MANGFOLD OG INKLUDERING I STUDIETIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANGFOLD OG INKLUDERING I STUDIETIDEN"

Transkript

1 MANGFOLD OG INKLUDERING I STUDIETIDEN

2 Velkommen! w Studentenes Landsforbund og Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus ønsker med dette velkommen til StLs siste nasjonale studentkonferanse. Tema for konferansen er mangfold og inkludering i studietiden. Vi vet at alt for mange studenter blir mobbet, føler seg ekskludert eller på andre måter lite tilpass på sitt studiested. Vi vet også at mange blir frarøvet muligheten til å studere i utlandet, og vi ønsker å gå dypere i disse problemstillingene. Vi ønsker å gi dere noen verktøy dere kan ta med tilbake til deres studentdemokrati for å sørge for at studietiden blir en bra tid for alle. Vi har et bredt spekter av innledere fra mange forskjellige organisasjoner, så vi håper alle vil finne noe passende på programmet. Vi håper dere vil lytte, lære og delta i diskusjonene. { Med beste hilsen, Ina, Faye, Ørjan, Anette og Marte Styret i StL

3 HiAk og Studentparlamentet Høgskolen i Akershus Høgskolen i Akershus (HiAk) er en middelstor høgskole med ca studenter og ca 300 ansatte. Skolen holder til i moderne lokaler på Kjeller, utenfor Lillestrøm. Studentparlamentet er det øverste studentorganet ved HiAk, og består av en forsamling på 15 personer, en ledergruppe på 3 personer (leder, nestleder og arrangements og velferdsansvarlig) samt en organisasjons sekretær. Om området Se kart Bussholdeplassene Kjeller og Forskningsparken er ca. 5 min gange fra Høgskolen og butikken (Kiwi) er ca. 15 min gange fra høgskolen. Om noen ønsker å bo på hotell, er det nærmeste Thon Hotell Lillestrøm som ligger i Lillestrøm sentrum. Hit må man ta buss til/fra Høgskolen. Bussen (401) går hvert kvarter begge veier. For nærmere tider, gå inn på Sosialt opplegg Fredag kveld skal vi kose oss på Høgskolen med spill og moro. Vi har et sosialt oppholdssted hvor vi kan drikke medbrakt brus/alkohol om ønskelig. Kjeller Forsknings parken Lørdag kveld spiser vi middag på Høgskolen og finner på litt moro her før vi eventuelt reiser ut til et utested i Lillestrøm med felles buss tur-retur. Også denne kvelden kan det nytes medbrakt så lenge vi oppholder oss på skolen, men ute i Lillestrøm må dette kjøpes. Mat og overnatting Alle måltider skal nytes i Høgskolens lokaler ved catering. Overnatting skjer også her på sovesaler delt inn i stille og ikke fullt så stille, og for de som ønsker å bo på hotell anbefales Thon Hotell Lillestrøm. Kiwi

4 4 5 Hvordan komme seg til HiAk? Fra Gardermoen: Ta flytog til Lillestrøm. Det tar ca 10 minutter. Fra Lillestrøm stasjon, ta buss 401 til Kjeller eller 435 til Forskningsparken. Fra Oslo: Ta toget til Lillestrøm. Direktetoget kjører gjennom den lange tunellen og bruker ikke mer enn 12 minutter. Du kan ta tog mot Lillehammer, Dal, Årnes eller Eidsvoll. Sjekk at det står at toget stopper i Lillestrøm. Fra Lillestrøm stasjon tar du buss 401 til Kjeller eller 435 til Forskningsparken. Se for rutetider. Se kart for veibeskrivelse fra bussholdeplassen. ^

