Geir Kåre Resaland Fysisk aktivitet forebyggende folkehelseperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geir Kåre Resaland Fysisk aktivitet forebyggende folkehelseperspektiv"

Transkript

1 Geir Kåre Resaland Fysisk aktivitet forebyggende folkehelseperspektiv Mellomfag Idrett Grunnfag Idrett Grunnfag PPU Grunnfag Engelsk Grunnfag Samfunnsfag Geir Kåre Resaland Doktorgrad fys akt og helse Hovudfag Idrettsvitskap Mellomfag Idrettsbiologi 41 år, frå Sogndal Sambuar, 2 barn Førsteamanuensis Styremedlem Prosjekteier The ASK Study Bergen Forskingskoordinator Dagens Næringsliv 1

2 Fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet i eit førebyggande folkehelseperspektiv Relatert til livvstil REFERANSE: World Health Organization. Global Health Risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO Library Cataloguing-in- Publication Data, 2009:

3 World Health Rapport Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem Er nordmenn aktive nok? Er nordmenn eit aktivt folk? Stål i bein og armar? 3

4 Prosent (%) Fysisk aktivitet (tellinger/min) Nasjonale kartleggingsprosjekt PANCS Lågt tal tellinger/min lågt gjennomsnittleg aktivitetsnivå Høgt tal tellinger/min høgt gjennomsnittleg aktivitetsnivå Anbefalinger for fysisk aktivitet Kor mange barn/unge oppfyllar anbefalingane for fys akt? Kor aktive er nordmenn? % 52% Jenter Gutter Menn Kvinner % >70 10 Alder (år) 0 9 år 15 år år PANCS KAN-1 (Kolle et al., 2009 SJMSS, Anderssen et al 2009) (Anderssen et al 2009) 4

5 80 % av voksne befolkning oppfyller IKKE helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat fysisk aktivitet daglig. Er nordmenn aktive nok? 15 åringer er mer stillesittende enn aldersgruppen fra år. 1av 5 nordmenn har en BMI over 30, noe som tilsvarer fedme. Februar Kvifor er det viktig å bevege seg? A long time ago Siste år Most of the human existence (99 %) have been outdoor activity, including hunting for food. 5

6 For sytti år siden jobba 8 av 10 med kroppsarbeid Det er lett for menneske å lagre feitt.. Vår livsstil er dramatisk endra Dagleg krav til fysisk aktivitet går ned.. Meir behov no enn tidlegare for fysisk aktivitet fordi samfunnet endrar seg Vi mennesker fra naturens side har meget stærke signaler til at spise, men svage signaler til at røre os. Samtidig har vi svage signaler til at stoppe med at spise og stærke signaler til at stoppe med at røre os. KJELDE = Me konstruerar inaktivitet 6

7 Arbeidslivet stiller mindre krav til fysisk aktivitet enn tidlegare og jobben er no ein stad for inaktivitet for mange Graff-Iversen et al. Utviklingen i kroppsarbeid hos norske åringer i tiden Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: Me konstruerar inaktivitet Me konstruerar inaktivitet To move used to be something naturally, and often absolutely necessary - is now changed to an active choice Me konstruerar inaktivitet Pedersen & Saltin, 2005 Sundhedsstyrelsen, Danmark. Børn og unge: fysisk aktivitet, fiitness og sundhed. Fysisk aktivitet. En håndbok om forebyggelse og behandling. 7

8 FYSISK AKTIVITET Nyare forsking har heva status for fysisk aktivitet = Sjølvstendig risikofaktor Risikofaktorer: Alle dødsårsaker Overvekt N= menn; 601 dødsfall; risiko justert for andre faktorer; Aerobics Center Longitudinal Study ( ) Arv Høyt kolesterol Høyt blodtrykk Røyking Dårlig form 0% 20% 40% 60% 80% 100% Blair et al. JAMA 276: , 1996 Blair. Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21 st century. Br J Sports Med 2009;43:1-2) Data from The Cooper Institute, Dallas (Aerobics Center Longitudinal Study) Overvekt vs. fysisk form - menn menn (3333 dødsfall) kvinner (491 dødsfall) Relative risk - CVD mortality 4 Fit Unfit Kjelde: Lee CD (1999). Cardiorespiratory fitness, body composition, and allcause and cardiovascular disease mortality in men. Am J Clin Nutr. 69, Adjusted for other varibles. Sjå også; Lee CD (1998). Adjusted RR for CVD mortality - relation to fitness and BMI. Int J Obes Relat Metab Disord 22:S2-S7. Data juster for alder og alle andre faktorar nemnt... Fysisk form testa direkte på tredemølle 0 BMI <16.7 BMI BMI >25 Denne figuren viser at det er betre å ha nokre kilo for mykje MEN vere fysisk aktiv, samanlikna med å vere tynn og aldri trene Ein kan ikkje slanke seg til god helse 8

9 Konsekvensar av inaktivitet? Global prognose for Diabetes II ÅR 2000 : ca 171 millionar tilfelle ÅR 2030 : ca 366 millionar tilfelle Wild, Diabetes Care, 27:1047, 2004 Diabetes type 2-utvikling Diabetesførekomst aukar i Noreg ~ Kjent diabetes ~ Uoppdaga diabetes ~ Nedsatt glukosetoleranse Sept Stene et al Tidsskr Nor Legeforen IDF Diabetes World Atlas

10 Kvifor auka fokus på førebygging? 1,5 milliardar menneske er overvektige eller lid av fedme Prevalensen er aukande Ikkje berekraftig utvikling PÅSTAND: aldri reparere oss ut av fedme og livsstilssjukdom problem 2002: 135 mrd 7 år: 72 mrd meir på helse Ein viktig del av LØYSING: FØREBYGGING! 2009: 207 mrd Sjukehus: 46 % Kommunar: 44% Folketrygd: 10% Folketrygd: 10% til refusjon for fastlege, avtalespesialister, legemidler, psykolog og fysioterapeuter 10

11 15. Februar olehelsetjene/fagnytt/overvekt_og_inaktivitet bla nt_v_re_st_rste_helseutfordringer_ Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog: Vi kan ikke behandle oss ut av overvekts- og fedmeproblematikken. Dagens samfunn er tilrettelagt for inaktivitet og ubegrenset tilgang til mat. Skal vi lykkes med å snu disse negative trendene, må vi satse på forebygging og tidlig intervensjon, spesielt hos barn og unge. Et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet er viktige tiltak. Kor lang tid tar det å utvikle t.d: Arterioskle (reforkalkingsprosessen) Diabets type år Når startar det? Det er generelt akseptert at mange kroniske tilstandar startar i tidleg barndom, og at strategiar for å førebygge bør starte så tidleg i livet som mogleg (Twisk, 2001). 11

12 Cooper et al. Testing a new cognitive behavioural treatment for obesity: A randomized controlled trial with three-year follow-up. Behav Res Ther August; 48(8): Albert Einstein ( ) SISTE LINJE I ARTIKKEL: "A further implication is that research on obesity should perhaps shift away from work on treatment and instead focus on prevention." "Intellectuals solve problems; geniuses prevent them." Korleis førebygge? < 12

13 STASJON 1 ball 1 lærar & 15 elevar STASJON 3 stafett 1 lærar & 15 elevar STASJON 22 dans 1 lærar & 15 elevar STASJON 4 turn 1 lærar & 15 elevar ANTROPOMETRI Vekt Høgde Kroppsmasseindeks Midjemål BLODTRYKK Systolisk Diastolisk Fysisk form VO 2peak absolutt VO 2peak relativ VO 2peak skalert BLODPRØVE Total kolesterol HDL LDL TC/HDL Triglyserid Insulin Glukose HOMA (insulinsensitivitet) 4 3 Boys. Z-score of HOMA+Waist+TG+Tchol:HDL ratio+sysbp Girls. Z-score of HOMA+Waist+TG+Tchol:HDL ratio+sysbp 2 RESULTAT Sum of z-score Quartiles of fitness Figure. Z-score and 95%CI for the composite risk score for quartiles of fitness for boys and girls. A higher sum of z-score indicates a less favourable metabolic profile. Children in the fourth quartile of fitness are the fittest. 13

14 VO 2peak (ml kg -1 min -1 ) Fysisk form A little goes a long way The greatest reduction in death rate risk occurs when going from the low fitness category to a moderate level of fitness. Blair et al. Physical fiitness and all-cause mortalaity; a prospective study of healthy men and women. JAMA, 262:2395, 1989 Resultater 8 Kva argument kan du nytte for å argumentere for meir fysisk aktivitet hjå barn? Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Interventionsgruppe Kontrollgruppe 14

15 RASJONALE på kvifor barn og unge skal vere fysisk aktive Læringsperspektivet Trivselsperspektivet Mental helseperspektivet Førebyggande folkehelseperspektiv Vekst og utviklingsperspektivet Eigenverdiperspektivet/ Kroppsopplevelse RASJONALE på kvifor barn og unge skal vere fysisk aktive Karakterdanning Integrering Det sosiale perspektivet Skape gode vaner (habbits ) Menneske &/i Naturen MMM Trudvang skule i dag Plan og timefordeling 2012/2013 Statlege tilrådingar Trudvang skule All fag er redusert med 4,8% FYSISK AKTIVITET: 30 minutt kvar dag når ikkje kroppsøving Same status som ordinære fag Same ressurs til planlegging og gjennomføring I tillegg kjem friminutt osv. Tilsaman: minimum 60 min aktivitet dagleg Nasjonale prøver, Sogndal kommune 3.plass Ca 3 av 4 elevar i dette grunnlaget har dagleg lærarstyrt fysisk aktivitet med fagleg innhald på minst 30 minutt. I tillegg driv dei andre skulane i Sogndal med utstrakt fysisk aktivitet». Rektor Bjarte Ramstad

16 n_og_fjordane/ The ASK-STUDY Active Smarter Kids FØREBYGGING FYSISK AKTIVITET FOLKEHELSE

17 Eg trur Avgjerande: ikkje betrakte fedme/overvekt/diabetes som individuelt problem men symptom på det samfunn me lev i Utfordring som må løyast gjennom heilheitelege (tverrsektorielle) løysingar på samfunnsnivå som vil få konsekvensar på individnivå Ikkje nok å berre behandle vi må gjere noko med dei miljø- og samfunnsforholda som gjer at sjukdom oppstår vi må førebygge meir for å reparere mindre 1. Skulen ikkje ansvar for førebyggande folkehelse. Det er foreldre sitt ansvar. KONSEKVENS: Stor auke i femde, diabetes type 2 mm Auka POLARISERING, Auka kostnadar for samfunnet (mange nivå) 2 scenario 2. Auka offentleg ansvar for førebyggande folkehelse. KONSEKVENS: Betre helse Mindre forskjellar Betre samfunnsøkonomi Takk for meg Spørsmål? 17

Fysisk aktivitet det beste forebyggende folkehelsetiltaket?

Fysisk aktivitet det beste forebyggende folkehelsetiltaket? Geir Kåre Resaland Førsteamanuensis FTT Fysisk aktivitet det beste forebyggende folkehelsetiltaket? Larvik 29.08.2012 Geir Kåre Resaland 41 år, frå Sogndal Sambuar, 2 barn Mellomfag Idrett Grunnfag Idrett

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Forskingsseminaret til idrettsseksjonen, våren 2008. University College Dublin, Irland

Forskingsseminaret til idrettsseksjonen, våren 2008. University College Dublin, Irland Forskingsseminaret til idrettsseksjonen, våren 2008 University College Dublin, Irland Omtale I veke 6 var 13 av medlemmane til idrettsseksjonen samla til forskingsseminar ved University College Dublin

Detaljer

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hvorfor er fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene viktig? De store folkehelseutfordringene:

Detaljer

3. Barn og unge. Forfattere. Sammendrag. Bakgrunn

3. Barn og unge. Forfattere. Sammendrag. Bakgrunn Kapittel 3 Barn og unge 45 3. Barn og unge Forfattere Ulrika Berg, dr. med, legitimerad läkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barnendokrinologi, Karolinska Institutet og Astrid

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Diabetes og fysisk aktivitet Utdanningsprogram i diabetesbehandling og -omsorg

Diabetes og fysisk aktivitet Utdanningsprogram i diabetesbehandling og -omsorg Diabetes og fysisk aktivitet Utdanningsprogram i diabetesbehandling og -omsorg Carina Häggmann, Valnesfjord Helsesportssenter Tor Claudi, Rønvik Legesenter Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom Arv Kjønn

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2183 Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok Liv og Røre metodebok 1 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn?

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Av 203 Knut Åge Hauge 206 Anders Ommedal 17 Pål Høgli

Detaljer

Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse

Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse Thomas Michaelsen Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse Masteroppgave Trondheim, mai 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler 1 Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler Utgitt: Februar 2011 Revidert utgave: På høring november 2012 Bestillingsnummer: IS-1896 Utgitt

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme.

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Bakgrunn for prosjektet Overvekt og fedme er et økende problem i Norge og internasjonalt. Livsstilsrelaterte sykdommer øker i forekomst.

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2007 22. ÅRGANG Måling av O2 opptak WADA Barn og helse Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse 04_07_OMSLAG_ANDRE:01/05_OMSLAG_ANDRE

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN

Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN 1 FORORD Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er sentral i et folkehelseperspektiv. Barn og unge oppholder

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad

Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Ingrid S. Følling, RSSO Hvordan imøtegå vektøkningen i befolkningen?

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar 14.06.12 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) NAKMI skal arbeide for

Detaljer