MANGFOLD OG INKLUDERING I STUDIETIDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANGFOLD OG INKLUDERING I STUDIETIDEN"

Transkript

1 MANGFOLD OG INKLUDERING I STUDIETIDEN

2 Velkommen! w Studentenes Landsforbund og Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus ønsker med dette velkommen til StLs siste nasjonale studentkonferanse. Tema for konferansen er mangfold og inkludering i studietiden. Vi vet at alt for mange studenter blir mobbet, føler seg ekskludert eller på andre måter lite tilpass på sitt studiested. Vi vet også at mange blir frarøvet muligheten til å studere i utlandet, og vi ønsker å gå dypere i disse problemstillingene. Vi ønsker å gi dere noen verktøy dere kan ta med tilbake til deres studentdemokrati for å sørge for at studietiden blir en bra tid for alle. Vi har et bredt spekter av innledere fra mange forskjellige organisasjoner, så vi håper alle vil finne noe passende på programmet. Vi håper dere vil lytte, lære og delta i diskusjonene. { Med beste hilsen, Ina, Faye, Ørjan, Anette og Marte Styret i StL

3 HiAk og Studentparlamentet Høgskolen i Akershus Høgskolen i Akershus (HiAk) er en middelstor høgskole med ca studenter og ca 300 ansatte. Skolen holder til i moderne lokaler på Kjeller, utenfor Lillestrøm. Studentparlamentet er det øverste studentorganet ved HiAk, og består av en forsamling på 15 personer, en ledergruppe på 3 personer (leder, nestleder og arrangements og velferdsansvarlig) samt en organisasjons sekretær. Om området Se kart Bussholdeplassene Kjeller og Forskningsparken er ca. 5 min gange fra Høgskolen og butikken (Kiwi) er ca. 15 min gange fra høgskolen. Om noen ønsker å bo på hotell, er det nærmeste Thon Hotell Lillestrøm som ligger i Lillestrøm sentrum. Hit må man ta buss til/fra Høgskolen. Bussen (401) går hvert kvarter begge veier. For nærmere tider, gå inn på Sosialt opplegg Fredag kveld skal vi kose oss på Høgskolen med spill og moro. Vi har et sosialt oppholdssted hvor vi kan drikke medbrakt brus/alkohol om ønskelig. Kjeller Forsknings parken Lørdag kveld spiser vi middag på Høgskolen og finner på litt moro her før vi eventuelt reiser ut til et utested i Lillestrøm med felles buss tur-retur. Også denne kvelden kan det nytes medbrakt så lenge vi oppholder oss på skolen, men ute i Lillestrøm må dette kjøpes. Mat og overnatting Alle måltider skal nytes i Høgskolens lokaler ved catering. Overnatting skjer også her på sovesaler delt inn i stille og ikke fullt så stille, og for de som ønsker å bo på hotell anbefales Thon Hotell Lillestrøm. Kiwi

4 4 5 Hvordan komme seg til HiAk? Fra Gardermoen: Ta flytog til Lillestrøm. Det tar ca 10 minutter. Fra Lillestrøm stasjon, ta buss 401 til Kjeller eller 435 til Forskningsparken. Fra Oslo: Ta toget til Lillestrøm. Direktetoget kjører gjennom den lange tunellen og bruker ikke mer enn 12 minutter. Du kan ta tog mot Lillehammer, Dal, Årnes eller Eidsvoll. Sjekk at det står at toget stopper i Lillestrøm. Fra Lillestrøm stasjon tar du buss 401 til Kjeller eller 435 til Forskningsparken. Se for rutetider. Se kart for veibeskrivelse fra bussholdeplassen. ^

5 Program Fredag 5. mars 15:00 16:00 Registrering 16:00 16:30 Leder av StL Ina Tandberg og rektor på HiAk Jan Grund: Velkommen til konferanse om mangfold og inkludering 16:30 17:00 Bli kjent 17:15 18:00 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kyrre Lekve: Utfordringer for mobilitet sett med departementets øyne 18:00 18:30 Leder for seksjon for internasjonalt arbeid på HiAk Kristin Bugge: Utfordringer for mobilitet sett med institusjonens øyne 19:00 20:00 Middag 20:00 Sosialt 14:00 15:00 Rådgiver Samskipnaden i Trondheim Marit Rønning Lund: Helse, trivsel og levekår 15:15 16:00 Leder for Skeiv Ungdom Espen Evjenth: Stigmatisering 16:15 17:00 Spesialrådgiver i MOT Grete Moen: Mobbing 17:15 18:00 Ekstern innleder: Inkludering og eksludering 18:00 19:00 Fritid 19:00 20:00 Middag 20:00 Sosialt Lørdag 6. mars 08:00 09:00 frokost 09:00 10:00 Test av valgsystem til Stiftelsesmøtet 10:00 10:45 European students union: Kjønn i høgere utdanning 11:00 11:45 European students union: Mobilitet hva hindrer studenter i å reise ut? 12:00 13:00 ANSA Tonje Gran: Hvem reiser ut og hvorfor? 13:00 14:00 Lunsj >>> Søndag 7. mars 09:00 10:00 frokost 10:00 11:00 Lær ting du ikke kan 11:00 12:00 Rådgiver universell.no Anne Nylund: Studenters ansvar og krav på tilrettelegging 12:15 13:15 Unge funksjonshemmede: Inkluderingsveileder og tilrettelegging 13:30 14:00 Styret i StL: Oppsummering og avslutning 14:00 15:00 Lunsj 15:00 Avreise

6 Om innlederne Kyrre Lekve Kunnskapsdepartementet Kyrre er statssekretær for forsknings og høgere utdanningsminister Tora Aasland, med ansvar for politikken knyttet til universitet og høgskoler, forskning, studiefinansiering og fagskoleutdanning. Kyrre har vært leder av Sosialistisk Ungdom, og er utdannet ved Universitetet i Oslo og BI. Kristin Merete Bugge Høgskolen i Akershus Kristin er ansatt på Høgskolen i Akershus, og styrer seksjonen for internasjonalt arbeid. Seksjonen gir rådgivning til studenter og ansatte, arbeider med avtaler og internasjonale relasjoner, og strategisk planlegging og utvikling. European Students Union (ESU) ESU er en paraplyorganisasjon for 49 europeiske studentorganisasjoner, og representerer omtrent 11 millioner studenter. ESU jobber for faglige, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter for studenter, og er studentenes talerør i Europeiske fora. ESU har et spesielt fokus på tilgang til høgere utdanning, og spesielt i forhold til kjønnsbalanse/ubalanse. ESU har en egen «gender equality committee» som utelukkende jobber med disse sakene. Tonje Gran Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) Tonje jobber som webredaktør i ANSA som er en interesse organisasjon og en samskipnad for norske studenter som studerer utenlands. ANSA jobber for å synliggjøre hvilke ressurs utenlandsstudenter representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. ANSA jobber målrettet for en rettferdig studiefinansiering som ikke diskriminerer studenter på bakgrunn av utdanningssted eller utdanningsløp. Marit Rønning Lund Samskipnaden i Trondheim Marit er utdannet førskolelærer, og har arbeidet med studenter og barn siden I 2006 startet hun som rådgiver i SiT Råd en enhet som hjelper studenter til økt mestring av studentlivet. (Denne enheten ble etablert som en følge av helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter i Trondheim i 2004). Deres kjernevirksomhet er kurs og grupper innenfor tema som Ta ordet, stress, tidsplanlegging, small talk og sorg. Marit sitter også i gruppen som lager handlingsplan fra undersøkelsen for internasjonale studenter i Trondheim fra Espen Evjenth Skeiv Ungdom Espen er leder av organisasjonen Skeiv Ungdom. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering. Skeiv ungdom ønsker seg en verden der alle seksuelle utrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og et samfunn der ingen får privilegier basert på sin seksualitet. Espen er en av initiativtakerne bak konferansen STOLT, som har blitt en viktig arena for Skeiv Ungdoms arbeid med skoleinformasjon. Grete Lillian Moen MOT Grete er spesialkonsulent i organisasjonen MOT. Hun er utdannet klinisk barnevernspedagog og gestaltveileder. Grete har erfaring fra barnevern og ungdomspsykiatri. MOTs mål er å skape robuste ungdommer som tar bevisste valg, og skape trygge miljø der forskjeller aksepteres. Johan Olav Koss var en av initiativtakerne til organisasjonen. >>>

7 Anne Nylund Universell Anne er språkviter av utdanning og jobber som rådgiver i ; Universell. Universell.no er et nettsted om universell utforming og individuell tilrettelegging i høgere utdanning i Norge. Nettstedet drives av NTNU som har rollen som en «nasjonal pådriver» innenfor universitets- og høgskolesektoren når det gjelder tilgjengelighet i høgere utdanning. Unge Funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjons hemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Formålet til organisasjonen er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Unge Funksjonshemmede driver politisk påvirkning, aktivt opplysningsarbeid og tilrettelegger for samarbeid mellom organisasjonene.

8 Studentvelferd Studentvelferden skal sikre at alle som ønsker det skal ha like muligheter til å ta høgere utdanning. Å ha gode velferdstilbud på plass er viktig for at studentene skal kunne konsentrere seg om utdanningen og oppnå et høyest mulig læringsutbytte. Studenter er en stor og sammensatt gruppe, i tillegg er det store forskjeller i behov og tilbud etter hvor man studerer i landet. For at man skal få et større bilde om hvordan tilstanden er for studenter, kunne følge utviklingen av dette og måle effekten av de tiltakene man innfører er det viktig at det gjennomføres levekårsundersøkelser for studenter med jevne mellomrom. Alle institusjoner bør i samarbeid med samskipnaden holde helse og trivselsundersøkelser blant sine studenter jevnlig. Dette for å få oversikt over hvordan behovet endrer seg og hvilke områder man skal satse på innen velferd. StL mener at: rett til utdanning. for studenter hvert femte år. jevnlig av institusjonene. Læringsmiljø Læringsmiljøet omhandler studentenes psykiske, fysiske og sosiale miljø knyttet til studiesituasjonen og studiestedet. Læringsmiljøets stilling må styrkes i lovverket. Spesielt må det psyko sosiale arbeidsmiljøet reguleres ytterligere. Læringsmiljøutvalget skal være det organet som fører ettersyn med institusjonenes sikring av et godt læringsmiljø for studentene, og skal høres i alle saker som omfatter dette. Læringsmiljøutvalgets myndighet må sees i sammenheng med institusjonenes arbeidsmiljøutvalg og disse utvalgene må se sakene de behandler i sammenheng. Læringsmiljøutvalget må styrkes, og sikres en god og tydelig rolle i institusjonens styringsstruktur, og skal ha en sammensetning bestående av like mange representanter fra de ansatte og studentene. Institusjonene skal ha plikt til å tilrettlegge for studenter med spesielle behov, både langvarige og kortvarige. Det er spesielt i korte sykdomsløp at studenter trenger fleksible løsninger for at sykdommen i minst mulig grad skal gå ut over studieløpet. StL mener at: sikres gjennom lovverket. plass i institusjonenes styringsstruktur. som gjør det mulig å ta høyde for langvarige og kortvarige endringer i livssituasjon, og disse skal være nedfelt i institusjonens reglementer.

9 Mangfold i akademia MaiA Mangfold i Akademia er et faglig forum på nettet om lik tilgang til høyere utdanning for alle. Etniske minoriteter vil være i fokus, men mye av stoffet som hentes internasjonalt vil gjelde underrepresenterte grupper generelt. Oppdraget Nettforumet MaiA ble opprettet under prosjektet «Minoriteter i Profesjonsutdanning» ved Høgskolen i Oslo (HiO) i MaiA har et vidt perspektiv og er rettet mot all høyere utdanning. MaiA legges ut på HiOs nettsider Formidling av forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt med kildehenvisninger vektlegges. Målgrupper Hensikten er å utveksle og spre erfaring og kunnskap om rekruttering og inkludering av etniske minoriteter i høyere utdanning. Bidrag fra leserne Hvis ikke annet er oppgitt, er tekstene skrevet av redaktør og vil være preget av egne synspunkt og vurderinger basert på flerårig erfaring med informasjons- og rekrutteringsarbeid knyttet til etniske minoriteter. Hvis MaiA skal bli vellykket som forum, er det viktig at andre synspunkt og erfaringer også kommer fram. Derfor er alle som ønsker å bidra velkomne til å sende inn stoff, kommentarer eller opplysninger. Bidragene må ha relevans for høyere utdanning. MaiA skal ikke være en nyhetskanal om alt som vedrører etniske minoriteter. Abonnement MaiA blir publisert i form av fire nummer årlig som abonnenter får melding om over e-post. Responsen fra brukerne avgjør hva MaiA kan utvikles til. Tjenesten er gratis. Redaktør Ida Marie Andersen Tlf Høgskolen i Oslo Utenlandsstudier: Hvem reiser og hvorfor? ANSAs visjon er «Make Norway a better place study abroad!» Dette er en oppfordring til alle studenter om å dra ut for å hente hjem verdifull kunnskap og kompetanse. Som utenlandsstudent får du andre faglige impulser, blir bedre i fremmedspråk, lærer mer om andre kulturer og mennesker og får nye venner med internasjonal bakgrunn. Men samme hvor fristende utenlandsstudier høres ut, er det ikke hvem som helst som tar steget ut. ANSA vil i dette foredraget sette fingeren på hvem norske utenlandsstudenter egentlig er. I tillegg vil vi se nærmere på hvor de drar, hva de studerer og, ikke minst, hva de gjør når de er ferdige med studiene og skal inn på det norske arbeidsmarkedet. ungerettigheter.no Mange unge med nedsatt funksjonsevne lurer på hvilke rettigheter de har. Derfor har Unge Funksjonshemmede laget portalen ungerettigheter.no. Visste du for eksempel at: Du kan ha rett på dispensasjon fra kravet om studiekompetanse for å komme inn på høgere utdanning. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmer at universiteter og høgskoler skal være universelt utformet. Du har krav på rimelig tilrettelegging så du kan fullføre utdannelsen din. Du kan få slettet hele eller deler av studielånet ditt dersom du blir minst 50% varig ufør. Alle bybusser skal ha lavgulv og rampe så du enkelt kan komme deg av og på bussen. Les mer om funksjonshemmedes rettigheter på

10 jobbressurs.no Mange med funksjonsnedsettelser kan synes det er vanskelig å finne seg en jobb etter endt utdanning. Det kan være dårlig tilrettelegging på arbeidsstedet, dårlig selvtillit blant søkerne, eller rett og slett dårlig informasjon. Jobbressurs.no er en jobbportal som skal være et bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette noen med funksjonsnedsettelse, og de som er på utkikk etter jobb. Stillingsannonser er en stor del av nettsiden, i tillegg til tips og informasjon om arbeidslivet. Finn ut mer om ledige stillinger og dine rettigheter på v Vanskelig å kjønne? Anbefalinger fra Skeiv Ungdom For å gi unge skeive og transpersoner så god støtte som mulig har Skeiv Ungdom noen anbefalinger. Anbefalingene gjelder hovedsakelig i møte mellom individer. Selvfølgelig er det er flere dimensjoner av ansvar på forvaltnings og myndighetsnivå. Generelle anbefalinger Respekter og anerkjenn hver enkelt egen opplevelse av kjønn. Dette kan gjøres ved å bruke riktig navn og pronomen. I undersøkelser og annet som bruker kategoriene «kvinne» og «mann», legg også til alternative kategorier som «vet ikke/ ønsker ikke å definere», «andre» og et åpent alternativ, som man selv kan fylle inn som det passer. Hvis du er usikker på noen kjønnsidentitet, spør for eksempel «jeg ser på papiret at du juridisk er kvinne. Er det slik du forstår deg selv?» Pass på at det finnes unisex toalett, slik at alle ikke trenger å velge mellom jente og guttetoalett. Prøv å unngå rutinemessig kjønning, som ved å si «hei jenter!», til en gruppe som oppfattes som jenter. Hvis en person ikke ser ut som en «ekte» jente eller «ekte» gutt i følge normene, men identifiserer seg slik, skal ikke dette føre til en dårligere behandling. Kilde: «Vanskelig å kjønne? et hefte om kjønn og identitet». Skeiv Ungdom,

11 Du har ansvar for din egen sex! 44 HIV er en sak som opptar Skeiv Ungdom mye for tida. Smittetallene går opp, og har aldri vært så høye, til tross for at man har brukt mye tid og penger på at det ikke skal skje. Menn som har sex med menn er svært utsatt for denne typen smitte, dersom de har ubeskyttet analsex. Tidligere har det nesten utelukkende vært voksne menn som blir smittet, men de siste årene har vi sett en trend i at yngre menn også får viruset. Det som er enda viktigere for oss er likevel hva som skjer når noen har fått diagnosen. Det er nemlig dessverre slik at unge i dag har alt for lite kunnskap om HIV, spesielt når det kommer til smitteveier. Derfor blir folk redde for sykdommen, og indirekte redde for mennesker som har sykdommen. Vi mener at HIV-positive skal ha retten til et godt og positivt sex-liv, på lik linje med alle andre. Derfor er vi mot paragraf 155 i straffeloven, som kriminaliserer hele sexlivet til alle som er smittet. Vi er også mot en polarisert debatt der den som hadde viruset i utgangspunktet får hele skylda ved smitte. Dersom man har pådratt seg HIV gjennom analsex, har det vært minst to stykker som har hatt ubeskyttet sex. Da kan man ikke legge skylda på den ene alene! Det er i alle fall ikke særlig konstruktivt, smittet er man uansett. Det er slik at mange har sex med mennesker av begge kjønn, uten at de nødvendigvis snakker høyt om det. Du kan derfor ikke definere deg bort fra problemstillingen om du bare har heterosex. Inkludering er et fint ord, men det er ikke et enkelt ord. Det er ofte slik at man gjerne kan inkludere andre, så lenge man ikke må forandre sin egen atferd. Da blir det brått for mye å be om! Dersom man mener at HIV-positive har rett på et godt sexliv, beskytter man seg selv ved å bruke kondom. I det aller minste når man har one night stands. Så enkelt er det, men likevel så vanskelig.

12 Seier for funksjonshemmede studenter! Den nye regjeringserklæringen slår fast at studiestøtten for studenter med funksjonsnedsettelser skal styrkes: I Soria Moria 2 skriver regjeringspartiene at de skal «styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser». Dette har vi kjempet for i 25 år, nå lover regjeringen å gjøre noe med en studiefinansieringsordning som ikke har lagt til rette for at unge med funksjonsnedsettelser kan fullføre høyere utdanning. Vi er kjempeglade, sier Unge funksjonshemmedes styreleder Adrian Tollefsen. (skrevet av Bjarne Kristoffersen, ) Nå er det viktig at regjeringen tar oss som representerer unge med funksjonshemninger med på råd rundt implementeringen. Vi har modellen klar, sier Tollefsen, som vil kontakte regjeringspartiene for å diskutere dette nærmere. Unge funksjonshemmede gav høsten 2008 ut rapporten «studiefinansiering for funksjonshemmede» som slo fast at prinsippet om lik rett til utdanning brytes gjennom studiefinansieringens manglende tilrettelegging. Også for samfunnet er ordningen viktig. Unge funksjonshemmedes utredning viser at samfunnet vil ha en inntjening på minst 14,3 milliarder kroner de neste 30 år gjennom lavere trygdeutbetalinger og større skatteinngang. Vi er selvsagt glade for at dette vil bidra til inntjening for samfunnet, men er først og fremst glade for muligheten tusenvis av unge som i dag er utestengt fra høyere utdanning nå kommer til å få, sier Unge funksjonshemmede. For utdypende kommentarer, kontakt: Adrian Tollefsen Tlf: Med fullført høyere utdanning øker sannsynligheten for at unge med funksjonsnedsettelser kommer ut i arbeidslivet med hele femti prosent. Dette vil være et viktig bidrag til den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, sier Tollefsen.

13 Gender Equality Higher Education is central to the shaping of society and building of active citizens thus having a long-term impact on the gender equality within society. In fostering a culture of inequality, Europe is risking a long-term downward slope unless gender inequalities and other strands of discrimination are not immediately dealt with. Discrimination against women and transgender individuals is still rather prevalent in society. To date, students are still facing discrimination if they fail to conform to the norm for choice of subjects or jobs, amongst others. Gender segregation can be found on all levels of hiher education surfacing at all its levels. Clearly, the role of higher education is to stress the importance of overcoming the actual gender based discrimination. This can be done only through active and concrete measures. Student Unions and National Unions of Students have an integral role to play in ensuring that all students receive the support and help that they require. During the session we shall be dealing with an analysis of the current situation when it comes to the presence in the 3 cycles, access, mobility, needs for student services, student participation, higher education governance, lifelong learning and the discrepancy in wages. The session will also seek to address the future strategies in this field. Mobility Mobility refers to a study period taken mainly abroad and returning home afterwards. Fostering mobility is deemed as being not only a tool for individual development, but also for social mobility. However the lack of proper mobility support systems for students from disadvantaged socio-economic backgrounds still results in mobility programmes to be only partially effective and be rather reflective of existing social immobility in societies. One of the core reasons for low mobility rates is the insufficient funding for students. Students who are not sure they will be able to fund their living expenses and extra costs caused by their stay abroad are likely not to be mobile. Special attention needs also to be brought to students with partners and students with children, both regarding visa and working permits for the partner or children as well as regarding financial support and accommodation. During the session an insight into the problems of recognition, financing, information-sharing and language barriers shall also be made in the context of both horizontal and vertical mobility. The need for an increase in mobility of students has to increase but also that of academic staff which ought to run parallel to the mobility of students.

14 Så, hva gjør vi nå? I verktøykassa finner dere tips til events dere kan arrangere på deres skole. Ikke vær redd for å ta initiativ! Lær-ting-du-ikke-kan-leken Samle sammen studenter, forelesere og ledelsen og sett bind foran øynene deres, sett dem i rullestol, eller liknende og gå rundt på campus, i kantina osv. Dette kan føre til flere ting, for eksempel: De som forsøker seg som funksjonsnedsatt får føle det på kroppen. De andre tilstedeværende på campus får se hvor tilrettelagt skolen egentlig er. Dette kan selvsagt gjøres i kombinasjon med en egen dag som dere setter fokus på inkludering i studiemiljøet. Dette bør følges opp i etterkant. Hva mangler, hva må endres, hvem har ansvar for å gjøre det? Inkluder meg! Dediker en dag til inkludering. Alle er invitert! Arranger aktiviteter som «sitte på rumpa bandy» der ingen skal gå på beina men alle må ake seg fremover på rumpa. Stek glutenfrie vafler og tilby pålegg som ikke inneholder sukker og gluten. Ha en fotokonkurranse som kan sette fokus på inkludering og mangfold. Husk premier det høyner innsatsen! Etterpå kan bildene brukes på plakater, klistremerker, penner osv. Blogg Start en blogg hvor dere hver måned velger ut et hovedtema. Et tema kan for eksempel være utveksling, hvor dere tar opp forskjellige problemstillinger knyttet til deres skole og studiesituasjon. Dere kan ha spørreundersøkelser om hvorfor folk velger/ikke velger å reise ut, reisebrev og bilder fra folk som er på utveksling, appeller til ledelsen osv. En blogg er enkel og gratis å sette opp. På tvers Ta kontakt med de lokale avdelingene til interesseorganisasjoner som for eksempel Unge Funksjonshemmede eller International Students Union. Inviter de på kaffe, spør hva de jobber med for tiden, og finn noe dere kan samarbeide om. Husk; sammen står dere sterkere! Fiesta Samle alle norske og internasjonale studenter til fest! Inviter alle til å ta med en liten porsjon av sin favorittrett, og smak på de forskjellige kulturene. Har dere musikkstudenter på skolen kan jo de kanskje underholde? Utveksling er ikke for alle Mange studenter har per i dag ingen reell mulighet til å utveksle. Dette kan være fordi de har barn, fordi de har et huslån de må betjene, fordi de mangler et bein eller fordi de ikke snakker så godt engelsk. Lag en aksjon som synliggjør hvor urettferdig dette er, og at alle som vil skal ha en faktisk mulighet til å reise på utveksling i løpet av studietiden sin. Ikke bare på papiret.

15 Kontakt under konferansen: Tlf: eller Studentenes Landsforbund Lakkegata 3, inngang Breigata 0187 Oslo Tlf Grafisk utforming: uglylogo.no Prod. år: 2010 Opplag: 500

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere: En studie av faktorer og prosesser som har vært sentrale for å lykkes

Detaljer

Idrettens nye høyborg

Idrettens nye høyborg STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 -- 2008 NR. 13 1 94. ÅRGANG 15. 7. JANUAR OKTOBER - 28. - 20. JANUAR OKTOBER 25 Idrettens nye høyborg 12/ krever billigere boliger for handikappede 30 / selvskaderen 51/

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Studenters personlige økonomi

Studenters personlige økonomi Studenters personlige økonomi Tormod Berg Students Personal Economi HØGSKOLEN I HEDMARK Campus Rena 2014 2 Forord Denne bacheloroppgaven er skrevet i sammenheng med avsluttende semester og inneholder 30

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Hverdagsliv og drømmer

Hverdagsliv og drømmer ordlandsforskning F-rapport nr. 6/2009 Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole Hverdagsliv og drømmer For unge som står utenfor arbeid og skole av Hilde Marie Thrana Cecilie Høj

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer