brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet 2. årgang juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang juni 2008"

Transkript

1 brostein Bymisjonsmagasinet 2. årgang juni Gi FRIHETEN en mulighet

2 En bedre FRIHET! Mange ganger møter jeg mennesker som tilkjennegir en holdning om at mennesker med rus og kriminalitet kan takke seg selv. Utsagn som dette har de valgt selv, de har hatt muligheter, ikke sett dem i fengsel, men send dem til en øde øy, gi dem vann og brød i fengsel, sperr dem inne så slipper de å gjøre noe galt etc. På mange måter kan jeg forstå en slik holdning og slike utsagn. Det er klart mennesker blir fortvilet over gjengangere som kommer ut av fengsel og begår ny kriminalitet før fengselsdøren er lukket bak dem. Etterhvert som jeg har fått lov å bli kjent med mange rusmisbrukere og kriminelle har bildet mitt blitt klarere. Jeg ser at mennesker med slike holdninger overfor denne gruppen, beskriver et sted de ikke kjenner og mennesker de ikke har lyttet til. Mange av de innsatte gruer seg for å komme ut i samfunnet igjen, for de vet hva som skjer. De blar gjennom telefonboken sin på mobilen der 90 % av navnene er andre kriminelle eller rusmisbrukere. 7 % er kanskje familie eller venner som ikke ønsker kontakt. 2 % er døde men bare glemt å slette. 1 % er kanskje ålreit, men har ikke hatt kontakt på 10 år. Hvor mange vet at mange av de som er ferdig sonet, løslates til en benk i parken uten egen bolig? Med noen hundrelapper i hånden og alle eiendelene i en Rimipose. Selvbildet er på minus siden, alt du kan er dessverre innenfor en kriminell løpebane. Her har du yrkeskarriere og status. Innenfor lovlig arbeid er du et null, outsider, uten tillit og troverdighet. Uten id kort, bankkort, konto, datakunnskap, CV, arbeidserfaring og noen som stoler på deg. Som gribber står pushere av stoff og dårlige venner som ønsker deg med på kriminelle opplegg. Denne kunnskapen har jeg fått lov å ta del i, etter samtaler og kjennskap til mennesker som har sittet i fengsel. Jeg har mange ganger tenkt at hadde jeg hatt et slikt utgangspunkt etter et fengselsopphold, så hadde jeg banket på fengselsdøren og bedt om forvaring. Jeg vet at jeg deler dette ønsket med flere av de som løslates og som er lei og sliten av å ikke komme ut av denne vonde sirkelen. I Bymisjonen har vi samarbeidsprosjektet FRI, som bistår innsatte med en bedre FRIHET etter løslatelse. Her tilbyr vi bolig, nettverk, oppfølging og arbeidstrening. Flere tar fatt på den ufattelige jobben med å komme seg tilbake til samfunnet, bygge opp tillit, selvbilde, nettverk, familierelasjoner og gode erfaringer. Dette med god hjelp fra tidligere innsatte, frivillige og ansatte. Vi tror at riktig hjelp etter soning kan hjelpe flere til å få en bedre FRIHET. Vi har allerede gode eksempel er på dette fra prosjekt FRI. Vi tror også at med riktig informasjon ut til Drammensere kan det endre holdninger, slik at flere får en bedre mulighet til å bli inkludert i Drammen. Hjelp oss å gi flere en bedre FRIHET! Jon-Ivar Windstad Daglig leder DETTE ER STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN: Møtestedet - Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i et vanskelig liv Nyby n Aktivitetskafé - Kafé - Vaktmestertjenesten - Kurs/skole - Aktiviteter Prosjekt FRI - Treningsbolig bolig fra fengsel til frihet - Arbeidstrening - Nettverk - Veiledning KB utvikling - Attføringsbedrift med 25 APSplasser - Kafé- og serviceavdeling - Håndverkavdeling Friminuttet - Fritidstiltak for barn som trenger litt ekstra Brostein bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Tlf: Opplag: Trykk: Zu:m Distribusjon: Posten Norge Redaksjonen: Jon-Ivar Windstad -Daglig leder og ansvarlig redaktør Jon Dahl - Tekst og foto Mette Solbakk - Layout og foto

3 Fem på Drammen stasjon! Redaksjonen i Brostein tok en tur til Drammen stasjon en fredag morgen for å høre med tilfeldige forbipasserende hva de visste om Kirkens Bymisjon Drammen. Vi møtte bare hyggelige mennesker og stilte det samme spørsmålet til 5 på stasjonen. Hva vet du om Kirkens Bymisjon Drammen? Jan Robert (33), bosatt i Drammen og jobber i NSB. Vet ikke så mye. Har hørt om en kafé i Engene, er det Møtestedet den heter?, og at det er et tilbud for de som trenger det. Gerd (65), lærer bosatt på Geilo, på besøk i Drammen. Jeg vet en del om bymisjonens arbeid generelt. Dere jobber i forhold til de som har det vanskelig. Dere tar vare på de som ellers ikke klarer seg så godt. Så har jeg lest og hørt om det prosjektet som heter FRI som hjelper de som kommer ut av fengsel. Det er veldig bra. Eirin (22) student bosatt i Drammen. Jeg vet ikke så mye, men dere samler inn penger til fattige og andre som trenger det. Einar (pensjonist) opprinnelig fra Værøy i Lofoten, nå bosatt i Drammen. Bymisjonen hjelper de som trenger det, og tar seg av alkoholikere og rusmisbrukere. Det er en kafé på den andre siden der folk kan få mat og klær. Veldig bra tilbud. Så har jeg hørt at dere har en Aktivitetskafé i Konnerudgt. der man kan bli med på turer og spille bowling osv. Wera (60) dokumentkontroller, bosatt i Drammen. Bymisjonen hjelper de som trenger det, og de som har kommet litt skjevt ut i livet. Driver forebyggende arbeid og ettervern. Kjenner til kaféen i Engene og den i Konnerudgata. Veldig bra arbeid som gjøres. Verdens beste praksisplass, sier sosionomstudentene Kari Sofie Løstegård (22) og Helene Hegg (42). Begge har tidligere erfaring fra frivillig arbeid bl.a. på Møtestedet gjennom ca. 2 år. Som et ledd i sosionomutdannelsen har de i 5 måneder hatt sin praksis i Kirkens Bymisjon Drammen, hovedsakelig på Møtestedet. Det er spennende å se hvordan Kirkens Bymisjon Drammen jobber i forhold til Drammen kommune, til Senter for rusforebygging (SFR) og til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), sier Kari Sofie. Det å ha praksis på Møtestedet gjør at vi ser hvordan folk er, og vi kommer veldig nær den virkeligheten mange lever i, sier Helene. Det er nyttig å få denne erfaringen gjennom det usminkende bildet vi får gjennom praksisen. Vi får innsyn i enkeltmennesker som ofte i offentlig sammenheng bare er tall og statistikk, sier de begge. Vi har møtt veldig mange fine mennesker på Møtestedet. Selv om dette er mennesker som ligger nede, så har de mange ressurser og mye å by på. Vi er rett og slett blitt glade i Møtestedet og menneskene der, sier de unisont, og legger til at de vil anbefale Møtestedet som praksisplass i en utdannelsesperiode og som frivillig.

4 BOLIG - ARBEID - Prosjekt FRI For å gi innsatte en bedre mulighet til å klare seg etter de er løslatt fra fengsel, har prosjekt FRI utarbeidet et tilbud for de som ønsker endring i livet og nye muligheter. Prosjektet består i at tidligere innsatte som har klart seg over lang tid blir kurset i en veilederrolle. De tar kontakt med fengslene og besøker motiverte innsatte en stund i forkant av løslatelsen. Innsatte får tilbud om enten å flytte inn i treningsboligen eller direkte ut i egen pilotleilighet. Jobb og nytt nettverk er en del av pakka. Det kreves total rusfrihet for de som er i prosjekt FRI. Gjennom bolig, jobb og nytt nettverk er mulighetene til å klare seg betydelig styrket, sier avdelingsleder i prosjekt FRI Anders Steen. Han legger til at det er viktig rent samfunnsøkonomisk å satse på denne gruppen som ellers vil koste samfunnet store beløp i form av mer fengsel, rus og kriminalitet. Frivillighet Det er per i dag 25 frivillige som er knyttet til FRI og som til sammen utgjør 4-5 hele miljøarbeiderstillinger. Her er mange av de frivillige samlet.

5 NETTVERK Gode prognoser og resultater. Siden oppstarten av prosjekt FRI 1. august i fjor har 9 personer som har kommet fra fengsel vært innom treningsboligen i Nedre Eikervei. FRI tenker helhetlig for brukerne og hjelper til med både bolig, arbeid og nettverk. FRI har nå flere på venteliste, og pågangen er stor fra ulike fengsler i regionen. Det betyr at vi fyller et behov, og at tilbudet på FRI er både ettertraktet og riktig. I løpet av de siste månedene har vi hjulpet med både jobb og egen bolig til 6 tidligere innsatte, og disse personene fungerer veldig bra i dag. 3 er på vei til egen bolig og 3 er på vei til huset, sier Anders. Besøk av justisministeren Alle er i jobb og bruker jevnlig de ulike tilbudene og nettverket som bymisjonen tilbyr. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom statlige/ kommunale instanser, brukere og Kirkens Bymisjon. Prosjektgruppa i FRI består av: Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, Bymisjonen og brukere. De har jevnlige prosjektmøter. Vi anser dette samarbeidsprosjektet som spennende med bolig koblet til sysselsetting og nettverk, sier Anders Steen. Prosjekt FRI fikk i april besøk av justisminister Knut Storberget. Han kom ikke bare én gang men to ganger i løpet av en måned! Tirsdag 22. april fikk prosjekt FRI besøk av justisministeren. Han fikk møte beboerne, ansatte og frivillige og mange av samarbeidspartnerne. I den nye kriminalreformen som regjeringen skal presentere i løpet av høsten vil nettopp prosjekter som FRI ha stor betydning. Det skal satses i mye større grad på oppfølging etter løslatelse av den enkelte, og bopel og jobb vil være helt sentralt. Det flotte med prosjekt FRI er at de i tillegg til bopel og jobb også kan tilby et godt og innholdsrikt nettverk, sa en meget imponert justisminister. Det gikk ikke mange dagene etter dette besøket før det kom en telefon fra justisministerens kontor om at justisministeren gjerne ville komme på besøk igjen mandag 19. mai for å overrekke en større pengesum til prosjektet. Prosjekt FRI hadde søkt om tilskudd på kr fra justisdepartementet, noe som justisministeren ved sitt møte bekreftet var innvilget. Dette tilskuddet gir prosjekt FRI muligheter til å satse videre, og gleden var stor både for avdelingsleder Anders Steen og de 25 frivillige på FRI og alle andre i Kirkens Bymisjon Drammen.

6 Russen støtter Prosjekt FRI En gavesjekk fra musikklinja på St. Hallvard videregående skole til Prosjekt FRI Onsdag 14. mai besøkte 28 elever ved musikklinja på St. Hallvard videregående skole prosjekt FRI. De hadde med seg en gavesjekk på kr De har avholdt flere konserter i løpet av vinteren der de ønsket at inntektene skulle gå til FRI. Til mennesker som kommer ut av fengsel og som trenger litt ekstra oppfølging for å klare seg. Dette er et utrolig flott engasjement av elevene, og pengene kommer godt med til ulike aktiviteter, sier en meget fornøyd avdelingsleder Anders Steen. Sven Halgrimsen (56) nyansatt som administrasjonsansvarlig i Kirkens Bymisjon Drammen. Sven kom fra firmaet Autolink, der han gjennom 12 år har vært kvalitetssjef. Det å gå fra bilbransjen og over til en sosial virksomhet er en spennende utfordring. Fra å være nær biler er jeg nå nær mennesker, sier han. Jeg trengte noen nye utfordringer i livet, og det er spennende å være del av et så pulserende miljø som Kirkens Bymisjon Drammen er, sier Sven som ser et stadig økende sosialt engasjement blant både private, næringslivsledere og politikere i Drammen.

7 Jeg blir møtt med respekt Solmund (52). Solmund er en av de faste deltakerne/gjestene i Nyby`n Aktivitetskafé. Av ulike årsaker som sykdom og rus er han uføretrygdet og har vært ute av det normale arbeidslivet i mange år. Vi spurte ham om hva Kirkens Bymisjon Drammen betyr for ham. Bymisjonen er viktig sosialt sett. Hadde jeg ikke hatt bymisjonen å gå til så hadde jeg vel sittet hjemme og stirret i veggen. Det er viktig å ha noe å gå til hver dag. Her blir alle møtt med respekt, og det er en god følelse for mange av oss som blir sett ned på i andre miljøer og sammenhenger. Her bygger jeg opp selvtillit og selvfølelse, og det vanker mye ros og mange gode ord i løpet av en dag i vaktmestertjenesten i Nyby`n Aktivitetskafé. Jeg blir ikke rik av å jobbe her siden det er ulønnet arbeid, men det er fint å gjøre noe for andre. Vi får gratis lunsj hver dag, en matpose på fredager som er viktig, og så får vi være med på mange fine turer, sier Solmund. Hvordan kom du i kontakt med Kirkens Bymisjon Drammen? Jeg har gjennom lang tid hatt kontakt med SFR (Senter for rusforebygging), og gjennom min kontakt der ble jeg kjent med tilbudene til Nyby`n Aktivitetskafé. Nå har jeg gått her i snart 1 år, noe som har gitt livet mitt ny mening og nytt innhold, sier han. Hvordan ser en arbeidsdag ut og hvilke oppgaver utfører dere? Vi starter dagen i Nyby`n ved 9-tiden med en kaffekopp før vi reiser ut på ulike oppdrag. Nå om våren blir det mye plenklipping, klipp av hekk og annet hagearbeid. Ellers er det snømåking om vinteren. I tillegg blir det en del henting og bringing av brukte møbler i forbindelse med bruktbutikken vår i Konnerudgata 36. Vi avslutter ved 15-tiden, roer ned som regel med en vaffel og en kaffekopp. Er det andre der ute som sliter i hverdagen og ikke har noe å gå til så vil jeg anbefale at du/dere tar kontakt med Nyby`n Aktivitetskafé i Konnerudgata 31, der er det alltid hyggelig, sier en glad og fornøyd Solmund.

8 Siste nytt fra Friminuttet Nå er våren endelig her, og vi koser oss masse ute sammen med ungene. Vi griller, spiller fotball, hopper tau og mange andre koselige aktiviteter, om været gjør det mulig. Vi har nå 17 barn på Friminuttet. Noen er her én dag, andre to. Friminuttet har i hovedsak åpent de dagene ungene er på skolen. Vi har imidlertid planer om å finne på noe hyggelig sammen med ungene i begynnelsen og/eller på slutten av sommerferien. I juli er Friminuttet stengt. Fra høsten kan vi ta imot flere barn, for nå har vi fått større plass! De som allerede går hos oss vil ha førsteprioritet. Vi håper at vi får beholde flest mulig av disse herlige ungene også neste år. Positive tilbakemeldinger fra ungene, foreldre og lærere viser at Friminuttet er et godt sted å være.øyeblikket når ungene kommer springende inn døra, med strålende smil, forventingsfulle fjes og massevis av klemmer.det kan ikke beskrives med ord. Det må oppleves. Gro Talsethagen, Avdelingsleder Friminuttet Motivasjons- og belønningsturer Nyby`n Aktivitetskafé har mange tilbud for de som trenger litt ekstra. Siste uken i mars lånte vi en hytte av Røde Kors på Haglebu i Eggedal, og 9 personer fra vaktmester- tjenesten fikk 3 flotte dager på fjellet.dette er såkalte motivasjons- og belønningsturer for de som jobber uten lønn i vaktmestertjenesten. Været og skiføret var topp, og det var en meget godt fornøyd gjeng som fikk oppleve fjellet fra sin beste side. Skituren fra Tempelseter og til Haglebu ble en litt større utfordring enn planlagt da vi møtte på tett tåke. Turen som skulle ta 3-4 timer ble i stedet en langtur på 8 timer. Et par av deltakerne hadde ikke hatt ski på bena på over 30 år, men en samlet gruppe besto prøvelsene, og det smakte ekstra godt med en god middag da vi ankom hytta i skumringen. Neste tur er planlagt i slutten av august, og da går turen til Sørlandet og dyreparken. Vil du vite mer om turene og vaktmestertjenesten så ta kontakt med Halvor på tlf eller Våre samarbeidspartnere:

9 Nytt fra Nyby`n Snart er det Elvefestivalen i Drammen og Vaktmestertjenesten i Nyby`n Aktivitetskafé har meldt seg på Dragebåt-regattaen som går av stabelen 23. august. Vi gleder oss til dette og satser på å vinne! Det er flott om mange stiller opp og heier på oss både i opptoget over bybrua og når selve konkurransen finner sted! Mye skjer om dagen bruktmarkedet går fint. Vi har mange kunder innom på torsdager når vi har åpent. Ellers samarbeider vi en del med Drammen sosialsenter i forhold til å etablere leiligheter for de som har lite eller ingen ting. Vi er også i gang med et samarbeid om å møblere midlertidige leiligheter for Drammen kommune. Dette ligger litt fram i tid, men vi har allerede begynt å samle møbler vi kan bruke til dette formålet. Vaktmestertjenesten har også fått oppdrag med å klippe plen og annet forefallende hagearbeid på Lindum. Det er store områder som skal holdes ved like og vaktmesterne ser fram til mange timer på Lindum i sommer! Inger Brattebråthen, avdelingsleder Nyby n Aktivitetskafé KB utviklings sykkelverksted Pedalen Har sykkelen stått litt for lenge i garasjen? Ble dekket punktert i fjor og du fikk ikke fiksa det? Er bremsene ustabile? Vaieren slakk? Ta kontakt med KB utviklings sykkelverksted Pedalen og få fikset sykkelen før sommerferien. Ring eller stikk innom i Konnerudgata 36 for et prisoverslag.

10 Produksjonen er i gang KB utvikling, bymisjonens attføringsbedrift, er nå i gang med boring av brostein. Brosteinen er et av Kirkens Bymisjons symboler. Den er tegnet på vår hverdag, livserfaringen og gatas virkelighet. På KB utvikling bli steinen omgjort til telysholder, for så å selges videre til de andre bymisjonene i landet. Lyset er tegnet for håp, tro og bønn: Håpets lys, troens ild og den ordløse bønn. HydroBaltic a.s HydroBaltic a.s er et lite energiselskap med eierandeler i 12 små vannkraftverk i Latvia og Litauen. Selskapet har hovedkontor i Drammen og er gjennom i alt 25 prosjekter i Norge og Balticum blitt spesialist på utvikling av små vannkraftressurser i inn- og utland. HydroBaltic a.s engasjerer seg også i humanitært arbeid i Drammen og i Latvia. I samarbeid med den latviske regjering deltar selskapet med pengestøtte og administrativ hjelp til et nytt sosialsenter i tettstedet Nerata 125 km sydøst for Riga. HydroBaltic a.s støtter også Bymisjonens arbeid i Drammen. For mer info om vannverksprosjektene ta kontakt med HydroBaltic a.s E-post: telefon:

11 Privat innsamling Vi ønsker å takke alle som på eget initiativ bidrar med gaver de har fått til sine egne fødselsdager. Vi opplever at mange jubilanter anmoder sine gjester om å gi et bidrag til bymisjonen fremfor å gi gaver. For å gjøre det enkelt for alle foreslår vi at gavene gis til jubilanten og at vedkommende bringer gaven videre til Kirkens Bymisjon. Gjerne med informasjon om hvem som har bidratt, slik at vi får mulighet til å takke den enkelte. Jubilanten kan for eksempel informere venner og familie om dette via en SMS. Eksempel på SMS: Jeg er snart 50 år ( ), og jeg synes selv at jeg har alt jeg trenger. Jeg har en fin kone, bra jobb, leilighet, krims-krams og klær... Så i stedet for å kjøpe enda mere krims-krams til vinduskarmen min, kan dere være med på å støtte et godt formål, som Kirkens Bymisjon Drammen. Pengegaven kan jeg motta og bringe videre til Bymisjonen i Drammen. Vår gavekonto er: Kunstnerisk ildsjel I april hadde Berit Dahl Soltvedt utstillingen: Visst kan vi forandre oss i bymisjonens bruktbutikk i Konnerudgata 36. Utstillingen omhandlet de utfordringene vi står overfor i samfunnet i dag, som et varsko om at vi må ta opp kampen mot den skjevfordelingen og overforbruket som preger samfunnet vårt i dag. Berit Dahl Soltvedt tok kontakt med bymisjonen for 6 måneder siden på jakt etter en organisasjon som kunne stille med lokaler til den planlagte utstillingen. Til gjengjeld ønsket hun å gi en rekke bilder som gave til Bymisjonen. Disse skal vises i en salgsutstilling i løpet av høsten. Takker herved Berit for en flott utstilling og den storslåtte gaven. Vil du bli fast giver til Kirkens Bymisjon i Drammen? Jeg ønsker å bli FAST GIVER med kr:... per måned kvartal halvår år Jeg vil betale gjennom: avtalegiro tilsendt giro Ditt kontonummer ved avtalegiro (11 siffer): Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Underskrift:... Givernummer (fylles ut av Kirkens Bymisjon) Alle Kirkens Bymisjoner bruker felles innsamlingskonto, beløpet tilbakeføres til Kirkens Bymisjon i Drammen når giver har adresse i Buskerud. Kirkens Bymisjon svarsending Oslo Porto er betalt

12 Returadresse: Brostein - Bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Guds egen kafé I dag har jeg vært på Guds egen kafé. Der finner de ærligste samtaler sted. Hvor mange tapte drømmer er vanskelig å fatte. De ville gjort de fleste nedslått og matte. Hvis du mener: Enhver er sin egen lykkes smed, så ta deg en tur innom dette sted. Noen har slett ingen barndom hatt. Deres uskyld har de nærmeste tatt. Så søkte de sammen som ensomme ulver, og fant en trøst i det kritthvite pulver. En kort og intens flukt gir dem lykke, som de i håpløshet til sitt bryst kan trykke. Noen hadde et liv som oss andre. De har ingen andre enn seg selv de kan klandre. Hver nykter stund det syn vil de møte, at de sviktet sine barn og for det nå må bøte. Men i dette rom finnes alle nyanser av mennesker åpne med alle sanser. Når gutta tar gitaren i sine hender, de rører ved mine innerste strenger. Og skulle jeg bli dirigent i et kor, ville jeg samle stemmer fra disse bord. Hos en mann med de skitneste hender, finnes et hjerte som virkelig brenner. Det er så mye og mangt han vet, fordi han alltid holder seg oppdatert. Og mens min tro kan svinne hen, vet han med trygghet at Gud en dag vil hente ham hjem. Og når jeg på kvinnen i hjørnet kaster et blikk, jeg ser for meg henne med et ungdoms ansikt. For når våren naturens skjønnhet frembringer, ser jeg hvor tydelig øynene skinner. Hun sa: Jeg føler meg nesten litt yr, mens venninnen da utbrøt: Er du helt på styr. Så har vi henne hvor angsten dirrer, så selv de sløveste gjestene stirrer. Den triste historien fortelles gang på gang, og den lyder som bibelsk klagesang. Foruten mat er et lyttende øre hva hun virkelig trenger, og ikke de sårende ord som omverdenen slenger. Våre gjester ønsker å møtes med verdighet, og kanskje et blikk av kjærlighet. Så når du en utstrakt hånd som ber, ikke lat som du ikke den ser. Det vondeste er ikke et klart og tydelig nei, men nettopp det å bli oversett av deg. Og har du tid en dag til å sette deg ned, og la dine fordommer ligge hjemme, møter du mennesker du aldri vil glemme. Da vil Du også forstå og se, hvorfor dette stedet er Guds egen kafé. Frivillig på Møtestedet

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 14 APR 1000 Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 Samarbeidsprosjekt med: KIRKENS BYMISJON Husbanken ST R A F F E T a v ioven Hktivkriminalamsorg - tryggere samfunn 11 DRAMMEN K RIM IN AL OM SORG

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Ingen er bare det du ser

Ingen er bare det du ser brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang juni 2009 Ingen er bare det du ser Kan livet komme på skinner etter en real avsporing? Er det sant at man kommer ut av tunnelen, at det er

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

brostein Vi har plass til flere i vårt hjerte. Har du plass til flere i ditt? Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang november 2009

brostein Vi har plass til flere i vårt hjerte. Har du plass til flere i ditt? Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang november 2009 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang november 2009 Vi har plass til flere i vårt hjerte. Har du plass til flere i ditt? brostein_1109.indd 1 09-11-09 18:24:58 www.godtsagt.no Foto:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

brostein Friminuttet et tiltak for barn som trenger litt ekstra. Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang mars 2008 Side 4-5

brostein Friminuttet et tiltak for barn som trenger litt ekstra. Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang mars 2008 Side 4-5 brostein www.bymisjon.no/drammen 2. årgang mars 2008 Bymisjonsmagasinet Friminuttet et tiltak for barn som trenger litt ekstra. Side 4-5 DRØMMEN OM BRAGERNES TORG Bymisjonens siste tiltak Friminuttet er

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190 Prosjektnavn: Jobbsupport Søkerorganisasjon: Forord Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Jobbsupport. Det er

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Lindre Omsorg Forebygge

Lindre Omsorg Forebygge brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang september 2008 Lindre Omsorg Forebygge FRA SPRØYTESPISS TIL SPISSKOMPETANSE! Overskriften kan også sies med andre ord med sprøyta i armen på

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

brostein Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009

brostein Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009 Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter En frivillig ressurs! Kirkens Bymisjon i Drammen /Kongsberg har ca 165 frivillige i alle

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer