Fürst Forum Fürst Medisinsk Laboratorium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium"

Transkript

1 Fürst Forum 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Søren Bulls vei 25 N-1051 Oslo Gjelder fra versjon Oppdatert juli 2012

2 Innledning 4 Oppbygging og versjon 4 Journalsystem 4 Oppstart/Innlogging 4 Administratormodul: 4 Hjelp 5 Laste ned ny versjon 5 Restansebildet 6 Valg i restansebildet: 6 Restanse 6 Pasient 6 5 siste dager 6 Funksjoner i restansebildet: 7 Tilleggsrekvirering/ Etterrekvirering 7 Oversikt over Midlertidige rekvisisjoner : 7 Rekvirering 8 Beskrivelse av Forumbildet : 8 Analyserepertoar 8 Rekvisisjonsfelt (rekvirerte analyser) 8 Blåbok (laboratoriehåndbok) 8 Historikk 9 Statuslinje 9 Rekvirering av analyser 10 Rekvirering fra analyseliste 10 Rekvirering via analysesøk 10 Ulike søke alternativer: 10 Rekvirere via historikk Mal 11 Rekvirer via Kopier siste 11 Rekvirering fra Visuell 11 Rekvirering fra Papirrekvisisjon 11 Rekvisisjonsfeltet (rekvirerte analyser) 12 Muligheter i Rekvisisjonsfeltet 12 Slette analyser: 12 Se pasientinformasjon knyttet til rekvirerte analyser: 12 Se tappeanvisning knyttet til rekvirerte analyser: 12 Varsling 12 Innsending av rekvirerte analyser 13 Funksjoner i Utskriftsbilde 13 Kopi til 13 Betales av 14 Midlertidig rekvisisjon 14 Oversikt Midlertidige rekvisisjoner 14 Diagnose 14 Problemstilling 15 Melding til laboratoriet 15 PasientWeb 15 Utskrift av Pasientweb-kort 15 Daglig bruk av Forum 16 Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering 16 Varsling 16 Signifikant forskjell 17 Utskrift 17 Ny utskrift første utskrift feilet: 17 Utskrift av Svarbrev i Fürst Forum 17 Utskrift innstillinger 17 Dialog 18 Funksjoner i Dialog: 18 Innkommende dialog 18 Signering av lest dialog 18 Vedlegg/Svarbrev 19 Huskeliste/ToDo 19 Driftsmeldinger 19 Tilleggsfunksjoner i Forum 20 Pakker 20 Hvordan lage pakker: 20 Pasientspesifikke profiler 21 Laboratorieark 21 Funksjoner i laboratoriearket 21 Grafisk fremstilling 21 Søke i laboratoriearket 21 Rekvirere i laboratoriearket 22 Utskrift av laboratorieark 22 Forum Chat 22 Alarm 22 Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 2 av 27

3 Innstillinger i Fürst Forum 23 Innstillinger 23 Filplassering 23 Alarm 23 Visuell rekvirering 23 Brukere 23 Ny rekvirent 23 Ny kontorbruker 23 Administrator 24 Farger 24 Chat/Dialog 24 Felles pakker/mine Pakker 24 Utskrift 24 Passord 24 Andre innstillinger i Forum 25 Endre skriftstørrelse 25 Endring av utseende på analysefaner 25 Ikoner i øvre felt av Fürst Forum: 25 Tips 26 [Høyreklikk] 26 Beskrivelser av ikoner 26 Hurtigtaster i Forum 27 Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 3 av 27

4 Innledning Fürst Forum er Fürst Medisinsk Laboratoriums elektroniske rekvireringsprogram. Brukermanualen gir oversikt over alle funksjoner i programmet. I Fürst Forum er det lagt til rette for bruk av tastatur [hurtigtaster] og/eller mus. Når man benytter elektronisk rekvirering erstattes de manuelle rekvisisjonene av et følgeskriv. Man benytter det samme følgeskrivet uavhengig av hva man rekvirerer til Fürst. Oppbygging og versjon Programmet kan være frittstående eller integrert via et journalsystem og vil derfor være noe forskjellig i bruk avhengig av hvordan det er satt opp. For å få tilgang til alle programmets funksjoner er det viktig å ha den nyeste versjonen av programmet. Er man usikker på om man har siste versjon, kan man holde musepekeren over det blå ikonet, helt nederst i venstre hjørne på skjermen, inne i Fürst Forum. Her vil det komme opp hvilken versjon kontoret har og hvilken versjon som er den nyeste. Journalsystem Skal Fürst Forum brukes sammen med et journalsystem må man alltid være innlogget i Fürst Forum på den aktuelle arbeidsstasjonen. Når man fra journalsystemet velger å rekvirere prøver til Fürst, maksimeres Forumbildet (s.8) automatisk og det er klart for rekvirering på den angitte pasienten. Når rekvireringen er ferdig, sender journalsystemet en Edi-melding (elektronisk meldingsutveksling) til Fürst med hvilken pasient det er rekvirert på og hvilke analyser som er rekvirert. Oppstart/Innlogging Programmet startes fra en snarvei på skrivebordet. Velg riktig bruker fra listen og trykk Ok, Tast inn passord. Når passordet er validert og godkjent minimeres Forum, dvs. legger seg ned på oppgavelinjen. Administratormodul: Man kan alltid velge å logge seg på som administrator. Dette krever ikke passord. Pålogget som administrator vil man få tilgang til innstillinger knyttet til nettverk, info om legekontor og journalsystem. Endringer her bør ikke gjøres uten veiledning fra Fürst. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 4 av 27

5 Hjelp Øverst til høyre i Forumbildet (s.8) finner man Hjelp -ikonet. Her ligger brukermanualen, informasjon om Pasientweb (s.15) og oversikt over hvem som kan kontaktes ved behov for hjelp. Velger man pil ned til høyre for hjelp -ikonet, får man en del andre valg, blant annet "Hva er nytt i denne versjonen". NB! Adobe Acrobat må være installert på PC en, (eller andre program som kan lese pdf-filer), for å lese brukermanual eller andre dokumenter. Laste ned ny versjon Ny versjon kan lastes ned på to måter: Brukere definert som administrator (s.24) vil automatisk ved pålogging få beskjed om ny versjon tilgjengelig, nederst i høyre hjørne. o Klikk på boblen nederst til høyre, nedlastingen starter automatisk. o Nedlastningen tar ca 15 min. Forum kan brukes som normalt under nedlastningen. o Ved neste innlogging vil alle brukere ved kontoret automatisk hente inn den nye versjonen. Last ned ny versjon manuelt o Velg pil ned, til høyre for hjelp -ikonet. o Velg Se etter ny versjon av Fürst Forum. Enten starter nedlastingen, ellers så får man opp: Ingen nyere versjon funnet. NB! Det er kun de som er satt som administrator (s.24) i Fürst Forum, som har mulighet til å laste ned ny versjon. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 5 av 27

6 Restansebildet Fürst Forum kan hentes opp direkte ved å klikke på FF -ikonet på oppgavelinjen. Legen ser kun sine egne pasienter i restanselisten sin, mens medarbeiderne på kontoret ser alle kontorets pasienter. Historisk svarbrev Restanseliste Blåbokoppslag Valg i restansebildet: Restanse Gir oversikt over rekvirerte prøver og prøver som er under arbeid hos Fürst. Listen gir oversikt over pasientprøver som er Under Arbeid (UA); prøven er mottatt på Fürst, men ikke ferdig analysert Midlertidig rekvirert (MR), prøven er elektronisk bestilt, men ikke mottatt på Fürst. Midlertidig svar sendt (BX) Ferdig (FE) Ved å markere et pasientnavn i listen, vises tilhørende analysesvar. Ved å markere en analyse gjøres det automatisk oppslag i Blåboka. Pasient Gir oversikt over en enkelt pasients historikk hos Fürst. Ved å skrive inn pasientens fødselsnummer får man opp en oversikt over alle pasientens prøver hos Fürst. Dette er prøver kun fra eget legekontor. 5 siste dager Gir oversikt over alle pasientprøver Fürst har mottatt fra legekontoret de siste 5 dager og som kontoret eventuelt har mulighet til å etterrekvirere på. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 6 av 27

7 Funksjoner i restansebildet: Tilleggsrekvirering/ Etterrekvirering Se side 16. Oversikt over Midlertidige rekvisisjoner Se side 14. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 7 av 27

8 Rekvirering Når analyser skal rekvireres brukes Fürst Forum gjennom journalsystemet. Hent frem pasienten i journalsystemet og åpne Fürst Forum. Hvordan man kommer inn i Fürst Forum fra journalsystemet varierer fra system til system. Programmet åpnes, se under: Forumbildet: Analyserepertoar Rekvisisjonsfelt Blåbok Historikk Historisk svarbrev Kommentar Beskrivelse av Forumbildet : Analyserepertoar Hele Fürst sitt analyserepertoar vises inndelt i faner, med tilhørende analyser i trestruktur under. Rekvisisjonsfelt (rekvirerte analyser) Her bygges selve rekvisisjonen. De valgte analysene løftes fra repertoaret og over i dette feltet. Blåbok (laboratoriehåndbok) Når en analyse er markert i rekvisisjonsfeltet, hentes aktuell tekst fra Blåboken. Blåboken er Fürst sin laboratoriehåndbok. Gir blant annet informasjon om prøvetaking, pasientforberedelser og tolkning av prøvesvar. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 8 av 27

9 Historikk Her vises alle tidligere rekvisisjoner på pasienten. Rekvisisjonene i tabellen til venstre, med tilhørende analysesvar i tabellen i midten og evt. kommentarer helt til høyre. Indikerer at det er et vedlegg knyttet til rekvisisjonen (mest til bruk av Fürst internt). Indikerer at det finnes en Dialog (s.18) knyttet til rekvisisjonen. Ikonet vises også ved interndialog hos Fürst, da vil ikke bruker få tilgang til innholdet. Farger og forkortelse i feltet for historikk: Grønn farge og har status MR (s.6). Gir mulighet til tilleggsrekvirering (s.16). Oransje farge og status UA eller FE (s.6). Gir mulighet til å etterrekvirere (s.16) Lys gul betyr at det ikke er mulig å etterrekvirere, prøven er for gammel. Statuslinje Denne linjen vises i nedre del av skjermbildet og inneholder informasjonen beskrevet nedenfor. Ved å holde musepekeren over dette ikonet, vises programinformasjon og versjonsnummer Viser gjeldende pasient Viser gjeldende rekvirent Indikerer tilkoblet Fürst-server (via Helsenettet/internett). Indikerer frakoblet Fürst-server. Helsenett/internett kan være nede eller man er uten kontakt med Fürst-server, og man vil ikke kunne se historiske data tilhørende den enkelte pasient. Fürst Forum vil forsøke å koble seg til server igjen hvert 3. minutt. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 9 av 27

10 Rekvirering av analyser Det er flere måter å rekvirere analyser på. Her beskrives de vanligste fremgangsmåtene. Rekvirering fra analyseliste Analyserepertoaret er delt inn i ulike faner hvor analysene er gruppert etter hvilken kategori de tilhører. 1. Velg ønsket kategori fra fanen. 2. Åpne ønsket gruppe ved å klikke på + - ikonet til venstre for gruppen. 3. Gruppen ekspanderes. Hak av for de analyser du ønsker å rekvirere. Hvis man haker feil kan man trykke på analysen en gang til og haken forsvinner. Rekvirering via analysesøk Øverst i venstre hjørne er det et søkefelt. Fra dette feltet har man tilgang til å søke opp alle analyser. Ulike søke alternativer: Vanlig søk o Start å skrive inn navnet på analysen. Alle analyser som tilfredsstiller søket kommer opp i en liste under søkefeltet. Både musepeker og piltaster kan brukes til å rekvirere analyser fra listen som kommer opp. o Eks: Søk opp ALAT, start med å taste inn a. Alle analyser som starter med a kommer nå opp i listen. Skriver man ala, vil listen bare bestå av ALAT. Ikonene P og L o Trykker man på P - eller L -ikonet ved siden av søkefeltet får man opp henholdsvis "Pakker" (s.20) og "Egen Lab. Start søket med + eller. o Starter man søket med +/. tilsvarer dette å trykke på P eller L, se forklaring over. Søke midt i et ord o For å søke midt i et ord starte man å skrive % foran teksten. F. eks % urin gir alle som har urin i navnet. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 10 av 27

11 Rekvirere via historikk Mal Dersom man markerer en pasientprøve i historikk feltet i Forumbildet og [høyreklikker], kan man velge Bruk som mal for ny rekvisisjon. Den tidligere analysebestillingen blir da kopiert opp i rekvisisjonsbildet, som en ny bestilling. Malen legger seg i rekvisisjonsbildet i tillegg til de analyser man evt. hadde rekvirert fra før. Rekvirer via Kopier siste Siste rekvirering blir kopiert inn i rekvisisjonsbildet, som en ny bestilling. OBS! Analyser som man eventuelt har rekvirert før man velger Kopier siste vil slettes og må legges til på nytt. Rekvirering fra Visuell Dette er en egen fane i analyselisten. Her kan man plassere analysene i et selvdefinert rutemønster. Hver rute/knapp, kan være en enkelt analyse eller en analysepakke. Oppbygging av visuell - rekvirering gjøres under innstillinger (s.23) Man rekvirerer en analyse eller en pakke ved å klikke på boksen. Grønn farge indikerer at analysen eller pakken er rekvirert. Rekvirering fra Papirrekvisisjon Fargen på ikonene til venstre samsvarer fargen på Fürst sine manuelle rekvisisjoner. Ved å trykke på ønsket skjema får man et tegnet bilde av rekvisisjonen. Man kan nå hake av for ønsket analyse. Rekvirerte analyser blir merket med gult i tillegg til at de blir haket av. Hjelpetekst vises når man holder markøren over en analyse. Trykk Ok, øverst til høyre, når rekvisisjonen er ferdig utfylt. OBS! Pga. plassmangel er ikke disse elektroniske papirutgavene oppdatert med de aller siste analysene. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 11 av 27

12 Rekvisisjonsfeltet (rekvirerte analyser) Rekvisisjonsfeltet viser de analyser som er rekvirert. Ved å skrolle nederst i vinduet vil man kunne se inntil de 5 siste analysesvarene på de rekvirerte analysene. Det er også mulig å bruke [Ctrl + pil høyre/venstre] for å utvide/trekke sammen hele feltet. Muligheter i Rekvisisjonsfeltet Slette analyser: Dobbeltklikk på analysen. Marker analysen og trykke [Delete] på tastaturet. Høyreklikke på analysen og velge Slett. Skriv radnummeret i søkefeltet. F.eks. -2 (minus 2) fjerner analysen i rad 2. Se pasientinformasjon knyttet til rekvirerte analyser: Dersom det er informasjon som skal gis til pasienten vedrørende en analyse, vises dette ved at det kommer et ikon øverst i rekvisisjonsbildet. Informasjonsteksten kommer opp ved å holde musepekeren på ikonet. Pasientinformasjonen skrives ut på følgeskrivet. Se tappeanvisning knyttet til rekvirerte analyser: Programmet kalkulerer antall rør, rørtype, pensler, urinprøve eventuelt fecesprøve automatisk. Tappeanvisningen kommer frem ved å holde musepekeren over ikonet med prøvetakingsrør. Tappeanvisningen skrives også ut på følgeskrivet. Varsling Se side 16. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 12 av 27

13 Innsending av rekvirerte analyser Når man har valgt de analyser man ønsker, går man ut ved å trykke på Ok, [F10] eller [Alt+ O]. Utskriftsbilde i Forum vil nå åpne seg, se under. Utskriftsbilde: Fyll ut med aktuell informasjon. Trykker man Ok i dette bildet vil Fürst Forum generere utskrift av følgeskriv. Programmet legger seg ned på oppgavelinjen igjen, klar til neste pasient. Funksjoner i Utskriftsbildet Kopi til Her kan man angi kopimottaker av svarbrev. Søk eller funksjonstasten [F3] gir mulighet til å søke etter rekvirenter i Fürst sitt rekvirentregister. Kopimottaker kan også skrives inn manuelt. VIKTIG: Fyll nøye ut alle rubrikker og sjekk at informasjonen som er fylt ut stemmer!! Postnr knyttet til postleveringsadresse må være korrekt!! Posten Bring sorterer automatisk og gal postadresse gir retur av brev. Når man har skrevet inn en kopimottaker eller hentet en fra Fürst sitt register, kan man lagre denne i en favorittliste. Senere kan man lett hente frem kopimottakere fra favorittlisten med funksjonstasten [F4]. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 13 av 27

14 Betales av I dette feltet kan man velge hvem som skal stå som betaler. Standard er satt til NAV. For andre valg, ta kontakt med Fürst. Midlertidig rekvisisjon Skal ikke pasienten ta prøven samme dag som rekvisisjonen fylles ut i Fürst Forum, kan rekvirenten hake av for Midlertidig rekvisisjon. Takst og eventuelle medikamentopplysninger (rekvisisjonskommentarer) vil da bli registrert på ny prøvetakingsdato. Dersom man lager en midlertidig rekvisisjon inneholdende medikamentanalyser, lagres informasjonen man skriver inn om medikamentet (medikament, dosering etc.) slik at den følger rekvisisjonen til den hentes igjen når pasienten kommer. Når pasienten kommer tilbake til kontoret for å ta prøven, vil den Midlertidige rekvisisjonen ligge som første valg når man er inne på denne pasienten i journalsystemet og henter opp Fürst Forum. Man kan hente den Midlertidige rekvisisjonen ved å trykke på Hent. Man kan redigere denne bestillingen slik man ønsker før man fullfører med Ok og kommer til Utskriftsbildet. NB! Skal pasienten ta prøver ved en prøvetakningsstasjon hos Fürst, må ikke bestillingen lagres som Midlertidig Rekvisisjon. Følgeskrivet skal medbringes til prøvetaking. Oversikt Midlertidige rekvisisjoner Under FF - ikonet øverst til venstre i Forumbildet vises antall midlertidige rekvisisjoner på kontoret, hvis det finnes noen. Ved å trykke på Vis rekvisisjoner får man opp en oversikt over alle midlertidige rekvisisjoner. Man kan høyreklikke og slette midlertidige rekvisisjonene fra denne listen. Oversikten viser dato når rekvisisjonen ble laget, fødselsdato, navn, rekvirent og analyser som er bestilt, filtrering kan gjøres på rekvirent. Det er ikke mulig å skrive ut følgeskriv fra dette bildet. Når pasienten er tilbake for å ta prøven går man via journalsystemet, henter opp Fürst Forum og skriver ut følgeskrivet. Diagnose Følger med fra journalsystemet hvis dette er valgt før man henter opp Fürst Forum. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 14 av 27

15 Problemstilling Her skrives kliniske opplysninger som er relevante for våre leger. Jo mer informasjon som skrives her, jo bedre kan våre leger vurdere analyseresultatet. Melding til laboratoriet Her kan man sende inn beskjeder til Fürst. Beskjedene blir tilgjengelige for Fürst ved mottak av følgeskriv. PasientWeb Rekvirenten kan gi pasienten tilgang til å se svar på sine prøver via Fürst sin hjemmeside. Rekvirenten må da: Hake av for ønske om pasientweb. Skrive inn pasientens mobilnummer. Gi pasienten en strekkode (PrøveID) fra Følgeskrivet. Denne etiketten kan klistres på dertil egnet pasientwebkort, se under. En SMS-kode (engangskode) blir sendt til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret er ferdig analysert hos Fürst. Strekkode (PrøveID) og SMS-kode i kombinasjon vil gi tilgang til prøvesvarene på adresse: Navn på rekvirerende lege vises på skjermen, men ikke pasientens navn (kun fødselsår og kjønn). Prøvesvar er tilgjengelig i 14 dager etter at de er ferdige. Taster man feil koder sperres tilgangen etter 5. forsøk. Utskrift av Pasientweb-kort I Forum finnes en pdf-fil med skjema for å klistre pasientens strekkode på. Det kreves Adobe Acrobat på PC en for å skrive ut. Skjemaet hentes ved å velge FF -ikonet og Alternativer for Forum. Velg deretter Innstillinger og Skriv ut pasientkort. Evt. trykk på spørsmålstegn øverst i høyre hjørne, velg Pasientweb og Pasientweb-kort til utprinting. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 15 av 27

16 Daglig bruk av Forum Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering Fürst oppbevarer de fleste prøver i 6 dager og elektronisk Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering kan gjøres i 5 dager etter at prøve er tatt. Fürst Forum vil komme med melding hvis ekstra rør må tappes. Programmet vil automatisk inaktivere Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering når prøvematerialet er blitt for gammelt. Hvordan Tilleggsrekvirere/Etterrekvirere: Gå via journalsystemet og inn i Fürst Forum. Velg Ja til å fortsette på tidligere bestilling. Velg de analysene man ønsker å legge til. Gå ut med Ok. (Kan kun gjøres samme dag som rekvireringen er utført.) Gå via journalsystemet og inn i Fürst Forum. Marker den analysebestillingen man ønsker å tilleggsrekvirere på, fra historikkfeltet nederst til venstre i bildet. [Høyreklikk] og velg Tilleggsrekvirer/Etterrekvirer. Legg til de analysene som ønskes. Gå ut med Ok. Fra restanse eller 5 siste dager : Hent opp restanse (s.6) fra oppgavelinjen. Marker den bestillingen man ønsker å tilleggsrekvirere på, [høyreklikk] og velg Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering. Tilleggsrekvirering/Etterrekvirering gjøres direkte mot Fürst og vil ikke skrives tilbake til journal. Man skal ikke skrive ut et nytt følgeskriv. Velger man en analyse som krever nytt prøve materiale får man beskjed om dette og mulighet til å skrive ut ny tappeanvisning, denne kan printes ut på et hvitt ark. Merk eventuelt nye rør med strekkoder fra opprinnelig følgeskriv. Varsling Patologiske svar merkes med rød farge. Varsler at det er noen begrensninger, eks kjønn og alder, knyttet til analysen. Eller at det foreligger en signifikant forskjell mellom to tidligere prøvesvar. Analysen vil uansett være mulig å rekvirere. Det er knyttet pasientinformasjon til de rekvirerte analysene (f. eks. faste). Informasjonen skrives ut på følgeskrivet. Oppdatert tappeanvisning. Skrives ut på følgeskrivet. Holder man musepekeren over ikonene vil man se varselet eller informasjonen. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 16 av 27

17 Signifikant forskjell Fürst Forum beregner og varsler automatisk om de 2 siste svarene på en analyse er signifikant forskjellige. I labarket vises prøver som er signifikant forskjellige med en rosa bakgrunnsfarge og den markeres med et varselmerke (s.16). Denne funksjonen kan skrus av fra: FF -ikonet, Alternativer for Forum, Innstillinger og fjerne haken foran Beregn signifikant forskjell. Utskrift Det skal skrives ut ett følgeskriv pr. rekvirering. Dvs. at man ikke skal skrive ut nytt følgeskriv ved tilleggsrekvirering/etterrekvirering. Ny utskrift første utskrift feilet: Gå via journalsystemet og inn Fürst Forum på den pasienten utskriften feilet. Velg Ja til å fortsette på dagens rekvisisjon [Høyreklikk] i rekvisisjonsbildet og velg Utskrift følgeskriv. Velg Ok i bildet som åpner seg, se under. Utskrift av Svarbrev i Fürst Forum Marker ønsket svarbrev under historikkfeltet i Forumbildet, eller i Restansebildet. [Høyreklikk+ og velg Skriv ut svarbrev. Utskrift innstillinger Se side 24. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 17 av 27

18 Dialog Elektronisk kommunikasjon med kundestøtte, vaktlege eller en tilgjengelig legekonsulent på Fürst. Det er også mulig å kommunisere med egne kollegaer på legekontoret ved å velge Rekvirent. Dialogen blir alltid knyttet opp mot en rekvisisjon (prøveid). Opprett dialog: o Marker ønsket pasientprøve under historikkfeltet i Forumbildet, eller i Restansebildet. o Høyreklikk og velg Dialog. o Skriv inn spørsmålet, velg mottaker for at Send skal bli aktivert. Det er mulig å velge flere mottakere. o Dialogbildet lukkes i det man trykker på Send. o Indikerer at det finnes en dialog knyttet til prøven. Dialogprogrammet startes automatisk når man starter Fürst Forum og legger seg på oppgavelinjen nederst til høyre i skjermbildet som et ikon med 2 personer. Det vil blinke hvis det er en pågående dialog, man åpner dialogen ved å [dobbeltklikke] på ikonet eller [høyreklikke] og velge Åpne. Funksjoner i Dialog: Innkommende dialog 1 ny dialog vil vises nede til venstre på skjermen når dialogen blir besvart fra Fürst. Dialogen åpnes ved å dobbeltklikke på Forumdialog -ikonet på oppgavelinjen. I Innboksen [dobbeltklikker] man på pasientnavnet for å lese svaret. Signering av lest dialog For å markere at man har lest dialogen trykker man på hake - ikonet og dialogen vil legges under Historikk. Man kan ha flere pågående dialoger samtidig, dette vises i Innboksen. Påminnelse om innkommende dialog vil dukke opp hver 2. time, helt til den blir signert ut. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 18 av 27

19 Vedlegg/Svarbrev Man kan også se vedlegg og svarbrev som hører til den aktuelle rekvisisjonen ved å klikke på ikonene til venstre. Huskeliste/ToDo Ved å trykke på ikonet til venstre kan man legge en pasient til en Huskeliste /ToDo for oppfølging senere. Man kan slette fra Huskeliste/ToDo ved å [høyreklikke] og velge Slett. Driftsmeldinger Fürst sender ut informasjonsmelding ved behov. Meldingen vil være synlig øverst i bildet. [Dobbeltklikk] på meldingen dersom du ønsker å fjerne den. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 19 av 27

20 Tilleggsfunksjoner i Forum Pakker For å forenkle rekvireringen er det mulig å lage ferdige analysepakker i Fürst Forum. Mine pakker er brukerspesifikke. Felles pakker er felles for hele kontoret. Pakkestrukturen: Kategori - Fungerer som en hovedoverskrift. Under en kategori kan man ha en eller flere pakker. Man kan opprette flere kategorier. Pakker - Her legges ønskede analyser. Man velger selv navn på pakkene, eks Metotrexat se bilde under. Hvordan lage pakker: Det finnes to måter å lage pakker: 1. Klikk på FF -ikonet, Alternativer for Forum, velg Felles pakker eller Mine pakker. Velg Ny kategori, gi kategorien et navn. Velg Ny pakke, gi pakken et navn. Velg analyser fra trestrukturen til høyre, eller bruk Søkefeltet. Flere pakker kan lages under samme kategori eller man kan opprette nye pakker under en ny kategori. Ved å markere kategori/pakke og [høyreklikke], vil man kunne slette", klippe ut, lime inn og endre navn. En pakke kan inneholde analyser fra Egen Lab. 2. Rekvirer ønskede analyser i Fürst Forum. [Høyreklikk] i rekvisisjonsbildet. Ved å velge Lagre som Felles pakke eller Lagre som Mine pakker, får man mulighet til å gi pakken et navn og gruppere den i en kategori. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 20 av 27

21 Pasientspesifikke profiler For pasienter som kommer regelmessig til prøvetaking og hvor de samme analysene skal kontrolleres hver gang, kan det lages pasientspesifikke profiler. Rekvirer ønskede analyser i Fürst Forum. [Høyreklikk] i rekvisisjonsbildet, Velg Lagre som pasientprofil. Gi profilen et forståelig navn, eks. Kontroll av anemi hver 3. mnd.. Det kan lages flere profiler pr. pasient. Som standard vil nå Forumbildet åpnes i fanen Pas, og man kan velge ønsket profil. Ønsker man å endre profilene; [høyreklikk+ på profiler og velg Egenskaper. Laboratorieark Labarket gir en komplett oversikt over alle prøver som er analysert hos Fürst fra aktuelt legekontor, på valgt pasient. Hvor finner man labarket: Velge en pasientprøve i historikkfeltet eller restansebildet og [høyreklikk]. Et eget Labark -ikon finnes øverst til venstre i Forumbildet. Funksjoner i laboratoriearket Grafisk fremstilling Klikk på dette ikonet og man skifter til grafisk visning av prøvesvarene. Klikker man en gang til på ikonet, skifter man tilbake til laboratoriearket. Utskrift av graf: Trykk på knappen for utskrift eller [Ctrl+P]. Søke i laboratoriearket I søkefeltet kan man: Skrive inn hele, eller deler av analysenavnet man vil søke frem. Søke på flere analyser ved å skille dem med +. Eks. hb+tsh+t4 [Enter]. Søke opp pakker, start søket med p+ [Enter] eller bruk ikonet Pakker. Snevre inn søket med alternativer under ikonet vis. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 21 av 27

22 Rekvirere i laboratoriearket Trykk på bokstaven r eller *høyreklikk+ og velg Rekvirer på aktuell analyse. Analysen legger seg nå inn i rekvisisjonsbildet i Fürst Forum. Utskrift av laboratorieark Man har mulighet til å skrive ut de 13 siste svarene i laboratoriearket. Forum Chat Enkel intern kommunikasjon på legekontoret. Alle brukere pålogget i Fürst Forum kan chatte seg imellom. Brukere som ikke er pålogget vil være inaktive for chatting. Ulike måter å åpne Forum Chat på: Eget ikon, oppe til venstre i skjermbildet Hurtigvalg [Ctrl+Shift+C]. FF -ikonet, Alternativer for Forum, Chat. Fremgangsmåte: Marker den brukeren du ønsker å sende en chat. Skriv inn beskjeden og trykk [Enter]. Beskjeden vil ta fokus på mottakers skjerm. Mottaker kan velge å lese, svare, legge ned eller avslutte chat en. Førstemann som velger den røde kryssboksen vil lukke (ta ned) chat en hos den andre. Standard tekst (maler), kan lages. Åpne Chat, velg en mottaker, velg Maler. Skriv inn og lagre de standardsetningene man ønsker å ha tilgjengelig. Mer info; les i selve chatboksen. Tips! Chat meldinger kan kopieres [Ctrl+C] og limes inn [Ctrl+V] i f.eks. journalnotat. Alarm Alarmen kan utløses ved å trykke 3 ganger på [høyre Ctrl-tast]. En rød firkant, med beskrivelse av hvor alarmen er utløst, tar fokus på alle skjermer. OBS! Alarm fungerer bare der man er innlogget i Fürst Forum. Det vil IKKE vises noe på den PC en hvor alarmen er utløst. Ved å trykke 3 ganger på [F12] har man mulighet for å skrive inn en varslingstekst i alarmbildet. Alarmen kan gjøres inaktiv under innstillinger (s.23). Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 22 av 27

23 Innstillinger i Fürst Forum Under FF -ikonet, alternativer for Forum, er programmets innstillinger tilgjengelige. Innstillinger Tilvalg for den enkelte bruker som påvirker selve Forumbildet. Skrive ut Pasientwebkort. Det kreves at Adobe Acrobat er installert på maskinen. Les om Pasientweb på side 16. Filplassering Eventuelle endringer skal kun gjøres sammen med personer fra Fürst. Alarm Tilvalg til alarmfunksjon. Her kan alarm deaktiveres. Mer om alarm side 22. Visuell rekvirering Se side 11. Brukere Listen viser alle registrerte brukere av Fürst Forum på kontoret. Rekvirent vanligvis en lege. Kontorbruker vanligvis arbeidsplassen til en medarbeider. Ny rekvirent Velg ny Fyll ut: o Rekvirentkode, fått fra Fürst. Koden må i Fürst Forum bestå av 6 siffer. Start med nuller om koden består av færre siffer, eks eller o Legenavn med Dr. foran. o HPR-nummer. o HER-id skal ikke fylles ut. Bekreft med Ok -knappen (ligger over Avbryt ). Den nye rekvirenten skal nå legge seg inn i listen over. Ny kontorbruker Velg ny Fyll ut: o Legekontornummeret, fått fra Fürst, i feltet for rekvirent ID o Navn, vanligvis legekontorets navn og stedet hvor PC en står, eks Dr. Hagbergs kontor Res A. Ny arbeidsstasjon får ny bokstav B, C osv. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 23 av 27

24 Bekreft med Ok -knappen (ligger over Avbryt ). Den nye brukeren skal nå legge seg inn i listen over. Administrator En rekvirent og/eller en medarbeider må markeres som administrator i brukerlisten. Dette gjøres ved å sette en hake i boksen "Admin" i listen over brukere. Bekreft med Ok. Disse brukerne vil bli varslet når det kommer nye versjoner av Fürst Forum. Farger Tilvalg for den enkelte bruker. Her kan man blant annet endre farger på patologiske svar. Chat/Dialog Se side 22/18. Felles pakker/mine Pakker Se side 20. Utskrift Her velges printer som skal brukes når Fürst Forum skriver ut. Spesielle innstillinger knyttet til fellesskriver og matriseskriver gjøres her. Endringer gjøres vanligvis sammen med en fra Fürst. Mer om utskrift, se side 17. Passord Rekvirenter har mulighet til å lage et personlig passord. Kontorbrukerne kan bytte det opprinnelige passordet, men må bytte til et nytt felles passord. Passordet må inneholde 8 karakterer og kan ikke inneholde æ, ø, å. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 24 av 27

25 Andre innstillinger i Forum Endre skriftstørrelse Større skrift *Ctrl ++, stå i aktuelt felt for eksempel Analyseliste og trykk *Ctrl ++, evt. flere ganger. Mindre skrift [Ctrl -]. Endring av skriftstørrelse er ikke mulig i feltet for Blåbok og Kommentar. Ved ny pålogging i Fürst Forum vil standard skriftstørrelse være satt. Endring av utseende på analysefaner Ved å høyreklikke på linjen med tannhjulet, opp til høyre for fanene, kan man endre plassering og utseende/stil på fanene. Ikoner i øvre felt av Fürst Forum: Hjemmesiden vår, hvor man bl.a. kan bestille materiell/prøvetakingsutstyr. Melding kan sendes til en eller flere påloggede brukere. Meldingen vises hos mottakeren som standard i 10 sekunder før den blir borte. Velg den eller de brukere som skal motta melding. Skriv inn ønsket beskjedtekst, angi om meldingen er viktig. Velg Send. Blåbok - Fürst sin laboratoriehåndbok. Her kan man slå opp på enkeltanalyser uten å rekvirere dem først. En liste kommer opp med alle analysene sortert alfabetisk. [Dobbeltklikk] eller trykk [Enter] på den analysen du ønsker å lese blåbokteksten til. Fürst Forum, Bruk-6, Rev04 Side 25 av 27

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v 2.2 09/03 Innhold 1 Hovedmenyen

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer