brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet 2. årgang juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein - Gi FRIHETEN en mulighet Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang juni 2008"

Transkript

1 brostein Bymisjonsmagasinet 2. årgang juni Gi FRIHETEN en mulighet

2 En bedre FRIHET! Mange ganger møter jeg mennesker som tilkjennegir en holdning om at mennesker med rus og kriminalitet kan takke seg selv. Utsagn som dette har de valgt selv, de har hatt muligheter, ikke sett dem i fengsel, men send dem til en øde øy, gi dem vann og brød i fengsel, sperr dem inne så slipper de å gjøre noe galt etc. På mange måter kan jeg forstå en slik holdning og slike utsagn. Det er klart mennesker blir fortvilet over gjengangere som kommer ut av fengsel og begår ny kriminalitet før fengselsdøren er lukket bak dem. Etterhvert som jeg har fått lov å bli kjent med mange rusmisbrukere og kriminelle har bildet mitt blitt klarere. Jeg ser at mennesker med slike holdninger overfor denne gruppen, beskriver et sted de ikke kjenner og mennesker de ikke har lyttet til. Mange av de innsatte gruer seg for å komme ut i samfunnet igjen, for de vet hva som skjer. De blar gjennom telefonboken sin på mobilen der 90 % av navnene er andre kriminelle eller rusmisbrukere. 7 % er kanskje familie eller venner som ikke ønsker kontakt. 2 % er døde men bare glemt å slette. 1 % er kanskje ålreit, men har ikke hatt kontakt på 10 år. Hvor mange vet at mange av de som er ferdig sonet, løslates til en benk i parken uten egen bolig? Med noen hundrelapper i hånden og alle eiendelene i en Rimipose. Selvbildet er på minus siden, alt du kan er dessverre innenfor en kriminell løpebane. Her har du yrkeskarriere og status. Innenfor lovlig arbeid er du et null, outsider, uten tillit og troverdighet. Uten id kort, bankkort, konto, datakunnskap, CV, arbeidserfaring og noen som stoler på deg. Som gribber står pushere av stoff og dårlige venner som ønsker deg med på kriminelle opplegg. Denne kunnskapen har jeg fått lov å ta del i, etter samtaler og kjennskap til mennesker som har sittet i fengsel. Jeg har mange ganger tenkt at hadde jeg hatt et slikt utgangspunkt etter et fengselsopphold, så hadde jeg banket på fengselsdøren og bedt om forvaring. Jeg vet at jeg deler dette ønsket med flere av de som løslates og som er lei og sliten av å ikke komme ut av denne vonde sirkelen. I Bymisjonen har vi samarbeidsprosjektet FRI, som bistår innsatte med en bedre FRIHET etter løslatelse. Her tilbyr vi bolig, nettverk, oppfølging og arbeidstrening. Flere tar fatt på den ufattelige jobben med å komme seg tilbake til samfunnet, bygge opp tillit, selvbilde, nettverk, familierelasjoner og gode erfaringer. Dette med god hjelp fra tidligere innsatte, frivillige og ansatte. Vi tror at riktig hjelp etter soning kan hjelpe flere til å få en bedre FRIHET. Vi har allerede gode eksempel er på dette fra prosjekt FRI. Vi tror også at med riktig informasjon ut til Drammensere kan det endre holdninger, slik at flere får en bedre mulighet til å bli inkludert i Drammen. Hjelp oss å gi flere en bedre FRIHET! Jon-Ivar Windstad Daglig leder DETTE ER STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN: Møtestedet - Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i et vanskelig liv Nyby n Aktivitetskafé - Kafé - Vaktmestertjenesten - Kurs/skole - Aktiviteter Prosjekt FRI - Treningsbolig bolig fra fengsel til frihet - Arbeidstrening - Nettverk - Veiledning KB utvikling - Attføringsbedrift med 25 APSplasser - Kafé- og serviceavdeling - Håndverkavdeling Friminuttet - Fritidstiltak for barn som trenger litt ekstra Brostein bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Tlf: Opplag: Trykk: Zu:m Distribusjon: Posten Norge Redaksjonen: Jon-Ivar Windstad -Daglig leder og ansvarlig redaktør Jon Dahl - Tekst og foto Mette Solbakk - Layout og foto

3 Fem på Drammen stasjon! Redaksjonen i Brostein tok en tur til Drammen stasjon en fredag morgen for å høre med tilfeldige forbipasserende hva de visste om Kirkens Bymisjon Drammen. Vi møtte bare hyggelige mennesker og stilte det samme spørsmålet til 5 på stasjonen. Hva vet du om Kirkens Bymisjon Drammen? Jan Robert (33), bosatt i Drammen og jobber i NSB. Vet ikke så mye. Har hørt om en kafé i Engene, er det Møtestedet den heter?, og at det er et tilbud for de som trenger det. Gerd (65), lærer bosatt på Geilo, på besøk i Drammen. Jeg vet en del om bymisjonens arbeid generelt. Dere jobber i forhold til de som har det vanskelig. Dere tar vare på de som ellers ikke klarer seg så godt. Så har jeg lest og hørt om det prosjektet som heter FRI som hjelper de som kommer ut av fengsel. Det er veldig bra. Eirin (22) student bosatt i Drammen. Jeg vet ikke så mye, men dere samler inn penger til fattige og andre som trenger det. Einar (pensjonist) opprinnelig fra Værøy i Lofoten, nå bosatt i Drammen. Bymisjonen hjelper de som trenger det, og tar seg av alkoholikere og rusmisbrukere. Det er en kafé på den andre siden der folk kan få mat og klær. Veldig bra tilbud. Så har jeg hørt at dere har en Aktivitetskafé i Konnerudgt. der man kan bli med på turer og spille bowling osv. Wera (60) dokumentkontroller, bosatt i Drammen. Bymisjonen hjelper de som trenger det, og de som har kommet litt skjevt ut i livet. Driver forebyggende arbeid og ettervern. Kjenner til kaféen i Engene og den i Konnerudgata. Veldig bra arbeid som gjøres. Verdens beste praksisplass, sier sosionomstudentene Kari Sofie Løstegård (22) og Helene Hegg (42). Begge har tidligere erfaring fra frivillig arbeid bl.a. på Møtestedet gjennom ca. 2 år. Som et ledd i sosionomutdannelsen har de i 5 måneder hatt sin praksis i Kirkens Bymisjon Drammen, hovedsakelig på Møtestedet. Det er spennende å se hvordan Kirkens Bymisjon Drammen jobber i forhold til Drammen kommune, til Senter for rusforebygging (SFR) og til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), sier Kari Sofie. Det å ha praksis på Møtestedet gjør at vi ser hvordan folk er, og vi kommer veldig nær den virkeligheten mange lever i, sier Helene. Det er nyttig å få denne erfaringen gjennom det usminkende bildet vi får gjennom praksisen. Vi får innsyn i enkeltmennesker som ofte i offentlig sammenheng bare er tall og statistikk, sier de begge. Vi har møtt veldig mange fine mennesker på Møtestedet. Selv om dette er mennesker som ligger nede, så har de mange ressurser og mye å by på. Vi er rett og slett blitt glade i Møtestedet og menneskene der, sier de unisont, og legger til at de vil anbefale Møtestedet som praksisplass i en utdannelsesperiode og som frivillig.

4 BOLIG - ARBEID - Prosjekt FRI For å gi innsatte en bedre mulighet til å klare seg etter de er løslatt fra fengsel, har prosjekt FRI utarbeidet et tilbud for de som ønsker endring i livet og nye muligheter. Prosjektet består i at tidligere innsatte som har klart seg over lang tid blir kurset i en veilederrolle. De tar kontakt med fengslene og besøker motiverte innsatte en stund i forkant av løslatelsen. Innsatte får tilbud om enten å flytte inn i treningsboligen eller direkte ut i egen pilotleilighet. Jobb og nytt nettverk er en del av pakka. Det kreves total rusfrihet for de som er i prosjekt FRI. Gjennom bolig, jobb og nytt nettverk er mulighetene til å klare seg betydelig styrket, sier avdelingsleder i prosjekt FRI Anders Steen. Han legger til at det er viktig rent samfunnsøkonomisk å satse på denne gruppen som ellers vil koste samfunnet store beløp i form av mer fengsel, rus og kriminalitet. Frivillighet Det er per i dag 25 frivillige som er knyttet til FRI og som til sammen utgjør 4-5 hele miljøarbeiderstillinger. Her er mange av de frivillige samlet.

5 NETTVERK Gode prognoser og resultater. Siden oppstarten av prosjekt FRI 1. august i fjor har 9 personer som har kommet fra fengsel vært innom treningsboligen i Nedre Eikervei. FRI tenker helhetlig for brukerne og hjelper til med både bolig, arbeid og nettverk. FRI har nå flere på venteliste, og pågangen er stor fra ulike fengsler i regionen. Det betyr at vi fyller et behov, og at tilbudet på FRI er både ettertraktet og riktig. I løpet av de siste månedene har vi hjulpet med både jobb og egen bolig til 6 tidligere innsatte, og disse personene fungerer veldig bra i dag. 3 er på vei til egen bolig og 3 er på vei til huset, sier Anders. Besøk av justisministeren Alle er i jobb og bruker jevnlig de ulike tilbudene og nettverket som bymisjonen tilbyr. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom statlige/ kommunale instanser, brukere og Kirkens Bymisjon. Prosjektgruppa i FRI består av: Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, Bymisjonen og brukere. De har jevnlige prosjektmøter. Vi anser dette samarbeidsprosjektet som spennende med bolig koblet til sysselsetting og nettverk, sier Anders Steen. Prosjekt FRI fikk i april besøk av justisminister Knut Storberget. Han kom ikke bare én gang men to ganger i løpet av en måned! Tirsdag 22. april fikk prosjekt FRI besøk av justisministeren. Han fikk møte beboerne, ansatte og frivillige og mange av samarbeidspartnerne. I den nye kriminalreformen som regjeringen skal presentere i løpet av høsten vil nettopp prosjekter som FRI ha stor betydning. Det skal satses i mye større grad på oppfølging etter løslatelse av den enkelte, og bopel og jobb vil være helt sentralt. Det flotte med prosjekt FRI er at de i tillegg til bopel og jobb også kan tilby et godt og innholdsrikt nettverk, sa en meget imponert justisminister. Det gikk ikke mange dagene etter dette besøket før det kom en telefon fra justisministerens kontor om at justisministeren gjerne ville komme på besøk igjen mandag 19. mai for å overrekke en større pengesum til prosjektet. Prosjekt FRI hadde søkt om tilskudd på kr fra justisdepartementet, noe som justisministeren ved sitt møte bekreftet var innvilget. Dette tilskuddet gir prosjekt FRI muligheter til å satse videre, og gleden var stor både for avdelingsleder Anders Steen og de 25 frivillige på FRI og alle andre i Kirkens Bymisjon Drammen.

6 Russen støtter Prosjekt FRI En gavesjekk fra musikklinja på St. Hallvard videregående skole til Prosjekt FRI Onsdag 14. mai besøkte 28 elever ved musikklinja på St. Hallvard videregående skole prosjekt FRI. De hadde med seg en gavesjekk på kr De har avholdt flere konserter i løpet av vinteren der de ønsket at inntektene skulle gå til FRI. Til mennesker som kommer ut av fengsel og som trenger litt ekstra oppfølging for å klare seg. Dette er et utrolig flott engasjement av elevene, og pengene kommer godt med til ulike aktiviteter, sier en meget fornøyd avdelingsleder Anders Steen. Sven Halgrimsen (56) nyansatt som administrasjonsansvarlig i Kirkens Bymisjon Drammen. Sven kom fra firmaet Autolink, der han gjennom 12 år har vært kvalitetssjef. Det å gå fra bilbransjen og over til en sosial virksomhet er en spennende utfordring. Fra å være nær biler er jeg nå nær mennesker, sier han. Jeg trengte noen nye utfordringer i livet, og det er spennende å være del av et så pulserende miljø som Kirkens Bymisjon Drammen er, sier Sven som ser et stadig økende sosialt engasjement blant både private, næringslivsledere og politikere i Drammen.

7 Jeg blir møtt med respekt Solmund (52). Solmund er en av de faste deltakerne/gjestene i Nyby`n Aktivitetskafé. Av ulike årsaker som sykdom og rus er han uføretrygdet og har vært ute av det normale arbeidslivet i mange år. Vi spurte ham om hva Kirkens Bymisjon Drammen betyr for ham. Bymisjonen er viktig sosialt sett. Hadde jeg ikke hatt bymisjonen å gå til så hadde jeg vel sittet hjemme og stirret i veggen. Det er viktig å ha noe å gå til hver dag. Her blir alle møtt med respekt, og det er en god følelse for mange av oss som blir sett ned på i andre miljøer og sammenhenger. Her bygger jeg opp selvtillit og selvfølelse, og det vanker mye ros og mange gode ord i løpet av en dag i vaktmestertjenesten i Nyby`n Aktivitetskafé. Jeg blir ikke rik av å jobbe her siden det er ulønnet arbeid, men det er fint å gjøre noe for andre. Vi får gratis lunsj hver dag, en matpose på fredager som er viktig, og så får vi være med på mange fine turer, sier Solmund. Hvordan kom du i kontakt med Kirkens Bymisjon Drammen? Jeg har gjennom lang tid hatt kontakt med SFR (Senter for rusforebygging), og gjennom min kontakt der ble jeg kjent med tilbudene til Nyby`n Aktivitetskafé. Nå har jeg gått her i snart 1 år, noe som har gitt livet mitt ny mening og nytt innhold, sier han. Hvordan ser en arbeidsdag ut og hvilke oppgaver utfører dere? Vi starter dagen i Nyby`n ved 9-tiden med en kaffekopp før vi reiser ut på ulike oppdrag. Nå om våren blir det mye plenklipping, klipp av hekk og annet hagearbeid. Ellers er det snømåking om vinteren. I tillegg blir det en del henting og bringing av brukte møbler i forbindelse med bruktbutikken vår i Konnerudgata 36. Vi avslutter ved 15-tiden, roer ned som regel med en vaffel og en kaffekopp. Er det andre der ute som sliter i hverdagen og ikke har noe å gå til så vil jeg anbefale at du/dere tar kontakt med Nyby`n Aktivitetskafé i Konnerudgata 31, der er det alltid hyggelig, sier en glad og fornøyd Solmund.

8 Siste nytt fra Friminuttet Nå er våren endelig her, og vi koser oss masse ute sammen med ungene. Vi griller, spiller fotball, hopper tau og mange andre koselige aktiviteter, om været gjør det mulig. Vi har nå 17 barn på Friminuttet. Noen er her én dag, andre to. Friminuttet har i hovedsak åpent de dagene ungene er på skolen. Vi har imidlertid planer om å finne på noe hyggelig sammen med ungene i begynnelsen og/eller på slutten av sommerferien. I juli er Friminuttet stengt. Fra høsten kan vi ta imot flere barn, for nå har vi fått større plass! De som allerede går hos oss vil ha førsteprioritet. Vi håper at vi får beholde flest mulig av disse herlige ungene også neste år. Positive tilbakemeldinger fra ungene, foreldre og lærere viser at Friminuttet er et godt sted å være.øyeblikket når ungene kommer springende inn døra, med strålende smil, forventingsfulle fjes og massevis av klemmer.det kan ikke beskrives med ord. Det må oppleves. Gro Talsethagen, Avdelingsleder Friminuttet Motivasjons- og belønningsturer Nyby`n Aktivitetskafé har mange tilbud for de som trenger litt ekstra. Siste uken i mars lånte vi en hytte av Røde Kors på Haglebu i Eggedal, og 9 personer fra vaktmester- tjenesten fikk 3 flotte dager på fjellet.dette er såkalte motivasjons- og belønningsturer for de som jobber uten lønn i vaktmestertjenesten. Været og skiføret var topp, og det var en meget godt fornøyd gjeng som fikk oppleve fjellet fra sin beste side. Skituren fra Tempelseter og til Haglebu ble en litt større utfordring enn planlagt da vi møtte på tett tåke. Turen som skulle ta 3-4 timer ble i stedet en langtur på 8 timer. Et par av deltakerne hadde ikke hatt ski på bena på over 30 år, men en samlet gruppe besto prøvelsene, og det smakte ekstra godt med en god middag da vi ankom hytta i skumringen. Neste tur er planlagt i slutten av august, og da går turen til Sørlandet og dyreparken. Vil du vite mer om turene og vaktmestertjenesten så ta kontakt med Halvor på tlf eller Våre samarbeidspartnere:

9 Nytt fra Nyby`n Snart er det Elvefestivalen i Drammen og Vaktmestertjenesten i Nyby`n Aktivitetskafé har meldt seg på Dragebåt-regattaen som går av stabelen 23. august. Vi gleder oss til dette og satser på å vinne! Det er flott om mange stiller opp og heier på oss både i opptoget over bybrua og når selve konkurransen finner sted! Mye skjer om dagen bruktmarkedet går fint. Vi har mange kunder innom på torsdager når vi har åpent. Ellers samarbeider vi en del med Drammen sosialsenter i forhold til å etablere leiligheter for de som har lite eller ingen ting. Vi er også i gang med et samarbeid om å møblere midlertidige leiligheter for Drammen kommune. Dette ligger litt fram i tid, men vi har allerede begynt å samle møbler vi kan bruke til dette formålet. Vaktmestertjenesten har også fått oppdrag med å klippe plen og annet forefallende hagearbeid på Lindum. Det er store områder som skal holdes ved like og vaktmesterne ser fram til mange timer på Lindum i sommer! Inger Brattebråthen, avdelingsleder Nyby n Aktivitetskafé KB utviklings sykkelverksted Pedalen Har sykkelen stått litt for lenge i garasjen? Ble dekket punktert i fjor og du fikk ikke fiksa det? Er bremsene ustabile? Vaieren slakk? Ta kontakt med KB utviklings sykkelverksted Pedalen og få fikset sykkelen før sommerferien. Ring eller stikk innom i Konnerudgata 36 for et prisoverslag.

10 Produksjonen er i gang KB utvikling, bymisjonens attføringsbedrift, er nå i gang med boring av brostein. Brosteinen er et av Kirkens Bymisjons symboler. Den er tegnet på vår hverdag, livserfaringen og gatas virkelighet. På KB utvikling bli steinen omgjort til telysholder, for så å selges videre til de andre bymisjonene i landet. Lyset er tegnet for håp, tro og bønn: Håpets lys, troens ild og den ordløse bønn. HydroBaltic a.s HydroBaltic a.s er et lite energiselskap med eierandeler i 12 små vannkraftverk i Latvia og Litauen. Selskapet har hovedkontor i Drammen og er gjennom i alt 25 prosjekter i Norge og Balticum blitt spesialist på utvikling av små vannkraftressurser i inn- og utland. HydroBaltic a.s engasjerer seg også i humanitært arbeid i Drammen og i Latvia. I samarbeid med den latviske regjering deltar selskapet med pengestøtte og administrativ hjelp til et nytt sosialsenter i tettstedet Nerata 125 km sydøst for Riga. HydroBaltic a.s støtter også Bymisjonens arbeid i Drammen. For mer info om vannverksprosjektene ta kontakt med HydroBaltic a.s E-post: telefon:

11 Privat innsamling Vi ønsker å takke alle som på eget initiativ bidrar med gaver de har fått til sine egne fødselsdager. Vi opplever at mange jubilanter anmoder sine gjester om å gi et bidrag til bymisjonen fremfor å gi gaver. For å gjøre det enkelt for alle foreslår vi at gavene gis til jubilanten og at vedkommende bringer gaven videre til Kirkens Bymisjon. Gjerne med informasjon om hvem som har bidratt, slik at vi får mulighet til å takke den enkelte. Jubilanten kan for eksempel informere venner og familie om dette via en SMS. Eksempel på SMS: Jeg er snart 50 år ( ), og jeg synes selv at jeg har alt jeg trenger. Jeg har en fin kone, bra jobb, leilighet, krims-krams og klær... Så i stedet for å kjøpe enda mere krims-krams til vinduskarmen min, kan dere være med på å støtte et godt formål, som Kirkens Bymisjon Drammen. Pengegaven kan jeg motta og bringe videre til Bymisjonen i Drammen. Vår gavekonto er: Kunstnerisk ildsjel I april hadde Berit Dahl Soltvedt utstillingen: Visst kan vi forandre oss i bymisjonens bruktbutikk i Konnerudgata 36. Utstillingen omhandlet de utfordringene vi står overfor i samfunnet i dag, som et varsko om at vi må ta opp kampen mot den skjevfordelingen og overforbruket som preger samfunnet vårt i dag. Berit Dahl Soltvedt tok kontakt med bymisjonen for 6 måneder siden på jakt etter en organisasjon som kunne stille med lokaler til den planlagte utstillingen. Til gjengjeld ønsket hun å gi en rekke bilder som gave til Bymisjonen. Disse skal vises i en salgsutstilling i løpet av høsten. Takker herved Berit for en flott utstilling og den storslåtte gaven. Vil du bli fast giver til Kirkens Bymisjon i Drammen? Jeg ønsker å bli FAST GIVER med kr:... per måned kvartal halvår år Jeg vil betale gjennom: avtalegiro tilsendt giro Ditt kontonummer ved avtalegiro (11 siffer): Navn:... Adresse:... Postnr.:... Poststed:... Underskrift:... Givernummer (fylles ut av Kirkens Bymisjon) Alle Kirkens Bymisjoner bruker felles innsamlingskonto, beløpet tilbakeføres til Kirkens Bymisjon i Drammen når giver har adresse i Buskerud. Kirkens Bymisjon svarsending Oslo Porto er betalt

12 Returadresse: Brostein - Bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Konnerudgata DRAMMEN Guds egen kafé I dag har jeg vært på Guds egen kafé. Der finner de ærligste samtaler sted. Hvor mange tapte drømmer er vanskelig å fatte. De ville gjort de fleste nedslått og matte. Hvis du mener: Enhver er sin egen lykkes smed, så ta deg en tur innom dette sted. Noen har slett ingen barndom hatt. Deres uskyld har de nærmeste tatt. Så søkte de sammen som ensomme ulver, og fant en trøst i det kritthvite pulver. En kort og intens flukt gir dem lykke, som de i håpløshet til sitt bryst kan trykke. Noen hadde et liv som oss andre. De har ingen andre enn seg selv de kan klandre. Hver nykter stund det syn vil de møte, at de sviktet sine barn og for det nå må bøte. Men i dette rom finnes alle nyanser av mennesker åpne med alle sanser. Når gutta tar gitaren i sine hender, de rører ved mine innerste strenger. Og skulle jeg bli dirigent i et kor, ville jeg samle stemmer fra disse bord. Hos en mann med de skitneste hender, finnes et hjerte som virkelig brenner. Det er så mye og mangt han vet, fordi han alltid holder seg oppdatert. Og mens min tro kan svinne hen, vet han med trygghet at Gud en dag vil hente ham hjem. Og når jeg på kvinnen i hjørnet kaster et blikk, jeg ser for meg henne med et ungdoms ansikt. For når våren naturens skjønnhet frembringer, ser jeg hvor tydelig øynene skinner. Hun sa: Jeg føler meg nesten litt yr, mens venninnen da utbrøt: Er du helt på styr. Så har vi henne hvor angsten dirrer, så selv de sløveste gjestene stirrer. Den triste historien fortelles gang på gang, og den lyder som bibelsk klagesang. Foruten mat er et lyttende øre hva hun virkelig trenger, og ikke de sårende ord som omverdenen slenger. Våre gjester ønsker å møtes med verdighet, og kanskje et blikk av kjærlighet. Så når du en utstrakt hånd som ber, ikke lat som du ikke den ser. Det vondeste er ikke et klart og tydelig nei, men nettopp det å bli oversett av deg. Og har du tid en dag til å sette deg ned, og la dine fordommer ligge hjemme, møter du mennesker du aldri vil glemme. Da vil Du også forstå og se, hvorfor dette stedet er Guds egen kafé. Frivillig på Møtestedet

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 14 APR 1000 Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 Samarbeidsprosjekt med: KIRKENS BYMISJON Husbanken ST R A F F E T a v ioven Hktivkriminalamsorg - tryggere samfunn 11 DRAMMEN K RIM IN AL OM SORG

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

brostein Friminuttet et tiltak for barn som trenger litt ekstra. Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang mars 2008 Side 4-5

brostein Friminuttet et tiltak for barn som trenger litt ekstra. Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang mars 2008 Side 4-5 brostein www.bymisjon.no/drammen 2. årgang mars 2008 Bymisjonsmagasinet Friminuttet et tiltak for barn som trenger litt ekstra. Side 4-5 DRØMMEN OM BRAGERNES TORG Bymisjonens siste tiltak Friminuttet er

Detaljer

Ingen er bare det du ser

Ingen er bare det du ser brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang juni 2009 Ingen er bare det du ser Kan livet komme på skinner etter en real avsporing? Er det sant at man kommer ut av tunnelen, at det er

Detaljer

brostein Vi har plass til flere i vårt hjerte. Har du plass til flere i ditt? Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang november 2009

brostein Vi har plass til flere i vårt hjerte. Har du plass til flere i ditt? Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang november 2009 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang november 2009 Vi har plass til flere i vårt hjerte. Har du plass til flere i ditt? brostein_1109.indd 1 09-11-09 18:24:58 www.godtsagt.no Foto:

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Lindre Omsorg Forebygge

Lindre Omsorg Forebygge brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang september 2008 Lindre Omsorg Forebygge FRA SPRØYTESPISS TIL SPISSKOMPETANSE! Overskriften kan også sies med andre ord med sprøyta i armen på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

brostein Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009

brostein Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 3. årgang mars 2009 Frivillige - Bymisjonens hverdagshelter En frivillig ressurs! Kirkens Bymisjon i Drammen /Kongsberg har ca 165 frivillige i alle

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang juni 2010 Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Da gikk han til Gjenbruket og fikk god hjelp. For

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE etter selvmord Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid De unge sliter med psykososiale, eksistensielle og relasjonelle vansker De unge trenger og ønsker støtte

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Det meste forandrer seg gjennom årene men ikke Killingen Ole-Benjamin og Christian har begge vært på Killingen.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer