Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Natteravner på Hemnesberget under årets Hemnesnatta Foto: Tore Furuhatt NATTERAVNENE I HEMNES en del av det norske natteravnunderet! Som en del av et under og Norges største voksenopplærings-prosjekt, er Natteravnene i Hemnes nå reetablert. En stor foreldergruppe har i Hemnes vågd å bry seg og satser på ukentlig ravning, ved 1.og 17. mai og ved offentlige fester og festivaler. Som for de første 10 årene, vil natteravnordningen i Hemnes fortsatt driftes av Hemnes Frivilligsentral i samarbeid med TrygVesta. Tradisjonsmat fra Villmarksveien Tlf:

2 2 Info fra Frivillighetssentralen Natteravning i Hemnes Natteravning er i dag Norges kanskje viktigste forebyggende arbeid blant barn og unge. I Hemnes kommune har vi hatt på plass natteravnordning siden Fra privat drift har Frivilligsentralen koordinert ordningen de siste årene. For en tid tilbake sto man ved et veiskille og valgte å omorganisere drifta. Naturlig part å kontakte for samarbeid var FAU ved skolene i kommunen. Med i prosessen har Stein Hovind, natteravnkoordinator i Rana, stått sentralt. Gjennom flere informasjons- og planleggingsmøter står man nå klar med denne ansvarsfordelingen for Natteravnene i Hemnes: FAU representerer foreldrene til enhver tid og er ansvarlig for vaktlistene for ravnene og når det skal ravnes! Hemnes Frivilligsentral vil fortsatt koordinere ordningen og er ansvarlig ovenfor Natteravnrådet og TrygVesta Foruten FAU, foreldrene og Natteravnene i Rana, har også rektorene ved skolene, kommunal ledelse og Oppvekst- og kulturutvalget, markert seg som aktører i prosessen med omorganisering. Ved reetableringen av natteravnordningen ønsker Styret for Frivilligsentralen i Hemnes alle natteravnforeldre lykke til! Ikke mottatt Nye Klammerposten? Frivilligsentralen har registrert at flere ikke har fått at Klammerposten i postkassa, for februar måned. I redaksjonen beklager vi dette på det sterkeste. Vi vil selvfølgelig anstrenge oss for at dette ikke skal skje igjen. For øvrig er målet vårt er at alle skal ha Klammerposten i postkassa si den 1. i hver måned. I siste februarutgaven var årets Lisensaksjon i nærradioen annonsert. Det er anledning til å støtte nærradioen ut hele mars måned. Kontonummer til Radio Korgen og Lisensaksjonen 2009 er: Turprogrammet for 2009 til Hemnes Turistforening var også annonsert. Savner du dette kan du henvende deg til denne adressen: Hemnes Turistforening, postboks 2, 8646 KORGEN. Redaksjon Ansvarlig redaktør: Kommune-info Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Berit Oksfjellelv Bleikvasslia Heidi Prestengshaug Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Kontakt: Besøksadresse: Sentrumsvn. 13, 8646 Korgen Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Grafisk prod.: Brukerundersøkelse i omsorgstjenesten 2009 Et stort flertall av brukere, pasienter og pårørende i omsorgstjenestene i Hemnes er svært fornøyde med tjenestene de mottar. Dette kommer fram i resultatene av brukerundersøkelsen høsten Undersøkelsen er utarbeidet av Kommunenes sentralforbund i samarbeid med omsorgstjenesten i en rekke kommuner. Frivillig intervjuhjelp Også denne gangen bidro Frivillighetssentralen i Hemnes med å intervjue tjenestemottakerne. Dette for å ivareta objektiviteten. Alle deltakere ble stilt spørsmål (avhengig av hvilken tjeneste de mottar). Det gis score i forhold til hvor misfornøyd eller fornøyd man er med tjenesten. Det var også anledning til å krysse av for vet ikke. I tillegg var det en rubrikk der en kunne skrive ned kommentarer. Til sammen 159 tilfeldig utvalgte brukere og pårørende ble invitert til å være med på undersøkelsen. God tilbakemelding Resultatene viser at brukerne i snitt er godt fornøyde med de tjenester som leveres. På alle områder ligger besvarelsene likt med, eller over landsgjennomsnittet.

3 3 Spesielle funn Det mest klare funnet er at deler av tjenesten er for dårlig i forhold til brukermedvirkning. I hjemmetjenesten er bakgrunnsspørsmålet her i hvor stor grad får du bestemme selv når du skal motta hjelp, og i hvor stor grad ble din individuelle plan utarbeidet i samarbeid med deg. Her scorer Hemnesberget omsorgstjeneste lavest. I institusjon er bakgrunnsspørsmålene her i hvor stor grad får du bestemme selv hvilken hjelp du skal ha, når du skal legge deg og stå opp og når du skal spise. Her scorer Korgen omsorgstjeneste lavest. Vi skal bli bedre! Selv om brukerundersøkelsen viser at både brukere og pårørende er fornøyde med tjenestene, er det ingen tvil om at vi har forbedringspotensiale. Svarene gir et godt utgangspunkt for å arbeide med videreutvikling av tjenesten. I 2004 hadde tjenestene et lavest score på informasjon. Der ligger vi bedre an i Mer informasjon om resultatet finner du på Årets filmbegivenhet - TEMPUS FUGIT (tiden flyr) Om du tar en stk. lettere forfyllet og sinnsforvirret døgenikt, en imaginær superhelt, en genial og merksnodig oppfinner i samedrakt, og en bil som kan reise i tid. Krydrer det hele med en håndfull tyske soldater, et par bøller, en iherdig journalist fra Arwarel plus, tidenes minst suksessrike danseband, et knippe forvirrede mekanikere, en hittil ukjent undervanns sport, og en god porsjon humor. Da nærmer du deg oppskriften til BDP`s film; Tempus Fugit - (visstnok latinsk for tiden flyr...) Vår hovedperson kommer i skade for å rappe Professor Balltveits tidsmobil. Uvitende og ufrivillig havner han i en reise i tid og rom, trygt loset av sin imaginære kompanjong, FJ. Mens professor Balltveit, som også er en mester i forkledninger - jager etter ham, og forsøker å komme til bunns i hvem det er som stikker kjepper i hjulene for hans viktige forskningsarbeide. Filmen er spilt inn i Bleikvassli, og det står kun lokale skuespillere på rollelisten. Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse, men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: FVS-Hemnes Hovedrolleinnehavere: Tommy Oksfjellelv, Kenneth Røssvassbukt og Kai Ronny Fagerbakk. Ide/manus/regi/produksjon/klipp mm: Magne Linvik, Robin Flostrand, Torbjørn Jørgensen m.fl. Musikk: Robin Flostrand m.fl. Lørdag 7. mars kl blir det premiere på den lokale filmen TEMPUS FUGIT på Korgen samfunnshus. Det sies at enhver tidsreise oppleves som om det var den første... Filmen er lokalt produsert i Bleikvassliområdet og varer ca. 1 time. Dette blir den eneste forestillingen - så pass på! Billettpris kr Etter forstillingen blir det anledning til å ha en prat med skuespillerne. Deretter er det premierefest - åpen for alle - på Korgen vertshus - der det blir musikk med The Lord Calvert Band. (cc kr ) Bildet: Til høyre: Hovedpersonen (Tommy O), og til venstre hans imaginære venn superhelten FJ (Kenneth R).

4 Månedens profil 4 Tekst/foto: Astrid Arntsen Leirskar UL s Teaterlag ved Kari Brendmo To premierer på samme dag: Brødrene Karamasov på Nasjonaltheatret i Oslo, og No brenn det på Gammalhuset i Leirskaret. Mads Ousdal hos Anne Grossvoll på TV fredag, og Kari Brendmo til intervju hos undertegnede samme dag! Uten sammenligning for øvrig: Vi var nysgjerrige på Leirskar UL s Teaterlag (heretter Teaterlaget), som nesten årvisst har gitt oss folkelig humor og masse god latter. Kari Brendmo, nåværende leder, stilte velvillig opp for å stille vår nysgjerrighet. Epost: Trangen til å spille teater i Leirskaret har nok vært ganske påtrengende. Fra , bare avbrutt av årene under krigen, har de holdt på. Hvem som dro det hele i gang er uvisst, men en som var med fra begynnelsen var Arnold Leirskar, kjent for de fleste gamle korgværinger som en ihuga skuespiller. Han var da 14 år. De første oppsetningene ble, i mangel av hus å være i, spilt utendørs på Meland. Teaterlaget har hele tiden husert under Leirskar Ungdomslag, men navnet har variert noe. En tid kaltes det Hilda Smith s teaterselskap, og var under ledelse av Hilda Smith fra Leirskardalen. - Vi har fulgt med laget noen år, og har sett at en del av skuespillerne har vært med ganske lenge. - Ja, det er en ganske stabil gruppe på 6-10 personer. Et par av medlemmene har vært med veldig lenge, år sies det, mens andre er litt til og fra alt etter hvor god tid de til enhver tid har, forteller Kari. - Øvingsperiodene kan vare opptil et halvt år, med øvinger en gang i uka i starten, og mer intensivt mot slutten. Mange tror at det bare er øvingskveldene som tar tid, men man må jo også studere rollen og å lære den utenat, så det går med en del tid. - Har dere plass for flere som har lyst til å spille teater? - Ja, det er bare å melde seg, blir det mange kan vi jo ha audition, slik de har på proffe teatre. - Repertoaret, si noe om det. - Det er tradisjonelle folkelige stykker, - farser, komedier, - folkelig humor med røtter i bygdesamfunnet. Vi har mange stykker på lager og nå har vi begynt å ta dem opp igjen. De gamle stykkene er ofte best, og når det går lang tid før de gjentas er det ikke så mange som har sett dem før. Vi holder til på ungdomshuset i Leirskaret, og der er ikke scenen så veldig stor, så stykkene tilpasses som regel størrelsen på scenen. - Hva med instruktør og rekvisitør? - Vi er jo bare amatører, og vi gjør det sånn med instruktør at de som har få replikker sitter i salen og observerer og kommer med råd og vink. Vi hjelpes til alle slik at det blir best mulig. På samme måte bidrar vi alle med rekvisitter så langt vi kan. Noen ganger må vi ut på bygda for å få tak det vi trenger, og andre ganger får vi også hjelp fra Nordland Teater. Teaterblod har vi blant annet lånt til årets forestilling. Vi har ikke så god lagringsplass, så til de fleste stykkene bruker vi sceneinnredninga slik den er, som kulisse, og ellers går nok flere andre kulisser igjen fra stykke til stykke. Vi kan få hjelp av andre i hovedlaget blant annet til snekring om det trengs, og så er de behjelpelig med en del andre praktske ting, men vi er ganske sjølhjulpen med det meste. - Er det god oppslutning om oppsetningene? - Noe tall har jeg ikke akkurat, men vi synes oppslutninga er bra. Vi har jo et lite hus så vi må ha mange forestillinger, i år er det fire. Vi liker å si at vi har et nisjeprodukt, det vil si at vi har noe som er litt utenom for eksempel de vanlige musikalske tilbudene som det er mye av i kommunen. Vi treffer blant annet folk som kanskje ikke drar på annet enn våre forestillinger. Det kommer folk ganske langveisfra også. Slike bygdestykker er mer allmenngyldige enn revyer for eksempel, der man ofte må ha ganske god lokalkunnskap for å fatte poengene. - Hva med turneer, er dere på det? - Vi har av og til reist ut med forestillinger, men det er ikke noen selvfølge at vi gjør det. Det gjør vi hvis vi har tid og overskudd. Vi møter som sagt Kari dagen før premieren, men det er ikke noe som tilsier at hun er nervøs foran det forestående: - Vi er blitt så vant til at det er kaos de siste dagene, så vi er akkurat i rute i så måte, ler hun. Blir forestillinga en fiasko, kan vi jo alltids ha flaxlodd på billetten som høydepunkt i stedet. Helgeåpent! Tlf.:

5 Hobby og fritid Tekst/foto: Gisle Urvik Epost: 5 Kåre driver med kongenes hobby Hvis noen skulle være i minste tvil. Det dreier seg selvfølgelig om frimerkesamling. For en som prøver å få litt orden og oversikt i sin beskjedne samling, er det et eventyr å oppdage at en mann kan ha klart å samle så utrolig mye. Vi er hos Kåre Amundsen på Bjerka. Det første vi oppdager er en fullstappet reol med albumer. Kan det virkelig være frimerker i alle disse? Jo, her er selvfølgelig norgessamlinger, men også fra hele verden. Vi gav Kåre det vi trodde skulle være et ganske greit oppdrag. Å telle opp hvor mange land han samler frimerker fra. - Jeg måtte omtrent gi opp, men det er muligens en plass mellom 150 og 200. Bare i Afrika er det rundt 50 land, og i tillegg har noen skiftet navn flere ganger. Jeg har også frimerker fra Sør-Amerika, og det blir snart en land i tillegg. Vi spør om han har noen favorittland. - Det må bli Norden, og da spesielt Danmark og Sverige. Her har jeg faktisk en del frimerker. (Bare for å ha det nevnt. Dette er en ordentlig underdrivelse når vi ser hva albumene inneholder!) - Jeg begynte å samle under krigen. Vi hadde ingen albumer den gang så frimerkene ble limt inn i notisbøker. I dag har Kåre selvfølgelig moderne utgaver av frimerkealbumer. - Norgessamlingen er nesten komplett. For meg betyr det ikke noe om frimerket har en liten skjønnhetsfeil. Når det gjelder utenlandske frimerker, prøver jeg å lære om landet. Da er Drillos Fakta om alle verdens land veldig artig å bruke. Alle frimerkesamlere får standardspørsmålet: Hva er det mest verdifulle du har? Kåre er sikker på at han kan gi et svar. Et dansk 2 riksbankskilling, blå med ekthetsbevis. Prisen er så høy at vi kanskje bare lar det bli med antydningen. Blant alle frimerkene er det ett som skiller seg ut. Hva er den minste plassen du kunne trenge for å skrive f.eks. Fadervåret på? I hvert fall mer enn et frimerke skulle vi tro! Men Kåre eier faktisk et 7-øres posthornmerke der hele teksten er skrevet inn på baksiden. - Jeg oppdaget det ved en ren tilfeldighet. Det går greit å lese det meste av teksten med lupe. Denne miniatyrteksten regner jeg som en ordentlig kuriositet. Nå er det kanskje lett å tro at en frimerkesamler vasker av alle frimerkene for å plassere dem i albumer. Men mange ganger er det like interessant å beholde konvolutten intakt med frimerket på. Skrift, stempler, adresser, tidsrom kan fortelle en hel historie. Kåre kommer fram med en stabel med esker og bokser med konvolutter der frimerkene er beholdt. Og for å gjøre det hele komplett. Flere såkalte innstikksalbumer blir lagt på bordet. Her har Kåre sirlig satt inn dubletter, særlig av norske frimerker, med riktig katalognummer. - Jeg regner med at det er samlermani jeg er grepet av! Noe av samlingen har jeg byttet til meg, noe har jeg kjøpt og mye har jeg fått. Det siste året har det vært litt mindre jobbing med frimerkene, og mye av grunnen er at Kåre er i ferd å gjøre ferdig en modell av en stor-åttring. Kåre benekter på det sterkeste at han har brukt det gamle sjekketrikset: Vil du være med meg hjem å se på frimerkesamlingen? Vi er vel enige om at det kanskje ikke det smarteste å bruke i dag hvis du skal få drag på damene! På bildet viser Kåre fram den første siden i Norgessamlingen med Norge nr. 1 fra Her er det mange godbiter for en frimerkefrelst. Redaksjonen ønsker alle sine lesere en flott sein-vinter!

