Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31"

Transkript

1 Nr januar februar mars årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen. Nytt om innendørshallen. Side 5 Christine Landrø Lind fikk godkjent norgesrekord for jr på 60 skudd liggende grovkaliber. Jubilanter Resultater Presentasjon av ungdomsskytterne våre Side 27

2 Redaktør: Per Jorsett I redaksjonen: Marit Jorsett, Tore Johansen, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: E-post Adresse: Hovedlagets styre: Formann: Stein Heggen, Tlf Nestformann: Jan Håkon Jørgensen Tlf Kasserer: Stian Eliassen Sekretær: Tore Johansen Styremedlem: Arne Grøtting Styremedlem: Håvard Larsen Styremedlem: Dag-Kjetil Hansen 1. varamann: Alexander Dahl 2. varamann: Bjørn Granberg 3. varamann: Arild Båheim Skilagets styre: Formann: Dag-Kjetil Hansen, Tlf Utvalgsmedlem: Kurt Eirik Bekkevold Utvalgsmedlem: Gard Ove Sørvik Utvalgsmedlem: Arne Grøtting Utvalgsmedlem: Arne Hagen Miniatyrlagets styre: Formann: Aleksander Dahl, Tlf Nestformann: Jan Håkon Jørgensen Sekretær: Tore Johansen Kasserer: Nils Hovde Styremedlem: Arne Hagen, Styremedlem: Arne Engejordet Styremedlem: Stian Eliassen Dameklubbens styre: Formann: Marit Jorsett, Tlf Kasserer: Sigrid Talleraas Styremedlem: Ingrid Bølset Johannessen Ungdomsutvalg: Leder: Håvard Larsen, Tlf Jaktutvalg: Leder: Kjell Karlsen, Tlf OSLO OPEN Denne gang skal vi benytte lederartikkelen vår til å skryte litt av en konkurrent, nemlig Nordstrand Skytterlag. De driftige karene i dette laget arrangerer nemlig hvert år den største innendørskonkurransen på skytingens område her i landet: Oslo Open. Stevnet tiltrekker seg toppskyttere fra store deler av landet, både fra DFS og NSF. I år deltok ca 400 aktive skyttere. Her skyter deltagerne først 25 skudd, på samme måte som man gjør under landskytterstevnet, hvoretter de ti beste møtes til finale hvor det avfyres ti enkeltskudd i stående stilling. Det anvises for hvert skudd, og stillingen etter hvert skudd blir annonsert i høytaleren - og tallene slått opp på storskjerm. Altså en riktig krevende konkurranse. Den 18 år gamle Askerjenta, Kristina Vestveit maktet å gå til topps med 342 poeng (98 i finaleomgangen). Vi benytter også anledningen til å fortelle at vår egen Jan Håkon Jørgensen besatte tredjeplassen i den harde fighten, etter omskyting. PJO PS For mer utfyllende resultatliste viser vi til resultatsidene inne i avisa. 2

3 Jubilanter: PJO 85 ÅR 11. mai kan Per Jorsett runde det veldig høye tallet 85. Jubilanten har vært behørig omskrevet i dette blad ved en rekke anledninger, og redaktøren nøyer seg denne gang med å fortelle at et langt liv med idrett som hovedgeskjeft ble behørig markert under årets Idrettsgalla der han fikk Idrettens Hedersprisen pluss Den Internasjonale Olympiske Komite`s Mediapris. Sistnevnte pris ble delt ut for første gang. AUD BAKKENG fyller 60 år 15. juni. Jubilanten var Østre-prinsesse hele seks ganger på 1990-tallet, og vant en lang rekke pokalskytinger innen Dameklubben. AUD JØRGENSEN fyller 50 år 2. april. Hun var styremedlem i Dameklubben i årene 1996/98 og er stadig et interessert medlem. ODDBJØRN NYHAGEN 70 ÅR På selveste 17. mai kan Oddbjørn Nyhagen feire sin 70-årsdag. Oddbjørns merittliste blir jo lenger og lenger etter hvert. Han har hevdet seg pent både på landsskytterstevnene i flere år, og nå begynner også Veteranmesterskapene å rulle inn. Både i Hovedlaget og Skilaget har han en lang og fin styreliste å se tilbake på. En av Østres solide støtter kan gratuleres med dagen samtidig som vi skal gå i tog. TROND SØRVIK 50 ÅR Det er veldig lenge til 18. juni, men vi har ingen annen anledning i Østre-Postens redaksjon enn å benytte dagens nummer til å gratulere Trond Sørvik med 50-årsdagen like før St. Hans. Han tilhører jo en familie hvor to generasjoner har tatt ivrig del i Østres virksomhet i de siste årene. Østre Posten gratulerer! Det var en gang: ØSTRE FOR 50 ÅR SIDEN Mars 1955: Odd Karlsen valgt som styremedlem i Oslo Skyttersamlag ØSTRE FOR 25 ÅR SIDEN Mars 1980: Stein Heggen vant Viken-stevnet i felt. Oslo Østre vant lagskytingen v/ Stein Heggen, Arne Hagen, Finn Amundsen og Torgeir Talleraas. Visste du at: DAMEKLUBBEN melder om følgende jubilanter: ELSE SALICATH fyller 70 år 10. april. Et av Dameklubbens ivrigste medlemmer gjennom mange år... dameklubben teller i dag 29 medlemmer, hvorav 7 æresmedlemmer. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen... ungdomsavdelingen har hele 23 aktive skyttere, hvorav 4 jenter. 3

4 Informasjon fra styret De viktigste sakene som styret har arbeidet med er ombyggingen av 100m og prosjektering av ny innendørsbane. Som vanlig har Eiendomsutvalget gitt god støtte. Ny 100 meter Arbeidet med 100m er godt i rute, skiveoverbyggingen er reist og det gjenstår bare noe småtteri før den er helt ferdig. Arbeidet ble gjort på dugnad i løpet av 3 lørdager, veldig godt ledet av Runar Berget, for øvrig far til den fremadstormende aspiranten Robin. Runars arbeidsledelse har bidratt til at byggingen har gått raskt og greitt unna, så styret retter en stor takk til ham. I et lag hvor mange har andre talenter enn slikt praktisk arbeid, er det veldig fint å ha fagfolk til å lede dugnaden. Ellers gjenstår det å grave en kabelgrøft til skivene og lage en voll foran skivene. Det vil også bli vurdert om området frem til skivene skal tildekkes med et grøntareal, for at det skal se penere ut. Megalink er valgt som skiveleverandør og kontrakten er undertegnet. De skal også levere et skivestyrings- og resultatvisningsprogram for SIUS skivene på 200m. Hensikten er å oppnå bedre brukervennlighet. SIUS skivene har fungert godt, men i brukervennlighet henger de etter. Det ser ut til at ombyggingen ender ut godt under budsjettet på som Generalforsamlingen godkjente. Styret har fått forslag fra Ungdomsutvalget om dette kan benyttes til å kjøpe 3 ekstra skiver. Endelig beslutning om dette avventes, for å se an kostnadsutviklingen på den nye innendørshallen. I alle tilfeller er skiveoverbygningen allerede tilrettelagt for 15 skiver, så 3 ekstra skiver kan eventuelt installeres raskt. Innendørshall Nå er ikke all nødvendig finansiering på plass for å iverksette bygging, men det er en mulighet at dette kan løse seg i løpet av våren. Derfor har arbeidet med prosjektet gått sin gang og tilbudsforespørslene er klare. Det er planlagt å sende ut tilbudspapirer både for delte entrepriser og totalentreprise. Nødvendig forhåndskonferanse er gjennomført med kommunen og byggemeldingen for byggearbeidet er innsendt. Som sagt er det ikke sikkert at bygget kan realiseres i år. I verste fall blir det ett år til inne på 100m. Slik aktiviteten har vært i vinter, er det langt fra ønskelig. Det skytes mye omtrent alle ukedagene. Det har i hovedsak fungert greit siden alle viser fleksibilitet, men det er lite rom for å øke aktiviteten. Så vi får håpe at noen av sakene som kan bringe inn mer penger løser seg, slik at banen kan stå ferdig til neste sesong. All skytingen medfører også en del arbeid med tømming av kulefangene. Siden dette gjøres i det stille av Geir Olsen, er det lett å glemme det faktum at det faktisk er mye jobb. Hittil i år har han demontert veggen og tømt kulefangene tre ganger, samt støvsugd rundt skivene. Eksempelvis så støvsugde han opp 7-8 kilo med blystøv fra gulvet sist gang og med titusenvis av skudd så blir det også mye bly som må fjernes. Så en stor takk rettes til Geir for denne jobben. Årvollskogen KS (ÅKS) Vi hadde et møte med ÅKS i begynnelsen av januar 2005 for å få en oppdatering av dagens situasjon og planene framover. ÅKS har i skrivende stund bygget opp støyvollen og ferdigstilt vollen på skytterlagets side. Flaggstengene er flyttet opp, og det er anlagt en gangsti inn til flaggstengene. 4

5 ÅKS bekreftet at vår atkomstvei inn til banen, vil bli tilbakeført til opprinnelig trase i løpet av april 2005, slik som opprinnelig planlagt. ÅKS bekreftet også at oppstart av byggetrinn II er planlagt til medio mars Videre opplyste ÅKS at de inngåtte avtaler med skytterlaget som omhandler leie av areal for brakkerigg og massedeponering ønskes videreført. Permanent oppkopling av felles kloakkledning i kum er utført. Dermed forventes det at problemene med kloakken er løst. Strålfors Medio februar ble det avholdt et møte med Strålfors, representert ved advokat Rein Carlsen. Hovedhensikten med møtet var å forsøke å avklare en del faktiske feil som er blitt framført i prosesskriv fra Strålfors. I møtet ble det også gjort sonderinger for å finne ut om partene kunne komme fram til en akseptabel økonomisk enighet. I løpet av møtet bekreftet Strålfors en sum som styret i skytterlaget skal ta stilling til, og gi et svar på i begynnelsen av mars. Hæhres hestesenter (HH) På styremøtet møttes Bjørn Espen Hovde på vegne av Albert Hæhre, for å orientere om arbeidet med hestesenteret. Hovedpunktene er som følger. Planforslag er sendt til kommunen v/planutvalget. Hvis de ikke har anmerkninger blir det offentlig høring til våren. Hvis eventuelle kommentarer fører til endringer, blir det en ny runde med kommunen og annen gangs høring. I beste fall kan bygging startes til høsten, realistisk sett blir det tidligst neste år. De anser politikerne som positive. En ekstra støyvoll er tenkt foran den eksisterende, slik at det blir en "sluse" mellom vollene. Veien må da legges noe om. Denne støyvollen vil i tilfelle måtte legges på vår eiendom, dette blir i tilfelle en forhandlingssak med HH. HH tar også et initiativ til å rette opp reguleringsplanen for området. OØS kjører et parallelt løp for å få rettet opp våre grenser inkl. plasseringen av skytebanen og bygningene. OØS samkjører med HH. Viken II felt i 2006 Oslo skyttersamlag skal arrangere Viken II i felt neste år og i følge tidligere praksis går arrangementet på rundgang mellom Oslolagene, da er det vår tur neste år. På grunn av manglende tilgang til område for felt krever dette arrangementet mye av arrangøren. Økonomien blir også usikker. Styret anser at dagens praksis i Oslo er ugunstig og har foreslått overfor samlaget at dette arrangementet fordeles på alle lagene i Oslo. Ulike modeller for dette er aktuelle, det viktige er prinsippet om at det er enklere for et lag å bidra med noe hvert femte år, enn å ta hele belastningen hvert 15ende. Kommentaren fra samlagsformann Lars Johan Hereid, er at dette må ut til høring i de andre skytterlagene før samlaget behandler det videre. De vil også ta med Viken II banestevnet i diskusjonen, selv om problemstillingen er noe annen her, siden vår bane og Løvenskiold er store nok for et slikt stevne. I tillegg er det Oslo skyttersamlags tur til å arrangere Østlandsmesterskapet i feltskyting om kun få år. 5

6 Sportslig satsing Bakgrunn Fjorårets banesesong var oppløftende for skytterne på 200m. Det ble satt mange personlige rekorder, og vi gjorde en hederlig innsats i Østlandscupen. B-laget hang med helt til tredje runde, og A-laget avsluttet sesongen med en meget god tredjeplass i finalen. Resultatene i 2004 synliggjorde at vi har mange i laget som har et stort potensial som skyttere. I erkjennelsen av dette ytret flere av skytterne ønske om å begynne å jobbe mer systematisk med trening og konkurranseforberedelser, for å kunne heve sine resultater ytterligere. På basis av erfaring fra Team Østre i 99 og innspill fra skytterne, ble det laget en plan for sportslig satsning i Planen ble godkjent av generalforsamlingen i desember Det var enighet blant skytterne om at det var hensiktsmessig at vi knyttet til oss ekstern trenerkompetanse i forbindelse med en slik sportslig satsning. Øyvind Sirevaag sa seg etter hvert villig til å stille opp. Sirevaag har en lang karriere som toppskytter, både i DFS og i Norges Skytterforbund. Han har bred erfaring som trener, og jobber i dag på Norges Toppidrettsgymnas på Kongsvinger. Opplegg Ut ifra tilbakemeldinger fra de aktive skytterne, ble det besluttet å fordele skytterne i to treningsgrupper. Denne inndelingen ble gjort ut ifra skytternes egne ambisjoner samt mulighet til å prioritere skytetrening i Den ene gruppen, bestående av omlag ti skyttere, avholder treningssamling med møteplikt hver fjortende dag. Deltakerne i denne gruppen betaler en egenandel for å være med på opplegget, og det er stilt krav med hensyn på treningsmengder og innsats. Den andre gruppen har månedlige treningssamlinger med Sirevaag. Her er det åpent for enhver som måtte ønske å delta, og skytterne kan selv kan bestemme i hvilken grad de ønsker å være involvert. Opplegget som er utformet burde dermed gi mulighet til utvikling for de fleste av skytterne på 200m, uavhengig av prestasjonsnivå og ambisjoner. Samlinger Samlingene med Sirevaag har så langt bestått av både teori og praksis. I januar og februar har det vært fokus på grunnleggende skytetekniske ferdigheter som skytestillinger og avtrekksteknikk. Mange av oss har fått verdifull tilbakemelding og noe å tenke på i løpet av disse øktene. Sirevaag har også brukt en del tid på sesong- og treningsplanlegging. Dette spenner fra å planlegge sesongen under ett, formtopping samt metoder for å få maks uttelling fra hver enkelt treningsøkt. Vi har også bedrevet en god del konkurranserettet trening. I skrivende stund har vi en pause i treningssamlingene med Sirevaag, på bakgrunn av at vi føler behov for tid til å bearbeide ting på egen hånd. Planen er å starte opp med treningssamlinger igjen i begynnelsen av april, da utendørs og med fokus på baneskyting. Prosjekt beger En del av den sportslige satsningen er å avholde to treningssamlinger med fokus på stang- og felthurtigskyting. Disse treningene vil avholdes over to helger i god tid før landsstevnet, sannsynligvis på banen til Asker Skytterlag. Siste treningsdag vil det bli arrangert klubbmesterskap i stang og stuper. Alle som vil kan være med på dette, og formodentlig blir det mange Østre-skyttere som kaprer beger i disse øvelsene på Lesja. 6

7 Erfaringer Så langt må erfaringene fra den sportslige satsningen kunne sies å være positive. Det skytes til tider svært godt på trening og på interne uttaksskytinger, og flere av våre skyttere har dokumentert fremgang på 15m-stevner i løpet av høsten og vinteren. I Akershus-serien har vi jevnt over skutt bedre enn tidligere. Det er naturligvis vanskelig å si om dette er resultater som uansett ville ha kommet uavhengig av den sportslige satsningen. Den forestående banesesongen vil gi oss svar på det. Det som uansett kan slås fast, er et de enkelte skytterne har fått gode konkrete personlige tilbakemeldinger og verktøy som gir en god basis for å komme videre som skytter. Kvaliteten på treningsarbeidet er bedre sammenlignet med tidligere år, og vi har blitt bedre til å hjelpe hverandre til fremgang. Formodentlig vil dette gis seg utslag i bedrede prestasjoner for Oslo Østre til sommeren. For sportslig utvalg Morten Risstad Østredresser kun kr. 360,- T-shirts kr. 75,- kjøpes i skytterhuset 7

8 Rekruttering Hver tirsdag har en gjeng ungdommer skutt luftgevær på banen vår. Det er meget gledelig å se at det er rekruttering i miniatyrlaget. Vi har kjøpt inn tre luftgevær og i tillegg har noen av oss lånt ut våre private våpen. Behovet er fem våpen, så hvis vi får breddemidler eller inntekter fra bingo/ spilleautomater kan vi kjøpe flere våpen. Fra de begynte å skyte luftgevær i høst har alle vist stor fremgang og det skal bli moro å se hvilke resultater de presterer på klubbmesterskap og i NM. Totalt har miniatyrlaget 12 deltagere til NM 10 og 15 meter på Stange mars. Av disse er det 7 deltagere i klasse ungdom og junior! Norgesrekord Christine Landrø Lind fikk rett før jul godkjent norgesrekord på 60 skudd liggende kl. Jrk. Grovkaliber. Med den godkjennelsen fulgte NSF merke for norgesrekord. Vi gratulerer! Kretsmedaljer i meter: Kjetil Jansen Gull 30 skudd liggende. Tiril Båheim Sølv 30 skudd liggende. Lene Grimstad Bronse 30 skudd liggende. Jan Håkon Jørgensen Gull 1/2 match. 15 meter: Aleksander Dahl Sølv Pokalskytinger Noen pokalskytinger er avviklet. Litt dårlig deltagelse for noen av dem. Klart flest var det i skytingen om styrets premie, hvor det skytes 40 skudd med luftgevær. Det skytes tre ganger og de to beste resultatene teller. Etter de 80 skuddene ble svært jevnt mellom Aleksander og Jan Håkon, men en god siste runde ga Aleksander seieren med 3p. Arne Engejordet skjøt også bra og var bare 10p bak. Styrets premie, de to beste resultatene teller. 06.jan 13.jan 20.jan Sum Aleksander Dahl Jan Håkon Jørgensen Arne Engejordet Øyvind Mørk Nils Hovde Anders Skafløtten Anders premie 03.feb Arne Hagens pokal 09.feb 15m 30 skudd 10m 60 skudd Aleksander Dahl 293 Aleksander Dahl 566 8

9 Akershus serien I Akershusserien vises det fortsatt god skyting av begge lagene. Spesielt imponerer førstelaget. Etter en jevn duell med Rælingen, som endte med en sjelden poengdeling, ble Kisen slått klart. Det kom i hvert fall overraskende på Kisen, de er det laget som er mest spesialisert på matchskyting og de var også ubeseiret så langt i serien. Sluttresultatet ble 1184p, som er ny lagsrekord med 11p. Dette er også tangering av runderekorden, som ble satt av Nordstrand for to år siden. Til alt overmål ble rekorden tangert i den etterfølgende runden og det med utskiftning i laget. Individuelt viser Eivind Rørhuus-Øie en imponerende stabilitet med topp resultater. Mot Kisen ble det 300p, et resultat som kun Espen Berg-Knutsen har klart de siste årene. Det må nevnes at Eivind benytter Sauer, mens Espen skytter med matchgevær. Noen poeng bak følger Jan Håkon Jørgensen og Stian Eliassen. Andrelaget viser også stabil skyting med mange resultater rundt 290p. Sisterunden ble den klart beste, de ble riktignok slått av NTG Kongsvinger, men de fikk et resultat som bare er overgått av vårt førstelag. Etter at alle rundene er skutt, er det klart at det blir finale på andre laget. Med resultatene fra de første rundene har vi totalt 12 skyttere som har kommet på 290-tallet. Et annet eksempel på stor bredde, er de amerikanske uttagningene som skytes før hver runde. I et av førstelagets uttak med 10 skyttere gikk sisteplassen på 293p. 1. divisjon: Runde 3: Oslo Østre p Rælingen p Eivind Rørhuus-Øie 298p Stian Eliassen 291p Tore Johansen 290p Morten Risstad 287p Runde 4: Oslo Østre p Kisen p Eivind Rørhuus-Øie 300p Stian Eliassen 297p Jan Håkon Jørgensen 296p Helene Engen 291p Runde 5: Oslo Østre p Eidsvoll Verk 1147p Eivind Rørhuus-Øie 299p Jan Håkon Jørgensen 298p Dag-Kjetil Hansen 294p Stian Eliassen 293p 2. divisjon: Runde 3: Oslo Østre p Nordstrand p Lars Hjelmeseth 292p Per Arve Strømstad 288p Øivind Enggrav 288p Aleksander Dahl 268p Runde 4: Oslo Østre p Skarpskytten p Gard Ove Sørvik 292p Arne Grøtting 289p Per Ola Vestbekken 288p Per Arve Strømstad 286p Runde 5: walk over Runde 6: Oslo Østre p Aurskog/Høland p Arne Grøtting 291p Per Ola Vestbekken 291p Gard Ove Sørvik 288p Per Arve Strømstad 286p Runde 7: Oslo Østre p NTG Kongsvinger 1179p Gard Ove Sørvik 294p Øivind Enggrav 292p Arne Grøtting 292p Per Arve Strømstad 287p 9

10 Østlandscup semifinale og finale september Med en aldri så liten forglemmelse fra sekretæren så kom ikke dette med i forrige nummer, men som kjent så blir bare gode historier bedre med tiden, så her kommer de siste rundene av Østlandscupen i fjor. Endelig, etter 18 år! I semifinalen måtte som ventet vårt sette ny lagsrekord for å komme videre. Det endte med 2712p og seier over fjorårsfinalist Løiten med 8 p. Dermed ble det endelig finale. Oslo Østre dominerte Østlandscupen stort på 70-tallet med 8 finaler og hele 5 seire, og var også med i flere finaler frem til midten av 80-tallet. Etter finalen i 1986 har imidlertid finalene gått uten vår deltagelse. I semifinalen kom bredden i vårt lag til stor nytte. Noen av våre skyttere opplevde en formsvikt og følte seg ikke komfortabel med å skyte, men med fullgode erstattere så skapte det slett ikke noen problemer. Resultatene viser da også jevn god skyting. Best ble Tone og Jan Håkon, men de andre fulgte tett bak. Finalen Oppturen i cupen fortsatte i finalen, som i forhold til de andre rundene har en ekstra finale med 10 skudd stående. Her skytter de seks første fem skuddsserier, mens de to siste skyter 10 enkeltskudd. Finalaget: Roy Yttri, Gard Over Sørvik, Stein Heggen, Tone Halvorsen, Dag-Kjetil Hansen, Helene Engen, foran sitter de to som skjøt de avsluttende 10 enkeltskuddene: Kurt Eirik Bekkevold og Jan Håkon Jørgensen. 10

11 Det endte med en tredjeplass, som også realistisk sett var målet før finalen. Finalefeltet i år var svært sterkt med Lillehammer som hadde vunnet 4 av de 6 siste finalene, Rollag og Veggli som satte suveren Østlandscup rekord i semifinalen og Jondalen som må sies å være det beste laget i Norge, med 4 blant de 13 beste i fjorårets Norgescup. Oslo Østre markerte seg i finalen og var i teten en stund, men det ble noe tøft etter hvert. Før de siste 10 finaleskuddene var resultatet 2710p, som kun var 2p bak lagsrekorden satt dagen før. Sluttresultatet ble 3438p, det var hhv 24p og 21p bak Jondalen og Rollag & Veggli, mens Lillehammer ble slått med 6p. Uansett er dette resultatet noe vi må si oss svært godt fornøyd. Etter 18 års opphold er det sterk å bli nr. 3 i dette selskapet. Målt fra resultatene og treningsiveren så langt i vinter er nok ambisjonene å forbedre denne plasseringen i år. Østre Postens gratulasjoner går til laget! Best resultat av våre hadde Jan Håkon som ble nr.2 individuelt med 443p, et resultat i norgestoppen. Jan Håkon var også en av de to som avsluttet skytingen 10 enkeltskudd stå, som er tøffere enn å skyte 5 skuddsserier. Det må nevnes at semifinalen og finalen ble skutt 2 uker etter at de siste banestevnene ble arrangert. I den to ukers perioden la skytterne inn ekstra treninger for å være godt forberedt. Om det ga de nødvendige ekstra poengene vites ikke, men det er slett ikke usannsynlig og det er flott at det vises en slik lyst til gjøre det godt i lagskyting. Semifinale Løiten: Oslo Østre A: 2704 p 2712 p Finale 1. Jondalen 3462 p 2. R&V 3459 p 3. Oslo Østre A 3438 p 4. Lilleh p Tone Halvorsen Jan Håkon Jørgensen Roy Yttri Kurt Eirik Bekkevold Gard Sørvik Dag-Kjetil Hansen Helene Engen Stein Heggen Jan Håkon Jørgensen Dag-Kjetil Hansen Tone Halvorsen Gard Sørvik Roy Yttri Helene Engen Stein Heggen Kurt Eirik Bekkevold

12 Klubbmesterskap 15m kl. 2-5 og veteran Årets klubbmesterskap ga en ny forbedring i forhold til fjorårets, både med hensyn på deltagelse og resultater. For andre året på rad gikk vinnerresultatet opp med tre poeng. Vinneren ble Eivind Rørhuus- Øie som skjøt 246p, tilsvarende resultat som han i ukene før vant flere åpne stevner med. De andre medaljene gikk til Jan Håkon Jørgensen og Roy Yttri, begge med 245p. På de neste plassene fulgte Stian Eliassen og Tore Johansen med 243p. Den siste på 240 tallet var Aleksander Dahl som vant kl.4 med 240. Klasse 3 og klasse 2 ble vunnet av hhv Per Otto Opstad og Egil Bråthen. I klasse V55 måtte Øivind Mørk belage seg på en sterkere konkurranse, siden Arne Grøtting har tatt steget over i klassen. Det ble da også svært jevnt mellom disse to. Innertierne måtte fintelles og da ender det ofte med Øivind som vinner. Nå med 17 innertiere mot Arnes 16. I klasse V65 var konkurransen heller lav med bare en deltager, men det hadde nok blitt den samme seierherren uansett hvem som hadde stilt opp. Oddbjørn Nyhagen skjøt 250 med 24 innertiere. Deltagelsen var stor med 24 stykker. Når vi legger sammen tallene fra klubbmesterskapet til R/J og kl.1 så ender vi opp med 57 deltagere totalt. Det er anselig antall, på nivå med mange samlagsmesterskap. 1. Eivind Rørhuus-Øie 246 gylt med. 2. Roy Yttri 245 sølv m. (18*) 3. Jan Håkon Jørgensen 245 sølv m. (17*) 4. Stian Eliassen Tore Johansen Gard Ove Sørvik Helene Engen Øivind Enggrav Eirik Ahdell Dag-Kjetil Hansen Kurt E. Bekkevold Morten Risstad 234 Kl Aleksander Dahl Per Arve Strømstad Johnny Wilhelmsen Arne Engejordet 201 Kl Per Otto Opstad 233 Kl Egil Bråten Reidar Wilhelmsen 178 Kl. V55 1. Øivind Mørk 244 sølv m. (17*) 2. Arne Grøtting 244 (16*) 3. Nils Hovde Arne Nygård 238 Kl. V65 1. Oddbjørn Nyhagen 250 sølv med. 12

13 Samlagsmesterskap 15m Nordstrand Årets SM ble preget av stor Østre dominans. Vi endte opp med 5 av 6 mulige samlagsmestere. Dette siden vi ikke har deltagere i kl. V73. I tillegg tok vi 3.plass i kl.2-5 og seieren i kl.1. Det er nok oppimot, hvis ikke det maksimale hva et lag kan forvente å oppnå i et samlagsstevne. Vi har lenge hatt enkelt skyttere som har hevdet seg, men nå har vi fått større bredde og ikke minst så hevder ungdommene seg markant i klassene som Nordstrand har dominert. Jan Håkon Jørgensen skjøt i år som i fjor 247p. I fjor ble Ivar Rinde, Nordstrand rangert foran med en innertier, men i år var det ingen tvil. Det ble en klar og vel fortjent seier med to poeng. Jan Håkon fornekter seg ikke, når nivået på stevnene øker så hever han seg ekstra. Eivind Rørhuus-Øie tok tredjeplassen med 245p, rangert bak Giske Bach, Nordstrand, men foran Ivar Rinde. Ellers overrasket Gard Ove Sørvik og Kurt-Eirik Bekkevold med 243p. Gard Ove har skutt lite innendørsstevner i år og Kurt har slitt litt med å få de gode resultatene. I V55 ble det også seier. Arne Grøtting markerte seg i sitt første samlagsstevne som V55 skytter, med 246p og en klar seier. Det endte 3p foran Frank Vasholmen fra Skarpskytten. Oddbjørn Nyhagen fikk i V65 247p og endte to poeng foran en annen Skarpskytten skytter, Lars Indergård. Jens Kristian Larsen hadde ikke en helt topp dag i kl.r, men 238p holdt likevel til en klar seier og sitt andre samlagsmesterskap på 15m. I ER fikk vi en helt ny samlagsmester i Tirill Båheim, som skjøt 247p og endte foran en hel rekke med Østre skyttere på 245p. I kl. J ble Heidi-Iren Olsen Grimstad best av våre med 240p og en 4. plass. Deltagelsen var den beste på flere år med i alt 72 skyttere, her ga vi et skikkelig bidrag med nøyaktig halvparten av deltagerne. SM 15m Nordstrand 1. Jan Håkon Jørgensen 247 gylt med. 3. Eivind Rørhuus-Øie 245 sølv med. 6. Gard Ove Sørvik Kurt Eirik Bekkevold Øivind Enggrav Roy Yttri Tore Johansen Stian Eliassen Dag-Kjetil Hansen Eirik Ahdell Morten Risstad Helene Engen 234 Kl Aleksander Dahl Per Arve Strømstad Arne Engejordet 224 Kl Per Otto Opstad 228 Kl Egil Bråten 215 Kl. ASP Robin Rastad Berget 233 Kl Anne Grimstad Arne Ånneland Håvard Larsen Arild Båheim 228 Kl. V55 1. Arne Grøtting 246 sølv med. 3. Øivind Mørk Arne Nygård 236 Kl. V65 1. Oddbjørn Nyhagen 247 sølv med. 3. Anders Skafløtten 230 Kl. R 1. Jens Kristian Larsen 238 Nammo med Kl. ER 1. Tirill Båheim 247 Nammo med 2. Kjetil Jansen Eivind Torstensen Vegard Ånneland Anders Antonsen 238 Kl. J 4. Heidi-I. O.Grimstad Fredrik Holtmoen Knut H. N. Johansen

14 Feltskyting På Sørum har vi hatt både treninger og pokalskytinger. Vi har i år fått i stand en avtale med Sørum skytterlag om bruksrett på skytebanen. Vi betaler en leie for hver gang vi skyter, men da har vi til gjengjeld banen de dagene som er oppsatt i terminlista. Vi skal holde skivemateriell til feltskytinga og det skal kun skytes på figurer satt opp i de faste rammene. Skyttere fra Sørum kan skyte sammen med oss med vårt opplegg for dagen. Det har vært noe varierende deltakelse på skytingene våre på Sørum, fra 2 til 15 stykker. En stevnekollisjon med uttaksstevner til Østlandsmesterskapet må ta skylden for den lave deltagelsen i Damenes pokal. Vi har også valgt å kombinere flere pokalskytinger og heller ha fokus på innskyting og trening i januar. Styrets krus ble i år vunnet av Stein Heggen foran Gard O Sørvik og med Arne Grøtting på tredje plass. Skilagets premie ble i år vunnet av Stein Heggen. Damenes pokal ble vunnet av Dag-Kjetil Hansen. Vennskapskytingen utgikk pga at det ikke var forsvarlig med noe pistolskyting på Sørum. Lite snø får ta skylda for det. Klubbmesterskapet ble avholdt på Sørum 26.februar med 9 deltakere. Tore Johansen ble klubbmester etter en meget spennende omskyting med Gard O Sørvik og Eirik Ahdell. Eirik var den eneste som skjøt fullt hus på finalen og skjøt seg kraftig oppover resultatlista. Det var en meget variert og innholdsrik feltløype på årets klubbmesterskap, finaleholdet hadde blant annet et dobbelhold på kne. Klubbmesterskapet i stangskyting vil bli avholdt i Asker til sommeren, sammen med felthurtigskyting som blir en ny gren i klubbmesterskap. Dette blir for kl. Jr, 1, 2-5 og veteranklassene. Det er bedre å skyte hurtigskytingene når det er varmt og ikke minst blir det gode forberedelser til landsskytterstevnet. Styrets krus 5.02 Sørum 1. Stein Heggen 29/22 2. Gard Ove Sørvik 26/15 3. Arne Grøtting 25/18 4. Tore Johansen 21/14 5. Trond Sørvik 21/6 6. Arild Båheim 12/1 Damenes pokal Sørum 1. Stein Heggen 30/21 2. Dag-Kjetil Hansen 29/18 Skilagets premie Sørum 1. Stein Heggen 29/15 2. Gard Ove Sørvik 29/13 3. Tore Johansen 28/15 4. Arne Grøtting 27/11 5. Kurt E Bekkevold 27/10 6. Eirik Ahdell 27/10 7. Dag-K Hansen 26/13 8. Jan Håkon Jørgensen 23/12 9. Anne Lise Holstad 12/3 Klubbmesterskap Sørum Kl. 2-5 og V55 1. Tore Johansen 28/15 39 (eo) 2. Gard Ove Sørvik 29/13 39 (eo) 3. Eirik Ahdell 27/10 39 (eo) 4. Kurt E Bekkevold 27/ Stein Heggen 29/ Dag-K Hansen 26/ Arne Grøtting 27/ Jan Håkon Jørgensen 23/12 9. Anne Lise Holstad 12/3 14

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten. Rifleposten Nr. 1-2012 årgang 16 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 l Nr.2-2004 årgang 8 Rifleposten Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 2 Rifleposten

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg.

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. BUESTIKKA Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund BUESTIKKA Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. 2 Innhold: Redaksjonelt: Redaksjonelt... s. 2 Presidenten har ordet... s. 3 Vi har snakket med: Fløya IL... s. 4 Tanker

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSRAPPORT SPORTSLIG LANDSLAG U23 OG ELITE 2013

ÅRSRAPPORT SPORTSLIG LANDSLAG U23 OG ELITE 2013 ÅRSRAPPORT SPORTSLIG LANDSLAG U23 OG ELITE 2013 Menn Elite I Menn Elite klassen er det først og fremst mesterskap som gjelder. I år var det VM i Firenze med en hard runde. Våre sterkeste kort ble Edvald

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer