Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling"

Transkript

1 Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf slik at varamedlem kan kallast inn. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Sakliste Sak nr. Saktittel 027/12 Godkjenning av møtebok 028/12 Meldingar 029/12 Gnr.155 bnr.1 Blyvarden - ny basestasjon for naudkommunikasjon. 030/12 Parkering / camping ved Byen. Tilsynsutvalet i Hordaland, Trygve Sæbø leiar

2 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Avgjerd av: Tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N- Objekt: J.post id. 12/13106 Arkivsaknr 12/ GODKJENNING AV MØTEBOK Framlegg til vedtak: Møteboka frå møtet , vert godkjent slik ho ligg føre.

3 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Avgjerd av: Tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N- J.post id. 12/13105 Arkivsaknr 12/ MELDINGAR Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 12/11372 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga 2 12/11370 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga 3 12/11962 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til oppføring av gjetarbu på gnr. 74, bnr. 9 - Opesjo i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Utsending av løyve til oppføring av naust på gnr. 83, bnr. 2 - Bersavikvatnet i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Utsending av løyve til etablering av vasstandsmålar og "hyd.met." stasjon ved Halne brygge, Eidfjord kommune - Skaupsjøen/Hardangerjøkule n landskapsvernområde 4 12/12067 I Eidfjord kommune Kopi av byggjeløyve på tilbygg til hytte i Hellehalsen for Kjell Arild Kvale. 5 12/12223 I Eidfjord kommune Byggjeløyve på oppføring av ny jakt- og fiskebu for TorHelge Tveit på Gamla Sandhaug, Eidfjord statsallmenning, Hardangervidda nasjonalpark. 6 12/12498 I Direktoratet for Byggjetiltak i verneområda

4 naturforvaltning på Hardangervidda - vurderingar knytta til auka kapasitet for overnatting. 7 12/12719 X Oversikt over motorferdsel under villreinjakta 2012 i Hordaland sin del av nasjonalparken. 8 12/13084 U Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga 9 12/13088 I Tilsynsutvalet i Telemark 10 12/13097 I Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Uttale til søknad om DNT tur med hundespann i Skaupsjøen/Hardangerjøkule n LVO og i Hallingskarvet NP. Høring på søknad om løyve til Amunsen Ultra Trail på Hardangervidda - Søker Xtremeidfjord Ny revidert løypetrasé fra arrangøren/søkeren Xtremeidfjord vedrørende søknad om Amundsen Ultra Trail /13100 I SNO Rapportering motorferdsle SNO Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre.

5 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til oppføring av gjetarbu på gnr. 74, bnr. 9 - Opesjo i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Til Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Hordaland fylkeskommune SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannen i Hordaland har fatta vedtak om å gje løyve til oppføring av gjetarbu på gnr. 74, bnr. 9 - Opesjo i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Brev ned dette vedtaket vert sendt med posten i dag. Kopi av brevet / løyvet vert berres sendt ut med denne e-posten. Med helsing Øistein Aasland Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Telefon: / Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til:

6 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til oppføring av naust på gnr. 83, bnr. 2 - Bersavikvatnet i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Til Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Hordaland fylkeskommune SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannen i Hordaland har fatta vedtak om å gje løyve til oppføring av naust på gnr. 83, bnr. 2 - Bersavikvatnet i Ullensvang herad - Hardangervidda nasjonalpark. Brev med dette vedtaket vert sendt med posten i dag. Kopi av brevet / løyvet vert berres sendt ut med denne e-posten. Med helsing Øistein Aasland Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Telefon: / <http://www.fylkesmannen.no/hordaland> Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til:

7 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Utsending av løyve til etablering av vasstandsmålar og "hyd.met." stasjon ved Halne brygge, Eidfjord kommune - Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Til Eidfjord kommune Eidfjord Fjellstyre Tilsynsutvalet i Hordaland Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Statskog SF v/ Kristin Asdøl Midtmageli Hordaland fylkeskommune, kulturminne SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) Fylkesmannen i Hordaland har fatta vedtak om å gje løyve til etablering av vasstandsmålar og 'hyd.met.' stasjon ved Halne brygge, Eidfjord kommune - Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde. Søkjar er Numedals-Laugens Brukseierforening. Brev med dette vedtaket vert sendt med posten i dag. Kopi av brevet / løyvet vert berres sendt ut med denne e-posten. Med helsing Øistein Aasland Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Telefon: / <http://www.fylkesmannen.no/hordaland> Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk

8 Kopi til: m,

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tilsynsutvalet i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Postboks BERGEN Dykkar ref. Vår ref. J. post id. Arkiv Dato: 09/ /13084 N-460/ Uttale til søknad om DNT tur med hundespann i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen LVO og i Hallingskarvet NP. Tilsynsutvalet i Hordaland tilrår å gi løyve til ein tur med hundespann frå Finse- Kjeldebu- Krækkja i tidsrommet mars DNT må ta kontakt med Statens naturoppsyn før turen startar for å få klarert om det er villrein i området. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Anne Gerd Nysveen Djønne sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.:

18

19

20 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga VS: Villreinnemndas uttalelse vedrørende søknad om Amundsen Ultra Trail Hei og takk for tilbakemeldinger i forb. med denne søknaden. Det har nå kommet en ny revidert løypetrasé fra arrangøren/søkeren Xtremeidfjord. Den nye løypetraséen er «snudd» i forhold til opprinnelig søknad. Det er nå tenkt start ved Dyranut, med sjekkpunkt på Sandhaug og Lågaros inne i nasjonalparken, deretter sjekkpunkt på Mårbu, Kalhovd, Hellberghytta og «Zoombie Hill» med målgang på Gaustatoppen. Dvs nå er det mindre del av løpet som går innen for nasjonalparken, men om det er avgjørende er jeg ikke så sikker på. Vi vil gjerne ha en kjapp tilbakemelding på om denne omlegginga av traséen gjør noe endring i deres uttale. Jeg har lagt ved uttalen fra Villreinnemnda i sin helhet. Dei er kritisk til økt tilrettelegging for ferdsel i villreinens leveområder, da det kan gi ytterligere økt barriere effekt i forhold til eksisterende aktivitet og redusere villreinens bruk av sine leveområder. Villreinnemnda kan derfor ikke anbefale at det gis tillatelse til omsøkte turløp utifra villreinhensyn Hoved konklusjonen i de andre høringene vi har mottatt, er som følger: Tilsynsutvalet i Hordaland: Rår til at søknaden vert i møtekomen, men at arrangementet må verta gjennomført før 15. aug. av omsyn til villreinforvaltninga. Buskerud tilsynsutvalg: ønsker ikke at dette arrangementet gjennomføres i Buskerud sin del av nasjonalparken etter Å forvalte villreinen på Hardangervidda er en av de viktigste oppgavene til forvaltningen. Reinsjakten som starter 20. august, er nødvendig for å holde stammen på et ønsket nivå. Løypa er i Buskerud lagt i området hvor villreinjakten foregår. Erfaringene viser at reinen ikke kommer inn i vårt fylke før i august. Dette er et arrangement som like godt kan/ helst bør gjennomføres utenfor Hardangervidda nasjonalpark. Fylkesmannen i Buskerud: mener det er uheldig at løpet sammenfaller med starten på villreinjakta. Dersom det skal gis tillatelse til konkurransen, bør løpet gjennomføres før 1.august.

21 Fra Telemarkssiden har vi ikke mottatt noen høringsuttalelser, men jeg ser nå at den nye løypetraséen kommer lite inn i Telemarks del av nasjonalparken. Stien mellom Lågaros og Mårbu går vel litt fram og tilbake over grensa, men følger fylkesgrensa i stor grad. Fylkesmannen i Hordaland er i utgangspunktet tilbøyelig til å støtte villreinnemnda sitt syn om at det ikke bør gis løyve til det omsøkte løpet ut i fra villreininteressene og at løpet godt kan arrangeres utenfor nasjonalparken. Med hilsen Øistein Aasland Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelingen Telefon: / Fra: Silje Ljøterud Bergan Sendt: 8. november :43 Til: Aasland, Øistein Emne: Villreinnemndas uttalelse vedrørende søknad om Amundsen Ultra Trail Hei. Vedlagt ligger villreinnemndas uttalelse vedr gjennomføring av Amundsen ultra Trail i , underskrevet versjon blir sendt pr post i morgen. Vår ref Med vennlig hilsen Silje Ljøterud Bergan Sekretær i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Aas Johan Knutsen Even

22 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: SNO Rapportering motorferdsle SNO Hallo! Her er rapportering av SNO sin bruk av motorisert ferdsle i Hardangervidda nasjonalpark i Knut Nylend Statens naturoppsyn Hardangervidda. Postadresse: pb 1, 3884 Rauland. Besøksadresse: Hardangervidda nasjonalparksenter-skinnarbu. e-post: Telefon: Mobil: Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Olaf Bratland Petter Braaten Silsand Trond Eirik Morten Elgaaen Lars Inge Enerstvedt Hardangervidda Fjelloppsyn Håvard Kjøntvedt Even Knutsen Kari Kveseth Terje Mala Øistein Aasland

23 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Endeleg vedtak i: Fylkesmannen i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N-511 Objekt: J.post id. 12/12391 Arkivsaknr 12/ GNR.155 BNR.1 BLYVARDEN - NY BASESTASJON FOR NAUDKOMMUNIKASJON. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Ullensvang herad Søknad om løyve til oppføring av ny basestasjon for naudkommunikasjon på gnr.155 bnr.1 - Blyvarden. Vedlegg: Dok. 1. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark av 31. mai Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark av januar Saksutgreiing: Me har fått oversendt søknad frå Ullensvang herad datert om løyve for oppføring av ny basestasjon for naudkommunikasjon på Blyvarden i Ullensvang statsallmenning. Det er Technogarden Engineering Resources AS som søkjer om dette på vegne av Direktoratet for nødkommunikasjon.

24 Tiltaket gjeld utskifting av eksisterande basestasjon som er drifta av Statens naturoppsyn, og vart oppført i Eksisterande hytta vert erstatta med ei ny og større hytta, og antennene vil verta plasserte på taket slik som på eksisterande. Grunnen til dette er plassmangel i eksisterande basestasjon som er 2x2 meter. Den nye hytta er teikna med 4,4 x 2,1, og skal ha antenner på taket slik som på eksisterande hytta. Tilsynsutvalet i Hordaland kjem med uttale i saka, det er Fylkesmannen i Hordaland som fattar vedtak etter verneforskrifta. Vurdering: Bakgrunnen for søknaden frå Technogarden Engineering Resources AS er at Stortinget i juni 2011 vedtok landsdekkande utbygging av naudnettet, og at nettet skal vera tatt i bruk i heile landet innan utgangen av Dagens separate radiosamband i politiet, brannvesenet og helsevesenet byggjer på gamal analog teknologi som i liten grad tilfredstiller operative og sikkerheits krav. Behovet for nytt radiosamband er grunna i daglege operative omsyn i naud- og beredskapsetatane, nødvendig utskifting av gamalt utstyr og ynskje om å styrkja sikkerheit og beredskap i samfunnet. Eksisterande basestasjon på Blyvarden er for liten til å romma dette. Ei utskifting av eksisterande basestasjon med ei ny og litt større stasjon på same tomta som eksisterande, vil i liten grad vera skjemmande, samstundes som det vil føra til større sikkerheit i sambandet for naudetatane. Så framt det er kapasitet, er det ei føremon om det vert opna for andre aktørar til og å bruka hytta til samband. Framlegg til tilråding til Fylkesmannen i Hordaland: Tilsynsutvalet i Hordaland rår til at eksisterande basestasjon på Blyvarden vert riven og erstatta med ein ny på 4,1 x 2,1m som omsøkt og vist på teikning av Den gamle basestasjonen skal fjernast heilt og ny basestasjonen skal plassert same tomt som i dag. Så framt det er straumkapasitet, er det ynskjeleg at det vert åpna for andre aktørar til å bruka hytta til samband. Den nye basestasjonen bør forblendast /ha ein farge som fell godt saman med terrenget rundt.

25 Det vil verta gjeve løyve til motorisert ferdsel etter søknad ved innsending av godkjent byggjeløyve frå heradet. Rett utskrift Dato: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland - Miljøvernavdelinga Hordaland Fylkeskommune - Kultur og idrettsavdelin Statskog SF Ullensvang herad Villreinnemnda for Hardangervidda

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Tilsynsutvalet i Hordaland /12 AGND Endeleg vedtak i:tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Anne Gerd Nysveen Djønne Arkiv: N-468 Objekt: J.post id. 12/13061 Arkivsaknr 12/ PARKERING / CAMPING VED BYEN. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Rune Østraat "Byen" ved Tinnhølen Vedlegg: Dok. 2. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark av mai Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark av januar Saksutgreiing: Tilsynsutvalet i Hordaland gav i forrige møte sekretæren i oppdrag å utgreia regelverket rundt parkering/camping ved Byen. Dette kom opp etter innsendt e-post med vedlegg der ein viser til bilete frå 5. august d.å. Bilete viser at det sto parkert 4 campingvogner/bilar inne på parkeringplassen i tillegg til ei campingvogn utanfor området. Pkt a i verneforskrifta heimlar naudsynt køyring på Tinnhølvegen i samband med vedlikehald av vegen, villreinjakt, turisthyttedrift, slepp og sanking av beitedyr og garnfiske som har eit omfang på minimum 50 garndøgn. Parkering skal skje på godkjend parkeringsplass ved Lagerskuret eller ved Byen. Tilsynsutvalet i Hordaland handsama i sak 016/05 Kontroll av motorferdsel etter Tinnhølvegen i Hardangervidda nasjonalpark. Her var bakgrunnen for saka å finne løysingar som gjorde det lettare for oppsynet å driva kontroll av dei parkerte køyretøya ved Lagerskuret eller ved Byen. Fylgjande vedtak vart fatta i saka:

40 TUV-016/05 SAMRØYSTES VEDTAK: Tilsynsutvalet i Hordaland lagar sesongkort for køyring på vegen frå Tinnhølen til Byen for dei ulike brukarane. Her skal det stå navn på løyvehavar, sesongen det gjeld for, og at vedkomande har løyve til å køyre på Tinnhølvegen og parkere ved Lagerskuret eller ved Byen, og på kva grunnlag dei har dette løyvet. Fjellstyret i Eidfjord kan få tilsendt X antall slike kort for garnfiske og storviltjakt som dei kan dele ut saman med jaktkort eller garnfiskekort. Dei som driv med beitedyr og driv turisthytter får tilsendt slike kort frå Tilsynsutvalet i Hordaland. Alle andre som treng særskilt løyve for å køyre på Tinnhølvegen får eit slikt kort tilsendt saman med løyvet frå Tilsynsutvalet i Hordaland. Dette kortet skal liggje synleg i bilen for evnt. kontroll. Vurdering: Det er etter verneforskrifta høve til parkering på godkjend parkeringsplass ved Lagerskuret eller ved Byen. Etter at Tilsynsutvalet i Hordaland fatta vedtak i sak 016/05 vart det prøvd innført ei ordning med såkalla oblat som skulle liggja synleg i bilane som stod parkerte inne ved Lagerskuret og Byen. Desse vart delte ut til dei med gyldige fiske- og jaktkort innan Eidfjord statsallmenning, dei som driv turisthytter i området (Stigstuv og Rauhelleren), i samband med slepp og sanking av beitedyr. I tillegg til dei som driv med vedlikehald av vegen. Jfr. pkt a) i verneforskrifta. Dette viste seg å vera ei litt tungdrive løysing då me ikkje nådde ut til alle som hadde rett til å køyre og parkere ved Lagerskuret eller Byen iflg. verneforskrifta. Denne ordninga har såleis smuldra vekk med tida. Øvre Numedal fjellstyre fekk i 2005 løyv til oppføring av do- og søppelbod ved Byen, for å handtera toalett og bossproblema det medfører at jegerar og fiskarar nyttar seg av parkeringsmogelegheitene her. For å få oversikt over alle køyretøya som til ei kvar tid står parkerte ved Lagerskuret og ved Byen, må vel den påbegynte ordninga med eit oblat som ligg synleg i alle parkerte køyretøy takast opp att og vidareutviklast i samarbeid med oppsynet/politiet. Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

41 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Rune Østraat "Byen" ved Tinnhølen Hei Agnar Meiner at det er ope for motorferdsle inn til Byen, for brukarar med tilknyting til turisthytter, sauegjetarar, garnfiskarar med meir. Eg handsamar ikkje sjølv søknader inne i nasjonalparken, så eg vidaresendar e-posten til Tilsynsutvalet for Hardangervidda nasjonalpark og Direktoratet for naturforvaltning (DN), som er organa som har ansvaret for utøving av reglane for køyring inn til Byen. I utgangspunktet ville eg ha sagt at alle burde hatt eit eige køyreløyve, men er trur ikkje det er praktisert slik i dag Om alle som nytta vegen hadde eige køyreløyve, ville oppsynet hatt ei mykje lettare oppgåve med å kontrollera ordninga også.. Kanskje Tilsynsutvalet og DN vil svara på dette spørsmålet? Mvh. Rune Østraat sakshandsamar Ullensvang herad Fra: Agnar Malsnes Sendt: 8. oktober :33 Til: Rune Østraat Emne: 'Byen' ved Tinnhølen Hei Rune! Har en sak her som jeg lurer på, De siste årene har det vært en økende tendens til at det står campingvogner og campingbiler fast parkert inne i Hardangervidda nasjonalpark, inn ved Byen. Vedlagte bilde fra den 5.August i år viser 4 campingvogner/biler, i tillegg stod det en parkert campingvogn utenfor området lengre mot høyre over elva. Normalt har jo kjøring på denne veien inn til byen vært ganske strengt håndtert, jeg måtte be om

42 lov flere ganger for å få lov å kjøre ned å hente en kano som jeg måtte etterlate en gang i uvær. Slik jeg oppfatter det er det folk med hytter i området som kan benytte dette til parkering av kjøretøy. Men altså de siste årene har det økt med fast plasserte campingkjøretøy, og det blir mer og mer en campingplass. Mitt spørsmål er om dette er lovlig ihht. regelverket for nasjonalparken? Blir det evt. gitt tillatelse til dette? Mvh. Agnar Målsnes CONFIDENTIALITY NOTICE: This is intended only for the addressees and may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any copying, distribution or use of the information contained in this and its attachments, if any, is not allowed. Views expressed are those of the user and not necessarily those of Boliden AB (publ) or its subsidiaries. Any unauthorized use, copying, review or disclosure is prohibited. If you have received this in error, please notify the sender immediately and delete this and any copies of it. Boliden has taken every reasonable precaution to ensure that any attachment to this has been scanned for viruses. However, we only send and receive s on the basis that we are not liable for any viruses or any consequences thereof and would advise that you carry out your own virus scans before opening any attachments. Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 11.12.2012 Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er,

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtestad: Ullensvang Gjesteheim Saksnr.: 023/10-029/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Marie

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland

Ullensvang herad. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Ullensvang herad Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møtedato: 05.12.2013 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 17:00 Info om møte: Det vert ein presentasjon av byggjesaker i Ullensvang

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 010/13-015/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2012 Møtetid: Kl. 15:45 19:00 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 008/12-019/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Håkon Sandal Linda H. Jondahl

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/10-012/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Elisabeth Hauge Torunn

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 13.12.2011 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtestad: Hotel Ullensvang Saksnr.: 025/11-030/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Elisabeth

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 015/14-019/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll. Leiar Trygve Sæbø Sekretær Anne Gerd Nysveen Djønne. Trygve Sæbø. Marie Synnøve Hus Børve Samson Hamre Elisabeth W.

Møteprotokoll. Leiar Trygve Sæbø Sekretær Anne Gerd Nysveen Djønne. Trygve Sæbø. Marie Synnøve Hus Børve Samson Hamre Elisabeth W. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 04.02.2010 Møtetid: Kl. 15:45 17:45 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/10-005/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Erling

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland

Tilsynsutvalet i Hordaland Tilsynsutvalet i Hordaland Møtedato: 17.10.2013 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 17:00 Til orientering: Melding 18 og 19: Fylkesmannen ynskjer ei tilbakemelding frå utvalet, vedkommande søknaden

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 01.06.2015 Møtetid: Kl. 14:45-16:45 Møtestad: kantina på heradshuset Saksnr.: Medlemmer: Sæbø, Trygve Kvammen, Håkon Sandal, Håkon Sandal, Else Marie

Detaljer

Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda

Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, 5557 2322 Vår dato 19.12.2012 Dykkar dato 03.10.2012 Vår referanse 2012/12677 432.3 Dykkar referanse Xtremeidfjord, v/ Fredrik Mandt e-post: fredrik@xtremeidfjord.no

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 25.04.2013 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 17:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 09.02.2015 Møtetid: Kl. 15:45 17:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-004/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Valstyret

Ullensvang herad. Møteinnkalling Valstyret Ullensvang herad Møteinnkalling Valstyret Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 08:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 14.02.2013 Møtetid: Kl. 17:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/13-004/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Samson

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Plan- og ressursutval

Ullensvang herad. Møteinnkalling Plan- og ressursutval Ullensvang herad Møteinnkalling Plan- og ressursutval Møtedato: 29.04.2014 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Hei, Hei! Takk for at du har retta på føresegnene.

Hei, Hei! Takk for at du har retta på føresegnene. Fra: Viken, Torstein Sendt: 13. desember 2016 18:09 Til: 'Hovland Sissel Anita' Kopi: Postmottak planogbygg; Bratten, Anne Margit Emne: SV: Tilbakemelding på planmateriale vedrørande endring av reguleringsplan

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir

Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir Styre, utval, del. vedtaksmynde. Tilsynsutvalet i Hordaland Avgjerd av: Tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Eir Skeie Sandstå SAKSGANG Møtedato 25.04.2013 Arkiv:

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

kpmg AS Senior revisor

kpmg AS Senior revisor Fra: mira susann einarsen[furia.as@gmail.com] Dato: 15.03.2017 12:48:52 Til: Ellen Neeraas Tittel: Fwd: Bekreftelse alkoholomsetning Heisann Ellen Fikk denne i dag, vil du at jeg skal fylle ut et nytt

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø)

MØTEBOK. Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø) Tidspunkt: Onsdag 10. mai 2017 kl. 1800 Stad: Kjellaren i brannstasjonen i Odda MØTEBOK Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø)

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, Bjørn Ebne, May Britt Martinsen,

Detaljer

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet Miljødirektoratet Pb. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/11167 2015/597-3 Jørn Trygve Haug K01/&00 25.11.2015 Høyring av forslag til endring i motorferdsellova

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Hei, Eg la også inn to ekstra fotnoter. Desse er no blitt fotnote 1 og 2, med forklarande tekst. Ordlyden i 1.7 har fått fotnote 3 av totalt 6.

Hei, Eg la også inn to ekstra fotnoter. Desse er no blitt fotnote 1 og 2, med forklarande tekst. Ordlyden i 1.7 har fått fotnote 3 av totalt 6. Fra: Viken, Torstein Sendt: 5. desember 2016 15:33 Til: Hovland Sissel Anita (Sissel.Anita.Hovland@norconsult.com) Kopi: Postmottak planogbygg Emne: Tilbakemelding på planmateriale vedrørande endring av

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 10:15 Møtestad: Skriftleg saksbehandling Saksnr.: 017/14-017/14 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 12.6.13 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bente Steine,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, 5557 2325 Stein Byrkjeland, 5557 2114 Vår dato 16.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2010/48811 432.0 Dykkar referanse Til grunneigarane Stopp i arbeid

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 7.2.13 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne,

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 Søknad om snøscooter og helikopterløyve Rådmannen si tilråding: Med heimel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll EIDFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eidfjord Fjellstyre Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 21.05.2008 Tidspunkt: 18:00-21.00 Saksnr: 018/08 024/08 Følgjande medlemer møtte ikkje: Hildegunn Espe Følgjande

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 25.03.03 028/00 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: 511 Objekt: J022/0010 Arkivsaknr 2003000216

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 16:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 16:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 06.12.2012 Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 058/12-061/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden,

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG 18.12.2015 126/15 HM NÆRING Avgjerd av: Saksansv.: Henning Malones Arkiv: K2-K01 Objekt:

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 13:00 16.00. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 20/13 22/13 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat Anders

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 05.02.03 Tid: 14.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

Vi viser til søknad frå Stigstuv Turisthytta AS v/ Fridtjof Myklatun, motteke her den 2.6.2013.

Vi viser til søknad frå Stigstuv Turisthytta AS v/ Fridtjof Myklatun, motteke her den 2.6.2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, 5557 2322 Vår dato 24.06.2013 Dykkar dato 02.06.2013 Vår referanse 2013/7421 432.3 Dykkar referanse Stigstuv Turisthyttea AS v/ Fridtof Myklatun Løyve til

Detaljer