Den 22. september 2011 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset, Teatersalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 22. september 2011 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset, Teatersalen."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og inkludering Protokoll Eldrerådet Den 22. september 2011 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Inger-Johanne Knudsen (NPF) Kjell Nesse (LOP) Harald Mjelde (NPF) Kirsten Utaaker (LOP) Berit Strandborg (NPF) Norvald Heggertveit (Ap) Bjørg Næss (FrP) Ida Johanne Morlandstø (NPF/vara) Jan Røed (NPF/vara) Willy Gustafson (LOP/vara) Rønnaug Espevik (FrP/vara ny) Forfall: - Fra administrasjonen: - Varaene var invitert til dette møtet. Møteleder: Sekretær: Inger-Johanne Knudsen Tollak Hjelmervik Møtet startet kl og sluttet

2 Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side Godkjenning av protokoll fra Muntlig informasjon og innspill til rådet Referat- og informasjonsaker Orientering fra administrasjonen vedrørende bl.a Samhandlingsreformen v/nina Solberg Nygaard, leder for helse- og omsorgsseksjonen /BHI Om eldresentrenes mulige rolle i det lokale folkehelsearbeidet. Innspill fra Bergen eldreråd Eldrerådets handlingsplan noe som evt gjenstår? Årets markering av Eldredagen 1.oktober Spørsmål om eldrerådet ønsker å ha en representant i brukerrådet ved Søreide sykehjem Eventuelt

3 27-11 Godkjenning av protokoll fra Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Protokollen fra møtet godkjennes Muntlig informasjon og innspill til rådet. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Eldrerådet tar informasjon og innspill til orientering. Behandlingen - bl.a ref fra sykehjemmenes brukerråd : - N.Heggertveit: Fra Slettemarken brukerråd : Ledelsen jobber godt med bl.a miljøsertifisering, etikk, akt.kalender og reduksjon av underskudd. Venner og kjente av beboerne bidrar. Produktrådet : Det slurves en del med anretningen av maten på en del av sykehjemmene - bør utføres av kyndig personale. - B. Næss : Lyngbøtunet : Kafeen i gang igjen, tungt å få nok middagsgjester - trenger avtale med brukerne om faste dager. Sansehagen trenger bedre prioritering /rutiner for stell. - K. Utaaker: Gullstøltunet : Jobber hardt med å redusere det store underskuddet - går ut over mange ting, bl.a når styrer må bruke egen tid til å dekke mangler. Soltun : Kompetanseøkning på tvang, kfr avvik låste dører. Arbeider for røykerom og oppgradering av uteplass. Budsjett - reduksjon av 2,5 stillinger spises opp av dyre vikarer og overtid. -B. Strandborg : Midtbygda har kun 2-sengsrom, ifølge styrer. Berett overtatt kjøkken fra 01.09, kun 1 kokk. Frivillighetssentral hjelper med servering. - K.Nesse : Orienterte fra storbykonferansen for eldreråd i Tromsø - se eget referat. - I-J. Knudsen : Pleiefaktoren generelt for lav ved sykehjemmene, gir seg utslag bl.a i terminal fase. Engensenteret - ingen låst dør i avd for tidl rusavh. Pensjonistforbundet har anbefalt at nasjonalt senter for sykehjemsmedisin legges til UiB med bl.a Bettina Husebø. - W.Gustafson : info om kurstilbud på Vitalitetssenteret til komm. i Hord om hvordan eldre kan unngå å forfalle fysisk og psykisk altfor fort. Vurderes av AU Referat- og informasjonsaker. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Referat- og informasjonssaker tas til orientering. 2. Eldrerådet representeres med 3-4 deltakere til konferanse om Samhandlingsreformen oktober på Thon Hotell Bergen Airport, arr Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Hordaland pensjonistutvalg. Deltakeravgift belastes eldrerådets budsjett. - Bemerket at byråden ikke har svart på brev om ambulansetjenesten og avbrutt lindrende behandling ved Sunniva klinikk. - AU (?) sjekker hva pensjonsvedtak /s 26 (trekk 15%) innebærer.

4 - viktige forbedringer i hj sykepleien bestemt på Kvalitetdag /s Ref fra Strategiutv Helse Bergen, bl.a om hva en skal velge vekk i forb med Samh.reformen. Sendes med protokollen. - Adresser og tlf nr til de nye Forvaltningsenhetene sendes ut til rådsmedl. - Den kulturelle spaserstokken : ønske om å invitere nye kultursjefen når ansatt. - Vedr lov og forskrift om bostøtte. Ønskelig med en orientering /notat om ordningen i dag. Også satsene fpr korttidsopphold på sykehjemmene Orientering fra administrasjonen vedrørende bl.a Samhandlingsreformen v/nina Solberg Nygaard, leder for helse- og omsorgsseksjonen /BHI. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Bergen eldreråd tar redegjørelsen fra administrasjonen om Samhandlingsreformen mv til orientering.. Det ble orientert om hvordan samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen tenkes å fungere og hvordan kommunen planlegger å møte den nye situasjonen. Eldrerådsmedlemmene fikk også svar på spørsmål de var opptatt av. Lys-arkene sendes medlemmene sammen med protokollen Om eldresentrenes mulige rolle i det lokale folkehelsearbeidet. Innspill fra Bergen eldreråd. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bergen eldreråd slutter seg til foreliggende innspill til Kommunaldirektøren for kultur om eldresentrenes mulige rolle i et lokalt folkehelsearbeid. 2. Eldresentre, frivillighetssentraler og bydelsvise kulturhus bør spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet fremover, men vil trenge nærhet til lokalmedisinsk fagmiljø, som distrikseller lokalmedisinske sentra. 3. Det må snarest mulig utredes hvordan 2-3 lokalmedisinske sentra kan innpasses i byens helse- og omsorgstjeneste og hvor langt statlige finansieringsmuligheter rekker. Åsane senter peker seg ut som mulig pilotprosjekt. 4. Innspillet sendes også til Byrådet v/helse- og sosialbyråden, Komite for helse og sosial og gruppelederne i Bystyret Eldrerådets handlingsplan noe som evt gjenstår? Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Eldrerådet tar gjennomgangen av rådets handlingsplan til orientering og vil resten av funksjonstiden følge videre opp de ulike punktene, bl.a oppdatering av eldrerådets nettside

5 Årets markering av Eldredagen 1.oktober. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Bergen eldreråd godkjenner det fremlagte opplegg og kostnader for årets markering av Eldredagen 1.oktober - bl.a kr ,- til musikk og 1.800,- til leie/tilrigging av mikrofon/høytaleranlegg. Arrangementet annonseres i BA og BT og brev sendes til sykehjem mv med oppfordring om lokale markeringer Spørsmål om eldrerådet ønsker å ha en representant i brukerrådet ved Søreide sykehjem. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Saken utsettes, ikke realitetsbehandlet. Rådet hadde ikke noe i mot å delta i privat drevne sykehjem, men bør vurderes mer prinsipielt i forbindelse med oppnevning av nye råd for neste kommunestyreperiode Eventuelt HONORAR-SAKEN. Eldrerådet har ennå ikke hørt at noe har vært gjort i denne saken - Eldrerådets krav fra to år tilbake skulle behandles på nytt i forbindelse med ny gjennomgang av prinsippene for hele reglementet. Eldrerådet behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Bergen eldreråd utarbeider ny henvendelse til Byråd /Bystyre om honorar, samt reisegodtgjørelse til ulike komiteer, råd og utvalg. Inger-Johanne Knudsen leder Tollak Hjelmervik sekretær

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 03.06.2013 Møtested: Treschows hus Tidspunkt: 14:00 - 1 -

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 03.06.2013 Møtested: Treschows hus Tidspunkt: 14:00 - 1 - Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 03.06.2013 Møtested: Treschows hus Tidspunkt: 14:00 Bydel Sagene Postadresse: Postboks 4200 Nydalen 0401 Oslo Telefon: 02180 Telefaks:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.04.2013 Møtested: Treschows hus Tidspunkt: 14:00.

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.04.2013 Møtested: Treschows hus Tidspunkt: 14:00. Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 22.04. Møtested: Treschows hus Tidspunkt: 14:00 Bydel Sagene Postadresse: Postboks 4200 Nydalen 0401 Oslo Telefon: 02180 Telefaks:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 26.januar kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 1/15 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 251109 sak 124-09: 23. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A):

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 251109 sak 124-09: 23. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): Skriftlige spørsmål KHSO 251109 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 251109 sak 124-09: 23. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Helsestasjon/skolehelsetjenesten i Fyllingsdalen meldte i deputasjonsmøte

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: 09.00-13.00, undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen,

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 15. oktober 2008 kl. 18.00-20.15 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-3 14774/15 20.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 10.03.2015 GODKJENNING

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.02.2015 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.02.2015 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.02.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer