi praktiserer i organisasjoner som ikke har systemer på plass for å integrere ny og nyttig, oppsummert og oppdatert kunnskap (eller kvitte seg med skadelig og utdatert kunnskap). Det er vanskelig å leve opp til det personlige ansvar. Det er simpelthen for mye viktig informasjon og for liten tid. Men utfordringen kan møtes. For 20 år siden begynte vi og andre å rydde i arkivrommet i helsetjenesten (se for å få oversikt over hva vi vet og hva vi ikke vet, særlig om effekter av det vi utsetter folk for av tiltak. Samtidig ble begrepet «evidence based medicine» eller kunnskapsbasert praksis lansert. Målet var å forplikte helsepersonell tydeligere til å bruke relevant og pålitelig forskningsbasert informasjon som rettesnor i beslutninger om helsespørsmål. Samtidig ble kunnskapens begrensninger framholdt og betydningen av å treffe beslutninger sammen med pasienter med deres preferanser og verdier i vektskålen ble understreket. Vi forsto at ny kompetanse i kunnskapshåndtering var nødvendig for å utnytte ny kunnskap. Siden vi ikke hadde fått kunnskap og ferdigheter i slik livslang læring under grunnutdanningen, startet vi opplæring og utvikling av metoder sammen med gode kolleger i inn- og utland. Internettrevolusjonen og felles tilgang til viktige (men dyre) informasjonsressurser (se gjør også at muligheten til å praktisere kunnskapsbasert er større enn for 20 år siden.

2 8 forord Er du klar til å bygge kompetanse i kunnskapshåndtering? Det vil vi gjerne støtte deg i og derfor har vi laget denne tredje omarbeidingen av boka vi første gang utga i Vi håper at denne boka kan hjelpe deg til å utnytte og utvikle dine evner og utnytte og utvikle faget ditt. Lykke til! Oslo, april 2013 Arild Bjørndal Signe Flottorp Atle Klovning

3 Innhold FORORD... 7 Hvorfor lese denne boka... 7 KAPITTEL 1 HOLD DEG OPPDATERT Kunnskap er ikke nok Kunnskap redder liv Kunnskap tar liv Forskningens fortrinn Gode beslutninger er forankret i mer enn kunnskap Hva menes med kunnskapsbasert praksis (evidence informed health care)? Det lærte vi ikke om Uorganisert kunnskap Mye er unyttig Mangler oversikt og «system» Mangel på kunnskap om viktige spørsmål «Skjærp din tanke» Å være oppdatert Når skal jeg stole på andre? Kunnskapshåndtering som felles utfordring En flott oppgave Referanser Oppgaver KAPITTEL 2 STILL GODE SPØRSMÅL De helsefaglige kjernespørsmålene Tilleggsspørsmål Fra temabeskrivelser til spørsmål Det tredelte spørsmål «Spisse» spørsmål... 37

4 10 innhold Hjelper det å støtte familiene til pasienter med schizofreni? Får barn astma av å bo nær trafikkbelastede veier? Hvordan bør vi organisere eldreomsorgen i en kommune? Hva tenker innvandrerkvinner om prevensjon? Pasientenes spørsmål Referanser Oppgaver KAPITTEL 3 LET ETTER FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP Hvordan innhente forskningsbasert informasjon Nyttige informasjonstyper Systematiske oversikter Gode enkeltstudier Omtaler av systematiske oversikter og enkeltstudier Retningslinjer Helsebiblioteket.no Nyttige informasjonskilder Samlinger av systematiske oversikter Registre over primærstudier Omtaler av oversikter og enkeltstudier «Nye lærebøker», samlinger av retningslinjer Ditt eget (enkle) søk i McMaster Plus Noen andre informasjonskilder Hvordan utforme en søkestrategi? Metodefiltre Emneord og tekstord Trunkering Kombinere søkeord Gjennomføring av søket Referanser Oppgaver KAPITTEL 4 VURDER OM ARTIKKELEN ER VERDT Å LESE Oversikter eller enkeltstudier? Formålet må være klart Design og formål må henge sammen Effekten må være tydelig og presist bedømt Screeningspørsmål Referanser Oppgaver KAPITTEL 5 EFFEKTSTUDIER Hva er et effektspørsmål? Hvordan lærer vi om effekter av intervensjoner? Er resultatene til å stole på?... 77

5 innhold 11 Balanse i prognostiske faktorer Utførelse Målinger Oppfølging Hva er viktigst? Hvor stor er effekten? Punktestimatet Konfidensintervallet (feilmarginen) Er resultatet til hjelp? Overføringsverdi Pasientenes (samfunnets) verdier Individualisering N=1-forsøk Undergrupper det går bedre med Ikke-randomiserte effektvurderinger Et hierarki av utsagnskraft Referanser Oppgaver KAPITTEL 6 ÅRSAKS- OG PROGNOSESTUDIER Hva slags spørsmål er aktuelle? Hvorfor blir noen syke? Har behandlingen medført skade? Hvordan går det med den syke? Hva er årsaks- og prognosestudier? Kohortstudier Kasus-kontroll-undersøkelser Prognosestudier Pasientserier Er resultatene til å stole på? Hvor sterk er effekten? Punktestimatet i årsaksstudier Konfidensintervallet (feilmarginen) Punktestimatet og presisjonen i prognosestudier Er resultatene til hjelp? Overføringsverdi Var det en praktisk viktig risikoøkning? Individualisering Risiko i et befolkningsperspektiv Verdier Kan du bruke resultatene fra prognosestudier? Referanser Oppgaver

6 12 innhold KAPITTEL 7 DIAGNOSTISKE STUDIER Hvilke spørsmål er det diagnostiske studier besvarer? Hvordan lærer vi om diagnostiske tester? Er resultatene til å stole på? Effektstørrelse Testers egenskaper Stort eller lite, høyt eller lavt? Konfidensintervaller Sekvensiell testing Er resultatet til hjelp? Screening Referanser Oppgaver KAPITTEL 8 KVALITATIVE STUDIER Hva slags spørsmål svarer kvalitative studier på? Hva er kvalitative studier? Er resultatene til å stole på? Utvalg Valg av metode for datainnsamling Analysen av dataene Hva forteller resultatene? Er resultatene til hjelp? Referanser Oppgaver KAPITTEL 9 SYSTEMATISKE OVERSIKTER OG METAANALYSER Hva slags spørsmål svarer systematiske oversikter på? Hva er systematiske oversikter og metaanalyser? Er oversikten til å stole på? Et systematisk, omfattende og eksplisitt søk Systematisk og eksplisitt utvelgelse og vurdering Hva viser resultatene? Metaanalyse Var resultatene omlag de samme? Det felles effektestimatet Undergrupper Noen spesielle typer av metaanalyser Er oversikten til hjelp? Referanser Oppgaver KAPITTEL 10 KLINISKE RETNINGSLINJER Hva slags spørsmål besvarer kliniske retningslinjer? Hva er kliniske retningslinjer?

7 innhold 13 Gode og dårlige retningslinjer Er retningslinjene til å stole på? Systematisk og synlig fremgangsmåte Pasientenes syn på saken Andre momenter Kan vi dra nytte av retningslinjene i praksis? Bør retningslinjene implementeres? Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen og styrken på anbefalingene Referanser Oppgaver KAPITTEL 11 TA KUNNSKAPEN I BRUK Utfordre kunnskapsgrunnlaget! Bedre beslutninger om helse! Gi av deg selv! Forandring fryder ikke alltid Hvorfor går det ikke oftere galt? Motstand mot endring De rette tingene på den rette måten Forutsetninger for endring Bedre faglig støtte Kvalitetsforbedring i organisasjoner Endringer i utdanningene Egen rolle og motivasjon Sats på effektive endringsstrategier En skisse til et program for egen endring og egenevaluering Hjelp til å komme videre Avslutning Referanser Oppgaver STIKKORD

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål

Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Fysioterapeuten nr. 2/2000 Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Gunvor Hilde Gro Jamtvedt Dette er andre artikkel i serien om kunnskapsbasert fysioterapi. I forrige artikkel

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag Mariann Mathisen Kvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten En evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet Masteroppgave i bibliotek- og

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Ergoterapeuter bruker en rekke kunnskapskilder når de tar avgjørelser. Vanlige kilder er egen erfaring, brukerne (pasienter), etter- og videreutdanning,

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på retningslinjene? Hva forteller retningslinjene? Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? Under de

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester.

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. ...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, innsatsområdet STYRKE FORBEDRINGSKUNNSKAPENS PLASS

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013)

Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Einar Hansen (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Profesjonalitet i skolen Hvordan arbeider vi med å gjøre skolen til en mer profesjonell aktør? Inni Vi er alle ulike. Noen av oss har større hindringer

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer