Melding om enkelt byggetiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om enkelt byggetiltak"

Transkript

1 Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g

2 Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak på egen eiendom? For eksempel bygge garasje eller et tilbygg på huset? En del byggetiltak kan gjennomføres uten at det kreves søknad om byggetillatelse. Det er tilstrekkelig med melding til kommunen. Mer om hva slags tiltak dette gjelder, se side 4. Melding om et enkelt byggetiltak kan du enten skrive på vanlig skjema (papir), eller du kan bruke internett og sende meldingen elektronisk. ByggSøk-bygning Dette heftet er ment til hjelp for deg som vil sende elektronisk melding om enkelt byggetiltak. Da benytter du ByggSøk-bygning, en tjeneste som Statens bygningstekniske etat (BE) står bak. Hvorfor sende meldingen elektronisk? Da kan du i ro og mak, hjemme i egen stue, taste inn opplysningene det spørres etter. Innholdet i meldingen blir kontrollert før du sender til kommunen. Underveis får du også tilgang til nyttig informasjon fra andre databaser. Riktig utfylt skjema fra start sikrer en grei saksbehandling både utbygger og kommune sparer tid og ressurser. Gjennom prosjektet Det Digitale Trøndelag har en rekke kommuner i Trøndelag sørget for at innbyggere som bruker ByggSøk-bygning, i tillegg får adgang til et spesielt kartsystem. Dette letter arbeidet fordi relevant og stedfestet informasjon kan hentes direkte fra kartet og legges inn i meldingen. 3

3 Hvilke tiltak kan behandles som melding? Oversikt type tiltak Mindre tiltak på bebygd eiendom Driftsbygninger i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område De aller fleste saker som behandles som melding, er mindre tiltak på bebygd eiendom. Dette omfatter både tilbygg til eksisterende byggverk og mindre frittstående bygg. Tilbygg til eksisterende byggverk Tilbygget kan ha samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 50 m 2. I tillegg, med visse begrensninger, kan tilbygget ha kjeller. (Regnes ikke med i arealberegningen). Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet. Enkel, frittliggende bygning Byggverk med samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 70 m 2 kan behandles som melding. Forutsetningen er at tiltaket ikke skal anvendes til beboelse. Videre er det en forutsetning at det ikke overstiger én etasje. Bygget kan i tillegg ha kjeller. Det kan også ha loft, men loftet kan ikke ha bruksareal på mer enn en tredjedel av underliggende plans areal. En forutsetning er også at høyden på bygningen er innenfor tillatte byggehøyder. OBS! Frittliggende bygning over 50 m 2 Er bygningens areal over 50 m 2, kan tiltaket ikke oppføres nærmere enn 4 meter fra nabogrensa uten at nabo har gitt skriftlig samtykke. Kommunen kan kun godkjenne nærmere plassering av tiltak som er mindre enn 50 m 2. Er tiltaket avhengig av dispensasjon, er forutsetningene for melding ikke til stede. Andre tiltak Du kan også sende inn melding på en rekke andre mindre tiltak. Det kan for eksempel være bruksendring av kjellerbod til kjellerstue, antenner med høyde inntil 5 meter og mindre skilt og reklameinnretninger. Og uansett må tiltaket.....være i samsvar med plan- og bygningsloven og ellers alle forutsetninger for å behandle saken som melding. Dersom korrekt melding sendes til kommunen, kan byggearbeidet settes i gang 3 uker etter innsendingsdatoen. Mer informasjon Vil du lese mer om meldingsordningen? Gå inn på nettsiden 4

4 Før du går i gang Du har bestemt deg for å sende melding om enkelt byggetiltak ved hjelp av ByggSøk-bygning på internett. Flott! Dersom du er vant til å bruke internettbaserte tjenester, går det hele ganske greit. Men uansett, i denne veiledningen finner du tips og råd på veien. Så gjør vi så klikk for klikk Registrering første gang For å fylle ut en elektronisk melding, gå inn på nettsiden: Noen kommuner har også en link fra hjemmesiden som du kan bruke. Du kommer til et nettsted som er beregnet både for 1) firma som skal søke om byggetillatelse på vegne av en utbygger og 2) privatpersoner som skal levere melding om enkelt byggetiltak. Ikke la deg forvirre av alt som har med søking om byggetillatelse å gjøre. Etter hvert skjønner systemet hva du har bruk for og tilpasser tjenesten deretter. Ny bruker? Klikk Ny bruker! Det første du gjør er å fylle ut skjemaet som popper opp så snart du har klikket Ny bruker. Se eksemplet. Klikk på Ny bruker og fyll inn etterspurte opplysninger. Brukernavn er et navn du selv velger (finner på) og må huske! 5

5 Velg Utarbeide melding/søknad og fyll ut øvrige felt. Feltene Foretak og Org.nr. trenger du ikke fylle ut. Klikk Registrer. I løpet av noen minutter mottar du en e-post med ditt brukernavn og passord. Dermed kan du logge deg inn på startsiden og starte utfyllingen av den elektroniske meldingen. Skriv deretter inn brukernavn og passord og klikk på Logg inn. Merk: Passordet som du mottar pr. e-post, kan være vanskelig å huske. Du kan straks endre til noe enklere ved å klikke Nytt passord og fylle ut skjemaet du der får. Uansett må du huske både brukernavn og passord til neste gang du skal logge deg inn. 6

6 Utfylling av melding På den første siden skal tiltaket navngis. Det er viktig å gi et navn som identifiserer akkurat dette tiltaket og skiller det fra eventuelle andre tiltak. Se eksemplet, som oppgir type tiltak og adresse (hva skal gjøres hvor). På skjermbildet ser du også at det er mulig å hente inn en tidligere melding fra egen maskin. (For de som har levert melding før.) Gå videre ved å klikke Neste. På denne siden skal det krysses av for tiltakstype. Klikk på Neste nederst til høyre for å komme videre. På denne siden skal du markere for hva slags type tiltak du skal melde. Gjelder saken bygging av garasje, markerer du for Nybygg». Endring på eksisterende gjelder alle typer endringer på eksisterende bygninger/konstruksjoner/anlegg. Tilbygg skal eksempelvis registreres her. Begge disse valgmulighetene kommer vi tilbake til. 7

7 OBS! Bruk Forrige hvis du vil tilbake! Hvis du ønsker å se på forrige bilde, bruk knappen merket Forrige. Hvis du klikker på tilbake -knappen for internett vil systemet låse seg. Dette skjer fordi ByggSøk-bygning er et eget program, og bruk av piltastene fører til at man bryter kontakten med programmet. Du trenger ikke å lagre noe data underveis, alt lagres etter hvert i ByggSøk-bygning ved at man trykker på Neste -knappen. Tiltakstypen skal spesifiseres nærmere Spesifiser nærmere hva som skal gjøres. Klikk på Neste. På denne siden skal tiltakstypen (du har markert) spesifiseres nærmere. Eksempelet viser lista som dukker opp etter at tiltakstype Nybygg er valgt. De to første på lista er ikke aktuelle valg for den som skal sende melding om enkelt byggetiltak. Boligformål og Ikke boligformål over 70 m 2 er begge søknadspliktige tiltak. 8

8 Spesifiser nærmere hva som skal gjøres. Klikk på Neste. Eksempelet viser skjermbildet som dukker opp dersom tiltakstype Endring på eksisterende er valgt. (Tilbygg endringer på eksisterende bygninger/konstruksjoner/anlegg.) Noen få av disse alternativene går inn under meldingsordningen, for eksempel Bolig tilbygg mindre enn 50 m 2. Velg søknadstype og klikk på Neste. Neste skritt er valg av søknadstype. Kryss av for Melding. Det er alt på denne siden! Privatpersoner har kun anledning til å sende inn melding. Andre søknadstyper krever en profesjonell, ansvarlig søker. 9

9 Neste bilde gir en oversikt over valgene som er gjort. Disse valgene styrer hvilken informasjon som skal fylles inn videre i ByggSøk-bygning. Er noen av opplysningene feil, kan endringer gjøres ved å klikke på Forrige -knappen. Er alt riktig, klikk Neste! 10

10 Utfylling av selve meldingen En del av feltene er merket med røde stjerner. Dette betyr at de må fylles ut for at meldingen skal kunne sendes til kommunen. Eksemplet i denne veiledningen tar for seg en garasje på 50 m 2. Hvor skal du bygge? Du er kommet til siden Eiendom / Byggested, som det går fram av øverste knapp til venstre i skjermbildet. På denne siden skal du oppgi hvor tiltaket skal utføres. I kommunene som er med i Det Digitale Trøndelag, er det tilstrekkelig å fylle ut kommune og gårds- og bruksnummer. Neste! Snartur innom, så tilbake Du er kommet til delen som heter Rammebetingelser. Her spørres det etter opplysninger om planstatus. (Ikke fyll ut i denne omgang!) Slik går du fram videre: Klikk på Forrige -knappen slik at du kommer tilbake til siden Eiendom / Byggested. Der klikker du Gå til kart. 11

11 Over i kartbasen Du er kommet over i kartbasen. Eiendommen hvor byggetiltaket skal gjennomføres, er markert med gult. Hvis du får melding om at det må installeres en Adobe SVG plugin kommer ikke kartbildet opp før denne er lastet ned og installert. Hvordan dette gjøres kan du lese om på side 18. Øverst i spalten til venstre finner du to rekker med menyvalg knapper med stikkord for opplysninger som må hentes inn i din melding. Du trenger bare den nederste rekken. Vi gjennomgår sidene en etter en. (Knapp for knapp.) Du befinner deg på Eiendom. Noen av opplysningene er allerede kommet på plass. Resten fyller du ut slik: Klikk vekselvis på skråstilt pil (langs venstre kant av kartbildet) og så på eiendommen (markert på kartet). Klikk Naboer. 12

12 Du er på Naboer. Ved videre å klikke på solsymbolet (blå linje under menyrekken) får du en liste over naboer som grenser til eiendommen din. Du kan også fjerne eller legge til andre naboer ved behov. I tillegg til naboer som grenser til din eiendom bør du ta med eventuelle naboer rett over veien. Klikk Plan. 13

13 Du er på Plan. Her kan du hente inn opplysninger om planstatus for eiendommen. I enkelte tilfeller fås også opplysninger om eiendommens utnyttelsesgrad. Linken planarkiv er en kobling mot kommunens eget planarkiv. Der kan planbestemmelser for gjeldende plan hentes ut. Klikk Sit.plan. 14

14 Du er på Sit.plan (Situasjonsplan). Her kan du ved hjelp av tegneredskapene i venstre spalte tegne inn byggetiltaket ditt og lagre det på egen maskin. Husk at det er viktig med nøyaktig plassering. Kartskissen kan sendes inn elektronisk som et vedlegg til meldingen. Hvordan dette gjøres er nærmere beskrevet på side 17. Enkelte kommuner krever at tiltaket tegnes inn på et situasjonskart som utstedes av kommunens kartavdeling. Det er da ikke mulig å velge Sit.plan. Klikk Lagre 15

15 Her lagres all informasjon du har hentet og sendes direkte til ByggSøkbygning. Etter å ha klikket Send til Byggsøk kommer du tilbake til ByggSøkbygning. Tilbake i ByggSøk-bygning Nå skal du fortsette å fylle inn den informasjonen som trengs i meldingen. Mye av den informasjonen det spørres etter er allerede på plass, det ble overført fra kartet! Til venstre i bildet finner du en rad med knapper. Her kan du bla deg gjennom de forskjellige trinnene ved å trykke på knappene, eller du kan velge det enkleste å fylle ut opplysninger etter hvert som de etterspørres. Underveis i ByggSøk-bygning får du veiledning til en del av punktene som skal fylles ut. Se på høyre side i skjermbildet. Du kan også trykke på en I- knapp (informasjonsknapp) for mer informasjon til de forskjellige punktene. Informasjonsknapp 16

16 Elektroniske vedlegg Vedlegg som papir eller elektronisk Når du skal sende inn meldingen til kommunen, må du legge ved situasjonsplan, tegninger og gjenpart av nabovarsel. I noen tilfeller må du legge ved annen dokumentasjon i tillegg. Hvis du ikke har mulighet til å skanne inn vedleggene, kan du sende dem som brev til kommunen. Velger du elektroniske vedlegg, må de aktuelle dokumentene skannes inn. (Dersom du ikke har dem på maskinen din fra før.) Dokumentene må navngis og så lastes ned i ByggSøk-bygning. Du bør unngå bokstavene æ, ø og å i navnet. Mellomrom bør også unngås, ord kan i stedet skilles med underscore (_). Du bør også gi vedlegget et navn som lett kan kjennes igjen av kommunen. En fasadetegning bør for eksempel kalles Fasadetegning_vest i stedet for Vedlegg 1. Når du har lastet ned et dokument, klikk Legg til. Gjenpart av nabovarsel kan også skannes inn og lastes ned på samme måte. Endelig i mål! Når du er ferdig med alle vedleggene, klikker du Send til kommunen. Det kan være nyttig å lagre dataene på egen maskin. Det gjør du ved å klikke Lagre. 17

17 Installering av plug-in til kartløsningen Ved å trykke på knappen Gå til kart i ByggSøk-bygning åpnes et kart over den aktuelle kommunen. Hvis man får melding om at det må installeres en Adobe SVG plugin kommer ikke kartbildet opp før denne er lastet ned og installert. Klikk på linken Adobe for å gå videre. Du vil da få opp dette bildet. Klikk på linken Viewer download under SVG Viewer i høyre marg. 18

18 En tabell med flere valgmuligheter kommer opp. Velg den første tabellen som har overskriften Viewers og bla ned til Norsk. Velg så Win 98-XP dersom du har pc. Velg Kjør i neste skjermbilde. Nedlastingen av SVG plugin starter. Velg Kjør i neste skjermbilde. SVG plugin blir nå installert på din maskin. 19

19 Etter installeringen er fullført må kartbildet lukkes (gå helt ut av bildet). Du kommer da tilbake til ByggSøk-bygning (NB! Ikke lukk dette bildet). Her velger du OK. Klikk så på knappen Gå til kart på nytt. Første gang du starter opp kartløsningen etter installering må du godta lisensbetingelsene til Adobe. Kartløsningen er nå oppe og du kan hente den informasjonen du trenger. 20

20 Problemer knyttet til kartløsningen I dette kapitlet vil vi beskrive løsninger på noen problemer som kan oppstå i forbindelse med kartløsningen. Løsningsbeskrivelse baserer seg på bruk av nettleseren MS Internet Explorer 6. Kartvinduet åpnes ikke Hvis kartvinduet ikke åpnes, kan det skyldes en blokkering. Du får da beskjeden Et popup-vindu ble blokkert i et gult felt øverst i nettleseren. Løsning: Tillat at popup-vinduer åpnes i ByggSøk 1. Klikk i det gule området øverst i nettleseren (med advarsel om at popup-vindu ble blokkert). 2. Velg Alltid tillat popup-vinduer fra dette området. 21

21 3. Velg Ja i neste skjermbilde. Kartvinduet vil da bli åpnet. Feilmeldinger når kartløsningen starter opp Får du opp et av disse bildene ved oppstart av kartløsningen har nettleseren for høyt sikkerhetsnivå. Løsning: Reduksjon av sikkerhetsnivået. 1. Fra verktøylinjen øverst i nettleseren velger du menyen Verktøy og Alternativer for internett. 22

22 2. Klikk på fanen Sikkerhet og deretter på knappen Standardnivå dersom denne er aktiv. Dra glidebryteren til venstre til Middels. 3. Klikk på OK. 4. Lukk kartløsningen, og start opp kartløsningen på nytt ved å klikke på Gå til kart -knappen. 23

23 Se også På nett med kommunen. Flere trønderske kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn går sammen om å gi innbyggere og næringsliv bedre service på internett. Samarbeidet bidrar til at det offentlige Trøndelag blir mer effektivt.

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA Innhold I denne manualen finner du beskrivelser av hvordan et oppdragsskjema skal se ut når det sendes inn til oss etter endt oppdrag. Hvordan du kan sende inn

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer