Barn/unge T1D slanking Sundvolden-symposiet Kirsti Bjerkan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn/unge T1D slanking Sundvolden-symposiet 2013 06.11.2013. Kirsti Bjerkan"

Transkript

1 Slanking av barn og unge med diabetes type 1 Kirsti Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog og helse- og treningspedagog Oslo universitetssykehus Aker Vektutvikling hos barn/unge i Norge Andelen tunge barn ( 97.5 prosentilen for vekt/høyde) har økt 3-4 ganger fra til Blant 4-åringer i Tromsø var andelen jenter med overvekt økt fra 7.4% til 16.8% i perioden Det kan synes som om vektøkningen blant barn og unge i Norge har stoppet opp FHI 2013; Helsedirektoratet 2000 og 2005 Overvekt/fedme og diabetes type 1 (DT1) Andelen med overvekt og fedme har økt siden 1980-tallet Norge 2008 (overvekt): Alder 3-10 år: 25% Alder år: 21% USA 2013 (overvekt): 37% Unge med T1D har større vektøkning i forbindelse med puberteten sammenlignet med andre Kaminski et al. J Pediatr 2013; Øverby

2 Barn/unge type 1 diabetes - vektreduksjon - helse Barn og unge er avhengig av et variert og riktig sammensatt kosthold for optimal vekst og utvikling Personer med T1D har økt risiko for hjerte- og karsykdom den aterosklerotiske prosessen starter i barneårene Et lavt inntak av mettet fett og et høyt inntak av fiber har vist å redusere risikoen for kardiovaskulær sykdom blant barn og unge med T1D Silverstein et al. Diabetes Care 2005; Dahl-Jørgensen et al. Diabetiologia 2005; Laing et al. Diabetiologia 2003; Li et al. JAMA 2005 Barn og unge: kroppsfiksering - idealer Kroppsidealet blir slankere og slankere eller mer muskuløs, mens gjennomsnittsvekten øker Den slanke kvinnekroppen eller veltrente mannskroppen er attraktiv som en realisering av et skjønnhetsideal Reklame- og slankeindustrien bruker manipulerte bilder av modeller/personer som har gått ned i vekt Et kroppsfiksert samfunn Slankhet er for mange et uttrykk for å ha selvkontroll og disiplin moralsk styrke suksess og gir høy (sosial) status Overvekt/fedme vil uttrykke det motsatte, å ha manglende kontroll og disiplin lav/ingen moralsk styrke mislykkethet og som gir lav (sosial) status 2

3 Kontroll av vekt og T1D (1) Metoder for vektkontroll/ vektreduksjon overdreven slanking binge-eating selvindusert oppkast for å kvitte seg med kalorier bruk av diuretika og/eller avføringsmidler overdreven trening tilsiktet insulinrestriksjon Kontroll av vekt og T1D (2) Mange unge med T1D benytter usunne metoder for å oppnå vektreduksjon eller hindre vektøkning - flere jenter (38%) vs. gutter (16%) benytter slike metoder Neumark-Sztainer et al. Diabetes Care 2002 Blant ungdom med T1D var det å utelate og sette eller redusere insulindosen oftere benyttet som metode for å kontrollere vekten enn å bruke diuretika, avføringsmidler og oppkast Neumark-Sztainer et al. Diabetes Care 2002; Jones et al. BMJ 2000 Blant jenter/kvinner (12-21 år) med T1D oppgir 10.3% at de ikke satte insulin 7.4% at de de brukte mindre insulin enn behovet for å oppnå vektkontroll/vektnedgang (1,4% blant gutter/menn) Bryden et al. Diabetes Care 1999 Unge med T1D: vektreduksjon metabolsk kontroll Bruk av usunne metoder for vektreduksjon blant unge kan gi konsekvenser som er assosiert med negativ selvfølelse, ernæringsmessige mangler, forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser Bruk av usunne metoder for vektreduksjon er assosiert med dårligere metabolsk kontroll blant unge med T1D Dårlig metabolsk kontroll og spiseforstyrrelser var assosiert med mikrovaskulære komplikasjoner blant unge kvinner med T1D Neumark-Sztainer D et al. Diabetes Care 2002; Jones JM et al. 2000; Engstrom I et al. Acta Paediatrica

4 Diabetes type 1 (T1D) og spiseatferd Forstyrret spiseatferd = et problematisk spisemønster Man finner en større forekomst av forstyrret spiseatferd blant jenter i tenårene med T1D sammenlignet med jenter uten diabetes Jones JM et al. BMJ 2000 Blant tenåringer (jenter) med T1D oppgav flere som hadde hatt eller hadde en overvekt å ha en forstyrret spiseatferd Markowitz et al. Diabet Med 2009 En forstyrret spiseatferd er assosiert med dårligere glykemisk kontroll Neumark-Sztainer et al. Diabetes Care 2002 Bekymring om vekt er en risikofaktor for å utvikle spiseforstyrrelser Markowitz et al. Diabet Med 2009 Problematisk spiseatferd Økt risiko for overvekt Dårligere glykemisk kontroll 4

5 Overvekt + dårlig glykemisk kontroll = Lav selvfølelse, opplevelse av å mislykkes, være et problembarn,,... + Økt risiko for hjerte- og kar- sykdommer + andre livsstilsrelaterte sykdommer 3 av 10 (> 15 år) slanker seg Hvor ofte spiser du slankediett? n=4000 Bugge. SIFO 2012 Mors kost(diett)vaner påvirker 5-åringers ideer og tanker 197 jenter og deres foreldre ble intervjuet 45% av jentene kunne forklare begrepet Diet Med mor på diett var det dobbelt så mange som hadde kunnskaper om dietter Konklusjon: Mammaens diettvaner påvirket 5- åringers ideer og tanker rundt dette temaet Abramovitz & Birch

6 Overraskende detaljert kunnskap om dietter hos 5-åringer Mor på diett og ungdommers forhold til mat og kropp Observasjonstudie av 443 mor- og ungdompar Varighet: Fulgt i 5 år Mor på diett ved baseline var assosiert med høyere grad av misnøye av egen kropp hos jenter 5 år senere høyere forekomst av slanking hos gutter og jenter 5 år senere Van den Berg et al. J Pediatr Psychol Barn/unge overvekt Energiinntak, fysisk aktivitet og skjermtid er likeverdig viktig i håndtering av barn/unges overvekt 6

7 Barn/unge overvekt - behandling Behandling bør igangsettes bare når foreldre er villige og klare for å gjøre endringer i levevaner Behandling/tiltak bør være familiebasert, med minst en av foreldrene involvert SIGN 113, Edinburg 2010; Luttikhuls et al. Cochrane Database Syst Rev 2008; NICE Clinical guidlines 43, 2006 Kostfaktorer som kan påvirke vekten Spiseatferd - måltidsrytme Matvarevalg - frukt og grønnsaker - fiberrike matvarer - raffinerte- /fullkornprodukter - søte drikker - fett 7

8 Måltidsrytme 12% og 34% av barn og unge dropper regelmessig frokost (estimert), andelen øker ved økende alder og jenter og barn/unge fra lavere sosioøkonomiske klasser dropper måltider oftere enn andre 95% av norske barn og unge med T1D oppga å spise frokost > 5 dager per uke Måltidsdroppere hadde signifikant høyere LDLkolesterol, suboptimal HbA1c og høyere BMI De som spiste frokost syntes å gjøre sunnere matvalg gjennom dagen mer grønnsaker og frukt mer melk/melkeprodukter mindre brus/saft mindre fet mat Øverby NC et al. 2008; Timlin MT et al. 2008; Rampersaud GC 2005 Frokost vs. ikke-frokost - inntak av næringsstoffer Barn og unge som droppet frokost eller et eller flere andre måltider hadde signifikant lavere inntak av energi, fiber og et høyere inntak av sukker Frokostspisere hadde et høyere inntak av vitamin A, vitamin C og riboflavin samt kalsium, sink og jern sammenlignet med de som ikke spiste frokost Å droppe frokost har vært assosiert med andre uheldige livsstilsfaktorer som røyking, lavere fysisk aktivitetsnivå og slanking eller bekymring om vekt Øverby et al. 2008; Timlin et al. 2008; Øverby et al. 2007; Rampersaud 2005 Matvarevalg - overvekt Resultater fra NHANES III og NHANES viste at ungdom (alder: år) med sentral fedme (midjeomkrets 85 percentilen) hadde et lavere inntak av frukt og grønnsaker, de hadde også et lavere inntak av kornog melkeprodukter Sentral overvekt var relatert til inntaket av raffinerte kornprodukter Et høyere inntak av frukt og produkter av fullkorn var assosiert med lavere BMI percentil hos unge med T1D Nansel et al. J Acad Nutr Diet 2012; Bradlee et al. Pub Health Nutr

9 Matvarevalg frukt og grønnsaker Inntaket av frukt og grønnsaker blant norske barn og unge (T1D) var under anbefalingene Også internasjonale studier har vist at unge med T1D inntar mindre enn det som anbefales Frukt og grønnsaker er en viktig kilde til fiber og kan påvirke metthet, i tillegg er de næringsrike og ikke energitette Et høyt inntak av frukt og grønnsaker er gunstig for helse generelt og hjerte- og karsykdommer spesielt Nansel et al. J Acad Nutr Diet 2012; Bradlee et al. Pub Health Nutr 2009; Hu Curr Atheroscler Rep 2009; Øverby et al. Diabetologia 2007 Matvarevalg - fett Norske barn/unge med T1D hadde et høyere energiinntak fra fett sammenlignet med andre inntaket av mettet fett (14-15 E%) var høyere enn anbefalingene Barn og unge med T1D spiser mer kjøtt og kjøttprodukter sammenlignet med sine jevnaldrende Aas et al. Norsk Epidemiologi 2013; Øverby et al. Diabetiologia 2007 Barn/unge - T1D - kosthold Barn og unge med T1D hadde et kosthold som ikke tilfredsstilte anbefalingene når det gjaldt fettkilder, salt, tilsatt sukker og flere matvaregrupper Under 1% deltagerne (n=252) oppnådde beste score-kategori (HEI-2005 score) 55% scoret i katgori bør forbedres og 44% i kategorien dårlig Et kvalitativt bra kosthold (næringstett) var assosiert med et lavere energiinntak Nansel J et al. Acad Nutr Diet

10 Barn - T1D - kosthold Å fokusere på gode matvarevalg synes å være mer effektiv på vektutvikling enn fokus på energirestriksjon per se Prosjekt EAT fant at tilgang på usunn mat hjemme var positivt assosiert med et spisemønster med fast-food og snacks og negativt assosiert med et spisemønster med grønnsaker, frukt og fullkornprodukter Wylie-Rosett J Acad Nutr Diet 2012 Fysisk aktivitet inaktivitet Endringer i barn og unges aktivitetsnivå Frem til 6-års alder øker energiforbruket relatert til fysisk aktivitet både hos gutter og jenter, etter dette ses en reduksjon Jenter er mindre aktive enn gutter og reduksjon i aktivitetsnivå starter også tidligere hos jentene enn gutter Change in physical activity level from birth to adulthood Maffeis C & Castellani M. Nutr Met & Cardio Dis

11 Fysisk (in)aktivitet - barn og unge med T1D 54% av norske barn og unge (6-19 år) med T1D tilfredsstilte ikke anbefalingene for 60 minutter moderat/hard daglig fysisk aktivitet Det var signifikant forskjell i nivå av fysisk aktivitet mellom kjønn og aldersgrupper Alder 6-10 år: Jenter var mindre aktiv enn gutter (70 vs. 88 min/dag) Alder år:jenter mindre aktiv enn gutter (47 vs. 57 min/dag) 43% av barn/unge brukte mer enn 2 timer foran TV per dag - tid foran TV var assosiert med overvekt Øverby et al. Pediatr Diabetes 2009 Effekter av trening/ fysisk aktivitet Mestringsfølelse Selvfølelse Insulinsensitivitet Insulinresistens Muskelmasse Fysisk form Blodtrykk Vektregulerende/ stabiliserende Gunstig effekt på lipider Endotelfunksjon Hypoglykemi er en årsak til at enkelte barn og unge (og voksne) med T1D velger bort trening/ fysisk aktivitet. God veiledning og oppfølging kan være nødvendig. Maffeis C & Castellani M. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007; Giannini C & Chiarelli F. Acta Biomed 2006; Strong WB et al. J Pediatr 2005 Finnes den optimale dietten? Gibson et al. Int J Epidemiol Totalt 9 studier (4 studier barn, 5 studier ungdom) Alder: 6 18 år Dietter: Energirestriktive dietter Lav- karbo dietter Lav-glykemisk dietter Utvalgsstørrelsen: deltagere BMI v/inklusjon: > 95 eller 97 percentilen eller kroppsvekt > 75 percentilen Varighet Intervensjon: 8 uker-9 mnd. Oppfølging: ingen til 24 mnd. Intervensjonen involverte barnet/ ungdommen og ingen/en/begge foreldre Individ- og/eller gruppebasert 11

12 Finnes den optimale dietten? Gibson et al. Int J Epidemiol (fort.) Alle dietter hadde effekt på kroppsvekt, effekten ble redusert med økende varighet Lav-karbo dietter og lav-glykemiske dietter synes å være minst like effektive som energirestriktive og lav-fett dietter Det er i dag lite/ingen dokumentasjon på at en type diett er bedre enn andre for å oppnå vektreduksjon Gode kontrollerte, randomiserte studier som ser på langtidseffekten av ulike koststrategier for vektreduksjon hos barn/unge savnes Hva med barn og unge med T1D - vektreduksjon? Barn og unge er avhengig av et variert og riktig sammensatt kosthold for optimal vekst og utvikling Personer med T1D har økt risiko for hjerte- og karsykdom den aterosklerotiske prosessen starter i barneårene Et lavt inntak av mettet fett og et høyt inntak av fiber har vist å redusere risikoen for kardiovaskulær sykdom blant barn og unge med T1D Silverstein et al. Diabetes Care 2005; Dahl-Jørgensen et al. Diabetiologia 2005; Laing et al. Diabetiologia 2003; Li et al. JAMA 2005 Oppsummering Inaktiv atferd bør begrenses Barn/unge bør oppmuntres til minimum 60 min/dag med fysisk aktivitet (individualisert og aldersspesifikt) Kostholdet bør være balansert og inkludere adekvate mengder grønnsaker, frukt, fullkorn-produkter, renskåret kjøtt/fisk og lav-fett/sukker og melke-produkter Fast food og andre måltider utenfor hjemmet bør begrenses Mat bør ikke brukes som belønning eller straff Familien bør oppmuntres til gode rutiner og å spise måltider sammen Foreldre og barn/unge bør engasjeres i, og lære seg gode matvarevalg og praktisk matlaging Foreldre/voksne bør styrke på barnets/de unges mestringsopplevelse Uli et al. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes

Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt og fedme hos barn og unge pedendony.qxp 01.06.2004 16:15 Side 4 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 6-23 Overvekt og fedme hos barn og unge Dagfinn Aarskog 1, Robert Bjerknes Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken,

Detaljer

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Inger M. Oellingrath, Martin V. Svendsen, Ingunn Fjørtoft og Ingebjørg

Detaljer

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge program for foreldreveiledning Q-1074 B Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge program for foreldreveiledning

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir

SUNNE MATVANER. råd. Supper. friske. som varmer GI BARNA. Les slankeekspertenes. Spiseforstyrrelser de fleste blir MELK_3.08 23-10-08 11:14 Side 1 FOTO: Nr 3 2008 m e i e r i p r o d u k t e r e r n æ r i n g l i v s s t i l k u n n s k a p Les slankeekspertenes råd Supper som varmer Spiseforstyrrelser de fleste blir

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET 2 Forord 4 Formål og innhold 6 Anbefalinger til bruk ved planlegging av kosthold til grupper 8 Anbefalt inntak av fett, karbohydrater og protein som

Detaljer

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no Nasjonale kostholdsanbefalinger Guro.smedshaug@helsedir.no Hva betyr mat for deg? Hvorfor spiser vi? - Biologisk betydning - Fokus på matens innhold - Fremme helse/forebygge sykdom - Kulturell betydning

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2010/2011 Utsatt individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

Lister ernæringsperm del 7: Type 2 Diabetes.

Lister ernæringsperm del 7: Type 2 Diabetes. Lister ernæringsperm del 7: Type 2 Diabetes. Kostprinsipper og kostråd i dette kapittel følger de nasjonale retningslinjer og anbefalinger for diabetes. Dette kapittel tar kun for seg diabetes type 2.

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den.

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den. Denne presentasjonen bygger på brosjyren Måltidet en verdi å ta vare på. Her får du praktiske råd om dagens ulike måltider, om de ulike matvaregruppene, og hvilke næringsstoffer du finner i hvilke matvarer.

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Oppsummering av kostrådene Kostrådene er hovedsakelig rettet mot primærforebygging av kroniske kostrelaterte sykdommer hos voksne

Detaljer

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen Nr 1 2007 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Er melkefett farlig? Sunne mellommåltider Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE 4 innhold 1.07 4 Barn

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver?

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? 01 15 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? Komiker Nils-Ingar Aadne Lav jodstatus blant gravide Jod viktig for normal vekst og hjernefunksjon Prøv

Detaljer

er litt sunnere Bloggerne konsentrasjon Matpakker på skolen som frister de unges forbilder Frokost gir bedre

er litt sunnere Bloggerne konsentrasjon Matpakker på skolen som frister de unges forbilder Frokost gir bedre Nr. 2 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Bloggerne de unges forbilder Frokost gir bedre konsentrasjon på skolen Matpakker som frister Førsteamanuensis Jostein

Detaljer

Sunt kosthold ved overvekt og fedme

Sunt kosthold ved overvekt og fedme Sunt kosthold ved overvekt og fedme Myter og fakta Hanne Reiersen Revheim Klinisk ernæringsfysiolog HABU, BUK STHF Tema 1. Overvekt og fedme 2. Sunne og gode matvarevalg 3. Sunt kosthold i hverdagen Overvekt

Detaljer