6 Trimmar n Tekst/foto: Tore Furuhatt Epost: 6 Trond Landfastøyen fra Hemnesberget På godværsdager, og da helst i helgene, treffer man gjerne mange som er ute for å få litt frisk luft og mosjon. En av dem som prøver å røre seg litt oftere enn bare en og annen godværs søndag er Trond Landfastøien på Hemnesberget. Vi treffer han mer eller mindre tilfeldig i fint driv der han kommer skrittende målbevisst utover Sørlandsveien. Jeg har alltid likt å ha en brukbar kondis. I yngre år var jeg aktiv fotballspiller. Ja, faktisk holdt jeg det gående med fotball også som oldboysspiller til langt opp i satt alder. Trodde jeg på bagkgrunn av dette var i bedre form enn mange jevngamle som ikke var halvparten så aktive. Men like fullt fikk jeg en smell i Hjertet viste seg å være en smule overarbeidet, og det hele endte med en bypassoperasjon i Jeg fikk beskjed om å ikke sette meg i en stol etter sykehusoppholdet, men trene meg gradvis opp med små spaserturer. Så jeg begynte å gå ganske straks etter at jeg kom på beina igjen. Jeg har skjønt at man ikke skal ta det for gitt å være frisk og i fin form. Etter smellen har det vært ekstra viktig for meg å holde meg i fysisk aktivitet. Ikke noen systematisk hardtrening Boktipset Dr Munks popleksikon Ragnar Hovland Det norske samlaget 2008 Dr Munk er en beskvittig gjengangsfigur i Hovlands romanunivers. Her har han gitt tittel til og skrevet forordet i Dr Munks popleksikon, som viser seg egentlig å være Ragnar Hovlands popleksikon. Hovland presenterer alle albumene i musikksamlinga si alfabetisk (iallfall sier han at det er det han gjør), og disse platene blir beskrevet på særegent hovlandsk vis, spekket med humor, pussige anekdoter og informasjon akkurat, men opptil fire dager i uka bærer det ut en tur. Nå på vinteren blir det mest til at jeg går her i hemnesgatene. En runde på minutter. Ikke alltid samme ruta. Her er gater og bakker nok til å variere litt. Det viktigste er å ikke la seg styre av været, men å gjennomføre turene selv og det skulle blåse og regne litt. Hvordan er det å gå på vinterføre? - Jeg har nådd en alder der jeg ikke er tøffere enn at jeg setter skikkelige brodder på skoene når føret er som det er nå om dagen. Kan ikke ta sjansen på at jeg også blir satt ut av spill og blir sittende med en fot i gips. Det har nemlig kona, ho Torunn. For hun var uheldig rett før jul da vi var ute og trimma på vinterføre, så jeg har sett hvor fort det kan skje et fatalt uhell. Har du satt deg noe mål, Vargtrekket eller andre fysiske utfordringer? Tekst/foto: Berit Oksfjellelv om bandene som man ikke visste at man lurte på. For eksempel dette, under overskriften Plater som ingen andre har om: Lambaren (Back to Africa), ei hyllingsplate til Albert Schweitzer, eit prosjekt som prøver å sameine musikk av Bach og folkesong frå Gabon, og som til overmål viser at dei absolutt ikkje lar seg sameine i det heile. (Dei har det til felles med dei fleste prosjekt som prøver å føre saman musikk frå fleire kulturar. Eg håper dette kan ta slutt ein dag.) Om det då ikkje er tenkt som ein illustrasjon av korleis Albert Schweitzer hadde det då han sat og øvde på Bach-koralar mens lokalbefolkninga gaula og song utanfor vindauget hans. (s. 199). Men det var vel det mest kuriøse eksemplaret i Hovlands platesamling. Ellers presenterer han mer kjente band som blant andre Beatles, Rolling Stones - Nei, skiløp med nummer på brystet er ikke noe for meg. Dette gjør jeg først og fremst for egen velvære. Og så må jeg jo ha en viss kondis til golfturene på vårt feriested i Frankrike. Der slipper jeg nok broddene når vi tar turen dit i vinterferien. Epost: og Cream på sin alt annet enn leksikografiske måte. Innimellom er han passe morbid, og sørger for å opplyse hvordan de avdøde musikerne her døde. Platesamlinga til Hovland er nok relativt representativ for en mann født tidlig på 1950-tallet, og denne boka blir dermed et stykke kulturhistorie. Et temmelig subjektivt sådan. Hovland er jo selv musiker, og vokalist og multi-instrumentalist i bandet Dei nye kapellanane. Betraktningene her er likevel fri for interne faguttrykk. Boka er satt med skrivemaskinfonter og illustrert med fotografier av plate-omslag, noe som er med på å høyne nostalgi-effekten. Boka anbefales for alle som er interessert i musikk eller liker å humre mens de leser (og da blir vel ikke så mange igjen!). Illustrasjonskilde:

7 Turer og turmål Tekst/foto: Berit Oksfjellelv Epost: 7 Anders Larsa-fjellet i Bleikvasslia Anders Larsa-fjellet er ikke spesielt høyt (etter Hemnes-standard, vel å merke), høyeste toppen er 661 meter over havet, finner jeg ut under Norgesglasset på Statens kartverks nettsider, der en kan søke opp de fleste stedsnavn i landet og finne kartutsnitt; default.html. Likevel er det en formidabel utsikt fra toppen, alle veier. På bildet ser vi austover, utover Bleikvatnet med blant andre Grønfjellet, Sørtuva og Kongsfjellet i bakgrunnen. Om du kommer deg til Høgstlandet (der skituren starter, iallfall for mitt vedkommende) fra Heimtun-sida eller Snelia, får bli ditt valg, men herifra er det merket sti eller andre ruter du kan velge. Noen steder er det bratt og perfekte forhold for å renne busbom på heimturen, andre steder er det slakkere terreng og mindre risiko for å bryte av føtter og ski. Uansett er dette en overkommelig tindebestigning en finværssøndag. Hemnes Museum Let opp bilder, papirfoto eller slides, museet skanner alle typer. Alt har interesse, også bilder fra lang tilbake i tid. Postkort fra Hemnes Bilder sier mer enn tusen ord, sier ordtaket. Postkortene forteller oss hvordan ting var før i tia, og Terje Roghell, hemnesværing, bosatt på Fauske, samler inn kort med motiver fra gamle Hemnes Kommune. Meningen er å gi ut en postkortbok med motiver fra området. Foreløpig er det samlet inn bortimot 300 forskjellige motiver, men det finnes nok fortsatt mange igjen. Det er først fremst aktuelt med svart/hvite, eventuelt kolorerte kort fra før ca ,og det er kun snakk om å få adgang til å kopiere kortene. Dette skjer uten skade på kortene - det gjelder også kort som er innlimt i album. Bilder fra 17. mai-feiringer 17. maikomiteen i Korgen vil, i samråd med Helgeland Museum avd. Hemnes, lage en billedkavalkade over tidligere 17.mai-feiringer i Korgen. Vi tenker å vise denne utstillingen på Samfunnshuset 17. mai Er det noen som har liggende postkort fra Hemnes kommune og som de er villige til å låne ut (eventuelt kopiere selv), ta kontakt med Frivilligsentralen (tlf: ) og Nye Klammerposten som vil viderebefordre henvendelsen. Alle som har bilder som måtte være interessante kan ta kontakt med: Kristin Vekthaug, tlf: Lisbeth Vasdal, tlf: eller Mary Boldermo på Hemnes museum på tlf:

8 Idrettslag-info Vetenrennet 2009 Vetenrennet arrangeres som Chinese Downhill (CD) 28. mars CD vil si fellestart på toppen av et fjell (Veten) og første man i mål (Paradiset) er klassevinner. Det fritt fram for deltakerne å finne beste trasé. Enklere kan det ikke bli! I Veterennet har vi fire klasser: Alpint Telemark Snowboard Åpen klasse - lang og kort Arrangøren har en visjon om at rennet skal være Norges tøffeste og beste renn for snowboard og ski innen 2009! Tøft konsept, bra trasé, heftige premier og en entusiastisk arrangørstab gjør at det blir en opplevelse å delta. PROGRAM FOR DAGEN (endringer kan forekomme helt fram til renndagen): : Innregistrering og betaling i Hemnes Allaktivitetshus 08.30: 1. Busstransport inn til Geitvika med snørekjøring opp til paradiset 09.00: 2. Busstransport inn til Geitvika : 3. Busstransport inn til Geitvika 10.00: 4. Busstransport inn til Geitvika. NB! Bussen er åpen for publikum. For alle avganger gjelder at den stopper på Åsen dersom deltakere til Randoné-rennet sitter på. Ta kontakt med busssjåføren når du går på bussen! 12.00: OBLIGATORISK PEP-TALK FOR ALLE DELTAKERE - i målområdet 13.00: Start Barnas Vetenrenn 14.30: Start Snowboard-klasse 14.45: Start Telemark-klasse 15.00: Start Alpin-klasse 17.00: Transport fra Geitvika til Hemnes 18.00: Pemieutdeling. TERMINLISTA TILPASSES Lofoten Freeride Challenge. Randoné utgår og erstattes med en Åpen klasse - lang og kort. Ingen forhåndsbetaling av scootertransport; kun startkontigenten. Camp og Butikk i målområdet. Treningscamp 14 dager før vetenrennet! Kilde: Vargtrekket 2009 Dette er et særdeles tradisjonsrikt turrenn som går fra Bleikvasslia til Korgen. Bleikvasslia IL og Korgen IL samarbeider om rennet. Det er små og store trimmere som setter størst preg på løpet, som går for 31. året på rad. Vargtrekket er kjent for å være et knirkefritt arrangementet med hensyn til godt vær, flotte løyper og god speakertjeneste. Ansvarlig person: Ingvar Tverå Startsted: Bleikvassli Målsted: Vesterli i Korgen Tid: Søndag 29. mars kl.12:00 Påmeldingsinformasjon: E-post: Adresse: Postboks 113, 8646 KORGEN Påmeldingfrist: kl 23:59 Nytt av året, se:

9 Mental Helse Hemnes Ny selvhjelpsgruppe Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. I samarbeid med Mental Helse-Hemnes ønsker Frivilligsentralen å starte ei selvhjelpsgruppe for mennesker som sliter med angst. I ei selvhjelpsgruppe vil du treffe andre i lignende livssituasjon som deg selv. Dette kan gjøre til at du føler deg mindre alene med dine problemer. En selvhjelpsgruppe kan bli 9 et sted hvor man føler tilhørighet og opplever fellesskap. Du kan komme uten spesielle forpliktelser. Du trenger ikke ha så veldig mye på hjertet i første omgang, men bare sitte stille og nyte godt av det varme fellesskapet gruppa representerer. Gruppa har taushetsplikt ovenfor hverandre, slik at det som blir sagt i gruppa forblir der. Ta kontakt med Øyvind i Frivilligsentralen for ytterligere opplysninger eller du kan ringe hvis du foreløpig bare har lyst til å snakke med noen! Alle opplysninger som man formidler til Frivilligsentralen, blir behandlet i trygge rammer og under full fortrolighet! Ta kontakt med Frivilligsentralen på tlf eller send en sms til Vil du heller bruke e-post skriver du til: Foretrekker du å skrive brev er det helt ok å gjøre dette til: Hemnes Frivilligsentral, Sentrumsvn. 13, 8646 Korgen Frist for påmelding er 15. mars! Dato for oppstart vil en komme tilbake til. Vel møtt som deltaker! Med vennlig hilsen styret i Mental Helse- Hemnes og Øyvind i Frivilligsentralen Ettermiddagskaffe-treff! Torsdag 5. mars kl. 18:30 inviterer Mental Helse-Hemnes til uformelt og åpent treff på Gammelskola på Valla. På vår uformelle treffmeny vil du få: Gratis inngang! Møte med HILDE TVERRÅ! Info om lokallaget av Mental Helse! Tid til hverandre og gratis servering av en god kopp kaffe og noe til. Litt lett underholdning. Kommunal informasjon om psykisk tiltaksarbeid. Hjertelig velkommen - med hilsen Bjørn Anton, Hardis, Hildegard og Øyvind i Mental Helse-Hemnes Illustrasjonsfoto: fra kaffetreff i Bleikvasslia i mai Foto: Hemnes FVS Seniordans i Hemnes Seniordans i Hemnes ønsker på nytt å minne ALLE seniorer om dansetilbudet som foreligger i kommunen. På dansekveldene er det mye moro - og positive sider ved dette tilbudet er forbedret kondisjon, sosial kontakt, bedre selvtillit og godt humør.tilbudet går til enslige og par og tilrettelegges etter den enkeltes nivå. Uten spesielle forkunnskaper og tilpasset eldre mennesker kan alle seniorer benytte seg av dette tilbudet! Seniordans ledes av erfarne danseinstruktører. Oppmøtested er Gammelskola på Baklandet hver tirsdag kl. 18:00. Gamle og nye dansere oppfordres til å ta del i dette flotte tilbudet! Ta med venner og bekjente og møt opp! Vel møtt! Har du spørsmål kan du kontakte lederen Liv Kyllingmo på tlf: Tekst/foto: Hemnes Frivilligsentral

10 10 Spinning-sykling for alle aldre! Tekst/foto: Gisle Urvik Epost: Du ser kanskje for deg et blodslit der svetten renner nedover ryggen. Ja, noen vil ha det på den måten. Oss andre som bare vil ha litt bedre kondis bestemmer intensiteten sjøl uten at han på nabosykkelen merker at du stiller ned på belastningen. Instruktør Haldor Solhaug er på plass 4 dager pr. uke der mandager og onsdager er såkalte Spinn 1 - dager er for nybegynnere. - Spinning er godt for hjertet. Når du sitter på sykkelen blir du mer svett enn andpusten. Du blir klar på en god måte, og ikke blir du stiv og støl i musklene. Haldor trekker fram dette med å gjøre ting i lag. - Jeg har allerede 3-4 par som går fast her. Pensjonist Aud Johannesen går fast på spinningkveldene. - Jeg prøver å holde helsa ved like. Trodde det var tungt, men jeg har oppdaget at det er artig å sykle inne. Ennå er det tid å hive seg med. PULS treningssenter på Prix holder åpent til utgangen av mai. De gamle skol e v e n n i n n e n e Merete Bjøhusdal og Ingebjørg Lund kommer fra Bjerka for å være med på spinning. - Jeg ble dradd med av Merete, forteller Ingebjørg. - Vi liker å støtte opp om ting som skjer i kommunen og drar heller til Hemnes enn til Mo. Ingebjørg sier hun tenker på helsa. - Formen er blitt bedre med mer energi og velvære, og så er det er veldig trivelig på PULS med Haldor Solhaug som flink instruktør og god motivator. De spreke damene tar turen hver mandag og torsdag. - Jeg kombinerer det med å kjøre dattera mi på håndballtrening, forteller Merete. Vårkonsert med Korgen skolemusikkorps For alle de som savnet høstkonserten til Korgen skolemusikkorps, som måtte utsettes på grunn av sykdom, kan vi nå fortelle at VÅRKONSERT blir det, og det er bare å sette av datoene med en gang, 27. og 28. mars Fredag 27. mars blir det kveldskonsert kl. 1900, og lørdag 28. mars blir tidlig ettermiddagskonsert kl , begge dager på Korgen samfunnshus. Da skulle alle som har savnet skolekorps-musikken få mulighet til å oppleve det. Vi skal ikke røpe så mye av repertoaret ennå, men vi kan røpe at det blir gjenhør med musikk for de som husker 1980-tallet, for de som var ung på 1980-tallet, og for de som er ung og gammel i dag. Det forberedes masse kjent musikk - det er bare å glede seg. For styret i Korgen skolemusikkorps, John-Helge Vang Hemnes skolemusikk spiller Abba-melodier Tirsdag 17. mars håper vi alle hemnesværinger legger ettermiddagskaffen til Aulaen på Hemnesberget. Da får dere i så fall høre Hemnes skolemusikk spille Abba melodier. Vi har øvd og øvd sammen med dirigenten vår Elisabeth Ødegård, og vi gleder oss veldig til å fremføre Abba for publikum på Hemnes. Dere får også se dans av drillerne våre. De har trent seg på to danser sammen med sin instruktør Tonje fra Mo. Mere vil vi ikke si... Kom og se og lytt. Det blir som vanlig kaffesalg og loddsalg. Konserten begynner klokken Velkommen! Hilsen Hemnes skolemusikk

11 11 OPPSLAGSTAVLA Mars Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Man. tors. 10:00 Bruker-PC, fri bruk av datautstyr for publikum Frivilligsentralens lokaler Frivilligsentralen i Hemnes Hver tirs. 18:00 Seniordans Baklandet grendehus Hemnes Seniordans 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Studio i Korgen Radio Korgen Hver fre. 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Studio i Korgen Radio Korgen Hver lør. 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Studio i Korgen Radio Korgen Søn :00 Gudstjeneste m/kirkekaffe og årsmøte Hemnes Kirken i Hemnes 18:00 Gudstjeneste Tomasmesse Korgen Kirken i Hemnes Tirs :30 Årsmøte Baklandet Bygdelag Gammelskola på Baklandet Baklandet bygdelag Tirs :00 Babysang Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 20:30 Årsmøte i Hemnes IL på Dykkerbrygga Hemnesberget Hemnes IL Ons :00 Hobby- & skravlekafé på T Finni Finneidfjord Hemnes Frivilligsentral 14:00 Sprell levende Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Ettermiddagskaffe-treff Valla gamle skole Mental Helse-Hemnes Lør :00 Premiere på filmen Tempus Fugit (tiden flyr) Korgen Samfunnshus Trenings studio EDP produksjon 21:00 Premierefest på Tempus Fugit Korgen Vertshus The Lord Calvert Band Søn :00 Familiedag til gapahuken på Lomtjønna Aven (Stormyrbassenget) Hemnes Turistforening 11:00 Gudstjeneste Korgen Kirken i Hemnes Man :00 Vinterferie ved skolene. Til fredag 13. Mars Skolene i kommunen Hemnes kommune Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tors :00 Ekstra generalforsamling Korgen sentralskole Korgen skytterlag Søn :00 Skitur i fjellet med start ved Skytebanen/Sørhågen Vesterfjellet Hemnes Turistforening 11:00 Gudstjeneste m/årsmøte Bleikvasslia Kirken i Hemnes 17:00 Gudstjeneste Finneidfjord samfunnshus Kirken i Hemnes Tirs :00 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 18:00 Abba-konsert Aulaen - Hemnesberget Hemnes skolemusikk Ons :00 Hobby- & skravlekafé på T Finni Finneidfjord Hemnes Frivilligsentral 11:00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 14:00 Sprell levende Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Årsmøte i Finneidfjord Samfunnshus AL Finneidfjord Finneidfjord Samfunnshus AL Søn :00 Gudstjeneste Hemnes Kirken i Hemnes Tirs :00 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes Tors :00 Kommunestyremøte m/overføring i Radio Korgen Korgen Hemnes kommune 11:00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 18:00 Lommelykttur med eventyr og bålkos Korgen v/aspmobakken Hemnes Turistforening 19:00 Klubbkveld m/tema: følelser Banksalen Korgen Korgen fotoklubb Fre :00 VÅRKONSERT med kjent 80-talls musikk Korgen Samfunnshus Korgen skolemusikkorps Lør :00 VETENRENNET Hemnesberget Hemnes IL 15:00 VÅRKONSERT med kjent 80-talls musikk Korgen Samfunnshus Korgen skolemusikkorps Søn :00 Samlagsmesterskap i feltskyting Korgen skytterbanen Korgen skytterlag 11:00 Gudstjeneste Korgen Kirken i Hemnes 11:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 12:00 VARGTREKKET 2009 Bleikvasslia Korgen Korgen IL - ski Tirs :00 Babysang Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 19:00 Menighetskveld Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes TIL LAG OG FORENINGER O.A.: HUSK Å SENDE INN AKTIVITETS OG TERMINLISTER O.A. STOFF TIL: Stedet er: Bjerka båthavn Grasrotandelen Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping velge ett lag eller én forening som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutsetningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. På hjemmesidene til Brønnøysundregistrene kan du finne ut om laget eller foreningen din er registrert i Frivillighetsregisteret. Gå hit for å søke om laget ditt: frivillighetsregisteret/ Det blir satt av penger til grasrotmottakeren din for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar av. Det betyr at når du velger en mottaker du vil støtte, så vil den foreningen eller klubben motta Grasrotandelen av det du har spilt for så langt i Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille registrert for å være grasrotgiver. Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg. Kilde: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen (av Grasrotandelen er forkortet av red.)

12 Tlf Hemnesberget Tlf Foretnr Korgen Camping Grafisk produksjon: Rana Produkter as,

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 9 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2011 Åshild Martinsen Brygfjeld og Arvid Martinsen underholder på Valla gamle skole Les mer om: Unge

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

Klammerposten. Foto: Heidi Prestengshaug. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan. Tlf. 75 19 32 19 8640 Hemnesberget

Klammerposten. Foto: Heidi Prestengshaug. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan. Tlf. 75 19 32 19 8640 Hemnesberget Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 9 Juli - august 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Alle leserne ønskes en varm, luftig og fin sommer! Insekt Foto: Heidi Prestengshaug Les

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

HEIMHUG. God påske! April 2014 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG. God påske! April 2014 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry April 2014 nr. 1 God påske! 1 Fra redaksjonen: Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2011 aremark best PÅ fair Play Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Aremark IF er langt fra størst i Østfold, men kanskje viktigst, sa Per Ravn Omdal, som kom til Aremark

Detaljer