5 Program Fredag 5. mars 15:00 16:00 Registrering 16:00 16:30 Leder av StL Ina Tandberg og rektor på HiAk Jan Grund: Velkommen til konferanse om mangfold og inkludering 16:30 17:00 Bli kjent 17:15 18:00 Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kyrre Lekve: Utfordringer for mobilitet sett med departementets øyne 18:00 18:30 Leder for seksjon for internasjonalt arbeid på HiAk Kristin Bugge: Utfordringer for mobilitet sett med institusjonens øyne 19:00 20:00 Middag 20:00 Sosialt 14:00 15:00 Rådgiver Samskipnaden i Trondheim Marit Rønning Lund: Helse, trivsel og levekår 15:15 16:00 Leder for Skeiv Ungdom Espen Evjenth: Stigmatisering 16:15 17:00 Spesialrådgiver i MOT Grete Moen: Mobbing 17:15 18:00 Ekstern innleder: Inkludering og eksludering 18:00 19:00 Fritid 19:00 20:00 Middag 20:00 Sosialt Lørdag 6. mars 08:00 09:00 frokost 09:00 10:00 Test av valgsystem til Stiftelsesmøtet 10:00 10:45 European students union: Kjønn i høgere utdanning 11:00 11:45 European students union: Mobilitet hva hindrer studenter i å reise ut? 12:00 13:00 ANSA Tonje Gran: Hvem reiser ut og hvorfor? 13:00 14:00 Lunsj >>> Søndag 7. mars 09:00 10:00 frokost 10:00 11:00 Lær ting du ikke kan 11:00 12:00 Rådgiver universell.no Anne Nylund: Studenters ansvar og krav på tilrettelegging 12:15 13:15 Unge funksjonshemmede: Inkluderingsveileder og tilrettelegging 13:30 14:00 Styret i StL: Oppsummering og avslutning 14:00 15:00 Lunsj 15:00 Avreise

6 Om innlederne Kyrre Lekve Kunnskapsdepartementet Kyrre er statssekretær for forsknings og høgere utdanningsminister Tora Aasland, med ansvar for politikken knyttet til universitet og høgskoler, forskning, studiefinansiering og fagskoleutdanning. Kyrre har vært leder av Sosialistisk Ungdom, og er utdannet ved Universitetet i Oslo og BI. Kristin Merete Bugge Høgskolen i Akershus Kristin er ansatt på Høgskolen i Akershus, og styrer seksjonen for internasjonalt arbeid. Seksjonen gir rådgivning til studenter og ansatte, arbeider med avtaler og internasjonale relasjoner, og strategisk planlegging og utvikling. European Students Union (ESU) ESU er en paraplyorganisasjon for 49 europeiske studentorganisasjoner, og representerer omtrent 11 millioner studenter. ESU jobber for faglige, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter for studenter, og er studentenes talerør i Europeiske fora. ESU har et spesielt fokus på tilgang til høgere utdanning, og spesielt i forhold til kjønnsbalanse/ubalanse. ESU har en egen «gender equality committee» som utelukkende jobber med disse sakene. Tonje Gran Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) Tonje jobber som webredaktør i ANSA som er en interesse organisasjon og en samskipnad for norske studenter som studerer utenlands. ANSA jobber for å synliggjøre hvilke ressurs utenlandsstudenter representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. ANSA jobber målrettet for en rettferdig studiefinansiering som ikke diskriminerer studenter på bakgrunn av utdanningssted eller utdanningsløp. Marit Rønning Lund Samskipnaden i Trondheim Marit er utdannet førskolelærer, og har arbeidet med studenter og barn siden I 2006 startet hun som rådgiver i SiT Råd en enhet som hjelper studenter til økt mestring av studentlivet. (Denne enheten ble etablert som en følge av helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter i Trondheim i 2004). Deres kjernevirksomhet er kurs og grupper innenfor tema som Ta ordet, stress, tidsplanlegging, small talk og sorg. Marit sitter også i gruppen som lager handlingsplan fra undersøkelsen for internasjonale studenter i Trondheim fra Espen Evjenth Skeiv Ungdom Espen er leder av organisasjonen Skeiv Ungdom. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering. Skeiv ungdom ønsker seg en verden der alle seksuelle utrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og et samfunn der ingen får privilegier basert på sin seksualitet. Espen er en av initiativtakerne bak konferansen STOLT, som har blitt en viktig arena for Skeiv Ungdoms arbeid med skoleinformasjon. Grete Lillian Moen MOT Grete er spesialkonsulent i organisasjonen MOT. Hun er utdannet klinisk barnevernspedagog og gestaltveileder. Grete har erfaring fra barnevern og ungdomspsykiatri. MOTs mål er å skape robuste ungdommer som tar bevisste valg, og skape trygge miljø der forskjeller aksepteres. Johan Olav Koss var en av initiativtakerne til organisasjonen. >>>

7 Anne Nylund Universell Anne er språkviter av utdanning og jobber som rådgiver i ; Universell. Universell.no er et nettsted om universell utforming og individuell tilrettelegging i høgere utdanning i Norge. Nettstedet drives av NTNU som har rollen som en «nasjonal pådriver» innenfor universitets- og høgskolesektoren når det gjelder tilgjengelighet i høgere utdanning. Unge Funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjons hemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Formålet til organisasjonen er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Unge Funksjonshemmede driver politisk påvirkning, aktivt opplysningsarbeid og tilrettelegger for samarbeid mellom organisasjonene.

8 Studentvelferd Studentvelferden skal sikre at alle som ønsker det skal ha like muligheter til å ta høgere utdanning. Å ha gode velferdstilbud på plass er viktig for at studentene skal kunne konsentrere seg om utdanningen og oppnå et høyest mulig læringsutbytte. Studenter er en stor og sammensatt gruppe, i tillegg er det store forskjeller i behov og tilbud etter hvor man studerer i landet. For at man skal få et større bilde om hvordan tilstanden er for studenter, kunne følge utviklingen av dette og måle effekten av de tiltakene man innfører er det viktig at det gjennomføres levekårsundersøkelser for studenter med jevne mellomrom. Alle institusjoner bør i samarbeid med samskipnaden holde helse og trivselsundersøkelser blant sine studenter jevnlig. Dette for å få oversikt over hvordan behovet endrer seg og hvilke områder man skal satse på innen velferd. StL mener at: rett til utdanning. for studenter hvert femte år. jevnlig av institusjonene. Læringsmiljø Læringsmiljøet omhandler studentenes psykiske, fysiske og sosiale miljø knyttet til studiesituasjonen og studiestedet. Læringsmiljøets stilling må styrkes i lovverket. Spesielt må det psyko sosiale arbeidsmiljøet reguleres ytterligere. Læringsmiljøutvalget skal være det organet som fører ettersyn med institusjonenes sikring av et godt læringsmiljø for studentene, og skal høres i alle saker som omfatter dette. Læringsmiljøutvalgets myndighet må sees i sammenheng med institusjonenes arbeidsmiljøutvalg og disse utvalgene må se sakene de behandler i sammenheng. Læringsmiljøutvalget må styrkes, og sikres en god og tydelig rolle i institusjonens styringsstruktur, og skal ha en sammensetning bestående av like mange representanter fra de ansatte og studentene. Institusjonene skal ha plikt til å tilrettlegge for studenter med spesielle behov, både langvarige og kortvarige. Det er spesielt i korte sykdomsløp at studenter trenger fleksible løsninger for at sykdommen i minst mulig grad skal gå ut over studieløpet. StL mener at: sikres gjennom lovverket. plass i institusjonenes styringsstruktur. som gjør det mulig å ta høyde for langvarige og kortvarige endringer i livssituasjon, og disse skal være nedfelt i institusjonens reglementer.

9 Mangfold i akademia MaiA Mangfold i Akademia er et faglig forum på nettet om lik tilgang til høyere utdanning for alle. Etniske minoriteter vil være i fokus, men mye av stoffet som hentes internasjonalt vil gjelde underrepresenterte grupper generelt. Oppdraget Nettforumet MaiA ble opprettet under prosjektet «Minoriteter i Profesjonsutdanning» ved Høgskolen i Oslo (HiO) i MaiA har et vidt perspektiv og er rettet mot all høyere utdanning. MaiA legges ut på HiOs nettsider Formidling av forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt med kildehenvisninger vektlegges. Målgrupper Hensikten er å utveksle og spre erfaring og kunnskap om rekruttering og inkludering av etniske minoriteter i høyere utdanning. Bidrag fra leserne Hvis ikke annet er oppgitt, er tekstene skrevet av redaktør og vil være preget av egne synspunkt og vurderinger basert på flerårig erfaring med informasjons- og rekrutteringsarbeid knyttet til etniske minoriteter. Hvis MaiA skal bli vellykket som forum, er det viktig at andre synspunkt og erfaringer også kommer fram. Derfor er alle som ønsker å bidra velkomne til å sende inn stoff, kommentarer eller opplysninger. Bidragene må ha relevans for høyere utdanning. MaiA skal ikke være en nyhetskanal om alt som vedrører etniske minoriteter. Abonnement MaiA blir publisert i form av fire nummer årlig som abonnenter får melding om over e-post. Responsen fra brukerne avgjør hva MaiA kan utvikles til. Tjenesten er gratis. Redaktør Ida Marie Andersen Tlf Høgskolen i Oslo Utenlandsstudier: Hvem reiser og hvorfor? ANSAs visjon er «Make Norway a better place study abroad!» Dette er en oppfordring til alle studenter om å dra ut for å hente hjem verdifull kunnskap og kompetanse. Som utenlandsstudent får du andre faglige impulser, blir bedre i fremmedspråk, lærer mer om andre kulturer og mennesker og får nye venner med internasjonal bakgrunn. Men samme hvor fristende utenlandsstudier høres ut, er det ikke hvem som helst som tar steget ut. ANSA vil i dette foredraget sette fingeren på hvem norske utenlandsstudenter egentlig er. I tillegg vil vi se nærmere på hvor de drar, hva de studerer og, ikke minst, hva de gjør når de er ferdige med studiene og skal inn på det norske arbeidsmarkedet. ungerettigheter.no Mange unge med nedsatt funksjonsevne lurer på hvilke rettigheter de har. Derfor har Unge Funksjonshemmede laget portalen ungerettigheter.no. Visste du for eksempel at: Du kan ha rett på dispensasjon fra kravet om studiekompetanse for å komme inn på høgere utdanning. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmer at universiteter og høgskoler skal være universelt utformet. Du har krav på rimelig tilrettelegging så du kan fullføre utdannelsen din. Du kan få slettet hele eller deler av studielånet ditt dersom du blir minst 50% varig ufør. Alle bybusser skal ha lavgulv og rampe så du enkelt kan komme deg av og på bussen. Les mer om funksjonshemmedes rettigheter på

10 jobbressurs.no Mange med funksjonsnedsettelser kan synes det er vanskelig å finne seg en jobb etter endt utdanning. Det kan være dårlig tilrettelegging på arbeidsstedet, dårlig selvtillit blant søkerne, eller rett og slett dårlig informasjon. Jobbressurs.no er en jobbportal som skal være et bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette noen med funksjonsnedsettelse, og de som er på utkikk etter jobb. Stillingsannonser er en stor del av nettsiden, i tillegg til tips og informasjon om arbeidslivet. Finn ut mer om ledige stillinger og dine rettigheter på v Vanskelig å kjønne? Anbefalinger fra Skeiv Ungdom For å gi unge skeive og transpersoner så god støtte som mulig har Skeiv Ungdom noen anbefalinger. Anbefalingene gjelder hovedsakelig i møte mellom individer. Selvfølgelig er det er flere dimensjoner av ansvar på forvaltnings og myndighetsnivå. Generelle anbefalinger Respekter og anerkjenn hver enkelt egen opplevelse av kjønn. Dette kan gjøres ved å bruke riktig navn og pronomen. I undersøkelser og annet som bruker kategoriene «kvinne» og «mann», legg også til alternative kategorier som «vet ikke/ ønsker ikke å definere», «andre» og et åpent alternativ, som man selv kan fylle inn som det passer. Hvis du er usikker på noen kjønnsidentitet, spør for eksempel «jeg ser på papiret at du juridisk er kvinne. Er det slik du forstår deg selv?» Pass på at det finnes unisex toalett, slik at alle ikke trenger å velge mellom jente og guttetoalett. Prøv å unngå rutinemessig kjønning, som ved å si «hei jenter!», til en gruppe som oppfattes som jenter. Hvis en person ikke ser ut som en «ekte» jente eller «ekte» gutt i følge normene, men identifiserer seg slik, skal ikke dette føre til en dårligere behandling. Kilde: «Vanskelig å kjønne? et hefte om kjønn og identitet». Skeiv Ungdom,

11 Du har ansvar for din egen sex! 44 HIV er en sak som opptar Skeiv Ungdom mye for tida. Smittetallene går opp, og har aldri vært så høye, til tross for at man har brukt mye tid og penger på at det ikke skal skje. Menn som har sex med menn er svært utsatt for denne typen smitte, dersom de har ubeskyttet analsex. Tidligere har det nesten utelukkende vært voksne menn som blir smittet, men de siste årene har vi sett en trend i at yngre menn også får viruset. Det som er enda viktigere for oss er likevel hva som skjer når noen har fått diagnosen. Det er nemlig dessverre slik at unge i dag har alt for lite kunnskap om HIV, spesielt når det kommer til smitteveier. Derfor blir folk redde for sykdommen, og indirekte redde for mennesker som har sykdommen. Vi mener at HIV-positive skal ha retten til et godt og positivt sex-liv, på lik linje med alle andre. Derfor er vi mot paragraf 155 i straffeloven, som kriminaliserer hele sexlivet til alle som er smittet. Vi er også mot en polarisert debatt der den som hadde viruset i utgangspunktet får hele skylda ved smitte. Dersom man har pådratt seg HIV gjennom analsex, har det vært minst to stykker som har hatt ubeskyttet sex. Da kan man ikke legge skylda på den ene alene! Det er i alle fall ikke særlig konstruktivt, smittet er man uansett. Det er slik at mange har sex med mennesker av begge kjønn, uten at de nødvendigvis snakker høyt om det. Du kan derfor ikke definere deg bort fra problemstillingen om du bare har heterosex. Inkludering er et fint ord, men det er ikke et enkelt ord. Det er ofte slik at man gjerne kan inkludere andre, så lenge man ikke må forandre sin egen atferd. Da blir det brått for mye å be om! Dersom man mener at HIV-positive har rett på et godt sexliv, beskytter man seg selv ved å bruke kondom. I det aller minste når man har one night stands. Så enkelt er det, men likevel så vanskelig.

12 Seier for funksjonshemmede studenter! Den nye regjeringserklæringen slår fast at studiestøtten for studenter med funksjonsnedsettelser skal styrkes: I Soria Moria 2 skriver regjeringspartiene at de skal «styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser». Dette har vi kjempet for i 25 år, nå lover regjeringen å gjøre noe med en studiefinansieringsordning som ikke har lagt til rette for at unge med funksjonsnedsettelser kan fullføre høyere utdanning. Vi er kjempeglade, sier Unge funksjonshemmedes styreleder Adrian Tollefsen. (skrevet av Bjarne Kristoffersen, ) Nå er det viktig at regjeringen tar oss som representerer unge med funksjonshemninger med på råd rundt implementeringen. Vi har modellen klar, sier Tollefsen, som vil kontakte regjeringspartiene for å diskutere dette nærmere. Unge funksjonshemmede gav høsten 2008 ut rapporten «studiefinansiering for funksjonshemmede» som slo fast at prinsippet om lik rett til utdanning brytes gjennom studiefinansieringens manglende tilrettelegging. Også for samfunnet er ordningen viktig. Unge funksjonshemmedes utredning viser at samfunnet vil ha en inntjening på minst 14,3 milliarder kroner de neste 30 år gjennom lavere trygdeutbetalinger og større skatteinngang. Vi er selvsagt glade for at dette vil bidra til inntjening for samfunnet, men er først og fremst glade for muligheten tusenvis av unge som i dag er utestengt fra høyere utdanning nå kommer til å få, sier Unge funksjonshemmede. For utdypende kommentarer, kontakt: Adrian Tollefsen Tlf: Med fullført høyere utdanning øker sannsynligheten for at unge med funksjonsnedsettelser kommer ut i arbeidslivet med hele femti prosent. Dette vil være et viktig bidrag til den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, sier Tollefsen.

13 Gender Equality Higher Education is central to the shaping of society and building of active citizens thus having a long-term impact on the gender equality within society. In fostering a culture of inequality, Europe is risking a long-term downward slope unless gender inequalities and other strands of discrimination are not immediately dealt with. Discrimination against women and transgender individuals is still rather prevalent in society. To date, students are still facing discrimination if they fail to conform to the norm for choice of subjects or jobs, amongst others. Gender segregation can be found on all levels of hiher education surfacing at all its levels. Clearly, the role of higher education is to stress the importance of overcoming the actual gender based discrimination. This can be done only through active and concrete measures. Student Unions and National Unions of Students have an integral role to play in ensuring that all students receive the support and help that they require. During the session we shall be dealing with an analysis of the current situation when it comes to the presence in the 3 cycles, access, mobility, needs for student services, student participation, higher education governance, lifelong learning and the discrepancy in wages. The session will also seek to address the future strategies in this field. Mobility Mobility refers to a study period taken mainly abroad and returning home afterwards. Fostering mobility is deemed as being not only a tool for individual development, but also for social mobility. However the lack of proper mobility support systems for students from disadvantaged socio-economic backgrounds still results in mobility programmes to be only partially effective and be rather reflective of existing social immobility in societies. One of the core reasons for low mobility rates is the insufficient funding for students. Students who are not sure they will be able to fund their living expenses and extra costs caused by their stay abroad are likely not to be mobile. Special attention needs also to be brought to students with partners and students with children, both regarding visa and working permits for the partner or children as well as regarding financial support and accommodation. During the session an insight into the problems of recognition, financing, information-sharing and language barriers shall also be made in the context of both horizontal and vertical mobility. The need for an increase in mobility of students has to increase but also that of academic staff which ought to run parallel to the mobility of students.

14 Så, hva gjør vi nå? I verktøykassa finner dere tips til events dere kan arrangere på deres skole. Ikke vær redd for å ta initiativ! Lær-ting-du-ikke-kan-leken Samle sammen studenter, forelesere og ledelsen og sett bind foran øynene deres, sett dem i rullestol, eller liknende og gå rundt på campus, i kantina osv. Dette kan føre til flere ting, for eksempel: De som forsøker seg som funksjonsnedsatt får føle det på kroppen. De andre tilstedeværende på campus får se hvor tilrettelagt skolen egentlig er. Dette kan selvsagt gjøres i kombinasjon med en egen dag som dere setter fokus på inkludering i studiemiljøet. Dette bør følges opp i etterkant. Hva mangler, hva må endres, hvem har ansvar for å gjøre det? Inkluder meg! Dediker en dag til inkludering. Alle er invitert! Arranger aktiviteter som «sitte på rumpa bandy» der ingen skal gå på beina men alle må ake seg fremover på rumpa. Stek glutenfrie vafler og tilby pålegg som ikke inneholder sukker og gluten. Ha en fotokonkurranse som kan sette fokus på inkludering og mangfold. Husk premier det høyner innsatsen! Etterpå kan bildene brukes på plakater, klistremerker, penner osv. Blogg Start en blogg hvor dere hver måned velger ut et hovedtema. Et tema kan for eksempel være utveksling, hvor dere tar opp forskjellige problemstillinger knyttet til deres skole og studiesituasjon. Dere kan ha spørreundersøkelser om hvorfor folk velger/ikke velger å reise ut, reisebrev og bilder fra folk som er på utveksling, appeller til ledelsen osv. En blogg er enkel og gratis å sette opp. På tvers Ta kontakt med de lokale avdelingene til interesseorganisasjoner som for eksempel Unge Funksjonshemmede eller International Students Union. Inviter de på kaffe, spør hva de jobber med for tiden, og finn noe dere kan samarbeide om. Husk; sammen står dere sterkere! Fiesta Samle alle norske og internasjonale studenter til fest! Inviter alle til å ta med en liten porsjon av sin favorittrett, og smak på de forskjellige kulturene. Har dere musikkstudenter på skolen kan jo de kanskje underholde? Utveksling er ikke for alle Mange studenter har per i dag ingen reell mulighet til å utveksle. Dette kan være fordi de har barn, fordi de har et huslån de må betjene, fordi de mangler et bein eller fordi de ikke snakker så godt engelsk. Lag en aksjon som synliggjør hvor urettferdig dette er, og at alle som vil skal ha en faktisk mulighet til å reise på utveksling i løpet av studietiden sin. Ikke bare på papiret.

15 Kontakt under konferansen: Tlf: eller Studentenes Landsforbund Lakkegata 3, inngang Breigata 0187 Oslo Tlf Grafisk utforming: uglylogo.no Prod. år: 2010 Opplag: 500

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Funksjonshemmede studenter på utveksling Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Paraplyorganisasjon som består av ulike organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syke ungdommer.

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet?

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? The European Students Union REPRESENTING STUDENTS SINCE 1982 Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Senter for internasjonalisering 6. mars 2014

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da?

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Att utbilda sig vid universitet och högskola i ett i et annat Nordisk land hva gjelder då? Kjetil Knarlag Leder Universell, NTNU «Fri rörlighet och funtionshinder»

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

"VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ"

VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ Vedlegg nr.2 til årsmelding "VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ" Fordi vi mennesker ikke er like, er det viktig at vi kommer fram til løsninger og utforminger som er universelle og som gjør at alle kan benytte

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter

Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter. Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Inga Bostad, direktør, Norsk senter for menneskerettigheter Fri og avhengig! Spennet mellom hverdag og vedtatte rettigheter Hva og hvem passer inn? Å ha rett og få rett makt, avmakt, språk og byråkrati

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

Informasjon til hjemmene

Informasjon til hjemmene Informasjon til hjemmene ET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE Kapp skole Engevegen 5 2849 KAPP Kapp.skole@ostretoten.kommune.no tlf. 61 14 70 30 Oversikt over FAU s medlemmer skoleåret 2011/2012 Leder:

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Inkluderende læringsmiljø. Krav, rettigheter og plikter?

Inkluderende læringsmiljø. Krav, rettigheter og plikter? Inkluderende læringsmiljø Krav, rettigheter og plikter? Studieveiledernes verktøykasse: Et inkluderende læringsmiljø Kjetil Knarlag Prosjektleder Universell 2 Om universell Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Uni Research Mari Bjørkman Rosenhoff legegruppe, Oslo Opplegg for dette møtet

Detaljer

With license to fight for our union rights

With license to fight for our union rights Illustrasjon & Design: Ole-Fredrik Quarsten, Bjørn Even Egge & Annabel Hauge With license to fight for our union rights Ommund Stokka Kine Bratlie Dale Annabel Hauge Gunn Mari Høyem Norsk Folkehjelp Håkon

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009.

Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009. * FORSIDE/INVITASJON Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009. QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. Hivpositive med venner og familie inviteres

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Høringsuttalelse: til «NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn»

Høringsuttalelse: til «NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn» Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: til «NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn» Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming NOKIOS, 28.10.2014 Kjetil Knarlag Universell, NTNU Leder NOKIOS 2014 - Universell

Detaljer

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer.

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer. 1 Trøndelag Helhetlig Hele dokumentet Sikker/sikrere Sikker/sikrere Ønsker en språklig opprydding i bruken av sikker/sikrere 2 SkOs Endring Vårt formål. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet

Detaljer

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS

Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer. Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Funksjonshemming, samfunnsperspektivet og dets problemer Halvor Hanisch Postdoktor, OUS Fra det medisinske til det sosiale Det sosiale perspektivet vokste frem som en respons på et medisinsk perspektiv.

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Høyere utdanning og arbeid med nedsatt funksjonsevne

Høyere utdanning og arbeid med nedsatt funksjonsevne Høyere utdanning og arbeid med nedsatt funksjonsevne Høyere utdanning og arbeid Med nedsatt funksjonsevne Temadag: Fra Elev til.? 15.11.2016 Elinor J. Olaussen Rådgiver Universell Agenda Universell - Hvem

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 08/08 En kirke for alle uansett funksjonsnivå Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. (1. mos 1,27a) Et menneske

Detaljer

Utveksling til Newcastle

Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle - 2. Semester 2013/2014 Ved Høgskolen i Østfold gikk jeg en Bachelor i Samfunn, Språk og Kultur - det første året bestående av Engelsk, det andre bestående

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker. Sissel Horghagen og Eva Magnus

Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker. Sissel Horghagen og Eva Magnus Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker Sissel Horghagen og Eva Magnus Karin sa: Vi må jo jobbe litt ekstra (hørselshemmede), men det har vi jo gjort hele

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer