studiehåndbok 2007/2008 Avdeling for mat- og medisinsk teknologi HiST - så høyt du vil! Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "studiehåndbok 2007/2008 Avdeling for mat- og medisinsk teknologi HiST - så høyt du vil! Trondheim"

Transkript

1 studiehåndbok 2007/2008 Trondheim HiST - så høyt du vil! Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

2 INNHOLD Forord 3 Studiekalender 4 GENERELL INFORMASJON Studieevaluering 5 Studentportalen 6 Semesterregistrering StudentWeb 6 Semesterregistrering 6 Betaling av studieavgifter 6 Individuell utdanningsplan 7 Studiebevis og semesterkort 7 Refusjon av semesteravgiften 7 Målform 7 Undervisning Arbeid i grupper 8 Undervisningsrom/grupperom/lab.arealer 8 it s:learning 9 Obligatorisk aktivitet og oppmøte 10 Studier i utlandet 10 Undervisning og studieinnsats 10 Undervisningspersonale 11 Øvinger og lab.rapporter 11 Eksamen Emne- og eksamensplaner, emnebeskrivelser 11 Eksamen 11 Fusk(juks) ved prøve/eksamen 12 Kalkulator 14 Begrunnelse og klage på sensur 14 Sensur 15 Sensurfrist 15 Vitnemål Vitnemål og Diploma Supplement 15 Autorisasjon 15 Studieveiledning Studieveiledning 16 Forsinkelse i studieløpet 16 Oppflytting til høyere årskurs 16 Studentvelferd Fadderordning Quak! 16 HISSI idrett 17 Jushjelpa i Midt-Norge 17 Klassefester / programfester 17 LUCAS 18 Læringsmiljøutvalg (LMU) 18 SAIH 18 Start HiST 18 Studentenes Landsforbund (StL) 19 Studentersamfundet og UKA 19 Studentparlamentet (SP) 20 SiT -Studentsamskipnaden 21 Barnehager Boliger Idrett Kafeer Legesenster Helsestasjon Psykisk helse Rådgivning Semesteravgiften SiT Råd Studentprestetjenesten Studentverv 22 Studentverv tillitsvalgte 23 Velferdstinget (VT) 23 Praktiske opplysninger Adgang og lokaler 23 ID-kort / nøkkelkort / lokaler 24 Avdelingene ved HiST 25 Bibliotek 26 Bokskap 26 Bokutsalg 26 Brannteknisk informasjon 27 Datatilgang og e-post 27 Informasjon til studentene 27 Kantiner 28 Kjæledyr i HiST s lokaler 28 Kopiering 28 Oppslagstavler 28 Parkering 28 Personlige eiendeler og sikkerhet 29 Post 29 Renhold, orden og studiemiljø 29 Røyking 30 Transport av utstyr fra HiST 30 Lånekassen 30 1

3 Emne- og eksamensplaner med emnebeskrivelser: Bioingeniørutdanningen 32 Matteknologisk utdanning 60 Radiografutdanningen 79 Etter- og videreutdanning Videreutdanning i biobanking 104 Magnetisk resonans (MR) 106 Master i molekylærmedisin 119 Skikkethet 121 Reglement for tilpasningskurs (TK) 125 Forskrift om bachelor ved HiST 126 Forskrift om eksamen ved HiST 128 Utfyllende bestemmelser 137 Reglement for ansvarlig faglærer ved eksamen i HiST 138 Reglement for kandidater som skal avlegge eksamen ved HiST 140 Ansatte Administrasjon 143 Studieadministrasjon 144 Bioingeniørutdanning 145 Matteknologisk utdanning 148 Radiografutdanning 152 2

4 FORORD Velkommen til Høgskolen i Sør-Trøndelag og Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)! Du er en av de heldige og sitter nå med avdelingens studiehåndbok mellom hendene. Boken er å regne som vår kontrakt med deg som student og inneholder praktiske opplysninger, eksamensplaner, emnebeskrivelser, reglement og forskrifter. Som student er du forpliktet til å sette deg inn i innholdet i denne boken. Den vil være et nyttig hjelpemiddel for deg i studietiden! Den finnes i elektronisk versjon på våre nettsider: Vi tar forbehold om mulige endringer i løpet av studietiden. Slike endringer vil bli meddelt via it s:learning eller e-post (e-postadresse som tildeles av HiST). Vår avdeling består av tre utdanninger: Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning Radiografutdanning Utdypende informasjon om hver enkelt utdanning finner du mellom disse permene. Det samme gjelder praktiske opplysninger generelt. HiST s visjon: Med profesjon i fokus kvalitet basert på yrkeserfaring og forskning. Avdelingens motto: A ansvar M mestring M muligheter T trivsel Vi ønsker deg en fin studietid sammen med oss i Norges beste studieby Trondheim! Med vennlig hilsen Hilde Gade dekan 3

5 STUDIEKALENDER Studiekalender ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi studieåret 2007/2008 Høstsemesteret 2007 Studiestart alle nye studenter Innføringsdager 1. årstrinn Innføringsdager Tilpasningskurs (matteknologi) Undervisningstart 1. årstrinn Undervisningstart Tilpasningskurs Radiograf Undervisningsstart 2. årstrinn Undervisningsstart 3. årstrinn Bioingeniør Undervisningsstart 2. og 3. årstrinn Matteknologi Undervisningsstart 2. og 3. årstrinn Semesterlengde Studiedager Eksamensperiode Vårsemesteret 2008 Undervisningsstart Semesterlengde Ingen undervisning (påske) Bioingeniør og Radiograf oppstart Matteknologi/Tilpasningskurs oppstart Studiedager Eksamensperioder Torsdag 16. august Tors. 16. og fre. 17. august Tors. 16. og fre. 17. august Man. 20. august Man. 20. august Man. 20. august Fre. 17. august Man. 20. august Man. 20. august 18 uker Fastsettes av programmene Tirs. 4. desember t.o.m. fre. 21. desember Tors. 3. januar 22 uker Man. 17. mars t.o.m. ons. 19. mars Tirs. 25. mars Ons. 26. mars Fastsettes av programmene Eksamen for 3. årstrinn: Man. 3. mars t.o.m. ons. 12. mars Ons. 21. mai t.o.m. tors. 5. juni Fre. 6. juni t.o.m. torsdag 12. juni for alternative vurderingsformer der sensur faller umiddelbart Ny/utsatt eksamen Uke 10 og 11, 3. årstrinn, fra høst 2007 Uke 23, 3. årstrinn, fra vår 2008 Uke 32 og 33 4

6 GENERELL INFORMASJON GENERELL INFORMASJON STUDIEEVALUERINGER Studiekvalitet Studiekvalitet skapes gjennom samspill mellom mennesker, i studium og i daglig arbeid. Det er studentene, ansatte og rammebetingelsene som skaper god kvalitet. Høgskolen kvalitetspolitikk gjenspeiles i Strategisk plan for , gjennom beskrivelse av høgskolens visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag, og gjennom høgskolens mål og strategi for kvalitetsarbeid Virksomheten i HiST skal være av høy kvalitet. Kvalitetsutviklingen ved høgskolen bygger på følgende strategier: Etablere utvidet forståelse for sammenhengen mellom høgskolens ulike virksomhetsområder og hvordan utdanning (teori og praksis), FoU og formidling til sammen konstituerer kvalitet innenfor høyere utdanning. Etablere en kvalitetskultur der medarbeidere på alle nivå er motivert til å bidra i et løpende kvalitetsarbeid innenfor eget område, og der endring omfattes som en mulighet. La studentene få en sentral rolle i kvalitetsarbeidet. Videreutvikle tjenelige og fleksible systemer for overvåkning og utvikling av studiekvalitet. Ha gode analyseverktøy og rapporteringsrutiner som gir ledelsen på alle nivå og høgskolestyret et godt grunnlag for å utøve ansvarlig ledelse og styring. Etablere en infrastruktur og administrative støttesystem av tilstrekkelig kvalitet. HiST har etablert en felles forståelse for hva en mener med god studiekvalitet. Vi har delt studiekvalitetsbegrepet opp i sju områder som omfatter inntakskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, styringskvalitet, rammekvalitet, relevans og resultatkvalitet. For å kunne dokumentere at HiST har den studiekvalitet vi sier vi skal ha, og at denne er i kontinuerliglig forbedring, har HiST etablert et kvalitetssystem som beskrives i Kvalitetshåndbok - del 1 Systemhåndbok. Kvalitetssystemet omfatter blant annet: Spørreundersøkelser rettet mot studenter o Inntakskvalitet (alle 1.årsstudentene) o Rammekvalitet (alle 2.årsstudentene) o Relevans og programkvalitet (alle sisteårsstudentene) Spørreundersøkelser rettet mot kandidater utdannet for 2 år siden Spørreundersøkelser rettet mot ansatte Årlige kvalitetsrapporter Selvevaluering av studieprogram I fagmiljøene ved HiST er det etablert sterke evalueringskulturer som HiST vil bevare som grunnlag for endringsarbeidet som skjer på faglig nivå i tett samarbeid mellom lærere og studenter. Med utgangspunkt i normerte krav for hvordan studieevaluering skal gjennomføres, er dekanene ved avdelingene delegert et særlig ansvar for systematisk kvalitetssikring av undervisningskvalitet. 5

7 GENERELL INFORMASJON Tidspunkt for spørreundersøkelser rettet mot studentene Som en del av vårt kvalitetssystem gjennomfører høgskolen felles studieevalueringer for hele HiST. Dette innebærer at hver student vil i løpet av studieåret bli invitert til å svare på en felles studieevaluering. Studentene vil svare på ulike tema: Inntakskvalitet - i september mot våre nye studenter Rammekvalitet - i januar mot studenter i 2. årskurs Programkvalitet og relevans - i april mot avgangsstudenter Kandidatundersøkelse - mot de som ble uteksaminert for 1-2 år siden Resultatet av evalueringene er tilgjengelig på høgskolens vevsider. Delta i de felles studieevalueringene / spørreundersøkelsene da påvirker DU kvaliteten ved HiST! STUDENTPORTALEN Høgskolen internettløsning består bl.a. av en generell del som er åpen for allmennheten, og en egen studentportal. På denne studentportalen har vi samlet flere ressurser som er nyttige og nødvendige for deg som student. Studentportalen krever innlogging, og du må bruke det brukernavnet og det passordet. Noen av de viktigste tjenestene tilgjengelige på studentportalen er beskrevet nedenfor. SEMESTERREGISTRERING StudentWeb Studentwebtjenesten er et viktig system for deg som student. Ved hjelp av denne tjenesten må du registrere deg som student hvert semester, hente opplysninger for betaling av semesteravgifter, bekrefte individuell utdanningsplan, melde deg til eksamen, oppdatere adresseopplysninger etc. Samtidig vil du finne opplysninger om dine eksamensresultater, eksamensmeldinger, hvor du skal sitte til eksamen osv. StudentWeb og egen brukerveiledning for denne er tilgjengelig i studentportalen. For tiden er det nødvendig med en egen innlogging til StudentWeb. Du trenger ditt eget personnummer (11 siffer) og din pinkode. Semesterregistrering Som student ved HiST må du registrere deg i begynnelsen av hvert semester. Semesterregistreringen består av to hoveddeler betaling av studieavgift og bekreftelse av individuell utdanningsplan. Dersom du unnlater å gjennomføre registreringen mister du din studieplass/studierett ved HiST og rettigheter til datasystemer etc. Betaling av studieavgifter Som student ved høgskolen må du betale de avgiftene som er fastsatt for den utdanningen du skal gå på. Disse avgiftene består bl.a. av semesteravgiften som dekker pliktig medlemskap i Studentsamskipnaden i Trondheim og avgift til Kopinor for bruk av rettighetsbelagt læremateriell. Det kan også være noen avgifter som er knyttet direkte til den utdanningen du går på. 6

8 GENERELL INFORMASJON Høgskolen sender ikke ut bankgiro for studieavgifter, du henter selv betalingsinformasjonen på Studentweb. Selve betalingen kan du gjøre på den måten du selv foretrekker (Nettbank, brevgiro eller andre måter). Du MÅ benytte KID-nummer når du betaler. Vær oppmerksom på at fra du betaler kan det gå inntil 1 uke før disse opplysningene er registrert i våre systemer. Betalingsfristen er: 20. august for høstsemesteret 20. januar for vårsemesteret. For din egen del bør du betale i god tid før semesterstart, slik at du kan fullføre semesterregistreringen og få tilgang til aktuelle læringsressurser uten ventetid. Studieavgift Avgiftens sammensetning er per studieår som vist nedenfor i NOK: Studieprogram Samskipnaden Kopinor SAIH Kopier Utskrifter Forbruksmateriale SUM BIO/MAT/RAD 840,- 272,- 40,- 177,- 230,-* 137,- 1696,- TK 840,- 272,- 40,- 177,- 230,-* 137,- 1696,- * I løpet av studieåret vil det skje endringer fra nåværende ordning rundt betaling av utskrift fra PC Individuell utdanningsplan Ved HiST skal alle ordinære studenter ha en individuell utdanningsplan. Denne planen må du bekrefte hvert semester som del av semesterregistreringen. Planen er elektronisk, og du må bruke Studentweb for å bekrefte planen. Fristene for å bekrefte utdanningsplanen er for høstsemesteret og for vårsemesteret. Vær oppmerksom på at planen ikke kan bekreftes før betalingsinformasjon er overført fra banken til vårt system. Studiebevis og semesterkort Alle studenter ved HiST får et studiebevis som utstedes ved studiestart. Dette skal du bl.a. bruke som identifikasjon ved eksamen og som lånekort på bibliotekene. Sammen med pinkoden, brukes studiebeviset også som nøkkelkort for adgang til lokalene ved studiestedet. Etter at du har semesterregistrert deg får du et semesterkort som viser at du er aktiv student for dette semesteret. Dette kortet må du oppbevare sammen med studiebeviset. Semesterkortet deles ut ved semesterstart. Refusjon av semesteravgiften Dersom du sier opp studieplassen og slutter ved HiST før 1. oktober kan du etter søknad få refundert innbetalt semesteravgift. Skjema fås ved henvendelse servicesenteret/servicekontoret. Søknader som kommer inn etter 1. oktober vil ikke bli behandlet. Kopi av oppsigelsen og studentlegitimasjon må leveres sammen med søknaden. Målform Alle studenter har rett til å velge målform i skriftlig arbeid. Gjennom studentweb registrer du den ønskede målform, og valgt målform gjelder for den tiden studiet varer. 7

9 UNDERVISNING GENERELL INFORMASJON Arbeid i grupper Det anbefales å jobbe i grupper med medstudenter. Spesielt gjelder dette ved oppgaveløsning og ved utforming av lab. rapporter. De aller fleste lab. øvinger / ferdighetstrening gjøres i grupper på 2 eller flere studenter. En del lab. øvinger / ferdighetstrening er rullerende, dvs. at de ulike gruppene gjør disse til ulike tidspunkter. Det er viktig at den enkelte student merker seg hvilken gruppe han/hun hører til, og hvem han/hun skal arbeide sammen med. Legg også nøye merke til tidspunktet når de enkelte øvingene skal utføres. Undervisningsrom / grupperom/laboratoriearealer Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS) Olav Kyrres gt.9 MTA Auditorium MTFS 1 Seminarrom 1. etg. MTFS 3 Seminarrom 2. etg. Klasserommet 2.etg., Radiografutdanningen MTG1* Grupperom 2. etg. MTG3* Grupperom 2. etg. * Grupperom bestilles i Servicesenteret ved MTFS samme dag som reservasjonen gjelder. F-lab 1** Ferdighetslab i 2. etg, Radiografutdanningen F-lab 2** Ferdighetslab i 2. etg, Radiografutdanningen F-lab 3** Ferdighetslab i 2. etg, Radiografutdanningen ** Bestillingsliste henges opp hver mandag. Bestilles samme dag som reservasjonen gjelder. Lesesal 1.etg. Datasal 2.etg. St.Elisabeth Røntgenlaboratorium Hans Nissens gt.3 3.etg. Laboratoriesenteret, St.Olavs Hospital Erling Skjalgssons gt. 1. LS21 Seminarrom, 2.etg. øst LS41 Seminarrom, 4.etg. øst LS42 Seminarrom, 4.etg. øst LK11 Kurssal, 1.etg. øst LK21 Kurssal, 2.etg. øst LK22 Kurssal, 2.etg. øst LK23 Kurssal, 2.etg. øst LK24 Kurssal, 2.etg. øst LG21* Grupperom 2.etg, Bioingeniørutdanningen LG22* Grupperom 2.etg, Bioingeniørutdanningen LG23* Grupperom 2.etg, Bioingeniørutdanningen LG24* Grupperom 2.etg, Bioingeniørutdanningen LG25* Grupperom 2.etg, Bioingeniørutdanningen * Bestillingsliste henges opp hver fredag. Se oppslag på dør for aktuelle regler. Nevrosenteret ØST, St.Olavs Hospital Olav Kyrres gt. NA Auditorium, underetg.1 NSU1 Seminarrom, underetg.1 NSU2 Seminarrom, underetg.1 NGU1* Grupperom, underetg.1 NGU2* Grupperom, underetg.1 8

10 GENERELL INFORMASJON NGU3* NGU4* Grupperom, underetg.1 Grupperom, underetg.1 Grupperom bestilles i Servicesenteret ved MTFS samme dag som reservasjonen gjelder. Kvinne-/Barnsenteret, St.Olavs Hospital Olav Kyrres gt. KBA Auditorium, 1.etg. nord KBG13 Grupperom 1.etg., vest KBG14 Grupperom 1.etg., vest KBG15 Grupperom 1.etg., vest Kalvskinnet KAUD og andre rom med romforkortelser K på AFT Romforkortelse G på AFT Romforkortelse S på AFT Kjelhuset på Kalvskinnet Gunnerus gt. 1 på Kalvskinnet I Gunnerus gt. 1 finnes arbeidsplasser for grupper bl.a. endene av korridorene og i inngangspartiene. Klasserommene kan også benyttes når det ikke foregår timeplanfestede aktiviteter. Sverres gt. 10B på Kalvskinnet Romforkortelse E på AFT Arkitekt Christies gt. 2 Kjelhuset E.C.Dahlsgt. 2 Vrimle2 I Kjelhuset finnes arbeidsplasser i 2. og 3. etasje. Vrimle3 Tunga Tungaveien 32 Fjøset Auditorium, 1.etg., Bygg I Meieriet Auditorium, 1.etg., Bygg I Naustloftet Auditorium, 2.etg., Bygg I Gartneriet Seminarrom, 2.etg., Bygg II Klekkeriet Seminarrom, underetg., Bygg II Datasal 2.etg, Bygg II Grupperom Bygg II Laboratorier 1.etg., Bygg I Alle studenter har ansvar for at det er orden i samtlige av rommene som benyttes. Kaffekopper, flasker, glass osv. skal ryddes på plass. it s:learing Læringsportal via web Høgskolen i Sør-Trøndelag anvender It s:learning som nettbasert læringsstøttesystem. Ved å bruke It s:learning kan du samarbeide og kommunisere med medstudenter og lærere ved hele HiST. Lærere kan blant annet publisere fagmateriale for sine studenter i dette systemet og administrere inn- og utlevering av oppgaver. For å kunne bruke systemet, må du ha brukernavn og passord til HiST sine datasystemer. Dette får du ved studiestart. Rett etter semesterstart vil det også bli gitt opplæring i bruken av systemet. Informasjon om opplæring og bruk av It's:learning finner du her: 9

11 GENERELL INFORMASJON Obligatorisk aktivitet og oppmøte Deler av undervisningen i ulike fag er anført som obligatoriske, se nærmere emnebeskrivelse, og kan omfatte følgende: All laboratorieundervisning for bioingeniør og matteknologisk utdanning. Ferdighetstrening for radiografutdanningen Oppgaver / øvinger All ekstern undervisning inklusiv blodprøvetaking Rapporter skriftlige / muntlige Loggbøker Der det er anført obligatorisk oppmøte / arbeid vil det bli registrert fravær. Obligatorisk aktivitet skal være gjennomført og godkjent før det gis anledning til å fremstille seg til eksamen. Rapporter Rapporter leveres i egen boks i MTFS. Utlevering skjer i servicesenteret etter beskjed på oppslagstavlen når rapportene foreligger. Husk å benytte en egen forside der dette kreves. Her jobber vi med en ny løsning. Forsiden ligger på avdelingens webside. For fag som det undervises i på Kalvskinnet, leveres øvinger og rapporter i Kjelhuset. Lab.rapporter ved matteknologisk utdanning skal leveres i lab.fløyen. Øvinger skal leveres på anvist sted eller faglærers posthylle. Studier i utlandet Ønsker du å ta deler av studiet i utlandet? HiST ønsker å legge til rette for at våre studenter skal kunne ta et utvekslingsopphold i utlandet, dette gjelder både ordinære studieopphold og praksisstudier. Som student ved HiST har du mulighet til å være utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested for en periode på 3-12 måneder. Studiet vil da inngå som en integrert del av den graden du tar ved HiST, uten tap av studietid. Studenter som tar et studieopphold i regi av de europeiske utvekslingsprogrammene Nordplus, Erasmus og Leonardo da Vinci får et ekstra stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen. I enkelte tilfeller kan man også få støtte til språkkurs i forkant av studieoppholdet. Vi har også samarbeidsavtaler med læresteder utenfor Europa, så valgmulighetene er store. Ved å ta et studieopphold i utlandet vil du skaffe deg verdifull faglig og personlig kompetanse på en rekke områder. Dagens arbeidsliv etterspør i økende grad internasjonal erfaring samt kunnskap om fremmede kulturer og språk, og med slik ballast vil du stå bedre rustet den dagen du skal søke jobb. Internasjonal koordinator ved din avdeling kan gi mer informasjon om læresteder, stipendmuligheter, språkkurs og andre nyttige opplysninger. Du kan også finne informasjon om studier i utlandet på våre hjemmesider. Undervisning og studieinnsats Omfanget av et emne angis ved det antall studiepoeng emnet har. Ett semester utgjør 30 studiepoeng, ett studieår 60 studiepoeng. Antallet timeplanfestede (lærerstyrte) timer per studiepoeng er 10 timer. Disse timene kan enten være forelesninger, laboratorieundervisning, øvinger, ferdighetstrening, ekstern undervisning eller kollokviegrupper. Antallet timeplanfestede (lærerstyrte) timer per uke vil gjennomsnittlig være på 20 timer. Skal du nå et tilfredsstillende resultat med dine studier, forventes det at egenaktiviteten utgjør minst 25 timer pr. uke. Det betyr at en normal studieinnsats per uke bør være minst 45 timer. 10

12 GENERELL INFORMASJON Undervisningspersonale I de fleste emnene benyttes forelesning som undervisningsform. Forelesningsformen, auditorienes utforming og de store klasseenhetene gjør det vanskelig for faglærerne å bli kjent med den enkelte student. Bruken av kandidatnummer ved eksamen gjør videre at faglærer ofte vet lite om den enkelte student. Studenten bør derfor selv ta kontakt med faglærerne for å få hjelp med oppgaveløsning, eller for å få svar på spørsmål som gjelder emne eller undervisningssituasjonen. I fritimene har studenten mulighet til å oppsøke fagpersonell enten ved henvendelse i servicesenteret i MTFS, Olav Kyrres gate 9 eller servicesenteret i Tungaveien 32, eller på deres kontorer. Fagansvarlige kan også kontaktes over telefon og via e-post. Øvinger og laboratorierapporter Studieplan og fagplaner for hvert enkelt fag blir delt ut ved starten av hvert semester. Disse vil inneholde detaljert opplysning om anbefalt litteratur, obligatoriske øvinger, laboratorieøvinger, tidsfrister for innlevering av obligatorisk arbeid m.m. Alle timeplanfestede laboratorieøvinger for Bioingeniørutdanningen og Næringsmiddelteknologi utdanningen og ferdighetstrening for Radiografutdanningen er obligatorisk. Dette gjelder både utførelsen og rapporten. I noen grad aksepteres sykefravær og fravær av velferdsgrunner, men også når slik gyldig grunn foreligger vil det bli krevd at du tar igjen det forsømte. Vær oppmerksom på at alle laboratorierapporter skal være godkjent for å få adgang til eksamen i faget. Frister for levering av obligatoriske øvinger og laboratorierapporter må overholdes. Tidsfrister på obligatoriske øvinger oppgis av faglærer, evt. etter avtale med klassen. I laboratoriekurs der det gjøres en ny oppgave hver uke er hovedregelen at rapport skal leveres før man kan starte med neste forsøk. Videre er det ulike bestemmelser om obligatoriske regneøvinger/teoriøvinger for de ulike fagene. Gjør deg kjent med disse, slik at du ikke mister retten til å gå opp til eksamen i faget. Bioingeniørutdanningen har et nært samarbeid med Program for kjemi og materialteknikk. Program for kjemi og materialteknikk har webadressen Program for kjemi og materialteknikk har en intern webside der bioingeniørstudentene bl.a. kan finne rapportmaler for kjemilab, annen intern informasjon og enkelte nyttige linker. EKSAMEN Emne- og eksamensplaner, emnebeskrivelser Emne- og eksamensplanene skal oppfattes som veiledende, og er ikke rettslig bindende for avdelingen. Det tas forbehold om mulige feil og eventuelle endringer som blir foretatt etter trykkingsdato. Timetall i ulike terminer kan bli fraveket ved prosjektbasert læring, redusert ressurs til små grupper og lignende. Valgbare emner kan bli trukket tilbake dersom oppslutningen er for liten. Grunnet forsøksarbeid i forbindelse med kvalitetsreformen kan det bli gjort forsøk med ulike evalueringsformer som avviker fra emnebeskrivelsen i studiehåndboken. Faglig ansvarlig gir nærmere informasjon ved semesterstart. Eksamen Eksamenskarakterer Eksamenskarakterer er tilgjengelig på StudentWeb, se eget punkt. Avdelingen har ikke anledning til å oppgi eksamenskarakterer på telefon. 11

13 GENERELL INFORMASJON Eksamensdato Eksamensdatoer er angitt i emne- og eksamensplanene i studiehåndboken under hvert studieprogram. Informasjon om dette er også tilgjengelig via Oppmelding til eksamen Ordinære studenter Alle studenter skal selv melde seg opp til eksamen i fag som omfattes av fagplanen. Dette gjelder alle emner med egen kode og sensur, inkl. praksis, mappevurdering og hovedprosjekt. Dette gjøres via StudentWeb via nettsiden Oppmelding via StudentWeb gjøres også for fag som ikke omfattes av fagplanen: Valgfag Ny/utsatt eksamen Frivillig gjentak (kun ved ordinær eksamen) Tilpasningskurs til Matteknologisk utdanning Blir automatisk oppmeldt og trenger derfor ikke å melde seg opp selv. Privatister Melder seg opp ved å levere skjema i en av avdelingens servicesenter. OBS! Vær oppmerksom på at studieavgift må være betalt før eksamensoppmeldingen via StudentWeb kan gjennomføres. Oppmeldingsfrister Eksamensperioder Oppmeldingsfrister Desember september 2007 Mars februar 2008 Mai/juni februar 2008 Mai/juni 2008 (ny/utsatt eksamen) * 1. mai 2008 August 2008 (ny/utsatt eksamen) 1. juli 2008 *Ny/utsatt prøve i juni 2008 Kun for avgangsklassefag med ordinær eksamen i mars. Oppmeldingsfrist 1. mai. Frist for avmelding til eksamen er senest 2 uker før eksamensdato. Melding om trekk skal fortrinnsvis gjøres via StudentWeb, ved problemer benytt eget skjema. NB! For fag som har to ordinære eksamener pr. år arrangeres ikke utsatt eksamen. Fusk (juks) ved prøve/eksamen Hva er fusk? Fusk har å gjøre med å handle i strid med retningslinjene for den enkelte eksamen. Eksempler på slike tilfeller: å benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen eller prøve feilaktig bruk av tillatte hjelpemidler, f. eks. mangelfulle kildehenvisninger presentere andres arbeid som sitt eget ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper urettsmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen på andre måter handlet slik at det urettsmessig kan gi fordeler ved eksamen/prøve. 12

14 GENERELL INFORMASJON Reaksjonsformer på fusk Å fuske til eksamen innebærer et tillitsbrudd overfor høgskolen og er usolidarisk i forhold til medstudentene. Både av hensyn til fremtidige arbeidsgivere, høgskolens omdømme og medstudentene må fusk møtes med sterke reaksjoner. Reaksjonsformer er fastlagt i lov om universiteter og høyskoler (uhl), kap. 4: Studentenes rettigheter og plikter. Ifølge uhl 4-7 kan fusk eller forsøk på fusk medføre at eksamen blir annullert. I 4-8 er det også hjemlet en strengere tilleggsreaksjon, som innebærer at studenten blir utestengt fra institusjonen i inntil ett år. En slik utestenging vil medføre at studenten også fratas retten til gå opp til eksamen ved andre institusjoner under loven i tilsvarende periode. Kort om saksgangen i fuskesaker Fuskesaker fremmes vanligvis av avdelingen der studenten avlegger eksamen. Oppdages det fusk eller er mistanke om fusk ved skriftlig eksamen, skal studenten snarest varsles om dette. Eventuelle ulovlige hjelpemidler blir fratatt studenten. Studenten får fullføre eksamen, og vil deretter bli nærmere orientert om forholdet. Foruten å få komme med en muntlig forklaring skal studenten ha anledning til å avgi en skriftlig forklaring innen en nærmere angitt frist. Når det oppstår mistanke om fusk ved hjemmeeksamener (fordypningsoppgaver, mapper el. likn.), skjer det oftest i forbindelse med sensur. Også da skal studenten varsles og få anledning til å gi en forklaring. Når det reises sak om fusk, skal sensur holdes tilbake inntil saken er avgjort. Dersom det reises sak om utestenging, skal studenten informeres om retten til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson (uhl 4-8 femte ledd). Alle saker som reises angående fusk/forsøk på fusk ved eksamen eller prøve, skal sendes høgskolens klagenemnd for avgjørelse. Både vedtak om annullering av eksamen og om utestenging kan påklages. Departementets felles klagenemnd er klageinstans. Bestemmelser om fusk i regelverket Universitets- og høgskoleloven 4-7. Annullering av eksamen eller prøve 1. Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis studenten a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende kurs eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs. 2. Styret eller institusjonens klagenemnd, jf. 5-1, kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. 3. Vedtak om annullering etter første eller annet ledd kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. 5-1 sjuende ledd. 4. Adgangen til annullering foreldes ikke. 4-8: Utestenging og bortstenging 13

15 GENERELL INFORMASJON 3. En student som har opptrådt slik som beskrevet i nr. 4-7 første eller annet ledd, kan ved vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. 5-1, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i inntil ett år. Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner m.v. 4. Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes med minst to tredelers flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. 5-1 sjuende ledd, er klageinstans. 5. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd nr. 1 er gitt. Utgiftene ved dette dekkes av institusjonen. Eksamensforskrift for Høgskolen i Sør-Trøndelag 16. Fusk og forsøk på fusk Fusk og forsøk på fusk behandles etter 4-7 og 4-8 i loven. Dette innebærer at følgende reaksjoner kan gjøres gjeldende for eksamenskandidater som fusker eller forsøker å fuske til eksamen: - annullering av vedkommende eksamen eller prøve jf utestenging fra høgskolen og andre institusjoner under samme lov i inntil ett år, jf 4-8 Styrets klagenemnd fastsetter reaksjonsformen ved fusk eller forsøk på fusk. Studenter som får annullert eksamen etter 4-7, har ikke adgang til å fremstille seg til utsatt eller ny eksamen. Kalkulator Avdelingen har eget regelverk for bruk av kalkulator i forbindelse med eksamen, se utfyllende bestemmelser til eksamensforskrift. Begrunnelse og klage på sensur Studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har rett til å kreve begrunnelse for karakter gitt ved eksamen og også klage på gitt karakter ved eksamen (jf. 5-3 i Universitets- og høgskoleloven og 15 i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag). Krav om begrunnelse må framsettes innen 3 uker etter at sensuren er kunngjort på Studentweb. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Klage på sensur må framsettes innen 3 uker etter at du har mottatt begrunnelse for karaktersetting eller innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort på Studentweb. Du har anledning til å anføre begrunnelse for klagen på klageskjemaet, ev. på eget ark. Besvarelsene sendes ikke til ny sensurering før etter at klagefristen har utløpt. Dette for å påse at alle klager i emnet blir med. Klagebehandlingen kan derfor ta mer enn 2 måneder, spesielt etter eksamen i mai/juni, hvor ferieavvikling både for høgskolens personale og høgskolens klagesensorer kan påvirke behandlingstiden. Vær oppmerksom på at: Ved klage på karaktersetting på en felles eksamensbesvarelse (gruppe-/prosjekteksamen, hovedprosjekt) der det gis én felles karakter for alle studentene på gruppa, må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Ønsker du å klage på karakter i et emne som inngår i et allerede utskrevet vitnemål eller karakterutskrift etter fullført utdanning, må dette dokumentet tilbakeleveres til høgskolen før 14

16 GENERELL INFORMASJON klagen kan tas under behandling. Dersom det framsettes klage over karaktersetting før vitnemålet er utskrevet, holdes vitnemålet tilbake og sendes ikke ut før klagen er ferdig behandlet og ny karakter registrert. For emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av løpende vurdering eller flere delprøver, vil det fremgå av studiehåndboka/emnebeskrivelsen om klageadgangen gjelder for de enkelte delprøver eller kun på den samlede karakteren for hele emnet. Ny sensur etter 5-3 i Universitets- og høgskoleloven kan ikke påklages. Det betyr at ny karakter etter en klage blir gjeldende resultat, selv om karakteren skulle vise seg å bli dårligere enn den opprinnelige. Sensur Eksamensresultater kunngjøres via Studentweb så snart de foreligger. Kvalitativ beskrivelse av karaktersystemet Symbol Betegnelse A Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriteriene Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravet, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravet Sensurfrist Sensur gies senest 3 uker etter eksamensdato, jf. Lov om universiteter og høgskoler. VITNEMÅL Vitnemål og Diploma Supplement Vitnemål og Diploma Supplement for fullført bachelorstudium blir utstedt automatisk i juni for alle avgangsstudenter og sendt til hjemstedsadresse. Emner utover 180 studiepoeng vil bli tatt med på vitnemålet som tilleggsemner. Ved tap av vitnemål kan det etter søknad utstedes nytt vitnemål. Slikt nytt vitnemål skal tydelig merkes DUPLIKAT. Studentene kreves et gebyr på kr. 400,- + postoppkrav for dette. Studenter som skal søke videre på nye studier, må selv sørge for at vitnemålskopier blir utsendt da studieadministrasjonen ikke kan påta seg ansvar for dette. Dersom vitnemålet skal hentes av andre enn studenten, må det medbringes fullmakt samt studentens legitimasjon. Autorisasjon Bioingeniører og radiografer må ha autorisasjon for å ha anledning til å utøve yrket sitt. Autorisasjonen utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) og sendes ut sammen med vitnemålet fra HiST. Autorisasjonen skal sikre at arbeidstakeren har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket. Hovedformålet med autorisasjon er å ivareta pasienters sikkerhet. Som autorisert helsepersonell er tittelen som radiograf/bioingeniør beskyttet. 15

17 GENERELL INFORMASJON Studenter som ikke får sitt vitnemål i juni, må selv ta kontakt med SAFH for å få utstedt autorisasjon STUDIEVEILEDNING Studieveiledning gjøres av studieadministrasjonen. Trenger du hjelp av faglig art, kan du kontakte programansvarlig ved din utdanning. Studenter som har undervisning på Øya, kan treffe studieveileder i 2. etg. MTFS (mandag torsdag). Studenter som har undervisning på Tunga, kan kontakte Servicesenteret for videre henvisning. Forsinkelse i studieløpet Studenter som har problemer med å følge det normerte studieløpet, og ikke har tilstrekkelig studiepoeng til å følge sitt opprinnelige årskurs vil få tilbud om studieveiledning. Jfr. Utfyllende bestemmelser til eksamensforskrift pkt 2. I samarbeid med programansvarlig, studieveileder og den studenten det gjelder, settes det opp revidert utdanningsplan som skal gjelde for neste studieår evt. semester. Oppflytting til høyere årskurs For å få oppflytting til høyere årskurs kan man ikke stå til rest med mer enn totalt 18 studiepoeng. Jfr Utfyllende bestemmelser til eksamensforskrift punkt 2. STUDENTVELFERD Faddeordning Quak! Quak! er en frivillig organisasjon som lager verden beste førstinntrykk og den beste fadderuken. Quak! 2007 vil sette sitt preg på byen fra 16.august til 31.august Etterhvert har Quak! navnet også etablert seg som et velkjent varemerke i og utenfor Trondheim. Fadderuken har blitt representert utenbys ved flere anledninger og vi er stolte av at vi blir lagt merke til også utenfor andedammen. Målet med fadderuken er å være et best mulig mottaksapparat for de nye studentene slik at de skal finne seg til rette i en ny by. Vi har et stort fokus på avdelingsvise arrangement, noe som vil si at vi fokuserer på rask dannelse av sosiale relasjoner ved de ulike avdelingene som representeres under fadderuken. For å få endene til og møtes har vi et omfattende og variert program som forhåpentligvis dekker alle nye studentgrupper. Vi har barnas aktivitetsdag, en Gubben og gamla kveld for de voksne studentene, stand-up, paintball, go-cart, bowling, kino, speed-dating, grilling med mer. Programmet kan du også lese i Quak!snakk som du skal ha mottat i løpet av sommerferien. For nærmere informasjon kan du også se hjemmesiden vår der du vil finne et mer detaljert, dag-til-dag program! Quak! er ingenting uten dyktige, engasjerte og topp motiverte studenter som vil jobbe sammen for å lage en fadderuke folk vil minnes. Det å jobbe for en frivillig organisasjon som Quak! gir deg ikke bare minner for livet og erfaring med organisasjonsarbeid, men det gir deg også venner for livet! Derfor trenger vi deg! Hvis du kunne tenke deg å bli en del av neste års Quak!styret ber vi deg ta kontakt med så snart som mulig! Vi oppfordrer alle til å søke styret, eller som fadderansvarlig, hovedfadder eller fadder neste år, du får garantert en opplevelse du sent vil glemme! Søk Quak!2008! Nærmere info om dette kommer på våre hjemmesider og på din skole! Har du andre spørsmål er det mulig å rette dem til de fadderansvarlige ved din 16

18 GENERELL INFORMASJON avdeling. Kontaktinformasjon: HiSSI HiSSI, HiST Studentidrett, tilbyr deg et godt og svært billig idrettstilbud enten du trener mye eller er mosjonist. Vi har et godt spekter av idretter, aktiviteter og arrangementer! Aktiviteter du kan delta i: Fotball Håndball Innebandy Basket Volleyball Styrketrening Swing, salsa, etc. Friluftsliv Velkommen som medlem i HiSSI og til alt dette innebærer, fra arrangementer til seriespill. Vi ønsker også å takke for at du er med og bringer idrettsmiljøet på HiST fremover. I Fadderuka vil du treffe oss gjennom ulike aktiviteter, både gjennom HiSSI og gjennom underidrettslagene våre. Vi gleder oss til å treffe deg! Vi sjåast! HiSSI Sverresgate TRONDHEIM JusHjelpa i Midt-Norge JusHjelpa i Midt-Norge er drevet av jusstudenter og bistår med gratis juridisk rådgivning til studenter og andre innbyggere i Midt-Norge. Vi tar alle typer saker unntatt skatterett og strafferett. JusHjelpa i Midt-Norge tar imot nye saker hver onsdag og torsdag kl Kontaktinformasjon: Adresse: Sverresgate 12 Telefon nr.: Faks nr: E-post: Klassefester / programfester Det er anledning til å holde klassefester/programfester i noen av avdelingens studentlokaler, dvs. Kjeller n på Kalvskinnet og studentstua på Tunga. Ta kontakt med avdelingens fadderansvarlig, eller fadderansvarlig på den enkelte utdanning, for mer informasjon om regler for bruk og bestilling. 17

19 GENERELL INFORMASJON Lucas Er du student ved HiST med behov for særskilt tilrettelegging? LUCAS-senteret er et samarbeidsprosjekt med NTNU, HiST, Gjensidige og Studentsamskipnaden som medeiere. HiST tilbyr råd- og veiledningshjelp til studenter med særskilte behov. I tillegg tilbyr senteret jobbsøkerkurs, eksamensmestringskurs og kurs i datatekniske hjelpeprogram for samtlige studenter. Kontaktinformasjon: Hege Nordhuus Moe LUCAS Singsakerbakken 2e Telefon: / Læringsmiljøutvalget (LMU) I følge Lov om universiteter og høgskoler 44 har høgskolestyret ansvar for at Høgskolens læringsmiljø er forsvarlig når det gjelder studentenes helse, sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at bestemmelsene blir gjennomført. Der er sammensatt av både studenter og ansatte. LMU arbeider både med fysiske og psykiske arbeidsmiljø i tillegg til velferdsmessige forhold. Har du noe på hjertet i denne sammenheng? Er det noe du er lite tilfreds med? Er det noe du synes fungerer bra? Da vil vi gjerne høre fra deg. Hvis du ønsker mer informasjon om, eller kontakt med LMU, se våre nettsider. SAIH SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er studenter og akademikere i Norges egen bistands- og solidaritetsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Under mottoet Utdanning for frigjøring støtter SAIH lokale partnere i Zambia, Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua. I Norge jobber vi med nord/sør-informasjon og for å påvirke norsk utviklingspolitikk. SAIH har lokallag på høyere lærersteder over hele landet. Studentparlamentet ved HiST har vedtatt å støtte SAIH, og når du betaler årsavgiften din, går 40 kroner til SAIH. Støtten er frivillig. Dersom du ikke ønsker å støtte SAIHs arbeid, kan du få refundert innbetalingen din. Fyll ut det elektroniske refunderingsskjemaet på Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om prosjektene du er med på å støtte, eller besøk oss på Start HiST Start HiST er en studentorganisasjon som arbeider for nyskaping. Start HIST ønsker å være en veiviser til de rette tilbudene for kommende gründere. Dette gjør Start HiST ved å arrangere kurs, konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med fokus på det å starte opp bedrift. Start HiST er organisert i uavhengige arbeidsgrupper koordinert av et styre. Alle store arrangement har egne arbeidsgrupper. I tillegg har vi en støttegruppe Web/Data som hovedsakelig jobber med drifting av nettsiden. Vi har styremøte minst en gang i måneden der vi treffes for å diskutere saker som angår hele Start HiST. 18

20 GENERELL INFORMASJON Styret består for tiden av Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig og 6 styremedlemmer. Styrets sammensetning vil kunne endres ved generalforsamlingen, som arrangeres i mars/april hvert år. Start HiST tilstreber en medlemsmasse som representerer HiST sitt mangfold innenfor de ulike fagretningene. Start Norge er et samarbeidsorgan for de lokale Start-organisasjonene. Vårt mål er å motivere studenter til innovasjon og nyskaping, samt å tilrettelegge for lokallagenes arbeide. Organisasjonen er studentdrevet og frivillig. Kontaktinfo Studentenes Landsforbund (StL) Studentene ved HiST er tilsluttet Studentenes Landsforbund gjennom Studentparlamentet. StL er en organisasjon for studentene ved landets statlige og private høgskoler. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og arbeider for studentenes faglige, økonomiske, demokratiske og sosiale rettigheter. StL ble stiftet i 1996, og organiserer studentene ved 29 høgskoler (ca studenter). Selv om StL arbeider for bedre vilkår for alle studenter, har også enkeltstudenters problemer stor plass i organisasjonen. I løpet av ett år hjelper StL mange studenter med å fremme klager på karakterer og undervisningssituasjonen, gjennomføring av praksis og andre saker av både faglig og sosial karakter. StL tilbyr også gratis advokathjelp om det er behov for det. Kontakt info Ellers lokalaget Studentparlamentet. Studentersamfundet i Trondhjem "Høiskolen vil gjøre dere til studerende, vi, Samfundet, vil gjøre dere til Studenter." Slik sa Samfundets første formann, Edgar B. Schieldrop det i Samfundet er Trondheims største konsertarena og utested, men det er også mye mer enn det. Kafe, debatter, kurs, bibliotek (med en av norges største samling av tegneserier), visning av fotballkamper, kino og sist, men langt fra minst Samfundsmøtene, med landets frieste talerstol, hvor aktuelle temaer blir tatt opp til debatt. Studentersamfundet er norges største studentersamfunn, og her har det vært skapt historie siden oppstarten i Vi har tatt bilder av arrangementer på Samfundet siden 1946, vi har booket Sex Pistols til Storsalen, vi har gitt ut vår egen avis siden 1914, vi har lyd fra det meste som har skjedd siden 1930 og mye, mye mer! Samfundet drives for studenter, av studenter. Over tusen ivrige medlemmer jobber frivillig for å opprettholde Husets posisjon som Trondheims viktigste kulturinstitusjon. Dette gjør at bygget ikke bare er et hus, men et samfunn i miniatyr. For å klare dette trenger vi deg! Kunne du tenke deg å booke eller styre lys for store internasjonale band? Være reporter eller programleder i Studentradio'n, eller kanskje servere øl til tørste studenter? Blant de mange gjengene finner du også flere kor, et symfoniorkester, Student-TV og Studentavisa Under 19

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

FORORD... 5 STUDIEKALENDER... 6 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING...

FORORD... 5 STUDIEKALENDER... 6 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING... INNHOLD side FORORD... 5 STUDIEKLENDER... STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING... 7 StudentWeb... 7 Semesterregistrering... 7 o Betaling av studieavgift... 7 o Individuell utdanningsplan... 8 o Studieavgiften...

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 5 AVDELING TRONDHEIM

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet.

Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet. GENERELL INFORMASJON Kvalitetssystemet ved HiST Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet. Kvalitetssystemet ved HiST skal være et verktøy for å sikre og utvikle kvalitet, men det

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

VELKOMMEN TIL STUDIEPROGRAM BYGG OG MILJØ STUDIEÅRET

VELKOMMEN TIL STUDIEPROGRAM BYGG OG MILJØ STUDIEÅRET VELKOMMEN TIL STUDIEPROGRAM BYGG OG MILJØ STUDIEÅRET 2007-2008 HØGSKOLEN I SØR - TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Studieprogram bygg og miljø 16. August 2007 Rolf Edvard Petersen programansvarlig Veiledende

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Politiattest Rutiner ved NTNU pr

Politiattest Rutiner ved NTNU pr Politiattest Rutiner ved NTNU pr 01.01.2015 1. Politiattest kreves ved opptak til studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Dersom

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL)

INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL) Til nye studenter 206 INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL) Velkommen som ny student ved NTNU! Vi håper du takker ja til plassen. Vi er interessert i at kommende studenter

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFORMASJON AVD. FOR HELSE OG SOSIAL...4

INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFORMASJON AVD. FOR HELSE OG SOSIAL...4 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFORMASJON AVD. FOR HELSE OG SOSIAL...4 AVDELINGENE VED HIST...6 STUDENTWEB OG SEMESTERREGISTRERING...7 STUDENTWEB...7 SEMESTERREGISTRERING...7 1 BETALING AV STUDIEAVGIFTER...8

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

VEILEDER FOR BEHANDLING AV DÅRLIG AKADEMISK ARBEID/MINDRE FORSEELSER SOM IKKE ER FUSK

VEILEDER FOR BEHANDLING AV DÅRLIG AKADEMISK ARBEID/MINDRE FORSEELSER SOM IKKE ER FUSK VEILEDER FOR BEHANDLING AV DÅRLIG AKADEMISK ARBEID/MINDRE FORSEELSER SOM IKKE ER FUSK Fastsatt av rektor 1. april 2009 Ved behandling av saker om fusk reiser det seg spørsmål knyttet til hva som er fusk

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?

Fusk. hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? Fusk hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student? «De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon»

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer