I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen)."

Transkript

1 INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir tatt hånd om på en sikker og god måte. Dette stiller noen krav til personalet i barnehagen og til dere som foresatte. I dette informasjonsskrivet får dere en kort orientering i hva vi ønsker dere skal hjelpe oss med. Dersom barnet ditt har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen, må dere i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om vi kan bistå. Det lages da en skriftlig avtale som sikrer at medisineringen foregår på en forsvarlig måte. I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). Det skal fylles ut legemiddelkort (eget skjema i barnehagen) før medisin kan gis. Legemidlene leveres i originalemballasje merket med barnets navn og bruksanvisning fra apoteket. Barnehagen leverer tilbake eventuelle medisinrester til dere. Som foresatte er dere ansvarlige for at dere selv eller relevant helsepersonell gir forsvarlig opplæring og informasjon til de personene som skal gi ut medisinen til barnet. Dersom barnet har en sykdom som kan kreve akutt behandling i barnehagen (epileptiske anfall, astmaanfall, diabetes eller allergiske anfall f.eks.), skal det fylles ut og leveres til barnehagen en instruks for akutt medisinering. Instruksen skal underskrives av behandlende lege. Den som gir medisinen ved akutte tilfeller, skal følge instruksen. Foreldre får alltid beskjed om hvilken behandling som er gitt. Daglig leder kan avgjøre at personalet ikke skal delta i legemiddelhåndtering dersom det ikke er gitt nødvendig opplæring. Dersom dere ønsker utdypende informasjon, kan dere ta kontakt med styrer i barnehagen. Vennlig hilsen

2 LEGEMIDDELKORT FOR MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN Barnehage: Blåtoppen barnehage Barnets navn: NR: Gruppe: Født dato: Navn på legemiddel, styrke, form og mengde: Klokken: Klokken:, foresattes sign. Personalet har fått følgende informasjon/opplæring fra foresatte: Spesielle observasjoner personalet i barnehagen skal være oppmerksomme på: / Foresattes underskrift Styrer underskrift

3 ANSVAR FOR DAGLIG MEDISINERING NR Med dette gis ansatte ved Blåtoppen barnehage ansvar for medisinering i perioden fra...til... Følgende ansatte personer gis ansvar for å gi legemidler til (barnets navn) i barnehagetiden: Oversikt over barnets medisinbehov finnes på vedlagt legemiddelkort. Det tillates at barnehagen oppbevarer legemiddelkortet på egnet sted. Det tillates at barnehagens styrer kan kontakte barnets fastlege/ helsepersonell ved behov. Legemidlene oppbevares i låst skap, låst rom eller evt. høyt i kjøleskap i låst skrin. Foresatte har ansvar for å gi riktige opplysninger på legemiddelkortet, levere legemidlene til barnehagen og for at det er gitt opplæring i bruken til dem som skal gi legemiddelet. Legemidler leveres i original forpakning med etikett fra apoteket. / Foresattes underskrift Vi påtar oss ansvaret for legemiddelhåndtering etter opplysninger på legemiddelkort og opplæring gitt av foresatte: Styrers godkjenning

4 INSTRUKS FOR AKUTTMEDISINERING NR: Barnehage: Blåtoppen Barnehage Barnets navn: Fødselsdato:.. Type anfall: (allergiske reaksjoner/ anafylaktisk sjokk/ astma-anfall/ diabetes/ eliptisk anfall/annet) Reaksjon/ symptomer: Ved anfall gjøres følgende: Ved anfall/reaksjon bruker barnet følgende medisiner: Du kan hjelpe barnet ved å: Kontakt lege hvis: Leges navn og telefonnr.: Barnets foreldre skal kontaktes:, sign lege:, sign foreldre: Mors navn: tlf. arbeid: Fars navn: tlf. arbeid: tlf. privat/mobil: tlf. privat/mobil:

5 LEGEMIDDELKORT FOR AKUTT MEDISINERING NR: Legemiddelkortet skal alltid fylles ut ved akutt medisinering av et barn i barnehagen. Kortet skal leveres foreldrene når de henter sykt barn eller medbringes til evt. legekonsultasjon. Barnehage: Blåtoppen barnehage Barnets navn: Fødselsdato:.. Navn på legemiddel Form Styrke Mengde Gitt klokken Medisinering ble gitt av: Foreldrene er informert om medisinering før den ble gitt: Ja/ nei Lege er kontaktet før medisin er gitt: Ja/ nei Observasjoner av barnet før medisinering: Observasjoner av barnet etter medisinering: :.. Underskrift styrer:...

6 MEDISINERING I BARNEHAGEN NR: Formål: Utføres av: Når: Henvisninger: Hjelpemidler: Dokumentasjon: Ansvar: Sikre at personalet har tilstrekkelig kunnskap og gode rutiner for at barn som trenger legemidler i barnehagetiden får riktige legemidler i rett tid. Sikre gode rutiner for oppbevaring av legemidlene. Navngitte personer i personalgruppen etter skriftlige avtaler med foresatte. Når et barn har behov for medisinering i barnehagetiden. Rundskriv om håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 14 Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne Skriftlige avtaler mellom foreldre og barnehage. Avvik skal meldes på avviksmelding eller registreringsskjema og leveres til nærmeste leder. Daglig leder er ansvarlig for å avgjøre om barnehagen skal overta medisineringsansvaret, og for å bestemme hvem av de fast ansatte som skal foreta dette. Navngitte personer i barnehagen etter skriftlige avtaler med foresatte. Styrer er overordnet ansvarlig. Dersom et barn har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen, må foreldrene i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om den kan bistå med legemiddelhåndteringen. Foreldrene kan ikke pålegge barnehagen å gi barnet legemidler. Foresatte er ansvarlig for at det blir gitt nødvendig informasjon og opplæring til de personene som skal gi medisin til barnet i barnehagetiden. Det må aksepteres at personalet ikke ønsker å delta i legemiddelhåndtering dersom de mener det ikke er gitt nødvendig opplæring. Legemidler som leveres barnehagen skal ligge i originalemballasje med bruksanvisning fra apoteket. Legemidlene må være merket med barnets navn. Legemidler skal oppbevares i låst skap/låst rom/evt. Høyt i kjøleskap hvis påkrevd. Medisin som oppbevares i kjøleskap skal låses ned i for eksempel et pengeskrin. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. FORELDREORIENTERING Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID

Detaljer

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ

FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ FORELDREORIENTERING FOR STUDENTBARNEHAGENE I TROMSØ Innhold GENERELT... 3 SAMARBEID MED HJEMMET... 3 ENDRING I SØKNAD, OPPSIGELSE, OVERFLYTTING MM.... 4 FERIEAVVIKLING... 4 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGENE

INFORMASJON OM BARNEHAGENE INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Mars 2012 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Barnehageleder er nærmeste

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak

Nord-Odal kommune INFORMASJON OM BARNEHAGENE. Sendes foresatte i forbindelse med opptak INFORMASJON OM BARNEHAGENE Sendes foresatte i forbindelse med opptak Januar 2015 KOMMUNEADMINISTRASJON Barnehagene er organisert under Oppvekstetaten Øverste leder er oppvekstleder Leder for Oppvekstetaten

Detaljer

Samarbeidsrutiner skole og barnevern

Samarbeidsrutiner skole og barnevern Ringeriksskolen 1.2.2014 Magnar Ågotnes Samarbeidsrutiner skole og barnevern 01.01.2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 1 SKOLENS HÅNDTERING AV BARNEVERNSAKER... 2 1.1 Bekymringsmelding fra skole til barneverntjenesten...

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer