Gjelder fra 1. januar Instructions We Mail Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra 1. januar 2012. Instructions We Mail Norge"

Transkript

1 Gjelder fra 1. januar 2012 Instructions We Mail Norge 1

2 Innhold 1. Oversikt Beskrivelse av tjenesten Portoklasser Avtale Kontaktopplysninger Arbeidsgangen i We Mail Etablering Materiale til utforming av layout Innsending av trykkeklart materiale Testing Godkjenning av tjenesten før produksjon Materialer Papir Konvolutter Dataformater Tekstbaserte dataformater Trykkeklare filer Navngiving av filene Design layout Avsatte områder Layout Skrifter Grafikk Andre faktorer som bør tas med i betraktningen Sende filer til Strålfors Metoder for dataoverføring Datasikkerhet Datakommunikasjonslinjer Kvalitetsstandarder Anmode om endringer Valgmuligheter i We Mail-tjenesten Sporing Kontroll for å unngå duplikatfiler Bekrefte mottatte filer VPN-forbindelse Tilleggstjenester earchive

3 1. Oversikt 1.1 Beskrivelse av tjenesten We Mail er Strålfors standardiserte tjeneste for print og distribusjon av dokumenter for bedriftskunder. Med We Mail kan du raskt sende små og store opplag i henhold til avtalt tidsplan. Tjenesten kan benyttes til en rekke typer dokumenter, blant annet fakturaer, lønnsslipper, bankutskrifter og annen kundeinformasjon. Kunden sender opplag til Strålfors ved hjelp av avtalt filoverføringsmetode (se liste over metoder i avsnitt 6) og i avtalt format. We Mail kan benyttes til brev med 1 80 ark. Utsendelser på mer enn 80 ark pakkes på den måten som er best egnet, avhengig av antall ark. Brevene distribueres i samsvar med avsenderens ønske som A- eller B-post, printet i svart-hvitt på tosidig 1/1. Forsendelser (B-post) som mottas før kl , leveres til distribuering neste virkedag. Forsendelser (A-post) som mottas før kl , leveres til distribuering samme virkedag. Brev som inneholder mer enn 80 ark, konvolutteres manuelt. Slike brev kan ha noe lenger leveringstid. Et opplag kan inneholde ett eller flere dokumenter. Kunden må varsle Strålfors om opplag på mer enn sider minst tre (3) dager på forhånd. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at den vanlige tidsplanen kanskje ikke vil gjelde. 1.2 Portoklasser We Mail-dokumenter sendes som A-prioritert- eller B-økonomi-post, etter avtale med Kunden. Dokumentene sendes til distribusjon med Strålfors som avsender. 1.3 Avtale Bruk av We Mail-tjenesten forutsetter en kundeavtale mellom kunden og Strålfors AS. Ta kontakt med en av Strålfors selgere via e-post til Strålfors kundesupport. Etablering av og pris på tjenesten avtales mellom kunden og Strålfors AS. We Mail-tjenesten medfører ingen avgifter etter etablering. Straks avtalen er underskrevet kan etablering hos kunden settes i gang. We Mail blir fakturert en gang i uken i henhold til vedlagte prisoversikt. We Mail-tjenesten leveres i samsvar med de spesielle vilkårene for We Mail og Strålfors generelle vilkår som ligger på Kontaktopplysninger Addresse: E-post Telefon Faks Strålfors AS We Mail Post box 253 Alnabru, 0614 Oslo Besøksadresse: Haraldrudveien OSLO NORWAY Strålfors Kundesupport:

4 1.5. Arbeidsgangen i We Mail 4

5 2. Etablering Kunden kan begynne å bruke tjenesten så snart avtalen med Strålfors er underskrevet, testingen er gjennomført og kunden har godkjent resultatene. Etableringen starter med å opprette dataforbindelser og kunde-id. Etter disse trinnene sender kunden inn testfiler, herunder også layout, prøvedata og spesifikasjoner, til Strålfors i avtalt format eller i avtalt printklart filformat. Strålfors gjennomfører de aktuelle prosedyrene i Strålforssystemet som kreves for å sette i gang tjenesten, og deretter kan dataene korrekturleses i pdf-format eller på papir. Tidsplanen for etableringen avtales med kunden. Tidsplanen avhenger av hvor mange ulike dataformater som er aktuelle, og antall layoutvarianter. Strålfors Kundesupport tilordner et entydig oppdragsnummer til hver enkelt etablering. Oppdragsnummeret brukes til å identifisere all kommunikasjon og alt materiell som hører til etableringsprosjektet Materiale til utforming av layout Layoutelementer som logoer ol. Ressursfilene skal sendes med e-post eller på cd/dvd/usb-minnepinne til kundesupport, merket med oppdragsnummeret. Du finner kontaktopplysninger i avsnitt 1.4. Elementene skal samles gruppevis i mapper slik at grafikk og layoutmodeller ligger i egne mapper. Alle mappene bør komprimeres i zip-filer før de sendes inn. Elementene må ikke være kryptert. Se anbefalingene for bilde- og grafikkvalitet i avsnitt Testdata og dataspesifikasjoner For å sikre at etableringen kan utføres trygt og til rett tid skal kunden levere alle nødvendige testdata til Strålfors når etableringen igangsettes. Testdata skal stemme overens med produksjonsmaterialene ha god kvalitet sendes til Strålfors med den samme ftp-/sftp-baserte filoverføringsmetoden som produksjonsdataene representere alle de mulige dokumentvariantene ikke inneholde urimelig mange eksemplarer av samme type data inneholde én versjon av alle de ulike dokumenttypene i lettfattelig rekkefølge inneholde én datapost med maksimal lengde og én med den minste aktuelle lengden, for å sikre at de aktuelle dataene får plass i de feltene som er satt av til dem på skjemaet. Kunden kan levere flere typer testdata hvis det er behov for det. Dataspesifikasjonene sendes med e-post til Layout Individuelle maler for layout blir utformet av Strålfors i samsvar med kundens layoutprøve. Layoutprøven skal sendes Strålfors som pdf-fil eller på papir i samsvar med instruksjonene i avsnitt På papirprøven må det oppgis hva slags font som skal brukes, sammen med skriftsnitt (normalskrift, tynn, fet osv.), størrelser og linjeavstand, samt tykkelse på strekene osv. Papirprøven skal alltid være i naturlig størrelse 1:1 slik at plasseringen av de ulike elementene kan måles på siden. Papirprøven sendes til adressen i avsnitt 1.4. Merk prøven med oppdragsnummeret fra kundesupport 2.2. Innsending av printklart materiale Dersom kunden selv utformer printklart materiale, må kravene i avsnitt 5 overholdes. Materialet skal leveres komprimert i zip-filer på samme måte som produksjonsmaterialet blir behandlet, og overføres ved hjelp av angitt konto for filoverføring. 5

6 2.3. Testing Under testing, i etableringsfasen og etter endringer må det kontrolleres at dataoverføringsforbindelsene, datafilene og layoutene fungerer som de skal. Dersom det gjøres endringer i for eksempel layout, skal det gjennomføres nye tester, og kunden må godkjenne resultatet av testene før endringene kan innføres i produksjonsmiljøet. All testing skal være avtalt spesielt med Strålfors. Kunden skal informere Strålfors om behov for testing ved å sende e-post til kundesupport Godkjenning av tjenesten før produksjon Kunden må skriftlig godkjenne tjenesten overfor Strålfors, enten med post eller e-post til Strålfors kundesupport. Strålfors vil deretter overføre den etablerte tjenesten til produksjonen og sende bekreftelse om når kunden kan ta i bruk We Mail-tjenesten. 3. Materialer Kun standardisert materiale kan brukes i We Mail. Forhåndstrykte vedlegg kan ikke legges ved brevene, men de kan printes som ekstra sider i utsendelsene Papir Standardpapiret som benyttes, er 90 g/m2, ubestrøket, hvitt A4-papir med mikroperforering. Papiret har ingen forhåndstrykt informasjon Konvolutter Det benyttes to konvoluttstørrelser til We Mail: C5 og C4. Konvoluttene har vinduer på 100 x 63 mm. (Det øvre, venstre hjørnet av vinduet er 14 mm fra øverste kant på konvolutten og 15 mm fra venstre kant.) Brev som inneholder 1 8 ark, legges i C5-konvolutter, og brev med 9 80 ark legges i C4-konvolutter. Brev på mer enn 80 ark sendes på den måten som er best egnet, avhengig av antall ark. C5- og C4-konvoluttene er hvite på utsiden med sikkerhetstrykk på innsiden for å hindre at noen skal kunne se innholdet i konvoluttene. Logo Avsender: Strålfors AS Retur: Firma AS Postboks 4545, 0888 OSLO Avsender: Avsender: BANKOPPDRAG EDB Business Strålfors Partner ASNorge AS BANKOPPDRAG Avsender: EDB Business Partner Norge AS Logo Retur: Firma AS Postboks 4545, 0888 OSLO Ved retur: Riv av Ved klaffen retur: Riv av klaffen Ola Nordmann Atlanterhavsveien KYSTEN Ola Nordmann Atlanterhavsveien KYSTEN Illustration: C5 envelope Illustration: C4 envelope 6

7 4. Dataformater Alle dataformater avtales mellom Strålfors og kunden. Dataene skal alltid sendes til Strålfors i avtalt format og i komprimerte zip-filer. Produksjonsdatafiler skal overføres ved hjelp av ftp eller sftp, etter avtale Tekstbaserte dataformater Produksjonsdataene skal være i det formatet og ha den strukturen som ble godkjent og brukt i etableringsfasen av tjenesten. Tekstbaserte data kan ha følgende formater: XML datapostformater, csv eller tilsvarende (med skilletegn) formater med fast lengde. Andre formater kan brukes dersom de blir godkjent av Strålfors Printklare filer Bruk av printklare filer skal alltid være avtalt mellom kunden og Strålfors på forhånd. Alle printklare filer testes hver for seg. Disse formatene kan brukes: AFPDS PCL PostScript PDF Printklare data skal inneholde alle elementer fra dokumentet, for eksempel bilder, data og skrifter. Kunden kan ikke bruke det området som er satt av til Strålfors bruk. Strålfors gjør hvite alle avsatte områder (se instruksjonene i avsnitt 5.1). Kunden må forsikre seg om at bedriften har rett til å benytte ressursene som er brukt i dokumentene, for eksempel logoer, grafikk og skrifter. I tillegg skal instruksjonene for utforming av dokumentet være fulgt (avsnitt 5). Mer detaljerte opplysninger om filenes egenskaper når det gjelder format, vil være tilgjengelig i oppstartfasen Navngiving av filene Filnavnet skal være entydig. Rutinene for navngiving av filene diskuteres nærmere med kunden når tjenesten skal etableres. Filnavnet kan for eksempel ha mønsteret Kunde_bruksområde_tidsstempel.filtype Stralfors_fakturaer_ zip. Med entydige filnavn blir det enklere å identifisere datafilene dersom det skulle oppstå spørsmål. 7

8 Red area may be visible from the envelope window. top-left: x=0mm, y=0mm bottom-right: x=114mm, y=78mm Green area is reserved for return-address and logo top-left: x=15mm, y=15mm bottom-right: x=96mm, y=28mm Reserved, Norwegian Post top-left: x=15mm, y=28mm bottom-right: x=96mm, y=43mm Top-left corner of SRM code: x=88mm, y=49mm Blue area is reserved for recipients address. top-left: x=15mm, y=43mm bottom-right: x=96mm, y=65mm Reserved for production Områder i venstre marg som er merket med lys grå farge, skal være tomme på første side av alle ark. Disse områdene er avsatt til koder knyttet til produksjonen. Hvite områder er ledige. Kunden må imidlertid være oppmerksom på at det må være en marg på 3 mm på alle fire sider av papiret. Området som kan være synlig gjennom vinduet i konvolutten, er merket med røde striper. Områder som er merket med grønt, rosa og blått, er alltid synlige gjennom konvoluttvinduet. Områder merket med grønt, er satt av til logo og avsenderadresse. Kunden kan plassere logo og avsenderadresse delvis over eller til høyre/venstre for det grønne området, men aldri under, i det rosa området. Områder som er merket med rosa, er satt av til Distributøren. Områder merket med blått, er satt av til mottakeradressen. Områdene som er synlige gjennom konvoluttvinduet, må være helt nøyaktig plassert på alle layouter. Koden for SRM er plassert på alle førstesidene, ved siden av adresseopplysningene. Koordinatene for SRM-koden er x = 88 mm, y = 49 mm. Størrelsen på SRM-koden er 7,2 x 7,2 mm. Koden skal alltid være synlig gjennom konvoluttvinduet. Logo Retur: Firma AS Postboks 4545, 0888 OSLO Ola Nordmann Atlanterhavsveien KYSTEN Illustration of the envelope window. 8

9 5. Design layout Kunden kan selv utforme en egnet mal for layout. Når man utformer dokumenter, er det imidlertid enkelte spesielle instruksjoner som må følges for å sikre at layouten skal kunne produseres uten problemer Avsatte områder Adressefelt På første side i alle dokumenter skal det settes av plass til avsender- og mottakeropplysninger, som vist i illustrasjonen på neste side. Legg merke til plasseringen av SRM-etiketten (størrelsen på det avsatte området er 13 mm x 9 mm). Avsenderinformasjon kan være logoen til bedriften som sender dokumentet, og/eller navn på bedriften sammen med kontaktopplysninger. Avsenderopplysningene plasseres over mottakerens navn og adresse i dokumentet. Adressen til mottakeren av dokumentet skal være utformet slik at dokumentet kan sorteres maskinelt. Se eksempler nedenfor. Dokumenter som sendes innen Norge Firmanavn AS Kari Nordmann Gateveien OSLO Dokumenter som sendes utenlands Laden AG Kertrud Kaufmann Wirtschaftweg 1 A P.O. Box Hansastadt GERMANY Mottakeradressen skal også inneholde landkoden på to bokstaver som er fastsatt i ISO3166 (http://www.iso. org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/english_country_names_and_code_elements.htm), for eksempel NO for Norge. Dokumenter som skal sendes utenlands, skilles fra innenlandsposten ved hjelp av denne landkoden. Henvisninger til andre posttjenester Hvis kunden bruker andre posttjenester, for eksempel en informasjonstjeneste, og bruken av disse tjenestene krever plassering av informasjon i konvoluttvinduet, må plasseringen av denne informasjonen avtales med Strålfors på forhånd. Kunden må sende inn alle nødvendige elementer, for eksempel strekkode og/eller tjeneste-id, til Strålfors sammen med det andre materialet/de andre dataene Områder avsatt til produksjonen Kunden må være oppmerksom på at det skal settes av plass til merking knyttet til produksjonen, for eksempel konvolutteringskoder, på venstre side av alle forsider i samsvar med illustrasjonen på foregående side. Tekst og fargede områder som dekker over produksjonsrelaterte områder, kan hindre konvoluttering, og disse områdene blir derfor merket med hvitt under produksjonen. 9

10 5.2. Layout Størrelsen på skjemaet er alltid A4 (297 x 210 mm). Det skal alltid være en marg på minst 3 mm på alle sidene av skjemaet. Under utformingen av skjemaet må det i tillegg til margene også tas hensyn til områder som er satt av til produksjonsmerker Giro Sett av et område på baksiden av skjemaet som begynner i nedre kant og måler 102 mm langs hele bredden av giroen. Det kan ikke printes på baksiden av giroen Fonter Tjenestens standardfonter "Vedlegg 1: standardfonter" inneholder en liste over standardfontene. Kunden kan velge blant alle disse fontene uten at det påløper tilleggskostnader Kundedefinerte fonter Hvis kunden ønsker å bruke en annen font enn Strålfors standardfonter, vil Strålfors kjøpe inn de nødvendige lisensene. Kunden vil bli fakturert for tilleggskostnadene med den ekstra fonten i form av en engangsbetaling når tjenesten settes i gang, og i tillegg kommer det en månedlig vedlikeholdsavgift for fonten Fonter brukt i printklart materiale Kunden må inkludere alle fonntene som skal brukes, i det printklare materialet. Kunden må også sørge for å ha de lisensene som er nødvendig for å bruke fontene til dette formålet Grafikk Svart-hvit grafikk sendes i svart-hvitt format. Størrelsen på grafikken skal være 1: Vektorgrafikk Vektorgrafikk sendes til Strålfors som eps- eller pdf-fil. Typisk vektorgrafikk kan være logoer og grafiske innslag. I enkelte tilfeller kan imidlertid vektorgrafikken inneholde pikseldata (f.eks. skygger og gjennomsiktighet) der oppløsningen må være 300 ppt Pikselgrafikk Pikselgrafikk kan sendes Strålfors i jpg-, tiff-, bmp- eller png-format. Unngå å komprimere jpg-filer for mye. Det reduserer bildekvaliteten fordi deler av bildedataene blir ødelagt. Typisk pikselgrafikk er fotografiske bilder og andre bildetyper. Oppløsningen på bildene bør være 300 ppt Signaturer Signaturer og annen grafikk av lignende type bør sendes som bitmap-/tiff-filer, og oppløsningen skal være ppt. Signaturer kan også sendes inn på hvitt papir, skrevet med svart tusj eller kulepenn. Papiret sendes i posten til Strålfors på adressen nevnt i avsnitt 1.4, med avtalt oppdragsnummer. Strålfors skanner deretter signaturen. 10

11 5.5. Andre faktorer som bør tas med i betraktningen Minste fontstørrelse Svart tekst (K 100 %) bør ikke være mindre enn 6 punkt. Rastrert tekst bør være minst 9 punkt, avhengig av fontens tetthet. Fontstørrelsen for såkalt negativ tekst, det vil si for eksempel hvit tekst på farget bakgrunn, bør være 9 punkt eller mer, avhengig av fontens tetthet Strektykkelser Heltrukkede, ensfargede streker bør være på minst 0,25 punkt. Rastrerte streker bør ha en tykkelse på minst 0,5 punkt Graderte farger Det vanligste problemet med bruk av graderte farger er at endringer i nyansene blir synlige. Av den grunn anbefaler Strålfors ikke å bruke graderte farger, og Strålfors tar ikke ansvar for kvaliteten på graderte områder. 6. Sende filer til Strålfors Kunden har ansvar for å overføre filene og for innholdet i dem. Kundene sender sine data ved hjelp av den overføringsmetoden som er opprettet til tjenesten. Dataene skal være navngitt på avtalt måte og komprimert i zip-filer før de sendes. Zip-filene kan også være passordbeskyttet. Når filen er overført til Strålfors, kan den ikke slettes fra produksjonsgangen Metoder for dataoverføring FTP Addresse: ftpo.il.stralfors.com eller ftp.il.stralfors.com Annet: Straks kunden har inngått avtale om We Mail-tjenesten hos Strålfors, blir det opprettet en ftp-brukerkonto for kunden SFTP (SSH2) Addresse: sftp.il.stralfors.com Annet: Straks kunden har inngått avtale om We Mail-tjenesten hos Strålfors, blir det opprettet en sftp-brukerkonto for kunden VPN+FTP Addresse: Avtales når tjenesten tas i bruk. Annet: Straks kunden har inngått avtale om We Mail-tjenesten hos Strålfors, blir det opprettet en ftp-brukerkonto for kunden. Det tillegges et ekstragebyr ved åpning av vpn-forbindelse. 11

12 7. Datasikkerhet Alle ansatte hos Strålfors har skrevet under på avtaler om taushetsplikt, og de er også bundet av taushetsplikt innenfor banksikkerhet. Strålfors lokaler er videoovervåket og utstyrt med innbruddsalarmer, og bare de som har personlige adgangsnøkler, kan bevege seg fritt i lokalene. Både medarbeidere og gjester skal til enhver tid gå med synlige ID-kort. Lokalene er utstyrt med egnede brannalarmer og brannsikre dører. Alt materiell som inneholder kundespesifikke data som er benyttet i produksjonen, legges sammen med annet sikret dataavfall og overføres til det endelige ødeleggelsesstedet i låste beholdere Datakommunikasjonslinjer Illustrasjon: grensesnitt for filoverføring 7.2. Kvalitetsstandarder ISO 9001 standard for kvalitetsstyring. ISO standard for miljøstyring I tillegg pågår det en prosess for å få sertifisert alle anleggene i Strålfors Information Logistics-gruppen i henhold til standardene ISO 9001 og ISO

13 8. Anmode om endringer Etter at tjenesten er etablert, må anmodninger om endringer alltid leveres separat. Endringer kan gjelde for eksempel dataformatet, behandlingsregler, layout eller grafiske elementer som logo. Endringer må bestilles fra Strålfors i god tid i forveien (minst fem [5] virkedager på forhånd, avhengig av hvor omfattende endringene er) for at vi skal kunne innføre endringene i systemet i tide, og for å sikre at det blir tid nok til å teste endringene. Alle bestillinger må sendes inn på et eget bestillingsskjema for endringer. 9. Tilvalg Kunden kan bestille tilleggsfunksjoner som beskrevet nedenfor Sporing Web basert Et nettbasert oppfølgingssystem som gjør det mulig å overvåke behandlingen av opplaget Kontroll for å unngå duplikatfiler Alternativet med duplikatfilkontroll hjelper deg å avdekke eventuelle doble filer. Strålfors bruker en algoritme til å identifisere doble filer, som beregnes separat for hver enkelt datafil, basert på innholdet i dataene. Hvis og når det avdekkes duplikater i form av datafiler som sendes til Strålfors flere ganger, blir behandlingen stoppet og en feilmelding gitt. Strålfors kundesupportavdeling varsler kunden om det som har skjedd Bekrefte mottatte filer Bekreftelse på at filen(e) er mottatt, sendes til den e-postadressen som kunden har oppgitt. Bekreftelsen inneholder navnet på den mottatte filen, tidspunktet da den ankom, og størrelsen på filen VPN-forbindelse Hvis kunden ønsker det, kan det åpnes en VPN-forbindelse. Kostnadene ved å åpne forbindelsen vil bli fakturert separat. 10. Tilleggstjenester Mot et tilleggsgebyr kan kunden bestille tilleggstjenester knyttet til den grunnleggende tjenesten. For å motta slike tjenester må kunden inngå en separat avtale med Strålfors. Spør om tilleggstjenestene ved å sende en e-post til kundesupport eller besøke nettsiden vår på earchive earchive er en tilleggstjeneste som kan knyttes til We Mail. Dokumenter som sendes via We Mail-tjenesten, kan lagres i Strålfors elektroniske arkiv. Kunden kan lese dokumentene elektronisk og skrive dem ut. Dokumentene i arkivet har nøyaktig samme utseende som originaldokumentene på papir. De lagrede dataene kan indekseres i samsvar med avtalte kriterier. 13

14 VEDLEGG 1: standardfonter Proporsjonale fonter: 14

15 Fonter med fast tegnbredde: 15

16 NO no Instructions We Mail Denmark Finland Norway united kingdom Poland France Sweden

ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO 1. STRUKTUR IPOST LETTER 1.1 Grunnleggende funksjonalitet

ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO 1. STRUKTUR IPOST LETTER 1.1 Grunnleggende funksjonalitet PRODUKTSPESIFIKASJON 1 (5) ipost LETTER PRODUKT SPESIFIKASJON: FI, SE, NO Dette dokumentet beskriver funksjonaliteten til produktet ipost Letter (heretter betegnet som produktet eller tjenesten avhengig

Detaljer

Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK)

Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK) POSTEN NORGE Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK) Etikett for merking Versjon 1.5 Versjonshåndtering Versjon Dato Tekst 1.0 18.12.2013 Førsteversjon ferdig 1.1 26.3.2014 Revidert diverse

Detaljer

Sendinger i eske eller lignende Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger

Sendinger i eske eller lignende Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger Sendinger i eske eller lignende Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger 1. Hva kan sendes Sendinger i eske eller lignende. Rabattvilkårene er de sae for tjenestene Post med like formater (format store

Detaljer

Sendinger i eske eller lignende Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger

Sendinger i eske eller lignende Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger Sendinger i eske eller lignende Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger 1. Hva kan sendes Sendinger i eske eller lignende. Rabattvilkårene er de sae for tjenestene Post med like formater (format store

Detaljer

Gjelder f.o.m. 1. Januar 2012. Instructions Inserts NO Direktiv for bilagsproduksjon

Gjelder f.o.m. 1. Januar 2012. Instructions Inserts NO Direktiv for bilagsproduksjon Gjelder f.o.m. 1. Januar 2012 Instructions Inserts NO Direktiv for bilagsproduksjon 1 Innhold 1. Krav for bilag som leveres direkte til Strålfors fra kunden eller fra kundens leverandør... 3 1.2 Definisjon

Detaljer

Del 1 Kravspesifikasjon print av brev for Samordna opptak.

Del 1 Kravspesifikasjon print av brev for Samordna opptak. Vedlegg 2 Samordna opptak utlyser print og pakking av brev i forbindelse med opptaket 2011. Utlysningen er delt i 2 deler. Del 1 består av print av brev, del 2 består av pakking av brev. Det er mulig å

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast

Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast Rabattvilkår for maskintilpassede sendinger 1. Hva kan sendes Sendinger uten konvolutt, åpne eller pakket i plast, for eksempel blad og kataloger. Se egne rabattvilkår

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

MASTER FAQ NTNU. Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave. www.skipnes.no. Skipnes SupportSenter support@skipnes.no Tlf.

MASTER FAQ NTNU. Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave. www.skipnes.no. Skipnes SupportSenter support@skipnes.no Tlf. MASTER FAQ NTNU Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave LASTE OPP FILER Her velger du PDF-filen med innholdet til oppgaven og eventuelt bildet du skal ha på omslaget. Vi ønsker EN ferdig

Detaljer

Vilkår for pakking og merking av bunter

Vilkår for pakking og merking av bunter Gjelder fra 1.1.2018 Vilkår for pakking og merking av bunter Sortering av sendinger i bunter Bunter skal som hovedregel kun inneholde sendinger til samme postnummer, 4 siffer. Sortering av sendinger i

Detaljer

Vilkår for pakking og merking av bunter

Vilkår for pakking og merking av bunter Vilkår for pakking og merking av bunter Sortering av sendinger i bunter Bunter skal som hovedregel kun inneholde sendinger til samme postnummer, 4 siffer. Sortering av sendinger i bunter er avhengig av

Detaljer

PRINTER DRIVER USER GUIDE

PRINTER DRIVER USER GUIDE PRINTER DRIVER 1 (11) PRINTER DRIVER USER GUIDE OpusCapita forbeholder seg retten til å endre produktets funksjoner, produktspesifikasjonen og relaterte Printer Driver Guides. Oppdaterte versjoner er tilgjengelige

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

PRINTER DRIVER USER GUIDE

PRINTER DRIVER USER GUIDE PRINTER DRIVER 1 (12) PRINTER DRIVER USER GUIDE OpusCapita forbeholder seg retten til å endre produktets funksjoner, produktspesifikasjonen og relaterte Printer Driver Guides. Oppdaterte versjoner er tilgjengelige

Detaljer

Spørsmål og svar til « Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra

Spørsmål og svar til « Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra Spørsmål og svar til «2014-21-06-01 Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra 30.06. 2. 7. 2014 Som potensiell leverandør til Fjellinjen, har vi behov for ytterligere avklaringer/svar på

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Side 1. Spesifikasjon. 9. juni 2000 Versjon 1.1. Norsk EDIPRO Postboks 2526 Solli 0202 Oslo Tel. 22 12 83 90 Fax. 22 12 83 97

Side 1. Spesifikasjon. 9. juni 2000 Versjon 1.1. Norsk EDIPRO Postboks 2526 Solli 0202 Oslo Tel. 22 12 83 90 Fax. 22 12 83 97 Side 1 Spesifikasjon for revidert fraktbrev for innenlands transport 9. juni 2000 Versjon 1.1 Norsk EDIPRO Postboks 2526 Solli 0202 Oslo Tel. 22 12 83 90 Fax. 22 12 83 97 Side 2 Fraktbrevspesifikasjon

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

DESIGNHÅNDBOK FOR. Håndbok FIF. www.fagerstrand.no

DESIGNHÅNDBOK FOR. Håndbok FIF. www.fagerstrand.no DESIGNHÅNDBOK FOR Håndbok www.fagerstrand.no Profilhåndbok Fif - Innholdsfortegnelse Logoen 1 Logoens farger 2 Logoen i bruk - brevark 3 - konvolutt 4 - visittkort 5 - faxpapir 6 - vimpel 7 - caps 8 -

Detaljer

Hva skal til?

Hva skal til? 25.11.2016 Utbetalingslisten ISO20022 format til nettbanken Spar tid, slipp kontroller og feilrettinger. Ta deg en kopp kaffe isteden, og nyt en rask og korrekt overføring av lønningene. ISO20022 er et

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K A

P R O F I L H Å N D B O K A PROFILHÅNDBOKA INNHOLD Hvordan bruke profilhåndboka side 2 Logo side 3 Farger side 3 Fonter side 5 E-post side 6 Konvolutter side 7 Diplomer og kursbevis side 7 Pressemeldinger side 8 Sentrale arrangementer

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller... 2 3 ARBEIDSOMFANG...

Detaljer

Profilmanual NILSENBIL

Profilmanual NILSENBIL Profilmanual Profilmanualen er utarbeidet for NilsenBil, Tromsø november/desember 2010 Rita Johansen Hildonen e-post: rita.hildonen@gmail.com web: rita hildonen.wordpress.com 2 Innhold Innledning side

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Bildekor 2015. Utarbeidet og produsert av

Bildekor 2015. Utarbeidet og produsert av Bildekor 2015 Utarbeidet og produsert av Magenta AS Business Center Stavanger Reidar Berges Gate 9 4013 Stavanger Tlf: 917 66 803 magentareklame.no Bestillingsskjema: magentareklame.no/meca LEVERINGSBETINGELSER

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Vivaldi. 1) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto

Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Vivaldi. 1) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Vivaldi 1) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto Etter at din bedrift har sendt inn en Digipost Brukeravtale får du beskjed fra Posten om at din virksomhetskonto

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Kravspesifikasjon for produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler og valgkort til sametingsvalget 2013

Kravspesifikasjon for produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler og valgkort til sametingsvalget 2013 Kravspesifikasjon for produksjon, trykking og distribusjon av stemmesedler og valgkort til sametingsvalget 2013 1 Opplag Trykking og distribusjon av ca 600 000 stemmesedler. Dette er et anslag, og betraktes

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis Vilkår for PUM Personlig Utlevering Mottakingsbevis Personlig Utlevering Mottakingsbevis (PUM) er et distribusjonsprodukt med fremsending og utlevering til postmottakeren personlig, mot forevisning av

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene

Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene Konverteringer som BIBSYS utfører veiledning for bibliotekene Versjon 3.0 2003-03-25 Gunvald Strømme INNLEDNING.... 2 1. PLANLEGGING... 3 2. UTFØRELSE... 4 2.1. Komplekse konverteringer... 4 3. HVA SKJER

Detaljer

Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag

Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag Profilhåndbok Norges Bygdeungdomslag Hvorfor profilhåndbok? For en organisasjon er det viktig å ha et samlende uttrykk. Hva tenker vi for eksempel når vi ser tre striper på en sko? Jo, vi vet den er av

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

2) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto for bruk av Huldt&Lillevik Lønn

2) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto for bruk av Huldt&Lillevik Lønn Instruksjoner for å ta i bruk Digipost i Huldt&Lillevik Lønn: 1) Opprette brukeravtale med Digipost Last ned avtalen på https://www.digipost.no/bedrift/brukeravtale eller send en mail til salg@digipost.no.

Detaljer

Veiledning for bruk av løsning for mobil utskrift.

Veiledning for bruk av løsning for mobil utskrift. Veiledning for bruk av løsning for mobil utskrift. Innhold Veiledning for bruk av løsning for mobil utskrift.... 1 Kort innledning... 1 Utskrift via Webportal... 1 Generelle innstillinger.... 4 Hvordan

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

E-faktura Autoinvoice. Kathrine H. Løken Systemkonsulent/rådgiver

E-faktura Autoinvoice. Kathrine H. Løken Systemkonsulent/rådgiver E-faktura Autoinvoice Kathrine H. Løken Systemkonsulent/rådgiver Agenda Hva er E-faktura og sendingsformidlere? Fordeler med E-faktura Registering i Autoinvoiceportalen, samt gjennomgang av tilleggstjenestene

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

Modul 11- Illustrator

Modul 11- Illustrator Modul 11- Illustrator I modul 11 skal foreleser holde et foredrag som viser hva som skal læres om Illustrator. På det kvarteret som er satt av beregnes det at man rekker kun en gjennomgang av programmet,

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Eye tracking. Analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking. Analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking Analyser kommunikasjonen og selg mer Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk glipp

Detaljer

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/ Brukermanual Slik administrerer og gjennomfører du Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke

Detaljer

ELDONS VEILEDNING FOR EPLAN VERSJON 1.0 JANUAR 2013

ELDONS VEILEDNING FOR EPLAN VERSJON 1.0 JANUAR 2013 ELDONS VEILEDNING FOR EPLN VERSJON 1.0 JNUR 2013 INNHOLD 1. INTRODUKSJON TIL ELDONS VEILEDNING FOR EPLN 3 2. IMPORTERE ELDON-MKROENE TIL EPLN P8 4 Trinn 1: Last ned og pakk ut Eldon-artikkeldata 4 Trinn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer