brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet 2. årgang juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang juni 2008"

Transkript

1 brostein Bymisjonsmagasinet 2. årgang juni Gi FRIHETEN en mulighet

2 En bedre FRIHET! Mange ganger møter jeg mennesker som tilkjennegir en holdning om at mennesker med rus og kriminalitet kan takke seg selv. Utsagn som dette har de valgt selv, de har hatt muligheter, ikke sett dem i fengsel, men send dem til en øde øy, gi dem vann og brød i fengsel, sperr dem inne så slipper de å gjøre noe galt etc. På mange måter kan jeg forstå en slik holdning og slike utsagn. Det er klart mennesker blir fortvilet over gjengangere som kommer ut av fengsel og begår ny kriminalitet før fengselsdøren er lukket bak dem. Etterhvert som jeg har fått lov å bli kjent med mange rusmisbrukere og kriminelle har bildet mitt blitt klarere. Jeg ser at mennesker med slike holdninger overfor denne gruppen, beskriver et sted de ikke kjenner og mennesker de ikke har lyttet til. Mange av de innsatte gruer seg for å komme ut i samfunnet igjen, for de vet hva som skjer. De blar gjennom telefonboken sin på mobilen der 90 % av navnene er andre kriminelle eller rusmisbrukere. 7 % er kanskje familie eller venner som ikke ønsker kontakt. 2 % er døde men bare glemt å slette. 1 % er kanskje ålreit, men har ikke hatt kontakt på 10 år. Hvor mange vet at mange av de som er ferdig sonet, løslates til en benk i parken uten egen bolig? Med noen hundrelapper i hånden og alle eiendelene i en Rimipose. Selvbildet er på minus siden, alt du kan er dessverre innenfor en kriminell løpebane. Her har du yrkeskarriere og status. Innenfor lovlig arbeid er du et null, outsider, uten tillit og troverdighet. Uten id kort, bankkort, konto, datakunnskap, CV, arbeidserfaring og noen som stoler på deg. Som gribber står pushere av stoff og dårlige venner som ønsker deg med på kriminelle opplegg. Denne kunnskapen har jeg fått lov å ta del i, etter samtaler og kjennskap til mennesker som har sittet i fengsel. Jeg har mange ganger tenkt at hadde jeg hatt et slikt utgangspunkt etter et fengselsopphold, så hadde jeg banket på fengselsdøren og bedt om forvaring. Jeg vet at jeg deler dette ønsket med flere av de som løslates og som er lei og sliten av å ikke komme ut av denne vonde sirkelen. I Bymisjonen har vi samarbeidsprosjektet FRI, som bistår innsatte med en bedre FRIHET etter løslatelse. Her tilbyr vi bolig, nettverk, oppfølging og arbeidstrening. Flere tar fatt på den ufattelige jobben med å komme seg tilbake til samfunnet, bygge opp tillit, selvbilde, nettverk, familierelasjoner og gode erfaringer. Dette med god hjelp fra tidligere innsatte, frivillige og ansatte. Vi tror at riktig hjelp etter soning kan hjelpe flere til å få en bedre FRIHET. Vi har allerede gode eksempel er på dette fra prosjekt FRI. Vi tror også at med riktig informasjon ut til Drammensere kan det endre holdninger, slik at flere får en bedre mulighet til å bli inkludert i Drammen. Hjelp oss å gi flere en bedre FRIHET! Jon-Ivar Windstad Daglig leder DETTE ER STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN: Møtestedet - Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i et vanskelig liv Nyby n Aktivitetskafé - Kafé - Vaktmestertjenesten - Kurs/skole - Aktiviteter Prosjekt FRI - Treningsbolig bolig fra fengsel til frihet - Arbeidstrening - Nettverk - Veiledning KB utvikling - Attføringsbedrift med 25 APSplasser - Kafé- og serviceavdeling - Håndverkavdeling Friminuttet - Fritidstiltak for barn som trenger litt ekstra Brostein bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Tlf: Opplag: Trykk: Zu:m Distribusjon: Posten Norge Redaksjonen: Jon-Ivar Windstad -Daglig leder og ansvarlig redaktør Jon Dahl - Tekst og foto Mette Solbakk - Layout og foto

3 Fem på Drammen stasjon! Redaksjonen i Brostein tok en tur til Drammen stasjon en fredag morgen for å høre med tilfeldige forbipasserende hva de visste om Kirkens Bymisjon Drammen. Vi møtte bare hyggelige mennesker og stilte det samme spørsmålet til 5 på stasjonen. Hva vet du om Kirkens Bymisjon Drammen? Jan Robert (33), bosatt i Drammen og jobber i NSB. Vet ikke så mye. Har hørt om en kafé i Engene, er det Møtestedet den heter?, og at det er et tilbud for de som trenger det. Gerd (65), lærer bosatt på Geilo, på besøk i Drammen. Jeg vet en del om bymisjonens arbeid generelt. Dere jobber i forhold til de som har det vanskelig. Dere tar vare på de som ellers ikke klarer seg så godt. Så har jeg lest og hørt om det prosjektet som heter FRI som hjelper de som kommer ut av fengsel. Det er veldig bra. Eirin (22) student bosatt i Drammen. Jeg vet ikke så mye, men dere samler inn penger til fattige og andre som trenger det. Einar (pensjonist) opprinnelig fra Værøy i Lofoten, nå bosatt i Drammen. Bymisjonen hjelper de som trenger det, og tar seg av alkoholikere og rusmisbrukere. Det er en kafé på den andre siden der folk kan få mat og klær. Veldig bra tilbud. Så har jeg hørt at dere har en Aktivitetskafé i Konnerudgt. der man kan bli med på turer og spille bowling osv. Wera (60) dokumentkontroller, bosatt i Drammen. Bymisjonen hjelper de som trenger det, og de som har kommet litt skjevt ut i livet. Driver forebyggende arbeid og ettervern. Kjenner til kaféen i Engene og den i Konnerudgata. Veldig bra arbeid som gjøres. Verdens beste praksisplass, sier sosionomstudentene Kari Sofie Løstegård (22) og Helene Hegg (42). Begge har tidligere erfaring fra frivillig arbeid bl.a. på Møtestedet gjennom ca. 2 år. Som et ledd i sosionomutdannelsen har de i 5 måneder hatt sin praksis i Kirkens Bymisjon Drammen, hovedsakelig på Møtestedet. Det er spennende å se hvordan Kirkens Bymisjon Drammen jobber i forhold til Drammen kommune, til Senter for rusforebygging (SFR) og til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), sier Kari Sofie. Det å ha praksis på Møtestedet gjør at vi ser hvordan folk er, og vi kommer veldig nær den virkeligheten mange lever i, sier Helene. Det er nyttig å få denne erfaringen gjennom det usminkende bildet vi får gjennom praksisen. Vi får innsyn i enkeltmennesker som ofte i offentlig sammenheng bare er tall og statistikk, sier de begge. Vi har møtt veldig mange fine mennesker på Møtestedet. Selv om dette er mennesker som ligger nede, så har de mange ressurser og mye å by på. Vi er rett og slett blitt glade i Møtestedet og menneskene der, sier de unisont, og legger til at de vil anbefale Møtestedet som praksisplass i en utdannelsesperiode og som frivillig.

4 BOLIG - ARBEID - Prosjekt FRI For å gi innsatte en bedre mulighet til å klare seg etter de er løslatt fra fengsel, har prosjekt FRI utarbeidet et tilbud for de som ønsker endring i livet og nye muligheter. Prosjektet består i at tidligere innsatte som har klart seg over lang tid blir kurset i en veilederrolle. De tar kontakt med fengslene og besøker motiverte innsatte en stund i forkant av løslatelsen. Innsatte får tilbud om enten å flytte inn i treningsboligen eller direkte ut i egen pilotleilighet. Jobb og nytt nettverk er en del av pakka. Det kreves total rusfrihet for de som er i prosjekt FRI. Gjennom bolig, jobb og nytt nettverk er mulighetene til å klare seg betydelig styrket, sier avdelingsleder i prosjekt FRI Anders Steen. Han legger til at det er viktig rent samfunnsøkonomisk å satse på denne gruppen som ellers vil koste samfunnet store beløp i form av mer fengsel, rus og kriminalitet. Frivillighet Det er per i dag 25 frivillige som er knyttet til FRI og som til sammen utgjør 4-5 hele miljøarbeiderstillinger. Her er mange av de frivillige samlet.

5 NETTVERK Gode prognoser og resultater. Siden oppstarten av prosjekt FRI 1. august i fjor har 9 personer som har kommet fra fengsel vært innom treningsboligen i Nedre Eikervei. FRI tenker helhetlig for brukerne og hjelper til med både bolig, arbeid og nettverk. FRI har nå flere på venteliste, og pågangen er stor fra ulike fengsler i regionen. Det betyr at vi fyller et behov, og at tilbudet på FRI er både ettertraktet og riktig. I løpet av de siste månedene har vi hjulpet med både jobb og egen bolig til 6 tidligere innsatte, og disse personene fungerer veldig bra i dag. 3 er på vei til egen bolig og 3 er på vei til huset, sier Anders. Besøk av justisministeren Alle er i jobb og bruker jevnlig de ulike tilbudene og nettverket som bymisjonen tilbyr. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom statlige/ kommunale instanser, brukere og Kirkens Bymisjon. Prosjektgruppa i FRI består av: Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, Bymisjonen og brukere. De har jevnlige prosjektmøter. Vi anser dette samarbeidsprosjektet som spennende med bolig koblet til sysselsetting og nettverk, sier Anders Steen. Prosjekt FRI fikk i april besøk av justisminister Knut Storberget. Han kom ikke bare én gang men to ganger i løpet av en måned! Tirsdag 22. april fikk prosjekt FRI besøk av justisministeren. Han fikk møte beboerne, ansatte og frivillige og mange av samarbeidspartnerne. I den nye kriminalreformen som regjeringen skal presentere i løpet av høsten vil nettopp prosjekter som FRI ha stor betydning. Det skal satses i mye større grad på oppfølging etter løslatelse av den enkelte, og bopel og jobb vil være helt sentralt. Det flotte med prosjekt FRI er at de i tillegg til bopel og jobb også kan tilby et godt og innholdsrikt nettverk, sa en meget imponert justisminister. Det gikk ikke mange dagene etter dette besøket før det kom en telefon fra justisministerens kontor om at justisministeren gjerne ville komme på besøk igjen mandag 19. mai for å overrekke en større pengesum til prosjektet. Prosjekt FRI hadde søkt om tilskudd på kr fra justisdepartementet, noe som justisministeren ved sitt møte bekreftet var innvilget. Dette tilskuddet gir prosjekt FRI muligheter til å satse videre, og gleden var stor både for avdelingsleder Anders Steen og de 25 frivillige på FRI og alle andre i Kirkens Bymisjon Drammen.

6 Russen støtter Prosjekt FRI En gavesjekk fra musikklinja på St. Hallvard videregående skole til Prosjekt FRI Onsdag 14. mai besøkte 28 elever ved musikklinja på St. Hallvard videregående skole prosjekt FRI. De hadde med seg en gavesjekk på kr De har avholdt flere konserter i løpet av vinteren der de ønsket at inntektene skulle gå til FRI. Til mennesker som kommer ut av fengsel og som trenger litt ekstra oppfølging for å klare seg. Dette er et utrolig flott engasjement av elevene, og pengene kommer godt med til ulike aktiviteter, sier en meget fornøyd avdelingsleder Anders Steen. Sven Halgrimsen (56) nyansatt som administrasjonsansvarlig i Kirkens Bymisjon Drammen. Sven kom fra firmaet Autolink, der han gjennom 12 år har vært kvalitetssjef. Det å gå fra bilbransjen og over til en sosial virksomhet er en spennende utfordring. Fra å være nær biler er jeg nå nær mennesker, sier han. Jeg trengte noen nye utfordringer i livet, og det er spennende å være del av et så pulserende miljø som Kirkens Bymisjon Drammen er, sier Sven som ser et stadig økende sosialt engasjement blant både private, næringslivsledere og politikere i Drammen.

7 Jeg blir møtt med respekt Solmund (52). Solmund er en av de faste deltakerne/gjestene i Nyby`n Aktivitetskafé. Av ulike årsaker som sykdom og rus er han uføretrygdet og har vært ute av det normale arbeidslivet i mange år. Vi spurte ham om hva Kirkens Bymisjon Drammen betyr for ham. Bymisjonen er viktig sosialt sett. Hadde jeg ikke hatt bymisjonen å gå til så hadde jeg vel sittet hjemme og stirret i veggen. Det er viktig å ha noe å gå til hver dag. Her blir alle møtt med respekt, og det er en god følelse for mange av oss som blir sett ned på i andre miljøer og sammenhenger. Her bygger jeg opp selvtillit og selvfølelse, og det vanker mye ros og mange gode ord i løpet av en dag i vaktmestertjenesten i Nyby`n Aktivitetskafé. Jeg blir ikke rik av å jobbe her siden det er ulønnet arbeid, men det er fint å gjøre noe for andre. Vi får gratis lunsj hver dag, en matpose på fredager som er viktig, og så får vi være med på mange fine turer, sier Solmund. Hvordan kom du i kontakt med Kirkens Bymisjon Drammen? Jeg har gjennom lang tid hatt kontakt med SFR (Senter for rusforebygging), og gjennom min kontakt der ble jeg kjent med tilbudene til Nyby`n Aktivitetskafé. Nå har jeg gått her i snart 1 år, noe som har gitt livet mitt ny mening og nytt innhold, sier han. Hvordan ser en arbeidsdag ut og hvilke oppgaver utfører dere? Vi starter dagen i Nyby`n ved 9-tiden med en kaffekopp før vi reiser ut på ulike oppdrag. Nå om våren blir det mye plenklipping, klipp av hekk og annet hagearbeid. Ellers er det snømåking om vinteren. I tillegg blir det en del henting og bringing av brukte møbler i forbindelse med bruktbutikken vår i Konnerudgata 36. Vi avslutter ved 15-tiden, roer ned som regel med en vaffel og en kaffekopp. Er det andre der ute som sliter i hverdagen og ikke har noe å gå til så vil jeg anbefale at du/dere tar kontakt med Nyby`n Aktivitetskafé i Konnerudgata 31, der er det alltid hyggelig, sier en glad og fornøyd Solmund.

8 Siste nytt fra Friminuttet Nå er våren endelig her, og vi koser oss masse ute sammen med ungene. Vi griller, spiller fotball, hopper tau og mange andre koselige aktiviteter, om været gjør det mulig. Vi har nå 17 barn på Friminuttet. Noen er her én dag, andre to. Friminuttet har i hovedsak åpent de dagene ungene er på skolen. Vi har imidlertid planer om å finne på noe hyggelig sammen med ungene i begynnelsen og/eller på slutten av sommerferien. I juli er Friminuttet stengt. Fra høsten kan vi ta imot flere barn, for nå har vi fått større plass! De som allerede går hos oss vil ha førsteprioritet. Vi håper at vi får beholde flest mulig av disse herlige ungene også neste år. Positive tilbakemeldinger fra ungene, foreldre og lærere viser at Friminuttet er et godt sted å være.øyeblikket når ungene kommer springende inn døra, med strålende smil, forventingsfulle fjes og massevis av klemmer.det kan ikke beskrives med ord. Det må oppleves. Gro Talsethagen, Avdelingsleder Friminuttet Motivasjons- og belønningsturer Nyby`n Aktivitetskafé har mange tilbud for de som trenger litt ekstra. Siste uken i mars lånte vi en hytte av Røde Kors på Haglebu i Eggedal, og 9 personer fra vaktmester- tjenesten fikk 3 flotte dager på fjellet.dette er såkalte motivasjons- og belønningsturer for de som jobber uten lønn i vaktmestertjenesten. Været og skiføret var topp, og det var en meget godt fornøyd gjeng som fikk oppleve fjellet fra sin beste side. Skituren fra Tempelseter og til Haglebu ble en litt større utfordring enn planlagt da vi møtte på tett tåke. Turen som skulle ta 3-4 timer ble i stedet en langtur på 8 timer. Et par av deltakerne hadde ikke hatt ski på bena på over 30 år, men en samlet gruppe besto prøvelsene, og det smakte ekstra godt med en god middag da vi ankom hytta i skumringen. Neste tur er planlagt i slutten av august, og da går turen til Sørlandet og dyreparken. Vil du vite mer om turene og vaktmestertjenesten så ta kontakt med Halvor på tlf eller Våre samarbeidspartnere:

9 Nytt fra Nyby`n Snart er det Elvefestivalen i Drammen og Vaktmestertjenesten i Nyby`n Aktivitetskafé har meldt seg på Dragebåt-regattaen som går av stabelen 23. august. Vi gleder oss til dette og satser på å vinne! Det er flott om mange stiller opp og heier på oss både i opptoget over bybrua og når selve konkurransen finner sted! Mye skjer om dagen bruktmarkedet går fint. Vi har mange kunder innom på torsdager når vi har åpent. Ellers samarbeider vi en del med Drammen sosialsenter i forhold til å etablere leiligheter for de som har lite eller ingen ting. Vi er også i gang med et samarbeid om å møblere midlertidige leiligheter for Drammen kommune. Dette ligger litt fram i tid, men vi har allerede begynt å samle møbler vi kan bruke til dette formålet. Vaktmestertjenesten har også fått oppdrag med å klippe plen og annet forefallende hagearbeid på Lindum. Det er store områder som skal holdes ved like og vaktmesterne ser fram til mange timer på Lindum i sommer! Inger Brattebråthen, avdelingsleder Nyby n Aktivitetskafé KB utviklings sykkelverksted Pedalen Har sykkelen stått litt for lenge i garasjen? Ble dekket punktert i fjor og du fikk ikke fiksa det? Er bremsene ustabile? Vaieren slakk? Ta kontakt med KB utviklings sykkelverksted Pedalen og få fikset sykkelen før sommerferien. Ring eller stikk innom i Konnerudgata 36 for et prisoverslag.

10 Produksjonen er i gang KB utvikling, bymisjonens attføringsbedrift, er nå i gang med boring av brostein. Brosteinen er et av Kirkens Bymisjons symboler. Den er tegnet på vår hverdag, livserfaringen og gatas virkelighet. På KB utvikling bli steinen omgjort til telysholder, for så å selges videre til de andre bymisjonene i landet. Lyset er tegnet for håp, tro og bønn: Håpets lys, troens ild og den ordløse bønn. HydroBaltic a.s HydroBaltic a.s er et lite energiselskap med eierandeler i 12 små vannkraftverk i Latvia og Litauen. Selskapet har hovedkontor i Drammen og er gjennom i alt 25 prosjekter i Norge og Balticum blitt spesialist på utvikling av små vannkraftressurser i inn- og utland. HydroBaltic a.s engasjerer seg også i humanitært arbeid i Drammen og i Latvia. I samarbeid med den latviske regjering deltar selskapet med pengestøtte og administrativ hjelp til et nytt sosialsenter i tettstedet Nerata 125 km sydøst for Riga. HydroBaltic a.s støtter også Bymisjonens arbeid i Drammen. For mer info om vannverksprosjektene ta kontakt med HydroBaltic a.s E-post: telefon:

11 Privat innsamling Vi ønsker å takke alle som på eget initiativ bidrar med gaver de har fått til sine egne fødselsdager. Vi opplever at mange jubilanter anmoder sine gjester om å gi et bidrag til bymisjonen fremfor å gi gaver. For å gjøre det enkelt for alle foreslår vi at gavene gis til jubilanten og at vedkommende bringer gaven videre til Kirkens Bymisjon. Gjerne med informasjon om hvem som har bidratt, slik at vi får mulighet til å takke den enkelte. Jubilanten kan for eksempel informere venner og familie om dette via en SMS. Eksempel på SMS: Jeg er snart 50 år ( ), og jeg synes selv at jeg har alt jeg trenger. Jeg har en fin kone, bra jobb, leilighet, krims-krams og klær... Så i stedet for å kjøpe enda mere krims-krams til vinduskarmen min, kan dere være med på å støtte et godt formål, som Kirkens Bymisjon Drammen. Pengegaven kan jeg motta og bringe videre til Bymisjonen i Drammen. Vår gavekonto er: Kunstnerisk ildsjel I april hadde Berit Dahl Soltvedt utstillingen: Visst kan vi forandre oss i bymisjonens bruktbutikk i Konnerudgata 36. Utstillingen omhandlet de utfordringene vi står overfor i samfunnet i dag, som et varsko om at vi må ta opp kampen mot den skjevfordelingen og overforbruket som preger samfunnet vårt i dag. Berit Dahl Soltvedt tok kontakt med bymisjonen for 6 måneder siden på jakt etter en organisasjon som kunne stille med lokaler til den planlagte utstillingen. Til gjengjeld ønsket hun å gi en rekke bilder som gave til Bymisjonen. Disse skal vises i en salgsutstilling i løpet av høsten. Takker herved Berit for en flott utstilling og den storslåtte gaven. Vil du bli fast giver til Kirkens Bymisjon i Drammen? Jeg ønsker å bli FAST GIVER med kr:... per måned kvartal halvår år Jeg vil betale gjennom: avtalegiro tilsendt giro Ditt kontonummer ved avtalegiro (11 siffer): Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Underskrift:... Givernummer (fylles ut av Kirkens Bymisjon) Alle Kirkens Bymisjoner bruker felles innsamlingskonto, beløpet tilbakeføres til Kirkens Bymisjon i Drammen når giver har adresse i Buskerud. Kirkens Bymisjon svarsending Oslo Porto er betalt

12 Returadresse: Brostein - Bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Guds egen kafé I dag har jeg vært på Guds egen kafé. Der finner de ærligste samtaler sted. Hvor mange tapte drømmer er vanskelig å fatte. De ville gjort de fleste nedslått og matte. Hvis du mener: Enhver er sin egen lykkes smed, så ta deg en tur innom dette sted. Noen har slett ingen barndom hatt. Deres uskyld har de nærmeste tatt. Så søkte de sammen som ensomme ulver, og fant en trøst i det kritthvite pulver. En kort og intens flukt gir dem lykke, som de i håpløshet til sitt bryst kan trykke. Noen hadde et liv som oss andre. De har ingen andre enn seg selv de kan klandre. Hver nykter stund det syn vil de møte, at de sviktet sine barn og for det nå må bøte. Men i dette rom finnes alle nyanser av mennesker åpne med alle sanser. Når gutta tar gitaren i sine hender, de rører ved mine innerste strenger. Og skulle jeg bli dirigent i et kor, ville jeg samle stemmer fra disse bord. Hos en mann med de skitneste hender, finnes et hjerte som virkelig brenner. Det er så mye og mangt han vet, fordi han alltid holder seg oppdatert. Og mens min tro kan svinne hen, vet han med trygghet at Gud en dag vil hente ham hjem. Og når jeg på kvinnen i hjørnet kaster et blikk, jeg ser for meg henne med et ungdoms ansikt. For når våren naturens skjønnhet frembringer, ser jeg hvor tydelig øynene skinner. Hun sa: Jeg føler meg nesten litt yr, mens venninnen da utbrøt: Er du helt på styr. Så har vi henne hvor angsten dirrer, så selv de sløveste gjestene stirrer. Den triste historien fortelles gang på gang, og den lyder som bibelsk klagesang. Foruten mat er et lyttende øre hva hun virkelig trenger, og ikke de sårende ord som omverdenen slenger. Våre gjester ønsker å møtes med verdighet, og kanskje et blikk av kjærlighet. Så når du en utstrakt hånd som ber, ikke lat som du ikke den ser. Det vondeste er ikke et klart og tydelig nei, men nettopp det å bli oversett av deg. Og har du tid en dag til å sette deg ned, og la dine fordommer ligge hjemme, møter du mennesker du aldri vil glemme. Da vil Du også forstå og se, hvorfor dette stedet er Guds egen kafé. Frivillig på Møtestedet

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og

Detaljer

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang juni 2010 Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Da gikk han til Gjenbruket og fikk god hjelp. For

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert. Hør Hank von Helvete, Ronni Le Tekrø, Cap m.fl. på. 1. desember kl 19-21 i Bragernes kirke

Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert. Hør Hank von Helvete, Ronni Le Tekrø, Cap m.fl. på. 1. desember kl 19-21 i Bragernes kirke brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang november 2010 Hør Hank von Helvete, Ronni Le Tekrø, Cap m.fl. på Kirkens Bymisjons årlige gratiskonsert 1. desember kl 19-21 i Bragernes kirke

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 6. årgang juni 2013

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 6. årgang juni 2013 Foto:Saltbones/RødeKo rs Foto:ElinSvilaas Foto:ElinSvilaas brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 6. årgang juni 2013 TEMA: Håp Gågruppa på Kongsberg: Opplevelser sammen i naturen Hver uke

Detaljer

brostein BYMISJONENS HVERDAGSHELTER - de frivillige Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/byer/drammen/kongsberg 2. årgang november 2010

brostein BYMISJONENS HVERDAGSHELTER - de frivillige Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/byer/drammen/kongsberg 2. årgang november 2010 brostein kongsberg Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/byer/drammen/kongsberg 2. årgang november 2010 BYMISJONENS HVERDAGSHELTER - de frivillige Leder Vil du være den ENE? noen sorger, deriblant det faktum

Detaljer

ET GODT HJEM PÅ MARITA BO

ET GODT HJEM PÅ MARITA BO N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 4 2 2. å r g a n g FOTO: Bjørn Olav Thune SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 Terje ANGRER 20 ÅR MED HASJ Maritakafeens ANDERS OLSEN SØYSETH

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009

brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 brostein bymisjonsmagasinet i bodø nr 1. des. 2009 Leder En visjon Det var en gang et menneske... det var en gang en by. Om få år vil bladet du holder i være historie. Hvilken fortelling byen vår kan se

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

Lønn for strevet. Duell i Oslo. Krigens offer i Serbia. Maritastiftelsens arbeidstrening. Rune Gerhardsen og Erling Lae. Bojаn Sovilj SIDE 12 SIDE 4

Lønn for strevet. Duell i Oslo. Krigens offer i Serbia. Maritastiftelsens arbeidstrening. Rune Gerhardsen og Erling Lae. Bojаn Sovilj SIDE 12 SIDE 4 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2-2 0 0 7-1 5. å r g a n g SIDE 12 Maritastiftelsens arbeidstrening Lønn for strevet SIDE 4 Rune Gerhardsen og Erling Lae Duell i Oslo

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Det meste forandrer seg gjennom årene men ikke Killingen Ole-Benjamin og Christian har begge vært på Killingen.

Detaljer

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 12 SIDE 6 SIDE 10 Jelena drømmer OM Å BLI HELT FRI Tommy Hansen FANT SEG SELV I KUNSTEN Advokat Vidar

Detaljer

Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK

Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 0 1 8. å r g a n g SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 Torgeir Persson Nygård EN SPORTY ETTÅRING Jan Dørum PÅ HAUKETO MED HAUKEBLIKK Maritastiftelsens

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Valgerd på kaféåpning SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8. Foto: Jofrid Landa

Valgerd på kaféåpning SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8. Foto: Jofrid Landa N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 Valgerd på kaféåpning Det er aldri håpløst Det er makt i de foldede hender Foto: Jofrid

Detaljer

Transfixa boken som forvandler liv

Transfixa boken som forvandler liv N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4-2 0 0 7-1 5. å r g a n g SIDE 6 Toni Popov Våknet uten abstinenser SIDE 4 Svetlana Ivanovic Transfixa boken som forvandler liv SIDE

Detaljer

Norges største antimobbekampanje

Norges største antimobbekampanje Nyhetsbrev februar 2014 Kjære frivillig Dette er et utdrag fra nyhetsbrev sendt på mail til frivillige i Oslo Røde Kors. Hvis du ønsker å få tilsendt brevet i sin helhet på mail, send e-post til frivillig.oslo@redcross.no

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Uforglemmelig jul. Født til å være vill. Gjengangerprosjektet. Odd Gjevre. Nikolai Fjodorov. Hanne Persson SIDE 3 SIDE 10 SIDE 14

Uforglemmelig jul. Født til å være vill. Gjengangerprosjektet. Odd Gjevre. Nikolai Fjodorov. Hanne Persson SIDE 3 SIDE 10 SIDE 14 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4-2 0 0 8-1 6. å r g a n g SIDE 3 Odd Gjevre Uforglemmelig jul SIDE 10 SIDE 14 Nikolai Fjodorov Født til å være vill Hanne Persson Gjengangerprosjektet

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier Et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo 2011-2012 Sorggruppe til trøst med frivillige ledere Livet etter soning Home-Start gir støtte til familier Fabian Stang om frivillighet INNHOLD Leder s 2

Detaljer

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier:

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier: Nr 2 2015 Tre par tre kjærlighetshistorier: Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre Alf (60) løper Spania på tvers: 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon Terje var kriminell i

Detaljer