05 HETK Studietur til Vilnius i Lithauen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "05 HETK Studietur til Vilnius i Lithauen"

Transkript

1 05 HETK Studietur til Vilnius i Lithauen

2 Innholdsliste Forord...3 Program for studietur September...4 Kruonis Pumped Storage Hydroelektric Plant...7 Ignalina Nuclear Power Plant (INPP)...8 Litauisk Kraftsituasjon...9 Konklusjon:...10

3 Forord Tidlig tirsdag 11 september stilte 2. klasse fra energiteknologilinjen opp på Flesland flyplass for å dra på en etterlengtet studietur til Lithauen. I god tradisjon var det nå vår tur å få en litt annerledes innfallsvinkel på studiet. Å få muligheten til å se hvordan andre land løser sine energibehov er både interessant og viktig, slik at vi som studenter kan bedre forstå hvordan vi kan bidra til gode løsninger for Norge sitt energibehov. Men det sosiale stod også i fokus, og dette var en god mulighet for å bli bedre kjent med våre klassekamerater. Vi ville rette stor takk til våre sponsorer; Opticonsult, Rambøll og HiB. Vedlagt kan dere lese programmet for turen, samt rapportene som ble skrevet underveis.

4 Tirsdag 11. September Program for studietur September VILNIUS Nordens Jerusalem Vi reiser til Vilnius Oppmøte på Flesland senest kl Bergen-Oslo Oslo-Vilnius Komiteen forbereder en restaurant på at vi kommer for å spise middag. Onsdag 12. September Kruonis Pumped Storage Plant: kl10.45 Avgang fra hotellet. kl12.15 Omvisningen starter. kl15.30 Er vi tilbake på hotellet.

5 Torsdag 13. September Ignalina Nuclear Power Plant. kl10.00 Avgang fra hotellet. kl12.30 Omvisningen starter. kl15.30 Er vi tilbake på hotellet. Fredag 14. September Muligheter for egne aktiviteter. (se Komiteens tips nederst) Lørdag 15. September Muligheter for egne aktiviteter på dagtid. (se Komiteens tips nederst) På kvelden møtes vi for å nyte en bedre middag i felleskap. Vi oppforder alle til å komme pent kledd. Søndag 16. September Vi forlater Panorama hotell og reiser til Le Meridien Villion ca 19km fra Vilnius. Bussen henter oss ca kl Her på Le Meridien Villion vil avslapning og rekreasjon stå i fokus.

6 Mandag 17. September kl hr. Dalius Shulga, direktør for Energi Utvikling departementet kommer og holder et foredrag for oss. Tirsdag 18. September Lykkelige Energistudenter forlater Vilnius og returnerer til gamlebyen Bergen. Bussen henter oss ca. kl Vilnius-Oslo Oslo-Bergen Forslag til aktiviteter: KGB museum. Omvisning i gamlebyen. Påmelding på mandag før avreise. Leie av bil. Musikkelskere kan besøke statuen av Frank Zappa som visstnok skal være den eneste i sitt slag i verden. Shopping i nærheten av sentrum finnes det et par shoppingsenter hvor en kan handle fra seg

7 Kruonis Pumped Storage Hydroelektric Plant Litt utenfor hovestaden i Litauen, Vilnius, ligger Kruonis pumpekraftverk. Kraftverket ligger ved elven Neris, som er blitt gravd ut og tilpasset som det nedre reservoaret til kraftverket. Det øvre reservoaret er derimot ikke naturlig, og måtte graves ut og pumpes fult av vann. Denne kunstige innsjøen er på 3,03 km 2, og høyde forskjellen mellom de to bassengene er på ca 100 meter. Tanken bak pumpekraftverket er i hovedsak å kunne fungere som backup for atomkraftverket Ignalina. Ellers bidrar det med å produsere energi på dagtid når etterspørselen er størst. På nattestid er det ingen produksjon, da blir vann pumpet fra det nedre bassenget tilbake til det øvre bassenget. Byggingen av kraftverket startet i 1978, og er altså som mye annet i Litauen bygget under sovjettiden. Det ble da klargjort for åtte utløp og turbiner, men det ble aldri bygget ut mer enn fire utløp. Den første turbinen ble satt i gang i 1992, mens den fjerde ikke var klar før i Når vi var på besøk var bare en av generatorene i drift, noe som tilsvarte ca 200MW. Ved full produksjon der alle fire generatorene er i drift har Kruonis PSPP en kapasitet på ca 900MW. Når det øverste bassenget er fullt kan kraftverket holde maks produksjon i ca 12 timer, før bassenget er tømt. Dersom noe skjer ved produksjonen på Ignalina, vil Kruonis PSPP automatisk starte opp full produksjon, og dette skjer på under 2 minutter.

8 Ignalina Nuclear Power Plant (INPP) Ignalina NPP er strategisk plassert ved innsjøen Drukshiai i den nordøstlige delen av Litauen, ikke så langt fra grensen til Hviterussland. Planleggingen av tre reaktorer startet allerede i Ni år senere, i desember 1983, startet reaktor 1 opp. Reaktor 2 var klar i 1986, men måtte utsettes ett år grunnet ulykken i Tjernobyl, noe som også medførte at Sovjetunionens regjering forkastet planene om reaktor 3. Grunnet internasjonalt press er Reaktor 1 allerede stengt ned, Reaktor 2 er planlagt å stenge ned i 2009 til tross for at sikkerheten er dokumentert like god som i vestlige atomkraftverk. Dette kan sette Litauen i en vanskelig situasjon, både finansielt og fordi Litauen i stor grad er forsynt med strøm fra denne reaktoren. INPP har i dag en elektrisk kapasitet på 1500 MW, nok til å dekke hele Litauens strømbehov. For å holde liv i mindre strømprodusenter begrenses allikevel produksjonen til ca 80% av det totale behovet. Termisk kapasitet er 4800 MW som distribueres på et fjernvarmenett. Ignalina henter kjølingen fra 45 km 2 store Drukshiai, noe som medfører en gjennomsnittlig 3-4 grader celsius temperaturøkning i vannet! Dette, kombinert med kjemiske utslipp og radioaktive partikler som lekker ut i atmosfæren, påvirker floraen og faunaen i området. Utslippene er strengt overvåket og kontrollert av Visaginas environment protection laboratory og Hygiene Centre, som er lokalisert 5 km fra INPP. Byen Visaginas ble bygget for arbeiderne ved kraftverket. Radioaktivt avfall blir i første omgang lagret i bassenger i samme bygning som reaktoren. Deretter blir det lagret på tyskproduserte stålcontainere og fraktet til et midlertidig lagringssted. Containerene har en dokumentert levetid på 50 år før avfallet må deponeres på et endelig sted.

9 Litauisk Kraftsituasjon Forord: Den 17 september 2007 hadde Energiklassen 05Hetk et lite miniseminar med den Litauiske Energiutviklingsministeren Dalius Sulga. Energiklassen fra Bergen var på studietur til Litauen, og vi fikk et kort møte for å høre hva de baltiske land planlegger i forhold til energiutvikling. Innledning: Litauen har ca 3,4 millioner innbyggere, og er km^2. Det er et forholdsvis flatt land, for det meste sand etter istider, men også en del jordbruk i sør og sør-vest. Litauen ble uavhengige fra Sovjetunionen i 1990, og medlem i EU i Energitilstand: I 1995 ble det innført en ny energilov i Litauen for å møte de nye utfordringene landet stod ovenfor. Grunnen til energiloven var for å etablere Lietuvos Energija, dette selskapet sin hovedrolle er å vedlikeholde ledningsnettet, kontroll over import/eksport og opprettholde energibalansen. Kraftsituasjonen til Litauen var og er hovedsaklig kjernekraft fra Ignalina, gass fra Russland, samt noen få vannkraftverk og vindparker. Ellers er de avhengig av import. Kjernekraft og Ignalina power plant er et problem som Litauen sliter med. Det er et krav fra EU som sier at Ignalina skal stenges ned for godt i Den første reaktoren ble stengt ned i Grunnen er at Ignalina er bygd opp rundt samme prinsipp som Tsjernobyl som anses som en risiko i EU, og at kjernene har en begrenset levetid. I dag produserer Ignalina 80% av Litauen sitt elektriske behov. De gamle oljefyrte CHP kraftverkene er på minimum belastning idag, kun for å dekke opp om Ignalina. Det samme er vannkraftverkene, de er små og kun for å opprettholde energibalansen. En annen balansering de ser for seg er innen vindmøllekraft. Problemet er at de blir relativt små, og vanskelig å få interesante produsenter. Vindmøllene blir liggende under 50MW i produksjon. Dette vil gjøre strømmen relativt dyr, 2,5 ganger markedspris, men bygges som sagt primært for balanse og frekvenskontroll på høyspentnettet. I tillegg er det miljøvennlig energi, og det er noe som blir prioritert i EU. Litauen vil også utbygge innen Biomasse kraftverk(søppelforbrenning), og en utviding i småskala vannkraft. Litauen har et mål om å klare 7% andel gjennvinbar energi innen Energistrategi: Litauen har tenkt å satse på energiutvikling, derav har de også et eget departement til dette. Hele det elektriske nettet skal integreres til EU-system. Det skal utbygges linjer mellom Finland og Estland, Estland og Latvia, Sverige og Litauen og Polen til Latvia. Nettet er allerede bygd ut mellom Litauen og Latvia på grunn av Ignalina sin eksport før Litauen vil øke bruk av lokale ressurser, og øke primær energibruk med 20%. Det sees på muligheter for gasslagring i Polen eller baltisk region grunnet vanskelig og variabel tilførsel fra Russland. Alle de gamle CHP kraftverkene må renoveres og det er ingen nytilkobling av industri på vestkysten av Litauen på grunn av energimangel. De baltiske land ser ingen mulighet til å klare å dekke dagens behov eller framtidens behov uten nyinvestering i kjernekraft. Dette kan tidligst starte i 2015 på grunn av lovforandringer og mangel på investeringsmidler. Hvor økonomisk totalresultatet er, kan diskuteres, men Litauen er smertelige klar over belastningen det er å bygge ned et kjernekraftverk. Både med tanke på avfall og økonomiske midler.

10 Konklusjon: Vi hadde et veldig interesant møte med Dalius Sulga, og det satte en perfekt avslutning på vår studietur. Selv om stoffet var preget av mange tall og øst-europeisk politikk, var det også lærerikt å se hvor bredt man må tenke i politikken og innen energiløsninger. Det kunne vært interessant og også høre de norske planene, og deretter sammenligne. Litauen ser ihvertfall at de må satse framover i tid, og de må utbedre for å få til et bærekraftig energinettverk.

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft Positive og Negative sider ved Kjernekraft Av: Markus Nielsen og Jan Henning Thorsen 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Atomkraftverkets virkemåte...4 Kjernekraft, Hvilke Muligheter?...4 Økonomi...5 Atomkraft

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS

Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS Thorium 4 Dummies En presentasjon av 232 THORWARDS 1 Verdien av norsk thorium Thorium (Th232 eller 232 Th) er et grunnstoff som kan brukes i en kjernereaktor til å produsere strøm og varme. Norge har et

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

GENERELT OM FORHOLDENE I LANDET

GENERELT OM FORHOLDENE I LANDET REISEBREV FRA MALAWI. Da er man tilbake fra enda en tur til Malawi. Hvis jeg har talt riktig, så var dette 10. turen. Det begynner til en viss grad å bli rutine, hvis man kan kalle noe i Afrika for rutine.

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi e en introduksjon til grønn energi Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Denne tegneserieboken er et resultat av et EVS prosjekt (European Voluntary Service).

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer