Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med"

Transkript

1 Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette heftet: Kopiering av rom Sett inn video fra for eksempel YouTube (nytt valg i editoren) Grunnkurs for lærere... 1 Innledning... 3 Fronter et første møte... 3 Metaforer i Fronter... 4 Pålogging... 6 Åpningsbildet Dagens /Startsiden/Min side... 7 Det personlige rommet... 8 Romvelgeren Kontaktkortet Dagens/Startsiden/Min side Endre språk etter pålogging Gjør Dagens enkel! Tre verktøyer på Dagens som bør nevnes Hvor skriver vi i Fronter om den innebygde editoren (tekstbehandleren) Opprettelse av et rom Opprette et rom som en kopi av et eksisterende rom Ta rommet i bruk Endre romnavn, periode og lignende til et rom Endre verktøyliste (Innredningen) Lage en førsteside Rettigheter i rom Rommet er klart til bruk Deltakere Sende e-post til elevene/studentene Sende personlige meldinger til elevene/studentene Visuell e-post Sende SMS til elevene/studentene Verktøyet Arkiv (Undervisning, Fagstoff osv.) Mapper med tilpasset tilgang Legge dokumenter i Arkiv Opprette lenkesamling Meldinger Kalender Elevvisning/Studentvisning... 83

2 Nyttige tips Tips 1 Gå til: Tips 2 Visning av Arkiv: Tips 3 Utskrift: Tips 4 Presentasjonsside (Hjemmeside) om deg selv: Tips 5 Opprette/endre eksternt dokument (Office/OpenOffice) Versjonskontroll

3 Innledning Dette kurset er et grunnkurs i Fronter. Eksemplene prøver å illustrere kjente problemstillinger, og det er vårt håp at du vil nikke gjenkjennende til mye av det som presenteres. Det er gitt noen forutsetninger underveis som vi må regne med er oppfylt. Dette gjelder slike ting som at skolens Fronter-ansvarlig har laget den grunnleggende struktur og eventuelt opprettet noen rom osv. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvike mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronters versjon Y10. Lykke til. Lillehammer, september 2010 Steinar Hov/Ingun Vaglid Fronter et første møte Fronter er en internettportal som gir lærere og elev/studenter muligheten for å distribuere ulike ressurser på nettet. I sin enkleste form kan vi tenke oss at lærere legger ut sine periodeplaner, forelesningsplaner o.l. i de enkelte fagene slik at elevene/studentene får tilgang til dem via Internet. Men mulighetene er så mye mer enn bare det. Som lærer kan du legge ut ulike oppgaver, lenker, tester med automatisk retting, gruppeopplegg, innleveringsoppgaver osv. Som elev/student kan man ha tilgang til ulike fagressurser via en internett-tilgang, jobbe med gruppeoppgaver i fellesdokumenter, levere elev/studentøvinger og andre skriftlige oppgaver osv. Denne veiledningen skal vise deg hvordan du som lærer kommer i gang med Fronter. 3

4 Metaforer i Fronter Fronter er en virtuell skole med ulike korridorer og rom. I hvert av rommene er det en innredning. Vi skal illustrere en slik skole: I denne skolen finner du 4 korridorer: Korridoren for Informasjonsrom, korridoren for Klasserom, korridoren for Grupperom og korridoren for Prosjektrom. Fra hver av disse korridorene har du tilgang til de ulike rommene som er knyttet til den enkelte korridor: Fra korridoren for Informasjonsrom vil du kunne ha tilgang til rom av denne typen: Felles informasjon for elever/studenter og ansatte Personalrommet Rådgivere Bibliotek Elev/studentråd Vaktmester 4

5 Fra korridoren for Klasserom vil du kunne ha tilgang til rom av denne typen: 1A 3C 9A og B 1ENGD 1TYBA 2FY1 2KRØC 3ENV2 3RELB 2ØKOM412 Den tilsvarende strukturen ved din skole kan være bygget opp på en noe annerledes måte, men du vi helt sikkert kjenne igjen systemet. Prinsippet er å ha noen korridorer for de ulike rommene slik at det blir et lettfattelig system å orientere seg i. Det er nok å anbefale en egen korridor for alle informasjonsrom slik som Felles informasjon til elever/studenter og ansatte, Personalrommet, Elev/studentrådet osv. Videre kan alle klasserom knyttes til samme korridor Klasserom, fagrommene finner du i korridoren Fagrom, mens alle grupperommene får en egen korridor osv. Selve opprettingen av korridorer og strukturer for den enkelte skole foretas av den eller de som har administrative rettigheter i Fronter. Hvordan organiseringen skal se ut avhenger av flere ting: om det er mange studieretninger ved skolen, om noe undervisning foregår ved filialer, ulike gruppering av fag innenfor fagområder som språkfag, realfag osv., om det skal lages en struktur for team, avdelinger o.l. Det finnes ingen fasit på hvordan strukturen ved en skole skal se ut her må det tas lokale hensyn. I denne innledende brukerveiledningen antar vi at en enkel struktur som vist ovenfor er på plass. Tips! Det er vel ønskelig at Fronter i størst mulig grad gjenspeiler skolens struktur. Derfor kan det være hensiktsmessig ved en videregående skole at det først skilles mellom ulike studieretninger for deretter å dele inn i VG1, VG2 osv. I grunnskolen kan det være hensiktmessig å dele inn i trinn, småskole osv, alt etter hvor stor og sammensatt den enkelte skole er. Det er også naturlig at basisrommene også er å finne i Fronter. Ved høgere utdanning er det naturlig at inndelingene følger de ulike studiene, gruppert under tilhørende avdeling/fakultet. Dette er en jobb for de som administrerer Fronter ved den enkelte skole. Etter disse innledende ord er det på tide å komme inn i Fronter for å se hvordan den virtuelle skolen kan se ut. 5

6 Pålogging Fronter er et lisensiert produkt som krever brukernavn og passord. Hver lærer og elev/student må først få tildelt dette av de som administrer Fronter. Når det gjelder brukernavnet så skilles det ikke mellom store og små bokstaver. Passordet derimot, er casesensitivt. Derfor må du passe på om caps-lock-tasten er nede! Det er noen henvendelser som går på dette at passordet ikke er korrekt fordi det skrives med store bokstaver. Generelt bør passordet skiftes fra det du får tildelt til et du er fortrolig med og det bør være en miks av tall og bokstaver. Ved høgere utdanning vil det ofte være en felles database for flere tjenester, noe som også kan styre passordene. Dette kan innebære at passord skiftes via en egen portal og ikke direkte i Fronter. Adressen til din skoles Fronter-installasjon må du få oppgitt, men den er på formen Her angir du både brukernavn og passord samt eventuelt språk. Det kan være satt opp at ved første gangs pålogging må passordet endres. I så fall gjør du det husk at det nye passordet må skrives to ganger. Tips! Bruk tabulatortasten når du skal manøvrere fra brukernavnet til passordet. Linjeskift til slutt utfører ok slik at du slipper å bruke musa. 6

7 Åpningsbildet Dagens /Startsiden/Min side Det første du ser når du har logget deg på er din Dagensside - din personlige startside. På denne siden finner du informasjon som er relevant og nytt for deg, hentet fra rom hvor du er deltaker. Denne siden kan tilpasses og dermed være ulike for de enkelte brukerne. Dette er ett mulig åpningsbilde etter innlogging. Hovedbildet domineres av rammer for Meldinger, Kalender og Varslinger. Utformingen av dette bildet kan endres ved å velge fra en rekke maler, og hver skole bør foreta de valg som passer den. 7

8 Innholdet i hvert av disse områdene (Meldinger, Kalender osv.) varierer selvsagt med tidspunktet. Vanlige meldinger kan skrives rett inn, avtaler på kalenderen vil endres fra uke til uke osv. I tillegg kan du vise en rekke andre ting her som Fronternyheter (eller bare Nyheter). Dette er et verktøy som gir deg svært stor handlingsfrihet: nyhetene kan vises i gitte tidsrom, layouten kan lett tilpasses med bilder, bildetekst, brødtekst osv. Dette gjør at et rom godt kan fungere som ei informasjonsavis med et grensesnitt som er svært likt det du finner i nettavisene. Denne funksjonen er ikke omtalt i dette kurset. Det som vises for hver enkelt bruker er meldinger, kalenderoppføringer osv. kun fra de rom som den enkelte har tilgang til. Dette betyr at en elev/student som f. eks. ikke har fysikk som fag heller ikke ser meldinger som er skrevet i fysikkrommet. Kalenderavtaler i fysikk vil heller ikke vises for vedkommende. Meldinger som ligger i fellesrom som Felles informasjon til elever/studenter og ansatte vil alle se, mens meldinger fra Personalrommet kun vises for lærerne. Dette betyr at Dagens vil være unik for hver elev/student og hver lærer. I tillegg til disse informasjonene er det fem viktige områder merket 1, 2, 3 og 4 på figuren. Vi tar først en kort gjennomgang av de enkelte elementene og kommer mer detaljert tilbake til de mest aktuelle litt lenger ut i kurset. Det personlige rommet Området merket 1 er det personlige rommet. Administrator bestemmer hvilke verktøy som her skal være tilgjenglige. De mest vanlige er: Dagens, E-post, Kontakter, Kalender og Mitt arkiv. Ved å klikke på Dagens vil du alltid komme tilbake til åpningssiden. Tips! Noen velger å endre tittelen på dette verktøyet til Min side, Min startside eller lignende om de syns dette gir en mer tydelig beskrivelse av hva som ligger under denne knappen/verktøyet. Det er en jobb for administrator. Vær da klar over at dersom en bruker logger seg på med et annet språk vil tittelen forbli på norsk, det er bare de opprinnelige Frontertitlene som automatisk endres i takt med språkvalget. Det kan også være ulike verktøyer for elev/studenter og ansatte. Fronter tilbyr en webbasert e-postklient som gjør det mulig å konfigurere dine e- postkontoer slik at du kan lese ekstern e-post direkte i Fronter. Fronter har også en komplett e-post tjeneste som driftes av Fronter, denne kaller vi Mailfronter. I e-postverktøyet kan du også lese personlige meldinger sendt til deg, og du kan sende slike selv til en eller flere personer samtidig fra dette verktøyet. 8

9 Kontakter (ofte endret til Søk) vil gi deg anledning til å finne opplysninger som adresse, telefonnummer, e-postadresse osv. om elever/studenter og ansatte. Disse finnes gjennom enten et enkelt eller et noe mer avansert søk. I tillegg kan du søke på innhold av Fronterdokumenter og diskusjoner. Derfor kan det være en idé å endre tittelen på verktøyet til Søk... Kalender kan brukes som en personlig dagbok hvor bare du ser oppføringene. I tillegg kan du legge inn meldinger til elevene/studentene om prøver, innleveringsfrister osv. Disse oppføringene vil vises på Dagens til den enkelte elev/student praktisk! Mitt arkiv er et personlig arkiv som kun du har tilgang til. Her kan du opprette mapper, legge inn dokumenter, lenker osv. Administrator bestemmer lagringsplassen på ditt arkiv. Arkivet kan være veldig nyttig for deg om du jobber med et dokument fra flere steder, f.eks. på skolen og vil fortsette hjemme. Husk at det som ligger i dette arkivet har du tilgang til fra en hvilken som helst maskin, bare den har internett-tilgang. Med to tastetrykk kan du overføre filer fra Mitt arkiv til et rom, f.eks. en ukeplan til en informasjonsmappe i et rom. Antall pålogget viser det antall personer som er pålogget av dem du har rett til å se i kontaktregisteret. I tillegg er det et prateverktøy hvor du kan sende meldinger til andre som er pålogget. Tips om plassering av knappene nh01 Du kan velge om du ønsker å ha verktøylisten i ditt personlige rom som egen knapperad øverst, eller som egen fane ved siden av romvelgeren. Dette bestemmer du fra ditt kontaktkort under Personlige innstillinger, (Dersom du ikke finner dette valget har administrator fjernet det for din skole). Du må altså hake av dersom du ønsker denne øvre knapperaden. I motsatt fall ser det slik ut: 9

10 Den enkelte bør få avgjøre hvor hun eller han vil ha knappene, men for nybegynnere er det nok enklest at de er plassert som en egen knapperad øverst. Da er de jo alltid synlige og det er ikke så lett å blande sammen Mitt arkiv med Arkiv i et rom. <size>scrolling</size> Romvelgeren Området merket 2 er Romvelgeren. Det sier seg selv at for en skole vil det bli mange rom, men den enkelte bruker ser kun de rom hvor den enkelte er medlem. Måten disse rommene kan vises på er ut fra ett av to prinsipper: vis alle rommene du har rett til å se (med eller uten visning av korridorene) vis kun utvalgte rom (favorittrom = de som du bruker oftest) med mulighet for å vise alle rom ved behov Rommene vises i en romvelger, og den enkelte skole kan velge hvilken av disse to visningsformene som skal anvendes. Merknad Innstillingen for hvilken av disse to variantene som skal brukes ved skolen vil påvirke alle brukere dette er altså ikke en innstilling den enkelte kan foreta. Det er administrator som må foreta denne. 10

11 Rommene i korridoren Informasjonsrom: Her ser du noen eksempler på visning av rom for ulike skoleslag/trinn: 11

12 En oversikt over rommene for økonomistudiet ved Avdelingen for samfunnsutvikling kan se slik ut: 12

13 I den nye romvelgeren hvor du kan velge deg favorittrom, kan det se slik ut: Her kommer de rom som du selv har valgt ut listet opp under streken. Videre ser du valget Vis romliste som vil vise deg en oversikt over alle de rom du har tilgang til. Erfaringsmessig vil du få tilgang til flere rom enn de du daglig bruker, slik at denne visningsformen kan være svært praktisk. Husk at det er administrator som må foreta denne innstillingen for skolen dersom dette er ønskelig. Alle lister i Fronter sorteres automatisk slik at det kan være praktisk å nummerere de forskjellige korridorene og rommene for å få dem i ønsket rekkefølge. Alt i alt er denne romvelgeren meget sentral i bruken av Fronter. Det er dit du går når du skal bevege deg til et rom for å hente eller legge ut informasjon. 13

14 Kontaktkortet Mens punktene 1og 2 alltid er tilgjengelig for deg du ser dette fra alle rom, er de to neste kun tilgjengelige på denne åpningssiden. Punkt 3 viser navnet til den som har logget seg på: Ved å peke på navnet (ditt) med musa vil du se at det er en hyperlenke. Avhengig av innstillingene ved din skole vil noen felter være synlige/usynlige samt faste eller redigerbare: Under lenken Påloggingsinfo vil du ofte se brukernavnet ditt, men det kan ikke endres. Det er det administrator som skal sørge for. Passordet kan i noen tifeller være åpent for endringer, mens andre igjen sørger for at alle endringer synkroniseres med en administrativ base: Det siste valget av interesse er Personlige innstillinger. Også her kan det være satt begrensninger på hva du kan foreta av endringer, men som tidligere nevnt bør den enkelte selv avgjøre hvor den personlige knapperaden skal være plassert. I tillegg kan design endres slik at fargene i rammeverket kan varieres: 14

15 Eksempelet ovenfor viser en bruker som har ganske høye rettigheter: Designen kan endres ut fra en valgliste prøv deg fram! Standard e-postklient skal stå på Fronter WebMail. Brukeren kan da sende e-post direkte fra Fronter. Personlig verktøyliste (øvre knapperad) viser hvilken mal med verktøy du har tilgang til. Denne kan elever/studenter og lærere vanligvis ikke endre slik at feltet vil være skjult. Dagens/Startsiden/Min side Så var det siste punkt på lista: området merket 4. Dette området inneholder de siste meldingene og kalenderoppføringene som du har rettigheter til å lese. Ulik informasjon til de ansatte og møteplaner osv. vil komme på denne siden. I tillegg vil varslinger om innleveringsmapper også komme her (mer om det i et eget kurs). Erfaringen er at elever/studenter/studenter følger med på det som kommer på denne åpningssiden. Derfor er det viktig at meldinger og kalenderoppføringer er aktuelle. Når du skriver en melding eller registrerer en kalenderoppføring i et rom, vil den i tillegg bli synlig i nettopp Dagens: Ovenfor ser du noen personlige meldinger, ulike meldinger (du ser kanskje også (liten skrift!) hvem som har skrevet dem, i hvilke rom de er registrert samt når de er skrevet?) samt kalender. 15

16 Endre språk etter pålogging Du kan endre språkvalget I Fronter etter at du har logget på ved å klikke på ikonet til venstre for navnet ditt: De relevante språkvalgene vises i en liste: Gjør Dagens enkel! Dagens er svært sentral fordi den representerer åpningssiden som møter elev/studentene og lærerne etter innlogging i Fronter. Det kan opprettes en malbruker for den enkelte skole som kan sørge for at alle elever/studenter og ansatte får "samme" åpningsside og som har en fornuftig utforming. Dette er en jobb for administrator. Den enkelte kan også tilpasse Dagens slik det er vist nedenfor. Velg Tilpass Dagens helt til høyre denne linjen kan være plassert øverst eller nederst på denne siden: 16

17 Merknad! mktilpass Det er mulig å skjule dette valget. Det medfører at elev/studenter ikke kan endre visningsformatet til denne åpningssiden. Dette begrenser selvsagt den enkeltes frihet, men på den annen side hindrer det at elevene/studentene (utilsiktet) fjerner felter som inneholder viktige opplysninger. Fjerning av denne muligheten må sees i sammenheng med bruk av Malbruker. Du kan da tilpasse visning, hvilke elementer du ønsker på denne åpningssiden, i hvilke rekkefølge de skal komme osv.: Du kan fjerne elementer du ikke ønsker ved å hake av foran for deretter å klikke på Fjern. Nytt verktøy finner du helt til høyre. I tillegg kan du flytte elementene oppover og nedover med piltaster, angi hvor mange meldinger som skal vises osv (klikk på verktøyet først for å få fram dialogvinduet): 17

18 Prøv deg fram med ulike oppsett, klikk på Lagre når du har foretatt endringer og vurder resultatet ved å klikke på Dagens oppe til venstre. Tips! Du bør sørge for at det er haket av for Vis beskrivelse når det gjelder Meldinger. Da vil du få se hvem som har skrevet en melding, i hvilket rom den er skrevet og når den er skrevet. Videre bør antall meldinger (elementer) økes fra standardverdien 5 til minst 10 slik at du ikke går glipp av informasjon. Tenk etter: Det har lett for å bli svært mye informasjon på Dagens-siden. Derfor kan det være smart å skille mellom Meldinger og Nyheter etter følgende tanke: Meldinger er Need to know mens Nyheter er Nice to know. Dermed kan disse to verktøyene plasseres hver for seg på Dagens-siden og ha ulikt innhold. Tre verktøyer på Dagens som bør nevnes Ikon For å velge et relevant rom i Fronter bruker vi normalt romvelgeren. Det er også mulig å vise alle rom du har tilgang til direkte på Dagens-siden ved å legge inn verktøyet Access. Det vil føre til at rommene dine vises på listeform: Ved å bruke funksjonen Ikon kan vi knytte klikkbare bilder til rommene slik at tilgangene vises som en bildemeny. Alle rom du har tilgang til og som er klargjort for denne visningsformen gjennom valget Ikon vil nå vises på Dagens-siden: 18

19 For at tilgangen til rommet skal vises som et klikkbart ikon på Dagens-siden må du legge til verktøyet Tilgang i rom: Standard visning vil være alle rom du har tilgang til, angitt på listeform som vist ovenfor, men ved å klikke på selve verktøyet ser du at du kan hake av for Bildevisning: 19

20 RSS: RSS-leser er et verktøy i Fronter som kan plasseres på Dagens-siden og på Romdagens. RSS er et enkelt XML-basert filformat som ofte brukes for å abonnere på nyhetsbaserte nettsteder eller weblogger. Legg inn dine nettsteder eller weblogger i RSS-leseren og denne viser dine kilder som har nye eller oppdaterte artikler. Noen nettsteder lar deg velge mellom RSS og Atom-formatet, Fronter støtter de aller vanligste av disse. Du vil kjenne igjen nettsteder som kan legges inn i RSS-leseren med dette symbolet og/eller med teksten RSS: RSS er nå en mulighet både på Dagens-siden samt Romdagens. Legg til verktøyet på Dagens-siden på samme måte som andre verktøy: 20

21 Du vil altså få en tom plassholder for RSS og må så legge til de relevante lenkene du ønsker å abonnere på. Vi skal her bruke Aftenpostens nettsted og finner RSStilbudet neden i venstre marg: Ved å klikke på denne lenken kommer alle tilbudene fra Aftenposten opp og du må høyreklikke på den du ønsker å legge inn: 21

22 Valget Kopier snarvei gjør at du får kopiert hele lenken til utklippstavla på PC-en din. Velg så å redigere RSS på Dagens-siden: Her kan du legge til en og en kilde: Høyreklikk i det åpne feltet og velg Lim inn slik at lenken kommer på plass. Videre oppgir du antallet nyheter fra denne kilden som skal vises samt om den skal være synlig: 22

23 Og slik kan det se ut med RSS fra Dagbladets nettsted: Det som er det kjekke med RSS er at denne automatisk oppdateres for eksempel hvert 5. minutt, slik at dette er en dynamisk informasjonstjeneste. Du kan altså abonnere på en informasjon som er relevant for deg, for eksempel sport, utenriksnyheter, bolig osv. Dersom du legger inn flere kilder kan det være lurt å sørge for at leverandørnavnet vises. Det gjør du ved å tilpasse visningsformatet når du legger inn RSS på Dagenssiden: 23

24 Her har du muligheten for å legge til ikon: Her ser du et eksempel på hvordan dette blir hvor værmeldingen for Oslo fra Yahoo vises sammen med nyheter fra Dagbladet: 24

25 Du kan ha inntil 4 RSS-visninger på Dagens-siden, hver med valgfritt innhold. Vær klar over at dersom det er feil ved en av tjenestene vil ingen av de som ligger i samme felt vises, selv om de hver for seg fungerer. RSS på Romdagens RSS-leseren kan også legges inn på romdagens av romeier. Lærer kan dermed finne interessante sider og gjøre dem tilgjengelig for sine elever/studenter fra startsiden på rommet. Informasjonssentral: Verktøyet er å betrakte som et samleverktøy for en komprimert visning på Dagenssiden: Ved å legge til dette verktøyet kan du velge blant en rekke andre verktøyer som skal vises her: 25

26 I denne første versjonen av Informasjonssentralen kan du kun velge hvilke vertøyer og antall elementer som skal vises. Det verktøyet som ligger øverst (av de du har haket av for) vil automatisk vise innholdet. Smart: Dersom dere bruker Personlige meldinger vil kun antallet og ikke innholdet vises i Informasjonssentralen dersom Nyheter er valgt. Dette betyr at slike meldinger blir litt beskyttet slik som her: 26

27 Hvor skriver vi i Fronter om den innebygde editoren (tekstbehandleren) Før vi går videre ser vi litt på hvordan informasjon distribueres i Fronter. Dersom du har filer som er laget på forhånd (Word, PowerPoint, Excel, Adobe, bilder osv.) kan disse lastes opp i Fronter. Dette betyr at filene overføres fra din PC til et arkiv (ofte i en egen mappe) i Fronter. Elever/studenter kan dermed klikke på denne filen og den vil åpne seg i nettleseren. Dermed kan filen leses der og da, skrives ut eller lagres på den enkeltes PC. Ofte er det meldinger eller nyheter som skal formidles. Videre er det et eget skriveverktøy, Fronterdokument som er spesielt velegnet for bruk på Internett: det er alltid tilgjengelig når du er i Fronter, det er raskt og ingen trenger ekstra programvare for å skrive eller lese denne dokumenttypen. I tillegg kan du kan også opprette dokumenter (Office, Open Office) direkte i Fronter. Dette er beskrevet noe senere i dette heftet. Når du skriver meldinger o.l. bruker du en egen editor (tekstbehandler) som er innebygd i Fronter. Den likner svært mye på Word, men har en litt annen funksjonalitet på noen områder. Nedenfor er de viktigste mulighetene beskrevet. 27

28 Som du ser er dette et bilde du kjenner igjen fra andre programmer, men det er noen spesialknapper der. Videre ser du at du kan vise/skjule verktøylinjene slik at du kan velge om du bare vil skrive i vei (i størst mulig vindu) eller om du vil benytte noen av ekstramuligheten som ligger på verktøylinjene. Her kommer en nærmere omtale av de enkelte verktøyene: Denne editoren er en såkalt html-editor. Det betyr at den bruker et sett av koder ( tags ) som tolkes av nettleseren din. De som er noe viderekommende på dette området har fra tid til annen behov for å endre disse kodene manuelt, og da har de denne bryteren som veksler mellom vanlig visning og kodevisning altså: et verktøy for den avanserte bruker. Dette er forhåndsvisning du ser hvordan teksten, bildene, tabellene osv. vil vises i nettleseren. Skift mellom maksimal og normal størrelse på editorvinduet Kopier og Lim inn er kjent for alle enig? Lim inn som ren tekst: I dette tilfellet vil den teksten du har merket og kopiert bli limt inn uten farger, understrekninger osv og alt får samme skriftstørrelse (10pkt). Dersom du merker tekst som er skrevet i Word og vil lime den inn i Frontereditoren, bør du bruke dette valget. Kopiering fra Word fører nemlig med seg mange og uønskede koder, noe som fjernes ved å bruke dette verktøyet. Skriftfarge, understrekninger osv. vil bli kopiert. Angre, Gjør om velkjente! Søk og Søk/Erstatt kjendiser. Stavekontroll Sett inn/last opp mediafiler Sett inn Flash (animasjon o.l.). Her forutsettes det at filen er lastet opp i Fronter på forhånd. 28

29 Ved å merke en tekst kan du knytte den til en hyperlenke (ekstern lenke) ved å oppgi URL en. Sett inn internlenke: Du kan lage en peker/snarvei til et dokument o.l. i Fronter, en hyppig brukt funksjon. Sett inn matematisk uttrykk. Dette er en likningseditor som likner på den du finner i Word. Sett inn ulike smiley-symboler. Hurtigknapper for hevet og senket skrift. Det er ikke lenger nødvendig å skrive CO2! Her kan du velge farge på skrift og på bakgrunn. Her velger du skrifttype. Undersøkelser har vist at Arial og Verdana er blant de som er best for lesing direkte på skjerm. Skriftstørrelsen angis på en litt annen måte enn du kanskje er vant med: x- small tilsvarer punktstørrelse 10, mens small er 12. Fet, kursiv, understreket, gjennomstreket: kjendiser! (B: bold, I: italic) Sett inn ulike symboler som Copyrightosv. 29

30 Justeringer, innrykk, punktlister kjendiser. Opprett tabell. Ved å høyreklikke på en tabell får du opp en hurtigmeny for videre tilpasning av tabellen. Sett inn/last opp mediafiler Sett inn horisontal linje Sett inn sideskift (for utskrift) I editoren kan du sette inn et bilde ved å velge et fra et av arkivene eller laste det opp fra PC-en din: 30

31 Her har du fire valg: (1) Standardvalget er å hente inn et bilde som allerede er lastet opp i en mappe. (2) Dette valget bruker du dersom du vil laste opp et bilde fra egen PC: 31

32 Først blar du deg frem til relevant bilde. Deretter velger du den mappen (i rommet) hvor bildet skal lastes opp. Du kan endre bildestørrelsen samt plassering: 32

33 (3) velger du dersom du vil foreta en lydinnspilling: 33

34 Start og stopp lydinnspilling og lagre den når du er ferdig: Resultatet vises som en avspillingsknapp: (4) Sett inn koden til en video fra for eksempel YouTube: På Internett finnes det en rekke videoer som kan spilles av i Fronter. La oss si vi ønsker å sette inn en video med bilder av Vincent van Gogh. Et søk på for eksempel YouTube fører til et utvalg og vi bestemmer oss for en: 34

35 Det vi skal se etter på en slik side er den såkalte embed-koden. På YouTube vises den når du klikker på Innbygg se det markerte feltet i bildet. Denne koden må merkes og kopieres (ctrl + c). Deretter oppretter vi et tomt felt for denne videoen og velger Sett inn tekst: 35

36 Deretter velger vi Sett inn/last opp mediefiler: Under fanen Innhold må du så lime inn koden som ble kopiert. Etter at du har lagret endringene vises videoen i feltet på denne måten: 36

37 Barne-editoren Det er også mulig å velge en editor for de yngste: Dette gjøres normalt av administrator. 37

38 Opprettelse av et rom Dersom det ikke er aktuelt for deg å opprette rom, men i stedet gå direkte til et eller flere som allerede er klare med innredning og deltakere, kan du følge denne lenken. Allikevel kan de være fornuftig å se gjennom trinnene nedenfor slik at du får et innblikk i noen av mulighetene velg selv det som passer. Rom opprettes ved at du finner dette valget i romvelgeren: Merknad mkopprett I den gamle romvelgeren finner du dette valget helt nederst i lista. Dersom dette valget mangler, betyr det at du ikke har rettighet til å opprette rom. For å endre dette må du ta kontakt med den som administrerer Fronter ved din skole. Du vet kanskje at hvert rom har et sett med verktøy i venstre marg innredningen. Når et rom skal opprettes må du gjøre følgende: Velge plassering av rommet (velge aktuell korridor) Angi et entydig romnavn Velge en innredning (verktøyliste i venstre marg) Plasseringen/korridoren gir seg selv dersom skolen har en velorganisert struktur. Du velger korridoren fra nedtrekkslista: 38

39 I dette tilfellet skal vi opprette et klasserom; derfor velges korridoren med samme navn fra nedtrekkslista merket (1). Legg merke til at begrepet Organisasjonsenhet benyttes for korridor. Så må du skrive inn romnavnet (merket (2)). Velg et fornuftig romnavn. Tips! 39

40 Når rommene opprettes bør de gis navn som er selvforklarende og som gjenspeiler den som brukes på timeplanen og gruppelister. Noen videregående skoler bruker enkle betegnelser som 3FY2, mens andre igjen har AAAFAF3FY2 og lignende. I grunnskolen er rommene svært ofte knyttet til klasse eller trinn slik at Klasse 5B og lignende kan være et fornuftig romnavn. Ved høgere utdanning bør man tenke globalt og knytte rommene til avdeling. Dette letter arbeidet for de som har høye rettigheter i Fronter. Et eksempel er at faget statistikk kan bli undervist ved flere avdelinger. Da kan en løsning være å knytte avdeling/studium til romnavnet slik som (ASV-BØA) Statistikk. I tillegg kan rommene nummereres dersom det er ønskelig med en bestemt rekkefølge på dem. Noen velger at rommet følger ei og samme klasse fra år til år, mens andre igjen lar elevene/studentene strømme gjennom rommet og har gjenbruk med nye elever/studenter hvert år. Valg av romnavn bør gjenspeile dette. Gjennomfør et system med små og store bokstaver også! Feltene Periode og Beskrivelse er valgfrie og er kun ment som opplysningsfelt. Om feltet Beskrivelse Dette feltet er viktig dersom rommet skal benyttes som et eksternt rom gjennom en Fronterbro. Ved å velge et eksternt rom fra romvelgeren vil feltet Beskrivelse kunne gi nyttig informasjon. For eksempel kan skolens navn oppgis der. Du kan pynte på beskrivelsen ved å bruke mulighetene i editoren. Da kan både farget tekst, bilder og lenker legges inn. Husk at visningen av dette feltet kan velges av eller på dette gjøres via laget Tilpass romdagens. Verktøyliste (3) Verktøylista velges fra nedtrekkslista merket (3). Her ligger det en rekke maler som du kan bruke, men du bør kjenne til hva de inneholder før du foretar et valg. Administrator kan lage slike verktøylister som passer nettopp din skole sørg for det! Enkel arkivvisning (4) Så sørger vi for at det er en hake i feltet merket (4). Da oppnår du at arkivverktøyet som brukes hyppig for å organisere fagstoffet blir utvidet til full bredde. Dette blir klarere når vi ser på bruken av rommet noe senere i kurset. Fronterbro (5) Det finnes et valg som må aktiveres av administrator. Her nevner vi kort at det omhandler muligheten for at elever/studenter fra andre installasjoner får tilgang til rommet ved at vi oppretter en Fronterbro mellom de to Fronterbygningene. 40

41 Ikon bildevisning av et rom (6) Ved å hake av for Ikon får vi opp en rekke bilder som kan velges for rommet. Bildet vi velger vil vises på Dagens-siden dersom verktøyet Tilgang i rom er valgt og hvor innstillingen Bildevisning er aktivert: Som du ser kan du også laste opp et eget ikon. Dersom du laster opp et nytt ikon vil det forrige bli erstattet av dette. Etter opprettelsen av et rom kan det se slik ut: 41

42 Opprette et rom som en kopi av et eksisterende rom Du kan også opprette et rom hvor verktøyer og innhold kopieres fra et eksisterende rom: Her må du velge korridor (1), angi et romnavn (2), hake av for Importer romstruktur (3) samt velge kilderom (4). Du vil da få en klone av kilderommet, med unntak av innleveringer, foruminnlegg, svar på Prøver osv. Ta rommet i bruk Det vi nå skal gjøre er følgende: se hvordan vi kan endre romnavn, periode og lignende til et rom se hvordan vi kan endre innredningen (verktøylisten) lage en førsteside, altså presentere rommet legge til deltakere (elever/studenter og ansatte) opprette en fornuftig mappestruktur i rommet legge inn/opprette noen dokumenter slette noen filer 42

43 registrere noen nyttige lenker legge inn meldinger legge inn kalenderoppføring (avtale) Endre romnavn, periode og lignende til et rom Dersom du skal foreta noen endringer i et rom når det gjelder utseende, verktøy, deltakere o.l. må du være romeier. Den som oppretter et rom får automatisk denne rettigheten. Selv om det er en annen person enn deg som oppretter et rom (for eksempel administrator for Fronter), kan du tildeles denne. Velg først Rom-verktøyet (terning-ikonet) og fra nedtrekksmenyen velger du Endre egenskaper: Bildet du nå kommer inn i kjenner du sikkert igjen: det er helt likt med det du hadde når rommet ble opprettet. Det eneste du ikke kan endre her er hvilken verktøyliste som er knyttet til rommet. Endre verktøyliste (Innredningen) Se på bildet av rommet på foregående side. Du vi se innredningen i venstre marg. Hvilke verkøyer som finnes og hva de heter er avhengig av hvilken verktøymal som ble benyttet da rommet ble opprettet. I noen tilfeller vil Fronter-ansvarlig ved din skole ha opprettet noen standardmaler som er tilpasset skolens målgrupper, mens andre igjen benytter de som Fronter leverer sammen med installasjonen. Verktøyene som er tilgjengelige har egne navn i Fronter. Et eksempel er Deltakere - dette er elever/studenter og lærere som skal ha tilgang til rommet. Ved en høgskole eller et universitet kan det være aktuelt å døpe om tittelen på verktøyet til Studenter. På samme måte vil Elever, Gruppe o.l. være aktuelt i videregående skole, mens det i småskolen kanskje heter Klassen min. Tenk på målgruppa når titlene velges! 43

44 Uansett hvilken mal som er benyttet kan det være aktuelt å endre på verktøylisten. Dette kan f. eks være å endre titlene på verktøyene til den funksjonen som du velger å benytte dem, f. eks verktøyet Arkiv. Her kan knappen gjerne omdøpes til fagstoff, kursmateriell, undervisning osv. Verktøyet Rom (rommets startside) kan døpes om til Informasjon eller lignende. Viktig! Dersom du endrer tittelen på et verktøy vil dette også bli tittelen for de som logger seg på Fronter med et annet språk. Dersom det er aktuelt med pålogging på for eksempel engelsk vil det nok være best om alle verktøyene fikk engelske titler. La oss se hvordan dette gjøres: Klikk på valget Endre verktøylisten: I bildet som nå kommer kan du fjerne/legge til verktøyer i innredningen. Videre kan du endre tittel, beskrivelse (gule lapper som kommer opp når du holder musepekeren over verktøyet) samt tilgangsrettigheter. Det kan være praktisk å ha et ekstra Arkiv-verktøy som kun læreren har tilgang til. Knappen vil da være usynlig for elevene/studentene og kunne inneholde ulike ressurser som læreren kan ta fram etter behov. Her ser du hvordan dette er gjort: 44

45 Videre kan du sørge for at studentene ikke kan laste opp filer, legge inn lenker, opprette mapper osv. ved å foreta følgende innstilling på et verktøy: Du kan også flytte knappene oppover eller nedover ved å klikke på de små pilene det er ikke mulig å bruke dra-og-slipp : 45

46 Viktig! Pass på at det er Tittelen du endrer og ikke Verktøyet! 46

47 Lage en førsteside Ved hjelp av verktøyet Førsteside kan du selv designe en presentasjon av et fag, et samarbeidsrom osv. Her ser du to eksempler på rom. Legg merke til: Verktøyet Førsteside er flyttet helt øverst det fører til at verktøyet automatisk blir aktivert når rommet velges. Eksempel 1: 47

48 Eksempel 2: 48

49 Vi lager en slik presentasjon på samme måte som omtalt under presentasjonen av deg selv (se Tips 4 i slutten av dette heftet): Her vil du kunne opprette plassholdere med bilde, tekst, lenker osv. Det er vel i hovedsak bare fantasien som setter begrensninger her. Rettigheter i rom Sentralt i Fronter er tildeling av rettigheter. For elev/studenter og lærere er det 4 nivåer som er aktuelle: lese skrive slette eie I noen rom hvor elever/studenter kun skal hente informasjon fra tildeles de leserettigheter. Elevene/studentene kan da ikke foreta noen endringer i dette rommet, verken legge til dokumenter (laste opp) eller slette noe som ligger der. I et grupperom/fagrom er det som regel ønskelig med aktiv elev/studentdeltakelse slik at der tildeles de skriverettigheter. Elevene/studentene får da muligheten for å legge inn dokumenter og de kan slette det de selv har lagt inn. De får imidlertid ikke slettet det andre elever/studenter har lagt inn i rommet. Elevene/studentene kan også få enda høyere rettigheter slette. Da kan de legge inn dokumenter og i tillegg slette sine egne og andres dokumenter. Dette er normalt en rettighet som læreren tildeles i et rom. 49

50 Det høyeste nivået er eier. Denne rettigheten er naturlig å tildele læreren i hvert rom som vedkommende skal administrere. Romeier kan endre utseendet på rommet, utstyrslista (vertøyene) samt endre deltakerlista. Deltakerlista angir hvem som har tilgang til rommet og hvilke rettigheter de har. Det kan være naturlig at flere lærere samarbeider i et fag og disse kan da gis adgang til rommet i tillegg til elevene/studentene. Disse lærerne kan da tildeles andre rettigheter enn elevene/studentene dette styrer romeier. Rommet er klart til bruk Det ferdige rommet, med en presentasjon av faget, endrede titler på verktøyene osv. ser da slik ut: Deltakere Verktøyet Deltakere (Elever, Studenter, Klasseliste, Gruppeliste, Klassen min osv.) viser hvem som har tilgang til rommet og hvilke rettigheter de har. Du må melde inn de elevene/studentene samt andre ansatte som skal ha tilgang til rommet. Dette kan allerede være gjort dersom administrator har opprettet og tilpasset de enkelte rommene ved din skole. Hvis rommet er å betrakte som et rent informasjonsrom hvor elevene/studentene kun skal hente informasjon (meldinger, kalenderoppføringer, periodeplaner osv.) skal de kun ha leserettigheter. Dersom elev/studentmedvirkning i form av innleveringer, tester osv. er aktuelt skal de ha skriverettighet. Ved å klikke på Deltakerverktøyet får du opp elev/student/gruppelista: 50

51 Øverst til høyre har du valget Endre. Først ser vi på rommet med felles informasjon til elev/studenter og ansatte. Alle elever/studentene og ansatte ved skolen skal ha leserettighet i det mens noen få skal kunne skrive samt slette informasjon. Et eksempel på rettighetstildelingen er vist her: I fagrommet 3FY2 er det to samarbeidende lærere som begge er romeiere samt elev/studentene som tildeles skriverettighet. Her er de to fysikklærerne meldt inn i en egen gruppe 3FY2 romeier: 51

52 Ved en høgskole kan det se slik ut: Sende e-post til elevene/studentene Fra deltakerlista er det svært enkelt å sende e-post til en, flere eller alle elevene/studentene. Det er bare å hake av foran navnene, og dersom du ønsker å sende en e-post til alle, bruker du Velg alle helt nederst: Deretter er det bare å klikke på e-postknappen helt nederst. 52

53 Nå vil alle mottakerne være fylt ut slik at det er bare å skrive selve e-posten samt velge eventuelle vedlegg: Eventuelle vedlegg legger du til helt nederst: Dersom en eller flere svarer på denne e-posten vil du få dem i din vanlige e-post, uavhengig av at det var fra Fronter du sendte din e-post. Sende personlige meldinger til elevene/studentene På samme måte som du kan sende e-post til elevene/studentene kan du også sende personlige meldinger. Disse blir bare synlige for dem du sender dem til (dersom de ikke blir gjort offentlige etterpå, da). En relevant problemstilling kan være en rådgiver som ønsker å gi en beskjed til en elev/student (og eleven/studenten har ikke noen e- postadresse). Da kan det sendes en personlig melding til denne eleven/studenten, som får den på sin personlige startside. 53

54 Framgangsmåten er den samme som for e-post: De du har haket av for kommer på mottakerlista: I tillegg til selve teksten ser du at du kan legge til lenker. Slik ser det ut på den personlige startsiden: 54

55 Som sagt vil mottakerne få de personlige meldingene på sin startside, men i tillegg vil de også bli lagt i en egen mappe (Innboks) som automatisk opprettes i verktøyet E- post, uavhengig om det er etablert en e-postkonto eller ikke: 55

56 Ved å klikke på meldingen kan du lese hele, og du kan også svare på den: Visuell e-post Som et alternativ til vanlig e-post kan vi benytte Visuell e-post i Fronter, og da særlig for våre minste brukere. Dette er et meldingssystem som innehar følgende funksjonalitet: Eleven kan sende mail til alle som vedkommende har rett til å se, altså de samme som vises i FIM(Fronter Instant Messenger), og de sammen som de kan søke opp i Kalenderen og sende Personlig melding til. I en slik mail kan elevene sende: o tekst o tegning o lyd Det opprettes automatisk en utboks for alt som er sendt. I kontaktkortet til elevene har Administrator ved skolen mulighet til å se alle sendte elementer (selv om eleven har slettet dem fra sin utboks) Tanken bak verktøyet er å ha et visuelt meldingssystem med muligheter utenom tekst. Innstilling Innstillingen B17 Aktiver visuell e-post må settes til Ja. (administrator) Dette fører til at det kommer to nye mapper i E-postverktøyet: 56

57 Det er mulig å skru av E- post og Personlig melding funksjonene. Dette gjøres ved innstillingene B07 og B18 under Andre innstillinger i Admin modulen: Fra Innboks oppretter eleven meldingen og en kopi av alle sendte meldinger legges automatisk i Utboks Eleven velger konvoluttikonet for å opprette en ny melding: Deretter vises mulige mottakere (kontaktrettigheten Vis kontakter): 57

58 Ved å klikke på mottakeren er det klart for å lage selve meldingen: 58

59 I bildet ovenfor er det valgt å skrive en tekst ( barne-editoren velges automatisk), mens nedenfor er det valgt å spille inn en lyd: 59

60 Her velges tegning: 60

61 Meldingen sendes ved å velge sende-symbolet oppe til høyre: 61

62 Etter at meldingen er sendt vises Utboks med samtlige sendte meldinger. Innholdet i meldingen vises når du klikker på type-symbolet, her: en tegning: 62

63 Eleven kan slette meldinger fra sin Utboks: 63

64 I elevenes kontaktkort kan Administrator se elevenes sendte Meldinger, også de som eleven selv har slette fra sin Utboks. Dette er tilgjengelig av sikkerhetsmessige årsaker (dersom verktøyet har blitt benyttet til f. eks mobbing av elever). Her listes alle meldingene opp og innholdet vises ved å klikke på type-ikonet: 64

65 Sende SMS til elevene/studentene SMS-vertøyet gjør det mulig å opprette grupper som har tillatelse til å sende tekstmeldinger til andre grupper. Et eksempel kan være at en foreleser blir syk og må avlyse forelesningen samme dag. Da er det kjekt å kunne sende en tekstmelding til studentene med denne beskjeden. En annen situasjon kan være en rådgiver som ønsker kontakt med en elev i løpet av dagen. SMS vil være tilgjengelig der du finner Personlige meldinger. Tilgjengeligheten krever imidlertid at det er inngått en innkjøpsavtale med Fronter samt at Fronteradministrator har foretatt nødvendige oppsett i installasjonen. Denne tjenesten innebærer at det kjøpes et stort kontantkort, som automatisk belastes når tekstmeldinger blir sendt. Selve tekstmeldingen opprettes og sendes ved at du velger å sende en personlig melding. Dette kan du gjøre på følgende måter: 1. Du kan velge Ny personlige melding i personlig verktøyliste (øvre knapperad). Først må deltakerne legges til: 65

66 Her kan du søke frem en og en eller velge en gruppe hvor deltaker(ne) velges: 2. Alternativt kan du søke frem en eller flere mottakere via Kontakter: 3. Eller du kan velge mottakere fra deltakerlista i et rom: 66

67 Deretter må meldingen skrives. Send SMS finner du nederst: Etter at du har valgt Send SMS kommer følgende bilde opp: Her vises: 1. Hvilken SMS-konto som belastes og hvor mange meldinger som er igjen på denne. 2. Meldingen (den deles i flere meldinger hver gang antall tegn overskrider 160) 67

68 3. Du kan velge om det også skal sendes en kopi av tekstmeldingen som en personlig melding (notis). 4. Ikke alle mottakere av meldingen har oppgitt mobilnummer. Disse kan i stedet motta meldingen som en personlig melding 5. Flere mottakere kan legges inn ved at du skriver mobilnummeret i dette feltet. Skilletegnet er komma. Merk: Elevene/studentene kan ikke svare på en slik tekstmelding. Flere detaljer er beskrevet i egen dokumentasjon. Verktøyet Arkiv (Undervisning, Fagstoff osv.) Det viktigste verktøyet i rommet er nok Arkiv (her gitt tittelen Fagstoff Forelesninger) klikk på det: Her var det tomt, men det ønsker vi å gjøre noe med. Knappene til høyre gir alle muligheter for å organisere en fornuftig struktur med mapper, undermapper samt innhold. Etter hvert som strukturen blir større kan det være ønskelig å se hele mappe-treet. Klikk på den lille knappen som er markert med gult den er en av/påbryter for dette formålet. Mappe er første valg: 68

69 I dette innføringskurset ser vi ikke på de andre valgene som er tilgjengelige. Imidlertid kan det være på sin plass å peke på de to mulighetene Skjult mappe samt Individuelle mapper utenom standardvalget, Vanlig mappe. Skjult mappe: Dette valget gjør at kun de som har sletterettighet eller eierrettighet ser mappen med innhold. Det kan være greit for læreren å lagre ulike filer som elevene/studentene ikke skal ha tilgang til hele tiden. Individuelle mapper: Dette er en hendig funksjonalitet som automatisk oppretter en individuell mappe for hver elev/student som er deltaker i rommet. Mappene får elevens/studentens navn og har tilpasset tilgang slik det kun er den enkelte elev/student samt lærer som ser mappen (og dets innhold). Vi oppretter først en vanlig mappe og angir en passende tittel. Ved å Lagre er den på plass. Vi lager et par mapper til på samme måte, og arkivet ser dermed slik ut: 69

70 Tips! Dersom du oppretter en egen mappe for lærer (Lærerens ressurser) og haker av for skjult vil elevene/studentene som tidligere nevnt ikke se mappen. Sorteringen er alfanumerisk slik at denne mappen vil komme sammen med de andre. Dersom du legger inn et mellomrom foran L en i mappenavnet, vil den komme som første mappe, uten at mellomrommet vises: <size>scrolling</size> Mapper med tilpasset tilgang Individuelle mapper: Du bare oppretter en ny mappe og haker av for Individuelle mapper: Dermed er mappene på plass, individuelt tilpasset: 70

71 Gruppemapper: Vi kan opprette mapper som bare et noen bestemte personer får tilgang til. I forbindelse med gruppearbeid kan dette være aktuelt. Mappene opprettes på vanlig måte og deretter velges Tilpass tilgangen: Her kan vi så velge deltakere fra lista over de som har tilgang til rommet: 71

72 Og slik vises det at mapper har tilpasset tilgang: Legge dokumenter i Arkiv Vi har selvsagt alle periodeplanene/lekseplanene/ukeplanene for hele skoleåret klare Først må vi åpne aktuell mappe Periodeplaner ved å klikke på den. Deretter må vi velge Last opp fil for å overføre en og en plan fra egen PC til Fronter: Legg merke til det gule feltet den viser at vi er inne i korrekt mappe. Deretter må vi bla oss fram til relevant fil: 72

73 Så finner vi aktuell fil på egen PC: Ved først å markere aktuell fil samt velge Åpne er fila klar for overføring til Fronter: 73

74 Dersom det ikke skrives noe som helst i feltet merket Tittel, vil filnavnet bli tittelen på dokumentet. Som et alternativ kan du skrive inn en selvforklarende tittel. Valget Åpne i nytt vindu fører til at nettleseren startes en gang til med det aktuelle dokumentet. Fordelen er at du kan maksimere vinduet slik at dokumentet blir lett å lese, lagre, skrive ut osv. Etter Lagre er Planen på plass: Ved å klikke på dokumenttittelen åpnes dokumentet, i dette tilfellet et Worddokument. Denne framgangsmåten gjelder for alle dokumenter som skal overføres til de ulike mappene. Husk å åpne (klikke på) aktuell mappe før du laster opp filer. 74

75 Tips! Det er mulig å laste opp flere filer samtidig. Klikk på Flere filer i stedet for Bla gjennom som beskrevet ovenfor. I det nye vinduet velg Legg til, finn fram til filene på din datamaskin, hold Shift eller Ctrl tasten nede for å markere ønskede filer. Velg til slutt Åpne og filene vises i det nye vinduet i Fronter. Velg så Lagre og alle filene blir lastet opp i Fronter samtidig. Opprette lenkesamling Det kan være praktisk med ei mappe som kun inneholder lenker til dokumenter på Internet. Ved å åpne den aktuelle mappa kan du velge Lenke. I slike tilfeller må du ha adressen på nettet (URL en) klar. Som eksempel ser vi på en lenke til Statistisk Sentralbyrå. Vi åpner først mappa Lenkesamling: og klikker deretter på Lenke: Nå må vi fylle ut URL en, skrive en fornuftig tittel samt angi om denne Internett-siden skal åpnes i nytt vindu: 75

76 Og slik blir det i mappa: Tips! Noen foretrekker å ha lenker på en egen knapp i innredningen (venstre marg). Da må du legge til dette verktøyet for deretter å opprette egnede mapper til dette formålet. På samme måten som for å åpne en plan er det bare å klikke på tittelen - enklere kan det ikke bli! Etter hvert kan det bli mange dokumenter og lenker og det kan være aktuelt å slette noen av dem. Da er det bare å markere de aktuelle dokumentene og lenkene ved å hake av i den lille firkanten foran tittelen og deretter velge Slett: 76

77 Meldinger Da gjenstår det to viktige informasjonselementer i dette begynnerkurset: Meldinger og Kalender. Ofte vil vi bruke Meldinger for å gjøre elevene/studentene oppmerksomme på at det for eksempel er lagt inn en ny plan. For å legge en melding i et rom må du stå i Romdagens. Det oppnår du ved å klikke på symbolet Dette verktøyet (Rom) kan ha fått ny tittel som Informasjon og meldinger, Rommets startside og lignende. Vi skriver meldingen ved å velge Ny melding: 77

78 Vi kommer inn i en editor hvor teksten kan skrives: Som du ser er det her valgt å starte meldingen med romnavnet. Dette gjør at elevene/studentene raskt identifiserer denne. Husk at i tillegg til å komme i det aktuelle rommet så vil den også komme på Dagens. For å gjøre tilgangen så enkel som mulig legger vi inn ei internlenke ved å klikke på knappen markert med gult. Da kommer vi til en oversikt over mapper, filer osv. Her ser vi øvre del av dette vinduet. Tilgang til relevant fil får vi ved å åpne riktig mappe: 78

79 Deretter finner vi korrekt mappe og til slutt korrekt fil: Legg merke til at det haket av for at dokumentet skal åpnes i nytt vindu. Lenken får samme tittel som dokumentet ditt: 79

80 Og slik blir det på Dagens: Fordelen med å lage en intern lenke direkte til dokumentet er åpenbar: elev/studentene klikker rett på den og vips (dersom de ikke har treg PC, da..) åpner dokumentet seg uten at de må lete seg fram i en arkivstruktur. Husk at dersom du ønsker å endre eller slette en melding så må det foregå i det rommet hvor den er skrevet. Du kan ikke slette den fra for eksempel Dagens. Videre dukker det opp teksten Les mer dersom meldingen har en viss størrelse klikk på den for å lese hele. Kalender Kalenderen finner du i den personlige utstyrslista øverst på skjermen. Den er romuavhengig og du kan velge om en oppføring skal være privat (bare du ser den) eller om den omfatter en gruppe av elev/studenter. Her vil vi legge inn en påminnelse om et datakurs for gruppa 2MX1. Da er det enklest å velge Ny avtale fra nettopp dette rommet: 80

81 Vi velger først dato og deretter de klokkeslettene som kommer nærmest aktuell tid: Klikk på Flere valg for å utvide vinduet: 81

82 Bruken av denne kalenderen er selvforklarende, men det er et par ting å merke seg: Legg merke til at Avtalen gjelder er fylt ut slik at de som har tilgang til dette rommet (ASV-BØA) 13 Skills automatisk vil få denne avtalen på sin kalender. I tillegg er det mulig å bruke et sett med farger (se nedenfor kalenderen) for ulike typer oppføringer. Når kalenderoppføringer er lagret vil den vises både i rommet (her: (ASV-BØA) 13 Skills) samt på Dagens, og da ser elevene/studentene den! Igjen er det bare å klikke på lenken for å komme inn i kalenderen på det aktuelle tidspunktet. Du kan også legge inn private avtaler som tannlegetime osv. ved å klikke på Kalender øverst (i det personlige rommet). Som standard er det angitt at det er en 82

83 privat avtale. Dette betyr at den kun kommer på din egen Dagens ingen andre elev/studenter eller ansatte ser den uten at den rettigheten er satt spesielt legg merke til at skriften er uthevet: Den som har registrert en oppføring i kalenderen kan også slette den ved først å være i kalenderen, deretter markere den samt velge Slett. Elevvisning/Studentvisning Nå er det enkelt for lærer å kunne se hvordan et rom i Fronter vil se ut for elevene/studentene. Med et enkelt tastetrykk kan en lærer nå se rommet slik en elev/student med skriverettighet vil se det. Dersom du laster opp et dokument mens du er inne som elev/student eller svarer på en prøve vil den være levert av standardbrukeren Student. Fra rommets startside finnes valget Aktiver studentvisning : At du er i studentvisning vises med et merke over verktøynavnene i rommet: 83

84 Velg Avslutt studentvisning eller gå til at annet rom for å avslutte studentvisning. I deltakerlisten vises studentbrukeren. Studentbrukeren forsvinner når du ikke lenger er i studentvisning. Nyttige tips Tips 1 Gå til: Forskjellige valg kan gjøre at du kommer bort fra rommet, og selv om du velger rommet på nytt fra romvelgeren, er og blir det borte for deg. Da skal du klikke på Gå til-knappen: Tips 2 Visning av Arkiv: Knappen ute til høyre i Arkiv er en av- og på-bryter for to visningsformater. Her er arkivet vist i full bredde (en spalte): 84

85 Et klikk på knappen gjør at du får en spalte til med tilleggsinformasjon: Ved å fjerne haken fra Arkiv informasjon ser du trestrukturen: Tips 3 Utskrift: Du kan skrive ut f.eks. en mappestruktur i Arkiv ved å klikke på skriverikonet helt til høyre: 85

86 Da får du en forhåndsvisning før du velger utskrift: Tips 4 Presentasjonsside (Hjemmeside) om deg selv: Du kan også lage en Presentasjonsside (Hjemmeside) om deg selv. Denne siden vil komme i tillegg til de mer generelle opplysningene som ligger i kontaktkortet. 86

87 Merknad mk Administrator må aktivere denne muligheten, og den vil gjelde alle brukere i installasjonen: <size>scrolling</size> Dersom dette verktøyet er aktivert (av administrator) ved din skole vil de som søker deg opp og klikker på navnet ditt få tilgang til denne presentasjonssiden. Vi antar at din skole har aktivert dette verktøyet og ser hvordan en slik presentasjon kan lages. Klikk på navnet ditt og du kommer til åpningsbildet: Ved å hake av på Endre kommer utformingsbildet opp: 87

88 Her kan vi sette inn et bilde, enten ved å hente det fra harddisken eller fra arkivet: 88

89 Ved å klikke på et av pluss-tegnene vil vi få satt inn en ny plassholder for tekst og lignende: Flere plassholdere kan opprettes og de kan flyttes rundt ved å klikke på pilene i øvre høyre hjørne. Ferdig utfylt kan det se slik ut: Ved å fjerne haken i Endre ser vi hvordan dette vil se ut for andre brukere: 89

90 Denne presentasjonssiden blir lagret i ditt personlige arkiv: Dersom din skole har tillat bruk av presentasjonssider/hjemmesider vil du nå måtte klikke på navnet en gang til for å få tilgang til kontaktkortet med informasjon om den enkelte brukeren: 90

91 Tips 5 Opprette/endre eksternt dokument (Office/OpenOffice) Du kan også opprette/endre ei fil av typen Word, Excel, PowerPoint osv. direkte i en mappe. Dette medfører at du slipper å laste opp, bla gjennom osv., men det er selvsagt en forutsetning at du da hele tiden jobber tilkoblet Internet. Fronter tilbyr to ulike teknologier i denne sammenhengen: Bruk av ActiveX (kun for de som bruker Internet Explorer) samt WebDAV for de som bruker Mozilla for Windows, Linux og Mac. WebDAV kan også brukes på Internet Explorer, men da må administrator aktivere denne innstillingen. La oss kort se på denne elegante muligheten: ActiveX og Internet Explorer: For å lage et nytt dokument velger du Opprett i Arkiv-verktøyet: Oppgi tittel samt en eventuell beskrivelse: 91

92 Litt ned i vinduet finner du valgene knyttet til opprettelse av et eksternt dokument vurder også om det skal åpnes i nytt vindu. Etter lagring vil kildeprogrammet starte og det er bare å skrive i vei. Husk å lagre underveis, og når du lukker dokumentet, blir det automatisk lagret i den mappen du opprettet det i elegant! 92

93 En liten finesse til slutt: Uansett om dokumentet ditt er lastet opp eller opprettet på den måten som akkurat er beskrevet, kan du redigere innholdet uten å måtte laste det ned først. Klikk på den lille knappen rett til venstre for tittelen og velg Endre fil fra hurtigmenyen: Kildeprogrammet (Word, Excel osv.) vil da automatisk starte med denne fila åpnet. Du kan dermed foreta de endringer du ønsker (husk å lagre jevnlig!) før du lukker 93

94 kildeprogrammet. Du vil da få en melding om at dokumentet finnes fra før og du får muligheten for å lagre endringene som en ny versjon eller å overskrive den eksisterende fila: Det kan være at du ikke får dette til å virke, og da kan grunnen være at det er satt for høyt sikkerhetsnivå for Internet ved din skole. Bla annet kjøres ActiveX-kontroller, noe som kan være slått av. Ta dette i så fall opp med administrator. 94

95 Viktig! Det er helt avgjørende at du lukker dokumentet når du er ferdig, og du må bekrefte at overføringen var ok slik som dette bildet viser: Det som skjer er at gjennom Fronter startes kildeprogrammet lokalt på din PC. Når du lagrer dokumentet vil det bli plassert i en midlertidig katalog på harddisken din (litt annerledes på terminalserver, men prinsippet er det samme). I det du avslutter dokumentet lukker det vil en kopi overføres til aktuell mappe i Fronter. Dersom du har en dårlig internettforbindelse kan en slik overføring bli mislykket, og du vil ikke få denne bekreftelsen. WebDAV og Mozilla (samt evt. Internet Explorer) For å lage et nytt dokument velger du Opprett i Arkiv-verktøyet: Oppgi tittel samt en eventuell beskrivelse: 95

96 Litt ned i vinduet finner du valgene knyttet til opprettelse av et eksternt dokument vurder også om det skal åpnes i nytt vindu. Etter at du har klikket på Lagre vil du få opp følgende bilde: Her må du sørge for at du merker hele den lange lenken (dobbeltklikk i feltet) og deretter kopierer den (ctrl + c). 96

97 Neste steg er å starte kildeprogrammet (Word eller lignende), velge Fil/Åpne. Nå skal du lime inn (ctrl + v) lenken i feltet for filnavnet, og klikk deretter på Åpne. Det kan da ta noen sekunder mens du kobles direkte til dette dokumentet på Webserveren: 97

98 Så kommer dokumentet opp for redigering. Ved å klikke på Lagre underveis oppnår du at du lagrer direkte på serveren. Avslutning skjer på vanlig måte. En liten finesse til slutt: Uansett om dokumentet ditt er lastet opp eller opprettet på den måten som akkurat er beskrevet, kan du redigere innholdet uten å måtte laste det ned først. Klikk på den lille knappen rett til venstre for tittelen og velg Endre fil fra hurtigmenyen: 98

99 Deretter gjentar du prosedyren beskrevet ovenfor ved opprettelse av nytt dokument. 99

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: FronterBro Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet: Det er ingen

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Tema: Fronterdokument

Tema: Fronterdokument Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet:

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

Tema: Kom i gang med Webfronter

Tema: Kom i gang med Webfronter Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex Brukerdokumentasjon for mappevurdering i Vortex 1 1 Om mappevurdering i Vortex... 3 2 Kurssiden med mappetyper... 3 2.1 Personlige arbeidsmapper... 5 2.2 Gruppemapper... 5 2.3 Innlevering... 5 3 Administrasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Oppdatert: 12.06.2013 Innhold Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen... 1 Pålogging... 2 Dagens første side etter pålogging... 2 Fellesrom for foresatte...

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer