Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling"

Transkript

1 Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf slik at varamedlem kan kallast inn. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Sakliste Sak nr. Saktittel 027/12 Godkjenning av møtebok 028/12 Meldingar 029/12 Gnr.155 bnr.1 Blyvarden - ny basestasjon for naudkommunikasjon. 030/12 Parkering / camping ved Byen. Tilsynsutvalet i Hordaland, Trygve Sæbø leiar

2 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Avgjerd av: Tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N- Objekt: J.post id. 12/13106 Arkivsaknr 12/ GODKJENNING AV MØTEBOK Framlegg til vedtak: Møteboka frå møtet , vert godkjent slik ho ligg føre.

3 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Avgjerd av: Tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N- J.post id. 12/13105 Arkivsaknr 12/ MELDINGAR Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 12/11372 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga 2 12/11370 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga 3 12/11962 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til oppføring av gjetarbu på gnr. 74, bnr. 9 - Opesjo i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Utsending av løyve til oppføring av naust på gnr. 83, bnr. 2 - Bersavikvatnet i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Utsending av løyve til etablering av vasstandsmålar og "hyd.met." stasjon ved Halne brygge, Eidfjord kommune - Skaupsjøen/Hardangerjøkule n landskapsvernområde 4 12/12067 I Eidfjord kommune Kopi av byggjeløyve på tilbygg til hytte i Hellehalsen for Kjell Arild Kvale. 5 12/12223 I Eidfjord kommune Byggjeløyve på oppføring av ny jakt- og fiskebu for TorHelge Tveit på Gamla Sandhaug, Eidfjord statsallmenning, Hardangervidda nasjonalpark. 6 12/12498 I Direktoratet for Byggjetiltak i verneområda

4 naturforvaltning på Hardangervidda - vurderingar knytta til auka kapasitet for overnatting. 7 12/12719 X Oversikt over motorferdsel under villreinjakta 2012 i Hordaland sin del av nasjonalparken. 8 12/13084 U Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga 9 12/13088 I Tilsynsutvalet i Telemark 10 12/13097 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Uttale til søknad om DNT tur med hundespann i Skaupsjøen/Hardangerjøkule n LVO og i Hallingskarvet NP. Høring på søknad om løyve til Amunsen Ultra Trail på Hardangervidda - Søker Xtremeidfjord Ny revidert løypetrasé fra arrangøren/søkeren Xtremeidfjord vedrørende søknad om Amundsen Ultra Trail /13100 I SNO Rapportering motorferdsle SNO Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre.

5 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til oppføring av gjetarbu på gnr. 74, bnr. 9 - Opesjo i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Til Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Hordaland fylkeskommune SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannen i Hordaland har fatta vedtak om å gje løyve til oppføring av gjetarbu på gnr. 74, bnr. 9 - Opesjo i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Brev ned dette vedtaket vert sendt med posten i dag. Kopi av brevet / løyvet vert berres sendt ut med denne e-posten. Med helsing Øistein Aasland Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Telefon: / Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til:

6 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til oppføring av naust på gnr. 83, bnr. 2 - Bersavikvatnet i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Til Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Hordaland fylkeskommune SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannen i Hordaland har fatta vedtak om å gje løyve til oppføring av naust på gnr. 83, bnr. 2 - Bersavikvatnet i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Brev med dette vedtaket vert sendt med posten i dag. Kopi av brevet / løyvet vert berres sendt ut med denne e-posten. Med helsing Øistein Aasland Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Telefon: / <http://www.fylkesmannen.no/hordaland> Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til:

7 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til etablering av vasstandsmålar og "hyd.met." stasjon ved Halne brygge, Eidfjord kommune - Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Til Eidfjord kommune Eidfjord Fjellstyre Tilsynsutvalet i Hordaland Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Statskog SF v/ Kristin Asdøl Midtmageli Hordaland fylkeskommune, kulturminne SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannen i Hordaland har fatta vedtak om å gje løyve til etablering av vasstandsmålar og 'hyd.met.' stasjon ved Halne brygge, Eidfjord kommune - Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde. Søkjar er Numedals-Laugens Brukseierforening. Brev med dette vedtaket vert sendt med posten i dag. Kopi av brevet / løyvet vert berres sendt ut med denne e-posten. Med helsing Øistein Aasland Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Telefon: / <http://www.fylkesmannen.no/hordaland> Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk

8 Kopi til: m,

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tilsynsutvalet i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Postboks BERGEN Dykkar ref. Vår ref. J. post id. Arkiv Dato: 09/ /13084 N-460/ Uttale til søknad om DNT tur med hundespann i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen LVO og i Hallingskarvet NP. Tilsynsutvalet i Hordaland tilrår å gi løyve til ein tur med hundespann frå Finse- Kjeldebu- Krækkja i tidsrommet mars DNT må ta kontakt med Statens naturoppsyn før turen startar for å få klarert om det er villrein i området. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Anne Gerd Nysveen Djønne sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.:

18

19

20 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga VS: Villreinnemndas uttalelse vedrørende søknad om Amundsen Ultra Trail Hei og takk for tilbakemeldinger i forb. med denne søknaden. Det har nå kommet en ny revidert løypetrasé fra arrangøren/søkeren Xtremeidfjord. Den nye løypetraséen er «snudd» i forhold til opprinnelig søknad. Det er nå tenkt start ved Dyranut, med sjekkpunkt på Sandhaug og Lågaros inne i nasjonalparken, deretter sjekkpunkt på Mårbu, Kalhovd, Hellberghytta og «Zoombie Hill» med målgang på Gaustatoppen. Dvs nå er det mindre del av løpet som går innen for nasjonalparken, men om det er avgjørende er jeg ikke så sikker på. Vi vil gjerne ha en kjapp tilbakemelding på om denne omlegginga av traséen gjør noe endring i deres uttale. Jeg har lagt ved uttalen fra Villreinnemnda i sin helhet. Dei er kritisk til økt tilrettelegging for ferdsel i villreinens leveområder, da det kan gi ytterligere økt barriere effekt i forhold til eksisterende aktivitet og redusere villreinens bruk av sine leveområder. Villreinnemnda kan derfor ikke anbefale at det gis tillatelse til omsøkte turløp utifra villreinhensyn Hoved konklusjonen i de andre høringene vi har mottatt, er som følger: Tilsynsutvalet i Hordaland: Rår til at søknaden vert i møtekomen, men at arrangementet må verta gjennomført før 15. aug. av omsyn til villreinforvaltninga. Buskerud tilsynsutvalg: ønsker ikke at dette arrangementet gjennomføres i Buskerud sin del av nasjonalparken etter Å forvalte villreinen på Hardangervidda er en av de viktigste oppgavene til forvaltningen. Reinsjakten som starter 20. august, er nødvendig for å holde stammen på et ønsket nivå. Løypa er i Buskerud lagt i området hvor villreinjakten foregår. Erfaringene viser at reinen ikke kommer inn i vårt fylke før i august. Dette er et arrangement som like godt kan/ helst bør gjennomføres utenfor Hardangervidda nasjonalpark. Fylkesmannen i Buskerud: mener det er uheldig at løpet sammenfaller med starten på villreinjakta. Dersom det skal gis tillatelse til konkurransen, bør løpet gjennomføres før 1.august.

21 Fra Telemarkssiden har vi ikke mottatt noen høringsuttalelser, men jeg ser nå at den nye løypetraséen kommer lite inn i Telemarks del av nasjonalparken. Stien mellom Lågaros og Mårbu går vel litt fram og tilbake over grensa, men følger fylkesgrensa i stor grad. Fylkesmannen i Hordaland er i utgangspunktet tilbøyelig til å støtte villreinnemnda sitt syn om at det ikke bør gis løyve til det omsøkte løpet ut i fra villreininteressene og at løpet godt kan arrangeres utenfor nasjonalparken. Med hilsen Øistein Aasland Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelingen Telefon: / Fra: Silje Ljøterud Bergan Sendt: 8. november :43 Til: Aasland, Øistein Emne: Villreinnemndas uttalelse vedrørende søknad om Amundsen Ultra Trail Hei. Vedlagt ligger villreinnemndas uttalelse vedr gjennomføring av Amundsen ultra Trail i , underskrevet versjon blir sendt pr post i morgen. Vår ref Med vennlig hilsen Silje Ljøterud Bergan Sekretær i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Aas Johan Knutsen Even

22 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: SNO Rapportering motorferdsle SNO Hallo! Her er rapportering av SNO sin bruk av motorisert ferdsle i Hardangervidda nasjonalpark i Knut Nylend Statens naturoppsyn Hardangervidda. Postadresse: pb 1, 3884 Rauland. Besøksadresse: Hardangervidda nasjonalparksenter-skinnarbu. e-post: Telefon: Mobil: Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Olaf Bratland Petter Braaten Silsand Trond Eirik Morten Elgaaen Lars Inge Enerstvedt Hardangervidda Fjelloppsyn Håvard Kjøntvedt Even Knutsen Kari Kveseth Terje Mala Øistein Aasland

23 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Endeleg vedtak i: Fylkesmannen i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N-511 Objekt: J.post id. 12/12391 Arkivsaknr 12/ GNR.155 BNR.1 BLYVARDEN - NY BASESTASJON FOR NAUDKOMMUNIKASJON. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Ullensvang herad Søknad om løyve til oppføring av ny basestasjon for naudkommunikasjon på gnr.155 bnr.1 - Blyvarden. Vedlegg: Dok. 1. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark av 31. mai Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark av januar Saksutgreiing: Me har fått oversendt søknad frå Ullensvang herad datert om løyve for oppføring av ny basestasjon for naudkommunikasjon på Blyvarden i Ullensvang statsallmenning. Det er Technogarden Engineering Resources AS som søkjer om dette på vegne av Direktoratet for nødkommunikasjon.

24 Tiltaket gjeld utskifting av eksisterande basestasjon som er drifta av Statens naturoppsyn, og vart oppført i Eksisterande hytta vert erstatta med ei ny og større hytta, og antennene vil verta plasserte på taket slik som på eksisterande. Grunnen til dette er plassmangel i eksisterande basestasjon som er 2x2 meter. Den nye hytta er teikna med 4,4 x 2,1, og skal ha antenner på taket slik som på eksisterande hytta. Tilsynsutvalet i Hordaland kjem med uttale i saka, det er Fylkesmannen i Hordaland som fattar vedtak etter verneforskrifta. Vurdering: Bakgrunnen for søknaden frå Technogarden Engineering Resources AS er at Stortinget i juni 2011 vedtok landsdekkande utbygging av naudnettet, og at nettet skal vera tatt i bruk i heile landet innan utgangen av Dagens separate radiosamband i politiet, brannvesenet og helsevesenet byggjer på gamal analog teknologi som i liten grad tilfredstiller operative og sikkerheits krav. Behovet for nytt radiosamband er grunna i daglege operative omsyn i naud- og beredskapsetatane, nødvendig utskifting av gamalt utstyr og ynskje om å styrkja sikkerheit og beredskap i samfunnet. Eksisterande basestasjon på Blyvarden er for liten til å romma dette. Ei utskifting av eksisterande basestasjon med ei ny og litt større stasjon på same tomta som eksisterande, vil i liten grad vera skjemmande, samstundes som det vil føra til større sikkerheit i sambandet for naudetatane. Så framt det er kapasitet, er det ei føremon om det vert opna for andre aktørar til og å bruka hytta til samband. Framlegg til tilråding til Fylkesmannen i Hordaland: Tilsynsutvalet i Hordaland rår til at eksisterande basestasjon på Blyvarden vert riven og erstatta med ein ny på 4,1 x 2,1m som omsøkt og vist på teikning av Den gamle basestasjonen skal fjernast heilt og ny basestasjonen skal plassert same tomt som i dag. Så framt det er straumkapasitet, er det ynskjeleg at det vert åpna for andre aktørar til å bruka hytta til samband. Den nye basestasjonen bør forblendast /ha ein farge som fell godt saman med terrenget rundt.

25 Det vil verta gjeve løyve til motorisert ferdsel etter søknad ved innsending av godkjent byggjeløyve frå heradet. Rett utskrift Dato: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Hordaland Fylkeskommune - Kultur og idrettsavdelin Statskog SF Ullensvang herad Villreinnemnda for Hardangervidda

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Endeleg vedtak i:tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N-468 Objekt: J.post id. 12/13061 Arkivsaknr 12/ PARKERING / CAMPING VED BYEN. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Rune Østraat "Byen" ved Tinnhølen Vedlegg: Dok. 2. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark av mai Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark av januar Saksutgreiing: Tilsynsutvalet i Hordaland gav i forrige møte sekretæren i oppdrag å utgreia regelverket rundt parkering/camping ved Byen. Dette kom opp etter innsendt e-post med vedlegg der ein viser til bilete frå 5. august d.å. Bilete viser at det sto parkert 4 campingvogner/bilar inne på parkeringplassen i tillegg til ei campingvogn utanfor området. Pkt a i verneforskrifta heimlar naudsynt køyring på Tinnhølvegen i samband med vedlikehald av vegen, villreinjakt, turisthyttedrift, slepp og sanking av beitedyr og garnfiske som har eit omfang på minimum 50 garndøgn. Parkering skal skje på godkjend parkeringsplass ved Lagerskuret eller ved Byen. Tilsynsutvalet i Hordaland handsama i sak 016/05 Kontroll av motorferdsel etter Tinnhølvegen i Hardangervidda nasjonalpark. Her var bakgrunnen for saka å finne løysingar som gjorde det lettare for oppsynet å driva kontroll av dei parkerte køyretøya ved Lagerskuret eller ved Byen. Fylgjande vedtak vart fatta i saka:

40 TUV-016/05 SAMRØYSTES VEDTAK: Tilsynsutvalet i Hordaland lagar sesongkort for køyring på vegen frå Tinnhølen til Byen for dei ulike brukarane. Her skal det stå navn på løyvehavar, sesongen det gjeld for, og at vedkomande har løyve til å køyre på Tinnhølvegen og parkere ved Lagerskuret eller ved Byen, og på kva grunnlag dei har dette løyvet. Fjellstyret i Eidfjord kan få tilsendt X antall slike kort for garnfiske og storviltjakt som dei kan dele ut saman med jaktkort eller garnfiskekort. Dei som driv med beitedyr og driv turisthytter får tilsendt slike kort frå Tilsynsutvalet i Hordaland. Alle andre som treng særskilt løyve for å køyre på Tinnhølvegen får eit slikt kort tilsendt saman med løyvet frå Tilsynsutvalet i Hordaland. Dette kortet skal liggje synleg i bilen for evnt. kontroll. Vurdering: Det er etter verneforskrifta høve til parkering på godkjend parkeringsplass ved Lagerskuret eller ved Byen. Etter at Tilsynsutvalet i Hordaland fatta vedtak i sak 016/05 vart det prøvd innført ei ordning med såkalla oblat som skulle liggja synleg i bilane som stod parkerte inne ved Lagerskuret og Byen. Desse vart delte ut til dei med gyldige fiske- og jaktkort innan Eidfjord statsallmenning, dei som driv turisthytter i området (Stigstuv og Rauhelleren), i samband med slepp og sanking av beitedyr. I tillegg til dei som driv med vedlikehald av vegen. Jfr. pkt a) i verneforskrifta. Dette viste seg å vera ei litt tungdrive løysing då me ikkje nådde ut til alle som hadde rett til å køyre og parkere ved Lagerskuret eller Byen iflg. verneforskrifta. Denne ordninga har såleis smuldra vekk med tida. Øvre Numedal fjellstyre fekk i 2005 løyv til oppføring av do- og søppelbod ved Byen, for å handtera toalett og bossproblema det medfører at jegerar og fiskarar nyttar seg av parkeringsmogelegheitene her. For å få oversikt over alle køyretøya som til ei kvar tid står parkerte ved Lagerskuret og ved Byen, må vel den påbegynte ordninga med eit oblat som ligg synleg i alle parkerte køyretøy takast opp att og vidareutviklast i samarbeid med oppsynet/politiet. Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

41 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Rune Østraat "Byen" ved Tinnhølen Hei Agnar Meiner at det er ope for motorferdsle inn til Byen, for brukarar med tilknyting til turisthytter, sauegjetarar, garnfiskarar med meir. Eg handsamar ikkje sjølv søknader inne i nasjonalparken, så eg vidaresendar e-posten til Tilsynsutvalet for Hardangervidda nasjonalpark og Direktoratet for naturforvaltning (DN), som er organa som har ansvaret for utøving av reglane for køyring inn til Byen. I utgangspunktet ville eg ha sagt at alle burde hatt eit eige køyreløyve, men er trur ikkje det er praktisert slik i dag Om alle som nytta vegen hadde eige køyreløyve, ville oppsynet hatt ei mykje lettare oppgåve med å kontrollera ordninga også.. Kanskje Tilsynsutvalet og DN vil svara på dette spørsmålet? Mvh. Rune Østraat sakshandsamar Ullensvang herad Fra: Agnar Malsnes Sendt: 8. oktober :33 Til: Rune Østraat Emne: 'Byen' ved Tinnhølen Hei Rune! Har en sak her som jeg lurer på, De siste årene har det vært en økende tendens til at det står campingvogner og campingbiler fast parkert inne i Hardangervidda nasjonalpark, inn ved Byen. Vedlagte bilde fra den 5.August i år viser 4 campingvogner/biler, i tillegg stod det en parkert campingvogn utenfor området lengre mot høyre over elva. Normalt har jo kjøring på denne veien inn til byen vært ganske strengt håndtert, jeg måtte be om

42 lov flere ganger for å få lov å kjøre ned å hente en kano som jeg måtte etterlate en gang i uvær. Slik jeg oppfatter det er det folk med hytter i området som kan benytte dette til parkering av kjøretøy. Men altså de siste årene har det økt med fast plasserte campingkjøretøy, og det blir mer og mer en campingplass. Mitt spørsmål er om dette er lovlig ihht. regelverket for nasjonalparken? Blir det evt. gitt tillatelse til dette? Mvh. Agnar Målsnes CONFIDENTIALITY NOTICE: This is intended only for the addressees and may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any copying, distribution or use of the information contained in this and its attachments, if any, is not allowed. Views expressed are those of the user and not necessarily those of Boliden AB (publ) or its subsidiaries. Any unauthorized use, copying, review or disclosure is prohibited. If you have received this in error, please notify the sender immediately and delete this and any copies of it. Boliden has taken every reasonable precaution to ensure that any attachment to this has been scanned for viruses. However, we only send and receive s on the basis that we are not liable for any viruses or any consequences thereof and would advise that you carry out your own virus scans before opening any attachments. Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.06.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Ettersending av sak Saksliste Saksnr Tittel 117/14 Vidare breibandsutbygging - Rammer for

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 28.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om Fairtrade Volda/Ørsta Orientering om barnevernprosjektet Medlemar som

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK

AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK Arkivref: 2014/8-11061/2014 Saksh.: Sivert Haaland d vat n og avlaup KF Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord vatn og avlaup KF Kommunestyret AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK Framlegg til

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. mai 2013 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. mai 2013 Kl. slett: 09.00

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

PROTOKOLL 20.04.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL 20.04.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 21.04.2015 PROTOKOLL 20.04.15 Sakene: 2015/09 2015/15 Møtestad: Kommunehuset i Seljord

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer